NASZA. AeroMusicals. Zamawianie ogłoszeń. W Forcie Bema Dni Rekonstrukcji 2013 Impreza odbędzie się 13 i 14 kwietnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZA. AeroMusicals. Zamawianie ogłoszeń. W Forcie Bema Dni Rekonstrukcji 2013 Impreza odbędzie się 13 i 14 kwietnia"

Transkrypt

1 b Następne wydanie ukaże się 12 kwietnia 2013 r. b Następne wydanie ukaże się 12 kwietnia 2013 r. b NASZA Zadbaj o swój słuch Wszyst kie oso by ma ją ce trud no ści ze sły sze niem mo gą bez płat nie zba dać słuch i za się gnąć fa cho wej po ra dy w ga bi ne tach fir my Fo ni kon w przy chod niach spe cja li stycz nych przy ul. księcia Janusza 23 (tel ) i ul. Kartezjusza 2 ( ). Fo ni kon jest lau re atem wy róż nie nia Fir ma God na Za ufa nia Pro po nu je sze roki wy bór no wo cze snych apa ra tów słu cho wych i ak ce so riów fir my Oti con, któ ra od po nad 100 lat słu ży po mo cą oso bom sła bo sły szą cym. Za pra sza my! 326/S/ /AO/ marca 2013 Nr 6 (177) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN rok X AeroMusicals Pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych, wiary mocniejszej niż zwątpienie, kolorowych pisanek i mokrego śmigusa-dyngusa, wielu spotkań z bliskimi oraz radości z powracającej do życia przyrody naszym Czytelnikom, Reklamodawcom i Sympatykom W imieniu organizatorów i swoim własnym gorąco zapraszamy fanów małego i dużego lotnictwa oraz poszukiwaczy nowych wrażeń na najważniejszą imprezę modeli halowych RC w sezonie Mistrzostwa Polski Halowych Modeli Akrobacyjnych AeroMusicals. 23 i 24 marca br. w hali OSiR na Bemowie, przy ul. Obrońców Tobruku 40, oprócz dwóch konkurencji mistrzowskich, tzn. akrobacji precyzyjnej F3P i AeroMusicals, zostaną też rozegrane Ogólnopolskie Zawody Modeli Halowych RC w konkurencjach: modeli akrobacyjnych F3P-Klub i modeli wyścigowych klasy PYLON. Aero Musicals będzie rozgrywany w Warszawie po raz piąty. Jest to konkurencja modelarska, wymyślona kilka lat temu aby stworzyć wydarzenie medialne atrakcyjne dla widzów. Najogólniej rzecz ujmując, piloci demonstrują swoje umiejętności pilotażu, latając freestyle do rytmów wybranych przez siebie utworów muzycznych. Ciekawostką jest masa startowa modelu gotowego do lotu, która wynosi ok. 100 g. Wrażenia z oglądania AeroMusicals są porównywalne do jazdy figurowej na lodzie, a emocje podczas wyścigu PYLON nie są mniejsze niż podczas wyścigu na żużlu. Dwóch modelarzy juniorów z Artbemu nominowano do składu reprezentacji Polski na 1. Mistrzostwa Świata Halowych Modeli Akrobacyjnych, które odbywały się w dniach 1-10 lutego br. w Coburgu (w Niemczech). Juniorów Piotra Kowalskiego oraz Igora Skawińskiego także zobaczymy na tegorocznych mistrzostwach Polski. Więcej informacji na stronie: Wstęp wolny. Zapraszamy! 40/S/2013 życzy Redakcja Zadłużone mieszkanie pomogę zamienić na mniejsze i spłacę długi kontakt: W Forcie Bema Dni Rekonstrukcji 2013 Impreza odbędzie się 13 i 14 kwietnia na terenie Fortu Bema. Została zorganizowana przez miłośników historii, by zainteresować publiczność minionymi wiekami. Podczas dwóch dni pokazów grupy rekonstrukcyjne przedstawią wybrane wydarzenia, głównie (ale nie jedynie) militarne z okresu od starożytności do II wojny światowej. Dzięki zaangażowaniu członków grup rekonstrukcyjnych zwiedzający będą mogli zapoznać się m.in. z historią Imperium Rzymskiego, jego walk z barbarzyńcami, a także jego upadkiem. Będą mogli zagłębić się w czasy wikingów oraz początków państwa Mieszka I. Na kolejnych stanowiskach zaprezentują się grupy rycerskie z czasów od wypraw krzyżowych do końca XV wieku. Przedstawione zostaną także inne epoki będzie można zobaczyć obozy XVII-wiecznej piechoty polskiej, która pod rozkazami m.in. Stefana Czarneckiego biła Szwedów podczas potopu. Grupy z epoki napoleońskiej zaprezentują sztukę wojenną końca XVIII wieku i początku kolejnego stulecia. Można liczyć na wyjątkowe pokazy artyleryjskie! Prezentacje nie ograniczą się do kręgu europejskiego i śródziemnomorskiego. Swoją dioramę wystawią traperzy północnoamerykańscy, by zaprezentować, czym i jak zdobywano Dziki Zachód. Swoje obozy rozbiją również armie z okresu wojny secesyjnej. XX wiek reprezentowany będzie przez grupy rekonstruujące polskie oddziały z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Licznie stawią się także grupy z czasów II wojny światowej oddziały żołnierzy polskich września 1939 roku, niemieckich najeźdźców, aliantów, wschodnich i zachodnich, oraz jednostki niemieckie końca wojny. Program wzbogacą rzemieślnicy reprezentujący ginące już zawody. Podczas pokazów kowalskich i garncarskich uczestnicy będą mogli poznać techniki wyrobu przedmiotów, którymi posługiwali się ludzie przed setkami i tysiącami lat. Ponadto w imprezie wezmą udział niektóre muzea warszawskie oraz koła naukowe, które zaprezentują swój dorobek. Dni Rekonstrukcji Fort Bema 2013 zapowiadają się bardzo ciekawie. Organizatorzy zapraszają do Fortu Bema 13 kwietnia (sobota) od do i 14 kwietnia (niedziela) od do Zamawianie ogłoszeń tel.: , , fax

2 str marca 2013 Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr 6 Na Bemowie Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich Wielu mieszkańców Bemowa skorzystało z zaproszenia komendanta stołecznego policji nadinspektora Mirosława Schosslera oraz prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i 5 marca wzięło udział w otwartej debacie o bezpieczeństwie w dzielnicy. W dwuipółgodzinnym spotkaniuw Bemowskim Centrum Kultury Artbem uczestniczyli m.in. Zbigniew Leszczyński komendant Straży Miejskiejm. st. Warszawy, Ewa Gawor dyrektor warszawskiego biura bezpeczeństwai zarządzania kryzysowego, inspektor Krzysztof Krzyżanowski szef Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV (obejmującej Wolę i Bemowo) oraz Artur Jaku biak naczelnik IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy (Wolai Bemowo), a także wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Od jesieni 2012 roku podobne debaty odbyły się już w 37 powiatachwojewództwa mazowieckiego. Przyszedłczas na Warszawę, gdzie zaplanowano 18 dzielnicowych debat, w Artbemie odbyła się pierwsza z nich. Podsumowując dotychczasowe spotkania stróżów prawa z mieszkańcami Mazowsza, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski podkreślił, że były bardzo potrzebne. Ważne są nie tylko statystyki, lecz także opinie mieszańców. A te bywająróżne Złe są zwłaszcza pieszych o ruchudrogowym. Poza tym mieszkańcy zwyklenie znają dzielnicowego i nie wiedzą, jaksię z nim skontaktować. Zdaniem wojewody to powinno się zmienić, bo bezpieczeństwo zależy nie tylko od pracy służb, lecztakże od aktywności mieszkańców. Do współpracy zachęcała też prezydent Warszawy. Przypomniała, że od wielu lat w stolicy w ramach progra mu Bezpieczne osiedle mieszkańcydziałają w 125 tzw. grupach osiedlowych, w skład których wchodzą policjanci, strażnicy miejscy i przedstawiciele biura bezpieczeństwa i zarządzaniakryzysowego. W ubiegłym roku odbyłyone 1500 spotkań i rozpatrywały 2,5 tys. spraw. H. Gronkiewicz Waltz poinformowała też, że władze miasta przeznaczyły 15 mln zł na wsparcie straży pożarnej (która jest wzywana także do wypadków) i policję np. na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy urzędem miastaa policją zorganizowano dodatkowe piesze patrole, które kontrolują szczególnieniebezpieczne miejsca stolicy. W tymroku będzie ich 22 tys., na co przeznaczono 4,4 mln zł z budżetu miasta. Współpraca wszystkich służb i instytucji stojących na straży porządku i bezpieczeństwa stolicy przynosi efekty. Jakwynika z badań 75 proc. warszawiakówczuje się bezpiecznie w swoim mieście. Na Bemowie z bezpieczeństwa zadowolonych jest aż 81 proc. mieszkańców, co stawia je wśród najbezpieczniejszychdzielnic stolicy. Burmistrz Jarosław Dąbrowski przypomniał, że Bemowo wciąż się rozbudowuje. W najbliższym czasie możeprzybyć nawet kilkadziesiąt tysięcymieszkańców. W związku z tym podjętojuż rozmowy z komendantem stołecznej policji o utworzeniu dla Bemowa odręb nej komendy. Nadinspektor M. Schossler poinformował, że w policji jest zatrudnio nych ok. 102 tysiące pracowników, z cze go w Warszawie aż 10 tysięcy. Problem stolicy polega na tym, że ok. 75 proc. pracowników policji pochodzi z innychmiast, więc długo nie zagrzewają tu miejsca. Dlatego komendant zachęcał młodych bemowian, którzy najlepiej znająswoją dzielnicę, by zasilili szeregi warszawskiej policji. Szybka reakcja Z kolei inspektor Krzysztof Krzyża nowski, szef Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, przypomniał, że na liczącym 25 km kw. Bemowie wg oficjalnychdanych mieszka ponad 115 tys. osób. Nad ich bezpieczeństwem czuwa 150 policjantów z bemowskiego komisariatu, który ma dwie siedziby: przy ul. Raginisa (wydział kryminalny) oraz przy ul. Pirenejskiej (wydział prewencji). W ubiegłymroku podjęto 19 tys. interwencji, a średni czas oczekiwania na funkcjonariuszyto 12 minut 32 sekundy. Poza tym z przedstawionych statystykmożna się było dowiedzieć m.in. o spadającej w 2012 roku przestępczości, mniejszej liczbie skradzionych samochodówi większej wykrywalności, zwłaszcza jeśli chodzi o przestępstwa narkotykowe (98 proc.) czy bójki i pobicia (80 proc.). Niepokoi natomiast, że ok. 30 proc. tych ostatnich przestępstw popełniają nieletni. Mieszkańcy Bemowa najczęściej skarżąsię na: nietrzeźwych (39 proc.), aktywandalizmu (35 proc.), nocne hałasy (33 proc.), kradzieże (30 proc.) orazniebezpiecznych kierowców (28 proc.). Akcja Zmierzch Sprawy te są dobrze znane warszawskiej straży miejskiej. Uczestniczący w debacie komendant Zbigniew Leszczyński poinformował, że w ubiegłym roku do straży miejskiej wpłynęłook. 500 tysięcy zgłoszeń, w tym 260 tys. od mieszkańców. Najczęściej chodziło o zakłócenia porządku publicznego, nocnego spoczynku, chuligaństwoi wandalizm, agresywne zachowania grupmłodzieży, picie alkoholu w miejscachpublicznych, zachowania nietrzeźwych, zaśmiecanie, niebezpieczną jazdę kierowców, złe parkowanie. Szczegółowe sprawozdanie z pracy IV Oddziału Terenowego, liczącego 152 strażników i obejmującego swym zasięgiem Wolę i Bemowo, przedstawił jegonaczelnik Artur Jakubiak. W ub. rokustraż miejska przyjęła 22 tys. zgłoszeńz Bemowa, w tym 75 proc. pochodziłood mieszkańców dzielnicy. AUDIO-MED APARATY SŁUCHOWE Firma działająca od 1998 r. ZAPRASZA DO NOWEGO GABINETU na bezpłatne badanie słuchu i konsultację audioprotetyka Powstańców Śląskich 45 lok 20, (pasaż Stokrotka, obok Hali Wola) Tel. (22) , Teraz również Mieszkańcy Woli i Bemowa mogą zatroszczyć się o swój słuch! Wiele dotyczyło łamania przepisów i problemów z parkowaniem, np. na osiedlu Obrońców Tobruku, gdziemiejsc jest zbyt mało. Często skarżonosię na spożywających alkohol w miejscach publicznych, np. w obrębie ulic Człuchowskiej, Puszczy Solskiej i Sucharskiego. A także na zakłócanie ciszynocnej z piątku na sobotę i z sobotyna niedzielę, zwłaszcza latem i po imprezach plenerowych. Aby przeciwdziałać tym ekscesom, od sierpnia prowadzona była (i jest nadal) akcja prewencyjna Zmierzch, polegająca na wzmożonym patrolowaniu od godziny niebezpiecznych miejsc. Straż miejska współpracuje z placówkami oświatowymi, z pedagogami szkolnymi, w ramach profilaktyki prowadzizajęcia edukacyjne (np. przedstawieniateatralne), kontroluje miejsca ewentualnych wagarów, otoczenie szkół i jest w stałym kontakcie z dyrektorami, m.in. dzięki tzw. złotemu telefonowi. Przybyli dowiedzieli się też o interwencyjnym SMS dla pasażerów komunikacji miejskiej , z któregomożna skorzystać w nagłej potrzebie. Dokończenie na str. 4 19/AO/2013 Zawał serca... Czy jesteś narażony/narażona na ryzyko? Lokalni lekarze prowadzą badanie kliniczne badanego leku w celu oceny jego zdolności do zmniejszania częstości występowania zawału serca, udaru mózgu i innych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Może się Pan/Pani kwalifikować do udziału w nim, jeżeli: 3 ma Pan/Pani co najmniej 45 lat; 3 przyjmuje Pan/Pani leki obniżające stężenie cholesterolu; 3 ma Pan/Pani podwyższone stężenie trójglicerydów. W przeszłości wystąpiło u Pana/Pani jedno lub więcej z następujących zdarzeń: 3 zawał serca lub udar mózgu 3 choroba serca 3 cukrzyca Wybrani uczestnicy będą otrzymywać opiekę w ramach badania i badany lek bezpłatnie. 59/S/2013 Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: Przychodnia Specjalistyczna PROSEN NZOZ ul. Płocka 17/ Warszawa tel. (22) lub (22) /12

3 Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr 6 22 marca 2013 Renta dożywotnia jest bezpieczna. Nie będzie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym! Emerycie, czekasz na ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym? Wierzysz, że wkrótce wejdzie ona w życie? Niestety czeka Cię duże rozczarowanie. W czasie debaty w Krajowej Izbie Gospodarczej przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki nie był w stanie określić, czy przez najbliższe dwa lata zakończą się prace nad dokumentem. Na szczęście zebrani na spotkaniu eksperci stwierdzili, że renty dożywotnie mogą być bezpieczne już teraz. Renta dożywotnia to określona kwota pieniędzy wypłacana co miesiąc do końca życia seniora w zamian za przeniesienie własności mieszkania, domu lub działki na fundusz hipoteczny. Wysokość świadczenia zależy od wartości nieruchomości, wieku oraz płci klienta. Z oferty funduszy hipotecznych mogą skorzystać osoby powyżej 65. roku życia, które są właścicielami mieszkania (domu, działki). Eksperci rynkowi, prawnicy i środowisko naukowe podczas debaty w Krajowej Izbie Gospodarczej przyznali, że renta dożywotnia jest potrzebna polskim seniorom. Już teraz osoby starsze mogą z niej korzystać. Firmy wypłacają im co miesiąc dodatkowe pieniądze, dzięki którym ich klientów stać m.in. na opiekę medyczną, lepsze jedzenie i przyjemności. Co więcej, już teraz takie oferty mogą być bezpieczne. Polskie prawo, a dokładniej Kodeks cywilny, pozwala firmom dbać o interesy seniorów, którzy w zamian za przekazanie funduszowi hipotecznemu prawa własności do mieszkania chcą otrzymywać dożywotnio rentę. Gwarancją bezpiecznej renty są odpowiednie zapisy w umowach, dzięki którym klienci mogą być spokojni o prawo do dożywotniego zamieszkania w swoim domu i pewni comiesięcznych wypłat pieniędzy. Przykładem mogą być umowy zawierane przez Fundusz Hipoteczny Familia. Spółka stosuje przede wszystkim hipotekę umowną, która umożliwia seniorowi odzyskanie należnej mu renty lub całego mieszkania w sytuacji, gdy fundusz przestanie wywiązywać się z warunków umowy. To nic innego jak stosowane przez banki zabezpieczenia na wypadek niespłacania przez klientów rat pożyczek. Bank w tej sytuacji może przejąć nieruchomość. W przypadku renty dożywotniej to właśnie senior korzysta z takich zabezpieczeń jak bank. Może odzyskać 100 procent wartości mieszkania lub nawet sam lokal. Kolejnym ważnym zabezpieczeniem jest prawo do dożywotniego użytkowania nieruchomości wpisane w akcie notarialnym. Dzięki temu zabezpieczeniu klient będzie jedynym użytkownikiem i posiadaczem nieruchomości, bez względu na sytuację finansową funduszu. 15/PP/2013 str. 3 Trzecim, niezwykle istotnym zapisem jest oświadczenie funduszu o poddaniu się egzekucji na mocy art. 777 par. 1 pkt. 5 kpc. Zapis ten ułatwia seniorowi dochodzenie swoich należności. Klient udaje się do sądu, nie w celu potwierdzenia zasadności roszczeń, ale w celu nadania klauzuli wykonalności czyli przesłania zaleceń do komornika. Dzięki tym trzem zabezpieczeniom emeryt, który podpisze umowę z Funduszem Hipotecznym Familia, ma gwarancję wypłaty renty dożywotniej i pozostania w swoim mieszkaniu do końca życia. Nie doczekamy się ustawy Dotychczas urzędnicy zachęcali seniorów, by wstrzymali się z decyzją o skorzystaniu z renty dożywotniej do momentu, aż stworzą ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Podczas debaty w Krajowej Izbie Gospodarczej okazało się, że emeryci byli zwodzeni. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki przyznał, że w najbliższym czasie ustawa nie powstanie. Nie był w stanie potwierdzić, że ustawa, która miała dodatkowo regulować świadczenia renty dożywotniej, wejdzie w życie w ciągu najbliższych dwóch lat. Tymczasem sytuacja polskich emerytów zmusza ich do poszukiwania dodatkowych pieniędzy. Dlatego część z nich już teraz chce skorzystać z oferty renty dożywotniej. Wnioski ekspertów pokazują jasno, że dalsze czekanie na ustawę nie ma sensu. Ustawy bowiem nie będzie, a na rynku działają już firmy, które zapewniają bezpieczeństwo swoim klientom. Dowiedz się, jakie zabezpieczenia już teraz stosuje Fundusz Hipoteczny Familia lub wejdź na stronę: pl i zobacz, ile pieniędzy możesz zyskać! 58/S/2013

4 str marca 2013 Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr 6 Wiosenne porządki Podnoszę głowę zwabiona szalonym ćwierkaniem dobiegającym spod dachu bloku: z trzech otworów wentylujących stropodach wyglądają trzy małe ptasie łebki. To panowie wróblowie, porządkując po zimowej przerwie swoje siedziby, prowadzą zażarte dysputy i nawołują swoje żony. Po chwili pod moimi nogami ląduje całe stare gniazdko. Widać, któryś z panów uznał, że potrzebny będzie generalny remont. Wprawdzie zima wciąż jeszcze nie odpuszcza, ale nasi skrzydlaci sąsiedzi świetnie wiedzą, że zaczął się już okres lęgowy. Najwcześniej chyba zegar biologiczny skłania do aktywności wróble już w początkach lutego obserwowałam je krzątające się wokół swoich mieszkań w stropodachach i rozmaitych szczelinach budynków. Właśnie do jednego z wróbli przyleciała samiczka, w dziobie trzyma znalezione piórko, które posłuży do wyścielenia gniazdka. W tym zakresie ptaki wykazują się dużą pomysłowością i z powodzeniem stosują recycling: znajdują zastosowanie dla takich rzeczy jak sznurki czy skrawki materiałów i papieru. Tristan Jest śliczny, śnieżnobiały, sympatyczny i młody (ma ok. roku). W klatce cały czas płacze i trze noskiem o kraty, usiłując przedostać się na zewnątrz. Za to podczas spaceru może wyrazić siebie jest szalenie towarzyski i radosny, garnie się do ludzi, uwielbia biegać, gonić za piłeczką. Przy adopcji pomoże wolontariuszka Sylwia, tel ul. Marszałkowska 115 Punkt sprzedaży biletów: Hala WOLA, ul. Człuchowska 25 czynny od godz do (tel ) 3 kwietnia (środa) godz Bożyszcze kobiet (Scena 4 kwietnia (czwartek) godz Bożyszcze kobiet ; godz Klub mężusiów 5 i 6 kwietnia (piątek, sobota) godz Dwie połówki pomarańczy (Scena ; godz Klub mężusiów 7 kwietnia (niedziela) godz Wielka przygoda Małej Księżniczki ; godz Kabaret Moralnego Niepokoju; godz Gwiazda i ja (Scena ; godz Kabaret Moralnego Niepokoju 8 kwietnia (poniedziałek) godz Szwedzki stół ; godz Tercet czyli Kwartet (Scena 10 kwietnia (środa) godz O smoku i królu Leniuchu (Scena ; godz Własność znana jako Judy Garland (Scena 11 kwietnia (czwartek) godz Czerwony Kapturek (Scena Również sroki myślą już o założeniu rodziny. Jedna para upatrzyła sobie wierzchołek brzozy naprzeciwko mojego okna. Przez kilka ciepłych dni widywałam ptaki uwijające się żywo przy budowie gniazda: najpierw obcinały dziobami cienkie gałązki, następnie pieczołowicie je układały i splatały. Silny wiatr, który przyszedł z załamaniem pogody, zwiał zalążek konstrukcji i robota poszła na marne. Sroki jednak nie zrezygnowały i w tym samym miejscu budują od nowa, dziś widzę nowe gniazdo, w stadium bardziej zaawansowanym niż poprzednie. Tymczasem ja mimo zimowej aury odbyłam już parę ptasich interwencji. 12 kwietnia (piątek) godz Sceny dla dorosłych, czyli sztuka kochania ; godz Gwiazda i ja (Scena 13 kwietnia (sobota) godz Piotruś Pan ; godz Klimakterium i już (Scena ; Saligia 14 kwietnia (niedziela) godz Dziwna Para 15 kwietnia (poniedziałek) godz Potruś Pan ; Klimakterium i już 16 kwietnia (wtorek) godz O smoku i królu Leniuchu (Scena 17 kwietnia (środa) godz Dwie połówki pomarańczy (Scena 20 kwietnia (sobota) godz Klimakterium i już 21 kwietnia (niedziela) godz Goło i wesoło 24 kwietnia (środa) godz Klimakterium i już (Scena 25 i 26 kwietnia (czwartek, piątek) godz Sextet, czyli Roma i Julian 27 kwietnia (sobota) godz Saligia Kasa (tel ) czynna codziennie w godz lub do rozpoczęcia spektaklu; teatrcapitol.pl Biuro organizacji widowni (tel ) czynne od poniedziałku do piątku w godz ; Administratorzy budynków nie wiedzą lub zapominają, że na zakratowanie otworów w stropodachach konieczne jest uzyskanie zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nawet poza sezonem lęgowym. W tej chwili w wielu stropodachach, które są dostępne dla gołębi, w gniazdach są już młode. Gołębie często odbywają lęgi nawet zimą, jeśli mają sprzyjające warunki. Dlatego, jeśli zamknięcie otworów jest konieczne, bo stropodach będzie ocieplany, zawsze, niezależnie od pory roku, powinno się to odbyć pod nadzorem ornitologicznym. Jeśli stropodach jest siedliskiem innych ptaków, np. jerzyków, RDOŚ wydając zezwolenie, orzeka zwykle obowiązek kompensacji, który polega na zamontowaniu we właściwym miejscu odpowiednich skrzynek lęgowych. Powyższe zasady dotyczą także innych miejsc, gdzie mogą się gnieździć ptaki zasiedlające budynki wszelkich otworów wentylacyjnych i ubytków w elewacji, szczelin pod parapetami, balkonami i blacharską obróbką dachów, za rynnami... Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich (Dokończenie ze str. 2) W bemowskiej debacie chętnie zabierali głos także mieszkańcy, reprezentujący ich radni oraz prezesi spółdzielni mieszkaniowych. Poruszano m.in. sprawy długiego oczekiwania na policję, co komendanci tłumaczyli dużą liczbą interwencji i korkami. Urzędnicy z kolei obiecywali rychłą poprawę po uruchomieniu w Centrum Zarządzania Kryzysowego zintegrowanego systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ludzie żalili się też na wzrost liczby sklepów sprzedających alkohol, zwłaszcza całodobowych, których klienci zakłócają nocny spokój (np. przy ul. Karabeli czy na Bemowie V, przy tzw. czerwonych domkach). Burmistrz tłumaczył, że nie ma prawa nikomu odmówić koncesji. Za to policjanci i strażnicy miejscy obiecali lepiej zająć się wskazanymi miejscami, podobnie jak osiedlowymi uliczkami zastawianymi samochodami (np. w czasie imprez masowych w parku Górczewska czy na lotnisku Babice). Imprezy na wolnym powietrzu często są połączone z głośnym biesiadowaniem skarżyli się mieszkańcy. Prosili też o wzmożoną czujność w tzw. dni meczowe, gdy po osiedlach krążą kibice grafficiarze. A także o zwrócenie uwagi na pędzących po dzielnicy motocyklistów, którzy wraz z nadejściem ciepłych dni urządzają sobie rajdy (np. po ul. Człuchowskiej). Przy okazji mieszkańcy wraz z władzami dzielnicy chwalili skuteczność ustawionego niedawno w pobliżu ul. Powstańców Śląskich fotoradaru, który podobnie jak i drugi u zbiegu ul. Górczewskiej Ptaki w mieście są nam potrzebne i chcemy, żeby z nami zostały. Zaufały nam i osiedliły się pod naszymi dachami, zresztą nie mają innego wyjścia, bo miasto zabrało ich naturalne siedliska w dziuplach starych drzew. Dlatego musimy dołożyć wszelkich starań, i Konarskiego skłania kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Poprawie bezpieczeństwa służy też monitoring. Dzięki 14 kamerom policja ma podgląd na to, co się dzieje w dzielnicy. To ważny czynnik ograniczający przestępczość. Poza tym dzięki kamerom udało się wykryć i rozwiązać wiele spraw. Niestety na razie nie ma pieniędzy na zainstalowanie kolejnych. Chęć współpracy w tym zakresie zadeklarował prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Jelonki Południowe. Stwierdził, że jego spółdzielnia to trudny teren i z tego powodu w 46 budynkach zainstalowano 250 kamer. Niemniej ubolewał, że pięciu dzielnicowych na 10 tys. mieszkańców spółdzielni to za mało. Podobnego zdania był prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Rozłogi, który dodatkowy problem widział w dużej rotacji wśród policyjnych kadr. Szefowie policji też byli zdania, że każdy mieszkaniec powinien znać swego dzielnicowego. Obecnie na Bemowie jest ich 22 (plus jeden wakat), a to za mało. Niewiele można na to poradzić, bo liczba policjantów w dzielnicy zależy od różnych współczynników, w tym m.in. liczby mieszkańców, przestępczości i obszaru. Mieszkańcom nie zawsze też podobał się sposób patrolowania Bemowa. Krytykowali, że funkcjonariusze i strażnicy miejscy zamiast chodzić pieszo i wszędzie zaglądać jeżdżą radiowozami bądź obserwują niebezpieczne miejsca zza szyby zaparkowanego auta. Parki są zdaniem mieszkańców rozjeżdżane przez policyjne samochody, których silniki i tak ostrzegają sprawców wykroczeń przed nadjeżdżającym patrolem. by zapewnić im warunki do bezpiecznego życia. Renata Markowska Fundacja Noga w Łapę. Razem idziemy przez świat To bardzo zbulwersowało naszą redakcyjną koleżankę, która zaproponowała przywrócenie patroli rowerowych. Niestety okazało się, że bemowska policja dysponuje tylko dwoma rowerami. Więcej ich mają podobno strażnicy miejscy, którzy obiecali, że będą ich częściej używać. Śledztwo w sprawie misia Nowością będą patrole konne. Dyrektor Ewa Gawor pochwaliła się, że miasto kupiło 23 konie. Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w tym roku planuje przyznać policji dotację na wydatki bieżące w wysokości 7,3 mln zł. Zostaną przeznaczone na tzw. służby ponadnormatywne, a także właśnie na utrzymanie koni (680 tys. zł) oraz na koszty adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej. Podczas bemowskiej debaty mieszkańcy zgłaszali wiele innych bolączek. Po spotkaniu spisywali je konsultanci społeczni. Straż miejska prowadziła badania ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa. Podobne dane zbierała też policja, z tym że uzupełnione o ocenę pracy swoich funkcjonariuszy i skuteczności działań. Skrzętnie odnotowywano wszelkie uwagi i propozycje. Wszystko po to, aby jak zapewniano naprawić błędy, poprawić działanie i za rok rozliczyć się z mieszkańcami. Powinno być lepiej. Obiecano nawet, że zostanie wyjaśniona sprawa dwukrotnego spalenia bemowskiego misia repliki tego z filmu Barei. (PON)

5 56/S/2013

6 str marca 2013 Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr 6 67/PP/2013 tel.: Zapraszamy na zajęcia muzyczne 13/S/2013 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY JANTAR W KRYNICY MORSKIEJ serdecznie zaprasza Seniorów na wiosenne turnusy. 7 dni cena już od 499 zł 14 dni cena już od 999 zł W cenie zakwaterowanie, pełne wyżywienie i zabiegi rehabilitacyjne! Dodatkowo organizujemy: pieczenie kiełbasek przy ognisku, wieczorki taneczne i wycieczki. Adres biura warszawskiego: ul. Marszałkowska 81 lok. 25 Adres ośrodka: ul. Przyjaźni 26, Krynica Morska tel.: (22) , (55) , kom: R.G. ELEKTRONIK SERWIS RTV-VIDEO-LCD n Naprawa telewizorów: Elemis, Philips, LG, Sony i inne LCD n Naprawa i montaż radioodtwarzaczy samochodowych LCD i DVD n Autokarowe systemy AUDIO-VIDEO n Montaż w mikrobusach sprzętu AUDIO-VIDEO i mikrofonów n Montaż czujników parkowania z wyświetlaczem LCD ul. Obozowa 61, Warszawa % (22) /PP/2013 Zamawianie ogłoszeń tel.: , , faks Ogłoszenia drobne A PRZEPROWADZKI 24h/7, WYWÓZ, UTYLIZACJA starych mebli, AGD. Montaż mebli. Tel A PRZEPROWADZKI SPRZĄTANIE PIWNIC, MIESZKAŃ, wywóz mebli, tel ANTYKWARIAT KUPI KSIĄŻKI i inne rzeczy. Tel , CYKLINOWANIE, MALOWANIE, TAPETA, glazura, zabudowy gipsowokartonowe. Tel PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, tapicerki meblowej, samochodowej, tel , (22) , REMONTY GLAZURNIK, HYDRAULIK, elektryk, malowanie, gładzie gipsowe. Tel SPRZEDAM DOM SZEREGOWY na Woli (140 m 2 ), rok budowy Tel TANIO. SZYBKO. GWARANCJA. Protezy zębowe: proteza szkieletowa 500 zł, proteza całkowita 350 zł, naprawa, tel WYNAJMĘ BIURO 20 M 2 na Woli. Kontakt tel Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Wypożyczalnia dla Dzieci nr 29, ul. Konarskiego 6 23 marca (sobota) godz Teatrzyk dla przedszkolaków pt. Bajka o leniwym królu w wykonaniu aktorów z Agencji Artystycznej Dur- Moll. Wstęp wolny. Czytelnia nr XVII, ul. Powstańców Śląskich kwietnia (czwartek) godz Szycie legend, warsztaty Napisali do nas Droga Redakcjo! Informujecie nas Państwo na bieżąco o tym, co dzieje się dobrego na terenie naszego Bemowa. I za to wielkie dzięki. Niestety nie wszystko wygląda tak, jak powinno. Jestem właścicielem garażu przy ulicy Himalajskiej. Teren, na którym wybudowano garaże, był pod zarządem Wojskowej Administracji Koszar. Przy wjeździe od strony ulicy Radiowej postawiła WAM szlaban, klucze otrzymali właściciele garaży. Urząd Dzielnicy się temu sprzeciwił i zażądał odstąpienia terenu. Tak też się stało. Teren przekazano, szlaban zlikwidowano. Ulica Himalajska stała się dostępna dla wszystkich chętnych, by tutaj pozbyć się swoich śmieci. Jesienią ekipa sprzątająca zgrabiła śmieci, które zebrano do worków. czytelniczo-krawieckie dla dzieci 7 11 lat wg Artura Oppmana i Wandy Chotomskiej. Uczestnicy warsztatów słuchają legend warszawskich i szyją zabawki: syrenkę, złotą kaczkę, bazyliszka z przygotowanych przez autorkę warsztatów materiałów. Wstęp wolny. Warsztaty finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa. Mediateka, ul. Pełczyńskiego 28c 11 kwietnia (czwartek) godz Przedstawienie teatralne dla przedszkolaków Legendy psiejskie-czarodziejskie w wykonaniu Teatrzyku Jaś Parandyk. Wstęp wolny. Worki te zgromadzono w pryzmy i pozostawiono do dziś. Część worów została porozrywana i liście wyfrunęły, a wokół tych, które pozostały, przyjeżdżający tu goście gromadzą swoje śmieci. Sprzęt AGD jest na miejscu rozmontowywany przez zbieraczy złomu, a reszta śmieci wraz z workami stanowi śmietnisko. Zdjęcia, które załączam, wykonałem 8 marca 2013 r. Dziś przykrył je śnieg i jest lepiej, ale czy ZACNY ZESPÓŁ REDAKCYJNY zechce sprawę przekazać właściwym decydentom, by zechcieli w tej sprawie pomóc nam właścicielom garaży, którzy przecież płacimy za wykupiony teren i zależy nam, by nie był on śmietnikiem. Wierzę w to, że z Państwa pomocą wiosna będzie niezaśmiecona. Z poważaniem Witold Kawczyński Dom Kultury Działdowska w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Działdowska 6 tel. (22) , kwietnia (czwartek) godz Przyjmij życia wyzwanie, koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu zespołu A My Tacy. W programie wiersze Barbary Białowąs do muzyki Mikołaja Hertla, Grzegorza Góralczyka, Marka Kędziorka, Dariusza Rączki, Dariusza Samoraja i Marcina Musiała w aranżacji Włodzimierza Tyla i Krzysztofa Podstawki. Bezpłatne wejściówki**. 9 kwietnia (wtorek) godz Czy przy Dowcip jest dowcipnie, a przy Boleść boleśnie, prelekcję wygłosi Ewa Grodecka, przewodnik po Warszawie. Zaprasza Warszawskie Stowarzyszenie Przewodników. Wstęp wolny. 10 kwietnia (środa) godz Mały muzykant z Lutosławic, czyli opowieść o dzieciństwie Witolda Lutosławskiego, spektakl teatralny dla dzieci od 3 lat wprowadzający w świat muzyki i sztuki Witolda Lutosławskiego. Dzieci wstęp wolny*. 11 kwietnia (czwartek) godz Koncert popowy z domieszką rocka w wykonaniu Zespołu d Bänd. W programie m.in. utwory: Dokładnie taka jak ty, Wierz we mnie, Szukam ciebie, Nie jesteś sam. Bezpłatne wejściówki**. * bilety na bajkę dla rodziców 7,50 zł, liczba miejsc ograniczona. ** wejściówki dostępne w DK bez możliwości rezerwacji telefonicznej, odbiór wejściówek od 3 kwietnia od godz (liczba miejsc ograniczona). Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Obozowa 85, 5 kwietnia (piątek) godz Koncert Laureatów 36. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Wstęp wolny. 9 kwietnia (wtorek) godz Koncert Laureatów 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. SALON FRYZJERSKO- KOSMETYCZNY ul. Radiowa 18 paw. 2, tel Strzyżenie damskie, męskie Baleyage Koki Przedłużanie, zagęszczanie włosów Regeneracja włosów Manicure, pedicure Makijaż Zabiegi kosmetyczne 187/MH/2012

7 2/S/2013 Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr 6 Horoskop od 22 marca do 11 kwietnia 2013 r. WODNIK (21 I 18 II) Przed Tobą pomyślne tygodnie, wypełnione wieloma wydarzeniami i wrażeniami. Korzystaj z okazji i zaplanuj ważne dla Ciebie działania w sferze zawodowej. Początek kwietnia przyniesie poprawę stanu konta. Także w sferze towarzyskiej i uczuciowej będą to dobre dni. Będzie gorąco i może nawet spotkasz miłość swojego życia. RYBY (19 II 20 III) Często macie rację, ale uważajcie, żeby nie zlekceważyć okoliczności. Obserwujcie to, co się dzieje, i szybko reagujcie na wydarzenia i zagrożenia. Szczególną uwagę skupcie na przestrzeganiu przepisów i dotrzymywaniu terminów. Jeśli będziecie czujne, wszystko powinno pójść dobrze. W uczuciach zamęt i drobne nieporozumienia. BARAN (21 III 20 IV) Z wiosną przepełni Cię optymizm, który będą wzmacniać nadchodzące wydarzenia będziesz mieć wiele powodów do radości. W sprawach zawodowych możesz liczyć na pomyślne dni uda Ci się wykorzystać okazję, może to nawet oznaczać awans. A w uczuciach więcej chwil z bliską osobą, rozkwit czułości i namiętności. W finansach poprawa. BYK (21 IV 21 V) Przed Tobą dobre dni, będziesz sprawnie działał, dostrzegał okazje i je wykorzystywał. Zdecydujesz się też na działania, których dotychczas nie brałeś pod uwagę. Kieruj się intuicją. Postaraj się zrozumieć partnera i okaż mu więcej wyrozumiałości. W finansach możesz spokojnie pozwolić sobie na odrobinę luzu i wydać tyle pieniędzy, ile masz ochotę. BLIŹNIĘTA (22 V 21 VI) Będziesz się teraz cieszyć spokojem i harmonią, co będzie sprzyjać refleksyjnemu nastawieniu do otaczającej Cię rzeczywistości i własnego życia. Ten dystans korzystnie wpłynie na Twoje relacje z ludźmi, zwłaszcza z bliską Ci osobą. W finansach znaczna poprawa, czas więc pomyśleć o wakacyjnych planach. Zdrowie w porządku. RAK (22 VI 22 VII) W sprawach zawodowych nie będą to dobre dni. Dopadną Cię wątpliwości, ukryte kompleksy i zmienne humory będą utrudniać Ci podjęcie decyzji i działanie. To, co możesz, odłóż więc w czasie. W drugiej połowie kwietnia będzie już lepiej. Bieżące problemy zdominują wszystko, również sprawy uczuciowe i towarzyskie. Zdrowie w zupełnie dobrej normie. LEW (23 VII 23 VIII) W sprawach zawodowych najbliższe tygodnie będą korzystne. Nie przesadź jednak z planami nie uda Ci się załatwić wszystkiego naraz. Dobre samopoczucie wiara w siebie, radość, opanowanie gwałtownych emocji poprawią Twoje relacje z bliskimi i przyjaciółmi. Może skorzystasz z dobrego okresu i zmierzysz się z przeszłością? PANNA (24 VIII 22 IX) Wiosna dobrze na Ciebie podziała. Będziesz mieć więcej energii i chęci do działania. Zapragniesz nowych wyzwań i odważysz się na działania, które wcześniej oceniałaś jako absolutnie bezsensowne lub nierealistyczne. Odwagi Ci nie brakuje, z pomocą przyjdzie Ci intuicja. Zdrowie bez zarzutu. A finanse? Zależą od Twojej aktywności. WAGA (23 IX 23 X) Wkrótce uda Ci się wreszcie osiągnąć sukces i zrealizować dawno wyznaczony cel. Będziesz szczęśliwa, chociaż zmęczona fizycznie i wyczerpana długotrwałym stresem. Czas zregenerować siły. Zasłużyłaś na to. Do formy pomoże Ci wrócić dobre porozumienie z partnerem i przypływ namiętności. Wkrótce będziesz mogła pomyśleć o nowym przedsięwzięciu. SKORPION (24 X 22 XI) Doskonałe samopoczucie i zdrowie sprawią, że poradzisz sobie z realizacją wszystkich planów zawodowych. To dobry moment na dokończenie rozpoczętych już spraw, powinieneś również pomyśleć o poszerzeniu swojej wiedzy. W finansach kieruj się intuicją, ale postaraj się coś zaplanować w długiej perspektywie. W uczuciach nieporozumienia. STRZELEC (23 XI 21 XII) Nadchodzą dobre dni, w których zarówno sprawy zawodowe, jak i finansowe będą się rozwijały tak pomyślnie, że zakręci Ci się w głowie. Żadne dolegliwości zdrowotne nie przeszkodzą Ci w realizacji śmiałych planów. Tylko w sprawach uczuciowych będzie sporo komplikacji: nieporozumienia, brak harmonii, napięcia, konflikty. KOZIOROŻEC (22 XII 20 I) Ciągnie Cię do podjęcia działań na szeroką skalę, ale lepiej będzie, jak się wstrzymasz. Twoja sprawność nie dorównuje chęciom, co grozi Ci przykrymi konsekwencjami, zwłaszcza finansowymi. Także w relacjach międzyludzkich czekają Cię trudności. Bliscy i znajomi będą mieli dosyć Twojego zarozumialstwa. Chyba możesz zrobić coś w tych obu sprawach? Za atwiamy formalnoêci w domu klienta Redutowa 25, tel Staszica 7/9, tel Mi dzynarodowy Transport Zmar ych CA ODOBOWO: po àczenia bezp atne , marca 2013 Teatr na Woli ul. Kasprzaka 22 tel w marcu: 22 marca (piątek) godz Nasza klasa 23 marca (sobota) godz Nasza klasa. Teatr przyjazny studentom 6 i 7 kwietnia (sobota, niedziela) godz Madame 13 i 14 kwietnia (sobota, niedziela) godz Kamasutra Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz oraz godzinę przed spektaklem. Rezerwacja biletów: tel oraz labodram.pl. Scena im. G. Holoubka PKiN, pl. Defilad 1 tel w marcu: 22 marca (piątek) godz Cudotwórca 23 i 24 marca (sobota, niedziela) godz Persona. Marilyn Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz i , w soboty od , w niedziele (w dniu spektaklu) Kontakt: , Bilety na wszystkie spektakle Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy są dostępne w trzech kasach teatru. Warszawskie Spotkania Teatralne kwietnia 2013 r. Na scenach Teatru Dramatycznego, Teatru Studio oraz Teatru Polskiego będzie można zobaczyć aż 19 przedstawień. Sprzedaż biletów rozpoczęła się 14 marca. Teatr Scena Prezentacje ul. Żelazna 51/53 tel faks w marcu: 22 marca (sobota) godz Oskar dla Emily 26 marca (wtorek) godz Klan wdów 4 kwietnia (czwartek) godz Klan wdów 9 i 10 kwietnia (wtorek, środa) godz Diabeł w purpurze 12 i 17 kwietnia (piątek, środa) godz Spadkobiercy 19 i 21 kwietnia (piątek, niedziela) godz Oskar dla Emily 23 i 24 kwietnia (wtorek, środa) godz Martwa królewna 25 i 26 kwietnia (czwartek, piątek) godz Lady Oscar 27 kwietnia (sobota) godz Lady Oscar Kasa czynna (tel ): wtorek sobota: , w niedziele i święta: trzy godziny przed spektaklem. Prosimy o odbiór rezerwacji w ciągu trzech dni MINI- -informator POGOTOWIA Ratunkowe % 999 i 112 (z tel. komórkowego) Oddział Wola, ul. Ksprzaka 17 % (22) Oddział Bemowo, ul. Kartezjusza 3 % (22) Gazowe % 992, (22) Ciepłownicze % 993, (22) Energetyczne % 991, (22) Wodno-kanalizacyjne % 994, (22) Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia % (22) POLICJA % 997 Komisariat Warszawa Wola, ul. Żytnia 36, % (22) Komisariat Warszawa Bemowo, ul. Raginisa 4, % (22) STRAŻ MIEJSKA % STRAŻ POŻARNA % 998 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4, ul. Chłodna 3, % (22) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7, ul. Powstańców Śląskich 67, % (22) Bemowski Telefon Zaufania (22) Czynny: środy , piątki NASZA str Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 1 do 15 utworzą rozwiązanie Poziomo: 1) radziecki konstruktor szybowców i samolotów ( ); 7) urzędnik dworski organizujący polowania; 8) aromatyczny alkohol z różnych gatunków owoców; 9) operacja; 10) podium dla kata; 12) japoński chuligan; 14) imię Pustelnika z III części Dziadów ; 16) krakowskie lotnisko; 19) szkoda; 21) witamina PP; 22) atol w archipelagu Hawaje; 23) grupa ludzi wybitnych. Pionowo: 1) na kopercie; 2) gilza; 3) przewlekła choroba nerek; 4) drzwi do czołgu; 5) placek biszkoptowy przekładany bakaliami; 6) właściciel majątku ziemskiego; 11) człowiek zaufany; 13) dochody rodziny panującej; 15) rodzaj płaskiego statku rzecznego; 17) popularna bogini egipska; 18) polskie włókno poliestrowe; 20) nóż szewski. WOLA ul. Górczewska 176 tel tel. całodobowy Praga Płd. ul. Grochowska 285 tel tel. całodobowy PEŁNY ZAKRES USŁUG NISKIE CENY WYSOKI STANDARD I GODNE WARUNKI OSTATNIEJ POSŁUGI BEZPŁATNY DWUTYGODNIK Ad res re dak cji (do korespondencji): Redakcja Naszej Gazety Woli i Bemowa Warszawa 102 skrytka pocztowa 13 tel , faks Redaguje zespół Wy daw ca: AWI GAZETY Sp. z o.o. (adres jak wyżej) Reklamy i ogłoszenia: tel , , faks Ce ny ogło szeń: Moduł podstawowy (5x5) cm 106 zł Pierw sza stro na + 100% Ostatnia strona + 50% Ogło sze nia drob ne: 1 10 słó w 15 zł, słów 25 zł. Dla sta łych klien tów du że rabaty Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT. Ogło sze nia płat ne z góry. Za treść ogło szeń, re klam i artykułów sponsorowanych re dak cja nie od po wia da. 5 22/S/2013

8 51/S/2013

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Nazwa organizacji/instytucji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Adres Telefon Strona www E-mail Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e- mail) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Typ przedsięwzięcia*

Bardziej szczegółowo

Razem Bezpieczniej: Dzień Dziecka na pl. Bankowym

Razem Bezpieczniej: Dzień Dziecka na pl. Bankowym Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/7467,razem-bezpieczniej-dzien-dziecka-na-pl-bankowym.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 października 2017, 19:28 01.06.2011 Razem Bezpieczniej:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy 5 marca 2013 r. ArtBem, ul. Górczewska 201 Sposób realizacji Status sprawy Uwagi

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy 5 marca 2013 r. ArtBem, ul. Górczewska 201 Sposób realizacji Status sprawy Uwagi Lp. Przedmiot sprawy, lokalizacja, której dotyczy 1 Zgłoszono problem utrzymania porządku w czasie imprez na Lotnisku Babice parkowanie samochodów na uliczkach osiedlowych, a nie na płatnych parkingach

Bardziej szczegółowo

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom.

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. Mogą to być koty: Gdyby również zaszła taka potrzeba zaopiekowalibyśmy się

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. Ulica: Numer budynku Numer lokalu. Ulica: Numer budynku Numer lokalu

W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. Ulica: Numer budynku Numer lokalu. Ulica: Numer budynku Numer lokalu ....... /organizator/ Prezydent Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm Chełm, dnia.... W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ I. WNIOSKODAWCA: 1. Imię i nazwisko / nazwa

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA Miasta Otwocka. Zadania realizowane na przykładzie roku 2016

STRAŻ MIEJSKA Miasta Otwocka. Zadania realizowane na przykładzie roku 2016 Miasta Otwocka Zadania realizowane na przykładzie roku 2016 Straż Miejska Miasta Otwocka powołana została 1 marca 1994 roku do realizacji celów określonych w ustawie o strażach gminnych, tj. m.in. : ochrona

Bardziej szczegółowo

Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 20 września 2015, 09:26 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 06 listopada 2008 Zadzwoń pod 116 111 - konferencja prasowa inaugurująca bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.410.002.07.2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I. Dane identyfikacyjne kontroli P/15/078 Reagowanie Policji

Bardziej szczegółowo

SZLABANY I SYSTEMY PARKINGOWE OFERTA POGLĄDOWA

SZLABANY I SYSTEMY PARKINGOWE OFERTA POGLĄDOWA SZLABANY I SYSTEMY PARKINGOWE OFERTA POGLĄDOWA O FIRMIE Firma ELF istnieje na polskim rynku od 1992 roku. Od samego początku naszej działalności zajmujemy się systemami zabezpieczeń dla domków jednorodzinnych,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39233,policyjne-zabezpieczenie-szczytu-nato-w-warszawie.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 05:59 Strona

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

Ogólnopolskie Telefony Zaufania Ogólnopolskie Telefony Zaufania 116 111 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Baw się wesoło, bezpiecznie i zdrowo Program Ferii Zimowych w Ustce 02-15 luty 2015r.

Baw się wesoło, bezpiecznie i zdrowo Program Ferii Zimowych w Ustce 02-15 luty 2015r. Baw się wesoło, bezpiecznie i zdrowo Program Ferii Zimowych w Ustce 02-15 luty 2015r. 02 luty Poniedziałek 10.00-11.30 Klasyczne animacje Disney a Pocahontas 12.00-13.30 Feryjny Konkurs Plastyczny Indiański

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I ZABAWA W RAMACH I GONITWY IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA NA TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH SŁUŻEWIEC

EDUKACJA I ZABAWA W RAMACH I GONITWY IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA NA TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH SŁUŻEWIEC POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/144969,edukacja-i-zabawa-w-ramach-i-gonitwy-im-gen-wladyslawa-andersa-na-torze- Wyscigow.html Wygenerowano: Sobota, 15 lipca 2017, 11:43 EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

6. EDYCJA KAMPANII SPOŁECZNEJ BĄDŹMY RAZEM BEZPIECZNI

6. EDYCJA KAMPANII SPOŁECZNEJ BĄDŹMY RAZEM BEZPIECZNI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/99911,6-edycja-kampanii-spolecznej-badzmy-razem-bezpieczni.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 02:30 Strona znajduje się w archiwum. 6.

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz ISSN 1429-8589 Nr 11/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Niech te najpiękniejsze w roku święta

Bardziej szczegółowo

Bieg Uniwersytetu Medycznego r. RaceBook

Bieg Uniwersytetu Medycznego r. RaceBook Bieg Uniwersytetu Medycznego 2017 30.09.2017 r. RaceBook Drodzy Biegacze! Z ogromną radością spotkamy się z Wami 30 września 2017 r. w Miasteczku Biegowym podczas 3. Biegu Uniwersytetu Medycznego we iu.

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12074,najwieksza-operacja-sluzb-od-czasu-papieskiej-pielgrzymki.html Wygenerowano: Czwartek, 7 stycznia 2016, 11:56 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 05

Bardziej szczegółowo

POLICYJNE PODSUMOWANIE AIR SHOW RADOM 2015

POLICYJNE PODSUMOWANIE AIR SHOW RADOM 2015 Strona znajduje się w archiwum. POLICYJNE PODSUMOWANIE AIR SHOW RADOM 2015 700 policjantów czuwało nad bezpieczeństwem widzów podczas pokazów lotniczych Air Show Radom 2015, które odbyły się w dniach 22-23

Bardziej szczegółowo

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie Twój Salon Kosmetyczny na Twój doradca w internecie Czy prowadzisz już fanpage na Facebook Swojego salonu? TAK NIE Sprawdź na kolejnych slajdach czy wszystkie elementy są przez ciebie dobrze przygotowanie

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI SZTAB ZLOTU. zaprasza na CARAVANINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI. które odbędą się w dniach 29.05-2.06.2013 r.

AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI SZTAB ZLOTU. zaprasza na CARAVANINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI. które odbędą się w dniach 29.05-2.06.2013 r. AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI zaprasza na CARAVANINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI II Runda CARAVANINGOWYCH MISTRZOSTW POLSKI PZM II Eliminacja MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU CARAVANINGOWEGO PZM które odbędą się w dniach

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

Na stan 6 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 5 lista obecności w załączeniu.

Na stan 6 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 5 lista obecności w załączeniu. Protokół Nr ORN.0012.3.10.2015 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 20 października 2015 r. Na stan 6 członków komisji w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

DEBATY SPOŁECZNE BROK

DEBATY SPOŁECZNE BROK DEBATY SPOŁECZNE BROK 6 marca 2013 r. ZDIAGNOZOWANIE POTRZEB I OCZEKIWAŃ SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA CEL DEBATY Tematyka debaty: zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Ferie 2018 z Gorlicach

Wiadomości. Ferie 2018 z Gorlicach Wiadomości Czwartek, 8 lutego 2018 Ferie 2018 z Gorlicach Ferie tuż tuż, pogoda dopisuje, a Miasto Gorlice nie zapomina o swoich najmłodszych mieszkańcach! Burmistrz Miasta Gorlice,, Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w czerwcu 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w czerwcu 2014 roku. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w czerwcu 2014 roku. 986 MISJA STRAŻY MIEJSKIEJ Straż Miejska powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Łodzi i spełnia służebną rolę

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Miasteczko ruchu drogowego uroczyście otwarte

Miasteczko ruchu drogowego uroczyście otwarte Miasteczko ruchu drogowego uroczyście otwarte [dropcap] [/dropcap]jedno z najnowocześniejszych w Polsce i jedyne tak profesjonalne Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka w Warszawie zostało

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczki do Warszawy (warsztaty czekoladowe, taras widokowy PKiN, ZOO)

Regulamin wycieczki do Warszawy (warsztaty czekoladowe, taras widokowy PKiN, ZOO) Regulamin wycieczki do Warszawy (warsztaty czekoladowe, taras widokowy PKiN, ZOO) 1. Zbiórka w dniu 8 lutego 2016r. o godz. 7:15 na parkingu przy Garwolance. 2. Ustawiamy się przy autokarze. 3. Wsiadamy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia podmiot występujący

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE ZATWIERDZAM INSPEKTOR SZKOLENIA DG RSZ gen. bryg. Andrzej DANIELEWSKI Warszawa, dn...2015 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE SZEF ODDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy DZIELNICA BEMOWO M.ST. WARSZAWY Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Krzysztof Zygrzak zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik seniora. telefon 721 308 790 lub e-mail j.suchomska@pzr.org.pl.

Niezbędnik seniora. telefon 721 308 790 lub e-mail j.suchomska@pzr.org.pl. Niezbędnik seniora Przekazujemy ten spis kontaktów, które mogą być Państwu pomocne na co dzień. Listę stworzyli z nami w ramach projektu Senior Aktywny Mieszkaniec! seniorzy i seniorki oraz przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Polska jako 12 kraj w UE wprowadza system Child Alert

Polska jako 12 kraj w UE wprowadza system Child Alert Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 6 listopada 2015, 16:55 Strona znajduje się w archiwum. Środa, 20 listopada 2013 Polska jako 12 kraj w UE wprowadza system Child Alert 21 listopada została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD r. DO r. I DANE OGÓLNE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD r. DO r. I DANE OGÓLNE Sosnowiec, dnia 10.01.2005r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD 01.01.2004r. DO 31.12.2004r. I DANE OGÓLNE 1\ Status prawny oraz zakres kompetencji. Straż Miejska w Sosnowcu została

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

MIASTO DO ŻYCIA PRAGA

MIASTO DO ŻYCIA PRAGA MIASTO DO ŻYCIA PRAGA przygotowanie: Wojciech Roszkowski Nocne życie w Pradze (1) Jjjjjjjjjj Nocne życie w Pradze (2) Cca 1.500 barów, klubów i restauracji w dzielnicy Praga 1 Ponad 5.000.000 turystów

Bardziej szczegółowo

LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LISTA POTRZEB MIESZKAŃCÓW SPORZĄDZONA W RAMACH PROJEKTU FIO NASZE OSIEDLE: RAZEM DECYDUJEMY REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Marek Kamiński najbardziej znany polski polarnik i podróżnik

Marek Kamiński najbardziej znany polski polarnik i podróżnik RAGE - RACE 2009 NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWA IMPREZA MOTORYZACYJNA W POLSCE BRUDZEW STADION SPORTOWY 3 lipca 2009 (piątek) od godz. 14:00 Marek Kamiński najbardziej znany polski polarnik i podróżnik Jerzy Dziewulski

Bardziej szczegółowo

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DOM KULTURY K O L O R O W A 02 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75 www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com KONKURS MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 I. Podstawa prawna. 1 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2017 Z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Czeladź z dnia r.

Protokół nr 3/2017 Z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Czeladź z dnia r. Protokół nr 3/2017 Z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Czeladź z dnia 24.04.2017r. W posiedzeniu udział wzięli: Rada Seniorów w składzie 1. Strzelecka Barbara - przewodnicząca Rady Seniorów 2. Daniel Zbigniew

Bardziej szczegółowo

1 Wykonanie montażu kamery wizyjnej

1 Wykonanie montażu kamery wizyjnej 1 Wykonanie montażu kamery wizyjnej Działka nr 385/3 Obręb 21 (teren Przedszkola Miejskiego) Wykonanie kamery wizyjnej posadowionej na terenie przedszkola, skierowanej w kierunku placu zabaw na osiedlu

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2013/2014 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23

Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23 Spis treści Wstęp 13 Wykaz zastosowanych skrótów 18 CZĘŚĆ I Rozdział 1 Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23 1.1. Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy.

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy. Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy. TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE 0 800 100 022 - bezpłatna infolinia

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy.

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy. Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy. TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE 0 800 100 022 - bezpłatna infolinia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. 8 Lut :00 25 Lut :00 ul. Obrońców Pokoju 4

Kalendarz imprez. 8 Lut :00 25 Lut :00 ul. Obrońców Pokoju 4 Kalendarz imprez https://www.karpacz.pl 8 Lut 2018 11:00 25 Lut 2018 21:00 ul. Obrońców Pokoju 4 Strefa Kibica Eurosportu - Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pyeongchang 2018 Miasto Karpacz wspólnie z Urzędem

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ZADBALI O BEZPIECZEŃSTWO PIELGRZYMÓW NA KATOWICKIM LOTNISKU MUCHOWIEC

POLICJANCI ZADBALI O BEZPIECZEŃSTWO PIELGRZYMÓW NA KATOWICKIM LOTNISKU MUCHOWIEC POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129711,policjanci-zadbali-o-bezpieczenstwo-pielgrzymow-na-katowickim-lotnisku-mucho wiec.html Wygenerowano: Poniedziałek, 9 stycznia 2017, 18:28

Bardziej szczegółowo

Barometr Warszawski. Czy, ogólnie rzecz biorąc, interesuje się Pan(i) działaniami władz miasta?

Barometr Warszawski. Czy, ogólnie rzecz biorąc, interesuje się Pan(i) działaniami władz miasta? Czy, ogólnie rzecz biorąc, interesuje się Pan(i) działaniami władz miasta? bardzo się interesuję specjalnie śledzę wiadomości na ten temat 14% trochę się interesuję 43% mało się interesuję 29% w ogóle

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE Piła, 2014 r. Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile ZATWIERDZAM SZEF ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014

Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Działanie DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY - PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014 Materiał wypracowany w czasie Warsztatów Wprowadzających do tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz wybór działanie Dostępni Samorządowcy

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWE I CO DALEJ?

KIESZONKOWE I CO DALEJ? Aby Twoje dziecko mogło nauczyć się pewnych zasad i nawyków finansowych, to musi mieć na czym się uczyć. Czyli dostawać regularne i stałe kieszonkowe. Wtedy konieczna jest odpowiedź na 2 pytania: Ile dawać?

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1473/13 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2013 r.

Uchwała Nr 1473/13 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2013 r. Uchwała Nr 1473/13 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Scentralizowanego Funduszu Zdrowotnego w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 29 sierpnia 2016 r., godz. 9.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku Straż jest jednostką organizacyjną gminy i spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej,

Bardziej szczegółowo

- Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych Nr 3 w Milanówku Krzysztof Filipiak, gospodarz Przystanku PaT

- Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych Nr 3 w Milanówku Krzysztof Filipiak, gospodarz Przystanku PaT PROFILAKTYKA A TY Źródło: http://pat.policja.gov.pl/pat/wydarzenia/2903,brawo-milanowek.html Wygenerowano: Niedziela, 9 października 2016, 14:05 BRAWO MILANÓWEK! Drugi Gminny Przystanek PaT w Milanówku

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół 2002-2012. Koło nr 11

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół 2002-2012. Koło nr 11 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW Koło nr 11 Koło nr 11 jest bardzo młode. Nasz początek działalności to luty 2011. Pomimo krótkiego stażu i niewielkiej ilości członków staramy się aktywnie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.10.2015 PROTOKÓŁ z X sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 24 czerwca 2015 r. (godz. 18:00) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Bieszczady Pilates Rozwój Wyjazd rozwojowo rekreacyjny

Bieszczady Pilates Rozwój Wyjazd rozwojowo rekreacyjny Bieszczady Pilates Rozwój Wyjazd rozwojowo rekreacyjny 03 07.06.2017 Masz czasem dość tempa, w którym żyjesz? Łapiesz się czasem na tym, że nie pamiętasz jak dojechałeś do pracy? Zapominasz czasem zjeść

Bardziej szczegółowo

Kto mo ż e bra ć w niej udzia ł?

Kto mo ż e bra ć w niej udzia ł? Pierwsze kroki Czym jest Podwórkowa Gwiazdka? Dobrowolnym, sąsiedzkim świętem; Wydarzeniem, które nie wymaga nakładów finansowych, tylko dobrych chęci i odrobiny zaangażowania; Okazją do nawiązania dobrosąsiedzkich

Bardziej szczegółowo

Prawo do życia Bez kompromisu

Prawo do życia Bez kompromisu Bogdan Chazan Prawo do życia Bez kompromisu rozmawia Maciej Müller 3 Wydawnictwo WAM Wprowadzenie Na terenie publicznej placówki odmówił Pan przerwania ciąży u pacjentki, u której dziecka zdiagnozowano

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

Rowerem bezpiecznie do celu

Rowerem bezpiecznie do celu Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/9849,rowerem-bezpiecznie-do-celu.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 09:47 Strona znajduje się w archiwum. Niedziela, 03 czerwca 2012 Rowerem bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym.

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym. 7 czerwca 2013r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 13 już Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę RADKOM. Impreza od zawsze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska w Toruniu w służbie lokalnej społeczności

Straż Miejska w Toruniu w służbie lokalnej społeczności Straż Miejska w Toruniu Razem z Mieszkańcami Straż Miejska w Toruniu w służbie lokalnej społeczności Razem z Mieszkańcami 22 października 2015 roku Straż Miejska w Toruniu otrzymała certyfikat w rządowym

Bardziej szczegółowo

Zakończyły się Targi Super Senior!

Zakończyły się Targi Super Senior! pokaz_miss_po_50-tce.jpg [1] Fot. Pokaz Miss po 50-tce Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Strona 3 z 5 30 kwietnia 2015 25 26 kwietnia (sobota, niedziela) 2015 roku w Ptak Fashion City w Hali Ptak Expo odbyły się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CEL IMPREZY:

REGULAMIN CEL IMPREZY: REGULAMIN CEL IMPREZY: - popularyzacja imprez na orientację - popularyzacja walorów krajoznawczych Ziemi Kłodzkiej, - upowszechnianie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem ORGANIZATOR: Klub InO

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Policja 997. Polska Policja Dziś

Policja 997. Polska Policja Dziś Policja 997 Źródło: http://www.gazeta.policja.pl/997/galeria-1/146473,polska-policja-dzis.html Wygenerowano: Niedziela, 8 października 2017, 22:44 Polska Policja Dziś Minęło już 98 lat od powstania naszej

Bardziej szczegółowo

RODZAJ ZADANIA OGŁOSZENIE

RODZAJ ZADANIA OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w roku 2008 polegających na organizacji różnych form wypoczynku zimowego

Bardziej szczegółowo

Samochód ważny element naszego życia.

Samochód ważny element naszego życia. Samochód ważny element naszego życia. Samochód dla wielu z nas jest podstawowym środkiem transportu bez którego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania. Dzięki niemu możemy dojechać do pracy, na zakupy, na

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

O tym, jakie będziesz miał zabiegi rehabilitacyjne na turnusie, decyduje twój lekarz rodzinny lub specjalista, u którego się leczysz.

O tym, jakie będziesz miał zabiegi rehabilitacyjne na turnusie, decyduje twój lekarz rodzinny lub specjalista, u którego się leczysz. 1 Turnus rehabilitacyjny są to wakacje połączone z zabiegami rehabilitacyjnymi. Zabiegi rehabilitacyjne to na przykład: gimnastyka, masaż, kąpiel w basenie i inne. O tym, jakie będziesz miał zabiegi rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Oferta. Niezale ne wyjazdy. Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz.

Oferta. Niezale ne wyjazdy. Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. Oferta Niezale ne wyjazdy Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. 01 Korzyści 04 dla Ciebie Nasz zespół 02 Oferta 03 Referencje Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. Chcesz podróżować niezależnie,

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r.

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Legionowie nr V/.49/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku I KWARTAŁ miesiąc tematy posiedzeń styczeń Zaopiniowanie budżetu gminy na rok 2003. Zapoznanie z działalnością

Bardziej szczegółowo

Ostatnia prosta!!! Koleżanki i Koledzy Absolwenci AWF w Warszawie.

Ostatnia prosta!!! Koleżanki i Koledzy Absolwenci AWF w Warszawie. Ostatnia prosta!!! Koleżanki i Koledzy Absolwenci AWF w Warszawie. Dzięki Waszemu wsparciu kończymy remont w Klubie Relax Qultura. Robiliśmy to systemem gospodarczym, dlatego wydaliśmy znacznie mniej środków,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 23/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 23/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo