ethernus Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ethernus Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 ethernus Podręcznik użytkownika

2 ethernus Podręcznik użytkownika embedos sp. z o.o. All rights reserved. Logo ethernus jest zastrzeżonym znakiem towarowym oraz nazwą zastrzeżoną firmy embedos sp. z o.o. Inne nazwy produktów, które zostały wymienione w tym podręczniku, również mogą być zastrzeżonymi nazwami odpowiednich firm. Dystrybucja i sprzedaż: Meditronik Sp. z o.o Warszawa, ul. Wiertnicza 129, tel. (+48 22) , fax (+48 22) ethernus podręcznik użytkownika 2

3 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE Optymalne warunki pracy Aktywacja usług Rejestracja online Rejestracja online na witrynie Rejestracja za pośrednictwem poczty lub faksu 6 2. INSTALACJA Zawartość pudełka Wymagania techniczne Od czego zacząć? Rozpakowanie i przygotowanie do pracy Podłączenie do zasilania Podłączenie do sieci komputerowej Uruchomienie urządzenia Wyłączanie urządzenia Instalacja dodatkowego dysku twardego Podłączanie dodatkowych urządzeń KONFIGURACJA Połączenie z konsolą administracyjną Problemy z dostępem do konsoli Procedura awaryjna w przypadku braku komunikacji Procedura awaryjna w przypadku problemów z dostępem do konsoli KONSOLA WEB I USTAWIENIA Informacje ogólne Nazwy Konfiguracja Czas i lokalizacja Konsola Aktualizacje Grupy i użytkownicy Użytkownicy Grupy Serwer plików Zasoby Dodawanie zasobów Usuwanie zasobów Konfiguracja Drukarki Dodawanie drukarek Nadawanie praw Usuwanie drukarek 32 ethernus podręcznik użytkownika 3

4 4.7. Usługi sieciowe Ustawienia globalne Sieć lokalna (LAN): Router DHCP Informacje Informacje o systemie Transfer KORZYSTANIE Z ZASOBÓW ETHERNUSA Zasoby Katalogi domowe Katalogi współdzielone publiczne Drukarki Ograniczenia Dostęp do zasobów Ethernusa (Windows) Pliki i foldery Korzystanie z drukarek udostępnianych przez ethernusa Problemy z przeglądaniem Otoczenia sieciowego Dostęp do zasobów Ethernusa (Linux) Pliki i katalogi Korzystanie z drukarek udostępnionych przez Ethernusa Dostęp do zasobów administratorskich Ethernusa Dostęp do panelu użytkownika FAQ 44 ethernus podręcznik użytkownika 4

5 1. Informacje ogólne ethernus służy do dzielenia się zasobami plikowymi między użytkownikami sieci lokalnej. Udostępnia też pełną funkcjonalność urządzenia pamięci masowej, serwera wydruku, routera i DHCP (rys. 1). Pod względem sprzętowym i programowym został specjalnie zaprojektowany jako zamknięty system o ściśle określonej funkcjonalności, dzięki czemu zapewnia wysoką wydajność i stabilność pracy. ethernus może być podstawą tworzenia nowej sieci komputerowej lub zostać dołączone do istniejącej infrastruktury. ethernus jest systemem zamkniętym, w związku z tym nie wymaga podłączania monitora, klawiatury czy myszki komputerowej. Wszelkie urządzenia, jakie mogą zostać podłączone do ethernusa, opisane są w dalszej części tego podręcznika. Poza podłączeniem urządzenia do sieci komputerowej oraz włączeniem zasilania (patrz następny rozdział) wszelkie inne operacje dokonywane są za pomocą innego komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową. Przejrzysty i intuicyjny mechanizm zarządzania w formie konsoli web umożliwia dostęp do konfiguracji urządzenia bez względu na wykorzystywaną platformę sprzętowoprogramową czy też odległość osoby administrującej od urządzenia Optymalne warunki pracy Urządzenie ethernus powinno pracować w temperaturze od 10 do 40 C (zalecany zakres temperatur). Dodatkowo otwory wentylacyjne umieszczone w obudowie urządzenia nie powinny być niczym przysłonięte. Nie ma natomiast znaczenia, w jakiej pozycji urządzenie zostanie ustawione Aktywacja usług Aby aktywować usługi wraz z produktem, musisz zarejestrować się jako użytkownik. Rejestracja jest przeprowadzana jednorazowo. Istnieje kilka sposobów rejestracji: Rejestracja online Podczas pierwszego uruchomienia ethernusa zostaniesz poproszony o podanie numeru seryjnego urządzenia znajdującego się na Karcie aktywacji usług. Możesz wówczas połączyć się z Internetem i przeprowadzić rejestrację. Rys. 1 ethernus ethernus podręcznik użytkownika 5

6 Rejestracja online na witrynie Jeśli nie dokonałeś rejestracji podczas pierwszego uruchomienia, możesz to zrobić w sekcji Pomoc Rejestracja na witrynie Rejestracja za pośrednictwem poczty lub faksu Możesz także zarejestrować się wypełniając Kartę aktywacji usług i przesyłając ją pocztą lub faksem do firmy Embedos. Po otrzymaniu karty prześlemy na podany przez ciebie adres informację o aktywacji usług wraz z przyznanym loginem i hasłem, które pozwolą Ci uzyskać dostęp do aktualizacji i strefy pobierania na naszej witrynie. UWAGA! Przed przystąpieniem do instalacji ethernusa prosimy uważnie zapoznać się ze znajdującym się na tej płycie dokumentem Uwagi na temat bezpieczeństwa. ethernus podręcznik użytkownika 6

7 2. Instalacja ethernus zaprojektowany tak, aby proces jego instalacji był możliwie najprostszy, szybki i niewymagający specjalistycznej wiedzy Zawartość pudełka Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź, czy zawartość twojego pudełka jest kompletna. Powinny się w nim znajdować następujące części: urządzenie ethernus z numerem seryjnym, wewnętrznym dyskiem twardym o pojemności 160 GB i kieszenią na dodatkowy dysk twardy o pojemności do 300 GB, kabel zasilający, 2 x kabel sieciowy kategorii 5e (RJ45), płytę CD z oprogramowaniem i podręcznikiem użytkownika w wersji elektronicznej, krótki przewodnik Od czego zacząć, Kartę rejestracyjną zawierającą numer seryjny, Kartę gwarancyjną Wymagania techniczne Aby podłączyć ethernusa należy spełnić następujące warunki: Rys. 2 Tylni panel posiadać źródło zasilania o napięciu znamionowym 230 V ±10% 50 Hz czyli zwykły, sprawny kontakt elektryczny; dysponować ethernetowym połączeniem sieciowym 10/100 Mb/s z gniazdem RJ-45, czyli zwykłe gniazdko sieciowe (dla przewodu typu skrętka najbardziej popularne) lub wolne wejście w koncentratorze sieciowym (hub/switch); komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, podłączony do sieci lokalnej Od czego zacząć? Rozpakowanie i przygotowanie do pracy Po wyjęciu ethernusa z pudełka należy go ustawić w miejscu umożliwiającym łatwe podłączenie do prądu i lokalnej sieci na tylnim panelu (rys. 2). Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (dodatkowe źródło ciepła) i wilgocią. Opakowanie w miarę możliwości należy pozostawić; stanowi ono najlepszą ochronę urządzenia na wypadek konieczności przetransportowania go w inne miejsce. Jeśli podczas transportu urządzenie było narażone na znaczną zmianę temperatury, dobrze jest wyjąć je z pudełka i zostawić na pewien czas (około 1 godziny) w jego docelowych warunkach pracy. ethernus podręcznik użytkownika 7

8 Podłączenie do zasilania Urządzenie należy podłączyć do zasilania. Aby to uczynić umieść czarny kabel w otworze P znajdującym się na tylnym panelu obudowy (rys 2.). Drugi koniec kabla umieść w kontakcie (listwie zasilającej, przedłużaczu). Ze względu na bezpieczeństwo i warunki pracy bardzo istotną sprawą jest, aby podłączyć urządzenie do gniazdka mającego uziemienie Podłączenie do sieci komputerowej Po podłączeniu zasilania należy podłączyć przewód sieciowy, aby urządzenie mogło komunikować się z innymi komputerami i być zarządzane. W tym celu podłącz przewód sieciowy do gniazda sieciowego N usytuowanego w górnej części urządzenia również na tylnym panelu. Drugi koniec tego przewodu podłącz do swojej sieci lokalnej koncentratora (huba/switcha), itp. Aby wykorzystać funkcję routera, którą daje urządzenie, należy podłączyć kolejny przewód sieciowy w gnieździe karty sieciowej R, znajdującej się w dolnej części urządzenia a drugi jego koniec połączyć z inną siecią, do której ethernus ma zapewniać dostęp (Internet, inna sieć lokalna). ethernus może być również podłączony bezpośrednio do innego komputera wyposażonego w kartę sieciową potrzebny jest jednak do tego specjalny kabel sieciowy (tzw. skrosowany cross-over). Rys. 3 Przedni panel Uruchomienie urządzenia Po wykonaniu poprzednich kroków należy uruchomić ethernusa wciskając przycisk zasilania W umieszczony na przednim panelu obudowy (rys. 3). Przycisk ten oznaczony jest symbolem. Urządzenie będzie w pełni gotowe do pracy po około 30 sek. od momentu wciśnięcia przycisku zasilania tyle trwa całkowite uruchomienie. Fakt gotowości do pracy zostanie potwierdzony krótkim przyjaznym sygnałem dźwiękowym. Nieprawidłowe wyłączenie serwera powoduje wydłużenie czasu ponownego uruchomienia urządzenia. Dzieje się tak, dlatego że ethernus dbając o bezpieczeństwo plików sprawdza spójność danych na dyskach. Dodatkowo wykorzystując port LPT lub USB do ethernusa można podłączyć drukarkę oraz inne urządzenia np. dyski USB, urządzenia pamięci flash itp. Na tym kończy się fizyczna obsługa urządzenia. Do maszyny nie podłączamy monitora ani żadnych dodatkowych akcesoriów. Wszelkie pozostałe czynności związane z ethernusem należy przeprowadzać z innego komputera w sieci z zainstalowaną przeglądarką internetową. ethernus podręcznik użytkownika 8

9 Wyłączanie urządzenia ethernusa należy wyłączać za pomocą przycisku umieszczonego w przedniej części obudowy. Aby poprawnie wyłączyć urządzenie należy ten przycisk przycisnąć dwukrotnie w przeciągu 5 sek. Po utracie i odzyskaniu zasilania ethernus automatycznie sam się włączy, by można było ponownie z niego korzystać zawsze, gdy istnieje taka potrzeba. Niestety przypadkowe utraty zasilania uniemożliwiają poprawne zamknięcie się systemu, przez co ponowne uruchomienie potrwa trochę dłużej niż zwykle Instalacja dodatkowego dysku twardego ethernus obsługuje wszystkie dyski twarde z interfejsem IDE (ATA-33/66, UATA- 100/133) o maksymalnej prędkości 7200 obrotów na minutę. W przypadku bardzo gorących pomieszczeń zaleca się stosowanie dysków o 5400 obrotach na minutę. Dodatkowy dysk twardy nie jest częścią zestawu i należy go zakupić osobno. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pomocą techniczną, która doradzi odpowiedni model aktualnie dostępny na rynku. Procedura instalacji nowego dysku jest następująca: 1. wyłącz ethernusa i odłącz kabel zasilający od prądu, 2. ustaw za pomocą zworek na tylnej ściance dodatkowego dysku tryb pracy SLAVE, 3. zwolnij blokadę kieszeni dodatkowego dysku twardego za pomocą kluczyka dołączonego do zestawu (rys. 4), Rys. 4 - Zwalnianie blokady kieszeni 4. wyciągnij za rączkę szufladę kieszeni dysku twardego (rys. 5), Rys. 5 - Wyciąganie kieszeni ethernus podręcznik użytkownika 9

10 5. zdejmij górną pokrywę szuflady (rys. 6), Rys. 6 - Kieszeń po zdjęciu pokrywy 6. podłącz taśmę ATA do dysku twardego (szerokie złącze), 7. kabel zasilania podłącz tak, by czerwona żyła sąsiadowała z czerwoną żyłą kabla ATA, (rys. 7) Rys. 7 - Podłączanie kabli 8. zamocuj i unieruchom dysk w kieszeni za pomocą dołączonych do zestawu śrubek, Rys. 8 - Przykręcanie dysku do kieszeni 9. wsuń dysk razem z kieszenią w sanki kieszeni aż wciskana część nie będzie wystawać poza powierzchnię obudowy kieszeni, 10. zablokuj kieszeń za pomocą kluczyka dołączonego do zestawu, 11. podłącz ethernusa do prądu i ponownie go uruchom. ethernus podręcznik użytkownika 10

11 Podłączanie dodatkowych urządzeń ethernus umożliwia podłączenie dodatkowych urządzeń zewnętrznych, takich jak dyski USB (pamięć flash), drukarka USB, LPT itd. w przeznaczonych do tego celu gniazdach. Znajdują się one w tylnej części urządzenia. Są to: cztery wejścia USB oraz jedno LPT. W przypadku portu LPT po umieszczeniu przewodu wewnątrz gniazda zaleca się dokręcenie śrubek podtrzymujących wtyczkę. ethernus podręcznik użytkownika 11

12 3. Konfiguracja Konfiguracja ethernusa polega na dostosowaniu jego ustawień do specyfiki otoczenia, w jakim przyszło mu pracować, czyli do twojej sieci komputerowej. Zmiana wszystkich ustawień odbywa się w sposób zdalny przez interfejs WWW. Oznacza to, że dalsze czynności powinieneś wykonywać na swoim komputerze (z którego będziesz chciał zarządzać urządzeniem) nie zaś poprzez podłączanie monitora do urządzenia. Po wstępnej konfiguracji maszyny będziesz mógł to robić z dowolnego miejsca twojej sieci. Aby można było połączyć się z konsolą administracyjną na komputerze, z którego chcesz to zrobić, należy kolejno: 1. zainstalować przeglądarkę internetową (jeśli już korzystasz z Internetu przeglądając strony www, możesz pominąć ten punkt). 2. uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać w pasku adresu adres konsoli Połączenie z konsolą administracyjną Jeśli masz już sprawną, gotową do pracy przeglądarkę internetową, możesz połączyć się z konsolą administracyjną ethernusa. Aby przystosować urządzenie do pracy w sieci lokalnej należy: 1. zmienić adres IP komputera, z którego się łączymy na adres: ; można to zrobić zmieniając ustawienia połączenia sieciowego wykorzystywanego do łączności z siecią, 2. zmienić maskę podsieci komputera, z którego się łączymy na adres: , 3. uruchomić przeglądarkę sieciową i otworzyć stronę logowania panelu administracyjnego znajdującego się pod adresem: https:// / Po zmianie konfiguracji sieciowej ethernusa (np. po nadaniu mu nowego IP) przeprowadzonej poprzez panel należy zmienić adres IP komputera, z którego łączyliśmy się z konsolą i wrócić do normalnej pracy. Panel administracyjny powinien być dostępny pod nowym adresem: https://nadany.nowy.adres.ip/ Problemy z dostępem do konsoli Jeśli napotkałeś jakiekolwiek problemy z dostępem do konsoli administracyjnej urządzenia, sprawdź następujące elementy: czy urządzenie zostało włączone informuje o tym pomarańczowa dioda na przednim panelu urządzenia, czy urządzenie zostało poprawnie podłączone do sieci prześledź procedurę podłączenia opisaną w punkcie Podłączenie do sieci komputerowej, czy urządzenie jest widoczne w sieci aby to sprawdzić należy uruchomić linię komend na dowolnym komputerze znajdującym się w tej samej sieci. Aby to zrobić należy: ethernus podręcznik użytkownika 12

13 dla Windows 2000/XP: kliknąć Start Programy Akcesoria Wiersz polecenia dla Windows 95/98/Me: kliknąć Start Programy Tryb MS-DOS dla Linux: uruchomić Terminal (Konsolę) dla MacOS X: uruchomić Terminal (Konsolę) Po uruchomieniu okna linii komend należy wpisać polecenie: ping nr.ip.kom.ethernus gdzie nr.ip.kom.ethernus to adres IP urządzenia ethernus, np. ping Jeśli na ekranie pojawi się napis inny niż: Badanie nr.ip.kom.ethernus z użyciem 32 bajtów danych: Odpowiedź z nr.ip.kom.ethernus bajtów=32 czas<1 ms TTL=64... oznacza to, że albo urządzenie nie znajduje się w sieci pod podanym w poleceniu ping adresem albo brak jest kontaktu między urządzeniami. W takiej sytuacji, jeśli z innymi komputerami w sieci komunikacja przebiega poprawnie i ethernus został poprawnie podłączone przewodem sieciowym do sieci, zaleca się ponowne uruchomienie skryptu konfiguracyjnego, odczytanie ustawień urządzenia i ponowną próbę połączenia sieciowego poleceniem ping. Jeśli i te czynności nie przyniosą skutku, należy spróbować zastosować procedurę awaryjną. Dla systemu MacOS kliknij Menu Apple (Jabłko) Control Panel (Panel Sterowania) Chooser. Urządzenie będzie widoczne jako udostępniony zasób Procedura awaryjna w przypadku braku komunikacji 4. Zmienić adres IP komputera na z maską podsieci (dla Windows 2000/XP: Kliknąć Start Ustawienia Połączenia sieciowe Twoje połączenie z siecią lokalną Właściwości TCP/IP Właściwości) 5. Należy otworzyć przeglądarkę internetową i w polu adresu należy wpisać https:// i nacisnąć enter. 6. Powinno pojawić się okno logowania konsoli. Po zalogowaniu należy wedle opisu zawartego w następnym rozdziale ustawić poprawny adres IP oraz maskę podsieci, zrestartować serwer i spróbować uruchomić konsolę w normalnym trybie wedle opisu z punktu Połączenie z konsolą administracyjną. Należy zanotować pierwotne ustawienia sieciowe, gdyż po odzyskaniu komunikacji z urządzeniem i poprawieniu ustawień do komunikacji w sieci lokalnej, zajdzie potrzeba przywrócenia konfiguracji komputera służącego do zarządzania ethernusem. Jeśli i ta metoda zawiedzie należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego producenta ethernus podręcznik użytkownika 13

14 Procedura awaryjna w przypadku problemów z dostępem do konsoli Należy przywrócić ustawienia fabryczne za pomocą przycisku reset znajdującego się na tylnym panelu obudowy (rys. 9). Rys. 9 - Resetowanie ethernusa Przycisk należy trzymać wciśnięty, aż do zakończenia charakterystycznego efektu dźwiękowego (ok. 5 sek.). Po zresetowniu przywrócone zostaną domyślne hasło administracyjne do panelu i ustawienia sieci (patrz Konsola web i ustawienia) wszystkie pozostałe ustawienia, dotyczące użytkowników, grup, zasobów itd., pozostaną zachowane. Ze względów bezpieczeństwa należy chronić urządzenie przed fizycznym dostępem osób niepowołanych. ethernus podręcznik użytkownika 14

15 4. Konsola web i ustawienia Panel sterowania urządzenia zaprojektowany został w formie konsoli web (dostępnej jako strona WWW w przeglądarce internetowej). Dostęp do konsoli daje możliwość wprowadzania wszelkich zmian w systemie. Niewłaściwa konfiguracja z poziomu konsoli może doprowadzić, np. do utraty kontaktu z urządzeniem. Między innymi z tego powodu zalecane jest, aby konfiguracją urządzenia zajmowała się wyznaczona osoba po ówczesnym zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Z tego również powodu dostęp do konsoli ograniczony jest hasłem dostępu a wszelkie kluczowe ustawienia zabezpieczone są dodatkowo przed przypadkowymi zmianami. Dostęp do panelu odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego protokołu SSL (służącego do szyfrowanej wymiany danych) spełniającego trzy warunki ochrony informacji: integralność informacji, uwierzytelnianie oraz poufność. Użytkownicy mogą w łatwy sposób zauważyć czy używają SSL (o jego obecności świadczy widok małej kłódki w przeglądarce internetowej). Przy próbie połączenia z Konsolą, serwer wysyła swój certyfikat, który następnie powinien zostać zweryfikowany i zaakceptowany przez użytkownika (klienta). W tym celu po pojawieniu się okienka przedstawionego na (rys. 10). (wygląd okienka jest zależny od posiadanej przeglądarki, oraz systemu operacyjnego) należy wybrać opcję Akceptuj, po czym należy zalogować się do panelu, podając login oraz hasło. Domyślnie ustawione zostały: login: admin hasło: qwerty Rys Akceptacja certyfikatu ethernus podręcznik użytkownika 15

16 Ze względu na zachowanie poufności danych zalecana jest zmiana tego hasła po pierwszym zalogowaniu się do Konsoli. Okno logowania zostało przedstawione na (rys. 11). 11). Rys Ekran logowania 4.1. Informacje ogólne Konsola (rys. 12) podzielona jest na trzy części nagłówek, menu główne, część właściwą panelu. W nagłówku konsoli oprócz logo firmy widoczna jest nazwa i wersja urządzenia. Rys Konsola administracyjna ethernus podręcznik użytkownika 16

17 Z prawej strony zaś widnieje pięć przycisków. Odpowiednio są to przyciski: pomoc służący do wyświetlenia pełnej pomocy, flaga służący do zmiany wersji językowej panelu, restart służący do ponownego uruchamiania usług urządzenia; przycisku tego używa się przeważnie, aby zastosować wprowadzone zmiany w konfiguracji. wyłącz służący do całkowitego wyłączenia urządzenia, wyloguj służący do wylogowania się z aktualnie trwającej sesji. W przypadku dostępności nowej aktualizacji dla konsoli z lewej strony widocznych znaków pojawia się dodatkowy migający wykrzyknik (rys. 13). W menu głównym widoczna jest lista opcji i możliwości konfiguracyjnych podzielonych na grupy tematyczne. W części właściwej panelu wyświetlają się wszelkie informacje dotyczące urządzenia, tutaj dokonuje się wszelkich zmian konfiguracyjnych, itd. Rys Dostępna aktualizacja Wszystkie opcje konfiguracyjne dostępne z poziomu konsoli dzielą się na dwie grupy: działające od momentu ich wprowadzenia, wymagające restartu usług maszyny. Restart usług ethernusa wiąże się z chwilowym brakiem dostępu do jego zasobów z sieci lokalnej. Zaleca się, aby przeprowadzać go w chwili, kiedy żaden z użytkowników nie korzysta z maszyny. Tylko nieliczne opcje konfiguracyjne wymagają restartu, należą do nich: wyłączenie opcji MAC cloningu w routerze (przywrócenie oryginalnego adresu karty sieciowej), zmiana strefy czasowej. Zalecane jest również restartowanie urządzenia za każdym razem po dokonaniu aktualizacji Nazwy W opcjach konfiguracyjnych często podaje się nazwy pewnych elementów systemu bądź nazwy maszyny, zasobu czy użytkownika etc. Ze względu na stabilność pracy urządzenia i zachowanie maksymalnej kompatybilności z różnymi systemami operacyjnymi, z których mogą korzystać użytkownicy ethernusa, wszystkie podawane podczas konfiguracji nazwy muszą spełniać poniższe kryteria: nazwy muszą być jednoczłonowe, zaczynać się od litery i składać wyłącznie ze znaków alfanumerycznych (używamy liter i cyfr dostępnych bezpośrednio z klawiatury anglojęzycznej nie obejmuje to polskich znaków diakrytycznych); jedyne znaki, które mogą wystąpić poza literami i cyframi są: _ (podkreślnik) oraz - (myślnik). nie można wykorzystywać żadnych znaków specjalnych, takich jak spacja czy znak tabulacji. ethernus podręcznik użytkownika 17

18 minimalna długość nazwy to 3 znaki, maksymalna 12 znaków. Niedogodności związane z wprowadzeniem tych ograniczeń rekompensuje stabilna mniej awaryjna praca urządzenia. i 4.3. Konfiguracja czas i lokalizacja, ustawienia konsoli, aktualizacje. W zakładce tej mamy możliwość zdefiniowania pewnych ustawień maszyny i chociaż nie są one bezpośrednio związane z konfiguracją usług, jakie pełni urządzenie, są nie- zbędne, aby mogło ono pracować poprawnie. Do ustawień tych należą: Wszystkie ustawienia konfiguracyjne zostały zabezpieczone przed przypadkową zmia- ich edycja, należy po wybraniu danej zakładki kliknąć na ikonie ną. Aby możliwa była zamkniętej kłódki w prawym górnym rogu. Ikona po zmianie wyglądu pozwoli na wprowadzanie zmian konfiguracyjnych. Po wprowadzeniu zmian zatwierdzamy je przyciskiem Zapisz znajdującym się pod formularzem. Jeśli wprowadzone zmiany wymagają restartu usług na konsoli pojawi się odpowiednia informacja. Zaleca się restartowanie serwera po wprowadzeniu wszystkich zmian w konfiguracji zamiast restartować go po każdej zmianie. Do restartu służy odpowiedni przycisk w nagłówku konsoli. ethernus podręcznik użytkownika 18

19 Czas i lokalizacja Określenie pól dostępnych w formularzu Czas i lokalizacja (rys. 14) jest konieczne do prawidłowego działania ethernusa. Wyznaczony w tej sekcji czas systemowy stanowi wzorzec czasu systemowego dla innych urządzeń podłączanych do ethernusa oraz dla operacji wykonywanych na tych urządzeniach (np. drukarka data ostatniego wydruku). W tej sekcji mamy możliwość wyboru następujących opcji: lokalizacja pozwala określić w jakiej strefie czasowej znajduje się serwer i na jej podstawie wprowadzać automatyczne korekty (np. czas letni/zimowy), data systemowa przy pomocy tej opcji możemy ustawić aktualny dzień oraz godzinę. W przypadku, gdy ethernusa używany jest jako serwer domeny, data systemowa innych urządzeń podłączonych bezpośrednio do niego określana jest na podstawie właśnie tej daty, synchronizacja czasu systemowego umożliwia automatyczną synchronizację czasu systemowego z internetowymi zegarami atomowymi (wymagane połączenie z Internetem); po wybraniu tej opcji ethernus będzie co jakiś czas łączył się z wybranym serwerem czasu, serwer czasu automatycznie określa dzień oraz godzinę systemową na podstawie wybranego serwera czasu. Rys Czas i lokalizacja ethernus podręcznik użytkownika 19

20 Konsola Ustawienia tej sekcji pozwalają na wybór wersji językowej panelu, na zmianę hasła dostępu do Panelu i umożliwieniu dostępu serwisowego (rys. 15). Opcja zmiany hasła jest o tyle ważna, iż pozwala na uniknięcie sytuacji, w której niepożądana osoba będzie miała prawo modyfikowania zasobów ethernusa. Po uruchomieniu urządzenia zalecane jest, aby zmienić domyślne hasło dostępu do Panelu. Sekcja Konsola zawiera następujące opcje: nowe hasło musi się ono składać wyłącznie ze znaków alfanumerycznych (liter i/lub cyfr) i mieć długość od 6 do 12 znaków, powtórz hasło pozwala zweryfikować wprowadzane hasło, język wersja językowa obsługiwanego Panelu, dostęp przez Internet funkcja ta pozwala administrować ethernusem z dowolnego miejsca, za pośrednictwem Internetu, dostęp awaryjny w przypadku, gdy utracimy łączność z konsolą, możemy skorzystać z zapasowego adresu sieciowego patrz: Problemy z dostępem do konsoli. Jeśli korzystasz z więcej niż jednego urządzenia ethernus w Twojej sieci lokalnej, powinieneś wyłączyć tę opcję, dostęp serwisowy opcja ta pozwala udostępnić konsolę administracyjną urządzenia Pomocy Technicznej firmy Embedos na czas przeprowadzania naprawy. Nie włączaj jej bez potrzeby i wyraźnej prośby serwisu. Rys Konsola ethernus podręcznik użytkownika 20

21 Aktualizacje Aktualizacje (rys. 16) udostępniają możliwość pobrania nowszej wersji oprogramowania dla urządzenia ethernus (oczywiście tylko wtedy, gdy jest ona dostępna), na którą składają się kolejne opcje modułów bądź całkowicie nowe moduły. Aktualizacje oprogramowania mają na celu udostępnienie wszystkich opcji w momencie wprowadzenia nowej funkcjonalności, szybką eliminację błędów oprogramowania związanych z bezpieczeństwem systemu oraz zmiany w konfiguracji zainstalowanych usług. Aby sprawdzić dostępność nowych uaktualnień wystarczy kliknąć na przycisk Sprawdź nowe aktualizacje. Jeśli w ustawieniach sieciowych określono bramę domyślną (gateway) i jest możliwość połączenia się z Internetem, ethernus będzie łączył się raz na jakiś czas z serwerem aktualizacji i automatycznie sprawdzał dostępność uaktualnień. Możliwość pobrania nowszej wersji oprogramowania sygnalizowana jest migającym znakiem wykrzyknika w nagłówku konsoli. Rys Aktualizacje ethernus podręcznik użytkownika 21

22 4.4. Grupy i użytkownicy Sekcja ta zawiera informacje odnośnie użytkowników mających możliwość obsługi panelu konfiguracyjnego, zakładanych grup oraz opcje umożliwiające dodawanie, edycję i usuwanie zarówno użytkowników jak i grup Użytkownicy Klikając na tę pozycję w menu otrzymujemy listę użytkowników serwera plików, co przedstawia (rys. 17). W tej części panelu mamy możliwość dodawania nowych użytkowników oraz edycji już istniejących i ich usuwania. Rys Użytkownicy Lista użytkowników została posortowana alfabetycznie według nazw kont. Możesz jednak wyświetlać ją według dowolnych wartości, klikając na tytuły kolumn w tabeli. Zaleca się zakładać konta użytkowników z nazwami i hasłami takimi, jakich użytkownicy sieci używali w dotychczasowej konfiguracji sieci, np. nazwy użytkownika i hasła dostępu do własnych komputerów. Ułatwia to dostęp do zasób ethernusa, gdyż użytkownik nie musi po raz kolejny uwierzytelniać się w momencie dostępu na zasobów. ethernus ma predefiniowanego użytkownika o nazwie: admin. Użytkownik admin ma prawa administracyjne, czyli np. możliwość dostępu z poziomu sieci (a nie tylko konsoli) do archiwizowanych zasobów. Nie poleca się używania tego konta do normalnej pracy, służy ono tylko do celów administracyjnych. Z poziomu tych opcji konfiguracyjnych należy ustawić hasło dla każdego użytkownika. ethernus podręcznik użytkownika 22

23 Dodawanie użytkowników Aby możliwe było dodanie jakiegokolwiek użytkownika musi być założona jakakolwiek grupa. Każdy użytkownik musi być przypisany do jakiejś grupy. Domyślnie w systemie istnieją dwie grupy: users oraz admins. Jeśli ze względów administracyjnych nie ma potrzeby, aby tworzyć inne grupy, wszystkich tworzonych użytkowników należy przypisać do grupy users. Zakładając nowego użytkownika (rys. 18), należy podać następujące informacje na jego temat: Pola obowiązkowe: Rys Dodawanie użytkownika nazwa najlepiej aby była ona taka sama jak nazwa użytkownika, którą wykorzystuje się do logowania do komputera ułatwi to dostęp do zasobów udostępnianych przez ethernusa, hasło dzięki któremu będzie on się mógł autoryzować w momencie dostępu do zasobów ethernus; hasło należy potwierdzić poprzez dwukrotne wpisanie go w odpowiednie pola formularza; musi się ono składać wyłącznie ze znaków alfanumerycznych (liter i/lub cyfr) i mieć długość od 6 do 12 znaków, członkostwo w grupach określa grupy, do których dany użytkownik ma należeć (każdy użytkownik musi należeć do przynajmniej jednej), panel użytkownika opcja ta pozwala określić czy danemu użytkownikowi stworzyć i udostępnić panel użytkownika czy też nie (panel użytkownika zawiera podstaethernus podręcznik użytkownika 23

24 wowe informacje dotyczące konta danego użytkownika: dane osobowe, informacje na temat posiadania katalogu domowego, ograniczeń, zasobów itp.), aktywność wybieramy aktywne lub nieaktywne zmieniając stan konta na nieaktywne powodujemy, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z zasobów ethernusa, katalog domowy pozwala na założenie dodatkowego zasobu, który będzie widoczny tylko dla właściciela (użytkownika) jest to jego prywatny zasób, rozmiar określa maksymalną wielkość katalogu domowego użytkownika w MB, przy czym nie jest ona rezerwowana, dlatego suma rozmiaru katalogów domowych użytkowników może przekroczyć pojemność dysku. Pola opcjonalne: imię i nazwisko pełne imię i nazwisko użytkownika, opis jeśli nazwa użytkownika nie identyfikuje jednoznacznie użytkownika można przypisać mu opis przez co powinien być on rozpoznawalny przez administratora, adres poczty elektronicznej użytkownika, tel. służbowy, tel. prywatny. Zarówno nazwa użytkownika, jak i hasło, muszą być podane według kryteriów opisanych w punkcie Nazwy. Usuwanie użytkowników Aby usunąć danego użytkownika należy kliknąć na przycisk Usuń znajdujący się obok niego. Przed wykonaniem tej operacji system poprosi o potwierdzenie. Usunięcie użytkownika wiąże się nieodwracalnie z wymazaniem jego katalogu domowego bez możliwości jego odzyskania (ponowne utworzenie użytkownika o tej samej nazwie nie spowoduje przywrócenia danych). W pierwszej kolumnie tabeli możesz także zaznaczyć dowolną ilość rekordów przeznaczonych do usunięcia. Edycja użytkowników Klikając na nazwę użytkownika lub wybierając przycisk Edytuj obok danego użytkownika można dokonać zmian ustawień jego konta. Zmianie mogą podlegać wszystkie opcje dostępne przy dodawaniu użytkownika poza jego nazwą, czyli: hasło, przynależność do grup(y), aktywność konta oraz opcjonalnie opis, adres , telefon itd. ethernus podręcznik użytkownika 24

25 Grupy Opcja ta daje administratorowi możliwość definicji i edycji grup użytkowników serwera ethernus oraz dodania do nich opisu (rys. 19). Rys Grupy Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się lista dotychczas założonych grup. Domyślnie system ma utworzoną grupę o nazwie users oraz admins. Jeśli ze względów administracyjnych nie ma potrzeby, aby istniały w systemie inne grupy, można korzystać z konta domyślnego. Nazwa grupy nie ma większego znaczenia może być to np. określenie grupy ludzi według działu firmy, w którym pracują np. graficy, handlowcy, itp. Jeśli zastanawiasz się, po co definiuje się grupy użytkowników, zajrzyj do działu FAQ w ostatniej części tego podręcznika. Lista grup została posortowana alfabetycznie według nazw kont. Możesz jednak wyświetlać ją według dowolnych wartości, klikając na tytuły kolumn w tabeli. Aby do systemu dodać użytkowników, którzy mieliby korzystać z jego zasobów niezbędna jest przynajmniej jedna grupa użytkowników (domyślnie users). ethernus podręcznik użytkownika 25

26 Dodawanie grup Aby dodać nową grupę (rys. 20) należy kliknąć na przycisk Dodaj znajdujący się poniżej listy utworzonych grup. Rys Dodawanie grupy Następnie musimy podać dane dotyczące nowo zakładanej grupy: nazwę grupy powinna jednoznacznie określać kto jest przynależny do danej grupy, członków grupy musimy określić którzy użytkownicy są członkami danej grupy, opis grupy który pokrótce opisuje członków należących do danej grupy (podobieństwo względem wykonywanego zawodu, wykształcenia, pokrewieństwa itp.) Usuwanie grup Założone już grupy można usuwać, klikając przycisk usuń przy jej nazwie (nie dotyczy to grup users i admin). System poprosi o potwierdzenie wykonania tej operacji jeśli jesteś pewien, że chcesz usunąć wybraną grupę, potwierdź tę decyzję. Usuwanie grupy odbywa się poprzez kliknięcie na funkcję Usuń umieszczoną po prawej stronie listy grup. W przypadku usuwania więcej niż jednej grupy znacznie łatwiejszą metodą jest zaznaczenie pól znajdujących się po lewej stronie danej grupy i kliknięciu na przycisk Usuń znajdujący się poniżej listy grup. Usunięcie grupy powoduje jedynie skasowanie zależności z użytkownikami, którzy byli do niej przypisani sami użytkownicy nie są oczywiście kasowani! ethernus podręcznik użytkownika 26

27 4.5. Serwer plików Konfiguracja serwera plików dotyczy już parametrów właściwej usługi, jaką ma pełnić urządzenie. W tej sekcji można skonfigurować samą usługę, nadać jej nazwę, określić grupę roboczą (ustawienia ogólne), dodawać, modyfikować, usuwać zasoby, wprowadzać ograniczenia dla użytkowników (ustawienia zaawansowane) etc. Ustawienia zaawansowane dają pewne możliwości, jednakże konfiguracja tych opcji nie jest niezbędna do prawidłowej pracy urządzenia i spełniania przez niego funkcji udostępniania zasobów dla użytkowników sieci lokalnej Zasoby W sekcji Zasoby definiujemy, jakie katalogi mają być udostępniane przez ethernusa dla sieci lokalnej. W tym miejscu możemy określić nazwy zasobów, ich status, właściciela, grupę oraz prawa do korzystania z niego. Na pierwszym ekranie (rys. 21) widać listę już zdefiniowanych zasobów (przy pierwszy uruchomieniu lista jest pusta). Lista zasobów została posortowana alfabetycznie według nazw. Możesz jednak wyświetlać ją według dowolnych wartości, klikając na tytuły kolumn w tabeli. Klikając na przycisk Dodaj możemy definiować zasoby. Rys Zasoby ethernus podręcznik użytkownika 27

28 Dodawanie zasobów Aby zdefiniować nowy zasób (rys. 22), należy: Rys Dodawanie zasobu podać jego nazwę, która określać, w jaki sposób zasób będzie widoczny w sieci; zasady są takie same, jak przy tworzeniu nazwy użytkownika (zobacz: Nazwy), określić rozmiar zasobu (tzw. quotę) jest to maksymalna wielkość, jaką dany zasób może zająć na dysku; podobnie jak w przypadku katalogów domowych suma rozmiarów zasobów może przekroczyć pojemność dysku, wybrać typ spośród dostępnych: bazodanowy i zwykły jeśli w zasobie będą udostępnione bazy danych wymagające równoczesnego dostępu kilku osób należy wybrać typ bazodanowy, jeśli są to normalne pliki należy wybrać typ zwykły, okreslić status jeżeli zasób jest na prawach publicznych, dostęp do niego mają wszyscy użytkownicy zarejestrowani w ethernusie na takich samych, pełnych prawach (co nie znosi konieczności autoryzacji); jeśli nie wybrano publicznego statusu zasobu, pojawia się konieczność zdefiniowania praw dla użytkowników oraz grup (patrz poniżej), prawa dostępu ustala się je wybierając z listy dostępnych możliwości: brak nie ma żadnych uprawnień, odczyt zasób można przeglądać, ale nie można modyfikować jego zawartości, pełne zasób można przeglądać i modyfikować. Prawa te można zdefiniować osobno dla właściciela zasobu, grupy oraz użytkowników Usuwanie zasobów Usuwanie zasobów odbywa się na identycznej zasadzie jak usuwanie użytkowników czy grup: zaznaczamy rekordy, które chcemy skasować i klikamy na przycisk Usuń znajdujący się poniżej listy dostępnych zasobów. Pamiętaj, że usunięcie zasobu wiąże się z nieodwracalnym wymazaniem jego zawartości z dysku! ethernus podręcznik użytkownika 28

29 Konfiguracja Podstawowa konfiguracja Serwera plików (rys. 23) sprowadza się do konieczności wprowadzenia danych w kolejne pola formularza ustawień: nazwa podajemy nazwę, pod jaką ethernus widoczny będzie w sieci. Nazwa maszyny musi być zgodna z warunkami wymienionymi w punkcie Nazwy na początku tego rozdziału, grupa robocza wpisujemy nazwę istniejącej grupy roboczej, w której widoczne ma być urządzenie bądź też nadajemy nazwę nowej grupie roboczej, której członkiem będzie właśnie ethernus. Nazwa maszyny musi być zgodna z warunkami wymienionymi w punkcie Nazwy na początku tego podręcznika, opis jeśli nie udało nam się jednoznacznie opisać urządzenia za pomocą nazwy w tym miejscu możemy wprowadzić opis rozwiewający wszelkie wątpliwości, przeglądarka sieciowa w tym miejscu możemy zdecydować, czy ethernus ma być urządzeniem przetrzymującym informacje o Twojej sieci lokalnej. Domyślnie tak właśnie jest i jeśli wszystko działa poprawnie, to niezalecana jest zmiana tego parametru, serwer WINS ethernus może być serwerem WINS dla Twojej sieci lokalnej. Opcja ta jest domyślnie wyłączona i jeśli sieć działa poprawnie to niezalecane jest jej włączanie. Serwer WINS powinien w znacznym stopniu usprawnić komunikację sieciową. Aby w pełni skorzystać z obecności serwera WINS w sieci lokalnej niezbędna jest rekonfiguracja pozostałych urządzeń w sieci. Rys Konfiguracja serwera plików ethernus podręcznik użytkownika 29

30 4.6. Drukarki Moduł ten (rys. 24) pozwala wykorzystać dowolną drukarkę z portem LPT lub USB do drukowania w sieci. Po podłączeniu drukarki do urządzenia należy połączyć się z konsolą administracyjną, przejść do modułu Drukarki -> Konfiguracja, a następnie nadać drukarce nazwę i określić port, za pomocą którego została podłączona. Następnie należy przejść do sekcji Uprawnienia w celu określenia praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup. Tak skonfigurowana drukarka widoczna jest następnie w zasobach urządzenia w sieci lokalnej, a uprawnieni użytkownicy mogą korzystać z niej po zainstalowaniu sterowników (dostarczonych przez producenta drukarki) w systemie lokalnym. Lista drukarek została posortowana alfabetycznie według nazw kont. Możesz jednak wyświetlać ją według dowolnych wartości, klikając na tytuły kolumn w tabeli. Rys Drukarki ethernus podręcznik użytkownika 30

31 Dodawanie drukarek Przede wszystkim drukarkę należy podłączyć fizycznie do urządzenia korzystając z przewidzianych do tego celu portów LPT lub USB. Dodawanie drukarki odbywa się z poziomu panelu administracyjnego (rys. 25) za pomocą opcji dostępnych w tej sekcji: nazwa możemy podać dowolną nazwę (np. nazwę własną drukarki), zwracając uwagę na kryteria dotyczące ogólnego wprowadzania nazw dział Nazwy zamieszczony w początkowej części podręcznika, port określamy, pod który port drukarka została podłączona (LPT, USB). Rys Dodawanie drukarki Aby umożliwić korzystanie z drukarki w sieci należy ją dodać w systemie operacyjnym. W tym celu należy uruchomić kreator dodawania drukarek: klikamy na menu Start Ustawienia Drukarki i faksy Dodaj drukarkę Nadawanie praw Dzięki tej opcji (rys. 26) możemy nadać prawa do korzystania z drukarki poszczególnym grupom bądź użytkownikom. Rys Uprawnienia do drukarki ethernus podręcznik użytkownika 31

32 Usuwanie drukarek Aby usunąć dostępność do zasobu, jakim jest drukarka, należy: wybrać opcję Usuń znajdującą się po prawej stronie nazwy danej drukarki, zaznaczyć pole znajdujące się po lewej stronie nazwy drukarki i kliknąć na przycisk Usuń znajdujący się bezpośrednio pod listą wszystkich zasobów Usługi sieciowe Ustawienia dostępne w tej sekcji pozwalają scharakteryzować otoczenie sieciowe, w którym pracuje urządzenie ethernus, i sposób, w jakim będzie ono widoczne w tej sieci. W szczególności określa się tu podłączenie lokalne i zewnętrzne oraz to, czy ethernus ma być routerem i serwerem DHCP Ustawienia globalne Do ustawień globalnych (rys. 27) należą: Brama domyślna (gateway) urządzenie, przez które komputery z jednej sieci mogą łączyć się z komputerami innych sieci w tym z siecią Internet, I DNS serwer rozwiązywania nazw, który wie, co znaczy adres podawany przez człowieka, np. Serwer taki potrafi wskazać, który komputer ma właśnie taki adres. Serwery DNS udostępniane są klientom przez dostawców Internetu, II DNS przeważnie ze względów bezpieczeństwa podawany jest więcej niż jeden serwer DNS, aby np. podczas awarii DNS firma nie była odcięta od komunikacji ze światem. Jeśli podamy dwa adresy mamy prawie pewność, że będziemy mogli bez przeszkód korzystać z Internetu. Rys Ustawienia globalne ethernus podręcznik użytkownika 32

33 Sieć lokalna (LAN): Ustawienia sieci lokalnej (rys. 28) służą do ujawnienia ethernusa w sieci lokalnej. W tej sekcji dostępne jest skonfigurowanie następujących opcji: adres IP adres formatu xxx.xxx.xxx.xxx (cztery pola przedzielone kropkami). Jest to adres komputera podłączonego do sieci Internet, maska podsieci liczba wskazująca podział w adresie IP na adres sieci i adres komputera znajdującego się w niej. Rys Ustawienia sieci lokalnej W związku z tym, iż nie wszystkie maski podsieci są prawidłowe, w polach Maska podsieci należy wpisać jedną z wymienionych poniżej: Dotyczy to ustawień wszystkich pól Maska sieciowa zawartych w sekcji Usługi sieciowe. ethernus podręcznik użytkownika 33

34 Router Router odpowiada za przesyłanie pakietów danych z jednej sieci do drugiej możliwie jak najlepszą (najszybszą) trasą. W naszym przypadku to po prostu konfiguracja zewnętrznego interfejsu sieciowego, ethernus będzie wtedy pośredniczył w wymianie danych. Domyślnie parametry routera ustawiane są automatycznie, co w zupełności wystarcza do jego poprawnego działania (rys. 29). Jeśli jednak jest konieczne nadanie specyficznych ustawień, należy wybrać ustawienia ręczne i ustawić router zgodnie z wymogami sieci DHCP Rys Konfiguracje routera Ustawienia, które można wprowadzić ręcznie, są następujące: ustawienia parametrów automatyczne bądź ręczne, adres IP (patrz FAQ), maskę podsieci (patrz FAQ), bramę jest urządzeniem, przez które komputery z jednej sieci mogą łączyć się z komputerami innych sieci w tym z siecią Internet, MAC adres (patrz FAQ). DHCP jest funkcją, która umożliwia dynamiczne przydzielanie adresów IP oraz innych parametrów konfiguracji sieciowej komputerom w sieci lokalnej, o ile maja one ustawione automatyczne uzyskanie takich ustawień. Nie musimy zatem konfigurować każdego komputera znajdującego się w sieci lokalnej. Wystarczy tylko wprowadzić następujące dane do formularza (rys. 30), aby serwer DHCP automatycznie ustawił je na poszczególnych komputerach. Pola formularza występującego w tej sekcji to: serwer włączony powoduje włączenie serwera DHCP, początkowy adres IP adres formatu xxx.xxx.xxx.xxx (cztery pola liczbowe przedzielone kropkami). Jest to adres komputera podłączonego do sieci Internet, końcowy adres IP wraz z adresem początkowym określa zakres adresów IP, ethernus podręcznik użytkownika 34

35 brama domyślna jest to adres IP komputera lub urządzenia w naszej sieci lokalnej, który łączy ją z inną siecią), adres serwera DNS który będzie odpowiadał za zamianę adresu internetowego (np. na adres zrozumiały dla sieci komputerowej numeryczny adres IP; adres ten może być inny od serwera DNS używanego przez ethernusa. Rys Konfiguracja serwera DHCP W dolnej części tego formularza znajduje się odnośnik pozwalający zdefiniować stałe adresy IP określić komputery, które, mimo że będą automatycznie pobierały ustawienia sieciowe, zawsze otrzymają wskaszany numer IP. By to było możliwe należy znać adres MAC karty sieciowej takiego komputera (zobacz pytanie: Co to jest adres MAC i do czego służy? w rozdziale FAQ) Informacje Zawartość tego menu wyświetlana jest jako pierwsza po udanym zalogowaniu się do konsoli web Informacje o systemie Zakładka ta zawiera najważniejsze informacje dotyczące aktualnej konfiguracji sieciowej ethernusa. Przedstawia podstawowe dane urządzenia (zdefiniowana nazwa i numer seryjny), ustawienia sieciowe (grupa robocza i adresy IP), ilość grup i użytkowników oraz stan zasobów Transfer Informacje zawarte w tej zakładce przedstawiają w formie graficznej statystyki użytkowania sieci oraz dokładne wartości w formie tabelarycznej, dotyczące przesyłanych danych, które przechodzą przez ethernusa. ethernus podręcznik użytkownika 35

36 5. Korzystanie z zasobów ethernusa Jedną z podstawowych funkcjonalności ethernusa jest udostępnianie zasobów dla użytkowników sieci lokalnej. Mogą oni z nich korzystać poprzez przeglądanie zasobów sieci lokalnej, logując się do ethernusa za pomocą zdefiniowanej w konfiguracji urządzenia nazwy użytkownika i hasła Zasoby ethernus potrafi udostępniać trzy rodzaje zasobów: katalogi domowe, katalogi współdzielone oraz drukarki. Każdy z nich daje różne możliwości i podlega różnym prawom i zasadom korzystania z nich. Poniżej pokrótce opisane zostały najważniejsze cechy każdego typu Katalogi domowe Katalogi domowe użytkowników są ich wyłączną własnością i służą jedynie ich właścicielom. Oznacza to, że dostęp do ich zawartości mają jedynie ich właściciele i nie ma możliwości skonfigurowania dostępu w inny sposób. W katalogach domowych należy umieszczać jedynie prywatne dane, do których nikt poza administratorami, którzy mogą, ze względów bezpieczeństwa, odczytać każdy zasób nie powinien mieć dostępu. Katalogi domowe widoczne są jedynie dla ich właściciela; każdy użytkownik po zalogowaniu się do ethernusa widzi jedynie swój katalog domowy. Nazwa katalogów domowych powstaje z nazwy użytkownika z dodanym na początku znakiem podkreślenia, czyli np. użytkownik Adam będzie miał katalog domowy o nazwie _Adam. Jeśli chcemy, aby dane, które umieścimy na serwerze były widoczne dla innych użytkowników sieci należy umieszczać je w katalogach współdzielonych Katalogi współdzielone publiczne Katalogi współdzielone (publiczne) zakładane są przez administratora ethernusa w sekcji Serwer plików Zasoby. Katalogi współdzielone służą do wymiany danymi między użytkownikami sieci lokalnej. W katalogach takich powinny być umieszczane, np. bazy danych wymagające dostępu przez więcej niż jednego użytkownika, pliki z danymi, do których dostęp powinna mieć więcej niż jedna osoba. Kto ma mieć dostęp do danego katalogu współdzielonego definiuje administrator podczas jego zakładania/edycji Drukarki Trzecim rodzajem zasobów, jakie mogą być udostępniane przez ethernusa, są drukarki. Oznaczone są one na liście zasobów odpowiednią ikonką. Zasób drukarki pozwala na korzystanie z urządzenia podłączonego do ethernusa jak z drukarki sieciowej. Czyli dowolny użytkownik, któremu zezwolił na to administrator, może wysyłać do tego urządzenia dokumenty czy grafikę, którą przygotował na własnym komputerze. ethernus podręcznik użytkownika 36

37 Ograniczenia Jeśli podczas próby przeglądania zasobu pojawi się po raz kolejny monit o podanie nazwy użytkownika i hasła i po wpisaniu danych nie zobaczymy zawartości zasobu oznacza to, że nie mamy do niego dostępu. Wynika to z konfiguracji zasobów w module serwera plików. Jeśli podczas próby kopiowania plików do danego zasobu bądź katalogu domowego pojawi się komunikat: Nie można skopiować <nazwa_pliku>: Za mało miejsca na dysku. Usuń część plików i spróbuj ponownie. Może oznaczać to dwie sytuacje albo skończyło się fizyczne miejsce na dysku twardym znajdującym się w urządzeniu albo katalog, do którego kopiowane są pliki, osiągnął w wyniku tego kopiowania swoją maksymalną wielkość zdefiniowaną przed administratora podczas jego zakładania lub edycji. W takiej sytuacji należy, albo zmienić ograniczenie dla tego zasobu może to zrobić jedynie administrator, albo z zasobu tego pousuwać niepotrzebne dane, przez co będzie w nim więcej wolnego miejsca i wtedy można wznowić kopiowanie. Jeśli podczas próby wysłania danego dokumentu na drukarkę udostępnianą przez ethernusa zobaczymy komunikat mówiący o tym, że nie można utworzyć zadania drukowania oznacza to, że administrator nie nadał nam praw do korzystania z drukarki. ethernus podręcznik użytkownika 37

38 5.2. Dostęp do zasobów Ethernusa (Windows) Pliki i foldery Aby mieć dostęp do zasobów sieci lokalnej w tym udostępnianych przez ethernusa należy: Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonkę Mój komputer Z listy wybrać opcję Eksploruj W nowo otwartym oknie klikając na Moje miejsca sieciowe wybrać grupę roboczą, w jakiej znajduje się ethernus podaliśmy ją podczas konfiguracji serwera plików Po otwarciu listy powinniśmy zobaczyć (rys. 31) komputery należące do tej grupy roboczej, m.in. znajduje się tu ethernus poznasz go po nazwie i opisie, jakie zostały podane podczas konfiguracji serwera plików. Rys Dostęp do zasobów (Windows) Klikając dwukrotnie na ikonie lub nazwie urządzenia zostanie wyświetlona lista zasobów przez nie udostępnianych. Na liście tej powinien znajdować się również katalog domowy danego użytkownika, o ile został on założony podczas konfiguracji jego konta. Jeśli nazwa użytkownika i hasło jakich używasz do logowania się do komputera nie jest tożsame z nazwą użytkownika i hasłem na ethernusie zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła właśnie tego, które zostało wpisane podczas zakładania/modyfikacji konta użytkownika na urządzeniu. Z tego właśnie powodu zalecane jest aby nazwa użytkownika i hasło na komputerze lokalnym i na ethernusie było takie samo. Od tej chwili możesz spokojnie korzystać z danych udostępnionych w zasobach ethernusa w sposób identyczny jakby były na Twoim lokalnym dysku twardy otwieranie, zapisywanie, kopiowanie, przenoszenie czy usuwanie plików odbywają się dokładnie w taki sam sposób jak na lokalnych plikach. ethernus podręcznik użytkownika 38

39 Korzystanie z drukarek udostępnianych przez ethernusa Aby móc korzystać z drukarek udostępnionych przez ethernusa należy w pierwszej kolejności zainstalować sterowniki do ich obsługi. Aby to uczynić wykonaj następujące czynności: Kliknij dwukrotnie na ikonę drukarki, którą chcesz zainstalować, Pojawi się komunikat pozwalający na instalację sterowników potwierdź chęć instalacji sterowników, Przejdź przez kolejne kroki instalatora drukarki wybierając model drukarki z listy lub wskazujemy plik, który zawiera informacje o drukarce (powinien być dostarczony przez producenta drukarki), Po skopiowaniu sterowników na nasz komputer (jeśli wszystko przebiegło pomyślnie) zobaczysz komunikat potwierdzający instalację drukarkę w swoim systemie. Potwierdzeniem, że drukarka została poprawnie zainstalowana, jest jej obecność na liście drukarek Twojego komputera. Aby sprawdzić, czy tak jest w rzeczywistości należy: Kliknąć Start, Wybrać Ustawienia, A następnie Drukarki. Jeśli na liście drukarek znajduje się również ta udostępniana przez ethernusa (poznasz ją po nazwie) to znaczy, że wszystko przebiegło pomyślnie Problemy z przeglądaniem Otoczenia sieciowego W razie problemów z przeglądaniem otoczenia sieciowego (niemożność wyświetlenia grup roboczych albo maszyn, które się w niej znajdują) istnieje możliwość ustawienia e thernusa jako głównej przeglądarki sieciowej lub serwera WINS, co powinno zapobiec podobnym problemom. Gdyby tak się jednak i to nie pomogło zawsze istnieje możliwość dostania się do zasobów urządzenia poprzez jego wewnętrzny adres IP. Aby to uczynić należy: Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonkę Mój komputer Z listy wybrać opcję Eksploruj W pasku adresu wpisać nazwę urządzenia, np. \\Ethernus lub adres IP, pod jakim znajduje się w sieci lokalnej, np. \\ Pozostała część operacji jest taka sama jak w standardowej procedurze przeglądania zasobów ethernusa. ethernus podręcznik użytkownika 39

40 5.3. Dostęp do zasobów Ethernusa (Linux) Pliki i katalogi Aby mieć dostęp do zasobów sieci lokalnej w tym udostępnianych przez ethernusa należy: Uruchomić przeglądarkę sieciową, np. Konqueror Następnie wpisać w pasku adresu: smb://adres.ip.urzadzenia.ethernus, np. smb:// Program powinien poprosić o podanie nazwy użytkownika i hasła. Po wprowadzeniu poprawnych danych pojawi się lista dostępnych zasobów, jak na rys. 32. Rys Dostęp do zasobów (Linux) ethernus podręcznik użytkownika 40

41 Drugim sposobem na przeglądanie zasobów ethernusa z poziomu systemu Linux jest aplikacja LinNeighborhood. Po jej uruchomieniu wybierając z menu górnego Opcje Przeglądaj całą sieć powinniśmy zobaczyć obraz podobny do przedstawionego na rys. 33. Następnie możemy wybrany zasób podmontować do swojego systemu plików klikając przycisk montuj i podając, w którym katalogu z lokalnego systemu plików zasób ma być widoczny. Jeśli nie posiadamy lub nie chcemy korzystać z narzędzi graficznych możemy podmontować zasoby udostępniane, przez ethernusa za pomocą polecenia mount. Składnia takiego polecenia wygląda następująco: lub mount -t smbfs //nazwa_urzadzenia/nazwa_zasobu /punkt/montowania o username=<nazwa_uzytkownika> mount -t smbfs //lokalny.adres.ip.ethernusa/nazwa_zasobu /punkt/montowania -o username=<nazwa_użytkownika> Inną wersją tego polecenia jest polecenie: smbmount mające składnię podobną do powyższej czyli: lub gdzie: Rys Dostęp przez LinNeighborhood smbmount //nazwa_urzadzenia/nazwa_zasobu /punkt/montowania -o username=<nazwa_uzytkownika> smbmount //lokalny.adres.ip.ethernusa/nazwa_zasobu /punkt/montowania -o username=<nazwa_uzytkownika> ethernus podręcznik użytkownika 41

42 nazwa_urzadzenia to nazwa urządzenia zdefiniowana w panelu administracyjnym przez administratora, lokalny.adres.ip.ethernusa to adres IP, pod jakim urządzenie dostępne jest z sieci lokalnej, <nazwa_użytkownika> to nazwa użytkownika zdefiniowanego na ethernusie, zaś /punkt/montowania to katalog w naszym lokalnym systemie plików, w którym zamontowany ma być udostępniany przez niego zasób. Przykładowo, jeśli użytkownik Adam chce zamontować swój katalog domowy udostępniany przez ethernusa znajdującego się pod lokalnym adresem IP w swoim lokalnym systemie plików w katalogu /mnt/adam wydaje z linii komend następujące polecenie: mount -t smbfs // /_adam /mnt/adam -o username=adam System poprosi go o podanie hasła użytkownika adam i po poprawnej autoryzacji zawartość katalogu domowego powinna być dostępna w katalogu lokalnym /mnt/adam Korzystanie z drukarek udostępnionych przez Ethernusa Aby z poziomu systemu Linux korzystać z drukarki udostępnionej przez ethernusa należy odnaleźć w systemie narzędzie służące do dodawania/konfiguracji drukarek. W zależności od dystrybucji systemu oraz zainstalowanego oprogramowania aplikacje służące do tego celu mogą być bardzo różne, dlatego dalszy opis pokazuje jakie informacje należy umieścić w odpowiednich polach, ale nie jest powiązany z żadną konkretną aplikacją. Przy dodawaniu drukarki należy wybrać opcję mówiącą o tym, że drukarka udostępniona jest przez serwer SMB lub Windows. Poproszeni jesteśmy o podanie nazwy i/lub serwera SMB oraz nazwy grupy roboczej, musimy podać nazwę drukarki, pod jaką została dodana do ethernusa i pod jaką będzie widoczna w Twoim systemie. Poproszeni jesteśmy o wpisanie nazwy użytkownika i hasła, który może korzystać z drukarki. Po wpisaniu nazwy lokalizacji drukarki, np. sekretariat musimy zainstalować sterowniki do jej obsługi. Oprogramowanie takie powinien dostarczyć producent urządzenia Dostęp do zasobów administratorskich Ethernusa Zasoby administratorskie są zasobami ukrytymi. Aby móc dostać się do nich należy po nawiązaniu połączenia na prawach użytkownika admin dostać się do nich poprzez wpisanie nazwy zasobu w formacie UNC ze znakiem dolara na jej końcu, czyli np. żeby dostać się do zasobu admin należy w oknie eksploratora Windows wpisać adres: \\nazwa-ethernus\admin$ lub ewentualnie adres: \\adr.ip.urz.ethernus\admin$ gdzie adr.ip.urz.ethernus to adresy IP, pod jakim funkcjonuje urządzenie ethernus w sieci komputerowej. Za pomocą dostępu do tego zasobu możemy wykonać dowolną czynność z plikami archiwum. Możemy je przenieść na inny komputer, zapisać na nośnik CD, zrobić z nim dowolną czynność, aby dane, które się tam znajdują, były całkowicie bezpieczne. ethernus podręcznik użytkownika 42

43 5.5. Dostęp do panelu użytkownika Dostęp do panelu użytkownika ma każdy kto posiada nazwę użytkownika i hasło dostępowe do zasobów ethernusa. Panel otwiera się z poziomu przeglądarki internetowej wpisując adres: https://adres.ip.ethernusa/user/ Można tam zapoznać się z informacjami dotyczącymi konta np. sprawdzić ile przestrzeni dyskowej pozostało do wykorzystania na katalog domowy. Z tego miejsca można zmienić własne hasło dostępu, tak aby nie poznała go osoba niepowołana. ethernus podręcznik użytkownika 43

44 6. FAQ Co to jest i do czego służy grupa? Grupa jest to sztuczna instancja ułatwiająca zarządzanie kontami użytkowników. Użytkownicy mogą należeć do grup wedle różnorodnego klucza, np. geograficznego lub funkcyjnego. Grupowanie użytkowników pomaga w zarządzaniu nimi. Określonym grupom użytkowników można nadawać lub zabierać uprawnienia do danych zasobów. Dzięki temu, np. dział księgowości nie może zajrzeć do plików marketingu i na odwrót, a prezes może mieć wgląd do wszelkich zasobów poza plikami administratora. Dlaczego system informuje mnie, że nie może nadać maszynie nazwy? Ze względu na stabilność pracy systemu oraz konwencje nazewnictwa w sieci lokalnej nazwy elementów, np. maszyny podlegają pewnym restrykcjom. Informacja o tym jakie nazwy są poprawne a jakie nie znajduje się w sekcji Nazwy w rozdziale Konsola web i ustawienia. Dlaczego system informuje mnie, że nie może dodać grupy/użytkownika/zasobu ze względu na złą nazwę użytkownika? Ze względu na stabilność pracy systemu nazwy jego elementów, np. grupy lub użytkownika podlega pewnym restrykcjom. Informacja o tym jakie nazwy są poprawne a jakie nie znajduje się w sekcji Nazwy w rozdziale Konsola web i ustawienia. Co to jest adres IP i jaki adres nadać Ethernusowi? Każdy podłączony do sieci komputer musi mieć unikalny adres IP, dzięki któremu może być jednoznacznie identyfikowany. Adres ten zapisuje się jako cztery liczby z zakresu 0 do 255 oddzielone kropkami, np Każda sieć ma swój zakres adresów IP, które można nadać komputerom, aby mogły ze sobą współpracować. Aby sprawdzić jakie adresy IP są w Twojej sieci należy: w systemie Windows 2000/XP Kliknąć Start Programy Akcesoria Wiersz polecenia Wpisać komendę: ipconfig /all W liniach położonych niżej niż ta zaczynająca się od Karta ethernet połączenie lokalne... znajdują się informacje na temat konfiguracji Twojej sieci znajduje się tam, m.in. informacja o adresie IP przypisanym do Twojego komputera. Wynik wykonania polecenia ipconfig /all może wyglądać, np. tak, jak na (rys. 34). Odczytanie informacji o masce sieci daje możliwość określenia, jaki adres IP można próbować nadać ethernusowi. Jeśli maska podsieci jest postaci , to wykorzystać możesz tylko adres, jaki ma Twój komputer, zmieniając tylko jego ostatni człon, np. jeśli Twoja maszyna ma adres , to możesz nadać ethernusowi adres z zakresu , z tym, że część numerów z tej puli adresów może być zajęta przez inne komputery będące w Twojej sieci. ethernus podręcznik użytkownika 44

45 Rys. 34 Wynik polecenia ipconfig /all Jak sprawdzić, które adresy są zajęte, a które wolne? Można posłużyć się tutaj poleceniem ping. Wpisując w linii poleceń ping nr.ip.kom.wsieci, gdzie nr.ip.kom.wsieci to kolejne numery IP, np. ping , ping itd. otrzymujemy informację zwrotną, jeśli na ekranie zobaczymy komunikat Odpowiedź z nr.ip.kom.wsieci..., to z całą pewnością numer ten jest już zajęty prze jakieś urządzenie sieciowe. Jeśli zaś otrzymujemy inny komunikat to jest duża szansa, że numer ten jest wolny i możemy próbować nadać go naszemu ethernusowi. Używając polecenia ping należy pamiętać o tym, iż brak odpowiedzi może również być spowodowany tym, że dany komputer jest wyłączony, bądź zablokowano na nim wysyłanie odpowiedzi na takie zapytanie. w systemie Linux: otworzyć Terminal (Konsolę) wpisać komendę /sbin/ifconfig (rys. 35) Rys Wynik komendy /sbin/ifconfig Adres IP widoczny jest jako inet adr. ethernus podręcznik użytkownika 45

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA czerwiec 2009 208-10509-01 v1.0 2009 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68

Rozdział 4 63 Za kulisami 63 Podstawy sieci 67 Obiekty, które mogą zakłócać pracę AirPort. Słowniczek 68 Sieci Apple AirPort 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Użycie Narzędzia AirPort do skonfigurowania dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Sierpień 2010 208-10671-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia....................... 7 3.2 Rejestracja programu..............................

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi!

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi! UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi! Router Edimax LT-6408n umożliwia podłączenie do Internetu Cyfrowego Polsatu kilku komputerów jednocześnie. Mogą to być komputery członków Twojej rodziny, ale także wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo