Xiameter RTV-4234-T4 Base oraz Xiameter T4 / T4-O Curing Agent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Xiameter RTV-4234-T4 Base oraz Xiameter T4 / T4-O Curing Agent"

Transkrypt

1 MOULDMAIKING RUBBER 2-Part Addition Cure Silicone TWORZYWA NARZĘDZIOWE Silikony Formierskie Addycyjne Xiameter RTV-4234-T4 Base oraz Xiameter T4 / T4-O Curing Agent Transparentny addytywny silikon formierski dużej wytrzymałości Własności Doskonałe własności samo-rozdzielające Łatwe przyspieszanie utwardzania przez podniesienie temperatury Transparentność ułatwiająca: cięcie linii podziału przy wykonywaniu form blokowych (formy do odlewania prototypów w technice VacuumCasting) oraz obserwację wypełnienia formy Bardzo mały skurcz i dobra stabilność wymiarowa Duża twardość przy dużej elastyczności i wytrzymałości Możliwość stosowania w wysokich temperaturach Do wyboru dwa utwardzacze Xiameter Curing Agents: T-4 (standardowy) oraz T-4 O (Oleista/natłuszczona powierzchnia) Łatwe odgazowanie Zastosowanie Xiameter RTV-4234-T4 jest silikonem formierskim o dużej wytrzymałości. Przeznaczony jest do wykonywania form, w których mogą być odlewane różne materiały takie jak: poliuretany, epoksydy, poliestry i inne reaktywne żywice. Polecamy go do wykonania prototypowego i produkcyjnego oprzyrządowania, w szczególności do techniki Rapid Prototyping. Typowe własności Własność Jednostka Wartość Baza silikonowa Xiameter RTV-4234-T-4 Lepkość mpas Ciężar właściwy g/cm Katalizator / środek utwardzający Xiameter T-4 i T-4O Lepkość mpas 300 Ciężar właściwy g/cm Mieszanina bazy z katalizatorem (mieszanie 100:10 części wagowych) Lepkość mieszaniny mpas Kolor Czas życia / pracy w 23 C (73,4 F) minuty 90 Czas do odformowania godziny 12 Skurcz liniowy % <0,1 Transparentny Po utwardzeniu przez 24 godziny w 23 C (73,4 F) z katalizatorem Xiameter T-4 C/A Twardość Shore A 40 Wytrzymałość na rozciąganie MPa 6.7 Wydłużenie przy rozerwaniu % 400 Wytrzymałość na rozdzieranie 1 kn/m 27 Po utwardzeniu przez 24 godziny w 23 C (73,4 F) z katalizatorem Xiameter T-4 O C/A Twardość Shore A 40 Wytrzymałość na rozciąganie MPa 6.5 Wydłużenie przy rozerwaniu % 375 Wytrzymałość na rozdzieranie 1 kn/m 32 Uwaga od producenta: Poniższe wartości są orientacyjne i nie są przeznaczone do przygotowywania dokumentacji technicznych. W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem. 1 - ISO 34 Cutter (ekwiwalent JIS K 6252, DIN / kąt zadraśnięcia 1.0 mm) 28 Październik 2011 Xiameter RTV-4234-T-4 _apl Strona 1/5

2 Wprowadzenie Xiameter RTV-4234-T-4 jest utwardzaną w temperaturze pokojowej, dwu-składnikową poliaddytywną kompozycją silikonową do wykonywania form. Kompozycja składa się ze składnika Xiameter RTV-4234-T-4 BASE, który po zmieszaniu ze składnikiem utwardzającym Xiameter T-4 CURING AGENT lub T-4O CURING AGENT utwardza się osiągając własności bardzo wytrzymałego elastomeru. Podczas procesu występuje znikomy skurcz liniowy. Informacja o przetwórstwie i utwardzaniu Produkt polecany jest do wykonywania form, w których mogą być odlewane różne materiały takie jak: poliuretany, epoksydy, poliestry i inne reaktywne żywice. Przygotowanie podłoża Powierzchnia modelu (lub oryginału) na podstawie którego ma być zrobiona forma, powinna być czysta i pozbawiona luźnych fragmentów. Jeśli jest to niezbędne, szczególnie w przypadku porowatych podłoży, należy zastosować odpowiedni środek zacierający pory i/lub rozdzielający taki jak: PVA, woski syntetyczne, wazelina, roztwór mydła lub PTFE. We wszystkich przypadkach zaleca się sprawdzić przed odlaniem czy między silikonem formierskim a modelem lub ściankami ramki i podstawy nie występuje adhezja oraz czy nie powstają zmiany na powierzchni modelu. Mieszanie Odważyć 100 części wagowych Xiameter RTV-4234-T-4 BASE i 10 części wagowych Xiameter T-4 CURING AGENT lub Xiameter T-4O CURING AGENT (patrz: Środki ostrożności) do czystego plastikowego lub metalowego naczynia a następnie ostrożnie wymieszać. Składniki należy wymieszać dokładnie, z początku powoli, żeby uniknąć chlapania oraz aby nie zapowietrzyć mieszaniny. Można stosować mieszanie ręczne lub mechaniczne. Mieszanie nie powinno jednak trwać zbyt długo, a mieszanina nie powinna mieć temperatury powyżej 35 C (95 F). Zaleca się mieszanie składników w temperaturze pokojowej w celu zapewnienia odpowiedniego czasu potrzebnego do odważenia, wymieszania, odgazowania i dalszych prac. Ilość mieszanych składników nie powinna być zbyt duża, tak aby możliwe było dokładne wymieszanie bazy i utwardzacza. Mieszać do momentu całkowitego i równomiernego rozprowadzenia Xiameter T-4 CURING AGENT lub T-4O w składniku Xiameter RTV-4234-T-4 BASE. Proporcje mieszania Części wagowe Xiameter RTV-4234-T-4 Base 100 Xiameter T-4 lub T-4O Curing Agent 10 Zaleca się usunięcie wprowadzonego podczas mieszania powietrza przez odgazowanie w komorze próżniowej. Gdy mieszanina ma być odpowietrzona w komorze próżniowej zaleca się przygotowanie mieszaniny w naczyniu o pojemności ok. 3 4 razy większej niż objętość wlanych składników - podczas odgazowywania w próżni następuje gwałtowne 2 3 krotne zwiększenie objętości. Użycie dostatecznie dużego naczynia pozwala na odgazowanie bez przelania się mieszaniny. Zaleca się stosowanie podciśnienia o wartości mbar przez kilka minut (5 do 10 minut). Jeśli użyte pojemniki są za małe można przeprowadzić odgazowanie w sposób przerywany. W próżni uwięzione w mieszaninie pęcherzyki powietrza będą usuwane z mieszaniny. Ucieczka coraz większej ilości pęcherzyków będzie powodowała obniżenie zwiększonej początkowo objętości. Po opadnięciu masy do początkowego poziomu jeszcze przez krótki czas (1 2 minuty) należy kontynuować odgazowywanie. Gdy stwierdzimy, że mieszanina pozbawiona jest pęcherzyków można ją używać. Zaleca się przelanie odgazowanej mieszaniny do czystego naczynia. Jest to ważne ponieważ na ściankach opakowania, w którym były mieszane, mogły zostać nie wymieszane składniki. Przelanie do czystego pojemnika spowoduje, że będą używane tylko dobrze wymieszane ze sobą składniki. Uwaga: W przypadku braku dostępu do komory próżniowej, ilość pęcherzyków powietrza może zostać zminimalizowana przez nałożenie pędzelkiem na model wcześniej przygotowanej małej ilości mieszaniny warstwy o grubości 1-2 mm. Następnie pozostawić nałożony silikon w temperaturze pokojowej, aż z jego powierzchni znikną pęcherzyki powietrza a warstwa zacznie się utwardzać. Po przygotowaniu następnej partii mieszaniny należy powtarzać czynności aż do uzyskania docelowych wymiarów formy. Dla skrócenia czasu wykonania formy dopuszcza się także nałożenie pierwszej warstwy w ww. sposób i wypełnienie całości przez wlanie do niej mieszaniny. Uzyskamy w ten sposób formę o powierzchni pracującej bez pęcherzyków. Przy większości zastosowań mikro-pęcherzyki znajdujące się w środku formy nie będą przeszkadzały w prawidłowym eksploatowaniu formy. Stosowanie tej techniki wymaga od wykonawcy formy sprawdzenia czy tak wykonana forma spełniać będzie jego oczekiwania. Odlewanie mieszaniny można przeprowadzać metodą grawitacyjną lub za pomocą dozowania ciśnieniowego. W przypadku dozowania ciśnieniowego mieszarko-dozownikiem ze statycznym mieszadłem zaleca się wcześniejsze odgazowanie obu składników. Z uwagi na to, iż kompozycja Xiameter RTV-4234-T-4 ma utwardzacz platynowy należy zwrócić szczególną uwagę na części składowe mieszarko-dozownika które mogą być inhibitorami reakcji (patrz: Przeszkody przy 28 Październik 2011 Xiameter RTV-4234-T-4 _apl Strona 2/5

3 Informacja dodatkowe utwardzeniu). Szczególnie należy sprawdzić czy w maszynie są użyte części wykonane z gumy wulkanizowanej siarką. Jeśli tak jest prosimy o kontakt z dystrybutorem który przekaże informacje jak zabezpieczyć te części przed spowodowaniem błędów w utwardzaniu silikonu. Odlewanie i warunki utwardzania Wlać wcześniej przygotowaną mieszaninę składników Xiameter RTV-4234-T-4 BASE i Xiameter T- 4 lub Xiameter T-4O CURING AGENT spokojnym, jednostajnym strumieniem do najgłębszego miejsca formy starając się unikać wprowadzania do wylewanej formy powietrza. Nie wydobywać resztek mieszanki z krawędzi i zagłębień pojemnika w którym były mieszane składniki ponieważ mogły być one niewystarczająco wymieszane. Wylana mieszanina stwardnieje do postaci sprężystego kauczuku w ciągu 12 godzin w temperaturze pokojowej (22-24 C / 71,6-75,2 F). Można wówczas usunąć model z odlanej i utwardzonej formy. Jeśli temperatura pracy jest znacznie niższa czas utwardzania wyraźnie się wydłuży. Jeśli osiągnięcie minimalnego skurczu nie jest istotnym czynnikiem istnieje możliwość przyspieszenia czasu utwardzania poprzez wygrzanie mieszaniny w podwyższonej temperaturze. Wyższa temperatura utwardzania powoduje zwiększenie skurczu co zwiększa prawdopodobieństwo różnic w wymiarach modelu i gniazda formy. Przeszkody przy utwardzaniu Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność odważania składników. Proces utwardzania silikonu Xiameter RTV-4234-T-4 może być zakłócony poprzez obecność pewnych środków chemicznych. Wszystkie addytywne elastomery silikonowe są podatne na zahamowania procesu utwardzania (inhibicja utwardzania) poprzez kontakt z niektórymi materiałami i chemikaliami. Jeśli po 12 godzinach materiał nie jest prawidłowo utwardzony lub na jego powierzchni występuje lepkość, to miało miejsce zahamowanie procesu utwardzania w kontakcie z jakimś materiałem który przeszkodził w prawidłowej reakcji. Inhibitorami reakcji są zazwyczaj związki zawierające: aminy (np. utwardzacze do żywic epoksydowych), siarki, cyny (np. organiczne katalizatory do silikonów kondensacyjnych) azotu, fosforu i arsenu, stabilizatory PVC. Przeszkodą w procesie utwardzania Xiameter RTV-4234-T-4 może być nawet kontakt z materiałami zawierającymi pewne ilości tych substancji np. glinami formierskimi, gumami wulkanizowanymi siarką, silikonami kondensacyjnymi. Podczas utwardzania mokre lub wilgotne powierzchnie mogą powodować powstawanie gazowych pęcherzyków w silikonie przy powierzchni modelu i/lub podłoża. Podczas operacji przygotowania i mieszania systemów addytywnych trzeba także bardzo uważać, aby stanowisko pracy oraz używane narzędzia (pojemniki, mieszadła, szpachelki itp.) były czyste i wykonane z materiałów, które nie będą kolidowały z mechanizmem utwardzania. Jeśli istnieją wątpliwości co do związków z jakich są wykonane modele, rozdzielacze i inne materiały, które są używane podczas wykonania formy zaleca się przeprowadzenie próby utwardzania. Stosowanie w wysokich temperaturach Formy wykonane z Xiameter RTV-4234-T-4 mają długą żywotność w podwyższonych temperaturach, jednakże ciągłe stosowanie w temperaturze powyżej 200 C powoduje utratę elastyczności. Stosowanie powyżej 250 C nie jest zalecane. Jak wszystko, tak i utwardzony Xiameter RTV-4234-T-4 pod wpływem zmian temperatury zmienia swoje wymiary (ze wzrostem temperatury rozszerza się, ze spadkiem temperatury kurczy). Po podgrzaniu forma wykonana z Xiameter RTV-4234-T-4 rozszerzy się, co spowoduje małe zmiany w wymiarach wykonywanych w niej odlewach/kopiach. Jeśli wymiary odlewanych w formie detali mają być identyczne jak wymiary modelu trzeba zawsze uwzględniać rozszerzalność termiczną w pracach projektowych formy, która ma pracować w innych temperaturach niż były podczas utwardzania. 28 Październik 2011 Xiameter RTV-4234-T-4 _apl Strona 3/5

4 Bezpieczeństwo Magazynowanie i opakowania Zastosowania pionowe i wertykalne Wykonywanie form warstwowych Jeśli wymagane jest wykonanie formy pionowego obiektu lub powierzchni, a stosowanie normalnych technik odlewania jest niemożliwe, można uzyskać niespływalność (tiksotropię) mieszaniny dodając do niej składnik Xiameter RTV-3011-THIXO ADDITIVE. Poniżej opis wykonania formy z zastosowaniem ww. składnika tiksotropującego 1. Przygotować model/oryginał w opisany powyżej sposób 2. Przy pomocy pędzla nałożyć na oryginał cienką warstwę mieszaniny. Powtarzać operację gdy tylko nałożona wcześniej warstwa zacznie się utwardzać aż do uzyskania >2mm. Pozostawić do utwardzenia w temperaturze pokojowej do momentu, gdy nałożony silikon będzie lepki. 3. Przygotować nową mieszankę Xiameter RTV-4234-T-4 BASE z CURING AGENT. Po ich prawidłowym wymieszaniu dodać od 1 do 3% wagowych składnika Xiameter RTV-3011 THIXO ADDITIVE i dokładnie mieszać aż do uzyskania konsystencji pasty. Opowietrzanie mieszaniny nie jest wymagane. 4. Używając szpachelkę lub sztywny pędzel nałożyć zagęszczoną mieszaninę na wcześniej pokryty silikonem oryginał, aż do wypełnienia i wyrównania wszelkich podcięć. Pozostawić na 12 godzin w temperaturze pokojowej do utwardzenia. 5. Używając żywicy lub gipsu, wykonać na całkowicie utwardzonym płaszczu silikonowym konstrukcje usztywniającą/wsporczą. Po utwardzeniu konstrukcji wsporczej można ją ostrożnie zdjąć. Następnie ściągnąć silikonowy płaszcz i ułożyć go w konstrukcji wsporczej. Odporność na odlewane materiały W pełni utwardzony silikon Xiameter RTV-4234-T-4 ma doskonałą odporność chemiczną jak nasze wszystkie podobne silikony addytywne. Jednakże wiadomo jest, że żywice i inne agresywne materiały do odlewania będą formę silikonową atakowały, zmieniając jego własności: fizyczne, samo-rozdzielcze powierzchni oraz prawdopodobnie wymiary formy. Przy produkcji długich serii formy powinny być pod tym względem okresowo sprawdzane. Uwaga: XiameterRTV-4234-T-4jest produktem do zastosowań przemysłowych i nie powinien być stosowany do wykonywania form do żywności, zastosowań dentystycznych i kontaktu z ludzką skórą. Środki ostrożności BHP Produkty firmy Dow Corning mogą być obrabiane bez ryzyka, pod warunkiem, że zachowane będą odpowiednie dla tych produktów środki ostrożności. Materiały nieutwardzone należy trzymać z dala od środków spożywczych i dzieci. W celu ochrony przed zachlapaniem należy nosić strój ochronny, rękawice gumowe lub plastikowe oraz okulary ochronne. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA UŻYCIA NIE SĄ ZAŁĄCZANE W KARTACH TECHNICZNYCH. PRZED UŻYCIEM NASZEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA - MSDS, KARTĄ TECHNICZNĄ ORAZ ETYKIETAMI NA POJEMNIKACH. DOKŁADNY OPIS WSZYSTKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI ZNAJDUJE SIĘ W KARTACH CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW. NA PAŃSTWA ŻYCZENIE CHĘTNIE WYŚLEMY TE PUBLIKACJE. Ograniczenia Ten produkt nie jest przetestowany ani proponowany jako odpowiedni do farmaceutycznych i medycznych zastosowań. Informacje dotyczące wpływu na zdrowie i środowisko Dla wsparcia swoich klientów względem stawianym produktom wymagań bezpieczeństwa, Dow Corning ma rozległą organizacje Zarządzania Produktem i zespół Środowiska i Zdrowia oraz specjalistów od Regulacji Prawnych w każdym rejonie. Dla szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Dow Corning. Przy przechowywaniu Xiameter RTV-4234-T-4 BASE, T-4 i T-4O CURING AGENT w orginalnych nieotwieranych pojemnikach, suchym miejscu w temperaturze poniżej 30 C (86 F) nadają się one do użycia przez 12 miesięcy od daty produkcji. Dla utrzymania dobrych parametrów materiałów, częściowo użyte opakowania należy szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Zalecane jest przechowywanie w oryginalnych pojemnikach. Xiameter RTV-4234-T-4 Base T-4 oraz T-4O Curing Agent Opakowania zestawy 5kg 20kg 200kg 0,5kg 2kg 20kg Okres ważności (opak. oryginalnie zamknięte) data podana na opak., ok. 1rok od wyprodukowania 28 Październik 2011 Xiameter RTV-4234-T-4 _apl Strona 4/5

5 Gwarancja Informacja o gwarancji prosimy uważnie przeczytać Informacje podane w karcie technicznej przedstawiamy w dobrej wierze i uważamy za dokładne. Gwarantujemy doskonałą jakość naszych produktów zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Naszych porad na temat techniki stosowania udzielamy w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy. Jednakże, ponieważ warunki i metody korzystania z produktów Dow Corning są poza naszą kontrolą, informacje te nie mogą zastąpić testów klienta w celu upewnienia się, że produkty Dow Corning są bezpieczne, efektywne i w pełni wystarczające do konkretnego zastosowania. Dow Corning jedynie gwarantuje, że w momencie wysyłki produkty odpowiadają obowiązującym specyfikacjom sprzedaży. Wyłącznym zadośćuczynieniem za naruszenie gwarancji jest refundacja kosztów zakupu lub wymiana produktu, który był inny niż gwarantowany. Dow Corning w szczególności nie udziela żadnych innych, wyrażonych wprost lub implikowanych (w podtekście) gwarancji przydatności do określonego celu lub działalności handlowej. Dow Corning nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody. Istniejące już ewentualne prawa patentowe osób trzecich są uwzględniane. Propozycje zastosowań nie mogą być traktowane jako zachęta do naruszania patentów. Xiameter, Dow Corning, Silastic są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dow Corning Corporation. Informacji na temat innych naszych produktów znajdziesz: MILAR Sp. z o.o Grodzisk Mazowiecki ul. Graniczna 47 tel: fax: Październik 2011 Xiameter RTV-4234-T-4 _apl Strona 5/5

Clear Flex 30. Uwaga: nie do użytku prywatnego. Tylko do zastosowań przemysłowych. B. Dane techniczne Proporcje mieszania wg objętości

Clear Flex 30. Uwaga: nie do użytku prywatnego. Tylko do zastosowań przemysłowych. B. Dane techniczne Proporcje mieszania wg objętości Clear Flex 30 A. Charakterystyka produktu Clear Flex 30 jest elastycznym kauczukiem poliuretanowym, który został opracowany specjalnie do zastosowań, które wymagają absolutnej przejrzystości i odporności

Bardziej szczegółowo

TOPCAST 60R + TOPCAST 60L ISO 60 LUB ISO 68 SZYBKOUTWARDZALNA ŻYWICA POLIURETANOWA REGULOWANY CZAS ŻYCIA - UNIWERSALNA

TOPCAST 60R + TOPCAST 60L ISO 60 LUB ISO 68 SZYBKOUTWARDZALNA ŻYWICA POLIURETANOWA REGULOWANY CZAS ŻYCIA - UNIWERSALNA 60R + 60L ZASTOSOWANIA: Szybkoutwardzalna żywica poliuretanowa o zmiennym czasie życia. Może być używana zarówno do odlewania części cienkościennych ( bez dodatku wypełniacza ) jak i do odlewania form

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

Kryształowo Przezroczyste Odlewowe Poliuretany

Kryształowo Przezroczyste Odlewowe Poliuretany Kryształowo Przezroczyste Odlewowe Poliuretany (CCR130, CCR131 oraz CCR132) 1. Wstęp Żywice Crystal-Cast Rigid Polyurethanes reagują tworząc kryształowo przezroczystą, twardą masę odporną na urazy mechaniczne.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY POJEMNIK I POMPA PRÓŻNIOWA 2016

ZESTAWY POJEMNIK I POMPA PRÓŻNIOWA 2016 ZESTAWY POJEMNIK I POMPA PRÓŻNIOWA 2016 info@silmar.com.pl 2 POJEMNIKI I POMPY PRÓŻNIOWE: Uzupełnieniem oferty płynnych tworzyw sztucznych są zestawy pojemnik + pompa próżniowa. Oferowane zestawy umożliwiają

Bardziej szczegółowo

EPOKSYDOWE SYSTEMY DO LAMINOWANIA

EPOKSYDOWE SYSTEMY DO LAMINOWANIA SYSTEM INFUZYJNY ZASTOSOWANIA : Ten epoksydowy system jest przeznaczony do wykonywania struktur kompozytowych metodami podciśnieniową ( infuzji ), wtrysku niskociśnieniowego oraz nawijania włókien. Wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE HARD 0 Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 355 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 Samopoziomująca posadzka epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa.

EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 Samopoziomująca posadzka epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa. EPOXOL FLOOR S KARTA TECHNICZNA 1/5 ZASTOSOWANIE Samopoziomująca wylewka epoksydowa do stosowania na betonowych posadzkach, na których wymagana jest wysoka odporność mechaniczna i chemiczna, np.: fabryki,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny P5 Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy,

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY podstawowy podkład akrylowy w naszej ofercie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków posiada bardzo dobrą przyczepność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU "RC 69"

KARTA PRODUKTU RC 69 KARTA PRODUKTU "RC 69" CX-80 RC69 OPIS PRODUKTU CX-80 RC69 jest jednoskładnikowym, anaerobowym szczeliwem do rur o średnio niskiej wytrzymałości. RC69 utwardza się przy braku powietrza, pomiędzy ciasno

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6115 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR Utwardzacz

Bardziej szczegółowo

Szybko wiążąca zalewa poliuretanowa o niskiej lepkości. (zamiennik U 108)

Szybko wiążąca zalewa poliuretanowa o niskiej lepkości. (zamiennik U 108) Szybko wiążąca zalewa poliuretanowa o niskiej lepkości. (zamiennik U 108) XB 5620 POLIOL XB 5610 (HY5611) IZOCYJANIAN 100 cz. wag 18 cz. wag Kompozycja poliuretanowa modyfikowana epoksydami, nie zawierająca

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. Spectral PLAST 775 Spectral EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki Dodatek zwiększający elastyczność Rozcieńczalnik

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 335 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 335 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny P5 Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów

Bardziej szczegółowo

RLD228V PODŁOŻA I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

RLD228V PODŁOŻA I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 2016-03-18 Deltron D8077 i D8078 Podkłady Mokro na Mokro w Systemie HS Karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. PRODUKT D8077 D8078 D8237 D8238 D8239 D8427 D8717 D8718 D8719 D814 OPIS HS

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6115 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 HS-D11 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR

Bardziej szczegółowo

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY szybki podkład wypełniający na bazie żywic akrylowych. Charakteryzuje się znacznie mniejszą tendencją do zaklejania papieru, szczególnie przy

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6125 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR Utwardzacz

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 325 UNDER 325 UNDER 325 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU "RC 74 CX-80 RC74

KARTA PRODUKTU RC 74 CX-80 RC74 KARTA PRODUKTU "RC 74 CX-80 RC74 OPIS PRODUKTU CX-80 RC74 jest jedno składnikowym, anaerobowym, uszczelniaczem powierzchni płaskich o średnio niskiej wytrzymałości. CX-80 RC74 jest tiksotropowym produktem,

Bardziej szczegółowo

Woodmax TC Klej w klasie D4 w połączeniu z utwardzaczem Woodmax HARDENER

Woodmax TC Klej w klasie D4 w połączeniu z utwardzaczem Woodmax HARDENER Woodmax TC 24.50 Klej w klasie D4 w połączeniu z utwardzaczem Woodmax HARDENER Charakterystyka Dwuskładnikowy klej na bazie modyfikowanej dyspersji polioctanu winylu w klasie wodoodporności D4 wg PN-EN

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych EPOXY PRIMER 3:1 Antykorozyjny podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE EPOXY PRIMER HARDENER Utwardzacz do podkładu epoksydowego Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych WŁAŚCIWOŚCI Wyrób zaprojektowany i

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikadur Combiflex CF Adhesive N / R

KARTA INFORMACYJNA Sikadur Combiflex CF Adhesive N / R KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowy, klej epoksydowy, składnik systemu Sikadur Combiflex SG OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY Sikadur Combiflex CF Adhesive Typ N i R jest bezrozpuszczalnikowym,

Bardziej szczegółowo

HP Lakier Bezbarwny UHS

HP Lakier Bezbarwny UHS 493V 2008-09-19 PRODUKT OPIS HP Lakier Bezbarwny UHS 1.360.0950 1.360.0950 Lakier bezbarwny UHS HP CLEAR 0950 1.954.2860 UHS Duralit Extra Utwardzacz Średni 1.954.2870 UHS Duralit Extra Utwardzacz Szybki

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Podkład akrylowy Protect 330 jest podkładem akrylowym, który dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. H 6115 PLAST 775 HS-D11 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dodatek zwiększający elastyczność

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral 2K Dwuskładnikowy akrylowy system mieszalnikowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral 2K Dwuskładnikowy akrylowy system mieszalnikowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy akrylowy system mieszalnikowy PRODUKTY POWIĄZANE H 6005 SOLV 855 PLAST 775 EXTRA 835 EXTRA 895 S-D10 Monoemalie akrylowe Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU "RC 38"

KARTA PRODUKTU RC 38 KARTA PRODUKTU "RC 38" CX-80 RC38 OPIS PRODUKTU CX-80 RC38 jest jedno składnikową, anaerobową mieszanką o najwyższej wytrzymałości. CX-80 RC38 wiąże pod wpływem ścisłego kontaktu z metalem i brakiem dostępu

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 535 MAT Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy matowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral KLAR 535 MAT Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy matowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy matowy Spectral PLAST 775 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy matowy Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

PercoTop HS Lakier nawierzchniowy 2K HS

PercoTop HS Lakier nawierzchniowy 2K HS Opis PercoTop HS jest spełniającym wymogi przepisów VOC, rozcieńczalnikowym, o dużej zawartości substancji nielotnych, dwuskladnikowym systemem lakieru nawierzchniowego dla zwykłych kolorów. Został on

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoCrete BE Haftbrücke

Instrukcja Techniczna StoCrete BE Haftbrücke Mostek sczepny ze zintegrowaną ochroną antykorozyjną, modyfikowany polimerami, o spoiwie cementowym Charakterystyka Zastosowanie ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej mostek sczepny, trwałe połączenie

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych Podkład epoksydowy antykorozyjny Szybkoschnący antykorozyjny podkład epoksydowy utwardzany adduktem aminowym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu epoksydowego Utwardzacz do podkładu epoksydowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 30 LP

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 30 LP KARTA INFORMACYJNA Klej do wzmocnień konstrukcyjnych, o wydłużonym czasie otwartym OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY jest bezrozpuszczalnikowym, tiksotropowym, dwuskładnikowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Strona 1 z 5 Dwuskładnikowy akrylowy podkład wypełniający klasy HIGH SOLID posiadający doskonałą przyczepność do stali, szpachli poliestrowych i starych powłok lakierowych oraz dobrą do stali ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania 2. Materiały 2.1. Ogólna charakterystyka techniczna środka 2.2. Stosowanie środka Penetron ADMIX 3. Sprzęt 4. Składowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy H 6985 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Barwnik do podkładu WŁAŚCIWOŚCI Szybkoschnący podkład epoksydowy Bardzo dobra przyczepność do elementów

Bardziej szczegółowo

I0120 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE

I0120 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE WERSJA POLSKA PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE Linia P420- kolory 2K o połysku bezpośrednim w systemie MS Produkty P420-/P425-/P429- Pigmenty

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 30

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 30 KARTA INFORMACYJNA Klej do wzmocnień konstrukcyjnych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY jest bezrozpuszczalnikowym, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem na bazie żywic epoksydowych

Bardziej szczegółowo

Podkład Gruntujący mokro na mokro w systemie EHS P

Podkład Gruntujący mokro na mokro w systemie EHS P 2008-08-11 PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA W PROCESIE RENOWACJI SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH Podkład Gruntujący mokro na mokro w systemie EHS P565-897 PRODUKTY OPIS P565-897 HS

Bardziej szczegółowo

COBRA Karta Techniczna Karta techniczna COBRA Dwuskładnikowa Poliuretanowa Powłoka Ochronna WŁAŚCIWOŚCI

COBRA Karta Techniczna Karta techniczna COBRA Dwuskładnikowa Poliuretanowa Powłoka Ochronna WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna COBRA Dwuskładnikowa Poliuretanowa Powłoka Ochronna WŁAŚCIWOŚCI COBRA produkt tworzący powłokę o drobnoziarnistej strukturze, odporną na zadrapania. Zabezpiecza przed benzyną, olejami,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral Under Dwuskładnikowy podkład akrylowy mokro na mokro VHS PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral Under Dwuskładnikowy podkład akrylowy mokro na mokro VHS PRODUKTY POWIĄZANE Dwuskładnikowy podkład akrylowy mokro na mokro VHS EXTRA 755 PLAST 775 PLAST 825 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary P3 Utwardzacz standardowy, szybki, wolny, extra wolny Rozcieńczalnik do wyrobów

Bardziej szczegółowo

Construction. Klej stosowany we wzmocnieniach konstrukcji. Opis produktu. Badania

Construction. Klej stosowany we wzmocnieniach konstrukcji. Opis produktu. Badania Karta Techniczna Wydanie 05/07/2007 Numer identyfikacyjny 02 04 01 04 001 0 000001 Sikadur -30 Klej stosowany we wzmocnieniach konstrukcji Construction Opis produktu Zastosowanie Właściwości Sikadur -30

Bardziej szczegółowo

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD EPOKSYDOWY podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysokojakościowym żywicom i aktywnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia MILAR

Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia MILAR Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia Warszawa 26.01.2016 MILAR Paweł Kowalski Wiązania tworzące spoinę uszkodzenia kohezyjne ------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Otrzymywanie wyrobów z kompozytów polimerowych metodą Vacuum Casting

Otrzymywanie wyrobów z kompozytów polimerowych metodą Vacuum Casting Kompozyty polimerowe ĆWICZENIE 3 Otrzymywanie wyrobów z kompozytów polimerowych metodą Vacuum Casting Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z techniką odlewania próżniowego hybrydowych kompozytów

Bardziej szczegółowo

MasterSeal TC 268. MasterSeal TC 268 nadaje się do stosowania w następujących certyfikowanych, mostkujących rysy systemach parkingowych:

MasterSeal TC 268. MasterSeal TC 268 nadaje się do stosowania w następujących certyfikowanych, mostkujących rysy systemach parkingowych: OPIS MasterSeal TC 268 to pigmentowana dwuskładnikowa wierzchnia powłoka poliuretanowa o małej lepkości. Utwardza się ona do odpornej na zużycie, twardej powierzchni z połyskiem. ZAKRES ZASTOSOWAŃ MasterSeal

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna GRUNTOEMALIA HYBRYDOWA 2K Dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowo-epoksydowa PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna GRUNTOEMALIA HYBRYDOWA 2K Dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowo-epoksydowa PRODUKTY POWIĄZANE GRUNTOEMALIA HYBRYDOWA 2K Dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowo-epoksydowa PRODUKTY POWIĄZANE ZASTOSOWANIA Gruntoemalia hybrydowa 2K przeznaczona jest do malowania powierzchni stalowych, żeliwnych,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny

Karta charakterystyki mieszaniny Strona 1 z 5 1. łuidentyfikacja substancji / i identyfikacja przedsiębiorstwa a. Nazwa chemiczna produktu biodegradowalny poliester b. Zastosowanie tworzywo drukujące w technologii FDM c. Typ chemiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych

KARTA TECHNICZNA. Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych KARTA TECHNICZNA Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych Phoenix Distribution ul. Gajowa 8, lok.1, 60-815 Poznań POLAND tel./fax + 48 61 6394751 fax +

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stosowania Sikafloor -378

Zalecenia stosowania Sikafloor -378 Zalecenia stosowania Sikafloor -378 Systemy budowlane i przemysłowe Przedmiot: Zalecenia stosowania Sikafloor -378 dwuskładnikowej, twardo-elastycznej, barwnej powłoki doszczelniającej. Informacje, a w

Bardziej szczegółowo

MasterSeal TC 269 SPOSÓB NAKŁADANIA

MasterSeal TC 269 SPOSÓB NAKŁADANIA OPIS MasterSeal TC 269 to pigmentowana dwuskłakowa wierzchnia powłoka poliuretanowa o małej lepkości. Utwardza się ona do sprężystej, odpornej na zużycie, twardej powierzchni z połyskiem. ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Bardziej szczegółowo

Dwuskładnikowy, klej epoksydowy, składnik Systemu. Badania zgodnie z EN Mieszanina składników A+B Jasno szara Opakowanie

Dwuskładnikowy, klej epoksydowy, składnik Systemu. Badania zgodnie z EN Mieszanina składników A+B Jasno szara Opakowanie Karta Techniczna Wydanie 02/02/2009 Numer identyfikacyjny 02 07 03 02 003 0 000001 Sikadur -Combiflex Adhesive Typ N i R Dwuskładnikowy, klej epoksydowy, składnik Systemu Sikadur -Combiflex Construction

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE.

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE. SYSTEMY ANTYKOROZYJNE www.proximal.pl SYSTEMY ANTYKOROZYJNE PROXIMAL Farby antykorozyjne przeznaczone są do gruntowania metalowych elementów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego spoiwa oraz specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SIGMACOVER 300 (SIGMA TCN 300)

SIGMACOVER 300 (SIGMA TCN 300) Str 1 / 5 DANE TECHNICZNE Rewizja wydania z 09 2004 OPIS: Farba smołowo-epoksydowa, dwuskłakowa, utwardzana adduktem poliaminowym CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA: doskonała odporność na zalegającą wodę i ropę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonywania form z silikonowych kauczuków dwuskładnikowych

Instrukcja wykonywania form z silikonowych kauczuków dwuskładnikowych Instrukcja wykonywania form z silikonowych kauczuków dwuskładnikowych POLASTOSIL GUMOSIL www.silikonypolskie.pl Silikonowe kauczuki - POLASTOSIL, GUMOSIL Ogólna charakterystyka kauczuków silikonowych Produkowane

Bardziej szczegółowo

Zalecenia firmy Dow Corning w odniesieniu do wklejania pakietów szybowych w konstrukcje okien i drzwi wykonanych z PCV, aluminium i drewna.

Zalecenia firmy Dow Corning w odniesieniu do wklejania pakietów szybowych w konstrukcje okien i drzwi wykonanych z PCV, aluminium i drewna. Zalecenia firmy Dow Corning w odniesieniu do wklejania pakietów szybowych w konstrukcje okien i drzwi wykonanych z PCV, aluminium i drewna. Profesjonalne szczeliwa Dow Corning umożliwiają wklejanie pakietów

Bardziej szczegółowo

A member of the Biesterfeld Group

A member of the Biesterfeld Group A member of the Biesterfeld Group Kim jesteśmy co oferujemy Od roku 1989 ROMEX sprzedaje produkty z żywic syntetycznych, które mają zastosowanie przy wykonywaniu posadzek przemysłowych oraz w technice

Bardziej szczegółowo

ImpressFlex VPS. Gwiazda wśród mas A-silikonowych. Wykonać perfekcyjny wycisk w najbardziej pewny sposób. Właściwości

ImpressFlex VPS. Gwiazda wśród mas A-silikonowych. Wykonać perfekcyjny wycisk w najbardziej pewny sposób. Właściwości Właściwości NOWY silikon addycyjny Dzięki doskonałym właściwościom masy znalazły się wśród wiodących mas poliwinylosiloksanowych. 1, 9,5 99, 1 99, 99,7 99, 99, 97,5, 97, 9, 99,7 PUTTY quick 9,5 99, PUTTY

Bardziej szczegółowo

Linia P421- kolory metaliczne jednowarstwowe w systemie MS. PRODUKTY: P421- Pigmenty metaliczne systemu jednowarstwowego 2K

Linia P421- kolory metaliczne jednowarstwowe w systemie MS. PRODUKTY: P421- Pigmenty metaliczne systemu jednowarstwowego 2K WERSJA POLSKA PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO WYDANIE: SEPTEMBER 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE Linia P421- kolory metaliczne jednowarstwowe w systemie MS PRODUKTY: P421- Pigmenty metaliczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Strona 1 z 5 Dwukomponentowa epoksydowa powłoka gruntująca High-Solid do konstrukcji stalowych z większym obciążeniem korozją do stali, stali ocynkowanej ogniowo i nawierzchni ze starymi powłokami ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ OPIS PRODUKTU SV 4970 to dwuskładnikowy podkład epoksydowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases)

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) . Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) Poniższe kody umieszczane są na opakowaniach odczynników chemicznych oraz w katalogach firmowych producentów odczynników

Bardziej szczegółowo

Construction. Zabezpieczenie antykorozyjne sprężających kabli mostowych stalowych i ze stali ocynkowanej. Opis produktu 1/5

Construction. Zabezpieczenie antykorozyjne sprężających kabli mostowych stalowych i ze stali ocynkowanej. Opis produktu 1/5 Karta Informacyjna Wydanie 06/2011 Numer identyfikacyjny 02 06 02 00 005 0 System Zabezpieczenie antykorozyjne sprężających kabli mostowych stalowych i ze stali ocynkowanej Construction Opis produktu W

Bardziej szczegółowo

Permacron Base Coat 293/295/297

Permacron Base Coat 293/295/297 Karta techniczna użycia produktu. Permacron Base Coat 293/295/297 Konwencjonalny lakier bazowy Permacron Base Coat 293/295/297 to wysokiej jakości konwencjonalne lakiery bazowe stosowane w systemie lakier

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

STYRMANN ST 60. Emulsja gruntująca APROBATA TECHNICZNA ITB WARSZAWA AT-15-6569/2004

STYRMANN ST 60. Emulsja gruntująca APROBATA TECHNICZNA ITB WARSZAWA AT-15-6569/2004 STYRMANN ST 60 Emulsja gruntująca APROBATA TECHNICZNA ITB WARSZAWA AT-15-6569/2004 ZASTOSOWANIE STYRMANN ST 60 służy do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży betonowych, cementowych, płyt cementowych,

Bardziej szczegółowo

PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH!

PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH! PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH! UBS środek ochrony karoserii MULTI szpachlówka multifunkcyjna FÜLLER 100 podkład akrylowy FIBER szpachlówka z włóknem szklanym KLARLACK 400 lakier akrylowy www.ultraline.novol.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA Posadzka przemysłowa na bazie bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa kwarcowego Antypoślizgowa posadzka przemysłowa MC-DUROFLOOR Opis produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. SikaBond R&B-210 OPIS PRODUKTU. Strukturalny klej do elementów gumowych.

KARTA INFORMACYJNA. SikaBond R&B-210 OPIS PRODUKTU. Strukturalny klej do elementów gumowych. KARTA INFORMACYJNA Strukturalny klej do elementów gumowych. OPIS PRODUKTU CHARAKTERYSTYKA ZAKRES STOSOWANIA jest szybkowiążącym, strukturalnym, dwuskładnikowym systemem klejenia bazującym na technologii

Bardziej szczegółowo

Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi:

Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi: I. PASTY DIAMENTOWE (STANDARDOWE I PRECYZYJNE) Przeznaczone są do końcowej obróbki metali, stopów i materiałów niemetalicznych. W skład past wchodzi: - mikroproszek ścierny z syntetycznego diamentu, -

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 410

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 410 KARTA INFORMACYJNA Jednoskładnikowa, matowa, transparentna, elastyczna powłoka doszczelniająca na bazie żywicy poliuretanowej OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY jest jednoskładnikową,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 390 N

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 390 N KARTA INFORMACYJNA Odporna chemicznie, elastyfikowana powłoka posadzkowa OPIS PRODUKTU Elastyfikowana, 2 składnikowa żywica epoksydowa o wysokiej odporności chemicznej. Total solid wg wytycznych badawczych

Bardziej szczegółowo

FISZKA TECHNICZNA SILIKON KONDENSACYJNY GLOBALSIL AL

FISZKA TECHNICZNA SILIKON KONDENSACYJNY GLOBALSIL AL FISZKA TECHNICZNA SILIKON KONDENSACYJNY GLOBALSIL AL *Przy stałej współpracy możliwość negocjacji cen Zapraszamy do współpracy 2 GLOBALSIL AL WPROWADZENIE: GlobalSil jest grupą dwu-komponentowych silikonów

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-PUR OIL PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, poliuretanowa antykorozyjna farba pigmentowana fosforanem

Bardziej szczegółowo

System Naprawy Komory Silnikowej T510 Wodorozcieńczalny Konwerter Bazy Do Napraw Komory Silnikowej

System Naprawy Komory Silnikowej T510 Wodorozcieńczalny Konwerter Bazy Do Napraw Komory Silnikowej 2008-09-05 System Naprawy Komory Silnikowej T510 Wodorozcieńczalny Konwerter Bazy Do Napraw Komory Silnikowej PRODUKT T510 D8260 T494 T495 OPIS Envirobase High Performance Konwerter do Systemu Naprawy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania : 18.08.2003 Wydanie: 2 Strona 1/5 Nazwa wyrobu : SMAR GRAFITOWANY 1. Identyfikacja substancji /preparatu Nazwa handlowa produktu: smar grafitowany Producent : P.D-P."Naftochem"

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SZKŁO WODNE SODOWE

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SZKŁO WODNE SODOWE Data sporządzenia: 27.12.1999r. Strona 1 z 1 DYSTRYBUTOR: P.P.H.U. CHEM-ROZLEW Paweł Biegun 34-300 śywiec, ul. Łączna 28 tel./fax (+48) (033) 862 14 36 tel. kom. 0 602 19 07 14 e-mail chemrozlew@wp.pl

Bardziej szczegółowo

LOCTITE 4090. Page 1/5 OPIS PRODUKTU TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA. Loctite 4090 ma następujące właściwości:

LOCTITE 4090. Page 1/5 OPIS PRODUKTU TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA. Loctite 4090 ma następujące właściwości: OPIS PRODUKTU TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA Loctite 4090 ma następujące właściwości: Technologia Baza chemiczna (składnik A) Baza chemiczna (składnik B) Wygląd (składnik A) Wygląd (składnik B) Hybryda cyjanoarkylanowoepoksydowa

Bardziej szczegółowo

SIKAFLOOR 2530 W Dyspersja wodna żywicy epoksydowej jako kolorowa posadzka cienkopowłokowa KARTA TECHNICZNA SYSTEMU OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE

SIKAFLOOR 2530 W Dyspersja wodna żywicy epoksydowej jako kolorowa posadzka cienkopowłokowa KARTA TECHNICZNA SYSTEMU OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE SIKAFLOOR 2530 W Dyspersja wodna żywicy epoksydowej jako kolorowa posadzka cienkopowłokowa KARTA TECHNICZNA SYSTEMU OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE WŁAŚCIWOŚCI Sikafloor 2530 W jest dwuskładnikową dyspersją

Bardziej szczegółowo

HYDROGRUNT EP WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

HYDROGRUNT EP WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO 1/5 01 sierpnia 2008 - Wodorozcieńczalna farba epoksydowa do gruntowania, dwuskładnikowa. GŁÓWNE CECHY UŻYTKOWE: - Tworzy zestawy powłok, nadające się do zastosowań na rozmaitych podłożach przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

J2572V Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje

J2572V Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA W PROCESIE RENOWACJI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje P190-6659 można aplikować

Bardziej szczegółowo

2. Oferta usług. 3. Partnerzy

2. Oferta usług. 3. Partnerzy 2. Oferta usług Oferujemy naszym klientom współpracę w następujących dziedzinach: Rozwój, produkcja i próby prototypów Analizy obliczeniowe, opracowanie dokumentacji technicznych Analizy projektowe, projekty

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 31 CF Normal

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 31 CF Normal KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest bezrozpuszczalnikowym, niewrażliwym na wilgoć, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem i zaprawą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Strona 1 z 5 Dwuskładnikowy, bez chromianowy, epoksydowy grunt wypełniający z zawartością 2K-fosforanu cynku. Przeznaczony do aktywnej ochrony antykorozyjnej na samochodach osobowych, autobusach i pojazdach

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

Selemix Lakier poliuretanowy 7-510

Selemix Lakier poliuretanowy 7-510 Selemix 1.775.1000 Lakier poliuretanowy 7-510 Karta Techniczna Nr 535 Data aktualizacji: 2013-01-24 Niniejsza karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje 7-510 OPIS PRODUKTU Żywica lakieru poliuretanowego

Bardziej szczegółowo

PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych

PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych PROMAPAINT SC4 ogniochronna farba do zabezpieczania konstrukcji stalowych Farba ogniochronna PROMAPAINT SC4 Opis produktu PROMAPAINT SC4 jest wydajną, ekologiczną wodorozcieńczalną powłoką do zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. SikaBond R&B 200 OPIS PRODUKTU. Strukturalny klej do elementów gumowych.

KARTA INFORMACYJNA. SikaBond R&B 200 OPIS PRODUKTU. Strukturalny klej do elementów gumowych. KARTA INFORMACYJNA Strukturalny klej do elementów gumowych. OPIS PRODUKTU CHARAKTERYSTYKA ZAKRES STOSOWANIA jest szybkowiążącym, strukturalnym, 2 składnikowym systemem klejenia bazującym na technologii

Bardziej szczegółowo

Powłoki do posadzek przemysłowych

Powłoki do posadzek przemysłowych Powłoki do posadzek przemysłowych Kim jesteśmy co oferujemy Od roku 1989 ROMEX sprzedaje produkty z żywic syntetycznych, które mają zastosowanie przy wykonywaniu posadzek przemysłowych oraz w technice

Bardziej szczegółowo