Jarosławiec 2009 strony 8 i 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jarosławiec 2009 strony 8 i 9"

Transkrypt

1 numer 13 (34) 29 lipca 2009 ISSN gazeta bezpłatna NASTÊPNY NUMER G OSU POWIATU ŒREDZKIEGO JU 12 SIERPNIA 2009 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIÊKSZY NAK AD W POWIECIE Ubezpieczenia Piknik Rodzinny Jarosławiec 2009 strony 8 i 9 strona 10 Rurociąg tłoczny inwestycja zakończona strona 4 Historia hokeja w Środzie Wlkp.

2 od redakcji tel Środek lata Lipiec jak zwykle obfituje w wiele imprez w naszym powiecie. Największa miała miejsce w Zaniemyślu. Nawet przekropna pogoda nie zniechęciła około 10 tysięcy ludzi do udziału w wielu zabawach, konkursach i koncertach XXXI Zaniemyskich Bitew Morskich. Relacja na s. 14. Kilka dni wcześniej na zaniemyskiej plaży rozegrano turniej siatkówki plażowej sponsorowany przez Leader School ( s. 7 ). Na s. 15 poczytacie o popularnym festiwalu kapel podwórkowych w Krzykosach. Nasza redakcja patronowała sołeckiemu piknikowi rodzinnemu w Jarosławcu. Dzięki wysiłkowi organizatorów była to bardzo udana impreza. Fotoreportaż na stronach 8-9. W samej Środzie również wiele się działo. Święto Policji odbyło się w tym roku pod hasłem 90 lat istnienia Policji Państwowej. Oprócz awansów i nagród dla średzkich policjantów, odbyła się uroczystość, podczas której samorządowcy wręczyli Komendantowi kluczyki do nowego samochodu dla kryminalistyki ( s. 6 ) 26 lipca nad średzkim jeziorem odbył się IV Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza Ziętkowskiego ( s. 11 ) Nasz olimpijczyk Rafał Wieruszewski wrócił z Uniwersjady ze srebrnym medalem, a Michał Wiśnia Wiśniewski zakończył trwającą 20 lat piłkarską karierę. Prawdziwą niespodziankę przygotowaliśmy na s. 10. Dzięki p. Tadeuszowi Staśkowiakowi, niestrudzonemu kronikarzowi średzkiego sportu, moja gazeta rozpoczyna cykl artykułów o historii sportu, a hokeja na trawie w szczególności. Unikalne zdjęcia i nieznane często fakty dzięki p. Tadeuszowi i naszym publikacjom nie będą zapomniane. W cieniu wydarzeń rozrywkowych i sportowych oficjalnie oddano do użytku największą gminną inwestycję MPECWiK kolektory tłoczne ( s. 4 ) Prawda, że wiele się działo? Zapraszam do lektury i do wydania elektronicznego na Anna Nowak Wydawca i Redaktor Naczelny Głosu Powiatu Średzkiego Pogotowie ratunkowe 999, Policja 997 centrala Policja telefon zaufania Stra Po arna 998, Pogotowie wod. kan. 994 Pogotowie energetyczne Rozdzielnia Gazu Starostwo Powiatowe sekretariat Urz¹d Miejski sekretariat Stra Miejska , Powiatowa Biblioteka Publiczna Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Œrodzie Urzêdy Gmin: Dominowo Krzykosy Nowe Miasto Zaniemyśl Pow. Urz¹d Pracy S¹d Rejonowy Urz¹d Skarbowy MPECWIK Us³ugi Komunalne Zarz¹d Dróg Pow Ośrodek Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Œredzkiej Dwór w Koszutach tel OSiR Urz¹d Pocztowy: ul. D¹browskiego ul. Poselska PKP PCK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośr. Pomocy Spo³. numer 13 (34) 2009 gazeta bezp³atna Wydawca: Agencja Reklamowo Wydawnicza, Anna Nowak Biuro Og³oszeñ, ul. D¹browskiego 9, Œroda Wlkp. tel./fax ; tel: Redaktor Naczelny: Anna Nowak Redaguje: zespó³ Sk³ad: Step Grzegorz Sikorski Druk: Betmor Poligrafia s.c. Poznañ Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamó wionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych teks tów i nie od powiada za treśæ za mieszcza nych reklam. Wzory reklam zastrze one, s¹ w³asności¹ Wydawcy Dom Pogodnej Jesieni Warsztaty Terapii Zajêciowej Stowarzyszenie Abstynentów,,Nowe ycie Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnej Sanepid tel. alarmowy Przychodnia Lekarza Rodzinnego,,Astra Med Przychodnia Zespo³u Lekarza Rodzinnego LEKMED Lekmed Bis NSZOZ MEDICUS Przychodnia Lekarza Rodzinnego Krzykosy Przychodni Zespo³u Lekarza Rodzinnego PROXIMUS Postój Taxi GOTÓWKA w porze nocnej: w niedzielê: ( dy ur pe³ni Apteka Œw. Józefa ) świêta: i inne dni wolne od pracy: r. Apteka Pod S³oñcem ul. Czerwonego Krzy a 12, Œroda Wlkp. tel Godziny pracy: pn. pt , sob r. Apteka Œródmiejska ul. Spichrzowa 3, Œroda Wlkp. tel Godziny pracy: pn. pt , sob

3 Polska stoi ca³kiem nieÿle Wbrew temu co trąbią nieprzychylne koalicji rządzącej PO-PSL media, polska gospodarka ma się całkiem dobrze. Kilka dni temu ogłoszono, że tylko Polska w Unii Europejskiej ma wzrost gospodarczy. Gospodarki innych krajów mają ujemne PKB (Produkt Krajowy Brutto). Warto przeanalizować dlacze go to właśnie my się rozwijamy. Aby ocenić stan gospodarki należy przyjrzeć się kilku wskaźnikom. Bezrobocie, po przekroczeniu 11% w zeszłym roku, teraz od marca spada, aby osiągnąć wskaźnik 10,7%. Nadal wysoki, lecz proszę zapytać przedsiębiorców w Poznaniu, Warszawie, Trójmieście czy Wrocławiu czy łatwo im znaleźć dobrego pracownika? Nadal bra kuje solidnie wykształconych, a co ważniejsze myślących przy robocie tokarzy, spawaczy, instalatorów czy budowlańców. Pewnie, że zbyt wielu mamy chętnych do pracy po rozmaitych administracjach, public-relations czy innych politologiach. To efekt błędnych decyzji młodych ludzi, którzy, jak wykazały badania, w większości marzą o spokojnej, biurowej pracy na etacie. Inny wskaźnik to poziom podatków. Należy pochwalić rząd za stanowczą odmowę podniesienia podatków dochodowych i VAT-u. Wielu obywateli płaci podatki dochodowe wg najniższej stawki 18 lub 19%. Drugi próg podatkowy 32% jest znacznie niższy od obowiązującego od roku 2001 progu 40%. Tę obniżkę wprowadził właśnie rząd PO- PSL wbrew opozycji. Podatek VAT mamy niestety na bardzo wysokim poziomie, a przydałoby się wrócić do koncepcji 3 razy 15%. Plotki o wprowadzeniu tzw. podatku ekologicznego od samochodów okazały się nieprawdziwe. Zastraszony bliską perspektywą płacenia kilku tysięcy złotych opłaty naród popodpisywał rozmaite protesty. Teraz proponuje się ludziom nakleić naklejkę na kufer, że są przeciw. Przeciw jest o czym i o kim pisać. Warto też zauważyć jak zachowuje się Giełda Papierów Wartościowych. Od lutowego dołka indeks giełdowy wzrósł o 55%. Tyle można było zarobić tylko w Warszawie. Świadczy to o powrocie kapitału na Giełdę i wzroście optymizmu u inwestorów. Inną sprawą jest czy ten wzrost jest uzasadniony. Przypatrzmy się teraz kursowi naszej złotówki. Dolar z poziomu 3,91 zł spadł do 2,96 zł. Euro w grudniu 2008 r. kosztowało prawie 5 zł, a teraz jego kurs to 4,22 zł. Polska odzyskała zaufanie zagranicznych inwestorów, a zaufanie w biznesie jest bezcenne. Kolejnym wskaźnikiem jest deficyt budżetowy. Tu optymizmu zbyt wiele nie ma, gdyż ostatnio rząd zdecydował podnieść poziom deficytu. Grozi to niestety większym zadłużaniem kraju. Natomiast optymistycznym jest, że rząd nie walczy z deficytem poprzez podnoszenie podatków, tylko stara się ciąć wydatki budżetowe oraz sprzedać prywatnym inwestorom w otwartych przetargach państwowe firmy. Rodzi to protesty rozmaitych działaczy przesiąkniętych socjalistyczną ideologią. Przodują w tym związkowcy i tradycyjnie opozycja, czyli PiS oraz SLD. Co ciekawe ci pseudodziałacze chodzą do prywatnych dentystów, prywatnych restau racji i sklepów a swoje zwierzaki prowadzają do prywatnych weterynarzy. Jakoś do siermiężnych peerelowskich usług nie tęsknią. Podsumowując musimy stwierdzić, że Polska nie walczy z kryzysem jak Zachód czy Ameryka poprzez wpompowanie w system bankowy i gospodarczy bilionów dolarów. Stąd nasza dobra kondycja. Jednak trzeba też szczerze powiedzieć, że ciągle u nas jest zbyt wiele biurokracji, bzdurnych regulacji, populizmu, uleganiu związkowemu terrorowi, fikcji i kombinatorstwa zamiast rzetelnej pracy i indywidualnej odpowiedzialności. Polacy ciągle czemu dokładnie niewiadomo, ale przynajmniej czekają na wolność. Filozof Grecki felieton 3

4 wydarzenia Ruroci¹g t³oczny tel inwestycja zakoñczona Potężna inwestycja własna Spółki, rozpoczęta na początku roku 2009 została ukończona. Rurociągi tłoczące surowe ścieki z Głównej Przepompowni na Gminną Oczyszczalnie w Chwałkowie pracują prawidłowo. Wszystkie ekspertyzy po powzięciu informacji o kilkunastu wyciekach wiosną 2008 roku wskazywały na realne zagrożenie poważną awarią. Stary rurociąg stał się niepewny, a ilość awarii wskazywała na jego nadmierne zużycie. Kilkudziesięcioletni kolektor należało zmodernizować lub wyłączyć z eks plo - atacji. Po wielu analizach zapadła decyzja o budowie rurociąg po nowej trasie. Najpierw opracowanie projektu uzgodnienie trasy, własności gruntu, zamawianie map, badań hydrogeologicznych, uzgodnień w Starostwie i Gminie. Ogłoszono przetarg, w którym wzięło udział kilku wykonawców. Po rozpatrzeniu ofert wy - łoniono wykonawcę doświadczoną firmę WUPRINŻ S.A. z Poznania. Należało też zapewnić finansowanie inwestycji, gdyż własne środki były skromne a właściciel MPECWiK Gmina Środa również nie mogła dofinansować inwestycji z powodu braku środków w budżecie. Średzkie wodociągi uzyskały kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań oraz w Banku Ochrony Środowiska. Pod koniec stycznia ruszyła budowa. W całym okresie prac zdarzyło się kilkanaście przerw ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Układanie w ziemi dwóch nitek rur wymagało dokładności i fachowości. Szczególnie precyzyjnie musiały być wykonane przewierty pod drogą krajową i powiatową. W sumie wykonano prawie 4 km rurociągu tłocznego o średnicy 400 mm. Kolejnym etapem budowy była montaż 9 zasuw, montaż zaworów odpowietrzających na rurociągach oraz wykonanie szczelnych przejść przez ściany w komorach. Ponad cztery miesiące prac dało efekty. 17 lipca br. o godz Burmistrz Wojciech Ziętkowski dokonał symbolicznego otwarcia zasuwy no nowym kolektorze tłocznym. Wcześniej zaproszonych gości władze samorządowe, radę nadzorczą, wykonawców i pracowników MPECWiK powitał prezes spółki Jan Buczkowski. Następnie nowe urządzenia poświęcił ksiądz proboszcz Janusz Małuszek. W swoich wystąpieniach zarówno Burmistrz W. Ziętkowski i prezes J. Buczkowski podkreślali rzeczywiste zagrożenie dla śro do - wiska, jakim były awarie sta rego rurociągu. 4 Podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w tę inwestycję. Wyrażono nadzieję, że nowe kolektory spełnią swoje zadanie przez długie lata. Tym bardziej, że wykonano je z najwyższej jakości rur PEHD oraz zastosowano stal nierdzewną i armaturę firmy HAWLE. źródło: sroda.pl

5 reklama 5

6 wydarzenia 22 lipca swoje święto obchodziła Policja. ŒWIÊTO POLICJI Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Naj świętszego Serca Jezusa w Środzie Wlkp. Po mszy św. nowy samochód otrzymał Zastępca Komendanta Woje - wódzkiej Policji podinspektor Krzysztof Jarosz od Starosty Średzkiego Piotra Piekarskiego. Był to Opel Vivaro Wan, specjalistyczne auto dla średzkiego zespołu techniki kryminalistycznej. Później nastąpiło poświęcenie samochodu. tel Druga część uroczystości odbyła się w Ośrodku Kultury w Środzie Wlkp., gdzie zgromadzonych gości przywitał mł. insp. Paweł Ludwiczak Komendant Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. Nie zabrakło życzeń i podziękowań dla policji za współpracę. Awans na stopieñ starszych posterunkowych. PRZYZNANE AWANSE NA STOPIEÑ STARSZEGO POSTERUNKOWEGO POLICJI AWANSOWALI: post. IDZIOREK MARIUSZ, post. JAÑCZAK PAWE, post. KOSSAK MARIUSZ NA STOPIEÑ ASPIRANTA POLICJI: m³. asp. PAWLAK PIOTR, m³. asp. RATAJCZAK PAWE, m³. asp. SZYMURSKI MICHA, Awanse w korpusie aspirantów. 6 Awanse w korpusie sier antów. NA STOPIEÑ SIER ANTA POLICJI: st. post. GABA A PRZEMYS AW, st. post. KARAŒ KRZYSZTOF, st. post. KWIETNIEWSKA EDYTA, st. post. MANDZIAK UKASZ, st. post. PIASECKI TOMASZ, st. post. POKORA UKASZ, st. post. SAWICKI LESZEK NA STOPIEÑ STARSZEGO SIER ANTA POLICJI: sier. CIERPISZEWSKI WALDEMAR NA STOPIEÑ SIER ANTA SZTABOWEGO POLICJI: st. sier. FRACH ANDRZEJ, st. sier. JARECKI S AWOMIR NA STOPIEÑ M ODSZEGO ASPIRANTA POLICJI: sier. szt. JELAK GRZEGORZ, sier. szt. KALETA ARKADIUSZ, sier. szt. MICHALSKI PRZEMYS AW, sier. szt. MUSZYÑSKI MACIEJ, sier. szt. WOJCIÑSKI ROBERT NA STOPIEÑ STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI: asp. UCZAK MAREK NA STOPIEÑ ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI: st. asp. GO ÊBIEWSKI GRZEGORZ, st. asp. KOWALSKI GRZEGORZ, st. asp. PIETRZYK JAN NA PIERWSZY STOPIEÑ OFICERSKI PODKOMISARZA POLICJI: m³. asp. UCZAK ROBERT BR ZOWY KRZY ZAS UGI: st. asp. GO ÊBIEWSKI GRZEGORZ BR ZOWA ODZNAKA ZAS U ONY POLICJANT : nadkom. MICHALAK ARTUR BR ZOWY MEDAL ZA ZAS UGI DLA OBRONNOŒCI KRAJU : asp. szt. MOLIK KRYSTYNA MEDAL Z OTY ZA D UGOLETNI S U BÊ: m³. asp. BART OMIEJCZAK ANDRZEJ MEDAL SREBRNY ZA D UGOLETNI S U BÊ: st. asp. PIETRZYK JAN Nagrodzeni. Wśród nagrodzonych byli M. Narolska- Stefanik, P. Ardelli i P. Strugarek

7 Powiatowy Turniej Pi³ki Pla owej w Zaniemyślu 18 lipca od godz na boisku plażowym w Zaniemyślu odbył się Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej. Organizatorem była szkoła Leader School ze Środy Wlkp., Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu oraz Gminna Rada Sportu z Zaniemyśla. W turnieju wzięło udział 10 par. Rywalizacja trwała przez siedem godzin. Dla najlepszych par szkoła ufundowała nagrody w postaci kuponów na darmowe kursy językowe, t-shirty, puchary oraz piłki. wydarzenia Wyniki rywalizacji: I miejsce Paweł Jankowiak oraz Tomasz Szaroleta ze Środy Wlkp. (na zdjęciu) II miejsce Łukasz Łopatowski oraz Łukasz Pilga z Poznania III miejsce Grzegorz Jankowiak oraz Jarosław Dominiak ze Środy Wlkp. IV miejsce Patryk Antkowiak oraz Piotr Paczkowski z Krzykos źródło: 7

8 wydarzenia Jaros³awiec 2009 Piknik Rodzinny W sobotę 11 lipca w Jarosławcu odbył się kolejny Piknik Rodzinny. Był to wyjątkowy festyn, który rozpoczął się od Turnieju Piłkarskiego o Memoriał Ryszarda Przybyłowicza, działacza piłkarskiego. Na podium stanęła Dąbrowski Winna Góra, drugie miejsce zajęli gospodarze Jarosławiec Orkan, trzecie Kłos Zaniemyśl a czwarte Clescevia Kleszczewo. Po emocjach sportowych przyszedł czas na zabawy i konkursy dla widzów. Nie zabrakło atrakcji dla naj młod szych a była zjeżdżalnia, dmuchany zamek, karuzela, wata cukrowa oraz inne smakołyki oraz konkursy. tel D¹browski Winna Góra (po lewej) Clescevia Kleszczewo, Puchar wrêcza Przewodnicz¹cy Powiatu Œredzkiego Andrzej Gniotowski. (poni ej) Jaros³awiec Orkan, Puchar wrêcza Radna miasta Œrody Wlkp. Krystyna Rachwalska. 8 Po Turnieju Złotą Honorową Odznakę z rąk Jerzego Skarbeckiego otrzymali: Andrzej Gniotowski, Ryszard Stefański, Józef Rachwalski, Krzysztof Pagacz, Bogdan Dominas, Jerzy Rachwalski, Zbigniew Dubiński, Jarosław Troiński. Na boisko wyszli także Kawalerowie kontra Żonaci. Mecz był zacięty i zakończył się wynikiem 6:1 dla Żonatych.

9 Najsilniejsi......zmierzyli się w przeciąganiu liny i podnoszeniu ciężarka. Nagrody w podnoszeniu 18,5 kg ufundowało Stowarzyszenie Ziemia Średzka, a wręczył je Przewodniczący Stowarzyszenia Jerzy Janasik. I miejsce Grzegorz Połczyński 47 podniesień nagrodą było radio. II miejsce Wojciech Dubiński 40 podniesień nagrodą był czajnik. III miejsce Sylwester Stachowiak 38 podniesień nagrodą był czajnik. Najcelniejsi... Dla tych, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie Koło Platformy Obywa telskiej ze Środy Wlkp. przygotowało stoisko z wiatrówką. Chętnych było wielu. I miejsce z 38 punktami wywalczył Marek Wawrzyniak nagrodą był stolik pod telewizor. II miejsce z 34 punktami Łukasz Durczak nagrodą był wentylator. III miejsce z 33 punktami Artur Bartkowiak nagrodą był zestaw zabawek. IV miejsce z 32 punktami Grzegorz Kopczyński nagrodą był plecak szkolny. W turnieju strzeleckim wyróżniona została Katarzyna Detko, która zdobyła 20 punktów, nagrodę karnet na 3 filmy do kina,,baszta wręczył Przewodniczący Koła średzkiej PO Jan Buczkowski. wydarzenia Całą imprezę prowadził Artur Hoffman, a na scenie można było usłyszeć wokalistki ze Studia Gamma prowadzonego przez Wiolę Kaźmierczak. opracowała Anna Nowak 9

10 sport Drodzy czytelnicy. W tym wydaniu G³osu Powiatu Œredzkiego rozpoczynamy cykl historyczny o pierwszych krokach średzkiego hokeja na trawie. A jest o czym pisaæ. Swoj¹ wielk¹ wiedz¹ i znakomit¹ pamiêci¹ podzieli³ siê z nasz¹ gazet¹ pan Tadeusz Staśkowiak, bez którego pomocy powstanie niniejszego cyklu by³oby niemo liwe. Dziêkujemy panie Tadeuszu i liczymy na dalsz¹ wspó³pracê. HOKEJ NA TRAWIE HOKEJ I HISTORIA tel Pocz¹tek i entuzjazm Pierwsza inicjatywa reaktywacji średzkiego spor tu powstała jeszcze podczas działań wojennych 14 kwietnia 1945 roku. Animatorem przedsięwzięcia był Komendant PW i WF Mieczys³aw Walkowski, oraz 19-tu innych dzia łaczy. Powołano klub, któremu dano roboczą nazwę Średzki Klub Sportowy. Tydzień później powołano władze Klubu, a na czele w roli Prezesa stanął wicestarosta Powiatu Średzkiego Józef Pomykaj. 9 czerwca po kolejnym zebraniu przy - jęto nazwę Polonia. Klub Polonia Środa. W połowie lipca 1945 roku przy średzkiej cukrowni powstał klub pod nazwą Klub Sportowy Cukrownia, a 23 lipca ukonstytuował się zarząd w składzie: Józef Wojtysiak Prezes, Narcyz Gośliński wiceprezes, Alfred Kabaciński sekretarz, Marian Krzyżaniak skarbnik, Antoni Wróblewski, Stefan Braszak, Tomasz Hypki, Stanisław Tórz, Marian Skrobich. W strukturach organizacyjnych nowo powstałego klubu znalazła się nieznana w Środzie dyscyplina sportu hokej na trawie, a założycielem tej niezwykłej dyscypliny sportu był poznaniak JÓZEF WOJTYSIAK. Zrzeszenie Związkowiec, a nowym opiekunem sekcji średzkiego hokeja było zrzeszenie Unia. Jednak 29 października 1952 roku sekcja przeszła do zrzeszenia Kolejarz jednocześnie przyjmując jego nazwę. W 1955 roku utworzono II ligę w której zagrali średzianie, a występ zakończył się zajęciem czwartego miejsca. Awans do elity i Polonia W 1956 roku po wygraniu drugoligowych rozgrywek średzki Kolejarz awansował do ekstraklasy. W pierwszych w historii klubu rozgrywkach pierw szej ligi w 1957 roku średzcy hokeiści wystąpili pod nową nazwą POLONIA Środa Wlkp, która utrzymywana jest do czasów obecnych. Jak przewidywano rozgrywki w ekstraklasie 1956 r. po awansie do I ligii Warszawa. Stoj¹: Stanis³aw Lechnerowski, Kazimierz Tomiczak, od lewej Józef Mazurczak, Andrzej Balcerski, Tadeusz Maækowiak, Marian Nowaczyk, Janusz ukaszewski, Andrzej Sroczyñski, Czes³aw Maryañski. Pierwsze zdjêcie zespo³u Gusten w Niemczech (NRD). Od lewej: Jan So³tysiak i Tadeusz Staśkowiak. Pierwsze starty Dwa miesiące po założeniu sekcji drużyna rozegrała swoje pierwsze mecze. Inauguracyjnym spotkaniem była potyczka z Czarnymi Poznań, w której średzianie ulegli 1:4, jednak tydzień później w meczu rewanżowym zanotowano wynik remisowy 1:1. Pierwsze Mistrzostwa Polski w hokeju na trawie po II wojnie światowej rozegrano w 1946 roku. Średzka drużyna wywalczyła szóste miejsce. Jednak wydarzeniem roku był mecz towarzyski rozegrany 22 października z czołową drużyną Europy Podoli Praha osiemnastokrotnym mistrzem Czechosłowacji. Na średzkim boisku mecz zakończył się wynikiem remisowym 2 : 2. Reorganizacje i zmiany nazwy W kolejnych latach na skutek zmieniających się warunków organizacyjnych dochodziło do kilku przekształceń. W 1950 roku likwidacji uległo nie należały do łatwych, jednak tytaniczna wprost praca Sobiesława Paczkowskiego popularnego Dziadka i jego kolejnych następców przynosiła znakomite efekty. W gronie najlepszych poloniści utrzymywali się do 1967 roku. Przez kolejny sezon niestety średzki zespół zaznał goryczy porażki występując w II lidze. Jednak był to przysłowiowy wypadek przy pracy, i po sezonie zespół powrócił na należne jemu miejsce. W 1971 roku na 50-cio lecie klubu zespół wywalczył brązowe medale Mistrzostw Polski, który to sukces powtórzyli w 1976 roku. Andrzej Bajsarowicz i Ryszard Stefañski w ferworze walki. Piêkniejsza strona hokeja Mistrz Polski Kobiet Od lewej: Zofia Fr¹ckowiak, Danuta Bêdziech, Miros³awa Wasiela, Rados³awa Muczke, Anna Nowak, Ró a Czwojdrak, Maria Buszko, Danuta Franke, Zofia Przybylska, Beata Grodzka, Krystyna Kowalska, Alina Ma³ecka, Barbara Szulc. Ogromnym sukcesem średzkiego hokeja było zbudowanie drużyny kobiet. Ta wspaniała drużyna dziewcząt w 1976 roku zdobyła Mistrzostwo Polski na otwartym stadionie. Jednak ze względów niezależnych zespół przestał istnieć, nad czym starsi działacze średzkiego hokeja do dziś ubolewają, a szkoda, że zmarnowano wielką szansę... cdn. 10 Materiały źródłowe: tekst oraz zdjęcia udostępnił Tadeusz Staśkowiak.

11 LEKKA ATLETYKA IV Maraton P³ywacki 2009 Z BELGRADU ZE SREBREM Nasz znakomity czterystumetrowiec Rafał Wieruszewski z wielkim powodzeniem wystartował na Uniwersjadzie, która została rozegrana w lipcu w stolicy Serbii Belgradzie. Rafał pobiegł w reprezentacyjnej sztafecie 4x400m i wraz z kolegami wywalczył srebrny medal. Eliminacje W biegu eliminacyjnym polska sztafeta rywalizowała między innymi z ekipami z Australii i Belgii. Po dość emocjonującym biegu nasi reprezentanci poradzili sobie znakomicie, i z czasem 3 minuty 07,12 sekund awansowali do finału. W półfinale kolejno pobiegli: Piotr Wiaderek, Witold Bańka, Piotr Kędzia, a zwycięski bieg kończył nasz dzielny orkanowiec Rafał Wieruszewski. Fina³ i srebro W biegu finałowym znakomicie wystartowała sztafeta australijska, i niezagrożenie wywalczyła złoty medal. Nasi reprezentan ci walczyli bardzo ambitnie. Przy zdecydowanej przewadze australijczyków nie odpuścili i po - mimo naporu sztafety japońskiej wywalczyli srebrny medal. Na uwagę zasługuje bieg Rafała, Rafa³ Wieruszewski w drodze po medal. który na swojej zmianie osiągnął znakomity czas 45,20 s. Taka dyspozycja naszego mis trza napawa dużym otymizmem przed zbliżającymi się Mistrzo stwami Polski, które zostaną rozegrane od 31 lipca do 2 sierpnia w Bydgoszczy, a będzie tam o co walczyć. Oprócz oczywiście tytułu Mistrza Polski na tych zawodach lekkoatleci będą walczyli o minima na Mistrzostwa Świata w Berlinie. Aktualnie Rafał Wieruszewski przebywa na obozie kadry Polski St. Moritz w Szwajcarii. Głos Powiatu Średzkiego życzy naszemu Mistrzowi samych udanych startów. em CZAS NA RELAKS W imieniu dru yny za wspóln¹ grê podziêkowa³ Micha³owi, kapitan zespo³u S³awomir opatka. Kilkanaście dni temu przy okazji meczu sparingowego średzkiej Polonii z Jarotą Jarocin doszło do wzruszającej chwili. Po dwóch dekadach ligowe boisko opuścił wielce zasłużony dla średzkiego klubu MICHA WIŒNIEWSKI. Po wielu latach przyszedł czas na męską decyzję i niezwykle skromny, sympatyczny Michał ją podjął. No cóż takie są koleje sportowca. Jest początek, ale należy wiedzieć kiedy sobie powiedzieć dość. Michał taką decyzję podjął... i tak ma być. Od Głosu Powiatu Średzkiego Michale samych miłych i słonecznych dni. Dziękujemy za mnóstwo wspaniałych chwil i emocji. Powodzenia. em PS. Mecz sparingowy Polonia Środa Wlkp Jarota Jarocin 0:4 W ostatnią niedzielę odbył się już kolejny Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza Środy Wielkopolskiej, w którym wzięło udział wielu uczestników z całej Polski. Wyniki: 200 metrów dziewczęta: I miejsce Dębniak Monika z Obornik II miejsce Katarzyna Wawrzyniak z Dominowo czas 3 minuty 14 sekund III miejsce Wiktoria Skowrońska z Gorzowa Wlkp. 200 metrów chłopcy tu V miejsce zajął Adam Łuczak ze Środy Wlkp. 500 metrów dziewczęta tu III miejsce zajęła Zuzanna Wawrzyniak z Dominowa. 500 metrów chłopcy : III miejsce Kasper Wartecki ze Środy Wlkp. IV miejsce Mikołaj Kasprzak ze Środy Wlkp. V miejsce Oliwier Kończal ze Środy wlkp. VI miejsce Maciej Mielcarek ze Środy Wlkp. VII miejsce Mariusz Łuczak ze Środy Wlkp. VIII miejsce Dominik Kończal ze Środy Wlkp. Wyścig samorządowców na 500 metrów Kobiety: I miejsce Małgorzata Sikorska z Bydgoszczy Mężczyźni: I miejsce Piotr Kurek z Koziegłów II miejsce Dariusz Węcławiak III miejsce Ryszard Sobkowiak IV miejsce Paweł Marok Na 1500 metrów najlepszy z naszego miasta był Dawid Staszak. Najdłuższy dystans 3000 metrów: Mężczyźni: I miejsce Daniel Osik z Poznania II miejsce Karol Dąbrowski z Poznania III miejsce Tomasz Lutkowski z Poznania Kobiety: I miejsce Izabella Grzegorczyk z Poznania II miejsce Natalia Krafczyk z Kalisza III miejsce Monika Smaruj z Chodzieży, która przypomnijmy wygrała niedawno Triathlon Policyjny. Dumna mama z dzielnymi p³ywakami: Mariuszem i Adamem uczak. sport 11

12 ogłoszenia tel SPRZEDAM Grzejniki stalowe 150 szt. oraz piec C.O. gazowy 29 kw. U ywa ne, stan dobry sprzedam. tel Sprzedam elektryczne lusterka z migaczami w obudowie stan bdb, VW, Opel, Seat, cena 150 z³ tel lub Sprzedam ³ó eczko+materac, kojec, krzese³ko+stolik, spacerówka w bdb stanie. tel Sprzedam komputer i laptop tanio, cena do uzgodnienia. tel Sprzedam telewizor kolorowy 20 cali, cena 60 z³ tel Sprzedam stolik pod telewizor czarny cena 60 z³otych tel Sprzedam biurko pod komputer cena 60 z³otych, tel z³ okolicznościowe, plakaty, fol - de ry emisyjne sprzedam. tel Agrest, malina, bób z dzia³ki sprzedam. Szukam kogoś do pomocy przy zbiorach. tel , domowy po godz Fotelik dzieciêcy samochodowy 0 13 kg, stan bardzo dobry. tel , Grzejniki stalowe 150 szt. oraz piec C.O gazowy 29 kw. U y wa ne w dobrym stanie ca³ośæ 1 tys. z³. tel Instrument klawiszowy Roland G-100 (wewnêtrzny zip, twardy fu - tera³, instrukcja obs³ugi). tel Komputer 2.4 GHz, 1GB RAM, HDD 80GB, nagrywarka DVD, monitor LCD 17, klawiatura slim, praktycznie nieu y wany, sprzedam, 950 z³, tel Komputer, laptop, stan dobry, cena do uzgodnienia. tel , Kontener budowlany wymiary: 6,2x 2,45x2,4. Cena do uzgodnienia. tel Lampy wisz¹ce, ma³a pralkê, ma³y odkurzacz, krzes³a le akowe, stolik pod telefon, stolik pod telewizor, roletê materia³ow¹, karnisz, talerz satelitarny, tel Le ak aluminiowy 3 sk³adaniowy, nowy nieu ywany. Cena 50 z³. tel ó ko le ak, 3 sk³adaniowe, nowe nieu ywane, aluminiowe. Cena 50 z³. tel ó ko rehabilitacyjne, elektryczne, z materacem oraz wózek inwalidzki i materac przeciwodle eniowy, zmiennociśnieniowy. tel Monitor 15 kolorowych, CRT, spraw - ny, sprzedam, tel M³odzie owy garnitur (176 cm) bardzo ma³o u ywany tanio sprzedam. tel Okazja! Sprzedam instrument klawiszowy Roland E 500, stacja dyskietek, futera³, instrukcja obs³ugi Grupa Kapita³owa BANK PKO BP zatrudni przedstawicieli handlowych Wymagania: min. średnie wykształcenie, prawo jazdy, zaświadczenie o niekaralności. com.pl w jêz. polskim. tel Parapet marmur lub jako pó³ka do ³azienki kolor be, szerokośæ 15 cm, d³ugośæ 54 cm. Cena 30 z³. tel Piekarnik elektryczny (przenoś ny) za symboliczn¹ kwotê sprzedam. tel Pó³ki laminowane o ró nych gru - bościach i szerokościach i kolorach z mo liwości¹ monta u, tel Silnik elektryczny 10 KW cena 500 z³. tel Silnik elektryczny do ³ódki na 12V kupiê, tel Skrzyniê rozdzielcz¹ pr¹du na bu - dowê now¹ sprzedam za pó³ ceny nowej. tel Sprzedam agregat uprawowy 4 m z wa³em croskil, ci¹gnik Ursus C4011, tel Sprzedam bia³¹ suknie ślubn¹, gorset+spódnica, rozmiar 36/29 z salonu Julia Rossa, cena 400 z³. tel Sprzedam bia³¹ sukniê ślubn¹ z koronkowym bolerkiem, rozm. 38, tel Sprzedam garnki do gotowania Pizza Master (patelnia), kuchnia indukcyjna. tel Sprzedam komputer Anthentic 256 MB, CD ROM z monitorem, klawiatur¹ i g³ośnikami. Cena do uzgodnienia. tel Sprzedam ³ó ko aluminiowe trzy sk³adaniowe, nowe nieu ywane, cena 50 z³, Dzwoniæ wieczorem po 20 tej. tel Sprzedam neony LED niebieskie 12V dl.30 cm tylko sms Sprzedam Nokiê 6230i, ERA, stan bardzo dobry z zestawem, cena 300 z³. tel Sprzedam profesjonaln¹ kamerê S-VHS/VHS Panasonic M9000 z pe³nym osprzêtem oraz magne - towid telewizyjny S-VHS, cena za komplet z³, tel Sprzedam roletê materia³ow¹ za - wieszan¹ szerokośæ 64x200 cm na drzwi balkonowe, Cena 80 z³, kolor be. tel Sprzedam roletkê materia³ow¹ w kasecie szerokośæ 51x110 cena 60 z³. Kolor bia³y. tel Sprzedam roletki materia³owe ró - ne kolory, tanio. tel Sprzedam stolik pod telefon i te - lewizor, ma³¹ pralkê, ma³y odku rzacz, krzes³a le akowe. tel Sprzeda drewna kominkowego i opa³owego z dowozem. tel Tanio sprzedam okna plastikowe bia³e, br¹zowe 3 i 5 komorowe. tel , WSK, komara i czêści do motora sprzedam tel PRACA Atrakcyjna praca dodatkowa, sporz¹dzanie umów OFE AXA. tel , Zatrudniê pomocników stolarzy i zbijaczy stela y tapicerskich tel Ch³opak 16 lat poszukuje do datkowej pracy na czas wakacji. tel Kierowca BC, rencista, doświadczenie, aktualne badania sanep. podejmie pracê, równie dorywczo na busa. tel Podejmê siê pracy roznoszenia ulotek tel Poszukujê dodatkowej pracy w godzinach popo³udniowych i w weekendy. tel Poszukujê dodatkowej pracy. tel. kontaktowy Przyjmê do pracy stolarzy. tel , Przyjmê samodzielnego blacharza i elektronika samochodowego z super doświadczeniem. Dobra p³aca , Uczciwa, niepal¹ca, 25 lat, doświadczona w handlu, obs³udze kasy fiskalnej, obs³ugi komputera, prawo jazdy. tel Zatrudnimy kreatywne osoby do pracy w Otwartych Funduszach Eme rytalnych, tel USŁUGI Bezp³atny Otwarty Fundusz Emerytalny ING. Nie daj siê wylosowaæ. Zadzwoñ tel Domki do wynajêcia w Skorzêcinie. tel , Duet muzyczny,,folder zagra i za - śpiewa na twoim weselu, jubileu szu, osiemnastce itp. tel , Firma stolarska oferuje: budowa domów, wiat, altan, garazy z drew - na, monta podbitek dachowych, monta paneli pod³ogowe, boa ze - ria, montaz p³otów, balustrad i inne us³ugi stolarskie. tel Firma stolarska wykona meble na wy - miar: kuchnie, szafy itp. tel Firma stolarska wykona meble na wymiar, kuchnie, szafy itp. monta paneli. tel , 061/ Karcher czyszczenie wyk³a dzin, dywanów, tapicerki meblo wej i samochodowej. tel Producent altany, tarasy ogrodowe tel Docieplanie budynków, adaptacja poddaszy, szpachlowanie, malowanie, prace ogólnobudowlane. tel Matematyka przygotowanie do po prawek, korepetycje podstawówka, gimnazjum, szko³y zawodowe i średnie, tel Monta pod³óg paneli pod³o gowych, parkietów. tel Naprawa pralek i lodówek. tel Posadzki betonowe, tel , Przyjmê zlecenie: instalacje wod kan, co, gaz, tel , , Us³ugi kopark¹, minikopark¹ w za - kresie: kopanie stawów, czy szczenie rowów, fundamenty, przy³¹cza wodno kanalizacyjne, gazowe, tele - fon; transport ciê arowy wywrotka do 20 ton, tel Us³ugi transportowe do 20 ton. Przeprowadzki. tel , Wynajmê Bus Max 3 tony. tel MIESZKANIA, NIERUCHOMOśCI, LOKALE DZIAŁKI SPRZEDAM Sprzedam dom piêtrowy 100 m + gara + dzia³ka 315m2, centrum Œrody Wlkp. 380 tys. tel od Dom na wsi 6 km od Œrody Wlkp., z budynkiem gospodarczym, dzia³ka 1900 m 2, dom po kapitalnym remoncie o pow. 200 m2. tel Dom o pow. 150 m2, okolice Zaniemyśla. tel , Dom w Œrodzie Wlkp., 85 m 2, dzia³ka 140 m 2. tel

13 DZIAŁKI Sprzedam 1,7 ha ziemi. Przy trasie Nekla Œroda, mo liwośæ przekszta³cenia na dzia³ki budowlane lub przemys³. tel Sprzedam dzia³kê 4600 m 2 zabudo wan¹ w Komorzu, pr¹d, woda, gaz w ulicy. tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1536 m 2 w Sulêcinku przy drodze asfaltowej 200 m od lasu. tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 957 m 2 okolice Œrody Wlkp. tel Sprzedam siedlisko na dzia³ce 4500 m 2 z 1,5 ha ziemi lub bez. tel Szukam ogrodzonej dzia³ki w dzier - awê na 3 lata. tel ZIEMIA ROLNA Sprzedam ziemiê orn¹ 3,700 h, las 3,169 h. Murzynowo Leśne gm. Krzykosy tel Dzia³ki budowlane w Koszutach. tel Grunt rolny pod zabudowê sprzedam, 4 ha Parzew ko³o erkowa. tel Grunt rolny sprzedam na siedlisko, obzowiec 4,3 ha (1,6 ha las). tel Sprzedam 4 ha ziemi w gminie Dolsk cena do uzgodnienia. tel Sprzedam 9 hektarów ziemi w okolicach Wrześni. tel DO WYNAJĘCIA Wydzier awiê halê magazynow¹ lub ch³odnicz¹ 720m 2 w ca³ości lub w czêści. Œroda Wlkp. tel Do wynajêcia pomieszczenia na dzia ³alnośæ gospodarcz¹ 240 m 2 +plac lub podziele na 130 m 2 i 110 m 2 w Zaniemyślu. tel Dwa pomieszczenia 100 i 120 m 2 w Œrodzie Wlkp. tel: Lokal do wynajêcia 100 m 2 na biuro, bank, aptekê, salon, sklep od zaraz w Œrodzie Wlkp. tel Lokal do wynajêcia 45 m2 na biuro, bank, salon fryzjersko kosmetyczny, aptekê. tel lub Lokal w centrum na salon kosmetyczny, kancelariê, aptekê, centrum kredytowe, szkoleniowe itp. 50 m 2 z mo liwości¹ znacznego powiê - kszenia. W nowym bloku. tel Oddam w najem pomieszczenia warsztatowe 240 m 2 + plac, mo liwośæ podzia³u na mniejsze 130 m 2 i 110 m 2, lub nawi¹ e wspó³pracê. tel Oddam w dzier awê lokal pod dzia³alnośæ gastronomiczn¹ w Œrodzie Wlkp. tel Pomieszczenie 100 m 2 Zaniemyśl. tel Szukam jednopokojowego mieszkania do wynajêcia. tel Wynajmê mieszkanie pokój z kuch ni¹ i ³azienk¹ mo e byæ na wsi blisko miasta. tel Wynajmê po³owê biura w centrum miasta w Œrodzie Wlkp. na dzia³alnośæ finansowo-kre - dytow¹. tel Wynajmê pomieszczenie przy ru chliwej trasie 300m 2 lub 3 pomie szczenia po 100m 2. tel MOTORYZACJA Renault Grand Scenic 1,9 TDi 2004 r. srebrny, stan bardzo dobry, pe³ne wyposa enie, cena do ne gocjacji. tel Sprzedam VW Polo Classic 1,6.Rok produkcji tel Sprzedam samochód ascenizacyjny STAR 200 rok produkcji tel Sprzedam wózek wid³owy TAKRAF udÿwig 3,5 tony. tel Autokomis, skup, sprzeda, za mia - na, przyjmujemy auta w ko mis, osobowe, ciê arowe, dostaw cze, w sta³ej sprzeda y ok. 100 samo chodów, sprzeda ratalna, za³at wianie formalności zwi¹za nych z rejestracj¹, nekla.otomoto.pl tel Przyczepkê samochodow¹ do przewozu ³ódki, zarejestrowan¹ i sprawn¹ kupiê, tel , Sprzedam Fiata Cinquecento 900, 1994 r., stan bardzo dobry. Cena 1800 z³. do negocjacji. tel Sprzedam Fiata Seincento Spor - ting 2003r. srebrny, bogate wyposa enie. tel Sprzedam Forda Fiestê 1,1 rok produkcji 1994, z³. tel Sprzedam Ford Escord kombi Bolero 2, czerwony, 1,6 16 V Zetec, 1999 rok produkcji, salon Polska, bezwypadkowy, 1 w³aściciel, klimatyzacja, ABS, AIR BAG, pe³na elektryka, relingi, hak, cena z³. tel Sprzedam Matiz 2000 r., niebieski, 800 pojemnośæ, przebieg 100 tyś km. Cena z³ do negocjacji. tel Sprzedam Mercedesa E200 W 124, poj. 2,0 benz+ gaz, 1997 rok produkcji, alufelgi, elektryczne lusterka, centralny zamek, wspomaganie, hak, wizualnie bardzo ³adny, stan techniczny b, dobry, Cena z³ (do uzgodnienia), tel Sprzedam motorower skuter Kindway, roczny jak nowy + dodatki (2 kaski, kurtka, plecak). tel Sprzedam Opel Corsa 1,0, 1998 r., stan bdb, cena do uzgodnienia. tel , Sprzedam Opel Corsa 1,0,2000 r. kolor niebieski, 3-drzwiowy. tel , Sprzedam Opla Corse 1,5TD, rok 1999, stan bardzo dobry cena 8500, tel: Sprzedam przyczepê samochodowa 2-osiow¹ produkcji niemieckiej, z³., tel Sprzedam samochód osobowy Polonez z silnikiem Diesla Citroen, stan dobry. tel Sprzedam Suzuki Swift 1.3 rok produkcji 1992, stan dobry. Cena z³ do negocjacji. tel KUPIĘ Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofon, militaria. Przyjadê. tel Kupiê barak na budowê w dobrym stanie i przystêpnej cenie. tel Kupiê beczki plastikowe, zbior nik na wodê 1000 l (na palecie). tel Kupiê drewno opa³owe ró ne mogê wyci¹æ pi³¹, posiadam transport. tel Kupiê ksi¹ kê: autor Pascal, tytu³,,myśli, tel , Stare przedwojenne ordery, od znaczenia kupiê. tel Stare pocztówki ze Œrody i oko lic kupiê. tel WYMIENIĘ Wymieniê 2 z³ okolicznościowe z Papie em inne. Wymieniê, posiadam oko³o 200 szt. tel po 19-tej, ZWIERZĘTA Golden retrievery szczeniêta sprzedam. tel Œliczne ma³e kotki szukaj¹ nowego domu, Sulêcinek, tel , ROLNICZE Sprzedam rozsiewacz do nawo zu jednotalerzowy rok prod. 2001, sa - dzark¹ do ziemniaków podkie³kowanych. tel Sprzedam kombajn ziemniaczany,,anna, ma³o u ywany. tel Sprzedam jêczmieñ jary oczysz czo - ny i pszen yto, tel Sprzedam: kombajn merkator 60 klaas z kabin¹, siekaczem, kosa 3,60 m; ci¹gnik MF 30 90, 88 r., cena do uzgodnienia; prasa branchot system welger 250 pasowa; krowê oraz ja³ówkê rasy jersey, tel , Sprzedam przecz¹saczo zgra biarkê do siana, cena 800 z³. tel TOWARZYSKIE Samotna lat 52 pozna na sta³e atrakcyjnego Pana do lat 60. tel latek szuka swojej drugiej po³ówki. Cel matrymonialny. tel Wdowa 48 lat pozna Pana mi³ego i powa nie myśl¹cego o yciu. tel po Wolny, 56 lat, pozna Pani¹ do lat 60 ze Œrody. tel Poznam inteligentn¹, atrakcyjn¹ Pani¹ do lat 38. Cel towarzyski. tel ogłoszenia 13

14 wydarzenia XXXI X XI ZANIEMYSKIE bitwy morskie W ostatnią sobotę przy Amfite-atrze w Zaniemyślu odbyły się już kolejne Zaniemyskie Bitwy Morskie. Gwiazdami tegorocznych,,bitew był zespół Lombard oraz Patrycja Markowska. T³umy na Bitwach Morskich Lombard Wcześniej odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Stowarzyszenia,,Ziemia Średzka. 1 miejsce ponad 8,4 kg, Sebastian Pośledni 2 miejsce 6,4 kg, Tomasz Spaszewski 3 miejsce 5,5 kg, Rafał Sierszyński Najmłodsi mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanym programie,,zabawa z piosenką, który prowadziła Wiola Kaźmierczak. Na scenie wystąpiła kapela podwórkowa,,szczuny z Sulęcinka a zaraz po niej Lombard, który przypomniał niezapomniane przeboje oraz Patrycja Markowska. Patrycja Markowska tel Bitwy zakończyły się wspaniałą inscenizacją pirotechniczną oraz koncertem rozrywkowym Two-Boys. AN KRZYKOSY SIERPIEÑ: WOJEWÓDZKI FESTYN EMERYCI SIÊ BAWI DO YNKI GMINNE M ODZIKOWO WRZESIEÑ: EGNAJ LATO NA ROK PAŹDZIERNIK: WIELKOPOLSKIE ŒPIEWANIE, III RODZINNY RAJD ROWEROWY LISTOPAD: OBCHODY ŒWIÊTA NIEPODLEG OŒCI GRUDZIEÑ: KONKURS FOTOGRAFICZNY VII SPOTKANIE ŒPIEWAJ CYCH PO 30-tce DINOZAURY

15 PODWÓRKOWE MUZYKOWANIE W KRZYKOSACH W niedzielę 19 lipca już po raz kolejny w Krzykosach odbył się festiwal kapel podwórkowych. Na dużej, doskonale przygotowanej scenie wystąpiły takie zespoły jak:,,szczuny z Sulęcinka,,,To i owo z Myszkowa,,,Ferajny kwiat z Widawy,,,Eka z Gos - tynia, Kapela,,Emilia z Krzykos. Konferansjerem był niezastą piony Michał Jankowiak. Także w tym roku nie zabrakło licznie zgromadzonej publiczności, która udowod niła, że tego typu impre zy są potrzebne i z pewnością wszyscy już czekają na kolejną, która odbędzie się za rok. W czasie muzykowania odbyła się zbiórka pieniędzy pod hasłem,,pomóżmy Jankowi. Organizatorem był Gminny Ośro - dek Kultury w Krzykosach. AN Koncert 21 sierpnia na placu przy Średzkim Ośrodku Kultury o godz rozpocznie się koncert hip-hopowy. Wyst¹pi¹: Shellerini i Słoń (Wyższa Szkoła Robienia Hałasu) [Poznań] FUGOL [Kostrzyn], QBIC [Środa], SUCHY [Poznań], KOWAL [Poznań], EDIZZ [Poznań], PSYCHO [Poznań], RAZEM SIŁA [Środa], MCZUZA [Środa], SCRATCHING SHOW FUNKY VAMPIRE [Środa] & DJ MUCIEK! Na HHRU będą następujące atrakcje: Główną gwiazdą jest Shellerini i S³oñ pokaz tańca Hip Hop dziewczyny ze średzkiego ośrodka kultury pokaz tańca break dance Środa wlkp. scratching show zostaną też rozdawane koszulki Hip Hop Rytm Ulicy. Patronem imprezy będzie także Głos Powiatu Średzkiego. rozrywka 15

16

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GORZOWIE WLKP.

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GORZOWIE WLKP. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130683,uroczyste-obchody-swieta-policji-w-gorzowie-wlkp.html Wygenerowano: Czwartek, 13 lipca 2017, 20:17 Strona znajduje się w archiwum. UROCZYSTE

Bardziej szczegółowo

W uroczystej zbiórce, oprócz policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gryficach udział

W uroczystej zbiórce, oprócz policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gryficach udział KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRYFICACH Źródło: http://www.gryfice.policja.gov.pl/zgy/aktualnosci/aktualnosci/4993,swieto-policji-w-gryficach.html Wygenerowano: Czwartek, 5 stycznia 2017, 05:37 ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 WYKAZ IMPREZ

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 WYKAZ IMPREZ EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 WYKAZ IMPREZ Miasto* / Gmina* / Miasto i Gmina* Środa Wielkopolska * niepotrzebne skreślić Województwo Wielkopolskie Adres

Bardziej szczegółowo

PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZY UDZIALE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE W 2012r.

PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZY UDZIALE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE W 2012r. PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZY UDZIALE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE W 2012r. DATA NAZWA IMPREZY ORGANIZATORZY LOKALIZACJA STYCZEŃ,,Ferie Zimowe 2012 23.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r.

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.. Witam uczestników PWR BRD Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Informacja o działaniach podejmowanych

Bardziej szczegółowo

WYCI G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wi tokrzyskiego

WYCI G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wi tokrzyskiego WYCI G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wi tokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej Chłopców

XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej Chłopców Wiadomości Czwartek, 23 marca 2017 XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej Chłopców 23.03.2017 r. w hali gorlickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

REPREZENTACJA HISZPAŃSKIEJ POLICJI W PIŁKĘ NOŻNĄ NA CENTRALNYCH OBCHODACH ŚWIĘTA POLICJI

REPREZENTACJA HISZPAŃSKIEJ POLICJI W PIŁKĘ NOŻNĄ NA CENTRALNYCH OBCHODACH ŚWIĘTA POLICJI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/146404,reprezentacja-hiszpanskiej-policji-w-pilke-nozna-na-centralnych-obchodach-swi eta.html Wygenerowano: Wtorek, 20 lutego 2018, 10:58 Strona

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe.

SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe. SPORTOWE OSKARY kapituła powołana przez Burmistrz Miasta Puszczykowa przyznała Oskary za szczególne osiągnięcia sportowe. Wojciech Szkudlarczyk badminton Medalista Mistrzostw Polski Seniorów Medalista

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. www.lotnik-koscielec.pl

OFERTA SPONSORSKA. www.lotnik-koscielec.pl OFERTA SPONSORSKA Nazwa Ludowy Klub Sportowy Lotnik Kościelec Rok założenia 1966 Stadion Pojemność : 700 miejsc Wymiary Boiska : 108 x 72 Barwy Biało Niebieskie Adres Kościelec ul. Wolności 93 42-240 Rudniki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Nominacje w kategorii Dzieci i Młodzicy 2013

Nominacje w kategorii Dzieci i Młodzicy 2013 Nominacje w kategorii Dzieci i Młodzicy 2013 Prezentujemy nominacje w kategorii Dzieci i Młodzicy 2013 roku. Siedmiu zawodników wytypowały kluby do rywalizacji o zaszczytny tytuł w 6 dyscyplinach sportowych.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PARTER I PIÊTRO II PIÊTRO III PIÊTRO

PARTER I PIÊTRO II PIÊTRO III PIÊTRO 2800-2900 mm 700-725 mm 700-725 mm 700-725 mm 700-725 mm 150 mm STAROSTWO POWIATOWE W PODDÊBICACH PARTER I PIÊTRO II PIÊTRO III PIÊTRO KANCELARIA STAROSTA 104 SEKRETARZ POWIATU 213 SKARBNIK POWIATU 322

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR

Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR Fina³owy Turniej o Puchar Polski w siatkówce mê czyzn 7-8 marca Kielce Hala Sportowa MOSiR PGE Skra Be³chatów Asseco Resovia Rzeszów AZS Olsztyn ZAKSA Kêdzierzyn KoŸle Zaproszenie W dniach 7-8 marca w

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt i chłopców. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt - srebro naszego zespołu!

Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt i chłopców. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt - srebro naszego zespołu! i chłopców Siatkarskie drużyny LO VII zakończyły zmagania ligowe. Niespodziewany sukces odniosły dziewczęta zajmując w lidze bardzo wysokie II miejsce. Chłopcy zakończyli sezon na miejscu VI. Dziewczynom

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

W dniu Odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Indywidualnej Lidze LA w na stadionie Turbacz w Mszanie Dolnej.

W dniu Odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Indywidualnej Lidze LA w na stadionie Turbacz w Mszanie Dolnej. 2010/2011 Rywalizację sportową rozpoczęli w dniu 18.09.2010. Nasi gimnazjaliści wystartowali w XXVIII Sztafecie Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCH w Wiśniowej, gdzie wgrali przed gospodarzami imprezy Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

Sportowe zakończenie wakacji - Sea Park CUP 2013

Sportowe zakończenie wakacji - Sea Park CUP 2013 Sportowe zakończenie wakacji - Sea Park CUP 2013 Utworzono: 02-09-2013 W ostatni weekend wakacji rozegrane zostały zawody sportowe organizowane przez Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA w trzech dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Mgr Lech Słomka vel Słomiński OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Mgr Lech Słomka vel Słomiński OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Mgr Lech Słomka vel Słomiński OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Klub Uczelniany AZS 90-645 Łódź, ul. 6 Sierpnia 71 tel. (0-42) 639 32 37, 637 34 14 tel./fax (0-42) 637 69 17

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

XIV MISTRZOSTWA POLSKI POLICJANTÓW - MARATON DĘBNO 2016

XIV MISTRZOSTWA POLSKI POLICJANTÓW - MARATON DĘBNO 2016 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/124514,xiv-mistrzostwa-polski-policjantow-maraton-debno-2016.html Wygenerowano: Czwartek, 2 lutego 2017, 03:25 Strona znajduje się w archiwum. XIV

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając KOMINIKAT KOŃCOWY Mistrzostwa Polski MOW WSPANIAŁE ZWIEŃCZENIE SEZONU!!! JESTEŚMY MISTRZAMI POLSKI!!! Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając Mistrzostwa Polski 6 piłkarskich

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA I.CEL Krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w piłkę nożną w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. Przegląd i wstępna

Bardziej szczegółowo

IV OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY FUNKCJONARIUSZY POLICJI W RATOWNICTWIE WODNYM

IV OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY FUNKCJONARIUSZY POLICJI W RATOWNICTWIE WODNYM POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/143878,iv-ogolnopolskie-zawody-funkcjonariuszy-policji-w-ratownictwie-wodnym.html Wygenerowano: Poniedziałek, 2 października 2017, 03:43 Strona

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Załącznik do Oświadczenia Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE. Załącznik do Oświadczenia Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. Załącznik do Oświadczenia Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÑŁPRACY POWIATU ŚREDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PODSUMOWANIE TURNIEJU

WYNIKI PODSUMOWANIE TURNIEJU WYNIKI PODSUMOWANIE TURNIEJU ROZGRYWKI GRUPOWE Grupa A (grupa eliminacyjna) Lp. Nazwa drużyny 1 2 3 4 Bramki Punkty Miejsce Bilans 1 Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 1:1 4:1 2:3 7:5 4 3 +2 2 Komenda

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH ZGŁOSZENIE DO XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH ZGŁOSZENIE DO XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010 . EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH ZGŁOSZENIE DO XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010 Województwo Wielkopolskie Starostwo ------------ Miasto* ----------- Gmina* ------------ Miasto i Gmina*

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2013

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2013 KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2013 MIESIĄC NAZWA IMPREZY UCZESTNICY MIEJSCE Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Oldbojów Oldboje Chemik Turniej Halowy Oldbojów Pracownicy Polickich Instytucji STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r.

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Wzór nr 2 Miasto/Gmina: ZBĄSZYŃ przeprowadzenia Województwo: WIELKOPOLSKIE "Przegląd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie (za okres 2011-2014)

Sprawozdanie z działalności Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie (za okres 2011-2014) Sprawozdanie z działalności Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie (za okres 2011-2014) Dnia 10 kwietnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Walnego Zebranie Członków Koła, na którym przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Zespół Boisk Sportowych przy szkole podstawowej i gimnazjum w Kaczorach - I etap Boisko do piłki noŝnej Kod CPV : 45212221-1

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO PLAŻÓWKI CORAZ BLIŻEJ

ŚWIĘTO PLAŻÓWKI CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTO PLAŻÓWKI CORAZ BLIŻEJ FIVB GRAND SLAM Olsztyn 2015, czyli organizowane po raz pierwszy w stolicy Warmii i Mazur międzynarodowe zawody w siatkówce plażowej już wkrótce. W dniach 24-30 sierpnia popularny

Bardziej szczegółowo

Finał Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet

Finał Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Finał Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet 8-10.04.2011r. Inowrocław Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŚREDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŚREDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. Załącznik do Uchwały Nr 439/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU ŚREDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB

IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWO TURYSTYCZNEGO SZKÓŁ I GMIN, POWIATOWEGO I MIEJSKIEGO ZRZESZENIA LZS W ZAMOŚCIU NA 2016 ROK POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU ZAMOJSKIEGO HENRYKA MATEJA I. CEL: popularyzacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka CEL 1. Upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

Oskarżyciel: Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto we Wrocławiu.

Oskarżyciel: Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Stare Miasto we Wrocławiu. 31.08.2015r. (poniedziałek) SSO E. Kałucka (III K 395/13) g. 9.30, s. 101 Oskarżony: Robert F., Robert G., Radosław G., Filip K., Artur K. Art. 258 1 kk, art. 159 kk w związku z art. 65 1 kk, art. 159

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na styczeń 2011 r.

Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na styczeń 2011 r. Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego informacja o pracy szkoleniowej w poszczególnych sekcjach stan na styczeń 2011 r. W MOSM działają następujące sekcje: I. Sekcje MOSM Tychy: - piłka nożna, - hokej na

Bardziej szczegółowo

XIX ZIMOWA WIELKOPOLSKA SPARTAKIADA LZS MIESZKAŃCÓW WSI O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY WIELKOPOLSKIEGO ZRZESZENIA LZS PRZYGODZICE, 5 MARCA 2017

XIX ZIMOWA WIELKOPOLSKA SPARTAKIADA LZS MIESZKAŃCÓW WSI O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY WIELKOPOLSKIEGO ZRZESZENIA LZS PRZYGODZICE, 5 MARCA 2017 XIX ZIMOWA WIELKOPOLSKA SPARTAKIADA LZS MIESZKAŃCÓW WSI O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY WIELKOPOLSKIEGO ZRZESZENIA LZS PRZYGODZICE, 5 MARCA 2017 Impreza dofinansowana ze środków: Ministerstwa Sportu i Turystyki

Bardziej szczegółowo

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA Dnia 28 października odbył się po raz trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Krapkowic zorganizowany przez klub Pila Vinco Krapkowice. Robert

Bardziej szczegółowo

V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI

V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI Nawierzchnia trawiasta V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMERA RP FINAŁ WOJEWÓDZKI KROSNO ODRZAŃSKIE 06.10.2014 r. STADION OS i R UL. POCZTOWA 27 PROGRAM TURNIEJU DLA WSZYSTKICH KATEGORII Godz. 9.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

2 Kalendarz wydarzeń Z prac Zarządu Powiatu W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, s

2 Kalendarz wydarzeń Z prac Zarządu Powiatu W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, s Nr 33/201 7 ŚRODA 1 3 WRZEŚNIA 201 7 Bus dla Małachowa, winda dla Denkowa Starosta podpisał umowę. >>s.4 Drogi to wspólna sprawa Mieszkańcy o poprawie infrastruktury w gminie Waśniów. >>s.5 Pielęgnujemy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2014

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2014 KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2014 MIESIĄC NAZWA IMPREZY UCZESTNICY MIEJSCE Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Oldbojów Oldboje Chemik Turniej Halowy Oldbojów Pracownicy Polickich Instytucji STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Rodzaj prowadzonej działalno ci (opisowo) 892-14-52-480 340425992 9251 A

Rodzaj prowadzonej działalno ci (opisowo) 892-14-52-480 340425992 9251 A Tabela nr 1 - Informacje ogólne do oceny ryzyka w Gminie W pielsk L.p. Nazwa jednostki NIP REGON PKD Rodzaj prowadzonej działalno ci (opisowo) Liczba pracowników Wysoko rocznego bud etu Planowane imprezy

Bardziej szczegółowo

FIVB GRAND SLAM Olsztyn 2015

FIVB GRAND SLAM Olsztyn 2015 FIVB GRAND SLAM Olsztyn 2015 organizowane po raz pierwszy w stolicy Warmii i Mazur międzynarodowe zawody w siatkówce plażowej już wkrótce. W dniach 24-30 sierpnia popularny turniej zagości na obiektach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK Sprawozdanie Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosiły 30 486,40

Bardziej szczegółowo

POLICYJNI BIEGACZE ZDOMINOWALI MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

POLICYJNI BIEGACZE ZDOMINOWALI MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/133058,policyjni-biegacze-zdominowali-mistrzostwa-polski-sluzb-mundurowych.html Wygenerowano: Czwartek, 19 stycznia 2017, 17:39 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia sportowe uczniów 2013/ Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Osiągnięcia sportowe uczniów 2013/ Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego W tym roku szkolnym wzięliśmy udział w konkurencjach takich jak: Biegi Brzegami Raduni, które odbywały się w leśniczówce w Sarnim Dworze. Z naszej szkoły w poszczególnych kategoriach wiekowych wystartowało

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

1 9-2 2. 0 6. 2 0 1 4 M I C H A Ł O W O

1 9-2 2. 0 6. 2 0 1 4 M I C H A Ł O W O R E G U L A M I N X I V G R A N D P R I X P O L S K I I N D Y W I D U A L N E M I S T R Z O S T W A P O L S K I K L U B O W E M I S T R Z O S T W A P O L S K I D R U Ż Y N O W Y I I N D Y W I D U A L N

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DOLIWA ROZDRAŻEW ZA ROK 2009/2010.

PODSUMOWANIE SEZONU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DOLIWA ROZDRAŻEW ZA ROK 2009/2010. PODSUMOWANIE SEZONU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DOLIWA ROZDRAŻEW ZA ROK 2009/2010. W dniu 2 czerwca 2010 roku w hali Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTY APEL W RAMACH POWIATOWYCH OBCHODÓW 97 ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI

UROCZYSTY APEL W RAMACH POWIATOWYCH OBCHODÓW 97 ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI KPP W MIŃSKU MAZOWIECKIM Źródło: http://kppminsk.policja.waw.pl/pmm/aktualnosci/65367,uroczysty-apel-w-ramach-powiatowych-obchodow-97-rocznicy-powo lania-policji.html Wygenerowano: Niedziela, 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

KURIER RĘDZIŃSKI ISSN 1640-9213

KURIER RĘDZIŃSKI ISSN 1640-9213 KURIER RĘDZIŃSKI Nr 4/86 LIPIEC/SIERPIEŃ 2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 1640-9213 Wiadomości z gminy KURIER RĘDZIŃSKI - LIPIEC/SIERPIEŃ 2010 Dokończenie ze str. 8 Pokaz akrobacji lotniczej, który przyciągnął

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przychodów dodatkowych w grudniu 2010 r.

Zestawienie przychodów dodatkowych w grudniu 2010 r. Zestawienie przychodów dodatkowych w grudniu 2010 r. L.P. Rodzaj przychodu Wartość w zł. 1 zajęcia w siłowni 198,00 2 zajęcia w sekcjach: 1 381,00 plastyczna 15,00 tenisa stołowego 496,00 komputerowa 870,00

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

V MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH W BADMINTONIE

V MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH W BADMINTONIE IPA POLSKA Źródło: http://www.ipapolska.pl/ipa/aktualnosci/1448,v-mistrzostwa-polski-pracownikow-sluzb-mundurowych-w-badmintonie.html Wygenerowano: Sobota, 29 lipca 2017, 22:16 V MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

DOBRE OKO I CELNE STRZAŁY - VII MISTRZOSTWA STRZELECKIE POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DOBRE OKO I CELNE STRZAŁY - VII MISTRZOSTWA STRZELECKIE POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/148232,dobre-oko-i-celne-strzaly-vii-mistrzostwa-strzeleckie-policjantow-wojewodztwa- Do.html Wygenerowano: Wtorek, 12 września 2017, 16:47 DOBRE

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org

43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org W dniach 17-23 sierpnia 2013 r. odbyły się 43-cie Mistrzostwa Świata Lekarzy w Tenisie w Jurmali na Łotwie 43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org Jurmala jest

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU KPP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ŚWIĘTO POLICJI UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU KPP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/25033,swieto-policji-uroczystosc-nadania-sztandaru-kpp-w-nowym- Dworze-Mazowieckim.html Wygenerowano: Wtorek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI FESTIWAL SPORTU TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA AMATORÓW. Kobiet i mężczyzn

REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI FESTIWAL SPORTU TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA AMATORÓW. Kobiet i mężczyzn REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU SIATKÓWKI ORGANIZATORZY: FESTIWAL SPORTU TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA AMATORÓW Kobiet i mężczyzn Urząd Gminy Zduńska Wola. Gminna Rada Sportu TERMIN I MIEJSCE: 29 maja 2011,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z II TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/

Bardziej szczegółowo

XX Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych

XX Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych Sportowe lato i jesień z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci XX Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych 26 lipca 2010 roku na boisku Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu przy ulicy Jeżyka odbył się Finał XX

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GARNIZONIE ŁÓDZKIM

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W GARNIZONIE ŁÓDZKIM POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145901,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-garnizonie-lodzkim.html Wygenerowano: Środa, 27 września 2017, 01:11 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie pracowników

Wprowadzanie pracowników Wprowadzanie pracowników PRACOWNIK 1 Barbara Inglot; ur. 1967-12-01; PSL 67120106543; NIP819-20-18-123; Zatrudnienie od 07.01.2015r.; przyjęcie na czas nieokreślony; do księgowości; wynagrodzenie 2800,00;

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... ...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... ... ... (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)...... Działając w imieniu i na rzecz:... (pełna nazwa Wykonawcy)... (adres siedziby Wykonawcy) REGON:... NIP...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo