STAN ZACHOWANIA, MATERIAŁ, TECHNIKA WYKONANIA, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. STAROMŁYŃSKIEJ 13 W SZCZECINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN ZACHOWANIA, MATERIAŁ, TECHNIKA WYKONANIA, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. STAROMŁYŃSKIEJ 13 W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 STAN ZACHOWANIA, MATERIAŁ, TECHNIKA WYKONANIA, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. STAROMŁYŃSKIEJ 13 W SZCZECINIE SZCZECIN 2006

2 I. Stan zachowania Historia obiektu: W roku 1714 roku kamienica stanowiła własność Samuela Bartza. Zniszczona podczas oblęŝenia i bombardowania miasta przez Rosjan w tym samym roku odbudowana została przypuszczalnie w latach z inicjatywy nowego właściciela Joachima Albrechta von Laurensa tajnego radcy i dyrektora komory wojennej domeny szczecińskiej. W 1746 właścicielem obiektu zostaje podkomorzy królewski hrabia Wilhelm von Eichstadt, a po 1756r. prezydent miasta Szczecina Christian Fryderyk von Ramin. W roku 1778 nowym właścicielem budynku został kupiec win Jerzy Christian Velthusen, który rozbudował kamienicę. W latach siedmiokrotnie zmieniali się właściciele kamienicy wszyscy z branŝy kupieckiej. W roku 1920 budynek zakupiła Centrala śyrowa Prowincji Pomorskiej adaptując go na potrzeby banku. W roku 1943 w czasie nalotu na miasto budynek spłonął. Ocalały jednak, oprócz murów kapitalnych dwie elewacje stąd zapadła decyzja o odbudowie wypalonego budynku z przeznaczeniem go na siedzibę Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej. Odbudowę rozpoczęto w 1959 roku a zakończono w Odbudowa nie objęła konserwacji elewacji. Kamienica jest wybitnym dziełem tzw. Zopfstilu w Szczecinie. Autorem głównej przebudowy kamienicy, mającej miejsce w latach przypisuje się architektowi K.Ph.Chr. Gontardowi. Stan zachowania Elewacja w bardzo złym stanie zachowania. Przede wszystkim zanieczyszczenie tynku, głównie atmosferyczne, ale równieŝ ślady zacieków wodnych i wyplamień solnych. W wielu miejscach, głównie tam, gdzie są zniszczone opierzenia blacharskie lub tam, gdzie woda jest zatrzymywana przez wysunięte partie gzymsów i moŝe penetrować powoli w głąb tynku, a dalej muru, widoczne są odparzenia, silne wysolenia i miejscami ubytki w całych płaszczyznach tynku. Silnie zniszczona jest partia cokołowa wyłoŝona piaskowcem w latach 2

3 70-tych. Zawilgocony podciąganiem kapilarnym z dwóch stron od podłoŝa i od strony gzymsu ma wyraźne ślady ataku biologicznego i biologicznej degradacji. Glony i grzyby widoczne są w skupiskach, w partiach najbardziej zawilgoconych o stałych warunkach dla ich właściwego rozwoju. Powoduje to powolną degradację kamienia przez rozsadzanie jego porów, wnikanie wody i dalsze procesy destrukcyjne związane z penetracją wody. Czarne naloty atmosferyczne z nalotami soli węglanowych równieŝ widoczne są na powierzchni kamienia, jednak nie pokrywają go w całości, tylko kumulują się w partiach podgzymsowych i niskiego cokołu. Zanieczyszczenia niskiego cokołu związane są równieŝ z działaniem wody odbitej, zwłaszcza z sezonie jesienno zimowym, gdzie razem z wodą osadzają się na kamieniu zanieczyszczenia sadzy, pyłów i brudu ulicznego. Silnie zniszczone są spoiny pomiędzy blokami kamienia. Wykruszone, zasolone, same wykruszają się w wielu miejscach. Osobnym zagadnieniem są malowidła sgrafitti na powierzchni bloków wielokolorowe, wsiąknięte w warstwę kamienia, stanowią element trudny do usunięcia. Niekiedy bloki kamienne spękane. Bloki betonowe pomiędzy oknami piwnicznymi w wielu miejscach spękane, pokruszone, szczerbione. Detal elewacji, pierwotnie wykonany jako sztukateria gipsowa - wielokrotnie naprawiany. Spękany, osłabiony, całkowicie wypłukany z farby pokrywającej kolorem elementy. Bardzo silnie zanieczyszczony nalotem atmosferycznym, kurzem i brudem gromadzącym się zwłaszcza na górnych powierzchniach elementów. W najgorszym stanie zachowania detal tympanonów sceny figuralne. Przede wszystkim gruby nalot guana ptasiego pokrywający wszystkie elementy spowodował przebarwienia i wŝery na powierzchni sztukaterii. Spowodował teŝ, iŝ do tej partii przykleił się grubszy nalot kurzu i brudu - z racji lepkości materiału pokrywającego elementy. Elementy wielokrotnie naprawiane i konserwowane stanowią zbitek napraw i sztukowań do tego stopnia, iŝ trudno w chwili obecnej ocenić czy pierwotnie wykonano elementy w gipsie, czy w tynku, gdyŝ jest mniej więcej tyle samo jednego materiału, jak drugiego. Prawdopodobnie na jakimś etapie prac pokryto całość elementów gipsowych dla wyrównania materiałowego powierzchni drobnoziarnistym tynkiem. Właściwego rozeznania będzie moŝna dokonać podczas prac remontowych, po umyciu elementów i gruntownym ich przebadaniu. Popiersia muzyków jakie wykonano w latach siedemdziesiątych są równieŝ pokryte nalotem atmosferycznym. Brak większych uszkodzeń elementów, jedynie drobne ubytki. W najgorszym, niemal tragicznym stanie zachowania są wazy z piaskowca, umieszczone na szczycie tympanonów. Przesmarowane po całej powierzchni farbą typu wapienna spowodowało osłabienie i pudrowanie kamienia. Wiele ubytków, odprysków, wyruszeń. 3

4 Bardzo silny nalot soli węglanowych pokryty nalotem atmosferycznym, tworząc zwartą skorupę gipsu na wielu partiach piaskowca. Widoczny jest równieŝ nalot biologiczny - skupiska mchów, glonów i porostów przebarwiają na zielono powierzchnię kamienia. Widoczna zła kondycja mechaniczna piaskowca silne osłabienie kamienia pod warstwami nalotów. Wykruszona spoina mocowania podstawy kamienia do blachy. Liczne szczeliny i mikropęknięcia kamienia. Wazy są lekko przechylone - najprawdopodobniej korozja dybla mocującego wazę do podstawy. Blacha miedziana pokrywająca dach i parapety okienne - w wielu miejscach osłabiona i powyginana. Styki skorodowane. Stolarka okienna - zniszczona. Farba pokrywająca drewno jest silnie przetarta, elementy wypaczone, drewno osłabione. Drewno drzwi wejściowych do budynku - silnie przesuszone, ze złuszczającą się farbą i spękaniami wzdłuŝ słojów. Wypaczone, zwietrzałe elementy detalu drzwi. Granit schodów wejściowych do budynku pokryty jest nalotem atmosferycznym i biologicznym. Brak większych uszkodzeń mechanicznych. Spoiny pokruszone, skorodowane. Balustrada schodowa - skorodowana, elementy miejscami silnie zardzewiałe, osłabione. 4

5 II. Materiał, technika wykonania Tło elewacji tynkowane na warstwie cegieł wykonany tynk podkładowy i drobnoziarnisty tynk nawierzchniowy, wapienno-piaskowy, nie malowany. Elementy wystroju detalu architektonicznego - gipsowe, pokostowane, wykonane z formy, malowane. Popiersia muzyków wykonane jako model w glinie, docelowo w zaprawie z grubszym ziarnem, barwione w masie, odlew z formy. Opierzenia blacharskie - miedziane. Stolarka - drewniana. Cokół budynku i dwie wazy wieńczące tympanon - z piaskowca. Sceny figuralne tympanonów - wykonane w tynku na podkładzie gipsowym, malowane. Kraty metalowe piwnic i balustrada schodowa - Ŝeliwne, malowane. Schody wejściowe do budynku granitowe szary granit typu Strzegom. Drzwi wejściowe do budynku - ozdobne, dębowe, malowane. Dokumentacje podają, iŝ w roku 1925 znaleziona została przez J. Knothego farba ochra we wklęsłych partiach elewacji. Jednolity kolor ochry na wszystkich detalach podkreślać będzie fakturę muru. Nie wiadomo jednak czy przez detal autor rozumiał drobny, najbardziej ozdobny detal elewacyjny, czy detal typu pilastry i bonie, gdyŝ patrząc na zdjęcia z roku 1922 i to kolor ochry (zdjęcie jest czarno-białe, więc to tylko przypuszczenia, iŝ kolor to ochra) jest nie na detalach, a raczej w tle elewacji. Detal natomiast cały, zarówno bonie jak i kapitele, pilastry, girlandy i inne jest w kolorze jasnym, przypuszczalnie pod kolor piaskowego tynku. Dlatego przed ostatecznym podjęciem decyzji kolorystycznych niezbędne są badania laboratoryjne i komisyjne podjęcie decyzji co do ostatecznego koloru elewacji. 5

6 III. Program prac konserwatorskich Przed przystąpieniem do prac wykonawczych naleŝy pobrać próbki do laboratorium ze sceny figuralnej tympanonu, z kapiteli, girland i zworników -w celu zbadania pierwotnej kolorystyki detalu architektonicznego. W przypadku sceny figuralnej naleŝy pobrać teŝ próbkę do badań pierwotnego materiału z jakiego wykonano scenę figuralną, oraz próbkę z powierzchni tynku, gdzie na starych zdjęciach widoczne jest zróŝnicowanie kolorystyczne w samej elewacji, zbyt silne, jak na wynikające z działania światłocieniowego. 1. Przed przystąpieniem do prac wazy kamienne na szczycie tympanonów, kapitele gipsowe, oraz osypujące się detale przy girlandach (naleŝy obejść elewację i sprawdzić dokładnie, które miejsca są silnie osłabione) nasycić preparatem wzmacniającym przez natrysk StoPrim Grundex 1:1 ze Sto Terpentinersatz firmy Sto Ispo. 2. Całą elewację naleŝy umyć gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 2% kwasu fluorowodorowego wazę kamienną na szczycie, tynk elewacyjny, detal (sceny figuralne tympanonu, girlandy, popiersia, kapitele, zworniki okienne i inne), oraz cokół kamienny elewacji. Przy cokole piaskowcowym partie pomalowane sgrafitti naleŝy przed umyciem gorącą wodą nasycić przez natrysk mieszaniną rozpuszczalników typu DMF, toluen, benzyna lakowa, aceton w proporcjach dobranych na podstawie prób podczas prac. Zabieg ma na celu rozpuszczenie farb grafitti dla lepszego ich zmycia z elewacji. Całą powierzchnię elewacji naleŝy myć długo i starannie gorącą wodą, dla prawidłowego rozpuszczenie zanieczyszczeń smółkowych. 3. Wazy kamienne na szczytach tympanonów naleŝy: - po wzmocnieniu powierzchni przez głębokie nasycenie zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 1,5% kwasu HF nasycić całą powierzchnię kamienia preparatem dezynfekującym StoPrim Fungal firmy Sto Ispo miejsca z widocznym nalotami soli gipsowych naleŝy zmiękczyć okładami z 10% kwaśnego węglanu amonu na kilka godzin, a następnie umyć powoli gorącą wodą pod ciśnieniem 6

7 miejsca przemalowane farbą wapienną oraz miejsca nalotów gipsowych, które nie poddadzą się zabiegom chemicznym naleŝy doczyścić mechanicznie kamieniami polerskimi tak, aby nie zniszczyć detalu rzeźbionego waz naleŝy odsolić wazy metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska przez wtepowanie ligniny w kilku warstwach lub okładów z pulpy, bentonitu i piasku, i pozostawić je do całkowitego wyschnięcia na obiekcie naleŝy pogłębić ryflowania w podstawach kamiennych wszystkie ubytki naleŝy uzupełnić masą mineralną pod kolor kamienia, z gotowej zaprawy firmy Remmers lub Sto, odpowiednio modyfikowanych na miejscu do właściwości kamienia (dobór faktury, koloru, nasiąkliwości, i wytrzymałości Rść). Przy większych ubytkach naleŝy wykonać fleki z materiału najbardziej zbliŝonego do oryginału: naleŝy wykuć wszystkie stare spoiny i wykonać nowe, pod kolor zabytkowych, z materiału mineralnego - najlepiej trasowego, naleŝy sprawdzić kotwienie wazy; jeŝeli pręt mocujący jest skorodowany - naleŝy wazę zdemontować, wymienić pręt na nowy z materiału niekorodującego, i zamocować go na klej epoksydowy z wypełniaczem, całą wazę naleŝy dokładnie zahydrofobizować przez natrysk preparatem na bazie Ŝywicy silikonowej StoPrim Micro. 4. Detal sztukatorski elewacji naleŝy: - po wzmocnieniu partii osłabionych i dokładnym umyciu gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem kwasu, naleŝy ocenić stan zachowania uzupełnień z poprzednich prac konserwatorskich. Spękane, słabe kity naleŝy usunąć. Sceny figuralne tympanonów były poddane konserwacji w latach 70-tych, gdzie niestety poddano je róŝnym nieodwracalnym zabiegom. Przy tympanonie od ul.staromłyńskiej nasycono elementy roztworem wapna i kazeiny, co jest niestety nieodwracalne. Uzupełnienie wykonano w zaprawie wapienno-piaskowej, podszywając całość cienką warstwą gipsu. W tym tympanonie naleŝy po usunięciu osłabionych uzupełnień doczyścić sztukaterię mechanicznie i wstawić nowe uzupełnienia w zaprawie mineralnej, wapienno-piaskowej lub gotowej - firmy Remmers lub Sto Ispo. Wszystkie szczeliny i spękania naleŝy zapuścić zastrzykami z preparatu Silikat R-41 LV. Nadmiar preparatu naleŝy zebrać szmatką nasyconą acetonem. Wyniki badań laboratoryjnych pokaŝą - czy detal był wyodrębniony kolorystycznie, i na jaki kolor. Notatka z 1925 roku napisana przez J.Kohtego mówi, iŝ detal pociągnięty był matową 7

8 ochrą, co podkreślało fakturę tynku elewacji. Nie wiadomo jednak, czy chodziło o cały detal z tympanonem włącznie, czy o pozostałe elementy detalu elewacji. Podczas prac w latach 70-tych nie wykonano Ŝadnych badań laboratoryjnych, a informacje w dokumentacji powykonawczej są bardzo lakonicznie. NaleŜy załoŝyć, iŝ był on malowany, i przyjąć farbę silikatową w kolorze ochry na całym detalu i potwierdzić to badaniami laboratoryjnymi. Gorzej przedstawia się problem drugiego tympanonu od ul. Łaziebnej, gdyŝ do jego konserwacji uŝyto nowy środek do utrwalania gipsu na bazie Ŝywicy epoksydowej. Nie wiadomo jak dzisiaj po nasyceniu przebiega starzenie się Ŝywicy epoksydowej uŝytej do nasycenia gipsu. NaleŜy po oczyszczeniu i usunięciu osłabionych, starych kitów obłoŝyć jednorazowo scenę figuralną okładem nasyconym rozpuszczalnikiem DMF w celu wyekstrahowania Ŝywicy i jej niezwiązanych cząstek z porów powierzchniowych elementów, tak, aby moŝna było nasycić je nowszymi, nowocześniejszymi i lepiej działającymi preparatami. NaleŜy zapuścić szczeliny i spękania Silikatem R-41 LV i uzupełnić ubytki zaprawą mineralną wapiennopiaskową lub gotową - pod kolor dobrze zachowanych elementów. NaleŜy zaimpregnować obydwie sceny figuralne tympanonów preparatem Ispo Hydrophobierung LF i pomalować farbą silikatową w kolorze ochry (po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych). JeŜeli badania tego nie potwierdzą, naleŝy pozostawić fragment rzeźbiarski w kolorze piaskowym, uzyskanym z naturalnego kitu mineralnego mieszanego z piaskiem. MoŜna ewentualnie przy duŝych róŝnicach kolorystycznych całość spatynować farbą laserunkową w kolorze piaskowym. Pozostały detal elewacji naleŝy poddać oczyszczaniu przez wzmocnienie elementów osłabionych preparatem Sto Prim Grundex 1:1 ze Sto Terpentinersatz, umycie gorącą wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 2% kwasu HF. Uzupełnienie ubytków gipsem sztukatorskim. Zahydrofobizowanie całego detalu preparatem StoPrim Micro i pomalowanie na kolor ochry farbą silikatową (po potwierdzeniu koloru badaniami laboratoryjnymi). W przypadku popiersi wykonanych podczas konserwacji w latach 70-tych w zaprawie wapienno-piaskowej naleŝy po oczyszczeniu elewacji podjąć decyzję, czy poddawać je malowaniu, czy pozostawić w naturalnym kolorze tynku. 5. Tynk elewacji naleŝy po umyciu poddać dokładnym oględzinom i tam, gdzie miejsca są spęcherzone, zasolone, silnie osłabione, skuć je i wykonać nowy tynk drobnoziarnisty, wapienny z piaskiem, pod kolor istniejącego. Odsłonięte cegły po 8

9 odpadnięciu tynku naleŝy równieŝ poddać konserwacji przez usunięcie cegieł zasolonych, zniszczonych i zastąpienie ich nowymi, na wymiar. Wymiana spoiny wokół odsłoniętych cegieł - na nową, trasową. Gzymsy, profile elewacyjne naleŝy wykonać z szablonem. Ze względu na to, iŝ przy uzupełnieniach nie da się wykonać uzupełnień tak, iŝ będą one niewidoczne na elewacji, naleŝy przemalować farbą laserunkową w kolorze piaskowym. 6. Okładzinę kamienną cokołu naleŝy po nasycenie farb sgrafitti rozpuszczalnikami i umyciu gorącą wodą pod ciśnieniem poddać konserwacji poprzez: - dopiaskowanie fragmentów cokołu, które nie oczyściły się z farb po czyszczeniu chemicznym. NaleŜy wymienić wszystkie spoiny na trasowe, np. gotowe Tubag Trass Kalk fugensaniermortel, w kolorze jasno-szarym. Płyty cokołowe uszkodzone lub spękane naleŝy wymienić na nowe, pod wymiar. Drobne ubytki naleŝy uzupełnić masą mineralną gotową, pod kolor kamienia, firmy Remmers lub Sto Ispo. Całość naleŝy zaimpregnować preparatem Ispo Hydrophobierung LF oraz nasycić preparatem antygrafitti firmy np. Remmers. NaleŜy naprawić betonowe łączniki okienne parteru. 7. Opierzenie blacharskie elewacji naleŝy wymienić w partiach silnie zniszczonych i spękanych, głównie w partii dachu. Naprawić rury spustowe. 8. NaleŜy wykonać napis z liter mosięŝnych z nazwą ulic na obu elewacjach szkoły, albo wykonać tabliczki z nazwami ulic, lub wykuć litery w tynku. 9. Starą stolarkę okienną naleŝy wymienić na nową, drewnianą, z zachowaniem podziałów oryginalnych. Na zdjęciu przedwojennym widoczna jest stolarka ze słupkiem i ślemieniem zaznaczonymi kolorem (zdjęcie jest czarno-białe, a kolor wyraźnie ciemniejszy - typu ciemny brąz, natomiast pozostałe podziały okna są białe). Wykonano badania stolarki w celu odnalezienia koloru ze zdjęcia, jednak na poziomie parteru wszystkie słupki i ślemiona mają pierwszą farbę białą. MoŜliwe, Ŝe poddane zostały dokładnemu oczyszczaniu i kolor się nie zachował. Podczas prac elewacyjnych naleŝy jeszcze wykonać badania na wyŝszych piętrach. 10. Schody granitowe, wejściowe do budynku naleŝy wypiaskować drobnoziarnistym piaskiem szklarskim, wykuć stare spoiny i załoŝyć nowe, trasowe z zaprawy Tubag Trass Pflaster-Fugenmortel, w kolorze szarym. Dotyczy to równieŝ spoin pod stopniami schodowymi, na łączeniu granit piaskowiec. Schody naleŝy zaimpregnować preparatem Ispo Hydrophobierung LF. 11. Kraty okien piwnicznych oraz kratę balustrady schodów wejściowych naleŝy oczyścić mechanicznie z warstw przemalowań. Zabezpieczyć farbą antykorozyjną i 9

10 nawierzchniowo pomalować szarą, matową farbą do metalu, w kolorze z palety Tikurilla Opus II L 491 ciemno-stalowy. 12. Przy drzwiach drewnianych, wejściowych, dębowych naleŝy: zdjąć przemalowania preparatem typu Skansol lub Techsol lub Remosol, z wykonaniem prób na skuteczność preparatu; - wyszlifować drzwi papierem ściernym o róŝnej granulacji i uzupełnić ubytki kitem na bazie akrylu firmy Cuprinol lub Remmers, a przy większych ubytkach wstawić fleki dębowe; - całość drzwi naleŝy zaimpregnować bejcą zabezpieczającą i wyrównującą powierzchnię preparatem typu Aidol ZW 500 firmy Remmers i pomalować farbą do drewna w kolorze oryginału, wg palety Tikurilla - ciemny kasztan nr M 477 (wykonać próbkę kolorystyczną przed nałoŝeniem ostatecznej warstwy); - naleŝy naprawić zawiasy w drzwiach, zamocować nowe gałki ozdobne i oprawę zamka w kolorze mosiądzu. NaleŜy zamocować urządzenie zwalniające do drzwi, gdyŝ jest to konieczne ze względu na cięŝar drzwi dębowych oraz ich duŝą przelotowość. 13. Po zakończeniu prac, na sceny tympanonów naleŝy załoŝyć siatki zabezpieczające przed gołębiami, a na górnych gzymsach poziomych - elektryczny system anty-ptak. Rys. 1,2,3,4 pokazuje prawdopodobny wariant kolorystyczny, nie potwierdzony badaniami laboratoryjnymi, oparty jedynie na zdjęciach archiwalnych i przekazach historycznych pisemnych. Rys. 1,2 wariant I - pokazuje nasycone tło elewacji, widoczne takŝe na zdjęciach archiwalnych, detal natomiast ujednolicony - bonie, pilastry, kapitele, tympanon, tralki itp. Rys. 3,4 wariant II - pokazuje podkreślony detal elewacji głowice, girlandy, popiersia i cały drobny detal, natomiast pozostała część elewacji jest dosyć jednolita, piaskowa. Kolory drzwi i krat w obydwu wariantach są jednakowe. Stolarka okienna - biała. KONSERWACJA I NAPRAWA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH mgr Ewa Palacz 10

11 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 - Stan zachowania elewacji z 1922r. widoczna wyraźna kolorystyka w pasie pod pilastrami, czyli w całym tle elewacji; detal architektoniczny - w kolorze równorzędnym do boniowania Fot.2 - Stan zachowania z 1925r. Po renowacji. Zabudowane wejście piwniczne. Powtórzony wyraźny kolor tła elewacji, cokół ciemniejszy 11

12 Fot.3 - Waza kamienna silna destrukcja piaskowca, nalot węglanowy, nasycenie farbą wapienną Fot.4 ZbliŜenie destrukcja kamienia pod powłoką solną 12

13 Fot.5 - Ubytki kamienia i spoiny na łączeniu blacha kamień Fot.6 - Putta ze sceny figuralnej tympanonu, przede wszystkim zanieczyszczenie guanem ptasim, pod nim czarny nalot atmosferyczny i skorupy soli gipsowych 13

14 Fot.7 - ZbliŜenie na putto Fot.8 - ZbliŜenie 14

15 Fot.9 - Girlanda pod górnym gzymsem farba całkowicie zmyta Fot.10 - Popiersia odlane w zaprawie barwione w masie 15

16 Fot.11 - Kapitel pilastra widoczna warstwa pokostu gruntującego Fot.12 - Odparzenia w partiach tynkowanych 16

17 Fot.13 - Elewacja od strony ul. Łaziebnej zanieczyszczenia tynku, cokół z płyt piaskowca z napisami sgraffiti Fot.14 - Fragment stolarki okiennej parteru brak śladu koloru 17

18 Fot.15 - Elewacja od strony ul. Staromłyńskiej w gorszym stanie zachowania, silniejsze zanieczyszczenia, więcej odparzeń w tynku Fot.16 - Tympanon i waza od strony ul. Staromłyńskiej lepiej zachowane 18

19 Fot.17 - DuŜe ubytki w detalu elewacji, odparzenia Fot.18 - Odparzenia w kapitelach i boniowaniu elewacji 19

20 Fot.19 - Cokół schodów granitowych, zniszczony piaskowiec, ubytki w spoinach Fot.20 - Schody wejściowe dobrze zachowane 20

21 Fot.21 - Fragment balustrady schodów wejściowych brak ubytków mechanicznych, do oczyszczenia i pomalowania Fot.22 - Fragment koloru pod warstwą czarnej farby, stalowo-szary 21

22 Fot.23 - Fragment drzwi dębowych, wejściowych dobrze zachowane, przemalowane Fot.24 - Skorodowana krata okna piwnicznego 22

23 Ze względu na złoŝoną problematykę prac konserwatorskich przy elewacji, prace naleŝy wykonywać pod ścisłym nadzorem biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz konserwatora technologa. Wszelkie odstępstwa od programu powinny być konsultowane z nadzorem konserwatorskim. Ostateczne decyzje co do kolorystyki elewacji mogą być podjęte po wykonaniu badań laboratoryjnych. Wytypowane preparaty firmy Sto Ispo moŝna zastąpić równoległymi - z firmy Remmers lub Baumit. NaleŜy konsultować zastosowanie preparatów z nadzorem konserwatorskim. KONSERWACJA I NAPRAWA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH mgr Ewa Palacz 23

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACJI OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL. PODZAMCZE 7 AUTOR BADAŃ: mgr Agnieszka Witkowska AUTOR DOKUMENTACJI : mgr Agnieszka Witkowska WROCŁAW, czerwiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki SALA BALOWA - 19 - Fot.B.1 Sala Balowa, ściana południowa - 20 - Fot.B.2 Sala Balowa, ściana północna - 21 - Fot.B.3 Sala Balowa, ściana zachodnia Fot.B.4 Sala Balowa, ściana wschodnia - 22 - Fot.B.5 Sala

Bardziej szczegółowo

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ROTUNDA - 8 - Fot.R.1 Rotunda, widok w kierunku północnym Fot.R.2 Rotunda, widok w kierunku zachodnim - 9 - Fot.R.3 Rotunda, widok w kierunku wschodnim Fot.R.4 Rotunda, widok w kierunku południowym - 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan sytuacyjny Rys. nr 1. Elewacje - kolorystyka OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO zalecenia wstępne: rusztowania do prac remontowych i konserwatorskich winny zabezpieczać elewacje przed zamakaniem w trakcie trwania prac konieczne zadaszenie rusztowania

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie:

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie: USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻY WROCŁAWSKIEJ W NYSIE - II ETAP ADRES INWESTYCJI : NYSA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Chemiczne oczyszczenie wraz z nałożeniem preparatu zabezpieczającego powierzchnię elewacji z cegły klinkierowej, z uzupełnieniem brakujących cegieł lub ich wymiana w

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 2. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 80/81 2.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 2.1.1. ELEWACJA NR. 80. Kamienica z elewacją klasycystyczną,

Bardziej szczegółowo

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY

OCHRONA I MALOWANIE DREWNA PORADY PORADY OCHRONA I MALOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA Przed przystąpieniem do malowania drewna należy przygotować: rękawice gumowe maska ochronna opalarka szpachla papier ścierny pędzel do drewna lub wałek folia

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Z - 1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500

SPIS RYSUNKÓW Z - 1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500 A/ Opis SPIS TREŚCI 1. Podstawy opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Lokalizacja 4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 5. Dane techniczne 6. Zagospodarowanie terenu 7. Elewacje opis stanu

Bardziej szczegółowo

Program prac konserwatorskich REST

Program prac konserwatorskich REST Program prac konserwatorskich REST Konserwacja Zabytków A R T P i o t r D y b a l s k i 60-616 Poznań, Ul.Wołyńska 5 m.1, NIP: 7811154551, REGON: 634476884 tel.(0-61) 8471 579, GSM: 0-602 599 109, e-mail:dibalaq@go2.pl,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO STARCZANOWO 10, MUROWANA GOŚLINA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W STARCZANOWIE 10, MUROWANA GOŚLINA PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 19,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania 2 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z cegieł 3 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z kamienia RAZEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST. O1.O1 ROBOTY BUDOWLANE XVII. PRACE KONSERWATORSKIE - ELEWACJE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST. O1.O1 ROBOTY BUDOWLANE XVII. PRACE KONSERWATORSKIE - ELEWACJE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST. O1.O1 ROBOTY BUDOWLANE XVII. PRACE KONSERWATORSKIE - ELEWACJE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONYWANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH Stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 24/6 w Olsztynie Autor dokumentacji konserwatorskiej : Danuta Pestka Anna Krause OLSZTYN

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 3. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 82/83 3.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 3.1.1. ELEWACJA NR. 82. Kamienica w układzie kalenicowym dachu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Lp. spec.techn. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 d.1 SST.01.01 KNR 2-01 0307-02 + KNR 2-01 0307-06 Wykop liniowy z przewozem gruntu taczkami na odległość do 100 m (kat.gr.iii)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin ul. Konwaliowa 2 INWESTOR: Powiat Pleszewski ADRES: 63-300 Pleszew NIP 617-000-36-50 Ul. Poznańska 79 tel. kom. 0502 223 864 ADRES BUDOWY: 63-300

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela 1. TYNKI NA SPOIWIE CEMENTOWYM I WAPIENNYM IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW Plamy spowodowane zaciekami wodnymi

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 1. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 77/79 1.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 1.1.1.ELEWACJA NR. 77. Na początku XIX wieku kamienica była

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY W SUMINIE

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY W SUMINIE Strona tytułowa obmiaru BranŜa: Budowlana Rodzaj: Przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY W SUMINIE Wspólny Słownik Zamówień: KOSZTORYS: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y RENOWACJI ELEWACJI I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W HALI SPACEROWEJ

P R O J E K T B U D O W L A N Y RENOWACJI ELEWACJI I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W HALI SPACEROWEJ P R O J E K T B U D O W L A N Y RENOWACJI ELEWACJI I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W HALI SPACEROWEJ OBIEKT : OBIEKT BUDOWLANY HALA SPACEROWA ADRES : SZCZAWNO-ZDRÓJ, UL. KOŚCIUSZKI 23 DZIAŁKA NR 538/4, OBRĘB

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela NAPRAWA USZKODZEŃ PODŁOŻA Z DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela Podłoża drewniane maluje się przede wszystkim w celach ochronnych. Drewno jako materiał budowlany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Załącznik nr 12 do SIWZ EKSPERTYZA TECHNICZNA I.DANE OGÓLNE OBIEKT: BUDYNEK INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMI NAUK TEMAT: OPRACOWANIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO STOLARKI OKIENNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczny renowacji murowanego ogrodzenia

Projekt architektoniczny renowacji murowanego ogrodzenia Przedsiębiorstwo ARI spółka z o.o. 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16A tel./fax 061 820 85 93 e-mail: info@ari.com.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ARCHIT. - ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru klasztornego przy kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie ADRES INWESTYCJI : 83-330 Żukowo, ul. 3-go maja 4 INWESTOR : Parafia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI PRZEDMIAR INWESTORSKI 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i renowacja elewacji muru ADRES INWESTYCJI : ul. Staszica 1, 64-980 Trzcianka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFII WARSTW MALARSKICH Stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 21/8 w Olsztynie Autor dokumentacji konserwatorskiej : Danuta Pestka Anna Krause OLSZTYN

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45215500-2 Obiekty uŝyteczności społecznej REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

EGZ. Biuro Projektowe DGJ-FHU Jerzy Bis. 37-450 STALOWA WOLA AL.JANA PAWŁA II 13 tel. (015) 844 06 20, www.dgj.net.pl email: biuro@dgj.net.

EGZ. Biuro Projektowe DGJ-FHU Jerzy Bis. 37-450 STALOWA WOLA AL.JANA PAWŁA II 13 tel. (015) 844 06 20, www.dgj.net.pl email: biuro@dgj.net. EGZ. Biuro Projektowe DGJ-FHU Jerzy Bis 37-450 STALOWA WOLA AL.JANA PAWŁA II 13 tel. (015) 844 06 20, www.dgj.net.pl email: biuro@dgj.net.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestycja: Rewitalizacja poprzez przywrócenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE Mgr inż. arch. Elżbieta Podwińska 35-206 Rzeszów ul. Broniewskiego 28/7 OBIEKT: RENOWACJA HALLU I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA Lp Nazwa rysunku Stadium Skala Nr rys. 1. Sytuacja inwentaryzacja 01 2. Fotografie inwentaryzacja 02 3. Fotografie inwentaryzacja 03

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku Data opracowania: 2007-09-12 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku Adres inwestycji: Zamawiającyr: Białystok, ul. Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP. Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski

Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP. Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski Obiekt budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Historia projekt: Henryk Marconi budowa: 1853-56 (rycina z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI:

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: Remont elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT Hydroekspert Biuro Projektów i Usług 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12 lok. 15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji ponad dachem Budynku Głównego Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

SCHODY TERENOWE OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

SCHODY TERENOWE OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE - 8 -Obiekt budowlany; budynek KOŚCIOŁA p.w. Najświętszej Marii Panny CHODNICZEK OD STRONY WSCHODNIEJ SCHODY TERENOWE OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 8 - 7 -Obiekt budowlany; budynek KOŚCIOŁA p.w. Najświętszej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO REMONTU KOŚCIOŁA W PASTWIE

OPIS TECHNICZNY DO REMONTU KOŚCIOŁA W PASTWIE OPIS TECHNICZNY DO REMONTU KOŚCIOŁA W PASTWIE 1. OPIS ZAKRESU REMONTU Planowany remont wykonany będzie w następującym zakresie: 1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 2014-04-24. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 2014-04-24. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Makro-Budomat Development Sp. z o.o. -187 Warszawa ul.wolska 50 A Pawilon 9 B PZEDMIA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 45442110-1 Malowanie budynków

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Świętojańska 6

PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Świętojańska 6 Z082/07-10 DATA : 07.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT TECHNICZNY CPV: 45442110-1 TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 wraz z rozbiórką tarasów i robotami towarzyszącymi ADRES INWESTYCJI : 09-400 Płock, ul. M.C. Skłodowskiej 2a INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W GDYNI ul. 10 Lutego 38/39

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W GDYNI ul. 10 Lutego 38/39 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W GDYNI ul. 10 Lutego 38/39 mgr Maciej Szczepkowski Dyplom nr 5832 ASP W-wa 81-368 Gdynia, ul. Świętojańska 4-8/40 PROGRAM PRAC

Bardziej szczegółowo

Elewacja frontowa widok ogólny

Elewacja frontowa widok ogólny PROGRAM KONSERWATORSKI I Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest renowacja elewacji budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej nr 5 w Opolu, wpisanego do rejestru zabytków woj. opolskiego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul.

Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul. Strona1 Opis 1.Przedmiot opracowania Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul. Kujawska 4 2.Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Kollarz kw. VII na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie nagrobek kamienny /piaskowiec/ o wysoko ci 250 cm. Brak krzy

Kollarz kw. VII na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie nagrobek kamienny /piaskowiec/ o wysoko ci 250 cm. Brak krzy 1 I. Kollarz kw. VII na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie nagrobek kamienny /piaskowiec/ o wysokości 250 cm. Brak krzyŝa. Napis złuszczony, nieczytelny. 1. Oczyszczenie nagrobka z nawarstwień

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek mieszkalny wielorodzinny NR ZLECENIA C-n 346 KARTA TYTUŁOWA Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres: Cieszyn, ul. Olszaka 1 Treść: Opinia techniczna określająca zakres niezbędnych prac remontowych elewacji frontowych budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław. Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski

PRZEDMIAR. ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław. Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45443000-4 Roboty elewacyjne 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 1. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A01 2. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A02 3. Inwentaryzacja zestawienie skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Farby na elewacje. Jakość warstwa po warstwie. akrylowe L P. krzemianowe (silikatowe) F. polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe

Farby na elewacje. Jakość warstwa po warstwie. akrylowe L P. krzemianowe (silikatowe) F. polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe L P I C Farby na elewacje akrylowe A I N E E krzemianowe (silikatowe) F A R B Y T Y N I K O polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) silikonowe Jakość warstwa po warstwie 9m 2 1l 6m 2 1l 8m 2 1l TRADYCJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z pracami remontowo renowacyjnymi oraz konserwatorskimi barokowego

Bardziej szczegółowo

MłodzieŜowy Dom Kultury Opole ul. Strzelców Bytomskich 1 opis techniczny architektura maj 2012

MłodzieŜowy Dom Kultury Opole ul. Strzelców Bytomskich 1 opis techniczny architektura maj 2012 1.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Celem opracowania jest remont wnętrza holu - wskazanie kolorystyki, rozwiązań materiałowych i projekt wymiany oświetlenia holu i klatki schodowej wewnątrz budynku

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel 1 Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel N I P : 6 2 7 1 0 6 3 1 7 4 e-mail : wwrobel@profil.com.pl 4 1 5 0 6 C H O R Z Ó W U L. P R Z Y J E M N A 1 4 TEL / FAX : ( 0 3 2 ) 2 4 60 308/309 PROJEKT NR : C

Bardziej szczegółowo

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Kosztorysowanie FORTE 12.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych REMONT ELEWACJI SĄDU REJONOWEGO I ARESZTU ŚLEDCZEGO W NISKU PRZY PL. WOLNOŚCI 15,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH POŁOŻONEGO PRZY UL. WOJEWÓDZKIEJ 33 ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp.

Bardziej szczegółowo

Za realizację wspomnianych obiektów posiadamy referencje oraz list polecający Służb Konserwacji Zabytków miasta Rzeszowa.

Za realizację wspomnianych obiektów posiadamy referencje oraz list polecający Służb Konserwacji Zabytków miasta Rzeszowa. Profile elewacyjne Działalność firmy PROF-BUD oparta jest na wieloletniej praktyce zawodowej przy rekonstrukcji obiektów zabytkowych. Były to prace przy odnawianiu obiektów zabytkowych w centrum Wiednia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, KOLORYSTYKI ELEWACJI, DOCIEPLENIA STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM W BUDYNKU PRZY UL. CHODKIEWICZA 10 W RZESZOWIE ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE PRZY UL. WAŁY CHROBREGO 4 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna Kościół Św. Antoniego w Ratowie Dokumentacja fotograficzna Załącznik do pracowania Renowacja elewacji i fundamentów Kościoła Św. Antoniego w Ratowie 1 Fot. 1 Elewacja boczna, wschodnia. Uszkodzenia lub

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ KONSERWATORSKICH ELEWACJI DOMU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 39 W ŁODZI

DOKUMENTACJA BADAŃ KONSERWATORSKICH ELEWACJI DOMU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 39 W ŁODZI ATIK Sp. z o.o. KONSERWACJA ARCHITEKTURY ul. Nawrot 36/13, 90-055 Łódź NIP 725-000-79-00 REGON 470522160 KRS 0000458481 tel./fax +48 42 674 19 13 kom. +48 503 092 996 e-mail: m.m.kloda@gmail.com web: www.atik.art.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Roboty elewacyjne w Zespole Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie

Przedmiar. Roboty elewacyjne w Zespole Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie Przedmiar Data: 2007-07-06 Budowa: Zespół Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Budynek główny elewacja zachodnia Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ETAP I. DOT. REMONTU BUDYNKU NOWEGO ZAMKU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4 W śywcu. KOLORYSTYKA ELEWACJI. nr rej.609/07

PROJEKT BUDOWLANY ETAP I. DOT. REMONTU BUDYNKU NOWEGO ZAMKU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4 W śywcu. KOLORYSTYKA ELEWACJI. nr rej.609/07 nr rej.609/07 PROJEKT BUDOWLANY DOT. REMONTU BUDYNKU NOWEGO ZAMKU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4 W śywcu. ETAP I KOLORYSTYKA ELEWACJI S S Stadium : Projekt budowlany BranŜa : Budowlano-konstrukcyjna Lokalizacja :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : "ARTMANU STUDIO" PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MARTA FIEMA DEMBIŃSKIEGO 16/17; 63-400 OSTRÓW WLKP. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek

Bardziej szczegółowo

Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22.

Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22. Załącznik nr 4 Znak sprawy: KZP1/253/TT/22/16 Zakres prac remontowych remont elewacji budynku wymiennikowni G3 przy ul. Podwisłocze 22. I. Zakres ogólny 1. Ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie go

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT - DELTA.

MIASTOPROJEKT - DELTA. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE 1 MIASTOPROJEKT - DELTA. 45-355 Opole ul. 1-go Maja 30a tel. 502719325 METRYKA PROJEKTU obiekt : BUDYNEK BIUROWY temat : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI - OCIEPLENIA

Bardziej szczegółowo

Parametry podłoży budowlanych

Parametry podłoży budowlanych Parametry podłoży budowlanych Dla wszystkich podłoży budowlanych, które będą zdobione lub zabezpieczane możemy wyróżnić pewne wspólne parametry oraz działania bez których aplikacja kolejnych warstw będzie

Bardziej szczegółowo

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Ściany zewnętrzne budynków są przeważnie wzniesione z materiałów opartych na składnikach mineralnych. Ich porowata struktura bardzo szybko wchłania wodę,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE. Warszawa ul.st.kostki Potockiego 10/16

PRZEDMIAR MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE. Warszawa ul.st.kostki Potockiego 10/16 MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE Warszawa ul.st.kostki Potockiego 1/16 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru i elementów piaskowcowych muru oporowego od wejścia głównego do Pałacu ADRES

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo