Odpłatność za przedszkole

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpłatność za przedszkole"

Transkrypt

1 W. t Odpłatność za przedszkole L km ja... Wiele kontrowersji, dyskusji i emocji wywołała decyzja Zarządu Miejskiego uj Jarocinie uj sprawie ustalenia nowej odpłatności za pobyt dzieci u j przedszkolach. Jak poinformowała nas zastępczyni burmistrza, Bożena Przemożna, do 5 marca br. mają być zebrane informacje dotyczące kosztóm utrzymania placówek przedszkolnych. Po zebraniu tych danych zostanie przeprowadzona dokładna analiza i ustali się odpłatność za pobyt dzieci u j przedszkolu, oczywiście w porozumieniu z komitetami rodzicielskimi i dyrekcjami placóiuek. Obecnie miadomo już, iż odpłatność za przedszkola na wsiach będzie mniejsza, gdyż rodzice zaoferowali dostarczenie niektórych produktóuj żywnościowych (np. ziemniaków) czy opalu. Po 10 marca br. Zarząd Miejski planuje również dokonać kompleksowego przeglądu kadromego, organizacyjnego i technicznego przedszkoli, jak również innych placóiuek budżetowych samorządu (np. MOSiR-u, JOK-u). Szerzej o kosztach związanych z u- trzymaniem przedszkoli na str. 4. Nowe c z a s o p is m o W Jarocinie ukazują się dwa czasopisma. Z datą 28 lutego 1991 r zaprezentowany został sygnalny numer pisma zatytuowanego,,nasz Tygodnik. Ma ono ukazywać się co dwa tygodnie. Redaktorem naczelnym jest Roman Zieliński, a wydawcą spółka z o.o. KAPS. Znając ogrom wysiłku twórczego i organizacyjnego, związanego z redagowaniem i wydawaniem gazety lokalnej, gratulujemy numeru sygnalnego i życzymy następnych. Redakcja,,GJ ^ y Wszystkim P a n i o m seideczne iączmią skcada.n, Jiedakcia Olimpijskie sukcesy licealistów Udział w olimpiadzie przedmiotowej jest niewątpliwie najpoważniejszą formą zaprezentowania swych wiadomości i u- miejętności przez uczącą się młodzież. Dlatego jest nam szczególnie miło, iż możemy poinformować o dużych osiągnięciach w tej dziedzinie uczniów jarocińskiego Liceum Ogólnokształcącego. Do finałów centralnych zakwalifikowali się: Iwona Kasprzak, Katarzyna Zych w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego (opiekun Laura Paluszkiewicz) oraz Dariusz Grzelak w Olimpiadzie Języka Francuskiego (opiekunowie Grażyna Kubicka i Anna Steimetz). Gratulujemy! Przeprowadzane s:\ obecnie również eliminacje w innych olimpiadach przedmiotowych, o czym będziemy informować Państwa w innych numerach Gazety. <«> ^ Nowy W ojewoda Kaliski Od 25 lutego br. Wojewodą Kaliskim jest Mariusz Kubiak, poprzednio sprawujący funkcję Kierownika Urzędu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. W obec dużego zainteresowania zapowiedzią opublikowania listy 15 (lub 20) najbogatszych jarociniaków informujemy, iż z przyczyn od redakcji całkowicie niezależnych zamieścimy ją dopiero w numerze 23 Gazety Jarocińskiej. Krzyżówka str. lo P r o g r a m T V

2 Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę Rzeczypospolitej Polskiej - Koło w Jarocinie Cukrzyca stała się chorobą powszechną i dlatego zaistniała potrzeba utworzenia Stowarzyszenia. Ostatnie dane statystyczne wykazują, że w grupie wiekowej lat choruje na cukrzycę I i II stopnia 65 osób na 1000 mieszkańców. Cukrzyca wymaga zainteresowania społecznego na równi z rakiem czy zawałem serca, gdyż leczony chory na cukrzycę znajduje się w stanie zdrowia uwarunkowanym licznymi ograniczeniami. Konieczne jest usunięcie z diety produktów zawierających więcej niż 10% cukru, wyeliminowanie mięsa wieprzowego, kiełbas, tłuszczów zwierzęcych, podrobów. Odżywiać się należy żywnością diabetolową. Celem Stowarzyszenia chorych na Cukrzycę jest: otoczenie chorych efektywną pomocą i opieką. Widząc taką potrzebę w Jarocinie powstała grupa inicjatywna, która założyła Koło Stowarzyszenia w Jarocinie, zarejstrowane w marcu 1989 r. Osoby, które całym sercem zaangażowały się w założenie Koła w Jarocinie to: Mieczysława Skowron, Teresa Stawikowska, Andrzej Wencek, Hieronim Cieślak i Zenon Zajdler. Pierwszym Prezesem Koła została Mieczysława Skowron,{która swoją funkcję potraktowała bardzo poważnie i swą pracą udowodniła, jak wiele można dokonać. Dała początek całej podstawowej dokumentacji Koła, dokonała wiele inowacji. Korzystając z okazji obecny Zarząd Koła skłąda jej serdeczne podziękowania. Siedziba Stowarzyszenia w Jarocinie znajduje się przy ul. Niepodległości, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta (pokój 46), Zarząd Koła (obecnie Prezesem jest Teresa Stawikowska) pełni dyżury w każdą środę w godz , Prowadzimy sprzedaż strzykawek jednorazowego użytku, tzw. insulinuwek po zniżonych cenach. Czynimy starania o uzyskanie sprzętu medycznego ułatwiającego życie ludzi chorych na cukrzycę. Przy ul. Wrocławskiej w sklepie Toffik można kupić żyirn >ść diabetolową. Wprawdzie sklep nie posiada pełnego asortymentu, lecz tylko odżywki i słodziki, Zarząd czyni starania o pozyskanie żywności, jednak handel wolnorynkowy uniemożliwia prowadzenie sprzedamy artykułów spożywczych dla cukrzyków. Być może przyszłość dla chorych okaże się łaskawsza. Stowarzyszenie walczy o swoje prawa. Jest nas w Polsce ponad milion osób chorych na cukrzycę. Wspólnymi siłami można zdziałać wiele. Zapraszamy więc w każdą środę. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Chorzy na cukrzycę potrzebują pomocy, opieki i wyrozumiałości całego społeczeństwa, apelujemy więc do zakładów pracy z terenu gminy i miasta, aby w miarę swoich możliwości pomogły nam - wpłacając na nasze konto PKO Jarocin każda,,złotówka" jest mile widziana, przyniesie wiele radości i pomocy w ratowaniuzdrowia i życia chorego na cukrzycę. Z a rz ą d K oła PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ Rytm i melodia W dniu 2 marca br. została zamknięta lista zgłoszeń do przeglądu piosenki dziecięcej Rytm i melodia, zorganizowanego przez Jarociński Ośrodek Kul tury. Zgłosiło się ponad 40 dzieci, w wieku od 7 do 14 lat. W przeglądzie mógł brać udział każdy, kto mieścił się w granicy wiekowej oraz przygotował dwie piosenki kompozytorów polskich. Impreza organizowana jest na zasadzie dwustopniowych eliminacji. Pierwszy stopień to próby z sekcją akompaniującą wszystkim wykonawcom. Każdy z uczestników może liczyć na pomoc repertuarową i instruktażową w JOK-u. Eliminacje mają się odbyć 6 kwietnia br. Najlepsi uczestnicy zostaną zaproszeni do koncertu w amfiteatrze miejskim w dniu 1 czerwca, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Natomiast wszyscy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów. Gratulujemy pomysłu, a Gazeta Jarocińska będzie towarzyszyła tej miłejimprezie. (rz) \ J Z A W I E S Z O N Y S T R A J K P K S Strajk Państwowej Komunikacji Samochodowej został zawieszony do 31 marca br. Prowadzone są nadal rozmowy z Ministerstwem Finansów. Trwa jednak pogotowie strajkowe-jarociński dworzec jest oflagowany. Z opinii docierających do redakcji można wnioskować, iż strajk przyjmowany był przez społeczność jarocińską bardzo różnie (w większości negatywnie). Wiele było głosów, iż w parze z żądaniami pracowników PKS powinna iść troska o poprawę jakości świadczonych usług. (rs ) \j?oc i IjAt czi-.vn.c1a POilu? t e '!Ć f 23BSK38 [ Prezentacja artystów i twórców ludowych Ziemi Jarocińskiej ( 1 7 marca ) Organizatorem tej imprezy jest również Jarociński Ośrodek Kultury. Jej celem jest zaprezentowanie szerszej publiczności działających na terenie Ziemi Jarocińskiej artystów i twórców ludowych. Poprzez publiczne prezentacje JOK pragnie doprowadzić do nawiązania ścisłej współpracy między zespołami ludowymi, śpiewaczami i twórcami sztuki ludowej oraz stworzenia mecenatu. Gościem prezentacji będzie Jacenty Igtiatowicz, muzyk folklorysta, mający przedstawić recital pt. Unikalne, góralskie instrumenty muzyczne regionu żywieckiego. W programie znajdą się gawędy, muzyka, śpiew, prezentacja góralskiego stroju i zwyczajów, a także unikalne instrumenty. Termin imprezy: 17 marca 1991 r. wi Jarocińskim Ośrodku Kultury (początek^ o godz ) (rz) Rozwiązanie krzyżómki nr 3 - hasło: Uśmiechaj się do przechodniów. Nagrocly (po zł) wylosowali: Zofia Rujnowicz, Tarce 4, Dariusz Grygiel, Cerekwica Stara 18, Maria Więcek, J - n, ul. Dąbrowskiego 16/33, L. Klaczyńska, J n, Os. T. Kościuszki Losowali: Marek Goliński (1. 15), Piotr Kruszyk (1. 15) Po odbiór nagród prosimy się zgłosić do Redakcji (Rynek Ratusz).

3 PYTANIE MIESIĄCA K iedij z o s ta n ie u c h iu a lo u y b u d żet g m in y i m ia sta. N a co czek a Z a rz ą d i R ad a G m injj i M iasta? No drogach W dniu 1 marca 1991 roku u: Jarocinie na ul. Do Zdroju pojazd kierowany Przez nieznanego kierowcę potrącił usiłującą przejść przez jezdnię 83 - letnią kobietę. W wyniku potrącenia kobieta doznała obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła. Sprawca zbiegł z miejsca wypadku nie udziełając pomocy pokrzywdzonej. SPORT Piłkarze Victorii Jarocin rozgrywają mecze kontrolne. W dniu 2 marca br. UJ Jarocinie odbył się mecz z czołową drużyną klasy kalisko - sieradzkiej Wistilem Kalisz, zakończony remisem 0:0. W niedzielę 3 marca br. rezerwy I drużyny odniosły zwycięstwo nad Czarnymi Dobrzyca 2:1. Bramki zdobyli dla >Victorii Rączka i Krzymiński, dobrze oprowadzający się do zespołu juniorzy./ V W Jednostce Wojskowej w Jarocinie dniu 9 marca br. odbędzie się kolejna Uroczystość przysięgi żołnierzy młodego rocznika. Od 9 do 12 marca br. będzie triuał Uj Jarocinie Jarm ark Śiuiętomurciński. Liczba bezrobotnych w dniu 5 III br osób. Z G O N Y Jadwiga Karlińska!. 84 Bronisława Gronowska Magdalena Babiracka Stanisław Ostojski Elżbieta Szybiak Alina Kozłowska Marianna Radomska Czesław Nowak Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia 4 m arca - czwariy raz Trwa druga godzina lekcyjna. T elefon odbiera dyrektor s?koły. Oficer policji informuje, że prawdopodobnie w budynku szkolnym znajduje się ładunek wybuchowy i nakazuje przeprowadzenie rutynowych czynności. Jednam słowem ewakuacja. Gorączkowo zaczęto więc zmieniać plan lekcji, rozmieszczać uczniów w inni-ch budynkach, odcięto dopływ prądu i gazu. W tijm czasie policja zablokowała ulice dojazdowe do budynku, powiadomiła brygadę antyterrorystyczną, pogotowia: energetyczne i gazowe, służbę zdrowia. Szpital i pogotowie ratunkowe powinny być w stałej gotowości. Kilka godzin poszukiwań przez wykwalifikowane służby specjalne i oddech ulgi - nic nie ma. Takich dni u; Zespole Szkół Z arodowych Nr 2 w Jarocinie w tym roku szkolnym było cztery. Podobne były również i w innych szkołach. Do tej pory Gazeta Jarocińska 1 nie W dniu 26 lutego 1991 r. w Jarocinie na Os. Konstytucji 3 Ylaia dokonano włamania do piwnicy. Skradziono rower marki Wigry 3, wiertarkę elektryczną i maszynkę do krojenia chleba. Straty 1,5 min. Dnia 26 lutego br. w Jarocinie dokonano włamania do Szkoły Podstawowej nr 4. Skradziono 2 kolumny głośnikowe w obudowie koloru czarnego, magnetofon kasetowy monofoniczny, amplituner Tosca i kolor srebrny', 2 mikrofony w futerałach, walizki do zestawu instrumentów perkusyjnych w kolorze brązowym. Straty szacuje się na ok 1 min zł. 26 lutego br. w Witaszycach nieznani sprawcy dokonali kradzieży mieszkaniowej. Podczas nieobecności domowników sprawca wszedł przez nie domknięte okno kuchenne do mieszkania. Skradziono radiomagnetofon marki Sanyo (wartość ok. 3 min.). N i miejscu znaleziono pozostawiony przez sprawcę rzutnik marki Diapol pochodzący z kościoła w W itaszycach. W nocy z lutego br- w Jarocinie S E A N S H U N Y Do naszego miasta ma zawitać moda na zbiorowe uzdrawianie. W7 dniu 10 marca br. o godz w Jarocińskim Ośrodku Kultury odbędzie się seans uzdrawiania zespołu bioenergoterapeutów, prowadzony przez Jarosława Różalskiego. Można mieć na ten sposób uzdrawiania różne poglądy, ale jedno jest pewne. Jeśli daje to ludziom nadzieję, to warto organizować tego typu imprezy. informowała o zamachach bombowych. Przyczyna była prosta. Nie chcieliśmy, aby z tych niechlubnych przekładów korzystali inni. Jednak milczeć w tej chwili już nie można. Jak obliczono koszt tego typu akcji antyterrorystycznej wynosi około 150 min zł. Kwota ta obciąża nas wszystkich. Ale są także inne straty, o wiele poważniejsze. Każdy człowiek, który wprowadza w błąd policję, informując o podłożeniu bomby ponosi kolosalną odpowiedzialność. Może właśnie w tym czasie inny człowiek potrzebuje natychmiastowej pomocy lekarza, może umiera w momencie, gdy ten sam lekarz musi czekać na wynik akcji..może komuś okradają mieszkanie, ktoś potrzebuje ochrony policjanta. Człowieku! Zanim wprowadzisz w ruch całą machinę służb publicznych tego miasta, spróbuj zobaczyć oczyma wyobraźni, ile wyrządzasz zła! Tydzień pod znakiem włamań! włamano się do pawilonu handlowego przy ul. Wotska Polskiego. Skradziono magnetowid marki Samsung, odtwarzacz marki Samsung i zestaw Midi. Straty szacuje się na ponad 11 min zł na szkodę SHP Zgoda. W dniu 2 marca br. w Jarocinie dokonano włamania do Sądu Rejonowego. Sprawcy dostali się do budynku od strony podwórza przez okno i po wyłamaniu drzwi kasy skraoli z niej pieniądze w kwocie 2 min zł. Ustalono, że ci sami sprawcy usiłowali dokonać włamania do Urzędu Rejonowego. Policjanci KRP w Jarocinie w wyniku pracy dochodzeniowej ustalili 2 sprawców włamań i kradzieży do piwnic i altan na terenie ogródków działkowych. Sprawcami okazali się: mężczyzna łat 34 i nieletni (16 lat). Udowodniono im dokonanie 39-ciu czynów przestępczych na terenie miasta Jarocina w okresie marzec - luty 1990 roku. Sprawa nieletniego rozpatrywana będzie przez Są i Reionowy w Jarocinie (Widział Rodzinny i Nieletnich). POLICJANCI PŁYWAJĄ Na basenie MOSiR-u w dniu 2 marca br. odbyły się Wojewódzkie Pływackie Zawody Policyjne. Generalny sukces odnieśli stróże prawa z Kalisza. Jedynie w stylu klasycznym wygrał zawodnik z Pleszewa.

4 Jeszcze o przedszkolach.. p e r t L is i a*oałzic w cl B u rm istrza zm aua zmiana 7 7 W zw iązku z dużym niepokojem rodziców dotyczącym opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, publikujemy list rodziców Przedszkola N r 1 do Burm istrza G i M w Jarocinie. Jesteśmy rodzicami dzieci z Przedszkola nr 1 iu Jarocinie, Zaniepokojeni jesteśmy zaproponowaną nam odpłatnością za pobyt dziecka w przedszkolu iu wysokości zł miesięcznie. Na zebraniu w dniu 28 lutego br zobligowaliśmy p. Dyrektor mgr Aleksandrę Figaj do przedstawienia nam rzeczywistych kosztów i wydatków związanych z opłatami z racji pobytu dziecka w naszym przedszkolu. Z wypowiedzi p. Dyrektor wynika, że miesięczne koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola zamykają się samą zł, w tym złotych na wyżywienie, a pozostała kwota to opłaty eksploatacyjne, naprawy, zakup zabawek itp.po przeliczeniu koszt pobytu jednego dziecka w przedszkolu wynosi około zł. Oświadczamy, że tylko na taką kwotę wyrażamy zgodę. W związku z tak znacznymi opłatami JAROCINIACY Laura Paluszkiewicz, nauczyciel Liceun Ogólnokształcącego w Jarocinie immjuiaienmsnmuesnuabaa Ą W ik domagamy się nadto, by odliczono każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu w stawce żywieniowej, a nie jak dotychczas dopiero po trzech dniach nieobecności. Takie wyliczenie jest dla nas niezrozumiałe i naszym zdaniem niczym nieuzasadnione. Orosimy także o lup jaśnie me, iu jakim celu powstał Zespół administracyjno - budź eioimj żłobków i przedszkoli. Jak nam wiadomo, całość księgowości i rozliczeń prowadzi każde z przedszkoli i żłobków z osobna. Nie wiemy jakie zadania ma Zespół i na czym ma polegać w tej sytuacji jego działalność. Naszym zdaniem praca tej komórki jest tylko dodatkowym obciążeniem w budżecie gminy i rodziców. Skoro gmina ma partycypować w kosztach utrzymania przedszkoli i żłobków - a z powodu braku pienię Izy całkowity ich koszt (za wyjątkiem płac personelu) przerzucana nas, rodziców, chcemy mieć pewność, że pienią ize przeznaczone będą tylko dla naszych dzieci. Prosimy też o wyjaśnienie, na jakich warunkach udzielana będzie zapowiadana dopłata z funduszu pomocy społecznej, kto może się o nią ubiegać i w jakim trybie. Oczekujemy od p. Burmistrza odpowiedzi na irapiące nas wątpliwości. R o d z ic e d z ic c i z P rz e d s z k o la n r 1 (83 podpisy ) o raz R adny G m iny i M iasta M iro sław P raczy k v>»? $ : >* te W f.. i Ą Ą y N 1 I ( i r Sc i, i I f 1 i #" vli I A/ " l. j i S ^ "<x',» *****< <&* Koszty utrzymania w żłobkach i przedszkolach (wg Zarządu Miejskiego) I I S " ^ C P h Z talentem wielkim i sercem, nie szczędząc sił i C 7 asu, naucza mowy ojczystej Mistrza z Czarnolasu. Dysponując zasobem wielkiej erudycji wpaja młodzieży miłość do polskiej tradycji. Że więc Pani Profesor ma tak wielkie zalety, proszę przyjąć w hołdzie kwiaty od Gazety. Koszt utrzymania w przedszkolu, żłobku jednego dziecka wynosi miesięcznie ok. 1 min zł. Przyjęto, że odpłatność od jednego dziecka za uczęszczanie do w/w placówek wyniesie zł. Źródła dochodów utrzymania żłobków i przedszkoli w 1991 r. 1. Dotacja z budżetu gminy min zł 2. Wpłaty rodziców ,330 min zł Ogółem ,330 min zł Wydatki związane z utrzymaniem w 1991 r. żłobków i przedszkoli 1. Wynagrodzenie (ogółem) min zł 2. Składka ZUS i fund. Pracy -1193,4 min zł 3. Indeksacja płac ,056 min zł 4. Wyżywienie dzieci ,058 min zł 5. Opłaty za usługi wodno-kanalizacyjne, za energię, wywóz nieczystości, opał, usługi telekomunikacyjne, środki czystości, nieodpłatne wyżywienie pracowników - 845,650 min zł Ogółem ,164 min zł Jak wynika z przedstawionych wyliczeń wydatki przekraczają dochody, mimo że nie przewidziano żadnej kwoty na remonty omawianych placówek. Niektóre koszty trudno przewidzieć, przyjęto je więc szacunkowo. Władze miasta prezentują stanowisko, że przedszkola i żłobki powinny istnieć, może tylko w innych formach organizacyjnych i kadrowych. Z pewnością należy wypracować system odpłatności za przedszkola. Na to wszystko potrzeba czasu i zrozumienia ze strony społeczeństwa. \ (n a p o d s ta u ie d an y c h od z-cy b u rm is trz a / o p ra c o iu a ł W. S ta śk ie w ic z ) REKOLEKCJE Młodzież szkolna w dniach marca br. zwolniona zostanie z zajęć szkolnych, a w tym czasie w kościołach odbywać się będą rekolekcje. W Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie uczniowie zadecydowali, iż nie będą rozpoczynać i kończyć lekcji modlitwą.

5 S K L E P o fe ru je po k o rzystn y ch cenach dywany i wykładziny dywanowe mozaikę i płyty parkietowe swarzędzkie meble tapiecerskie karnisze drewniane i kwietniki ^ art. gospodarstwa domowego ZAPRASZAMY CODZIENNIE o d w SOBOTY o d ul. Kościuszki 18a (w p o dw órzu obok Polskiego Z w iązku M otorowego) f U & ł a i t g s g e o d l a y g n t! Mapy sytuacyjne do budowy Podziały nieruchomości Pomiary inwentaryzacyjne poleca: A. GRZECH J A R O C I N Os. Konstytucji 3 - M oja 25/11 URZĄD GMINY 1 MIASTA W JAROCINIE o fe tu fe d zie tż a w ę terenu p a ik ia g u pxzą o&usadnuy na następujących warunkach: 1. Czasookres dzierżawy hcz tgraniczeń 2. Zagospodarowanie płyty parkingowej - stanowiska postoju dla samochodów osobowych ciężarowych i autobusów tri z zestawów drogowych, z utwardzeniem nawierzchni i stisownym oznakowani« 'opuszcza się możliwość pobudowania- punktu gastronomicznego serwującego dania garmażeryjne zimne i gorące uraz napoje 4. l arking całodobowy, strzeżony, płatny. Koncepcja zagospodarowania płyty parkingowi j - do wglądu u pełnomocnika d.s. rozwoju miasta i gminy, ul. Mepodległtiści 12 pok. 5?. O ferty należy składać w biurze pełnom o c n ik a lu b w W y d ziale O rg a n iz a c y jn y m p o k. 32. w te rm in ie d o 20 m a rc a 1991 r. d&iuik ulhlulhliuildlii «Bkmftr ulik* A 1A 1U&AiiAuakulHu. i \ Gazeta Jarociń sk a docicra do w ie lu % f tvsięcv m ieszk ań ców Ziemi Jarocińskiej \ 4 f ^ Ogłaszając się w niej I ZWIĘKSZASZ SWOJE SZANSE NA SUKCES! M ^ ^ ^ fe j C e n y : Ą O głoszenia d ro b n e : 1 iłow o - 5CG zł t 4 O głoszenia ram kow e: 1 cm2-20c0 zł & I ZAPRASZAMY DO BIURA OGŁliSZEŃ i JAR0CN, Rynek - Rutusz C I od lfi.uu,t^ TW,,^ 'ITW'l,Wl,Illi^!,T^,ll1Mł,l,1' Wł ll W1IW "W' JEŚLI CHCESZ M i SZYBCIEJ TANIEJ LEPIEJ zdobyć prawo jazdy kat. A, B, T, E zgłoś się do OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW Robert Urbaniak Jarocin, ul. Matejki 14 odziennie od (oprócz sobót i niedziel) HURTGWEfA Zapraszamy PAPIERGSGW B i B Zielona Córa o / i A R 0 G IN o f e r u j e M ocne,!'popularne, tu u b o ire, K apitany, C arm eny, Caro, M arlboro, Ex. M ocne, Radom skie, Rubiny, O pale, Poznańskie i Z agraniczne Proponujemy także zamóinienia na całe transporty UWAGA! Marże od 12%-25%! OKAZJA! Jarocin, Moniuszki 17 otirarte soboty: Nowo o tw a rty U l i? DROBIARSKI JAROCIN, u l. W olności 31 czyimg codziennie od 1 0.lm - 1U.U0 CENTRALA NASIENNA w Jarocinie, ul. S zubianki 1 CFEREBJE: nasiona siewne roślin rolniczych ogrodniczych, sadzeniaki ziemniaka, superkoncentraty dla prosiąt, warchlaków, tucznikóui, opasów, drobiu. NADTO: eternit, cement, wapno hydratyzowane, artykuły chemii gospodarczej oraz usługi transportowe, usługi w zakresie suszenia i czyszczenia nasion, składowania towarów w magazynach zamkniętych wraz z pełną obsługą w zakresie prac za i wyładunkowych i obsługą finansowo-księgową. i s ł a w o o t w a r t y S KLEP W IELOBRANŻOW Y Jarocin, ul. I. Kościuszki 36 o f e r u j e 1 - ceramikę kuchenny sanitarną - kwiaty, nasiona warzyw i kwiatów - artykuły papiernicze, szkolne 1 - artykuły drogeryjne i przemysłowe Z a p r a s z a m y Ggłaszaj się w Gazecie Jarocińskiej

6 P ro g ra m y sta le : T e le x p re s s P anoram a dnia P IĄ T E K 8.I I I.1991 r. P ro g ra m I W iad o m o ści: 9.00, 16.00, 19.30, D zień d o b ry p o ra n n y m a gazyn rozm aitości A kutalności Telegazety T elew izja E dukacyjna P ro g ra m d n ia Z archiw um polskiej piosenki P anoram a św iatow ego sportu V ID EO -TOP C o ja k Dla dzieci C iuchcia T eieexpress R aport, m inu t O d K a p ita łu do k a p ita łu D obrannoc: Rouli W eek en d w Je d y n ce N ew York, N ew Y ork F e m in istk i p o lsk ie S tu d io sp o rt J u tr o w p ra g ra m ie C N N : 8.00, 10.00, 14.00, T elew izja śniadaniow a 7.55 Pow itanie 8.10 Ulica Sezam kow a prog ra m d la dzieci M ag azy n te le w iz ji śn ia d a n io w ej O brazy, słow a i dźw ięki pr. o sztu ce Polacy : Jan E nglert C rim e sto ry serial USA E xpress gospodarczy P rz e g lą d p rasy C zas a k a d e m ic k i k a to lic k i m ag. m ło d zieżo w y Ulica Sezam kow a prog ra m dla dzieci K usza serial USA W z ro ckow a lis ta p rzeb o jó w M arka N iedźw ieckiego Przychodnia w szelkich dolegliw ości (13) P ro g ra m y reg io n a ln e SPO RT C rim e sto ry prod. USA Obrazy, słow a i dźw ięki pr. o sztuce S O B O T A 9.I II.1991 r. W iadomości: 9.00, 19.30, M ag azy n in fo m a cy jn o -g o sp o - ia rc z y 7.45 T y d z ień n a d ziałce 8.15 P iłk a rs k a k a d ra czek a 8.35 Z iarno 9.10 W IA T R A K o raz film z se rii: W y sp a dzieci 0.30 J ę z y k a n g. d la n a jm ło d sz y c h 0.40 N a zdrow ie program rek re a c y jn y 1.00 W o jsk o w a słu ż b a k o b ie t w ojskow y pr. publ W stronę T atr: Taternictw o 1.55 A ktualności Telegazety 2.00 W ę d ró w k i d a le k ie i b lisk ie : B ordeaux film dok. fr Program rozryw kow y 3.30 ZYC m ag. ekologiczny 4.00 W alt D isney przedstaw ia 5.15 T olerancja frag. koncertu 6.15 S ia d am i A le k s a n d ra F re d ry 6.45 P O C K -E X P P E S S 7.^5 S tu d io s p o rt «.20 B U T IK 3.50 Z kam erą w śród zw ierząt 9.15 D obranoc 3.05 M iasteczk o T w in P e a k s s e ria l U SA 1.40 K o n tra... p u n k t 2.05 S o o rto w a so b o ta 2.35 P a ję c z a sie ć film n iem. ro g ra m II N N : 8.00, 10.00, (.25 K aliber 91 mag. wojsk. ' T elew izja śniadaniow a 7.55 Powitanie.35 TELE-N ARTY ).40 Cudow ne la ta serial USA W św iecie ciszy p r. dla n iesły szący ch P ro g ra m d n ia P lit D a n a q u e S h o w rozm. bez sek re tó w Zw ierzęta św iata : G óry skąp a n e w deszczu ser. p rzy ro d. ang p r. d la dzieci i m łodzieży Program rozryw kow y M ag azy n S a n ta B a rb a ra G odzina z Ew ą Błaszczyk P rogram lokalny Benny H ill U śm iech z G alicji JERZY M AK SYM IUK i Szkocka O rkiestra Sym foniczna H alow e MS w la S ło w o n a n ied z ie lę T ęcza (1) ser. p ro d. ang D laczego n ie w y je c h a łe m? k o n c e rt p io se n k a rk i ż y d o w sk iej NIED ZIELA r. W iad o m o ści: 19.30, W itam y o 7 -m ej 7.55 P o g o sp o d a rsk u 8.10 O d n ie d z ie li do n ied z ie li 9.00 T E L E R A N E K, R o n ja, c ó rk a zbójnika ser. prod. szw edzkiej J. ang. dla najm łodszych P rz e rw a n a cisza : N ieozn akow ane szlaki ser. przyrod. hisz N o to w a n ia, czyli co się o p łaca rolnikow i P o w sz e d n i ży w o t je le n i film p rzy ro d A ktualności Telegazety Ż o łn ierz n ie z n a n y K oncert życzeń T eatr M łodego W idza Dziw n a i p o u c z ają c a h isto ria, k tó ra z d a rz y ła się n a p ra w d ę T o m cio w i Paluszkiem zw anem u M agazyn M orze K ossakow ie (2): W ojciech Pieprz i w anilia W starym kinie : Serce m atk i film poi. 16:50 T E L E W IZ JE R S tu d io sp o rt W ieczo ry n k a : W alt D isney, przedstaw ia T a je m n ic e S a h a ry se ria l p ro d. wł dni św iat Sportow a niedziela Program rozryw kow y J u tr o w p ro g ra m ie C N N : 10.00, ^o w itanie 7.05 P rz e g lą d ty g o d n ia d la n ie sły szących 7.40 F ilm d la n iesły szący c h : T a jem nice S ahary film w łoski 9.10 Ju tro poniedziałek 9.30 P rogram lokalny W sp ólnota w k u ltu rz e P ow rót Toli K orian A rchiw um N eptuna E xpress D im anche PK F ^ o m a n se ser. prod. ang p y ta ń do M aciej N iesiołow ski Z batu tą i hum orem Kino fam ilijne : A nna baler in a ser. R F N M uzyczna A ntena S z tu k a p ieśn i i rzeźby to m o je życie P o d ró ż e w czasie i p rz e strz e n i: A n ta rk ty d a S tu d io S p o rt Bliżej św iata W y d arzen ie tygodnia N a p o c z ątk u b y ł k o lo r film dok W o ln o m u la rstw o W o lfg anga A m a d e u sz a W rocław na antenie Dw ójki R om anse ser. prod. ang F ro g ra m a rty s ty c z n y B edechi J a n u sz a G rzyw acza P O N IE D Z IA Ł E K llt ll ~ P ro g ra m I W iad o m o ści: 16.00, 19.30, A k tu a ln o śc i T eleg a z e ty 13.? T elew izja Edukacyjna V ID E O -T O P L u z p ro g r. n a s to la tk ó w Publicystyka m iędzynarodow a m in u t C zarn e c h m u ry (9) T P D obranoc: Przygody Bolka i L o lk a T e a tr T e lew iz ji n a Ś w iecić: T. R attigan D edykacja W Sejm ie i Senacie L eksykon polskiej m uzyki J u tr o w p ro g ra m ie J. niem. C N N : 14.00, Pow itanie P rz eg lą d p rasy A n te n a D w ó jk i J a ro c in '90 p r. m uz C apital C ity serial ang Z b liżenia, czyli to i ow o o f ilm ie W idziane z G dańska O jczyzna - polszczyzna R eportaż S tre fa m ro k u film p ro d. U SA P rogram lokalny Przegląd PK F P ro g ra m in fo rm a c y jn y J ę z y k a n g ie lsk i (18) A uto -M oto F an-k lub P e d u ta p r. s tu d y jn o -film o w y SPO RT C apital C ity S tu d io im. A n d rz e ja M u n k a Z akończen ie p ro g ra m u W T O R E K 12.III.199l' r. W iadom ości: 9.00, 16.00, 19.30, D zień d o b ry p o ra n n y m a gazyn rozm aitości 9.10 Dom owe przedszkole 9.30 G iełda pracy, giełda szans 9.55 Ucieczka z k rain y złota A ktualności Telegazety T elew izja E dukacyjna W arszaw a V ID E O -T O P Dla dzieci: T IK -T A K Kino T ik -T aka S P IN m ag. p o p u la rn o -n a u k m in u t Ja, który m am podw ójne życ ie : Czyli d y le m a t Jo se p h a C onrad a dok. fabularyzow any D o b ran o c: H e j B u n B u! F ilm fa b u la rn y Teraz tyg. gospodarczy Taniec życia pr. rozryw kow y R ozm ow y in ty m n e Ju tro w program ie J. fra n c u sk i C N N : 8.00, 10.00, 14.00, Pow itanie 8.10 U lica S e z a m k o w a pr. dla dzieci 9.10 M arc i S o p h ie (5) 9.35 M agazyn telew izji śniadaniow ej M agazyn telew izji śniadaniow ej B ra ty s ła w i J u d y ta film fab. czecnosł G w iazdy areny M uzyczne w izyty P rz e g lą d p ra sy E kostres : Synodrom Śląski m ag. ekolo g iczny Z w ia tre m i p o i w ia tr m ag. żeglarski U lica S e z a m k o w a pr. dla dzieci Łóaź n a anten ie D w ójki N iepow tarzalny B uster K eato n P rogram lokalny M odlitw a w ieczorna P rogram inform acyjny Ję z y k a n g ie lsk i W roclaw na anten ie D w ójki W yw iady Ireny Dziedzic SPO RT W y b ó r C re sa H o rw a ta film fab. jug M istrzow ie w spółczesnego k i n a : J u liu s z M a ch u lsk i 0.10 Z a k o ń c z en ie p ro g ra m u ŚR O D A r. I r o g ra m I W iadom o ści: 9.00, 16.00, 19.30, E xprès gospodarczy 8.00 D zień d o b ry p o ra n n y m a gazyn rozm aitości 9.10 Dom owe przedszkole D ynastia (73) A ktuain ci telegazety elew izja Edukacyjna 15.00,.W a a Z a- rn p o lsk ie j p io senki VI O ^ lii.23 K in isto la tk ó w : Je d en rok w pew n zkole (8) Sa; o so b ie m agazyn n a s to la t SYS M publ. m iędzynarodow i m in -l K linika zdrow ego człow ieka: Jaki... praw em program D o b ranoc: W o źn ik S z u w a re k D ynastia (73) S tu d io sp o rt Rozm owy w Res Publice Ju tro " ' program ie J. a n g ie lsk i C N N : 8.00, 10.00, 14.00, Telew izja śniadaniow a 7.55 Pow itanie 8.10 U lica S e z a m k o w a p r. dla dzieci 9.10 C zterdziestolatek (5) M agazyn telew izji śniadaniow ej Serafin Pałubies i inni m ieszkańcy Ziem i film fab. ZSRR Jó zef B o g u sz film dok Rom an Lasocki przedstaw ia E xpies gospodarczy ro znań na antennie D w ójki Ulica Sezam kow a Dookoła św iata : W Iiajfo n g u Przeboje na sm yczki Zm iennicy (1) ser. TP P rogram lokalny M.A.S.H. ser. USA P ro g ra m in fo rm a c y jn y Ję z y k fra n c u s k i (15) C ały ś w ia t g ra k o m e d ię G o m b o w ricz w M oskw ie M oje książki Ze w sz y stk ic h s tro n : W ęg ry ro k d e m o k ra c ji W la b iry n c ie T elew izja nocą SPO RT B ez w in y re p o rta ż CZW A RTEK 14.III.199ÏT "Program I W iadom ości: 9.00, 16.00, 19.30, D zień d o b ry 9.10 Dom owe przedszkole 9.35 P o sześćd ziesiątce p r. dla w sz y stk ic h 9.35 H erkules Poirot, detek tyw A ktualności Telegazety P ro g ra m d n ia W arszaw a Z a rc h iw u m p o lsk ie j p io senki 1P.10 VTDEO -TOP 1^.20 D la m ło d y ch w id zów Podróże n a K resy m in u t P ajsk i ogród A nny Strzelczyk M agazyn katolicki D obranoc: Przygody jeżyka H erkules Poirot, detek ty w P egaz S tu d io sp o rt J u tr o w p ro g ra m ie J. a n g ie lsk i C N N : 8.00, 10.00, 14.00, Pow itanie 8.10 U lica S e z a m k o w a p r. dla dzieci 9.10 W la b iry n c ie 0.40 M agazyn telew izji śniadaniow ej W p rz e d e d n iu (2) M issio m usica P rogram dnia P rz eg lą d p ra sy W rocław na anten ie Dw ójki Szczecin na anten ie D w ójki Ulica Sezam kow a M agazyn k rajó w nadbałtyckich B lizny P ro g ra m lo k a ln y Cudow ne lata P ro g ra m p u b lic y sty c z n y J. niem iecki S tu d io S p o rt E xprès reoorterów Studio T eatralne D w ójki: W ładim ir Sorokin K olejka Rozm owy z Czesław em M iłoszem S p o rt

7 23 VIDEOFILM OW ANIE tel ul. K. Ja g ie llo ń c z y k a 14 *3 N apraw a ELEKTRONARZĘDZI, p rzezw ajan ie silników elek try czn y ch, S ziuajcak, u l. K azim ierza J a g ie llo ń czyka 14, tel V VIDEOFILM OW ANIE ul. K azim ierza W ielkiego 87 C B -R A D IO - m o n ta ż - s e rw is u l. Kazimierza W ielkiego 87 Z ak ład M echaniki P o ja zd o w e j i R olniczej ul. C h ro b reg o 85, tel irykonuje napraw y bieżące i kapitaln e siln ik ó w sp alinow ych, s a m o c h o dów osobow ych, ciągników ro ln iczy ch Szycie kołder z pow ierzonego m a teriału. R ybczyńska Ł u c ja Ja ro c in, ul. K a z im ie rz a W ie lk ie g o 45 e a Sp rz e d a m p ó ł d o m u p rz y u l. Św. D u c h a (p rz y R y n k u ) tel Sprzedam srebrną m onetę z Papieżem rok 1982., c e n a z ł. A d re s w R e d a k c ji Sprzedam m onetę 1000 zł z p a p ieżem (1982 r.) Ogłoszenia drobne In fo rm a c ja w R e d a k c ji. Z apraszam y do zakupów z b o n ifik a tą p o rc e la n y c h o d z ie s k ie j. u l. K o śc iu sz k i 49 (ró g D ą b ro w sk ie g o ) S p rz e d a m m o n e tę z P a p ieżem 1000 ro k A d re s w R e d a k c ji. 8 3 P pzyjm ę d o p r a c y lu b w s p ó łp ra c y p a n a lu b p a n ią d o r z e m io s ła, h a n d lu lu b b iu ra p o s ia d a ją c y c h g o tó w k ę, lo k al m ie s z k a ln y, tele fo n, m ag a z y n o raz d o b re g o b l ic h a rz a - in s ta la to ra (d o p ra c y i w s p ó łp ra c y ) n a d o b ry c h w a ru n k a c h d la w sp ó ln e j k o rz y ś c i. O fe rty p ro sz ę w y s y ła ć : A. D z ie cie - c h o w ic z, J a ro c in, u l. K arw o w sk ie go 11/2 23 Sprzedam dom p rzy ul. Siu. D u cha (kolo przedszkola N r 2) tel Z a m ie n ię d o m m ie s z k a ln y p ię t ro w y (2 m ie s z k a n ia ) n a m n ie jsz y (2-3 p o k o je z k u c h n ią ) w J a ro c in ie A d re s w R e d a k c ji T23 S p rz e d a m n o w y p ie c k u c h e n n y z p ie k a rn ik ie m, p ra w o s tro n n y, u l. Targow a 16 m 4 EŚS S p rz e d a m dom je d n o r o d z in n y z b u d y n k ie m g o sp., z w a rs z ta te m i z d o w o ln y m m e tra ż e m d z ia łk i, te le fo n 46 M ieszk ó w 822 S p rz e d a m d z ia łk ę m 2 W ia dom ość ul. Polna 4 ES2 S p rz e d a m d z ia łk ę 1300 in* u j W ita s z y c a c h. Inform acja w R edakcji. EH K o re p e ty c je z m a te m a ty k i. In fo rm a c ja w R e d a k c ji. S S B ia ły p a p ie r p a k o w y w b e la c h p o kg ta n io sp rz e d a m. J a ro c in, u l. W ł. J a g ie łły 13 BS W y n a jm ę m ie sz k an ie M3 p a rte r n a g a b in e t le k a rs k i lu b d e n ty s ty c z n y (z tele fo n e m ) tel P o z n a ń EU Sprzedam Volkswagen T ransporter D ise l ro cz n ik 1982, tel. 28*90 BEI S p rz ed a m s iln ik F ia t p c m 8 M o n iu szk i 15 E&l 32 a d re s y firm w y s y ła ją c y c h g ra tis k a sety VH S (k o p e rta -f- z n a c z e k -f z ł) J a ro c in K o śc iu sz k i 4/15 5SS S p rz e d a m now e - m o to ry n k ę, w annę żeliw ną 1 m In fo rm a c ja w R e d a k c ji È3S P o sz u k u ję m ie s z k a n ie 2-3 p o k o jo w e w J a ro c in ie na o k re s 2-3 la t le i Ü38 W y n a jm ę sk le p 60 m s - teł dzw onić po godz miauen SlIiOiSHla KlSFSWCÓW informuje, że 14 marca 1991 r. rozpoczyna się ; O m jwn KURS i NA PRAWO JAZDY j kat A, B, i i E i Z A P E W N I A M Y - NAJNIŻSZE CENY : - ZAJĘCIA TEORETYCZNE j - WYKWALIFIKOWANYCH INSTRUKTORÓW j - KSIĄŻKI DO NAUKI Z a p i s y : R o be r! U rb a n ia k, J a ro c in, u!. M a te jk i 1 4 D ata i m ie jsce ro zp o c zę c ia kursu,- 1 4 m arca r, i o g e d z S zk o ta Podstaw ow a nr 5 w Js r a s in ie j ^POMOC DROGOW A^ Jarocin, iel j. Czynne całą dobę holowanie drobne naprawy JE R ZY N O W A K J a r o c i n, ul. Poznańska 16 SPRZEDAM G ospodarstw o 6,45 ha w raz budynkam i gospodarczym i A dres w R edakcji r ~ F O T O T E C H N I K A Jarocin ul. Wrocławska 8 Videoiilmowanie Kserokopie zdjęcia legitymacyjne, paszportow e Kolorowe czarno - białe 3 MINUTY BEZPŁATNE WYWOŁYWANIE FILMÓW przy zam aw ianiu zdjęć z filmów: KODAK, AGFA. FUJI, KONICA, PORST, SCOTCH, EQUICOLOR w c z a s ie 48 godzin W SPRZEDAŻY - filmy, - aparaty, - albumy Zapraszam y sob J Kai S p rz e d a m d z ia łk ę z d o m em p o d b u d o w ę w c e n tru m J a ro c in a, p rz y R y n k u U z b ro jo n ą 140 m 2 W a ru n e k 2 -p o k o jo w e m ie s z k a n ie z k u c h n ią i ła z ie n k ą In fo rm a c ja w ^R edakcji o fe ru je : fetos# a Jiauanka u l. Paderewskiego 11 (dawniej 1-go M aja) najtańsze czekolady (alpejska 100 gr 5500 zł) (okienko 100 gr, 7500 zł) wielosm akowe jogurty 3500 zł szeroki asortym ent papierosów (Caro 3800 zł) (P all M ail 8500 zł) {(C am ele zł) topione serki szw ajcarskie ciastka: bezonessa, ro ż k i, b rz d ą c e i in n e ow oce kiw i, (1 szt zł), p o m ara ń c za b ezpestkow e słodkie (1 k g 8500 zł) zaptaszanty Codzienne od w soboty i niedziele Życzym y udanych zakupów-

8 miaiatwut śmietcmskie S A W A N T K A Konstancja Łubieńska (tym razem głóumie na niej skupimy uwagę) ze Smiełowem związana była podwójnie: poprzez swoją siostrę Antoninę Gorzeńską oraz związek z Mickiewiczem, który tutaj wybuchł wielką namiętnością i przybierając różne formy dotrwał do końca życia poety. Konstancja była niewątpliwie kobietą kontrowersyjną i interesującą zarazem. Obok wspaniałej urody, wyróżniały ją także zalety umysłu. Była inteligentna i błyskotliwa, pełna życia i humoru, jednocześnie romantyczna i egzaltowana. Jako miłośniczka sztuki i sama próbująca ją uprawiać, na pewno nic należała do typowych kobiet tego czasu. Jej niezależny styl życie prowokował ówczesną opinię, nie potrafiącą wybaczyć pewnych nietypowych zachowań i postaw. Najbardziej drażniła znajomość z Mickiewiczem, gdyż stopień ich zażyłości zdecydowanie wykraczał poza normy określone dla mężatki i matki czworga dzieci. Tak właściwie to nigdy jej tego nie wybaczono, plotkom i domysłom nie było końca, oszczędzając przy tym w znacznym stopniu drugą stronę tego związku. Gdy poznali się w Smiełowie, Konstancja była chyba w najwspanialszym okresie swego życia, wprost kwitła dojrzałą już urodą i intrygowała zaletami i błyskotliwością umysłu. Trudno było pozostać obojętnym wobec uroku jaki roztaczała, tym bardziej, że sama nie u- krywałazainteresowaniata jemniczym, pełnym smutku i zamyślenia poetą. Któż mógłby być lepszym towarzyszem dla Mickiewicza w tych trudnych chwilach, jak nie ta czarująca kobieta, rozwiewająca pochmurny nastrój żywotnością i temperamentem, a jednocześnie potrafiąca być partnerem w rozmowie czy dyskusji. Pływanie gondolą po Lutyni (wtedy jeszcze głębokiej i czystej!), spacery po pięknej okolicy, romantyczny nastrój letnich dni - wszystko to sprawiało, że związek ten przestał być jedynie intelektualnym. Towarzyszyła Mickiewiczowi w wielu miejscach jakie odwiedził podróżując po Wielkopolsce. Był również w Budziszewie, gdzie od 12 - lat mieszkała ze swym mężęm Józefem Łubieńskim i dziećmi (tam poeta 26. JX r. został ojcem chrzestnym jej najmłodszej córki Marii Tekli). Krewni Konstancji zgorszeni byli tą znajomością i bardzo długo trwała niechęć do ujawniania szczegółów tego związku. Kantecki pisał: Surowa w swoich zasadach pani Gorzeńską czuła się bardzo dotknięta postępowaniem siostry. Niechętnie odtąd nawet wspominała o Mickiewiczu... Przypnszcza się, że Konstancja towarzyszyła poecie do Drezna, gdy opuścił Wielkopolskę. Tam jakby ochłonął, fascynacja ustąpiła miejsca bardziej realistycznemu spojrzeniu. Okazało się, że przeżycia jego bardziej były intensywne niż Konstancji i różnym osobom donosił, że,.rzecz cała źle się odbiła na jego zdrowiu. Natomiast w liście do swego brata Franciszka w 1832 r. pisał:,,ja miałem wiele nieprzyjemności i zgryzot prywatnych, tak dalece, żem chorował. Już po powrocie Łubieńskiej wybuchł skandal. Przechwycone zostały listy poety do niej adresowane, potwierdzające wcześniejsze domysły. Cierpliwość Józefa Łubieńskiego skończyła się, podobno myślał o rozwodzie, od czego jednak odwiodła go Antonina Gorzeńską. Konstancja w dalszym ciągu nie rezygnowała ze swej największej namiętności życia, mimo zaskoczenia jakie wywołał nagły ślub poety z Celiną Szymanowską. Kilka razy była w Paryżu, gdzie spotkała się z Mickiewiczem. W 1843 roku odwiedziła to miasto razem z Antoniną i Hieronimem Gorzeńskimi, którzy także widzieli się z poetą, co mogłoby wskazywać na ocieplenie stosunków. W 1845 r. zaczęło się pasmo klęsk w życiu Konstancji. Najpierw zmarł jej syn Franciszek (początkujący poeta), rok później zmarł mąż i za udział w spiskach aresztowany został drugi syn - Bogusław. Latem 1847 r. Łubieńska znów bawiła w Paryżu, gdzie musiało dojść do konfliktu z Mickiewiczem (nie wykluczone, że jako osoba wolna, spotkała się z odrzuceniem propozycji matrymonialnych). Wtedy to zabrała do Wielkopolski najstarszą córkę poety - Marię. 18 I 1848 r. Konstancja wyszła drugi raz za mąż, za 12 lat młodszego guwernera swoich dzieci, Wandalina Wodpola. W tym momencie zakończyły się dramatyczne dzieje Konstancji i Mickiewicza. Korespondowali ze sobą cały czas, ale zapewne więcej się już nie widzieli. Bardziej oficjalny stał się ton listów wieszcza, choć nie mniej serdeczny. Jak twierdzi Jarosław Maciejewski, znajomość ich wychodząca od etapu fascynacji, poprzez fazę literacką, następnie ideologiczną o zabarwieniu religijno-mistycznym (okres towianizmu u Mickiewicza), na koniec przeszła w fazę przyjaźni. Od 1842 r. zamieszkała w Marcelinie k, Poznania. Prowadziła tam szeroką działalność intelektualno-społeczną. Założyła w swojej posiadłości przytułek dla dziew- Konstancja Łubieńska cząt, gdzie uczyły się gospodarstwa domowego. Utrzymywała kontakty z polską emigracją, którą wspierała także finansowo (szykanowana była za to przez policję pruską). Była także założycielką Dziennika Doinowago, gdzie wyrażała swoje niezależne poglądy i autorką powieści Niedowiarek, w której opisała znajomość z Mickiewiczem (wywołało to ponowną falę plotek i zamieszania). Pisała również błyskotliwe bajki dla dzieci. Przed śmiercią przygotowała wydanie listów poety pochodzących z lat , Zmarła r. w Poznaniu, pochowana została na przykościelnym cm entarzu w Budziszewku. Mimo bujnego życia, jakie prowądziła, cały czas oddana była Mickiewiczowi, była mu wierna stałością swego uczucia, stanowił on jakby motyw przewodni jejbytowania. Tak więc nie będzie zaskoczeniem informacja przekazana przez L. Posadzego' Konstancja robiła doświadczenia z wirujęcymi stolikami. Otóż jednego dnia stolik następujące wyrazy: Adam Mickiewicz, kirem odziany, wzywa cię do Paryża. Bez namysłju puściła się w podróż wraz z synem Bogusławem i po drodze w Berlinie dowiedziała się, że Adam Mickiewicz umarł na azjatycka cholerę w Konstantynopolu. Była zatem Łubieńska pierwszą w Poznańskiem, która wiedziała o śmierci Mickiewicza. Przybyła do Paryża w dzień pogrzebu i zdążyła oddać ostatnią przysługę wielolet niemu przyjacielowi jako prawa przy jaciółka. c d n Ewa Kostołowska

9 Sylwetki jarociniaków*) /FV* h u Co to jest hobby? - pyta moja rozmówczyni. I zaraz odpowiada. Hobby to Jest coś, czego nie musi się robić, a się robi... Jesteśmy iu mieszkaniu p. Danuty ^lichałkiewicz u j Jarocinie. Od daiuna słyszałem, że p. Danuta posiada kolekcję autografów sławnych osób. Zbieraczy autografów jest wielu, jednak ta kolekcja jest jedyną w swoim rodzaju, bowiem autografy są składane na znaczkach pocztowych. Leżą przede mną kartki ze znaczkami i podpisami osobistości z całego świata. Znaczki są dobrane do profesji lub zamiłowań wybranej osoby* J {ak autograf światowej sławy, nieżyjącego już dyrygenta Herberta von Krajana ujidnieje na kartce ze znaczkiem Bethoovena, Witolda Małcurzyńskiego obok znaczka przedstawiającego Chopina, pod wizerunkiem Mozarta podpis Leonarda Bernsteina. Oglądam autografy polityków, mężów stanu, sławnych pisarzy, muzyków, malarzy, sportowców. Oto podpis Papieża Jana Pawła II, Prymasa Slefana Wyszyńskiego, Matki Teresy z Kalkuty, Ronalda Regana, Urho Kekkonena, Lecha e nooöy Wałęsy, króla Jordanii Husseina I, pierwszego człowieka, który stanął na księżycu Neiła Armstronga. Osobną grupę stanowią laureaci Nagrody Nobla. Wśród nich prawdziwe rarytasy: autograf współodkrywcy penicy- Iliny Borisa Chainoa, światowej sławy biologów F.H. Cricka i D. Watsona odkrywców DNA oraz dwukrotnych laureatów Nobla Linuusa Carla Paulinga i Johna Bardeena - wynalazcy tranzystora. Najliczniejszą grupę stanowią przedstawiciele muzyki i baletu, światowej sławy śpiewaczki, primabaleriny, tancerze, dyrygenci. I takie rodzynki jak podpis Lady Margot Fonteyn na tle baletnic Degasa; za swe osiągnięcia w dziedzinie baletu otrzymała od królowej angielskiej Elżbiety II tytuł szlachecki, autografy Alicji Alonso, Nadieżdy Pawłowej, Maurice Bejart, Barbary Bittnerówny, Stanisława Szymańskiego i wielu innych. A obok Wielkie KINO: Marlena Dietrich, Charles Chaplin, Sophia Loren, Federico Fellini, Luis Bunnel, Sir Laurence Olivier, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda i cała plejada znanych w świecie filmowym gwiazd. Są i przedstawiciele medycyny, np. sławny prof. Christian Bernard z Kapsztadu. To on pierwszy na świecie przeszczepił w roku 1967 ludzkie serce. W pół roku później kardiochirurg amerykański dr Denfon A. Cooley dokonał tego zabiegu w USA i jego podpis również oglądam. Nie brak i naszych sław : prof. Jan Moll, prof. Zbigniew Religa, prof. Wiktor Dega oraz dr Marek Edellman, jedyny żyjący dziś członek Komendy ZOB*u z getta warszawskiego. Ten autograf widnieje obok znaczka przedstawiającego fragment pomnika Bohaterów Getta Warszawskiego. No i wreszcie takie, które ogląda się dziś ze szczególnym wzruszeniem. Oto podpis Jerzego Kukuczki na tle Mont Everestu, Aleksandry Śląskiej, skrzypka światowej sławy Henryka Szerynga. Pod znaczkiem wydanym dla uczczenia Powstania Warszawskiego widnieje podpis gen. Jana Mazurkiewicza, Szefa KEDYWU Armii Krajowej, pseudonim RADOSŁAW i jego wzruszająca, jakże aktualna dedykacja:,,z ofiarnej krwi narodu Polska powstała, by żyć opracował, Zbigniew Czechak *) W ty m cyklu b ę d z ie m y p re z e n to w a ć P a ń s tw u sy lw etk i m ie sz k ań c ó w Z ie m i J a ro c iń s k ie j, ty ch ży jący ch o r a z ty c h, k tó rz y, n ie s te ty, ju ż o d e szli, ic h o sią g n ię c ia, z a in te re s o w a n ia. U Marian Walczak RELIGIA W SZKOŁACH PO PÓŁ ROKU! Jeszcze pół roku temu wprotuadzenie nauczania religii do szkół w naszym krajn wzbudziło rozliczne emocje. Po półrocznym okresie praktycznej realizacji emocje zeszły na dalszy plan i nadchodzi czas refleksji nad sensownym i mądrym nauczaniem treści religijnych. Okazało się, że lekcje religii stały się czymś naturalnym, oczywistym, wkomponowanym w codzienne realia każdej szkoły. W katolickim społeczeństwie straciły na strości argumenty o braku tolerancji, o totalnym zakłóceniu cyklu nauczania. Uczniowie zaś przyzwyczaili się, że to co kyło odświętne i przez lata w jakimś stopzakazane może być po prostu normalne. Niewiele też zostało z nadmuchanej frazę ologii o konieczności oddzielan a szkoły od Kościoła. Co prawda, zdarza się, że niektórzy rodzice narzekają z Powodu wydłużenia nauki w szkołach szczególnie przepełnionych i borykających się z brakiem z izb lekcyjnych, a dyrekcje szkół nie zawsze też łaskawym kiem patrzą na fakt, iż jakiś procent sobowego funduszu płać musi zostać ' Przeznaczony na pensje dla katechetów. Zaczyna dominować przekonanie, iż re- Jigia winna być stałym już elementem Procesu edukacyjnego i wychowawczego, dyż jest czynnikiem spajającym i porządkującym nabywaną wiedzę i zdobywanie umiejętności. ^ rozwichrzonym świecie współczesnłjm lekcje religii pozwalają młodemu człowiekowi popatrzeć z dystansem na rolę i miejsce człowieka w świecie, pomagają mu w poszukiwaniu sensu życia a przede wszystkim uczą humanitaryzmu, godnego postępowania, szacunku dla drugiego i dla ludzkiego wysiłku. Ponadto religia potrafi wyciszyć różne młodzieńcze namiętności, rozterki, konflikty, zawiedzione nadzieje. Jednym słowem lekcje religii mogą stać się ważnym składnikiem budowania osobowości młodego człowieka opartej na poszukiwaniu dobra, myśleniu i dostrzeganiu sensu w różnych zjawiskach, zarówno przyrodniczych jak i historycznych, czy społecznych. W każdej zaś szkole, lepiej czy gorzej, właśnie oto chodź i, aby w trakcie wielu lat oddziaływania poprzez treści jak i wzory godne naśladowania przygotować do dorosłego życia ludzi mądrych i szlachetnych. Lekcje religii stały się sporym obciążeniem dla księży, którzy poza normalnymi obowiązkami musieli U podjąć niemały obowiązek edukacyjny. Niewątpliwie pozostaje problem dobrej realizacji lekcji religii. Nie jest to sprawa łatwa. Z konieczności bowiem lekcje, z różnych powodów trudne, podjąć musieli ludzie młodzi, niezbyt wyposażeni zarówno w wiedzę teoretyczną jak i umiejętności pedagogiczne. Należy mieć nadzieję, że z roku na rok będzie pod tym względem lepiej. Pozostaje także kwestia sensownego i mądrego ukazywania roli Stwórcy, nie tylko na lekcjach religii, ale o wiele lepiej mógłby to zrobić na swoich lekcjach fizyk, biolg, matematyk, historyk czy literaturoznawca. Ideałem bowiem byłoby budowanie w szkole polskiej chrześcijańskiego ideału wychowania i kształcenia człowieka. Jest to jedyna szansa aby za dwa, trzy pokolenia wyrośli ludzie rozumni, szlachetni, kierujący się rzeczywiście przekonaniem, że człowiek żyje dla innych, dla pracy, dla rozumienia drugiego człowieka i rzeczywistości przyrodniczej i społecznej. Sądzę przeto, że Kościół wykazał kolejną mądrość wprowadzając nauczanie religii w całym systemie edukacyjnym, mimo całych niedostatków tego nauczania i perturbacji organizacyjnych w szkołach. Mądrość ta zaowocuje dopiero po latach. Na pewno po pół roku realizacji lekcji religii można już stawiać pytania o konieczne zmiany treściowe, ramy organizacyjne i możliwości kadrowe. Być może ideałem byłoby uczenie religii w powiązaniu z naukami przyrodniczymi czy humanistycznymi, a więc integralnie, tak aby nie stawały się one czystym pouczaniem, natrętnym dydaktyzmem, lecz aby pokazywały związki przyczynowo-skutkowe człowieka, przyrody ze Stwórcą we wszystkich aspektach, nie zawsze przecież jednoznacznie prostolinijnych. Jakby nie patrzeć, sądzę, że religia w szkołach jest ewidentnym przykładem pozytywnych zmian w polskiej rzeczywistości. Sąd ten jest oczywiście subiektywny, ale należy mieć nadzieję, że zwolennicy o odmiennych przekonaniach zechcą również zabrać głos.

10 HOROSKOP BARAN (21 III - 20 IV) Tydzień może się rozpocząć od małego trzęsienia ziemi. Podejmiesz kilka ważnych decyzji. O radę pytaj wszystkich, ale co masz zrobić sam stanów (Fredro). Zapowiada się czas interesujących spotkań, nie tylko towarzyskich! BYK (21 IV - 21 V) Przeżyjesz w tym tygodniu huśtawkę nastrojów - od eufori do depresji. Poradzisz sobie z tym z łatwością. Pamiętaj jednak o powiedzeniu mistrza Seneki: Nigdy nie będzie szczęśliwy, kto dręczy się tym, że ktoś obok jest bardziej szczęśliwy. Pod koniec tygodnia - goście. BLIŹNIĘTA (22 V - 21 VI) Tydzień przebiegać będzie w miłej atmosferze. Osiągniesz sukces w kontaktach towarzyskich. Poznasz kogoś bardzo interesującego! W interesach zastanów się nad radą aforysty: Łatwiej być złotym, gdy nie jest się szczerym. RAK (22 VI - 22 VII) Nadchodzą dni ważnych decyzji, tzw. życiowych. Ktoś zaproponuje Ci interesujące zajęcie. To propozycja nie do odrzucenia. W kontaktach z ukochaną osobą pamiętaj: Miłość mężczyźnie wchodzi przez oczy, a kobiecie przez uszy. LEW (23 VII - 22 VIII) Nawał spraw własnych i cudzych. Dasz sobie jednak radę. W iele kontaktów towarzyskich i zawodowych. Dojdziesz do wniosku, że można wiele nauczyć się nawet od głupców, pod warunkiem, że studiuje się w nich samych siebie. Partner zacznie się buntować. Może zacząć pakować walizki. PANNA (23 VIII - 22 IX) Zapowiada się kilka nieoczekiwanych wyjazdów. Bądź bardzo ostrożny - może przytrafić się przykra niespodzianka. Nie kupuj kota w worku. W sprawach serca uważaj! Małżeństwo to sojusz, w którym zazdrość jest większa od miłości. WAGA (23 IX - 23 X) Życie jest zbyt poważne, by o nim poważnie mówić (O. Wilde). Uśmiechaj się w tym tygodniu jak najczęściej, zwłaszcza że ślicznie ułożą Ci się sprawy sercowe. Twoją uwagę skupią ciekawe i bulwersujące wydarzenia. SKORPION (24 X - 22 XI) Nastrój, powiedzmy sobie, niezły. Małe zgrzyty towarzyskie i trudna sprawa zawodowa wymagać będą zachowania spokoju i rozwagi. Ale jesteś w doskonałej formie, poradzisz sobie. W miłości - bez zmian. STRZELEC (23 XI - 21 XII) Mimo przeciwności losu poradzisz sobie doskonale. Efekty przyniesie Twoja pracowitość. Pamiętaj: Kto żyje bez dyscypliny, ten umiera bez echa. W domu i w rodzinie - spokój. Ten tydzień, co najważniejsze, przyniesie również miłość. KOZIOROŻEC (22 XII - 2G I) Sporo obowiązków, ale wyniki - świetne. Czekają Cię spotkania towarzyskie z ludźmi bardzo majętnymi. Będzie zatem okazja do załatwienia swoich spraw pomyślnie. Prawdopodobnie czeka Cię przeziębienie lub grypa. WODNIK (21 I - 20 II) Wydatki przekroczą Twoje możliwości. Na szczęście tym razem znajvlziesz oparcie w rodzinie i znajomych. Czeka Gię dreptanie wokół spraw pilnych i bardzo zajmujących. Na porywy serca musisz poczekać. RYBY (21 II - 20 III) Każdy mąż byłby zadowolony, gdyby mógł robić to, o co podejrzewa go żona. Na odwrót też chyba można to zastosować. Zatem... tydzień - pod znakiem miłości. Niezwykłej i barwnej. Pilnuj tego. (Na podstawie kalendarza z horoskopem na każdy tydzień)... n i e i y i l t o U l a d a m... * * U IJ& io rw eiid in tel U I p, III 1*16 c 8.1 P A IR i e > 1 2 I&I2 IH íh B Im IB filc,, 1 A l M l U 1< f ft.la.ll i ílft iw tm m 1 6 A Ü KIA I IU H fl fil 11 1 ftlh" Y l O l & l i i K Z F Ż «l f K /S IWr 5 IÉ Má %.\ a lft c a 1? lp i ft m i _ u 1 i u li* U B L I * R fcl fv &. * - «1.1 a te S ÍO J 1I lllf t jl «t ó * K ü K I fi <1 &,U A,!ü pjam LQ.le.Ji li. 1 A N E Ł G. J. - Nr 5 ft Poziom o : 1 - Każda chce Julią być dla niego. 4 - nie zdobi człowieka,, ale kobietę. 7 - zdrowa dziewucha. 8 - atrybut krawcowej przydaje wdzięku spojrzeniom przez nią praczki poszły z torbami królewskie imię Tola pełniej gdybyś go miał, pomógłbyś wielu zmotoryzowanym kobietom zupa dla męża kochał się w Syrence arkan do zarzucania na szyję kraj królowych i księżniczek o pięknych cerach tego kwiata nie kupuj dziewczynie, bo zbyt duży i kłuje. Poinow o : 1 - niezwykle romantyczne miejsce w lesie. 2 - niemiecki marzec. 3 - dla nich ssanie jest kwestią życia. 4 - napój, który rozwesela kobiety. 5 - litera grecka. 6 - pierwsza dama kryminalistyki. 9 - pobiegł za nią na plażę nudystów samochód dla ukochanej nieco gapowata małolata. >6 - żona cichutka jak króliczek jej pożegnanie z mądra kobieta właśnie ona, liwa metal nie nadający się na pierścionek, lecz na truciznę. [h... m] Rozwiązanie prosimy przysyłać (lub dostarczyć) do Biura Ogłoszeń (Rynek - Ratusz) w terminie do 15 marca 1991 r. z kuponem Gazety1'. Wśród prawidłowych rozwiązań wylosowanych zostanie pięć nagród po zł. G a z e t a Jarocińska REDAKCJA : R egina B łaszak (sekretarz ), Z bigniew Czechak W ła d y s ła w S ta śk ie w ic z ( re d a k to r n a c z e ln y ) S T A L E W S P Ó Ł P R A C U JĄ : A le k s a n d ra P ila rc z y k, L id ia S ta śk ie w ic z, E ugeniusz C zarny, Ton*asz M ikołajczak (grafik ), M arian W alczak. W Y D A W C A : S p ó łk a W y d a w n ic z a A L D U S D R U K : K a lisk ie P r z e d s ię b io r s tw o P ro d u k c ji L e śn e j L a s " P olig raficzn y Jaro cin, ul. G ołębia 3, teleton A D R E S R E D A K C JI: R y n ek R a tu s z, J a ro c in, tele fo n BIURO OGŁOSZEŃ : p rzy red ak cji, czynne od p o n ied ziałk u do p ią tku w godz w soboty w godz R e d a k c ja n ie o d p o w ia d a za tre ść re k la m i o g ło sz e ń. Z a strz e g a m y s o b ie p ra w o s k ra c a n ia i a d iu s ta c ji tek stó w o ra z z m ia n y ich ty tu łó w. In fo rm a c je o a b o n a m e n c ie w b iu r z e re d a k c ji.

Gazeta Jarocińska. JYGODHiK RADNI BIORĄ SIĘ DO PRACY '

Gazeta Jarocińska. JYGODHiK RADNI BIORĄ SIĘ DO PRACY ' Gazeta Jarocińska JYGODHiK NUMER 3 Jarocin, 19 października 1990 r. j CENA 1000 zl RADNI BIORĄ SIĘ DO PRACY ' Na diuóch posiedzeniach 19 i 24 października zrealizowany ma być porządek obrad IV Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

ocińska K r u c z y n s p r z e d a n y BKKI Wodociągowania ciąg dalszy JAROCINIANIN ROKU X Spotkanie wierzycieli

ocińska K r u c z y n s p r z e d a n y BKKI Wodociągowania ciąg dalszy JAROCINIANIN ROKU X Spotkanie wierzycieli TYGODNIK ocińska K r u c z y n s p r z e d a n y Za 1,16 mld zł Benon Płaciński, rolnik /. Krzykosów, kupił folwark Kruczyn wchodzący w skład Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w Chociczy (gm. Nowe Miasto).

Bardziej szczegółowo

]! N F O R M A T D R M I E J S K I

]! N F O R M A T D R M I E J S K I ]! N F O R M A T D R M I E J S K I www.puszczykowo.pl luty (2) 2 0 0 3 r. nr 2 (135) IS SN 1231-8493 e-moil: um@puszczykowo.pl W io sn a w P u s zc zy k o w ie? Pomimo srogich mrozów, w Puszczykowie czuje

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 2 (2 2 4 ) ISSN 1 2 3 0-8 5 1 X 13 stycznia 1995 r. 7 0 0 0 zł W numerze: 2 Czy burmistrz boi się urzędników? rozmowa z Pawłem Jachowskim s.5 Nie jestem

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a co 0 N CO O Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Herbapol Klęka s.a. 63-040 Nowe Miasto nad W artą tel./fax (0-667) 580-06 W numerze: Radni na półmetku Rolnicza wegetacja Zburzyć amfiteatr? Kolarze w

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Rumiankowe święto. numerze:

Jarocińska. Rumiankowe święto. numerze: CO 0 N CO o Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ numerze: Szkolne remonty raport o przygotowaniach do roku szkolnego s.5 Biblioteka w kuchni s.6 Dobrze sypnęło żniwa '95 s.7 Rumiankowe święta s. 12-13

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Dziś 24 STRONY. D la kogo Herbapol? Ubezpieczenie OC. str. 9-16 JOB nr 2 str.7-8. Starowicz przesunął przyjazd.

Gazeta Jarocińska. Dziś 24 STRONY. D la kogo Herbapol? Ubezpieczenie OC. str. 9-16 JOB nr 2 str.7-8. Starowicz przesunął przyjazd. Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ NUMER 46 (164) IV Jarocin, 19 listopada 1993 r. D la kogo Herbapol? Pracownicy Herbapolu w Klęce domagają się zwiększenia liczby akcji przeznaczonych dla załogi

Bardziej szczegółowo

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str.

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 7 (1171) 18.02.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Sportowiec Roku Usługi

Bardziej szczegółowo

A B Y N A S Z E M I A S T 0 B Y Ł 0 L E P S Z E y C o T y d ;z ie n

A B Y N A S Z E M I A S T 0 B Y Ł 0 L E P S Z E y C o T y d ;z ie n Mysłowiczanie na placu św. Piotra WIĘCEJ Hi STB. 3 Obchody 90. rocznicy wybuchu iii Powstania śląskiego Więcej na str. 14 UCZCiliŚMY 3 MAJA Po m szy w in te n c ji O jczyzn y i w ła d z m iasta w k o ś

Bardziej szczegółowo

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień MYSŁOWICE IMIELIN CHEŁM ŚLĄSKI Tygodnik Lokalny, 27 zł 9 - w rz e ś n ia 2 ro k u n r 6 / 9 7 9 ro k X X w t y m 7 % V A T nr in d e k s u 89 ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Próba szukania pieniędzy w kieszeniach

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia potkajmysję przy iirnaoi IÜD02dM M [ ka)20 Lokale WQoP00 020QQ0 od J00 do 20J00 Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki ZCZEGÓŁY NA TR. 4 Urzędnicy - podzielcie

Bardziej szczegółowo

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo

BRUTALNY ROZBÓJ W WINDZIE NA WYSOCKIEGO WIĘCEJ NA STR. 3

BRUTALNY ROZBÓJ W WINDZIE NA WYSOCKIEGO WIĘCEJ NA STR. 3 Głosuj na Piotra Kupichę, pomóż Hospicjum Cordis Więcej na str. 7 BRUTALNY ROZBÓJ W WINDZIE NA WYSOCKIEGO WIĘCEJ NA STR. 3 Ponad stan na koszt gminy WIĘCEJ NA STR. 9 Mysłowice - prawa m iejskie 1360 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów samorządowych 2006 W gościnie u sióstr zmartwychwstanek 30. urodziny Domu Kultury Ciężarowcy Hejnału w II lidze

Wyniki wyborów samorządowych 2006 W gościnie u sióstr zmartwychwstanek 30. urodziny Domu Kultury Ciężarowcy Hejnału w II lidze K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 11 (181) LISTOPAD 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Wyniki wyborów samorządowych 2006 W gościnie u sióstr zmartwychwstanek 30. urodziny Domu Kultury Ciężarowcy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów LISTOPAD 2013 Nr 11 (14) ISSN 2299-2480 Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów Po raz pierwszy z budżetem obywatelskim Rozmowa z burmistrzem Mariuszem Rysiem str. 3 Pasja jest najlepszym przewodnikiem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Noc dłuższa o godzinę

Noc dłuższa o godzinę nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 www.tygodniksanocki.eu PISMO SAMORZĄDOWE NR 43 (885) 24 PAŹDZIERNIKA 2008 R. Noc dłuższa o godzinę Przed nami ostatni październikowy weekend, który przyniesie ze sobą zmianę

Bardziej szczegółowo

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji.

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Sławomir Pstrong nasze Tychy Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. >strona

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy Zdobyła drugie miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitaromania 2012. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr

Bardziej szczegółowo

Nasze śmieci trafią do Marszowa

Nasze śmieci trafią do Marszowa _Gubińskie ROK XXII. nr 3/2015 (522). ISSN 1425-1558. DWUTYGODNIK wiadomoscigubinskie@go2.pl 13 lutego 2015 Gazeta bezpłatna czytaj str. 15 Nasze śmieci trafią do Marszowa 29 stycznia oficjalnie do użytku

Bardziej szczegółowo

Humor. Zostaliśmy sami... Krzyżówka śląska. Tym razem dla odmiany zamiast po śląsku. Damy pracę! Wybrane audycje Radia Piekary: Co w numerze:

Humor. Zostaliśmy sami... Krzyżówka śląska. Tym razem dla odmiany zamiast po śląsku. Damy pracę! Wybrane audycje Radia Piekary: Co w numerze: rys. Katarzyna Buchacz Rozrywka Krzyżówka śląska Krzyżówka śląska na literę F: 1) Dziewczyna, panienka. 2) Fachowiec, profesjonalista; osoba dobra w swoim zawodzie. 3) Woźnica. 4) Ognisko 5) Leśniczy lub

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący LIPIEC 2008 Nasza Trójwieœ 1 NR 7 (180) ROK XVI Lipiec 2008 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 z VAT W Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący od 22 lat posługę duszpasterską

Bardziej szczegółowo

Na scenie Prażakówki".

Na scenie Prażakówki. MATEMATYCZNY ZJAZD NAJLEPSI W REJONIE Nr 7 (495) 15 lutego 2001 r. 1,50 zł ISSN 1231 9651 NOWY OŚRODEK Rozmowa z Tomaszem Dyrdą, lekarzem pediatrą, kierownikiem NZOZ Medica" na Brzegach Przychodnia, którą

Bardziej szczegółowo

Absolutoryjna lekcja Sesja absolutoryjna 2014 przejdzie do historii jako debata,

Absolutoryjna lekcja Sesja absolutoryjna 2014 przejdzie do historii jako debata, Nr 24 (1173) 13 czerwca 2014 r. Cena detaliczna 2,50 zł w tym VAT 5% Dołącz do nas na facebook.com/tygodnik.sanocki www.tygodniksanocki.eu 7 nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Nakład 4000

Bardziej szczegółowo

Kamil walczy o życie, bo chciał uratować psa Strażacy wyłowili

Kamil walczy o życie, bo chciał uratować psa Strażacy wyłowili Konkurs Biuro-LANDU. Nauczycielom z okazji ich święta życzymy samych uśmiechów na twarzach uczniów, spokoju i stabilizacji w realizacji misji, jaką jest edukacja przyszłych pokoleń Polaków. A w życiu prywatnym

Bardziej szczegółowo

Stojaki rowerowe DODATEK TV. str. 9. czytaj na str. 3. str. 16 Z GMINY. Dożynki w Nunie. Powolny marsz w górę tabeli KREDYT GOTÓWKOWY

Stojaki rowerowe DODATEK TV. str. 9. czytaj na str. 3. str. 16 Z GMINY. Dożynki w Nunie. Powolny marsz w górę tabeli KREDYT GOTÓWKOWY DODATEK TV DBAMY O ŚRODOWISKO EKOROBERT SKUP Surowców wtórnych MAKULATURA - 0,15 zł/kg FOLIA BEZBARWNA - 0,60 zł/kg Pieścirogi Nowe ul. Sikorskiego 14 TEL. 502 788 333 23 693 19 45 Z A P R O S Z E N I

Bardziej szczegółowo