Lotos S.A. Sprzedaj. Sektor paliwowy RAPORT. Rok pełen wyzwań. (niezmieniona)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lotos S.A. Sprzedaj. Sektor paliwowy RAPORT. Rok pełen wyzwań. (niezmieniona)"

Transkrypt

1 RAPORT Sprzedaj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) Cena docelowa (PLN) Min 52 tyg (PLN) Max 52 tyg (PLN) Kapitalizacja (mln PLN) EV (mln PLN) Liczba akcji (mln szt.) Free float 36.0% Free float (mln PLN) Śr. obrót/dzień (mln PLN) 0.44 Kod Bloomberga LTS PW Kod Reutersa LTOS.WA Zmiana kursu Grupa Lotos WIG 1 miesiąc -3.6% -1.3% 3 miesiące 15.1% 8.5% 6 miesięcy 4.7% 7.2% 12 miesięcy -38.4% -15.7% Akcjonariat % akcji i głosów Skarb Państwa pozostali Poprzednie rekom. data cena doc. Sprzedaj Lotos S.A. Rok pełen wyzwań Sektor paliwowy Rok 2011 upłynął w Lotosie pod znakiem zwiększonego przerobu ropy naftowej oraz finalizacji Programu 10+. Opóźnienie wydobycia ze złoża YME, niskie marże rafineryjne to czynniki utrudniające maksymalizację przepływów pieniężnych spółki. Biorąc pod uwagę ryzyko braku poprawy wyników w kolejnych kwartałach oraz wysoki poziom zadłużenia spółki rekomendujemy sprzedaż akcji Lotosu. Niesprzyjające makro wyzwaniem dla Programu 10+ Nadpodaż mocy produkcyjnych na europejskim rynku rafineryjnym oraz spadek konsumpcji paliw to główne czynniki, które determinują niski poziom marż rafineryjnych w sektorze. Ogromna zmienność cen ropy naftowej oraz wysokie ceny dodatkowo pogarszają i tak już trudną sytuację. Te negatywne tendencje były także widoczne w zeszłorocznych wynikach Lotosu, które w dużej mierze zostały wsparte zyskami z przeszacowania zapasów (991 mln PLN). Mimo nowoczesnej technologii przerobu ropy Lotosowi w obliczu ryzyka spowolnienia gospodarczego będzie trudno wypracować satysfakcjonujące wyniki w 2012 r. Kolejne przesunięcie wydobycia ze złoża YME Na początku br. spółka Talisman operator złoża YME poinformował, iż problemy z platformą na złożu YME mogą spowodować przesunięcie uruchomienia wydobycia nawet o rok. Opóźnienie wydobycia po raz kolejny obniża tegoroczne zyski, a przede wszystkim nie pozwoli na wygenerowanie gotówki, która mogłaby zostać wykorzystana na spłatę kredytów bądź dalszy rozwój w segmencie upstream. Wysoki poziom dźwigni finansowej Na koniec 2011 r. poziom zobowiązań odsetkowych wyniósł 7.7 mld PLN, z czego kwota 5.3 mld PLN to zobowiązania długoterminowe, a 2.4 mld PLN zobowiązania krótkoterminowe. W porównaniu do 2010 r. dług finansowy Lotosu wzrósł o około 1 mld PLN, głównie na skutek osłabienia złotówki w stosunku do dolara. W rezultacie poziom dźwigni finansowej na koniec 2011 r. wyniósł aż 90%, co jest wskaźnikiem bardzo wysokim i ograniczającym możliwości pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój spółki Grupa Lotos Rekomendacja i wycena Uważamy, iż ten rok będzie trudny dla Lotosu ze względu na niesprzyjające otoczenie makro oraz brak zysków z wydobycia na złożu YME. Wysoki poziom zadłużenia oraz spłata dolarowego kredytu to dodatkowe czynniki ryzyka. W związku z powyższym wydajemy rekomendację SPRZEDAJ mar 9 cze 22 sie 31 paź 13 sty 23 mar Grupa Lotos WIG znormalizowany Monika Kalwasińska (0-22) PKO Dom Maklerski ul. Puławska Warszawa Dane finansowe (skonsolidowane) mln PLN P 2013P 2014P Sprzedaż EBITDA EBIT Zysk netto Zysk skorygowany EPS (PLN) DPS (PLN) CEPS (PLN) P/E P/BV EV/EBITDA P - prognoza PKO DM Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania.

2 Podsumowanie inwestycyjne Niesprzyjające makro wyzwaniem dla Programu 10+ Miniony rok mimo ukończenia programu 10+ nie był udany dla Lotosu ze względu na niskie marże rafineryjne oraz wahania kursowe. Rosnące ceny ropy naftowej przyczyniły się do powstania zysków z przeszacowania zapasów czyli tzw. efektu LIFO w kwocie 991 mln PLN, który istotnie wsparł wyniki segmentu. Zysk operacyjny segmentu rafineryjnego wyniósł 1,06 mld PLN w porównaniu z 1 mld PLN w 2010 r. Niestety EBIT wg. LIFO wyniósł tylko 73 mln PLN, co pokazuje, iż mimo zwiększenia wolumenów przerobu ropy naftowej oraz zmiany struktury uzysków w kierunku bardziej wysokomarżowego diesla wypracowanie satysfakcjonującego wyniku jest bardzo trudne w środowisku niskich marż rafineryjnych. Wolumen przerobu ropy naftowej w 2011 r. wyniósł 9165 tys. ton (+13% r/r), natomiast styczeń br. był pod tym względem miesiącem rekordowym. Przerób ropy wyniósł aż 786 tys. ton (+11% r/r) i był związany z pełnym wykorzystaniem zdolności przerobowych rafinerii, które po ukończeniu programu 10+ wynoszą 10,5 mln ton rocznie. Biorąc pod uwagę wzrost marży rafineryjnej w styczniu bez wątpienia większy przerób ropy naftowej będzie pozytywnie kontrybuował do wyników I kw r.. Dalsze miesiące nie były już tak korzystne jeśli chodzi o otoczenie makroekonomiczne, co było zwłaszcza widoczne w malejącym poziomie cracków diesla oraz pozostałych frakcji. 400 Crack olej napędowy Żródło: Bloomberg W związku z trudną sytuacją w sektorze rafineryjnym Lotos opracował na ten rok Program Optymalnej Ekspansji, mający na celu przeprowadzenie działań podnoszących efektywność funkcjonowania firmy oraz zmniejszenie wydatków poprzez m.in. ograniczenie wzrostu zatrudnienia z wyjątkiem projektów rozwojowych, kontrolę kosztów administracyjnych jak i marketingowych. Planowane oszczędności w skali całego roku mają przynieść około 220 mln PLN. Kwota 120 mln PLN ma pochodzić z oszczędności kosztowych, a 100 mln PLN zostać wygenerowane poprzez zamrożenie inwestycji, które nie są dla spółki kluczowe. Należą do nich restrukturyzacja logistyki, projekty modernizacyjne w rafinerii, pojedyncze inwestycje odtworzeniowe, a także inwestycje w produkcję olejów czy asfaltów. Jak dotąd spółce po pierwszym miesiącu funkcjonowania programu udało się uzyskać oszczędności rzędu 36,8 mln PLN. Zgodnie z wcześniej ogłoszoną strategią wydatki inwestycyjne w 2012 r. wyniosą około 800 mln PLN. 2

3 Dzięki implementacji wyżej opisanego programu Lotos zamierza uzyskać pewien margines bezpieczeństwa w kształtowaniu sytuacji finansowej spółki, gdyby okazało się, że warunki makroekonomiczne będą uniemożliwiały poprawę wyników. Co istotne kontrola budżetu pozwoli także na realizację wcześniej ogłoszonej strategii związanej m.in. z rozwojem segmentu upstream oraz rozbudową detalicznej sieci paliw. Kolejne przesunięcie wydobycia ze złoża YME Wynik operacyjny segmentu wydobycia także rozczarował, na skutek opóźnień związanych z terminem rozpoczęcia wydobycia ze złoża YME oraz dokonaniem odpisu aktualizującego to złoże w IV kw r. W skali całego roku przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego wyniosły 582 mln PLN (+78% r/r), co było rezultatem wzrostu notowań ropy naftowej, osłabienia złotówki w stosunku do dolara oraz wyższych wolumenów sprzedaży na skutek konsolidacji 59,41% akcji spółki AB Geonafta. EBITwedług spółek za rok 2011 (mln PLN) Petrobaltic Geonafta Lotos Norge Inne Korekty konsolidacyjne EBIT segmentów Żródło: Lotos S.A., PKO Dom Maklerski Operator złoża YME spółka Talisman na początku br. poinformowała, iż problemy z platformą na złożu YME mogą spowodować przesunięcie uruchomienia wydobycia nawet o rok. Przyczyna kolejnego opóźnienia to brak zgody norweskich władz na rozpoczęcie wydobycia w związku z obawami co do stabilności platformy, która może nie sprostać warunkom panującym na Morzu Norweskim. Ewentualna awaria mogłaby spowodować wyciek ropy, a co za tym idzie zagrożenie dla środowiska. Z końcem roku Lotos przeprowadził test na utratę wartości aktywów w ramach złoża Yme oraz koncesji PL455 i dokonał łącznie odpisu aktualizującego w wysokości 234 mln PLN, który znacząco obniżył tegoroczne wyniki segmentu. Szacujemy, iż tegoroczny poziom wydobycia ropy naftowej to około 280 tys. ton, z czego 200 tys. ton będzie pochodziło z Petrobalticu, a 80 tys. ton z AB Geonafta. 3

4 Lotos Optima motorem wzrostu sieci detalicznej Zgodnie z raportem opublikowanym przez POPHiN konsumpcja paliw ciekłych wzrosła w Polsce 2% r/r, natomiast popyt na paliwa transportowe (benzyna, diesel, gaz płynny LPG) zwiększył się o 3% r/r. Wśród paliw transportowych wzrosła konsumpcja diesla o 8% r/r, spadł zaś popyt na benzynę oraz gaz płynny LPG po 4%. Rosnący popyt na paliwa był pochodną wysokiego tempa rozwoju gospodarczego w Polsce w 2011 r. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego prognozuje, iż w 2012 r. zużycie paliw w Polsce powinno wzrosnąć o 2%, podobnie jak w 2011 r., pod warunkiem utrzymania wzrostu gospodarczego na świecie i w Polsce. Konsumpcja paliw płynnych w Polsce Benzyna Olej napędowy LPG Paliwo JET Lekki olej opałowy Ciężki olej opłałowy Żródło: POPiHN, PKO Dom Maklerski Rosnący trend zużycia diesla w Polsce jest trendem przeciwstawnym do zmian zachodzących w Europie. Proces ten związany jest z tzw. dieselizacją gospodarki i zastosowaniu diesla w transporcie drogowym czyli w samochodach flotowych, ciężarówkach oraz pociągach. Według informacji Dziennika Gazeta Prawna w ciągu ostatnich sześciu lat konsumpcja oleju napędowego wzrosła ponad 50%,, mimo podwyżek cen tego paliwa. Chociaż ograniczono import diesla w 2011 r. o 5% nadal około 20% popytu na olej napędowy jest zaspokajane z zagranicy, co rokuje dobrze dla Lotosu pod względem możliwości uplasowania zwiększonej produkcji średnich destylatów w rezultacie ukończenia Programu 10+. Produkcja diesla przez Lotos S.A , , Żródło: Lotos S.A., PKO Dom Maklerski 4

5 Dotychczasowe wyniki segmentu detalicznego w Lotosie nie dawały powodu do dumy, co było związane w dużej mierze z ograniczoną wielkością posiadanej sieci oraz presją na marże detaliczne paliw przy braku możliwości przełożenia podwyżek na klientów. W celu poprawy rentowności segmentu detalicznego Lotos zdecydował się na wprowadzenie nowej marki stacji paliw LOTOS OPTIMA w segmencie ekonomicznym. Główna idea sieci Optima polega na maksymalnym uproszczeniu oferty stacji i ograniczeniu jej do podstawowych gatunków paliw, a także najczęściej kupowanych artykułów spożywczych. W zamian kierowcy otrzymują możliwość kupienia tańszego paliwa niż na stacjach segmentu premium. Docelowo Lotos chciałby, aby około 30% stacji w sieci detalicznej koncernu działała pod marką Optima. Do końca 2011 r. oddano do użytku pod brandem Optima 50 stacji, a w 2012 r. spółka planuje podwoić liczbę posiadanych stacji w ramach rozwoju segmentu ekonomicznego Liczba stacji paliw razem Stacje własne CODO w tym: LOTOS OPTIMA 33 - Stacje partnerskie DOFO w tym: LOTOS OPTIMA 17 - podpisane umowy franszyzowe Stacje patronackie DODO Źródło: Lotos S.A. Wysoki poziom dźwigni finansowej Na koniec 2011 r. poziom zobowiązań odsetkowych wyniósł 7,7 mld PLN, z czego kwota 5,3 mld PLN to zobowiązania długoterminowe, a 2,4 mld PLN zobowiązania krótkoterminowe. W porównaniu do 2010 r. dług finansowy Lotosu wzrósł o około 1 mld PLN, głównie na skutek osłabienia złotówki w stosunku do dolara. Relacja długu netto w stosunku do poziomu kapitałów własnych wyniosła aż 90%. W 2011 r. Lotos rozpoczął spłatę kredytu inwestycyjnego pod Program 10+, zgodnie z harmonogramem spłat rat w kolejnych latach mają one ulec stopniowemu zwiększeniu. Niemniej jednak Lotos posiada opcję przesunięcia spłat rat, co pozwala na elastyczne kształtowanie przepływów pieniężnych w trudniejszych okresach. Zaplanowane oszczędności w ramach Programu Optymalnej Ekspansji w kwocie 220 mln PLN bez wątpienia zwiększają prawdopodobieństwo spłat zgodnie z harmonogramem. Poziom zadłużenia grupy Lotos S.A. dług netto P 2012P dług netto dług netto/ebitda Żródło: Lotos S.A., PKO Dom Maklerski 5

6 Wycena spółki Do wyceny spółki Lotos S.A posłużyliśmy się dwoma metodami wyceny (DCF oraz wskaźnikowa). W wyniku zastosowania obu metod otrzymaliśmy wycenę spółki na poziomie 23,22 PLN/akcję. Model wyceny DCF polega na zdyskontowaniu wolnych przepływów pieniężnych przy użyciu średnioważonego kosztu kapitału właściwego dla spółki. Wycena została sporządzona w oparciu o prognozy zamieszczone w niniejszym raporcie. Wydatki inwestycyjne w będą wiązały się z kosztami planowanych inwestycji w ramach opublikowanej strategii na lata Wolne przepływy pieniężne spółki zostały zdyskontowane na dzień r. Do sporządzenia wyceny DCF przyjęliśmy następujące założenia: stopa w wolna od ryzyka w wysokości 5,6% (rentowność 10-letnich obligacji skarbowych), premia za ryzyko 5%, beta = 1x, realna stopa wzrostu po okresie prognozy = 1%, dług netto na koniec 2011 r. 6

7 Rachunek zysków i strat (mln PLN) P 2013P 2014P IVQ 10 I-IVQ 10 IVQ 11 I-IVQ 11 Przychody netto ze sprzedaży zmiana -12.1% 37.4% 48.7% 14.1% -1.3% 0.3% 42.6% 37.4% 45.7% 48.7% EBITDA zmiana 328.0% 59.6% 39.2% -38.2% 29.5% 31.9% 117.1% 61.6% 3.1% 39.2% EBIT zmiana % 32.2% -51.3% 61.3% 50.0% 166.5% 81.4% -17.2% 32.1% Zysk netto zmiana % 0.4% -53.1% 74.9% 61.4% -0.3% -26.3% -58.0% 0.5% Zysk netto skorygowany zmiana % 0.4% -53.1% 74.9% 61.4% -0.3% -26.3% -58.0% 0.5% Marża EBITDA 5.1% 5.9% 5.5% 3.0% 3.9% 5.1% 6.0% 5.9% 4.2% 5.5% Marża EBIT 3.0% 3.9% 3.5% 1.5% 2.4% 3.6% 4.0% 3.9% 2.3% 3.5% Rentowność netto 6.2% 3.3% 2.2% 0.9% 1.6% 2.6% 3.9% 3.3% 1.1% 2.2% Źródło: Spółka, PKO DM Wybrane pozycje bilansu i CF (mln PLN) P 2013P 2014P Aktywa ogółem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy ogółem Dług netto Kapitał obrotowy Kapitał zaangażowany Środki pieniężne z działalności operacyjnej Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne z działalności finansowej Środki pieniężne na koniec okresu Dług netto/ebitda ROE 14.1% 9.2% 8.6% 3.9% 6.4% 9.6% ROACE 2.9% 4.9% 5.8% 2.7% 4.2% 6.2% Źródło: Spółka, PKO DM Wycena DCF (mln PLN) 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P Prognozy EBIT Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% NOPLAT Amortyzacja Nakłady inwestycyjne Inwestycje w kapitał obrotowy FCF Kalkulacja WACC Dług/(Dług+Kapitał) 46% 45% 42% 39% 37% 33% 29% 28% 27% 25% Stopa wolna od ryzyka 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% Premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% Beta Koszt długu po opodatkowaniu 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% Koszt kapitału 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% WACC 8.2% 8.3% 8.4% 8.5% 8.7% 8.9% 9.1% 9.1% 9.2% 9.3% Wycena DFCF Suma DFCF Zdyskontowana wartość rezydualna realna stopa wzrostu FCF po roku 2021 = 1% Dług netto Kapitały mniejszości 0 Wartość spółki Liczba akcji (mln sztuk) Wartość 1 akcji (PLN) Cena docelowa (PLN) Źródło: PKO DM Wycena porównawcza Kraj notow. Ticker Kapital. (mln) P/E EV/EBITDA EUR USD CONOCOPHILLIPS USA COP US ERG SPA ITALY ERG IM ESSO STE ANONYME FRANCAISE FRANCE ES FP POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN POLAND PKN PW MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HUNGARY MOL HB MOTOR OIL (HELLAS) SA GREECE MOH GA OMV AG AUSTRIA OMV AV REPSOL YPF SA SPAIN REP SM VALERO ENERGY CORP USA VLO US TESORO CORP USA TSO US PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRAZIL PETR4 BZ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HUNGARY MOL HB TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TURKEY TUPRS TI Mediana Grupa Lotos Polska LTS PW Premia/(dyskonto) w wycenie rynkowej spółki -34.7% 40.8% -19.5% 28.1% 103.7% 57.3% Implikowana wartość 1 akcji (PLN) Źródło: Bloomberg, PKO DM 7

8 Biuro Analiz Rynkowych Telefony kontaktowe Dyrektor Artur Iwański Sektor Wydobywczy, Materiały Budowlane (022) Przemysł Paliwowy, Chemiczny, Spożywczy Sektor Energetyczny, Deweloperski Sektor Finansowy Handel, Media, Telekomunikacja, Informatyka Analiza Techniczna, E-commerce Analiza Techniczna Biuro Klientów Instytucjonalnych PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15, Warszawa tel. (0-22) , fax (0-22) Monika Kalwasińska (022) Stanisław Ozga (022) Jaromir Szortyka (022) Włodzimierz Giller (022) Przemysław Smoliński (022) Paweł Małmyga (022) Wojciech Żelechowski (0-22) Piotr Dedecjus (0-22) Dariusz Andrzejak (0-22) Maciej Kałuża (0-22) Krzysztof Kubacki (0-22) Igor Szczepaniec (0-22) Tomasz Ilczyszyn (0-22) Marcin Borciuch (0-22) Tomasz Zabrocki (0-22) Magdalena Kupiec (0-22) Objaśnienie używanej terminologii fachowej min (max) 52 tyg - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży Rekomendacje stosowane przez DM KUPUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają co najmniej 10% potencjał wzrostu TRZYMAJ - oczekujemy względnie stabilnych notowań akcji spółki SPRZEDAJ - uważamy, że akcje spółki posiadają co najmniej 10% potencjał spadku Rekomendacje wydawane przez DM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. DM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. Stosowane metody wyceny DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Pozostałe klauzule Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO BP S.A. wyłącznie na potrzeby klientów DM i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (tutaj), a w przypadku klientów detalicznych również na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.

PKN Orlen S.A. Trzymaj. Sektor paliwowy RAPORT. Stabilna sytuacja finansowa atutem koncernu. (niezmieniona)

PKN Orlen S.A. Trzymaj. Sektor paliwowy RAPORT. Stabilna sytuacja finansowa atutem koncernu. (niezmieniona) RAPORT Trzymaj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 37.71 Cena docelowa (PLN) 34.64 Min 52 tyg (PLN) 32.3 Max 52 tyg (PLN) 57.9 Kapitalizacja (mln PLN) 1615.94 EV (mln PLN) 234.93 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona)

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona) RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 17.00 Cena docelowa (PLN) 23.87 Min 52 tyg (PLN) 10.83 Max 52 tyg (PLN) 29.45 Kapitalizacja (mln PLN) 895.90 EV (mln PLN) 2100.49 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart?

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? Sektor wydobywczy RAPORT JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? JSW Rekomendacja Trzymaj Cena docelowa (PLN) 88,00 Cena bieżąca (PLN) 83,00 Stopa dywidendy 3,0% Potencjał wzrostu 6,0% Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

KGHM. Gra w Chińczyka

KGHM. Gra w Chińczyka RAPORT Kupuj (nowa) KGHM Gra w Chińczyka Sektor wydobywczy Wysokie ceny miedzi, sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, rekordowy poziom gotówki i 14,9 PLN dywidendy na akcję oraz coraz śmielsze kroki na

Bardziej szczegółowo

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Dom Development Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 46,35 Cena docelowa (PLN) 47,35 Min 52 tyg (PLN) 38,64 Max 52 tyg (PLN) 51,63 Kapitalizacja (mln PLN) 1 148,1 EV (mln

Bardziej szczegółowo

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 462,0 Cena docelowa (PLN) 531,0 Min 52 tyg (PLN) 399,91 Max 52 tyg (PLN) 511,00 Kapitalizacja (mln PLN) 39 895 Liczba akcji (mln szt.) 86,35

Bardziej szczegółowo

ECHO. Kupuj. Sektor deweloperski RAPORT

ECHO. Kupuj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT ECHO Sektor deweloperski Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 6,00 Cena docelowa (PLN) 7,40 Min 52 tyg (PLN) 5,44 Max 52 tyg (PLN) 7,60 Kapitalizacja (mln PLN) 2 476,14 EV (mln PLN) 4 685,28

Bardziej szczegółowo

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Szybki wzrost i wolne przepływy. (nowa)

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Szybki wzrost i wolne przepływy. (nowa) RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 113, Cena docelowa (PLN) 148, Min 52 tyg (PLN) 74,8 Max 52 tyg (PLN) 129,2 Kapitalizacja (mln PLN) 3843,5 EV (mln PLN) 3939,6 Liczba akcji (mln szt.)

Bardziej szczegółowo

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny SEKTOR: DYSTR. FARMACEUTYKÓW GPW: REUTERS: MDIC.WA BLOOMBERG: PW 18.06.2008 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 67,00 zł 125 100 75 Dane podstaw ow e cena rynkow a (zł) 60,00 kurs docelow

Bardziej szczegółowo

Robyg. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Robyg. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Robyg Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 2.29 Cena docelowa (PLN) 2.30 Min 52 tyg (PLN) 1.24 Max 52 tyg (PLN) 2.56 Kapitalizacja (mln PLN) 600.19 EV (mln PLN) 755.08

Bardziej szczegółowo

ECHO. Kupuj. Sektor deweloperski RAPORT

ECHO. Kupuj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT ECHO Sektor deweloperski Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 6,22 Cena docelowa (PLN) 7,3 Min 52 tyg (PLN) 5,51 Max 52 tyg (PLN) 7,60 Kapitalizacja (mln PLN) 2 566,94 EV (mln PLN) 4 887,51

Bardziej szczegółowo

ZPC Otmuchów S.A. Kupuj. Sektor spożywczy RAPORT. No to FRUGO!

ZPC Otmuchów S.A. Kupuj. Sektor spożywczy RAPORT. No to FRUGO! RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 10.10 Cena docelowa (PLN) 12.68 Min 52 tyg (PLN) 5.71 Max 52 tyg (PLN) 10.90 Kapitalizacja (mln PLN) 128.78 EV (mln PLN) 195.33 Liczba akcji (mln szt.) 12.75 Free

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa, ZPUE, Apator

Elektrobudowa, ZPUE, Apator RAPORT APATOR Rekomendacja TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 33,00 Cena bieżąca (PLN) 31,72 Stopa dywidendy (%) 4,4% Potencjał wzrostu (%) 4,0% Kapitalizacja (mln PLN) 1050,0 Free float 77% Kod Bloomberga APT

Bardziej szczegółowo

Trzymaj. Cinema City Interna$onal. Jutro idziemy do kina. Rozrywka RAPORT. 19 września 2013

Trzymaj. Cinema City Interna$onal. Jutro idziemy do kina. Rozrywka RAPORT. 19 września 2013 RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 3,6 Cena docelowa (PLN) 34, Min 52 tyg (PLN) 25,3 Max 52 tyg (PLN) 35,5 Kapitalizacja (mln PLN) 1567 EV (mln PLN) 2289 Liczba akcji (mln szt.) 51,2 Free

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa RAPORT Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa ZPUE Rekomendacja KUPUJ Cena docelowa (PLN) 310,00 Cena bieżąca (PLN) 268,80 Stopa dywidendy (%) 2,5% Potencjał wzrostu (%) 15,3% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów Czwartek 18.09.2014 Indeksy GPW WIG otw. 54 868,80 0,4% WIG zam. 55 153,79 0,9% obrót (tys. PLN) 480 816,00-31,1% WIG 20 otw. 2 509,74 0,5% WIG 20 zam. 2 515,27 0,7% FW20 otw. 2 508,00 0,3% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October 7 14 21 28 4 August 11 18 25 1 September 8 15 22 29 6 October 13 20 27 3 November Mid-term Oscillator 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March 9 16 23 30 April 105 100

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia: Czwartek 09.04.2015 Indeksy GPW WIG otw. 54 557,85 0,1% WIG zam. 54 647,10 0,3% obrót (tys. PLN) 653 726,00 60,1% WIG 20 otw. 2 422,16 0,1% WIG 20 zam. 2 424,82 0,2% FW20 otw. 2 399,00-0,2% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Poniedziałek 07.04.2014 Indeksy GPW WIG otw. 52361,5 0,0% WIG zam. 52660,7 0,5% obrót (tys. PLN) 557638-35,3% WIG 20 otw. 2448,7 0,0% WIG 20 zam. 2471,5 0,9% FW20 otw. 2430,0 0,1% FW20 zam. 2455,0 1,2%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orco: prawdopodobne korekcyjne odbicie

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orco: prawdopodobne korekcyjne odbicie Środa 18.06.2014 Indeksy GPW WIG otw. 52 608,9 0,0% WIG zam. 52 944,0 0,6% obrót (tys. PLN) 679 304-21,2% WIG 20 otw. 2 448,9 0,1% WIG 20 zam. 2 464,4 0,7% FW20 otw. 2 452,0 0,1% FW20 zam. 2 465,0 0,7%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Mennica: prawdopodobny test oporu

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Mennica: prawdopodobny test oporu Środa 20.05.2015 Indeksy GPW WIG otw. 57 160,21 0,2% WIG zam. 56 968,61-0,1% obrót (tys. PLN) 544 297,00 16,5% WIG 20 otw. 2 525,73 0,1% WIG 20 zam. 2 523,35 0,0% FW20 otw. 2 507,00 0,1% FW20 zam. 2 501,00-0,1%

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3

branża spożywcza 2011 1670.0 54.4 83.5 42.5 39.3 0.14 0.25 1.25 4.7 0.5 0.0 7.2 4.7 11.3 28 maja 213 akumuluj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa:.68.8 PowrÄt do zyskäw Dzięki zmianie strategii w segmencie produkcyjnym, w pierwszych 3 miesiącach br. obszar ten po

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Synthos: test oporu. 12 19 26 2 February. 9 16 23 2 March

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Synthos: test oporu. 12 19 26 2 February. 9 16 23 2 March 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March Mid-term Oscillator 9 16 23 30 April 7 13 20 27 4 May 11 18 25 1 June 8 15 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 Dziennik

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2011 228.8 14.3 21.4 11.1 8.7 0.68 1.24 9.36 18.6 1.3 0.0 15.5 10.3 7.3

branża spożywcza 2011 228.8 14.3 21.4 11.1 8.7 0.68 1.24 9.36 18.6 1.3 0.0 15.5 10.3 7.3 OtmuchÄw 28 stycznia 213 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 12.5 15.7 Poprawa wynikäw dzięki Odrze Ubiegły rok upłynął zarządowi Otmuchowa na restrukturyzacji przejętej

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo