REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R."

Transkrypt

1 S p o r t Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VII łooz PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 1929 R. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr.205 DRUGI TRAGICZNY WYŚCIG na torze w Rudzie Pabianickiej. Dżokej Ufasz spadł z konia wczoraj na tej przeszkodzie, na której w sobotą spadla p. Iwanowska. f tan jego jest bardzo ciężki. Na torze wyścigowym w Rudzie Pabianickie] wydarzył sie znów tragiczny wypadek, w którym ciężko ranny został znany dżokej Eljasz. Stało się to w trzecim biegu z przeszkodami na przestrzeni 3000 metrów o nagrodę zł. Do gonitwy tej zapisanych było 9 ko ni. P. Eljasz jechał na ogierze Iwan II" grona oficerów II dyw. artylcrji. Czy Niemcy pośredniczą chińsko- w rokowaniach sowieckich'; Berlin, 28 lipca. Biuro Wolffa donosi z Waszyngtonu, te sekretarz stanu Stimson potwierdzić mial z powołaniem sie na oświadczenie posła chińskiego Wu wiadomość o podjęciu wstępnych rokowań sowiecko - chińskich za pośrednictwem przedstawicieli obu państw w Berlinie. W sekretariacie stanu oświadczono, że o udziale rządu niemieckiego w tych rokowaniach nic nie wiadomo. Prasa berlińska podaje te wiadomość równocześnie z oświadczeniem Izwiestji", zaprzeczającem pogłoskom o podjęciu rokowań sowiecko - chińskich w Berlinie, podkreślając ze swej strony, źe wspomniane rokowania jeszcze sie nie rozpoczęły, ale sie rozpocząć mogą w przyszłości. Regencja opolska obrażona na prokuratora n> procesie Utitza. Bytom, 28 lipca. Regencja opolska jest bardzo niezado wolona z toku procesu Ulitza. Szczegół nie dotkniętą czuje się z tego powodu, iż prokurator okrślil dokumenty, dostarczon przez tę regencję w sprawie Białuchy, jako spreparowane dla celów pro cesu. W związku z tem zapowiadają niemieckie kofa oficjalne demarche rządu Rzeszy w Warszawie. Ameryka redukuje mndatki na mbwojenia. Nowy Jork 28 lipca Jak donoszą pisma amerykańskie w 'riach najbliższych wniesie prezydent ioover do parlamentu nowv projekt.inniejszenia wydatków Stanów Zjećio ozonych na zbrojenia. Wprawdzie budżet tegoroczny został zmniejszony już o i0 miljonów dolarów, lecz sume tę u- vaża Hoover za małą i chce dać światu >wód, że Stany Zjednoczone rzeczyiście ograniczają w sposób możliwy we zbrojenia, przeszkodę 1 kopnął Eljasza w klatkę PRZESZKODA ŚMIERCI" odpowiada piersiowa tak mocno, iż zgniótł ją. Prócz tego nieszczęśliwy dżokej odniósł jeszcze ciężkie obrażenia ciała. wymogom sportowym i czy nie mamy tu do czynienia z czyjemś karygodnem niedbalstwem Na miejsce wypadku przybyła karetka pogotowia, która udzieliła mu pierw Zwracamy na to uwagę władz proku ratorskich, które niewątpliwie w spraszej pomocy. Stan jego jest groźny.. wie tej przeprowadzą skrupulatne śledź Należy zaznaczyć, iż wypadek len..,,..... iniał miejsce na tej samej przeszkodzie,,.. two. Opinja Łodzi jest poważnie zanlepokojona wstrząsającemi wypadkami w na której spadła onegdaj znana sports- Rudzie nieuka p. Iwanowska. Fakt ten daje dużo do myślenia. Dwa Jednocześnie musiły napiętnować tragiczne wypadki podczas dwuch dni stanowisko zarządu Tow. wyścigów to rzecz niezmiernie rzadka w histor.il konnych i gospodarzy, którzy czynili Konie ruszyły ze startu o godzinie 4 po południu. Po plerwszem okrążeniu dżokej Eljasz podczas brania przeszkody spadł z konia na druga stronę przeszkody. Koń bez jeźdźca przeskoczył wa się samorzutnie pytanie, czy owa ' żliwlć prasie zdobywanie wyścigów konnych. Wobec tego nasii wszystko, co tylko mogli, aby unłerno- Informacji. Nowy gabinet francuski będzie dziś utworzony. (Polska Aeencla T ejekratl.-zna) Briand rozpoczął dziś o godz rano konferencję, mającą na celu utworzenie nowego gabinetu. Po południu Briand przyjął szereg wvbitnych osobistości, poczem udał s<ę do Pałacu Elizejskiego, gdzie odbył 40- minutową konferencję z prezydentem Doumerguem. Po wyjściu z Pałacu Elizejskiego Briand oświadczył przedstawi cielom prasy, iż dąży do odprężenia atmosfery, jednakże zasadniczą podstawa nowej konopcji rządowej jest ostatni gabinet, który nigdy nie doznał porażki. Czemuż go więc nie zachować? Być może, zdołam gabinet dotychczasowy rozszerzyć". Hołd legionistów Briand spodziewa się, iż utworzy gabinet jutro wieczorem. Polska Aeencla 1 elegraflczna. Staje się widocznem, że Briand zamierza powołać do nowego gabinetu większość członków ostatniego rządu, po zyskując nadto współpracę radykałów, od których Briand otrzymać ma odpowiedź w dniu jutrzejszym. ** i*. (Polska Agencja Telegraficzna) Briand, powołując do nowego gabinetu członków dotychczasowego rządu, o- flarowałby radykałom^stanowiska ministrów bez tek. krakowskich dla p. prezydenta Mościckiego. Kraków, 28 lipca. fpolska Agencja telegraficzna) W ostatnim dniu pobytu p. Prezydenta Rzeczypospolitej w Krakowie odbyło się w katedrze na Wawelu uroczyste na bożeństwo, celebrowane przez ks. biskupa Rozponda w asyście licznego duchowieństwa. O godz. 10-ej rano p. Prezydent Rze czypospolitej w otoczeniu świty udał się z apartamentów Zamku do kościółka katedralnego przy dźwiękach dzwonu Zyg mumta. U wejścia głównego do katedry oczekiwał p. Prezydenta ks. biskup Roz pond w stroju pontyfikalnym wraz z kanonikami katedralnymi. P. Prezydent Rzplitej, prowadzony przez ks. biskupa, przeszedł nawę boczną do kaplicy Batoretro, gdzie przez chwilę klęcząc, modlił się przed cyborjum. W czasie nabożeństwa śpiewał chór Echa". Po ostatniej ewangelji ks. biskim Rozpond P. Prezydentowi Rzplitej udzielił błogosławieństwa. W chwili tej zaintonowano Boże, coś Polskę". Po nabożeństwie udał się p. Prezydent do Zamku, gdzie o godz przy Jął w sali poselskiej hołd delegacji Okrę gowego Związku Legionistów wojewódz twa krakowskiego. Wchodzącego na sale P.Prezydenta powitali legjoniści 3-krotnym okrzykiem Niech żyje!", poczem prezes Okr. Zw. Legionistów, poseł Pochmarski, wygłosił dłuższe przemówienie, w którem w imieniu delegatów Związku Legionistów złożył wyrazy głębokiej czci i wiernego oddania. Po przemówieniu poseł Pochmarski ucałował reke p. Prezydenta. W momencie ogólnego wzruszenia p. Prezydent serdecznie uścisnął prezesa Zw. Legj. p. Pochmarskiego, poczem podziękował legionistom za wyrazy przywiązania do osoby Prezydenta Rze czyposipolitej, zaznaczając w łaskawych słowach, że miło jest mu widzieć najbliż szych żołnierzy Komendanta. Po przyjęciu hołdu Legjonistów zwrócił się do P. Prezydenta senator Roi le, jako przewodniczący komitetu budowy domu im. Józefa Piłsudskiego w Oleandrach, prosząc p. Prezydenta Rze czypospolitej o przyjęcie godności protektora budowy domu - pomnika ku czci 6-go sierpnia, na co P. Prezydent wyraził swą zgodę. O słanie zdrowia p. Iwanowskiej dawano wiadomości jak najbardziej sprzeczne. Dzięki temu do prasy warszaw skiej dostała się depesza, iż p. Iwanowska umarła. Również panowie dygnitarze z końskiego kasyna" odmówili u dzielenia wiadomości co do zdrowia p. Eljasza, pragnąc wypadek ten ukryć. Śledztwa! Śledztwa! Śledztwa! Domaga się tego od naszych władz cała Łódź. Oba tragiczne wypadki na torze w Rudzie nie mogą być zatuszowane 1 nie będą zatuszowane! Republika" się o to postara! Ogólnopolski związek kas chorych nie xostal jeszcze rozmiatana. Warszawski korespondent Republiki" (B.) telefonuje: Wczorajsza prasa podała wiadomość o rozwiązaniu ogólno - państwowego Związku Kasy Chorych i przypuszczalnej nominacji na komisarza rządowego pro'f. Michała Orzęckiego. Jak się dowiadujemy, ministerstwo pracy i opieki społecznej nie zamierza w tej chwili rozwiązywać związku. Zona dyplomaty amerykańskiego zabita n> katastrofie samo* ckodowej pod dserlinem. Berlin, 28 lipca. Dziś popołudniu w Spandawie pod Berlinem wpadł samochód, którym jechał urzędnik ambasady amerykańskiej Curtis, na samochód ciężarowy. Wskutek zderzenia pani Curtis uległa tak ciężkim obrażeniom, iż wkrótce potem zmarła. Siostra jej walczy ze śmiercią, Curtis jest tylko lekko ranny. Pułk. Magier głównego ko policji. zastępca, mendanta Pierwszym zastępcą głównego komen danta policji państwowej na miejsce p. Wardęskiego ma zostać, jak słychać, ppułk. dr. Nagler, szef centrali służby śledczej. Jednocześnie pułk. Nagler o- trzyma nominację na podinspektora. Dru gim zastępcą komendanta głównego ma być mianowany inspektor Geib. Krwawa walka komunistów x policja n> Xa rzehiu. Belgrad, 28 lipca. Według doniesień z Zagrzebia, policja otoczyła nocy dzisiejszej lokal, w którym odbywało się tajne zebranie komunistów. Komuniści poczęli strzelać z rewolwe rów do wywiadowców, którzy odpowiedzieli strzałami. Trzech komunistów jest zabitych, jeden z wywiadowców odniósł rany. Kilku komunistów aresztowano.

2 Str.2 :29\ II 1929 Oficerowie niemieccy organizatorami W związku z ostatnim konfliktem sowiecko - chińskim należy również wspo umieć o wpływach niemieckich w annjl chińskie]. Wpływy Niemiec w Chinach wzrastają ciągle, a szereg oficerów nie mlecklch zajmuje odpowiedzialne stanowiska w chińskim sztabie generalnym Paryski Temps", opierając się na informacjach Journal de Shanghai", rekonstruuje częściowo historję powstania 1 istnienia tych wpływów, które, jak niegdyś niemieckie wpływy w Turcji, mają Chiny pozyskać dla przyszłych cc lów państwa niemieckiego, a obecnie umocnić więzy handlowe i przemysłowe, zadzierzgnięte po wojnie. W maju b. r. umarł w Szanghaju pu! kownik niemiecki Max Bauer, doradca jenerała Czang - Kai - Czek. Gdy w roku 1927 ten były pomocnik Ludendorffa zjawił się w Chinach, pisma niemieckie podały, że rola jego ogranicza się do studjowania kilku zagadnień technicznych, wypływających z jego stanowiska inżyniera - doradcy głównodowodzącego Czanga. Po niejakim czasie Bauer zwerbował w Niemczech cały zastęp oficerów,'ma jących tworzyć związek sztabu generał nego przy rządzie nankińskim. śmierć Bauera przeszkodziła tym planom. W kilka dni po jego śmierci w Journal de Szanghai" ukazał się artykuł, którego autor pisze: Oficerowie niemieccy podjęli się w Chinach pracy wykonywanej przez bolszewików. Tyl ko że działalność ich jest cicha, bez roz głosu, bez głośnej reklamy, która charakteryzowała czyny Borodina l jego wspólników". A dalej czytamy: Weźmy którąkolwiek prowincję chińską, a bezwątpienia w otoczeniu panującego tam generała znajdziemy jednego lub więcej nlemców. W Mukdenie jest nlemców 40-tu oficerów I Inżynierów. iluż oficerów niemieckich założyło już w północnych Chinach domy handlo we, których jedyne tranzakcje to ładunki amunicji 1 broni. Weźmy jenerała Fcng - Ju - Sjang. W świcie jego znajduje się rzekomo tylko dwóch niemców, ale ci dwaj znaleźli już zajęcie dla 22 ro daków 1 można śmiało powiedzieć, że cała armja Feng - Ju - Sjanga jest wyekwipowana, uzbrojona i zaaprowidowana przez niemców. Jeszcze dwa lub trzy lata temu u żołnierzy tej armji znajdowano pocztówki, wyobrażające ściskających wza jemnie dłonie żołnierza niemieckiego i armji chińskiej. oficerów sztabowych niemieckich. 67 wyższych oficerów, 42 oficerów niższej rangi, lotników, artylerzystów, Inżynierów, kawalerzystów. Następcą Bauera w sztabie jenerała Czang - Kai - Czeka jest również niemlec". Porażka wojenna Niemiec nie ujęła w Chinach nic z prestiżu, jakim się cieszył tam przed wojną niemiecki instruk tor wojskowy. Penetracja niemiecka w Chinach podjęta została zaraz po wojnie z prawdziwą niemiecką metodyczrtośclą. W roku 1921 powrócili do Chin c! niemcy, którzy z dawien dawna posiadali tam stosunki i, nawiązując zerwane nici, przyeotowywalł grunt dla dalszych emisariuszy, Oficerowie niemieccy przyszli bez hałasu, upewniwszy się przedtem droga dyplomatyczną, że będą mile widzianymi gośćmi. Ten element wojskowy ma odmienne skuteczne sposoby propagandy. Wojskowe towarzystwo im. Ludendorffa, istniejące w Szanghaju, kierowane przez byłego jenerała niemieckiego, jak kolwiek oficjalnie niema łączności z rza dem niemieckim, jest w kontakcie z nie mlecklm sztabem jeneralnytn i działa zawsze w porozumieniu z niemleckleml sferami oflcjalnem). Celem tej organizacji jest nletylko militaryzacja Chin, ale i uformowanie dla Niemiec sprzymierzeńca łacodneeo I wiernego. Zjazd hallerczyków w Poznaniu. Przemówienie gen. Hallera. Poznań, 28 lipca. W dalszym ciągu zjazdu Hallerczyków odbyło się dzisiaj rano w katedrze nabożeństwo, po którem delegacja zjazdu złożyła wieńce na grobie królów Mieczysława I i Bolesława Chrobrego. Następnie uczestnicy zjazdu przemaszerowali przez miasto, po defiladzie przed starszyzną złożyli wieniec u stóp pomnika Kościuszki. Następnie odbyła się akademja, którą zagaił gen. Haller. Powitał on gości i publiczność, poczem omówił znaczenie i działalność armji błękitnej, a zakończył wzniesieniem okrzyki na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 1 jej Prezydenta. Prof. Nowowiejski odegrał na organach hymn narodowy. Następnie gen. Haller wzniósł okrzyk na cześć na rodów sojuszniczych, który trzykrotnie powtórzono przy dźwiękach Marsyljanki". Dalej przemawiał gen. Latour, poczem odczytano szereg depesz z życzeniami dla zjazdu. Dalszy program wypełniły przemówienia delegatów, poczem odbyły sie produkcje artystyczne. Wieczorem odbył się bankiet pożegnalny. Sekretarz sądu Najwyższego w Moskwie nonełniat sy iemalycinie defraudacje. RYGA. 27 lipca. Największą sensacją Moskwy jest o- becnie wykrycie w prokuraturze sądu najwyższego ZSSR. defraudacji oraz systematycznego łapownictwa. Jak wynika ze śledztwa, głównym aktorem w tej wielkiej aferze bvł komunista Grlszyn, sekretarz sadu najwyższego i osobisty Lunaczarskiego. przyjaciel komisarza Griszyn mjał całą sieć nomocnlków, którzy popełniali systematycznie kradzieże dobra państwowego pobierali ła pówki od wszystkich niemal klientów chińskiego, nad którymi górował portret Wilhelma II, a pod tem napis nie Aby zabezpieczyć sobie i swym po sądu. miecki i chiński: Wieczna przyjaźń po mocnikom bezkarność, Gnszvn zorganizował centrale dostawy kobiet" na łączy oba narody". Następujące cyfry podaje Journal wszystkie zabawy, wieczorki czytaj de Szanghai": w maju r. b. w sluźb'e orgje organlzowanne przez komisarzy i dygnitarzy jenerałów chińskich znajdowało się 42 sowieckich. Śledztwo wykazało, że stałymi klientami te] centrali" był Luczanarski] 1 Ryków. Grlszyn na wieść o rozpoczęciu śledztwa, popełnił samobójstwo. Śledztwo ze względu na... taj?mnlce państwowe prowadzi wiceprezes GPU..jagoda. M90o««««aeo«e«e«e>oo<tc9oe»«««>c żądajcie REPUBLIKI" *» CSPRESSU' w kiosku gazetowym F. Janimka willa Bendytowicza obok felczera Janickiego.»8a»aa«aa»aaa i; W KRYNICY zudaicie REPUBLIKI MEXPRVSSU" w Księgarni zdrojowej.ruch" oraz Biurze dzienników J. Englender. Zmartwychwstanie N205 iv 38 godsin po śmierci Brooklyn, 27 lipca. W ostatnich dniach zdarzył się tu wypadek, jakiego nie zanotowano dotych czas w medycynie. Jeden z mieszkańców Brooklynu, Paweł Bregnetti, popełnił samobójstwo przez zatrucie gazem świetlnym. Do pokoju samobójcy dostano słę dopiero w kilka godzin po wypadku, w chwl li, kiedy wszelki ratunek zdawał się spóźniony. Natychmiast wezwany lekarz stwierdził śmierć. Mimo wszystko przewieziono denata do szpitala, gdzie zastosowano sztuczne oddychanie przy pomocy t. zw. pullmotoru, aparatu, wprowadzającego do płuc czysty tlen. Mimo to przez kilkanaście godzin zmarły nie dawał najmniejszego zntku życia. Niemniej jednak pompę tlenową stosowano w dalszym ciągu. Dcniero po 38 urodzinach samobójca począł oddychać. Obecnie jest uratowany. Głodówka uwięzionych komunistów paryskich., (Polska Aeencla Telegraficzna) 109 uwięzionych komunistów, oskarżonych o przygotowanie spiska komunistycznego, rozpoczęło dziś głodówkę. Polska Aeencte Telegraficzna Dokonano tu rewizji w tajnej drukarni komunistycznej, przyczem aresztowano kierownika drukarni. Marsylja, 28 lipca. (Pokka Aeencla leleerafkzna) Wśród tutejszych komunistów dokona no szeregu aresztowań, przyczem skonfiskowano wiele odezw w sprawie organ' zacji manifestacji w dniu 1 sierpnia. HENR1 DUYERNOIS. Pierwszy brzask. oddaje krok. wyraźnie każdy głos, każdy 1 W owej niepojętej 1 nieokreślonej chwili pewien człowiek zapukał do drzwi mieszkania młodego lekarza. Był to lekarz, który niedawno ukończył studja I osiadł tu przed kilkunastu dniami. Praktyki dotąd nie miał żadnej. Zbudzony ze Wielu ludzi chełpi się, że zna życie, chełpi się, że poznało wszystkie jego tajniki, widziane w dzień przy jasnem świetle 1 w nocy, przy sztucznem oświetleniu i słabych promieniach księżyca. snu, stał oto zaspany, przed pierwszym Niechaj pamiętają jednak, że nie znają o- człowiekiem, który przyszedł po radę, wej krótkiej chwili, miedzy nocą, a pierwszym brzaskiem dnia, chwili tak nieu Prędko! Prędkoć Chodź pan, panie po pomoc. chwytnej, niepojętej, w której jednak doktorze! Nieszczęśliwy wypadek! Chora umiera! dzieją się dziwy i cuda, rzeczy piękne i rzeczy okropne I w której mistrz życia Przybysz mówi szybko. Wargi jego tworzy zagadki. są białe, jak kreda. Oczy patrzą ponuro. Poszli. Spieszą. Odgłos ich kroków Wielu ludzi przypuszcza, że zna ludzi 1 rzeczy, że zna wszystkie tajniki, ich przy pomocy kieszonkowej latarki doj odbija się cudownie. Nim wyszli, doktór, dusze, serca charaktery, zwyczaje. Niechaj pamiętają jednak, że nie znają tych rysach ostrych. Twarz, budząca nieporzał twarz przybysza. Dziwna twarz, o tajemnic, lśniących gdzieś głęboko, w kój. Doktór przed wyjściem zawahał się zakamarkach duszy 1 wypływających Może to strach I przerażenie zmieniły te tylko na krótką chwilę, tak krótką, jak rysyr Kto wie? Doktór jednak wrócił owa chwila, pomiędzy nocą a pierwszym szybko na chwilę. brzaskiem. 1 teraz czuje się pewniej, gdy dotyka ręką bocznej kieszeni, w której ma Dzieją się dziwy I cuda w owej jedynej chwili. Dzieją się rzeczy wielkie I nie rewolwer. Droga trwała dość długo. Szli przez pojęte. Wielka cisza spoczywa wówczas wąskie, kręte uliczki, brudne, zaśmiecone. Potem przeszli przez ciemne, brudne nad miastem, ulice są jak wymarłe. W tej chwili powietrze jest czyste I jasne 1 podwórze I po wykrzywionych stopniach udali się na górę. Pokoik, nędznie umeblowany, oświetlony był tylko małą żarówką. W głębi pokoju, na łóżku leżała młoda dziewczyna. Nie miała zapewne więcej niż 16 lat. Twarz jej była trupio blada. Z nosa I ust spływała obficie krew. Powierzchowne badanie nie wykazało żadnego zewnętrznego uszkodzenia. - Trzeba ściągnąć ubranie! zawołał do nieznajomego, który w kącie, nieruchomy, rozgorączkowanym I niemal nieprzytomnym wzrokiem patrzył na lekarza. Podczas rozbierania dziewczyny, zauważył lekarz że na jednej nodze brakowało pantofla. Lecz nie mógł długo zastanawiać się nad drobneml szczegółami. Przystanił do badania chudego, wątłego ciała. Chora dogorywała. Serce biło eonu słabiej. Jeszcze kilka minut i zupełnie przestało bić. Krwotok wewnętrzny zaopiniował lekarz. Powstały na skutek silne go potłuczenia. Czy jakiś ciężar spadł jej na piersi? Proszę przyjść do mnie popołudniu. Otrzyma pan świadectwo śmierci. Schodząc po ciemnych schodach pomyślał: To dziwne. Praktykę swą zaczynam od śnik.-telnego wypadku. Dobrze, te Jednego tylko. Lecz doktór omylił się. Ledwie wyszedł na podwórze, usłyszał łoskot ciała, spadającego na ulicę. I wypisał drugie świadectwo dla tego człowieka, który przed godziną prosił o pomoc dla Innej osoby. Owej krótkiej chwili, oomiędzy njcą, a pierwszym brzaskiem dnia dzieją się dziwne, niepojęte rzeczy, które tnus/ą zginąć, zanim się narodzą. W wieczornych gazetach lekarz przeczytał opis sensacyinej krad«ezy. NIEZWYKŁE WŁAMANIE W ŚRÓD MIEŚCIU. Zeszłej nocy dokonano niezwykłego włamania do składu futer w >ródm'eś-' : u. Zbrodniarze wyrąbali w ścianie o*\vór, który Jest zadziwiająco moły. Stąd wniosek, że włamywaczem była osoba bardzo szczupła, najprawdopodobniej dziecko. Złodzieje zostali spłoszeni I zmuszeni byli umknąć, wyciągnąwszy szybko dziecko na ulico. Wskazuje na to n',a!y, damski pantofelek, pozostawiony na miejscu zbrodni. Pomiędzy nocą. a pierwszym bizasjkiem dzieją się cudie rzeczy. Zbndnla 1 miłość podaią sobie u^nio i obejmiih się mocnym uściskiem. - r 'um. Hr

3 Ilustr. Republika" Łódź 29-go lipca 1929 roku. Ilustr. Republika" Łódź 29-go lipca 1929 roku. Olbrzymi sukces automobilisldw łódzkich w Poznaniu Zjazd Gwiaździsty do Poznania był w dniu wczorajszym punktem koncentracyj nym polskiego sportu automobilowego. Promienie gwiazdy wystrzeliły daleko w kraj. Zewsząd zdążano w kierunku stolicy Wielkopolski. Kluby rywalizowały o iaknajllczniejsze uczestnictwo.. A. J. zdobył trzy cenne nagrody. A stawka była duża. Wspaniałe nagrody przechodnie 1 spe cjalna nagroda Powszechnej Wystawy Krajowej, w tem jedna nagroda, która już się kończyła". Nagroda Vesty" którą już dwukrotnie zdobył najliczniej Łódzki automoblllzm najmłodsza latorśl naszego życia sportowego od niósł w dniu wczorajszym kapitalny suk ces, i to na całej linji, sukces tem peiniej szy, że jest to zwycięstwo na ogólnokrajowej arenie, a w liczbie pokonanych są kluby stare wiekiem, mocno sportowo zaawansowane i mające już swą tradycję. ŁAK dał wczoraj dowód swej usilnej pracy nad sobą, żywotności i inicjatywy. Sukces automobilistów łódzkich jest pełny, i zasługuje na szerokie omówienie, niestety, późna jednak pora, w jakiej otrzymaliśmy tę radosną wiadomość nie pozwala nam na obszernijsze omówienie wartości tego go niedoścignlonem. zwycięstwa. szy i jeden z najstarszych klubów w Polski: Krakowski Klub Automobilowy i byłaby ta nagroda przypadła teraz Kra kowowi na własność, gdyby nie... Łódź, która odsądziła" swego najgroźniejszego rywala... o dziesięć tysięcy punktów. Wszak to nie do wiary! Młody, trzy lata egzystujący klub pokusił się i to z powodzeniem o to, co pozornie było dla nie tych, którzy widcznie nie wiedzą tem, że w Łodzi umieją pracować. Wspaniałą nagrodą za duży wysiłck są wspaniałe nagrody zdobyte w Poz naniu. Według relacji naszego poznańskiego korespondenta, zjazd gwiaździsty do Turyści Oslrovia 7:3 (3:2). Wczorajsze zawody towarzyskie przy ul. Wodnej. A r?! ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^. ^ ^ 5 ^ 6 ^ ^ 0 1 ^ ^ wykazując w każdym groźnym 2 T a s, e m s k ó l G ^ t i ^ /* T. 1 ' Bro-Lomcncie swą wysoką klasę" Niewiadom c!tf^ L fft z B o c h s k i ci^le i e s z c 2 e ' est o d d a l o "y d swej Turyści: Lass, Kubik Olek, N.ewiadom ski, Kowalski, Szulc, Trajdos, Świętosła wie zeszłorocznej bez zarzutu, formy. pokazał Lass w kilka bramce stylowych pra wski, Chojnacki, Stolarski, Bałczewski, robinzonad przy nieuchronnych Kubik Stefan. zdawałoby się strzałach. Korzystając z wolnego terminu za Przebieg zawodów interesujący i żywy prosili Turyści na mecz drużynę ostrów przy zmiennej naogół przewadze obu dru V - ską, zwyciężając ją po ładnej i emocjo-jżyn. Turyści znacznie lepsi taktycznie nującej walce w wysokim stosunku 7:3, zdobywają prowadzenie przez Chojnacnie oddającym jednak należycie obrazu I kiego ładne splasowanym, shootem, poi przebiegu gry. Wynik 5:3 byłby znacz- czem Stolarski główką z centry Świętonie bardziej na miejscu, gdyby sympaty- I sławskiego podwyższa wynik do 2:0. O- czni goście w ostatnich 3 minutach gry \ strowia bierze się energicznie do pracy l na stracili tak znaczną 2 bramki porażkę. i grę swą Ostrovia nie zasłużyli reprezentowała się jako drużyna nader ambitwych. W kilka minut później Kubik O- i po uchronnie ładnej kombinacji pakuje piłkę lewy do siatki łącznik fioleto niena, przytem jednak zupełnie fair grająca, lek z rzutu wolnego, niezwykle silnie o systemie szybkiej, niezwykle płynne] bitego strzela 3-ą bramkę dla swych choć cokolwiek prymitywnej kombinacji barw, jednak goście szybko się rewanżu- i technicznie co najwyżej przeciętna, lecz ją przez Bernsteina. w rezultacie jako przeciwnik wcale groz Do pauzy 3;2 dla Turystów. Po przer j na, nawet dla dobrze tym razem strzało- wie fioletowi są częściej na froncie i' wo usposobionych Turystów. Najlepszą częścią drużyny Ostrovii jest napad, posiadający w Bernsteinie cenną jednostkę, doskonale predestynowany do kierowania kwiatem. Nierównie gorsze są tyły, słabe taktycznie, zwłaszcza boczni porno cnicy i obrońcy nie umieją zupełnie obsta wić skrzydłowych. Najlepszy stosunkowo środkowy pomocnik, gracz bardzo ambi tny i wytrzymały. Bramkarz nie ponosi najmniejszej winy przy utraconych punktach, trzymał wszystko, co było w jego mocy. Poznania, obfitował w niezliczoną wprost ilość wypadków, które dotkliwie dały się we znaki szczególnie łodzianom, którzy nie mogli się wprost wydostać zaraz po starcie z miasta. I tak pp.: Gotfried Stei gert, który wystartował w sobotę o g. 1 do 1000 kim. biegu, zawrócił już z Pab janic. Kazimierz Poznański w drodze do Warszawy na start musi również zawrócić i ponownie startował w sobotę rano. Jan Holtz przy wymijaniu auta, zawadził o wóz łódzki, przyczem została wyrzucona z wozu przeciwnego p. Hoffmanowa, która uległa ciężkim obrażeniom cielesnym. P. Teschc miał przykry wypadek z nieostrożnym przechod Pozornie dla niem, jak również p. Błaszkowski z bojaźliwym koniem. Wypadków było dużo. Na 60 zawodników, którzy wystartowali. sklasyfikowanych BOJK Wczorajsza niedziela ligowa była bardzo uboga. Rozegrano zaledwie dwa spotkania, wyniki których nie poczyniły większych zmian w układzie tabeli. Garbarnia zajęła dotychczasowt trfzecie miejsce Ł. K. S.-u, który żarów no jak Czarni i Cracovia spadli o jedno miejsce. Szczegółowa tabela rozgrywek ligowych po dzień wczorajszy przedstawią się następująco: 1) Wisła 40:26 19 dów i nawet Lass zmuszony zostaje dwukrotnie do wykazania swych pełnych Mecz nieciekawy, stał na niskim poziomie. Oba zespoły grały poniżej swej kwalifikacji, jednak Turyści grają w tej fazie^ kilka minut bez Stolarskiego i Kubika Olka. Po skompletowaniu drużyny zwykłej formy. Po obu drużynach poznać ogólne przemęczenie. Ł. K. S. wystąpił do gry w ckładzle normalnym. fioletowi przypuszczają ostatni szturm na bramkę Ostrovii, uwieńczony powodzeniem: Bałczewski strzela ostro, bram Garbarnia natomiast z trzema rezerwowymi. Turyści pomimo jednego* de facto karz broni robinzonadę a nadlatujący gracza ekstra klasy (Kubika Al.) wykaza Chojnacki umieszcza piłkę w siatce, poczem w 2-ie minuty później ten sam Do przerwy lekka przewaga gospo li dobrą formę w ataku, często i celnie strzelającym. Zwłaszcza Chojnacki dopisał ponownie jako strzelec uzyskując sam gracz efektownym strzałem o słupek usta darzy, którzy ze strzału Joksza, przy nawia wynik zawodów 7:3 dla Turystów. 3 bramki, gra jego atoli w polu pozostawiała wcale do życzenia. Stolarski i Bał Sędzia pż Andrzejak bez zarzutu. Pu Mili, który fatalnie puścił łatwą do obro wybitne] zresztą pompcy bramkarza czewski grali ambitnie, lecz nieco zbyt bliczności zaledwie niecała 500 osób. ny piłkę, zdobywają jedyną bramkę mało precyzyjnie w oddawaniu posiłek. dnia. Akcje obustronne mało interesujące, rwały się na Iłnjach pomocy, które Z skrzydłowych niespodziankę naogół zrobił Kubik St., który pomimo powolności okazał się dobry w driblingu i po w obu drużynach zawiodły. Sukces Czarnych daniach. Świętosławski biegowo wspania w Czermowcach. ły psuł wiele zbytnim pośpiechem w akcjach, co aż nazbyt często kończyło się dni w Czerniowcach, gdzie osiągnęła Lwowska drużyna Czarni bawiła 2 centrami w aut. Pomoc fioletowych, cała rezerwa iracowała, jak zwykle ambitnie, mocno ednak niedokładnie w passingach. Wszyscy trzej utrzymali się na jednym poziomie. W obronie Kubik Olek okazał się najlepszym bezsprzecznie graczem na zdobywają przez Bałczewskiego i Kubika St, dlasze dwie bramki. Ostrovia znów się otrząsa i po efektownej kombinacji Bernstein strzela celnie w lewy róg nie do obrony.. Stan Sf;3 trwa prawie do końca zawo następujące wyniki: Czarni Jahn 4:4 (2:2). Bramki zdo byli: Nastula 2, Harysymowicz i Sawaka. W drugim dfiiu Czarni Reprezentacja C/erniowiec 5:0. Bramki zdobyli: Nastula 2, Sawka, tur?w,nowicz i Rey man. było 54 łodzian, którzy dla swych barw zebrali punktów, podczas gdy następny klub miał do zanotowania tylko punktów. W rezultacie, Łódzki Automobil Klub zdobył trzy nagrody: Powszechnej Wystawy, Towarzystwa Auto Ubezpieczeń Vesta" i Śląskiego mobilklubu. Tak licznego startu łodzian nie spodziewano się zupełnie. W dniu wczorajszym, odbyła się przez główne miasta Poznania defilada wozów które startowały do zjazdu. Ogółem było ich około 150. Najliczniej reprezento-^ wana była Łódź, którą publiczność nagro dzila oklaskami. Po południu, z terenu gazowni miejskiej przy Grobli wystartował balon kulisty, na którego poszukiwanie wystartowali automobiliścl. Wieczorem w salonach Hugera na PWK odbył się bankiet połączony z uro czystością. Szczegółowe sprawozdanie z raidu. zamieścimy w jednym z najbliższych nu merów Republiki". LIGOWE. *akowie. I. F. c. spadkiem. 2) Warta 36: ) Garbarnia 33: ) Ł. K. S. 21: ) Czarni 37: ) Cracovia 23: ) Turyści 20:30 12 S) Legja 18: ) Warszawianka 20: ) Ruch 20: ) Pogoń 24: ) I. F. C. 15: ) Pol on ja 23:35 9 Garbarnia Ł.K.S. 1:0 (1:0). (lei od własnego korespondenta). Kraków, 28 lipca L. K. S. rozpoczął drugą kolejkę mistrzostw Ligi mniej pomyślnie, nlk Turyści. Wczoraiszym przeciwnikiem czerwonych była Garbarnia, która po równej grze wyniosła z tego spotkania dwa cenne punkty i lepszą lokatę w tabeli. Mecz wczorajszy według relacji nasezgo korespondenta krakowskiego miał przebieg następujący: Po przerwie gra również stała na niskim poziomie, z tą tylko różnicą, że przewagę miał L. K. S którego słbo orientujący się atak gubił piłkę pod bramką przeciwnika, i choruje na impotencję strzałową. Zawiódł zupełnie Król. Garbarnia rzadziej dochodzi do głosu, jedna kowoż ataki Jej są groźniejsze. Trio o- bronno łodzian, z niezawodnym Galecikm i dobrze mu sekundującym Cyllcm nie pozwala na podwyższenie rezultatu. Zawodami kierował dobrze p. Krukowski z Warszawy. Widzów bardzo mało. Warta-I.F-C. 2:1 (0:0) Poznań, 28 lipca Do przerwy gra równorzędna, później przewaga warty, dla której bramki zdobyli: Szerfke i Przybysz, dla I. F. C. zdobył Pośpiech. Sędziował p. Baran. tmemm mmmmmmmmmmmm Klaski łódzkich kolarzy w Warszawie W dniu wczorajszym odbyły się na Dynasach międzynarodowe wyścigi przy udziale kolarzy zagranicznych, war szawskich i łódzkich. Wyniki są następujące: Wyścig międzynarodowy: Ćwierć - finały: Podgórski bije Puszą czas Szamota bije Bramiera czas 13.2, Kendzia bije Guyarda, czas 14. Beauvrand bije Einbrodta, czas Półfinały: Szamota bije Beauvranda w czasie 12.6 a Podgórski bije Kendzie w czasie 13. FI nal: Szamot bije Podgórskiego w czasie 13 sek. Trzecie miejsce zajął Beauyrand bijąc Kendzie w czasie 12.8 sek. Bieg amerykański parami na dystan sie 30 kim. wygrywa para Van Massenhove - Krakebuhl w czasie ) Beauvnmd Guyard, 3) Pusz Schmidt, 4) Podgórski Oksiutycz,

4 Str. 6: :29.vn 1929 Przed startem biegu dookoła PolsKi. 70 zawodników zgłosiło się do lei gigantycznej imprezy. W sztabie największej polskiej imprezy sportowej drugiego biegu kolarskiego dookoła Polski wre usilna praca. O gigantycznym tym biegu mówi się Już we wszystkich towarzystwach kolarskich. Na Dynasach, gdzie mieści się główna kwatera sztabu biegu pośpiesznie wy kańczane są wszystkie sprawy organiza cyjne. Wyznaczono już gospodarzy biegu, kontrolerów samochodowych i zorganizowano służbę sanitarną. Regulamin tegorocznego biegu jest znacznie zaostrzny. To też tylko najlepsi, najbardziej wytrwali i wytrenowa ni zawodnicy liczyć mogą na powodzenie. \ Uregulowana jest całkowicie sprawa karmienia zawodników w czasie jazdy. Nie licząc drobnych wyjątków kolarze będą musieli sami dbać o to aby w czasie jazdy, t. j. na rowerze mieli co jeść I pić. Odżywianie z samochodów zwłaszcza z samochodów nie należących do kierownictwa biegu będzie niedopuszczal ne. Nie będzie takż w tym roku dowolnej pomocy technicznej. Tylko firmy rowerowe I kluby będa mogły wysłać na bieg i I I _ - T ~~ T"ły*»-'11 r\\ specjalne samochody z warsztatami. Niemal wszystkie fabryki rowerów wyekwipowały i zadeklarowały już takie samochody. I one będą podlegały su rowemu regulaminowi, którego przestrzegać bedą specjalni kontrolerzy delegowani do każdego samochodu. W czasie biegu kontrolerzy będą zmieniali się na samochodach. We wszystkich miastach etapowych zawodnicy i kierownicy biegu nocować będą w koszarach wyekwipowanych we wszystko przez władze związkowe. Wszędzie zawodników będzie oczekiwała orzeźwiająca kąpiel. Stosowanej w roku zeszłyma łaźni obecnie zaniechano ponieważ okazało się. Iż wyczerpuje ona zbytnio zawód ników. Barwny korowód kolarzy I samocho dów wyruszy z Warszawy w niedzielę dlnla 4 sierpnia w południe. Zapisy do wielkiego biegu kolarskiego dookoła Polski zostały już zamknięte: być może, że nadejdą jeszcze niektóre zgłoszenia pocztą. W każdym razie najlepsi szosowcy Polski zgłosili już swńi UrJ»i?! 'v bieeru. Warszawa daje naj większa liczbę zawodników, przyczem przysyła Kłosowicza, zwycięscę biegu Kraków Zakopane, Sierpińskiego i Ko łodziejczyka. Bardzo liczny będzie u- dział Lwowa, skad przyjeżdżają Ignatowicz, Fróss. Serbeński, Kiczek, Tropaczyński oraz Kiesel, najlepszy w Polsce kolarz żydowski. Z Krakowa jak dotąd zgłosili się Zieliński i Matlak. Zeszłorocz ny zwyclsca Więcek i w tym roku bronić będzie pierwszego mieisca, prócz tego z Poznania przyjeżdża doskonały WTC. zgłosiło 14 kolarzy! Legja 9 1 A.. cja staje się łupem nas^ei star* Walucie K. S. 8-iu. Z czołowych szosowców są wiczówn'<? klc\«> pok'yld wspomniana tutaj Stefański, ostatnio zwycięsca turnieju biegu Kraków Lwów, Wisznicki, przestrzeń w.^zorie 26 ) sck. przed Wa ner (A),?>. Czajówna i 4) Scburinek. zwycięsca biegu Expressu Porannego" Michalak, Śliwiński, Oronczewski, Kamiński, Napieracz, Olecki 1 inni. Łódź mie nasza zawodniczka olimpijska Bieg 800 mtr. wygrywa w pięknej for Kilo szosowiec Lange. Po raz pierwszy wezmą udział w biegu kolarze górnośląscy, Wlkaz I Kępny. Ogółem zapisało się o- koło 70 zawodników. Wskutek zniszczenia odcinka szosy na etapie Brześć Białystok, etap ten został przedłużony z 144 km. do 240 km. Po uwzględnieniu zmian trasy na Górnym Śląsku trasa biegu wynosić będzie ogółem 2251 km. Solska zwycięża Austrią 62Ak Ufspanały triumf naszych lekkoakefek (leiet od własnego korespondenta) Królewska Huta, 28 lipca. W dniu wczorajszym nasze sportswo man zdały egzamin, wygrywając w brawu rowym stosunku z Austrją w międzypań stwowym meczu lekkoatletycznym. Przyjazna rywalizacja sportowa między Polską a Austrją w kobiecym sporcie lekkoatletycznym trwa już trzeci rok. Dwa lata temu w Krakowie przegraliśmy w stosunku 61:45, w roku Wiedniu Austrją wygrała po ciężkiej wal ce zaledwie z różnicą dwóch punktów 54:52. Wczoraj nadszedł czas zwycięstwa, siły przeciwników były bowiem równe. Nasze dzielne zawodniczki wystąpiły do walki z wiarą w swe siły i z mocną wolą zwycięstwa. Nasze wczorajsze zwycięstwo zawdzięczamy w głównej mierze znakomitej lekkoatletce Walusiewiczów em wygrała bowiem wszystkie trzy c prin ty i skok w dal. W ogólnej punktacji wygrała Polska w stosunku 62:44. Wyniki techniczne przedstawiają się następująco: Bieg 60 mtr, wygrywa w doskonałej formie Walusiewiczówna (P) w czasie 7,9 s. przed Szurinek (A), 3) Schramek (A) i 4) Orłowską (P). Wynik Walusiewi czówny jest równy rekordowi polskiemu. Bieg wygrywa również doskonała sprint erka Walusiewiczówna w czasie 1,3,2 sek. przsd najlepsza auslrjaczką Szu rlnek, 3) Schramek i Czajwną (P) Bieg 200 'iitr Również 1 ta konkwen sówna (P.) w czasie 2; 30.6 przed Orłów ską (P) i Lahr (A.). Bieg 80 mtr. przez płotki wygrała w rekordowym czasie 12,9 sek. Schabińska przed Singer (A), 3) Poltzer 1 4) Frelwal dówną (P). Sztafetę 4x100 mtr. wygrało ensemble Austrjackie w czasie 52,2, Skok wwyż. Ta konkurencja jest obe ubiegłym w cnie naszą potęgą. Mistrzyni Polski Krai jewska wynikiem 150. pół mtr. zajmuje pierwsze miejsce, przed Janowską (łodzianka), Singer i Mulhauser. Wynik Krajewskiej jest nowym rekordem Polski. Skok w dal. Również i w tej konkurencji panie nasze okazały się nie do pobicia. Walasiewiczówna zajmuje pierwsze miejsce, bije przytem rekord Polski o 25 centymetrów. Nowy ten rekord brzmi obecnie 550 cm. Wynikicm5l0 i pół cm. zajmuje drugie miejsce Wagner, bijąc rekord austrjacki, 3) Singer, 4) Lubecka. Rzut dyskiem. Druga konkurenta wygrana przez gości. Doskonała miotaczka Perkaus wynikiem wysuwa się na pierwsze miejsce przed łodziankę Kobielską która miała wynik 3.3O mtr., 3) Wehse, 4) Jasna. Rzut oszczepem. Bezkonkurencyjna Lonka pewnie wysuwa się na czoło z wynikiem 3l.l2 mtr. przed koleżanką Jasną 29,02 mtr. 3) Singer, 44 Wehse. Pchnięcie kulą wygrywa Perkaus z wy nikicm mtr. przed Lewinówną m. 3) Schenke, 4) Jasna. W ogólnej punktacji wygrywa Polska w stos. 62;44. Brawo polskie lekkoatletkil... Piłkarskie mistrzostwa Łodzi przyniosły dalsze zmiany w tabelach. W ubiegłą sobotę na uwagę zasługi wał jedynie mecz rozegrany przez GMS. i TUR. o mistrzostwo. Sama gra stała na b. niskim poziomie. TUR. wystąpił z kilkoma rezerwowymi oraz całą drugą połową zawodów grał w 10-kę, bowiem jeszcze przed przerwą kontuzję ciężką odniósł obrońca Rejch w zderzeniu z Bemem, który nadużywał zbytnio siły fizycznej. Grono, to cień dawnej drużyny. Zes pół ten z powodu braku boiska nigdzie nie trenuje, a skutki tego chyba są wiado me. GMS. zaczął grę w 9-kę, później jeden zawodnik doszedł a od przerwy grała cała jedenastka czarnych. Bardzo słabo i pechowo grał Union z ŁTSG. w niedzielę o mistrzostwo kl. A. Zieloni wystąpili bez Hoffmana i Fiedlera III, których ubytek dał się im we znaki, zeszli z boiska, pokonani w stosunku 5-2. Do przerwy lekka przewaga ŁTSG. po zmianie stron gra równorzędna. Zaznaczyć należy, iż gra zarówno jednej jak i z drugiej strony była niezwy kle ostrą. Bramki dla zwycięzcy usyskali; Wun sche (3) i Herbstreich (2). Dla zielonych: Werner i Hahn (z rzutu karnego). Sędzia p. Hanke usunął z boiska na 10 min. przed końcem zawodów Wunsche go. Po przedmeczu Orkan ŁKS. kiedy juniorzy Karolewian zwyciężyli 1:0 rozpoczął się mecz pierwszego zespołu Orkanu z I B. ŁKS, przynosząc wynik bezbramkowy. Więcej okazji miał Orkan do uzyskania zwycięskiej bramki. Pod koniec meczu zaszedł incydent, zlikwidowa ny jednakże szybko przez gospodarzy 1 policję. Widzew w Pabjanicach pobił Burzę w stosunku 3:2. Maruder kl. A. PTC. zwyciężył Sokół w Zgierzu 2:1. Niedzielne rozgrywki o mistrzostwo kl. B. przyniosły wielką niespodziankę. Mianowicie pabianicki Sokół pokonał Hasmomeę w stosunku 6:0, Pokonani gra 11 z rezerwowym bramkarzem. Bieg, stojący na czele kl. B. po ciężkiej walce pomścił porażkę doznaną w Łodzi od Orlęcia, bijąc go w Zgierzu 5:3. W zawodach o mistrzostwo kl skano następujące wyniki: Słowacki w sobotę uzyskał wynik r» misowy z Widzewską Manufakturą. Rezerwowy Sokół (Pabjanice) wygrał z tam tejszą Makkabi 4:0. Huragan pokonał w niedzielę Jutrzen kę, wyjątkowo słabo grającą w stosunku 7.1. Dla obu zespołów padły bramki samobójcze (Po jednej). W takim samym stosunku wygrab Zjednoczeni z ŁKS. Głuchoniemymi. Geyer uległ kolejowemu 1:4. Poznański wygrał nadspodziewanie z Oratorjum 2:1. Ks 205 Czy sporty są zdrowe? Hsftaxane iest umiarkowanie i branie pod urouće. ogólnego siana *a"ron>ia i sil. Pozostawienie sprawy podobnej pod znakiem zapytania wydać się może w dzisiejszych czasach szczęśliwego powiedzmy zgóry rozwielmożnienla sportów bluźnierstwem nieomal. Wyważaniem otwartych drzwi było by istotnie zastanawianie się nad sprawą pożyteczności, bodaj konieczności nawet sportów dla prawidłowego normalnego rozwoju sił fizycznych i sprawności organizmu, młodego zwłaszcza Lekarzowi wszelako zbyt często nasuwa się wątpliwość, czy ryczałtowe stosowanie tej zasady nie bywa w wielu wypadkach przyczyną poważnych, zarówno doraźnych, jak dających się odczuć na dłuższą metę szkód dla ustroju, aby nie miał poważnie zastanowić się nad tem zagadnieniem. Jeżeli bowiem w jakiejkolwiek dziedzinie nadużycie jest szkodliwe, uwydatnia się w sposób szczególny fakt ten w zakresie nadużywania sportów, a właściwie oddawania się im bez odpowiednich wskazówek le karskich, opartych na dokładnem zbadaniu organizmu, stwierdzeniu możliwo ści je^o i braków. Wszelkie towarzystwa sportowe winnyby też postawić so bie 'za naczelną zasadę poddawanie każ dego świeżo wstępującego członka egzaminowi lekarza, który orzeknie, czy dany osobnik może bez szkody dla swo jego zdrowia wykonywać odpowiednie ćwiczenia, jakich winien unikać i do jakich sposobić się stopniowo. Iluż uniknęłoby się wypadków nagłej niedomogi serca z konsekwencjami często tragicznemi, gdyby zasada ta za- chowywana była z całą surowością dy scypliny, której każdy sportowiec nade wszystko poddawać się powinien. Wiele nieszczęśliwych wypadków zatonięć podczas podczas kąpieli ma nadewszyst ko źródło w nagłym takim, popularnie tak zwanym skurczu serca, nie działają cego dość sprawnie, aby mogło wytrzy mać gwałtowny wstrząs, sprowadzony ostrą zmianą temperatury, powietrza I wody, a także wysiłek fizyczny przyrzuceniu się w głąb fal. Najbardziej oczywiście wskazana jest ostrożność i liczenie się z warunka mi i stanem danego organizmu przy oddwaniu się atletyce, szybkobieganiu, jak wogóle wszelkim sportom, wymagającym znacznych wysiłków fizycznych. ; Równouprawnienie płci w oddawaniu się sportom również wymaga dyrektyw lekarza. Dorastające dziewczęta i młode kobiety w pewnych okresach nie mogą od dać się bez zastrzeżeń wykonywaniu pe wnych ćwiczeń i gier tak niewinnych nawet, zdawałoby się, jak gra w piłkę chociażby. I tutaj wskazówki lekarskie i ścisłe do nich stosowanie się jest konieczne, jeżeli nie chcę się, zamiast pożytku dla zdrowia szkodzić mu w znacznym stopniu. Nie ulega wątpliwości, że wiosłowa nie np. jest sportem bardzo zdrowym / rozwijającym w sposób pożądany klatkę piersiową, jednakże dziewczętom zbyt anemicznym w okresie szybkiego rośniccia przynosi stały wysiłek przy wiosłowaniu, jak to często stwierdzono, raczej bezwzględną szkodę. To samo do tyczy konnej jazdy i jazdy na rowerze, których również bez ograniczeń zalecać im nie należy. Wskazane jest umiarkowanie i branie pod uwagę ogólnego stanu zdrowia i sił. Nadcwszystko jednak dotyczy to obu płci w równej mierze unikać należy przy oddawaniu się sportom nagłe go ochładzania ciała,i żołądka po forsownych ćwiczeniach i silnem wskutek nich rozgrzania. bieg dookota Ziemi Kaliskiei. W dniu wczorajszym odbył się stara niem Kaliskiego Towarzystwa Cyklis tów bieg szosowy dookoła ziemi kaliskiej na dystansie 230 kim. przy udziale wybitnych kolarzy z całego kraju. Wyniki szczegółowo przedstawiają się następująco: 1) Scłolcwski (KTO S ) '.fański (AKS) , 3) Kotodziej- /,vk (Union) , 4) Krawczyk (A. i(,s.) , 5) Morga (1 I'ZS) ) Śliwiński (W.T.C.) , Ogółem startowało 16 zawodników, do mety przybyło 15.

5 205: 29 VII 1929 Str 3 Dziś: Knnegundy Jutro: Julity i Donatylll Wschód słońca 3.51 Zachód słońca 7.44 Wschód księżyca Zachód księżyca Długość dnia: Ubyło dnia; 0,54 Porucznik 10 pułku piechoty rr pionqcvm motocvtzlu. W dniu wczorajszym w Kaliszu zdarzył sie tragiczny wypadek, ofiarą którego padl porucznik 10 pułku piechoty Jan Pietrzak. Porucznik udał się na przejażdżkę motocyklem i w pewnym momencie, wskutek defektu w motorze zapaliła sie benzyna w zbiorniku, poczem nastąpiła ekspłozja. Porucznik natychmiast wyskoczył z płonącego motocyklu, uległ jednak ciężkim poparzeniom ciała. Do poparzonego porucznika Pietrzaka zawezwano lekarza, który udzielił mu pierwszej pomocy, poczem odwiózł go do szpitala wojskowego (p). Ujęcie szajki włamywaczy Mora grasowała iv J alisxu Od dłuższego już czasu na terenie m. Kalisza 1 powiatu kaliskiego grasowała niebezpieczna szajka złoczyńców, która dopuszczała się szeregu kradzieży z włamaniem. Onegdaj wreszcie policji u- dało się aresztować niebezpieczną szajkę. Jak się okazało w skład szajki wchodziły cztery osoby, dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Aresztowanemi okazali się Niedźwiecki Władysław (Kalisz, Piekarska 1), Rudowicz Adam (gmina Tynic) oraz Nadoba Marjanna i Orzelakowska Marjanna, obie zamieszkały w Kaliszu. Szjka ta ma na sumieniu 20 kradzieży z włamaniem. (pj. Konsulat Stanów Zjednoczonych toxpocxql irydatranie n>is. Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Warszawie rozpoczął już wy dawanie wiz emigrantom na poczet nowej kwoty roku Dotąd wy dano już wiz 420 dla emigrantów, (p) Dziecko pod kołami wagonetki. W Lutomiersku budowa jest obecnie szosa. Celem niwelowania placu zostały założone tam prowizoryczne szyny, na których robotnicy zwożą wągonetkami piasek. Dzieci letników tamtejszych bar dzo często korzystają z wagonetek trak tując je, jako objekt zabawy. Między let nlkamt w Lutomiersku znajduje się również rodzina Mozdrowlczów, zamieszkałych w Lodzi przy ul. U-go Listopada 47. Onegdaj dzieci Mozdrowlczów usiłowały przejechać się taką wagonetką, pod czas wspinania się na wagonetkę dziecko potknęło się i dostało się pod kola, ulegając złamaniu nogi. Ofierze strasznego wypadku udzielono natychmiast po mocy, a z polecenia lekarza tamtejszego natychmiast odwieziono je do szpitala ewangielicklego w Lodzi, gdzie poddano dziecko operacji amputowania nogi. Stan dziecka jest groźny. (p). Nagi wisielec w lesie. W dniu onegdajszym patrol policyjny przechodzący lasem we wsi Ruszkl pod Piotrkowem dokonał strasznego od krycia. Na jednym z drzew wisiały nasię zwłoki wisielca. O strasznem swem odkryciu zawiadomił natychmiast władze śledcze, które wszczęły natychmiast energiczne dochodzenie. Zdołano ustalić tożsamość wisielca którym okazał się 71-letnl Wawrzyniec Gajda, chory od dłuższego czasu na suchoty. Strasznego samobójstwa musiał przed kilku dniami i widocznie jacyś zło czyńcy ogołocili trupa. Zwłoki Gajdy po przeprowadzonym dochodzeniu wydano rodzinie. (p). Powołanie na ćwiczenia wojskowe podoficerów i szeregowców roczn. 1901,1902,1903 i 1896 Na mocy rozporządzenia pana mini- -Stra spraw wojskowych powołani zosta li na ćwiczenia zwyczajne na całym obszarze Rzeczypospolitej następujące ka tegorje szeregowych rezerwy: 1) podoficerów rocznika 1S96 z rodzą ju broni piechoty, czołgów, kawalerji, ai tylerji, saperów kolejowych i samochodów. Oprócz tego z pośród podoficerów 1896 roku następujące kategorje: specja listów z pułków łączność:, telegrafistów telemechaników, budowlanych, kierowników samochodowych i motocyklistów. Z pułku radjo - telegraficznego specjalistów radjo - telegraficznych, ra djo - mechaników i kierowców samocho dów. 2) Podoficerowie i szeregowi rocznika 1903 z następujących rodzajów bro ni: piechoty, czołgów, artylerii, wojsk lotniczych, balonowych saperów kolejowych, wojsk łączności i samochodowych. 3) Podoficerowie rocznika 1903 z taborów służby zdrowia, uzbrojenia i intendentury. 4) Podoficerowie i starsi szeregowi kawalerji rocznika 1903 oraz szeregowi tegoż rocznika z następujące mi specjalnościami: obsługi c. k, m., łącz ności, pionierów i samochodów pancernych. 5) Podoficerowie i szeregowi rocz nika 1903 z pułku radjo - telegraficznego z następującemi specjalnościami; specja liści radjo - telegrafiści, radjo- mechanicy i kierowcy samochodowi. 6) Szerego wych rocznika 1903 z żandarmerji (tylko żandarmów). 7) Szeregowi rezerwy rocznika 1901 z samochodów (tylko kierowców samochodowych). 8) Podoficerowie i szeregowcy rocznika 1903 ze służby weterynaryjnej, którzy mają u- kończony kurs podoficerski i fachowe wyszkolenie sanit., weterynaryjne i pod kownicze w byłych okręgowych szpita lach koni, 9) Podoficerów i marynarzy rocznika 1903 mających przydział do flotyli pińskiej. 10) Podoficerowie i szeregowcy rocznika 1902 z pułków lotniczych z następującemi specjalnościami: telefonistów, radjo - telegrafistów, radjo mechaników, mechaników, fotolaburantów, kierowców samochodowych, motocyklistów, meteorologów i rusznikarzy. Ponadto kierowców samochodów rocznika 1901 i 1904, 11) Podoficerowie i szeregowcy rezerwy rocznika 1902 z Zasiłki dla półbezrobofnych. Jak odbywać się będzie wypłata. Jak wiadomo Mim. Pracy i Opieki Społecznej przyznało zasiłki częściowo zatrudnionym robotnikom przemysłu włó kienniczego na terenie m. Łodzi W związku z tem jak nas informuje zarząd obwodowy Fund. Bezrob w Łodzi wypla ta zasiłków częściowo bezrobotnym robotnikom przemysłu włókienniczeg'' odbędzie się dla iiastępuiąoych kategorn robotników 1) o ile tygodniowy zarobek robotnika z powodu ograniczenia produkcji nie przekracza pełnego umówionego zarobku za dwa dni pracy; 2) o ile złożył w zakł. pracy, w którym zostaje zatrudniony, zaświadczenie o stanie rodzinnym wydane przez właściciela domu i poświadczone przez komisarjat policji, przyczem złożenie tetfo zaświadczenia przez częściowo zatrudnionego robot nika winno odbyć się w dniu wolnym od pracy. Złożenie przez zainteresowanego zaświadczenia gospodarza domu o stanie rodzinnym będzie miało dwojakie znaczenie, a mianowicie: w pierwszym wypadku, złożenie tego zaświadczenia uwa źane będzie za dokonanie przez częścio wo zatrudnionego robotnika zarejestrowania się i zgłoszenia przez niego prawa do zasiłku; w drugim zaś posłuży ono częściowo do wymierzania zasiłków, wysokość których uzależniona jest o ilośct osób będących na jego wyłącznym utrzy maniu. 3) o ile w jednym z dni wolnych od pracy, po złożeniu zaświadczenia l pobrania zasiłków za okresy wsteczne, będzie on zgłaszał się raz w tygodniu do odnośnych oddziałów PUP., celem odbycia stałej kontroli. Wypłata zasiłków częściowo bezrobotnym robotnikom, zostanie uskuteczniona jednorazowo za okres wsteczny t. j. za czas od dnia 1 lipca do dnia 28 lipca nb. włącznie, na podstawie listy płacy, sporządzonej przez zakład pracy i przed 1) otrzymali odroczenie ćwiczeń do stawienia jej zarządowi obwód. Fund. roku 1930 na skutek próśb wniesionych Bezrob. w Łodzi. Następna wypłata dla do P. K. U. przed ogłoszeniem niniejszego obwieszczenia; 2) zostali zwolnieni częściowo bezrobotnych odbędzie się za niepełny tydzień ubiegły t.j. za czas od do rezerwy, lub stale urlopowani po u- dnia 29 lipca do ddnia 31 lipca 1929 roku kończeniu w roku bieżącym przepisanej włącznie. służby w wojsku stałym; 3) odbyli jhż Dalsze wypłaty uzależnione są od wy przepisane ustawą ćwiczenia; 4) wyłączeni od spełnienia obowiązku od dania rozporządzenia przez Min. Pracy i służ Op. Społ., odnośnie ewentualnego przedłużenia tej akcji na miesiąc sierpień r. b. dzy wojskowej na mocy art. 8 ustawy by wojskowej decyzją właściwej wła Wypłatę zasiłków uskuteczniać będzie* o powszechnym obow. służby wojsk., magistrat m. Łodzi jako instytucja zastęp kzględnie art. 9 ustawy o powszechnym cza Fund. Bezrob. obowiązku służby wojskowej (Dz. U. Nie będą korzystali z zasiłków częściowo bezrobotni, którzy: l) przez cały Rp. nr. 46'28, poz. 458); czas częściowej niezdolności do pracy 5) w oznaczonem w niniejszem tormi spowpdowanej chorą otrzymują zasiłki z nie stawiennictwa będą znajdować się tytułu ubezpieczenia na wypadek choro w areszcie śledczym lub odbywać karę by, 2) przez cały czas trwania niezdolno pozbawienia wolności w areszcie, w wię ści do pracy (inwalidztwa) otrzymują ren zieniu, domu poprawy lub twierdzy; 6) tę inwalidzką i 3) na skutek strajku podczas jego trwania, na podstawie zezwolenia władz wojsk, w. Walka z epidemią szkarlatyny w Łodzi Konferencja w wydziale zdrowotności publicznej magistratu. Kto okradł mieszkanie iuszkafa? Przed kilku dniami do mieszkania p. Muszkat (Piotrkowska 60) w czasie nie obecności ich zakradł się jakiś złodziej, który skradł garderobę i inne przedmio ty wartościowe, razem na sumę kilkuna stu tysięcy złotych. Kradzież dokonana była w tajemniczy sposób, bowiem drzwi nie były wyłamane, okna nienaruszone, oraz wszelkie zamki przy szafach nietknięte. Powiadomiona o powyższem dokonać on już po licja wszczęła natychmiast dochodzenie, które przyniosło nadspodziewany rezultat. Okazało się kradzieży tej dopuści! się krewny zamieszkały w tymże domu i posiadający skład na parterze, który sypiał w ich składzie i w nocy w czasie snu p. Muszkatów przy pomocy podrobionych kluczy wchodził do ich mieszkania i wynosił stamtąd różne przedmioty. W toku śledztwa wyszło na jaw, że młodzieniec ów okradł również swego krewnego, wynosząc ze składu rozmaite towary. Przyparty do muru przyznał się do winy. Ze względu na dalsze docho dzenie, które ma za zadanie wykrycie wszystkich przestępstw owego mlodzień da, nazwisko jego trzymane iest w tajem tućy. (p). balonów i z następujących specjalności: telefonistów, szakowaczy, meteorologów i kierowców samochodowych i motocyklistów. 12) Podoficerowie i szeregowcy saperów i saperów kolejowych ze wszystkich roczników, z następujących kategoryj: specjalistów miotaczy ognia, specjalistów monterów mostów, mający przydział do baonu mostowego, specjalistów reflektorzystów, podsłucho wych, mających przydział do baonu e- lektrotechnicznego. 13) Podoficerowie rocznika 1890, 1891, 1894, 1895, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 oraz starczych szeregowców i szeregowców z roczników , 1901 i 1902, którzy podlegali powołaniu na ćwiczenia wojskowe w roku 1928, lecz z różnych powodów ćwiczeń tych nie odbyli. Rezerwiści objęci powyższym rozkazem o powołaniu na ćwiczenna, zamieszkali, względnie przebywający w Łodzi na terenie komisariatów P. P. 2, 3, 5, 8 i 11, którzy jeszcze nie otrzymali dotychczas kart powołania na ćwiczenia wojskowe, względnie, którzy z jakichkolwiek innych powodów nie odbyli w roku bietżącym powyższych ćwiczeń wojskowych winni zgłosić się najpóźniej do dnia 15 września 1929 roku w P. K. U. Łódź - miasto i przy ulicy Nowo - Targowej 18, o godz. 9-ej skąd odesłani bę dą do swoich oddziałów wojskowych. Rezerwiśsi objęci rozkazem o powołaniu n ćwiczenia, zmieszkali, względnie przebywający w Łodzi na terenie korni sarjatów pilicji 1, 4, 6, 7, 12, 13 i 14, którzy nie otrzymali dotychczas kart powo łania na ćwiczenia wojskowe, wini zglo sić się najpóźniej' do dnia 15 września 1929 roku w P. K. U. Zwolnieni od zgłoszenia w myśl niniejszego wezwania są rezerwiści, którzy: przebywają zagranicą lub otrzymali zezwolenie na wyjazd zagranicę; 7) posia dają niebieskie karty mobilizacyjne; 8) pełnią służbę czynną w P. P. i.pol. wojów, śląskiego; 9) szeregowi rezerwy wojsk samochodowych posiadających przydział o 4 dywizjonu samochodowego. Udokumentowane podanie o odroczę nie ćwiczeń do roku 1930 można wnosić do PKU Łódź - miasto najpóźniej do W dniu onegdajszym odbyła się kon rych w szpitalu. Następnie uchwalono ferencja w wydziale zdrowotności magistratu m. Łodzi pod przewodnictwem talu Anny Marji dla chorych na szkar zorganizować specjalny wydział w szpi dnia 15 sierpnia 1929 roku. Wniesienie podania nie zwalnia od ławnika dr. Margolisa. W konferencji latynę, gdzie mieścić się będzie 30 łóżek. W dalszym toku konferencji omó zgłoszenia się, jeżeli powołany nie o- tej wzięli udział dr. Skalski, dr. Gundclach oraz przedstawiciele szpitala Anny wiono sprawę ujawnienia wypadków trzyma odpowiedzi do dnia 1 września 1929 roku. Marjl. Konferencja miała na celu walkę płonicy oraz przeprowadzania ścisłych z epidemją szkarlatyny. W wyniku kon dyzenfekcyj. Wszyscy powołani winni zabrać zc (p) ferencji postanowiono separowanie cho sobą żywność na czas drogi do swej for macji oraz swoje własne przybory, do jedzenia. Rezerwistom przybywającym koleją gmin odległych od PKU więcej niż 25 kim., koszty przejazdu koleją bę dą zwrócont w razie przedstawienia zn świadczenia właściwego zarządu gminnego lub magistratu, stwierdzającego, że powołany rezerwista przebywał w tej gminie przed udaniem się do PKU. Dziś w nocy dyżurują następujące ap teki: M: Epszteina (Piotrkowska 225), M. Bartoszewskiego (Piotrkowska 95), M. Rozenbluma (Cegielniami 12) Ss-rów Gorfaina (Wschodnia 54), J. Koprowskie go (Nowomiejska 15).

6 Str. 4: 29.VII 1929 Ns205 Dwa pożary. W dniu wczorajszym o godz centrala straży ogniowej została zaalar mowana o pożarze, który wybuchł w mieszkaniu przy ul. Skwerowej 20. Na miejsce pożaru przybył 11 odział straży ogniowej pod dowództwem plutonowego Hama, który po półtora godzinnej akcji ratowniczej pożar ugasili. Jak się okazało pożar powstał w mieszkaniu nie jakiego A. M. Klingera od przewodu kominowego, gdzie się zapaliła belka a od belki zajął się sufit. Straty spowodowane pożarem wyno szą około 5 tys. zł. i.. W dniu wczorajszym przy ul. Nawrot 39 wybuchł pożar w suterynie gdzie mieszczą się komórki lokatorów. Na miejsce pożaru przybył III oddział stra ży ogniowej, który po dwugodzinnej akcji ratowniczej pożar ugasił. Straty spowodowane pożarem nie u- stalone. (w). Włamanie Wczoraj w nocy dokonano włamania do mieszkania Marji Edelsztajnowej przy ulicy Kilińskiego 25. Łupem złoczyńców padła garderoba i bielizna, wartości kilkunastu tysięcy złotych. Kradzież spostrzeżono dopiero rano. Wszczęte przez policję dochodzenie na razie nie dało ża dnych rezultatów. Wynadeti. Wczoraj po południu w podwórzu gmachu elektrowni przy ulicy Targowej 1 na 30-letniego pomocnika ślusarza Jozefa Matusiaka w czasie pracy spadła sztaba żelazna. Matusiak został dość cięż ko ranny. Wezwane pogotowie udzieliło mu pomocy lekarskiej. Artysta do ról kobiecych występuje tylko wtedy, gdy jest w dobrym humorze" Mimo, że kinematografy cieszą się w Chinach ogromną popularnością, teatr chiński starego typu, egzystuje w dalszym ciągu. W obecnych czasach najpopularniejszym w całych Chinach artystą jest Mai - Lan - Fang. W Chinach, jak wla domo, kobiety nie są dopuszczane na scenę i artysta ten grywa kobiece role Trupa Mai - Lan - Fanga zakończyła obecnie swe występy gościnne w Szangchaju. gdzie w ciągu 2 miesięcy do kasy teatralnej wpłynęło przeszło funtów szterlingów. Część tej su my wydana została na utrzymanie teatru. Mimo to osobisty dochód Mai - Lan - Fanga wynosił w ubiegłym TUku nie mniej niż funtów szterlin gów, czyli przeszło dwa miljony złotych. Ten najpopularniejszy artysta chiński posiada temperament, jakim nie ma że się pochwalić żadna europejska ar tystka. On nigdy nie występuje, jeśli nie czuje się dobrze usposobionym i bardzo często zdarza się, że spektakle są odwoływane z tego powodu, że Mai-Lar- Fang nie jest w humorze". Ciekawy jest drobny, jednakże znamienny fakt, że kobiety, które obsługują tego wielkiego artystę, są wybierane w ten sposób, żeby spędzanie w ich towarzystwie czasu sprawiało artyś cie przyjemność". (B.) Turniej atletów w cyrku Sztekker Schneider. Doskonale dysponowany mistrz Polski w 14 min. zwycięża brutalnego I Schneidra. Sztibor Willing. Nierozstrzygnięta. Willing metodą swą wprowadza huragany protestu i śmiechu na widowni. Publiczność bawi- ła się wspaniale. Pooschoff Michaelis. Pooschoff z powodu bólu ręki nie zgłosił się do walki, przysłał natomiast usprawiedliwiający list z protestem. Zajj stąpił go Kornatz, którego zwyciężył i Michaelis w 22 min. Karsch Garkowienko. Mistrz świata Garkowienko znów potwierdził swą mistrzowską klasę. W 16 min. Karsch legł na obie łopatki. Dziś w poniedziałek niewątpliwie tłumy podąża do cyrku, gdyż do decydującego starcia o palmę pierwszeństwa stają dwaj mistrze wieczni rywale, Sztek ker z Garkowienka. Czupurny Willinz walczy z godnym kompanem Kornafzem, olbrzym Michaelis z niemniejszym Karschem. zaś Bahn Samson ze Schneiderem. Dziś komisja sportowa wyda decyzje w sprawie protestu Pooschoffa. Ostatni dziei. wyścigów konnych. Dżokej Bijasz spadł z konia 1 został ranny. GONITWA 1. Dystans 2100 nagroda 1300 zł. 1. Balsamina A hr. Morstina. 2. Eskalibor p. Szwaicera. 3. Boruta ks. Lubomirskiego. Wycofany 1 koń. Tot GONITWA 2. Dystans 1600 mtr. nagroda zł. 1. Tamerlan W. Zakrzeńskiego, 2. Fricandea Z. hr. Horocha. 3. Frascati st. Topór. Wycofany 1 koń. Tot GONITWA 3. (z przeszkodami) Dystans 3000 mtr. na groda 1300 zł, 1. Jemioła II. Gr. ofic. 1 p. Szwoler. 2. Wildgraf W. Zakrzeński iego. 3. Bebuś gr. ofic. 27 p. Uł, Wycofano 2 konie. Tot złotych. W gonitwie tej spadł z Iwana dźokiej Eljasz na tej samej przeszkodzie co wczoraj spadła p. Iwanowska, został cięż ko ranny i przewieziony do szpitala.. zł. GONITWA Samson gr. ofic. 9 p. Strzelców. 2. Ibanez Ktery Szepietów. 3. Szeryf Ahr. Schonberna. Wycofany 1 koń. Tot GONITWA 5. Dystans 3200 mt. (płoty) nagroda 7000 zł. S. Pan Prezes gr. ofic. 9 p. Strzelców. 2. Ułan II W. Szaszkiewicza. 3. Hrabianka Daszewskiego. Wycofany 1 koń. Tot zł. GONITWA 7. Dystans 900 mtr zł. 1. Intrygant Rudigieda, 2. Nil hr. Morstina, 3. Irlandja hr. Wielopolskiego. Tot w biegu tym In trygant i Nil przybyły do celownika łeb w łeb. GONITWA 7. Dystans 1600 mtrł nagr. 1800?.l. 1. Estramadura St. Topór. 2. Gran P. Plisowskiego. 3. Dzik Dzierzbickiego. Wycofano 5 koni. fot J\ zł. GONITWA 8. Dystans 2100 mtr. nagroda 1500 zł. 1. Ekstaza Bronikowskiego. 2. Bacarat Dzierzbickiego. 3. Hurysa hr. Morstina. Wycfano 4 konie. Tot zł. Wałkiem od magla zabił człowieka. Straszny wypadek przy ul. Glinianej 22 Kronika policyjna. Onegdaj przy ul. Dąbrowskiej 24 na terenie remizy tramwajowej wpadł do głębokiego dołu robotnik Leon Ziółkow ski zam. przy ul. Grabowej 32. Ziółkowski uległ złamaniu nogi 1 rąk oraz odniósł szereg ran w głowie. Wezwane pogotowie ratunkowe po udzieleniu pierwszej pomocy przewiozło ofiarę wypadku w stanie ciężkim do szpitala małż. Poznańskich (w). * Onegdaj we wsi Łubienicy pod Łodzią w celu samobójczym powiesił się we własnym mieszkaniu 50-cio letni Woj ciech Grabarczyk. Gdy Grabarczyka od cięto od sznura nie dawał on żadnych oznak życie. Przeprowadzone dochodzenie policyj ne ustaliło, że przyczyną samobójstwa i i rabarczyka był rozstrój nerwowy, (w) Kronika sportowa. Rozwijający się coraz bardziej sport wśród kobiet budzić musi oczywiście reakcję ze strony konserwatywnych or gantzacji kobiecych. Ostatnio w Galvestonie obradowała organizacja katolicka kobiet The Catliolic Daughters of Ame rica", przyczem jedną ze znanych u- chwał kongresu było wypowiedzenie się przeciwko ud^ałowi kobiet w zawodach sportowych. Kongres nie przeczył wprawdzie wartości wychowawczych 1 zdrowotnych sportu, zalecając jednak u- prawianie go umiarkowane, i przedewszystkiem, bez udziału mężczyzn, gdyż koedukacja sportowa ma wprowadzać rzekomo demoralizację. Na zakończenie zawodów konnych w Lucernie rozegrano puhar Narodów, w którym zwyciężyła Szwajcarja przed Włochami, Niemcami, Holandją i Francją. Zwycięstwo Schmellinga nad Paolinem, proklamowane ogólnie jako miażdżące, podawane było dla Europy widocznie po cenzurze niemieckiej. Jak bowiem widać na filmie z przebiegu walki, Paolino ustępopawał nieznacznie tylko technicznie Schmellingowi, a w ostatnich rundach nie był wcale workiem trenin gowym" dla Niemca, przeciwnie, po u- kończenlu walki, raźnym krokiem udał się do swego rogu, a po ogłoszeniu wyniku, wraz z Schmelingiem ze środka ringu zbierał brawa publiczności. Jak się przytem okazało, nie tylko Schmelling miał zranioną rękę (niezbyt chyba groźnie zresztą, gdyż już po dwu tygod niach staczał, walki pokazowe), ale Paolino doznał nawet złamania ręki. tak. że przez dwa miesiące będzie musiał wziąć rozbrat z zaprawą. Najlepszym dowodem, że popularność Paolina po porażce nie zmalała, przeciwnie, nawet wzrosła, jest fakt, że za spotkanie z Porathem ofiarowano mu dolarów, najwyższe honorarium w karjerze sportowej Hiszpana. * Jeden z najlepszych zespołów konty nentu, budapeszteński Ferencvarosi przebywa obecnie na tournee w Ameryce południowej, gdzie, jak twierdzą fachowcy, są najlepsze drużyny piłkarskie świata. Sensację tem większą wzbu dziło zwycięstwo Węgrów w Montewideo nad reprezentacją dwukrotnego mistrza olimpijskiego Urugwaju, w stosunku 3:2. Węgrzy prowadzili do przerwy 3:0 i tylko okrzyki 40-tysięcznego tłumu widzów, zachęcające do wal ki zespół narodowy, spowodowały ambitną grę miejscowych, którzy po przer wie zdobyli 2 bramki, górując wyraźnie Wczoraj w godzinach południowych cił wałek od magla i zamierzył go w gło nad przeciwnikiem. Nie zdołali jednak do mieszkania Nowaków przy ul. Glinia wę, Fornalczyk Jan padł trupem na miej wyrównać, i mecz zakończył się cennem zwycięstwem Węgrów. nej nr. 22 przybył Jan Fornalczyk i jego scu. Następnie uderzył go w w głokę, For brat 19-letni Feliks i zażądali rozmowy należy Jan padł trupem na miejscu. Następnie uderzył tym samym wałkiem w z Władysławem Nowakiem. Fornalczyk Jan w czasie rozmowy głowę Feliksa Fornalczyka, który został ranny (p). Dr. med. usiłował zadać cios nożem Nowakowi wówczas Nowak w obronie własnej chwy PPSKSE WALENTYNóWrtA" W CZARNIECKIEJ-GÓRZE 65 pokoii Przy samym lesie I Smaczna I obfita kuchnia. DANCINGI. Informacje: p. Stąporków, W Łodzi: Hotel,,Polonia" wtorek, środa popołudniu J. POLAK SftS (ASTRA. MLTIJRTA, AITRELJM) ul. 6-go Sierpnia 22 tot fr. I piętro, przyjmuje od 9 12 i od 8 9 w

7 Nf.205: 29.VII JI. Mcytacia* Na zasadzie par. 14 Regulaminu o Domach Składowych Publicznych". Północne Towarzystwo Transportowe I Ekspedycyjne. Sp Akc. w Warszawie! Oddział w Łodzi. Andrzeja 6, podaje nlniejszem do publicznej wiadomości. Iż dniu 1-go sierpnia 1929 r. o godzinie 10-ej rano odbędzie się publiczna sprzedaż z licytacji: 33 bei odpadków sukiennych wagi 5510 kg., 8 bel szmat wagi 1308 kg., 4 bele szmat wag 1500 kg. w składach pomienlonego T-wa, Andrzeja 6. EBLE Artystycznej roboty SYPIALNIE STOŁOWE najtaniej sprzedaje A lf sirlriił Piotrkowska t \ Cl I i \ U li w oficynie. Gabinety Kosmetyki Lekarskiej O-ra MARJI LEWIrtSONOWfcJ C«glelnląna 6, front I p.. telefon Spólnika z kapitałem do dobrze zaprowadzonej fabryki watoliny będącej w ruchu poszukuję. Tamże przyjmuje się na lohn do wyrobu watoliny. Oferty sub. Raszle* do biura ogłoszeń S. Fuchs, Piotrkowska 50. Dobrze wprowadzona lwowska agentura przyjmie PRZEDSTAWICIELSTWO pierwsioncdnel fabiiki włakienn nej Gwarancja zapewniona. Pierwszorzędne relcrenc]e. L. FISCHER, Lwów, Kami nsbiego 6. ÓOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3i WASZA PIERWSZA NOWA OPONA Zadziwicie się, kiedy powiemy wam, że nigdy nie kupowaliście łzeczywiście NO»VE.J opony dla waszego samochodu, a jednak oświadczenie lo jest zupełną prawdą. Opony, które kupowaliście poprzednio, miały już po kilka miesięcy, może rok, a kto wie, czy nie więcej, od chwili opuszczenia fabryki. Czas i temperatura, le dwa czynniki na które opona na. wb-cej jest wrażliwa, wpływały na nią ujemnie podczas transportu, leżenia»a składzie, podczas magazynowania u sprzedawcy. Dzisiaj ofiarujemy wam okazję posiadania pierwszej NOWEJ opony. Gwarantujemy wam, że przybywa do was NOWA i świeża, jak w dniu opuszczenia fabryki z całą jej naturalną siłą i elastycznością, nieuszkodzoną przez czas i temperaturę. SEIBŁRLING odkrył ważną nową kompozycję gumy zwaną AFFINITE. AFFiNITE. nietylko ochrania opony od szkodliwego wpływu czasu i temperatury, lecz aodaji oponie 50% więcej siły, wytrzymałości oi zużycia, cięć i zniszczeń. Jest to doprawdy najlepsza opona jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Większa, silniejsza, mocniejsza i NOWA, jak w dniu jej zbudowania. Obejrzyjcie tę osobliwą oponę w naszyta składzie, a dowiecie się o niej i porównajcie z najlepszą znaną wam. więcej. Obejrzyjcie ją SEIBERLING RUBBER COMPANY- Ałtron.Ohio USA. Wyłączne zastępstwo na woj. łódzkio D O M H A N D L O W Y W O J P O L " Sp. z o o. w Łodzi* ul. Narutowicza 38, tel (Rundmaszyny) 1 posiadająca władną szwalnie mechan. (20 maszyn) PRZYJMIE NA LOHN towary trykotaiowe jak równ. szycie. Zdolność pro dukcyjna2000 kilo tyg. ewent. wspólna produkcja lub fabrykę oddam w dzierżawę. Oferty sub Tryk' tatę 1 ' do admin. Republiki" Łódź Fabr. Warszawa Nowy rozkład jazdy obowiązuiącir na koklachoddnia15mała1929 f< Lódź-Fabr. Warszawa (Pociągi bezpośrednie przez Koluszki) posp. osob. odj Warszawa przyj Łódź Fabr. Wagon I I II kl. dołączany w Koluszkach do pociągu pośpiesznego osob. pośp. odj ti przyj Odjazd: Łódź - Fabryczna 4.45 Odjazd: Warszawa Przyjazd: Warszawa Uł Przyjazd: Łódź-Fabryczna Uwaga: Połączenie w Warszawie godz ze Lwowem i Bukaresztem. Łódź Kai. Warszawa Łódź Kai Warszawa Gł. Warszawa Gł, Łódź. Kai. (Pociągi bezpośrednie) odj. przyj. odj. przyj. ;ob pośp osob. osob osob osob Łódź Kal.-Gdańsk-Gdynia Odjazd: Łódź-Kaliska Przyjazd: Gdynia (Wagon bezpośredni I, II 1 III klasy) Odjazd: Gdynia 8.41 Przyjazd: Łódź-KarrsKa osob. osob pośp. osob Łódź Fabr.-Zakopane i Krynica, Pociąg kuracyjny pośpieszny od 15 maja do 30 września z przesiadaniem w Koluszkach Odjazd; Łódź-Fabryczna Odjazd: Krynica Przyjazd: Koluszki Odjazd: Żegiestów Odjazd: Koluszki Odjazd: Zakopane Przyjazd: Rabka 7.14 Odjazd: Rabka Przyjazd: Zakopane 8.49 Przyjazd: Koluszki 7.38 Przyjazd: Żegiestów-Zdrój 8.45 Odjazd: Koluszki 7.55 Przyjazd; Krynica 9.40 Przyjazd: Łódź-Fabr\c/nf 8.42 Poznań-Łódź Kal.-Lwow Odjazd: Poznań Przyjazd: Łódź - Kaliska Odjazd: łódź - Kaliska Przyjazd: Lwów (Pociąg bezpośredni osobowy) Odjazd: Lwów Przyjazd: Łódź - Kaliska Odjazd: ł ódź - Kaliska 8.47 Przyjazd: Poznań Lódź Kal.-Kalisz-Poznań (Pociągi bezpośrednie) pociągi osobowe Łódź Kai. odj Poznań przy i Poznań Łódź Kai. odj. przyj. pośp (Berlin) pośp (Berlin! pociągi osobowe ŁódźK.-Kutno-Strzałkowo-Poznań (Komunikacja bezpośrednia) osobowo Łódź Kai odj Poznań Poznań przyj Łódź Kai. Łódź Fabr.-Krakó (Wagon bezpośredni I I II ki. od Koluszek pośp.) osobowe odj Di «yj S Odjazd: Łódź - Fabryczna Odjazd: Kraków 0.10 Przyjazd: Kraków Przyjazd: Łódź-Fabryczna 6.52 Łódź Kai.-Kraków i Katowice (Pociąg bezpośredni osobowy) Odjazd: Łódź - Kaliska Przyjazd: do Katowic 4.20 Przyjazd: do Krakowa 5.10 Łódź-Ciechocinek (Bezpośredni wagon od 15 maja do 30 września): Odjazd: ł.ódż - Kaliska 9.33 Odjazd: Ciechocinek Przyjazd: Ciechocinek Przyjazd: Łódź - Kaliska 22.01

8 Srt. 8 :29.VI Nr.205 f3r\5i B g^i B B B r : i o n f'- H B. B BB Reklamy Świetlne w Parku Kolejowym Na mocy koncesji, wydanej przez MAGISTRAT m. ŁODZI urządzamy reklamy iwleltwe na slupach mleiskiego parkanu* otaczającego Ogród Kolejny ze strony ulic: Narutowicza, Kalińskiego i Skwerowej. Park Kolejny znajduje się przy samym dworcu, między trzema najruchliwszemi ulicami naszego miasta. Reklamy świetlne, wykonane najes'.etyczniej, oświetlone będą od zmroku w pr*eciąnu całej nocy. Reklama św.etlna jest tania i celowa. Reklamy iótlne w PatiiKolejowym Sienkiewicza 39, tel MHi H H H fls H H H H Wk H H B B B SB D B B liii 11 Doktór P. Klinger choroby weneryczne, skórne I włosów ANDRZEJA 2. TEL Leczenie lampa kwarcowa, analizy krw i wydzielin Przyjmule codziennie od 11 1 ł od 5 8 w. w niedziele i święta od 10 do 12. Oddzielna poczekalnia dla pań. Od 1 2 w Lecznicy (Piotrkowska 62) Świetny zarobek I' 11B I I ilj I jjh Dr, med. Choroby skórne i weneryczne elektroterapia. Przyimuje od 8 10 i od 5 8 wiecz. W niedz. od 10 1 ł Doktór mogą osiągnąć osoby poważne przez wprowadzenie nowego systemu oszczę specjalista chorób dnościowego, połączonego z ubezpieczeniem na życie, który zagranicą osią nych i moczoplcio skórnych, wenerycz gnął niebywały sukces. Przy minimalnych wkładkach od 20 groszy dziennit przeprowadził wych począwszy dajemy możność zaoszczędzenia poważnych sum I bezpłatną ase sie na ul. P otrkow»ka70 kuracje na życie, oraz po wplacjniipierwszych rat ozdobny zegai stoło (róg Traugutta), lei wy; Przyjmuje od 8.30 Osobom, chcącym sie zajmować a- do rano. od 1 kwlzycją zapewniamy stałą i pewną do 2.30 pp., od 6 posadę ze znaczną możliwością zarobkudzielę i św ęta do 8.30 w., w nie Szczegółowe zgłoszenia pod..bank" od 10 do 1-ej Kraków, skrytka pocztowa 368. b U Ul. CEGIELNIANA 29 Gabinet wenerologiczny D-ra S. KANTORA dla leczenia chorób skórnych wenerycznych i moczoplciowych MIESZKANIE 5 6 pokolowe na parterze w śródmieściu, nadające sie również na biuro ewent. Interes z mieszkaniem natychmiast WYNAJMĘ albo zamienię na mniejsze w okolicy Sądu Grodzkiego. Wiadomość; Biuro Ogłoszeń S. Cuchs, Piotrkowska 50. ALFONS POPP Konstantynowska 12, tel Flaszki oplecione nowe lub używane różnej wielkości poszukiwane. Oferty pod Sch. 20" do adm. gazety. f Dr. med. Protos" odkurzacz nowy sprzedam za 300 złotych, < pecjniista cho rób skórnych wenerycznych i moczoplciowych ul. Andrzeja 5 Tel Przyimuje od 8 10 i od 5 9. w niedziele i święta od 9-1 Oddzielna poczekalnia dla pań o kul i sta pwrócił Zawadzka JMś el Lskarz-centy sfa f. łfflfflwicz przvimuie w lecz nicy przy ul. Piotrkowskiei 294 codziennie od 2 7 Codziennie iwieiy Przedsiębiorstwo robót BUDOWLANYCH I KANALIZACYJNYCH RAWICKI i WINTER" Sp. z ogr. odp. INŻYNIEROWIE. Sp. z ogr. odp ul. Kilińskiego Ns 41, tel Roboty budowlane. Roboty żelazo-betonowe. Przebudówki i remonty domów i mieszkań. mmmmu BIURO PRZYUCZEA KAHALIZJICJI domowej do sieci kanalizacyjnej miejskiej. Plany i kosztorysy K E F I R poza własnościami leczn czerni, dla osób zdrowych prosto z lodu na drugie śniadanie i podwieczorek. Teize firmy znakomitą śmietankę sterylizowaną poleca jedyny w Łodzi Zakład Kefirowy K SIGALINA iintmu 6 B9n^sV4r i^lbbsslhb4 l B Nr, tel ^ t o t j f e 4 M. f e B B B > B. B 4 B B > 4 B 4 t o i $ B Znana oa całym świec e fabryka sa oclioddw &*iu.ktiie przedstawicieli we wszystkich większych miastach Polski. Zasobne firmy zechcą kierować szczegółowe oferty z podaniem referencji sub: WPa. II391" do Towarzystwa Reklamy Międzynarodowej S. z o. o. jen. repr. Rudolf Mosse, Warszawa, Marszałkowska 124, Istniejąca od 20 lat firma poszukuje do wydzierżawienia budynku fabrycznego od do mtr.' Warunek: koncesja na farbiarnię, kocioł najmniej 100 mtr.' i odpowiednia studnia. Oferty sub. Farbiarnia.A. B. C." do biura ogł. S. Fuchs, Łódź, Piotrkowska 50. Kupno i sprzedaż DO SPRZEDANIA fabryka wody sodo we), koncesjonowana, w ruchu, z wyrobioną klijentelą. Maszyna nainowszej konstrukcji, całkowite urządzenie, ró. wnież koń i wóz do rozwożenia. Dowie dzieć się: J. Marczenko, ul. Narutowicza 41, m. 26, między 6 7 po poł. 29 robót kanalizacyjnych. B B bub 3k 'OKAZYJNIE do sprzedania kołnteir prawie nowy. nurkowy z 12 skórek, Wiadomość tel y Dr.Fred f n spec. chor. uszu, OKAZYJNIE tanio byle zaraz, z powo du wyjazdu do sprzedania fllja rzeżrncza w dobrym punkcie, może być 1 na przyjmuje obecnie nosa i gardła W A sklep. Wiadomość: ul. Piwna 22, róg w Lecznicy LutomlerskieJ, w sklepie. CENTRALNEJ", mm DO WYNAJĘCIA słoneczny pokój fron tow ^dla Jcd,lci osoby - Narutowkza POKÓJ duży umeblowany i mały częściowo umeblowany od zaraz do wyna j Jęcia. Sienkiewicza 37, m. 38. ol. Piotrkowska 62 7,10-'/,ll 12-4'/, Dr. Sir Gdańska 7/a telef SALON z przedpokojem, pianinem, e- lektrycznością, gazową maszynką, wy - urolo f ' gódką wynajmę. Zawadzka 29, mie Choroby KODie jszkanie 3. POKÓJ umeblowany do wynajęcia. Za chodnla 72, front, parter. POKÓ.T umeblowany do wynajęcia (przy rodzinie Izraellckiej). Żeromskie go 13, m. 38. drrtg moczu wych. Przyjmuje od 3 7 po poł. Dr. med. POSZUKUJE dwu - pokojowe mieszkanie z kuchnia oraz wygodami. Ofer ty sub Słoneczne". 30 powrócił 2 POKOJE w centrum oddam na lokai ul. Zielona Ns 6 handlowy Oferty pod,.b. B." OOCXXXXXXXXXXXJOOOOOOOOOQ Telefon Chor, skórne Posady ooooooooooooooooonoooooo PANNA, biegle pisząca na maszynie, z wszechstronną znajomością języka 1 polskiego, potrzebna do biura próśb. Pożądana znajomość niemieckiego I u- staw podatkowych. Oferty pod Pracowita" do administracji Republiki". EKSPED.IENTKA faohowa potrzebna zaraz Futtropol". Bydgoszcz. Stary i Rynek 27, warunki dobre Nauka i wychowanie * UDZIELAM lekcji matematyki, języka niemieckiego. Piotrkowska 103, m. 37 SPR7EDAZ okazyjnie zakupionel blżu 31 terjl...predoza", Piotrkowska 123. w 1 podwórzu. 30 DIŻUTERJE kuoule. Pełna wartość płacę. Solidne traktowanie -Piedosa" Piotrkowska 123. w podwórzu. l Zagubione dokum. \ BIZUTERJA. zegarki na raty, ceny go SZYPPER 1 syn, zamieszkały Przetówkowe..Preciosa". Piotrkowska 123 jazd 100, zagubił numer od wozu w podwórzu. 30!AMERYI(\N do sp-?c.!anli w v,wym stanie. WUdwść Wjsofca 14 2>iny*mteresu. Piwna lla. nęcińska, 14. Narutowicza 2l. Weksel nl- SKLEP do sprzedania z powodu zmla- nlejszy unieważniam. H. Żabner, Zgier i weneryczne. Przyim. od 12 2 i 7'/,-8'/, w. Dr. med. Chor, skórne weneryczne 1 płciowe '(onstanlynowska 12. Tel Przyjmuje od 10 1 od t) 8. Dla pań od 4 5. Dla niezamotriyck CENY LECZNIC. lekarz- Dentysta fi. Ml DO SPRZEDANIA dobrze prosperują-'.., ~~, [ " P l 0 t. r i 0 "* t a 5 1 cy sklep spożywczy wraz z mieszka-naginał weksel na zł. 100, płatny 25 tel nlem. Pomorska 101. Sklep. I&W 8 'S 29 f oku ' z Y, ysł,^! eni, a *?' GodŁ p " v i ę ć 3-7 Redakcja 1 Administracja, Piotrkowska 49. Godziny przyjęć Redakcji 6 7 po pol. Teleion Administracji Telefony Redakcji: , Prenumerata Ilustrowanej RepuDilkl* ze wszystkimi dodatkami wynosi v Lodzi zł za odnoszenie do domu 40 gr., z przesyłką pocztową w kraju zł zagranicą zł. 10.,.Express ł l Republika" wraz z odnoszeniem 9.00 złotych Wydawca: Władysław Polak. Reaktor: Wacław Smólski ZWYCZAJNE: 10 gr. za wiersz milimetrowy (na stronie 10-szpalt.) VM>wł«.>.ii»ł. w -j ekscie: 40 gr za wiersz milimetrowy na strome 4-szpait.) NEKROLOGI: 30 gr. za wiersz mil. (na str. 4-szp.). Zaręcz. 1 zaślub, po tekście 10 zl.. miejsce zastrzeżone specjalna dopłata. Zamiejscowe o 50 proc. zagrani:zne o 100 proc. drożej. Za terminowy druk ogłoszeń adminisf.acja nie odpowiada. Ogłoszenia specjalne o 50 procent drożej Drobne 12 groszy. Najmniejsze zl. 1,2 0. poszuk. pracy 10 groszy. A t l f A4VlzMifl* W drukarni Republiki" sp. z ogr. odp. Piotrkowska 49 i 64.

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ====================================================

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek KSRG Powiatu Biłgorajskiego o Puchar Prezesa

Bardziej szczegółowo

HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ KLECZEW, 18.11.2012 r. I. REGULAMIN TURNIEJU 1. Cel imprezy: integracja środowiska sędziowskiego popularyzacja współzawodnictwa sędziów w

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA FRAMPOLA

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA FRAMPOLA KS WŁÓKNIARZ FRAMPOL ==================================================== TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN FRAMPOL 26.01.2014 r. R E G U L A M I N TURNIEJU DZIKICH DRUŻYN FRAMPOL DNIA 26.01.2014 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

III Pomorski Turniej Piłkarski o Puchar Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. REGULAMIN

III Pomorski Turniej Piłkarski o Puchar Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. REGULAMIN III Pomorski Turniej Piłkarski o Puchar Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. ORGANIZATOR: PSSE sp. z o.o. MIEJSCE: Boisko ze sztuczną murawą znajdujące się na terenie miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU 1. Przed rozpoczęciem turnieju opiekunowie drużyn (trener, kierownik) zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi składów zespołów z wyszczególnieniem numerów, z jakimi

Bardziej szczegółowo

I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r.

I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r. I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY GIEKSA CUP 2015 1. Organizator: - GKS Bełchatów

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pabianice ORZEŁ CUP grudnia /niedziela/ 2014r

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pabianice ORZEŁ CUP grudnia /niedziela/ 2014r Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pabianice ORZEŁ CUP 2014 Rocznik 2003 i młodsi POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO 7 grudnia /niedziela/ 2014r Hala Powiatowa w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ Kolejarz CUP 2016

TURNIEJ Kolejarz CUP 2016 TURNIEJ Kolejarz CUP 2016 Termin: 19.03.2016 - rocznik 2004 turniej na boisku Miejsce: Boisko CHKS Łódź: ul. Kosynierów Gdyńskich 18, Łódź Godziny: sobota 8:00 18:00 Pierwszy mecz planowany jest na godz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin turnieju. 1 Postanowienia ogólne Regulamin turnieju 1 Postanowienia ogólne Turnieje będą rozgrywane na hali sportowej przy ul.poezji 5 w Falenicy. Planowany czas trwania turnieju to 9:00-17:00 Turniej przewidziany jest na 12 drużyn Turnieje

Bardziej szczegółowo

I Turniej w Halowej Piłce Nożnej Stalówka Cup Hala widowiskowo-sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie, ul. Generała Andersa 37

I Turniej w Halowej Piłce Nożnej Stalówka Cup Hala widowiskowo-sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie, ul. Generała Andersa 37 Grupy: Uczestnicy: Stal Głowno Niebiescy Stal Głowno Żółci Boruta Zgierz Jutrzenka Bychlew SP Widzew Łódź SP Teofilek Łódź Football Academy Łódź Zachód Włókniarz Pabianice 1. Stal Głowno Żółci 2. Widzew

Bardziej szczegółowo

ŚWIETNY WYSTĘP REPREZENTACJI KGP W PIŁCE NOŻNEJ W HOLANDII

ŚWIETNY WYSTĘP REPREZENTACJI KGP W PIŁCE NOŻNEJ W HOLANDII POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/118018,swietny-wystep-reprezentacji-kgp-w-pilce-noznej-w-holandii.html Wygenerowano: Piątek, 22 grudnia 2017, 07:44 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

VII GMINNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW O PUCHAR BURMISTRZA ZBĄSZYNIA

VII GMINNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW O PUCHAR BURMISTRZA ZBĄSZYNIA VII GMINNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW O PUCHAR BURMISTRZA ZBĄSZYNIA ZBĄSZYO, 16-02-2013 ORGANIZATORZY 1. BURMISTRZ ZBĄSZYNIA 2. KLUB SPORTOWY OBRA ZBĄSZYO 3. ZBĄSZYOSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ Komorniki, grudnia 21 r. REGULAMIN MISTRZOSTW 1. ORGANIZATORZY - Wielkopolski Związek Piłki Nożnej; - Kolegium Sędziów strefy

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014. Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2

HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014. Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2 HARMONOGRAM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ROZWÓJ CUP 2014 Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31.05.2014 r. GRUPA 1 GRUPA 2 1.ROZWÓJ I KATOWICE 1.ROZWÓJ II KATOWICE 2.GÓRNIK ZABRZE 2.SPARTA ZABRZE 3.GKS GIEKSA KATOWICE 3.APN

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY TARNOWSKIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOZNEJ REGULAMIN

OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY TARNOWSKIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOZNEJ REGULAMIN OTWARTE MISTRZOSTWA DĄBROWY TARNOWSKIEJ W HALOWEJ PIŁCE NOZNEJ REGULAMIN Organizator MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska i Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska Miejsce Hala Sportowa Agaty Mróz-Olszewskiej Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

VI HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORZEŁ CUP (rocznik 2003 i młodsi) Zduńska Wola r.

VI HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORZEŁ CUP (rocznik 2003 i młodsi) Zduńska Wola r. VI HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORZEŁ CUP 2017 (rocznik 2003 i młodsi) Zduńska Wola 08.01.2017 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko oraz rodzice zawodników rocznika 2003 i młodsi 2. Termin i miejsce:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 1. ORGANIZATOR Organizatorem 6 Turnieju Przedsiębiorcy jest Fundacja SŁONIE NA BALKONIE z siedzibą w Łodzi. 2. BIURO ORGANIZACYJNE 6 Turniej Przedsiębiorcy 2017

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU KMITA CUP2014/2015 MŁODZIKI /2002-2003/ 10 stycznia 2015 rok ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU STRONA INTERNETOWA KLUBU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Halowych Mistrzostw Krakowa Juniorów Starszych i Młodszych - sezon 2013/2014

Regulamin Halowych Mistrzostw Krakowa Juniorów Starszych i Młodszych - sezon 2013/2014 Regulamin Halowych Mistrzostw Krakowa Juniorów Starszych i Młodszych - sezon 2013/2014 1 1. Celem Halowych Mistrzostw Krakowa Juniorów Starszych i Młodszych 2013/2014 jest: a. wyłonienie halowego mistrza

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Turnieju Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Widawa

Regulamin II Turnieju Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Widawa Regulamin II Turnieju Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Widawa I. Miejsce i termin: Stadion Gminny w Widawie, ul. Ułańska 8; 19.08.2017 (sobota) od godziny 9.00 II. Organizatorzy: Gmina Widawa,

Bardziej szczegółowo

VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej WIDOK CUP 2013

VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej WIDOK CUP 2013 pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice oraz Prezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Skierniewice, 9-11 listopada 2013 PATRONAT NAD TURNIEJEM OBJĘLI Prezydent Miasta Skierniewice Prezes Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Międzyszkolne Igrzyska Olimpijskie są z całą pewnością wizytówką szkoły. Organizujemy je rokrocznie dla ponad

Bardziej szczegółowo

Liga Halowa Orlików rocznik 2007 i mł. sezon 2017/18 I kolejka r. ( sobota) Hala w Pietrowicach Wielkich!!

Liga Halowa Orlików rocznik 2007 i mł. sezon 2017/18 I kolejka r. ( sobota) Hala w Pietrowicach Wielkich!! XV ZIMOWA LIGA HALOWEJ PILKI NOŻNEJ ORLIKÓW im. ZBIGNIEWA OSZKA ZORGANIZOWANA PRZEZ PODOKRĘG RACIBÓRZ POD PATRONATEM STAROSTY RACIBORSKIEGO Liga Halowa Orlików rocznik 2007 i mł. sezon 2017/18 I kolejka

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU KMITA CUP2014/2015 RELACJA Z TURNIEJU MŁODZIKI /2002-2003/ 10 stycznia 2015 rok ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU STRONA INTERNETOWA KLUBU SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK 2009 PROGRAM TURNIEJU TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE i Wyniki na żywo na stronie:

ROCZNIK 2009 PROGRAM TURNIEJU TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE i Wyniki na żywo na stronie: Wyniki na żywo na stronie: www.pilka.gdansk.pl w zakładce R009 -> WYNIKI -.II.07 ROCZNIK 009 TURNIEJ ROZGRYWANY W TERMINIE 07-0- i 07-0- PROGRAM TURNIEJU Sponsor turnieju: Organizatorzy: Jaguar Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU KMITA CUP2014/2015 RELACJA Z TURNIEJU JUNIORZY STARSI /1996-1997/ 15 luty 2015 rok ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU STRONA INTERNETOWA KLUBU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Święta Sportu Komarów-Osada 2012

Regulamin Gminnego Święta Sportu Komarów-Osada 2012 Regulamin Gminnego Święta Sportu Komarów-Osada 2012 CELE Popularyzacja sportu i rekreacji w środowisku, Promocja systemu imprez masowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy, Zapewnienie czynnego

Bardziej szczegółowo

ROJEWSKA HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ VII EDYCJA REGULAMIN NA SEZON 2017/2018

ROJEWSKA HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ VII EDYCJA REGULAMIN NA SEZON 2017/2018 ROJEWSKA HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ VII EDYCJA REGULAMIN NA SEZON 2017/2018 1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie LZS Znicz Rojewo, Gmina Rojewo i SZOIK w Rojewie 2. W rozgrywkach RHLPN może wziąć

Bardziej szczegółowo

Turnieje Charytatywne #GRAMYDLADZIECI ORGANIZATOR

Turnieje Charytatywne #GRAMYDLADZIECI ORGANIZATOR Turnieje Charytatywne #GRAMYDLADZIECI 2018 1.ORGANIZATOR Organizatorem #GRAMYDLADZIECI 2018 jest Fundacji SŁONIE NA BALKONIE. Środki zebrane z wpisowego za udział w turniejach oraz podczas kwest i licytacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018 REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Rozgrywki maja charakter szkoleniowy. Ich celem jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i GKS BARUCHOWO

Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i GKS BARUCHOWO II Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Baruchowo Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie i GKS BARUCHOWO 1. Do turnieju mogą zgłaszać się drużyny

Bardziej szczegółowo

1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Trampkarzy mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2002/2003/2004 oraz 2005 posiadający zgodę rodziców i

1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Trampkarzy mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2002/2003/2004 oraz 2005 posiadający zgodę rodziców i Załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. na sezon 2016/2017 1 C1

Bardziej szczegółowo

Sławomir Solak, tel.:

Sławomir Solak,   tel.: AKADEMIA CUP 2013 X JUBILEUSZOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KATEGORIA - MŁODZICY /2001-2002/ 16 listopad 2013 rok DRUŻYNY BIORĄCE UDZIAŁ W TURNIEJU ORGANIZATOR STRONA INTERNETOWA www.akademia2011.pl PATRONAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Szkoły reprezentują następujące kraje: 1) PSP Czepielowice Grecja 2) PSP Lubsza-Dobrzyń Portugalia 3) PSP

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ROCZNIKA 2004 WIDOK CUP w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 1

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ROCZNIKA 2004 WIDOK CUP w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 1 w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 1 HONOROWY PATRONAT Pan Leszek Trębski SPONSORZY PATRONI MEDIALNI w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 2 Zgłoszone zespoły Korona Kielce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1. W zawodach uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni: a) ŻAKI 2005 i młodsi, b) ORLIKI - 2003 i młodsi

Bardziej szczegółowo

KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU

KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU ORGANIZATOR I CEL ZAWODÓW Organizatorem imprezy jest Fundacja Toruńska Arena Sportu. Celem zawodów jest promocja i rozwój kultury fizycznej, a także zwiększenie popularności

Bardziej szczegółowo

B1 (Junior Młodszy) ) 2) 3) 4) 7.

B1 (Junior Młodszy) ) 2) 3) 4) 7. Załącznik nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 (Junior Starszy)

Bardziej szczegółowo

GMINNE ŚWIĘTO SPORTU TARNAWATKA r.

GMINNE ŚWIĘTO SPORTU TARNAWATKA r. GMINNE ŚWIĘTO SPORTU TARNAWATKA 31.07.2016 r. Organizator: Urząd Gminy Tarnawatka Termin i miejsce: 31. 07.2016 r. (niedziela) godz. 15:00, boiska przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce. KONKURENCJE

Bardziej szczegółowo

Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 ORGANIZATOR

Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 ORGANIZATOR REGULAMIN ROZGRYWEK Turnieju Piłkarskiego Euro Cup Brynica 2012 1. ORGANIZATOR Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego jest Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania Brynica to nie granica, gminy

Bardziej szczegółowo

XIV Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów REWAL GRYFICE 29 30 MAJA 2015 PIŁKA NOŻNA

XIV Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów REWAL GRYFICE 29 30 MAJA 2015 PIŁKA NOŻNA Termin: 29-30 maja 2015 piątek 29 maja godz. 11.00 17.00 sobota 30 maja godz. 11.00 15.00 PIŁKA NOŻNA Miejsce: Stadion Sportowy 3 boisko ze sztuczną nawierzchnią, Niechorze, ul. Leśna 3 W zawodach weźmie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax I. ORGANIZATOR Park Wodny Relax Świdwin oraz KOZPN. II. PRZEPISY OGÓLNE a) Miejscem rozgrywek Świdwińskiej Ligi Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

8. Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników.

8. Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników. REGULAMIN HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ W CZŁOPIE SEZON 2013/2014 1 Informacje wprowadzające 1. Organizatorem Halowej Ligi Piłki Nożnej w Człopie w sezonie 2013-2014 jest Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTOWY NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE Gmina Góra Kalwaria. o Puchar Dyrektora. OSiR Góra Kalwaria

KLUB SPORTOWY NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE Gmina Góra Kalwaria.  o Puchar Dyrektora. OSiR Góra Kalwaria KLUB SPORTOWY NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE Gmina Góra Kalwaria www.ksnadstal.futbolowo.pl o Puchar Dyrektora OSiR Góra Kalwaria Cel imprezy: Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. Terminy:

Bardziej szczegółowo

Sławomir Solak, tel.:

Sławomir Solak,   tel.: AKADEMIA CUP 2013 X JUBILEUSZOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KATEGORIA JUNIORZY STARSI /1995-1996/ 24 listopad 2013 rok DRUŻYNY BIORĄCE UDZIAŁ W TURNIEJU ORGANIZATOR STRONA INTERNETOWA www.akademia2011.pl PATRONAT

Bardziej szczegółowo

IX GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW O PUCHAR BURMISTRZA ZBĄSZYNIA

IX GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW O PUCHAR BURMISTRZA ZBĄSZYNIA IX GMINNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW O PUCHAR BURMISTRZA ZBĄSZYNIA CEL Zbąszyń, 28 lutego 2015 REGULAMIN Rozwijanie aktywności ruchowej; Wzmacnianie zdrowia, poprawa kondycji uczestników; Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2.

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2. Załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 1. W zawodach mistrzowskich

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO Harmonogram Halowych Mistrzostw Piłki Nożnej Kobiet Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Sezonie 2016/2017 ŻACZKI 1. Piast Skawina

Bardziej szczegółowo

VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA

VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA Wojsławice, 28 lutego 2016 r. 1 PATRONAT HONOROWY TURNIEJU Henryk Staniucha Wójt Gminy Zduńska Wola ORGANIZATOR TURNIEJU Gmina

Bardziej szczegółowo

Sławomir Solak, tel.:

Sławomir Solak,   tel.: AKADEMIA CUP 2013 X JUBILEUSZOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KATEGORIA JUNIORZY MŁODSI /1997-1998/ 23 listopad 2013 rok DRUŻYNY BIORĄCE UDZIAŁ W TURNIEJU ORGANIZATOR STRONA INTERNETOWA www.akademia2011.pl PATRONAT

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU

R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. DO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH O PUCHAR BURMISTRZA MiG OGRODZIENIEC NAZWA DRUŻYNY... IMIĘ I NAZWISKO.

ZGŁOSZENIE. DO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH O PUCHAR BURMISTRZA MiG OGRODZIENIEC NAZWA DRUŻYNY... IMIĘ I NAZWISKO. załącznik nr 1 ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH O PUCHAR BURMISTRZA MiG OGRODZIENIEC NAZWA DRUŻYNY... DANE OSOBY DO KONTAKTÓW ORGANIZACYJNYCH IMIĘ I NAZWISKO. FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

Scout Cup Międzynarodowy Harcerski Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa TS Wisła Kraków

Scout Cup Międzynarodowy Harcerski Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa TS Wisła Kraków Scout Cup Międzynarodowy Harcerski Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa TS Wisła Kraków Serdecznie zapraszamy do serca Małopolski Krakowa, na I edycję naszego harcerskiego turnieju. Turniej zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Impreza zacznie się o godzinie 9.00, a zakończy o godzinie 14.30.

Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Impreza zacznie się o godzinie 9.00, a zakończy o godzinie 14.30. Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Turnieju U12. Impreza ta jest adresowana do zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2002 i młodszych. Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku

Bardziej szczegółowo

K.S. GÓRNIK JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 1, Jaworzno NIP , tel.:, fax. (032) Bank Spółdzielczy :

K.S. GÓRNIK JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 1, Jaworzno NIP , tel.:, fax. (032) Bank Spółdzielczy : K.S. GÓRNIK JAWORZNO ul. Wojska Polskiego 1, 43-603 Jaworzno NIP 632-010-14-67, tel., fax. (032) 615 60 95 Bank Spółdzielczy 46 8445 0007 0000 0000 1414 0002 HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MIKOŁAJ 2012 Rocznik

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Gier i zabaw na lodzie Ferie Zimowe Na Sportowo

P R O G R A M. Gier i zabaw na lodzie Ferie Zimowe Na Sportowo P R O G R A M Gier i zabaw na lodzie Ferie Zimowe Na Sportowo Gry i zabawy na lodzie odbędą się w dniu 03.02.2011r. o godz. 12:00 na lodowisku OSiR Konkurencje: Lp Nazwa konkurencji 1 Wyścig łyżwiarski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które zostały zgłoszone do dnia 15 sierpnia 2013 r. Zgłoszenia drużyn po tym terminie nie będą przyjmowane. 2. Zgłoszenia drużyny

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO IV TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NAZWA DRUŻYNY...

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO IV TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NAZWA DRUŻYNY... załącznik nr 1 ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO IV TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NAZWA DRUŻYNY... DANE OSOBY DO KONTAKTÓW ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica

Regulamin rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica Regulamin rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica Lato 2017 1 Warunki i zasady uczestnictwa 1. Organizatorami rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica jest Kibice Razem Śląsk Wrocław oraz Stowarzyszenie Kibiców Wielki

Bardziej szczegółowo

Organizator turnieju, relacja, zdjęcia:

Organizator turnieju, relacja, zdjęcia: ŚWIĄTECZNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Organiizatorzy Termiin Miiejsce Uczestniicy Rok urodzeniia zawodniików RELACJA Z ŚWIĄTECZNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ W czwartek 24 marca br. Uczniowski Klub Sportowy Siateczka

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2005 I MŁODSI O PUCHAR GAZETY ZAMOJSKIEJ ZAMOŚĆ 14 GRUDNIA 2014R. PRZEPISY GRY INFORMACJE OGÓLNE: miejsce rozgrywek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

B1 (Junior Młodszy) C1 (Trampkarz)

B1 (Junior Młodszy) C1 (Trampkarz) Załącznik nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 (Junior Starszy)

Bardziej szczegółowo

REPREZENTACJA HISZPAŃSKIEJ POLICJI W PIŁKĘ NOŻNĄ NA CENTRALNYCH OBCHODACH ŚWIĘTA POLICJI

REPREZENTACJA HISZPAŃSKIEJ POLICJI W PIŁKĘ NOŻNĄ NA CENTRALNYCH OBCHODACH ŚWIĘTA POLICJI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/146404,reprezentacja-hiszpanskiej-policji-w-pilke-nozna-na-centralnych-obchodach-swi eta.html Wygenerowano: Wtorek, 20 lutego 2018, 10:58 Strona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju siatkówki plażowej o puchar Prezydenta Miasta Rybnik i Rady Dzielnicy Boguszowice Stare

Regulamin Turnieju siatkówki plażowej o puchar Prezydenta Miasta Rybnik i Rady Dzielnicy Boguszowice Stare Regulamin Turnieju siatkówki plażowej o puchar Prezydenta Miasta Rybnik i Rady Dzielnicy Boguszowice Stare I. Miejsce i termin Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW KRAKOWA W BIEGU GÓRSKIM "BIEG TRZECH KOPCÓW"

REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW KRAKOWA W BIEGU GÓRSKIM BIEG TRZECH KOPCÓW REGULAMIN V MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW KRAKOWA W BIEGU GÓRSKIM "BIEG TRZECH KOPCÓW" 1. Cel imprezy Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku, promowanie

Bardziej szczegółowo

16.20 przewidywane zakończenie turnieju, wręczenie nagród.

16.20 przewidywane zakończenie turnieju, wręczenie nagród. 1. Organizatorem turnieju jest Akademia Piłkarska UKS MAZOVIA Tomaszów Mazowiecki 2. Termin i miejsce TURNIEJU a) Termin: 1 lutego 2015 r. b) Miejsce rozegrania turnieju: Hala Gimnazjum nr 7 ul. Św. Antoniego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO 1 REGULAMIN TURNIEJU GŁOGÓW MAŁOPOLSKI FUTBOL CUP 2014 O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPLSKIEGO ORGANIZATOR 1. Organizatorem TURNIEJU GŁOGÓW MAŁOPOLSKI FUTBOL CUP 2014 jest Referat Sportu i Rekreacji w

Bardziej szczegółowo

1. Organizator : Powiatowe Zrzeszenie LZS w Biłgoraju KS Księżpol. 2. Cel turnieju:

1. Organizator : Powiatowe Zrzeszenie LZS w Biłgoraju KS Księżpol. 2. Cel turnieju: R E G U L A M I N IV TURNIEJU O PUCHAR STAROSTY POWIATU BIŁGORAJSKIEGO W RAMACH XVII OTWARTYCH OKRĘGOWYCH MISTRZOSTW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SENIORÓW ELIMINACJE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO 1. Organizator : Powiatowe

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Gami-Pack Cup 2012

ZAPROSZENIE. Gami-Pack Cup 2012 ZAPROSZENIE Sportowa Spółka Akcyjna Zagłębie Sosnowiec zaprasza na turniej: Gami-Pack Cup 2012 Termin: 18-19.02.2012r. (zgłoszenia do 20.01.2011). Miejsce rozgrywek: I Dzień Hala Sportowa MOSiR Sosnowic

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 1999 / B1 juniorzy młodsi 2001 / 2002

A1 juniorzy 1999 / B1 juniorzy młodsi 2001 / 2002 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZY TURNIEJ PIŁKARSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH NA ŚWIECIE ZAKOŃCZONY

NAJWIĘKSZY TURNIEJ PIŁKARSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH NA ŚWIECIE ZAKOŃCZONY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/150158,najwiekszy-turniej-pilkarski-sluzb-mundurowych-na-swiecie-zakonczony.html Wygenerowano: Poniedziałek, 13 listopada 2017, 07:06 NAJWIĘKSZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku.

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku. Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA na sezon 2012/2013 roku. Organizator Urząd Miejski w Strumieniu Termin i miejsce Hala Sportowa, ul. Młyńska 4 tel. 33 8571-707

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ PN. ULICÓWKA ROZDANIE SZÓSTE 1 Organizatorem Turnieju Piłki Nożnej pn. Ulicówka Rozdanie Szóste jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, zwanym dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W WARLUBIU. 21 czerwca 2014 r. godz. 14.00. Boisko ORLIK przy Zespole Szkół w Warlubiu REGULAMIN ROZGRYWEK

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W WARLUBIU. 21 czerwca 2014 r. godz. 14.00. Boisko ORLIK przy Zespole Szkół w Warlubiu REGULAMIN ROZGRYWEK GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W WARLUBIU 21 czerwca 2014 r. godz. 14.00 Boisko ORLIK przy Zespole Szkół w Warlubiu REGULAMIN ROZGRYWEK ORGANIZATORZY: GLZS START Warlubie trener Łukasz Szumotalski GOKPiR

Bardziej szczegółowo

VII EDYCJA TURNIEJU MAG-BRUK

VII EDYCJA TURNIEJU MAG-BRUK VII EDYCJA TURNIEJU MAGBRUK CUP 2014 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w roczniku 2002 Włoszczowa, 25 styczeń(sobota)2014r. Regulamin turnieju piłki nożnej MagBruk CUP 2014 w drugim dniu 25.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131810,sukcesy-policyjnych-druzyn-pilkarskich.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 SUKCESY POLICYJNYCH DRUŻYN PIŁKARSKICH Już po raz

Bardziej szczegółowo

współorganizatorzy: REGULAMIN

współorganizatorzy: REGULAMIN współorganizatorzy REGULAMIN 1. Cel turnieju popularyzacja gry w piłkę nożną i integracja dzieci. 2. Miejsce i termin stadion GKS Górnik Łęczna; niedziela 22 września 2013. 3. Zasady uczestnictwa w turnieju

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy Wisełka 1 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Puławach

Uczniowski Klub Sportowy Wisełka 1 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Puławach Uczniowski Klub Sportowy Wisełka 1 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Puławach I MEMORIAŁ WALDEMARA WOJCIECHOWSKIEGO ROCZNIK 2002 O PUCHAR PREZESA KS WISŁA PUŁAWY PUŁAWY 22 marca 2014 r. DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE

Bardziej szczegółowo

I TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR WÓJTA GMINY JEDLIŃSK

I TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR WÓJTA GMINY JEDLIŃSK I TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR WÓJTA GMINY JEDLIŃSK REGULAMIN I. Cel 1. Popularyzacja gry w piłkę nożną. 2. Stworzenie możliwości spędzania czasu wolnego. 3. Integracja mieszkańców gminy poprzez rywalizację

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE ROCZNIK 2001 TERMINARZ GIER

GRUPY ELIMINACYJNE ROCZNIK 2001 TERMINARZ GIER GRUPY ELIMINACYJNE ROCZNIK 2001 GRUPA A SOKÓŁ STARACHOWICE JUNIOR RADOM KORONA KIELCE CERAMIKA OPOCZNO ROZWÓJ KATOWICE A.P OSIR ŻYRARDÓW TERMINARZ GIER GRUPA B JUVENTA STARACHOWICE GRANAT SKARŻYSKO SIARKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053

Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053 Warszawa, dnia 7 listopada 2017 r. Poz. 2053 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia,

Bardziej szczegółowo

1. Organizator: Miasto Konin, GRENE Sp. z o.o. MOSiR Konin, Radio ZETGold, Artmann Arkadiusz Juszczak.

1. Organizator: Miasto Konin, GRENE Sp. z o.o. MOSiR Konin, Radio ZETGold, Artmann Arkadiusz Juszczak. Jeździeckie Mistrzostwa Wielkopolski w Skokach przez Przeszkody Kuców, Juniorów i Seniorów oraz Zawody Regionalne GRENE CUP Konin 27-28 czerwca 2015 r. 1. Organizator: Miasto Konin, GRENE Sp. z o.o. MOSiR

Bardziej szczegółowo

adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 to turniej inny ni wszystkie turnieje, w których do tej pory rywalizowałe

adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 to turniej inny ni wszystkie turnieje, w których do tej pory rywalizowałe adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 wejdź do świata profesjonalnej piłki. Weź udział w piłkarskim święcie i wykorzystaj szansę do wzniesienia się na nowy poziom piłkarskich umiejętności. adidas FOOTBALL CHALLENGE

Bardziej szczegółowo

A1 juniorzy 1998 / B1 juniorzy młodsi 2000 / 2001

A1 juniorzy 1998 / B1 juniorzy młodsi 2000 / 2001 Załącznik do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. i późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA

VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA VI. REGULAMINY POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH GIMNAZJADA 1. SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE drużynę stanowią uczniowie jednego gimnazjum. Zespół składa się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców + po 1 rezerwowym.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY ZINTEGROWANEJ JUŻ TO WIEM DLA KLAS TRZECICH Imię i nazwisko ucznia:

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY ZINTEGROWANEJ JUŻ TO WIEM DLA KLAS TRZECICH Imię i nazwisko ucznia: Imię i nazwisko ucznia: Numer szkoły:. III EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HASŁO KONKURSU: Rok szkolny 2008/ rokiem sportu. Dyktando Imię i nazwisko ucznia:. Numer szkoły:. III EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

Bardziej szczegółowo

FOOTBALLowa KOLBUSZOWA KOLBUSZOWA 2011

FOOTBALLowa KOLBUSZOWA KOLBUSZOWA 2011 FOOTBALLowa KOLBUSZOWA KOLBUSZOWA 2011 Organizator : Regionalna Fundacja Rozwoju Serce KKS Kolbuszowianka Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu Mateusz Cetnarski - Reprezentant Polski i zawodnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALOWA LIGA PODOKRĘGU ZABRZE 2017

REGULAMIN HALOWA LIGA PODOKRĘGU ZABRZE 2017 DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE W KATEGORII SENIORZY PROFICADR MSiW POLSKA TS 10KA.PL ZABRZE GTW HYDEPARKNEWS GLIWICE JUICY LUCY GLIWICE AKS GRZYBOWICE ZABRZE WSZYSTKIE MECZE BĘDĄ ROZGRYWANE SYSTEMEM KAŻDY Z KAŻDYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny,,Orlik 2012-17.04.2011r.

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny,,Orlik 2012-17.04.2011r. Regulamin Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny,,Orlik 2012-17.04.2011r. I. Organizatorzy: - Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach,. II. Miejsce i Termin Kompleks Sportowy,, Orlik

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Bądź Następny

Regulamin Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Bądź Następny Regulamin Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Bądź Następny I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych dzieci 2. Kształtowanie charakteru sportowego 3. Wdrażanie dzieci do aktywnego

Bardziej szczegółowo