STAN ZACHOWANIA, MATERIAŁ, TECHNIKA WYKONANIA, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. STAROMŁYŃSKIEJ 13 W SZCZECINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN ZACHOWANIA, MATERIAŁ, TECHNIKA WYKONANIA, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. STAROMŁYŃSKIEJ 13 W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 STAN ZACHOWANIA, MATERIAŁ, TECHNIKA WYKONANIA, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. STAROMŁYŃSKIEJ 13 W SZCZECINIE SZCZECIN 2006

2 I. Stan zachowania Historia obiektu: W roku 1714 roku kamienica stanowiła własność Samuela Bartza. Zniszczona podczas oblęŝenia i bombardowania miasta przez Rosjan w tym samym roku odbudowana została przypuszczalnie w latach z inicjatywy nowego właściciela Joachima Albrechta von Laurensa tajnego radcy i dyrektora komory wojennej domeny szczecińskiej. W 1746 właścicielem obiektu zostaje podkomorzy królewski hrabia Wilhelm von Eichstadt, a po 1756r. prezydent miasta Szczecina Christian Fryderyk von Ramin. W roku 1778 nowym właścicielem budynku został kupiec win Jerzy Christian Velthusen, który rozbudował kamienicę. W latach siedmiokrotnie zmieniali się właściciele kamienicy wszyscy z branŝy kupieckiej. W roku 1920 budynek zakupiła Centrala śyrowa Prowincji Pomorskiej adaptując go na potrzeby banku. W roku 1943 w czasie nalotu na miasto budynek spłonął. Ocalały jednak, oprócz murów kapitalnych dwie elewacje stąd zapadła decyzja o odbudowie wypalonego budynku z przeznaczeniem go na siedzibę Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej. Odbudowę rozpoczęto w 1959 roku a zakończono w Odbudowa nie objęła konserwacji elewacji. Kamienica jest wybitnym dziełem tzw. Zopfstilu w Szczecinie. Autorem głównej przebudowy kamienicy, mającej miejsce w latach przypisuje się architektowi K.Ph.Chr. Gontardowi. Stan zachowania Elewacja w bardzo złym stanie zachowania. Przede wszystkim zanieczyszczenie tynku, głównie atmosferyczne, ale równieŝ ślady zacieków wodnych i wyplamień solnych. W wielu miejscach, głównie tam, gdzie są zniszczone opierzenia blacharskie lub tam, gdzie woda jest zatrzymywana przez wysunięte partie gzymsów i moŝe penetrować powoli w głąb tynku, a dalej muru, widoczne są odparzenia, silne wysolenia i miejscami ubytki w całych płaszczyznach tynku. Silnie zniszczona jest partia cokołowa wyłoŝona piaskowcem w latach 2

3 70-tych. Zawilgocony podciąganiem kapilarnym z dwóch stron od podłoŝa i od strony gzymsu ma wyraźne ślady ataku biologicznego i biologicznej degradacji. Glony i grzyby widoczne są w skupiskach, w partiach najbardziej zawilgoconych o stałych warunkach dla ich właściwego rozwoju. Powoduje to powolną degradację kamienia przez rozsadzanie jego porów, wnikanie wody i dalsze procesy destrukcyjne związane z penetracją wody. Czarne naloty atmosferyczne z nalotami soli węglanowych równieŝ widoczne są na powierzchni kamienia, jednak nie pokrywają go w całości, tylko kumulują się w partiach podgzymsowych i niskiego cokołu. Zanieczyszczenia niskiego cokołu związane są równieŝ z działaniem wody odbitej, zwłaszcza z sezonie jesienno zimowym, gdzie razem z wodą osadzają się na kamieniu zanieczyszczenia sadzy, pyłów i brudu ulicznego. Silnie zniszczone są spoiny pomiędzy blokami kamienia. Wykruszone, zasolone, same wykruszają się w wielu miejscach. Osobnym zagadnieniem są malowidła sgrafitti na powierzchni bloków wielokolorowe, wsiąknięte w warstwę kamienia, stanowią element trudny do usunięcia. Niekiedy bloki kamienne spękane. Bloki betonowe pomiędzy oknami piwnicznymi w wielu miejscach spękane, pokruszone, szczerbione. Detal elewacji, pierwotnie wykonany jako sztukateria gipsowa - wielokrotnie naprawiany. Spękany, osłabiony, całkowicie wypłukany z farby pokrywającej kolorem elementy. Bardzo silnie zanieczyszczony nalotem atmosferycznym, kurzem i brudem gromadzącym się zwłaszcza na górnych powierzchniach elementów. W najgorszym stanie zachowania detal tympanonów sceny figuralne. Przede wszystkim gruby nalot guana ptasiego pokrywający wszystkie elementy spowodował przebarwienia i wŝery na powierzchni sztukaterii. Spowodował teŝ, iŝ do tej partii przykleił się grubszy nalot kurzu i brudu - z racji lepkości materiału pokrywającego elementy. Elementy wielokrotnie naprawiane i konserwowane stanowią zbitek napraw i sztukowań do tego stopnia, iŝ trudno w chwili obecnej ocenić czy pierwotnie wykonano elementy w gipsie, czy w tynku, gdyŝ jest mniej więcej tyle samo jednego materiału, jak drugiego. Prawdopodobnie na jakimś etapie prac pokryto całość elementów gipsowych dla wyrównania materiałowego powierzchni drobnoziarnistym tynkiem. Właściwego rozeznania będzie moŝna dokonać podczas prac remontowych, po umyciu elementów i gruntownym ich przebadaniu. Popiersia muzyków jakie wykonano w latach siedemdziesiątych są równieŝ pokryte nalotem atmosferycznym. Brak większych uszkodzeń elementów, jedynie drobne ubytki. W najgorszym, niemal tragicznym stanie zachowania są wazy z piaskowca, umieszczone na szczycie tympanonów. Przesmarowane po całej powierzchni farbą typu wapienna spowodowało osłabienie i pudrowanie kamienia. Wiele ubytków, odprysków, wyruszeń. 3

4 Bardzo silny nalot soli węglanowych pokryty nalotem atmosferycznym, tworząc zwartą skorupę gipsu na wielu partiach piaskowca. Widoczny jest równieŝ nalot biologiczny - skupiska mchów, glonów i porostów przebarwiają na zielono powierzchnię kamienia. Widoczna zła kondycja mechaniczna piaskowca silne osłabienie kamienia pod warstwami nalotów. Wykruszona spoina mocowania podstawy kamienia do blachy. Liczne szczeliny i mikropęknięcia kamienia. Wazy są lekko przechylone - najprawdopodobniej korozja dybla mocującego wazę do podstawy. Blacha miedziana pokrywająca dach i parapety okienne - w wielu miejscach osłabiona i powyginana. Styki skorodowane. Stolarka okienna - zniszczona. Farba pokrywająca drewno jest silnie przetarta, elementy wypaczone, drewno osłabione. Drewno drzwi wejściowych do budynku - silnie przesuszone, ze złuszczającą się farbą i spękaniami wzdłuŝ słojów. Wypaczone, zwietrzałe elementy detalu drzwi. Granit schodów wejściowych do budynku pokryty jest nalotem atmosferycznym i biologicznym. Brak większych uszkodzeń mechanicznych. Spoiny pokruszone, skorodowane. Balustrada schodowa - skorodowana, elementy miejscami silnie zardzewiałe, osłabione. 4

5 II. Materiał, technika wykonania Tło elewacji tynkowane na warstwie cegieł wykonany tynk podkładowy i drobnoziarnisty tynk nawierzchniowy, wapienno-piaskowy, nie malowany. Elementy wystroju detalu architektonicznego - gipsowe, pokostowane, wykonane z formy, malowane. Popiersia muzyków wykonane jako model w glinie, docelowo w zaprawie z grubszym ziarnem, barwione w masie, odlew z formy. Opierzenia blacharskie - miedziane. Stolarka - drewniana. Cokół budynku i dwie wazy wieńczące tympanon - z piaskowca. Sceny figuralne tympanonów - wykonane w tynku na podkładzie gipsowym, malowane. Kraty metalowe piwnic i balustrada schodowa - Ŝeliwne, malowane. Schody wejściowe do budynku granitowe szary granit typu Strzegom. Drzwi wejściowe do budynku - ozdobne, dębowe, malowane. Dokumentacje podają, iŝ w roku 1925 znaleziona została przez J. Knothego farba ochra we wklęsłych partiach elewacji. Jednolity kolor ochry na wszystkich detalach podkreślać będzie fakturę muru. Nie wiadomo jednak czy przez detal autor rozumiał drobny, najbardziej ozdobny detal elewacyjny, czy detal typu pilastry i bonie, gdyŝ patrząc na zdjęcia z roku 1922 i to kolor ochry (zdjęcie jest czarno-białe, więc to tylko przypuszczenia, iŝ kolor to ochra) jest nie na detalach, a raczej w tle elewacji. Detal natomiast cały, zarówno bonie jak i kapitele, pilastry, girlandy i inne jest w kolorze jasnym, przypuszczalnie pod kolor piaskowego tynku. Dlatego przed ostatecznym podjęciem decyzji kolorystycznych niezbędne są badania laboratoryjne i komisyjne podjęcie decyzji co do ostatecznego koloru elewacji. 5

6 III. Program prac konserwatorskich Przed przystąpieniem do prac wykonawczych naleŝy pobrać próbki do laboratorium ze sceny figuralnej tympanonu, z kapiteli, girland i zworników -w celu zbadania pierwotnej kolorystyki detalu architektonicznego. W przypadku sceny figuralnej naleŝy pobrać teŝ próbkę do badań pierwotnego materiału z jakiego wykonano scenę figuralną, oraz próbkę z powierzchni tynku, gdzie na starych zdjęciach widoczne jest zróŝnicowanie kolorystyczne w samej elewacji, zbyt silne, jak na wynikające z działania światłocieniowego. 1. Przed przystąpieniem do prac wazy kamienne na szczycie tympanonów, kapitele gipsowe, oraz osypujące się detale przy girlandach (naleŝy obejść elewację i sprawdzić dokładnie, które miejsca są silnie osłabione) nasycić preparatem wzmacniającym przez natrysk StoPrim Grundex 1:1 ze Sto Terpentinersatz firmy Sto Ispo. 2. Całą elewację naleŝy umyć gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 2% kwasu fluorowodorowego wazę kamienną na szczycie, tynk elewacyjny, detal (sceny figuralne tympanonu, girlandy, popiersia, kapitele, zworniki okienne i inne), oraz cokół kamienny elewacji. Przy cokole piaskowcowym partie pomalowane sgrafitti naleŝy przed umyciem gorącą wodą nasycić przez natrysk mieszaniną rozpuszczalników typu DMF, toluen, benzyna lakowa, aceton w proporcjach dobranych na podstawie prób podczas prac. Zabieg ma na celu rozpuszczenie farb grafitti dla lepszego ich zmycia z elewacji. Całą powierzchnię elewacji naleŝy myć długo i starannie gorącą wodą, dla prawidłowego rozpuszczenie zanieczyszczeń smółkowych. 3. Wazy kamienne na szczytach tympanonów naleŝy: - po wzmocnieniu powierzchni przez głębokie nasycenie zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 1,5% kwasu HF nasycić całą powierzchnię kamienia preparatem dezynfekującym StoPrim Fungal firmy Sto Ispo miejsca z widocznym nalotami soli gipsowych naleŝy zmiękczyć okładami z 10% kwaśnego węglanu amonu na kilka godzin, a następnie umyć powoli gorącą wodą pod ciśnieniem 6

7 miejsca przemalowane farbą wapienną oraz miejsca nalotów gipsowych, które nie poddadzą się zabiegom chemicznym naleŝy doczyścić mechanicznie kamieniami polerskimi tak, aby nie zniszczyć detalu rzeźbionego waz naleŝy odsolić wazy metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska przez wtepowanie ligniny w kilku warstwach lub okładów z pulpy, bentonitu i piasku, i pozostawić je do całkowitego wyschnięcia na obiekcie naleŝy pogłębić ryflowania w podstawach kamiennych wszystkie ubytki naleŝy uzupełnić masą mineralną pod kolor kamienia, z gotowej zaprawy firmy Remmers lub Sto, odpowiednio modyfikowanych na miejscu do właściwości kamienia (dobór faktury, koloru, nasiąkliwości, i wytrzymałości Rść). Przy większych ubytkach naleŝy wykonać fleki z materiału najbardziej zbliŝonego do oryginału: naleŝy wykuć wszystkie stare spoiny i wykonać nowe, pod kolor zabytkowych, z materiału mineralnego - najlepiej trasowego, naleŝy sprawdzić kotwienie wazy; jeŝeli pręt mocujący jest skorodowany - naleŝy wazę zdemontować, wymienić pręt na nowy z materiału niekorodującego, i zamocować go na klej epoksydowy z wypełniaczem, całą wazę naleŝy dokładnie zahydrofobizować przez natrysk preparatem na bazie Ŝywicy silikonowej StoPrim Micro. 4. Detal sztukatorski elewacji naleŝy: - po wzmocnieniu partii osłabionych i dokładnym umyciu gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem kwasu, naleŝy ocenić stan zachowania uzupełnień z poprzednich prac konserwatorskich. Spękane, słabe kity naleŝy usunąć. Sceny figuralne tympanonów były poddane konserwacji w latach 70-tych, gdzie niestety poddano je róŝnym nieodwracalnym zabiegom. Przy tympanonie od ul.staromłyńskiej nasycono elementy roztworem wapna i kazeiny, co jest niestety nieodwracalne. Uzupełnienie wykonano w zaprawie wapienno-piaskowej, podszywając całość cienką warstwą gipsu. W tym tympanonie naleŝy po usunięciu osłabionych uzupełnień doczyścić sztukaterię mechanicznie i wstawić nowe uzupełnienia w zaprawie mineralnej, wapienno-piaskowej lub gotowej - firmy Remmers lub Sto Ispo. Wszystkie szczeliny i spękania naleŝy zapuścić zastrzykami z preparatu Silikat R-41 LV. Nadmiar preparatu naleŝy zebrać szmatką nasyconą acetonem. Wyniki badań laboratoryjnych pokaŝą - czy detal był wyodrębniony kolorystycznie, i na jaki kolor. Notatka z 1925 roku napisana przez J.Kohtego mówi, iŝ detal pociągnięty był matową 7

8 ochrą, co podkreślało fakturę tynku elewacji. Nie wiadomo jednak, czy chodziło o cały detal z tympanonem włącznie, czy o pozostałe elementy detalu elewacji. Podczas prac w latach 70-tych nie wykonano Ŝadnych badań laboratoryjnych, a informacje w dokumentacji powykonawczej są bardzo lakonicznie. NaleŜy załoŝyć, iŝ był on malowany, i przyjąć farbę silikatową w kolorze ochry na całym detalu i potwierdzić to badaniami laboratoryjnymi. Gorzej przedstawia się problem drugiego tympanonu od ul. Łaziebnej, gdyŝ do jego konserwacji uŝyto nowy środek do utrwalania gipsu na bazie Ŝywicy epoksydowej. Nie wiadomo jak dzisiaj po nasyceniu przebiega starzenie się Ŝywicy epoksydowej uŝytej do nasycenia gipsu. NaleŜy po oczyszczeniu i usunięciu osłabionych, starych kitów obłoŝyć jednorazowo scenę figuralną okładem nasyconym rozpuszczalnikiem DMF w celu wyekstrahowania Ŝywicy i jej niezwiązanych cząstek z porów powierzchniowych elementów, tak, aby moŝna było nasycić je nowszymi, nowocześniejszymi i lepiej działającymi preparatami. NaleŜy zapuścić szczeliny i spękania Silikatem R-41 LV i uzupełnić ubytki zaprawą mineralną wapiennopiaskową lub gotową - pod kolor dobrze zachowanych elementów. NaleŜy zaimpregnować obydwie sceny figuralne tympanonów preparatem Ispo Hydrophobierung LF i pomalować farbą silikatową w kolorze ochry (po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych). JeŜeli badania tego nie potwierdzą, naleŝy pozostawić fragment rzeźbiarski w kolorze piaskowym, uzyskanym z naturalnego kitu mineralnego mieszanego z piaskiem. MoŜna ewentualnie przy duŝych róŝnicach kolorystycznych całość spatynować farbą laserunkową w kolorze piaskowym. Pozostały detal elewacji naleŝy poddać oczyszczaniu przez wzmocnienie elementów osłabionych preparatem Sto Prim Grundex 1:1 ze Sto Terpentinersatz, umycie gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 2% kwasu HF. Uzupełnienie ubytków gipsem sztukatorskim. Zahydrofobizowanie całego detalu preparatem StoPrim Micro i pomalowanie na kolor ochry farbą silikatową (po potwierdzeniu koloru badaniami laboratoryjnymi). W przypadku popiersi wykonanych podczas konserwacji w latach 70-tych w zaprawie wapienno-piaskowej naleŝy po oczyszczeniu elewacji podjąć decyzję, czy poddawać je malowaniu, czy pozostawić w naturalnym kolorze tynku. 5. Tynk elewacji naleŝy po umyciu poddać dokładnym oględzinom i tam, gdzie miejsca są spęcherzone, zasolone, silnie osłabione, skuć je i wykonać nowy tynk drobnoziarnisty, wapienny z piaskiem, pod kolor istniejącego. Odsłonięte cegły po 8

9 odpadnięciu tynku naleŝy równieŝ poddać konserwacji przez usunięcie cegieł zasolonych, zniszczonych i zastąpienie ich nowymi, na wymiar. Wymiana spoiny wokół odsłoniętych cegieł - na nową, trasową. Gzymsy, profile elewacyjne naleŝy wykonać z szablonem. Ze względu na to, iŝ przy uzupełnieniach nie da się wykonać uzupełnień tak, iŝ będą one niewidoczne na elewacji, naleŝy przemalować farbą laserunkową w kolorze piaskowym. 6. Okładzinę kamienną cokołu naleŝy po nasycenie farb sgrafitti rozpuszczalnikami i umyciu gorącą wodą pod ciśnieniem poddać konserwacji poprzez: - dopiaskowanie fragmentów cokołu, które nie oczyściły się z farb po czyszczeniu chemicznym. NaleŜy wymienić wszystkie spoiny na trasowe, np. gotowe Tubag Trass Kalk fugensaniermortel, w kolorze jasno-szarym. Płyty cokołowe uszkodzone lub spękane naleŝy wymienić na nowe, pod wymiar. Drobne ubytki naleŝy uzupełnić masą mineralną gotową, pod kolor kamienia, firmy Remmers lub Sto Ispo. Całość naleŝy zaimpregnować preparatem Ispo Hydrophobierung LF oraz nasycić preparatem antygrafitti firmy np. Remmers. NaleŜy naprawić betonowe łączniki okienne parteru. 7. Opierzenie blacharskie elewacji naleŝy wymienić w partiach silnie zniszczonych i spękanych, głównie w partii dachu. Naprawić rury spustowe. 8. NaleŜy wykonać napis z liter mosięŝnych z nazwą ulic na obu elewacjach szkoły, albo wykonać tabliczki z nazwami ulic, lub wykuć litery w tynku. 9. Starą stolarkę okienną naleŝy wymienić na nową, drewnianą, z zachowaniem podziałów oryginalnych. Na zdjęciu przedwojennym widoczna jest stolarka ze słupkiem i ślemieniem zaznaczonymi kolorem (zdjęcie jest czarno-białe, a kolor wyraźnie ciemniejszy - typu ciemny brąz, natomiast pozostałe podziały okna są białe). Wykonano badania stolarki w celu odnalezienia koloru ze zdjęcia, jednak na poziomie parteru wszystkie słupki i ślemiona mają pierwszą farbę białą. MoŜliwe, Ŝe poddane zostały dokładnemu oczyszczaniu i kolor się nie zachował. Podczas prac elewacyjnych naleŝy jeszcze wykonać badania na wyŝszych piętrach. 10. Schody granitowe, wejściowe do budynku naleŝy wypiaskować drobnoziarnistym piaskiem szklarskim, wykuć stare spoiny i załoŝyć nowe, trasowe z zaprawy Tubag Trass Pflaster-Fugenmortel, w kolorze szarym. Dotyczy to równieŝ spoin pod stopniami schodowymi, na łączeniu granit piaskowiec. Schody naleŝy zaimpregnować preparatem Ispo Hydrophobierung LF. 11. Kraty okien piwnicznych oraz kratę balustrady schodów wejściowych naleŝy oczyścić mechanicznie z warstw przemalowań. Zabezpieczyć farbą antykorozyjną i 9

10 nawierzchniowo pomalować szarą, matową farbą do metalu, w kolorze z palety Tikurilla Opus II L 491 ciemno-stalowy. 12. Przy drzwiach drewnianych, wejściowych, dębowych naleŝy: zdjąć przemalowania preparatem typu Skansol lub Techsol lub Remosol, z wykonaniem prób na skuteczność preparatu; - wyszlifować drzwi papierem ściernym o róŝnej granulacji i uzupełnić ubytki kitem na bazie akrylu firmy Cuprinol lub Remmers, a przy większych ubytkach wstawić fleki dębowe; - całość drzwi naleŝy zaimpregnować bejcą zabezpieczającą i wyrównującą powierzchnię preparatem typu Aidol ZW 500 firmy Remmers i pomalować farbą do drewna w kolorze oryginału, wg palety Tikurilla - ciemny kasztan nr M 477 (wykonać próbkę kolorystyczną przed nałoŝeniem ostatecznej warstwy); - naleŝy naprawić zawiasy w drzwiach, zamocować nowe gałki ozdobne i oprawę zamka w kolorze mosiądzu. NaleŜy zamocować urządzenie zwalniające do drzwi, gdyŝ jest to konieczne ze względu na cięŝar drzwi dębowych oraz ich duŝą przelotowość. 13. Po zakończeniu prac, na sceny tympanonów naleŝy załoŝyć siatki zabezpieczające przed gołębiami, a na górnych gzymsach poziomych - elektryczny system anty-ptak. Rys. 1,2,3,4 pokazuje prawdopodobny wariant kolorystyczny, nie potwierdzony badaniami laboratoryjnymi, oparty jedynie na zdjęciach archiwalnych i przekazach historycznych pisemnych. Rys. 1,2 wariant I - pokazuje nasycone tło elewacji, widoczne takŝe na zdjęciach archiwalnych, detal natomiast ujednolicony - bonie, pilastry, kapitele, tympanon, tralki itp. Rys. 3,4 wariant II - pokazuje podkreślony detal elewacji głowice, girlandy, popiersia i cały drobny detal, natomiast pozostała część elewacji jest dosyć jednolita, piaskowa. Kolory drzwi i krat w obydwu wariantach są jednakowe. Stolarka okienna - biała. KONSERWACJA I NAPRAWA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH mgr Ewa Palacz 10

11 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 - Stan zachowania elewacji z 1922r. widoczna wyraźna kolorystyka w pasie pod pilastrami, czyli w całym tle elewacji; detal architektoniczny - w kolorze równorzędnym do boniowania Fot.2 - Stan zachowania z 1925r. Po renowacji. Zabudowane wejście piwniczne. Powtórzony wyraźny kolor tła elewacji, cokół ciemniejszy 11

12 Fot.3 - Waza kamienna silna destrukcja piaskowca, nalot węglanowy, nasycenie farbą wapienną Fot.4 ZbliŜenie destrukcja kamienia pod powłoką solną 12

13 Fot.5 - Ubytki kamienia i spoiny na łączeniu blacha kamień Fot.6 - Putta ze sceny figuralnej tympanonu, przede wszystkim zanieczyszczenie guanem ptasim, pod nim czarny nalot atmosferyczny i skorupy soli gipsowych 13

14 Fot.7 - ZbliŜenie na putto Fot.8 - ZbliŜenie 14

15 Fot.9 - Girlanda pod górnym gzymsem farba całkowicie zmyta Fot.10 - Popiersia odlane w zaprawie barwione w masie 15

16 Fot.11 - Kapitel pilastra widoczna warstwa pokostu gruntującego Fot.12 - Odparzenia w partiach tynkowanych 16

17 Fot.13 - Elewacja od strony ul. Łaziebnej zanieczyszczenia tynku, cokół z płyt piaskowca z napisami sgraffiti Fot.14 - Fragment stolarki okiennej parteru brak śladu koloru 17

18 Fot.15 - Elewacja od strony ul. Staromłyńskiej w gorszym stanie zachowania, silniejsze zanieczyszczenia, więcej odparzeń w tynku Fot.16 - Tympanon i waza od strony ul. Staromłyńskiej lepiej zachowane 18

19 Fot.17 - DuŜe ubytki w detalu elewacji, odparzenia Fot.18 - Odparzenia w kapitelach i boniowaniu elewacji 19

20 Fot.19 - Cokół schodów granitowych, zniszczony piaskowiec, ubytki w spoinach Fot.20 - Schody wejściowe dobrze zachowane 20

21 Fot.21 - Fragment balustrady schodów wejściowych brak ubytków mechanicznych, do oczyszczenia i pomalowania Fot.22 - Fragment koloru pod warstwą czarnej farby, stalowo-szary 21

22 Fot.23 - Fragment drzwi dębowych, wejściowych dobrze zachowane, przemalowane Fot.24 - Skorodowana krata okna piwnicznego 22

23 Ze względu na złoŝoną problematykę prac konserwatorskich przy elewacji, prace naleŝy wykonywać pod ścisłym nadzorem biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz konserwatora technologa. Wszelkie odstępstwa od programu powinny być konsultowane z nadzorem konserwatorskim. Ostateczne decyzje co do kolorystyki elewacji mogą być podjęte po wykonaniu badań laboratoryjnych. Wytypowane preparaty firmy Sto Ispo moŝna zastąpić równoległymi - z firmy Remmers lub Baumit. NaleŜy konsultować zastosowanie preparatów z nadzorem konserwatorskim. KONSERWACJA I NAPRAWA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH mgr Ewa Palacz 23

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACJI OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL. PODZAMCZE 7 AUTOR BADAŃ: mgr Agnieszka Witkowska AUTOR DOKUMENTACJI : mgr Agnieszka Witkowska WROCŁAW, czerwiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEMENTY KAMIENNE Z ELEWACJI WIEŻY RATUSZOWEJ W PACZKOWIE ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO Autor Obiekt Wieża ratuszowa w Paczkowie Zleceniodawca Gmina Paczków Data

Bardziej szczegółowo

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ROTUNDA - 8 - Fot.R.1 Rotunda, widok w kierunku północnym Fot.R.2 Rotunda, widok w kierunku zachodnim - 9 - Fot.R.3 Rotunda, widok w kierunku wschodnim Fot.R.4 Rotunda, widok w kierunku południowym - 10

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

BIELSKO-BIAŁA KWIECIEŃ 2009R.

BIELSKO-BIAŁA KWIECIEŃ 2009R. pracownia konserwacji zabytków Maria Osielczak NIP 547-125-79-71 43-300 Bielsko- Biała ul. Podcienia 11/3 tel. (0-33) 498 83 02 tel. kom. 0 606 630 951 OPRACOWANIE: SPECYFIKACJA PRAC KONSERWATORSKICH I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE DOTYCZĄCE FRAGMENTÓW KAMIENNEJ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ PAŁACU W TUŁOWICACH SCHODY WEJŚCIOWE WRAZ Z BALUSTRADĄ OGRODZENIA, MUREM KAMIENNYM;

Bardziej szczegółowo

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki SALA BALOWA - 19 - Fot.B.1 Sala Balowa, ściana południowa - 20 - Fot.B.2 Sala Balowa, ściana północna - 21 - Fot.B.3 Sala Balowa, ściana zachodnia Fot.B.4 Sala Balowa, ściana wschodnia - 22 - Fot.B.5 Sala

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z BADAŃ ODKRYWKOWYCH ELEWACJI BUDYNKU POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ NA UL. PIASTÓW 17 W SZCZECINIE WRAZ PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

DOKUMENTACJA Z BADAŃ ODKRYWKOWYCH ELEWACJI BUDYNKU POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ NA UL. PIASTÓW 17 W SZCZECINIE WRAZ PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH Konserwacja i Naprawa Obiektów Zabytkowych Ul. Rodakowskiego 19/6 71-345 Szczecin DOKUMENTACJA Z BADAŃ ODKRYWKOWYCH ELEWACJI BUDYNKU POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ NA UL. PIASTÓW 17 W SZCZECINIE WRAZ PROGRAMEM

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Remont schodów wejściowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Remont schodów wejściowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Roboty konserwatorskie B.00.00.01 Granit i roboty kamieniarskie 1. Wstęp 1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Remont schodów wejściowych budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK B AKADEMII MUZYCZNEJ, PRZY UL. ŁĄKOWEJ 1-2 W GDAŃSKU, ELEWACJE, GZYMS WIEŃCZĄCY

BUDYNEK B AKADEMII MUZYCZNEJ, PRZY UL. ŁĄKOWEJ 1-2 W GDAŃSKU, ELEWACJE, GZYMS WIEŃCZĄCY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Obiekt: BUDYNEK B AKADEMII MUZYCZNEJ, PRZY UL. ŁĄKOWEJ 1-2 W GDAŃSKU, ELEWACJE, GZYMS WIEŃCZĄCY 1. Podstawa opracowania: 1. Materiały do przetargu na konserwację i rewaloryzacje

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie:

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie: USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻY WROCŁAWSKIEJ W NYSIE - II ETAP ADRES INWESTYCJI : NYSA

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTEFAKTÓW. Balustrada schodów zewnętrznych

SPIS ARTEFAKTÓW. Balustrada schodów zewnętrznych SPIS ARTEFAKTÓW 1 Balustrada schodów zewnętrznych parter Oczyszczenie balustrady przez piaskowanie. Malować podkładem antykorozyjnym i farbą zewnętrzną matową w kolorze pierwotnym ( szarym np. kolor zbliżony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 89 W KOMPLEKSIE 6045 W WARSZAWIE PRZY UL. RADIOWEJ 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 89 W KOMPLEKSIE 6045 W WARSZAWIE PRZY UL. RADIOWEJ 2 Sprawa Nr: 010/17 Zał. 2c do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 89 W KOMPLEKSIE 6045 W WARSZAWIE PRZY UL. RADIOWEJ 2 ZAMAWIAJĄCY: Jednostka Wojskowa nr 2063 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Arkady Kubickiego. Prace renowacyjno - konserwatorskie schodów głównych zewnętrznych.

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Arkady Kubickiego. Prace renowacyjno - konserwatorskie schodów głównych zewnętrznych. ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212354-2 Roboty budowlane w zakresie zamków 45453100-8 Roboty renowacyjne 45443000-4 Roboty elewacyjne 45410000-4 Tynkowanie NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan sytuacyjny Rys. nr 1. Elewacje - kolorystyka OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne

Bardziej szczegółowo

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY PORADY OCHRONA I MALOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA Przed przystąpieniem do malowania drewna należy przygotować: rękawice gumowe maska ochronna opalarka szpachla papier ścierny pędzel do drewna lub wałek folia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Chemiczne oczyszczenie wraz z nałożeniem preparatu zabezpieczającego powierzchnię elewacji z cegły klinkierowej, z uzupełnieniem brakujących cegieł lub ich wymiana w

Bardziej szczegółowo

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO zalecenia wstępne: rusztowania do prac remontowych i konserwatorskich winny zabezpieczać elewacje przed zamakaniem w trakcie trwania prac konieczne zadaszenie rusztowania

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Z - 1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500

SPIS RYSUNKÓW Z - 1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500 A/ Opis SPIS TREŚCI 1. Podstawy opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Lokalizacja 4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 5. Dane techniczne 6. Zagospodarowanie terenu 7. Elewacje opis stanu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława Egz.nr. 5 PROJEKT BUDOWLANY Remont elewacji frontowej w części parterowej budynku wraz z wymianą witryn okiennych OBIEKT : Filia Urzędu Pocztowego ADRES: ul. Wrocławska 6; 55 200 Oława dz. nr 23, obręb

Bardziej szczegółowo

Dr Katarzyna Darecka Gdańsk Konserwator zabytków zabytkoznawca Dział Konserwacji MHMG

Dr Katarzyna Darecka Gdańsk Konserwator zabytków zabytkoznawca Dział Konserwacji MHMG Dr Katarzyna Darecka Gdańsk 17. 10. 2014 Konserwator zabytków zabytkoznawca Dział Konserwacji MHMG OPINIA KONSERWATORSKA Dot. zabytkowych wrót i furtek w przejeździe Bramy Nizinnej W Bramie Nizinnej zachowały

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 2. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 80/81 2.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 2.1.1. ELEWACJA NR. 80. Kamienica z elewacją klasycystyczną,

Bardziej szczegółowo

farba elewacyjna silikonowa CAPAROL AmphiSilan Plus alternatywnie farba krzemianowa CAPAROL SilitolFinish

farba elewacyjna silikonowa CAPAROL AmphiSilan Plus alternatywnie farba krzemianowa CAPAROL SilitolFinish , 82 440 PALAZZO 210 L90/C16/H80 rynny blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem SP RAL 8017 (czekoladowo brązowy) BALEX METAL PALAZZO 180 L93/C12/H80 rury spustowe oraz parapety zewnętrzne blacha

Bardziej szczegółowo

Program prac konserwatorskich REST

Program prac konserwatorskich REST Program prac konserwatorskich REST Konserwacja Zabytków A R T P i o t r D y b a l s k i 60-616 Poznań, Ul.Wołyńska 5 m.1, NIP: 7811154551, REGON: 634476884 tel.(0-61) 8471 579, GSM: 0-602 599 109, e-mail:dibalaq@go2.pl,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCY ZBIOROWEJ MOGIŁY POMORDOWANYCH W LISTOPADZIE 1939 ROKU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA CMENTARZU W KAŹMIERZU

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCY ZBIOROWEJ MOGIŁY POMORDOWANYCH W LISTOPADZIE 1939 ROKU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA CMENTARZU W KAŹMIERZU PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCY ZBIOROWEJ MOGIŁY POMORDOWANYCH W LISTOPADZIE 1939 ROKU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA CMENTARZU W KAŹMIERZU Autor opracowania: Konserwator Dzieł Sztuki mgr Katarzyna Michalak

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

Fot. 1. Widok elewacji zachodniej przed pracami konserwatorskimi.

Fot. 1. Widok elewacji zachodniej przed pracami konserwatorskimi. Fot. 1. Widok elewacji zachodniej przed pracami konserwatorskimi. Fot. 2. Widok elewacji zachodniej przed pracami konserwatorskimi widoczne liczne przetarcia farb oraz zabrudzenia gzymsów Fot. 3. Widoczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: REMONT ELEWACJI WRAZ Z RENOWACJĄ KONSERWATORSKĄ DETALI ARCHITEKTONICZNYCH Element: Rusztowania i zabezpieczenia 1. 1. 1. KNR AT-05-1651-030 1. 1. 2. KNR AT-05-1663-040 1. 1. 3.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania 2 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z cegieł 3 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z kamienia RAZEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO STARCZANOWO 10, MUROWANA GOŚLINA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W STARCZANOWIE 10, MUROWANA GOŚLINA PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 19,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH Stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 24/6 w Olsztynie Autor dokumentacji konserwatorskiej : Danuta Pestka Anna Krause OLSZTYN

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 7,DZ.NR 10/2 OBR.8 W LĘBORKU 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Cement romański wybrane realizacje konserwatorskie

Cement romański wybrane realizacje konserwatorskie Cement romański wybrane realizacje konserwatorskie Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie Warsztat projektu ROCARE 25 maja 2012 r. mgr, Remmers Polska Kraków zachował unikatowy zespół elewacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 3. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 82/83 3.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 3.1.1. ELEWACJA NR. 82. Kamienica w układzie kalenicowym dachu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Lp. spec.techn. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 d.1 SST.01.01 KNR 2-01 0307-02 + KNR 2-01 0307-06 Wykop liniowy z przewozem gruntu taczkami na odległość do 100 m (kat.gr.iii)

Bardziej szczegółowo

1. Ściany podwórza. Kosztorys Kordeckiego KNR Analiza własna 3 KNR Analiza własna.

1. Ściany podwórza. Kosztorys Kordeckiego KNR Analiza własna 3 KNR Analiza własna. 1. Ściany podwórza 1. Ściany podwórza 1 KNR-0202-16-10-2 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyścienne. Wysokość rusztowania do 16m. Ilość: 840 Jedn.: m2 2 Analiza własna Dzierżawa

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

W roku 2007 przeprowadzono następujące prace przy zabytkach niebędących własnością Gminy, które były dofinansowane z budżetu Gminy Gdynia:

W roku 2007 przeprowadzono następujące prace przy zabytkach niebędących własnością Gminy, które były dofinansowane z budżetu Gminy Gdynia: 2007 rok W roku 2007 przeprowadzono następujące prace przy zabytkach niebędących własnością Gminy, które były dofinansowane z budżetu Gminy Gdynia: 1. Kamienica Krenskich, ul. Świętojańska 55 remont stropodachu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST. O1.O1 ROBOTY BUDOWLANE XVII. PRACE KONSERWATORSKIE - ELEWACJE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST. O1.O1 ROBOTY BUDOWLANE XVII. PRACE KONSERWATORSKIE - ELEWACJE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST. O1.O1 ROBOTY BUDOWLANE XVII. PRACE KONSERWATORSKIE - ELEWACJE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONYWANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole Głubczyce dnia 19-05-2010r. Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Piastowska, Opole Właściciel lub posiadacz zabytku Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Sosnowiecka 3, 48-100

Bardziej szczegółowo

Oficyna tylna elewacja zachodnia, portal XV w, szkarpa z lat Widoczny stan zachowania tynku i powłok malarskich, zabrudzenie kamieniarki

Oficyna tylna elewacja zachodnia, portal XV w, szkarpa z lat Widoczny stan zachowania tynku i powłok malarskich, zabrudzenie kamieniarki Oficyna tylna elewacja zachodnia, portal XV w, szkarpa z lat 1940 43. Widoczny stan zachowania tynku i powłok malarskich, zabrudzenie kamieniarki przypory, nowa stolarka okienna, rozwój flory. 75 Elewacja

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A. OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545.

K A R T A T Y T U Ł O W A. OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545. 1 K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545. TREŚĆ: Remont elewacji budynku. INWESTOR: Przedszkole nr 5. Ustroń, ul. Lipowska 127, autor: arch. Zofia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin ul. Konwaliowa 2 INWESTOR: Powiat Pleszewski ADRES: 63-300 Pleszew NIP 617-000-36-50 Ul. Poznańska 79 tel. kom. 0502 223 864 ADRES BUDOWY: 63-300

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY W SUMINIE

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY W SUMINIE Strona tytułowa obmiaru BranŜa: Budowlana Rodzaj: Przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY W SUMINIE Wspólny Słownik Zamówień: KOSZTORYS: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół

Bardziej szczegółowo

Renowacja zamku w Szydłowcu

Renowacja zamku w Szydłowcu Renowacja zamku w Szydłowcu Zamek w Szydłowcu po zakończeniu prac remontowych. Przygotowanie ściany do wykonania izolacji pionowej. Zamek w Szydłowcu został wybudowany w latach 1470 1480 przez Stanisława

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Załącznik nr 2 do SIWZ OBIEKT/ZAKRES ROBÓT nazwa PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU DOM RZEŹBIARZA lokalizacja Orońsko, ul. Topolowa 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY nazwa adres INWESTOR CENTRUM

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela Podłoża drewniane maluje się przede wszystkim w celach ochronnych. Drewno jako materiał budowlany

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela 1. TYNKI NA SPOIWIE CEMENTOWYM I WAPIENNYM IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW Plamy spowodowane zaciekami wodnymi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y RENOWACJI ELEWACJI I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W HALI SPACEROWEJ

P R O J E K T B U D O W L A N Y RENOWACJI ELEWACJI I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W HALI SPACEROWEJ P R O J E K T B U D O W L A N Y RENOWACJI ELEWACJI I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W HALI SPACEROWEJ OBIEKT : OBIEKT BUDOWLANY HALA SPACEROWA ADRES : SZCZAWNO-ZDRÓJ, UL. KOŚCIUSZKI 23 DZIAŁKA NR 538/4, OBRĘB

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH Stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 21/8 w Olsztynie Autor dokumentacji konserwatorskiej : Danuta Pestka Anna Krause OLSZTYN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki Spis ilustracji Foto 1. Elewacja frontowa od strony ul. Piotrkowskiej... 51 Foto 2. Elewacja frontowa od strony ulicy Narutowicza... 51 Foto 3 Widok od strony podwórza na elewację budynku frontowego...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT I MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

Szczegółowy kosztorys ofertowy REMONT I MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH Szczegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Hrubieszowska 20 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Hrubieszowska 20 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 1. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 77/79 1.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 1.1.1.ELEWACJA NR. 77. Na początku XIX wieku kamienica była

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr egz. 5. WYKONANIE ELEWACJI Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU GIMNAZJUM W ZAGRODNIE Zagrodno 135 działka nr 113

PROJEKT BUDOWLANY. Nr egz. 5. WYKONANIE ELEWACJI Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU GIMNAZJUM W ZAGRODNIE Zagrodno 135 działka nr 113 Nr egz. 5 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora Branża Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV WYKONANIE ELEWACJI Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU GIMNAZJUM W ZAGRODNIE 59-516

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru klasztornego przy kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie ADRES INWESTYCJI : 83-330 Żukowo, ul. 3-go maja 4 INWESTOR : Parafia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45215500-2 Obiekty uŝyteczności społecznej REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PPIOI PROBUD Sp. z o. o. Konieczki 5B 9-300 EŁK PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000- Przygotowanie terenu pod budowę 45500- Roboty budowlane w zakresie budowy placówek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Zał. Nr 6 do Zaproszenia znak; 28/PO/WM/r.b/2015 r. REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Zał. Nr 6 do Zaproszenia znak; 28/PO/WM/r.b/2015 r. REMONT KLATKI SCHODOWEJ Szczegółowy kosztorys ofertowy Data: 2015-10-06 Budowa: ul. Peowiaków 40A, 22-400 Zamość Kody CPV: Obiekt: Zamawiający: 45 000000-7 Roboty budowlane 45442100-8 Roboty malarskie Budynek mieszkalny Wspólnota

Bardziej szczegółowo

ch2 architekci Projekt robót budowlanych zabezpieczających budynek nr 20 w kompleksie 2111 Trzebiatów Branża: ARCHITEKTURA

ch2 architekci Projekt robót budowlanych zabezpieczających budynek nr 20 w kompleksie 2111 Trzebiatów Branża: ARCHITEKTURA ch2 architekci Projekt robót budowlanych zabezpieczających budynek nr 20 w kompleksie 2111 Trzebiatów al. Papieża Jana Pawła II 28/7 70-454 Szczecin Tel. 091 424 04 39 Fax 091 424 04 40 biuro@ch2architekci.pl

Bardziej szczegółowo

ELEWACJE ZAMKU W NIEMODLINIE

ELEWACJE ZAMKU W NIEMODLINIE ZAŁĄCZNIK DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TOM 1 BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACJE ZAMKU W NIEMODLINIE 2016 1 S t r o n a TOM 1 A. BADANIA STRATYGRAFICZNE A. I. MIEJSCA ODKRYWEK str. 3 A. II. OPIS ODKRYWEK str.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI PRZEDMIAR INWESTORSKI 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i renowacja elewacji muru ADRES INWESTYCJI : ul. Staszica 1, 64-980 Trzcianka

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Załącznik nr 12 do SIWZ EKSPERTYZA TECHNICZNA I.DANE OGÓLNE OBIEKT: BUDYNEK INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMI NAUK TEMAT: OPRACOWANIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO STOLARKI OKIENNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczny renowacji murowanego ogrodzenia

Projekt architektoniczny renowacji murowanego ogrodzenia Przedsiębiorstwo ARI spółka z o.o. 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16A tel./fax 061 820 85 93 e-mail: info@ari.com.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ARCHIT. - ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Opis robót wraz z kosztorysem remontu

Opis robót wraz z kosztorysem remontu mgr inŝ. Szymon Hotała ul.kazimierska 13/18, 51-657 WROCŁAW tel.513 556 481 www.hoska.pl www.ekspertyzybudowlane.eu Opis robót wraz z kosztorysem remontu klatek schodowych, balkonów oraz elewacji budynku

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 R Y S U N K I Fot. 1. Budynek A; Tablica z nazwą szkoły i herb miasta Kożuchów Fot. 2. Budynek A; elewacja południowa widok ogólny Fot. 3. Budynek A; elewacja północna widok ogólny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

SCHODY TERENOWE OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

SCHODY TERENOWE OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE - 8 -Obiekt budowlany; budynek KOŚCIOŁA p.w. Najświętszej Marii Panny CHODNICZEK OD STRONY WSCHODNIEJ SCHODY TERENOWE OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 8 - 7 -Obiekt budowlany; budynek KOŚCIOŁA p.w. Najświętszej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62

Przedmiar robót REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62 Przedmiar robót Data: 2016-08-19 Obiekt: Koło, Ul. Toruńska 62 Zamawiający: Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. ul. Asnyka 21 62-600 Koło Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP. Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski

Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP. Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski Obiekt budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Historia projekt: Henryk Marconi budowa: 1853-56 (rycina z

Bardziej szczegółowo

POKÓJ KĄPIELOWY. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

POKÓJ KĄPIELOWY. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki POKÓJ KĄPIELOWY - 70 - Fot.K.1 Pokój Kąpielowy, ściana północna Fot.K.2 Pokój Kąpielowy, ściana wschodnia - 71 - Fot.K.3 Pokój Kąpielowy, ściana południowa Fot.K.4 Pokój Kąpielowy, ściana zachodnia - 72

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT Hydroekspert Biuro Projektów i Usług 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12 lok. 15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji ponad dachem Budynku Głównego Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 065/02/MZBM-TBS/INW/2012

Kosztorys Nr: 065/02/MZBM-TBS/INW/2012 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich 2 44-120 Pyskowice Kosztorys Nr: 065/02/MZBM-TBS/INW/2012 Adres budowy: Pyskowice Obiekt: budynek wielorodzinny przy ul. Strzelców

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 45215000-7

Bardziej szczegółowo

Valtti Expert Cedr 2,5L

Valtti Expert Cedr 2,5L Dane aktualne na dzień: 29-09-2017 21:34 Link do produktu: https://www.fabrykabarwy.pl/valtti-expert-cedr-2-5l-p-240.html Valtti Expert Cedr 2,5L Cena Cena poprzednia Dostępność Czas wysyłki 73,00 zł 79,90

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo