II Spotkanie z Przedstawicielami Przemysłu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Spotkanie z Przedstawicielami Przemysłu"

Transkrypt

1 r. II Spotkanie z Przedstawicielami Przemysłu WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

2 W dniu r. odbyło się na Wydziale spotkanie z Przedstawicielami przemysłu. Zaproszenie przyjęło ponad 80 firm. Spotkanie było poświęcone współpracy w zakresie dydaktyki. Podczas spotkania zaproponowano kilkanaście różnych form udziału przemysłu w procesie dydaktycznym.

3 KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE WYDZIAŁU MECHANICZNEGO TECHNOLOGICZNEGO DZIEKAN Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Prodziekan ds. Dydaktyki Dr hab. inż. Waldemar Kwaśny, prof. nzw. w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem Dr hab. inż. Piotr Fedeliński, prof. nzw. w Pol. Śl. Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej Dr hab. inż. Wojciech Sitek, prof. nzw. w Pol. Śl. Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol. Śl.

4 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, m.dr h.c. Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, m.dr h.c. Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, prof. Pol. Śl. Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych Kierownik Zakładu: Dr hab. Jan Weszka, prof. Pol. Śl. Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel

5 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa materiałów, badania modelowe zrównoważonych technologii materiałowych, ekoprojektowanie i ekomateriały, biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna, inżynieria biomateriałów, inżynieria warstw powierzchniowych, gradientowych i z nanowarstwami oraz nanostrukturalnych materiałów kompozytowych, komputerowa nauka o materiałach, komputerowe wspomaganie badań naukowych oraz prac inżynierskich w zakresie inżynierii materiałowej, materiałoznawstwo stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych, stali oraz stopów konstrukcyjnych i specjalnych, materiały krystaliczne i amorficzne, metody fizycznego oddziaływania na procesy krzepnięcia i krystalizacji, modelowanie odkształcenia plastycznego stopów metali, odporność na pękanie korozyjne stali i stopów, procesy i technologie obróbki plastycznej metali, sterowanie jakością, Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Instytucie: systemy podejmowania decyzji oraz metody sztucznej inteligencji w inżynierii materiałowej, technologie czystszej produkcji, technologie energooszczędne, technologie procesów materiałowych, własności i przetwórstwo materiałów polimerowych, kompozytowych o osnowie polimerowej oraz laminatów, wpływ struktury stopów na trwałość i niezawodność elementów maszyn, zaawansowane technologie materiałów narzędziowych i funkcjonalnych, zarządzanie jakością w jednostkach organizacyjnych, laboratoriach badawczych i pomiarowych, zastosowanie informatyki w dydaktyce.

6 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wytwarzanie szkieł metalicznych, modelowanie i określenie struktury, kształtowanie właściwości oraz możliwości ich zastosowania Materiały gradientowe Komputerowa nauka o materiałach Symulacja wpływu składu chemicznego i szybkości chłodzenia na wartość mikrotwardości i twardości odlewniczych stopów aluminium

7 Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder Zakład Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Technologicznych Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Gabriel Kost, prof. Pol. Śl. Zakład Mechatroniki i Projektowania Układów Technicznych Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz Zakład Konstruowania, Zarządzania i Wytwarzania Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Bożena Skołud

8 Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Instytucie: automatyzacja procesów technologicznych, drgania mechaniczne, dynamika i wibroizolacja maszyn, informatyczne systemy zarządzania produkcją, komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania maszyn, nieklasyczne metody analizy i syntezy układów dynamicznych maszyny robocze, urządzenia transportowe i ustroje nośne, mechanika, robotyka i mechatronika, modelowanie, synteza i analiza układów mechanicznych, podstawy automatyki, robotyzacja i automatyzacja procesów technologicznych, sterowanie w układach dynamicznych, systemy wspomagające podejmowanie decyzji, teoria grafów i jej zastosowania w mechanice i dynamice maszyn, teoria mechanizmów i maszyn, układy napędowe, wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, zintegrowane systemy wytwarzania napędy i sterowanie hydrauliczne w maszynach technologicznych.

9 Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Pracownia symulacji ruchu pojazdów Komputerowe wspomaganie tworzenia koncepcji w fazie projektowania (program SWPK) Projektant Interfejs użytkownika Mechanizm wnioskowania CBR Moduł wnioskowania Moduł oceny wariantów Baza CBR Baza wiedzy Baza danych Baza kryteriów oce n Baza robocza BR

10 Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński, m.dr h.c.

11 Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Katedrze: Dynamika maszyn i elektromechanicznych układów napędowych, Teoria i zastosowanie metody elementów skończonych i sztywnych elementów skończonych w statyce i dynamice maszyn i procesów, Analiza wrażliwości i optymalizacja konstrukcji, Mechatronika maszyn roboczych, Biomechanika i biomechatronika, Modelowanie układów wieloczłonowych, Technologie bezpieczeństwa i obronności, systemy bezpieczeństwa pasażerów, Dynamika pojazdów, napędy hybrydowe, dynamika zawieszeń, Mechanika płynów, Modelowanie i zastosowanie materiałów inteligentnych w układach redukcji drgań, Optymalne kształtowanie własności dynamicznych maszyn.

12 BADANIA OCHRONY ZAŁÓG POJAZDÓW SPECJALNYCH PRZED ŁADUNKAMI WYBUCHOWYMI Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej INTERDYSCYPLINARNA GRUPA BADAWCZA BADANIE MINOODPORNOŚCI POJAZDU M - ATV G - 10 ZGODNIE ZE STANAG 4569 ORAZ AEP 55 VOL. 2

13 Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński Członek Korespondent PAN Zakład Inżynierii Obliczeniowej i Informatyki Stosowanej Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. Pol. Śl. Zakład Inżynierii Cieplnej i Biomedycznej Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak Zakład Komputerowej Mechaniki Materiałów i Konstrukcji Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Piotr Fedeliński, prof. Pol. Śl.

14 Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Główne kierunki działalności naukowo-badawczej: mechanika ciała stałego i ośrodków ciągłych, termomechanika, biomechanika, mechanika pękania, nanomechanika, mechanika komputerowa, metody sztucznej inteligencji, inteligencja obliczeniowa, komputerowe modelowanie propagacji pęknięć, komputerowe modelowanie materiałów piezoelektrycznych, metody komputerowe w analizie procesów sprzężonych, metody komputerowe w analizie gradientowej teorii ciał odkształcalnych, optymalizacja kształtu i topologii konstrukcji, optymalizacja i identyfikacja kompozytów, optymalizacja wielokryterialna, optymalizacja w zagadnieniach wielofizycznych, optymalizacja ewolucyjna, optymalizacja immunologiczna, analiza wrażliwości, wytrzymałość elementów konstrukcyjnych, termodynamika procesów odlewniczych, metoda elementów brzegowych, metoda elementów skończonych, zagadnienia odwrotne, zbiory rozmyte i interwałowe w modelowaniu systemów fizycznych i biologicznych ziarniste algorytmy ewolucyjne, obliczenia równoległe i rozproszone, sztuczne systemy immunologiczne, sztuczne sieci neuronowe, neuronowo-rozmyte systemy wnioskujące, gridy obliczeniowe, modelowanie wieloskalowe materiałów i konstrukcji, optymalizacja w systemach wieloskalowych, metody homogenizacji komputerowej, modelowanie materiałów w skali nano-mikro, modelowanie przepływu ciepła w organizmach biologicznych, modelowanie komputerowe oparzeń tkanki biologicznej, zamrażania tkanek biologicznych, układów kostnych, modelowanie połączeń kość-implant, sztuczne systemy immunologiczne w klasyfikacji i analizie danych, numeryczna symulacja procesu spawania komputerowe wspomaganie przetwarzania obrazu z tomografii komputerowej, projektowania i analizy urządzeń transportowych.

15 Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Analizy wytrzymałościowe ciągu technologicznego wielkiego pieca (1994 r.) Zastosowania termowizji

16 Kierownik Katedry: Dr hab. inż. Andrzej GRUSZCZYK, Prof. Pol. Śl. Katedra Spawalnictwa

17 Katedra Spawalnictwa Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Katedrze: badania spawalności nowoczesnych tworzyw konstrukcyjnych, materiały dodatkowe do spawania i napawania, kontrola jakości procesów spawalniczych, technologie spawania, zgrzewania i napawania, monitorowanie i sterowanie jakością procesów technologicznych, modelowanie procesów spawalniczych.

18 Katedra Spawalnictwa Badanie zautomatyzowanych procesów spawania łukowego Zautomatyzowane stanowisko do spawania i napawania plazmowego oraz metodą TIG i MIG/MAG (wraz z nowoczesnymi, inwertorowymi źródłami prądu) Przykład napawania krawędzi przedmiotów a) metoda TIG, b) metoda PTA Złącze doczołowe blach ze stopu aluminium A5251 o grubości 1,0 mm, spawanych metodą MIG AC PULSE

19 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Wojciech CHOLEWA Zakład Diagnostyki i Eksploatacji Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. Pol. Śl. Zakład Układów Mobilnych Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. Pol. Śl.

20 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn Główne kierunki działalności naukowo-badawczej komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz zapewnienia jakości, diagnostyka techniczna maszyn i procesów, rozwój metod sztucznej inteligencji i ich zastosowań w projektowaniu, konstruowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń, metody i systemy wizyjne i termowizyjne, rozwój technologii informatycznych w projektowaniu i eksploatacji maszyn, rozwój zastosowania systemów doradczych i inteligentnych systemów diagnostycznych, metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn, wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, zintegrowane systemy wytwarzania, modelowanie układów mechanicznych, rozwój zastosowań robotyki mobilnej, rozwój metod i systemów zdalnego nauczania.

21 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn PW-004/ITE/02/2006 pn Zespół specjalizowanych robotów mobilnych do inspekcji grupowej obiektów technicznych (projekt finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu Wieloletniego PW-004 Rozwój produktów i urządzeń wysokiej techniki ) PS/II.4.1/9/2010 pn. Wielozadaniowe mobilne roboty wykorzystujące zaawansowane technologie (realizowany w ramach Programu Strategicznego POIG pt.: Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki, ITeE-PIB Radom)

22 Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Jan KOSMOL Katedra Budowy Maszyn

23 Katedra Budowy Maszyn Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Katedrze: diagnostyka i automatyczny nadzór, metody sztucznej inteligencji w wytwarzaniu, niekonwencjonalne metody obróbki kształtującej, metrologia, zaawansowane programowanie obrabiarek maszyn numerycznie (CAM NC,CNC,PLC) projektowanie procesów technologicznych automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem projektowanie maszyn i urządzeń komputerowy zapis konstrukcji (CAD) aplikacje metod "sztucznej inteligencji" komputerowa analiza konstrukcji f n

24 Katedra Budowy Maszyn TWORZENIE KONSTRUKCJI PROTOTYPOWYCH

25 Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Jan SZAJNAR Katedra Odlewnictwa

26 Katedra Odlewnictwa Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prowadzone w Katedrze: krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów, maszyny i urządzenia odlewnicze, automatyzacji i robotyzacja procesów odlewniczych technologie wytwarzania odlewów wspomagane komputerowo, teoretyczne i praktyczne badania zastosowania transportu pneumatycznego, teoria i praktyka kompozytów odlewanych, teoria zużycia elementów maszyn, dobór stopów i technologii wytwarzania odlewów odpornych na zużycie, odlewanie ciągłe stopów żelaza.

27 Katedra Odlewnictwa Symulacja numeryczna procesu krzepnięcia odlewu w formie Zalewanie wnęki formy ciekłym metalem Stygnięcie odlewu samochodowej tarczy hamulcowej w formie Stygnięcie odlewu samochodowej tarczy hamulcowej w formie

28

29 Kierunki Kształcenia Automatyka i Robotyka Mechanika i Budowa Maszyn Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Inżynieria materiałowa Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych Mechatronika

30 34 zarejestrowane Koła Naukowe Mechatroniki i robotyki Modelowania konstrukcji maszyn Obrabiarkowców Biomechanika Mechatronika Metody komputerowe Grupa Q Sferoid Inżynierii Biomedycznej Laserowej Obróbki Powierzchniowej Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej Metaloznawców Metody komputerowego wspomagania

31

32 Influence of laser alloying on structure and properties of hot-work tool steel LASER PRINCIPLES EXPERIMENTAL RESULTS Stimulated Emission Phenomenon DL Principle HPDL Physic Principle PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Autor: A.A. Gómez Pastor, Universidad Carlos III de Madrid Promotor: prof dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, m dr h.c.

33 Odporność korozyjna metalowych elementów aparatów stałych stosowanych w ortodoncji Obserwacje w skaningowym mikroskopie elektronowym przed oraz po badaniach korozyjnych Pomiar chropowatości elementów metalowych Badania odporności na korozję wżerową Jakościową rentgenowską analizę fazową Badania metalograficzne mikroskopowe Badania własności mechanicznych - pomiar mikrotwardości Aparaty ortodontyczne stosowane są w celu poprawy estetyki zgryzu i całkowitej lub częściowej rehabilitacji narządu żucia. PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Autor: Monika Szewczyk Promotor: dr inż. Anna Ziębowicz

34 Charakterystyka biomechaniczna płytkowych stabilizatorów kręgosłupowych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Autor: Łukasz SZOT Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Marciniak Cel pracy: opracowanie charakterystyki biomechanicznej płytkowego stabilizatora kręgosłupowego przy wykorzystaniu analizy numerycznej Przykładowe mapy naprężeń, Model obliczeniowy stabilizatora odkształceń i przemieszczeń Model odcinka lędźwiowego kręgosłupa z zamocowanym pojedynczym stabilizatorem płytkowym w odcinku L3-4 (po lewej) i podwójnym stabilizatorem płytkowym w odcinku L3-5 (po prawej) po dyskretyzacji

35

36 PRACA DYPLOMOWA MAGISTRESKA Autor: Kamil KRUPA Promotor: Dr hab. inż. Piotr Gendarz, prof. w Pol. Śl. KATALOGOWY DOBÓR ELEMENTÓW ZNORMALIZOWANYCH I MOŻLIWOŚCI MODYFIKACJI KONSTRUKCYJNEJ STOJAKÓW HYDRAULICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM TECHNOLOGII DURACHROM W ZAAWANSOWANYM PROGRAMIE GRAFICZNYM I-DEAS Model technologii DURACHROM DURACHROM Z Wytrzymałość mechaniczna Rm = 800 [MPa] Twardość HB Grubość warstwy ochronnej g = 0,75-1,25 [mm] Modele wybranych elementów składowych stojaka Model złożenia stojaka DURACHROM W Wytrzymałość mechaniczna Rm = 600 [MPa] Twardość HB Grubość warstwy ochronnej g = 0,75-1,25 [mm] Zapis 2D stojaka na podstawie modelu 3D w zaawansowanym programie graficznym I-DEAS

37 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Autor: Marcin Nowak Promotor: dr inż. Damian Gąsiorek Analiza stereomechaniczna ramienia R200NE kombajnu ścianowego Cel pracy: przeprowadzenie analizy stereomechanicznej ramienia R200NE kombajnu ścianowego.

38 Wpływ osteoporozy na zmianę rozkładu naprężeń, przemieszczeń i odkształceń w kości piszczelowej Cel pracy: ocena wpływu osteoporozy na zmiany wytrzymałościowe kości piszczelowej. Badania przeprowadzono drogą numeryczną. Autor: Sebastian WYMYSŁO PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: dr inż. Jacek Jurkojć

39 Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran Analiza platformy mobilnej Chwytak Autor: Piotr Jarczyk PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

40 Metody komputerowe modelowania elementów pojazdów samochodowych Deformacje dla prędkości 20km/h Autor: Paweł Nycz PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Naprężenia redukowane (wg hipotezy Hubera - Misesa) obciążenie w płaszczyźnie symetrii Promotor: dr hab. inż. Piotr Fedeliński, prof. Pol. Śl.

41 Technologia lutospawania laserowego złącza folia rurka ze stopu miedzi Cel pracy: określenie wpływu parametrów lutospawania laserowego na jakość złącza zakładkowego rurki miedzianej o średnicy 8,0 [mm] i grubości ścianki 0,4 [mm] z folią miedzianą o grubości 0,2 [mm] oraz opracowanie warunków technologicznych lutospawania tych złączy. Widok od strony lica Makrostruktura, pow. 50x Widok od strony grani Autor: Tomasz KOŁODZIEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel

42 Technologia zrobotyzowanego spawania GMA spoin czołowych blach ze stali S690 w złączach teowych na podkładce usuwalnej Cel pracy: opracowanie technologii spawania zrobotyzowanego GMA spoin czołowych w złączach teowych blach ze stali S690 o grubości 10 mm na podkładce usuwalnej. Położenie palnika względem złącza Zrobotyzowane stanowisko badawcze do spawania GMA Makrostruktura spoiny złącza próbnego Autor: Łukasz WARCABA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: dr inż. Krzysztof Luksa

43 Analiza statystyczna obrazów termograficznych wybranego obiektu technicznego Cel pracy: Zastosowanie metod statystycznej analizy obrazów do oceny stanu maszyn z wykorzystaniem termogramów PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Autor: Łukasz Zwoliński Promotor: dr inż. Marek Fidali

44 Inteligentny minirobot kroczący działający autonomicznie w nieznanym otoczeniu Cel pracy: opracowanie projektu i konstrukcji oraz wykonanie kompletnego minirobota kroczącego Autor: Marek Adamczyk PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. Wojciech Moczulski

45 Projekt pomieszczenia warsztatowego dla maszyny pomiarowej typu ACCURA firmy ZEISS Cel pracy: opracowanie koncepcji specjalnego pomieszczenia dla precyzyjnej maszyny pomiarowej Accura (pomieszczenie klimatyzowane), opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej pomieszczenia, przeprowadzenie analizy naprężeń metodą elementów skończonych oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia. Model 3D (Solid Edge) pomieszczenia Rozkład naprężeń (MES) Maszyna pomiarowa Autor: Krzysztof STAWINOGA PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kosmol

46 Technologia Rapid Prototyping typu FDM Cel pracy: na podstawie dostarczonego modelu CAD wirnika opracowanie modelu dla potrzeb urządzenia Rapid Prototyping typu FDM, wykonanie wirnika w technologii RP, obliczeń naprężeń w wirniku metodą elementów skończonych w celu określenia maksymalnych parametrów pracy wirnika, pomiary geometryczne i chropowatości powierzchni wirnika w celu oceny dokładności i jakości technologii RP FDM. Urządzenie Rapid Prototyping typu FDM Model MES wirnika Wirnik wykonany w technologii RP Autor: Krzysztof KOPYTYŃSKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kosmol

47 Recykling materiałów odpadowych przy produkcji odlewów Cel pracy: rozpoznanie prawnych aspektów związanych z gospodarką odpadami oraz identyfikacja systemów recyklingu powstałych odpadów odlewniczych. Zestawiono uregulowania prawne obowiązujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami. Zwrócono uwagę na oddziaływanie przemysłu odlewniczego na środowisko. Przedstawiono charakterystykę odpadów odlewniczych oraz omówiono aktualny stan gospodarki tymi odpadami. Przedstawiono działania w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów odlewniczych oraz ich utylizacji. Zaprezentowano przykłady zastosowania odpadów pochodzących z procesów odlewniczych. Dokonano oceny możliwości ich wykorzystania jako surowca w innych gałęziach przemysłu. Prasa brykietująca - walcowa Instalacja odpylająca - System kontroli zanieczyszczenia powietrza dla pieca do przetapiania Urządzenie do regeneracji zużytej masy formierskiej - regenerator mechaniczny Wtórne przetwarzanie odpadów: a) Standardowy rozdrabniacz firmy Prab; b) brykietowanie złomu METALBRIK; c) Pompa mechaniczna wraz z systemem Lotus Autor: Sylwia Ryś PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Szajnar

48 Wpływ czasu krzepnięcia odlewu staliwnego na powierzchniową warstwę stopową Cel pracy: zagadnienia związanie z powstawaniem powierzchniowej warstwy stopowej na odlewie staliwnym. Proces powstawania warstwy stopowej. Badanie prowadzone były przy użyciu programu Nova Flow&Solid. W przeprowadzonej symulacji zwrócono szczególną uwagę na rozkład temperatury w odlewie oraz wkładce. Głównym celem pracy była obserwacja i pomiar temperatury jak również czasu przebywania wkładki powyżej temp. 1300ºC (początek powstawania warstwy kompozytowej). Dokonano porównania uzyskanych czasów z wynikami badań rzeczywistych. Dzięki temu podjęto próby wyznaczenia czasu i temperatury potrzebnej do uzyskania pożądanej warstwy stopowej. Autor: Marcin Tutaj PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Szajnar

49 Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne Nanotechnologii i Technologii Materiałowych

50 Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej

51 Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej

52 r. Dziękuję za uwagę

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Inteligentnych Systemów Obliczeniowych RMT4-3 Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Metod Numerycznych w Termomechanice

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES W MECHANICE

SYSTEMY MES W MECHANICE SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Kod kierunku studiów MiBM_2012_2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN

Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Laboratorium tribologiczne - I- Sz s. 212, II-

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE KATEDRA SYSTEMÓW DECYZYJNYCH POLITECHNIKA GDA N SKA S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE prof. dr hab. inz. Zdzisław Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych Wydział Elektroniki Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym

Przykłady dobrych praktyk współpracy. Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym Przykłady dobrych praktyk współpracy Odlewni Polskich S.A. ze szkolnictwem zawodowym O B R K O Wdrażane innowacje techniczno-technologiczne to: Zmniejszenie dystansu technologicznego OP S.A. do standardów

Bardziej szczegółowo

Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego

Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego Najmłodszy Wydział Politechniki Śląskiej 10.2010 1. inauguracja roku akademickiego Władze Wydziału Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, prof. nzw. Pol. Śl., Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych Dla studentów WIMiR studia II-stopnia rok akad. 2012/2013 profil dyplomowania: inżynieria systemów wytwarzania

Wykaz tematów prac dyplomowych Dla studentów WIMiR studia II-stopnia rok akad. 2012/2013 profil dyplomowania: inżynieria systemów wytwarzania Wykaz tematów prac dyplomowych Dla studentów WIMiR studia II-stopnia rok akad. 2012/2013 profil dyplomowania: inżynieria systemów wytwarzania Lp. Promotor Temat pracy dyplomowej (PD) Temat pracy przejściowej

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

44-100 Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość

44-100 Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość PROJEKT LANAMATE Budowa Laboratorium Finansowany w ramach PO IiŚ Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Kierownik Projektu: Prof. Leszek A. Dobrzański ROZBUDOWA BAZY LABORATORYJNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria teriałowa 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa szyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 i 2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Mechanika i Budowa Maszyn POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOMECHATRONIKA I SPRZĘT MEDYCZNY WYKWALIFIKOWANA KADRA SPECJALISTÓW KIEROWNIK KATEDRY PROF. DR HAB. INŻ. MAREK GZIK NASZE LABORATORIA Badania dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Modelowanie biomechaniczne. Dr inż. Sylwia Sobieszczyk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny KMiWM 2005/2006

Modelowanie biomechaniczne. Dr inż. Sylwia Sobieszczyk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny KMiWM 2005/2006 Modelowanie biomechaniczne Dr inż. Sylwia Sobieszczyk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny KMiWM 2005/2006 Zakres: Definicja modelowania Modele kinematyczne ruch postępowy, obrotowy, przemieszczenie,

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Programy przedmiotów na studiach dziennych kierunek Mechanika i Budowa Maszyn 5

SPIS TREŚCI. Programy przedmiotów na studiach dziennych kierunek Mechanika i Budowa Maszyn 5 Programy przedmiotów na studiach dziennych kierunek Mechanika i Budowa Maszyn 5 SPIS TREŚCI IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA 1. MAPN02P00D11 Filozofia 17 2. MBPP04P00D11 Matematyka ogólna 18 3. MBPP05P00D11

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż.

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż. Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski dr inż. Paweł Raczyński dr inż. Stefan Sieklicki dr inż. Krzysztof Cisowski mgr

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TRANSPORT

Program studiów dla kierunku TRANSPORT Program studiów dla kierunku TRANSPORT Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego przed miotu Z/ 1 A Wychowanie fizyczne - - Z 1,2 2 A1 Język angielski 1,1 1,3 ZO/E 1,2,3,4 12 12 E 3 A2 Etyka 2 Z 1 4 A3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE Nr ZT/281/10

ORZECZENIE Nr ZT/281/10 INSTYTUT SPAWALNICTWA 44-101, ul. Bł. Czesława 16/18 tel. 032 2310011, fax 032 2314652, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/281/10 Badanie i rejestracja procesu spawania/napawania

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 1. Laboratorium CAD/MES. Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów. Opracował: dr inż. Hubert Dębski

ĆWICZENIE Nr 1. Laboratorium CAD/MES. Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów. Opracował: dr inż. Hubert Dębski POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA PODSTAW KON- STRUKCJI MASZYN Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów Laboratorium CAD/MES ĆWICZENIE Nr 1 Opracował: dr inż. Hubert Dębski I. Temat

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin Kazimierz M. Romaniszyn 2007, Wydawnictwo WNT Liczba stron: 178 ISBN: 978-83-204-3308-1

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu : Materiałoznawstwo Materials science Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: Treści kierunkowe Rodzaj zajęć: Wykład, Laboratorium Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka. Dr inż. Kamil Krot

Automatyka i Robotyka. Dr inż. Kamil Krot Automatyka i Robotyka Dr inż. Kamil Krot Agenda Kompetencje - oferta badawcza i przemysłowa Projekty zrealizowane Wyposażenie Patenty do komercjalizacji Oferta dla przemysłu projektowanie, integracja i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH Podręcznik akademicki Bytom 2011 1. Wstęp...9 2. Cel podręcznika...11 3. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Mirosław Raczyński Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki wstępnych

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA KATEDRA WYTRZYMAŁOSCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MACHANIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Sprzętowe i programowe składniki sieci komputerowych. 2. Routing w sieciach komputerowych. 3. Siedmiowarstwowy model

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W Szczecin, dn. 04.10.2013 r. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-201-IB-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Inżynieria biomateriałów

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-201-IB-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Inżynieria biomateriałów Nazwa modułu: Biomateriały metaliczne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-201-IB-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych.

Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych. dr M. Kopernik Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów planujących obronę w roku akademickim 2016/2017 lub w latach późniejszych. Tematy inżynierskie mogą być podobne, ale realizowane w węższym

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Krystian Probierz*, Piotr Strzałkowski* SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI WYTWARZANIA

TECHNIKI WYTWARZANIA TECHNIKI WYTWARZANIA Metalurgia i odlewnictwo TW-01 V W1, L2 (3 pkt.) Semestr V WYKŁADY: Ogólna charakterystyka technologii odlewów. Charakterystyka surowców i materiałów niemetalowych. Surowce podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5 Spis treści Streszczenie... 12 Abstract... 14 Słowo wstępne... 16 1. Wyznaczanie własno ci mechanicznych stali... 20 2. Statyczna próba rozciągania w temperaturze podwyższonej... 24 3. Badania mechaniczne

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT...... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna) nr albumu... DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III

Bardziej szczegółowo

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski Laboratorium badań materiałowych i technologicznych dr inż. Tomasz Kurzynowski Agenda Oferta badawcza Wyposażenie laboratorium Przykłady realizowanych badań Opracowanie i rozwój nowych materiałów Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego II Seminarium odbyło się w Instytucie Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu w dn. 09.10.2012r. RAPORT Program spotkania: Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946 ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, Polska tel: +48 (12) 261-83-24 fax +48 (12) 266-08-70 iod@iod.krakow.pl Rok założenia Established in 1946 Propozycje badawczo-wdrożeniowe Instytutu Odlewnictwa Konwersja

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA Nowoczesne wyposażenie Laboratorium obróbki metali daje nam możliwość organizacji kursów z zakresu obróbki mechanicznej, zgrzewania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania

Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania Prof. dr hab. inż. Józef Jonak Główne obszary badań laboratorium: wirtualne

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok 1 A 5809 III ABC Jakości od 1996 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3 Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia)

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia) Katedra Systemów Automatyki 1 Profil absolwenta (wiedza) Studenci naszej specjalności posiądą niezbędną wiedzę z zakresu: opracowywania algorytmów sterowania procesami w oparciu o najnowsze metody teorii

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

W roku 2004 do programu produkcji wprowadzone zostały odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego.

W roku 2004 do programu produkcji wprowadzone zostały odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego. Odlewnia, działająca do lutego 2002 roku w ramach Zakładów Mechanicznych BUMAR ŁABĘDY S.A., ma za sobą ponad 50 lat tradycji i doświadczeń w produkcji odlewów staliwnych. Nasze wyroby stosowane są w maszynach

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW KIRUNK: INŻYNIRIA TRANSPORTU I LOGISTYKI załącznik nr A. PRZDMIOTY / MODUŁY KSZTAŁCNIA PODSTAWOWGO Kod NAZWA PRZDMIOTU / MODUŁU godz W Ć L P/S CTS P 0 Matematyka 0 60 60 P 0 Fizyka

Bardziej szczegółowo