STAN ZACHOWANIA, MATERIAŁ, TECHNIKA WYKONANIA, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. STAROMŁYŃSKIEJ 13 W SZCZECINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN ZACHOWANIA, MATERIAŁ, TECHNIKA WYKONANIA, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. STAROMŁYŃSKIEJ 13 W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 STAN ZACHOWANIA, MATERIAŁ, TECHNIKA WYKONANIA, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. STAROMŁYŃSKIEJ 13 W SZCZECINIE SZCZECIN 2006

2 I. Stan zachowania Historia obiektu: W roku 1714 roku kamienica stanowiła własność Samuela Bartza. Zniszczona podczas oblęŝenia i bombardowania miasta przez Rosjan w tym samym roku odbudowana została przypuszczalnie w latach z inicjatywy nowego właściciela Joachima Albrechta von Laurensa tajnego radcy i dyrektora komory wojennej domeny szczecińskiej. W 1746 właścicielem obiektu zostaje podkomorzy królewski hrabia Wilhelm von Eichstadt, a po 1756r. prezydent miasta Szczecina Christian Fryderyk von Ramin. W roku 1778 nowym właścicielem budynku został kupiec win Jerzy Christian Velthusen, który rozbudował kamienicę. W latach siedmiokrotnie zmieniali się właściciele kamienicy wszyscy z branŝy kupieckiej. W roku 1920 budynek zakupiła Centrala śyrowa Prowincji Pomorskiej adaptując go na potrzeby banku. W roku 1943 w czasie nalotu na miasto budynek spłonął. Ocalały jednak, oprócz murów kapitalnych dwie elewacje stąd zapadła decyzja o odbudowie wypalonego budynku z przeznaczeniem go na siedzibę Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej. Odbudowę rozpoczęto w 1959 roku a zakończono w Odbudowa nie objęła konserwacji elewacji. Kamienica jest wybitnym dziełem tzw. Zopfstilu w Szczecinie. Autorem głównej przebudowy kamienicy, mającej miejsce w latach przypisuje się architektowi K.Ph.Chr. Gontardowi. Stan zachowania Elewacja w bardzo złym stanie zachowania. Przede wszystkim zanieczyszczenie tynku, głównie atmosferyczne, ale równieŝ ślady zacieków wodnych i wyplamień solnych. W wielu miejscach, głównie tam, gdzie są zniszczone opierzenia blacharskie lub tam, gdzie woda jest zatrzymywana przez wysunięte partie gzymsów i moŝe penetrować powoli w głąb tynku, a dalej muru, widoczne są odparzenia, silne wysolenia i miejscami ubytki w całych płaszczyznach tynku. Silnie zniszczona jest partia cokołowa wyłoŝona piaskowcem w latach 2

3 70-tych. Zawilgocony podciąganiem kapilarnym z dwóch stron od podłoŝa i od strony gzymsu ma wyraźne ślady ataku biologicznego i biologicznej degradacji. Glony i grzyby widoczne są w skupiskach, w partiach najbardziej zawilgoconych o stałych warunkach dla ich właściwego rozwoju. Powoduje to powolną degradację kamienia przez rozsadzanie jego porów, wnikanie wody i dalsze procesy destrukcyjne związane z penetracją wody. Czarne naloty atmosferyczne z nalotami soli węglanowych równieŝ widoczne są na powierzchni kamienia, jednak nie pokrywają go w całości, tylko kumulują się w partiach podgzymsowych i niskiego cokołu. Zanieczyszczenia niskiego cokołu związane są równieŝ z działaniem wody odbitej, zwłaszcza z sezonie jesienno zimowym, gdzie razem z wodą osadzają się na kamieniu zanieczyszczenia sadzy, pyłów i brudu ulicznego. Silnie zniszczone są spoiny pomiędzy blokami kamienia. Wykruszone, zasolone, same wykruszają się w wielu miejscach. Osobnym zagadnieniem są malowidła sgrafitti na powierzchni bloków wielokolorowe, wsiąknięte w warstwę kamienia, stanowią element trudny do usunięcia. Niekiedy bloki kamienne spękane. Bloki betonowe pomiędzy oknami piwnicznymi w wielu miejscach spękane, pokruszone, szczerbione. Detal elewacji, pierwotnie wykonany jako sztukateria gipsowa - wielokrotnie naprawiany. Spękany, osłabiony, całkowicie wypłukany z farby pokrywającej kolorem elementy. Bardzo silnie zanieczyszczony nalotem atmosferycznym, kurzem i brudem gromadzącym się zwłaszcza na górnych powierzchniach elementów. W najgorszym stanie zachowania detal tympanonów sceny figuralne. Przede wszystkim gruby nalot guana ptasiego pokrywający wszystkie elementy spowodował przebarwienia i wŝery na powierzchni sztukaterii. Spowodował teŝ, iŝ do tej partii przykleił się grubszy nalot kurzu i brudu - z racji lepkości materiału pokrywającego elementy. Elementy wielokrotnie naprawiane i konserwowane stanowią zbitek napraw i sztukowań do tego stopnia, iŝ trudno w chwili obecnej ocenić czy pierwotnie wykonano elementy w gipsie, czy w tynku, gdyŝ jest mniej więcej tyle samo jednego materiału, jak drugiego. Prawdopodobnie na jakimś etapie prac pokryto całość elementów gipsowych dla wyrównania materiałowego powierzchni drobnoziarnistym tynkiem. Właściwego rozeznania będzie moŝna dokonać podczas prac remontowych, po umyciu elementów i gruntownym ich przebadaniu. Popiersia muzyków jakie wykonano w latach siedemdziesiątych są równieŝ pokryte nalotem atmosferycznym. Brak większych uszkodzeń elementów, jedynie drobne ubytki. W najgorszym, niemal tragicznym stanie zachowania są wazy z piaskowca, umieszczone na szczycie tympanonów. Przesmarowane po całej powierzchni farbą typu wapienna spowodowało osłabienie i pudrowanie kamienia. Wiele ubytków, odprysków, wyruszeń. 3

4 Bardzo silny nalot soli węglanowych pokryty nalotem atmosferycznym, tworząc zwartą skorupę gipsu na wielu partiach piaskowca. Widoczny jest równieŝ nalot biologiczny - skupiska mchów, glonów i porostów przebarwiają na zielono powierzchnię kamienia. Widoczna zła kondycja mechaniczna piaskowca silne osłabienie kamienia pod warstwami nalotów. Wykruszona spoina mocowania podstawy kamienia do blachy. Liczne szczeliny i mikropęknięcia kamienia. Wazy są lekko przechylone - najprawdopodobniej korozja dybla mocującego wazę do podstawy. Blacha miedziana pokrywająca dach i parapety okienne - w wielu miejscach osłabiona i powyginana. Styki skorodowane. Stolarka okienna - zniszczona. Farba pokrywająca drewno jest silnie przetarta, elementy wypaczone, drewno osłabione. Drewno drzwi wejściowych do budynku - silnie przesuszone, ze złuszczającą się farbą i spękaniami wzdłuŝ słojów. Wypaczone, zwietrzałe elementy detalu drzwi. Granit schodów wejściowych do budynku pokryty jest nalotem atmosferycznym i biologicznym. Brak większych uszkodzeń mechanicznych. Spoiny pokruszone, skorodowane. Balustrada schodowa - skorodowana, elementy miejscami silnie zardzewiałe, osłabione. 4

5 II. Materiał, technika wykonania Tło elewacji tynkowane na warstwie cegieł wykonany tynk podkładowy i drobnoziarnisty tynk nawierzchniowy, wapienno-piaskowy, nie malowany. Elementy wystroju detalu architektonicznego - gipsowe, pokostowane, wykonane z formy, malowane. Popiersia muzyków wykonane jako model w glinie, docelowo w zaprawie z grubszym ziarnem, barwione w masie, odlew z formy. Opierzenia blacharskie - miedziane. Stolarka - drewniana. Cokół budynku i dwie wazy wieńczące tympanon - z piaskowca. Sceny figuralne tympanonów - wykonane w tynku na podkładzie gipsowym, malowane. Kraty metalowe piwnic i balustrada schodowa - Ŝeliwne, malowane. Schody wejściowe do budynku granitowe szary granit typu Strzegom. Drzwi wejściowe do budynku - ozdobne, dębowe, malowane. Dokumentacje podają, iŝ w roku 1925 znaleziona została przez J. Knothego farba ochra we wklęsłych partiach elewacji. Jednolity kolor ochry na wszystkich detalach podkreślać będzie fakturę muru. Nie wiadomo jednak czy przez detal autor rozumiał drobny, najbardziej ozdobny detal elewacyjny, czy detal typu pilastry i bonie, gdyŝ patrząc na zdjęcia z roku 1922 i to kolor ochry (zdjęcie jest czarno-białe, więc to tylko przypuszczenia, iŝ kolor to ochra) jest nie na detalach, a raczej w tle elewacji. Detal natomiast cały, zarówno bonie jak i kapitele, pilastry, girlandy i inne jest w kolorze jasnym, przypuszczalnie pod kolor piaskowego tynku. Dlatego przed ostatecznym podjęciem decyzji kolorystycznych niezbędne są badania laboratoryjne i komisyjne podjęcie decyzji co do ostatecznego koloru elewacji. 5

6 III. Program prac konserwatorskich Przed przystąpieniem do prac wykonawczych naleŝy pobrać próbki do laboratorium ze sceny figuralnej tympanonu, z kapiteli, girland i zworników -w celu zbadania pierwotnej kolorystyki detalu architektonicznego. W przypadku sceny figuralnej naleŝy pobrać teŝ próbkę do badań pierwotnego materiału z jakiego wykonano scenę figuralną, oraz próbkę z powierzchni tynku, gdzie na starych zdjęciach widoczne jest zróŝnicowanie kolorystyczne w samej elewacji, zbyt silne, jak na wynikające z działania światłocieniowego. 1. Przed przystąpieniem do prac wazy kamienne na szczycie tympanonów, kapitele gipsowe, oraz osypujące się detale przy girlandach (naleŝy obejść elewację i sprawdzić dokładnie, które miejsca są silnie osłabione) nasycić preparatem wzmacniającym przez natrysk StoPrim Grundex 1:1 ze Sto Terpentinersatz firmy Sto Ispo. 2. Całą elewację naleŝy umyć gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 2% kwasu fluorowodorowego wazę kamienną na szczycie, tynk elewacyjny, detal (sceny figuralne tympanonu, girlandy, popiersia, kapitele, zworniki okienne i inne), oraz cokół kamienny elewacji. Przy cokole piaskowcowym partie pomalowane sgrafitti naleŝy przed umyciem gorącą wodą nasycić przez natrysk mieszaniną rozpuszczalników typu DMF, toluen, benzyna lakowa, aceton w proporcjach dobranych na podstawie prób podczas prac. Zabieg ma na celu rozpuszczenie farb grafitti dla lepszego ich zmycia z elewacji. Całą powierzchnię elewacji naleŝy myć długo i starannie gorącą wodą, dla prawidłowego rozpuszczenie zanieczyszczeń smółkowych. 3. Wazy kamienne na szczytach tympanonów naleŝy: - po wzmocnieniu powierzchni przez głębokie nasycenie zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 1,5% kwasu HF nasycić całą powierzchnię kamienia preparatem dezynfekującym StoPrim Fungal firmy Sto Ispo miejsca z widocznym nalotami soli gipsowych naleŝy zmiękczyć okładami z 10% kwaśnego węglanu amonu na kilka godzin, a następnie umyć powoli gorącą wodą pod ciśnieniem 6

7 miejsca przemalowane farbą wapienną oraz miejsca nalotów gipsowych, które nie poddadzą się zabiegom chemicznym naleŝy doczyścić mechanicznie kamieniami polerskimi tak, aby nie zniszczyć detalu rzeźbionego waz naleŝy odsolić wazy metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska przez wtepowanie ligniny w kilku warstwach lub okładów z pulpy, bentonitu i piasku, i pozostawić je do całkowitego wyschnięcia na obiekcie naleŝy pogłębić ryflowania w podstawach kamiennych wszystkie ubytki naleŝy uzupełnić masą mineralną pod kolor kamienia, z gotowej zaprawy firmy Remmers lub Sto, odpowiednio modyfikowanych na miejscu do właściwości kamienia (dobór faktury, koloru, nasiąkliwości, i wytrzymałości Rść). Przy większych ubytkach naleŝy wykonać fleki z materiału najbardziej zbliŝonego do oryginału: naleŝy wykuć wszystkie stare spoiny i wykonać nowe, pod kolor zabytkowych, z materiału mineralnego - najlepiej trasowego, naleŝy sprawdzić kotwienie wazy; jeŝeli pręt mocujący jest skorodowany - naleŝy wazę zdemontować, wymienić pręt na nowy z materiału niekorodującego, i zamocować go na klej epoksydowy z wypełniaczem, całą wazę naleŝy dokładnie zahydrofobizować przez natrysk preparatem na bazie Ŝywicy silikonowej StoPrim Micro. 4. Detal sztukatorski elewacji naleŝy: - po wzmocnieniu partii osłabionych i dokładnym umyciu gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem kwasu, naleŝy ocenić stan zachowania uzupełnień z poprzednich prac konserwatorskich. Spękane, słabe kity naleŝy usunąć. Sceny figuralne tympanonów były poddane konserwacji w latach 70-tych, gdzie niestety poddano je róŝnym nieodwracalnym zabiegom. Przy tympanonie od ul.staromłyńskiej nasycono elementy roztworem wapna i kazeiny, co jest niestety nieodwracalne. Uzupełnienie wykonano w zaprawie wapienno-piaskowej, podszywając całość cienką warstwą gipsu. W tym tympanonie naleŝy po usunięciu osłabionych uzupełnień doczyścić sztukaterię mechanicznie i wstawić nowe uzupełnienia w zaprawie mineralnej, wapienno-piaskowej lub gotowej - firmy Remmers lub Sto Ispo. Wszystkie szczeliny i spękania naleŝy zapuścić zastrzykami z preparatu Silikat R-41 LV. Nadmiar preparatu naleŝy zebrać szmatką nasyconą acetonem. Wyniki badań laboratoryjnych pokaŝą - czy detal był wyodrębniony kolorystycznie, i na jaki kolor. Notatka z 1925 roku napisana przez J.Kohtego mówi, iŝ detal pociągnięty był matową 7

8 ochrą, co podkreślało fakturę tynku elewacji. Nie wiadomo jednak, czy chodziło o cały detal z tympanonem włącznie, czy o pozostałe elementy detalu elewacji. Podczas prac w latach 70-tych nie wykonano Ŝadnych badań laboratoryjnych, a informacje w dokumentacji powykonawczej są bardzo lakonicznie. NaleŜy załoŝyć, iŝ był on malowany, i przyjąć farbę silikatową w kolorze ochry na całym detalu i potwierdzić to badaniami laboratoryjnymi. Gorzej przedstawia się problem drugiego tympanonu od ul. Łaziebnej, gdyŝ do jego konserwacji uŝyto nowy środek do utrwalania gipsu na bazie Ŝywicy epoksydowej. Nie wiadomo jak dzisiaj po nasyceniu przebiega starzenie się Ŝywicy epoksydowej uŝytej do nasycenia gipsu. NaleŜy po oczyszczeniu i usunięciu osłabionych, starych kitów obłoŝyć jednorazowo scenę figuralną okładem nasyconym rozpuszczalnikiem DMF w celu wyekstrahowania Ŝywicy i jej niezwiązanych cząstek z porów powierzchniowych elementów, tak, aby moŝna było nasycić je nowszymi, nowocześniejszymi i lepiej działającymi preparatami. NaleŜy zapuścić szczeliny i spękania Silikatem R-41 LV i uzupełnić ubytki zaprawą mineralną wapiennopiaskową lub gotową - pod kolor dobrze zachowanych elementów. NaleŜy zaimpregnować obydwie sceny figuralne tympanonów preparatem Ispo Hydrophobierung LF i pomalować farbą silikatową w kolorze ochry (po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych). JeŜeli badania tego nie potwierdzą, naleŝy pozostawić fragment rzeźbiarski w kolorze piaskowym, uzyskanym z naturalnego kitu mineralnego mieszanego z piaskiem. MoŜna ewentualnie przy duŝych róŝnicach kolorystycznych całość spatynować farbą laserunkową w kolorze piaskowym. Pozostały detal elewacji naleŝy poddać oczyszczaniu przez wzmocnienie elementów osłabionych preparatem Sto Prim Grundex 1:1 ze Sto Terpentinersatz, umycie gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 2% kwasu HF. Uzupełnienie ubytków gipsem sztukatorskim. Zahydrofobizowanie całego detalu preparatem StoPrim Micro i pomalowanie na kolor ochry farbą silikatową (po potwierdzeniu koloru badaniami laboratoryjnymi). W przypadku popiersi wykonanych podczas konserwacji w latach 70-tych w zaprawie wapienno-piaskowej naleŝy po oczyszczeniu elewacji podjąć decyzję, czy poddawać je malowaniu, czy pozostawić w naturalnym kolorze tynku. 5. Tynk elewacji naleŝy po umyciu poddać dokładnym oględzinom i tam, gdzie miejsca są spęcherzone, zasolone, silnie osłabione, skuć je i wykonać nowy tynk drobnoziarnisty, wapienny z piaskiem, pod kolor istniejącego. Odsłonięte cegły po 8

9 odpadnięciu tynku naleŝy równieŝ poddać konserwacji przez usunięcie cegieł zasolonych, zniszczonych i zastąpienie ich nowymi, na wymiar. Wymiana spoiny wokół odsłoniętych cegieł - na nową, trasową. Gzymsy, profile elewacyjne naleŝy wykonać z szablonem. Ze względu na to, iŝ przy uzupełnieniach nie da się wykonać uzupełnień tak, iŝ będą one niewidoczne na elewacji, naleŝy przemalować farbą laserunkową w kolorze piaskowym. 6. Okładzinę kamienną cokołu naleŝy po nasycenie farb sgrafitti rozpuszczalnikami i umyciu gorącą wodą pod ciśnieniem poddać konserwacji poprzez: - dopiaskowanie fragmentów cokołu, które nie oczyściły się z farb po czyszczeniu chemicznym. NaleŜy wymienić wszystkie spoiny na trasowe, np. gotowe Tubag Trass Kalk fugensaniermortel, w kolorze jasno-szarym. Płyty cokołowe uszkodzone lub spękane naleŝy wymienić na nowe, pod wymiar. Drobne ubytki naleŝy uzupełnić masą mineralną gotową, pod kolor kamienia, firmy Remmers lub Sto Ispo. Całość naleŝy zaimpregnować preparatem Ispo Hydrophobierung LF oraz nasycić preparatem antygrafitti firmy np. Remmers. NaleŜy naprawić betonowe łączniki okienne parteru. 7. Opierzenie blacharskie elewacji naleŝy wymienić w partiach silnie zniszczonych i spękanych, głównie w partii dachu. Naprawić rury spustowe. 8. NaleŜy wykonać napis z liter mosięŝnych z nazwą ulic na obu elewacjach szkoły, albo wykonać tabliczki z nazwami ulic, lub wykuć litery w tynku. 9. Starą stolarkę okienną naleŝy wymienić na nową, drewnianą, z zachowaniem podziałów oryginalnych. Na zdjęciu przedwojennym widoczna jest stolarka ze słupkiem i ślemieniem zaznaczonymi kolorem (zdjęcie jest czarno-białe, a kolor wyraźnie ciemniejszy - typu ciemny brąz, natomiast pozostałe podziały okna są białe). Wykonano badania stolarki w celu odnalezienia koloru ze zdjęcia, jednak na poziomie parteru wszystkie słupki i ślemiona mają pierwszą farbę białą. MoŜliwe, Ŝe poddane zostały dokładnemu oczyszczaniu i kolor się nie zachował. Podczas prac elewacyjnych naleŝy jeszcze wykonać badania na wyŝszych piętrach. 10. Schody granitowe, wejściowe do budynku naleŝy wypiaskować drobnoziarnistym piaskiem szklarskim, wykuć stare spoiny i załoŝyć nowe, trasowe z zaprawy Tubag Trass Pflaster-Fugenmortel, w kolorze szarym. Dotyczy to równieŝ spoin pod stopniami schodowymi, na łączeniu granit piaskowiec. Schody naleŝy zaimpregnować preparatem Ispo Hydrophobierung LF. 11. Kraty okien piwnicznych oraz kratę balustrady schodów wejściowych naleŝy oczyścić mechanicznie z warstw przemalowań. Zabezpieczyć farbą antykorozyjną i 9

10 nawierzchniowo pomalować szarą, matową farbą do metalu, w kolorze z palety Tikurilla Opus II L 491 ciemno-stalowy. 12. Przy drzwiach drewnianych, wejściowych, dębowych naleŝy: zdjąć przemalowania preparatem typu Skansol lub Techsol lub Remosol, z wykonaniem prób na skuteczność preparatu; - wyszlifować drzwi papierem ściernym o róŝnej granulacji i uzupełnić ubytki kitem na bazie akrylu firmy Cuprinol lub Remmers, a przy większych ubytkach wstawić fleki dębowe; - całość drzwi naleŝy zaimpregnować bejcą zabezpieczającą i wyrównującą powierzchnię preparatem typu Aidol ZW 500 firmy Remmers i pomalować farbą do drewna w kolorze oryginału, wg palety Tikurilla - ciemny kasztan nr M 477 (wykonać próbkę kolorystyczną przed nałoŝeniem ostatecznej warstwy); - naleŝy naprawić zawiasy w drzwiach, zamocować nowe gałki ozdobne i oprawę zamka w kolorze mosiądzu. NaleŜy zamocować urządzenie zwalniające do drzwi, gdyŝ jest to konieczne ze względu na cięŝar drzwi dębowych oraz ich duŝą przelotowość. 13. Po zakończeniu prac, na sceny tympanonów naleŝy załoŝyć siatki zabezpieczające przed gołębiami, a na górnych gzymsach poziomych - elektryczny system anty-ptak. Rys. 1,2,3,4 pokazuje prawdopodobny wariant kolorystyczny, nie potwierdzony badaniami laboratoryjnymi, oparty jedynie na zdjęciach archiwalnych i przekazach historycznych pisemnych. Rys. 1,2 wariant I - pokazuje nasycone tło elewacji, widoczne takŝe na zdjęciach archiwalnych, detal natomiast ujednolicony - bonie, pilastry, kapitele, tympanon, tralki itp. Rys. 3,4 wariant II - pokazuje podkreślony detal elewacji głowice, girlandy, popiersia i cały drobny detal, natomiast pozostała część elewacji jest dosyć jednolita, piaskowa. Kolory drzwi i krat w obydwu wariantach są jednakowe. Stolarka okienna - biała. KONSERWACJA I NAPRAWA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH mgr Ewa Palacz 10

11 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 - Stan zachowania elewacji z 1922r. widoczna wyraźna kolorystyka w pasie pod pilastrami, czyli w całym tle elewacji; detal architektoniczny - w kolorze równorzędnym do boniowania Fot.2 - Stan zachowania z 1925r. Po renowacji. Zabudowane wejście piwniczne. Powtórzony wyraźny kolor tła elewacji, cokół ciemniejszy 11

12 Fot.3 - Waza kamienna silna destrukcja piaskowca, nalot węglanowy, nasycenie farbą wapienną Fot.4 ZbliŜenie destrukcja kamienia pod powłoką solną 12

13 Fot.5 - Ubytki kamienia i spoiny na łączeniu blacha kamień Fot.6 - Putta ze sceny figuralnej tympanonu, przede wszystkim zanieczyszczenie guanem ptasim, pod nim czarny nalot atmosferyczny i skorupy soli gipsowych 13

14 Fot.7 - ZbliŜenie na putto Fot.8 - ZbliŜenie 14

15 Fot.9 - Girlanda pod górnym gzymsem farba całkowicie zmyta Fot.10 - Popiersia odlane w zaprawie barwione w masie 15

16 Fot.11 - Kapitel pilastra widoczna warstwa pokostu gruntującego Fot.12 - Odparzenia w partiach tynkowanych 16

17 Fot.13 - Elewacja od strony ul. Łaziebnej zanieczyszczenia tynku, cokół z płyt piaskowca z napisami sgraffiti Fot.14 - Fragment stolarki okiennej parteru brak śladu koloru 17

18 Fot.15 - Elewacja od strony ul. Staromłyńskiej w gorszym stanie zachowania, silniejsze zanieczyszczenia, więcej odparzeń w tynku Fot.16 - Tympanon i waza od strony ul. Staromłyńskiej lepiej zachowane 18

19 Fot.17 - DuŜe ubytki w detalu elewacji, odparzenia Fot.18 - Odparzenia w kapitelach i boniowaniu elewacji 19

20 Fot.19 - Cokół schodów granitowych, zniszczony piaskowiec, ubytki w spoinach Fot.20 - Schody wejściowe dobrze zachowane 20

21 Fot.21 - Fragment balustrady schodów wejściowych brak ubytków mechanicznych, do oczyszczenia i pomalowania Fot.22 - Fragment koloru pod warstwą czarnej farby, stalowo-szary 21

22 Fot.23 - Fragment drzwi dębowych, wejściowych dobrze zachowane, przemalowane Fot.24 - Skorodowana krata okna piwnicznego 22

23 Ze względu na złoŝoną problematykę prac konserwatorskich przy elewacji, prace naleŝy wykonywać pod ścisłym nadzorem biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz konserwatora technologa. Wszelkie odstępstwa od programu powinny być konsultowane z nadzorem konserwatorskim. Ostateczne decyzje co do kolorystyki elewacji mogą być podjęte po wykonaniu badań laboratoryjnych. Wytypowane preparaty firmy Sto Ispo moŝna zastąpić równoległymi - z firmy Remmers lub Baumit. NaleŜy konsultować zastosowanie preparatów z nadzorem konserwatorskim. KONSERWACJA I NAPRAWA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH mgr Ewa Palacz 23

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LASKU

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LASKU REMONT, RENOWACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LASKU ( KOLEGIATY ŁASKIEJ ) PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

DAWNA WILLA ROBERTA NESTLERA, OBECNIE PRZEDSZKOLE PRZY UL. ŁĄKOWEJ 13 W ŁODZI

DAWNA WILLA ROBERTA NESTLERA, OBECNIE PRZEDSZKOLE PRZY UL. ŁĄKOWEJ 13 W ŁODZI DAWNA WILLA ROBERTA NESTLERA, OBECNIE PRZEDSZKOLE PRZY UL. ŁĄKOWEJ 13 W ŁODZI PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJACH Opracowała: mgr Katarzyna Sułkowska konserwator dzieł sztuki KRZESZOWICE, LISTOPAD

Bardziej szczegółowo

3.0 PROGRAM KONSERWATORSKI PAŁACU W CHRZĘSNEM

3.0 PROGRAM KONSERWATORSKI PAŁACU W CHRZĘSNEM 3.0 PROGRAM KONSERWATORSKI PAŁACU W CHRZĘSNEM Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materiały i ich producenci podani zostali jako przykładowi, zaś mogą być zastosowane inne o równowaŝnych parametrach.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA 00-321 Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax 22 828 55 28; 601 828 552 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU RENESANSOWEGO DWORU OBRONNEGO INWESTOR: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach ul. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR ZADANIA Miejski Zarząd Budynków w Kielcach ul. Paderewskiego 20 25-004 Kielce SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Klasyfikacja robót wg CPV: 45453000-1 roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b 30-528 Kraków tel/fax 12 257 10 36

PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b 30-528 Kraków tel/fax 12 257 10 36 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Projekt remontu elewacji, pokrycia oraz więźby dachowej oficyny bocznej (północnej) kompleksu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna.

I. Opis techniczny: 1.0 Dane ogólne. str. 1.1 Cel i zakres opracowania. 1.2 Charakterystyka ogólna. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU PRZYZIEMIA ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ WYKONANIE POZIOMEJ IZOLACJI PRZECIW WILGOCIOWEJ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA p.w. ŚW. ANTONIEGO WE WROCŁAWIU obiekt/adres: kościół

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI EKSPERTYZA

PROJEKT KONSERWATORSKI EKSPERTYZA PROJEKT KONSERWATORSKI EKSPERTYZA DOTYCZĄCA PLANOWANYCH PRAC KONSERWATORSKO-BUDOWLANYCH NA POLSKIM CMENTARZU WOJENNYM W BOLONII - SAN LAZARRO DI SAVENA OPRACOWAŁ: dr Piotr Niemcewicz Bolonia - Toruń, marzec-

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie

Termomodernizacja budynku przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie Faza: PROJEKT BUDOWLANY Temat: Termomodernizacja budynku przy ul. Ciemnej 6 w Krakowie Adres inwestycji Nr działki Branża: Inwestor: Ul. Ciemna 6 31-053 Kraków 73/1 BUDOWLANA Narodowy Fundusz Zdrowia Małopolski

Bardziej szczegółowo

Poradnik malowania elewacji

Poradnik malowania elewacji Poradnik malowania elewacji ARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE F Praktyczne wskazówki Oferta produktów Wstęp Malowanie elewacji budynków to najpopularniejsze i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW

PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA I PROGRAM PRAC BARAKU O NUMERZE INWENTARYZACYJNYM 42 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM NA MAJDANKU W LUBLINIE Oprac.: mgr Marek Trocha LUBLIN 2014 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, 32-020 Wieliczka 1 Nr działki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ (PIWNICA CZĘŚCI PARTEROWEJ) ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE W MIEJSCOWOŚCI KŁÓBKA,

Bardziej szczegółowo

WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ

WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ M A R E K B U L A K 08-110 SIEDLCE ul. CZERWONEGO KRZYśA 15/8 tel./fax.: (25) 644 62 79 kom. 0 600 880 333 www.bulakprojekt.pl; mail: bulakprojekt@bulakprojekt.pl 02-692 WARSZAWA ul. JADŹWINGÓW 2 lok.

Bardziej szczegółowo

REMONT ELEWACJI KAMIENICY - RADOM, śeromskiego OPIS TECHNICZNY

REMONT ELEWACJI KAMIENICY - RADOM, śeromskiego OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ulicy śeromskiego 37. Opracowanie wykonano na polecenie Prezydenta Miasta Radomia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1 Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Armii Krajowej 2 99-400 Łowicz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 2 W MYSŁOWICACH.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 2 W MYSŁOWICACH. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 2 W MYSŁOWICACH. 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Zlecenie umowa nr 6/2012 z dnia 09.10.2012r. na odtworzenie projektu remontu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie Str.1/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa artea@artea.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 6 2 W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2 ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY KIELAR 57-300 Kłodzko, ul. Walasiewiczówny 4 tel.: 0 74/ 867 65 34, 0 603 116 168 www.kielra.eu jkmarek@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Konserwacja zabytków i renowacja starego budownictwa

Konserwacja zabytków i renowacja starego budownictwa Konserwacja zabytków i renowacja starego budownictwa Informacje techniczne, dane, zdjęcia i rysunki, zawarte w niniejszej broszurze, należy traktować jedynie jako materiał poglądowy, przedstawiający podstawowe

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA ZESPOŁU PAŁACOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE POW. WOŁOMIN

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA ZESPOŁU PAŁACOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE POW. WOŁOMIN ,, EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA ZESPOŁU PAŁACOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE POW. WOŁOMIN Zamawiający: Starostwo Powiatowe Wołomin Autorzy opracowania: dr inż. Leslaw Hebda Rzeczoznawca Budowlany CRRB

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej.

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. Przedmiot zamierzenia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Opis techniczny II. Część graficzna Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32. 33. 34. 35. Nazwa rysunku

Bardziej szczegółowo