NASZA. AeroMusicals. Zamawianie ogłoszeń. W Forcie Bema Dni Rekonstrukcji 2013 Impreza odbędzie się 13 i 14 kwietnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZA. AeroMusicals. Zamawianie ogłoszeń. W Forcie Bema Dni Rekonstrukcji 2013 Impreza odbędzie się 13 i 14 kwietnia"

Transkrypt

1 b Następne wydanie ukaże się 12 kwietnia 2013 r. b Następne wydanie ukaże się 12 kwietnia 2013 r. b NASZA Zadbaj o swój słuch Wszyst kie oso by ma ją ce trud no ści ze sły sze niem mo gą bez płat nie zba dać słuch i za się gnąć fa cho wej po ra dy w ga bi ne tach fir my Fo ni kon w przy chod niach spe cja li stycz nych przy ul. księcia Janusza 23 (tel ) i ul. Kartezjusza 2 ( ). Fo ni kon jest lau re atem wy róż nie nia Fir ma God na Za ufa nia Pro po nu je sze roki wy bór no wo cze snych apa ra tów słu cho wych i ak ce so riów fir my Oti con, któ ra od po nad 100 lat słu ży po mo cą oso bom sła bo sły szą cym. Za pra sza my! 326/S/ /AO/ marca 2013 Nr 6 (177) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN rok X AeroMusicals Pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych, wiary mocniejszej niż zwątpienie, kolorowych pisanek i mokrego śmigusa-dyngusa, wielu spotkań z bliskimi oraz radości z powracającej do życia przyrody naszym Czytelnikom, Reklamodawcom i Sympatykom W imieniu organizatorów i swoim własnym gorąco zapraszamy fanów małego i dużego lotnictwa oraz poszukiwaczy nowych wrażeń na najważniejszą imprezę modeli halowych RC w sezonie Mistrzostwa Polski Halowych Modeli Akrobacyjnych AeroMusicals. 23 i 24 marca br. w hali OSiR na Bemowie, przy ul. Obrońców Tobruku 40, oprócz dwóch konkurencji mistrzowskich, tzn. akrobacji precyzyjnej F3P i AeroMusicals, zostaną też rozegrane Ogólnopolskie Zawody Modeli Halowych RC w konkurencjach: modeli akrobacyjnych F3P-Klub i modeli wyścigowych klasy PYLON. Aero Musicals będzie rozgrywany w Warszawie po raz piąty. Jest to konkurencja modelarska, wymyślona kilka lat temu aby stworzyć wydarzenie medialne atrakcyjne dla widzów. Najogólniej rzecz ujmując, piloci demonstrują swoje umiejętności pilotażu, latając freestyle do rytmów wybranych przez siebie utworów muzycznych. Ciekawostką jest masa startowa modelu gotowego do lotu, która wynosi ok. 100 g. Wrażenia z oglądania AeroMusicals są porównywalne do jazdy figurowej na lodzie, a emocje podczas wyścigu PYLON nie są mniejsze niż podczas wyścigu na żużlu. Dwóch modelarzy juniorów z Artbemu nominowano do składu reprezentacji Polski na 1. Mistrzostwa Świata Halowych Modeli Akrobacyjnych, które odbywały się w dniach 1-10 lutego br. w Coburgu (w Niemczech). Juniorów Piotra Kowalskiego oraz Igora Skawińskiego także zobaczymy na tegorocznych mistrzostwach Polski. Więcej informacji na stronie: Wstęp wolny. Zapraszamy! 40/S/2013 życzy Redakcja Zadłużone mieszkanie pomogę zamienić na mniejsze i spłacę długi kontakt: W Forcie Bema Dni Rekonstrukcji 2013 Impreza odbędzie się 13 i 14 kwietnia na terenie Fortu Bema. Została zorganizowana przez miłośników historii, by zainteresować publiczność minionymi wiekami. Podczas dwóch dni pokazów grupy rekonstrukcyjne przedstawią wybrane wydarzenia, głównie (ale nie jedynie) militarne z okresu od starożytności do II wojny światowej. Dzięki zaangażowaniu członków grup rekonstrukcyjnych zwiedzający będą mogli zapoznać się m.in. z historią Imperium Rzymskiego, jego walk z barbarzyńcami, a także jego upadkiem. Będą mogli zagłębić się w czasy wikingów oraz początków państwa Mieszka I. Na kolejnych stanowiskach zaprezentują się grupy rycerskie z czasów od wypraw krzyżowych do końca XV wieku. Przedstawione zostaną także inne epoki będzie można zobaczyć obozy XVII-wiecznej piechoty polskiej, która pod rozkazami m.in. Stefana Czarneckiego biła Szwedów podczas potopu. Grupy z epoki napoleońskiej zaprezentują sztukę wojenną końca XVIII wieku i początku kolejnego stulecia. Można liczyć na wyjątkowe pokazy artyleryjskie! Prezentacje nie ograniczą się do kręgu europejskiego i śródziemnomorskiego. Swoją dioramę wystawią traperzy północnoamerykańscy, by zaprezentować, czym i jak zdobywano Dziki Zachód. Swoje obozy rozbiją również armie z okresu wojny secesyjnej. XX wiek reprezentowany będzie przez grupy rekonstruujące polskie oddziały z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Licznie stawią się także grupy z czasów II wojny światowej oddziały żołnierzy polskich września 1939 roku, niemieckich najeźdźców, aliantów, wschodnich i zachodnich, oraz jednostki niemieckie końca wojny. Program wzbogacą rzemieślnicy reprezentujący ginące już zawody. Podczas pokazów kowalskich i garncarskich uczestnicy będą mogli poznać techniki wyrobu przedmiotów, którymi posługiwali się ludzie przed setkami i tysiącami lat. Ponadto w imprezie wezmą udział niektóre muzea warszawskie oraz koła naukowe, które zaprezentują swój dorobek. Dni Rekonstrukcji Fort Bema 2013 zapowiadają się bardzo ciekawie. Organizatorzy zapraszają do Fortu Bema 13 kwietnia (sobota) od do i 14 kwietnia (niedziela) od do Zamawianie ogłoszeń tel.: , , fax

2 str marca 2013 Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr 6 Na Bemowie Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich Wielu mieszkańców Bemowa skorzystało z zaproszenia komendanta stołecznego policji nadinspektora Mirosława Schosslera oraz prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i 5 marca wzięło udział w otwartej debacie o bezpieczeństwie w dzielnicy. W dwuipółgodzinnym spotkaniuw Bemowskim Centrum Kultury Artbem uczestniczyli m.in. Zbigniew Leszczyński komendant Straży Miejskiejm. st. Warszawy, Ewa Gawor dyrektor warszawskiego biura bezpeczeństwai zarządzania kryzysowego, inspektor Krzysztof Krzyżanowski szef Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV (obejmującej Wolę i Bemowo) oraz Artur Jaku biak naczelnik IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy (Wolai Bemowo), a także wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Od jesieni 2012 roku podobne debaty odbyły się już w 37 powiatachwojewództwa mazowieckiego. Przyszedłczas na Warszawę, gdzie zaplanowano 18 dzielnicowych debat, w Artbemie odbyła się pierwsza z nich. Podsumowując dotychczasowe spotkania stróżów prawa z mieszkańcami Mazowsza, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski podkreślił, że były bardzo potrzebne. Ważne są nie tylko statystyki, lecz także opinie mieszańców. A te bywająróżne Złe są zwłaszcza pieszych o ruchudrogowym. Poza tym mieszkańcy zwyklenie znają dzielnicowego i nie wiedzą, jaksię z nim skontaktować. Zdaniem wojewody to powinno się zmienić, bo bezpieczeństwo zależy nie tylko od pracy służb, lecztakże od aktywności mieszkańców. Do współpracy zachęcała też prezydent Warszawy. Przypomniała, że od wielu lat w stolicy w ramach progra mu Bezpieczne osiedle mieszkańcydziałają w 125 tzw. grupach osiedlowych, w skład których wchodzą policjanci, strażnicy miejscy i przedstawiciele biura bezpieczeństwa i zarządzaniakryzysowego. W ubiegłym roku odbyłyone 1500 spotkań i rozpatrywały 2,5 tys. spraw. H. Gronkiewicz Waltz poinformowała też, że władze miasta przeznaczyły 15 mln zł na wsparcie straży pożarnej (która jest wzywana także do wypadków) i policję np. na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy urzędem miastaa policją zorganizowano dodatkowe piesze patrole, które kontrolują szczególnieniebezpieczne miejsca stolicy. W tymroku będzie ich 22 tys., na co przeznaczono 4,4 mln zł z budżetu miasta. Współpraca wszystkich służb i instytucji stojących na straży porządku i bezpieczeństwa stolicy przynosi efekty. Jakwynika z badań 75 proc. warszawiakówczuje się bezpiecznie w swoim mieście. Na Bemowie z bezpieczeństwa zadowolonych jest aż 81 proc. mieszkańców, co stawia je wśród najbezpieczniejszychdzielnic stolicy. Burmistrz Jarosław Dąbrowski przypomniał, że Bemowo wciąż się rozbudowuje. W najbliższym czasie możeprzybyć nawet kilkadziesiąt tysięcymieszkańców. W związku z tym podjętojuż rozmowy z komendantem stołecznej policji o utworzeniu dla Bemowa odręb nej komendy. Nadinspektor M. Schossler poinformował, że w policji jest zatrudnio nych ok. 102 tysiące pracowników, z cze go w Warszawie aż 10 tysięcy. Problem stolicy polega na tym, że ok. 75 proc. pracowników policji pochodzi z innychmiast, więc długo nie zagrzewają tu miejsca. Dlatego komendant zachęcał młodych bemowian, którzy najlepiej znająswoją dzielnicę, by zasilili szeregi warszawskiej policji. Szybka reakcja Z kolei inspektor Krzysztof Krzyża nowski, szef Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, przypomniał, że na liczącym 25 km kw. Bemowie wg oficjalnychdanych mieszka ponad 115 tys. osób. Nad ich bezpieczeństwem czuwa 150 policjantów z bemowskiego komisariatu, który ma dwie siedziby: przy ul. Raginisa (wydział kryminalny) oraz przy ul. Pirenejskiej (wydział prewencji). W ubiegłymroku podjęto 19 tys. interwencji, a średni czas oczekiwania na funkcjonariuszyto 12 minut 32 sekundy. Poza tym z przedstawionych statystykmożna się było dowiedzieć m.in. o spadającej w 2012 roku przestępczości, mniejszej liczbie skradzionych samochodówi większej wykrywalności, zwłaszcza jeśli chodzi o przestępstwa narkotykowe (98 proc.) czy bójki i pobicia (80 proc.). Niepokoi natomiast, że ok. 30 proc. tych ostatnich przestępstw popełniają nieletni. Mieszkańcy Bemowa najczęściej skarżąsię na: nietrzeźwych (39 proc.), aktywandalizmu (35 proc.), nocne hałasy (33 proc.), kradzieże (30 proc.) orazniebezpiecznych kierowców (28 proc.). Akcja Zmierzch Sprawy te są dobrze znane warszawskiej straży miejskiej. Uczestniczący w debacie komendant Zbigniew Leszczyński poinformował, że w ubiegłym roku do straży miejskiej wpłynęłook. 500 tysięcy zgłoszeń, w tym 260 tys. od mieszkańców. Najczęściej chodziło o zakłócenia porządku publicznego, nocnego spoczynku, chuligaństwoi wandalizm, agresywne zachowania grupmłodzieży, picie alkoholu w miejscachpublicznych, zachowania nietrzeźwych, zaśmiecanie, niebezpieczną jazdę kierowców, złe parkowanie. Szczegółowe sprawozdanie z pracy IV Oddziału Terenowego, liczącego 152 strażników i obejmującego swym zasięgiem Wolę i Bemowo, przedstawił jegonaczelnik Artur Jakubiak. W ub. rokustraż miejska przyjęła 22 tys. zgłoszeńz Bemowa, w tym 75 proc. pochodziłood mieszkańców dzielnicy. AUDIO-MED APARATY SŁUCHOWE Firma działająca od 1998 r. ZAPRASZA DO NOWEGO GABINETU na bezpłatne badanie słuchu i konsultację audioprotetyka Powstańców Śląskich 45 lok 20, (pasaż Stokrotka, obok Hali Wola) Tel. (22) , Teraz również Mieszkańcy Woli i Bemowa mogą zatroszczyć się o swój słuch! Wiele dotyczyło łamania przepisów i problemów z parkowaniem, np. na osiedlu Obrońców Tobruku, gdziemiejsc jest zbyt mało. Często skarżonosię na spożywających alkohol w miejscach publicznych, np. w obrębie ulic Człuchowskiej, Puszczy Solskiej i Sucharskiego. A także na zakłócanie ciszynocnej z piątku na sobotę i z sobotyna niedzielę, zwłaszcza latem i po imprezach plenerowych. Aby przeciwdziałać tym ekscesom, od sierpnia prowadzona była (i jest nadal) akcja prewencyjna Zmierzch, polegająca na wzmożonym patrolowaniu od godziny niebezpiecznych miejsc. Straż miejska współpracuje z placówkami oświatowymi, z pedagogami szkolnymi, w ramach profilaktyki prowadzizajęcia edukacyjne (np. przedstawieniateatralne), kontroluje miejsca ewentualnych wagarów, otoczenie szkół i jest w stałym kontakcie z dyrektorami, m.in. dzięki tzw. złotemu telefonowi. Przybyli dowiedzieli się też o interwencyjnym SMS dla pasażerów komunikacji miejskiej , z któregomożna skorzystać w nagłej potrzebie. Dokończenie na str. 4 19/AO/2013 Zawał serca... Czy jesteś narażony/narażona na ryzyko? Lokalni lekarze prowadzą badanie kliniczne badanego leku w celu oceny jego zdolności do zmniejszania częstości występowania zawału serca, udaru mózgu i innych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Może się Pan/Pani kwalifikować do udziału w nim, jeżeli: 3 ma Pan/Pani co najmniej 45 lat; 3 przyjmuje Pan/Pani leki obniżające stężenie cholesterolu; 3 ma Pan/Pani podwyższone stężenie trójglicerydów. W przeszłości wystąpiło u Pana/Pani jedno lub więcej z następujących zdarzeń: 3 zawał serca lub udar mózgu 3 choroba serca 3 cukrzyca Wybrani uczestnicy będą otrzymywać opiekę w ramach badania i badany lek bezpłatnie. 59/S/2013 Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: Przychodnia Specjalistyczna PROSEN NZOZ ul. Płocka 17/ Warszawa tel. (22) lub (22) /12

3 Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr 6 22 marca 2013 Renta dożywotnia jest bezpieczna. Nie będzie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym! Emerycie, czekasz na ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym? Wierzysz, że wkrótce wejdzie ona w życie? Niestety czeka Cię duże rozczarowanie. W czasie debaty w Krajowej Izbie Gospodarczej przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki nie był w stanie określić, czy przez najbliższe dwa lata zakończą się prace nad dokumentem. Na szczęście zebrani na spotkaniu eksperci stwierdzili, że renty dożywotnie mogą być bezpieczne już teraz. Renta dożywotnia to określona kwota pieniędzy wypłacana co miesiąc do końca życia seniora w zamian za przeniesienie własności mieszkania, domu lub działki na fundusz hipoteczny. Wysokość świadczenia zależy od wartości nieruchomości, wieku oraz płci klienta. Z oferty funduszy hipotecznych mogą skorzystać osoby powyżej 65. roku życia, które są właścicielami mieszkania (domu, działki). Eksperci rynkowi, prawnicy i środowisko naukowe podczas debaty w Krajowej Izbie Gospodarczej przyznali, że renta dożywotnia jest potrzebna polskim seniorom. Już teraz osoby starsze mogą z niej korzystać. Firmy wypłacają im co miesiąc dodatkowe pieniądze, dzięki którym ich klientów stać m.in. na opiekę medyczną, lepsze jedzenie i przyjemności. Co więcej, już teraz takie oferty mogą być bezpieczne. Polskie prawo, a dokładniej Kodeks cywilny, pozwala firmom dbać o interesy seniorów, którzy w zamian za przekazanie funduszowi hipotecznemu prawa własności do mieszkania chcą otrzymywać dożywotnio rentę. Gwarancją bezpiecznej renty są odpowiednie zapisy w umowach, dzięki którym klienci mogą być spokojni o prawo do dożywotniego zamieszkania w swoim domu i pewni comiesięcznych wypłat pieniędzy. Przykładem mogą być umowy zawierane przez Fundusz Hipoteczny Familia. Spółka stosuje przede wszystkim hipotekę umowną, która umożliwia seniorowi odzyskanie należnej mu renty lub całego mieszkania w sytuacji, gdy fundusz przestanie wywiązywać się z warunków umowy. To nic innego jak stosowane przez banki zabezpieczenia na wypadek niespłacania przez klientów rat pożyczek. Bank w tej sytuacji może przejąć nieruchomość. W przypadku renty dożywotniej to właśnie senior korzysta z takich zabezpieczeń jak bank. Może odzyskać 100 procent wartości mieszkania lub nawet sam lokal. Kolejnym ważnym zabezpieczeniem jest prawo do dożywotniego użytkowania nieruchomości wpisane w akcie notarialnym. Dzięki temu zabezpieczeniu klient będzie jedynym użytkownikiem i posiadaczem nieruchomości, bez względu na sytuację finansową funduszu. 15/PP/2013 str. 3 Trzecim, niezwykle istotnym zapisem jest oświadczenie funduszu o poddaniu się egzekucji na mocy art. 777 par. 1 pkt. 5 kpc. Zapis ten ułatwia seniorowi dochodzenie swoich należności. Klient udaje się do sądu, nie w celu potwierdzenia zasadności roszczeń, ale w celu nadania klauzuli wykonalności czyli przesłania zaleceń do komornika. Dzięki tym trzem zabezpieczeniom emeryt, który podpisze umowę z Funduszem Hipotecznym Familia, ma gwarancję wypłaty renty dożywotniej i pozostania w swoim mieszkaniu do końca życia. Nie doczekamy się ustawy Dotychczas urzędnicy zachęcali seniorów, by wstrzymali się z decyzją o skorzystaniu z renty dożywotniej do momentu, aż stworzą ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Podczas debaty w Krajowej Izbie Gospodarczej okazało się, że emeryci byli zwodzeni. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki przyznał, że w najbliższym czasie ustawa nie powstanie. Nie był w stanie potwierdzić, że ustawa, która miała dodatkowo regulować świadczenia renty dożywotniej, wejdzie w życie w ciągu najbliższych dwóch lat. Tymczasem sytuacja polskich emerytów zmusza ich do poszukiwania dodatkowych pieniędzy. Dlatego część z nich już teraz chce skorzystać z oferty renty dożywotniej. Wnioski ekspertów pokazują jasno, że dalsze czekanie na ustawę nie ma sensu. Ustawy bowiem nie będzie, a na rynku działają już firmy, które zapewniają bezpieczeństwo swoim klientom. Dowiedz się, jakie zabezpieczenia już teraz stosuje Fundusz Hipoteczny Familia lub wejdź na stronę: pl i zobacz, ile pieniędzy możesz zyskać! 58/S/2013

4 str marca 2013 Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr 6 Wiosenne porządki Podnoszę głowę zwabiona szalonym ćwierkaniem dobiegającym spod dachu bloku: z trzech otworów wentylujących stropodach wyglądają trzy małe ptasie łebki. To panowie wróblowie, porządkując po zimowej przerwie swoje siedziby, prowadzą zażarte dysputy i nawołują swoje żony. Po chwili pod moimi nogami ląduje całe stare gniazdko. Widać, któryś z panów uznał, że potrzebny będzie generalny remont. Wprawdzie zima wciąż jeszcze nie odpuszcza, ale nasi skrzydlaci sąsiedzi świetnie wiedzą, że zaczął się już okres lęgowy. Najwcześniej chyba zegar biologiczny skłania do aktywności wróble już w początkach lutego obserwowałam je krzątające się wokół swoich mieszkań w stropodachach i rozmaitych szczelinach budynków. Właśnie do jednego z wróbli przyleciała samiczka, w dziobie trzyma znalezione piórko, które posłuży do wyścielenia gniazdka. W tym zakresie ptaki wykazują się dużą pomysłowością i z powodzeniem stosują recycling: znajdują zastosowanie dla takich rzeczy jak sznurki czy skrawki materiałów i papieru. Tristan Jest śliczny, śnieżnobiały, sympatyczny i młody (ma ok. roku). W klatce cały czas płacze i trze noskiem o kraty, usiłując przedostać się na zewnątrz. Za to podczas spaceru może wyrazić siebie jest szalenie towarzyski i radosny, garnie się do ludzi, uwielbia biegać, gonić za piłeczką. Przy adopcji pomoże wolontariuszka Sylwia, tel ul. Marszałkowska 115 Punkt sprzedaży biletów: Hala WOLA, ul. Człuchowska 25 czynny od godz do (tel ) 3 kwietnia (środa) godz Bożyszcze kobiet (Scena 4 kwietnia (czwartek) godz Bożyszcze kobiet ; godz Klub mężusiów 5 i 6 kwietnia (piątek, sobota) godz Dwie połówki pomarańczy (Scena ; godz Klub mężusiów 7 kwietnia (niedziela) godz Wielka przygoda Małej Księżniczki ; godz Kabaret Moralnego Niepokoju; godz Gwiazda i ja (Scena ; godz Kabaret Moralnego Niepokoju 8 kwietnia (poniedziałek) godz Szwedzki stół ; godz Tercet czyli Kwartet (Scena 10 kwietnia (środa) godz O smoku i królu Leniuchu (Scena ; godz Własność znana jako Judy Garland (Scena 11 kwietnia (czwartek) godz Czerwony Kapturek (Scena Również sroki myślą już o założeniu rodziny. Jedna para upatrzyła sobie wierzchołek brzozy naprzeciwko mojego okna. Przez kilka ciepłych dni widywałam ptaki uwijające się żywo przy budowie gniazda: najpierw obcinały dziobami cienkie gałązki, następnie pieczołowicie je układały i splatały. Silny wiatr, który przyszedł z załamaniem pogody, zwiał zalążek konstrukcji i robota poszła na marne. Sroki jednak nie zrezygnowały i w tym samym miejscu budują od nowa, dziś widzę nowe gniazdo, w stadium bardziej zaawansowanym niż poprzednie. Tymczasem ja mimo zimowej aury odbyłam już parę ptasich interwencji. 12 kwietnia (piątek) godz Sceny dla dorosłych, czyli sztuka kochania ; godz Gwiazda i ja (Scena 13 kwietnia (sobota) godz Piotruś Pan ; godz Klimakterium i już (Scena ; Saligia 14 kwietnia (niedziela) godz Dziwna Para 15 kwietnia (poniedziałek) godz Potruś Pan ; Klimakterium i już 16 kwietnia (wtorek) godz O smoku i królu Leniuchu (Scena 17 kwietnia (środa) godz Dwie połówki pomarańczy (Scena 20 kwietnia (sobota) godz Klimakterium i już 21 kwietnia (niedziela) godz Goło i wesoło 24 kwietnia (środa) godz Klimakterium i już (Scena 25 i 26 kwietnia (czwartek, piątek) godz Sextet, czyli Roma i Julian 27 kwietnia (sobota) godz Saligia Kasa (tel ) czynna codziennie w godz lub do rozpoczęcia spektaklu; teatrcapitol.pl Biuro organizacji widowni (tel ) czynne od poniedziałku do piątku w godz ; Administratorzy budynków nie wiedzą lub zapominają, że na zakratowanie otworów w stropodachach konieczne jest uzyskanie zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nawet poza sezonem lęgowym. W tej chwili w wielu stropodachach, które są dostępne dla gołębi, w gniazdach są już młode. Gołębie często odbywają lęgi nawet zimą, jeśli mają sprzyjające warunki. Dlatego, jeśli zamknięcie otworów jest konieczne, bo stropodach będzie ocieplany, zawsze, niezależnie od pory roku, powinno się to odbyć pod nadzorem ornitologicznym. Jeśli stropodach jest siedliskiem innych ptaków, np. jerzyków, RDOŚ wydając zezwolenie, orzeka zwykle obowiązek kompensacji, który polega na zamontowaniu we właściwym miejscu odpowiednich skrzynek lęgowych. Powyższe zasady dotyczą także innych miejsc, gdzie mogą się gnieździć ptaki zasiedlające budynki wszelkich otworów wentylacyjnych i ubytków w elewacji, szczelin pod parapetami, balkonami i blacharską obróbką dachów, za rynnami... Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich (Dokończenie ze str. 2) W bemowskiej debacie chętnie zabierali głos także mieszkańcy, reprezentujący ich radni oraz prezesi spółdzielni mieszkaniowych. Poruszano m.in. sprawy długiego oczekiwania na policję, co komendanci tłumaczyli dużą liczbą interwencji i korkami. Urzędnicy z kolei obiecywali rychłą poprawę po uruchomieniu w Centrum Zarządzania Kryzysowego zintegrowanego systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ludzie żalili się też na wzrost liczby sklepów sprzedających alkohol, zwłaszcza całodobowych, których klienci zakłócają nocny spokój (np. przy ul. Karabeli czy na Bemowie V, przy tzw. czerwonych domkach). Burmistrz tłumaczył, że nie ma prawa nikomu odmówić koncesji. Za to policjanci i strażnicy miejscy obiecali lepiej zająć się wskazanymi miejscami, podobnie jak osiedlowymi uliczkami zastawianymi samochodami (np. w czasie imprez masowych w parku Górczewska czy na lotnisku Babice). Imprezy na wolnym powietrzu często są połączone z głośnym biesiadowaniem skarżyli się mieszkańcy. Prosili też o wzmożoną czujność w tzw. dni meczowe, gdy po osiedlach krążą kibice grafficiarze. A także o zwrócenie uwagi na pędzących po dzielnicy motocyklistów, którzy wraz z nadejściem ciepłych dni urządzają sobie rajdy (np. po ul. Człuchowskiej). Przy okazji mieszkańcy wraz z władzami dzielnicy chwalili skuteczność ustawionego niedawno w pobliżu ul. Powstańców Śląskich fotoradaru, który podobnie jak i drugi u zbiegu ul. Górczewskiej Ptaki w mieście są nam potrzebne i chcemy, żeby z nami zostały. Zaufały nam i osiedliły się pod naszymi dachami, zresztą nie mają innego wyjścia, bo miasto zabrało ich naturalne siedliska w dziuplach starych drzew. Dlatego musimy dołożyć wszelkich starań, i Konarskiego skłania kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Poprawie bezpieczeństwa służy też monitoring. Dzięki 14 kamerom policja ma podgląd na to, co się dzieje w dzielnicy. To ważny czynnik ograniczający przestępczość. Poza tym dzięki kamerom udało się wykryć i rozwiązać wiele spraw. Niestety na razie nie ma pieniędzy na zainstalowanie kolejnych. Chęć współpracy w tym zakresie zadeklarował prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Jelonki Południowe. Stwierdził, że jego spółdzielnia to trudny teren i z tego powodu w 46 budynkach zainstalowano 250 kamer. Niemniej ubolewał, że pięciu dzielnicowych na 10 tys. mieszkańców spółdzielni to za mało. Podobnego zdania był prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Rozłogi, który dodatkowy problem widział w dużej rotacji wśród policyjnych kadr. Szefowie policji też byli zdania, że każdy mieszkaniec powinien znać swego dzielnicowego. Obecnie na Bemowie jest ich 22 (plus jeden wakat), a to za mało. Niewiele można na to poradzić, bo liczba policjantów w dzielnicy zależy od różnych współczynników, w tym m.in. liczby mieszkańców, przestępczości i obszaru. Mieszkańcom nie zawsze też podobał się sposób patrolowania Bemowa. Krytykowali, że funkcjonariusze i strażnicy miejscy zamiast chodzić pieszo i wszędzie zaglądać jeżdżą radiowozami bądź obserwują niebezpieczne miejsca zza szyby zaparkowanego auta. Parki są zdaniem mieszkańców rozjeżdżane przez policyjne samochody, których silniki i tak ostrzegają sprawców wykroczeń przed nadjeżdżającym patrolem. by zapewnić im warunki do bezpiecznego życia. Renata Markowska Fundacja Noga w Łapę. Razem idziemy przez świat To bardzo zbulwersowało naszą redakcyjną koleżankę, która zaproponowała przywrócenie patroli rowerowych. Niestety okazało się, że bemowska policja dysponuje tylko dwoma rowerami. Więcej ich mają podobno strażnicy miejscy, którzy obiecali, że będą ich częściej używać. Śledztwo w sprawie misia Nowością będą patrole konne. Dyrektor Ewa Gawor pochwaliła się, że miasto kupiło 23 konie. Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w tym roku planuje przyznać policji dotację na wydatki bieżące w wysokości 7,3 mln zł. Zostaną przeznaczone na tzw. służby ponadnormatywne, a także właśnie na utrzymanie koni (680 tys. zł) oraz na koszty adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej. Podczas bemowskiej debaty mieszkańcy zgłaszali wiele innych bolączek. Po spotkaniu spisywali je konsultanci społeczni. Straż miejska prowadziła badania ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa. Podobne dane zbierała też policja, z tym że uzupełnione o ocenę pracy swoich funkcjonariuszy i skuteczności działań. Skrzętnie odnotowywano wszelkie uwagi i propozycje. Wszystko po to, aby jak zapewniano naprawić błędy, poprawić działanie i za rok rozliczyć się z mieszkańcami. Powinno być lepiej. Obiecano nawet, że zostanie wyjaśniona sprawa dwukrotnego spalenia bemowskiego misia repliki tego z filmu Barei. (PON)

5 56/S/2013

6 str marca 2013 Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr 6 67/PP/2013 tel.: Zapraszamy na zajęcia muzyczne 13/S/2013 OŚRODEK WYPOCZYNKOWY JANTAR W KRYNICY MORSKIEJ serdecznie zaprasza Seniorów na wiosenne turnusy. 7 dni cena już od 499 zł 14 dni cena już od 999 zł W cenie zakwaterowanie, pełne wyżywienie i zabiegi rehabilitacyjne! Dodatkowo organizujemy: pieczenie kiełbasek przy ognisku, wieczorki taneczne i wycieczki. Adres biura warszawskiego: ul. Marszałkowska 81 lok. 25 Adres ośrodka: ul. Przyjaźni 26, Krynica Morska tel.: (22) , (55) , kom: R.G. ELEKTRONIK SERWIS RTV-VIDEO-LCD n Naprawa telewizorów: Elemis, Philips, LG, Sony i inne LCD n Naprawa i montaż radioodtwarzaczy samochodowych LCD i DVD n Autokarowe systemy AUDIO-VIDEO n Montaż w mikrobusach sprzętu AUDIO-VIDEO i mikrofonów n Montaż czujników parkowania z wyświetlaczem LCD ul. Obozowa 61, Warszawa % (22) /PP/2013 Zamawianie ogłoszeń tel.: , , faks Ogłoszenia drobne A PRZEPROWADZKI 24h/7, WYWÓZ, UTYLIZACJA starych mebli, AGD. Montaż mebli. Tel A PRZEPROWADZKI SPRZĄTANIE PIWNIC, MIESZKAŃ, wywóz mebli, tel ANTYKWARIAT KUPI KSIĄŻKI i inne rzeczy. Tel , CYKLINOWANIE, MALOWANIE, TAPETA, glazura, zabudowy gipsowokartonowe. Tel PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, tapicerki meblowej, samochodowej, tel , (22) , REMONTY GLAZURNIK, HYDRAULIK, elektryk, malowanie, gładzie gipsowe. Tel SPRZEDAM DOM SZEREGOWY na Woli (140 m 2 ), rok budowy Tel TANIO. SZYBKO. GWARANCJA. Protezy zębowe: proteza szkieletowa 500 zł, proteza całkowita 350 zł, naprawa, tel WYNAJMĘ BIURO 20 M 2 na Woli. Kontakt tel Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Wypożyczalnia dla Dzieci nr 29, ul. Konarskiego 6 23 marca (sobota) godz Teatrzyk dla przedszkolaków pt. Bajka o leniwym królu w wykonaniu aktorów z Agencji Artystycznej Dur- Moll. Wstęp wolny. Czytelnia nr XVII, ul. Powstańców Śląskich kwietnia (czwartek) godz Szycie legend, warsztaty Napisali do nas Droga Redakcjo! Informujecie nas Państwo na bieżąco o tym, co dzieje się dobrego na terenie naszego Bemowa. I za to wielkie dzięki. Niestety nie wszystko wygląda tak, jak powinno. Jestem właścicielem garażu przy ulicy Himalajskiej. Teren, na którym wybudowano garaże, był pod zarządem Wojskowej Administracji Koszar. Przy wjeździe od strony ulicy Radiowej postawiła WAM szlaban, klucze otrzymali właściciele garaży. Urząd Dzielnicy się temu sprzeciwił i zażądał odstąpienia terenu. Tak też się stało. Teren przekazano, szlaban zlikwidowano. Ulica Himalajska stała się dostępna dla wszystkich chętnych, by tutaj pozbyć się swoich śmieci. Jesienią ekipa sprzątająca zgrabiła śmieci, które zebrano do worków. czytelniczo-krawieckie dla dzieci 7 11 lat wg Artura Oppmana i Wandy Chotomskiej. Uczestnicy warsztatów słuchają legend warszawskich i szyją zabawki: syrenkę, złotą kaczkę, bazyliszka z przygotowanych przez autorkę warsztatów materiałów. Wstęp wolny. Warsztaty finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa. Mediateka, ul. Pełczyńskiego 28c 11 kwietnia (czwartek) godz Przedstawienie teatralne dla przedszkolaków Legendy psiejskie-czarodziejskie w wykonaniu Teatrzyku Jaś Parandyk. Wstęp wolny. Worki te zgromadzono w pryzmy i pozostawiono do dziś. Część worów została porozrywana i liście wyfrunęły, a wokół tych, które pozostały, przyjeżdżający tu goście gromadzą swoje śmieci. Sprzęt AGD jest na miejscu rozmontowywany przez zbieraczy złomu, a reszta śmieci wraz z workami stanowi śmietnisko. Zdjęcia, które załączam, wykonałem 8 marca 2013 r. Dziś przykrył je śnieg i jest lepiej, ale czy ZACNY ZESPÓŁ REDAKCYJNY zechce sprawę przekazać właściwym decydentom, by zechcieli w tej sprawie pomóc nam właścicielom garaży, którzy przecież płacimy za wykupiony teren i zależy nam, by nie był on śmietnikiem. Wierzę w to, że z Państwa pomocą wiosna będzie niezaśmiecona. Z poważaniem Witold Kawczyński Dom Kultury Działdowska w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Działdowska 6 tel. (22) , kwietnia (czwartek) godz Przyjmij życia wyzwanie, koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu zespołu A My Tacy. W programie wiersze Barbary Białowąs do muzyki Mikołaja Hertla, Grzegorza Góralczyka, Marka Kędziorka, Dariusza Rączki, Dariusza Samoraja i Marcina Musiała w aranżacji Włodzimierza Tyla i Krzysztofa Podstawki. Bezpłatne wejściówki**. 9 kwietnia (wtorek) godz Czy przy Dowcip jest dowcipnie, a przy Boleść boleśnie, prelekcję wygłosi Ewa Grodecka, przewodnik po Warszawie. Zaprasza Warszawskie Stowarzyszenie Przewodników. Wstęp wolny. 10 kwietnia (środa) godz Mały muzykant z Lutosławic, czyli opowieść o dzieciństwie Witolda Lutosławskiego, spektakl teatralny dla dzieci od 3 lat wprowadzający w świat muzyki i sztuki Witolda Lutosławskiego. Dzieci wstęp wolny*. 11 kwietnia (czwartek) godz Koncert popowy z domieszką rocka w wykonaniu Zespołu d Bänd. W programie m.in. utwory: Dokładnie taka jak ty, Wierz we mnie, Szukam ciebie, Nie jesteś sam. Bezpłatne wejściówki**. * bilety na bajkę dla rodziców 7,50 zł, liczba miejsc ograniczona. ** wejściówki dostępne w DK bez możliwości rezerwacji telefonicznej, odbiór wejściówek od 3 kwietnia od godz (liczba miejsc ograniczona). Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Obozowa 85, 5 kwietnia (piątek) godz Koncert Laureatów 36. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Wstęp wolny. 9 kwietnia (wtorek) godz Koncert Laureatów 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. SALON FRYZJERSKO- KOSMETYCZNY ul. Radiowa 18 paw. 2, tel Strzyżenie damskie, męskie Baleyage Koki Przedłużanie, zagęszczanie włosów Regeneracja włosów Manicure, pedicure Makijaż Zabiegi kosmetyczne 187/MH/2012

7 2/S/2013 Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr 6 Horoskop od 22 marca do 11 kwietnia 2013 r. WODNIK (21 I 18 II) Przed Tobą pomyślne tygodnie, wypełnione wieloma wydarzeniami i wrażeniami. Korzystaj z okazji i zaplanuj ważne dla Ciebie działania w sferze zawodowej. Początek kwietnia przyniesie poprawę stanu konta. Także w sferze towarzyskiej i uczuciowej będą to dobre dni. Będzie gorąco i może nawet spotkasz miłość swojego życia. RYBY (19 II 20 III) Często macie rację, ale uważajcie, żeby nie zlekceważyć okoliczności. Obserwujcie to, co się dzieje, i szybko reagujcie na wydarzenia i zagrożenia. Szczególną uwagę skupcie na przestrzeganiu przepisów i dotrzymywaniu terminów. Jeśli będziecie czujne, wszystko powinno pójść dobrze. W uczuciach zamęt i drobne nieporozumienia. BARAN (21 III 20 IV) Z wiosną przepełni Cię optymizm, który będą wzmacniać nadchodzące wydarzenia będziesz mieć wiele powodów do radości. W sprawach zawodowych możesz liczyć na pomyślne dni uda Ci się wykorzystać okazję, może to nawet oznaczać awans. A w uczuciach więcej chwil z bliską osobą, rozkwit czułości i namiętności. W finansach poprawa. BYK (21 IV 21 V) Przed Tobą dobre dni, będziesz sprawnie działał, dostrzegał okazje i je wykorzystywał. Zdecydujesz się też na działania, których dotychczas nie brałeś pod uwagę. Kieruj się intuicją. Postaraj się zrozumieć partnera i okaż mu więcej wyrozumiałości. W finansach możesz spokojnie pozwolić sobie na odrobinę luzu i wydać tyle pieniędzy, ile masz ochotę. BLIŹNIĘTA (22 V 21 VI) Będziesz się teraz cieszyć spokojem i harmonią, co będzie sprzyjać refleksyjnemu nastawieniu do otaczającej Cię rzeczywistości i własnego życia. Ten dystans korzystnie wpłynie na Twoje relacje z ludźmi, zwłaszcza z bliską Ci osobą. W finansach znaczna poprawa, czas więc pomyśleć o wakacyjnych planach. Zdrowie w porządku. RAK (22 VI 22 VII) W sprawach zawodowych nie będą to dobre dni. Dopadną Cię wątpliwości, ukryte kompleksy i zmienne humory będą utrudniać Ci podjęcie decyzji i działanie. To, co możesz, odłóż więc w czasie. W drugiej połowie kwietnia będzie już lepiej. Bieżące problemy zdominują wszystko, również sprawy uczuciowe i towarzyskie. Zdrowie w zupełnie dobrej normie. LEW (23 VII 23 VIII) W sprawach zawodowych najbliższe tygodnie będą korzystne. Nie przesadź jednak z planami nie uda Ci się załatwić wszystkiego naraz. Dobre samopoczucie wiara w siebie, radość, opanowanie gwałtownych emocji poprawią Twoje relacje z bliskimi i przyjaciółmi. Może skorzystasz z dobrego okresu i zmierzysz się z przeszłością? PANNA (24 VIII 22 IX) Wiosna dobrze na Ciebie podziała. Będziesz mieć więcej energii i chęci do działania. Zapragniesz nowych wyzwań i odważysz się na działania, które wcześniej oceniałaś jako absolutnie bezsensowne lub nierealistyczne. Odwagi Ci nie brakuje, z pomocą przyjdzie Ci intuicja. Zdrowie bez zarzutu. A finanse? Zależą od Twojej aktywności. WAGA (23 IX 23 X) Wkrótce uda Ci się wreszcie osiągnąć sukces i zrealizować dawno wyznaczony cel. Będziesz szczęśliwa, chociaż zmęczona fizycznie i wyczerpana długotrwałym stresem. Czas zregenerować siły. Zasłużyłaś na to. Do formy pomoże Ci wrócić dobre porozumienie z partnerem i przypływ namiętności. Wkrótce będziesz mogła pomyśleć o nowym przedsięwzięciu. SKORPION (24 X 22 XI) Doskonałe samopoczucie i zdrowie sprawią, że poradzisz sobie z realizacją wszystkich planów zawodowych. To dobry moment na dokończenie rozpoczętych już spraw, powinieneś również pomyśleć o poszerzeniu swojej wiedzy. W finansach kieruj się intuicją, ale postaraj się coś zaplanować w długiej perspektywie. W uczuciach nieporozumienia. STRZELEC (23 XI 21 XII) Nadchodzą dobre dni, w których zarówno sprawy zawodowe, jak i finansowe będą się rozwijały tak pomyślnie, że zakręci Ci się w głowie. Żadne dolegliwości zdrowotne nie przeszkodzą Ci w realizacji śmiałych planów. Tylko w sprawach uczuciowych będzie sporo komplikacji: nieporozumienia, brak harmonii, napięcia, konflikty. KOZIOROŻEC (22 XII 20 I) Ciągnie Cię do podjęcia działań na szeroką skalę, ale lepiej będzie, jak się wstrzymasz. Twoja sprawność nie dorównuje chęciom, co grozi Ci przykrymi konsekwencjami, zwłaszcza finansowymi. Także w relacjach międzyludzkich czekają Cię trudności. Bliscy i znajomi będą mieli dosyć Twojego zarozumialstwa. Chyba możesz zrobić coś w tych obu sprawach? Za atwiamy formalnoêci w domu klienta Redutowa 25, tel Staszica 7/9, tel Mi dzynarodowy Transport Zmar ych CA ODOBOWO: po àczenia bezp atne , marca 2013 Teatr na Woli ul. Kasprzaka 22 tel w marcu: 22 marca (piątek) godz Nasza klasa 23 marca (sobota) godz Nasza klasa. Teatr przyjazny studentom 6 i 7 kwietnia (sobota, niedziela) godz Madame 13 i 14 kwietnia (sobota, niedziela) godz Kamasutra Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz oraz godzinę przed spektaklem. Rezerwacja biletów: tel oraz labodram.pl. Scena im. G. Holoubka PKiN, pl. Defilad 1 tel w marcu: 22 marca (piątek) godz Cudotwórca 23 i 24 marca (sobota, niedziela) godz Persona. Marilyn Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz i , w soboty od , w niedziele (w dniu spektaklu) Kontakt: , Bilety na wszystkie spektakle Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy są dostępne w trzech kasach teatru. Warszawskie Spotkania Teatralne kwietnia 2013 r. Na scenach Teatru Dramatycznego, Teatru Studio oraz Teatru Polskiego będzie można zobaczyć aż 19 przedstawień. Sprzedaż biletów rozpoczęła się 14 marca. Teatr Scena Prezentacje ul. Żelazna 51/53 tel faks w marcu: 22 marca (sobota) godz Oskar dla Emily 26 marca (wtorek) godz Klan wdów 4 kwietnia (czwartek) godz Klan wdów 9 i 10 kwietnia (wtorek, środa) godz Diabeł w purpurze 12 i 17 kwietnia (piątek, środa) godz Spadkobiercy 19 i 21 kwietnia (piątek, niedziela) godz Oskar dla Emily 23 i 24 kwietnia (wtorek, środa) godz Martwa królewna 25 i 26 kwietnia (czwartek, piątek) godz Lady Oscar 27 kwietnia (sobota) godz Lady Oscar Kasa czynna (tel ): wtorek sobota: , w niedziele i święta: trzy godziny przed spektaklem. Prosimy o odbiór rezerwacji w ciągu trzech dni MINI- -informator POGOTOWIA Ratunkowe % 999 i 112 (z tel. komórkowego) Oddział Wola, ul. Ksprzaka 17 % (22) Oddział Bemowo, ul. Kartezjusza 3 % (22) Gazowe % 992, (22) Ciepłownicze % 993, (22) Energetyczne % 991, (22) Wodno-kanalizacyjne % 994, (22) Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia % (22) POLICJA % 997 Komisariat Warszawa Wola, ul. Żytnia 36, % (22) Komisariat Warszawa Bemowo, ul. Raginisa 4, % (22) STRAŻ MIEJSKA % STRAŻ POŻARNA % 998 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4, ul. Chłodna 3, % (22) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7, ul. Powstańców Śląskich 67, % (22) Bemowski Telefon Zaufania (22) Czynny: środy , piątki NASZA str Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 1 do 15 utworzą rozwiązanie Poziomo: 1) radziecki konstruktor szybowców i samolotów ( ); 7) urzędnik dworski organizujący polowania; 8) aromatyczny alkohol z różnych gatunków owoców; 9) operacja; 10) podium dla kata; 12) japoński chuligan; 14) imię Pustelnika z III części Dziadów ; 16) krakowskie lotnisko; 19) szkoda; 21) witamina PP; 22) atol w archipelagu Hawaje; 23) grupa ludzi wybitnych. Pionowo: 1) na kopercie; 2) gilza; 3) przewlekła choroba nerek; 4) drzwi do czołgu; 5) placek biszkoptowy przekładany bakaliami; 6) właściciel majątku ziemskiego; 11) człowiek zaufany; 13) dochody rodziny panującej; 15) rodzaj płaskiego statku rzecznego; 17) popularna bogini egipska; 18) polskie włókno poliestrowe; 20) nóż szewski. WOLA ul. Górczewska 176 tel tel. całodobowy Praga Płd. ul. Grochowska 285 tel tel. całodobowy PEŁNY ZAKRES USŁUG NISKIE CENY WYSOKI STANDARD I GODNE WARUNKI OSTATNIEJ POSŁUGI BEZPŁATNY DWUTYGODNIK Ad res re dak cji (do korespondencji): Redakcja Naszej Gazety Woli i Bemowa Warszawa 102 skrytka pocztowa 13 tel , faks Redaguje zespół Wy daw ca: AWI GAZETY Sp. z o.o. (adres jak wyżej) Reklamy i ogłoszenia: tel , , faks Ce ny ogło szeń: Moduł podstawowy (5x5) cm 106 zł Pierw sza stro na + 100% Ostatnia strona + 50% Ogło sze nia drob ne: 1 10 słó w 15 zł, słów 25 zł. Dla sta łych klien tów du że rabaty Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT. Ogło sze nia płat ne z góry. Za treść ogło szeń, re klam i artykułów sponsorowanych re dak cja nie od po wia da. 5 22/S/2013

8 51/S/2013

Orkiestrowe szaleństwo

Orkiestrowe szaleństwo b W trosce o drzewa b Mieszkańcy Ursusa czują się bezpiecznie b Skargi i obietnice b fot. Ireneusz Barski NASZA 21 czerwca 2013 Nr 12 (370) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224 Rok XVII Orkiestrowe szaleństwo

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Elekcyjnej

Jubileusz na Elekcyjnej b Pamiętają o założycielu Boernerowa b Jubileuszowe Teraz My b Sobota z ZUS-em b 57/S/2012 NASZA 306/AO/2012 7 grudnia 2012 Nr 21 (171) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1734-0640 rok IX Jubileusz na Elekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Co dalej z Teatrem Ochoty

Co dalej z Teatrem Ochoty b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b fot. Hanna Dziachan NASZA 5 lipca 2013 Nr 13 (371) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224 Rok XVII Co dalej

Bardziej szczegółowo

str. 2 12 października 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 17

str. 2 12 października 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 17 Piękny jubileusz Recytuj Herberta Mały Piknik Lotniczy Mamo, kup mi psa! NASZA 12 października 2012 Nr 17 (354) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224 Rok XVI Zawody w gotowaniu swobodnym 238/MH/2012 fot.

Bardziej szczegółowo

Tulipanada 2013 NASZA. Polacy coraz gorzej słyszą

Tulipanada 2013 NASZA. Polacy coraz gorzej słyszą b Przerwa w modernizacji zieleniaka b Sukces Wspaniałych b Środki na oświatę b fot. Ireneusz Barski fot. Kasia Chmura-Cegiełkowska NASZA 7 czerwca 2013 Nr 11 (369) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Bielanach

Jubileusz na Bielanach b Dwie strony medalu b Wypalenie zawodowe b Drożeją bilety b Wiecha na Łodygowej 11 b NASZA 23 listopada 2012 Nr 20 (137) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 rok VIII Jubileusz na Bielanach Zamawianie

Bardziej szczegółowo

królem cygańskiej gitary. Przed sceną tańczyli i młodzi, i starsi, a bisom nie było końca!

królem cygańskiej gitary. Przed sceną tańczyli i młodzi, i starsi, a bisom nie było końca! b OPS dobrze świadczy pomoc b Dni Małego Lotnictwa b Przebudowa placów zabaw b fot. Z. Morawski NASZA fot. Ireneusz Barski 7 czerwca 2013 Nr 11 (149) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 rok IX Dzień Dziecka

Bardziej szczegółowo

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów b Piknik na Szczęśliwicach b O większy budżet dzielnicy b Z dróg na szkoły b Włoska gra b NASZA 57/S/2012 Zadłużone mieszkanie kupię pomogę zamienić tel. 509 115 546 pan Marek Miły 235/S/2012 14 września

Bardziej szczegółowo

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom

Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom Gazeta bezpłatna i najbliższa ludziom PIZZA ZA PÓŁ CENY szczegóły na www.ahmed.pl maj 2010 ISSN 1505-4497 Nr 5/178 rok XIII Bezpłatna www.psm.poznan.pl Wiwat seniorzy z Batorego Na wszystkich piątkowskich

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła CHMURY NAD MARSA. Drgnęło w zabytkach

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. wesoła CHMURY NAD MARSA. Drgnęło w zabytkach Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Nr 21 (167) 12 grudnia 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Dąbrowski, PO-PiS czy komisarz?

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9 NR 8/9 (124/125) Rok XI Sierpień/Wrzesień 2009 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195 Bielański ratusz odlicza czas do przyjęcia mieszkańców Fot. M. Wasilewski

Bardziej szczegółowo

Budujemy szkołę. Dobry budżet. Skwer Sportów Miejskich. przy Zachodzącego Słońca str. 8. na trudne czasy str. 6. w nowym miejscu str.

Budujemy szkołę. Dobry budżet. Skwer Sportów Miejskich. przy Zachodzącego Słońca str. 8. na trudne czasy str. 6. w nowym miejscu str. ISSN 1897-9777 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY Bemowski Telefon Interwencyjny: 22 53 37 970 www.bemowo.waw.pl nr 10/2012 Budujemy szkołę przy Zachodzącego Słońca str. 8 Dobry budżet

Bardziej szczegółowo

FERIE PEŁNE ATRAKCJI

FERIE PEŁNE ATRAKCJI WA MIEDZESZYÑSKI OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 572 PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH 673-90-99 www.stacjakontrolipojazdow.pl DENTAMEDICA S TA C J A K O N T R O

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. INWESTYCJE DOBUDUJĄ METRU WĄSY Władze miasta ogłosiły, że do 2019 r. powstaną trzy kolejne stacje na Woli. Ruszył

Bardziej szczegółowo

JAK SPÓŁDZIELNIA DBA O MAJĄTEK?

JAK SPÓŁDZIELNIA DBA O MAJĄTEK? styczeń-luty, Nr 1 (95) Styczeń-Luty 2015 ISSN1508-9266 KIEROWCY, PIESI I ROWERZYŚCI Około dwadzieścia tysięcy samochodów muszą pomieścić tereny spółdzielni. Poza nielicznymi parkingami osiedlowymi, większość

Bardziej szczegółowo

PISZEMY O RZECZACH WAŻNYCH

PISZEMY O RZECZACH WAŻNYCH Orły z Bemowa Bemowo Bike jednak ruszy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia Warszawa powstał w lutym 2008 roku. Klub ma charakter stricte piłkarski poza seniorami prowadzi jedenaście roczników chłopców

Bardziej szczegółowo

Odzyskać Fort Chrzanów

Odzyskać Fort Chrzanów Nr 13 (180) 28 sierpnia 2015 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 435 redakcja@gazetaecho.pl REKLAMA w Echu - tel. 508-125-417

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

KONIEC Z ZAWALIDROG! DZIELNICA A DZIEÑ DZIECKA WWW.BEMOWO.WAW.PL

KONIEC Z ZAWALIDROG! DZIELNICA A DZIEÑ DZIECKA WWW.BEMOWO.WAW.PL Ostrzegamy: dùugi weekend bez wiaduktu! DZIELNICA A DZIEÑ DZIECKA szczegó³y na str. 6 Ostatni weekend maja na Bemowie upùynie pod znakiem imprez skierowanych do najmùodszych mieszkañców. Z okazji ich úwiæta

Bardziej szczegółowo

Są działki, nie ma chętnych

Są działki, nie ma chętnych 1221KLęb3A Słabe występy Pogoni w Słupskiej Lidze Okręgowej 13 str. DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 7 000 EGZ. 8 WRZEŚNIA 2010 R. NR 8 (8)/2010 Są działki, nie ma chętnych str. 3 Lęborczanie nie chcą kupować

Bardziej szczegółowo

Czy korki znikną z Legionowa?

Czy korki znikną z Legionowa? AKTYWNOŚĆ ZDROWIE WSPÓLNOTA PORADY Na ścianie wspinaczkowej str. 11 Uwaga pacjenci! str. 8 Zajrzyj do Tygielka str. 6 str. 10 i 11 Miesięcznik z Życia Miasta Egzemplarz bezpłatny 2/2015 Długa droga do

Bardziej szczegółowo

Wola pamięta i nie zapomni

Wola pamięta i nie zapomni Sportowe pożegnanie Lata w Mieście na Bemowie 28 Sierpnia na boiskach OSiR Bemowo pożegnano ostatecznie Lato w Mieście. W ramach tego wyjątkowego pożegnania, dzieci i młodzież z całej Warszawy rozegrały

Bardziej szczegółowo

Podawała niemowlętom fikcyjne szczepionki?

Podawała niemowlętom fikcyjne szczepionki? l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l R O K X I V N R 6 ( 5 1 8 ) 2 1-2 7 L U T E G O 2 0 1 4 I S S N 1 6 4 3-2 8 4 3 G A Z E T A B E Z P Ł A T N A l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r.

Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r. Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r. Napraw swój budżet domowy Str. 2 Ostatnia wola, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o testamencie Str. 2 Jeśli podróżować, to na emeryturze Str. 5 List od Redakcji

Bardziej szczegółowo

Nie dla masztu na Chomiczówce!

Nie dla masztu na Chomiczówce! Nr 1 (243) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK ŁomianekiBielan NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Nie dla masztu na

Bardziej szczegółowo