II Spotkanie z Przedstawicielami Przemysłu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Spotkanie z Przedstawicielami Przemysłu"

Transkrypt

1 r. II Spotkanie z Przedstawicielami Przemysłu WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

2 W dniu r. odbyło się na Wydziale spotkanie z Przedstawicielami przemysłu. Zaproszenie przyjęło ponad 80 firm. Spotkanie było poświęcone współpracy w zakresie dydaktyki. Podczas spotkania zaproponowano kilkanaście różnych form udziału przemysłu w procesie dydaktycznym.

3 KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE WYDZIAŁU MECHANICZNEGO TECHNOLOGICZNEGO DZIEKAN Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Prodziekan ds. Dydaktyki Dr hab. inż. Waldemar Kwaśny, prof. nzw. w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem Dr hab. inż. Piotr Fedeliński, prof. nzw. w Pol. Śl. Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej Dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. nzw. w Pol. Śl. Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol. Śl.

4 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, m.dr h.c. Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, m.dr h.c. Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, prof. Pol. Śl. Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych Kierownik Zakładu: Dr hab. Jan Weszka, prof. Pol. Śl. Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel

5 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa materiałów, badania modelowe zrównoważonych technologii materiałowych, ekoprojektowanie i ekomateriały, biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna, inżynieria biomateriałów, inżynieria warstw powierzchniowych, gradientowych i z nanowarstwami oraz nanostrukturalnych materiałów kompozytowych, komputerowa nauka o materiałach, komputerowe wspomaganie badań naukowych oraz prac inżynierskich w zakresie inżynierii materiałowej, materiałoznawstwo stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych, stali oraz stopów konstrukcyjnych i specjalnych, materiały krystaliczne i amorficzne, metody fizycznego oddziaływania na procesy krzepnięcia i krystalizacji, modelowanie odkształcenia plastycznego stopów metali, odporność na pękanie korozyjne stali i stopów, procesy i technologie obróbki plastycznej metali, sterowanie jakością, Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Instytucie: systemy podejmowania decyzji oraz metody sztucznej inteligencji w inżynierii materiałowej, technologie czystszej produkcji, technologie energooszczędne, technologie procesów materiałowych, własności i przetwórstwo materiałów polimerowych, kompozytowych o osnowie polimerowej oraz laminatów, wpływ struktury stopów na trwałość i niezawodność elementów maszyn, zaawansowane technologie materiałów narzędziowych i funkcjonalnych, zarządzanie jakością w jednostkach organizacyjnych, laboratoriach badawczych i pomiarowych, zastosowanie informatyki w dydaktyce.

6 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wytwarzanie szkieł metalicznych, modelowanie i określenie struktury, kształtowanie właściwości oraz możliwości ich zastosowania Materiały gradientowe Komputerowa nauka o materiałach Symulacja wpływu składu chemicznego i szybkości chłodzenia na wartość mikrotwardości i twardości odlewniczych stopów aluminium

7 Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder Zakład Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Technologicznych Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Gabriel Kost, prof. Pol. Śl. Zakład Mechatroniki i Projektowania Układów Technicznych Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz Zakład Konstruowania, Zarządzania i Wytwarzania Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Bożena Skołud

8 Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Instytucie: automatyzacja procesów technologicznych, drgania mechaniczne, dynamika i wibroizolacja maszyn, informatyczne systemy zarządzania produkcją, komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania maszyn, nieklasyczne metody analizy i syntezy układów dynamicznych maszyny robocze, urządzenia transportowe i ustroje nośne, mechanika, robotyka i mechatronika, modelowanie, synteza i analiza układów mechanicznych, podstawy automatyki, robotyzacja i automatyzacja procesów technologicznych, sterowanie w układach dynamicznych, systemy wspomagające podejmowanie decyzji, teoria grafów i jej zastosowania w mechanice i dynamice maszyn, teoria mechanizmów i maszyn, układy napędowe, wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, zintegrowane systemy wytwarzania napędy i sterowanie hydrauliczne w maszynach technologicznych.

9 Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Pracownia symulacji ruchu pojazdów Komputerowe wspomaganie tworzenia koncepcji w fazie projektowania (program SWPK) Projektant Interfejs użytkownika Mechanizm wnioskowania CBR Moduł wnioskowania Moduł oceny wariantów Baza CBR Baza wiedzy Baza danych Baza kryteriów oce n Baza robocza BR

10 Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński, m.dr h.c.

11 Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Katedrze: Dynamika maszyn i elektromechanicznych układów napędowych, Teoria i zastosowanie metody elementów skończonych i sztywnych elementów skończonych w statyce i dynamice maszyn i procesów, Analiza wrażliwości i optymalizacja konstrukcji, Mechatronika maszyn roboczych, Biomechanika i biomechatronika, Modelowanie układów wieloczłonowych, Technologie bezpieczeństwa i obronności, systemy bezpieczeństwa pasażerów, Dynamika pojazdów, napędy hybrydowe, dynamika zawieszeń, Mechanika płynów, Modelowanie i zastosowanie materiałów inteligentnych w układach redukcji drgań, Optymalne kształtowanie własności dynamicznych maszyn.

12 BADANIA OCHRONY ZAŁÓG POJAZDÓW SPECJALNYCH PRZED ŁADUNKAMI WYBUCHOWYMI Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej INTERDYSCYPLINARNA GRUPA BADAWCZA BADANIE MINOODPORNOŚCI POJAZDU M - ATV G - 10 ZGODNIE ZE STANAG 4569 ORAZ AEP 55 VOL. 2

13 Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Członek Korespondent PAN Zakład Inżynierii Obliczeniowej i Informatyki Stosowanej Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. Pol. Śl. Zakład Inżynierii Cieplnej i Biomedycznej Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Zakład Komputerowej Mechaniki Materiałów i Konstrukcji Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Piotr Fedeliński, prof. Pol. Śl.

14 Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Główne kierunki działalności naukowo-badawczej: mechanika ciała stałego i ośrodków ciągłych, termomechanika, biomechanika, mechanika pękania, nanomechanika, mechanika komputerowa, metody sztucznej inteligencji, inteligencja obliczeniowa, komputerowe modelowanie propagacji pęknięć, komputerowe modelowanie materiałów piezoelektrycznych, metody komputerowe w analizie procesów sprzężonych, metody komputerowe w analizie gradientowej teorii ciał odkształcalnych, optymalizacja kształtu i topologii konstrukcji, optymalizacja i identyfikacja kompozytów, optymalizacja wielokryterialna, optymalizacja w zagadnieniach wielofizycznych, optymalizacja ewolucyjna, optymalizacja immunologiczna, analiza wrażliwości, wytrzymałość elementów konstrukcyjnych, termodynamika procesów odlewniczych, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych, zagadnienia odwrotne, zbiory rozmyte i interwałowe w modelowaniu systemów fizycznych i biologicznych ziarniste algorytmy ewolucyjne, obliczenia równoległe i rozproszone, sztuczne systemy immunologiczne, sztuczne sieci neuronowe, neuronowo-rozmyte systemy wnioskujące, gridy obliczeniowe, modelowanie wieloskalowe materiałów i konstrukcji, optymalizacja w systemach wieloskalowych, metody homogenizacji komputerowej, modelowanie materiałów w skali nano-mikro, modelowanie przepływu ciepła w organizmach biologicznych, modelowanie komputerowe oparzeń tkanki biologicznej, zamrażania tkanek biologicznych, układów kostnych, modelowanie połączeń kość-implant, sztuczne systemy immunologiczne w klasyfikacji i analizie danych, numeryczna symulacja procesu spawania komputerowe wspomaganie przetwarzania obrazu z tomografii komputerowej, projektowania i analizy urządzeń transportowych.

15 Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Analizy wytrzymałościowe ciągu technologicznego wielkiego pieca (1994 r.) Zastosowania termowizji

16 Kierownik Katedry: Dr hab. inż. Andrzej GRUSZCZYK, Prof. Pol. Śl. Katedra Spawalnictwa

17 Katedra Spawalnictwa Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Katedrze: badania spawalności nowoczesnych tworzyw konstrukcyjnych, materiały dodatkowe do spawania i napawania, kontrola jakości procesów spawalniczych, technologie spawania, zgrzewania i napawania, monitorowanie i sterowanie jakością procesów technologicznych, modelowanie procesów spawalniczych.

18 Katedra Spawalnictwa Badanie zautomatyzowanych procesów spawania łukowego Zautomatyzowane stanowisko do spawania i napawania plazmowego oraz metodą TIG i MIG/MAG (wraz z nowoczesnymi, inwertorowymi źródłami prądu) Przykład napawania krawędzi przedmiotów a) metoda TIG, b) metoda PTA Złącze doczołowe blach ze stopu aluminium A5251 o grubości 1,0 mm, spawanych metodą MIG AC PULSE

19 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Wojciech CHOLEWA Zakład Diagnostyki i Eksploatacji Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. Pol. Śl. Zakład Układów Mobilnych Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. Pol. Śl.

20 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn Główne kierunki działalności naukowo-badawczej komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz zapewnienia jakości, diagnostyka techniczna maszyn i procesów, rozwój metod sztucznej inteligencji i ich zastosowań w projektowaniu, konstruowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń, metody i systemy wizyjne i termowizyjne, rozwój technologii informatycznych w projektowaniu i eksploatacji maszyn, rozwój zastosowania systemów doradczych i inteligentnych systemów diagnostycznych, metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn, wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, zintegrowane systemy wytwarzania, modelowanie układów mechanicznych, rozwój zastosowań robotyki mobilnej, rozwój metod i systemów zdalnego nauczania.

21 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn PW-004/ITE/02/2006 pn Zespół specjalizowanych robotów mobilnych do inspekcji grupowej obiektów technicznych (projekt finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu Wieloletniego PW-004 Rozwój produktów i urządzeń wysokiej techniki ) PS/II.4.1/9/2010 pn. Wielozadaniowe mobilne roboty wykorzystujące zaawansowane technologie (realizowany w ramach Programu Strategicznego POIG pt.: Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki, ITeE-PIB Radom)

22 Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Jan KOSMOL Katedra Budowy Maszyn

23 Katedra Budowy Maszyn Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Katedrze: diagnostyka i automatyczny nadzór, metody sztucznej inteligencji w wytwarzaniu, niekonwencjonalne metody obróbki kształtującej, metrologia, zaawansowane programowanie obrabiarek maszyn numerycznie (CAM NC,CNC,PLC) projektowanie procesów technologicznych automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem projektowanie maszyn i urządzeń komputerowy zapis konstrukcji (CAD) aplikacje metod "sztucznej inteligencji" komputerowa analiza konstrukcji f n

24 Katedra Budowy Maszyn TWORZENIE KONSTRUKCJI PROTOTYPOWYCH

25 Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Jan SZAJNAR Katedra Odlewnictwa

26 Katedra Odlewnictwa Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Katedrze: krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów, maszyny i urządzenia odlewnicze, automatyzacji i robotyzacja procesów odlewniczych technologie wytwarzania odlewów wspomagane komputerowo, teoretyczne i praktyczne badania zastosowania transportu pneumatycznego, teoria i praktyka kompozytów odlewanych, teoria zużycia elementów maszyn, dobór stopów i technologii wytwarzania odlewów odpornych na zużycie, odlewanie ciągłe stopów żelaza.

27 Katedra Odlewnictwa Symulacja numeryczna procesu krzepnięcia odlewu w formie Zalewanie wnęki formy ciekłym metalem Stygnięcie odlewu samochodowej tarczy hamulcowej w formie Stygnięcie odlewu samochodowej tarczy hamulcowej w formie

28

29 Kierunki Kształcenia Automatyka i Robotyka Mechanika i Budowa Maszyn Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynieria materiałowa Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych Mechatronika

30 34 zarejestrowane Koła Naukowe Mechatroniki i robotyki Modelowania konstrukcji maszyn Obrabiarkowców Biomechanika Mechatronika Metody komputerowe Grupa Q Sferoid Inżynierii Biomedycznej Laserowej Obróbki Powierzchniowej Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej Metaloznawców Metody komputerowego wspomagania

31

32 Influence of laser alloying on structure and properties of hot-work tool steel LASER PRINCIPLES EXPERIMENTAL RESULTS Stimulated Emission Phenomenon DL Principle HPDL Physic Principle PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Autor: A.A. Gómez Pastor, Universidad Carlos III de Madrid Promotor: prof dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, m dr h.c.

33 Odporność korozyjna metalowych elementów aparatów stałych stosowanych w ortodoncji Obserwacje w skaningowym mikroskopie elektronowym przed oraz po badaniach korozyjnych Pomiar chropowatości elementów metalowych Badania odporności na korozję wżerową Jakościową rentgenowską analizę fazową Badania metalograficzne mikroskopowe Badania własności mechanicznych - pomiar mikrotwardości Aparaty ortodontyczne stosowane są w celu poprawy estetyki zgryzu i całkowitej lub częściowej rehabilitacji narządu żucia. PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Autor: Monika Szewczyk Promotor: dr inż. Anna Ziębowicz

34 Charakterystyka biomechaniczna płytkowych stabilizatorów kręgosłupowych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Autor: Łukasz SZOT Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Marciniak Cel pracy: opracowanie charakterystyki biomechanicznej płytkowego stabilizatora kręgosłupowego przy wykorzystaniu analizy numerycznej Przykładowe mapy naprężeń, Model obliczeniowy stabilizatora odkształceń i przemieszczeń Model odcinka lędźwiowego kręgosłupa z zamocowanym pojedynczym stabilizatorem płytkowym w odcinku L3-4 (po lewej) i podwójnym stabilizatorem płytkowym w odcinku L3-5 (po prawej) po dyskretyzacji

35

36 PRACA DYPLOMOWA MAGISTRESKA Autor: Kamil KRUPA Promotor: Dr hab. inż. Piotr Gendarz, prof. w Pol. Śl. KATALOGOWY DOBÓR ELEMENTÓW ZNORMALIZOWANYCH I MOŻLIWOŚCI MODYFIKACJI KONSTRUKCYJNEJ STOJAKÓW HYDRAULICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM TECHNOLOGII DURACHROM W ZAAWANSOWANYM PROGRAMIE GRAFICZNYM I-DEAS Model technologii DURACHROM DURACHROM Z Wytrzymałość mechaniczna Rm = 800 [MPa] Twardość HB Grubość warstwy ochronnej g = 0,75-1,25 [mm] Modele wybranych elementów składowych stojaka Model złożenia stojaka DURACHROM W Wytrzymałość mechaniczna Rm = 600 [MPa] Twardość HB Grubość warstwy ochronnej g = 0,75-1,25 [mm] Zapis 2D stojaka na podstawie modelu 3D w zaawansowanym programie graficznym I-DEAS

37 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Autor: Marcin Nowak Promotor: dr inż. Damian Gąsiorek Analiza stereomechaniczna ramienia R200NE kombajnu ścianowego Cel pracy: przeprowadzenie analizy stereomechanicznej ramienia R200NE kombajnu ścianowego.

38 Wpływ osteoporozy na zmianę rozkładu naprężeń, przemieszczeń i odkształceń w kości piszczelowej Cel pracy: ocena wpływu osteoporozy na zmiany wytrzymałościowe kości piszczelowej. Badania przeprowadzono drogą numeryczną. Autor: Sebastian WYMYSŁO PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: dr inż. Jacek Jurkojć

39 Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran Analiza platformy mobilnej Chwytak Autor: Piotr Jarczyk PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

40 Metody komputerowe modelowania elementów pojazdów samochodowych Deformacje dla prędkości 20km/h Autor: Paweł Nycz PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Naprężenia redukowane (wg hipotezy Hubera - Misesa) obciążenie w płaszczyźnie symetrii Promotor: dr hab. inż. Piotr Fedeliński, prof. Pol. Śl.

41 Technologia lutospawania laserowego złącza folia rurka ze stopu miedzi Cel pracy: określenie wpływu parametrów lutospawania laserowego na jakość złącza zakładkowego rurki miedzianej o średnicy 8,0 [mm] i grubości ścianki 0,4 [mm] z folią miedzianą o grubości 0,2 [mm] oraz opracowanie warunków technologicznych lutospawania tych złączy. Widok od strony lica Makrostruktura, pow. 50x Widok od strony grani Autor: Tomasz KOŁODZIEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel

42 Technologia zrobotyzowanego spawania GMA spoin czołowych blach ze stali S690 w złączach teowych na podkładce usuwalnej Cel pracy: opracowanie technologii spawania zrobotyzowanego GMA spoin czołowych w złączach teowych blach ze stali S690 o grubości 10 mm na podkładce usuwalnej. Położenie palnika względem złącza Zrobotyzowane stanowisko badawcze do spawania GMA Makrostruktura spoiny złącza próbnego Autor: Łukasz WARCABA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: dr inż. Krzysztof Luksa

43 Analiza statystyczna obrazów termograficznych wybranego obiektu technicznego Cel pracy: Zastosowanie metod statystycznej analizy obrazów do oceny stanu maszyn z wykorzystaniem termogramów PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Autor: Łukasz Zwoliński Promotor: dr inż. Marek Fidali

44 Inteligentny minirobot kroczący działający autonomicznie w nieznanym otoczeniu Cel pracy: opracowanie projektu i konstrukcji oraz wykonanie kompletnego minirobota kroczącego Autor: Marek Adamczyk PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. Wojciech Moczulski

45 Projekt pomieszczenia warsztatowego dla maszyny pomiarowej typu ACCURA firmy ZEISS Cel pracy: opracowanie koncepcji specjalnego pomieszczenia dla precyzyjnej maszyny pomiarowej Accura (pomieszczenie klimatyzowane), opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej pomieszczenia, przeprowadzenie analizy naprężeń metodą elementów skończonych oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia. Model 3D (Solid Edge) pomieszczenia Rozkład naprężeń (MES) Maszyna pomiarowa Autor: Krzysztof STAWINOGA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kosmol

46 Technologia Rapid Prototyping typu FDM Cel pracy: na podstawie dostarczonego modelu CAD wirnika opracowanie modelu dla potrzeb urządzenia Rapid Prototyping typu FDM, wykonanie wirnika w technologii RP, obliczeń naprężeń w wirniku metodą elementów skończonych w celu określenia maksymalnych parametrów pracy wirnika, pomiary geometryczne i chropowatości powierzchni wirnika w celu oceny dokładności i jakości technologii RP FDM. Urządzenie Rapid Prototyping typu FDM Model MES wirnika Wirnik wykonany w technologii RP Autor: Krzysztof KOPYTYŃSKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kosmol

47 Recykling materiałów odpadowych przy produkcji odlewów Cel pracy: rozpoznanie prawnych aspektów związanych z gospodarką odpadami oraz identyfikacja systemów recyklingu powstałych odpadów odlewniczych. Zestawiono uregulowania prawne obowiązujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami. Zwrócono uwagę na oddziaływanie przemysłu odlewniczego na środowisko. Przedstawiono charakterystykę odpadów odlewniczych oraz omówiono aktualny stan gospodarki tymi odpadami. Przedstawiono działania w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów odlewniczych oraz ich utylizacji. Zaprezentowano przykłady zastosowania odpadów pochodzących z procesów odlewniczych. Dokonano oceny możliwości ich wykorzystania jako surowca w innych gałęziach przemysłu. Prasa brykietująca - walcowa Instalacja odpylająca - System kontroli zanieczyszczenia powietrza dla pieca do przetapiania Urządzenie do regeneracji zużytej masy formierskiej - regenerator mechaniczny Wtórne przetwarzanie odpadów: a) Standardowy rozdrabniacz firmy Prab; b) brykietowanie złomu METALBRIK; c) Pompa mechaniczna wraz z systemem Lotus Autor: Sylwia Ryś PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Szajnar

48 Wpływ czasu krzepnięcia odlewu staliwnego na powierzchniową warstwę stopową Cel pracy: zagadnienia związanie z powstawaniem powierzchniowej warstwy stopowej na odlewie staliwnym. Proces powstawania warstwy stopowej. Badanie prowadzone były przy użyciu programu Nova Flow&Solid. W przeprowadzonej symulacji zwrócono szczególną uwagę na rozkład temperatury w odlewie oraz wkładce. Głównym celem pracy była obserwacja i pomiar temperatury jak również czasu przebywania wkładki powyżej temp. 1300ºC (początek powstawania warstwy kompozytowej). Dokonano porównania uzyskanych czasów z wynikami badań rzeczywistych. Dzięki temu podjęto próby wyznaczenia czasu i temperatury potrzebnej do uzyskania pożądanej warstwy stopowej. Autor: Marcin Tutaj PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Szajnar

49 Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych

50 Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej

51 Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej

52 r. Dziękuję za uwagę

Informator dla kandydatów na studia

Informator dla kandydatów na studia Kształtowanie struktury i własności materiałów nanostrukturalnych Komputerowe wspomaganie doboru i projektowania materiałów Zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnych Metody sztucznej

Bardziej szczegółowo

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS) Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne II-go stopnia, specjalność KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ godzin Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcji W E, C ( ECTS) Symulacje

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r.

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r. Rzeszów, 19.12.2012 r. Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów 11.04.2012 r. MC Przedmiot humanistyczny historia techniki Wprowadzenie do procesów produkcyjnych Semestr

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn Semestr 1 /sem. 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot ENERGETYKA S1 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 11 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 12 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 13 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Inteligentnych Systemów Obliczeniowych RMT4-3 Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Metod Numerycznych w Termomechanice

Bardziej szczegółowo

semestr III Lp Przedmiot w ć l p s e ECTS Godziny

semestr III Lp Przedmiot w ć l p s e ECTS Godziny Specjalność: IMMiS - Inżynieria Materiałów Metalowych i Spawalnictwo 1 Analytical mechanics 15 15 3 30 4 Termodynamika II 15 15 30 5 Technologia spawalnictwa 5 15 15 1 5 55 6 Przem. fazowe i podstawy obr.

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017 Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki Tok studiów Semestr Specjalność Typ semestru Rok akademicki Blok Przedmiot Energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia ENE_1A_S_2014_2015_9763_1

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Kompozytów Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia 4.06. 5.09 Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka Język obcy SYSTEMY STEROWANIA Układy sterowania 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika. 2 Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka 3 SYSTEMY STEROWANIA Kinematyka i dynamika manipulatorów i robotów

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6 ODZ.DYDAKT. () PUNKTY 06.1-M-MiBM-S1-EP-000_09 Standard 1. ychowanie fizyczne 60 4 1 1. Język obcy I* 60 4 1 1 3. Język obcy II** 60 4 3 1 4. Informatyka 5 Bazy danych 1 1 6 Języki programowania 7 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską (wynik prac grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów

Bardziej szczegółowo

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa Studia dzienne Wydział Kierunek Propozycja punktów ECS z dnia 15.11.2007r. Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Inżynieria Materiałowa ECS dla lat I-V obowiązujące w roku akad. 2007/2008 I i II

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

Efekty kształcenia dla kierunku: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Efekty kształcenia dla kierunku: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY nazwa kierunku studiów: Mechanika i Budowa Maszyn poziom kształcenia: studia II stopnia profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Sem. VI

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Sem. VI ODZ.DYDAKT. () PUNKTY 06.-M-MiBM-N-EP-000_09 PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH I-go stopnia Etap podstawowy Sem. I I rok Sem. II Sem. III Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn 06.05.009

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (stacjonarne)

Plan studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (stacjonarne) Semestr 1 1 MK_1 Matematyka I 30 30 60 4 E WM ITSI MBM 1 S 0 1 01-0 _0 2 MK_4 BHP O 5 5 1 Z WM WM MBM 1 S 0 1 04-0 _0 3 MK_19 Grafika inżynierska I 15 30 45 4 Z WM KPKM MBM 1 S 0 1 19-0 _0 4 MK_20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ydział Mechaniczny PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH I-go stopnia Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu dnia 2.05.204 Zatwierdzono Uchwałą Rady ydziału Mechanicznego dnia 2.05.204 06.-M-MiBM-SP-204/205,0 Ć L P/S

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ydział Mechaniczny PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH I-go stopnia Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu dnia 21.05.2014 Zatwierdzono Uchwałą Rady ydziału Mechanicznego dnia 21.05.2014 06.1-M-MiBM-NP-2014/2015

Bardziej szczegółowo

dr inż. Cezary SENDEROWSKI

dr inż. Cezary SENDEROWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Nowych Technologii i Chemii Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii Rodzaj studiów: studia inżynierskie Kierunek: mechanika i budowa maszyn Specjalność: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017

Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 2016/2017 Metalurgia Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Rok akademicki 0/0 Pracownia Maszyn Odlewniczych i Konstrukcji Odlewów Madej Kamil Badanie wpływu parametrów I i II fazy odlewania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe.

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe. Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 17/18 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka RAR-1-1-s

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES W MECHANICE

SYSTEMY MES W MECHANICE SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii GMINA NEKLA GMINA WRZEŚNIA POZNAŃ GMINA KOŁACZKOWO KONIN współpraca na linii nauka - przemysł GMINA MIŁOSŁAW GMINA PYZDRY Września, 24 marca 2017 rok Zmiany

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne SYLABUS Nazwa Procesy specjalne Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno-Przyrodniczy przedmiot Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kod Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

144 RAZEM PUNKTY ECTS 90

144 RAZEM PUNKTY ECTS 90 ydział Mechaniczny PLAN STUDÓ NIESTACJONARNYCH II-O STOPNIA Etap podstawowy Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu BiEM z dnia 08.05.2013 Zatwierdzono Uchwałą Rady ydziału Mechanicznego z dnia z dnia 08.05.2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo

Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIK102 Materiałoznawstwo Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji Niniejszym podaje się do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich uzupełniających, że w semestrze letnim roku akademickiego 011/01 obowiązuje uzyskanie zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów r. Przedmioty wspólne

RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów r. Przedmioty wspólne RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów 11.04.2012 r. Kierunek: Przedmioty wspólne Rzeszów 19.12.2012 r. Semestr 1 DJ Język obcy techniczny 0 0 20 0 0 2 FM

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Odlewnictwa Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Matematyka OWT-1-101-s Analiza matematyczna

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz.

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych

Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych 2014-2015 Lp. 1 2 3 4 5 6 Nazwisko i Imię dyplomanta Temat pracy Optymalizacja komputerowa parametrów procesu wypełniania wnęki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Kod kierunku studiów MiBM_2012_2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Metalurgia - Tematy Prac Magisterskich Katedra Inżynierii Procesów 0-0 Pracownia Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni Lp. Nazwisko i Imię Temat pracy Opiekun pracy Miejsce Algorytm bilansowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i budowa maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Spajalnictwo i odlewnictwo Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM 1 S 0 4 48-0_0 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE KATEDRA SYSTEMÓW DECYZYJNYCH POLITECHNIKA GDA N SKA S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE prof. dr hab. inz. Zdzisław Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych Wydział Elektroniki Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności Specjalność: Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Katedra Biomechatroniki Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Jan Marciniak Katedra

Bardziej szczegółowo

system: niestacjonarne Uchwała VII/III/1/7/11 Rady WM z dnia

system: niestacjonarne Uchwała VII/III/1/7/11 Rady WM z dnia Egzamin po sem WYDZIAŁ: Mechaniczny specjalność: Wszystkie specjalności Podstawa prawna, standard: Rozporządzenie MNiSW z dn. 12.07.2007 Uchwała VII/III/1/7/11 Rady WM z dnia 21.04.2011 Obowiązuje od 01.10.2011

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Segment 12: Odlewanie precyzyjne stopów Ni na krytyczne części silników lotniczych Liderzy merytoryczni: Prof. dr hab. inż. Jan Cwajna

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH NA KIERUNKU BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH NA KIERUNKU BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ZATWIERDZONO NA RADZIE INSTYTUTU BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN W DNIU 14-12-2016 NA ROK 2017 OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH NA KIERUNKU BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN Zakład Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Egzamin po semestrze Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej WYDZIAŁ: MECHANICZNY Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Poziom kształcenia: II stopięń Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej Egzamin po sem Lp. Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: MECHANICZNY Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Poziom kształcenia: II stopięń Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN

Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Laboratorium tribologiczne - I- Sz s. 212, II-

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia niestacjonarne Rzeszów 09. 12. 2015 Plan studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY - STACJONARNE

WYDZIAŁ MECHANICZNY - STACJONARNE WYDZIAŁ MECHANICZNY - STACJONARNE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE W BUDOWIE MASZYN 1 - zima Grupa Nazwisko prowadzącego Nr tematu Temat Liczba M7C1S1 M7I1S1 M7X1S1 M7X2S1 M7X3S1 M7X4S1 dr inż. K. KARCZEWSKI Wykłady/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 13. Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ Wykaz oznaczeń 18. Literatura Wprowadzenie do części I 22

Spis treści. Wstęp 13. Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ Wykaz oznaczeń 18. Literatura Wprowadzenie do części I 22 Spis treści Wstęp 13 Literatura - 15 Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ - 17 Wykaz oznaczeń 18 1. Wprowadzenie do części I 22 2. Teoretyczne podstawy opisu i analizy układów wibroizolacji maszyn 30 2.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ZASTOSOWAŃ METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. Projekt SPO-WKP 1.4.3

LABORATORIUM ZASTOSOWAŃ METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. Projekt SPO-WKP 1.4.3 LABORATORIUM ZASTOSOWAŃ METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI Projekt SPO-WKP 1.4.3 1 Plan prezentacji Ogólne informacje o projekcie Beneficjent Opis stanowisk badawczych Podsumowanie Zwiedzanie laboratoriów 2

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego

Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego Władze Wydziału Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, prof. nzw. Pol. Śl., Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej. Nazwisko Imię kontakt Modelowanie oderwania strug w wirniku wentylatora promieniowego

Cel i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej. Nazwisko Imię kontakt Modelowanie oderwania strug w wirniku wentylatora promieniowego Cel i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej przejściowej Modelowanie oderwania strug w wirniku wentylatora promieniowego Metody projektowania wentylatorów promieniowych Ireneusz Czajka iczajka@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych Dla studentów WIMiR studia II-stopnia rok akad. 2012/2013 profil dyplomowania: inżynieria systemów wytwarzania

Wykaz tematów prac dyplomowych Dla studentów WIMiR studia II-stopnia rok akad. 2012/2013 profil dyplomowania: inżynieria systemów wytwarzania Wykaz tematów prac dyplomowych Dla studentów WIMiR studia II-stopnia rok akad. 2012/2013 profil dyplomowania: inżynieria systemów wytwarzania Lp. Promotor Temat pracy dyplomowej (PD) Temat pracy przejściowej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Łukasz Ciupiński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Zakład Projektowania Materiałów Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym Przykłady dobrych praktyk współpracy Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym O B R K O Wdrażane innowacje techniczno-technologiczne to: Zmniejszenie dystansu technologicznego OP S.A. do standardów

Bardziej szczegółowo

Research & Development. Zespół R&D

Research & Development. Zespół R&D Zespół R&D Główne zadania Nowe produkty i technologie Symulacje procesów Dobór technologii Testy Konsultacje Wsparcie techniczne Zespół R&D Piotr Marszałek Technolog procesów wytwarzania Paweł Przybyszewski

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Inżynieria materiałowa studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12 Listopada 2014 Plan studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Techniczno-Przyrodniczy (W-16) Politechnika Wrocławska w Legnicy. dziekan Wydziału: prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak

Wydział Techniczno-Przyrodniczy (W-16) Politechnika Wrocławska w Legnicy. dziekan Wydziału: prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak Wydział Techniczno-Przyrodniczy (W-16) Politechnika Wrocławska w Legnicy dziekan Wydziału: prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak Kilka słów o Wydziale Techniczno-Przyrodniczym PWr. w Legnicy Powstał

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania MECHATRONIKA SPECJALNOŚĆ Konstrukcje Mechatroniczne Prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki Kształcenie Specjalności: Konstrukcje Mechatroniczne Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 147/2012/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki i określenia efektów dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Z-LOGN1-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo