2. Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w sposób następujący:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w sposób następujący:"

Transkrypt

1 Regulamin / Zasady ZIELONEFORUM.PL I. Definicje 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez właściciela zieloneforum.pl, na rzecz użytkowników prowadzonego przez niego Serwisu internetowego zieloneforum.pl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom uczestniczenie w Forum w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii. 2. Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w sposób następujący: Usługodawca właściciel Serwisu internetowego prowadzonego pod domeną, adresem URL: Forum witryna internetowa - Serwis internetowy dostępny pod domeną, adresem URL: należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi. Serwis witryna internetowa prowadzona pod domeną zieloneforum.pl Usługi wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. Użytkownik osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w Serwisie i zaakceptowała niniejszy regulamin i korzysta z konta użytkownika Serwisu. Użytkownik Komercyjny oznacza Użytkownika Zarejestrowanego, który wykupił w Serwisie Płatny Profil. Login/Nazwa Użytkownika ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie zmienia się. Gość użytkownik, który nie musi dokonać rejestracji w Serwisie, ale może korzystać z niektórych, niepełnych opcji i funkcjonalności Serwisu. Administrator prowadzący zieloneforum.pl i dbający o jego prawidłowe funkcjonowanie i przestrzeganie w nim Regulaminu i zasad. Ekspert zarejestrowany użytkownik Forum, który zaakceptował jego Regulamin i któremu nadano specjalny status związany z dodatkowymi przywilejami i obowiązkami. Blog część witryny internetowej dostępnej pod adresem URL: Treści teksty, komentarze, opracowania, zdjęcia, materiały video, prezentacje, ilustracje, ankiety, statystyki, wykresy, kalkulatory, bazy oraz inne treści przygotowane przez Redakcję lub współpracowników czy podmioty współpracujące lub samodzielnie wykonane przez Użytkownika. Redakcja - osoby zatrudnione lub współpracujące z zieloneforum.pl prowadzące bieżącą obsługę merytoryczną i techniczną Serwisu.

2 Subskrypcja narzędzie umożliwiające otrzymywanie bezpłatnych powiadomień o aktywnościach Administratora oraz innych użytkowników. Płatny Profil specjalne konto mające dodatkowe funkcjonalności i rozszerzone opcje korzystania z Forum. Regulamin niniejszy dokument. II. Postanowienia ogólne 3. Rejestracji w Serwisie może dokonać jedynie osoba pełnoletnia, a osoba niepełnoletnia wyłącznie za zgodą swojego opiekuna prawnego. 4. Usługodawca nie sprawdza prawdziwości danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. 5. Użytkownik dysponuje prawem wglądu do swoich danych identyfikacyjnych z możliwością ich poprawiania i aktualizowania w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do sieci Internet. 6. Użytkownik wskazując nazwę konta (login) oświadcza, że w żaden sposób nie narusza ona praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie wskazanej przez siebie nazwy. 7. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o nazwie (loginie) wskazanej przez Użytkownika, jeżeli narusza ona prawa osób trzecich albo jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami czy zasadami Forum. Nazwa/Login konta po jego usunięciu może zostać zablokowany przez Administratora na na stałe lub okres minimum 365 dni. 8. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika jest zarejestrowanie się w Serwisie przez wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptację przez Użytkownika Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwi Usługodawcy świadczenie Usług na rzecz Użytkownika. Korzystanie z Serwisu przez użycie logowania czy rejestracji z Facebook.com czy innych serwisów dających taką możliwość oznacza również akceptację przez Użytkownika Regulaminu i Zasad Forum. 9. Po wypełnieniu formularza na podany w nim adres może zostać wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z podaną instrukcją dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Usługodawcą. 10. Konto Użytkownika w wersji domyślnej udostępniane jest bezpłatnie. 11. Serwis może oferować i obsługiwać dodatkowe opcje płatne. 12. Użytkownik wysyłając Usługodawcy formularz rejestracyjny wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w formularzu do celów reklamowych i marketingowych, a zwłaszcza na przesyłanie na wskazany adres e- mail wiadomości o charakterze reklamowym. 13. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek ujawnienia przez Użytkownika hasła do konta osobom trzecim czy za przejęcie go z powodu nieuwagi czy zaniedbań Użytkownika.

3 14. W trakcie korzystania z Usług, w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane mogą zostać pliki cookies. 15. Usługodawca może udostępnić swoim Użytkownikom korzystanie z narzędzia Google Maps, Nokia Maps, OpenStreetMaps umożliwiającego lokalizację Użytkownika czy innych miejsc. Lokalizacja Użytkownika może zostać automatycznie wykryta i naniesiona na mapę. 16. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Podmiotom tym nie zostaną przekazane dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies lub skrypty podmiotów trzecich, mające na celu między innymi umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie. 17. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w swojej przeglądarce internetowej. 18. W kodzie stron Serwisu są umieszczone skrypty statystyk oprogramowania Google Analytics, GoingUp!, Alexa, AddThis, gemiustraffic pozwalające między innymi mierzyć ruch generowany w Serwisie. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, typ urządzenia z którego się łączy czy też dane służące do lokalizacji geograficznej Użytkownika. 19. Usługodawca może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od niego lub innymi podmiotami powiązanymi czy witrynami stowarzyszonymi. 20. Usługodawca ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika w każdej chwili bez podawania przyczyn. 21. Dostęp do Serwisu oraz do komentarzy pod artykułami posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Usługodawca może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów w wybranych lub wszystkich sekcjach czy kategoriach Forum lub od dokonania przez Użytkowników rejestracji w Serwisie czy nadania Użytkownikowi odpowiedniego statusu. 22. Administrator zastrzega sobie prawo do uprzywilejowania niektórych użytkowników oraz nadanie niektórym z nich statusu Eksperta, Moderatora, Kreatora. 23. Usługodawca i Użytkownicy mają dostęp do opcji prywatności, która umożliwia zablokowanie czy ukrycie wybranych części Forum czy treści, które będą niedostępne dla innych użytkowników czy dostępne wyłącznie dla wybranych. 24. Osoby zamieszczające wypowiedzi na Forum oraz komentujące treści rozpowszechniają swoje wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. 25. Użytkownik oświadcza, iż posiada zgody osób, które zostały uwidocznione na zdjęciach zamieszczonych w Serwisie na publikację wizerunku w Internecie. W razie potrzeby Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia odpowiednich dokumentów zawierających ww. zgody na każde żądanie zieloneforum.pl

4 26. Użytkownik nie może bez zgody właściciela zieloneforum.pl lub innego uprawnionego podmiotu korzystać w celach komercyjnych z zamieszczonych w Serwisie treści, w zakresie w jakim nie dysponuje w stosunku do nich praw skutecznych erga omnes lub wobec osoby będącej autorem publikacji lub innej osoby posiadającej wobec nich majątkowe prawa autorskie na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 27. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z serwisu oraz nie przysługuje mu wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za umieszczone tam treści i późniejsze ich wykorzystanie przez Serwis zieloneforum.pl, na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie. 28. Usługodawca ma prawo emitować wszelkie treści o charakterze reklamowym, również w trakcie prezentowania materiałów i komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje z tego powodu żadne wynagrodzenie. 29. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach Forum i całym Serwisie oraz w komentarzach pod materiałami zamieszczonymi treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników przekazów reklamowych, materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie ma praw lub posłużył się nimi niezgodnie z intencją autorów czy właścicieli praw do nich. Niedopuszczalne jest również podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści. 30. Treści zamieszczane na Forum umożliwiają prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 31. Użytkownik zgadza się na nieodpłatne przekazanie i wykorzystanie wg uznania Usługodawcy zamieszczonych przez niego wpisów, zdjęć, ilustracji, załączników, Treści do których Użytkownik ma prawo i które nie naruszają praw innych osób. Użytkownik upoważnia Administratora i Moderatorów do decydowania o sposobie publikowania i udostępniania Treści, a w szczególności: a. skracania i łączenia poszczególnych części Treści, także z materiałami pochodzącymi od osób trzecich czy innych miejsc Forum i sieci Internet, b. przetwarzania wszelkich materiałów graficznych i fotograficznych, pod warunkiem, że materiały powstałe przy wykorzystaniu całości lub części Treści, nie będą zawierały treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, c. tworzenia opracowań, dzieł zależnych przez dokonanie skrótów Treści i ich wykorzystania w takim samym zakresie jak Treści. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek zmian dokonanych w treści Utworu przez zieloneforum.pl, d. do ingerencji w treść w celu poprawy jej błędów lub właściwej ekspozycji czy jej pozycjonowania w wyszukiwarkach, np. zmianę tytułu leadu, wprowadzenie śródtytułów, korektę artykułu ze względu na ortografię, interpunkcję, błędy stylistyczne (bez ingerencji w zawartość merytoryczną), rozwinięcie lub zmianę skrótów, poprawę.

5 32. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania dowolnej treści wprowadzonej przez Użytkownika, jak również prawo do blokowania Użytkownika w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu, Zasad Forum. 33. Użytkownikom notorycznie naruszającym niniejszy Regulamin, administracja i moderacja ma prawo: a. blokować dostęp do Forum m.in. przez blokowanie adresu IP b. blokować wszystkie loginy na czas określony lub bezterminowo c. blokować możliwość zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących na czas określony lub bezterminowo 34. Przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika wpisu Administrator może publikować część adresu IP lub cały adres IP, z którego nastąpiło połączenie. 35. Umieszczanie na stronach przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie: a) przez Użytkowników na forach oznaczonych przez Administratora jako ogłoszeniowe lub miejscach wyznaczonych do tego, b) przez uprawnionych przez Administratora Użytkowników na Forum oznaczonych jako sponsorowane, c) przez uprawnionych przez Administratora Użytkowników na forach oznaczonych jako fora z udziałem przedstawiciela określonego produktu, reprezentującego konkretną markę, towar lub usługę; wypowiedzi uczestników mających status przedstawiciela określonego produktu mogą być oznaczone wyróżnionym kolorem. 36. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu. 37. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: i przez specjalnie przygotowany formularz kontaktowy dostępny pod adresem / Usługodawca będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą mailową do 30 dni od dnia otrzymania i odczytania reklamacji. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Usługodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. Reklamacja powinna zawierać: a/ imię i nazwisko oraz login Użytkownika, jego adres i adres poczty elektronicznej i numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, b/ przedmiot reklamacji, c/ okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 38. Usługodawca może w każdej chwili bez powiadomienia i specjalnej zgody Użytkownika przenieść prawa do Forum i całej jego zawartości na inny polski lub zagraniczny podmiot - firmę, osobę prywatną bądź instytucję.

6 39. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji. 40. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza. 41. Użytkownik nie może korzystać z Forum w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową czy urządzenie mobilne lub platformę TV wyposażone w przeglądarkę, aplikację umożliwiającą bezpieczne przeglądanie, korzystanie z Forum. 42. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Forum czy wykonujących na nim jakiekolwiek akcje automatyczne bez pisemnej zgody Usługodawcy. 43. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych na Forum bez zgody Usługodawcy. 44. Użytkownik Serwisu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Forum. 45. Administrator zastrzega sobie również prawo do publikacji rankingów sprzedaży i popularności Towarów lub wizytówek Użytkowników. 46. Każdy Użytkownik samodzielnie dokonuje ustawień konta Użytkownika, tym samym również decyduje, jakie informacje na niej umieszcza (opcje prywatności). 47. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami Forum z jakichkolwiek przyczyn. 48. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu, korzystania przez Forum z Treści lub innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w tym Eksperta, Użytkownik lub Ekspert zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Usługodawcy przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Usługodawcy lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Usługodawcy do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Usługodawcy, a także zobowiązuje się zrekompensować Usługodawcy wszelkie koszty, jakie Usługodawca może ponieść lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Usługodawca korzysta z Treści lub innych materiałów dostarczonych przez Użytkownika. 49. Artykuły, treści dodawane przez Administratora czy Redakcję Forum podawane są w celach edukacyjnych, dydaktycznych, hobbystycznych czy ze wskazaniem na występowanie pewnych sytuacji, okoliczności, zjawisk. 50. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego. 51. Administrator Serwisu nie prowadzi usługi archiwizacji lub przechowywania Materiałów i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za stałą dostępność

7 Materiałów i Danych w ramach Serwisu tak dla Udostępniającego jak i Użytkowników, za zniekształcenia w Materiałach i Danych, ich usunięcie lub utrudnienia w dostępnie do Serwisu lub jego części. Administrator zastrzega możliwość likwidacji Serwisu lub jego części, czasowego ograniczenia do niego dostępu, dokonywania w nim dowolnych zmian lub modyfikacji oraz przetransponowania części lub całości Serwisu w inny serwis. DODATKOWE ZASADY (stanowiące integralną część Regulaminu): I. Treści, których nie wolno zamieszczać w Serwisie 1. Nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z prawem, a) które naruszają dobro innych osób, firm, instytucji, organizacji, narodowości, krajów, b) treści uznawanych powszechnie za obraźliwe, obsceniczne czy wulgarne, b) treści dyskryminujących grupy wyznaniowe, etniczne, mniejszości seksualne, rasowe i inne, c) treści faszystowskich, propagujących przemoc, d) treści związanych z pornografią, prostytucją, ostrą erotyką, promujące, zachęcające czy reklamujące usługi erotyczne w sposób bezpośredni a nawet pośredni, e) treści zachęcających lub pochwalających używanie środków odurzających czy szkodliwych w każdej postaci, f) treści, linków zachęcających do kradzieży własności intelektualnej przez pobieranie nielegalnego oprogramowania, treści itp., g) treści niesprawdzonych, plotek czy treści propagandowych, h) treści zachęcających do głosowania na kogoś, na coś, i) treści o uprawie i przetwarzaniu itp. roślin o działaniu silnie uzależniającym 2. Nie wolno zamieszczać reklam, ogłoszeń mających charakter reklamy, linków referencyjnych, za wyjątkiem tych uzgodnionych z właścicielami Serwisu. 3. Zabrania się używania Serwisu do pozycjonowania innych stron www w sieci. 4. Zabrania się działań typu "Amplifying" czy "Shilling". 5. Zabrania się organizowania, prowadzenia konkursów, quizów, ankiet, sondaży, wywiadów, rankingów, akcji charytatywnych, zbiórek pieniędzy, zbierania głosów, zbierania czy gromadzenia fanów (do czegoś, gdzieś, w związku z czymś) itp. bez zgody właściciela Serwisu. 6. Awatar, Sygnatura, Stopka Użytkownika nie może zawierać żadnych banerów, grafik, ikon, kodów graficznych ASCII, ogłoszeń, linków, treści o charakterze reklamowym czy promocyjnym bez akceptacji Administratora czy Moderatora. Administrator w razie nie zastosowania się ma prawo usunąć wybrane elementy w dowolnym czasie bez informowania o tym Użytkownika. II. Obowiązki użytkowników 1. Nie powinno się zakładać tych samych tematów w różnych działach, duplikować tematów. Sprawdź czy ktoś już nie poruszał podobnego tematu, użyj Szukaj. 2. Dla każdego tematu należy wybrać odpowiedni tematycznie związany z nim dział, sekcje, kategorie, słowa kluczowe, tagi. 3. Tytuł nie może wprowadzać w błąd czy celowo prowokować do kliknięcia na niego a nie jest związany z Treścią dalej prezentowaną. 4. Należy odpowiadać na temat, nie zbaczać z tematu podczas udzielania odpowiedzi czy komentowania Treści. 5. Nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach.

8 6. Nie wklejaj w całości cudzych wypowiedzi, artykułów, ilustracji czy zdjęć. Możesz je omówić lub podać link z odpowiednim komentarzem. 7. Prywatne sprawy czy spory załatwiaj poza Serwisem. 8. Nie wolno udostępniać prywatnej korespondencji jaka miała miejsce między Użytkownikami w żadnej formie. Również kierowania do zrzutów ekranu z takiej korespondencji do innych miejsc w sieci, gdzie zostały umieszczone jest niedozwolone, zabronione i skutkować może usunięciem konta Użytkownika i wszystkich treści które zamieścił dotychczas w Serwisie. 9. Ignoruj uciążliwych Użytkowników, w tym tzw. trolli. 10. Podstawowym językiem Serwisu jest język polski. Używaj innych języków niż polski wyłącznie w miejscach na to wyznaczonych. 11. Użytkownik ma obowiązek dbania o poprawność gramatyczną i ortograficzną swoich wypowiedzi, które umieszcza w Serwisie. Nie pisz wielkimi literami, nie używaj znaków zastępczych. 12. W postach zabrania się dopisków typu piszcie na proszę o odpowiedź na, znajdziesz nas na. w., więcej na, dodaj do ulubionych itp. 13. Zabrania się kierowania, zachęcania użytkowników do korzystania z innych miejsc w sieci czy aplikacji, które Administrator czy Moderator może uznać za konkurencyjne czy kolidujące z jego wizją rozwoju, prowadzenia Serwisu. 14. Zdjęcia, załączniki, linki umieszczane w postach, wpisach powinny być związane tematycznie z poruszanym zagadnieniem. III. Prawa użytkowników, ograniczenia, kary i ostrzeżenia 1. Niedozwolone jest zakładanie kont z Nickiem, loginem w którym występuje nazwisko Użytkownika czy inne dane mogące go identyfikować. 2. Posty i tematy niezgodne z zasadami będą usuwane lub ich treść będzie modyfikowana wg uznania przez Moderatorów. 3. Moderator może zablokować czasowo wątek czy dział. 4. Użytkownicy łamiący zasady, etykietę, ignorujący upomnienia czy prośby powinni liczyć się z otrzymaniem ostrzeżenia lub z zablokowaniem dostępu do Serwisu czasowo lub na stałe a nawet w szczególnych przypadkach usunięciem konta. 5. Decyzja Moderatora lub Administratora jest niepodważalna i nie wymaga tłumaczenia się z podjętej decyzji. IV. Umieszczanie ogłoszeń 1. Ogłoszenie na które zezwala Administrator może być zamieszczone jedynie w specjalnie do tego przeznaczonym dziale, miejscu Serwisu. 2. Jego treść, nie może mieć charakteru reklamy, promocji nieakceptowalnej przez Usługodawcę, Administratora czy Moderatora. 4. Ogłoszenia mogą być kasowane automatycznie, jeżeli wygaśnie ich ważność lub zostanie przekroczony wyznaczony ich czas publikacji. 3. Usługodawca, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń umieszczanych przez Użytkowników. V. Działanie Moderatora czy Administratora 1. Moderator czy Administrator nie ma obowiązku brania udziału w dyskusjach, udzielania odpowiedzi na postawione pytania, problemy, rozpatrywania publicznie skarg i zażaleń. Do tego służą inne kanały komunikacji wymienione w Regulaminie.

9 2. Atakowanie publiczne Moderatorów czy Administratorów nie prowadzi do rozwiązywania problemów czy wyjaśniania spraw. Takie wątki będą natychmiast kasowane bez uprzedzenia i podawania przyczyn. 3. Kolor czerwony zarezerwowany jest dla Administratorów i Moderatorów do korekt i komentarzy czy prezentacji komunikatów lub ogłoszeń. Kolor ten nie może być używany przez Użytkowników do pisania postów czy sygnatury lub stopki. 4. Administrator nie prowadzi dochodzeń związanych z możliwym wystąpieniem złamania czy naruszenia prawa. Prosimy w tym celu udać się do odpowiednich organów. III. Postanowienia końcowe 52. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie niniejszego regulaminu Usługodawca powiadomi użytkowników na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2012 r. 53. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 54. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.). 55. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. zieloneforum.pl

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa 1 POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych ( Serwisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach pod Poznaniem pod adresem www.przedszkolerazdwatrzy.pl Policealnej Szkoły Kosmetycznej Akademia Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika Serwisów Internetowych Agory

Regulamin Użytkownika Serwisów Internetowych Agory Regulamin Użytkownika Serwisów Internetowych Agory Część A. Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: Regulamin

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Definicje II Rejestracja

Regulamin I Definicje II Rejestracja Regulamin I Definicje 1. Serwis serwis randkowy DuzaRandka, dostępny pod adresem strony internetowej http://www.duzarandka.pl oraz za pośrednictwem innych stron internetowych, w tym stron (podstron) partnerów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Regulamin ARTYKUŁ 1 DEFINICJE

WSTĘP. Regulamin ARTYKUŁ 1 DEFINICJE WSTĘP 1. Miss Fashion tto wirtualna gra o modzie, w której gracz opiekuje się swoją Miss. Gracz musi wybrać dla niej modne ubrania i dodatki, zaprowadzić do fryzjera i do kosmetyczki, a także znaleźć jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Holly Model Look

Regulamin portalu Holly Model Look Regulamin portalu Holly Model Look I. Definicje: Centrum Filmowym ATV- Centrum Filmowym ATV Jerzy Dworczyk z siedzibą ul. Piotrkowska 68 lok.32, 90-105 Łódź wpisany do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu ORIS

Regulamin Portalu ORIS Regulamin Portalu ORIS Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu

Bardziej szczegółowo

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu.

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W Serwisie Muzzo.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

POD DOMENĄ www.lovi.pl

POD DOMENĄ www.lovi.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU POD DOMENĄ www.lovi.pl Objaśnienie pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z definicją podaną poniżej: 1. Serwis -

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl z dnia 14.09.2010 r. (zmieniony ze skutkiem na dzień 01.01.2014 r.) I. Definicje Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE a. Administrator Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23, 01-103 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo