IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały"

Transkrypt

1 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Ustroń czerwiec 2008

2 Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej dr hab. n. med., dr n. tech. Rajmund Orlicki prof. ŚUM i WSID

3 Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt powitać Państwa na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Ustroniu organizowanej przez Katedrę i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedrę Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej, Katedrę Chemii Politechniki Częstochowskiej, Zakład Inżynierii Powierzchni, Korozji i Katalizy Politechniki Wrocławskiej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej. Aktualnie odbywająca się konferencja jest już dziewiątym spotkaniem naukowym zespołów medycznych i inżynierskich z różnych ośrodków badawczych w kraju i za granicą. Zainteresowanie konferencją w poprzednich latach ze środowisk naukowo-dydaktycznych skłoniło organizatorów do wpisania konferencji w kalendarz stałych dorocznych spotkań naukowych. Połączone działania interdyscyplinarnych zespołów zaowocowały widocznym postępem w zakresie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz ulepszonych i nowych biomateriałów stomatologicznych. Dotyczy to głównie badań nad nowymi systemami w wykonawstwie metalicznych konstrukcji stomatologicznych oraz stopów metalicznych jako biomateriałów we współczesnych technologiach wytwarzania. Mimo wysokiej jakości oferowanych obecnie stopów metalicznych wykorzystywanych w stomatologii, niewłaściwe ich przetwarzanie i zestawienie w jamie ustnej może być przyczyną chorób i uszkodzeń konstrukcji protetycznej. Nadesłane prace wskazują, że zainteresowanie badaniami na styku różnych specjalności naukowych ciągle wzrasta. Organizowane konferencje w Ustroniu pozwalają na spotkanie specjalistów wielu dziedzin i dyskusje na temat doniesień mających wpływ na rozwój nauki. Ta dziewiąta już konferencja, potwierdza fakt, że postęp w medycynie stomatologicznej dokonuje się dzięki osiągnięciom medycyny ogólnej oraz inżynierii materiałowej. Organizatorom konferencji jest szczególnie miło powitać na konferencji młodych pracowników naukowo - dydaktycznych oraz członków studenckich kół naukowych. W tej grupie tematycznej mieszczą się ciekawe i akademickie wystąpienia, które zostaną wygłoszone w ramach sesji tematów wolnych. Referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały. Czasopismo posiada punktację naukową. Osoby zainteresowane prenumeratą zachęcamy do lektury bieżącego numeru czasopisma, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje. Dla osób korzystających z naszej strony internetowej proponujemy wersję elektroniczną czasopisma. Warunkiem dostępu do tej wersji jest zalogowanie się w naszym panelu. Wszelkich dodatkowych informacji udziela również Redakcja czasopisma. Składamy serdeczne podziękowania Autorom za opracowanie referatów i wystąpień na IX Międzynarodową Konferencję Naukową. W imieniu organizatorów konferencji oraz Komitetu Naukowego wszystkim uczestnikom konferencji życzymy owocnych obrad oraz miłego pobytu w Ustroniu. dr inż. Olga Woźnicka 3

4 GOŚCIE HONOROWI prof. dr hab. n. med. Stefan Baron Kierownik Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Ewa Kluczewska Kierownik Katedry i Zakładu Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. zw. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz Kierownik Katedry Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu prof. zw. dr hab. n. med. Zofia Knychalska Karwan dr Halina Książek Bąk Dyrektor Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalnej w Bytomiu prof. dr hab. n. med. Lidia Postek - Stefańska Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Bogumił Płonka prof. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło Kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo- Twarzowej Akademii Medycznej w Lublinie prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń dr h.c. Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Bytomiu prof. dr hab. n. med. Ryszard Szkilnik Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN prof. dr hab. inż. Dagmara Tejszerska Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej prof. dr n. med. Zygfryd Wawrzynek prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz Kierownik Zakładu Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatognatycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. zw. dr hab. n. med. Stefan Włoch 4

5 KOMITET NAUKOWY prof. dr hab. Henryk Bala prof. dr hab. n. med. Stefan Baron prof. dr n. med. Krystyna Dobies prof. zw. dr hab. inż. Józef Głuszek prof. zw. dr hab. n. med. Jan Grzesik prof. zw. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz prof. zw. dr hab. n. med. Zofia Knychalska Karwan prof. nadzw. dr hab. Ryszard Koczorowski prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski prof. zw. dr hab. n. med. Jan Pilch prof. dr hab. n. Bogumił Płonka prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń dr h.c. prof. dr hab. n. med. Ryszard Szkilnik prof. dr hab. inż. Walery Szuścik dr h.c. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wierzchoń prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Zabrzeski KOMITET ORGANIZACYJNY PRZEWODNICZĄCY: dr hab. n. med., dr n. tech. Rajmund O r l i c k i prof. ŚUM i WSID SEKRETARIAT inż. Marek Wyszyński Ewa D r o b i k ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu ul. Słoneczna 2, Ustroń 5

6 INFORMACJE ORGANIZACYJNE MIEJSCE OBRAD: Sala konferencyjna hotelu Belweder ul. Zdrojowa Ustroń REJESTRACJA UCZESTNIKÓW i SEKRETARIAT CZYNNY: Czwartek Piątek Sobota Hotel Muflon Hotel Belweder Hotel Belweder Osoby nie zakwaterowane w hotelu Belweder, a zainteresowane wykupem posiłków, proszone są o zwrócenie się bezpośrednio do recepcji hotelu. 6

7 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ustroń 2008 Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały P R O G R A M (czwartek) Spotkanie powitalne Hotel Muflon (piątek) Otwarcie konferencji Hotel Belweder I SESJA Przerwa obiadowa Hotel Belweder II SESJA Uroczysta kolacja Hotel Muflon (sobota) III SESJA Przerwa obiadowa Hotel Belweder IV SESJA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI V SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW WSID

8 PROGRAM NAUKOWY (piątek) Otwarcie Konferencji I SESJA Przewodniczący Sesji: prof. zw. dr hab. n. med. B. Kłaptocz prof. dr hab. n. med. K. Lisiecka - Opalko prof. zw. dr hab. n. med. S. Włoch T. K. Różyło, I. Różyło Kalinowska Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Systemy diagnostyczne w radiologii stomatologicznej. Diagnostic systems in dental radiology E. Kluczewska Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki ŚUM Zabrze Diagnostyka obrazowa patologii twarzoczaszki. Diagnostic Imaging of facial skeleton pathology W. Pluskiewicz 1, H. Hűpsch 2, B Drozdzowska 3 Zakład Chorób Metabolicznych Kości przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, ŚUM 1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, ŚUM 2 Katedra i Zakład Patomorfologii, ŚUM 3 Czy zdjęcie pantomograficzne żuchwy może być przydatne u chorych z osteoporozą? Is mandible radiography useful in osteoporotic patients? 8

9 W. Wawrzynek Zakład Diagnostyki Obrazowej, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Urazowy im. Dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich Rola badania dental TK w stomatologii. Znaczenie oprogramowania dentalct oraz 3D I MPR w planowaniu leczenia. The role of dental TK examination in dentistry. The importance of dental CT and 3D I MPR software in treatment planning Przerwa M. Tanasiewicz 1, W. P. Węglarz 2, R. Orlicki 1 Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 1 Zakład Tomografii Magnetyczno - Rezonansowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. Niewodniczańskiego w Krakowie 2 Techniki obrazowania magnetyczno - rezonansowego i możliwości ich zastosowania w nowoczesnej stomatologii w procedurach endodontycznych i diagnostyce próchnicy. Opportunities for the use of Magnetic Resonance Imaging in modern dentistry for endodontic procedures and caries detection A. Dyszkiewicz 2*, R. Orlicki 1, B. Pawlus 3, P. Połeć 4, G. Wolny 4, J. Zajdel 4, D. Chachulski 4 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 1 Zakład Ortodoncji Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu 2 Laboratorium Biotechnologii w Cieszynie 3 Instytut Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych w Sosnowcu 4 Instytut Fizjoterapii Politechniki Opolskiej* Perspektywy oceny symetrii kształtu oraz temperatury tkanek twarzoczaszki w diagnostyce stomatologicznej. Perspectives in evaluating the shape and facial skeleton tissue temperature symmetry in dental diagnostics. 9

10 M. Elgalal 1, M.Olszycki 1, M. Kozakiewicz 2, P. Arkuszewski 2, L. Stefańczyk 1 Zakład Radiologii - Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Klinka Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Instytutu Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2 Obrazowanie materiałów rekonstrukcyjnych ścian zatok szczękowych. The visualization of the alloplastic material implanted within the maxillary sinus wall M. Elgalal, M. Kozakiewicz, B. Walkowiak, L. Stefańczyk Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr.1 Projektowanie i wykonanie zindywidualizowanych implantów techniką Rapid Prototyping w celu rekonstrukcji złamań dolnej ściany oczodołu. Design and fabrication of patient specific implants using Rapid Prototyping for the repair of orbital floor fractures Przerwa obiadowa B. Pawlus 3, A. Dyszkiewicz 2, R. Orlicki 1 Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii ŚUM w Katowicach 1 Instytut Fizjoterapii Politechniki Opolskiej 2 Zakład Ortodoncji Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu 3 Perspektywy pomiarów symetrii sił w układzie stomatognatycznym doniesienie wstępne. The outlook of measurements of forces symmetry in stomatognathic system the introduction data. 10

11 A. Szarek Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii Politechnika Częstochowska Analiza stanu kości udowej na podstawie zdjęć RTG po przekształceniach obrazowych. The analysis of femoral bone on basis of RTG pictures after image transformation A. Kołodziejczyk AMADAR Sp. z o. o Systemy CAD/CAM w protetyce na przykładzie urządzenia CEREC 3D. The CEREC 3D appliance as an example of CAD/SAM systems in prosthetics A. Kołodziejczyk AMADAR Sp. z o.o. Rentgenodiagnostyka techniki obrazowania 3D na przykładzie urządzeń firmy Sirona i Planmeca. X ray diagnostics techniques of 3D pictures exemplified by means of appliances of Sirona and Planmeca firm Przerwa 11

12 II SESJA Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. B. Płonka prof. dr hab. n. med. R. Szkilnik prof. dr hab. inż. M. Hajduga K. Sztwiertnia 1,2, M. Bieda - Niemiec 1, A. Korneva 1 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN)1 Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej (WSID)2 w Ustroniu Wieloskalowa charakterystyka mikrostruktury zaawansowanych materiałów. Multiscale characteristics of the microstructure of advanced materials A. Niewczas1, T. Bachanek1, J. Bieniaś2, K. Pałka2, B. Surowska2 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 1 Katedra Inżynierii Materiałowej, Politechnika Lubelska 2 Badanie twardości wybranych materiałów kompozytowych do wypełnień stałych. Hardness evaluation of selected restorative composites for permanent fillings T. Truszkowski, M. Ossowski, T. Wierzchoń Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Kształtowanie właściwości fosforków tytanu w aspekcie ich aplikacji w medycynie. Modifying the properties of titanium phosphides with the aim to satisfy medical requirements T. Kupka 1, 2 Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wesoły Ząbek 2 GJS2/W. 12

13 Z. Lekston, H. Morawiec, M. Jędrusik - Pawłowska, J. Drugacz Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski - Katowice Pamięciowe i supersprężyste spinki NiTi do zespoleń złamań wyrostka kłykciowego żuchwy. NiTi shape memory and superelastic staples for joining of mandibular condyle fractures R. Stupnytskyi, O. Styranivska Lviv, Danylo Halytskyi National Medical University Wydział Protetyki Stomatologicznej Cechy leczenia złożonego zastosowanego u pacjentów posiadających mosty protetyczne. Peculiarities of complex treatment administered to patients with bridge prostheses Uroczysta kolacja 13

14 (sobota) III SESJA Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. L. Postek - Stefańska prof. zw. dr hab. inż. Z. Kowalski prof. dr hab. n.med. W. Więckiewicz A. Zajączkowska 1, T. Borowski 2, B. Rajchel, T.Wierzchoń 2, E.Czarnowska 1 Zakład Patologii, Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa 1 Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska 2 Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków 3 Wpływ implantacji jonów wapniowych na biozgodność stopu tytanu z warstwą Ti 3 P. Influence of calcium ion implantation on biocompatibility of titanium alloy with Ti 3 P layer K. Lisiecka-Opalko, M. Gałęska Zakład Propedeutyki i Fizykodiadnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Wpływ magnetostymulacji system JPS na wybrane parametry śliny. Influence of magnetostimulation JPS system on saliva selected parameters B. Kalukin 3, A. Kalukin 3, M. Hajduga 1,2 Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu 1, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej 2 Laboratorium Protetyczne w Sędziszowie Małopolskim 3 Korozja wybranych stopów protetycznych w ocenie zmian strukturalnych warstwy wierzchniej. Corrosion of selected prosthetic alloys in the evaluation of top layer structural changes. 14

15 A. Karwiński, W. Leśniewski, P. Wieliczko, K. Jaszczółt Instytut Odlewnictwa w Krakowie Centrum Projektowania i Prototypowania Parametry technologiczne ciekłych mas ceramicznych przeznaczonych do wykonywania odlewów ze stopów tytanu. Technological parameters of ceramic slurries used to produced castings of titanium alloys Przerwa T. Janicki, K. Lisiecka-Opalko Zakład Propedeutyki i Fizykodiadnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Zawartość Ca, P i Al na powierzchni cementu korzeniowego po zastosowaniu abrazji powietrznej MSP pod różnym ciśnieniem. The content of Ca, P and Al on root s surface after using air abrasion MSP with different pressure R. Brożek 1, R. Koczorowski 1, B. Czarnecka 2 Zakład Gerostomatologii Katedry Protetyki Stomatologicznej UM w Poznaniu 1 Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej UM w Poznaniu 2 Wpływ środków dezynfekujących na wytrzymałość miękkich mas wyścielających w badaniach statycznych. The influence of denture cleansers on the strength of soft lining materials in static studies R. Ziarkowski, W. Hędzelek Katedra Protetyki Stomatologicznej, Klinika Protetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kontrola położenia zębów w odcinkach bocznych protez ruchomych z zastosowaniem analizy komputerowej. Control of teeth position in lateral parts of removable dentures with the application of a computer analysis. 15

16 S. Bartáková*, P. Prachár*, V. Březina*, J. Kudrmann**, B. Podhorná*,**, J. Vaněk* Centrum Badań Stomatologicznych i Twarzowo-Szczękowych Uniwersytetu Masaryka, Wydział Medyczny* UJP Praha Ltd., Nad Kaminkou 1345, Prague - Zbraslav, Republika Czeska** Stopy β-tytanowe w implantologii stomatologicznej. ß-titanium alloys in dental implantology Przerwa obiadowa IV SESJA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI SESJA PLAKATOWA Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. H. Bala prof. dr hab. n. med. J. Drugacz dr hab. inż., prof. WSID J. Juraszek B. Tyliszczak, J. Pielichowski, K. Pielichowski Katedra Chemii Technologii Tworzyw Sztucznych, Politechnika Krakowska Hydrożele PAA/PEG do zastosowań biomedycznych. Hydrogels PAA/PEG for biomedical applications J. Pagacz, J. Polaczek, J. Pielichowski Katedra Chemii Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej Badania właściwości polietylenu modyfikowanego przy użyciu poli(kwasu asparaginowego) jako materiału do zastosowań w stomatologii. Investigation of properties of polyethylene modified using poly(aspartic acid) as a material for dental application. 16

17 M. Morawska - Sołtysik, W. Dudziński, K. Haimann, M. Rutkowska Gorczyca Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Mikrostruktura i twardość wybranych odlewniczych stopów stomatologicznych Ni-Cr. The microstructure and hardness of selected Ni-Cr dental cast alloys A. Sobczak, Z. Kowalski Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska Politechniki Krakowskiej Właściwości fizykochemiczne hydroksyapatytu pochodzenia naturalnego w porównaniu z właściwościami hydroksyapatytu syntetycznego. Physicochemical properties of natural hydroxyapatite in comparison with properties of synthetic hydroxyapatite I. Kukuła, K. Giza Katedra Chemii - Politechnika Częstochowska Charakterystyki korozyjne oraz elektrochemiczne wodorowanie stopów typu TbNi 4)8 Mo,2 (M = Sb, Bi, Al) w silnie alkalicznym roztworze. Corrosion characteristics and electrochemical hydrogenation of Tb- Ni 4i8 M 0,2 (M = Sb, Bi, Al) alloys in strong alkaline solution M. Hajduga*, M. B. Hajduga** Zakład Inżynierii Materiałowej Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku - Białej* Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej** Odporność korozyjna wybranych materiałów metalicznych w tkance żywej. Corrosive resistance of chosen metallic materials in presence of living tissue. 17

18 M. Rutkowska - Gorczyca, W. Dudziński, K. Haimann, M. Morawska - Sołtysik Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Mikrostruktura metalowych zamków ortodontycznych. Microstructure of metal orthodontic locks Przerwa A. Socha, M. Gałęska Zakład Propedeutyki i Fizykodiadnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie PulpoEndometr - nowoczesne urządzenie oceniające wartości progu odczucia bodźca elektrycznego na wardze dolnej. PulpoEndometr apparatus - modern appliance to estimation of stimulus threshold value of current on lower lip A. Socha, M. Gałęska Zakład Propedeutyki i Fizykodiadnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Porównanie oceny zaawansowania choroby próchnicowej zębów stałych urządzeniami DIAGNOdent i DIAGNOdent Pen Comparison of estimation of caries progression in permanent teeth by DIAGNdent and DIAGNOdent Pen 2190 apparatus T. Szklarski*, A. Trzcionka**, J. Szewczenko*** Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach* Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach** Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej*** Przegląd współczesnych metod diagnostyki próchnicy Contemporary methods of caries detection 18

19 M. Dojs Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Zastosowanie ozonterapii w chorobach błon śluzowych jamy ustnej u dzieci. Application of ozone therapy in selected children mucosa diseases of oral cavity M. Dobrzyński, I. Całkosiński, K. Fita, M. Całkosińska, O. Parulska Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu Występowanie odruchu somatyczno-wegetatywnego w przebiegu leczenia stomatologicznego. Occurrence of somato - vegetative reflex in the course of dental treatment K. Fita, M. Dobrzyński, I. Całkosiński, I. M. Dobrzyńska, O. Parulska Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu Pomiar temperatury na powierzchni zęba przy użyciu kamery termowizyjnej THERMOVISION 550 w trakcie zabiegów stomatologicznych. Measurement of temperature on tooth s surface using THERMOVI- SION 550 camera in the course of dental procedures Przerwa 19

20 V SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. inż. K. Sztwiertnia dr n. tech. O. Woźnicka dr n. fiz. M. Lipowczan M. Więckiewicz, J. Sender, K. Stobiecka, K. Służalec Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Implantoprotetyki i Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatognatycznego, Katedry Protetyki Stomatologicznej, AM we Wrocławiu Występowanie dysfunkcji narządu żucia u pacjentów leczonych w Zakładzie Implantoprotetyki i Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatognatycznego AM we Wrocławiu w latach The incidence of mastication organ dysfunctions at patients treated in Department of Implantoprosthetics and the Functional Disturbances of the Stomatognathic System, Wroclaw Medical University in the years A. Wita, M. Grzesiak Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Identyfikacja parametrów mechanicznych tworzywa polimerowo - akrylowego wzbogaconego nanosrebrem. Identification of mechanical parameters of polymer-acrylic material enriched by nanosilver Z. Cieślik Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Własności wytrzymałościowe drutu ortodontycznego firmy Dentaurum. Endurance research of orthodontic wire by Dentaurum company P. Partyka Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Badania makroskopowe wybranych stopów chromowo - niklowych i chromowo-kobaltowych oraz stopu ćwiczebnego Phantom - Metall NF. Macroscopic tests of selected chrome-nickel and chrome-cobalt alloys and training alloy Phantom - Metall nf. 20

21 T. Zdziech Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Charakter połączenia strukturalnego ceramika - metal w ocenie badań metalograficznych. The charakter of a structural connection ceramics metal in judging metallographic researches A. Rogalińska Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Wpływ sposobu chłodzenia na charakter połączenia metal ceramika badania wstępne. The analysis of connection between a metal basis and ceramics depending on the method of cooling preliminary studies A. Gawrychowska, M. Kolanko, J. Witeczek Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego i Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wpływ profesjonalnego instruktażu użycia nici dentystycznych na higienę przestrzeni międzyzębowych. The influence of professional dental thread training course on the efficiency of interdental hygiene K. Możejko Studenckie Koło przy Katedrze Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Korozja komercyjnych drutów ortodontycznych w roztworze sztucznej śliny. The corrosion of commercial orthodontic wires in the artificial saliva DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW WSID 21

22 Patronat naukowy i wspierający Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Patronat medialny Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Sponsorzy Bank BPH S.A. Oddział w Cieszynie 22

23 STRESZCZENIA REFERATÓW

24 1 Diagnostic systems in dental radiology T. K. Różyło, I. Różyło - Kalinowska Department of Dental and Maxillofacial Radiology Medical University of Lublin, Poland Head: Prof. dr hab. n. med. T. K. Różyło Maxillofacial region is the area of the body requiring precise diagnostic imaging due to occurrence of pathologies encountered also in other parts of the human organism as well as lesions specific only for maxillary and mandibular regions i.e. pathologies of dental origin. The aim of the paper is presentation of modern diagnostic systems in dental radiology. In maxillofacial imaging there are applied radiographs (intraoral and extraoral, including panoramic X-rays) as well as advanced imaging techniques (ultrasound, CT, MRI). At present digital imaging systems (digital radiography) become more and more popular. There is also introduced the so-called volumetric imaging (CBCT - Cone Beam Computed Tomography). Moreover there is a tendency to shift from morphologic imaging towards functional imaging. 24

25 1 Systemy diagnostyczne w radiologii stomatologicznej T. K. Różyło, I. Różyło Kalinowska Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik: Prof. dr hab. n. med. T. K. Różyło Część twarzowa czaszki jest regionem ciała wymagającym precyzyjnej diagnostyki obrazowej ze względu na to, że w tej części ciała pojawiają się zarówno schorzenia występujące w innych regionach, jak też schorzenia specyficzne tylko dla szczęki i żuchwy, tj. zmiany zębopochodne. Celem pracy jest przedstawienie nowoczesnych systemów diagnostycznych stosowanych w radiologii stomatologicznej. W obrazowaniu radiologicznym stosuje się zdjęcia rentgenowskie (wewnątrzustne i zewnątrzustne, w tym pantomograficzne), jak też zaawansowane techniki obrazowania (usg, TK, MR). Obecnie obserwuje się coraz większą popularność cyfrowych systemów obrazowania (radiografia cyfrowa), jak też wdrażanie obrazowania wolumetrycznego (CBCT Cone Beam Computed Tomography). Ponadto zauważa się tendencje do przechodzenia od obrazowania morfologicznego do badań o charakterze czynnościowym. 25

26 2 Diagnostic Imaging of facial skeleton pathology E. Kluczewska Department of Radiology, Medical University of Silesia, Zabrze Proper type of injury diagnosis is important for making a decision about way of treatment. For the facial skeleton fractures the proper radiological projections are selected: pantomographic pictures, posteroanterior maxillary sinuses pictures, postero-anterior skull projection, lateral skull projection, PA and oblique lateral mandibular picture. The most detailed image of fractures is obtained after performance of computer tomography, which after 3D reconstruction in readable way pictures all bones injuries. Diagnostics of malignant neoplasm of facial skeleton plays a key role in proceeding of appropriate treatment. Neoplasm s diagnostics must base on preliminary histopathological diagnosis of biopsy specimen of the change. A number of imaging examinations should be performed to define morphology of the change and presence of metastases to other organs. The aim of full estimation of tumor reach is performance of computer tomography and MRI. Classical projections are definitely less precise, they are basic examinations preceding performance of CT or MR. 26

27 2 Diagnostyka obrazowa patologii twarzoczaszki E. Kluczewska Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki ŚUM Zabrze Właściwe rozpoznanie jakości urazu części twarzowej czaszki jest ważne dla podjęcia decyzji o sposobie leczenia. Dla złamań kości czaszki twarzowej dobierane są odpowiednie projekcje: zdjęcia pantomograficzne, tylno przednie zatok szczękowych, przednia i boczna czaszki, zdjęcie PA i skośno boczne żuchwy. Najdokładniejszy obraz szczelin złamania uzyskuje się w badaniu TK, która w wykonanej rekonstrukcji 3D w czytelny sposób obrazuje wszelkie urazy kości. Diagnostyka nowotworów złośliwych części twarzowej czaszki jest kluczowa dla prowadzenia odpowiedniego leczenia. Rozpoznanie nowotworu musi opierać się na wstępnym rozpoznaniu histopatologicznym wycinka zmiany. Należy wykonać szereg badań obrazowych aby określić morfologię zmiany oraz stwierdzić obecność przerzutów do innych narządów. Celem pełnej oceny zasięgu guza konieczne jest wykonanie badania TK lub MR. Klasyczne projekcje zdjęć RTG są zdecydowanie mniej dokładne, często są podstawowym badaniem poprzedzającym wykonanie TK czy MR. 27

28 3 Is mandible radiography useful in osteoporotic patients? W. Pluskiewicz 1, H. Hűpsch 2, B Drozdzowska 3 Metabolic Bone Diseases Unit, Medical University of Silesia 1 Department and Unit, of Conservative Dentistry and Endodonties, Medical University of Silesia 2 Departament and Unit Pathomorphology, Medical University of Silesia 1 In the study 48 postmenopausal women in mean age of 61+/-7.4 years were studied. Secondary osteoporosis was not present. Spine and hip bone densitometry measurements were done (BMD, g/cm 2 ). On mandible radiograms width of inferior cortex (IF, mm), height to mandible foramen (h, mm) and total mandible height (H, mm) were established. Dent count (mean 14,4+/- 9,5) and numer of lost teeth (13,7+/-9,4) were fixed. In 15 women spine T- score was -2,5, and in 5 at femoral neck. Low values of spine T-score ( - 2,5) were associated with low IC values (0,43+/-0,14 mm vs. 0,5+/-0,11 mm, p<0,05) and low H values (2,7+/-0,67 mm vis 3,21+/-0,56 mm, p<0,05) versus the rest of women. Low values of femoral neck T-score ( -2,5) were associated with low H values (2,44+/-0,47 mm vis 3,12+/-0,62 mm, p<0,05) versus the rest of women. Table. Correlation analysis, coefficient of correlation r, p<0,05. Parameter Lost teeth Dent count IC H Femoral neck BMD -0,33 0,34 0,34 0,31 Total hip BMD -0,29 0,3 0,34 0,32 Spine BMD correlated only with H (r=0,45, p.<0,01). Concluding, low values obtained on mandible radiograms are associated with low densitometry values, and higer dent count and lower number of lost teeth suggest lower degree of osteoporosis. Mandible radiograms may be useful in the assessment of osteoporotic patients. 28

29 3 Czy zdjęcie pantomograficzne żuchwy może być przydatne u chorych z osteoporozą? W. Pluskiewicz 1, H. Hűpsch 2, B Drozdzowska 3 Zakład Chorób Metabolicznych Kości przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, ŚUM 1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, ŚUM 2 Katedra i Zakład Patomorfologii, ŚUM 3 W pracy zbadano 48 kobiet po menopauzie w średnim wieku 61+/-7,4 lat. U badanych nie występowały przyczyny wtórne osteoporozy. Wykonano badania densytomeryczne kręgosłupa i końca bliższego kości udowej mierząc gęstość mineralną żuchwy (BMD, g/cm 2 ). Na zdjęciu pantomograficznym żuchwy zmierzono grubość warstwy korowej (IC, inferior cortex, mm), wysokość do otworu bródkowego (h, mm), całkowitą wysokość żuchwy (H, mm). Przy pomocy badania stomatologicznego ustalono aktualną liczbę zębów (średnio 14,4+/-9,5) i liczbę zębów utraconych (13,7+/- 9,4). U 15 kobiet T-score dla kręgosłupa był -2,5, a u 5 dla szyjki kości udowej. Niskim wartościom T-score ( -2,5) kręgosłupa towarzyszyły niższe wartości IC (0,43+/-0,14 mm vs. 0,5+/-0,11 mm, p<0,05) i niższe wartości H (2,7+/- 0,67 mm vis 3,21+/-0,56 mm, p<0,05) wobec pozostałych kobiet. Niskim wartościom T-score ( -2,5) szyjki kości udowej towarzyszyła niższa wartość H (2,44+/-0,47 mm vis 3,12+/-0,62 mm, p<0,05) wobec pozostałych kobiet. Tabela. Analiza korelacji, wartości wsp. Korelacji r, wszystkie korelacje z p<0,05. Parametr Liczba zębów utraconych 29 Aktualna liczba zębów BMD szyjki -0,33 0,34 0,34 0,31 BMD całego biodra -0,29 0,3 0,34 0,32 BMD kręgosłupa korelowała tylko z wsp. (H) r=0,45, r.<0,01. Liczba zębów z próchnicą nie korelowała z wartościami BMD. Podsumowując, niższym wartościom pomiarów na zdjęciu pantomograficznym towarzyszą niskie wartości densytometryczne, a większa liczba zębów oraz mniejsza liczba zębów utraconych sugeruje mniejsze nasilenie procesu osteoporotycznego. Zdjęcie pantomograficzne może być przydatne w ocenie stopnia rozwoju osteoporozy. IC H

30 4 The role of dental TK examination in dentistry. The importance of dental CT and 3D I MPR software in treatment planning W. Wawrzynek Department of Image Diagnostics, The Dr J. Daab Self-dependent Public Provincial Traumatic Hospital in Piekary Śląskie 1. Advantages, disadvantages and limitations of the method. 2. The role of TK examination in assessment of peridental changes. 3. Evaluation of maxilla and mandible from the point of view of implantology. 4. Application of dental TK in evaluation of developmental anomalies. 5. Usefulness of TK examinations in assessment of position of unerupted teeth. 30

31 4 Rola badania dental TK w stomatologii. Znaczenie oprogramowania dentalct oraz 3D I MPR w planowaniu leczenia. W. Wawrzynek Zakład Diagnostyki Obrazowej, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Urazowy im. Dr. J.Daaba w Piekarach Śląskich 1. Zalety, wady i ograniczenia metody 2. Rola badania TK w ocenie zmian okołozębowych 3. Ocena szczęki i żuchwy pod katem implantologicznym 4. Zastosowanie dental TK w ocenie wad rozwojowych 5. Przydatność badań TK w ocenie położenia zębów zatrzymanych 31

32 5 Opportunities for the use of Magnetic Resonance Imaging in modern dentistry for endodontic procedures and caries detection M. Tanasiewicz 1, W. P. Węglarz 2, R. Orlicki 1 Chair and Institute of Materials Science and Propaedeutics in Dentistry, Medical University of Silesia 1 Head of the Department: dr hab. n. med., dr hab. n. tech. R. Orlicki, Prof. nadzw. MUS, WSID Department of Magnetic Resonance Imaging, Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences, Kraków 2 Acting head of the Chair: Dr W.P. Węglarz. In the dentistry, during the treatment procedure aiming at the reconstruction of damaged teeth or their fragments, a proper visualization of the tooth root canals topography and their precise mapping is of the highest importance. In the classic method of mapping in order to achieve an exact copy of tooth root canals one conducts a negative polymer mapping, and then the gypsum plaster model is made, which serves as the matrix for molding the inner root fixation. A proper and a precise mapping of shapes and capacities of the inner tooth spaces enables the transposition of the achieved topographic mapping on the final inner root fixation. A difficulty in achieving a proper mapping while using the classic methods is the occurrence of the tooth root canals curvatures and their divergences, especially in case of multi root teeth. Imperfections, resulting from instability of the parameters of the impressional masses, also appear during conducting a complex reconstruction works. The next, not fully resolved problem of the modern dentistry domains, is an early diagnosing of the caries focuses which are the reason of a development of a dental caries (caries dentis) that has already obtained a status of a civilization related social disease and that is the main cause leading to the loss of teeth and to most of the complications resulting from lack of them. The need of a permanent improvement of the diagnosing techniques in search of the methods that could be characterized by a high level of specificity and sensitivity is the consequence of those facts. The aim of this work has been an elaboration and a verification, whether there exists a possibility to use, on the level of in vitro analysis, those techniques of 32

33 the Magnetic Resonance Imaging, which are based on the 3D sequence of the Spin Echo, that may in the future find employment in the dentistry therapy and diagnostics within the scope of: - three dimensional imaging of the outer topography of teeth and spatial structure of a chamber and root canals of teeth for the therapeutic and didactic aims, - introduction of a non-impressional method of reconstruction of the topography of the inner spaces of the human teeth for the purposes of the reconstructive dentistry and endodontic procedure, - early detection of caries and localization of caries lesion. Realization of the established target and the achievement of satisfactory results, that may have a practical implications in the future, enabled to formulate the following conclusions: - the results that have been achieved, indicate the possibility to employ techniques of the Magnetic Resonance Imaging, that are based on the 3D sequence of the Spin Echo for the three dimensional mapping of the outer topography of teeth as well as a structure of the root canals for the therapeutic and didactical purposes, - a numerical model of prepared root canals obtained with the method of the magnetic resonance visualization may constitute in the future a basis for a non-impressional technique of imaging, useful for reconstructive dentistry and endodontic procedure - a numerical model of the prepared root canals obtained with the method of the magnetic resonance visualization imaging combined with the method of images analysis, may in the future constitute a basis for an automatic 3D modelling of the inner root canals fixations, supported with computer applications dedicated for the designing purposes CAD/CAM - Magnetic Resonance Imaging technique that is based on the Spin Echo, may in the future be a method of an early detection and localization of a caries, that could be used in a clinical practice. Precise, non-impressional imaging of inner spaces of teeth and their transposition on the final inner canal fixation as well as an implementation of the obtained numerical data for planning of an endodontic procedure, on the other hand an early diagnostics of caries lesion or also proliferation of an ultramodern method of an non - invasive imaging of teeth spaces in didactic purposes, may become real due to methods of the Magnetic Resonance Imaging in dentistry elaborated and presented in this work. 33

34 5 Techniki obrazowania magnetyczno -rezonansowego i możliwości ich zastosowania w nowoczesnej stomatologii w procedurach endodontycznych i diagnostyce próchnicy M. Tanasiewicz 1, W. P. Węglarz 2, R. Orlicki 1 Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 1 Kierownik: Dr hab. n. med., dr hab. n. tech., Prof. nzw. ŚUM i WSID R. Orlicki Zakład Tomografii Magnetyczno - Rezonansowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. Niewodniczańskiego w Krakowie 2 P.o. Kierownika: Dr fizyki W. P. Węglarz W dentystyce, w trakcie kompleksowego postępowania leczniczego, mającego na celu odtworzenie uszkodzonych zębów lub ich fragmentów, ważne jest prawidłowe zobrazowanie topografii kanałów korzeniowych oraz precyzyjne ich odwzorowanie. W klasycznej metodzie odwzorowania w celu otrzymania dokładnej kopii kanałów korzeniowych wykonuje się negatywowe odwzorowanie polimerowe, a następnie model gipsowy, który służy jako matryca do odlania metalowego umocowania wewnątrzkanałowego. Prawidłowe i precyzyjne odwzorowanie kształtu oraz objętości przestrzeni wewnątrzzębowych pozwala na transpozycję uzyskanego odwzorowania topograficznego na finalne umocowanie wewnątrzkanałowe. Trudnością w uzyskaniu prawidłowego odwzorowania metodami klasycznymi jest występowanie zakrzywień korzeni i ich rozbieżności, szczególnie w zębach wielokorzeniowych. Pojawiają się również niedoskonałości w czasie wykonywania złożonych prac odtwórczych, związane z niestabilnością parametrów mas impresyjnych. Kolejnym, nie w pełni rozwiązanym, problemem współczesnych dziedzin dentystycznych jest wczesne diagnozowanie ognisk próchnicowych stanowiących przyczynę rozwoju próchnicy zębów (caries dentis), która osiągnęła już status cywilizacyjnej choroby społecznej i jest główną przyczyną utraty zębów oraz większości powikłań wynikających z braków zębowych. Konsekwencją tego jest potrzeba ciągłego doskonalenia technik diagnostycznych w poszukiwaniu metod o wysokiej swoistości i czułości. Celem pracy było opracowanie i sprawdzenie możliwości wykorzystania na poziomie analiz in vitro technik obrazowania magnetyczno-rezonansowego 34

35 opartego na sekwencji 3D echa spinowego (Spin Echo 3D SE) mogących mieć późniejsze zastosowanie w terapii i diagnostyce dentystycznej, w zakresie: - obrazowania przestrzennego topografii zewnętrznej zębów i przestrzennej struktury komory i kanałów korzeniowych zęba dla celów terapeutycznych oraz dydaktycznych, - wprowadzenia niedestrukcyjnej i nieimpresyjnej metody odwzorowania topografii przestrzeni wewnętrznych zębów ludzkich dla potrzeb dentystyki odtwórczej i postępowania endodontycznego, - wczesnej detekcji próchnicy i lokalizacji ubytku próchnicowego. W celu pełnej realizacji założeń opracowano i wykonano stosowne urządzenia pomiarowe (własne cewki gradientowe) i dobrano należyte techniki pomiarowe (sekwencja 3D echa spinowego i SPI), przygotowano stanowisko pomiarowe, określono parametry badawcze odpowiednie dla materiału badanego, jakim były ekstrahowane zęby ludzkie. Sprecyzowano i skonstruowano metody postępowania z materiałem badanym. Realizacja założonego celu i uzyskane rezultaty, mogące mieć w przyszłości implikacje praktyczne, pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: - otrzymane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania w przyszłości techniki obrazowania magnetyczno-rezonansowego opartego na echu spinowym do przestrzennego odwzorowania topografii zewnętrznej zębów oraz przebiegu i struktury kanałów korzeniowych zębów dla celów terapeutycznych i dydaktycznych, - numeryczny model opracowanych kanałów korzeniowych otrzymany metodą obrazowania magnetyczno-rezonansowego może stanowić w przyszłości podstawę nieimpresyjnej techniki odwzorowywania i usprawni planowanie postępowania endodontycznego, - numeryczny model opracowanych kanałów otrzymany metodą obrazowania magnetyczno-rezonansowego i analizy obrazów może w przyszłości stanowić podstawę automatycznego modelowania trójwymiarowego umocowań wewnątrzkanałowych wspomaganego komputerowo programami do projektowania (CAD computer aided design), - technika obrazowania magnetyczno-rezonansowego opartego na echu spinowym może w przyszłości stanowić wykorzystywaną w praktyce klinicznej metodę wczesnej detekcji i lokalizacji próchnicy. Dzięki opracowanym na potrzeby realizacji celu pracy i przedstawionym w niniejszej rozprawie nowym aspektom wykorzystania obrazowania magnetyczno-rezonansowego na poziomie analiz in vitro, w przyszłości rysuje się możliwość zastosowania tej nowoczesnej metody do praktycznych zastosowań dentystycznych. 35

36 6 Perspectives in evaluating the shape and facial skeleton tissue temperature symmetry in dental diagnostics A. Dyszkiewicz 2*, R. Orlicki 1, B. Pawlus 3, P. Połeć 4, G. Wolny 4, J. Zajdel 4, D. Chachulski 4 Medical University of Silesia 1 Laboratory of Biotechnology in Cieszyn 2 Institute of Orthodontia the Higher School of Dental Engineering in Ustroń 3 Institute of Information Technology and Materials Science, Silesian University, Department of Biomedical Computer Systems, Sosnowiec 4 Technical University of Opole, Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Opole* Issues relating to inflammatory disorders of the stomatognathic system, with emphasis on their influence on the symmetry of the facial skeleton s external skin temperature and the symmetry of the contours and features of the face have been presented in the paper. Inflammation of the parodontium, which leads to a chain of inflammatory and immunological reactions, as well as an asymmetric follow-up reaction of the vascular and lymphatic systems, results in the swelling of the connective tissue and a normally one-sided deformation of facial features. The aim of the research was to measure the temperature of selected symmetric areas of the facial skeleton and perform standard planimetric tests of selected anthropometric features of the facial contour of patients with bacterial inflammation of the parodontium, and compare the results against a control group of healthy patients and an evaluation based on a questionnaire completed both by the doctor and patient. The scope of the innovative work performed included the construction of a station for registering photographic images of the face in a repeatable geometric and illuminative standard, the creation of a multichannel, digital thermometer for the rapid collection of temperature data, and development of software written in the Borland-Delphi 7.0 environment enabling erosion of the image to a contoured form and calculation of local symmetry indices for selected structures. 36

37 The scope of clinical tests covered pilot tests performed on a small control group A(n=10), consisting of healthy medical employees and patients treated for bacterial parondontitis B(n=5). Measurement method: During the thermometric test, the symmetry between crossing points of orbital midlines and zygomatic arches X(t1) and the horizontal symmetry axis of the lips X(t2) was determined. During the contourographic analysis, 6 local symmetry markers X(k 1-6 ) were defined. Results: Planimetric tests of local face contour symmetries in the group of healthy patients A(n=10) revealed an average contour asymmetry X(k) within the deviation range of ± 10%, and XA(t) temperature within ±5%. In the test group with parondontitis B(n=5), the contour symmetry parameter XB(k) in the initial phase (before treatment) had an average value of ±23,4%, 19,4% after three days of antibiotic therapy, and 12,7% after the conclusion of the treatment. The temperature symmetry parameter XB(t) had an initial value of 27,6%, 23,2% after three days and 7,6% after the conclusion of the treatment. Conclusions: (1) The local temperature asymmetry and facial contour indices exhibit significant variability in patients diagnosed with parondontitis compared to the healthy control group; (2) the listed indices undergo regression (symmetrization) in a manner convergent with the sensations reported by the patient and normalization of the patient s clinical condition assessed by the doctor. The simple and easily available method for the measurement of local dimension and temperature symmetries of the facial skeleton which has been implemented has proven its usefulness in the quantitative evaluation of the clinical consequences of parondontitis. At the present moment, research is being carried out on the applicability of the presented measurement tools in the evaluation of malocclusion. The measurement station which has been created has been further expanded by the addition of virtual animation components and serves as a facility for large-scale clinical tests. 37

38 6 Perspektywy oceny symetrii kształtu oraz temperatury tkanek twarzoczaszki w diagnostyce stomatologicznej A. Dyszkiewicz 3*, R. Orlicki 1, B. Pawlus 2, P. Połeć 4, G. Wolny 4, J. Zajdel 4, D. Chachulski 4 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 1 Zakład Ortodoncji Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu 2 Laboratorium Biotechnologii w Cieszynie 3 Instytut Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych w Sosnowcu 4 Instytut Fizjoterapii Politechniki Opolskiej* W opracowaniu przedstawiono zarys problematyki schorzeń zapalnych układu stomatognatycznego, a w szczególności ich wpływ na symetrię temperatury zewnętrznej powierzchni skóry twarzoczaszki oraz symetrię konturów i rysów twarzy. Stan zapalny przyzębia, powodując kaskadę miejscowych reakcji zapalnych i odczynów immunologicznych, a także asymetryczną reakcję nadążną układu naczyniowego i chłonnego prowadzi do obrzęku tkanki łącznej i jednostronnej zazwyczaj deformacji rysów twarzy. Celem pracy był pomiar temperatury wybranych, symetrycznych obszarów twarzoczaszki oraz standaryzowana planimetria wybranych cech antropometrycznych konturu twarzy u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem przyzębia w relacji do grupy kontrolnej osób zdrowych, na tle oceny ankietowej realizowanej osobno przez lekarza i pacjenta. Zakres pracy innowacyjnej obejmował budowę stanowiska do fotografii twarzy w powtarzalnym standardzie geometrycznym i oświetleniowym, budowę wielokanałowego, cyfrowego termometru do szybkiej akwizycji danych temperaturowych oraz konstrukcję oprogramowania w środowisku Borland-Delphi 7.0, umożliwiającego erozję obrazu twarzy do postaci konturu i obliczenie lokalnych wskaźników symetrii dla wybranych struktur. Zakres testu klinicznego obejmował badania pilotażowe na niewielkiej grupie kontrolnej A(n=10), złożonej ze zdrowych pracowników służby 38

39 zdrowia oraz pacjentów leczonych z powodu bakteryjnego zapalenia przyzębia B(n=5). Metoda pomiaru: W teście termometrycznym wyznaczano symetrię X(t1)- pomiędzy punktami na przecięciach linii środkowych oczodołów z łukami jarzmowymi; X(t2) z poziomą osią symetrii warg. W teście konturograficznym wyznaczano 6 wyznaczników lokalnej symetrii X(k 1-6 ). Wyniki: Badania planimetryczne lokalnych symetrii konturu twarzy w grupie osób zdrowych A(n=10) wykazały średnią asymetrię konturów X(k) mieszczącą się w przedziale odchyleń ± 10%, a temperatury XA(t) w przedziale ±5%. W grupie testowej z zapaleniem przyzębia B(n=5), parametr symetrii konturów XB(k) wyniósł w stanie wyjściowym (przed rozpoczęciem leczenia) średnio ±23,4%, po trzech dniach antybiotykoterapii 19,4%, a po zakończeniu leczenia 12,7%. Parametr symetrii temperatury XB(t), wyniósł wyjściowo 27,6%, po trzech dniach 23,2%, a po zakończeniu leczenia 7,6%. Wnioski: (1) lokalne wskaźniki asymetrii temperatury oraz konturów twarzy wykazują dużą zmienność w stanach zapalnych przyzębia w odniesieniu do grupy kontrolnej osób zdrowych; (2) wymienione wskaźniki ulegają regresji (symetryzacji) w sposób zbieżny z odczuciami pacjenta i normalizacją ocenianego przez lekarza stanu klinicznego. Zaimplementowana prosta i dostępna metoda pomiaru lokalnych symetrii wymiarów i temperatury twarzoczaszki potwierdziła swoją przydatność w ilościowej ocenie klinicznych konsekwencji stanu zapalnego przyzębia. W chwili obecnej trwają prace nad zastosowaniem przedstawionych narzędzi pomiarowych do oceny wad zgryzu. Powstałe dla tej aplikacji stanowisko pomiarowe zostało uzupełnione o elementy wirtualnej animacji stanowiąc zaplecze zakrojonych na szeroką skalę testów klinicznych. 39

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Ustroń 14 17 czerwiec 2007 Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

ORIGINAL PAPERS. Possibility of Magnetic Resonance Imaging Application in Teaching Preclinical Dentistry Endodontic and Prosthetic Treatment Prognosis

ORIGINAL PAPERS. Possibility of Magnetic Resonance Imaging Application in Teaching Preclinical Dentistry Endodontic and Prosthetic Treatment Prognosis ORIGINAL PAPERS Adv Clin Exp Med 21, 19, 6, 697 77 ISSN 123-25X Copyright by Wroclaw Medical University Marta Tanasiewicz Possibility of Magnetic Resonance Imaging Application in Teaching Preclinical Dentistry

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS BADANIA PRZYCZYN USZKODZEŃ MINIPŁYTEK TYTANOWYCH STOSOWANYCH W CHIRURGII

SPIS TREŚCI CONTENTS BADANIA PRZYCZYN USZKODZEŃ MINIPŁYTEK TYTANOWYCH STOSOWANYCH W CHIRURGII SPIS TREŚCI CONTENTS BADANIA PRZYCZYN USZKODZEŃ MINIPŁYTEK TYTANOWYCH STOSOWANYCH W CHIRURGII szczękowo-twarzowej 2 Jarosław Bieniaś, Barbara Surowska, Piotr Świeć, Bożena Pałysewicz, Grażyna Maślanko,

Bardziej szczegółowo

4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084

4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 4(56)/15 lipiec, sierpień Index Copernicus: 63,63 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII JAN KRZYSZTOF PIETRUSKI BĄDŹ MULTIMEDIALNY - E-DENTICO DOSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Odwzorowanie topografii wewnętrznych przestrzeni zębów ludzkich metodą obrazowania magnetyczno-rezonansowego dla potrzeb protetyki stomatologicznej

Odwzorowanie topografii wewnętrznych przestrzeni zębów ludzkich metodą obrazowania magnetyczno-rezonansowego dla potrzeb protetyki stomatologicznej PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 3, 178-182 Odwzorowanie topografii wewnętrznych przestrzeni zębów ludzkich metodą obrazowania magnetyczno-rezonansowego dla potrzeb protetyki stomatologicznej Magnetic Resonance

Bardziej szczegółowo

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 1(35) / 12 I.C. 3,85; Punkty MNiSW 6,00 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO EST...

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

archiwum medycyny sądowej i kryminologii

archiwum medycyny sądowej i kryminologii Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (1): 1 16 DOI: 10.5114/amsik.2015.51602 archiwum medycyny sądowej i kryminologii Praca oryginalna Original paper Dorota Lorkiewicz-Muszyńska 1, Agnieszka Przystańska 2, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Adapted physical activity in rehabilitation and education

Adapted physical activity in rehabilitation and education 4th International Conference Prof. Andrzej Seyfried Physiotherapy Ideas Adapted physical activity in rehabilitation and education 24th-25th of October 2014, Warsaw Supplement No 9 Postep_nr_9.indd 1 2014-10-17

Bardziej szczegółowo

Ryszard Uklejewski*, Mariusz Winiecki**, Piotr Rogala***

Ryszard Uklejewski*, Mariusz Winiecki**, Piotr Rogala*** ZGODNOŚĆ STRUKTURALNO-ADAPTACYJNA POŁĄCZEŃ KOŚCI Z POROWATYMI IMPLANTAMI NA PODSTAWIE TRADYCYJNEGO JEDNOFAZO- WEGO I WSPÓŁCZESNEGO DWUFAZOWEGO POROSPRĘ-ŻYSTEGO MODELU BIOMECHA-NICZNEGO TKANKI KOSTNEJ Ryszard

Bardziej szczegółowo

Number 125 Numer 125 Volume XVII Rok XVII APRIL 2014 KWIECIEŃ 2014 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 125 Numer 125 Volume XVII Rok XVII APRIL 2014 KWIECIEŃ 2014 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LIV Year 2014 Number 4 2014 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2014.22 Porównanie wyników badań metrologicznych

Bardziej szczegółowo

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY IX DNI FIZJOTERAPII Postępy w rehabilitacji od badań naukowych do praktyki klinicznej IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY Progress in Rehabilitation from research to clinical practice 3 czerwca 05, Wrocław Miejsce

Bardziej szczegółowo

Number 105 Numer 105 Volume XIV Rok XIV OCTOBER 2011 PAŹDZIERNIK 2011 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 105 Numer 105 Volume XIV Rok XIV OCTOBER 2011 PAŹDZIERNIK 2011 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona

Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona Lista referatów na 43 Krajową Konferencję Badań Nieniszczących 21-23 października 2014 roku, Kudowa Zdrój Nr Autor Tytuł Nr sesji Strona R 01 R 02 R 03 R 04 R 05 Maciej Roskosz Krzysztof Fryczowski Stefan

Bardziej szczegółowo

IMPROVED ADHESION AND GROWTH OF VASCULAR SMOOTH MUSCLE CELLS IN CULTURES ON POLYETHYLENE MODIFIED BY PLASMA DISCHARGE

IMPROVED ADHESION AND GROWTH OF VASCULAR SMOOTH MUSCLE CELLS IN CULTURES ON POLYETHYLENE MODIFIED BY PLASMA DISCHARGE IMPROVED ADHESION AND GROWTH OF VASCULAR SMOOTH MUSCLE CELLS IN CULTURES ON POLYETHYLENE MODIFIED BY PLASMA DISCHARGE Martin Parizek, Nikola Kasalkova, Lucie Bacakova, Katerina Kolarova, Vera Lisa, Vaclav

Bardziej szczegółowo

Number 120 Numer 120 Volume XVI Rok XVI JULY 2013 LIPIEC 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 120 Numer 120 Volume XVI Rok XVI JULY 2013 LIPIEC 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Joanna MYSTKOWSKA, Jan R. DĄBROWSKI Charakterystyki tribologiczne układu kinematycznego ząb materiał kompozytowy na stałe wypełnienia stomatologiczne Tribological

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNIKI ŚLEDZENIA MARKERÓW AKUSTYCZNYCH W OCENIE FUNKCJI LEWEJ KOMORY SERCA Badania in vivo i in vitro

ZASTOSOWANIE TECHNIKI ŚLEDZENIA MARKERÓW AKUSTYCZNYCH W OCENIE FUNKCJI LEWEJ KOMORY SERCA Badania in vivo i in vitro IPPT Reports on Fundamental Technological Research 2/2012 Robert Olszewski ZASTOSOWANIE TECHNIKI ŚLEDZENIA MARKERÓW AKUSTYCZNYCH W OCENIE FUNKCJI LEWEJ KOMORY SERCA Badania in vivo i in vitro Institute

Bardziej szczegółowo

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku?

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Świat potrzebuje lepszej i bardziej przystępnej cenowo opieki medycznej. To właśnie dlatego tworzymy lepsze technologie

Bardziej szczegółowo

Number 61 Numer 61. Volume X Rok X MARCH 2007 MARZEC 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 61 Numer 61. Volume X Rok X MARCH 2007 MARZEC 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Number 61 Numer 61 Volume X Rok X MARCH 2007 MARZEC 2007 ISSN 1429-7248

Bardziej szczegółowo

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015 STRESZCZENIA Joanna BIEDROŃSKA

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH OBUDOWANYCH FASADĄ PODWÓJNĄ

OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH OBUDOWANYCH FASADĄ PODWÓJNĄ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z 59 (3/12/III) 2012 STRESZCZENIA Dariusz HEIM, Marcin JANICKI Politechnika Łódzka OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU

Bardziej szczegółowo

Number 63-64 Numer 63-64. Volume X Rok X SEPTEMBER- DECEMBER 2007 WRZESIEŃ- GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 63-64 Numer 63-64. Volume X Rok X SEPTEMBER- DECEMBER 2007 WRZESIEŃ- GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature J Stoma 2011, 64, 10: 732-749 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature Planowanie leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo