II Spotkanie z Przedstawicielami Przemysłu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Spotkanie z Przedstawicielami Przemysłu"

Transkrypt

1 r. II Spotkanie z Przedstawicielami Przemysłu WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

2 W dniu r. odbyło się na Wydziale spotkanie z Przedstawicielami przemysłu. Zaproszenie przyjęło ponad 80 firm. Spotkanie było poświęcone współpracy w zakresie dydaktyki. Podczas spotkania zaproponowano kilkanaście różnych form udziału przemysłu w procesie dydaktycznym.

3 KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE WYDZIAŁU MECHANICZNEGO TECHNOLOGICZNEGO DZIEKAN Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Prodziekan ds. Dydaktyki Dr hab. inż. Waldemar Kwaśny, prof. nzw. w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem Dr hab. inż. Piotr Fedeliński, prof. nzw. w Pol. Śl. Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej Dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. nzw. w Pol. Śl. Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol. Śl.

4 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, m.dr h.c. Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, m.dr h.c. Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, prof. Pol. Śl. Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych Kierownik Zakładu: Dr hab. Jan Weszka, prof. Pol. Śl. Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel

5 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa materiałów, badania modelowe zrównoważonych technologii materiałowych, ekoprojektowanie i ekomateriały, biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna, inżynieria biomateriałów, inżynieria warstw powierzchniowych, gradientowych i z nanowarstwami oraz nanostrukturalnych materiałów kompozytowych, komputerowa nauka o materiałach, komputerowe wspomaganie badań naukowych oraz prac inżynierskich w zakresie inżynierii materiałowej, materiałoznawstwo stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych, stali oraz stopów konstrukcyjnych i specjalnych, materiały krystaliczne i amorficzne, metody fizycznego oddziaływania na procesy krzepnięcia i krystalizacji, modelowanie odkształcenia plastycznego stopów metali, odporność na pękanie korozyjne stali i stopów, procesy i technologie obróbki plastycznej metali, sterowanie jakością, Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Instytucie: systemy podejmowania decyzji oraz metody sztucznej inteligencji w inżynierii materiałowej, technologie czystszej produkcji, technologie energooszczędne, technologie procesów materiałowych, własności i przetwórstwo materiałów polimerowych, kompozytowych o osnowie polimerowej oraz laminatów, wpływ struktury stopów na trwałość i niezawodność elementów maszyn, zaawansowane technologie materiałów narzędziowych i funkcjonalnych, zarządzanie jakością w jednostkach organizacyjnych, laboratoriach badawczych i pomiarowych, zastosowanie informatyki w dydaktyce.

6 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wytwarzanie szkieł metalicznych, modelowanie i określenie struktury, kształtowanie właściwości oraz możliwości ich zastosowania Materiały gradientowe Komputerowa nauka o materiałach Symulacja wpływu składu chemicznego i szybkości chłodzenia na wartość mikrotwardości i twardości odlewniczych stopów aluminium

7 Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder Zakład Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Technologicznych Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Gabriel Kost, prof. Pol. Śl. Zakład Mechatroniki i Projektowania Układów Technicznych Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz Zakład Konstruowania, Zarządzania i Wytwarzania Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Bożena Skołud

8 Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Instytucie: automatyzacja procesów technologicznych, drgania mechaniczne, dynamika i wibroizolacja maszyn, informatyczne systemy zarządzania produkcją, komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania maszyn, nieklasyczne metody analizy i syntezy układów dynamicznych maszyny robocze, urządzenia transportowe i ustroje nośne, mechanika, robotyka i mechatronika, modelowanie, synteza i analiza układów mechanicznych, podstawy automatyki, robotyzacja i automatyzacja procesów technologicznych, sterowanie w układach dynamicznych, systemy wspomagające podejmowanie decyzji, teoria grafów i jej zastosowania w mechanice i dynamice maszyn, teoria mechanizmów i maszyn, układy napędowe, wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, zintegrowane systemy wytwarzania napędy i sterowanie hydrauliczne w maszynach technologicznych.

9 Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Pracownia symulacji ruchu pojazdów Komputerowe wspomaganie tworzenia koncepcji w fazie projektowania (program SWPK) Projektant Interfejs użytkownika Mechanizm wnioskowania CBR Moduł wnioskowania Moduł oceny wariantów Baza CBR Baza wiedzy Baza danych Baza kryteriów oce n Baza robocza BR

10 Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński, m.dr h.c.

11 Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Katedrze: Dynamika maszyn i elektromechanicznych układów napędowych, Teoria i zastosowanie metody elementów skończonych i sztywnych elementów skończonych w statyce i dynamice maszyn i procesów, Analiza wrażliwości i optymalizacja konstrukcji, Mechatronika maszyn roboczych, Biomechanika i biomechatronika, Modelowanie układów wieloczłonowych, Technologie bezpieczeństwa i obronności, systemy bezpieczeństwa pasażerów, Dynamika pojazdów, napędy hybrydowe, dynamika zawieszeń, Mechanika płynów, Modelowanie i zastosowanie materiałów inteligentnych w układach redukcji drgań, Optymalne kształtowanie własności dynamicznych maszyn.

12 BADANIA OCHRONY ZAŁÓG POJAZDÓW SPECJALNYCH PRZED ŁADUNKAMI WYBUCHOWYMI Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej INTERDYSCYPLINARNA GRUPA BADAWCZA BADANIE MINOODPORNOŚCI POJAZDU M - ATV G - 10 ZGODNIE ZE STANAG 4569 ORAZ AEP 55 VOL. 2

13 Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Członek Korespondent PAN Zakład Inżynierii Obliczeniowej i Informatyki Stosowanej Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. Pol. Śl. Zakład Inżynierii Cieplnej i Biomedycznej Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Zakład Komputerowej Mechaniki Materiałów i Konstrukcji Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Piotr Fedeliński, prof. Pol. Śl.

14 Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Główne kierunki działalności naukowo-badawczej: mechanika ciała stałego i ośrodków ciągłych, termomechanika, biomechanika, mechanika pękania, nanomechanika, mechanika komputerowa, metody sztucznej inteligencji, inteligencja obliczeniowa, komputerowe modelowanie propagacji pęknięć, komputerowe modelowanie materiałów piezoelektrycznych, metody komputerowe w analizie procesów sprzężonych, metody komputerowe w analizie gradientowej teorii ciał odkształcalnych, optymalizacja kształtu i topologii konstrukcji, optymalizacja i identyfikacja kompozytów, optymalizacja wielokryterialna, optymalizacja w zagadnieniach wielofizycznych, optymalizacja ewolucyjna, optymalizacja immunologiczna, analiza wrażliwości, wytrzymałość elementów konstrukcyjnych, termodynamika procesów odlewniczych, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych, zagadnienia odwrotne, zbiory rozmyte i interwałowe w modelowaniu systemów fizycznych i biologicznych ziarniste algorytmy ewolucyjne, obliczenia równoległe i rozproszone, sztuczne systemy immunologiczne, sztuczne sieci neuronowe, neuronowo-rozmyte systemy wnioskujące, gridy obliczeniowe, modelowanie wieloskalowe materiałów i konstrukcji, optymalizacja w systemach wieloskalowych, metody homogenizacji komputerowej, modelowanie materiałów w skali nano-mikro, modelowanie przepływu ciepła w organizmach biologicznych, modelowanie komputerowe oparzeń tkanki biologicznej, zamrażania tkanek biologicznych, układów kostnych, modelowanie połączeń kość-implant, sztuczne systemy immunologiczne w klasyfikacji i analizie danych, numeryczna symulacja procesu spawania komputerowe wspomaganie przetwarzania obrazu z tomografii komputerowej, projektowania i analizy urządzeń transportowych.

15 Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Analizy wytrzymałościowe ciągu technologicznego wielkiego pieca (1994 r.) Zastosowania termowizji

16 Kierownik Katedry: Dr hab. inż. Andrzej GRUSZCZYK, Prof. Pol. Śl. Katedra Spawalnictwa

17 Katedra Spawalnictwa Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Katedrze: badania spawalności nowoczesnych tworzyw konstrukcyjnych, materiały dodatkowe do spawania i napawania, kontrola jakości procesów spawalniczych, technologie spawania, zgrzewania i napawania, monitorowanie i sterowanie jakością procesów technologicznych, modelowanie procesów spawalniczych.

18 Katedra Spawalnictwa Badanie zautomatyzowanych procesów spawania łukowego Zautomatyzowane stanowisko do spawania i napawania plazmowego oraz metodą TIG i MIG/MAG (wraz z nowoczesnymi, inwertorowymi źródłami prądu) Przykład napawania krawędzi przedmiotów a) metoda TIG, b) metoda PTA Złącze doczołowe blach ze stopu aluminium A5251 o grubości 1,0 mm, spawanych metodą MIG AC PULSE

19 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Wojciech CHOLEWA Zakład Diagnostyki i Eksploatacji Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. Pol. Śl. Zakład Układów Mobilnych Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. Pol. Śl.

20 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn Główne kierunki działalności naukowo-badawczej komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz zapewnienia jakości, diagnostyka techniczna maszyn i procesów, rozwój metod sztucznej inteligencji i ich zastosowań w projektowaniu, konstruowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń, metody i systemy wizyjne i termowizyjne, rozwój technologii informatycznych w projektowaniu i eksploatacji maszyn, rozwój zastosowania systemów doradczych i inteligentnych systemów diagnostycznych, metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn, wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, zintegrowane systemy wytwarzania, modelowanie układów mechanicznych, rozwój zastosowań robotyki mobilnej, rozwój metod i systemów zdalnego nauczania.

21 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn PW-004/ITE/02/2006 pn Zespół specjalizowanych robotów mobilnych do inspekcji grupowej obiektów technicznych (projekt finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu Wieloletniego PW-004 Rozwój produktów i urządzeń wysokiej techniki ) PS/II.4.1/9/2010 pn. Wielozadaniowe mobilne roboty wykorzystujące zaawansowane technologie (realizowany w ramach Programu Strategicznego POIG pt.: Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki, ITeE-PIB Radom)

22 Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Jan KOSMOL Katedra Budowy Maszyn

23 Katedra Budowy Maszyn Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Katedrze: diagnostyka i automatyczny nadzór, metody sztucznej inteligencji w wytwarzaniu, niekonwencjonalne metody obróbki kształtującej, metrologia, zaawansowane programowanie obrabiarek maszyn numerycznie (CAM NC,CNC,PLC) projektowanie procesów technologicznych automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem projektowanie maszyn i urządzeń komputerowy zapis konstrukcji (CAD) aplikacje metod "sztucznej inteligencji" komputerowa analiza konstrukcji f n

24 Katedra Budowy Maszyn TWORZENIE KONSTRUKCJI PROTOTYPOWYCH

25 Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Jan SZAJNAR Katedra Odlewnictwa

26 Katedra Odlewnictwa Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Katedrze: krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów, maszyny i urządzenia odlewnicze, automatyzacji i robotyzacja procesów odlewniczych technologie wytwarzania odlewów wspomagane komputerowo, teoretyczne i praktyczne badania zastosowania transportu pneumatycznego, teoria i praktyka kompozytów odlewanych, teoria zużycia elementów maszyn, dobór stopów i technologii wytwarzania odlewów odpornych na zużycie, odlewanie ciągłe stopów żelaza.

27 Katedra Odlewnictwa Symulacja numeryczna procesu krzepnięcia odlewu w formie Zalewanie wnęki formy ciekłym metalem Stygnięcie odlewu samochodowej tarczy hamulcowej w formie Stygnięcie odlewu samochodowej tarczy hamulcowej w formie

28

29 Kierunki Kształcenia Automatyka i Robotyka Mechanika i Budowa Maszyn Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynieria materiałowa Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych Mechatronika

30 34 zarejestrowane Koła Naukowe Mechatroniki i robotyki Modelowania konstrukcji maszyn Obrabiarkowców Biomechanika Mechatronika Metody komputerowe Grupa Q Sferoid Inżynierii Biomedycznej Laserowej Obróbki Powierzchniowej Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej Metaloznawców Metody komputerowego wspomagania

31

32 Influence of laser alloying on structure and properties of hot-work tool steel LASER PRINCIPLES EXPERIMENTAL RESULTS Stimulated Emission Phenomenon DL Principle HPDL Physic Principle PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Autor: A.A. Gómez Pastor, Universidad Carlos III de Madrid Promotor: prof dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, m dr h.c.

33 Odporność korozyjna metalowych elementów aparatów stałych stosowanych w ortodoncji Obserwacje w skaningowym mikroskopie elektronowym przed oraz po badaniach korozyjnych Pomiar chropowatości elementów metalowych Badania odporności na korozję wżerową Jakościową rentgenowską analizę fazową Badania metalograficzne mikroskopowe Badania własności mechanicznych - pomiar mikrotwardości Aparaty ortodontyczne stosowane są w celu poprawy estetyki zgryzu i całkowitej lub częściowej rehabilitacji narządu żucia. PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Autor: Monika Szewczyk Promotor: dr inż. Anna Ziębowicz

34 Charakterystyka biomechaniczna płytkowych stabilizatorów kręgosłupowych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Autor: Łukasz SZOT Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Marciniak Cel pracy: opracowanie charakterystyki biomechanicznej płytkowego stabilizatora kręgosłupowego przy wykorzystaniu analizy numerycznej Przykładowe mapy naprężeń, Model obliczeniowy stabilizatora odkształceń i przemieszczeń Model odcinka lędźwiowego kręgosłupa z zamocowanym pojedynczym stabilizatorem płytkowym w odcinku L3-4 (po lewej) i podwójnym stabilizatorem płytkowym w odcinku L3-5 (po prawej) po dyskretyzacji

35

36 PRACA DYPLOMOWA MAGISTRESKA Autor: Kamil KRUPA Promotor: Dr hab. inż. Piotr Gendarz, prof. w Pol. Śl. KATALOGOWY DOBÓR ELEMENTÓW ZNORMALIZOWANYCH I MOŻLIWOŚCI MODYFIKACJI KONSTRUKCYJNEJ STOJAKÓW HYDRAULICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM TECHNOLOGII DURACHROM W ZAAWANSOWANYM PROGRAMIE GRAFICZNYM I-DEAS Model technologii DURACHROM DURACHROM Z Wytrzymałość mechaniczna Rm = 800 [MPa] Twardość HB Grubość warstwy ochronnej g = 0,75-1,25 [mm] Modele wybranych elementów składowych stojaka Model złożenia stojaka DURACHROM W Wytrzymałość mechaniczna Rm = 600 [MPa] Twardość HB Grubość warstwy ochronnej g = 0,75-1,25 [mm] Zapis 2D stojaka na podstawie modelu 3D w zaawansowanym programie graficznym I-DEAS

37 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Autor: Marcin Nowak Promotor: dr inż. Damian Gąsiorek Analiza stereomechaniczna ramienia R200NE kombajnu ścianowego Cel pracy: przeprowadzenie analizy stereomechanicznej ramienia R200NE kombajnu ścianowego.

38 Wpływ osteoporozy na zmianę rozkładu naprężeń, przemieszczeń i odkształceń w kości piszczelowej Cel pracy: ocena wpływu osteoporozy na zmiany wytrzymałościowe kości piszczelowej. Badania przeprowadzono drogą numeryczną. Autor: Sebastian WYMYSŁO PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: dr inż. Jacek Jurkojć

39 Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran Analiza platformy mobilnej Chwytak Autor: Piotr Jarczyk PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

40 Metody komputerowe modelowania elementów pojazdów samochodowych Deformacje dla prędkości 20km/h Autor: Paweł Nycz PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Naprężenia redukowane (wg hipotezy Hubera - Misesa) obciążenie w płaszczyźnie symetrii Promotor: dr hab. inż. Piotr Fedeliński, prof. Pol. Śl.

41 Technologia lutospawania laserowego złącza folia rurka ze stopu miedzi Cel pracy: określenie wpływu parametrów lutospawania laserowego na jakość złącza zakładkowego rurki miedzianej o średnicy 8,0 [mm] i grubości ścianki 0,4 [mm] z folią miedzianą o grubości 0,2 [mm] oraz opracowanie warunków technologicznych lutospawania tych złączy. Widok od strony lica Makrostruktura, pow. 50x Widok od strony grani Autor: Tomasz KOŁODZIEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel

42 Technologia zrobotyzowanego spawania GMA spoin czołowych blach ze stali S690 w złączach teowych na podkładce usuwalnej Cel pracy: opracowanie technologii spawania zrobotyzowanego GMA spoin czołowych w złączach teowych blach ze stali S690 o grubości 10 mm na podkładce usuwalnej. Położenie palnika względem złącza Zrobotyzowane stanowisko badawcze do spawania GMA Makrostruktura spoiny złącza próbnego Autor: Łukasz WARCABA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: dr inż. Krzysztof Luksa

43 Analiza statystyczna obrazów termograficznych wybranego obiektu technicznego Cel pracy: Zastosowanie metod statystycznej analizy obrazów do oceny stanu maszyn z wykorzystaniem termogramów PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Autor: Łukasz Zwoliński Promotor: dr inż. Marek Fidali

44 Inteligentny minirobot kroczący działający autonomicznie w nieznanym otoczeniu Cel pracy: opracowanie projektu i konstrukcji oraz wykonanie kompletnego minirobota kroczącego Autor: Marek Adamczyk PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. Wojciech Moczulski

45 Projekt pomieszczenia warsztatowego dla maszyny pomiarowej typu ACCURA firmy ZEISS Cel pracy: opracowanie koncepcji specjalnego pomieszczenia dla precyzyjnej maszyny pomiarowej Accura (pomieszczenie klimatyzowane), opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej pomieszczenia, przeprowadzenie analizy naprężeń metodą elementów skończonych oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia. Model 3D (Solid Edge) pomieszczenia Rozkład naprężeń (MES) Maszyna pomiarowa Autor: Krzysztof STAWINOGA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kosmol

46 Technologia Rapid Prototyping typu FDM Cel pracy: na podstawie dostarczonego modelu CAD wirnika opracowanie modelu dla potrzeb urządzenia Rapid Prototyping typu FDM, wykonanie wirnika w technologii RP, obliczeń naprężeń w wirniku metodą elementów skończonych w celu określenia maksymalnych parametrów pracy wirnika, pomiary geometryczne i chropowatości powierzchni wirnika w celu oceny dokładności i jakości technologii RP FDM. Urządzenie Rapid Prototyping typu FDM Model MES wirnika Wirnik wykonany w technologii RP Autor: Krzysztof KOPYTYŃSKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kosmol

47 Recykling materiałów odpadowych przy produkcji odlewów Cel pracy: rozpoznanie prawnych aspektów związanych z gospodarką odpadami oraz identyfikacja systemów recyklingu powstałych odpadów odlewniczych. Zestawiono uregulowania prawne obowiązujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami. Zwrócono uwagę na oddziaływanie przemysłu odlewniczego na środowisko. Przedstawiono charakterystykę odpadów odlewniczych oraz omówiono aktualny stan gospodarki tymi odpadami. Przedstawiono działania w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów odlewniczych oraz ich utylizacji. Zaprezentowano przykłady zastosowania odpadów pochodzących z procesów odlewniczych. Dokonano oceny możliwości ich wykorzystania jako surowca w innych gałęziach przemysłu. Prasa brykietująca - walcowa Instalacja odpylająca - System kontroli zanieczyszczenia powietrza dla pieca do przetapiania Urządzenie do regeneracji zużytej masy formierskiej - regenerator mechaniczny Wtórne przetwarzanie odpadów: a) Standardowy rozdrabniacz firmy Prab; b) brykietowanie złomu METALBRIK; c) Pompa mechaniczna wraz z systemem Lotus Autor: Sylwia Ryś PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Szajnar

48 Wpływ czasu krzepnięcia odlewu staliwnego na powierzchniową warstwę stopową Cel pracy: zagadnienia związanie z powstawaniem powierzchniowej warstwy stopowej na odlewie staliwnym. Proces powstawania warstwy stopowej. Badanie prowadzone były przy użyciu programu Nova Flow&Solid. W przeprowadzonej symulacji zwrócono szczególną uwagę na rozkład temperatury w odlewie oraz wkładce. Głównym celem pracy była obserwacja i pomiar temperatury jak również czasu przebywania wkładki powyżej temp. 1300ºC (początek powstawania warstwy kompozytowej). Dokonano porównania uzyskanych czasów z wynikami badań rzeczywistych. Dzięki temu podjęto próby wyznaczenia czasu i temperatury potrzebnej do uzyskania pożądanej warstwy stopowej. Autor: Marcin Tutaj PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Szajnar

49 Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych

50 Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej

51 Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej

52 r. Dziękuję za uwagę

Materiał y Konstrukcyjne

Materiał y Konstrukcyjne Specjalność Materiał y Konstrukcyjne (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Materiały VII VIII IX X Konstrukcyjne w c l p

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN...

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK,

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK, Wydział Mechaniczny 2 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław bud. A-1 tel. +48 71 320 26 00 fax +48 71 328 36 64 www.pwr.wroc.pl KIEROWNICTWO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020. www.tu.kielce.

Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020. www.tu.kielce. Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Kielce 05.05.2014 Władze Wydziału Dziekan

Bardziej szczegółowo

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT 1Przedstawienie CAMT Obszary badawcze i kompetencje C A M T FP C mies zc z ą si ę w najnow s z yc h trendach rozwojowych technologii, systemów wytwórczych i systemów informatycznych rozwijanych nie tylko

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Informator został sfinansowany z funduszy Projektu Kluczowego POIG.01.01.02-00-015/08 KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Wiosna 2014

KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Wiosna 2014 KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Wiosna 2014 Zapraszamy do księgarni Wydawnictwa Wydział Górnictwa i Geologii ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice Tel. 32-237-17-87 oraz do Księgarni Internetowej

Bardziej szczegółowo

zarządzanie transport socjologia

zarządzanie transport socjologia BAZA EKSPERTÓW AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała 2014 AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI mechanika i budowa maszyn zarządzanie

Bardziej szczegółowo

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia

infonano Tu warto studiować! Nanotechnologia P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y p r z e z U n i ę E u r o p e j s k ą z e ś r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o PROJEKT infonano ISO 9001 FS 518687

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2015 Gliwice, maj 2015 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Artykuł na s. 36 SANDVIK POLSKA Sp.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2014 Gliwice, maj 2014 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zarzą dzanie Jakoś cią

Zarzą dzanie Jakoś cią Specjalność Zarzą dzanie Jakoś cią (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Zarządzanie Jakością VII VIII IX X w c l p s w

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny INSTYTUT AUTOMATYZACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA WNIOSEK O UTWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Specjalność. Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń

Specjalność. Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń Specjalność Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń 3 Optymalne sterowanie ruchem Semestr, wymiar godz., pkt.: VIII W1, C1 (2 pkt.) WYKŁADY: Optymalne sterowanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Jesień 2011

KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Jesień 2011 KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Jesień 2011 Zapraszamy do księgarni Wydawnictwa Wydział Górnictwa i Geologii Ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice Tel. 32-237-17-87 oraz do Księgarni Internetowej

Bardziej szczegółowo

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing)

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. St. Staszica w Chełmie Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Oprac. Mirosława

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS. Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych P

Nazwa przedmiotu. Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS. Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych P Nazwa przedmiotu CAD-CAE AUTO- DESK Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS Erasmus Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych W Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bardziej szczegółowo