2. Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w sposób następujący:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w sposób następujący:"

Transkrypt

1 Regulamin / Zasady ZIELONEFORUM.PL I. Definicje 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez właściciela zieloneforum.pl, na rzecz użytkowników prowadzonego przez niego Serwisu internetowego zieloneforum.pl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom uczestniczenie w Forum w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii. 2. Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w sposób następujący: Usługodawca właściciel Serwisu internetowego prowadzonego pod domeną, adresem URL: Forum witryna internetowa - Serwis internetowy dostępny pod domeną, adresem URL: należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi. Serwis witryna internetowa prowadzona pod domeną zieloneforum.pl Usługi wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. Użytkownik osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w Serwisie i zaakceptowała niniejszy regulamin i korzysta z konta użytkownika Serwisu. Użytkownik Komercyjny oznacza Użytkownika Zarejestrowanego, który wykupił w Serwisie Płatny Profil. Login/Nazwa Użytkownika ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie zmienia się. Gość użytkownik, który nie musi dokonać rejestracji w Serwisie, ale może korzystać z niektórych, niepełnych opcji i funkcjonalności Serwisu. Administrator prowadzący zieloneforum.pl i dbający o jego prawidłowe funkcjonowanie i przestrzeganie w nim Regulaminu i zasad. Ekspert zarejestrowany użytkownik Forum, który zaakceptował jego Regulamin i któremu nadano specjalny status związany z dodatkowymi przywilejami i obowiązkami. Blog część witryny internetowej dostępnej pod adresem URL: Treści teksty, komentarze, opracowania, zdjęcia, materiały video, prezentacje, ilustracje, ankiety, statystyki, wykresy, kalkulatory, bazy oraz inne treści przygotowane przez Redakcję lub współpracowników czy podmioty współpracujące lub samodzielnie wykonane przez Użytkownika. Redakcja - osoby zatrudnione lub współpracujące z zieloneforum.pl prowadzące bieżącą obsługę merytoryczną i techniczną Serwisu.

2 Subskrypcja narzędzie umożliwiające otrzymywanie bezpłatnych powiadomień o aktywnościach Administratora oraz innych użytkowników. Płatny Profil specjalne konto mające dodatkowe funkcjonalności i rozszerzone opcje korzystania z Forum. Regulamin niniejszy dokument. II. Postanowienia ogólne 3. Rejestracji w Serwisie może dokonać jedynie osoba pełnoletnia, a osoba niepełnoletnia wyłącznie za zgodą swojego opiekuna prawnego. 4. Usługodawca nie sprawdza prawdziwości danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. 5. Użytkownik dysponuje prawem wglądu do swoich danych identyfikacyjnych z możliwością ich poprawiania i aktualizowania w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do sieci Internet. 6. Użytkownik wskazując nazwę konta (login) oświadcza, że w żaden sposób nie narusza ona praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie wskazanej przez siebie nazwy. 7. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o nazwie (loginie) wskazanej przez Użytkownika, jeżeli narusza ona prawa osób trzecich albo jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami czy zasadami Forum. Nazwa/Login konta po jego usunięciu może zostać zablokowany przez Administratora na na stałe lub okres minimum 365 dni. 8. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika jest zarejestrowanie się w Serwisie przez wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptację przez Użytkownika Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwi Usługodawcy świadczenie Usług na rzecz Użytkownika. Korzystanie z Serwisu przez użycie logowania czy rejestracji z Facebook.com czy innych serwisów dających taką możliwość oznacza również akceptację przez Użytkownika Regulaminu i Zasad Forum. 9. Po wypełnieniu formularza na podany w nim adres może zostać wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z podaną instrukcją dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Usługodawcą. 10. Konto Użytkownika w wersji domyślnej udostępniane jest bezpłatnie. 11. Serwis może oferować i obsługiwać dodatkowe opcje płatne. 12. Użytkownik wysyłając Usługodawcy formularz rejestracyjny wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w formularzu do celów reklamowych i marketingowych, a zwłaszcza na przesyłanie na wskazany adres e- mail wiadomości o charakterze reklamowym. 13. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek ujawnienia przez Użytkownika hasła do konta osobom trzecim czy za przejęcie go z powodu nieuwagi czy zaniedbań Użytkownika.

3 14. W trakcie korzystania z Usług, w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane mogą zostać pliki cookies. 15. Usługodawca może udostępnić swoim Użytkownikom korzystanie z narzędzia Google Maps, Nokia Maps, OpenStreetMaps umożliwiającego lokalizację Użytkownika czy innych miejsc. Lokalizacja Użytkownika może zostać automatycznie wykryta i naniesiona na mapę. 16. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Podmiotom tym nie zostaną przekazane dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies lub skrypty podmiotów trzecich, mające na celu między innymi umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie. 17. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w swojej przeglądarce internetowej. 18. W kodzie stron Serwisu są umieszczone skrypty statystyk oprogramowania Google Analytics, GoingUp!, Alexa, AddThis, gemiustraffic pozwalające między innymi mierzyć ruch generowany w Serwisie. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, typ urządzenia z którego się łączy czy też dane służące do lokalizacji geograficznej Użytkownika. 19. Usługodawca może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od niego lub innymi podmiotami powiązanymi czy witrynami stowarzyszonymi. 20. Usługodawca ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika w każdej chwili bez podawania przyczyn. 21. Dostęp do Serwisu oraz do komentarzy pod artykułami posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Usługodawca może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów w wybranych lub wszystkich sekcjach czy kategoriach Forum lub od dokonania przez Użytkowników rejestracji w Serwisie czy nadania Użytkownikowi odpowiedniego statusu. 22. Administrator zastrzega sobie prawo do uprzywilejowania niektórych użytkowników oraz nadanie niektórym z nich statusu Eksperta, Moderatora, Kreatora. 23. Usługodawca i Użytkownicy mają dostęp do opcji prywatności, która umożliwia zablokowanie czy ukrycie wybranych części Forum czy treści, które będą niedostępne dla innych użytkowników czy dostępne wyłącznie dla wybranych. 24. Osoby zamieszczające wypowiedzi na Forum oraz komentujące treści rozpowszechniają swoje wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. 25. Użytkownik oświadcza, iż posiada zgody osób, które zostały uwidocznione na zdjęciach zamieszczonych w Serwisie na publikację wizerunku w Internecie. W razie potrzeby Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia odpowiednich dokumentów zawierających ww. zgody na każde żądanie zieloneforum.pl

4 26. Użytkownik nie może bez zgody właściciela zieloneforum.pl lub innego uprawnionego podmiotu korzystać w celach komercyjnych z zamieszczonych w Serwisie treści, w zakresie w jakim nie dysponuje w stosunku do nich praw skutecznych erga omnes lub wobec osoby będącej autorem publikacji lub innej osoby posiadającej wobec nich majątkowe prawa autorskie na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 27. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z serwisu oraz nie przysługuje mu wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za umieszczone tam treści i późniejsze ich wykorzystanie przez Serwis zieloneforum.pl, na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie. 28. Usługodawca ma prawo emitować wszelkie treści o charakterze reklamowym, również w trakcie prezentowania materiałów i komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje z tego powodu żadne wynagrodzenie. 29. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach Forum i całym Serwisie oraz w komentarzach pod materiałami zamieszczonymi treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników przekazów reklamowych, materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie ma praw lub posłużył się nimi niezgodnie z intencją autorów czy właścicieli praw do nich. Niedopuszczalne jest również podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści. 30. Treści zamieszczane na Forum umożliwiają prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 31. Użytkownik zgadza się na nieodpłatne przekazanie i wykorzystanie wg uznania Usługodawcy zamieszczonych przez niego wpisów, zdjęć, ilustracji, załączników, Treści do których Użytkownik ma prawo i które nie naruszają praw innych osób. Użytkownik upoważnia Administratora i Moderatorów do decydowania o sposobie publikowania i udostępniania Treści, a w szczególności: a. skracania i łączenia poszczególnych części Treści, także z materiałami pochodzącymi od osób trzecich czy innych miejsc Forum i sieci Internet, b. przetwarzania wszelkich materiałów graficznych i fotograficznych, pod warunkiem, że materiały powstałe przy wykorzystaniu całości lub części Treści, nie będą zawierały treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, c. tworzenia opracowań, dzieł zależnych przez dokonanie skrótów Treści i ich wykorzystania w takim samym zakresie jak Treści. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek zmian dokonanych w treści Utworu przez zieloneforum.pl, d. do ingerencji w treść w celu poprawy jej błędów lub właściwej ekspozycji czy jej pozycjonowania w wyszukiwarkach, np. zmianę tytułu leadu, wprowadzenie śródtytułów, korektę artykułu ze względu na ortografię, interpunkcję, błędy stylistyczne (bez ingerencji w zawartość merytoryczną), rozwinięcie lub zmianę skrótów, poprawę.

5 32. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania dowolnej treści wprowadzonej przez Użytkownika, jak również prawo do blokowania Użytkownika w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu, Zasad Forum. 33. Użytkownikom notorycznie naruszającym niniejszy Regulamin, administracja i moderacja ma prawo: a. blokować dostęp do Forum m.in. przez blokowanie adresu IP b. blokować wszystkie loginy na czas określony lub bezterminowo c. blokować możliwość zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących na czas określony lub bezterminowo 34. Przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika wpisu Administrator może publikować część adresu IP lub cały adres IP, z którego nastąpiło połączenie. 35. Umieszczanie na stronach przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie: a) przez Użytkowników na forach oznaczonych przez Administratora jako ogłoszeniowe lub miejscach wyznaczonych do tego, b) przez uprawnionych przez Administratora Użytkowników na Forum oznaczonych jako sponsorowane, c) przez uprawnionych przez Administratora Użytkowników na forach oznaczonych jako fora z udziałem przedstawiciela określonego produktu, reprezentującego konkretną markę, towar lub usługę; wypowiedzi uczestników mających status przedstawiciela określonego produktu mogą być oznaczone wyróżnionym kolorem. 36. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu. 37. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: i przez specjalnie przygotowany formularz kontaktowy dostępny pod adresem / Usługodawca będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą mailową do 30 dni od dnia otrzymania i odczytania reklamacji. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Usługodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. Reklamacja powinna zawierać: a/ imię i nazwisko oraz login Użytkownika, jego adres i adres poczty elektronicznej i numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, b/ przedmiot reklamacji, c/ okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 38. Usługodawca może w każdej chwili bez powiadomienia i specjalnej zgody Użytkownika przenieść prawa do Forum i całej jego zawartości na inny polski lub zagraniczny podmiot - firmę, osobę prywatną bądź instytucję.

6 39. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji. 40. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza. 41. Użytkownik nie może korzystać z Forum w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową czy urządzenie mobilne lub platformę TV wyposażone w przeglądarkę, aplikację umożliwiającą bezpieczne przeglądanie, korzystanie z Forum. 42. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Forum czy wykonujących na nim jakiekolwiek akcje automatyczne bez pisemnej zgody Usługodawcy. 43. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych na Forum bez zgody Usługodawcy. 44. Użytkownik Serwisu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Forum. 45. Administrator zastrzega sobie również prawo do publikacji rankingów sprzedaży i popularności Towarów lub wizytówek Użytkowników. 46. Każdy Użytkownik samodzielnie dokonuje ustawień konta Użytkownika, tym samym również decyduje, jakie informacje na niej umieszcza (opcje prywatności). 47. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami Forum z jakichkolwiek przyczyn. 48. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu, korzystania przez Forum z Treści lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w tym Eksperta, Użytkownik lub Ekspert zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Usługodawcy przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Usługodawcy lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Usługodawcy do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Usługodawcy, a także zobowiązuje się zrekompensować Usługodawcy wszelkie koszty, jakie Usługodawca może ponieść lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Usługodawca korzysta z Treści lub innych materiałów dostarczonych przez Użytkownika. 49. Artykuły, treści dodawane przez Administratora czy Redakcję Forum podawane są w celach edukacyjnych, dydaktycznych, hobbystycznych czy ze wskazaniem na występowanie pewnych sytuacji, okoliczności, zjawisk. 50. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego. 51. Administrator Serwisu nie prowadzi usługi archiwizacji lub przechowywania Materiałów i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za stałą dostępność

7 Materiałów i Danych w ramach Serwisu tak dla Udostępniającego jak i Użytkowników, za zniekształcenia w Materiałach i Danych, ich usunięcie lub utrudnienia w dostępnie do Serwisu lub jego części. Administrator zastrzega możliwość likwidacji Serwisu lub jego części, czasowego ograniczenia do niego dostępu, dokonywania w nim dowolnych zmian lub modyfikacji oraz przetransponowania części lub całości Serwisu w inny serwis. DODATKOWE ZASADY (stanowiące integralną część Regulaminu): I. Treści, których nie wolno zamieszczać w Serwisie 1. Nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z prawem, a) które naruszają dobro innych osób, firm, instytucji, organizacji, narodowości, krajów, b) treści uznawanych powszechnie za obraźliwe, obsceniczne czy wulgarne, b) treści dyskryminujących grupy wyznaniowe, etniczne, mniejszości seksualne, rasowe i inne, c) treści faszystowskich, propagujących przemoc, d) treści związanych z pornografią, prostytucją, ostrą erotyką, promujące, zachęcające czy reklamujące usługi erotyczne w sposób bezpośredni a nawet pośredni, e) treści zachęcających lub pochwalających używanie środków odurzających czy szkodliwych w każdej postaci, f) treści, linków zachęcających do kradzieży własności intelektualnej przez pobieranie nielegalnego oprogramowania, treści itp., g) treści niesprawdzonych, plotek czy treści propagandowych, h) treści zachęcających do głosowania na kogoś, na coś, i) treści o uprawie i przetwarzaniu itp. roślin o działaniu silnie uzależniającym 2. Nie wolno zamieszczać reklam, ogłoszeń mających charakter reklamy, linków referencyjnych, za wyjątkiem tych uzgodnionych z właścicielami Serwisu. 3. Zabrania się używania Serwisu do pozycjonowania innych stron www w sieci. 4. Zabrania się działań typu "Amplifying" czy "Shilling". 5. Zabrania się organizowania, prowadzenia konkursów, quizów, ankiet, sondaży, wywiadów, rankingów, akcji charytatywnych, zbiórek pieniędzy, zbierania głosów, zbierania czy gromadzenia fanów (do czegoś, gdzieś, w związku z czymś) itp. bez zgody właściciela Serwisu. 6. Awatar, Sygnatura, Stopka Użytkownika nie może zawierać żadnych banerów, grafik, ikon, kodów graficznych ASCII, ogłoszeń, linków, treści o charakterze reklamowym czy promocyjnym bez akceptacji Administratora czy Moderatora. Administrator w razie nie zastosowania się ma prawo usunąć wybrane elementy w dowolnym czasie bez informowania o tym Użytkownika. II. Obowiązki użytkowników 1. Nie powinno się zakładać tych samych tematów w różnych działach, duplikować tematów. Sprawdź czy ktoś już nie poruszał podobnego tematu, użyj Szukaj. 2. Dla każdego tematu należy wybrać odpowiedni tematycznie związany z nim dział, sekcje, kategorie, słowa kluczowe, tagi. 3. Tytuł nie może wprowadzać w błąd czy celowo prowokować do kliknięcia na niego a nie jest związany z Treścią dalej prezentowaną. 4. Należy odpowiadać na temat, nie zbaczać z tematu podczas udzielania odpowiedzi czy komentowania Treści. 5. Nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach.

8 6. Nie wklejaj w całości cudzych wypowiedzi, artykułów, ilustracji czy zdjęć. Możesz je omówić lub podać link z odpowiednim komentarzem. 7. Prywatne sprawy czy spory załatwiaj poza Serwisem. 8. Nie wolno udostępniać prywatnej korespondencji jaka miała miejsce między Użytkownikami w żadnej formie. Również kierowania do zrzutów ekranu z takiej korespondencji do innych miejsc w sieci, gdzie zostały umieszczone jest niedozwolone, zabronione i skutkować może usunięciem konta Użytkownika i wszystkich treści które zamieścił dotychczas w Serwisie. 9. Ignoruj uciążliwych Użytkowników, w tym tzw. trolli. 10. Podstawowym językiem Serwisu jest język polski. Używaj innych języków niż polski wyłącznie w miejscach na to wyznaczonych. 11. Użytkownik ma obowiązek dbania o poprawność gramatyczną i ortograficzną swoich wypowiedzi, które umieszcza w Serwisie. Nie pisz wielkimi literami, nie używaj znaków zastępczych. 12. W postach zabrania się dopisków typu piszcie na proszę o odpowiedź na, znajdziesz nas na. w., więcej na, dodaj do ulubionych itp. 13. Zabrania się kierowania, zachęcania użytkowników do korzystania z innych miejsc w sieci czy aplikacji, które Administrator czy Moderator może uznać za konkurencyjne czy kolidujące z jego wizją rozwoju, prowadzenia Serwisu. 14. Zdjęcia, załączniki, linki umieszczane w postach, wpisach powinny być związane tematycznie z poruszanym zagadnieniem. III. Prawa użytkowników, ograniczenia, kary i ostrzeżenia 1. Niedozwolone jest zakładanie kont z Nickiem, loginem w którym występuje nazwisko Użytkownika czy inne dane mogące go identyfikować. 2. Posty i tematy niezgodne z zasadami będą usuwane lub ich treść będzie modyfikowana wg uznania przez Moderatorów. 3. Moderator może zablokować czasowo wątek czy dział. 4. Użytkownicy łamiący zasady, etykietę, ignorujący upomnienia czy prośby powinni liczyć się z otrzymaniem ostrzeżenia lub z zablokowaniem dostępu do Serwisu czasowo lub na stałe a nawet w szczególnych przypadkach usunięciem konta. 5. Decyzja Moderatora lub Administratora jest niepodważalna i nie wymaga tłumaczenia się z podjętej decyzji. IV. Umieszczanie ogłoszeń 1. Ogłoszenie na które zezwala Administrator może być zamieszczone jedynie w specjalnie do tego przeznaczonym dziale, miejscu Serwisu. 2. Jego treść, nie może mieć charakteru reklamy, promocji nieakceptowalnej przez Usługodawcę, Administratora czy Moderatora. 4. Ogłoszenia mogą być kasowane automatycznie, jeżeli wygaśnie ich ważność lub zostanie przekroczony wyznaczony ich czas publikacji. 3. Usługodawca, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń umieszczanych przez Użytkowników. V. Działanie Moderatora czy Administratora 1. Moderator czy Administrator nie ma obowiązku brania udziału w dyskusjach, udzielania odpowiedzi na postawione pytania, problemy, rozpatrywania publicznie skarg i zażaleń. Do tego służą inne kanały komunikacji wymienione w Regulaminie.

9 2. Atakowanie publiczne Moderatorów czy Administratorów nie prowadzi do rozwiązywania problemów czy wyjaśniania spraw. Takie wątki będą natychmiast kasowane bez uprzedzenia i podawania przyczyn. 3. Kolor czerwony zarezerwowany jest dla Administratorów i Moderatorów do korekt i komentarzy czy prezentacji komunikatów lub ogłoszeń. Kolor ten nie może być używany przez Użytkowników do pisania postów czy sygnatury lub stopki. 4. Administrator nie prowadzi dochodzeń związanych z możliwym wystąpieniem złamania czy naruszenia prawa. Prosimy w tym celu udać się do odpowiednich organów. III. Postanowienia końcowe 52. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie niniejszego regulaminu Usługodawca powiadomi użytkowników na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2012 r. 53. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 54. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.). 55. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. zieloneforum.pl

Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin -

Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin - Regulamin korzystania z usługi Blox Lite 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco: Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z usługi Blox Lite",

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 1 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu PE Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obejmuje prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1 Definicje. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Regulamin usługi Nuadu (dostępny na stronie www) 1 Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego serwisu Nuadu przez Użytkowników. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Portal funkcjonujący pod domeną www.go-local.pl, dostępny pod adresem www.go-local.pl, jest prowadzony przez Mediadem Elżbieta Dmowska-Mędrzycka z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

2. serwis uwazaj.pl zbiór stron www w domenie o nazwie uwazaj.pl określana w dalszej części regulaminu skrótem Serwis.

2. serwis uwazaj.pl zbiór stron www w domenie o nazwie uwazaj.pl określana w dalszej części regulaminu skrótem Serwis. I. Postanowienia ogólne. Administratorem serwisu uwazaj.pl jest Uważaj.pl sp. z o.o. w organizacji (zwana dalej Uważaj.pl sp. z o.o.ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź, NIP 9471985164 Aktualne dane spółki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU PRACY

REGULAMIN PORTALU PRACY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 z dnia 15.09.2017 r. REGULAMIN PORTALU PRACY prowadzonego przez Kielecki Park Technologiczny Definicje: Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają: -Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

KONKURS WYGRAJ BILETY NA WYSTĘP KABARETU ANI MRU MRU W OSTROŁĘCE REGULAMIN:

KONKURS WYGRAJ BILETY NA WYSTĘP KABARETU ANI MRU MRU W OSTROŁĘCE REGULAMIN: KONKURS WYGRAJ BILETY NA WYSTĘP KABARETU ANI MRU MRU W OSTROŁĘCE REGULAMIN: I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu eostroleka.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik POLITYKA PRYWATNOŚCI Poniższy dokument określa Politykę Prywatności stron internetowych www.moto-moto.net.pl i www.kawasaki.moto-moto.net.pl. Administrator szanuje prawo Użytkownika do prywatności oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal ebelchatow.pl, który składa się w szczególności z Serwisów i Usług zdefiniowanych w Rozdziale II (Definicje)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Instytut-Mikroekologii.pl

Instytut-Mikroekologii.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES Instytut-Mikroekologii.pl Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików cookies serwisu internetowego prowadzonego w domenie Instytut- Mikroekologii.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ogłoszenia

Regulamin świadczenia usług ogłoszenia Regulamin świadczenia usług ogłoszenia I. POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Użytkownicy za pośrednictwem Portalu Internetowego mają możliwość korzystania z usług ogłoszeniowych na Portalu Internetowym. 2. Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER TATA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SUPER TATA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SUPER TATA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Super tata. Przedmiotem Konkursu jest pokazanie i uświadomienie innym

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do serwisów internetowych i świadczenia usług w serwisach przez Motor - Presse Polska sp. z o.o. Postanowienia ogólne

Regulamin dostępu do serwisów internetowych i świadczenia usług w serwisach przez Motor - Presse Polska sp. z o.o. Postanowienia ogólne Regulamin dostępu do serwisów internetowych i świadczenia usług w serwisach przez Motor - Presse Polska sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

1 Jak zbieramy dane? 1/5

1 Jak zbieramy dane? 1/5 POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy twojeankiety.pl (zwany dalej: Serwisem

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez RentPlanet Sp. z o.o. zgodnie z: 1. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BUILDER/AEC DESIGN

REGULAMIN KONKURSU BUILDER/AEC DESIGN REGULAMIN KONKURSU BUILDER/AEC DESIGN Z DNIA 10.09.2017 R. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Builder4YungEngineers Builder

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu. Wrożki Tajemnice Kart pl Regulamin korzystania z usług portalu www.wrozkitajemnicekart.pl 1. Zakres przedmiotowy regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Progresif D.M Warszawa ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu Dieter.pl

Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu Dieter.pl Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu Dieter.pl Dział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy blogowej CEO. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin platformy blogowej CEO. 1 Postanowienia ogólne Regulamin platformy blogowej CEO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem ) określa zasady korzystania z platformy blogowej CEO (zwanej dalej jako Platforma ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media Regulamin serwisu internetowego Tandem Media 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego zarządzanego przez Usługodawcę (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu

Regulamin Portalu Regulamin Portalu www.ecif.com.pl I. Definicje 1. Abonament opłata cykliczna, jaką ponosi Użytkownik na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług świadczonych w Portalu, przez czas oznaczony. 2. Cennik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU. POD DOMENĄ www.canpolbabies.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU. POD DOMENĄ www.canpolbabies.com REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU POD DOMENĄ www.canpolbabies.com Preambuła Objaśnienie pojęć Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z definicją podaną poniżej

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-bok w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Moduł - program komputerowy pozwalający na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem PUZZLOMANII (dalej Konkurs ) jest Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

2. Portal Internetowy irg działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Portal Internetowy irg działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. REGULAMIN PORTALU irg.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal Internetowy irg, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info określa warunki korzystania z serwisu o nazwie zorawina.info

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie Najzabawniejsze zdjęcie z Festiwalu Kolorów oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady użytkowania strony internetowej

Zasady użytkowania strony internetowej Zasady użytkowania strony internetowej 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje:

W niniejszym regulaminie wprowadza się następujące definicje: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis gdziekupilas.pl udostępniany jest przez IPSOFTWARE Igor Pochyły Eugeniusza Horbaczewskiego 37/6 54-130 Wrocław 2. Serwis gdziekupilas.pl prezentuje informacje, materiały

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej Polityka ) określa zasady wykorzystywania plików cookies oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne REGULAMIN 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Travelsupport jest Travelsupport.pl. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim Travelsupport,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Użytkowników dostępne w niezalezna.pl, umożliwiające w szczególności:

Użytkowników dostępne w niezalezna.pl, umożliwiające w szczególności: Regulamin I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Serwis internetowy www.niezalezna.pl jest zarządzany i prowadzony przez spółkę Słowo Niezależne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Filtrowej 63/43 (02-056

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl Szanowni Państwo ze względu na fakt, że usługi Banku Pielęgniarek świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Internetowego Forum Dyskusyjnego Zagłębie Lubin S.A.

REGULAMIN Internetowego Forum Dyskusyjnego Zagłębie Lubin S.A. REGULAMIN Internetowego Forum Dyskusyjnego Zagłębie Lubin S.A. 1 Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z internetowego Forum dyskusyjnego Zagłębie Lubin S.A. i zwany jest w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL 1. Wstęp Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego DOJADEDO.PL, który jest ogólnopolskim portalem ogłoszeniowym, skupiającym firmy i osoby prywatne świadczące

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo