Komputer notebook. Podręcznik użytkownika sprzętu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputer notebook. Podręcznik użytkownika sprzętu"

Transkrypt

1 EXPRESS Komputer notebook Podręcznik użytkownika sprzętu ASUS F5 ENTERTAINMENT SYSTEM OFF ON Pl2915 / Listopad 2006

2 Spis treści Spis treści 1. Wprowadzenie do komputera notebook O tym podręczniku użytkownika...6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Przygotowanie komputera notebook Poznanie części Widok z góry...12 Widok z dołu...14 Widok z lewej...16 Widok z prawej...18 Widok z tyłu...19 Widok z przodu Rozpoczęcie używania System zasilania...22 Stosowanie zasilania prądem zmiennym Stosowanie zasilania bateryjnego Dbanie o baterię...23 Włączanie zasilania komputera notebook Test POST (Autotest po włączeniu) Sprawdzenie zasilania bateryjnego Ładowanie zestawu baterii...25 Restartowanie lub ponowne uruchamianie Wyłączanie zasilania...26 Specjalne funkcje klawiatury...27 Kolorowe przyciski skrótów...27 Przyciski Microsoft Windows...29 Klawiatura jako keypad numeryczny Sterowanie kursorami poprzez klawiaturę Przełączniki i wskaźniki stanu...30 Przełączniki...30 Wskaźniki stanu...32 Przyciski sterowania multimediami (w wybranych modelach)... 33

3 Spis treści 4. Używanie komputera notebook System operacyjny...36 Obsługiwane oprogramowanie...36 Automatyczne wyłączanie touchpada (w wybranych modelach) Urządzenie wskazujące...37 Używanie touchpada...37 Ilustracje dotyczące używania touchpada Dbanie o touchpad...39 Urządzenia pamięci masowej...40 Karta rozszerzenia...40 Napęd optyczny...41 Czytnik kart pamięci Flash...43 Napęd dysku twardego...43 Połączenia...44 Połączenie modemowe (w wybranych modelach) Połączenie sieciowe...45 Połączenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach) Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach) TPM (Trusted Platform Module) (w wybranych modelach) Tryby zarządzania zasilaniem...49 Tryb pełnego zasilania i maksymalna wydajność ACPI...49 Tryb zawieszenia...49 Oszczędzanie energii...49 Stan zasilania sumarycznie...50 Termiczne sterowanie zasilaniem Wstrzymanie i hibernacja...51 Dodatek Akcesoria opcjonalne...54 Słownik...56 Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa Informacja dotycząca komputera notebook... 70

4 Spis treści

5 1. Wprowadzenie do komputera notebook O tym podręczniku użytkownika Uwagi dotyczące tego podręcznika Środki bezpieczeństwa Przygotowanie komputera notebook

6 1 Wprowadzenie do komputera notebook O tym podręczniku użytkownika To jest podręcznik użytkownika komputera notebook. Udostępnia on informacje dotyczące różnych komponentów komputera notebook i sposobu ich używania. Główne części tego podręcznika użytkownika to: 1. Wprowadzenie do komputera notebook Ogólne informacje dotyczące komputera notebook i tego podręcznika użytkownika. 2. Poznanie części Informacje dotyczące komponentów komputera notebook. 3. Rozpoczęcie używania Informacje dotyczące rozpoczęcia używania komputera notebook. 4. Używanie komputera notebook Informacje dotyczące używania komponentów komputera notebook. 5. Dodatek Omówienie akcesoriów opcjonalnych i udostępnienie informacji dodatkowych. Uwagi dotyczące tego podręcznika Znajdujące się w tym podręczniku, pisane pogrubioną czcionką, uwagi i ostrzeżenia należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne i kompletne wykonanie określonych zadań. Uwagi mają inną rangę ważności, zgodnie z opisem poniżej: UWAGA: Wskazówki i informacje dotyczące specjalnych sytuacji. WSKAZÓWKA: Wskazówki i użyteczne informacje umożliwiające wykonanie zadań. WAŻNE! Istotna informacja, której należy przestrzegać, aby zapobiec uszkodzeniu danych, komponentów lub osób. OSTRZEŻENIE! Ważna informacja, której należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo działania. < > [ ] Tekst zamknięty w nawiasach < > lub [ ], reprezentuje przycisk klawiatury; nie należy wpisywać znaków < > lub [ ] i wpisanych między tymi znakami liter. 6

7 Wprowadzenie do komputera notebook 1 Środki bezpieczeństwa Zastosowanie podanych poniżej środków bezpieczeństwa zwiększy żywotność komputera notebook. Należy wykonać wszystkie podane zalecenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Poza czynnościami wskazanymi w tym podręczniku, wszelkie prace serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Nie należy używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych. Nie należy stosować silnych rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalniki, benzyna lub inne środki chemiczne na powierzchnie lub w pobliżu powierzchni. WAŻNE! Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie prądem zmiennym i wyjąć zestawy baterii. Do czyszczenia komputera notebook należy używać czystą celulozową chusteczkę lub irchę zwilżoną w roztworze detergentu bez właściwości ścierających i kilku kropel ciepłej wody, a nadmiar wody usunąć suchą szmatką. NIE NALEŻY ustawiać komputera na nierównej lub niestabilnej powierzchni. W przypadku uszkodzenia obudowy należy skontaktować się z serwisem. NIE NALEŻY naciskać lub dotykać panela wyświetlacza. Nie należy umieszczać go razem z małymi elementami, które mogą zarysować lub przedostać się do komputera notebook. NIE NALEŻY narażać komputera na brud lub pył. NIE WOLNO używać komputera w miejscach, gdzie ulatnia się gaz. NIE NALEŻY umieszczać komputera notebook na kolanach lub na innych częściach ciała, aby zapobiec dyskomfortowi lub obrażeniom z powodu emisji ciepła. BEZPIECZNA TEMPERATURA: ten komputer notebook może być używany wyłącznie w miejscach, gdzie temperatura otoczenia mieści się w zakresie 5 C (41 F) i 35 C (95 F) NIE NALEŻY wyrzucać komputera notebook ze śmieciami miejskimi. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące usuwania produktów elektronicznych. NIE NALEŻY umieszczać na komputerze lub upuszczać na niego obiektów, a także nie należy wpychać żadnych obiektów do komputera notebook. NIE NALEŻY narażać komputera na działanie silnych pól magnetycznych lub elektrycznych. NIE NALEŻY narażać komputera na działanie lub używać w pobliżu płynów, na deszczu lub w wilgotnych miejscach. NIE NALEŻY używać modemu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: NIE NALEŻY wrzucać baterii do ognia. NIE NALEŻY zwierać styków. NIE NALEŻY demontować baterii. WA RTO Ś Ć Z N A M I O N O WA WEJŚCIA: Sprawdź etykietę wartości znamionowych w dolnej części komputera notebook i upewnij się, że adapter zasilania może zapewnić wymagane zasilanie. NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera notebook z włączonym zasilaniem żadnymi materiałami, które redukują przepływ powietrza, takimi jak torba do przenoszenia.

8 1 Wprowadzenie do komputera notebook Środki bezpieczeństwa dotyczące transportu W celu przygotowania komputera notebook do transportu, należy go wyłączyć i odłączyć wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne, aby zapobiec uszkodzeniu złączy. Po wyłączeniu zasilania cofa się głowica dysku twardego, co zapobiega zarysowaniu talerzy dysku twardego podczas transportu. Dlatego, nie należy przenosić komputera notebook przy włączonym zasilaniu. Należy zamknąć panel wyświetlacza i sprawdzić, czy jest bezpiecznie zatrzaśnięty w pozycji zamknięcia w celu zabezpieczenia klawiatury i panela wyświetlacza. OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa obsługa może spowodować łatwe zarysowanie powierzchni komputera notebook. Nie należy pocierać i zarysować powierzchni komputera notebook. Przykrywanie komputera notebook Należy zakupić torbę do przenoszenia komputera notebook w celu ochrony go przed brudem, wodą, wstrząsami i zarysowaniami. Ładowanie baterii Aby korzystać z zasilania bateryjnego należy przy dłuższych wyprawach upewnić się, że zestaw baterii jest całkowicie naładowany, a także wziąć ze sobą opcjonalny, zapasowy zestaw baterii. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii przez cały czas podłączenia go do komputera i do źródła zasilania prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie potrwa znacznie dłużej, gdy w czasie ładowania będzie używany komputer notebook. Środki ostrożności dotyczące lotu samolotem Aby uzyskać informację o możliwości używania komputera notebook w samolocie należy skontaktować się z linią lotniczą. Większość linii lotniczych ogranicza możliwość używania urządzeń elektronicznych. Większość linii lotniczych umożliwia korzystanie z urządzeń elektronicznych wyłącznie w czasie lotu, a nie podczas startu lądowania. OSTRZEŻENIE! Na lotniskach używane są trzy rodzaje urządzeń zabezpieczających: Urządzenia do prześwietlania (stosowane do sprawdzania elementów na przenośnikach taśmowych), detektory magnetyczne (sprawdzanie osób przechodzących przez bramki kontrolne) i pałeczki magnetyczne (ręczne urządzenia stosowane do kontroli osób i indywidualnych elementów). Komputer notebook i dyskietki można przetransportować poprzez urządzenia prześwietlające. Jednakże zaleca się, aby nie narażać komputera notebook lub dyskietek na działanie lotniskowych detektorów magnetycznych lub pałek magnetycznych.

9 ASUS F5 ENTERTAINMENT SYSTEM ASUS F5 ENTERTAINMENT SYSTEM Wprowadzenie do komputera notebook 1 Przygotowanie komputera notebook W tym miejscu znajdują się jedynie krótkie instrukcje dotyczące używania komputera notebook. Szczegółowe informacje znajdują się na następnych stronach. 1. Zainstaluj zestaw baterii 2. Podłącz adapter zasilania prądem zmiennym 1 3. Otwórz panel wyświetlacza 4. Włącz komputer notebook WAŻNE! Podczas otwierania, nie należy naciskać panela wyświetlacza w kierunku stołu, ponieważ może to spowodować wyłamanie zawiasów! Nigdy nie należy podnosić komputera notebook za panel wyświetlacza! Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania. (W systemie Windows XP, przycisk ten można także używać do bezpiecznego wyłączania komputera notebook.)

10 10 1 Wprowadzenie do komputera notebook

11 2. Poznanie części Podstawowe widoki komputera notebook UWAGA: Zdjęcia i ikony w tym podręczniku służą wyłącznie do celów artystycznych i nie pokazują rzeczywistych elementów produktu. 11

12 2 Poznanie części Widok z góry Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów znajdujących się z tej strony komputera notebook. UWAGA: Klawiatura różni się w zależności od regionu (ciąg dalszy na następnej stronie)

13 Poznanie części Wskaźnik kamery Wskaźnik kamery jest wyświetlany wtedy, gdy jest używana wbudowana kamera. Kamera może zostać automatycznie uaktywniona przez oprogramowanie pomocnicze. Wielopozycyjna kamera (w wybranych modelach) Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie video. Kamerę można wykorzystywać do wideokonferencji i innych interaktywnych zastosowań. OSTRZEŻENIE: Kamerę można regulować wyłącznie w kierunku do przodu lub do tyłu ale tylko od dołu. Nie można obracać kamery w górę o kąt większy od 35 stopni. Mikrofon (wbudowany) Wbudowany mikrofon można używać do wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego nagrywania audio. Panel wyświetlacza Funkcje panela wyświetlacza są takie same jak monitora typu desktop. Komputer notebook wykorzystuje aktywną matrycę TFT LCD, co zapewnia doskonałą widoczność obrazów, taką jak w monitorach typu desktop. W odróżnieniu od monitorów typu desktop, panel LCD nie wytwarza promieniowania lub migania obrazu, dlatego też jest bardziej przyjazny dla oczu użytkownika. Do czyszczenia panela wyświetlacza należy stosować szmatkę bez płynnych środków czyszczących (w razie potrzeby należy stosować czystą wodę). Przyciski natychmiastowego uruchomienia Przyciski natychmiastowego uruchomienia umożliwiają uruchamianie często używanych aplikacji po pojedynczym naciśnięciu przycisku. Szczegóły znajdują się w części 3. Klawiatura Klawiatura zawiera pełnowymiarowe klawisze z wygodną funkcją regulacji naciskania podczas podróży (zmniejszanie głębokości naciskania klawiszy) i podpórkami pod obydwie ręce. Dwa klawisze funkcyjne Windows ułatwiają nawigację w systemie operacyjnym Windows. Touchpad i przyciski Touchpad z przyciskami to urządzenie wskazujące, które udostępnia te same funkcje, co mysz typu desktop. Funkcja sterowanego programowo przewijania jest dostępna po zainstalowaniu dostarczonego programu narzędziowego touchpada i ułatwia nawigację w systemie Windows lub w sieci web. Wskaźniki stanu (przód) Wskaźniki stanu reprezentują różne stany sprzętowe/programowe. Szczegółowe informacje dotyczące wskaźnika w części 3. Wskaźniki stanu (góra) Wskaźniki stanu reprezentują różne stany sprzętowe/programowe. Szczegółowe informacje dotyczące wskaźnika w części 3. 13

14 2 Poznanie części Widok z dołu Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów znajdujących się z tej strony komputera notebook. UWAGA: Widok dolnej części może się różnić w zależności od modelu OSTRZEŻENIE! Dolna część komputera notebook może silnie się rozgrzewać. Należy uważać podczas korzystania z komputera notebook, w trakcie jego działania lub, gdy był niedawno używany. Wysoka temperatura to zjawisko normalne podczas ładowania i używania. Nie należy używać komputera na miękkich powierzchniach, takich jak kanapy czy łóżka, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne. ABY UNIKNĄĆ POPARZEŃ NIE NALEZY UMIESZCZAĆ KOMPUTERA NOTEBOOK NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA. 14 (ciąg dalszy na następnej stronie)

15 Poznanie części 2 1 Oprawka na kartę z nazwą Na spodzie komputera notebook znajduje się przyklejona oprawka na kartę z nazwą, na której znajdują się informacje identyfikacyjne dotyczące użytkownika komputera notebook użyteczne w przypadku, gdy po jego zgubieniu zostanie znaleziony przez inne osoby. Wnęka pamięci (RAM) Wnęka pamięci umożliwia wykonanie rozbudowy poprzez instalację dodatkowej pamięci. Dodatkowa pamięć zwiększa wydajność poprzez zmniejszenie częstotliwości dostępu do dysku twardego. BIOS automatycznie wykrywa wielkość pamięci w systemie i odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power-On-Self-Test). Po zainstalowaniu pamięci, nie jest wymagana instalacja sprzętu i oprogramowania (włącznie z BIOS). W celu uzyskania informacji dotyczących modernizacji pamięci w komputerze notebook należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym lub ze sprzedawcą. W celu zapewnienia maksymalnej zgodności i niezawodności moduły rozszerzenia należy kupować u autoryzowanych sprzedawców tego komputera notebook. Wnęka procesora (CPU) Specjalna konstrukcja gniazda procesora niektórych modeli komputerów notebook, umożliwia wykonywanie w przyszłości wymiany procesora na szybszy. Niektóre modele posiadają konstrukcję ULV zapewniającą kompaktowość i nie można ich modernizować. Informacje dotyczące modernizacji można uzyskać w autoryzowanym punkcie serwisowym lub u sprzedawcy. 6 WAŻNE! Odłączenie przez użytkownika procesora lub dysku twardego spowoduje unieważnienie gwarancji. Wnęka bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) Wnęka bezprzewodowej sieci WLAN, umożliwia instalację bezprzewodowej karty sieciowej w celu bezprzewodowego połączenia z punktami dostępowymi sieci lub innymi urządzeniami bezprzewodowymi. Przycisk zamykania (Zamykanie awaryjne) Gdy nie jest możliwe prawidłowe zamknięcie lub ponowne uruchomienie systemu operacyjnego, komputer notebook można wyłączyć naciskając przycisk wyłączania wyprostowanym spinaczem biurowym. Wnęka na dysk twardy Dysk twardy jest zabezpieczony we wnęce. Modernizację dysku twardego należy wykonywać wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych lub u dostawcy. Blokowanie baterii - Sprężyna Sprężynowe zamknięcie baterii umożliwia zabezpieczenie zestawu baterii. Po włożeniu zestawu baterii, następuje automatyczne zamknięcie. Aby wyjąć zestaw baterii należy przytrzymać sprężynowe zamknięcie w pozycji odblokowania. Zestaw baterii Po podłączeniu do źródła zasilania prądu zmiennego rozpoczyna się automatyczne ładowanie zestawu baterii. Zestaw baterii umożliwia tymczasowe używanie notebooka podczas przenoszenia się pomiędzy różnymi miejscami. Czasy działania baterii różnią się w zależności od sposobu używania i specyfikacji dla tego komputera notebook. Zestawu baterii nie można demontować i należy go zakupić w formie pojedynczego modułu. 15

16 2 Poznanie części Widok z lewej Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów znajdujących się z tej strony komputera notebook. OFF ON EXPRESS Port sieci LAN Ośmiopinowy port LAN RJ-45 jest większy od portu modemu RJ-11 i obsługuje standardowe połączenie kablem Ethernet z siecią lokalną. Wbudowane złącze umożliwia wygodne używanie bez dodatkowych adapterów. Port modemu Dwupinowy port modemu RJ-11 jest mniejszy od portu sieci LAN RJ-45 i obsługuje standardowe kable telefoniczne. Wewnętrzny modem obsługuje transfer do 56K V.90. Wbudowane złącze umożliwia wygodne używanie bez dodatkowych adapterów. WAŻNE! Wbudowany modem nie obsługuje napięcia wykorzystywanego w cyfrowych systemach telefonicznych. Nie należy podłączać portu modemu do cyfrowego systemu telefonicznego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie komputera notebook. 2.0 Port USB (2.0/1.1) Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podłączone szeregowo i może przesyłać dane z szybkością do 12Mbitów/sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitów/sek. (USB 2.0). USB umożliwia równoczesne uruchomienie wielu urządzeń na pojedynczym komputerze, a niektóre urządzenia peryferyjne umożliwiają podłączenie innych urządzeń lub mogą działać jako huby. USB obsługuje funkcję odłączania lub podłączania większości urządzeń peryferyjnych bez ponownego uruchamiania komputera (hot-swapping). Przełacznik bezprzewodowy Włączanie lub wyłączanie wbudowanej sieci bezprzewodowej LAN i Bluetooth (wybrane modele). Po włączeniu, zacznie świecić wskaźnik stanu połączenia bezprzewodowego. Przed użyciem konieczne jest wykonanie ustawień oprogramowania Windows. 16 (ciąg dalszy na następnej stronie)

17 Poznanie części 2 6 Gniazdo ExpressCard Dostępne jest jedno 26-pinowe gniazdo karty Express card, umożliwiające obsługę jednej karty rozszerzenia ExpressCard/34mm lub jednej karty rozszerzenia ExpressCard/54mm. Ten nowy interfejs jest szybszy, dzięki wykorzystaniu magistrali szeregowej z obsługą USB 2.0 i PCI Express zamiast wolniejszej magistrali równoległej, stosowanej w gniazdach kart PC. (brak zgodności z poprzednimi kartami PCMCIA.) Gniazdo wejścia mikrofonu Gniazdo mikrofonu monofonicznego (1/8 cala) może być wykorzystane do podłączenia zewnętrznego mikrofonu lub sygnałów wyjścia z urządzeń audio. Użycie tego gniazda powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanego mikrofonu. Funkcja ta może być wykorzystywana do wideokonferencji, narracji głosowych lub do zwykłych nagrań audio. Gniazdo wyjścia słuchawek Gniazdo wyjścia słuchawek stereo (1/8 cala), jest stosowane do połączenia sygnału wyjścia audio komputera notebook do głośników ze wzmacniaczem lub słuchawek. Użycie tego gniazda powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanych głośników. 17

18 2 Poznanie części Widok z prawej Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów znajdujących się z tej strony komputera notebook Napęd optyczny Występuje wiele modeli tego komputera notebook, które mogą zawierać różne napędy optyczne. Napęd optyczny komputera notebook może obsługiwać dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe dyski video (DVD) i posiadać możliwość zapisu (R) lub ponownego zapisu (RW). Szczegółowe informacje dotyczące każdego modelu, znajdują się w specyfikacjach marketingowych. Elektroniczne wysuwanie napędu optycznego Do wysuwania tacy napędu optycznego służy elektroniczny przycisk wysuwania. Tacę napędu optycznego można także wysunąć poprzez dowolny odtwarzacz programowy lub poprzez kliknięcie prawym przyciskiem napędu optycznego w oknie systemu Windows Mój komputer. Awaryjne wysuwanie tacy napędu optycznego (lokalizacja zależy od modelu) Awaryjne wysuwanie jest stosowane do wysunięcia tacy napędu optycznego, gdy nie działa wysuwanie elektroniczne. Nie należy używać wysuwania awaryjnego zamiast wysuwania elektronicznego. 18

19 Poznanie części 2 Widok z tyłu Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów znajdujących się z tej strony komputera notebook Port blokady Kensington Port blokady Kensington umożliwia zabezpieczenie komputera notebook, poprzez użycie produktów zabezpieczania komputerów notebook zgodnych z Kensington. Produkty zabezpieczania to zwykle metalowa linka i zamknięcie, które zabezpieczają komputer notebook przed odłączeniem od stałego obiektu. Niektóre produkty zabezpieczenia mogą także zawierać detektor ruchu, generujący po poruszeniu dźwięk alarmu. Wejście zasilania (prąd stały) Gniazdo to wykorzystuje prąd stały konwertowany przez dostarczony adapter zasilania z prądu zmiennego. Dostarczany przez to gniazdo prąd służy do zasilania komputera notebook i ładowania wewnętrznego zestawu baterii. W celu zabezpiecznia komputera notebook i zestawu baterii przed uszkodzeniem należy zawsze uzywać dostarczonego adaptera zasilania. OSTRZEŻENIE: W CZASIE UŻYWANIA ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY LUB GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA. Szczeliny wentylacyjne The air vents allow cool air to enter and warm air to exit the Notebook PC. WAŻNE! Należy sprawdzić, czy szczeliny wentylacyjne nie są zasłonięte przez papier, książki, ubranie, kable lub inne obiekty, ponieważ może to spowodować przegrzanie komputera notebook. 2.0 Port USB (2.0/1.1) Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podłączone szeregowo i może przesyłać dane z szybkością do 12Mbitów/sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitów/sek. (USB 2.0). USB umożliwia równoczesne uruchomienie wielu urządzeń na pojedynczym komputerze, a niektóre urządzenia peryferyjne umożliwiają podłączenie innych urządzeń lub mogą działać jako huby. USB obsługuje funkcję odłączania lub podłączania większości urządzeń peryferyjnych bez ponownego uruchamiania komputera (hot-swapping). Wyjście wyświetlacza (Monitor) 15-pinowy port D-sub monitora obsługuje standardowe urządzenia zgodne z VGA, takie jak monitor lub projektor i umożliwia oglądanie na większym wyświetlaczu zewnętrznym. 19

20 2 Poznanie części Widok z przodu Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów znajdujących się z tej strony komputera notebook System audio głośników Wbudowany system głośników stereo, umożliwia słuchanie audio bez dodatkowych podłączeń. Multimedialny system dźwiękowy obejmuje zintegrowany, cyfrowy kontroler audio, który zapewnia bogaty, dobrze brzmiący dźwięk (poprawa jakości po podłączeniu zewnętrznych słuchawek lub głośników stereo). Funkcje audio są sterowane programowo. Gniazdo pamięci Flash Zwykle czytniki kart PCMCIA lub kart pamięci USB należy zakupić oddzielnie, aby można było korzystać z kart pamięci takich urządzeń jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA. Ten komputer notebook ma wbudowany czytnik kart pamięci, który może odczytywać karty pamięci flash, określone później w tym podręczniku. Wbudowany czytnik kart pamięci jest nie tylko wygodny, ale także szybszy od większości czytników kart pamięci innych form, ponieważ wykorzystuje on dużej przepustowości, wbudowaną magistralę PCI. Przycisk panela wyświetlacza Naciśnij przycisk panela wyświetlacza w celu otworzenia panela wyświetlacza. OSTRZEŻENIE! Podczas otwierania, nie należy naciskać panela wyświetlacza w kierunku stołu, ponieważ może to spowodować wyłamanie zawiasów! Nigdy nie należy podnosić komputera notebook za panel wyświetlacza! 20

21 3. Rozpoczęcie używania Stosowanie zasilania prądem zmiennym Stosowanie zasilania bateryjnego Włączanie zasilania komputera notebook Sprawdzanie zasilania bateryjnego Restartowanie lub ponowne uruchamianie Wyłączanie zasilania komputera notebook Specjalne funkcje klawiatury Przełączniki i wskaźniki stanu 21

22 3 Rozpoczęcie używania System zasilania Stosowanie zasilania prądem zmiennym Komputer notebook może być zasilany z dwóch źródeł, poprzez adapter zasilania lub poprzez system zasilania awaryjnego. Adapter zasilania przekształca prąd zmienny ze ściennego gniazda zasilania na prąd stały wymagany przez komputer notebook. Komputer notebook jest dostarczany z uniwersalnym adapterem prąd zmienny prąd stały. Oznacza to, że można podłączyć przewód zasilający do dowolnego źródła 100V-120V lub 220V-240V bez przestawiania przełączników lub używania konwerterów zasilania. W różnych krajach może być wymagany adapter do podłączenia dostarczonego przewodu zasilającego w standardzie amerykańskim w celu dopasowania do lokalnego standardu. W większości hoteli znajdują się uniwersalne gniazda, obsługujące różne rodzaje przewodów zasilających i różne napięcia. Aby wziąć ze sobą odpowiedni adapter, najlepiej jest zasięgnąć rady doświadczonej w podróżach osoby, dotyczącej napięcia prądu zmiennego w innym kraju. WSKAZÓWKA: Można zakupić zestaw do podróży dla komputera notebook, który zawiera adaptery zasilania i modemu dla prawie każdego kraju. Po podłączeniu przewodu zasilającego prądu zmiennego do konwertera prąd zmienny - prąd stały, podłącz przewód zasilający prądu zmiennego do gniazda prądu zmiennego (preferowane gniazdo z zabezpieczeniem przed przepięciami), a następnie podłącz wtykę prądu stałego do komputera notebook. Podłączenie adaptera prąd zmienny prąd stały najpierw do gniazda prądu zmiennego, umożliwia sprawdzenie zasilania prądem zmiennym i konwertera prąd zmienny - prąd stały, pod kątem zgodności, przed podłączeniem zasilania prądem stałym do komputera notebook. Wskaźnik zasilania adaptera (jeśli jest dostępny) świeci się, gdy zasilanie mieści się w akceptowanym zakresie. WAŻNE! Użycie innego adaptera do zasilania komputera notebook lub użycie adaptera komputera notebook do zasilania innych urządzeń elektrycznych, może spowodować uszkodzenie. Jeśli pojawi się dym, będzie wyczuwalny zapach spalenizny lub wystąpi zbyt wysoka temperatura adaptera prąd zmienny - prąd stały należy zgłosić się do serwisu. Z serwisem należy się skontaktować także wtedy, gdy istnieje podejrzenie uszkodzenia adaptera prąd zmienny - prąd stały. Uszkodzony adapter prąd zmienny - prąd stały, może spowodować zniszczenie zestawu baterii i komputera notebook. UWAGA: W zależności od regionu ten komputer notebook może być dostarczony z dwu lub trzy bolcową wtyką. Jeśli dostarczona została wtyka trzy bolcowa w celu zapewnienia bezpiecznego działania komputera notebook należy zastosować uziemione gniazdo prądu zmiennego lub zastosować adapter z prawidłowo wykonanym uziemieniem. 22 OSTRZEŻENIE! W CZASIE DZIAŁANIA ADAPTER ZASILANIA MOŻE SILNIE SIĘ ROZGRZEWAĆ. NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.

23 Rozpoczęcie używania 3 Stosowanie zasilania bateryjnego Komputer notebook jest przeznaczony do pracy z wymiennym zestawem baterii. Zestaw baterii składa się z połączonych we wspólnej obudowie ogniw baterii. W pełni naładowany zestaw, zapewnia zasilanie przez kilka godzin, a czas ten można wydłużyć poprzez stosowanie zarządzania zasilaniem poprzez ustawienia BIOS. Dodatkowe zestawy baterii są opcjonalne i można je zakupić oddzielnie u sprzedawcy komputera notebook. Instalacja i wyjmowanie zestawu baterii Komputer notebook może być dostarczony z zainstalowanym lub z niezainstalowanym zestawem baterii, a w celu instalacji zestawu baterii należy wykorzystać następujące procedury. WAŻNE! Nigdy nie należy wyjmować zestawu baterii przy włączonym komputerze notebook, może to spowodować utratę aktywnych danych. Instalacja zestawu baterii: Wyjmowanie zestawu baterii: 1 1 WAŻNE! Należy używać zestawy baterii i adaptery zasilania dostarczone z tym komputerem notebook lub specjalnie zatwierdzone przez producenta lub sprzedawcę do używania z tym modelem, w przeciwnym przypadku może wystąpić uszkodzenie komputera notebook. Dbanie o baterię Zestaw baterii komputera notebook, jak wszystkie ładowalne baterie może być ładowany określoną ilość razy. Użyteczna żywotność zestawu baterii zależy od temperatury otoczenia, wilgotności i sposobu używania komputera notebook. Najlepszy zakres temperatury to 5 C do 35 C (41 F do 95 F). Należy także pamiętać, że temperatura wewnętrzna komputera notebook jest wyższa niż temperatura zewnętrzna. Temperatury powyżej lub poniżej tego zakresu skracają żywotność baterii. W każdym jednak przypadku czas użyteczności baterii kiedyś się zakończy i konieczne będzie zakupienie u autoryzowanego dostawcy tego komputera notebook nowego zestawu baterii. Ponieważ baterie zużywają się także podczas przechowywania, nie zaleca się kupowania dodatkowych baterii w celu ich przechowywania. OSTRZEŻENIE! Ze względów bezpieczeństwa, NIE WOLNO wrzucać baterii do ognia, NIE WOLNO zwierać styków baterii i NIE WOLNO demontować baterii. Po wystąpieniu nieprawidłowego działania baterii lub uszkodzenia spowodowanego uderzeniem baterii należy wyłączyć komputer notebook i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. 23

24 3 Rozpoczęcie używania Włączanie zasilania komputera notebook Po włączeniu komputera notebook na ekranie wyświetlany jest komunikat włączenia zasilania. W razie potrzeby, jasność można wyregulować przyciskami skrótów. Aby uruchomić program konfiguracji BIOS w celu ustawienia lub modyfikacji konfiguracji systemu, naciśnij [F2] podczas uruchamiania, aby przejść do programu konfiguracji BIOS. Po naciśnięciu [Tab] podczas wyświetlania ekranu początkowego, wyświetlone zostaną informacje startowe, takie jak wersja BIOS. Naciśnij [ESC], po czym zostanie wyświetlone menu startowe z możliwością wyboru uruchomienia z dostępnych napędów. UWAGA: Po włączeniu zasilania, a przed uruchomieniem komputera widoczne jest miganie panela wyświetlacza. Jest to część testu komputera notebook i nie oznacza problemu z wyświetlaczem. WAŻNE! Aby zabezpieczyć napęd dysku twardego, po wyłączeniu komputera należy zawsze zaczekać, co najmniej 5 sekund przed jego ponownym włączeniem. OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera notebook z włączonym zasilaniem żadnymi materiałami, które redukują przepływ powietrza, takimi jak torba do przenoszenia. Test POST (Autotest po włączeniu) Po włączeniu komputera notebook, nastąpi uruchomienie serii sterowanych programowo testów diagnostycznych nazywanych POST (Power-On Self Test). Oprogramowanie, które steruje testem POST jest stałą częścią architektury komputera notebook. POST zawiera zapis konfiguracji sprzętowej komputera notebook, która jest wykorzystywana do diagnostyki systemu. Zapis ten jest tworzony poprzez użycie programu konfiguracji BIOS. Jeśli w trakcie testu POST zostanie wykryta różnica pomiędzy zapisem konfiguracji sprzętowej a istniejącym sprzętem, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o poprawienie konfliktu przez uruchomienie programu konfiguracji BIOS. W większości przypadków zapis konfiguracji sprzętowej powinien być poprawny w momencie otrzymania komputera notebook. Po zakończeniu testu, może pojawić się komunikat No operating system found (Nie znaleziono systemu operacyjnego), jeśli na dysku twardym nie został wstępnie załadowany system operacyjny. Oznacza to, że dysk twardy został prawidłowo wykryty i jest gotowy do instalacji nowego systemu operacyjnego. Technologia automatycznego wykrywania i naprawy błędów S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) sprawdza dysk twardy podczas testu POST i generuje komunikat z ostrzeżeniem, jeśli dysk twardy wymaga serwisowania. Jeśli w trakcie uruchamiania zostanie wygenerowane ostrzeżenie o błędzie krytycznym dysku twardego należy jak najszybciej wykonać kopię zapasową danych i uruchomić program sprawdzający dysk w systemie Windows. W celu uruchomienia programu sprawdzającego dysk w systemie Windows: (1) kliknij prawym przyciskiem ikonę dysku twardego w folderze Mój komputer, (2) wybierz Właściwości, (3) kliknij zakładkę Narzędzia, (4) kliknij Sprawdź teraz, (5) wybierz napęd dysku twardego, (6) wybierz Gruntowny, aby sprawdzić także uszkodzenia fizyczne i (7) kliknij Start. Programy narzędziowe innych firm, takie jak Symantec Norton Disk Doctor, także mogą wykonywać te same funkcje, ale z większą łatwością i zawierają więcej opcji. 24 WAŻNE! Jeśli w trakcie uruchamiania dalej generowane są ostrzeżenia po sprawdzeniu programem narzędziowym do sprawdzania dysku, należy przekazać komputer notebook do naprawy. Kontynuowanie używania może spowodować utratę danych.

25 Sprawdzenie zasilania bateryjnego System bateryjny implementuje standard Smart Battery w środowisku Windows, co umożliwia dokładne raportowanie stanu naładowania baterii. Całkowicie naładowany zestaw baterii, zapewnia działanie komputera notebook PC przez klika godzin. Rzeczywisty czas działania zależy od sposobu wykorzystania funkcji oszczędzania energii, ogólnego sposobu pracy, od procesora, od wielkości pamięci systemowej i od rozmiaru panela wyświetlacza. Aby sprawdzić stan naładowania baterii, przesuń kursor nad ikonę zasilania. Ikona zasilania ma postać baterii, gdy nie jest wykorzystywane zasilanie prądem zmiennym i wtyczki, przy zasilaniu prądem zmiennym. Kliknij dwukrotnie ikonę w celu uzyskania dalszych informacji i ustawień. UWAGA: Użytkownik jest ostrzegany o słabym naładowaniu. Kontynuowanie pracy mimo ostrzeżeń o słabym naładowaniu baterii, spowoduje ostatecznie przejścia komputera notebook do trybu zawieszenia działania (Windows domyślnie wykorzystuje STR). Rozpoczęcie używania 3 Przesuń kursor nad ikonę baterii, aby uzyskać informację o stanie naładowania. Po podłączeniu zasilania prądem zmiennym, zostanie wyświetlony stan ładowania. Uwaga: Pokazane tu zrzuty ekranów, to tylko przykłady, które mogą różnić się od ekranów wyświetlanych w systemie. Kliknij prawym przyciskiem ikonę baterii w celu wyświetlenia podmenu. Kliknij lewym przyciskiem ikonę baterii w celu wyświetlenia ustawień zarządzania zasilaniem. OSTRZEŻENIE! STR (Suspend-to-RAM), nie trwa długo jeśli rozładowana jest bateria. STD (Suspend-to-Disk [Hibernacja]) nie oznacza wyłączenia zasilania. STD wymaga niewielkiego zasilania i nie zostanie wykonane przy braku zasilania z powodu wyczerpania baterii lub braku zasilacza (np. odłączenie adaptera zasilania i zestawu baterii). Ładowanie zestawu baterii Przed użyciem komputera notebook w czasie podróży należy naładować zestaw baterii. Ładowanie zestawu baterii rozpoczyna się po podłączeniu do zewnętrznego zasilania poprzez adapter zasilania. Zestaw baterii należy całkowicie naładować przed pierwszym użyciem. Nowy zestaw baterii należy całkowicie naładować przed odłączeniem komputera notebook od zewnętrznego zasilania. Pełne naładowanie baterii przy wyłączonym komputerze notebook trwa kilka godzin, a przy włączonym komputerze notebook może potrwać dwukrotnie dłużej. Kontrolka ładowania gaśnie w momencie całkowitego naładowania baterii. UWAGA: Ładowanie baterii jest zatrzymywane, przy zbyt wysokiej temperaturze lub przy zbyt wysokim napięciu baterii. BIOS udostępnia funkcję inteligentnego odświeżania baterii. Jeśli nie powiedzie się proces kalibracji baterii należy zatrzymać ładowanie i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. OSTRZEŻENIE! Nie należy pozostawiać rozładowanego zestawu baterii. Zestaw baterii rozładowuje się wraz z upływem czasu. Jeśli nie jest używany, należy go naładować co trzy miesiące w celu wydłużenia pojemności przywracania, w przeciwnym wypadku może okazać się niemożliwe wykonanie ładowania w przyszłości. 25

26 3 Rozpoczęcie używania Restartowanie lub ponowne uruchamianie Po wykonaniu zmian w systemie operacyjnym, może pojawić się polecenie restartu systemu. Niektóre procesy instalacyjne wyświetlają okno dialogowe umożliwiające wykonanie restartu. W celu ręcznego wykonania restartu systemu, kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz Wyłącz komputer, a następnie wybierz Uruchom ponownie. (Ekrany mogą wyglądać inaczej, w zależności od ustawień zabezpieczenia.) Wyłączanie zasilania W celu wyłączenia komputera notebook, kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz Wyłącz komputer, a następnie wybierz Wyłącz (lub Zamknij). W systemach operacyjnych bez prawidłowego zarządzania zasilaniem (DOS, Windows NT) konieczne jest zamknięcie wszystkich aplikacji i wyjście z systemu operacyjnego, a następnie wyłączenie zasilania poprzez przytrzymanie przez 2 sekundy przycisku zasilania (w odróżnieniu do 1 sekundowego naciśnięcia przy włączaniu zasilania). Przytrzymanie przycisku zasilania przez 2 sekundy jest niezbędne, aby zapobiec przypadkowym wyłączeniom zasilania. WAŻNE! Aby zabezpieczyć dysk twardy, po wyłączeniu komputera notebook należy zaczekać co najmniej 5 sekund przez ponownym włączeniem. Wyłączanie awaryjne Jeśli nie można prawidłowo wyłączyć lub uruchomić ponownie systemu operacyjnego, dostępne są dwa dodatkowe sposoby wyłączania komputera notebook: (1) Przytrzymaj przycisk zasilania przez 4 sekundy lub (2) Naciśnij przycisk wyłączania. WSKAZÓWKA: Do naciśnięcia przycisku wyłączania użyj wyprostowanego spinacza biurowego. 26 WAŻNE! Nie należy stosować wyłączania awaryjnego w trakcie zapisywania danych; może to spowodować utratę lub zniszczenie danych.

27 ASUS F5 ENTERTAINMENT SYSTEM Specjalne funkcje klawiatury Rozpoczęcie używania 3 Kolorowe przyciski skrótów Poniżej znajduje się definicja przycisków skrótów na klawiaturze komputera notebook. Dostęp do komend kolorowych przycisków można uzyskać wyłącznie przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku funkcji i równoczesnym naciśnięciu kolorowego przycisku komendy. UWAGA: Lokalizacja skrótów na przyciskach funkcji może się różnić w zależności od modelu, ale funkcje powinny być te same. Zamiast przycisków funkcji można używać ikon. Ikona Zz (F1): Ustawienie komputera notebook na tryb wstrzymania (Save-to-RAM lub Save-to-Disk, w zależności od ustawienia przycisku uśpienia w ustawieniach zarządzania zasilaniem). Wieża radiowa (F2): Tylko modele bezprzewodowe: Przełącza na ekranie włączenie lub wyłączenie wewnętrznej bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth (w wybranych modelach). Po włączeniu, zaczyna świecić odpowiednie światło wskaźnika. Do używania bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth wymagane są ustawienia oprogramowania Windows. Ikona wypełnionego słońca (F5): Zmniejszanie jasności wyświetlacza Ikona otwartego słońca (F6): Zwiększa jasność wyświetlacza Ikona LCD (F7): Przełącza włączenie lub wyłączenie panela wyświetlacza. Także rozciąganie ekranu (w niektórych modelach) w celu wypełnienia całego ekranu wyświetlacza podczas używania trybów niskiej rozdzielczości. Ikony LCD/Monitor (F8): Przełączenie pomiędzy wyświetlaczem LCD komputera notebook, a zewnętrznym monitorem w kolejności: LCD komputera notebook -> Zewnętrzny monitor -> Obydwa. (Funkcja ta nie działa w trybie 256 kolorów, należy wybrać dużą liczbę kolorów w ustawieniach właściwości wyświetlania.) WAŻNE: Przed uruchomieniem komputera notebook należy podłączyć zewnętrzny monitor. Ikony głośnika (F10): Przełącza WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE głośników (wyłącznie w systemie Windows) Ikona Głośnik w dół (F11): Zmniejszenie głośności głośnika (tylko w systemie operacyjnym Windows) Ikona głośnik w górę (F12): Zwiększenie głośności głośnika (tylko w systemie operacyjnym Windows) Num Lk (Ins): Przełącza WŁĄCZENIE i WYŁĄCZENIE keypada numerycznego (number lock). Umożliwia rozszerzenie części klawiatury używanej do wprowadzania liczb. Scr Lk (Del): Przełącza WŁĄCZENIE i WYŁĄCZENIE Scroll Lock. Umożliwia rozszerzenie części klawiatury używanej do nawigacji. (ciąg dalszy na następnej stronie) 27

28 3 Rozpoczęcie używania Kolorowe przyciski skrótów (cd.) Fn+C: Przełącza WŁĄCZENIE i WYŁĄCZENIE funkcji Splendid Video Intelligent Technology. Funkcja ta umożliwia przełączanie pomiędzy różnymi trybami rozszerzania kolorów w celu poprawy kontrastu, jasności, odcienia skóry i niezależnego nasycenia kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Bieżący tryb jest wyświetlany w menu ekranowym (OSD). Ikony OSD Fn+V: Przełączanie aplikacji programowej ASUS Life Frame. Fn+T: Przełączanie aplikacji programowej ASUS Power 4 Phone. Power4 Gear+ (Fn+przycisk spacji): Przycisk Power4 Gear+ przełącza różne tryby oszczędzania energii. Tryby oszczędzania energii kontrolują wiele aspektów działania komputera notebook w celu maksymalizacji wydajności w stosunku do czasu działania baterii. Gdy stosowany jest adapter zasilania prądem zmiennym, Power4 Gear+ przełącza pomiędzy trybami segmentu trybów zasilania prądem zmiennym. Po odłączeniu adaptera prądu zmiennego, Power4 Gear+ przełącza pomiędzy trybami segmentu baterii (prąd stały). Po odłączeniu lub zastosowaniu adaptera prądu zmiennego, Power4 Gear+ automatycznie wykona przełączenie w górę lub w dół właściwego segmentu trybu (prąd zmienny lub stały). Tryb zasilania bateryjnego Tryb zasilania prądem zmiennym 28

29 Przyciski Microsoft Windows Na klawiaturze znajdują się dwa specjalne przyciski Windows, opisane poniżej. Rozpoczęcie używania 3 Przycisk z logo Windows uaktywnia menu Start w dolnej, lewej części pulpitu Windows. Drugi przycisk, który wygląda jak menu Windows z małym kursorem, uaktywnia menu właściwości i stanowi odpowiednik naciśnięcia prawym przyciskiem myszy obiektu Windows. Klawiatura jako keypad numeryczny Keypad numeryczny jest wbudowany w klawiaturę i zawiera 15 przycisków, które zwiększają wygodę wprowadzania liczb. Te dwuczynnościowe przyciski są oznaczone w górnej części pomarańczową etykietą. Przydziały cyfr są opisane w górnym, prawym rogu każdego z przycisków, zgodnie z ilustracją. Po uaktywnieniu keypada numerycznego poprzez naciśnięcie [Fn][Ins/Num LK], zaświeci się dioda LED number lock. Po podłączeniu zewnętrznej klawiatury, naciśnięcie [Ins/Num LK] na klawiaturze zewnętrznej równocześnie włącza/wyłącza NumLock na obydwu klawiaturach. W celu wyłączenia keypada numerycznego przy utrzymaniu uaktywnienia keypada na klawiaturze zewnętrznej, naciśnij przyciski [Fn][Ins/Num LK] komputera notebook. Sterowanie kursorami poprzez klawiaturę Klawiaturę można używać do sterowania kursorami przy WŁĄCZONEJ lub WYŁĄCZONEJ funkcji wprowadzania cyfr w celu ułatwienia nawigacji podczas wprowadzania danych numerycznych w arkuszach kalkulacyjnych lub w podobnych aplikacjach. Przy wyłączonej funkcji wprowadzania cyfr, naciśnij [Fn] i jeden z pokazanych poniżej przycisków kursora. Na przykład [Fn][8] w górę, [Fn][K] w dół, [Fn][U] w lewo i [Fn][O] w prawo. Przy włączonej funkcji wprowadzania cyfr, użyj [Shift] i naciśnij jeden z pokazanych poniżej przycisków kursora. Na przykład [Shift][8] w górę, [Shift][K] w dół, [Shift][U] w lewo i [Shift][O] w prawo. UWAGA: Pokazane tu symbole strzałek służą jako odniesienie. Nie są one oznaczone na klawiaturze, jak pokazano na ilustracji. 29

30 ASUS F5 ENTERTAINMENT SYSTEM 3 Rozpoczęcie używania Przełączniki i wskaźniki stanu Przełączniki Instant Fun PLUS Naciśnięcie tego przycisku uruchamia aplikację odtwarzacza multimediów w celu odtwarzania dysków DVD, VCD, video, zdjęć (z folderów Moje dokumenty\moje obrazy) lub programów telewizyjnych (przy wyposażeniu w tuner TV); lub słuchania muzyki z dysków CD lub plików. Power4 Gear+ (Fn+przycisk spacji) Przycisk Power4 Gear+ przełącza różne tryby oszczędzania energii. Tryby oszczędzania energii kontrolują wiele aspektów działania komputera notebook w celu maksymalizacji wydajności w stosunku do czasu działania baterii. Gdy stosowany jest adapter zasilania prądem zmiennym, Power4 Gear+ przełącza pomiędzy trybami segmentu trybów zasilania prądem zmiennym. Po odłączeniu adaptera prądu zmiennego, Power4 Gear+ przełącza pomiędzy trybami segmentu baterii (prąd stały). Po odłączeniu lub zastosowaniu adaptera prądu zmiennego, Power4 Gear+ automatycznie wykona przełączenie w górę lub w dół właściwego segmentu trybu (prąd zmienny lub stały). Tryb zasilania bateryjnego Tryb zasilania prądem zmiennym 30 Przycisk uruchamiania Internetu Naciśnięcie tego przycisku w czasie działania systemu Windows uruchamia aplikację przeglądarki Internetowej. Przycisk blokady touchpada Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zablokowanie (wyłączenie) wbudowanego touchpada. Zablokowanie touchpada zabezpiecza przed przypadkowym przesunięciem kursora podczas pisania i najlepiej je stosować z zewnętrzną myszą (urządzeniem wskazującym). W celu odblokowania włączenia) touchpada, wystarczy ponownie nacisnąć ten przycisk. (ciąg dalszy na następnej stronie)

31 EXPRESS ASUS F5 ENTERTAINMENT SYSTEM Przełączniki i wskaźniki stanu Rozpoczęcie używania 3 Przełączniki (cd.) Przełącznik zasilania Przełącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera notebook i wychodzenie ze stanu wstrzymania pracy. Pojedyncze naciśnięcie tego przycisku włącza lub wyłącza komputer notebook. W systemie Windows XP, przycisk ten można także używać do bezpiecznego wyłączania komputera notebook. Przełącznik zasilania działa wyłącznie wtedy, gdy otwarty jest panel wyświetlacza. OFF ON OFF ON Przełącznik sieci bezprzewodowej Tylko modele bezprzewodowe: Przełącza na ekranie włączenie lub wyłączenie wewnętrznej bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth (w wybranych modelach). Po włączeniu, zaczyna świecić odpowiednie światło wskaźnika. Do używania bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth wymagane są ustawienia oprogramowania Windows. 31

32 ASUS F5 ENTERTAINMENT SYSTEM 3 Rozpoczęcie używania Wskaźniki stanu Nad klawiaturą Wskaźnik aktywności napędu Oznacza, że komputer notebook znajduje się w trakcie dostępu do jednego lub więcej urządzeń pamięci masowej, takich jak dysk twardy. Częstotliwość migania światła jest proporcjonalna do czasu dostępu. Wskaźnik wprowadzania cyfr Podświetlenie oznacza uaktywnienie wprowadzania cyfr [Num Lk]. Funkcja wprowadzania cyfr powoduje działanie niektórych klawiszy liter jako przycisków numerycznych w celu ułatwienia wprowadzania cyfr. Wskaźnik wprowadzania dużych liter Podświetlenie oznacza uaktywnienie wprowadzania dużych liter [Caps Lock]. Funkcja wprowadzania dużych liter powoduje po naciśnięciu niektórych klawiszy liter wpisywanie dużych liter (np. A, B, C). Po wyłączeniu światła wprowadzania dużych liter, wprowadzane będą małe liter (np. a,b,c). Wskaźnik przewijania Podświetlenie oznacza uaktywnienie przewijania [Scr Lk]. Przewijanie umożliwia działanie niektórych klawiszy literowych klawiatury jako przyciski kierunkowe w celu ułatwienia nawigacji, gdy potrzebna jest tylko część klawiatury, na przykład w grach. 32

33 Rozpoczęcie używania 3 Przyciski sterowania multimediami (w wybranych modelach) Przyciski sterowania multimediami umożliwiają wygodne kontrolowanie aplikacji multimedialnej. Następujące elementy definiują znaczenie każdego z przycisków sterowania multimediami komputera notebook. Użyj przycisku [Fn] w połączeniu z przyciskami strzałek do funkcji sterowania CD. Start/Pauza odtwarzania CD Podczas zatrzymania CD, rozpoczęcie odtwarzania CD. Podczas odtwarzania CD, pauza odtwarzania CD. Zatrzymanie CD Podczas zatrzymania CD: Wysunięcie tacy CD. Podczas odtwarzania CD: Zatrzymanie odtwarzania CD. Przesunięcie odtwarzania CD do poprzedniej ścieżki (Przewijanie) i zmniejszanie głośności audio Podczas odtwarzania CD, przycisk ten ma dwie funkcje: Ścieżka: Jedno naciśnięcie powoduje ponowne odtworzenie bieżącej ścieżki. Drugie naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniej ścieżki. Audio: Przytrzymanie powoduje zmniejszenie głośności audio. Przesunięcie odtwarzania CD do następnej ścieżki (Szybkie przewijanie do przodu) i zwiększanie głośności audio Podczas odtwarzania CD, przycisk ten ma dwie funkcje: Ścieżka: Jedno naciśnięcie powoduje przejście do następnej ścieżki podczas odtwarzania CD. Audio: Przytrzymanie powoduje zwiększenie głośności audio. Elementy sterowania głośnością audio Fn + Ikony głośności (F10): Fn + Ikona głośnik w dół (F11): Fn + Ikona głośnik w górę (F12): Przełącza włączenie i wyłączenie głośności audio Zmniejsza głośność audio Zwiększa głośność audio 33

34 34 3 Rozpoczęcie używania

35 4. Używanie komputera notebook System operacyjny Urządzenie wskazujące Urządzenia pamięci masowej Karta rozszerzenia Napęd optyczny Napęd dysku twardego Połączenia Połączenie modemowe Połączenie sieciowe Połączenie bezprzewodowej sieci LAN Połączenie bezprzewodowe Bluetooth TPM (Trusted Platform Module) Tryby zarządzania zasilaniem 35

36 4 Używanie komputera notebook System operacyjny Ten komputer notebook może być dostarczony do klienta (w zależności od terytorium) z wybranym, preinstalowanym systemem operacyjnym, takim jak Microsoft Windows XP. Możliwość wyboru i język zależą od terytorium. Poziomy sprzętu i oprogramowania mogą się różnić w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego. Nie można zagwarantować stabilności i zgodności innych systemów operacyjnych. Obsługiwane oprogramowanie Ten komputer notebook jest dostarczany z pomocniczym dyskiem CD, z programem konfiguracji BIOS, sterownikami i aplikacjami, umożliwiającymi włączenie funkcji sprzętowych, zwiększenie funkcjonalności, wspomaganie zarządzania komputerem notebook lub dodanie funkcjonalności, której nie zapewnia system operacyjny. Jeśli okaże się konieczna aktualizacja lub wymiana pomocniczego dysku CD należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania adresów stron sieci web w celu pobrania indywidualnych sterowników programowych i programów narzędziowych. Pomocniczy dysk CD zawiera wszystkie sterowniki, programy narzędziowe i oprogramowanie dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych włącznie z preinstalowanymi. Pomocniczy dysk CD nie zawiera systemu operacyjnego. Pomocniczy dysk CD jest niezbędny nawet, gdy komputer notebook został wstępnie skonfigurowany w celu udostępnienia dodatkowego oprogramowania, które nie zostało dołączone podczas fabrycznej wstępnej instalacji. Dysk CD przywracania jest opcjonalny i zawiera obraz oryginalnego systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie na dysku twardym. Dysk CD przywracania udostępnia kompletne rozwiązanie szybkiego odtworzenia systemu operacyjnego komputera notebook do jego oryginalnego stanu, na prawidłowo działającym dysku twardym. W celu uzyskania tego rozwiązania należy skontaktować się z dostawcą. Uwaga: Niektóre komponenty i funkcje komputera notebook mogą nie działać, do czasu zainstalowania sterowników urządzenia i programów narzędziowych. Automatyczne wyłączanie touchpada (w wybranych modelach) Modele komputera notebook z nowszymi chipsetami automatycznie wyłączają touchpad komputera notebook po podłączeniu zewnętrznej myszy USB. W celu wyłączenia taj funkcji należy usunąć zaznaczenie opcji systemu Windows Panel sterowania - Właściwości myszy - Ustawienia urządzenia. 36

Notebook ASUS. Podręcznik użytkownika sprzętu

Notebook ASUS. Podręcznik użytkownika sprzętu Notebook ASUS Podręcznik użytkownika sprzętu Pl2915 / Listopad 2006 Spis treści Spis treści 1. Wprowadzenie do laptopa O podręczniku użytkownika...6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego

Elementy komputera przenośnego Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z akumulatora

Korzystanie z akumulatora Korzystanie z akumulatora Wydajność akumulatora UWAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla komputera znajdują się w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym drukowanym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

Komputer ASUS. Podręcznik użytkownika

Komputer ASUS. Podręcznik użytkownika Komputer ASUS Podręcznik użytkownika 1394 E-SATA PL3901 / Sierpień 2008 Table of Contents Spis treści Spis treści 1. Wstęp O podręczniku 6 Stosowane konwencje 6 Przygotowanie do pierwszego uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 3 1.2 Zawartość opakowania... 3 1.3 Podłączanie UPS... 3 2.0 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PL7187. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7187. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7187 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Marsz 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej...

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej... 10 Zabezpieczanie komputera Zamek linki zabezpieczającej....................... 75 Hasła....................................... 75 Korzystanie z hasła podstawowego/systemowego......... 76 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

PL7596. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7596. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7596 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Lipiec 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell Latitude D531 Przewodnik użytkownika www.dell.com support.dell.com Uwagi, ostrzeżenia i przestrogi UWAGA: UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Aspire One. Skrócony poradnik

Aspire One. Skrócony poradnik Aspire One Skrócony poradnik Rejestracja produktu Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie go. Zapewni to dostęp do następujących korzyści: Szybsza obsługa ze strony

Bardziej szczegółowo

EM1037 R1 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio

EM1037 R1 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio EM1037 R1 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio 2 POLSKI EM1037 2 Portowy przełącznik KVM USB z Audio Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Procedura instalacji sprzętu...

Bardziej szczegółowo

PL7051. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7051. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7051 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Marsz 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego

Elementy komputera przenośnego Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo