Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding"

Transkrypt

1 Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie Rzeszów, czerwiec 2016

2 Autorzy raportu: Studenckie Koło Naukowe Socjologów Uniwersytetu Rzeszowskiego Dr Agata Kotowska Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego Dr Hubert Kotarski Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

3 Spis treści Wprowadzenie... 4 Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do planowanej budowy Bloku Energetycznego przy ulicy Sikorskiego Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ulicy Białobrzeskiej Ocena wizerunku firmy w oczach mieszkańców Krosna Spis tabel Spis wykresów... 26

4 Wprowadzenie Badania dotyczące określenia postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie odbyły się w dniach od 27 maja do 2 czerwca 2016 roku. Badanie zostało zrealizowane przez pracowników naukowych i studentów socjologii z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do zebrania danych empirycznych wykorzystano kwestionariusz ankiety, techniką badawczą zastosowaną w badaniu był survey. Badania swoimi zasięgiem objęły dorosłych mieszkańców Krosna. W ramach badania zastosowano proporcjonalno warstwowy dobór próby. Warstwami były: płeć mieszkańców, wiek oraz osiedle / dzielnica zamieszkania badanego. Aby zachować odwzorowanie struktury demograficznej dorosłej populacji mieszkańców Krosna określono proporcje dla poszczególnych warstw wiekowych, płci oraz osiedla / dzielnicy zamieszkania badanego. Łącznie zrealizowano 705 ankiet. Na potrzeby analiz statystycznych respondentów podzielono na pięć przedziałów wiekowych. Dokładny rozkład prezentuje tabela 1. Tabela 1. Rozkład wieku badanych. Wiek Ilość osób Procentowy udział: , , , , ,5 W badaniu chętniej uczestniczyły kobiety. Rozkład badanych ze względu na płeć jest jednak zgodny z rozkładem demograficznym ludności Krosna. Dane dotyczące rozkładu badanych ze względu na płeć przedstawia wykres 1.

5 Wykres 1. Rozkład płci badanych. 48,9 51,1 Kobieta Mężczyzna Najwięcej respondentów mieszkało na osiedlu Ks. B. Markiewicza oraz Krościenku Niżnym, a także dzielnicy Białobrzegi oraz osiedlach Południe i Tysiąclecia. Tabela 2. Rozkład osiedli / dzielnic, w których mieszkają badanych. Ilość osób Procentowy udział: Markiewicza / Krościenko Niżne ,9 Zawodzie 78 11,8 Grota - Roweckiego 64 9,7 Białobrzegi / Południe / Tysiąclecia ,2 Polanka / Suchodół / Turaszówka 85 12,8 Śródmieście / Traugutta 97 14,6

6 Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do planowanej budowy Bloku Energetycznego przy ulicy Sikorskiego. Badani mieszkańcy Krosna zostali zapytani o wiedzę dotyczącą inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie związanej z budową Bloku Energetycznego przy ulicy Sikorskiego. Tabela 3. Wiedza na temat budowy Bloku Energetycznego przy ul. Sikorskiego. Odpowiedź: Liczba odpowiedzi: Procentowy udział Tak ,9 Nie ,1 O planowej inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie związanej z budową Bloku Energetycznego przy ulicy Sikorskiego wiedziało 387, osób co daje 55% odpowiedzi, nie wiedziało natomiast 318 osób, co daje 45% uzyskanych odpowiedzi. W badaniu przeanalizowane źródła informacji dotyczące planowanej inwestycji. Badani mogli podać większą liczbę źródeł, z których czerpali informację. Tabela 4. Źródła informacji na temat budowy Bloku Energetycznego przy ul. Sikorskiego. Źródła informacji Liczba odpowiedzi Procent badanych Z lokalnych portali internetowych ,6 Z gazet lokalnych 93 29,2 Z radia 79 24,8 Z lokalnej telewizji 69 21,7 Z TVP Rzeszów 54 17,0 Ze stron internetowych MPGK 53 16,7 Z ulotek i informacji kolportowanych przez protestujące osoby 51 16,0 Z profilu Facebook MPGK 48 15,1 Inne źródła informacji 41 12,9 O planowanej inwestycji najwięcej osób dowiedziało się z lokalnych portali internetowych (35% ankietowanych), następnie z lokalnych gazet (29% ankietowanych), lokalnego radia (25% ankietowanych) oraz lokalnej telewizji (22% ankietowanych).

7 Ponad czterdzieści trzy procent badanych nie czuje się dobrze poinformowanych na temat planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego przy ulicy Sikorskiego. Jedna trzecia ankietowanych odpowiedziało, że są dobrze poinformowani, natomiast blisko co czwarty nie potrafił stwierdzić czy jest dobrze poinformowany na temat planowanej inwestycji. Wysoki odsetek odpowiedzi trudno powiedzieć świadczy również o niskim poziomie poinformowania na temat planowanej budowy Bloku Energetycznego. Wykres 2. Ocena poinformowania badanych o planowanej budowie Bloku Energetycznego. Czy czuje się Pan(i) dobrze poinformowany na temat planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego przy ul. Sikorskiego? 24,3 32,4 43,2 Tak Nie Trudno powiedzieć Ponad połowa badanych ankietowanych (55%) nie ma wiedzy na temat plusów i minusów związanych z planowaną inwestycją budowy Bloku Energetycznego przy Ulicy Sikorskiego. Nieco ponad jedna czwarta ankietowanych znało zarówno pozytywne, jak i negatywne strony inwestycji, natomiast blisko co piaty badany znał tylko negatywne aspekty inwestycji. Osiem procent badanych znało tylko pozytywne strony inwestycji, a nie znało negatywnych. Analiza stosunku

8 Tabela 5. Wiedza / informacje na temat plusów i minusów związanych z planowaną inwestycją budowy Bloku Energetycznego. Odpowiedzi: Znam tylko pozytywne strony inwestycji, a nie znam negatywnych Znam tylko negatywne strony inwestycji, a nie znam pozytywnych Liczba odpowiedzi: Procentowy udział 53 7, ,5 Znam zarówno pozytywne jak i negatywne strony inwestycji ,7 Nie znam sprawy ,1 Ponad jedna trzecia badanych nie potrafiła określić swojego stosunku do budowy Bloku Energetycznego przy ulicy Sikorskiego. Co dziesiąty badany stwierdził, że jest to zdecydowanie potrzebna inwestycja, nieco ponad co czwarty respondent uważał, że raczej potrzebna. Za raczej niepotrzebną inwestycję, budowę budowy Bloku Energetycznego uważało blisko czternaście procent badanych, zaś zdecydowanie niepotrzebną jedenaście procent ankietowanych. Wykres 3. Ocena postawy do budowy Bloku Energetycznego przy ul. Sikorskiego. 40,0 36,9 35,0 30,0 27,7 25,0 20,0 15,0 10,0 10,6 13,8 11,0 5,0 0,0 Zdecydowanie potrzebna Raczej potrzebna Raczej niepotrzebna Zdecydowanie niepotrzebna Trudno powiedzieć

9 Zaledwie pięć procent ankietowanych brało udział w spotkaniach / konferencjach organizowanych przez MPGK Krosno dotyczących budowy Bloku Energetycznego przy ulicy Sikorskiego. Zdecydowana większość ankietowanych nie brało w nich udziału (92,7%). Tabela 6. Udział w spotkaniach / konferencjach związanych z planowaną inwestycją budowy Bloku Energetycznego. Odpowiedź: Liczba odpowiedzi Procentowy udział Tak 34 4,9 Nie ,7 Nie pamiętam 17 2,4 W badaniu przeanalizowano ponadto wiedzę na temat spotkań dotyczących budowy Bloku Energetycznego przy ulicy Sikorskiego. Okazało się, że taka wiedzę posiadała ponad jedna czwarta ankietowanych. Blisko trzy czwarte nie posiadało takiej wiedzy. Tabela 7. Wiedza na temat spotkań / konferencji związanych z planowaną inwestycją budowy Bloku Energetycznego. Odpowiedź: Liczba odpowiedzi Procentowy udział Tak ,6 Nie ,4 Ponad czterdzieści procent badanych ma obojętny stosunek do inwestycji i jest im obojętna budowa Bloku Energetycznego przy ulicy Sikorskiego. Blisko jedna trzecia ankietowanych jest za budową Bloku Energetycznego, natomiast co czwarty badany jest przeciw planowanej inwestycji. Tabela 8. Stosunek do planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego. Odpowiedź: Liczba odpowiedzi Procentowo udział Jestem za ,9 Jestem przeciw ,8 Nie mam zdania i jest mi to obojętne ,3 Stosunek badanych do planowanej inwestycji został poddany analizie ze względu na płeć, wiek oraz osiedle lub dzielnicę, w której mieszkają respondenci. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych analiz.

10 Wykres 4. Stosunek do planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na płeć , ,5 40, ,6 23,5 26, Jestem za Jestem przeciw Nie mam zdania i jest mi to obojętne Kobieta Mężczyzna Wykres 5. Stosunek do planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na wiek , , ,3 33,1 33,3 32,3 32,6 19,4 20,2 27,8 27,8 27,9 38,9 39,9 39, Jestem za Jestem przeciw Nie mam zdania i jest mi to obojętne plus

11 Wykres 6. Stosunek do planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na dzielnice / osiedle zamieszkania respondenta. 44,6 65,9 Nie mam zdania i jest mi to obojętne 37,1 41,3 41,3 40,4 21,7 12,2 Jestem przeciw 30,2 31,8 25,3 26,2 33,7 22 Jestem za 28,6 31,1 33,3 33, Śródmieście / Traugutta Białobrzegi / Południe / Tysiąclecia Zawodzie Polanka / Suchodół / Turaszówka Grota - Roweckiego Markiewicza / Krościenko Niżne

12 Wśród głosów, które są za budową Bloku Energetycznego przy ulicy Sikorskiego, najczęściej padała odpowiedź że przyniosą one nowe miejsca pracy (29% ankietowanych), ponad jedna czwarta badanych stwierdziła, że będzie to nowoczesny i ekologiczny zakład, co piaty ankietowany uznał, iż poprawi się przez to jakość powietrza, a osiemnaście procent badanych stwierdziło, że będą niższe opłaty za usługi komunalne. Tabela 9. Opinie związane z plusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego. Odpowiedź: Liczba odpowiedzi Procentowy rozkład Będą nowe miejsca pracy 64 29,5 Będzie to nowoczesny i ekologiczny zakład 57 26,3 Poprawi się jakość powietrza 46 21,2 Będą niższe opłaty za usługi komunalne 38 17,5 Inne 12 5,5 Tabela 10. Opinie związane z plusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na płeć (w %). Odpowiedź: Kobieta Mężczyzna Poprawi się jakość powietrza 21,6 22,0 Będą niższe opłaty za usługi komunalne 15,7 20,2 Będzie to nowoczesny i ekologiczny zakład 27,5 26,6 Będą nowe miejsca pracy 32,4 28,4 Inne 2,9 2,8 Tabela 11. Opinie związane z plusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na wiek (w %). Odpowiedź: plus Poprawi się jakość powietrza 29,4 19,0 20,3 20,0 22,0 Będą niższe opłaty za usługi komunalne 20,6 16,7 18,4 24,4 9,8 Będzie to nowoczesny i ekologiczny zakład 26,5 21,4 28,6 28,9 29,2 Będą nowe miejsca pracy 23,5 40,5 32,7 26,7 26,8 Inne 0,0 2,4 0,0 0,0 12,2

13 Markiewicza / Krościenko Niżne Zawodzie Grota - Roweckiego Białobrzegi / Południe / Tysiąclecia Polanka / Suchodół / Turaszówka Śródmieście / Traugutta Tabela 12. Opinie związane z plusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na osiedle/dzielnice zamieszkania respondenta (w %). Odpowiedź: Poprawi się jakość powietrza 11,7 21,8 22,2 22,7 26,3 37,1 Będą niższe opłaty za usługi komunalne 20,0 17,4 27,8 20,5 15,8 11,5 Będzie to nowoczesny i ekologiczny zakład 35,0 17,4 27,8 22,7 10,5 25,7 Będą nowe miejsca pracy 33,3 30,4 22,2 34,1 42,1 20,0 Inne 0,0 13,0 0,0 0,0 5,3 5,7 Wśród głosów przeciw budowie Bloku Energetycznego przy ulicy Sikorskiego, najwięcej ankietowanych obawiało się zwiększonej emisji pyłów i gazów (40,9%). Obawę o zagrożenia awarii bloku i skażenia środowiska wskazało osiemnaście procent badanych, a wyższych cen za usługi komunalne obawiało się czternaście procent respondentów. Tabela 13. Opinie związane z minusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego. Odpowiedź: Liczba odpowiedzi Procentowy rozkład Obawiam się zwiększonej emisji pyłów i gazów 70 40,9 Obawiam się zagrożenia awarii bloku i skażenia środowiska 31 18,1 Obawiam się wyższych cen za usługi komunalne 24 14,0 Obawiam się zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych transportujących materiał do spalarni 18 10,5 Obawiam się pogorszenia jakości wód gruntowych 16 9,4 Obawiam się utraty wartości mieszkania/nieruchomości w okolicach planowanej inwestycji 9 5,3 Inne 3 1,8

14 Tabela 14. Opinie związane z minusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na płeć. Odpowiedź: Kobieta Mężczyzna Obawiam się zwiększonej emisji pyłów i gazów 40,4 41,5 Obawiam się zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych transportujących materiał do spalarni 7,9 13,4 Obawiam się pogorszenia jakości wód gruntowych 7,9 11,0 Obawiam się zagrożenia awarii bloku i skażenia środowiska 25,8 9,8 Obawiam się utraty wartości mieszkania/nieruchomości w okolicach planowanej inwestycji 3,4 7,3 Obawiam się wyższych cen za usługi komunalne 13,5 14,6 Inna obawa 1,1 2,4 Tabela 15. Opinie związane z minusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na wiek. Odpowiedź plus Obawiam się zwiększonej emisji pyłów i gazów 38,5 24,0 29,3 44,7 65,6 Obawiam się zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych transportujących materiał do spalarni 11,5 8,0 14,6 8,5 9,4 Obawiam się pogorszenia jakości wód gruntowych 15,4 12,0 9,8 10,6 0,0 Obawiam się zagrożenia awarii bloku i skażenia środowiska Obawiam się utraty wartości mieszkania/nieruchomości w okolicach planowanej inwestycji 15,4 20,0 19,5 17,0 18,8 3,8 8,0 7,3 4,3 3,1 Obawiam się wyższych cen za usługi komunalne 15,4 28,0 19,5 10,6 0,0 Inna obawa 0,0 0,0 0,0 4,3 3,1

15 Markiewicza / Krościenko Niżne Zawodzie Grota - Roweckiego Białobrzegi / Południe / Tysiąclecia Polanka / Suchodół / Turaszówka Śródmieście / Traugutta Tabela 16. Opinie związane z minusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na osiedle/dzielnice zamieszkania respondenta (w %). Odpowiedź: Obawiam się zwiększonej emisji pyłów i gazów Obawiam się zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych transportujących materiał do spalarni Obawiam się pogorszenia jakości wód gruntowych Obawiam się zagrożenia awarii bloku i skażenia środowiska Obawiam się utraty wartości mieszkania/nieruchomości w okolicach planowanej inwestycji Obawiam się wyższych cen za usługi komunalne 36,7 66,7 47,6 30,6 36,4 55,6 6,2 5,4 23,9 12,3 18,1 0,0 10,2 0,0 0,0 18,4 0,0 5,5 28,6 16,7 9,5 12,2 18,2 22,2 6,1 5,6 0,0 6,1 0,0 5,6 10,2 5,6 19,0 20,4 9,1 11,1 Inna obawa 2,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0

16 Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ulicy Białobrzeskiej. Ponad połowa ankietowanych słyszało o planach modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ulicy Białobrzeskiej. Takiej wiedzy nie posiadało natomiast czterdzieści dwa procent respondentów. Tabela 17. Wiedza na temat planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Odpowiedź: Liczba odpowiedzi Procentowy rozkład Tak ,9 Nie ,1 Trudno powiedzieć 42 6,1 Połowa ankietowanych nie czuje się dobrze poinformowanych na temat planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ulicy Białobrzeskiej. Odpowiedzi trudno powiedzieć udzieliło blisko jedna trzecia badanych. Odsetek dobrze poinformowanych o inwestycji wyniósł blisko dziewiętnaście procent. Wykres 7. Ocena poinformowania badanych o modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Czy czuje się Pan(i) dobrze poinformowana na temat planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej? 30,8 19,0 50,2 Tak Nie Trudno powiedzieć

17 Ponad połowa badanych ma obojętny stosunek do inwestycji i jest im obojętna modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ulicy Białobrzeskiej (52,7%). Blisko jedna trzecia ankietowanych jest za modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, natomiast nieco ponad piętnaście procent badanych jest przeciw planowanej inwestycji. Tabela 18. Stosunek do planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Odpowiedź: Liczba odpowiedzi Procentowo udział Jestem za inwestycji ,0 Jestem przeciw inwestycji ,2 Nie mam zdania i jest mi to obojętne ,7 Stosunek badanych do planowanej inwestycji został poddany analizie ze względu na płeć, wiek oraz osiedle lub dzielnicę, w której mieszkają respondenci. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych analiz. Wykres 8. Stosunek do planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na płeć (w %). 60,0 50,0 53,8 52,1 40,0 30,0 31,8 29,9 20,0 10,0 14,4 18,0 0,0 Jestem za Jestem przeciw Nie mam zdania i jest mi to obojętne Kobieta Mężczyzna

18 Wykres 9. Stosunek do planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na wiek (w %). 70,0 62,6 60,0 58,4 52,4 50,0 46,6 44,2 40,0 33,3 32,6 34,4 30,0 27,5 27,3 20,0 14,3 20,8 14,3 21,4 10,0 9,9 0,0 Jestem za Jestem przeciw Nie mam zdania i jest mi to obojętne plus

19 Wykres 10. Stosunek do planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na dzielnice / osiedle zamieszkania respondenta (w %). 51,1 52,4 Nie mam zdania i jest mi to obojętne 54,2 62,5 47,4 51,9 14,9 14,3 Jestem przeciw 10,9 19,0 18,4 15,1 34,0 33,3 Jestem za 26,8 26,6 34,2 33,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Śródmieście / Traugutta Białobrzegi / Południe / Tysiąclecia Zawodzie Polanka / Suchodół / Turaszówka Grota - Roweckiego Markiewicza / Krościenko Niżne

20 Wśród odpowiedzi za modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ulicy Białobrzeskiej połowa ankietowanych stwierdziło, że będzie to nowoczesny i ekologiczny zakład. Ponad jedna czwarta badanych uznało, że przyniesie to nowe miejsca pracy. Co piąty respondent uważał, że skutkiem modernizacji będą niższe opłaty za odpady. Tabela 19. Opinie związane z plusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Odpowiedź: Liczba odpowiedzi Procentowy rozkład Będzie to nowoczesny i ekologiczny zakład ,4 Będą nowe miejsca pracy 63 27,2 Będą niższe opłaty za odpady 46 19,8 Inne 6 2,6 Tabela 20. Opinie związane z plusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na płeć (w %). Odpowiedź: Kobieta Mężczyzna Będzie to nowoczesny i ekologiczny zakład 46,7 58,3 Będą nowe miejsca pracy 28,7 25,2 Będą niższe opłaty za odpady 23,8 16,5 Inne powody 0,8 0,0 Tabela 21. Opinie związane z plusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na wiek (w %). Odpowiedź: plus Będzie to nowoczesny i ekologiczny zakład 60,0 54,3 40,8 59,1 47,8 Będą nowe miejsca pracy 27,5 26,1 34,7 22,7 23,9 Będą niższe opłaty za odpady 12,5 19,6 24,5 18,2 26,1 Inne powody 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

21 Markiewicza / Krościenko Niżne Zawodzie Grota - Roweckiego Białobrzegi / Południe / Tysiąclecia Polanka / Suchodół / Turaszówka Śródmieście / Traugutta Tabela 22. Opinie związane z plusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na osiedle / dzielnice zamieszkania respondenta (w %). Odpowiedź: Będzie to nowoczesny i ekologiczny zakład 57,8 45,8 47,1 42,5 58,6 54,1 Będą nowe miejsca pracy 23,4 37,5 35,3 40,0 17,2 18,9 Będą niższe opłaty za odpady 17,2 16,7 17,6 17,5 24,2 27,0 Inne powody 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Wśród odpowiedzi przeciw modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ulicy Białobrzeskiej najwięcej ankietowanych obawia się zwiększonej ilości przetwarzanych odpadów (42,9%). Pozostała część obawia się wyższych opłat za wywóz odpadów (29,4%) oraz zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych transportujących odpady do zakładu (23,5%). Tabela 23. Opinie związane z minusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Odpowiedź: Liczba odpowiedzi Procentowy rozkład Obawiam się zwiększonej ilości przetwarzanych odpadów 51 42,9 Obawiam się zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych transportujących odpady do zakładu 28 23,5 Będą wyższe opłaty za odpady 35 29,4 Inne 5 4,2

22 Tabela 24. Opinie związane z minusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na płeć (w %). Odpowiedź: Kobieta Mężczyzna Obawiam się zwiększonej ilości przetwarzanych odpadów 50,7 35,7 Obawiam się zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych transportujących odpady do zakładu 19,0 29,4 Będą wyższe opłaty za odpady 26,0 30,7 Inne 4,3 4,2 Tabela 25. Opinie związane z minusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na wiek (w %). Odpowiedź: plus Obawiam się zwiększonej ilości przetwarzanych odpadów Obawiam się zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych transportujących odpady do zakładu 50,0 45,0 41,6 36,4 40,9 37,5 35,0 5,6 27,3 31,8 Będą wyższe opłaty za odpady 12,5 15,0 47,2 31,8 22,8 Inne 0,0 5,0 5,6 4,5 4,5

23 Markiewicza / Krościenko Niżne Zawodzie Grota - Roweckiego Białobrzegi / Południe / Tysiąclecia Polanka / Suchodół / Turaszówka Śródmieście / Traugutta Tabela 26. Opinie związane z minusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na osiedle / dzielnice zamieszkania respondenta (w %). Odpowiedź: Obawiam się zwiększonej ilości przetwarzanych odpadów Obawiam się zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych transportujących odpady do zakładu 48,4 40,0 57,1 33,3 31,3 53,3 24,1 26,7 14,3 16,7 25,0 40,0 Będą wyższe opłaty za odpady 24,1 20,0 28,6 46,7 37,5 6,7 Inne 3,4 13,3 0,0 3,3 6,2 0,0

24 Ocena wizerunku firmy w oczach mieszkańców Krosna. W badaniu poproszono badanych o odpowiedź na pytanie Z czym kojarzy się Panu(i) nazwa MPGK Krosno? Badani mogli wybrać więcej jak jedną odpowiedź i okazało się, że najwięcej badanych kojarzy nazwę MPGK Krosno z wodociągami i kanalizacją, następnie z rachunkami za wodę i kanalizację, wysypiskiem śmieci przy ulicy Białobrzeskiej oraz z krośnieńską firmą z długą tradycją i autobusową komunikacją miejską. Szczegółowy rozkład odpowiedzi prezentuje tabela 15. Tabela 27. Z czym kojarzy się badanym nazwa MPGK Krosno. Odpowiedź: Liczba odpowiedzi Procent badanych Wodociągami i kanalizacją ,3 Rachunkami za wodę i kanalizację ,3 Wysypiskiem śmieci przy ulicy Białogrzeskiej ,7 Krośnieńską firmą z długą tradycją ,3 Autobusową komunikacją miejską ,0 Siedzibą firmy w Zawodzu ,3 Oczyszczalnią ścieków przy ulicy Drzymały 96 13,7 Budową bloku energetycznego przy ulicy Sikorskiego 91 13,0 Dostarczycielem centralnego ogrzewania 88 12,6 Ciepłownią przy ulicy Łężańskiej 76 10,9 Sponsoringiem krośnieńskiej siatkówki 61 8,7 Inne 19 2,7

25 Spis tabel Tabela 1. Rozkład wieku badanych Tabela 2. Rozkład osiedli / dzielnic, w których mieszkają badanych Tabela 3. Wiedza na temat budowy Bloku Energetycznego przy ul. Sikorskiego Tabela 4. Źródła informacji na temat budowy Bloku Energetycznego przy ul. Sikorskiego Tabela 5. Wiedza / informacje na temat plusów i minusów związanych z planowaną inwestycją budowy Bloku Energetycznego Tabela 6. Udział w spotkaniach / konferencjach związanych z planowaną inwestycją budowy Bloku Energetycznego Tabela 7. Wiedza na temat spotkań / konferencji związanych z planowaną inwestycją budowy Bloku Energetycznego Tabela 8. Stosunek do planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego Tabela 9. Opinie związane z plusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego Tabela 10. Opinie związane z plusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na płeć (w %) Tabela 11. Opinie związane z plusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na wiek (w %) Tabela 12. Opinie związane z plusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na osiedle/dzielnice zamieszkania respondenta (w %) Tabela 13. Opinie związane z minusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego Tabela 14. Opinie związane z minusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na płeć Tabela 15. Opinie związane z minusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na wiek Tabela 16. Opinie związane z minusami planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na osiedle/dzielnice zamieszkania respondenta (w %) Tabela 17. Wiedza na temat planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Tabela 18. Stosunek do planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Tabela 19. Opinie związane z plusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Tabela 20. Opinie związane z plusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na płeć (w %) Tabela 21. Opinie związane z plusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na wiek (w %) Tabela 22. Opinie związane z plusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na osiedle / dzielnice zamieszkania respondenta (w %) Tabela 23. Opinie związane z minusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Tabela 24. Opinie związane z minusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na płeć (w %) Tabela 25. Opinie związane z minusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na wiek (w %) Tabela 26. Opinie związane z minusami planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na osiedle / dzielnice zamieszkania respondenta (w %)

26 Tabela 27. Z czym kojarzy się badanym nazwa MPGK Krosno Spis wykresów Wykres 1. Rozkład płci badanych Wykres 2. Ocena poinformowania badanych o planowanej budowie Bloku Energetycznego Wykres 3. Ocena postawy do budowy Bloku Energetycznego przy ul. Sikorskiego... 8 Wykres 4. Stosunek do planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na płeć Wykres 5. Stosunek do planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na wiek Wykres 6. Stosunek do planowanej inwestycji budowy Bloku Energetycznego podział ze względu na dzielnice / osiedle zamieszkania respondenta Wykres 7. Ocena poinformowania badanych o modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.. 16 Wykres 8. Stosunek do planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na płeć (w %) Wykres 9. Stosunek do planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na wiek (w %) Wykres 10. Stosunek do planowanej modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów podział ze względu na dzielnice / osiedle zamieszkania respondenta (w %)

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii mieszkańców Jaworzna na temat przyłączenia do Związku Metropolitalnego

Badanie postaw i opinii mieszkańców Jaworzna na temat przyłączenia do Związku Metropolitalnego Badanie postaw i opinii mieszkańców Jaworzna na temat przyłączenia do Związku Metropolitalnego Spis treści 1. Nota metodologiczna 2. Przekrój demograficzny respondentów 3. Opinie na temat przyłączenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata Raport z badania ankietowego w ramach projektu Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 017-03 1. Metodologia badania W dniach 1.0.017 r. 07.03.017 r.

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REKORDOWY WSKAŹNIK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA POLAKÓW

REKORDOWY WSKAŹNIK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA POLAKÓW POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/125303,rekordowy-wskaznik-poczucia-bezpieczenstwa-polakow.html Wygenerowano: Środa, 1 listopada 2017, 17:18 Strona znajduje się w archiwum. REKORDOWY

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w oczach internautów. Raport badawczy

Piłka nożna w oczach internautów. Raport badawczy Piłka nożna w oczach internautów Raport badawczy Warszawa, 14 listopada 2011 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-11 listopada 2011 r. za pomocą ankiety on-line na platformie badawczej

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

PRZYSTANKI OBOK MZS nr 4 GODZINY OD 8 DO 17 Ważny w dni nauki szkolnej od

PRZYSTANKI OBOK MZS nr 4 GODZINY OD 8 DO 17 Ważny w dni nauki szkolnej od ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PRZYSTANKI OBOK MZS nr 4 GODZINY OD 8 DO 17 Ważny w dni nauki szkolnej od 2.01.2017 Linia 0 7 Kierunek SZPITAL WOJWÓDZKI PLAC MONT CASSINO (Rondo) 7 DWORZC 10 SZPITAL WOJWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku

Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Departament Programowy Udział w rynku, wielkość i struktura audytorium programów radiowych w IV kwartale 2009 roku ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy.

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Dominika Kawalec Podsumowanie wyników...3 Metodologia...4 Analiza odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

SegregujeMY i odzyskujemy!

SegregujeMY i odzyskujemy! RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO MIESZKAŃCÓW ŻOR NA TEMAT POSTAW WOBEC SEGREGOWNIA ODPADÓW W ramach realizacji zadania publicznego SegregujeMY i odzyskujemy!, współfinansowanego przez Gminę Miejską Żory, przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata

Raport z badania ankietowego w ramach projektu opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata Raport z badania ankietowego w ramach projektu opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017-2023 1. Metodologia badania W dniach od 13.03-30.03.2017 roku

Bardziej szczegółowo

Ankieta Stan sanitarny powietrza

Ankieta Stan sanitarny powietrza Ankieta Stan sanitarny powietrza PŁEĆ LICZBA ANKIETOWANYCH LICZBA OSÓB PROCENTOWO kobieta 65 67,70% mężczyzna 31 32,30% WIEK do 25lat 5 5,20 % 25-45lat 59 61,45% 45-60lat 26 27,10% pow.60 6 6,25% WYKSZTAŁCENIE

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu

Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Odnawialne źródła energii w opinii uczestników konferencji OZE w Opolu Grudzień 2011 1. Uwagi metodologiczne 1.1. Cel, problem i metody badania Celem badania było zapoznanie się z poglądami na kwestie

Bardziej szczegółowo

OPINIE O PROJEKCIE PODATKU KATASTRALNEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2000

OPINIE O PROJEKCIE PODATKU KATASTRALNEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2000 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA

RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA RAPORT ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ NA TEMAT EKOLOGICZNEGO ŻYCIA 1 Badania ankietowe zostały przeprowadzone w Punktach Przedszkolnych w województwie lubuskim w ramach projektu Hurra Idę do przedszkola

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 48/2017 ISSN 2353-58 Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ BS/51/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ BS/51/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Projekt Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim współfinansowany jest ze środków Formy informowania potencjalnych pacjentów podmiotów leczniczych świadczących usługi z zakresu opieki długoterminowej

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok.

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. Zadanie 3 Kursy wyrównawcze Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 w terminie od 11.10.2010 r. do 4.02.2011 r. realizowana była II edycja kursów wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU

1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU 1. OGÓLNE INFORMACJE O BADANIU 1.1. Cele badania Główne cele przeprowadzonego badania zostały określone następująco: Zdobycie wiarygodnych i wyczerpujących informacji o zasięgu, oddziaływaniu i znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) ,

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) , Raport z badania ankietowego Stosunek mieszkańców do ich miejsca zamieszkania na obszarze LSR, tj. w gminie: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki. Niniejszy raport stanowi prezentację wyników

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY SPRZEDAWCÓW BEZPOŚREDNICH

BADANIE RYNKU PRACY SPRZEDAWCÓW BEZPOŚREDNICH BADANIE RYNKU PRACY SPRZEDAWCÓW BEZPOŚREDNICH PRÓBA Raport z badania dla REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 11 maja 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5 00-116

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa Raport TNS Polska dla PSEW Spis treści 1 Podsumowanie 3 2 Charakterystyka badania 6 3 Wyniki 11 2 1 Podsumowanie Podsumowanie Zdecydowana większość (78%) mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego widzi

Bardziej szczegółowo

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 9 1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 1. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Pentagon Research na próbie

NEWSLETTER 1. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Pentagon Research na próbie NEWSLETTER 1 WORLD GAMES BRZMI CORAZ BARDZIEJ ZNAJOMO Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Pentagon Research na próbie ogólnopolskiej, wiedza na temat igrzysk World Games, organizowanych przez Wrocław

Bardziej szczegółowo

Budowa nowej elektrociepłowni w Olsztynie

Budowa nowej elektrociepłowni w Olsztynie Budowa nowej elektrociepłowni w Olsztynie www. koszaryfunka.pl ul. J. Kasprowicza 4 10-220 Olsztyn 1 STRONA tel/fax: +48 89 722 12 40 tel/fax: +48 89 722 12 41 Metodologia badania Technika Badanie CATI

Bardziej szczegółowo

W badaniu wzięło udział prawie tyle samo kobiet jak i mężczyzn. Procentowa różnica jest niewielka, na poziomie około 2%.

W badaniu wzięło udział prawie tyle samo kobiet jak i mężczyzn. Procentowa różnica jest niewielka, na poziomie około 2%. Raport z pierwszego (ex-ante) badania przeprowadzonego w momencie rozpoczęcia kampanii informacyjno - edukacyjnej,,żuławy. Edukacja powodziowa, przy użyciu kwestionariuszy badania CATI Poznań, 30.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW WARSZAWY NA TEMAT PLANOWANEGO MOSTU KRASIŃSKIEGO. Styczeń 2016

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW WARSZAWY NA TEMAT PLANOWANEGO MOSTU KRASIŃSKIEGO. Styczeń 2016 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW WARSZAWY NA TEMAT PLANOWANEGO MOSTU KRASIŃSKIEGO Styczeń 2016 Informacje o badaniu Celem badania było poznanie opinii mieszkańców Warszawy na temat wybudowania mostu Krasińskiego.

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66%

Płeć respondentów 34% A.kobieta. B. Mężczyzna 66% Płeć respondentów 34% A.kobieta B. Mężczyzna 66% Wiek respondentów 5% 39% A, do 20 lat B. 21-25 lat 38% C. 26-35 lat D. 36-59 lat E. Powyżej 60 lat 9% 9% Wykształcenie respondentów 25% 25% 9% A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny

Warszawski Omnibus Lokalny Warszawski Omnibus Lokalny Znajomość warszawskich inwestycji Raport badawczy Grudzień 01 Inwestycje w Warszawie - wnioski 1/3 Porównanie trzech pytań: o dzielnicę zamieszkania warszawiaków, miejsce nauki

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna Polaków w wieku lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne

Aktywność fizyczna Polaków w wieku lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne Aktywność fizyczna Polaków w wieku 20-65 lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne wyniki badania sondażowego Katowice, sierpień 2017 r. WSTĘP Metodologia badawcza: badanie

Bardziej szczegółowo

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Konsument na wakacjach. Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsument na wakacjach Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 08 2 1 Charakterystyka badania Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów.

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. W y n i k i b a d a n i a i l o ś c i o w e g o Warszawa, październik 2014 Główne wnioski Wiedza o planowanej

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy.

Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy. Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy. Andrzej Wawrzonek Piotr Kutyła Mikołaj Madaliński vel. Madyński Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin 2012 1 Spis treści 1. Metodologia... 3 1.1.Cel

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2013 BS/19/2013

Warszawa, luty 2013 BS/19/2013 Warszawa, luty 2013 BS/19/2013 WALENTYNKI 2013 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Regulaminu Społecznej Rady Konsultacyjnej

w sprawie przyjęcia Regulaminu Społecznej Rady Konsultacyjnej UCHWAŁA Nr 1/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Społecznej Rady Konsultacyjnej Działając na podstawie 4 ust. 10 Regulaminu Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. realizacji województwa podkarpackiego, Społeczna

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa Raport TNS Polska dla PSEW Spis treści 1 Charakterystyka badania 3 2 Wyniki 8 3 Podsumowanie 29 2 1 Charakterystyka badania Charakterystyka badania Celem badania realizowanego przez TNS Polska dla Polskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO

Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O WYJEŹDZIE POLSKICH ŻOŁNIERZY DO AFGANISTANU I DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH NATO BS/4/2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O WYJEŹDZIE POLSKICH ŻOŁNIERZY DO AFGANISTANU I DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH NATO BS/4/2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z ankiet I grupy szkoleniowej Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w ramach projektu Praca wzbogaca

Raport z ankiet I grupy szkoleniowej Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w ramach projektu Praca wzbogaca Raport z ankiet I grupy szkoleniowej Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w ramach projektu Praca wzbogaca Grupa szkoleniowa: Gr. I Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej Nazwa usługi: Kompleksowa usługa doradcza

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. TNS Czerwiec 2016 K.

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. TNS Czerwiec 2016 K. w obliczu zbliżających się imprez międzynarodowych Informacja o badaniu Wkrótce w Polsce odbędą się ważne, międzynarodowe wydarzenia Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży. Jak Polacy oceniają zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań).

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań). Załącznik nr 1 Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. na terenie Gminy Książki. W okresie realizacji konsultacji

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku K.077/1 Nastroje społeczne Polaków w grudniu 01 roku Warszawa, grudzień 01 r. Zdecydowana większość Polaków (%) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 BS/63/2013 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Warszawa, maj 2013 BS/63/2013 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Warszawa, maj 2013 BS/63/2013 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej Raport TNS Polska dla Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Spis treści 1 Informacje o badaniu 4 2 3

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb klientów Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lesznie.

Badanie potrzeb klientów Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lesznie. Badanie potrzeb klientów Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lesznie. TriC IBRS 2014 Każda z osób, która zetknęła się z instruktorem ze Szkoły Jazdy posiada swoje odczucia na temat sposobu i skuteczności przygotowania

Bardziej szczegółowo

Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji

Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji Katedra Komunikowania i Mediów Masowych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kwiecień 2010 Agenda Opis badania.. 3 Pierwsze informacje o katastrofie...

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Spis treści Metodologia badań i cele badawcze 3-4 Ocena terenów zielonych w Warszawie 5-15 Sport w mieście i sporty miejskie 16-26

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Dzikuć Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania bezpieczeństwa energetycznego przez mieszkańców województwa lubuskiego. Wskazano

Bardziej szczegółowo

ATMOTERM S.A. Krosno, 9 listopada 2016 r. Marta Janowska. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko.

ATMOTERM S.A. Krosno, 9 listopada 2016 r. Marta Janowska. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko. ATMOTERM S.A. Wprowadzenie do zagadnień związanych z pojęciem niskiej emisji oraz prezentacja wyników i wniosków z przeprowadzonej inwentaryzacji Krosno, 9 listopada 2016 r. Marta Janowska Co to jest niska

Bardziej szczegółowo

Co się wydarzy według sondaży

Co się wydarzy według sondaży Co się wydarzy według sondaży Jeśli wierzyć sondażom, Piotr Przytocki może wygrać wybory prezydenckie już w I turze, a związane z nim komitety kandydatów na radnych - Samorządne Krosno i Porozumienie Wyborcze

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Aquasfera pół roku po otwarciu

Aquasfera pół roku po otwarciu Aquasfera pół roku po otwarciu 2 września 2012 roku minęła połowa roku od otwarcia Wodnego Centrum Rekreacjno- Sportowego Aquasfera w Olsztynie. W tym czasie obiekt odwiedziło około 200 000 osób. W dniach

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne

Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne Raport Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej badanie regionalne na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, październik 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi 242 3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi Poprzednia grupa zagadnień

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW 2009

Raport z badań: WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW 2009 Raport z badań: WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW 2009 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE Zakład Public Relations WSIiZ w składzie: dr Dariusz TWORZYDŁO- kierownik zespołu, pomysłodawca badań mgr Zbigw

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Czerwiec K.046/ Informacja o badaniu W czerwcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy

Bardziej szczegółowo

29 grudnia 2009r. Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Grudzień 2009

29 grudnia 2009r. Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Grudzień 2009 1 Regionalne badanie nastrojów społecznych wokół UEFA EURO 2012 Prezentacja wyników badania z mieszkańcami Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia www.pbsdga.pl Grudzień 2009 PLAN RAPORTU ROZDZIAŁ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku

Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 1 roku Badania sondażowe dotyczące deklaracji przedwyborczych mieszkańców Stalowej Woli zostały przeprowadzone na zlecenie Telewizji Miejskiej Stalowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI

WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI 2012 WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI Wydział Analiz Gabinetu KGP 2012-03-06 Polskie Badanie Przestępczości (dalej: PBP) jest badaniem opinii społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

gemiusreport sierpień 2006

gemiusreport sierpień 2006 Postawy rodziców w wobec kupowania produktów w dla dzieci gemiusreport sierpień 2006 Spis treści: Cel i metodologia... 3 Podsumowanie.. 5 Produkty kupowane dla dzieci. 8 Źródła informacji o produktach

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej

Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej W dniu 13.06.2011 zrealizowane zostało specjalistyczne szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica (data, podpis upoważnionej ) Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O TOŻSAMOŚCI POLAKÓW BS/62/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O TOŻSAMOŚCI POLAKÓW BS/62/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo