REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R."

Transkrypt

1 S p o r t Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr.205 DRUGI TRAGICZNY WYŚCIG na torze w Rudzie Pabianickiej. Dżokej Ufasz spadł z konia wczoraj na tej przeszkodzie, na której w sobotą spadla p. Iwanowska. f tan jego jest bardzo ciężki. Na torze wyścigowym w Rudzie Pabianickie] wydarzył sie znów tragiczny wypadek, w którym ciężko ranny został znany dżokej Eljasz. Stało się to w trzecim biegu z przeszkodami na przestrzeni 3000 metrów o nagrodę zł. Do gonitwy tej zapisanych było 9 ko ni. P. Eljasz jechał na ogierze Iwan II" grona oficerów II dyw. artylcrji. Czy Niemcy pośredniczą chińsko- w rokowaniach sowieckich'; Berlin, 28 lipca. Biuro Wolffa donosi z Waszyngtonu, te sekretarz stanu Stimson potwierdzić mial z powołaniem sie na oświadczenie posła chińskiego Wu wiadomość o podjęciu wstępnych rokowań sowiecko - chińskich za pośrednictwem przedstawicieli obu państw w Berlinie. W sekretariacie stanu oświadczono, że o udziale rządu niemieckiego w tych rokowaniach nic nie wiadomo. Prasa berlińska podaje te wiadomość równocześnie z oświadczeniem Izwiestji", zaprzeczającem pogłoskom o podjęciu rokowań sowiecko - chińskich w Berlinie, podkreślając ze swej strony, źe wspomniane rokowania jeszcze sie nie rozpoczęły, ale sie rozpocząć mogą w przyszłości. Regencja opolska obrażona na prokuratora n> procesie Utitza. Bytom, 28 lipca. Regencja opolska jest bardzo niezado wolona z toku procesu Ulitza. Szczegół nie dotkniętą czuje się z tego powodu, iż prokurator okrślil dokumenty, dostarczon przez tę regencję w sprawie Białuchy, jako spreparowane dla celów pro cesu. W związku z tem zapowiadają niemieckie kofa oficjalne demarche rządu Rzeszy w Warszawie. Ameryka redukuje mndatki na mbwojenia. Nowy Jork 28 lipca Jak donoszą pisma amerykańskie w 'riach najbliższych wniesie prezydent ioover do parlamentu nowv projekt.inniejszenia wydatków Stanów Zjećio ozonych na zbrojenia. Wprawdzie budżet tegoroczny został zmniejszony już o i0 miljonów dolarów, lecz sume tę u- vaża Hoover za małą i chce dać światu >wód, że Stany Zjednoczone rzeczyiście ograniczają w sposób możliwy we zbrojenia, przeszkodę 1 kopnął Eljasza w klatkę PRZESZKODA ŚMIERCI" odpowiada piersiowa tak mocno, iż zgniótł ją. Prócz tego nieszczęśliwy dżokej odniósł jeszcze ciężkie obrażenia ciała. wymogom sportowym i czy nie mamy tu do czynienia z czyjemś karygodnem niedbalstwem Na miejsce wypadku przybyła karetka pogotowia, która udzieliła mu pierw Zwracamy na to uwagę władz proku ratorskich, które niewątpliwie w spraszej pomocy. Stan jego jest groźny.. wie tej przeprowadzą skrupulatne śledź Należy zaznaczyć, iż wypadek len..,,..... iniał miejsce na tej samej przeszkodzie,,.. two. Opinja Łodzi jest poważnie zanlepokojona wstrząsającemi wypadkami w na której spadła onegdaj znana sports- Rudzie nieuka p. Iwanowska. Fakt ten daje dużo do myślenia. Dwa Jednocześnie musiły napiętnować tragiczne wypadki podczas dwuch dni stanowisko zarządu Tow. wyścigów to rzecz niezmiernie rzadka w histor.il konnych i gospodarzy, którzy czynili Konie ruszyły ze startu o godzinie 4 po południu. Po plerwszem okrążeniu dżokej Eljasz podczas brania przeszkody spadł z konia na druga stronę przeszkody. Koń bez jeźdźca przeskoczył wa się samorzutnie pytanie, czy owa ' żliwlć prasie zdobywanie wyścigów konnych. Wobec tego nasii wszystko, co tylko mogli, aby unłerno- Informacji. Nowy gabinet francuski będzie dziś utworzony. (Polska Aeencla T ejekratl.-zna) Briand rozpoczął dziś o godz rano konferencję, mającą na celu utworzenie nowego gabinetu. Po południu Briand przyjął szereg wvbitnych osobistości, poczem udał s<ę do Pałacu Elizejskiego, gdzie odbył 40- minutową konferencję z prezydentem Doumerguem. Po wyjściu z Pałacu Elizejskiego Briand oświadczył przedstawi cielom prasy, iż dąży do odprężenia atmosfery, jednakże zasadniczą podstawa nowej konopcji rządowej jest ostatni gabinet, który nigdy nie doznał porażki. Czemuż go więc nie zachować? Być może, zdołam gabinet dotychczasowy rozszerzyć". Hołd legionistów Briand spodziewa się, iż utworzy gabinet jutro wieczorem. Polska Aeencla 1 elegraflczna. Staje się widocznem, że Briand zamierza powołać do nowego gabinetu większość członków ostatniego rządu, po zyskując nadto współpracę radykałów, od których Briand otrzymać ma odpowiedź w dniu jutrzejszym. ** i*. (Polska Agencja Telegraficzna) Briand, powołując do nowego gabinetu członków dotychczasowego rządu, o- flarowałby radykałom^stanowiska ministrów bez tek. krakowskich dla p. prezydenta Mościckiego. Kraków, 28 lipca. fpolska Agencja telegraficzna) W ostatnim dniu pobytu p. Prezydenta Rzeczypospolitej w Krakowie odbyło się w katedrze na Wawelu uroczyste na bożeństwo, celebrowane przez ks. biskupa Rozponda w asyście licznego duchowieństwa. O godz. 10-ej rano p. Prezydent Rze czypospolitej w otoczeniu świty udał się z apartamentów Zamku do kościółka katedralnego przy dźwiękach dzwonu Zyg mumta. U wejścia głównego do katedry oczekiwał p. Prezydenta ks. biskup Roz pond w stroju pontyfikalnym wraz z kanonikami katedralnymi. P. Prezydent Rzplitej, prowadzony przez ks. biskupa, przeszedł nawę boczną do kaplicy Batoretro, gdzie przez chwilę klęcząc, modlił się przed cyborjum. W czasie nabożeństwa śpiewał chór Echa". Po ostatniej ewangelji ks. biskim Rozpond P. Prezydentowi Rzplitej udzielił błogosławieństwa. W chwili tej zaintonowano Boże, coś Polskę". Po nabożeństwie udał się p. Prezydent do Zamku, gdzie o godz przy Jął w sali poselskiej hołd delegacji Okrę gowego Związku Legionistów wojewódz twa krakowskiego. Wchodzącego na sale P.Prezydenta powitali legjoniści 3-krotnym okrzykiem Niech żyje!", poczem prezes Okr. Zw. Legionistów, poseł Pochmarski, wygłosił dłuższe przemówienie, w którem w imieniu delegatów Związku Legionistów złożył wyrazy głębokiej czci i wiernego oddania. Po przemówieniu poseł Pochmarski ucałował reke p. Prezydenta. W momencie ogólnego wzruszenia p. Prezydent serdecznie uścisnął prezesa Zw. Legj. p. Pochmarskiego, poczem podziękował legionistom za wyrazy przywiązania do osoby Prezydenta Rze czyposipolitej, zaznaczając w łaskawych słowach, że miło jest mu widzieć najbliż szych żołnierzy Komendanta. Po przyjęciu hołdu Legjonistów zwrócił się do P. Prezydenta senator Roi le, jako przewodniczący komitetu budowy domu im. Józefa Piłsudskiego w Oleandrach, prosząc p. Prezydenta Rze czypospolitej o przyjęcie godności protektora budowy domu - pomnika ku czci 6-go sierpnia, na co P. Prezydent wyraził swą zgodę. O słanie zdrowia p. Iwanowskiej dawano wiadomości jak najbardziej sprzeczne. Dzięki temu do prasy warszaw skiej dostała się depesza, iż p. Iwanowska umarła. Również panowie dygnitarze z końskiego kasyna" odmówili u dzielenia wiadomości co do zdrowia p. Eljasza, pragnąc wypadek ten ukryć. Śledztwa! Śledztwa! Śledztwa! Domaga się tego od naszych władz cała Łódź. Oba tragiczne wypadki na torze w Rudzie nie mogą być zatuszowane 1 nie będą zatuszowane! Republika" się o to postara! Ogólnopolski związek kas chorych nie xostal jeszcze rozmiatana. Warszawski korespondent Republiki" (B.) telefonuje: Wczorajsza prasa podała wiadomość o rozwiązaniu ogólno - państwowego Związku Kasy Chorych i przypuszczalnej nominacji na komisarza rządowego pro'f. Michała Orzęckiego. Jak się dowiadujemy, ministerstwo pracy i opieki społecznej nie zamierza w tej chwili rozwiązywać związku. Zona dyplomaty amerykańskiego zabita n> katastrofie samo* ckodowej pod dserlinem. Berlin, 28 lipca. Dziś popołudniu w Spandawie pod Berlinem wpadł samochód, którym jechał urzędnik ambasady amerykańskiej Curtis, na samochód ciężarowy. Wskutek zderzenia pani Curtis uległa tak ciężkim obrażeniom, iż wkrótce potem zmarła. Siostra jej walczy ze śmiercią, Curtis jest tylko lekko ranny. Pułk. Magier głównego ko policji. zastępca, mendanta Pierwszym zastępcą głównego komen danta policji państwowej na miejsce p. Wardęskiego ma zostać, jak słychać, ppułk. dr. Nagler, szef centrali służby śledczej. Jednocześnie pułk. Nagler o- trzyma nominację na podinspektora. Dru gim zastępcą komendanta głównego ma być mianowany inspektor Geib. Krwawa walka komunistów x policja n> Xa rzehiu. Belgrad, 28 lipca. Według doniesień z Zagrzebia, policja otoczyła nocy dzisiejszej lokal, w którym odbywało się tajne zebranie komunistów. Komuniści poczęli strzelać z rewolwe rów do wywiadowców, którzy odpowiedzieli strzałami. Trzech komunistów jest zabitych, jeden z wywiadowców odniósł rany. Kilku komunistów aresztowano.

2 Str.2 :29\ II 1929 Oficerowie niemieccy organizatorami W związku z ostatnim konfliktem sowiecko - chińskim należy również wspo umieć o wpływach niemieckich w annjl chińskie]. Wpływy Niemiec w Chinach wzrastają ciągle, a szereg oficerów nie mlecklch zajmuje odpowiedzialne stanowiska w chińskim sztabie generalnym Paryski Temps", opierając się na informacjach Journal de Shanghai", rekonstruuje częściowo historję powstania 1 istnienia tych wpływów, które, jak niegdyś niemieckie wpływy w Turcji, mają Chiny pozyskać dla przyszłych cc lów państwa niemieckiego, a obecnie umocnić więzy handlowe i przemysłowe, zadzierzgnięte po wojnie. W maju b. r. umarł w Szanghaju pu! kownik niemiecki Max Bauer, doradca jenerała Czang - Kai - Czek. Gdy w roku 1927 ten były pomocnik Ludendorffa zjawił się w Chinach, pisma niemieckie podały, że rola jego ogranicza się do studjowania kilku zagadnień technicznych, wypływających z jego stanowiska inżyniera - doradcy głównodowodzącego Czanga. Po niejakim czasie Bauer zwerbował w Niemczech cały zastęp oficerów,'ma jących tworzyć związek sztabu generał nego przy rządzie nankińskim. śmierć Bauera przeszkodziła tym planom. W kilka dni po jego śmierci w Journal de Szanghai" ukazał się artykuł, którego autor pisze: Oficerowie niemieccy podjęli się w Chinach pracy wykonywanej przez bolszewików. Tyl ko że działalność ich jest cicha, bez roz głosu, bez głośnej reklamy, która charakteryzowała czyny Borodina l jego wspólników". A dalej czytamy: Weźmy którąkolwiek prowincję chińską, a bezwątpienia w otoczeniu panującego tam generała znajdziemy jednego lub więcej nlemców. W Mukdenie jest nlemców 40-tu oficerów I Inżynierów. iluż oficerów niemieckich założyło już w północnych Chinach domy handlo we, których jedyne tranzakcje to ładunki amunicji 1 broni. Weźmy jenerała Fcng - Ju - Sjang. W świcie jego znajduje się rzekomo tylko dwóch niemców, ale ci dwaj znaleźli już zajęcie dla 22 ro daków 1 można śmiało powiedzieć, że cała armja Feng - Ju - Sjanga jest wyekwipowana, uzbrojona i zaaprowidowana przez niemców. Jeszcze dwa lub trzy lata temu u żołnierzy tej armji znajdowano pocztówki, wyobrażające ściskających wza jemnie dłonie żołnierza niemieckiego i armji chińskiej. oficerów sztabowych niemieckich. 67 wyższych oficerów, 42 oficerów niższej rangi, lotników, artylerzystów, Inżynierów, kawalerzystów. Następcą Bauera w sztabie jenerała Czang - Kai - Czeka jest również niemlec". Porażka wojenna Niemiec nie ujęła w Chinach nic z prestiżu, jakim się cieszył tam przed wojną niemiecki instruk tor wojskowy. Penetracja niemiecka w Chinach podjęta została zaraz po wojnie z prawdziwą niemiecką metodyczrtośclą. W roku 1921 powrócili do Chin c! niemcy, którzy z dawien dawna posiadali tam stosunki i, nawiązując zerwane nici, przyeotowywalł grunt dla dalszych emisariuszy, Oficerowie niemieccy przyszli bez hałasu, upewniwszy się przedtem droga dyplomatyczną, że będą mile widzianymi gośćmi. Ten element wojskowy ma odmienne skuteczne sposoby propagandy. Wojskowe towarzystwo im. Ludendorffa, istniejące w Szanghaju, kierowane przez byłego jenerała niemieckiego, jak kolwiek oficjalnie niema łączności z rza dem niemieckim, jest w kontakcie z nie mlecklm sztabem jeneralnytn i działa zawsze w porozumieniu z niemleckleml sferami oflcjalnem). Celem tej organizacji jest nletylko militaryzacja Chin, ale i uformowanie dla Niemiec sprzymierzeńca łacodneeo I wiernego. Zjazd hallerczyków w Poznaniu. Przemówienie gen. Hallera. Poznań, 28 lipca. W dalszym ciągu zjazdu Hallerczyków odbyło się dzisiaj rano w katedrze nabożeństwo, po którem delegacja zjazdu złożyła wieńce na grobie królów Mieczysława I i Bolesława Chrobrego. Następnie uczestnicy zjazdu przemaszerowali przez miasto, po defiladzie przed starszyzną złożyli wieniec u stóp pomnika Kościuszki. Następnie odbyła się akademja, którą zagaił gen. Haller. Powitał on gości i publiczność, poczem omówił znaczenie i działalność armji błękitnej, a zakończył wzniesieniem okrzyki na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 1 jej Prezydenta. Prof. Nowowiejski odegrał na organach hymn narodowy. Następnie gen. Haller wzniósł okrzyk na cześć na rodów sojuszniczych, który trzykrotnie powtórzono przy dźwiękach Marsyljanki". Dalej przemawiał gen. Latour, poczem odczytano szereg depesz z życzeniami dla zjazdu. Dalszy program wypełniły przemówienia delegatów, poczem odbyły sie produkcje artystyczne. Wieczorem odbył się bankiet pożegnalny. Sekretarz sądu Najwyższego w Moskwie nonełniat sy iemalycinie defraudacje. RYGA. 27 lipca. Największą sensacją Moskwy jest o- becnie wykrycie w prokuraturze sądu najwyższego ZSSR. defraudacji oraz systematycznego łapownictwa. Jak wynika ze śledztwa, głównym aktorem w tej wielkiej aferze bvł komunista Grlszyn, sekretarz sadu najwyższego i osobisty Lunaczarskiego. przyjaciel komisarza Griszyn mjał całą sieć nomocnlków, którzy popełniali systematycznie kradzieże dobra państwowego pobierali ła pówki od wszystkich niemal klientów chińskiego, nad którymi górował portret Wilhelma II, a pod tem napis nie Aby zabezpieczyć sobie i swym po sądu. miecki i chiński: Wieczna przyjaźń po mocnikom bezkarność, Gnszvn zorganizował centrale dostawy kobiet" na łączy oba narody". Następujące cyfry podaje Journal wszystkie zabawy, wieczorki czytaj de Szanghai": w maju r. b. w sluźb'e orgje organlzowanne przez komisarzy i dygnitarzy jenerałów chińskich znajdowało się 42 sowieckich. Śledztwo wykazało, że stałymi klientami te] centrali" był Luczanarski] 1 Ryków. Grlszyn na wieść o rozpoczęciu śledztwa, popełnił samobójstwo. Śledztwo ze względu na... taj?mnlce państwowe prowadzi wiceprezes GPU..jagoda. M90o««««aeo«e«e«e>oo<tc9oe»«««>c żądajcie REPUBLIKI" *» CSPRESSU' w kiosku gazetowym F. Janimka willa Bendytowicza obok felczera Janickiego.»8a»aa«aa»aaa i; W KRYNICY zudaicie REPUBLIKI MEXPRVSSU" w Księgarni zdrojowej.ruch" oraz Biurze dzienników J. Englender. Zmartwychwstanie N205 iv 38 godsin po śmierci Brooklyn, 27 lipca. W ostatnich dniach zdarzył się tu wypadek, jakiego nie zanotowano dotych czas w medycynie. Jeden z mieszkańców Brooklynu, Paweł Bregnetti, popełnił samobójstwo przez zatrucie gazem świetlnym. Do pokoju samobójcy dostano słę dopiero w kilka godzin po wypadku, w chwl li, kiedy wszelki ratunek zdawał się spóźniony. Natychmiast wezwany lekarz stwierdził śmierć. Mimo wszystko przewieziono denata do szpitala, gdzie zastosowano sztuczne oddychanie przy pomocy t. zw. pullmotoru, aparatu, wprowadzającego do płuc czysty tlen. Mimo to przez kilkanaście godzin zmarły nie dawał najmniejszego zntku życia. Niemniej jednak pompę tlenową stosowano w dalszym ciągu. Dcniero po 38 urodzinach samobójca począł oddychać. Obecnie jest uratowany. Głodówka uwięzionych komunistów paryskich., (Polska Aeencla Telegraficzna) 109 uwięzionych komunistów, oskarżonych o przygotowanie spiska komunistycznego, rozpoczęło dziś głodówkę. Polska Aeencte Telegraficzna Dokonano tu rewizji w tajnej drukarni komunistycznej, przyczem aresztowano kierownika drukarni. Marsylja, 28 lipca. (Pokka Aeencla leleerafkzna) Wśród tutejszych komunistów dokona no szeregu aresztowań, przyczem skonfiskowano wiele odezw w sprawie organ' zacji manifestacji w dniu 1 sierpnia. HENR1 DUYERNOIS. Pierwszy brzask. oddaje krok. wyraźnie każdy głos, każdy 1 W owej niepojętej 1 nieokreślonej chwili pewien człowiek zapukał do drzwi mieszkania młodego lekarza. Był to lekarz, który niedawno ukończył studja I osiadł tu przed kilkunastu dniami. Praktyki dotąd nie miał żadnej. Zbudzony ze Wielu ludzi chełpi się, że zna życie, chełpi się, że poznało wszystkie jego tajniki, widziane w dzień przy jasnem świetle 1 w nocy, przy sztucznem oświetleniu i słabych promieniach księżyca. snu, stał oto zaspany, przed pierwszym Niechaj pamiętają jednak, że nie znają o- człowiekiem, który przyszedł po radę, wej krótkiej chwili, miedzy nocą, a pierwszym brzaskiem dnia, chwili tak nieu Prędko! Prędkoć Chodź pan, panie po pomoc. chwytnej, niepojętej, w której jednak doktorze! Nieszczęśliwy wypadek! Chora umiera! dzieją się dziwy i cuda, rzeczy piękne i rzeczy okropne I w której mistrz życia Przybysz mówi szybko. Wargi jego tworzy zagadki. są białe, jak kreda. Oczy patrzą ponuro. Poszli. Spieszą. Odgłos ich kroków Wielu ludzi przypuszcza, że zna ludzi 1 rzeczy, że zna wszystkie tajniki, ich przy pomocy kieszonkowej latarki doj odbija się cudownie. Nim wyszli, doktór, dusze, serca charaktery, zwyczaje. Niechaj pamiętają jednak, że nie znają tych rysach ostrych. Twarz, budząca nieporzał twarz przybysza. Dziwna twarz, o tajemnic, lśniących gdzieś głęboko, w kój. Doktór przed wyjściem zawahał się zakamarkach duszy 1 wypływających Może to strach I przerażenie zmieniły te tylko na krótką chwilę, tak krótką, jak rysyr Kto wie? Doktór jednak wrócił owa chwila, pomiędzy nocą a pierwszym szybko na chwilę. brzaskiem. 1 teraz czuje się pewniej, gdy dotyka ręką bocznej kieszeni, w której ma Dzieją się dziwy I cuda w owej jedynej chwili. Dzieją się rzeczy wielkie I nie rewolwer. Droga trwała dość długo. Szli przez pojęte. Wielka cisza spoczywa wówczas wąskie, kręte uliczki, brudne, zaśmiecone. Potem przeszli przez ciemne, brudne nad miastem, ulice są jak wymarłe. W tej chwili powietrze jest czyste I jasne 1 podwórze I po wykrzywionych stopniach udali się na górę. Pokoik, nędznie umeblowany, oświetlony był tylko małą żarówką. W głębi pokoju, na łóżku leżała młoda dziewczyna. Nie miała zapewne więcej niż 16 lat. Twarz jej była trupio blada. Z nosa I ust spływała obficie krew. Powierzchowne badanie nie wykazało żadnego zewnętrznego uszkodzenia. - Trzeba ściągnąć ubranie! zawołał do nieznajomego, który w kącie, nieruchomy, rozgorączkowanym I niemal nieprzytomnym wzrokiem patrzył na lekarza. Podczas rozbierania dziewczyny, zauważył lekarz że na jednej nodze brakowało pantofla. Lecz nie mógł długo zastanawiać się nad drobneml szczegółami. Przystanił do badania chudego, wątłego ciała. Chora dogorywała. Serce biło eonu słabiej. Jeszcze kilka minut i zupełnie przestało bić. Krwotok wewnętrzny zaopiniował lekarz. Powstały na skutek silne go potłuczenia. Czy jakiś ciężar spadł jej na piersi? Proszę przyjść do mnie popołudniu. Otrzyma pan świadectwo śmierci. Schodząc po ciemnych schodach pomyślał: To dziwne. Praktykę swą zaczynam od śnik.-telnego wypadku. Dobrze, te Jednego tylko. Lecz doktór omylił się. Ledwie wyszedł na podwórze, usłyszał łoskot ciała, spadającego na ulicę. I wypisał drugie świadectwo dla tego człowieka, który przed godziną prosił o pomoc dla Innej osoby. Owej krótkiej chwili, oomiędzy njcą, a pierwszym brzaskiem dnia dzieją się dziwne, niepojęte rzeczy, które tnus/ą zginąć, zanim się narodzą. W wieczornych gazetach lekarz przeczytał opis sensacyinej krad«ezy. NIEZWYKŁE WŁAMANIE W ŚRÓD MIEŚCIU. Zeszłej nocy dokonano niezwykłego włamania do składu futer w >ródm'eś-' : u. Zbrodniarze wyrąbali w ścianie o*\vór, który Jest zadziwiająco moły. Stąd wniosek, że włamywaczem była osoba bardzo szczupła, najprawdopodobniej dziecko. Złodzieje zostali spłoszeni I zmuszeni byli umknąć, wyciągnąwszy szybko dziecko na ulico. Wskazuje na to n',a!y, damski pantofelek, pozostawiony na miejscu zbrodni. Pomiędzy nocą. a pierwszym bizasjkiem dzieją się cudie rzeczy. Zbndnla 1 miłość podaią sobie u^nio i obejmiih się mocnym uściskiem. - r 'um. Hr

3 Ilustr. Republika" Łódź 29-go lipca 1929 roku. Ilustr. Republika" Łódź 29-go lipca 1929 roku. Olbrzymi sukces automobilisldw łódzkich w Poznaniu Zjazd Gwiaździsty do Poznania był w dniu wczorajszym punktem koncentracyj nym polskiego sportu automobilowego. Promienie gwiazdy wystrzeliły daleko w kraj. Zewsząd zdążano w kierunku stolicy Wielkopolski. Kluby rywalizowały o iaknajllczniejsze uczestnictwo.. A. J. zdobył trzy cenne nagrody. A stawka była duża. Wspaniałe nagrody przechodnie 1 spe cjalna nagroda Powszechnej Wystawy Krajowej, w tem jedna nagroda, która już się kończyła". Nagroda Vesty" którą już dwukrotnie zdobył najliczniej Łódzki automoblllzm najmłodsza latorśl naszego życia sportowego od niósł w dniu wczorajszym kapitalny suk ces, i to na całej linji, sukces tem peiniej szy, że jest to zwycięstwo na ogólnokrajowej arenie, a w liczbie pokonanych są kluby stare wiekiem, mocno sportowo zaawansowane i mające już swą tradycję. ŁAK dał wczoraj dowód swej usilnej pracy nad sobą, żywotności i inicjatywy. Sukces automobilistów łódzkich jest pełny, i zasługuje na szerokie omówienie, niestety, późna jednak pora, w jakiej otrzymaliśmy tę radosną wiadomość nie pozwala nam na obszernijsze omówienie wartości tego go niedoścignlonem. zwycięstwa. szy i jeden z najstarszych klubów w Polski: Krakowski Klub Automobilowy i byłaby ta nagroda przypadła teraz Kra kowowi na własność, gdyby nie... Łódź, która odsądziła" swego najgroźniejszego rywala... o dziesięć tysięcy punktów. Wszak to nie do wiary! Młody, trzy lata egzystujący klub pokusił się i to z powodzeniem o to, co pozornie było dla nie tych, którzy widcznie nie wiedzą tem, że w Łodzi umieją pracować. Wspaniałą nagrodą za duży wysiłck są wspaniałe nagrody zdobyte w Poz naniu. Według relacji naszego poznańskiego korespondenta, zjazd gwiaździsty do Turyści Oslrovia 7:3 (3:2). Wczorajsze zawody towarzyskie przy ul. Wodnej. A r?! ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^. ^ ^ 5 ^ 6 ^ ^ 0 1 ^ ^ wykazując w każdym groźnym 2 T a s, e m s k ó l G ^ t i ^ /* T. 1 ' Bro-Lomcncie swą wysoką klasę" Niewiadom c!tf^ L fft z B o c h s k i ci^le i e s z c 2 e ' est o d d a l o "y d swej Turyści: Lass, Kubik Olek, N.ewiadom ski, Kowalski, Szulc, Trajdos, Świętosła wie zeszłorocznej bez zarzutu, formy. pokazał Lass w kilka bramce stylowych pra wski, Chojnacki, Stolarski, Bałczewski, robinzonad przy nieuchronnych Kubik Stefan. zdawałoby się strzałach. Korzystając z wolnego terminu za Przebieg zawodów interesujący i żywy prosili Turyści na mecz drużynę ostrów przy zmiennej naogół przewadze obu dru V - ską, zwyciężając ją po ładnej i emocjo-jżyn. Turyści znacznie lepsi taktycznie nującej walce w wysokim stosunku 7:3, zdobywają prowadzenie przez Chojnacnie oddającym jednak należycie obrazu I kiego ładne splasowanym, shootem, poi przebiegu gry. Wynik 5:3 byłby znacz- czem Stolarski główką z centry Świętonie bardziej na miejscu, gdyby sympaty- I sławskiego podwyższa wynik do 2:0. O- czni goście w ostatnich 3 minutach gry \ strowia bierze się energicznie do pracy l na stracili tak znaczną 2 bramki porażkę. i grę swą Ostrovia nie zasłużyli reprezentowała się jako drużyna nader ambitwych. W kilka minut później Kubik O- i po uchronnie ładnej kombinacji pakuje piłkę lewy do siatki łącznik fioleto niena, przytem jednak zupełnie fair grająca, lek z rzutu wolnego, niezwykle silnie o systemie szybkiej, niezwykle płynne] bitego strzela 3-ą bramkę dla swych choć cokolwiek prymitywnej kombinacji barw, jednak goście szybko się rewanżu- i technicznie co najwyżej przeciętna, lecz ją przez Bernsteina. w rezultacie jako przeciwnik wcale groz Do pauzy 3;2 dla Turystów. Po przer j na, nawet dla dobrze tym razem strzało- wie fioletowi są częściej na froncie i' wo usposobionych Turystów. Najlepszą częścią drużyny Ostrovii jest napad, posiadający w Bernsteinie cenną jednostkę, doskonale predestynowany do kierowania kwiatem. Nierównie gorsze są tyły, słabe taktycznie, zwłaszcza boczni porno cnicy i obrońcy nie umieją zupełnie obsta wić skrzydłowych. Najlepszy stosunkowo środkowy pomocnik, gracz bardzo ambi tny i wytrzymały. Bramkarz nie ponosi najmniejszej winy przy utraconych punktach, trzymał wszystko, co było w jego mocy. Poznania, obfitował w niezliczoną wprost ilość wypadków, które dotkliwie dały się we znaki szczególnie łodzianom, którzy nie mogli się wprost wydostać zaraz po starcie z miasta. I tak pp.: Gotfried Stei gert, który wystartował w sobotę o g. 1 do 1000 kim. biegu, zawrócił już z Pab janic. Kazimierz Poznański w drodze do Warszawy na start musi również zawrócić i ponownie startował w sobotę rano. Jan Holtz przy wymijaniu auta, zawadził o wóz łódzki, przyczem została wyrzucona z wozu przeciwnego p. Hoffmanowa, która uległa ciężkim obrażeniom cielesnym. P. Teschc miał przykry wypadek z nieostrożnym przechod Pozornie dla niem, jak również p. Błaszkowski z bojaźliwym koniem. Wypadków było dużo. Na 60 zawodników, którzy wystartowali. sklasyfikowanych BOJK Wczorajsza niedziela ligowa była bardzo uboga. Rozegrano zaledwie dwa spotkania, wyniki których nie poczyniły większych zmian w układzie tabeli. Garbarnia zajęła dotychczasowt trfzecie miejsce Ł. K. S.-u, który żarów no jak Czarni i Cracovia spadli o jedno miejsce. Szczegółowa tabela rozgrywek ligowych po dzień wczorajszy przedstawią się następująco: 1) Wisła 40:26 19 dów i nawet Lass zmuszony zostaje dwukrotnie do wykazania swych pełnych Mecz nieciekawy, stał na niskim poziomie. Oba zespoły grały poniżej swej kwalifikacji, jednak Turyści grają w tej fazie^ kilka minut bez Stolarskiego i Kubika Olka. Po skompletowaniu drużyny zwykłej formy. Po obu drużynach poznać ogólne przemęczenie. Ł. K. S. wystąpił do gry w ckładzle normalnym. fioletowi przypuszczają ostatni szturm na bramkę Ostrovii, uwieńczony powodzeniem: Bałczewski strzela ostro, bram Garbarnia natomiast z trzema rezerwowymi. Turyści pomimo jednego* de facto karz broni robinzonadę a nadlatujący gracza ekstra klasy (Kubika Al.) wykaza Chojnacki umieszcza piłkę w siatce, poczem w 2-ie minuty później ten sam Do przerwy lekka przewaga gospo li dobrą formę w ataku, często i celnie strzelającym. Zwłaszcza Chojnacki dopisał ponownie jako strzelec uzyskując sam gracz efektownym strzałem o słupek usta darzy, którzy ze strzału Joksza, przy nawia wynik zawodów 7:3 dla Turystów. 3 bramki, gra jego atoli w polu pozostawiała wcale do życzenia. Stolarski i Bał Sędzia pż Andrzejak bez zarzutu. Pu Mili, który fatalnie puścił łatwą do obro wybitne] zresztą pompcy bramkarza czewski grali ambitnie, lecz nieco zbyt bliczności zaledwie niecała 500 osób. ny piłkę, zdobywają jedyną bramkę mało precyzyjnie w oddawaniu posiłek. dnia. Akcje obustronne mało interesujące, rwały się na Iłnjach pomocy, które Z skrzydłowych niespodziankę naogół zrobił Kubik St., który pomimo powolności okazał się dobry w driblingu i po w obu drużynach zawiodły. Sukces Czarnych daniach. Świętosławski biegowo wspania w Czermowcach. ły psuł wiele zbytnim pośpiechem w akcjach, co aż nazbyt często kończyło się dni w Czerniowcach, gdzie osiągnęła Lwowska drużyna Czarni bawiła 2 centrami w aut. Pomoc fioletowych, cała rezerwa iracowała, jak zwykle ambitnie, mocno ednak niedokładnie w passingach. Wszyscy trzej utrzymali się na jednym poziomie. W obronie Kubik Olek okazał się najlepszym bezsprzecznie graczem na zdobywają przez Bałczewskiego i Kubika St, dlasze dwie bramki. Ostrovia znów się otrząsa i po efektownej kombinacji Bernstein strzela celnie w lewy róg nie do obrony.. Stan Sf;3 trwa prawie do końca zawo następujące wyniki: Czarni Jahn 4:4 (2:2). Bramki zdo byli: Nastula 2, Harysymowicz i Sawaka. W drugim dfiiu Czarni Reprezentacja C/erniowiec 5:0. Bramki zdobyli: Nastula 2, Sawka, tur?w,nowicz i Rey man. było 54 łodzian, którzy dla swych barw zebrali punktów, podczas gdy następny klub miał do zanotowania tylko punktów. W rezultacie, Łódzki Automobil Klub zdobył trzy nagrody: Powszechnej Wystawy, Towarzystwa Auto Ubezpieczeń Vesta" i Śląskiego mobilklubu. Tak licznego startu łodzian nie spodziewano się zupełnie. W dniu wczorajszym, odbyła się przez główne miasta Poznania defilada wozów które startowały do zjazdu. Ogółem było ich około 150. Najliczniej reprezento-^ wana była Łódź, którą publiczność nagro dzila oklaskami. Po południu, z terenu gazowni miejskiej przy Grobli wystartował balon kulisty, na którego poszukiwanie wystartowali automobiliścl. Wieczorem w salonach Hugera na PWK odbył się bankiet połączony z uro czystością. Szczegółowe sprawozdanie z raidu. zamieścimy w jednym z najbliższych nu merów Republiki". LIGOWE. *akowie. I. F. c. spadkiem. 2) Warta 36: ) Garbarnia 33: ) Ł. K. S. 21: ) Czarni 37: ) Cracovia 23: ) Turyści 20:30 12 S) Legja 18: ) Warszawianka 20: ) Ruch 20: ) Pogoń 24: ) I. F. C. 15: ) Pol on ja 23:35 9 Garbarnia Ł.K.S. 1:0 (1:0). (lei od własnego korespondenta). Kraków, 28 lipca L. K. S. rozpoczął drugą kolejkę mistrzostw Ligi mniej pomyślnie, nlk Turyści. Wczoraiszym przeciwnikiem czerwonych była Garbarnia, która po równej grze wyniosła z tego spotkania dwa cenne punkty i lepszą lokatę w tabeli. Mecz wczorajszy według relacji nasezgo korespondenta krakowskiego miał przebieg następujący: Po przerwie gra również stała na niskim poziomie, z tą tylko różnicą, że przewagę miał L. K. S którego słbo orientujący się atak gubił piłkę pod bramką przeciwnika, i choruje na impotencję strzałową. Zawiódł zupełnie Król. Garbarnia rzadziej dochodzi do głosu, jedna kowoż ataki Jej są groźniejsze. Trio o- bronno łodzian, z niezawodnym Galecikm i dobrze mu sekundującym Cyllcm nie pozwala na podwyższenie rezultatu. Zawodami kierował dobrze p. Krukowski z Warszawy. Widzów bardzo mało. Warta-I.F-C. 2:1 (0:0) Poznań, 28 lipca Do przerwy gra równorzędna, później przewaga warty, dla której bramki zdobyli: Szerfke i Przybysz, dla I. F. C. zdobył Pośpiech. Sędziował p. Baran. tmemm mmmmmmmmmmmm Klaski łódzkich kolarzy w Warszawie W dniu wczorajszym odbyły się na Dynasach międzynarodowe wyścigi przy udziale kolarzy zagranicznych, war szawskich i łódzkich. Wyniki są następujące: Wyścig międzynarodowy: Ćwierć - finały: Podgórski bije Puszą czas Szamota bije Bramiera czas 13.2, Kendzia bije Guyarda, czas 14. Beauvrand bije Einbrodta, czas Półfinały: Szamota bije Beauvranda w czasie 12.6 a Podgórski bije Kendzie w czasie 13. FI nal: Szamot bije Podgórskiego w czasie 13 sek. Trzecie miejsce zajął Beauyrand bijąc Kendzie w czasie 12.8 sek. Bieg amerykański parami na dystan sie 30 kim. wygrywa para Van Massenhove - Krakebuhl w czasie ) Beauvnmd Guyard, 3) Pusz Schmidt, 4) Podgórski Oksiutycz,

4 Str. 6: :29.vn 1929 Przed startem biegu dookoła PolsKi. 70 zawodników zgłosiło się do lei gigantycznej imprezy. W sztabie największej polskiej imprezy sportowej drugiego biegu kolarskiego dookoła Polski wre usilna praca. O gigantycznym tym biegu mówi się Już we wszystkich towarzystwach kolarskich. Na Dynasach, gdzie mieści się główna kwatera sztabu biegu pośpiesznie wy kańczane są wszystkie sprawy organiza cyjne. Wyznaczono już gospodarzy biegu, kontrolerów samochodowych i zorganizowano służbę sanitarną. Regulamin tegorocznego biegu jest znacznie zaostrzny. To też tylko najlepsi, najbardziej wytrwali i wytrenowa ni zawodnicy liczyć mogą na powodzenie. \ Uregulowana jest całkowicie sprawa karmienia zawodników w czasie jazdy. Nie licząc drobnych wyjątków kolarze będą musieli sami dbać o to aby w czasie jazdy, t. j. na rowerze mieli co jeść I pić. Odżywianie z samochodów zwłaszcza z samochodów nie należących do kierownictwa biegu będzie niedopuszczal ne. Nie będzie takż w tym roku dowolnej pomocy technicznej. Tylko firmy rowerowe I kluby będa mogły wysłać na bieg i I I _ - T ~~ T"ły*»-'11 r\\ specjalne samochody z warsztatami. Niemal wszystkie fabryki rowerów wyekwipowały i zadeklarowały już takie samochody. I one będą podlegały su rowemu regulaminowi, którego przestrzegać bedą specjalni kontrolerzy delegowani do każdego samochodu. W czasie biegu kontrolerzy będą zmieniali się na samochodach. We wszystkich miastach etapowych zawodnicy i kierownicy biegu nocować będą w koszarach wyekwipowanych we wszystko przez władze związkowe. Wszędzie zawodników będzie oczekiwała orzeźwiająca kąpiel. Stosowanej w roku zeszłyma łaźni obecnie zaniechano ponieważ okazało się. Iż wyczerpuje ona zbytnio zawód ników. Barwny korowód kolarzy I samocho dów wyruszy z Warszawy w niedzielę dlnla 4 sierpnia w południe. Zapisy do wielkiego biegu kolarskiego dookoła Polski zostały już zamknięte: być może, że nadejdą jeszcze niektóre zgłoszenia pocztą. W każdym razie najlepsi szosowcy Polski zgłosili już swńi UrJ»i?! 'v bieeru. Warszawa daje naj większa liczbę zawodników, przyczem przysyła Kłosowicza, zwycięscę biegu Kraków Zakopane, Sierpińskiego i Ko łodziejczyka. Bardzo liczny będzie u- dział Lwowa, skad przyjeżdżają Ignatowicz, Fróss. Serbeński, Kiczek, Tropaczyński oraz Kiesel, najlepszy w Polsce kolarz żydowski. Z Krakowa jak dotąd zgłosili się Zieliński i Matlak. Zeszłorocz ny zwyclsca Więcek i w tym roku bronić będzie pierwszego mieisca, prócz tego z Poznania przyjeżdża doskonały WTC. zgłosiło 14 kolarzy! Legja 9 1 A.. cja staje się łupem nas^ei star* Walucie K. S. 8-iu. Z czołowych szosowców są wiczówn'<? klc\«> pok'yld wspomniana tutaj Stefański, ostatnio zwycięsca turnieju biegu Kraków Lwów, Wisznicki, przestrzeń w.^zorie 26 ) sck. przed Wa ner (A),?>. Czajówna i 4) Scburinek. zwycięsca biegu Expressu Porannego" Michalak, Śliwiński, Oronczewski, Kamiński, Napieracz, Olecki 1 inni. Łódź mie nasza zawodniczka olimpijska Bieg 800 mtr. wygrywa w pięknej for Kilo szosowiec Lange. Po raz pierwszy wezmą udział w biegu kolarze górnośląscy, Wlkaz I Kępny. Ogółem zapisało się o- koło 70 zawodników. Wskutek zniszczenia odcinka szosy na etapie Brześć Białystok, etap ten został przedłużony z 144 km. do 240 km. Po uwzględnieniu zmian trasy na Górnym Śląsku trasa biegu wynosić będzie ogółem 2251 km. Solska zwycięża Austrią 62Ak Ufspanały triumf naszych lekkoakefek (leiet od własnego korespondenta) Królewska Huta, 28 lipca. W dniu wczorajszym nasze sportswo man zdały egzamin, wygrywając w brawu rowym stosunku z Austrją w międzypań stwowym meczu lekkoatletycznym. Przyjazna rywalizacja sportowa między Polską a Austrją w kobiecym sporcie lekkoatletycznym trwa już trzeci rok. Dwa lata temu w Krakowie przegraliśmy w stosunku 61:45, w roku Wiedniu Austrją wygrała po ciężkiej wal ce zaledwie z różnicą dwóch punktów 54:52. Wczoraj nadszedł czas zwycięstwa, siły przeciwników były bowiem równe. Nasze dzielne zawodniczki wystąpiły do walki z wiarą w swe siły i z mocną wolą zwycięstwa. Nasze wczorajsze zwycięstwo zawdzięczamy w głównej mierze znakomitej lekkoatletce Walusiewiczów em wygrała bowiem wszystkie trzy c prin ty i skok w dal. W ogólnej punktacji wygrała Polska w stosunku 62:44. Wyniki techniczne przedstawiają się następująco: Bieg 60 mtr, wygrywa w doskonałej formie Walusiewiczówna (P) w czasie 7,9 s. przed Szurinek (A), 3) Schramek (A) i 4) Orłowską (P). Wynik Walusiewi czówny jest równy rekordowi polskiemu. Bieg wygrywa również doskonała sprint erka Walusiewiczówna w czasie 1,3,2 sek. przsd najlepsza auslrjaczką Szu rlnek, 3) Schramek i Czajwną (P) Bieg 200 'iitr Również 1 ta konkwen sówna (P.) w czasie 2; 30.6 przed Orłów ską (P) i Lahr (A.). Bieg 80 mtr. przez płotki wygrała w rekordowym czasie 12,9 sek. Schabińska przed Singer (A), 3) Poltzer 1 4) Frelwal dówną (P). Sztafetę 4x100 mtr. wygrało ensemble Austrjackie w czasie 52,2, Skok wwyż. Ta konkurencja jest obe ubiegłym w cnie naszą potęgą. Mistrzyni Polski Krai jewska wynikiem 150. pół mtr. zajmuje pierwsze miejsce, przed Janowską (łodzianka), Singer i Mulhauser. Wynik Krajewskiej jest nowym rekordem Polski. Skok w dal. Również i w tej konkurencji panie nasze okazały się nie do pobicia. Walasiewiczówna zajmuje pierwsze miejsce, bije przytem rekord Polski o 25 centymetrów. Nowy ten rekord brzmi obecnie 550 cm. Wynikicm5l0 i pół cm. zajmuje drugie miejsce Wagner, bijąc rekord austrjacki, 3) Singer, 4) Lubecka. Rzut dyskiem. Druga konkurenta wygrana przez gości. Doskonała miotaczka Perkaus wynikiem wysuwa się na pierwsze miejsce przed łodziankę Kobielską która miała wynik 3.3O mtr., 3) Wehse, 4) Jasna. Rzut oszczepem. Bezkonkurencyjna Lonka pewnie wysuwa się na czoło z wynikiem 3l.l2 mtr. przed koleżanką Jasną 29,02 mtr. 3) Singer, 44 Wehse. Pchnięcie kulą wygrywa Perkaus z wy nikicm mtr. przed Lewinówną m. 3) Schenke, 4) Jasna. W ogólnej punktacji wygrywa Polska w stos. 62;44. Brawo polskie lekkoatletkil... Piłkarskie mistrzostwa Łodzi przyniosły dalsze zmiany w tabelach. W ubiegłą sobotę na uwagę zasługi wał jedynie mecz rozegrany przez GMS. i TUR. o mistrzostwo. Sama gra stała na b. niskim poziomie. TUR. wystąpił z kilkoma rezerwowymi oraz całą drugą połową zawodów grał w 10-kę, bowiem jeszcze przed przerwą kontuzję ciężką odniósł obrońca Rejch w zderzeniu z Bemem, który nadużywał zbytnio siły fizycznej. Grono, to cień dawnej drużyny. Zes pół ten z powodu braku boiska nigdzie nie trenuje, a skutki tego chyba są wiado me. GMS. zaczął grę w 9-kę, później jeden zawodnik doszedł a od przerwy grała cała jedenastka czarnych. Bardzo słabo i pechowo grał Union z ŁTSG. w niedzielę o mistrzostwo kl. A. Zieloni wystąpili bez Hoffmana i Fiedlera III, których ubytek dał się im we znaki, zeszli z boiska, pokonani w stosunku 5-2. Do przerwy lekka przewaga ŁTSG. po zmianie stron gra równorzędna. Zaznaczyć należy, iż gra zarówno jednej jak i z drugiej strony była niezwy kle ostrą. Bramki dla zwycięzcy usyskali; Wun sche (3) i Herbstreich (2). Dla zielonych: Werner i Hahn (z rzutu karnego). Sędzia p. Hanke usunął z boiska na 10 min. przed końcem zawodów Wunsche go. Po przedmeczu Orkan ŁKS. kiedy juniorzy Karolewian zwyciężyli 1:0 rozpoczął się mecz pierwszego zespołu Orkanu z I B. ŁKS, przynosząc wynik bezbramkowy. Więcej okazji miał Orkan do uzyskania zwycięskiej bramki. Pod koniec meczu zaszedł incydent, zlikwidowa ny jednakże szybko przez gospodarzy 1 policję. Widzew w Pabjanicach pobił Burzę w stosunku 3:2. Maruder kl. A. PTC. zwyciężył Sokół w Zgierzu 2:1. Niedzielne rozgrywki o mistrzostwo kl. B. przyniosły wielką niespodziankę. Mianowicie pabianicki Sokół pokonał Hasmomeę w stosunku 6:0, Pokonani gra 11 z rezerwowym bramkarzem. Bieg, stojący na czele kl. B. po ciężkiej walce pomścił porażkę doznaną w Łodzi od Orlęcia, bijąc go w Zgierzu 5:3. W zawodach o mistrzostwo kl skano następujące wyniki: Słowacki w sobotę uzyskał wynik r» misowy z Widzewską Manufakturą. Rezerwowy Sokół (Pabjanice) wygrał z tam tejszą Makkabi 4:0. Huragan pokonał w niedzielę Jutrzen kę, wyjątkowo słabo grającą w stosunku 7.1. Dla obu zespołów padły bramki samobójcze (Po jednej). W takim samym stosunku wygrab Zjednoczeni z ŁKS. Głuchoniemymi. Geyer uległ kolejowemu 1:4. Poznański wygrał nadspodziewanie z Oratorjum 2:1. Ks 205 Czy sporty są zdrowe? Hsftaxane iest umiarkowanie i branie pod urouće. ogólnego siana *a"ron>ia i sil. Pozostawienie sprawy podobnej pod znakiem zapytania wydać się może w dzisiejszych czasach szczęśliwego powiedzmy zgóry rozwielmożnienla sportów bluźnierstwem nieomal. Wyważaniem otwartych drzwi było by istotnie zastanawianie się nad sprawą pożyteczności, bodaj konieczności nawet sportów dla prawidłowego normalnego rozwoju sił fizycznych i sprawności organizmu, młodego zwłaszcza Lekarzowi wszelako zbyt często nasuwa się wątpliwość, czy ryczałtowe stosowanie tej zasady nie bywa w wielu wypadkach przyczyną poważnych, zarówno doraźnych, jak dających się odczuć na dłuższą metę szkód dla ustroju, aby nie miał poważnie zastanowić się nad tem zagadnieniem. Jeżeli bowiem w jakiejkolwiek dziedzinie nadużycie jest szkodliwe, uwydatnia się w sposób szczególny fakt ten w zakresie nadużywania sportów, a właściwie oddawania się im bez odpowiednich wskazówek le karskich, opartych na dokładnem zbadaniu organizmu, stwierdzeniu możliwo ści je^o i braków. Wszelkie towarzystwa sportowe winnyby też postawić so bie 'za naczelną zasadę poddawanie każ dego świeżo wstępującego członka egzaminowi lekarza, który orzeknie, czy dany osobnik może bez szkody dla swo jego zdrowia wykonywać odpowiednie ćwiczenia, jakich winien unikać i do jakich sposobić się stopniowo. Iluż uniknęłoby się wypadków nagłej niedomogi serca z konsekwencjami często tragicznemi, gdyby zasada ta za- chowywana była z całą surowością dy scypliny, której każdy sportowiec nade wszystko poddawać się powinien. Wiele nieszczęśliwych wypadków zatonięć podczas podczas kąpieli ma nadewszyst ko źródło w nagłym takim, popularnie tak zwanym skurczu serca, nie działają cego dość sprawnie, aby mogło wytrzy mać gwałtowny wstrząs, sprowadzony ostrą zmianą temperatury, powietrza I wody, a także wysiłek fizyczny przyrzuceniu się w głąb fal. Najbardziej oczywiście wskazana jest ostrożność i liczenie się z warunka mi i stanem danego organizmu przy oddwaniu się atletyce, szybkobieganiu, jak wogóle wszelkim sportom, wymagającym znacznych wysiłków fizycznych. ; Równouprawnienie płci w oddawaniu się sportom również wymaga dyrektyw lekarza. Dorastające dziewczęta i młode kobiety w pewnych okresach nie mogą od dać się bez zastrzeżeń wykonywaniu pe wnych ćwiczeń i gier tak niewinnych nawet, zdawałoby się, jak gra w piłkę chociażby. I tutaj wskazówki lekarskie i ścisłe do nich stosowanie się jest konieczne, jeżeli nie chcę się, zamiast pożytku dla zdrowia szkodzić mu w znacznym stopniu. Nie ulega wątpliwości, że wiosłowa nie np. jest sportem bardzo zdrowym / rozwijającym w sposób pożądany klatkę piersiową, jednakże dziewczętom zbyt anemicznym w okresie szybkiego rośniccia przynosi stały wysiłek przy wiosłowaniu, jak to często stwierdzono, raczej bezwzględną szkodę. To samo do tyczy konnej jazdy i jazdy na rowerze, których również bez ograniczeń zalecać im nie należy. Wskazane jest umiarkowanie i branie pod uwagę ogólnego stanu zdrowia i sił. Nadcwszystko jednak dotyczy to obu płci w równej mierze unikać należy przy oddawaniu się sportom nagłe go ochładzania ciała,i żołądka po forsownych ćwiczeniach i silnem wskutek nich rozgrzania. bieg dookota Ziemi Kaliskiei. W dniu wczorajszym odbył się stara niem Kaliskiego Towarzystwa Cyklis tów bieg szosowy dookoła ziemi kaliskiej na dystansie 230 kim. przy udziale wybitnych kolarzy z całego kraju. Wyniki szczegółowo przedstawiają się następująco: 1) Scłolcwski (KTO S ) '.fański (AKS) , 3) Kotodziej- /,vk (Union) , 4) Krawczyk (A. i(,s.) , 5) Morga (1 I'ZS) ) Śliwiński (W.T.C.) , Ogółem startowało 16 zawodników, do mety przybyło 15.

5 205: 29 VII 1929 Str 3 Dziś: Knnegundy Jutro: Julity i Donatylll Wschód słońca 3.51 Zachód słońca 7.44 Wschód księżyca Zachód księżyca Długość dnia: Ubyło dnia; 0,54 Porucznik 10 pułku piechoty rr pionqcvm motocvtzlu. W dniu wczorajszym w Kaliszu zdarzył sie tragiczny wypadek, ofiarą którego padl porucznik 10 pułku piechoty Jan Pietrzak. Porucznik udał się na przejażdżkę motocyklem i w pewnym momencie, wskutek defektu w motorze zapaliła sie benzyna w zbiorniku, poczem nastąpiła ekspłozja. Porucznik natychmiast wyskoczył z płonącego motocyklu, uległ jednak ciężkim poparzeniom ciała. Do poparzonego porucznika Pietrzaka zawezwano lekarza, który udzielił mu pierwszej pomocy, poczem odwiózł go do szpitala wojskowego (p). Ujęcie szajki włamywaczy Mora grasowała iv J alisxu Od dłuższego już czasu na terenie m. Kalisza 1 powiatu kaliskiego grasowała niebezpieczna szajka złoczyńców, która dopuszczała się szeregu kradzieży z włamaniem. Onegdaj wreszcie policji u- dało się aresztować niebezpieczną szajkę. Jak się okazało w skład szajki wchodziły cztery osoby, dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Aresztowanemi okazali się Niedźwiecki Władysław (Kalisz, Piekarska 1), Rudowicz Adam (gmina Tynic) oraz Nadoba Marjanna i Orzelakowska Marjanna, obie zamieszkały w Kaliszu. Szjka ta ma na sumieniu 20 kradzieży z włamaniem. (pj. Konsulat Stanów Zjednoczonych toxpocxql irydatranie n>is. Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Warszawie rozpoczął już wy dawanie wiz emigrantom na poczet nowej kwoty roku Dotąd wy dano już wiz 420 dla emigrantów, (p) Dziecko pod kołami wagonetki. W Lutomiersku budowa jest obecnie szosa. Celem niwelowania placu zostały założone tam prowizoryczne szyny, na których robotnicy zwożą wągonetkami piasek. Dzieci letników tamtejszych bar dzo często korzystają z wagonetek trak tując je, jako objekt zabawy. Między let nlkamt w Lutomiersku znajduje się również rodzina Mozdrowlczów, zamieszkałych w Lodzi przy ul. U-go Listopada 47. Onegdaj dzieci Mozdrowlczów usiłowały przejechać się taką wagonetką, pod czas wspinania się na wagonetkę dziecko potknęło się i dostało się pod kola, ulegając złamaniu nogi. Ofierze strasznego wypadku udzielono natychmiast po mocy, a z polecenia lekarza tamtejszego natychmiast odwieziono je do szpitala ewangielicklego w Lodzi, gdzie poddano dziecko operacji amputowania nogi. Stan dziecka jest groźny. (p). Nagi wisielec w lesie. W dniu onegdajszym patrol policyjny przechodzący lasem we wsi Ruszkl pod Piotrkowem dokonał strasznego od krycia. Na jednym z drzew wisiały nasię zwłoki wisielca. O strasznem swem odkryciu zawiadomił natychmiast władze śledcze, które wszczęły natychmiast energiczne dochodzenie. Zdołano ustalić tożsamość wisielca którym okazał się 71-letnl Wawrzyniec Gajda, chory od dłuższego czasu na suchoty. Strasznego samobójstwa musiał przed kilku dniami i widocznie jacyś zło czyńcy ogołocili trupa. Zwłoki Gajdy po przeprowadzonym dochodzeniu wydano rodzinie. (p). Powołanie na ćwiczenia wojskowe podoficerów i szeregowców roczn. 1901,1902,1903 i 1896 Na mocy rozporządzenia pana mini- -Stra spraw wojskowych powołani zosta li na ćwiczenia zwyczajne na całym obszarze Rzeczypospolitej następujące ka tegorje szeregowych rezerwy: 1) podoficerów rocznika 1S96 z rodzą ju broni piechoty, czołgów, kawalerji, ai tylerji, saperów kolejowych i samochodów. Oprócz tego z pośród podoficerów 1896 roku następujące kategorje: specja listów z pułków łączność:, telegrafistów telemechaników, budowlanych, kierowników samochodowych i motocyklistów. Z pułku radjo - telegraficznego specjalistów radjo - telegraficznych, ra djo - mechaników i kierowców samocho dów. 2) Podoficerowie i szeregowi rocznika 1903 z następujących rodzajów bro ni: piechoty, czołgów, artylerii, wojsk lotniczych, balonowych saperów kolejowych, wojsk łączności i samochodowych. 3) Podoficerowie rocznika 1903 z taborów służby zdrowia, uzbrojenia i intendentury. 4) Podoficerowie i starsi szeregowi kawalerji rocznika 1903 oraz szeregowi tegoż rocznika z następujące mi specjalnościami: obsługi c. k, m., łącz ności, pionierów i samochodów pancernych. 5) Podoficerowie i szeregowi rocz nika 1903 z pułku radjo - telegraficznego z następującemi specjalnościami; specja liści radjo - telegrafiści, radjo- mechanicy i kierowcy samochodowi. 6) Szerego wych rocznika 1903 z żandarmerji (tylko żandarmów). 7) Szeregowi rezerwy rocznika 1901 z samochodów (tylko kierowców samochodowych). 8) Podoficerowie i szeregowcy rocznika 1903 ze służby weterynaryjnej, którzy mają u- kończony kurs podoficerski i fachowe wyszkolenie sanit., weterynaryjne i pod kownicze w byłych okręgowych szpita lach koni, 9) Podoficerów i marynarzy rocznika 1903 mających przydział do flotyli pińskiej. 10) Podoficerowie i szeregowcy rocznika 1902 z pułków lotniczych z następującemi specjalnościami: telefonistów, radjo - telegrafistów, radjo mechaników, mechaników, fotolaburantów, kierowców samochodowych, motocyklistów, meteorologów i rusznikarzy. Ponadto kierowców samochodów rocznika 1901 i 1904, 11) Podoficerowie i szeregowcy rezerwy rocznika 1902 z Zasiłki dla półbezrobofnych. Jak odbywać się będzie wypłata. Jak wiadomo Mim. Pracy i Opieki Społecznej przyznało zasiłki częściowo zatrudnionym robotnikom przemysłu włó kienniczego na terenie m. Łodzi W związku z tem jak nas informuje zarząd obwodowy Fund. Bezrob w Łodzi wypla ta zasiłków częściowo bezrobotnym robotnikom przemysłu włókienniczeg'' odbędzie się dla iiastępuiąoych kategorn robotników 1) o ile tygodniowy zarobek robotnika z powodu ograniczenia produkcji nie przekracza pełnego umówionego zarobku za dwa dni pracy; 2) o ile złożył w zakł. pracy, w którym zostaje zatrudniony, zaświadczenie o stanie rodzinnym wydane przez właściciela domu i poświadczone przez komisarjat policji, przyczem złożenie tetfo zaświadczenia przez częściowo zatrudnionego robot nika winno odbyć się w dniu wolnym od pracy. Złożenie przez zainteresowanego zaświadczenia gospodarza domu o stanie rodzinnym będzie miało dwojakie znaczenie, a mianowicie: w pierwszym wypadku, złożenie tego zaświadczenia uwa źane będzie za dokonanie przez częścio wo zatrudnionego robotnika zarejestrowania się i zgłoszenia przez niego prawa do zasiłku; w drugim zaś posłuży ono częściowo do wymierzania zasiłków, wysokość których uzależniona jest o ilośct osób będących na jego wyłącznym utrzy maniu. 3) o ile w jednym z dni wolnych od pracy, po złożeniu zaświadczenia l pobrania zasiłków za okresy wsteczne, będzie on zgłaszał się raz w tygodniu do odnośnych oddziałów PUP., celem odbycia stałej kontroli. Wypłata zasiłków częściowo bezrobotnym robotnikom, zostanie uskuteczniona jednorazowo za okres wsteczny t. j. za czas od dnia 1 lipca do dnia 28 lipca nb. włącznie, na podstawie listy płacy, sporządzonej przez zakład pracy i przed 1) otrzymali odroczenie ćwiczeń do stawienia jej zarządowi obwód. Fund. roku 1930 na skutek próśb wniesionych Bezrob. w Łodzi. Następna wypłata dla do P. K. U. przed ogłoszeniem niniejszego obwieszczenia; 2) zostali zwolnieni częściowo bezrobotnych odbędzie się za niepełny tydzień ubiegły t.j. za czas od do rezerwy, lub stale urlopowani po u- dnia 29 lipca do ddnia 31 lipca 1929 roku kończeniu w roku bieżącym przepisanej włącznie. służby w wojsku stałym; 3) odbyli jhż Dalsze wypłaty uzależnione są od wy przepisane ustawą ćwiczenia; 4) wyłączeni od spełnienia obowiązku od dania rozporządzenia przez Min. Pracy i służ Op. Społ., odnośnie ewentualnego przedłużenia tej akcji na miesiąc sierpień r. b. dzy wojskowej na mocy art. 8 ustawy by wojskowej decyzją właściwej wła Wypłatę zasiłków uskuteczniać będzie* o powszechnym obow. służby wojsk., magistrat m. Łodzi jako instytucja zastęp kzględnie art. 9 ustawy o powszechnym cza Fund. Bezrob. obowiązku służby wojskowej (Dz. U. Nie będą korzystali z zasiłków częściowo bezrobotni, którzy: l) przez cały Rp. nr. 46'28, poz. 458); czas częściowej niezdolności do pracy 5) w oznaczonem w niniejszem tormi spowpdowanej chorą otrzymują zasiłki z nie stawiennictwa będą znajdować się tytułu ubezpieczenia na wypadek choro w areszcie śledczym lub odbywać karę by, 2) przez cały czas trwania niezdolno pozbawienia wolności w areszcie, w wię ści do pracy (inwalidztwa) otrzymują ren zieniu, domu poprawy lub twierdzy; 6) tę inwalidzką i 3) na skutek strajku podczas jego trwania, na podstawie zezwolenia władz wojsk, w. Walka z epidemią szkarlatyny w Łodzi Konferencja w wydziale zdrowotności publicznej magistratu. Kto okradł mieszkanie iuszkafa? Przed kilku dniami do mieszkania p. Muszkat (Piotrkowska 60) w czasie nie obecności ich zakradł się jakiś złodziej, który skradł garderobę i inne przedmio ty wartościowe, razem na sumę kilkuna stu tysięcy złotych. Kradzież dokonana była w tajemniczy sposób, bowiem drzwi nie były wyłamane, okna nienaruszone, oraz wszelkie zamki przy szafach nietknięte. Powiadomiona o powyższem dokonać on już po licja wszczęła natychmiast dochodzenie, które przyniosło nadspodziewany rezultat. Okazało się kradzieży tej dopuści! się krewny zamieszkały w tymże domu i posiadający skład na parterze, który sypiał w ich składzie i w nocy w czasie snu p. Muszkatów przy pomocy podrobionych kluczy wchodził do ich mieszkania i wynosił stamtąd różne przedmioty. W toku śledztwa wyszło na jaw, że młodzieniec ów okradł również swego krewnego, wynosząc ze składu rozmaite towary. Przyparty do muru przyznał się do winy. Ze względu na dalsze docho dzenie, które ma za zadanie wykrycie wszystkich przestępstw owego mlodzień da, nazwisko jego trzymane iest w tajem tućy. (p). balonów i z następujących specjalności: telefonistów, szakowaczy, meteorologów i kierowców samochodowych i motocyklistów. 12) Podoficerowie i szeregowcy saperów i saperów kolejowych ze wszystkich roczników, z następujących kategoryj: specjalistów miotaczy ognia, specjalistów monterów mostów, mający przydział do baonu mostowego, specjalistów reflektorzystów, podsłucho wych, mających przydział do baonu e- lektrotechnicznego. 13) Podoficerowie rocznika 1890, 1891, 1894, 1895, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 oraz starczych szeregowców i szeregowców z roczników , 1901 i 1902, którzy podlegali powołaniu na ćwiczenia wojskowe w roku 1928, lecz z różnych powodów ćwiczeń tych nie odbyli. Rezerwiści objęci powyższym rozkazem o powołaniu na ćwiczenna, zamieszkali, względnie przebywający w Łodzi na terenie komisariatów P. P. 2, 3, 5, 8 i 11, którzy jeszcze nie otrzymali dotychczas kart powołania na ćwiczenia wojskowe, względnie, którzy z jakichkolwiek innych powodów nie odbyli w roku bietżącym powyższych ćwiczeń wojskowych winni zgłosić się najpóźniej do dnia 15 września 1929 roku w P. K. U. Łódź - miasto i przy ulicy Nowo - Targowej 18, o godz. 9-ej skąd odesłani bę dą do swoich oddziałów wojskowych. Rezerwiśsi objęci rozkazem o powołaniu n ćwiczenia, zmieszkali, względnie przebywający w Łodzi na terenie korni sarjatów pilicji 1, 4, 6, 7, 12, 13 i 14, którzy nie otrzymali dotychczas kart powo łania na ćwiczenia wojskowe, wini zglo sić się najpóźniej' do dnia 15 września 1929 roku w P. K. U. Zwolnieni od zgłoszenia w myśl niniejszego wezwania są rezerwiści, którzy: przebywają zagranicą lub otrzymali zezwolenie na wyjazd zagranicę; 7) posia dają niebieskie karty mobilizacyjne; 8) pełnią służbę czynną w P. P. i.pol. wojów, śląskiego; 9) szeregowi rezerwy wojsk samochodowych posiadających przydział o 4 dywizjonu samochodowego. Udokumentowane podanie o odroczę nie ćwiczeń do roku 1930 można wnosić do PKU Łódź - miasto najpóźniej do W dniu onegdajszym odbyła się kon rych w szpitalu. Następnie uchwalono ferencja w wydziale zdrowotności magistratu m. Łodzi pod przewodnictwem talu Anny Marji dla chorych na szkar zorganizować specjalny wydział w szpi dnia 15 sierpnia 1929 roku. Wniesienie podania nie zwalnia od ławnika dr. Margolisa. W konferencji latynę, gdzie mieścić się będzie 30 łóżek. W dalszym toku konferencji omó zgłoszenia się, jeżeli powołany nie o- tej wzięli udział dr. Skalski, dr. Gundclach oraz przedstawiciele szpitala Anny wiono sprawę ujawnienia wypadków trzyma odpowiedzi do dnia 1 września 1929 roku. Marjl. Konferencja miała na celu walkę płonicy oraz przeprowadzania ścisłych z epidemją szkarlatyny. W wyniku kon dyzenfekcyj. Wszyscy powołani winni zabrać zc (p) ferencji postanowiono separowanie cho sobą żywność na czas drogi do swej for macji oraz swoje własne przybory, do jedzenia. Rezerwistom przybywającym koleją gmin odległych od PKU więcej niż 25 kim., koszty przejazdu koleją bę dą zwrócont w razie przedstawienia zn świadczenia właściwego zarządu gminnego lub magistratu, stwierdzającego, że powołany rezerwista przebywał w tej gminie przed udaniem się do PKU. Dziś w nocy dyżurują następujące ap teki: M: Epszteina (Piotrkowska 225), M. Bartoszewskiego (Piotrkowska 95), M. Rozenbluma (Cegielniami 12) Ss-rów Gorfaina (Wschodnia 54), J. Koprowskie go (Nowomiejska 15).

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki

ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach zerwania rokowań - Krwawe walki Nr 48 239 bis IluBtrowaay dzieddlk narodowy WYDANIE POSWI4TECZNE - Preinnta --łfl-a 1.katolicki ~~ao Wtorek, 18 października 1938 3 ola Weaier do 5 slolic Europv Rząd węgierski informuje o przyczynach

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 15 grosza. REPUBLIKA MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN.

Ceno numeru 15 grosza. REPUBLIKA MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN. Ceno numeru 5 grosza. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 2 stron REPUBLIKA Rok X I LÓDZ. PIĄTEK, 28 PAŹDZIERNIKA 932 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 29 8 MARSZ GŁODNYCH

Bardziej szczegółowo

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH Oplotą pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 15 śroszp ILUSTROWANA Dzisieiszy numer zawiera IZ stron REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH należących do osób zamieszkałych na terenie Rzplitej. - Wszelkiego

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE.

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE. Cena numeru555 groszu. Q7 C OO CTpnMi 6 s t r o n»republiki", 4 strony Dodatku Ł A J J \Ull. Naukowego" i 8 stron Panoramy". Literacko- Mata Pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Kok ix ŁÓDŹ. NIEDZIELA,

Bardziej szczegółowo

Papież błogosławi eskadrę włoską

Papież błogosławi eskadrę włoską wybwfe 'ßena pojedynczego egs groszy WTOREK 18 LIPIEC 1933 ROK II-NR. 194 WIADOMOŚCI z e SWIA7A-NAJCIEKAWSZE PROCESY f i Papież błogosławi eskadrę włoską W ielk i em tfuzfazm w e W łoszech = = = = = Rzym,

Bardziej szczegółowo

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna i edakcia Zawadzka L Telefony 138-28. 182-48. 102-28.- Administracja Piotrkowska 11. - Telefon 102-29. Red aktowi, jego zastępca pnyimują od do cent iei osi rt. 'r< -NUIUCRDTA za«r,1 Artykuły nadesłane

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Zjednoczonych wystartują ponownie do Polski, II żyją do tego celu jednego z dwóch dalszych aparatów, które stanowią ich własność.

Zjednoczonych wystartują ponownie do Polski, II żyją do tego celu jednego z dwóch dalszych aparatów, które stanowią ich własność. Bosi 3 rt 60 Jt. (przy taplacie tgóry) Prauumarata lagranlezna 4 A SB gr. Artykuły nadesłana bt* esnaeoenla bonorurjuid uwalano aa sa bezpłatne Rękopisów zarówno uzytyoh Jak i Odmiennych redakcja nie Rok

Bardziej szczegółowo

udusił żonę i 3-lełniego synka

udusił żonę i 3-lełniego synka I;i-ta Tel. U&28, 10&ab Adnu rphtj*; Tel 1S2.4S, ul Swlrki t4i»t>iej' Karola) Nr. 2..# i M tssupea przyjmuje >d g

Bardziej szczegółowo

La Seconde guerre mondiale et la Pologne

La Seconde guerre mondiale et la Pologne La Seconde guerre mondiale et la Pologne 1. Obwieszczenie Mobilizacji, 31 VIII 1939 2. Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do narodu, 1 IX 1939 3. Uzupełnienie instrukcji Min. Lorda Halifaxa do

Bardziej szczegółowo

Zaognienie sytuacji na Wscho zie

Zaognienie sytuacji na Wscho zie SPORT Dziś ' 10 siron. HANDEL nr. 190. Onłata nocztowa uiszczona rvczałtem. Rok I - DZIENNIK SPOłECZNY. POLITYCZNY I LITERACKI Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr. 101. - Redaktor przyjmuje od godz.

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA >STARY TEATR-

RESTAURACJA >STARY TEATR- ^ależ ytość pocztow a opłacona ryczałtem Nr. 205 Kraków, środa 10 wrześnta 1924 roku Rok W K i i r j i p W i e c z o r n y wychodzi codziennie popołudnia z wuj$(hfiem niedziel l Swiaf Naczelny redaktor:

Bardziej szczegółowo

enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta

enaścte ooar Wsfrząso)qcg proces w Belgii Z więzienia na bal... Jak kaci sowieccy dręczą Schmidta DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K IM» WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSACY/NE POWIEŚCL Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. ROK VII. Czwartek, dnia 9 czerwca 1938 r. Nr. 157 enaścte ooar Wsfrząso)qcg

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p.

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p. Naleiytość pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 77 Kraków, czwartek 3 kwietnia 1924 roku K U R I E R W I E C Z O R N Y w y c h o d z i c o d z ie n n ie p o p o ł u d n i u z w g ją lh le iy n ie d z ie l 1

Bardziej szczegółowo

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek Wincenty Witos Motto Tylko prawda jest ciekawa Prawdą się kierować Prawdę głosić Prawdy żądać Autor: Mieczysław Rząsa 2005 rok Łamanie i skład: Sławomir Dudzic

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo