Xiameter RTV-4234-T4 Base oraz Xiameter T4 / T4-O Curing Agent

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Xiameter RTV-4234-T4 Base oraz Xiameter T4 / T4-O Curing Agent"

Transkrypt

1 MOULDMAIKING RUBBER 2-Part Addition Cure Silicone TWORZYWA NARZĘDZIOWE Silikony Formierskie Addycyjne Xiameter RTV-4234-T4 Base oraz Xiameter T4 / T4-O Curing Agent Transparentny addytywny silikon formierski dużej wytrzymałości Własności Doskonałe własności samo-rozdzielające Łatwe przyspieszanie utwardzania przez podniesienie temperatury Transparentność ułatwiająca: cięcie linii podziału przy wykonywaniu form blokowych (formy do odlewania prototypów w technice VacuumCasting) oraz obserwację wypełnienia formy Bardzo mały skurcz i dobra stabilność wymiarowa Duża twardość przy dużej elastyczności i wytrzymałości Możliwość stosowania w wysokich temperaturach Do wyboru dwa utwardzacze Xiameter Curing Agents: T-4 (standardowy) oraz T-4 O (Oleista/natłuszczona powierzchnia) Łatwe odgazowanie Zastosowanie Xiameter RTV-4234-T4 jest silikonem formierskim o dużej wytrzymałości. Przeznaczony jest do wykonywania form, w których mogą być odlewane różne materiały takie jak: poliuretany, epoksydy, poliestry i inne reaktywne żywice. Polecamy go do wykonania prototypowego i produkcyjnego oprzyrządowania, w szczególności do techniki Rapid Prototyping. Typowe własności Własność Jednostka Wartość Baza silikonowa Xiameter RTV-4234-T-4 Lepkość mpas Ciężar właściwy g/cm Katalizator / środek utwardzający Xiameter T-4 i T-4O Lepkość mpas 300 Ciężar właściwy g/cm Mieszanina bazy z katalizatorem (mieszanie 100:10 części wagowych) Lepkość mieszaniny mpas Kolor Czas życia / pracy w 23 C (73,4 F) minuty 90 Czas do odformowania godziny 12 Skurcz liniowy % <0,1 Transparentny Po utwardzeniu przez 24 godziny w 23 C (73,4 F) z katalizatorem Xiameter T-4 C/A Twardość Shore A 40 Wytrzymałość na rozciąganie MPa 6.7 Wydłużenie przy rozerwaniu % 400 Wytrzymałość na rozdzieranie 1 kn/m 27 Po utwardzeniu przez 24 godziny w 23 C (73,4 F) z katalizatorem Xiameter T-4 O C/A Twardość Shore A 40 Wytrzymałość na rozciąganie MPa 6.5 Wydłużenie przy rozerwaniu % 375 Wytrzymałość na rozdzieranie 1 kn/m 32 Uwaga od producenta: Poniższe wartości są orientacyjne i nie są przeznaczone do przygotowywania dokumentacji technicznych. W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem. 1 - ISO 34 Cutter (ekwiwalent JIS K 6252, DIN / kąt zadraśnięcia 1.0 mm) 28 Październik 2011 Xiameter RTV-4234-T-4 _apl Strona 1/5

2 Wprowadzenie Xiameter RTV-4234-T-4 jest utwardzaną w temperaturze pokojowej, dwu-składnikową poliaddytywną kompozycją silikonową do wykonywania form. Kompozycja składa się ze składnika Xiameter RTV-4234-T-4 BASE, który po zmieszaniu ze składnikiem utwardzającym Xiameter T-4 CURING AGENT lub T-4O CURING AGENT utwardza się osiągając własności bardzo wytrzymałego elastomeru. Podczas procesu występuje znikomy skurcz liniowy. Informacja o przetwórstwie i utwardzaniu Produkt polecany jest do wykonywania form, w których mogą być odlewane różne materiały takie jak: poliuretany, epoksydy, poliestry i inne reaktywne żywice. Przygotowanie podłoża Powierzchnia modelu (lub oryginału) na podstawie którego ma być zrobiona forma, powinna być czysta i pozbawiona luźnych fragmentów. Jeśli jest to niezbędne, szczególnie w przypadku porowatych podłoży, należy zastosować odpowiedni środek zacierający pory i/lub rozdzielający taki jak: PVA, woski syntetyczne, wazelina, roztwór mydła lub PTFE. We wszystkich przypadkach zaleca się sprawdzić przed odlaniem czy między silikonem formierskim a modelem lub ściankami ramki i podstawy nie występuje adhezja oraz czy nie powstają zmiany na powierzchni modelu. Mieszanie Odważyć 100 części wagowych Xiameter RTV-4234-T-4 BASE i 10 części wagowych Xiameter T-4 CURING AGENT lub Xiameter T-4O CURING AGENT (patrz: Środki ostrożności) do czystego plastikowego lub metalowego naczynia a następnie ostrożnie wymieszać. Składniki należy wymieszać dokładnie, z początku powoli, żeby uniknąć chlapania oraz aby nie zapowietrzyć mieszaniny. Można stosować mieszanie ręczne lub mechaniczne. Mieszanie nie powinno jednak trwać zbyt długo, a mieszanina nie powinna mieć temperatury powyżej 35 C (95 F). Zaleca się mieszanie składników w temperaturze pokojowej w celu zapewnienia odpowiedniego czasu potrzebnego do odważenia, wymieszania, odgazowania i dalszych prac. Ilość mieszanych składników nie powinna być zbyt duża, tak aby możliwe było dokładne wymieszanie bazy i utwardzacza. Mieszać do momentu całkowitego i równomiernego rozprowadzenia Xiameter T-4 CURING AGENT lub T-4O w składniku Xiameter RTV-4234-T-4 BASE. Proporcje mieszania Części wagowe Xiameter RTV-4234-T-4 Base 100 Xiameter T-4 lub T-4O Curing Agent 10 Zaleca się usunięcie wprowadzonego podczas mieszania powietrza przez odgazowanie w komorze próżniowej. Gdy mieszanina ma być odpowietrzona w komorze próżniowej zaleca się przygotowanie mieszaniny w naczyniu o pojemności ok. 3 4 razy większej niż objętość wlanych składników - podczas odgazowywania w próżni następuje gwałtowne 2 3 krotne zwiększenie objętości. Użycie dostatecznie dużego naczynia pozwala na odgazowanie bez przelania się mieszaniny. Zaleca się stosowanie podciśnienia o wartości mbar przez kilka minut (5 do 10 minut). Jeśli użyte pojemniki są za małe można przeprowadzić odgazowanie w sposób przerywany. W próżni uwięzione w mieszaninie pęcherzyki powietrza będą usuwane z mieszaniny. Ucieczka coraz większej ilości pęcherzyków będzie powodowała obniżenie zwiększonej początkowo objętości. Po opadnięciu masy do początkowego poziomu jeszcze przez krótki czas (1 2 minuty) należy kontynuować odgazowywanie. Gdy stwierdzimy, że mieszanina pozbawiona jest pęcherzyków można ją używać. Zaleca się przelanie odgazowanej mieszaniny do czystego naczynia. Jest to ważne ponieważ na ściankach opakowania, w którym były mieszane, mogły zostać nie wymieszane składniki. Przelanie do czystego pojemnika spowoduje, że będą używane tylko dobrze wymieszane ze sobą składniki. Uwaga: W przypadku braku dostępu do komory próżniowej, ilość pęcherzyków powietrza może zostać zminimalizowana przez nałożenie pędzelkiem na model wcześniej przygotowanej małej ilości mieszaniny warstwy o grubości 1-2 mm. Następnie pozostawić nałożony silikon w temperaturze pokojowej, aż z jego powierzchni znikną pęcherzyki powietrza a warstwa zacznie się utwardzać. Po przygotowaniu następnej partii mieszaniny należy powtarzać czynności aż do uzyskania docelowych wymiarów formy. Dla skrócenia czasu wykonania formy dopuszcza się także nałożenie pierwszej warstwy w ww. sposób i wypełnienie całości przez wlanie do niej mieszaniny. Uzyskamy w ten sposób formę o powierzchni pracującej bez pęcherzyków. Przy większości zastosowań mikro-pęcherzyki znajdujące się w środku formy nie będą przeszkadzały w prawidłowym eksploatowaniu formy. Stosowanie tej techniki wymaga od wykonawcy formy sprawdzenia czy tak wykonana forma spełniać będzie jego oczekiwania. Odlewanie mieszaniny można przeprowadzać metodą grawitacyjną lub za pomocą dozowania ciśnieniowego. W przypadku dozowania ciśnieniowego mieszarko-dozownikiem ze statycznym mieszadłem zaleca się wcześniejsze odgazowanie obu składników. Z uwagi na to, iż kompozycja Xiameter RTV-4234-T-4 ma utwardzacz platynowy należy zwrócić szczególną uwagę na części składowe mieszarko-dozownika które mogą być inhibitorami reakcji (patrz: Przeszkody przy 28 Październik 2011 Xiameter RTV-4234-T-4 _apl Strona 2/5

3 Informacja dodatkowe utwardzeniu). Szczególnie należy sprawdzić czy w maszynie są użyte części wykonane z gumy wulkanizowanej siarką. Jeśli tak jest prosimy o kontakt z dystrybutorem który przekaże informacje jak zabezpieczyć te części przed spowodowaniem błędów w utwardzaniu silikonu. Odlewanie i warunki utwardzania Wlać wcześniej przygotowaną mieszaninę składników Xiameter RTV-4234-T-4 BASE i Xiameter T- 4 lub Xiameter T-4O CURING AGENT spokojnym, jednostajnym strumieniem do najgłębszego miejsca formy starając się unikać wprowadzania do wylewanej formy powietrza. Nie wydobywać resztek mieszanki z krawędzi i zagłębień pojemnika w którym były mieszane składniki ponieważ mogły być one niewystarczająco wymieszane. Wylana mieszanina stwardnieje do postaci sprężystego kauczuku w ciągu 12 godzin w temperaturze pokojowej (22-24 C / 71,6-75,2 F). Można wówczas usunąć model z odlanej i utwardzonej formy. Jeśli temperatura pracy jest znacznie niższa czas utwardzania wyraźnie się wydłuży. Jeśli osiągnięcie minimalnego skurczu nie jest istotnym czynnikiem istnieje możliwość przyspieszenia czasu utwardzania poprzez wygrzanie mieszaniny w podwyższonej temperaturze. Wyższa temperatura utwardzania powoduje zwiększenie skurczu co zwiększa prawdopodobieństwo różnic w wymiarach modelu i gniazda formy. Przeszkody przy utwardzaniu Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność odważania składników. Proces utwardzania silikonu Xiameter RTV-4234-T-4 może być zakłócony poprzez obecność pewnych środków chemicznych. Wszystkie addytywne elastomery silikonowe są podatne na zahamowania procesu utwardzania (inhibicja utwardzania) poprzez kontakt z niektórymi materiałami i chemikaliami. Jeśli po 12 godzinach materiał nie jest prawidłowo utwardzony lub na jego powierzchni występuje lepkość, to miało miejsce zahamowanie procesu utwardzania w kontakcie z jakimś materiałem który przeszkodził w prawidłowej reakcji. Inhibitorami reakcji są zazwyczaj związki zawierające: aminy (np. utwardzacze do żywic epoksydowych), siarki, cyny (np. organiczne katalizatory do silikonów kondensacyjnych) azotu, fosforu i arsenu, stabilizatory PVC. Przeszkodą w procesie utwardzania Xiameter RTV-4234-T-4 może być nawet kontakt z materiałami zawierającymi pewne ilości tych substancji np. glinami formierskimi, gumami wulkanizowanymi siarką, silikonami kondensacyjnymi. Podczas utwardzania mokre lub wilgotne powierzchnie mogą powodować powstawanie gazowych pęcherzyków w silikonie przy powierzchni modelu i/lub podłoża. Podczas operacji przygotowania i mieszania systemów addytywnych trzeba także bardzo uważać, aby stanowisko pracy oraz używane narzędzia (pojemniki, mieszadła, szpachelki itp.) były czyste i wykonane z materiałów, które nie będą kolidowały z mechanizmem utwardzania. Jeśli istnieją wątpliwości co do związków z jakich są wykonane modele, rozdzielacze i inne materiały, które są używane podczas wykonania formy zaleca się przeprowadzenie próby utwardzania. Stosowanie w wysokich temperaturach Formy wykonane z Xiameter RTV-4234-T-4 mają długą żywotność w podwyższonych temperaturach, jednakże ciągłe stosowanie w temperaturze powyżej 200 C powoduje utratę elastyczności. Stosowanie powyżej 250 C nie jest zalecane. Jak wszystko, tak i utwardzony Xiameter RTV-4234-T-4 pod wpływem zmian temperatury zmienia swoje wymiary (ze wzrostem temperatury rozszerza się, ze spadkiem temperatury kurczy). Po podgrzaniu forma wykonana z Xiameter RTV-4234-T-4 rozszerzy się, co spowoduje małe zmiany w wymiarach wykonywanych w niej odlewach/kopiach. Jeśli wymiary odlewanych w formie detali mają być identyczne jak wymiary modelu trzeba zawsze uwzględniać rozszerzalność termiczną w pracach projektowych formy, która ma pracować w innych temperaturach niż były podczas utwardzania. 28 Październik 2011 Xiameter RTV-4234-T-4 _apl Strona 3/5

4 Bezpieczeństwo Magazynowanie i opakowania Zastosowania pionowe i wertykalne Wykonywanie form warstwowych Jeśli wymagane jest wykonanie formy pionowego obiektu lub powierzchni, a stosowanie normalnych technik odlewania jest niemożliwe, można uzyskać niespływalność (tiksotropię) mieszaniny dodając do niej składnik Xiameter RTV-3011-THIXO ADDITIVE. Poniżej opis wykonania formy z zastosowaniem ww. składnika tiksotropującego 1. Przygotować model/oryginał w opisany powyżej sposób 2. Przy pomocy pędzla nałożyć na oryginał cienką warstwę mieszaniny. Powtarzać operację gdy tylko nałożona wcześniej warstwa zacznie się utwardzać aż do uzyskania >2mm. Pozostawić do utwardzenia w temperaturze pokojowej do momentu, gdy nałożony silikon będzie lepki. 3. Przygotować nową mieszankę Xiameter RTV-4234-T-4 BASE z CURING AGENT. Po ich prawidłowym wymieszaniu dodać od 1 do 3% wagowych składnika Xiameter RTV-3011 THIXO ADDITIVE i dokładnie mieszać aż do uzyskania konsystencji pasty. Opowietrzanie mieszaniny nie jest wymagane. 4. Używając szpachelkę lub sztywny pędzel nałożyć zagęszczoną mieszaninę na wcześniej pokryty silikonem oryginał, aż do wypełnienia i wyrównania wszelkich podcięć. Pozostawić na 12 godzin w temperaturze pokojowej do utwardzenia. 5. Używając żywicy lub gipsu, wykonać na całkowicie utwardzonym płaszczu silikonowym konstrukcje usztywniającą/wsporczą. Po utwardzeniu konstrukcji wsporczej można ją ostrożnie zdjąć. Następnie ściągnąć silikonowy płaszcz i ułożyć go w konstrukcji wsporczej. Odporność na odlewane materiały W pełni utwardzony silikon Xiameter RTV-4234-T-4 ma doskonałą odporność chemiczną jak nasze wszystkie podobne silikony addytywne. Jednakże wiadomo jest, że żywice i inne agresywne materiały do odlewania będą formę silikonową atakowały, zmieniając jego własności: fizyczne, samo-rozdzielcze powierzchni oraz prawdopodobnie wymiary formy. Przy produkcji długich serii formy powinny być pod tym względem okresowo sprawdzane. Uwaga: XiameterRTV-4234-T-4jest produktem do zastosowań przemysłowych i nie powinien być stosowany do wykonywania form do żywności, zastosowań dentystycznych i kontaktu z ludzką skórą. Środki ostrożności BHP Produkty firmy Dow Corning mogą być obrabiane bez ryzyka, pod warunkiem, że zachowane będą odpowiednie dla tych produktów środki ostrożności. Materiały nieutwardzone należy trzymać z dala od środków spożywczych i dzieci. W celu ochrony przed zachlapaniem należy nosić strój ochronny, rękawice gumowe lub plastikowe oraz okulary ochronne. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA UŻYCIA NIE SĄ ZAŁĄCZANE W KARTACH TECHNICZNYCH. PRZED UŻYCIEM NASZEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA - MSDS, KARTĄ TECHNICZNĄ ORAZ ETYKIETAMI NA POJEMNIKACH. DOKŁADNY OPIS WSZYSTKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI ZNAJDUJE SIĘ W KARTACH CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW. NA PAŃSTWA ŻYCZENIE CHĘTNIE WYŚLEMY TE PUBLIKACJE. Ograniczenia Ten produkt nie jest przetestowany ani proponowany jako odpowiedni do farmaceutycznych i medycznych zastosowań. Informacje dotyczące wpływu na zdrowie i środowisko Dla wsparcia swoich klientów względem stawianym produktom wymagań bezpieczeństwa, Dow Corning ma rozległą organizacje Zarządzania Produktem i zespół Środowiska i Zdrowia oraz specjalistów od Regulacji Prawnych w każdym rejonie. Dla szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Dow Corning. Przy przechowywaniu Xiameter RTV-4234-T-4 BASE, T-4 i T-4O CURING AGENT w orginalnych nieotwieranych pojemnikach, suchym miejscu w temperaturze poniżej 30 C (86 F) nadają się one do użycia przez 12 miesięcy od daty produkcji. Dla utrzymania dobrych parametrów materiałów, częściowo użyte opakowania należy szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Zalecane jest przechowywanie w oryginalnych pojemnikach. Xiameter RTV-4234-T-4 Base T-4 oraz T-4O Curing Agent Opakowania zestawy 5kg 20kg 200kg 0,5kg 2kg 20kg Okres ważności (opak. oryginalnie zamknięte) data podana na opak., ok. 1rok od wyprodukowania 28 Październik 2011 Xiameter RTV-4234-T-4 _apl Strona 4/5

5 Gwarancja Informacja o gwarancji prosimy uważnie przeczytać Informacje podane w karcie technicznej przedstawiamy w dobrej wierze i uważamy za dokładne. Gwarantujemy doskonałą jakość naszych produktów zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Naszych porad na temat techniki stosowania udzielamy w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy. Jednakże, ponieważ warunki i metody korzystania z produktów Dow Corning są poza naszą kontrolą, informacje te nie mogą zastąpić testów klienta w celu upewnienia się, że produkty Dow Corning są bezpieczne, efektywne i w pełni wystarczające do konkretnego zastosowania. Dow Corning jedynie gwarantuje, że w momencie wysyłki produkty odpowiadają obowiązującym specyfikacjom sprzedaży. Wyłącznym zadośćuczynieniem za naruszenie gwarancji jest refundacja kosztów zakupu lub wymiana produktu, który był inny niż gwarantowany. Dow Corning w szczególności nie udziela żadnych innych, wyrażonych wprost lub implikowanych (w podtekście) gwarancji przydatności do określonego celu lub działalności handlowej. Dow Corning nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody. Istniejące już ewentualne prawa patentowe osób trzecich są uwzględniane. Propozycje zastosowań nie mogą być traktowane jako zachęta do naruszania patentów. Xiameter, Dow Corning, Silastic są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dow Corning Corporation. Informacji na temat innych naszych produktów znajdziesz: MILAR Sp. z o.o Grodzisk Mazowiecki ul. Graniczna 47 tel: fax: Październik 2011 Xiameter RTV-4234-T-4 _apl Strona 5/5

Construction. Zalecenia stosowania posadzek systemu Sika CompactFloor. BU Contactors. Przedmiot: Zalecenia stosowania:

Construction. Zalecenia stosowania posadzek systemu Sika CompactFloor. BU Contactors. Przedmiot: Zalecenia stosowania: Autor: T.Weikert Zalecenia stosowania posadzek systemu Sika CompactFloor BU Contactors Przedmiot: Zalecenia stosowania: Sika CompactFloor ekonomiczna, dekoracyjna, o wysokiej odporności mechaniczni, posadzka

Bardziej szczegółowo

aluplast sp. z o.o. ul. Gołężycka 25A 61-357 Poznań Tel. +48 61 654 34 00 aluplast@aluplast.com.pl www.aluplast.com.pl ap.

aluplast sp. z o.o. ul. Gołężycka 25A 61-357 Poznań Tel. +48 61 654 34 00 aluplast@aluplast.com.pl www.aluplast.com.pl ap. aluplast sp. z o.o. ul. Gołężycka 25A 61-357 Poznań Tel. +48 61 654 34 00 aluplast@aluplast.com.pl www.aluplast.com.pl ap.bond 2011-10 Uzupełnienie Ogólnych Wytycznych Obróbki Rozdział 8J Klejenie szyb

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 31 CF Normal

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 31 CF Normal KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest bezrozpuszczalnikowym, niewrażliwym na wilgoć, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem i zaprawą

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 262 AS N Thixo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 262 AS N Thixo KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowy, tiksotropowy, epoksydowy materiał posadzkowy o właściwościach elektroprzewodzących OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY jest dwuskładnikową, samozagładzającą,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 13 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 13 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowa żywica gruntująca na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym, szybkosprawnym materiałem gruntującym o niskiej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 16 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 16 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowy, nawierzchniowy materiał posadzkowy na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest nawierzchniowym, dwuskładnikowym, szybkosprawnym

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 30

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 30 KARTA INFORMACYJNA Klej do wzmocnień konstrukcyjnych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY jest bezrozpuszczalnikowym, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem na bazie żywic epoksydowych

Bardziej szczegółowo

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy OPIS PRODUKTU Dwuskładnikowy rozpuszczalnikowy nieorganiczny grunt etylokrzemianowy z dużą zawartością cynku. Spełnia wymagania SSPC Paint 20 odnośnie składu i własności. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA Jako

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 15 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 15 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowe spoiwo PMMA do jastrychów samozagładzających i zapraw wyrównawczych na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SZKLENIA IZOLACYJNEGO

PORADNIK SZKLENIA IZOLACYJNEGO PORADNIK SZKLENIA IZOLACYJNEGO Informacje zawarte powyżej są przedstawione w dobrej wierze, oparte na badaniach Dow Corning i uważa się je za dokładne. Jednakże, ponieważ warunki i sposoby użycia naszych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowe spoiwo PMMA do jastrychów samozagładzających i zapraw wyrównawczych na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor CureHard 18

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor CureHard 18 KARTA INFORMACYJNA Preparat na bazie krzemianu sodu do powierzchniowego utwardzania i uszczelniania betonu OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY jest płynnym, bezrozpuszczalnikowym

Bardziej szczegółowo

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów BETON Płynny jastrych anhydrytowy Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Poradnik o charakterze informacyjno-instruktażowym, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ZABEZPIECZANIA BUDYNKÓW SZCZELIWAMI POGODOODPORNYMI

PORADNIK ZABEZPIECZANIA BUDYNKÓW SZCZELIWAMI POGODOODPORNYMI PORADNIK ZABEZPIECZANIA BUDYNKÓW Informacje zawarte powyżej są przedstawione w dobrej wierze, oparte na badaniach Dow Corning i uważa się je za dokładne. Jednakże, ponieważ warunki i sposoby użycia naszych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr sprawy: VII Zp 2300/4/13 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS ZAWARTOŚCI Część I Wymagania ogóle 1. Część ogólna 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE WĘŻE SILIKONOWE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, KOSMETYCZNEGO, FARMACEUTYCZNEGO I BIOTECHNOLOGICZNEGO

ELASTYCZNE WĘŻE SILIKONOWE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, KOSMETYCZNEGO, FARMACEUTYCZNEGO I BIOTECHNOLOGICZNEGO ELASTYCZNE WĘŻE SILIKONOWE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, KOSMETYCZNEGO, FARMACEUTYCZNEGO I BIOTECHNOLOGICZNEGO Wstęp Od ponad 30 lat firma VENAIR produkuje oraz dostarcza elastyczne węże silikonowe dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MODERNIZACJI ELEWACJI I KOLORYSTYKI BUDYNKU NA UL. MOSTOWEJ 3 W ŁOWICZU NR EW. DZ. 2093/1 Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Armii Krajowej 2 99-400 Łowicz

Bardziej szczegółowo

Uszczelnienie budowli murowanych

Uszczelnienie budowli murowanych Uszczelnienie budowli murowanych Przepony poziome przed Przepony poziome przed podciąganiem kapilarnym wilgoci zatrzymuje wodê Wprowadzenie Broszura ta dotyczy przede wszystkim uszczelnień w konstrukcjach

Bardziej szczegółowo

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS

Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Instalacja, obsługa i konserwacja DTR CHILLERS Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-PL SPIS TREŚCI ZIĘBIARKI CIECZY CHŁODZONE POWIETRZEM I URZĄDZENIA ROZDZIELONE INSTRUKCJA MONTAŻU OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

1. WYMAGANIA OGÓLNE...

1. WYMAGANIA OGÓLNE... SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE... 1.1. WSTĘP... 2 1.1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)... 2 1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 2 1.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 2 1.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Rynku Przemysłowego

Rozwiązania dla Rynku Przemysłowego Dane zawarte w katalogu mają jedynie charakter informacyjny. Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym biurem wsparcia technicznego firmy Henkel Loctite w celu zasięgnięcia informacji o specyfikacji produktów.

Bardziej szczegółowo

Loctite i Teroson w serwisie samochodowym

Loctite i Teroson w serwisie samochodowym Dodatki techniczne dostępne w wersji elektronicznej na www.intercars.com.pl Spis treści Produkty firm i Teroson w serwisie samochodowym Kompendium praktycznej wiedzy Autor: mgr inż. Stefan Myszkowski Dodatek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONYWANIA TYNKÓW GIPSOWYCH NARZUCANYCH RĘCZNIE

INSTRUKCJA WYKONYWANIA TYNKÓW GIPSOWYCH NARZUCANYCH RĘCZNIE INSTRUKCJA WYKONYWANIA TYNKÓW GIPSOWYCH NARZUCANYCH RĘCZNIE MOCNE I ZDROWE TYNKI GIPSOWE SPIS TREŚCI Tynki gipsowe oszczędne i zdrowe 3 NOWA DOLINA NIDY - gispy zdrowe z natury 4 Na ściany i sufity - zakres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dziennik Ustaw Nr 19 1350 Poz. 99 99 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 300435 Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29 Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 Mode d emploi Conditionneuse sous vide 400M de page 61 à page

Bardziej szczegółowo

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI SZKLARNI ZADANIA NR 1 i NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikaflex PRO 20 CF

KARTA INFORMACYJNA Sikaflex PRO 20 CF KARTA INFORMACYJNA Jednoskładnikowy, poliuretanowy materiał do systemów uszczelnień przeciwpożarowych elementów konstrukcji betonowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY to jednoskładnikowy

Bardziej szczegółowo