GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny)"

Transkrypt

1 Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji GB24 (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) Infolinia

2 SPIS TREŚCI 7. WSTĘP PRZEZNACZENIE APLIKACJI BEZPIECZEŃSTWO WYMAGANIA TECHNICZNE PIERWSZE URUCHOMIENIE KOLEJNE LOGOWANIA PRACA Z APLIKACJĄ Przeglądanie szczegóły wybranego rachunku Potwierdzenie z operacji bieżących oraz z operacji na wyciągach Wyszukiwanie operacji na wyciągach Zbiorczy wydruk dla wybranych potwierdzeń operacji oraz zestawienie operacji Tworzenie paczek przelewów odroczonych Eksport wyciągów Przeglądanie oraz wydruk wyciągów Redagowanie przelewów Przygotowywanie przelewu zwykłego Przygotowywanie polecenia przelewu własnego Przygotowywanie przelewu do ZUS Przygotowywanie przelewu podatku (do US) Nowy przelew zagraniczny Wydruk potwierdzenia realizacji zlecenia zagranicznego Anulowanie przelewów zagranicznych weryfikacja zgodności z kartą wzorów podpisów Raporty zleceń zagranicznych Akceptowanie przelewów Akceptowanie przelewu Token Mobilny Realizowanie przelewu Importowanie pliku w postaci przelewu/paczki przelewów Importowanie listy płac Wyszukiwanie zleceń Wyświetlanie listy zleceń Przeglądanie archiwum Raporty zleceń Zlecenia otwarte Infolinia

3 Tworzenie nowego zlecenia otwartego Tworzenie nowego przelewu zagranicznego Przeglądanie listy zleceń otwartych Akceptowanie zlecenia otwartego Wyświetlenie i wydruk raportów ze zleceń otwartych Lokaty Zakładanie lokaty Wyszukiwanie lokat Archiwum lokat Tabela oprocentowania lokat Awizowania/e-czeki Awizowania E-czeki Wyświetlenie przygotowanych czeków elektronicznych Autoryzacja czeków elektronicznych Przekazanie czeku elektronicznego do realizacji Sprawdzenie statusu realizacji czeku elektronicznego Kontrahenci Dodawanie nowego kontrahenta Edycja kontrahenta Usuwanie kontrahenta Import kontrahentów Płatnicy i zobowiązani Tabele Banki krajowe Rachunki Urzędów Skarbowych Banki Zagraniczne Tabele kursów walut Konfiguracja Parametry aplikacji (określanie formatów plików importu i eksportu) Zarządzanie uprawnieniami użytkowników Zarządzanie uprawnieniami do rachunków Definiowanie grup rachunków Filtrowanie adresów IP Hasła Zmiana hasła dostępowego do serwisu Zmiana typu hasła Zmiana kodu PIN do karty mikroprocesorowej Odblokowanie karty Zmiana metody autoryzacji KARTY PŁATNICZE Podgląd kart podstawowe funkcje Podgląd szczegółów kart płatniczych Karta kredytowa szczegóły Spłata karty kredytowej Karta debetowa szczegóły Infolinia

4 Historia operacji szczegóły ZLECENIA STAŁE Rejestracja nowego zlecenia stałego Szczegóły i modyfikacja zlecenia stałego FUNKCJONALNOŚĆ KREDYTY Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych Inne funkcjonalności dot. Kredytów w bankowości GB TRYB MULTIUSER Przelewy/paczki do akceptacji oraz Przelewy/paczki do przekazania Przelewy/paczki do akceptacji Autoryzacja transakcji poprzez Getin Token Przelewy/paczki gotowe do przekazania do realizacji Parametryzacja systemu Nadaj zbiorcze uprawnienia Import zbiorczy przelewów w trybie Multiuser Dodawanie zbiorczego kontrahenta Dodawanie kontrahenta zbiorczego Wykonanie przelewu zbiorczego Import przelewów ZUS Import przelewów podatku Przelewy odrzucone Wyciągi zbiorcze w trybie Multiuser KOMPATYBILNOŚĆ APLIKACJI Z JAVA METRYKA DOKUMENTU Infolinia

5 7. Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu instrukcję dostępu do rachunku przez Internet. Klient Systemu Bankowości Internetowej może przeprowadzać za pośrednictwem Internetu wszystkie operacje, jakie standardowo są dostępne w tradycyjnej jednostce banku. Korzystanie z Systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, a także dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Warto podkreślić, że w projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania. Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszą dokumentacją, która przystępnie wyjaśni pojawiające się wątpliwości i przybliży funkcjonalność systemu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Systemu GB24 lub problemów z aplikacją prosimy o kontakt z Infolinią (Infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach od 08:00 do 20:00 a w sobotę od 08:00 do 16:00). 1. Przeznaczenie aplikacji Produkt przeznaczony jest dla klientów Banku korzystających z Systemu Bankowości Internetowej. Warunkiem korzystania z systemu jest posiadanie firmowego rachunku w u SA. 2. Bezpieczeństwo System GB24 gwarantuje bezpieczeństwo operacji wykonywanych za jego pośrednictwem. Bezpieczeństwo zapewniane jest przede wszystkim poprzez: kontrolę dostępu do systemu i poszczególnych jego funkcji, autoryzację przesyłanych danych, bezpieczeństwo komunikacji z Bankiem, odwzorowanie karty wzorów podpisów, logi systemowe stanowiące rejestr wszystkich czynności wykonywanych przez użytkowników systemu. Aby zapewnić bezpieczeństwo komunikacji z Bankiem po stronie użytkownika, konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: Logowanie: użytkownik powinien logować się wyłącznie ze strony głównej Banku wybierając opcję logowanie -> Klienci Korporacyjni przed wpisaniem identyfikatora oraz hasła użytkownik powinien sprawdzić, czy w pasku adresu przeglądarki w nazwie strony widnieje oznaczenie https oraz czy na dolnym pasku przeglądarki widnieje rysunek kłódki (ikona ta jest oznaczeniem certyfikatu bezpieczeństwa), nie należy się logować, podczas korzystania z nieznanych (np. w kawiarniach internetowych, kioskach multimedialnych), Infolinia

6 nie wolno się logować przez linki przesłane w wiadomościach , zawsze należy wybierać stronę do logowania należy zadbać o instalowanie najnowszych wersji przeglądarki internetowej oraz wszystkich zalecanych poprawek do systemu operacyjnego, użytkownik zobowiązany jest do korzystania z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej (firewall), Hasło: należy zadbać, aby hasło do bankowości lub autoryzacji transakcji (PIN) było wystarczająco silne (Hasło powinno zawierać min 8 znaków, kombinację dużych, małych liter oraz cyfr, stosowanie znaków specjalnych np. # % & również zwiększa siłę hasła), nie wolno nikomu ujawniać swojego hasła\loginu\pinu, nie wolno podawać hasła\loginu\pinu np. przez telefon albo nie ma sytuacji, w której byłoby to uzasadnione, jeżeli to możliwie należy używać hasła maskowanego, hasło należy zmieniać nie rzadziej niż co kilka miesięcy, nie ujawniaj nikomu swojego hasła\loginu\pinu, jeżeli to możliwe należy korzystać z funkcjonalności filtrowania adresu IP - umożliwia ona logowanie tylko z wybranych adresów IP, karty mikroprocesorowej należy używać tylko w momencie podpisu zleceń, nie wolno pozostawiać karty w czytniku w czasie niekorzystania z bankowości. Po wylogowaniu należy przechowywać kartę w bezpiecznym miejscu, Dodatkowe zasady bezpieczeństwa: zawsze należy sprawdzać numer rachunku odbiorcy, zwłaszcza gdy dane są kopiowane do przelewu, należy regularnie sprawdzać historię przeprowadzonych transakcji, w tym transakcji wysyłanych w paczkach, należy regularnie przeglądać szablony kontrahentów i przelewów w celu weryfikacji poprawności numerów rachunków, nie należy instalować oprogramowania nieznanego pochodzenia, nie należy otwierać plików nieznanego pochodzenia z rozszerzeniem (np. exe, pdf, doc) przesłanych na pocztę elektroniczną. Rekomendacja: jeśli to możliwe do dokonywania transakcji poprzez bankowość internetową najlepiej używać komputera przeznaczonego wyłącznie do tego celu. 3. Wymagania techniczne Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie aplikacji muszą zostać spełnione poniższe wymagania techniczne: system operacyjny (MS Windows Vista/Win7/Win8) Internet Explorer 8 lub wyższy (Przeglądarka musi dysponować 128-bitowym protokołem szyfrowania transmisji danych), Zainstalowane oprogramowanie Java JRE Update 1.7 lub wyższe wolny port USB (zalecany) lub szeregowy RS232 dot. tylko stacji z zainstalowanym czytnikiem kart mikroprocesorowych, łącze internetowe minimum 64 kb/s. 4. Pierwsze uruchomienie Aby uruchomić aplikację GB24, należy w adresie przeglądarki wybrać adres i kliknąć w lewym dolnym rogu na odnośnik LOGOWANIE -> KLIENCI KORPORACYJNI. Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa (pkt. 3). Infolinia

7 Rysunek 1 Strona wyboru aplikacji bankowości internetowej Aby zalogować się do aplikacji użytkownik musi podać nadany mu 8-cyfrowy identyfikator do logowania podany na potwierdzeniu uruchomienia usługi oraz hasło ze środka koperty z hasłem. Hasło z koperty służy tylko do pierwszego zalogowania do Systemu. Przy pierwszym zalogowaniu użytkownika System monituje o wprowadzenie nowego hasła które: musi mieć długość co najmniej 8 znaków, może liczyć maksymalnie 50 znaków, musi zawierać małą literę, musi zawierać cyfrę, może zawierać dużą literę, może zawierać znak specjalny. Dopuszczalne znaki specjalne to: # $ % ^ & * ( ) - _ = + [ { ] } ; : >. < /? Spacja nie jest dopuszczalnym znakiem specjalnym. uwaga: System rozróżnia duże i małe litery. Rysunek 2 Pierwsze logowanie do systemu ustanawianie własnego hasła Przy pierwszym zalogowaniu się do Systemu Bankowości Internetowej GB24 pojawia się komunikat Nie masz uprawnień do przeglądania rachunków Uprawnienia takie może nadać (w opcji Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników) użytkownik posiadający uprawnienia administratora w systemie GB24.. Aby użytkownik mógł wykonywać operacje na rachunku użytkownik z Infolinia

8 prawami administratora musi przyznać odpowiednie uprawnienia pozostałym użytkownikom. Rysunek 3 Komunikat pierwszego uruchomienia aplikacji 5. Kolejne logowania Po zaliczeniu pierwszego logowania do systemu przy każdym kolejnym logowaniu należy wpisywać podany na potwierdzeniu uruchomienia usługi 8-cyfrowy identyfikator do logowania oraz ustalone przez Użytkownika przy pierwszym logowaniu hasło do aplikacji. 6. Praca z aplikacją Po uruchomieniu aplikacji, zalogowaniu się przez Użytkownika oraz po przyznaniu odpowiednich uprawnień, wyświetla się główna strona aplikacji zawierająca menu. Rysunek 4 Główne okno aplikacji Po zalogowaniu Użytkownik ma wgląd w listę wszystkich rachunków, do których została dla niego aktywowana usługa GB Przeglądanie szczegóły wybranego rachunku Aby podejrzeć szczegóły wybranego rachunku należy wybrać go z listy rachunków klikając w jego numer. Po wybraniu rachunku wyświetlone zostaną informacje dotyczące salda bieżącego, przyznanego limitu, sumy prowizji, sumy zablokowanych środków, księgowej kwoty dostępnej, sumy zleceń w realizacji, przewidywanej kwoty dostępnej. Po naciśnięciu przycisku Aktualizuj na dole okna wyświetlą się wszystkie zlecenia bieżące zrealizowane od czasu ostatniego wyciągu (składające się na sumę bieżących obciążeń i uznań). Po kliknięciu Pobierz plik zostanie pobrany plik wyciągi_biezace.xml. Infolinia

9 Rysunek 5 Szczegóły salda rachunku Spod tej opcji istnieje również możliwość sprawdzenie szczegółów rachunku poprzez kliknięcie przycisku Szczegóły rachunku, gdzie wyświetlone są informacje dotyczące nazwy własnej rachunku, rodzaju rachunku, właściciela rachunku, adresu właściciela, waluty, daty otwarcia rachunku, oprocentowania rachunku po stronie Wn, oprocentowania rachunku po stronie Ma, maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet oraz maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet. Rysunek 6 Szczegóły rachunku Na formatce szczegóły rachunku jest opcja Zmień nazwę własną rachunku. Infolinia

10 Rysunek 7 Prezentacja formatki Zmiana nazwy rachunku Potwierdzenie z operacji bieżących oraz z operacji na wyciągach Dla formatek prezentujących wykonane operacje została dodana kolumna Potwierdzenie operacji, w której dostępne są opcje Drukuj oraz Zapisz umożliwiające wydrukowanie potwierdzenia z operacji lub jego zapis do pliku w formacie PDF. W przypadku listy płac w kolumnie potwierdzenie operacji będzie dostępny przycisk Szczegóły listy płac. Kolumna Potwierdzenie operacji będzie widoczna zarówno z poziomu prezentacji operacji bieżących jak i wyciągów. Rysunek 8 Formatka prezentująca operacje bieżące Infolinia

11 Rysunek 9 Formatka prezentująca operacje na wyciągach Wyszukiwanie operacji na wyciągach Aby wejść w wyszukiwanie operacji po wyciągach należy kliknąć zakładkę rachunki a następnie wybrać opcję wyszukiwanie operacji na wyciągach. Rysunek 10 Operacje na wyciągach Na formatce Wyszukiwanie operacji na wyciągach znajdują się: Pole z rachunku lista dostępnych rachunków klienta, Pole wyciąg od-do należy określić zakres dat dla operacji na wyciągu, Pole rachunek nadawcy/odbiorcy numer rachunku nadawcy/odbiorcy, Pole wyciągi z ostatnich należy określić liczbę dni, z których ma zostać wyświetlona lista operacji na wyciągu, Pole nadawca/odbiorca dane nadawcy/odbiorcy, Pole tytuł operacji treść tytułu operacji, Pole kwota od-do należy określić zakres kwot dla operacji, Pole strona dostępne wartości (WN i MA, WN, MA) Pole o identyfikatorze wartość identyfikatora, Pole rodzaj operacji należy określić rodzaj operacji, Pole typ przelewu (wszystkie, przelew US, przelew ZUS, listy płac, przelew zagraniczny, inne operacje) Pole typ przelewu należy określić typ przelewu, dostępne wartości: (zewnętrzne, wewnętrzne) Pole ułożonych według należy określić sposób ułożenia danych, dostępne wartości: wg kolejności, identyfikatora, rachunku, nadawcy/odbiorcy, daty księgowania, daty operacji, kwoty, tytułu operacji) Infolinia

12 Rysunek 11 Prezentacja filtrów w polu Rodzaj operacji na formatce Wyszukiwanie operacji na wyciągach Rysunek 12 Prezentacja filtrów w polu Ułożonych według na formatce Wyszukiwanie operacji na wyciągach Infolinia

13 Zbiorczy wydruk dla wybranych potwierdzeń operacji oraz zestawienie operacji Na formatce Wyszukiwanie operacji na wyciągach są dostępne opcje: Drukuj potwierdzenia pozwala na zbiorczy wydruk wybranych potwierdzeń, Zapisz potwierdzenia jako PDF pozwala na zbiorcze zapisanie wyranych potwierdzeń, Drukuj zestawienie pozwala na wydruk zestawienia z zadanymi kryteriami, Zapisz zestawienie jako PDF pozwala na zapisanie zestawienia z zadanymi kryteriami. W przypadku opcji Drukuj potwierdzenia oraz Zapisz potwierdzenia jako PDF Klient ma możliwość wyboru ilości potwierdzeń na stronie (1 lub 2). Domyślna wartość to 2. Rysunek 13 Prezentacja formatki Wyszukiwanie operacji na wyciągach Wynik wyszukiwania Infolinia

14 Rysunek 14 Prezentacja pliku Zestawienie operacji na wyciągach z zadanymi kryteriami Tworzenie paczek przelewów odroczonych Została również wprowadzona funkcjonalność paczek przelewów odroczonych. Dzięki niej użytkownik systemu bankowości elektronicznej GB24 będzie miał możliwość tworzenia krajowych płatności masowych z datą przyszłą Eksport wyciągów W zakładka Rachunki zawiera funkcjonalność Wyciągi zbiorcze, która pozwala na zbiorcze generowanie wyciągów dla wszystkich rachunków, do których Klient posiada uprawnienia. Infolinia

15 Rysunek 15 Widok formatki Rachunki Rysunek 16 Formatka do generacji wyciągów zbiorczych 6.2. Przeglądanie oraz wydruk wyciągów Po wejściu opcję Rachunki -> Wyciągi Lista ->Data wyciągu -> Drukuj lub zapisz jako PDF istnieje możliwość wydruku lub zapisania wyciągu który jest tożsamy z wyciągiem papierowym. Infolinia

16 Rysunek 17 Opcja wydruku /zapisu do PDF w systemie GB24 Infolinia

17 Rysunek 18 Wyciąg z systemu GB Redagowanie przelewów Redagowanie przelewów odbywa się w sekcji Przelewy gdzie dostępne są cztery typy przelewów Infolinia

18 Przelew zwykły z możliwością wyboru drogi płatności Elixir/Sorbnet Przelew własny Przelew do Urzędu Skarbowego Przelew do ZUS Przelew zagraniczny Aby wykonać przelew należy: przygotować przelew i go zapisać, zaakceptować przelew, przekazać przelew do realizacji Przygotowywanie przelewu zwykłego Aby wykonać nowy przelew zwykły należy go najpierw przygotować. Aby przygotować nowe polecenie przelewu należy wybrać z zakładki Przelewy opcję Nowy przelew. Po wybraniu opcji Nowy przelew w nowym oknie przeglądarki wyświetli się formatka nowego polecenia przelewu. Rysunek 19 Formatka do przygotowywania nowego przelewu zwykłego Aby wykonać przelew należy wypełnić wszystkie wymagane pola formatki: Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis przelewu. Pole to nie jest wymagane. Pole rachunek do obciążenia, jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24). Pole nazwa skrócona kontrahenta jest polem, w którym istnieje konieczność wprowadzenia nazwy skróconej kontrahenta. Pole nazwa kontrahenta jest polem, w którym należy wprowadzić pełną nazwę kontrahenta, na rzecz którego będzie wykonywany przelew. Pole nr rachunku kontrahenta jest polem, w którym należy wprowadzić numer rachunku kontrahenta, na który zostaną przelane środki. Pole kwota jest polem, w którym należy wprowadzić kwotę przelewu, która zostanie przesłana na numer wcześniej wskazanego rachunku kontrahenta. Pole tytułem jest polem, w którym należy wprowadzić tytuł wykonywanego przelewu np. zapłata za fakturę 12/07/2007. Pole data realizacji zlecenia jest polem, w którym należy wpisać datę, kiedy przelew ma zostać zrealizowany. Data ta może być datą bieżącą lub datą przyszłą. Można tą datę wprowadzić ręcznie lub przy pomocy kalendarza wystarczy kliknąć na ikonkę kalendarza przy oknie daty realizacji zlecenia. Pole Droga płatności umożliwia wybranie sposobu w jaki zlecenie ma zostać zrealizowane Elixir / Sorbnet bez względu na kwotę Infolinia

19 Przelew Elixir Elektroniczna Izba Rozliczeniowa, czyli w skrócie ELIXIR, jest systemem rozliczeń międzybankowych, który wyeliminował potrzebę przesyłania dokumentów papierowych, przekształcając informacje potrzebne dla prawidłowego opracowania i zaksięgowania zlecenia klienta w zapis elektroniczny przesyłany do banku odbiorcy zlecenia. ELIXIR jest systemem rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów. Sesje wychodzące z S.A. 1 sesja - 8:15 2 sesja - 12:15 3 sesja - 14:30 Przelew Sorbnet - Zlecenie płatnicze skierowane do systemu SORBNET jest realizowane za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, poprzez jednoczesne obciążenie rachunku banku dłużnika i uznanie rachunku banku beneficjenta. Za pośrednictwem tego systemu realizowane są wysokokwotowe zlecenia płatnicze. Wysokokwotowe zlecenie płatnicze jest zleceniem złożonym przez klienta, które: zostało wystawione na kwotę wyższą lub równą złotych - takie zlecenie realizowane jest obligatoryjnie za pośrednictwem systemu SORBNET, bez względu na sposób wydania dyspozycji - podstawa prawna Zarządzenie nr 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 roku. zostało uznane przez klienta za wyjątkowo pilne, niezależnie od kwoty zlecenia. Wszystkie pola z wyjątkiem pola referencje są polami wymaganymi. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w formatce nowego polecenia przelewu aby przygotować przelew do realizacji należy nacisnąć przycisk Zapisz przelew. Rysunek 20 Przykładowy przelew na rzecz nowego kontrahenta Przy zapisywaniu przelewu aplikacja sprawdza poprawność wprowadzonych danych takich jak numer rachunku kontrahenta, data. Wypisany w ten sposób przelew, jeszcze przed zapisaniem go i przekazaniem do realizacji może zostać zapisany jako szablon przelewu. Który będzie można wykorzystać w przyszłości przy dokonywaniu podobnej płatności np. do tego samego kontrahenta o tej samej wartości. Infolinia

20 Rysunek 21 Zapisywanie nowego przelewu jako szablonu Po wyborze opcji zapisania przelewu pojawi się komunikat: Rysunek 22 Komunikat poprawnego wypełnienia i zapisania nowego przelewu Jeżeli kontrahent jest już zapisany w bazie wystarczy wprowadzić w którymś z pól: nazwa skrócona kontrahenta lub nazwa kontrahenta wprowadzić pierwsze znaki z nazw kontrahenta (z nazwy skróconej w polu nazwa skrócona kontrahenta, z nazwy pełnej w polu nazwa kontrahenta) i nacisnąć przycisk znajdź kontrahenta. Jeżeli kontrahent o nawie zaczynającej się na wprowadzony ciąg znaków istnieje w bazie pozostałe pola dla danych odbiorcy przelewu zostaną automatycznie wypełnione. Jeżeli natomiast jest w bazie kilku kontrahentów o tej samej nazwie początkowej zostanie wyświetlona ich lista, jeżeli w bazie nie występuje kontrahent o tej nazwie zostanie wyświetlony komunikat Kontrahenta nie znaleziono Przygotowywanie polecenia przelewu własnego Aby wykonać nowy przelew należy go najpierw przygotować. Aby przygotować nowe polecenie przelewu własnego należy wybrać z zakładki Przelewy opcję Nowy przelew własny. Po wybraniu opcji Nowy przelew własny w nowym oknie przeglądarki wyświetli się formatka nowego polecenia przelewu własnego. Formatka Nowe polecenie przelewu własnego umożliwia również wykonanie przelewu w walucie obcej. Rysunek 23 Formatka przygotowania nowego przelewu własnego Aby wykonać przelew własny należy wypełnić wszystkie wymagane pole formatki: Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis przelewu. Pole to nie jest wymagane. Infolinia

21 Pole rachunek do obciążenia jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24). Pole nazwa skrócona kontrahenta oraz nazwa kontrahenta informacje te są podstawiane automatycznie danymi właściciela rachunku. Pole nr rachunku kontrahenta jest polem rozwijalnym, gdzie znajduje się lista dostępnych rachunków własnych na które może zostać wykonany przelew. W polu kwota należy wpisać kwotę, która zostanie przesłana na wybrany rachunek W polu tytułem należy wpisać tytuł przelewu Pole data realizacji zlecenia jest polem, w którym należy wpisać datę, kiedy przelew ma zostać zrealizowany. Data ta może być datą bieżącą lub datą przyszłą. Można tą datę wprowadzić ręcznie lub przy pomocy kalendarza wystarczy kliknąć na ikonkę kalendarza przy oknie daty realizacji zlecenia. Rysunek 24 Przykładowy przelew własny Przygotowywanie przelewu do ZUS Aby wykonać nowy przelew do ZUS należy go najpierw przygotować. Aby przygotować nowe polecenie przelewu ZUS należy wybrać z zakładki Przelewy opcję Nowy przelew ZUS. Po wybraniu opcji Nowy przelew ZUS w nowym oknie przeglądarki wyświetli się formatka nowego polecenia przelewu ZUS. Infolinia

22 Rysunek 25 Formatka do przygotowywania nowego przelewu ZUS Aby wykonać przelew do ZUS należy wypełnić wszystkie wymagane pola formatki: Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis przelewu. Pole to nie jest wymagane. Pole rachunek ZUS, jest polem z możliwością wyboru rachunku ubezpieczenia: społecznego, zdrowotnego, FP i FGŚP lub fundusz emerytur pomostowych. Pole wyboru płatnik jest polem, w którym należy wybrać, czy płatnikiem składki jest właściciel rachunku (przy wyborze tej opcji automatycznie podstawiają się dane [nazwa i adres] posiadacza rachunku), czy inna osoba (np. pracownik). Pole NIP jest polem, w którym należy wprowadzić numer NIP płatnika składki. Pole nazwa płatnika jest polem, w którym należy wprowadzić nazwę (imię i nazwisko/nazwę firmy) płatnika składki oraz jego adres. W przypadku wyboru opcji, że płatnikiem jest właściciel rachunku dane te podstawiane są automatycznie. Pole typ drugiego id jest polem, w którym należy wybrać drugi identyfikator dla przelewu składki ZUS (REGON/PESEL/dowód osobisty/paszport). Pole drugi identyfikator jest polem, w którym należy wpisać numer wybranego drugiego identyfikatora. Pole rachunek do obciążenia, jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24). Pole typ wpłaty jest polem wyboru, w którym należy wskazać tytuł płaconej składki. Pole deklaracja jest polem, w którym należy wybrać okres, którego dotyczy płacona kwota i rodzaj składki ZUS miesiąc i rok (MM RRRR). Pole nr deklaracji jest polem, w którym należy wpisać numer deklaracji z wprowadzonego wcześniej okresu, którego dotyczy płacona składka. Pole nr decyzji/umowy/tyt.wyk. jest polem, w którym należy wpisać nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego ZUS, jeżeli typ wpłaty jest inny jak Infolinia

23 S-składka za 1 miesiąc. Pole kwota jest polem, w którym należy wprowadzić kwotę składki, która zostanie przesłana na rachunek ZUS. Pole data jest polem, w którym należy wpisać datę, kiedy przelew ma zostać zrealizowany. Data ta może być datą bieżącą lub datą przyszłą. Można tą datę wprowadzić ręcznie lub przy pomocy kalendarza wystarczy kliknąć na ikonę kalendarza przy oknie daty realizacji zlecenia. Rysunek 26 Przykładowy przelew do ZUS na rzecz osoby innej jak posiadacz rachunku Wszystkie pola z wyjątkiem pola referencje oraz pola nr decyzji/umowy/tyt.wyk. (w zależności od typu wpłaty) są polami wymaganymi. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w formatce nowego polecenia przelewu ZUS aby przygotować przelew do realizacji należy nacisnąć przycisk Zapisz przelew. Tak samo jak w przypadku przelewu zwykłego, przelew do ZUS można zapisać jako szablon klikając przycisk Zapisz szablon Przygotowywanie przelewu podatku (do US) Aby wykonać nowy przelew podatku należy go najpierw przygotować. Aby przygotować nowe polecenie przelewu podatku należy wybrać z zakładki Przelewy opcję Nowy przelew podatku. Po wybraniu opcji Nowy przelew podatku w nowym oknie przeglądarki wyświetli się formatka nowego polecenia przelewu podatku. Infolinia

24 Rysunek 27 Formatka do przygotowywania nowego przelewu podatkowego Aby wykonać przelew podatku należy wypełnić wszystkie wymagane pola formatki: Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis przelewu. Pole to nie jest wymagane. Pole rachunek do obciążenia, jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24). Pole nr rachunku, jest polem, w którym należy wpisać nazwę i numer rachunku urzędu skarbowego odpowiedniego dla płaconego podatku. Numer rachunku można również wyszukać w bazie rachunków po przyciśnięciu przycisku Rachunki US. Pole wyboru płatnik jest polem, w którym należy wybrać, czy płatnikiem składki jest właściciel rachunku (przy wyborze tej opcji automatycznie podstawiają się dane [nazwa i adres] posiadacza rachunku), czy inna osoba (np. pracownik) Pole typ id. uzup. jest polem, w którym należy wybrać typ uzupełniającego identyfikatora płatnika. Pole identyfikator uzup. jest polem, w którym należy wpisać numer wybranego identyfikatora uzupełniającego. Pole wyboru zobowiązany jest polem, w którym należy wybrać, czy płatnikiem podatku jest właściciel rachunku (przy wyborze tej opcji automatycznie podstawiają się dane [nazwa i adres] posiadacza rachunku), czy inna osoba (np. pracownik). Pole okres jest polem, w którym należy wybrać okres, którego dotyczy płacona kwota w zależności od rodzaju płaconego podatku. Po kliknięciu w ikonę pytajnika podświetli się podpowiedź: Infolinia

25 Rysunek 28 Szczegóły określenia okresu podatku Pole symbol formularza jest polem, w którym należy wybrać symbol formularza określający rodzaj płaconego podatku. Pole identyfikacja wpłaty jest polem, w którym można wpisać nazwę identyfikacyjną płaconego podatku. Pole kwota jest polem, w którym należy wprowadzić kwotę podatku, która zostanie przesłana na wskazany rachunek urzędu skarbowego. Pole data jest polem, w którym należy wpisać datę, kiedy przelew ma zostać zrealizowany. Data ta może być datą bieżącą lub datą przyszłą. Można tą datę wprowadzić ręcznie lub przy pomocy kalendarza wystarczy kliknąć na ikonę kalendarza przy oknie daty realizacji zlecenia. Rysunek 29 Przykładowy przelew podatku Wszystkie pola z wyjątkiem pola referencje oraz pola identyfikacja wpłaty są polami wymaganymi. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w formatce nowego polecenia przelewu podatku aby przygotować przelew do realizacji należy nacisnąć przycisk Zapisz przelew. Tak samo jak w przypadku przelewu zwykłego, przelew podatku można zapisać jako szablon klikając przycisk Zapisz szablon. Infolinia

26 Po poprawnym wypełnieniu nowy przelew wyświetli się na liście zleceń w następujący sposób: Rysunek 30 Nowe polecenie przelewu Nowy przelew zagraniczny Aplikacja umożliwia tworzenie nowego opcja Przelewy -> Nowy przelew zagraniczny (Rysunek 20) lub edycję nie zaakceptowanego przelewu zagranicznego. Formatka przelewu zagranicznego zawiera następujące pola: 32A WALUTA I KWOTA pole wymagane istnieje możliwość wyboru określonej waluty z listy rozwijanej symboli walut np. EUR, Data zlecenia (data bieżąca, automatycznie wypełniana przez system bez możliwości zmiany), 50 ZLECENIODAWCA Nazwisko i imię pełna nazwa, pola nieaktywne wypełniane automatycznie danymi właściciela rachunku Adres dane adresowe zleceniodawcy, pola nieaktywne wypełniane automatycznie danymi adresowymi właściciela rachunku Status sekcja prezentująca status zleceniodawcy: rezydent/nierezydent. Pole wypełniane jest automatycznie Kraj nierezydenta pole aktywne w przypadku statusu klienta,,nierezydent pole maks. 30 znaków wypełniane automatycznie. Nr telefonu, pole wymagane maks. 20 znaków, Informacji udziela, pole wymagane pole maks. 30 znaków. Domyślnie podstawia się imię i nazwisko osoby redagującej przelew z możliwością edycji 57 BANK BENEFICJENTA Nazwa banku, pole wymagane automatycznie wypełniane po wpisaniu kodu SWIFT Adres banku, pole wymagane automatycznie wypełniane po wpisaniu kodu SWIFT Kod SWIFT banku odbiorcy (BIC code) w przypadku gdy użytkownik uzupełni kod SWIFT,,ręcznie (nie korzystając z wyszukiwania banku bądź kontrahenta) dane banku zagranicznego zostaną automatycznie uzupełnione po przejściu do następnego pola lub zapisywania przelewu zagranicznego, pole wymagane maks. 11 znaków. Istnieje również możliwość wyszukania Banku poprzez opcję Wybierz Bank. Sugerujemy wyszukanie Banku po kodzie SWIFT (wpisanym koniecznie dużymi literami) 59 BENEFICJENT Krótka nazwa, pole wymagane maks. 20 znaków, Nr rachunku beneficjenta pole wymagane maks. 34 znaki, Nazwa pełna (imię i nazwisko lub nazwa instytucji) oraz adres, pole wymagane maks. 4 x 35 znaków, Opcja wyboru statusu beneficjenta: rezydent/nierezydent. Pole wymagane Kraj nierezydenta pole aktywne przy wyborze statusu,,nierezydent maks. 30 znaków, 70 TYTUŁ PRAWNY PŁATNOŚCI LUB SYMBOL STATYSTYCZNY pole wymagane maks. 2 x 70 znaków, 71A KOSZTY I PROWIZJE możliwość wyboru pokrywającego, pole wymagane. Dostępne są następujące wartości: OUR wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca, BEN wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa beneficjent, SHA koszty i prowizje po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a po stronie Banku beneficjenta pokrywa beneficjent, Należności z tytułu polecenia wypłaty proszę pobrać z rachunku wybór rachunku do Infolinia

27 obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB, waluta rachunku z opisem własnym klienta), pole wymagane, Koszty i prowizje naliczone przez bank proszę pobrać z rachunku wybór rachunku do obciążenia spośród rachunków dostępnych do obciążania dla danego użytkownika (numer rachunku w formacie NRB, waluta rachunku wraz z opisem klienta), pole wymagane, wybór przycisku,,ustaw domyślnie umożliwia ustawienie rachunków domyślnych dla nowego przelewu zagranicznego. W celu ustawienia rachunków jako domyślnych należy po wybraniu co najmniej jednego z rachunków z pól:,,należności z tytułu polecenia wypłaty proszę pobrać z rachunku oraz,,koszty i prowizje naliczone przez bank proszę pobrać z rachunku nacisnąć przycisk,,ustaw domyślnie. Po ponownym wejściu na formatkę nowego przelewu zagranicznego wybrane wcześniej rachunki będą domyślnie podpowiadać się przy definiowaniu kolejnych zleceń zagranicznych, Informacje dodatkowe pole tekstowe 2 x140 znaków. W polu tym należy umieszczać m.in. informacje dotyczące wartości kursu negocjowanego, wcześniejszej daty waluty, inne dane dotyczące banku beneficjenta np. ABA, SC. pole z możliwością wstawienia znacznika umożliwiające akceptację regulaminu związanego z realizacją poleceń zapłaty za granicę obowiązującego w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, wybór przycisku,,zapoznaj się z Regulaminem powoduje przejście do strony prezentującej treść regulaminu związanego z realizacją poleceń zapłaty za granicę. Jednokrotna akceptacja regulaminu powoduje, że podczas dodawania/edycji kolejnych przelewów zagranicznych nie ma konieczności ponownej akceptacji regulaminu. Taka sytuacja ma miejsce do czasu publikacji nowszej wersji regulaminu. Infolinia

28 Rysunek 31 Formatka redagowania nowego zlecenia zagranicznego Aplikacja przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól. Pola do wpisywania danych kontrahenta (nazwa skrócona, nazwa kontrahenta nr rachunku, nazwa kontrahenta, kod SWIFT banku odbiorcy) służą również jako kryterium wyszukiwania kontrahenta w bazie. Wystarczy wypełnić jedno z pól i użyć przycisku Znajdź kontrahenta. Jeśli w bazie istnieje dokładnie jeden kontrahent o zadanych parametrach, to jego dane zostaną automatycznie wpisane w formatkę przelewu. Jeśli istnieje kilku kontrahentów o zadanych kryteriach, lista ich pojawi się w nowym oknie. Wybranie jednego z nich (przycisk Wybierz ) spowoduje wstawienie danych kontrahenta w odpowiednie pola formatki przelewu. W przypadku wypełniania danych kontrahenta, którego jeszcze nie ma w systemie istnieje możliwość dopisania go do bazy kontrahentów podczas zapisywania przelewu. W tym celu pole Zapisz kontrahenta powinno być zaznaczone (wartość domyślna zaznaczona) Istnieje również możliwość zapisania przelewu oraz dodania szablonu. Tym Infolinia

29 celu należy użyć przycisku Zapisz przelew i dodaj szablon. Aplikacja najpierw poprosi o podanie nazwy pod jaką ma zostać zapisany szablon a następnie zapisze zlecenie w bazie. W przypadku wypełniania danych kontrahenta, który jest w systemie istnieje możliwość modyfikowania jego danych, które automatycznie zostaną zapisane w bazie kontrahentów podczas zapisywania przelewu zagranicznego. Wystarczy zaznaczyć przycisk Zapisz przelew i modyfikuj kontrahenta. Jeżeli nie chcemy dodawać, lub modyfikować kontrahenta podczas tworzenia przelewu zagranicznego wówczas wystarczy wybrać przycisk Zapisz przelew. Przy wypełnianiu formatki dostępna jest opcja dodawania, modyfikacji i usuwania własnych szablonów dla przelewów zagranicznych. Rysunek 32 Potwierdzenie modyfikacji kontrahenta lub dodania kontrahenta podczas tworzenia nowego przelewu zagranicznego Wydruk potwierdzenia realizacji zlecenia zagranicznego W przypadku przelewu zagranicznego o statusie,,zrealizowany po wyborze ikony statusu przelewu w kolumnie,,st. istnieje możliwość wydruku potwierdzenia realizacji zlecenia zagranicznego. W celu wyświetlenia okna dialogowego drukarki należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na potwierdzeniu realizacji zlecenia zagranicznego. Rysunek 33 Ikona zrealizowanego przelewu zagranicznego w GB24 Infolinia

30 Rysunek 34 Potwierdzenie realizacji zlecenia zagranicznego w GB Anulowanie przelewów zagranicznych weryfikacja zgodności z kartą wzorów podpisów Użytkownik ma możliwość anulowania aktywnych przelewów zagranicznych, które zostały zarejestrowane w systemie bankowym a nie została jeszcze rozpoczęta ich realizacja. W tym celu należy wejść w szczegóły przelewu i wybrać opcję Anuluj przelew. Kolejnym krokiem wycofania przelewu zagranicznego jest użycie przycisku Wycofaj na formatce przelewu zagranicznego. Wycofanie przelewów zagranicznych wymaga autoryzacji kartą mikroprocesorową zgodnie z kartą wzorów podpisu. Operację można również wykonać po zaznaczeniu przelewów zagranicznych na wszystkich stronach. W pierwszym kroku zostanie zaprezentowana formatka wymagająca potwierdzenia wycofania z realizacji zaznaczonych aktywnych przelewów. Po wyborze przycisku OK na kolejnej formatce dla zaznaczonych przelewów zagranicznych wyświetlone zostanie podsumowanie oraz informacje szczegółowe dla każdego z nich. Infolinia

31 Rysunek 35 Anulowanie pojedynczego zlecenia zagranicznego w GB24 Infolinia

32 Rysunek 36 Anulowanie pojedynczego zlecenia w GB24 autoryzacja kartą mikro Wycofanie anulowania przelewu zagranicznego przekazanego do realizacji do systemu bankowego jest możliwe po wybraniu przycisku Wycofaj na formatce anulowania realizacji przelewu zagranicznego. Operację można również wykonać po zaznaczeniu przelewów zagranicznych na wszystkich stronach. W pierwszym kroku zostanie zaprezentowana formatka wymagająca potwierdzenia wycofania z realizacji zaznaczonych aktywnych przelewów. Po wyborze przycisku OK na kolejnej formatce dla zaznaczonych przelewów zagranicznych wyświetlone zostanie podsumowanie oraz informacje szczegółowe dla każdego z nich. Rysunek 37 Potwierdzenie anulowania przelewów zagranicznych Infolinia

33 Rysunek 38 Anulowanie zleceń w DEF3000/CEB autoryzacja kartą mikroprocesorową Na powyższej formatce dostępny jest przycisk Informacje szczegółowe umożliwiający wyświetlenie danych szczegółowych dotyczących przelewów do akceptu wycofania z realizacji oraz przycisk Drukuj umożliwiający wyświetlenie oraz wydruk potwierdzenia przyjęcia dyspozycji. Rysunek 39 Szczegółowy wykaz przelewów do anulowania Infolinia

34 Raporty zleceń zagranicznych Użytkownik ma możliwość przedstawienia wyświetlonej listy przelewów w postaci wydruku. Do tego celu służą przyciski z listwy w dolnej części ekranu: Wydruk zbiorczy, Wydruk szczegółowy, Wydruk zaznaczonych : Wydruk zbiorczy umożliwia wyświetlenie listy wszystkich wyszukanych przelewów w sposób zbiorczy: dla każdej z walut wyświetlana jest osobna sekcja z wierszem opisującym poszczególne rachunki w ramach danej waluty wraz z podsumowaniem ( ilość przelewów i suma obciążeń). Wydruk szczegółowy zawiera listę informacji o każdym przelewie oddzielnie Wydruk zaznaczonych wydruk ogranicza się jedynie do szczegółowego wydruku przelewów z listy, które są zaznaczone. Wydruki (wydruk zbiorczy, wydruk szczegółowy Wydruk zaznaczonych) mogą zawierać również przelewy z archiwum. Zależy to od zaznaczonej opcji w wyszukiwaniu zaawansowanym uwzględniaj archiwum, podczas ustalania kryterium wyszukiwania przelewów. Wydruki z archiwalnych przelewów można wygenerować w opcji Archiwum, na takiej samej zasadzie jak dla przelewów - za pomocą przycisków z listwy w dolnej części ekranu. Podczas przygotowywania wydruku należy mieć na uwadze ilość przelewów, z której będzie generowany wydruk. Dla wszystkich trzech typów wydruków jest ona określona parametrem (wartość domyślna parametru wynosi 5000). Zatem jeśli ilość wyszukanych zleceń przekracza maksymalną ilość, wyświetlony zostanie stosowny komunikat. W takim przypadku należy zmienić kryteria wyszukiwania aby ograniczyć ilość przelewów Akceptowanie przelewów Aby przelew został zrealizowany należy po zapisaniu przelewu przejść do listy zleceń klikając na klawisz Pokaż, odszukać wybrany przelew klikając na jego status (niebieska dyskietka) i przelew zaakceptować. Akceptowanie przelewu polega na wprowadzeniu PIN karty mikroprocesorowej, która podczas akceptowania musi znajdować się w czytniku. W przypadku, gdy przelewy wymagają akceptacji więcej jak jednego użytkownika, oprócz przelewów nowych należy wyszukać zleceń do akceptu (są to zlecenia, które czekają na komplet podpisów, w tym na podpis zalogowanego użytkownika). Infolinia

35 Rysunek 40 Akceptowanie wybranego przelewu Rysunek 41 Potwierdzenie poprawnej akceptacji zlecenia Akceptowanie przelewu Token Mobilny Autoryzacja transakcji w GB24 dla Klientów korporacyjnych skutkować będzie wyświetleniem szczegółów danej transakcji oraz zaprezentowaniu następujących danych: (patrz zrzut poniżej) Wpisz KOD 1 do Tokena mobilnego opcja AUTORYZACJA Wartość z formatki GB24 należy przepisać do Tokena Mobilnego w pierwsze pole. Po wpisaniu dziesięciocyfrowego kodu Token Mobilny automatycznie wyliczy sumę kontrolną dyspozycji, którą należy zweryfikować z sumą kontrolną znajdującą się na formatce GB24., Jeżeli suma kontrolna jest zgodna należy kliknąć na Tokenie Mobilnym na opcję TAK Kliknięcie na opcję TAK spowoduje wygenerowanie podpisu na Tokenie Mobilnym w opcji KOD 2 (kod autoryzacyjny), który trzeba przepisać do formatki przelewu GB24 w opcję Wpisz KOD 2 z Tokena mobilnego (kod autoryzacyjny) i kliknąć na klawisz Podpisz Po poprawnej autoryzacji pojawi się komunikat Zlecenie zostało zaakceptowane Infolinia

36 Rysunek 42 Akceptacja przelewu - Token mobilny Jeśli do akceptacji jest przygotowanych więcej jak jeden przelew, można te przelewy zaakceptować zbiorczo zostaną one wtedy zbite w paczkę i będą widniały na liście przelewów jako jedna pozycja. Rysunek 43 Akceptowanie zbiorcze zleceń Rysunek 44 Tworzenie paczki Infolinia

37 Rysunek 45 Okno zbiorczej akceptacji zleceń Jeśli Użytkownik zrezygnuje z akceptacji zbiorczej przelewy na liście zleceń będą wyświetlały się w formie paczki. Po wejściu w szczegóły paczki poprzez kliknięcie statusu paczki będą widoczne wszystkie zlecenia składające się na daną paczkę (opcja Informacje szczegółowe ) oraz będzie widoczna opcja rozpakowania i akceptacji tej paczki. Rysunek 46 Szczegóły paczki Realizowanie przelewu Aby przelew został zrealizowany należy przygotowany i zaakceptowany przelew (paczkę przelewów, listę płac) przekazać do realizacji, w tym celu należy kliknąć na status zlecenia lub zaznaczyć pole wyboru przy zleceniu oraz wybrać przycisk Przekaż. Infolinia

38 Rysunek 47 Przekazanie przelewów do realizacji Po przekazaniu przelewu należy sprawdzić jego status, czy przelew się zrealizował (przejść do zakładki przelewy i wyświetlić listę przelewów zrealizowanych). Po każdym przekazaniu przelewów do realizacji należy sprawdzić ich status (zweryfikować, czy przelew nie został odrzucony przez Bank) Importowanie pliku w postaci przelewu/paczki przelewów Aplikacja umożliwia zaimportowanie przelewów do systemu w postaci przelewów jak również paczek przelewów. Aplikacja obsługuje następujące formaty plików: XML o określonej, stałej strukturze, Elixir, konfigurowalny format liniowy o określonej, stałej strukturze, Videotel. Telekonto Każdy z formatów może być wybrany osobno dla każdego rodzaju przelewu (przelew zwykły, przelew ZUS i przelew do urzędu skarbowego). Aby zaimportować pliki należy najpierw ustawić format importowanego pliku. Aby to zrobić należy wybrać z menu głównego opcję Konfiguracja a następnie Parametry aplikacji. Rysunek 48 Okno konfiguracji parametrów aplikacji Szczegółowe informacje na temat struktury importowanych plików pobrać ze strony w sekcji dokumenty do pobrania pozycja Import i eksport danych w GB24 lub uzyskać u konsultantów na Infolinii. Aby zaimportować plik z przelewami należy kliknąć w opcję Przelewy-> Import przelewów, wskazać plik do importu a następnie kliknąć importuj plik Infolinia

39 Rysunek 49 Okno importu przelewów Po weryfikacji przez aplikację poprawności pliku pojawią się dostępne opcje: Zapisz poprawne przelewy i twórz paczkę aplikacja plik jako zbiorczą paczkę Zapisz poprawne przelewy aplikacja importuje plik jako pojedyncze przelewy Nie zapisuj przelewów rezygnacja z importu pliku Po zaimportowaniu przelewów/paczki dalsza obsługa przelewów odbywa się analogicznie jak dla przelewów przygotowanych w sposób tradycyjny (ręcznie) Rysunek 50 Zapisanie przelewów lub paczki przelewów Importowanie listy płac Aplikacja umożliwia wczytanie (import) przelewów w formie listy płac w formacie Termit. Aby użytkownik mógł wykonywać operacje na listach płac musi mieć udostępnione przez Administratora uprawnienia do poszczególnych operacji: przeglądania, importu, akceptowania, usuwania i przekazywania do realizacji. Import listy płac odbywa się poprzez wybranie w zakładce Przelewy opcji Import listy płac. Infolinia

40 Rysunek 51 Import listy płac Wczytane w ten sposób przelewy wyświetlają się na liście zleceń w następujący sposób: Rysunek 52 Nowa lista płac 6.6. Wyszukiwanie zleceń Aplikacja umożliwia zaawansowane wyszukiwanie zapisanych zleceń zarówno bieżących jak i w archiwum. Zaawansowane wyszukiwanie zleceń może odbywać się według następujących kryteriów: typu zlecenia (wszystkie, przelew, paczka, lista płac), rodzaju przelewu (wszystkie, zwykłe, ZUS, podatku), statusu zlecenia wszystkie, nowe zapisane nowe zlecenie, które można akceptować lub usunąć, do akceptu - zlecenie wymagające kolejnego podpisu, po akcepcie - zlecenie zaakceptowane przez użytkownika, czekające na podpisanie przez pozostałych użytkowników, których podpis jest wymagany, gotowych do przekazania - zlecenie popisane przez wszystkich wymaganych użytkowników, przed wysłaniem - wszystkie zlecenia nie przekazane jeszcze do realizacji (nowe, do akceptu, po akcepcie, gotowe do przekazania), przekazanych do realizacji-zlecenia wysłane do Banku i jeszcze nie zrealizowane, odrzuconych - zlecenia odrzucone przez Bank, usuniętych - niezrealizowane zlecenia usunięte przez użytkownika, w trakcie realizacji - zlecenia, które zostały już przekazane do Banku, ale jeszcze nie zostały zrealizowane, zrealizowanych - zlecenia zrealizowane przez Bank, aktywnych przelewów odroczonych - zlecenia z odroczonym terminem płatności (późniejszym jak data przygotowania zlecenia), czekające na datę realizacji, odroczonych do wycofania zlecenia odroczone wycofane przez jednego z użytkowników, zlecenie czekające na podpis kolejnego użytkownika, odroczonych po wycofaniu odroczonych przekazanych do wycofania anulowanych przelewów odroczonych wycofane zlecenie odroczone z kompletem podpisów, Infolinia

41 zrealizowanych przelewów odroczonych zrealizowane zlecenia z datą odroczoną, odrzuconych przelewów odroczonych, aktywnych przelewów zagranicznych zagranicznych - do wycofania zagranicznych - po wycofaniu zagranicznych przekazanych do cofania anulowanych przelewów zagranicznych zrealizowanych przelewów zagranicznych odrzuconych przelewów zagranicznych daty zlecenia bieżące zlecenia wszystkie z dnia bieżącego oraz zlecenia zaległe z zakończonym statusem (zrealizowane, odrzucone, usunięte), zaległe wszystkie zlecenia z datą wcześniejszą jak bieżąca, dzisiejsze wszystkie zlecenia z datą bieżącą, przyszłe wszystkie zlecenia z datą przyszłą (zlecenia odroczone), danych kontrahenta (nazwa kontrahenta, numer rachunku kontrahenta), tytułu płatności, kwoty zlecenia. Rysunek 53 Wyszukiwanie zaawansowane zleceń Wyszukiwanie według daty zlecenia. Wyszukiwanie zleceń według ich daty jest możliwe w 2 opcjach: według zakresu dat od do, według podziału na operacje: bieżące (zaległe i dzisiejsze) aplikacja wyszukuje zlecenia z datą bieżącą lub wcześniejszą, dzisiejsze aplikacja wyszukuje zlecenia z datą bieżącą, zaległe aplikacja wyszukuje zlecenia z datą wcześniejszą niż bieżąca, przyszłe (na następne dni) aplikacja wyszukuje zlecenia z datą późniejsza niż bieżąca, wszystkie aplikacja wyszukuje wszystkie zlecenia. Wyszukiwanie według danych kontrahenta, może odbywać się według następujących kryteriów: nazwy kontrahenta aplikacja wyszukuje zlecenia, w których nazwa kontrahenta zawiera wprowadzony ciąg znaków. numeru rachunku kontrahenta aplikacja wyszukuje zlecenia, w których numer rachunku kontrahenta zawiera wprowadzony ciąg cyfr. Infolinia

42 Rysunek 54 Wyświetlanie wyniku wyszukiwania zaawansowanego zleceń W zakładce Archiwum wyszukiwanie według dat przelewu obejmuje zakres od do lub według zakresów: ostatni tydzień, ostatni miesiąc, ostatni kwartał, wszystkie. Dodatkowo aplikacja umożliwia sortowanie wyniku wyszukiwania zleceń według: kolejności, statusu, referencji, kwoty, kontrahenta, rachunku do obciążenia, daty przygotowania, kolejności nadania statusu Wyświetlanie listy zleceń Po wybraniu przez Użytkownika określonych warunków wyszukiwania zleceń wyświetla się lista wszystkich zleceń z wybranego zakresu. Domyślnie warunki wyszukiwania ustawione są na wszystkie zlecenia bieżące. Lista przelewów, paczek i list płac jest wyświetlana z podziałem na strony z możliwością określenia liczby wyświetlanych elementów na stronie (maksymalnie 9999 rekordów). Listę można przewijać za pomocą odpowiednich przycisków: do pierwszej strony, do poprzedniej strony, 1/5 zakresu stron w tył, do następnej strony, 1/5 zakresu stron w przód, do ostatniej strony. Infolinia

43 Każdy przelew na stronie jest wyświetlony w następujących kolumnach: pole zaznaczenia przelewu (służące do wykonywania akcji na grupie przelewów), ikona statusu przelewu, referencje własne klienta, data utworzenia (ostatnich zmian w treści) przelewu, kwota przelewu, numer rachunku do obciążenia, numer rachunku kontrahenta oraz jego pełna nazwa, tytułem (tytuł przelewu). Każda paczka na stronie jest wyświetlona w następujących kolumnach: pole zaznaczenia paczki (służące do wykonywania akcji na grupie paczek, możliwa jest tylko akcja akceptacji zbiorczej), ikona statusu paczki, referencje własne klienta, data utworzenia paczki, kwota paczki (suma wszystkich kwot przelewów wchodzących w skład paczki), numer rachunku do obciążenia, w polu kontrahent pojawia się nazwa paczki oraz dodatkowo napis paczka przelewów, tytułem (pole pozostaje bez opisu). Każda lista płac na stronie jest wyświetlona w następujących kolumnach: pole zaznaczenia listy płac (służące do wykonywania akcji na grupie list płac, obecnie nie jest możliwa żadna akcja na grupie list płac), ikona statusu listy płac, referencje własne klienta, data importu listy płac, kwota listy płac (suma wszystkich kwot przelewów wchodzących w skład listy płac), numer rachunku do obciążenia, kontrahent w tym polu pojawia się napis lista płac, tytułem w tym polu pojawia się nazwa listy płac. Lista przelewów, paczek lub list płac może być ograniczana (filtrowana) poprzez wybranie statusu. Układ listy przelewów i paczek może być zmieniany według następujących porządków (z możliwością jego odwrócenia): kolejności (dodawania nowych przelewów), statusu (grupowane statusami przy wyświetlaniu wszystkich), referencji (referencji własnych klienta), kwoty, kontrahenta (wg numeru rachunku kontrahenta), rachunku do obciążenia. Poniżej prezentujemy też dostępne statusy dla zleceń zwykłych oraz zagranicznych Infolinia

44 Rysunek 55 Statusy zleceń zwykłych oraz zagranicznych Rysunek 56 Lista zleceń Przeglądanie archiwum Aby przejść do archiwum zleceń należy wybrać zakładkę Przelewy, a następnie wybrać opcję Archiwum. W archiwum znajdują się wszystkie zlecenia o zakończonym statusie starsze niż bieżące (zlecenia o statusach zrealizowane, usunięte, odrzucone). Zlecenia przeniesione do archiwum można przeglądać, drukować oraz kopiować. Po skopiowaniu zlecenia widnieje ono w zakładce Przelewy jako nowy przelewy. Kopiowane paczki rozbijane są na poszczególne przelewy. Aby skopiować zlecenie należy zaznaczyć pole wyboru przy danej paczce oraz nacisnąć przycisk Kopiuj pod listą zleceń. Infolinia

45 Rysunek 57 Lista zleceń w archiwum Wydruk listy zleceń w archiwum obejmuje opcję wydruku zbiorczego jak i szczegółowego. Na wydruku zbiorczym prezentowane są wszystkie rachunki z jakich były wykonywane przelewy znajdujące się na liście oraz ilość i wartość przelewów obciążających te rachunki. Wydruk szczegółowy prezentuje szczegóły wszystkich zleceń: datę przelewu, datę realizacji, rachunek do obciążenia (numer rachunku oraz nazwę), odbiorcę (nazwę oraz numer rachunku), tytuł zlecenia, kwotę i walutę operacji oraz podsumowanie zbiorcze. Rysunek 58 Wydruk szczegółowy wyszukanych zleceń w archiwum Raporty zleceń 6.7. Zlecenia otwarte Aplikacja umożliwia wykonanie zlecenie otwartego. Zlecenie otwarte obejmuje możliwość wysłania dowolnego zlecenia do Banku oraz wykonania przelewu zagranicznego które realizowane jest w walucie niestandardowej która nie występuje w tabeli kursowej Getin Noble Banku SA. W zakładce Zlecenia otwarte istnieje możliwość: Infolinia

46 utworzenie zlecenia otwartego, utworzenie zlecenia otwartego typu przelew zagraniczny, przeglądania listy zleceń otwartych, akceptowania zleceń, przeglądania archiwum zleceń, wyświetlenia i wydruku raportów ze zleceń. Rysunek 59 Menu główne zleceń otwartych Tworzenie nowego zlecenia otwartego Aby nowe zlecenie otwarte zostało przesłane do banku muszą być wypełnione wszystkie pola formatki oraz musi zostać ono zaakceptowane i przesłane do Banku. Rysunek 60 Okno nowego zlecenia otwartego Tworzenie nowego przelewu zagranicznego Formatka Nowego przelewu zagranicznego znajdująca się w opcji zlecenia otwarte wykorzystywana jest tylko do wykonywania zleceń w walutach niestandardowych, innych niż dostępne są w tabeli kursowej oraz do wykonywania przewalutowań. Formatka przelewu zagranicznego zawiera następujące pola: kwota, waluta, kwota słownie, tytuł przelewu, nazwa zleceniodawcy, adres zleceniodawcy, numer rachunku zleceniodawcy, status zleceniodawcy, Infolinia

47 kraj zleceniodawcy, w przypadku gdy zleceniodawca jest nierezydentem, osoba do kontaktu zleceniodawcy, telefon kontaktowy zleceniodawcy, nazwa i adres lub kod SWIFT banku, w którym będzie wyplata, nazwa beneficjenta, adres beneficjenta, kraj beneficjenta, numer rachunku beneficjenta, status beneficjenta, kraj nierezydenta, wybór podmiotu ponoszącego koszty polecenia wypłaty, numer rachunku do obciążenia zleceniodawcy kosztami z tytułu realizacji polecenia przelewu, adnotacje, zleceniodawca (wypełniane automatycznie). Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól w formatce przelewu zagranicznego. Rysunek 61 Polecenie przelewu zagranicznego Infolinia

48 Przeglądanie listy zleceń otwartych Zlecenia są wyświetlane osobno jako zlecenia bieżące oraz archiwalne (po przepisaniu do archiwum). Każde zlecenie jest wyświetlane w następujących kolumnach: ikona statusu zlecenia, data wpisu zlecenia, opis zlecenia. Rysunek 62 Przykładowa lista zleceń otwartych Akceptowanie zlecenia otwartego Po zaakceptowaniu zlecenia z użyciem karty mikroprocesorowej system sprawdza poprawność podpisu i integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację podpisów, jak dla dyspozycji złożenia przelewu dla danego klienta Po poprawnej weryfikacji podpisów zlecenie zmienia status na gotowe do przekazania Wyświetlenie i wydruk raportów ze zleceń otwartych Raport zleceń otwartych jest listą o kolumnach analogicznych do listy zleceń. Lista ta ma możliwość filtrowania i porządkowania analogicznego do listy zleceń. Dodatkowo może być ograniczona przez podanie daty początkowej lub/i daty końcowej zlecenia Lokaty Wybranie tej opcji daje użytkownikowi możliwość: utworzenia nowej lokaty, przeglądania listy lokat, akceptowania lokat, zrywania lokat, przeglądania archiwum lokat, wyświetlenia i wydruku raportów z lokat, przeglądania tabeli oprocentowania lokat. Rysunek 63 Okno opcji lokat Infolinia

49 Zakładanie lokaty Aby założyć nową lokatę należy przejść do zakładki Lokaty a następnie wybrać opcję Nowa lokata. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy lokatę zapisać, a następnie wyszukać na liście lokat i podpisać (analogicznie jak w przypadku przelewów) - dopiero wtedy środki ze wskazanego rachunku zostaną przekazane na lokatę. Po podpisaniu lokaty należy sprawdzić jej status (statusy analogicznie jak w przypadku pozostałych zleceń pkt ). Rysunek 64 Okno nowej lokaty Aby założyć nową lokatę internetową należy wypełnić wszystkie wymagane pola formatki: Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis lokaty. Pole to nie jest wymagane. Pole rachunek do obciążenia, jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą zakładanej lokaty (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24). Pole kwota lokaty, jest polem, w którym należy wpisać kwotę, jaką użytkownik chce zdeponować na lokacie. Kwota ta nie może być niższa jak minimalna dla wybranej lokaty. Pole rodzaj oprocentowania, jest polem wyboru, gdzie należy zaznaczyć na lokatę o jakim rodzaju oprocentowania użytkownik chce zdeponować środki. Pole typ lokaty, jest polem, w którym należy wybrać rodzaj lokaty, na jakiej chce się zdeponować środki (typ lokaty zależy od wybranego rodzaju oprocentowania). Przy nazwie lokaty wyświetlany jest okres i rodzaj oprocentowania oraz kwota minimalna jaka jest wymagana do założenia lokaty. Pole sposób zadysponowania lokatą, jest polem, w którym należy wybrać sposób, zadysponowania środkami z lokaty po jej zakończeniu. Możliwe sposoby zadysponowania środkami z lokaty to: przesłanie całości kwoty (kwoty zdeponowanej + odsetki) na rachunek, przesłanie całości kwoty (kwoty zdeponowanej i odsetek) na kolejną taką sama lokatę przedłużenie lokaty, przesłanie kwoty zdeponowanej na nową taką samą lokatę, a odsetek na rachunek przedłużenie lokaty bez odsetek. Przesłanie środków z lokaty następuje na ten sam rachunek, z którego środki zostały zdeponowane na lokacie. Infolinia

50 Data otwarcia w tym polu wyświetli się data otwarcia lokaty (po jej podpisaniu). Data zakończenia w tym polu wyświetli się data, z jaką lokata zostanie zakończona. Przy zapisywaniu nowej lokaty aplikacja sprawdza poprawność wprowadzonych danych Wyszukiwanie lokat Aplikacja umożliwia wyszukiwanie lokat zarówno bieżących jak i w archiwum. Wyszukiwanie lokat odbywa się wyłącznie według statusu lokat sortowanych według wybranego kryterium: kolejności, statusu, referencji, kwoty, daty otwarcia, daty zakończenia, daty likwidacji. Statusy lokat: nowa utworzona i zapisana lokata, zaakceptowana lokata została zaakceptowana, czeka na podpis kolejnego wymaganego użytkownika, niezaakceptowana - brak wymaganej liczby podpisów dla lokaty, gotowa - lokata gotowa do przekazania do Banku, przekazana do realizacji podpisana lokata została wysłana do Banku, w realizacji - lokata dotarła do banku i czeka na realizację, zrealizowana - lokata została zrealizowana, zakończona lokata została zakończona, odrzucona - lokata została odrzucona przez Bank, w szczegółach jest wpisany powód odrzucenia, usunięta lokata została usunięta, anulowana lokata została anulowana. Rysunek 65 Lista nowych lokat Aplikacja umożliwia wyświetlenie jak i wydruk raportu z lokat znajdujących. Raport można przejrzeć po wejściu w zakładkę Lokaty i wybierając opcję Raporty Archiwum lokat Do archiwum lokat przenoszone są lokaty o zakończonym statusie: usunięte, odrzucone, zakończone. Wyszukiwanie lokat w archiwum odbywa się według statusu, a wynik może być sortowany według: kolejności, statusu, referencji, Infolinia

51 kwoty, daty otwarcia, daty zakończenia, daty likwidacji. Aplikacja umożliwia wyświetlenie jak i wydruk raportu z lokat znajdujących się w archiwum. Raport można przejrzeć po wejściu w archiwum i wybierając opcję Raporty. Rysunek 66 Wybór opcji raportów z lokat w archiwum Tabela oprocentowania lokat W tej opcji istnieje możliwość podglądu wszystkich dostępnych lokat terminowych w u SA wraz ze ich szczegółami: długością, nazwą, oprocentowaniem oraz minimalną kwotą lokaty. Wyświetlane lokaty są z podziałem na lokaty z oprocentowaniem stałym oraz zmiennym Awizowania/e-czeki Opcja awizowania/e-czeki pozwala w przypadku awizowania, zapewnienie odpowiedniej ilości gotówki gdy wypłata kwoty przekracza zł w placówce Banku a w przypadku e-czeków pozwala zastąpić tradycyjną wypłaty gotówki z użyciem czeków gotówkowych poprzez bankowość elektroniczną GB24 zabezpieczoną kartą mikroprocesorową. Funkcjonalność najczęściej wykorzystywana jest w rozliczeniach podmiotów gospodarczych gdzie wymaga się wypłacania przez pracowników czy kontrahentów gotówki. Firma korzystająca z tej usługi przekazuje do Getin Noble Banku SA zlecenia wypłat gotówkowych dla osób fizycznych w formie elektronicznej. Każdy e-czek musi zostać zautoryzowany przez Klienta za pomocą podpisu kartą mikroprocesorową zgodnie z kartą wzorów podpisów. Wskazana osoba wypłaty e-czeku może wypłacić gotówkę w wybranej przez zlecającego placówce Getin Noble Banku SA dla wskazanej daty wypłaty przedstawiając kasjerowi swój dowód tożsamości Awizowania Aby złożyć awizowanie należy wypełnić wymagane pola formatki: Pole rachunek do obciążenia, jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wypłaty z awiza (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24). Pole kwota do wypłaty, jest polem, w którym należy wpisać kwotę, jaką zostanie wypłacona w placówce. Pole data wypłaty, jest polem, w którym należy wprowadzić datę planowanej wypłaty gotówki z placówki. Minimalna data wypłaty to drugi dzień roboczy od daty bieżącej. Realizacja Awizowania będzie mogła zostać zrealizowana tylko i wyłącznie w dniu w którym została wskazana Data wypłaty. Pole Miasto placówki, jest polem, w którym należy wybrać z rozwijalnej listy zawierającej alfabetycznie miasto Getin Noble Bank SA Infolinia

52 Pole Placówka banku, jest polem, w którym należy wybrać placówkę w której zostanie dokonana wypłata z rozwijalnej listy placówek Getin Noble Bank SA mieszczących się w ramach danego miasta. Rysunek 67 Okno przygotowania awizowania Aby odpowiednia kwota została przygotowana na dzień wypłaty należy awizowanie zaakceptować (podpisać) i przekazać do realizacji. UWAGA: Po przekazaniu awizowania do Banku nie można go już wycofać E-czeki W celu przygotowania nowego czeku elektronicznego należy wejść w opcję Awizowania/e-czeki -> Nowe awizowanie/e-czek gdzie pojawi się formatka Nowe awizowanie/e-czek w której Klient wybiera: Rachunek do obciążenia rachunek który zostanie obciążony w trakcie realizacji e-czeku Kwotę do wypłaty - Kwota do wypłaty e-czeku w walucie PLN Datę wypłaty minimalna data wypłaty to drugi dzień roboczy od daty bieżącej. Realizacja czeku elektronicznego będzie mogła zostać zrealizowana tylko i wyłącznie w dniu w którym została wskazana Data wypłaty. Miasto placówki - rozwijalna lista zawierająca alfabetycznie miasta placówek Getin Noble Bank SA Placówka banku rozwijalna lista placówek Getin Noble Bank SA mieszczących się w ramach danego miasta Imię i nazwisko Imię i nazwisko osoby dla której wystawiony jest e-czek Adres Pełny adres osoby dla której wystawiony jest e-czek Typ dokumentu tożsamości typ dokumentu tożsamości ze zdjęciem osoby dla której wystawiony jest e-czek (np. Dowód osobisty, Paszport, itd) Seria i nr dokumentu tożsamości seria i nr dokumentu tożsamości osoby dla której wystawiony został e-czek Po wypełnieniu powyższych pól należy kliknąć na klawisz Zapisz Infolinia

53 Rysunek 68 Przygotowanie nowego czeku elektronicznego Wyświetlenie przygotowanych czeków elektronicznych W celu wyświetlenia czeków elektronicznych należy w opcji Awizowanie/e-czeki kliknąć na klawisz Pokaż co spowoduje wyświetlenie się e-czeków według domyślnych kryteriów. Klient ma również możliwość wyświetlenia danych używając zaawansowanego kryterium wyszukiwania zaznaczając checkbox Wyszukiwanie zaawansowane. Dodatkowo zarówno przed autoryzacją jak i po autoryzacji Klient ma możliwość wydrukowania raportu klikając na klawisz Drukuj, na którym drukują się szczegółowe dane w zakresie awizowań/e-czeków. Raport ten może zostać również wykorzystany jako dokument z którym wypłacający może udać się, do wskazanej placówki Getin Noble Banku celem realizacji e-czeku. Rysunek 69 Wyświetlenie przygotowanych czeków elektronicznych Infolinia

54 Rysunek 70 Raport e-czeków tworzący się po kliknięciu na klawisz Drukuj Autoryzacja czeków elektronicznych W celu autoryzacji czeku elektronicznego należy kliknąć w kolumnie Status na ikonę nowego czeku lub w przypadku dwustopniowej autoryzacji na ikonę e-czeku do akceptacji celem jego autoryzacji. Kliknięcie na ikonę w kolumnie Status spowoduje pojawienie się szczegółów danego awizowania/e-czeku gdzie po włożeniu karty mikroprocesorowej do czytnika i naciśnięciu na klawisz Podpisz pojawi się aplet do wprowadzenia kodu PIN użytkownika. Infolinia

55 Rysunek 71 Autoryzacja czeku elektronicznego Przekazanie czeku elektronicznego do realizacji Po autoryzacji czek elektroniczny będzie prezentował się na liście w formie ikony złączonych rąk. Kliknięcie na ta ikonę spowoduje wyświetlenie się szczegółów danego awizowania/e-czeku z możliwością przekazania e-czeku do realizacji. Infolinia

56 Rysunek 72 Przekazanie e-czeku do realizacji Sprawdzenie statusu realizacji czeku elektronicznego Po przekazaniu awizowania/e-czeku do realizacji Klient może sprawdzić czy dane awizowanie/e-czek poprawnie dotarło do placówki bankowej. Status e-czeku który poprawnie został przyjęty do banku prezentowany jest w postaci statusu kliknięciu w tą ikonę wyświetlają się szczegóły danego e-czeku. gdzie po Rysunek 73 Prezentacja poprawnie przyjętego czeku elektronicznego do banku UWAGA: Po przekazaniu e-czeku do Banku nie można go już wycofać. Infolinia

57 6.10. Kontrahenci W opcji tej istnieje możliwość zarządzania listą kontrahentów odbiorców przelewów oraz listą płatników składek ZUS oraz zobowiązanych wobec urzędów skarbowych. Rysunek 74 Wygląd opcji Kontrahenci Dodawanie nowego kontrahenta Aby dodać nowego kontrahenta do listy kontrahentów należy, wybrać opcję nowy kontrahent. Rysunek 75 Opcja dodawania nowego kontrahenta Po wybraniu opcji dodawania nowego kontrahenta w nowym oknie przeglądarki zostanie wyświetlona formatka, którą należy uzupełnić aby dodać nowego kontrahenta. Po wypełnieniu wszystkich pól, należy zatwierdzić wprowadzone dane naciskając przycisk Zapisz. W przypadku gdy kontrahent będzie wykorzystany w zleceniach zagranicznych należy uzupełnić również kole Kod SWIFT Rysunek 76 Okno formatki wprowadzania nowego kontrahenta Po poprawnym dodaniu nowego kontrahenta zostanie wyświetlony komunikat: Infolinia

58 Rysunek 77 Potwierdzenie dodania nowego kontrahenta Dodanego kontrahenta można w dowolnej chwili zmodyfikować lub usunąć. Nowy kontrahent jest dodawany również w trakcie tworzenia nowego zlecenia przelewu, jeśli kontrahent nie zostanie wybrany z listy kontrahentów Edycja kontrahenta Aby zmodyfikować dane kontrahenta należy przejść do opcji Kontrahenci wyszukać kontrahenta według pierwszej litery nazwy skróconej (wybrać szukaną literę z wyświetlanego alfabetu), następnie wejść w szczegóły poprzez kliknięcie nazwy skróconej. Szczegóły kontrahenta do edycji zostaną wyświetlone w nowym oknie. Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić wybierając przycisk zapisz. Rysunek 78 Okno edycji nowego kontrahenta Modyfikacja danych kontrahenta w systemie zostanie zatwierdzona komunikatem: Rysunek 79 Zatwierdzenie wprowadzenia zmian danych kontrahenta Infolinia

59 Dane kontrahenta można również modyfikować podczas tworzenia nowego zlecenia przelewu. W tym celu należy wybrać kontrahenta z listy kontrahentów i zmienić jego dane w formatce przelewu. Podczas zapisywania zlecenia zostanie wyświetlony komunikat o nadpisaniu danych kontrahenta Usuwanie kontrahenta Aby usunąć kontrahenta należy przejść do opcji Kontrahenci wyszukać kontrahenta według pierwszej litery nazwy skróconej (wybrać szukaną literę z wyświetlanego alfabetu), następnie wejść w szczegóły poprzez kliknięcie nazwy skróconej. Szczegóły kontrahenta zostaną wyświetlone w nowym oknie, gdzie należy nacisnąć przycisk usuń. Rysunek 80 Usuwanie kontrahenta z bazy kontrahentów Po wybraniu przycisku usuń system pyta o potwierdzenie wyboru usunięcia wybranego kontrahenta. Aby zatwierdzić usunięcie kontrahenta należy wybrać przycisk usuń kontrahenta. Rysunek 81 Zatwierdzenie kontrahenta do usunięcia Po usunięciu kontrahenta system potwierdzi jego usunięcie komunikatem: Infolinia

60 Rysunek 82 Potwierdzenie przez system usunięcie kontrahenta z bazy Import kontrahentów Aplikacja daje możliwość importu bazy kontrahentów z pliku. Plik musi być o określonej strukturze i w formacie txt. Funkcja ta jest przydatna do importu kontrahentów z bazy systemu księgowego. Aby móc zaimportować plik z listą kontrahentów najpierw należy przygotować plik ze strukturą dla pliku z listą kontrahentów. Instrukcja dla ustawień dla struktury pliku importu kontrahentów znajduje się w punkcie (7.3.). Rysunek 83 Okno importu pliku z listą kontrahentów. Aby zaimportować plik z listą kontrahentów należy wybrać przycisk przeglądaj w oknie importu kontrahentów, a następnie odszukać plik z kontrahentami na dysku. Następnie zatwierdzić wybór pliku przyciskiem importuj plik. Po poprawnym zaimportowaniu pliku system wyświetli komunikat potwierdzający import Płatnicy i zobowiązani Ta opcja umożliwia przechowywanie danych płatników składek ZUS i zobowiązanych wobec Urzędów Skarbowych, jeśli będą wykonywane przelewy do ZUS i podatku na rzecz innych płatników i zobowiązanych jak właściciel rachunku. Rysunek 84 Opcja wyszukiwania Płatników i zobowiązanych Aby dodać nowego płatnika lub zobowiązanego należy w opcji kontrahenci wybrać opcję płatnicy i zobowiązani, a następnie opcję nowy płatnik/zobowiązany. Infolinia

61 Rysunek 85 Opcja dodawania nowego płatnika/zobowiązanego Po wybraniu opcji dodania nowego płatnika/zobowiązanego w nowym oknie przeglądarki zostanie otworzona formatka umożliwiająca wprowadzenie do bazy nowego płatnika lub zobowiązanego. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola formatki: pole nazwa skrócona jest polem, w należy wprowadzić nazwę, skróconą płatnika/zobowiązanego, która będzie wyświetlana na liście płatników, według której będzie sortowana lista płatników, pole nazwa płatnika/zobowiązanego, jest polem w którym należy wprowadzić pełną nazwę płatnika/zobowiązanego, która będzie widniała na przelewie składki ZUS/podatku, pole wyboru ZUS, jest polem, które należy zaznaczyć, jeśli wprowadzone dane będą wykorzystywane do tworzenia przelewów do ZUS, pole NIP, jest polem, w którym należy wprowadzić numer NIP płatnika/zobowiązanego wprowadzonego powyżej, pole typ drugiego identyfikatora jest polem wyboru, w którym należy wybrać drugi identyfikator dla przelewów do ZUS (REGON/PESEL/dowód osobisty/paszport), pole drugi identyfikator jest polem, w którym należy wpisać oznaczenie dla typu identyfikatora wybranego w polu typ drugiego identyfikatora, pole wyboru US, jest polem, które należy zaznaczyć jeśli wprowadzane dane płatnika/zobowiązanego będą wykorzystywane do tworzenia przelewów podatku, pole typ id uzupełniającego jest polem, w którym należy wybrać identyfikator dla przelewów do US (NIP, REGON, PESEL, dowód osobisty, paszport lub inny dokument) pole identyfikator uzupełniający jest polem w którym należy wpisać zaznaczony obok typ identyfikatora uzupełniającego Rysunek 86 Formatka dodawania nowego płatnika/zobowiązanego Infolinia

62 6.11. Tabele Wybranie tej opcji umożliwia użytkownikowi: przeglądanie tabeli z numerami rozliczeniowymi banków krajowych, przeglądanie tabeli z numerami rozliczeniowymi banków zagranicznych, przeglądanie tabeli z numerami rachunków urzędów skarbowych, przeglądanie tabel kursów walut Banki krajowe Opcja ta pozwala na sprawdzenie numerów rozliczeniowych oraz adresów placówek banków krajowych. Wyszukać banki można po nazwie banku (wprowadzając dowolny ciąg znaków z nazwy banku), numerze rozliczeniowym banku, adresie banku. Po wprowadzeniu danych szukanego banku (np. tylko nazwy, albo tylko miasta z adresu) należy nacisnąć przycisk szukaj, wyświetlona zostanie wówczas lista spełniająca wprowadzone warunki. Rysunek 87 Lista banków krajowych Rachunki Urzędów Skarbowych Opcja ta pozwala na sprawdzenie numerów rachunków Urzędów Skarbowych. Wyszukać rachunki można po nazwie urzędu, numerze rachunku bankowego (fragmencie numeru), miejscowości, w której znajduje się siedziba US. Po wprowadzeniu danych szukanego US (np. tylko nazwy, albo tylko miasta) należy nacisnąć przycisk szukaj, wyświetlona zostanie wówczas lista spełniająca wprowadzone warunki. Rysunek 88 Lista Urzędów Skarbowych Infolinia

63 Banki Zagraniczne Opcja ta pozwala wyszukać banki zagraniczne oraz zweryfikować ich kody SWIFT. Wyszukać banki można po nazwie banku (wprowadzając dowolny ciąg znaków z nazwy banku), kodzie SWIFT, adresie banku. Po wprowadzeniu danych szukanego banku (np. tylko nazwy, albo tylko miasta z adresu) lub po kodzie SWIFT należy nacisnąć przycisk szukaj, wyświetlona zostanie wówczas lista spełniająca wprowadzone warunki. Rysunek 89 Banki zagraniczne Tabele kursów walut Opcja ta umożliwia przeglądanie aktualnych i historycznych tabel kursów walut GETIN Banku SA. Aby wyświetlić daną tablicę należy wybrać ją z listy (klikając na numer tabeli) lub skorzystać z opcji wyszukiwania tabeli po jej numerze lub dacie obowiązywania. Istnieje również możliwość wydruku tabeli Rysunek 90 Podgląd tabeli kursów walut Infolinia

64 6.12. Konfiguracja Wybór tej opcji służy do zarządzania aplikacją, a mianowicie do: określania formatów plików importowanych i eksportowanych, zarządzania uprawnieniami użytkowników, zarządzania uprawnieniami użytkowników do rachunków, definiowania grup rachunków. Filtrów adresów IP Rysunek 91 Opcje konfiguracji Parametry aplikacji (określanie formatów plików importu i eksportu) Funkcja pozwala wybrać format odrębnie dla każdego pliku importowanego z np. programu księgowego, w tym dla: przelewów zwykłych, przelewów ZUS, przelewów podatku, zleceń zagranicznych kontrahentów. oraz dla plików eksportowanych, w tym dla: statusów przelewów, wyciągów bankowych, operacji bieżących. Dla formatów liniowych aplikacja umożliwia określenie struktury plików poprzez import pliku z takim opisem w formacie standardowego opisu używanego przez Administratora Źródeł Danych ODBC w systemach Windows (pliki schema.ini). Rysunek 92 Określenie parametrów aplikacji Zarządzanie uprawnieniami użytkowników Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla administratora uprawnień u klienta i pozwala na szczegółowe określenie dostępu osób do korzystania z następujących funkcji aplikacji: rachunki (przeglądanie, salda operacji bieżących, wyciągi), kredyty (przeglądanie), przelewy (przeglądanie, dodawanie, edycja, import, przekazywanie, usuwanie, akceptowanie), przelewy zagraniczne (przeglądanie, dodawanie, edycja, import, Infolinia

65 przekazywanie, usuwanie, akceptowanie), zlecenia stałe (przeglądanie, dodawanie, edycja, usuwanie, akceptowanie, przekazywanie, anulowanie, zawieszanie, modyfikowanie(aktywnych i zawieszonych)), karty (przeglądanie własnych, przeglądanie wszystkich, przeglądanie rachunku karty kredytowej, spłata karty kredytowej), listy płac (przeglądanie, import, akceptowanie, usuwanie, przekazywanie), lokaty (przeglądanie, dodawania, edycja, akceptowanie, przekazywanie, zrywanie), kontrahenci, płatnicy, zobowiązani (przeglądanie, dodawanie, edycja, import, usuwanie), wnioski (przeglądanie, dodawanie, edycja, akceptowanie, przekazywanie) zlecenia otwarte (przeglądanie, dodawanie, edycja, akceptowanie, przekazywanie), awizowanie/e-czeki (przeglądanie, dodawanie, edycja, usuwanie, akceptowanie, przekazywanie. Sumy depozytowe (przeglądanie, dodawanie, edycja, wypłata, akceptowanie, import, usuwanie, raportowanie) konfiguracja (archiwizowanie, przeglądanie parametrów aplikacji, zmiana parametrów aplikacji, podgląd uprawnień, podgląd logów zleceń, oraz opcja wyboru pomiędzy kartą mikroprocesorową i tokenem mobilnym) Rysunek 93 Opcje konfiguracji uprawnień użytkowników Dodatkowo aplikacja umożliwia określenie rachunków, do których ma mieć dostęp (uprawnienie do oglądania i/lub obciążania) dany użytkownik oraz wskazanie rachunku, który ma być rachunkiem domyślnym dla danego użytkownika. Ponadto istnieje możliwość określenia, czy dany użytkownik nie ma mieć dostępu do rachunków, których nie ma prawa obciążać lub, których nie ma prawa oglądać oraz czy dany użytkownik nie ma mieć wglądu w grupę rachunków. Przyciski Zazn. wszystkie Infolinia

66 obc., Odzn. wszystkie obc., Zazn. wszystkie ogl. oraz Odzn. wszystkie ogl., umozliwiają nadanie/odebranie zbiorczo uprawnień do wszystkich rachunków. Kolumna prezentująca NRB zawierać będzie również nazwę rachunku Zarządzanie uprawnieniami do rachunków Funkcja ta jest dostępna dla administratora uprawnień u klienta i w odniesieniu do każdego z rachunków klienta (lub grupy rachunków) pozwala na przyznawanie praw dla użytkowników zezwalających na: przeglądanie danych, tworzenie zleceń obciążających dany rachunek. Rysunek 94 Zarządzanie uprawnieniami użytkowników do rachunków Definiowanie grup rachunków Funkcja ta jest dostępna dla administratora i pozwala tworzyć dowolne grupy zawierające kilka rachunków w celu prezentacji ich łącznego salda bieżącego. Rysunek 95 Definiowanie grup rachunków Filtrowanie adresów IP Aplikacja GB24 dla Klientów korporacyjnych posiada zaimplementowane rozwiązanie umożliwiające ograniczenie dostępu logowania użytkowników i pracy w kontekście Klientów korporacyjnych w zależności od adresu IP, z którego nawiązywać będą połączenia. Usługa umożliwia definiowanie pul adresów IP, zarówno dozwolonych jak i zabronionych na poziomie Klienta Korporacyjnego albo jego Użytkowników. Lista adresów zabronionych lub adresów dozwolonych będzie mogła zawierać pojedyncze adresy IP, przedziały adresów IP (definiowane za pomocą wartości brzegowych) lub maski adresów IP (np * lub $). Mamy nadzieję iż rozwiązanie spotka się z Państwa uznaniem i jeszcze bardziej wpłynie na bezpieczeństwo dostępu do Bankowości Internetowej GB24 Infolinia

67 Lokalizacja funkcjonalności Filtry adresów IP Funkcjonalność w zakresie definiowania filtrów adresów IP dostępna jest w aplikacji GB24 tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora i znajduje się w lokalizacji Konfiguracja -> Filtry adresów IP. Domyślnie filtracja adresów IP jest wyłączona ( stan usługi Wyłącz ) Rysunek 96 Włączenie filtracji adresów IP Definiowanie filtrów adresów IP Definiowanie adresów IP domyślnie ustawione jest dla wszystkich użytkowników (zakładka Użytkownicy-> Wszyscy użytkownicy). Administrator GB24 może wybrać wartość wszyscy użytkownicy lub wybrać poszczególnego użytkownika z listy pozwalając na dostęp lub blokując dostęp z danego adresu IP. Po kliknięciu na Dodaj w zakładce Adres IP Użytkownik ma możliwość wprowadzenia/edycji typu filtru (adres IP, przedział IP) oraz wpisania ciągu cyfr w pole przeznaczone dla nowych adresów. Możliwe jest również wykorzystanie znaków: "*" - oznaczającego dowolny ciąg cyfr w adresie IP, "$" - oznaczającego jedną dowolną cyfrę w adresie IP. Możliwe jest również zdefiniowanie przedziału adresów. Administrator będzie musiał wprowadzić wartość dolną i górną zakresu adresowego. W przypadku definiowania przedziałów IP znaki określające dowolność cyfr ("*" oraz "$") nie będą mogły mieć zastosowania. Zaimplementowane zostaną algorytmy walidacyjne, które nie pozwolą na duplikację wartości znajdujących się na liście. Możliwe jest wprowadzenie/edycja adresu IP należącego do zakresu adresów IP zdefiniowanych za pomocą maski IP lub przedziału IP. System kontroluje literalną identyczność wprowadzanych adresów IP. System pozwoli zapisać nowy adres IP gdy: Przykład 1: Istnieje zapis maski Dodawany jest zapis maski $ Przykład 2: Istnieje zapis maski $ Dodawany jest zapis maski Przykład 3: Istnieje zapis maski *.* Dodawany jest zapis maski * Infolinia

68 Rysunek 97 Wybór typu filtru Logika uprawnień filtrowania adresów IP Jeżeli Klient korporacyjny ma wyłączone filtrowanie, to każdy adres IP, z którego Użytkownik nawiązuje połączenie jest dozwolony. W przeciwnym wypadku (gdy Klient korporacyjny ma włączone filtrowanie) to: Zgodnie z konfiguracją Klienta korporacyjnego pobierany jest filtr indywidualny użytkownika a w przypadku braku określonego filtru przy użytkowniku pobierany jest filtr globalny (dla wszystkich użytkowników) Zgodnie z wybraną konfiguracją pobierana jest lista adresów IP dozwolonych albo zabronionych. Jeżeli jest to lista adresów dozwolonych i adres IP zawiera się w tej liście to adres jest dozwolony w przeciwnym wypadku adres jest zabroniony. Jeżeli jest to lista adresów zabronionych i adres IP zawiera się w tej liście to adres jest zabroniony w przeciwnym wypadku adres jest dozwolony. Jeżeli użytkownik jest przypisany do więcej niż jednego klientów korporacyjnych (Multiuser) i adres IP jest dozwolony przynajmniej u jednego Klienta korporacyjnego, to logowanie się powiedzie i Klient będzie miał dostęp do wszystkich firm w których został spełniony warunek zezwolenia na dostęp z danego adresu IP. W przypadku gdy Klient ma dostęp tylko do jednej firmy i będzie się logował z adresu zabronionego aplikacja GB24 wyświetli się komunikat: Adres IP komputera, z którego się logujesz jest niezgodny z aktualną konfiguracją systemu. Prosimy o kontakt z administratorem. Przykłady zastosowań pozwolenia / zabronienia logowania z danego adresu IP Przykład pozwolenia na dostęp dla jednego użytkownika który będzie mógł się zalogować tylko z jednego adresu IP Użytkownik nie będzie się mógł zalogować z innego adresu IP Infolinia

69 Rysunek 98 Ustawienie Maski adresu IP Przykład zabronionego logowania dla pojedynczego użytkownika przedziałów adresów IP od do z których zalogowanie nie będzie możliwie. Użytkownik będzie mógł się zalogować jedynie z adresów IP które nie zawierają się podanym przedziale IP. Rysunek 99 Ustawienie zakresu IP oraz typu filtru Infolinia

70 6.13. Hasła Wybranie tej opcji umożliwia użytkowników: zmianę hasła dostępowego do serwisu, zmianę kodu PIN do karty mikroprocesorowej, ustawienie nowego kodu PIN (odblokowanie karty mikroprocesorowej). Rysunek 100 Operowanie na hasłach Zmiana hasła dostępowego do serwisu Aplikacja umożliwia użytkownikowi zmianę hasła dostępu do serwisu. Rysunek 101 Zmiana hasła dostępowego Zmiana typu hasła Po zalogowaniu się do aplikacji GB24 każdy użytkownik ma możliwość zmiany hasła statycznego na maskowane i odwrotnie. W tym celu należy kliknąć w opcję Hasła -> Zmiana typu hasła wybranie opcji hasło maskowalne i kliknięcie na Zatwierdź. Po kliknięciu na Zatwierdź aplikacja wymusi zmianę hasła żądając starego hasła oraz dwukrotnie wprowadzenia hasła nowego. Komunikat Hasło zostało zmienione oznacza, że poprawnie nastąpiła zmiana metody autoryzacji i każde następne logowanie będzie się odbywało za pomocą nowej metody. Rysunek 102 Zmiana typu hasła Hasło statyczne do zalogowania wymagane jest pełne hasło Hasło maskowane aplikacja zaznacza, które znaki użytkownik, ma podać aby przejść procedurę logowania Domyślnie sposób autentykacji nie ulega zmianie i Klienci nadal logują się hasłem statycznym jak dotychczas. Zmianie ulega natomiast proces uwierzytelniania polegający Infolinia

71 na wpisaniu najpierw loginu kliknięciu na dalej pojawieniu się formatki hasła statycznego lub maskowanego w zależności od ustanowionej metody autentykacji a nie tak jak dotychczas loginu i hasła na jednej formatce. Rysunek 103 Dwukrokowe logowanie się do systemu bankowości elektronicznej Hasło maskowane jest dodatkowym zabezpieczeniem stosowanym przez Bank w czasie logowania się do Systemu Bankowości Internetowej. Logowanie z użyciem hasła maskowanego odbywa się bez konieczności podawania w całości hasła podczas logowania, a jedynie wybranych losowo znaków wchodzących w skład hasła. Stosowanie hasła maskowanego uniemożliwia internetowym przestępcom przechwycenie w całości hasła, a losowy wybór znaków nie pozwoli na poznanie ich pozycji w haśle, ani długości pełnego hasła. Rysunek 104 Zmiana metody autentykacji z hasła statycznego na maskowane Rysunek 105 Ustanowienie nowego hasła przy zmianie metody autentykacji Infolinia

72 Rysunek 106 Potwierdzenie poprawności zmiany hasła Zmiana kodu PIN do karty mikroprocesorowej Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość zmiany kodu PIN do karty mikroprocesorowej. Rysunek 107 Zmiana kodu PIN karty mikroprocesorowej Odblokowanie karty Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość ustawienia nowego kodu PIN w przypadku zablokowania karty mikroprocesorowej. Rysunek 108 Ustawienie nowego kodu PIN Zmiana metody autoryzacji Użytkownik ma możliwość zmianę metody autoryzacji poprzez kliknięcie Hasła -> Zmiana autoryzacji. Następnie z listy rozwijalnej wybiera opcję karta mikroprocesorowa lub Token mobilny i klika Zatwierdź. Infolinia

73 Rysunek 109 Zmiana metody autoryzacji Karty płatnicze Funkcjonalność obsługi kart płatniczych pozwala na: Podgląd szczegółów kart debetowych i kart kredytowych, Spłatę karty kredytowej, Podgląd historii operacji wykonywanych kartą debetową i kartą kredytową Podgląd kart podstawowe funkcje Moduł KARTY będzie widoczny jedynie dla użytkowników posiadających specjalne uprawnienia w parametrach aplikacji. Klikając kolejno Konfiguracja, Uprawnienia użytkowników, Karty. Uprawnienia należy ustawić oddzielnie dla każdego użytkownika wraz ze wskazaniem zakresu uprawnień (przeglądanie własnych, przeglądanie wszystkich, przeglądanie rachunku karty kredytowej, spłata karty kredytowej). Powyższe uprawnienia może nadać jedynie użytkownik posiadający uprawnienia administratora w systemie GB24. Rysunek 110 Uprawnienia dla kart płatniczych Ustawione uprawnienia umożliwiają: Przeglądanie własnych użytkownik będzie miał podgląd tylko do kart, których jest posiadaczem, Przeglądanie wszystkich użytkownik będzie miał podgląd do wszystkich kart płatniczych (również kart innych użytkowników) w ramach danej firmy, Przeglądanie rachunku karty kredytowej użytkownik ma dostęp do wszystkich szczegółów karty kredytowej, Spłata karty kredytowej dostęp do funkcjonalności spłaty karty Po nadanych uprawnieniach do przeglądania kart, karty są widoczne w zakładce karty. Infolinia

74 Rysunek 111 Moduł kart płatniczych - przeglądanie Na ekranie głównym funkcjonalności Karty widoczna jest nazwa, numer karty (w formacie 1111 XXX XXXX 1111), rodzaj karty (debetowa, kredytowa), posiadacz, dostępne środki, status, (aktywna, zablokowana, zastrzeżona), data ważności, historia operacji Podgląd szczegółów kart płatniczych Aby podejrzeć szczegóły Karty kredytowej klikamy na nazwę bądź numer wybranej karty kredytowej/debetowej Karta kredytowa szczegóły Informacje wyświetlane przy wyborze karty kredytowej to: Pole nazwa - pełna nazwa karty (np. MasterCard Business), Pole numer karty - zamaskowany numer karty (np XXXX XXXX 4351), Pole rodzaj karty karta kredytowa/debetowa Pole posiadacz - imię i nazwisko posiadacza karty, Pole status - status karty - Aktywna/Zablokowana/Zastrzeżona Pole data ważności karty - zakres dat ważności karty w formacie RRRR-MM-DD, Pole numer rachunku karty - numer rachunku w formacie NRB, do którego wydano kartę, Pole dostępne środki - wysokość dostępnych środków dla karty kredytowej, Pole limity Limit dziennych transakcji gotówkowych Limit dziennych transakcji bezgotówkowych Pole przyznany limit - przyznany limit karty kredytowej wraz z walutą, Pole wykorzystany limit - kwota aktualnego zadłużenia na rachunku kredytu wraz z walutą, Pole suma operacji bieżących MA suma operacji w bieżącym cyklu rozliczeniowym wraz z walutą, Pole operacji bieżących WN - suma operacji bieżących WN w bieżącym cyklu rozliczeniowym wraz z walutą, Pole suma zablokowanych środków suma zablokowanych środków na rachunku karty wraz z walutą, Pole kwota nadpłat wartość kwoty nadpłat wraz z walutą, Pole całkowite zadłużenie kwota całkowitego zadłużenia na rachunku karty wraz z walutą, Pole oprocentowanie transakcji gotówkowych oprocentowanie rachunku kredytowego karty (transakcje gotówkowe), Pole oprocentowanie transakcji bezgotówkowych - oprocentowanie rachunku kredytowego karty (transakcje bezgotówkowe), Pole dzień zamknięcia okresu rozliczeniowego Pole kwota zadłużenia za ostatni okres rozliczeniowy - wysokość spłaty zadłużenia z ostatniego wyciągu, Pole kwota do natychmiastowej spłaty wysokość kwoty do natychmiastowej Infolinia

75 spłaty wraz z walutą, Pole minimalna kwota spłaty (BNM) wysokość spłaty minimalnej (z ostatniego wyciągu), Pole pozostała minimalna kwota spłaty kwota pozostała do zapewnienia spłaty minimalnej karty (z ostatniego wyciągu), Pole data wymaganej spłaty termin wymaganej spłaty karty(z ostatniego wyciągu) Rysunek 112 Podgląd karty kredytowej Spłata karty kredytowej Po wybraniu opcji Spłać zadłużenie przez użytkownika, który posiada nadane uprawnienia do tej funkcjonalności ukazuje się poniższe okno. Użytkownik może nadać referencję, wybrać rachunek do obciążenia, wybrać typ spłaty, jaki chce realizować, wprowadzić kwotę a następnie zapisać przelew. Rysunek 113 Spłata karty kredytowej Infolinia

76 Aby dokończyć zlecenie spłaty karty kredytowej, użytkownik musi wejść w zakładkę Przelewy, kliknąć pokaż, zaznaczyć spłatę karty i kliknąć akceptuj. Rysunek 114 Wyszukanie zapisanego przelewu spłaty karty kredytowej Rysunek 115 Akceptowanie spłaty karty kredytowej Aby przekazać kartę do spłaty należy zaznaczyć okienko obok przelewu oraz kliknąć przekaż. Infolinia

77 Rysunek 116 Przekazanie spłaty karty kredytowej Rysunek 117 Przekazanie przelewu do realizacji Karta debetowa szczegóły Informacje wyświetlane przy wyborze karty debetowej to: Pole nazwa - pełna nazwa karty (np. VISA GOLD), Pole numer karty - zamaskowany numer karty (np XXXX XXXX 4351), Pole rodzaj karty karta debetowa Pole posiadacz - imię i nazwisko posiadacza karty, Pole status - status karty - Aktywna/Zablokowana/Zastrzeżona Pole data ważności karty - zakres dat ważności karty w formacie RRRR-MM-DD, Pole numer rachunku karty - numer rachunku w formacie NRB, do którego wydano kartę, Pole dostępne środki kwota dostępnych środków na rachunku bieżącym wraz z walutą, Pole limity Limit dziennych transakcji gotówkowych Limit dziennych transakcji bezgotówkowych Infolinia

78 Rysunek 118 Podgląd karty debetowej Historia operacji szczegóły System pozwala na podgląd historii operacji kart debetowych i kredytowych. Możliwe jest: Wybranie zakresu dat od-do, Wybranie zakresu za ostatnie x dni lub x miesięcy, Wybranie rodzaju operacji, Wybranie liczby wyświetlanych rekordów. Aby wejść w historię kart należy wejść w zakładkę Karty a następnie szczegóły. W Historii operacji karty jest możliwość wybrania zakresu dat oraz zakres operacji (wszystkie operacje na rachunku, tylko operacje wykonane wybraną kartą, tylko operacje niewykonane kartą). Rysunek 119Podgląd historii karty kredytowej Zakres opcji: wszystkie operacje na rachunku tylko operacje wykonane wybraną kartą tylko operacje niewykonane kartą Infolinia

79 Rysunek 120 Podgląd historii karty debetowej Zakres opcji: wszystkie tylko bezgotówkowe tylko gotówkowe 7.15 Zlecenia stałe Moduł zleceń stałych będzie widoczny jedynie dla użytkowników posiadających specjalne uprawnienie w parametrach aplikacji. Aby ustawić uprawnienia użytkownikom należy wejść w następujące opcje: Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników -> Zlecenia stałe Uprawnienia należy ustawić oddzielnie dla każdego użytkownika wraz ze wskazaniem zakresu uprawnień (przeglądanie, dodawanie, edycja, usuwanie, akceptowanie, przekazywanie, anulowanie, zawieszanie, modyfikacja). W funkcjonalności dostępne są również do podglądu i edycji zlecenia stałe zarejestrowane wcześniej poza bankowością elektroniczną. Rysunek 121 Uprawnienia dla zleceń stałych Przy nadanych uprawnieniach do przeglądania zlecenia widoczne są w zakładce Zlecenia stałe. Aby to wykonać należy wejść w opcje Zlecenia stałe i wybrać opcję Pokaż. Infolinia

80 Rysunek 122 Moduł zleceń stałych Zlecenia stałe posiadają statusy bazujące na zleceniach przelewów, dodane są nowe statusy dla modyfikacji i zawieszenia zlecenia stałego. Rysunek 123 Statusy zleceń stałych Infolinia

81 Rejestracja nowego zlecenia stałego Aby utworzyć nowe zlecenie stałe należy kliknąć zlecenia stałe, następnie nowe zlecenia stałe. Rysunek 124 Tworzenie nowego zlecenia stałego Aby zarejestrować nowe zlecenie stałe należy wypełnić wszystkie wymagane pola formatki: Pole referencje jest polem, w którym można wpisać dowolny opis przelewu. Pole to nie jest wymagane. Pole rachunek do obciążenia, jest polem z możliwością wyboru rachunku do obciążenia kwotą wykonywanego przelewu (wybór obejmuje jedynie rachunki z dostępem do GB24) Pole nazwa skrócona kontrahenta jest polem, w którym istnieje konieczność wprowadzenia nazwy skróconej kontrahenta. Pole nazwa kontrahenta jest polem, w którym należy wprowadzić pełną nazwę kontrahenta, na rzecz którego będzie wykonywany przelew. Pole numer rachunku jest polem, w którym należy wprowadzić numer rachunku kontrahenta, na który będą przelewane środki ze zlecenia stałego. Pole kwota jest polem, w którym należy wprowadzić kwotę przelewu, która będzie przesyłana na wcześniej wskazany rachunek kontrahenta. Pole tytułem jest polem, w którym należy wprowadzić tytuł wykonywanego przelewu np. czesne Pole data pierwszego wykonania jest polem, w którym należy zaznaczyć od kiedy ma zacząć realizować się zlecenie stale. Data pierwszego wykonania musi być datą przyszłą. Datę można wprowadzić ręcznie lub kliknąć w ikonę kalendarza przy oknie. Pole częstotliwość -należy podać interwał dla zlecenia stałego oraz wybrać typ interwału z listy (D - dzień, M - miesiąc, R - rok), np. 1 M - miesiąc), pole wymagane, Pole data zakończenia jest polem, w którym należy zaznaczyć do kiedy ma pobierać się zlecenia stałe, jest również możliwość zaznaczenia opcji, że zlecenia ma pobierać się bezterminowo. Infolinia

82 Rysunek 125 Formatka nowego zlecenia stałego Po zarejestrowaniu zlecenia, wymagane jest złożenie podpisów i przekazanie zlecenia do realizacji. Rysunek 126 Akceptacja zlecenia stałego Infolinia

83 Rysunek 127 Komunikat poprawnego wypełnienia nowego zlecenia stałego Następnie zlecenie stałe jest gotowe do podpisu. Aktywne zlecenie stałe otrzymuje status Szczegóły i modyfikacja zlecenia stałego System pozawala na podgląd i zarządzanie dla każdego zlecenia stałego. Możliwe jest: Przeglądanie historii realizacji zleceń, Przeglądanie historii zmian zlecenia stałego, Przeglądanie logów zdarzeń wykonywanych dla zlecenia stałego, Anulowanie zlecenia, Zwieszenie zlecenia, Modyfikacja zlecenia. Należy pamiętać, że każda zmiana zlecenia stałego wymaga złożenia podpisów elektronicznych zgodnych z kartą wzorów podpisów oraz przekazanie zleceń do realizacji. Rysunek 128 Zlecenie stałe - szczegóły Infolinia

84 7.16. Funkcjonalność kredyty funkcjonalność Kredyty zawiera następujące informacje: historię operacji na rachunku kredytu, aktualne dane finansowe zaciągniętego kredytu (kapitał, odsetki, wysokość oprocentowania, ew. zaległości lub nadpłaty), aktualny harmonogram kredytu. System pozwala na wydruk zestawień dla wszystkich danych prezentowanych dla kredytu. Rysunek 129 Nadawanie uprawnień do opcji kredyty Po nadaniu uprawnień pojawi się nowa zakładka Kredyty w menu głównym systemu. System prezentuje listę udzielonych kredytów z możliwością przeglądania każdego z nich Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych Moduł kredytów będzie widoczny jedynie dla użytkowników posiadających specjalne uprawnienie w parametrach aplikacji: -> Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników -> Kredyty (Przeglądanie) Uprawnienie należy ustawić oddzielnie dla każdego użytkownika. Rysunek 130 Moduł kredytów w GB24 Po kliknięciu w numer rachunku bankowego, znajdujący się w pierwszej kolumnie listy kredytów widoczne są szczegółowe dane o aktualnym zadłużeniu z tytułu kredytu wraz z aktualnym harmonogramem kredytu. Aby przeglądać historię operacji kredytu należy kliknąć w przycisk szczegóły, znajdujący się w ostatniej kolumnie listy kredytów. Infolinia

85 Rysunek 131 Szczegóły kredytu oraz harmonogram rat Historia operacji na rachunku generowana jest dla zdefiniowanego przez użytkownika przedziału czasu. Rysunek 132 Wybór zakresu dat dla historii kredytu Infolinia

86 W szczegółach operacji na rachunku kredytowym widoczne są wszystkie operacje oraz zmiany stanów poszczególnych rejestrów kredytu. Na liście operacji system prezentuje kwotę zrealizowanej operacji wraz ze wskazaniem, na jakich rejestrach kredytu została zaksięgowania operacja (kapitał, odsetki i prowizje lub nadpłaty). Rysunek 133 Historia operacji kredytu oraz stan rejestrów Inne funkcjonalności dot. Kredytów w bankowości GB24 Dodatkowo poza modułem kredytów system GB24 pozwala na złożenie wniosku o przedterminową wcześniejszą spłatę części/ całości kredytu: -> Wnioski -> Nowy wniosek -> 010 Wniosek o dodatkową przedterminową spłatę kapitału kredytu Rysunek 134 Moduł wniosków Infolinia

87 Rysunek 135 Lista dostępnych typów wniosków Rysunek 136 moduł o przedterminową spłatę kredytu 8. Tryb Multiuser W celu zapewnienia dostępu do rachunków różnych klientów przez tego samego użytkownika, zalogowany użytkownik ma możliwość wyboru klienta korporacyjnego, w kontekście którego będzie występować dalsza obsługa umów w aplikacji def3000/ceb. Użytkownik posiadający funkcję "Zarządcy" po zalogowaniu ma możliwość wykonywania czynności dotyczących całej grupy Klientów korporacyjnych. "Zarządca" oznacza użytkownika posiadającego dostęp do kilku Klientów korporacyjnych, gdzie może pełnić funkcje administracyjne i zbiorczo zlecać dyspozycje dla kilku klientów korporacyjnych łącznie lub pracować w kontekście jednego wybranego Klienta korporacyjnego tak jak zwykły użytkownik lokalny. Np. profesjonalny zarządca wspólnot mieszkaniowych zarządzający wieloma wspólnotami, pracownik Urzędu Miasta nadzorujący szkoły w mieście, właściciel kilku aptek. Administrator oznacza zarówno użytkownika lokalnego jak i "Zarządcę", który ma przyznane uprawnienia do administrowania uprawnieniami i prawami do rachunków dla innych użytkowników. Infolinia

88 Użytkownik lokalny posiada dostęp tylko do jednego klienta korporacyjnego. W przypadku dostępu użytkownika do umów jednego klienta korporacyjnego aplikacja nie wymaga dokonania wyboru klienta przez użytkownika, lecz bezpośrednio po zalogowaniu zostaną zaprezentowane informacje o rachunkach. W innym przypadku, po wskazaniu klienta korporacyjnego dostęp do informacji będzie ograniczony do umów wybranego klienta. Formatka z wyborem klienta umożliwia wyszukanie wybranego klienta poprzez wpisanie w polu Szukaj fragmentu tekstu z numerem modulo szukanego rachunku lub nazwy/adresu klienta. Wyniki są zawężane dynamicznie do zadanych kryteriów. Brak kryteriów powoduje prezentację wszystkich klientów. Dodatkowo na formatce prezentowane jest logo Banku oraz nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika. Na liście wyboru klienta dla każdego klienta prezentowane są następujące dane: modulo klienta, suma księgowych kwot dostępnych dla rachunków klienta z podziałem na waluty, data oraz godzina aktualizacji sald na rachunkach klienta. Przy każdym kliencie znajduje się przycisk Rozwiń pozwalający wyświetlić listę rachunków klienta wraz z księgową kwotą dostępną oraz datą aktualizacji sald dla każdego rachunku. Przycisk Zwiń pozwala na zwinięcie sekcji z listą rachunków danego klienta. Nad listą klientów znajduje się przycisk Rozwiń wszystkie pokazujący informacje szczegółowe dotyczące rachunków dla każdego z klientów. Ilość domyślnie prezentowanych rekordów na listach klientów i rachunków sterowana jest następującymi parametrami definiowanymi na bazie danych def3000/ceb: LICZBA_KLIENTOW_MULTIUSER - określający maksymalną ilość klientów prezentowaną po załadowaniu formatki, LICZBA_RACHUNKOW_MULTIUSER - określający maksymalną ilość rachunków prezentowaną po rozwinięciu szczegółów klienta. Domyślna wartość obu parametrów wynosi 500. Jeśli użytkownik posiada więcej klientów lub klient posiada więcej rachunków niż wartości wymienionych wyżej parametrów, to kolejni klienci lub rachunki są wyświetlane na stronie po przesunięciu paska scrollowania do końca listy. W zależności od konfiguracji filtrów logowania, w przypadku użytkownika multiuser prezentowana lista klientów pomniejszona jest o klientów, w kontekście których użytkownik nie może się zalogować z uwagi na niedozwolony adres IP lub loguje się poza dostępnym oknem czasowym. W przypadku, gdy zalogowany użytkownik nie ma dostępu do żadnych klientów z powodu negatywnej weryfikacji adresu IP komputera, z którego się zalogował lub loguje się poza dostępnym oknem czasowym prezentowany jest komunikat o treści: "Adres IP komputera, z którego się logujesz jest niezgodny z aktualną konfiguracją systemu lub logujesz się poza dostępnym oknem czasowym. Prosimy o kontakt z administratorem." Infolinia

89 Rysunek 137 Widok rozwiniętej listy rachunków w trybie Multiuser Rysunek 138 Prezentacja wyszukiwania firmy w liście Klientów w trybie Multiuser Formatka Wybór klienta prezentuje również następujące przyciski funkcyjne: Przelewy/paczki do akceptacji, przelewy/paczki do przekazania, parametryzacja systemu, zbiorcze wyciągi, wykonaj zbiorczy przelew, dodaj zbiorczego kontrahenta, nadaj zbiorcze uprawnienia, przelewy odrzucone, import przelewów, import przelewów ZUS, import przelewów podatków Przelewy/paczki do akceptacji oraz Przelewy/paczki do przekazania Użytkownik "Zarządca" posiadający dostęp do rachunków więcej niż jednego klienta korporacyjnego ma możliwość wyświetlenia listy przelewów i paczek do akceptacji oraz do przekazania. Po zalogowaniu się do aplikacji pojawi się strona zawierająca listę klientów korporacyjnych. Powyżej listy klientów korporacyjnych widoczny jest przycisk Przelewy/paczki do akceptacji oraz przycisk Przelewy/paczki do przekazania. Infolinia

90 Rysunek 139 Przelewy/Paczki do akceptacji oraz Przelewy/paczki do przekazania Przelewy/paczki do akceptacji Po naciśnięciu przycisku [Przelewy/paczki do akceptacji] otwarta zostanie nowa strona zatytułowana [Przelewy/paczki do akceptacji], na której wyświetlane są informacje o wszystkich przelewach i paczkach bieżących/odroczonych klientów z listy klientów korporacyjnych, które kwalifikują się do akceptacji przez zalogowanego Użytkownika i w przypadku: braku zleceń do akceptacji dla zalogowanego Użytkownika wyświetla się komunikat: "W chwili obecnej brak przelewów/paczek do akceptacji" oraz przycisk Powrót, gdy istnieją (przynajmniej jedno) zlecenia przelewów oraz paczki przelewów o statusie Nowe lub Do akceptu, które kwalifikują się do akceptacji przez zalogowanego Użytkownika, wówczas wyświetlana będzie: nazwa i adres klienta wraz z polem wyboru klienta korporacyjnego, ilość przelewów do akceptu wraz z podsumowaniem kwot tych przelewów, ilość paczek do akceptu wraz z podsumowaniem ilości i kwoty przelewów wchodzących w skład tych paczek oraz łączna suma kwot paczek i przelewów do akceptu z podziałem na rachunki do obciążenia, przycisk Informacje szczegółowe. Rysunek 140 Przelewy/paczki do akceptacji Infolinia

91 Rysunek 141 Szczegółowy wykaz przelewów/paczek do zaakceptowania Rysunek 142 Akceptacja zleceń Rysunek 143 Informacja o poprawności akceptacji przelewów Autoryzacja transakcji poprzez Getin Token Autoryzacja transakcji w GB24 dla Klientów korporacyjnych skutkować będzie wyświetleniem szczegółów danej transakcji oraz zaprezentowaniu następujących danych: (patrz zrzut poniżej) Infolinia

92 Wpisz KOD 1 do Tokena mobilnego opcja AUTORYZACJA Wartość z formatki GB24 należy przepisać do Tokena Mobilnego w pierwsze pole. Po wpisaniu dziesięciocyfrowego kodu Token Mobilny automatycznie wyliczy sumę kontrolną dyspozycji, którą należy zweryfikować z sumą kontrolną znajdującą się na formatce GB24., Jeżeli suma kontrolna jest zgodna należy kliknąć na Tokenie Mobilnym na opcję TAK Kliknięcie na opcję TAK spowoduje wygenerowanie podpisu na Tokenie Mobilnym w opcji KOD 2 (kod autoryzacyjny), który trzeba przepisać do formatki przelewu GB24 w opcję Wpisz KOD 2 z Tokena mobilnego (kod autoryzacyjny) i kliknąć na klawisz Podpisz Po poprawnej autoryzacji pojawi się komunikat Zlecenie zostało zaakceptowane Rysunek 144 Akceptowanie przelewu Tokenem mobilnym Rysunek 145 Potwierdzenie wykonanie przelewu Dalsza realizacja transakcji odbywa się w standardowy sposób jak w przypadku autoryzacji kartą mikroprocesorową Przelewy/paczki gotowe do przekazania do realizacji Po naciśnięciu przycisku Przelewy/paczki do przekazania otwarta zostanie nowa strona zatytułowana Przelewy/paczki gotowe do przekazania do realizacji, na której wyświetlane są informacje o wszystkich przelewach i paczkach Klientów z listy klientów korporacyjnych, które kwalifikują się do przekazania do realizacji przez zalogowanego Użytkownika i w przypadku: Infolinia

93 braku zleceń do przekazania do realizacji przez zalogowanego Użytkownika wyświetla się komunikat: "W chwili obecnej brak przelewów/paczek gotowych do przekazania do realizacji" oraz przycisk Powrót, gdy istnieją (przynajmniej jedno) zlecenia przelewów oraz paczki przelewów o statusie Gotowe, które kwalifikują się do przekazania do realizacji przez zalogowanego Użytkownika, wówczas wyświetlana będzie: nazwa i adres klienta wraz z polem wyboru klienta korporacyjnego, ilość przelewów gotowych do przekazania do realizacji wraz z podsumowaniem kwot tych przelewów, ilość paczek gotowych do przekazania do realizacji wraz z podsumowaniem ilości i kwoty przelewów wchodzących w skład tych paczek oraz łączna suma kwot paczek i przelewów gotowych do przekazanie do realizacji z podziałem na rachunki do obciążenia, przycisk Informacje szczegółowe. Rysunek 146 Przelewy/paczki gotowe do przekazania do realizacji Na formatkach Przelewy/paczki do akceptacji oraz Przelewy/paczki gotowe do przekazania do realizacji dostępne są również przyciski Zaznacz wszystko, Odznacz wszystko, Podpisz, Przekaż przelewy/paczki do realizacji i Powrót. Naciśnięcie przycisku Informacje szczegółowe spowoduje wyświetlenie nowego okna zawierającego stronicowaną tabelę z listą przelewów i paczek bieżących/odroczonych przeznaczonych do zaakceptowania lub przelewów paczek gotowych do przekazania do realizacji przez zalogowanego użytkownika. Naciśnięcie przycisku Zaznacz wszystko spowoduje zaznaczenie wszystkich zleceń wyświetlonych na liście klientów korporacyjnych. Naciśniecie przycisku Odznacz wszystko spowoduje odznaczenie zaznaczonych wcześniej zleceń klientów korporacyjnych. Naciśnięcie przycisku Powrót spowoduje przejście do strony z listą klientów korporacyjnych (strona po zalogowaniu się użytkownika). Naciśnięcie przycisku Podpisz na formatce Przelewy/paczki do akceptacji Infolinia

94 Rysunek 147 Informacje szczegółowe Rysunek 148 Przekazanie przelewu do realizacji Rysunek 149 prawidłowo przekazane zlecenie do realizacji 8.2. Parametryzacja systemu W celu ułatwienia parametryzacji systemu dla Klienta posiadającego więcej niż jedną firmę dodano możliwość zdefiniowania formatu plików importu/eksportu zbiorczo dla wszystkich firm Klienta. Aby tego dokonać należy w trybie Multiuser wybrać opcję Parametryzacja systemu. Wyświetlona zostanie formatka Parametry aplikacji Multiuser, na której poza definiowaniem formatu pliku można również zaimportować jego strukturę. W przypadku użytkownika "Zarządcy" posiadającego dostęp do umów kilku klientów korporacyjnych aplikacja def3000/ceb umożliwia grupowe parametryzowanie formatu plików eksportu/importu danych. Na prezentowanej po zalogowaniu do aplikacji użytkownika "Zarządcy" formatce z listą obsługiwanych przez niego klientów, dostępny jest przycisk Parametryzacja systemu służący do definiowania formatu importowanych plików, w tym dla: przelewów, przelewów ZUS, przelewów podatku, Infolinia

95 przelewów zagranicznych, kontrahentów, listy płac, oraz dla plików eksportowanych, w tym dla: statusów przelewów, wyciągów bankowych, operacji i bieżących, raportu płatności masowych. Format raportu płatności masowych dostępny jest wyłącznie jeśli co najmniej jeden z klientów posiada udostępnioną funkcjonalność płatności masowych w aplikacji BankAdmin a wprowadzone zmiany są zapisywane tylko dla klientów posiadających udostępnioną funkcjonalność płatności masowych. Formatka pozwala określić format każdego z obsługiwanych importów / eksportów. Lista formatów jest identyczna jak podczas parametryzacji w trybie pojedynczego klienta. Przycisk [Zapisz parametry] powoduje zdefiniowane parametry importu/eksportu dla wszystkich klientów danego "Zarządcy". Przed wykonaniem operacji wyświetlany jest komunikat z ostrzeżeniem o treści: "UWAGA: System ustawi zadane parametry formatu importu / eksportu danych u wszystkich Klientów. Czy na pewno chcesz kontynuować?. Rysunek 150 Prezentacja formatki Parametry aplikacji Multiuser 8.3. Nadaj zbiorcze uprawnienia W przypadku, gdy użytkownik "Zarządca" posiada uprawnienia administracyjne u przynajmniej jednego Klienta korporacyjnego, na prezentowanej formatce z liście wyboru klienta dostępny jest przycisk Nadaj zbiorcze uprawnienia. Formularz do grupowego zarządzania uprawnieniami dostępny jest zatem tylko dla "Zarządców" posiadających uprawnienia Administratora u poszczególnych Klientów korporacyjnych. Na liście Klientów korporacyjnych dostępnych do zarządzania uprawnieniami przez "Zarządcę" prezentowani będą tylko ci Klienci korporacyjni (i ich Użytkownicy oraz rachunki), u których "Zarządca" ma prawa Administratora. Jeżeli "Zarządca" nie ma uprawnienia Administratora u danego Klienta korporacyjnego, to ten Klient (i jego Użytkownicy oraz rachunki) nie będą dostępni na tym formularzu dla danego "Zarządcy". Funkcjonalność nadawania uprawnień dla użytkowników została opisana w rozdziale Zarządzanie uprawnieniami użytkowników. Infolinia

96 Rysunek 151 Nadawanie zbiorczych uprawnień Rysunek 152 Nadawanie uprawnień zbiorczych 8.4. Import zbiorczy przelewów w trybie Multiuser W przypadku użytkownika "Zarządcy" posiadającego dostęp do umów kilku klientów korporacyjnych aplikacja def3000/ceb umożliwia wykonanie zbiorczego importu przelewów zwykłych w walucie PLN. Obsługa importu przelewów zwykłych w trybie Multiuser jest analogiczna jak funkcjonalność importu plików z przelewami zwykłymi w przypadku posiadania dostępu do rachunków jednego klienta. Wymagane jest, aby wszyscy klienci, do których "Zarządca" ma nadane uprawnienie Import w sekcji Przelewy (definiowane w opcji Uprawnienia użytkowników) posiadali ustawiony ten sam format importowanych plików. Infolinia

97 Rysunek 153 Rysunek 17 Prezentacja formatki Import przelewu plik do importu Rysunek 154 Prezentacja formatki Import przelewu podsumowanie zaimportowanego pliku 8.5. Dodawanie zbiorczego kontrahenta W przypadku użytkownika "Zarządcy" posiadającego dostęp do umów kilku klientów korporacyjnych na liście wyboru klienta po zalogowaniu dostępny jest przycisk [Dodaj zbiorczego kontrahenta]. Uruchamia on opcję umożliwiającą zarządzanie kontrahentami zbiorczymi. Zbiorczy kontrahent przypisany jest do użytkownika, który go dodał i tylko on będzie mógł go wykorzystywać przy dodawaniu przelewów zbiorczych. Funkcjonalność obsługi kontrahentów zbiorczych obejmuje: wyświetlanie listy kontrahentów zbiorczych, dodawanie kontrahenta zbiorczego, edycja kontrahenta zbiorczego, usuwanie kontrahenta zbiorczego. Rysunek 155 Dodanie zbiorczego kontrahenta Pod listą kontrahentów zbiorczych znajduje się przycisk Powrót, który pozwala wrócić do formatki Wybór klienta. Infolinia

98 Rysunek 156 Wyszukiwanie kontrahentów zbiorczych Przeglądanie kontrahentów zbiorczych możliwe jest w formie listy zwierającej następujące kolumny: Identyfikator - identyfikator kontrahenta zbiorczego, Nazwa - pierwszy wiersz nazwy kontrahenta zbiorczego, Rachunek - numer rachunku kontrahenta zbiorczego. Może być wyświetlona lista wszystkich kontrahentów lub tylko zaczynających się na wybraną literę. Aby wyświetlić kontrahentów: wszystkich - należy kliknąć na nazwę Wszyscy których nazwa zaczyna się od cyfry lub litery należy kliknąć na cyfrę lub literę. Np. 123 TEST, należy kliknąć na cyfrę 1, w przypadku TEST 123 należy kliknąć na T których nazwa zaczyna się od polskich znaków np. Ź należy kliknąć na literę Z, Ć na C itd. których nazwa zaczyna się od znaku, który nie jest literą ani cyfrą &, * należy kliknąć na nazwę Inne Dodawanie kontrahenta zbiorczego Rysunek 157 Dodawanie nowego kontrahenta zbiorczego Rysunek 158 Wyświetlenie kontrahentów zbiorczych W celu dodania nowego kontrahenta zbiorczego należy wybrać odnośnik Nowy kontrahent zbiorczy. Formatka dodawania kontrahenta zbiorczego zawiera następujące pola: Nazwa skrócona - nazwa skrócona kontrahenta zbiorczego, pole wymagane - maks.20 znaków, Nazwa pełna - nazwa pełna kontrahenta zbiorczego, pola wymagane - maks. 4 x 35 znaków, Infolinia

99 Numer rachunku - pełny numer rachunku kontrahenta zbiorczego w formacie NRB (w dopuszczalnym formacie - ze spacjami jako separatorami segmentów rachunku), pole wymagane maks. 34 znaki. Formatka zawiera dodatkowo przyciski: Zapisz - służący do zapisu kontrahenta, Zrezygnuj - rezygnacja z zapisu kontrahenta. Aplikacja, przy zapisie danych z formatki sprawdza poprawność wypełnionych pól. Rysunek 159 Formatka dodawania nowego kontrahenta zbiorczego Edycję kontrahenta zbiorczego lub jego usunięcie można wykonać za pomocą linku Identyfikator na liście kontrahentów zbiorczych. Rysunek 160 Edycja kontrahenta zbiorczego Formatka edycji kontrahenta zawiera dodatkowo przyciski: Zapisz - służący do zapisu modyfikowanego kontrahenta, Zrezygnuj - służący do rezygnacji z modyfikacji kontrahenta, Usuń - służący do przejścia do formatki potwierdzenia usunięcia kontrahenta. Operacja usunięcia kontrahenta zbiorczego wymaga potwierdzenia poprzez przycisk Usuń kontrahenta. Usunięcie kontrahenta zbiorczego nie ma wpływu na dane przelewów, podczas tworzenia których dany kontrahent został użyty. Infolinia

100 Rysunek 161 Usunięcie kontrahenta 8.6. Wykonanie przelewu zbiorczego W przypadku użytkownika Zarządcy posiadającego dostęp do umów kilku klientów korporacyjnych aplikacja def3000/ceb umożliwia wykonanie przelewu zbiorczego. Na prezentowanej po zalogowaniu do aplikacji użytkownika Zarządcy formatce z listą obsługiwanych przez niego klientów, dostępny jest przez przycisk Wykonaj zbiorczy przelew. Po kliknięciu tego przycisku wyświetlane jest okno formularz nowego przelewu zbiorczego zatytułowany Nowe polecenie przelewu zbiorczego. Rysunek 162 Wykonanie zbiorczego przelewu Infolinia Rysunek 163 Formatka nowego polecenia przelewu zbiorczego Formularz nowego przelewu zbiorczego zawiera następujące pola:

101 Rachunek do obciążenia (wymagany wybór co najmniej jednego rachunku) dla pola dostępny jest przycisk Wybierz rachunki do obciążenia. Rysunek 164 Wybór rachunku do obciążenia Po wybraniu przycisku wyświetlona zostanie formatka Wybierz rachunki, na której prezentowane są rachunki wszystkich obsługiwanych przez użytkownika klientów, pogrupowane po nazwie klienta i posortowane po nazwie klienta i NRB rachunku z uwzględnieniem poniższych warunków: użytkownik ma w kontekście klienta uprawnienie do dodawania nowych przelewów, użytkownik ma uprawnienie do obciążania rachunku klienta, użytkownik ma pełnomocnictwo do rachunku nadane w def3000/cb, rachunek prowadzony jest w walucie PLN. Lista rachunków do wyboru prezentuje: nr NRB, nazwy rachunku (własna lub gdy brak - nazwa pobrana z systemu def3000/cb), saldo dostępnych środków oraz walutę. Wyświetlana wartość salda dostępnego odpowiada kolumnie Księgowa kwota dostępna na liście rachunków. Na formatce wyboru rachunku prezentowane są przyciski: Zaznacz wszystkie - zaznacza wszystkie rachunki na liście, Odznacz wszystkie - zdejmuje zaznaczenie z wszystkich rachunków na liście, Zapisz - powoduje zapamiętanie listy rachunków dla formularza przelewu zbiorczego, odświeżenie informacji o liczbie zaznaczonych rachunków na formularzu przelewu zbiorczego oraz zamknięcie formatki wyboru rachunków, Zrezygnuj - zamyka formatkę wyboru rachunków nie powodując zmian w danych formularza przelewu. Droga płatności - - możliwość zdefiniowania sytemu rozliczeniowego, za pośrednictwem którego zostanie zrealizowany przelew. Dostępne są następujące wartości: Przelew Elixir - ELIXIR jest systemem rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów. Przelew Sorbnet - zlecenie płatnicze skierowane do systemu SORBNET jest realizowane za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, poprzez jednoczesne obciążenie rachunku banku dłużnika i uznanie rachunku banku beneficjenta. Za pośrednictwem tego systemu realizowane są wysokokwotowe zlecenia płatnicze. Infolinia

102 Nazwa skrócona kontrahenta - skrócona nazwa kontrahenta, pole tekstowe o długości 20 znaków, pole wymagane tylko w przypadku zaznaczenia checkboxa przy polu Zapisz kontrahenta, Nazwa kontrahenta (wymagane) - pełna nazwa i adres kontrahenta, pole tekstowe o długości 2x70 znaków, pole wymagane, Nr rachunku kontrahenta - numer rachunku kontrahenta w formacie NRB, pole tekstowe o długości 34 znaków, pole wymagane, Kwota - kwota przelewu, pole tekstowe o długości 15 znaków, kwota powinna być podana bez grupowania tysięcy z przecinkiem jako separatorem dziesiętnym np. "1234,56", pole wymagane, Tytułem - tytuł przelewu, pole tekstowe o długości 2x70 znaków, pole wymagane, Data realizacji zlecenia - data realizacji przelewu, pola służące do wprowadzenia daty w formacie RRRRMM- DD, domyślnie data bieżąca, obok pola widnieje przycisk kalendarza ułatwiającego wybór daty, pole wymagane, Zleceniodawca - pole tylko do odczytu prezentujące imię i nazwisko zalogowanego użytkownika. Ponadto na formularzu nowego przelewu zbiorczego prezentowane są przyciski/opcje: Znajdź kontrahenta - przycisk uruchamiający wyszukanie zbiorczego kontrahenta. Jako kryterium wyszukiwania zbiorczego kontrahenta w bazie służą pola do wpisywania danych kontrahenta tj. Nazwa skrócona kontrahenta, Nazwa kontrahenta i Nr rachunku kontrahenta. Po wypełnieniu co najmniej jednego z pól i kliknięciu przycisku Znajdź kontrahenta: jeśli w bazie istnieje dokładnie jeden zbiorczy kontrahent o zadanych parametrach, to jego dane zostaną automatycznie uzupełnione na formatce przelewu zbiorczego, jeśli istnieje kilku zbiorczych kontrahentów o zadanych kryteriach, ich lista pojawi się w nowym oknie i wybranie jednego z nich (przycisk Wybierz) spowoduje ustawienie danych zbiorczego kontrahenta w odpowiednich polach formatki przelewu zbiorczego. Rysunek 165 Wyszukiwanie kontrahenta Infolinia

103 Rysunek 166 Dodanie nowego polecenia przelewu zbiorczego Pokaż nazwę banku - przycisk prezentujący nowe okno z informacją o nazwie banku kontrahenta na podstawie wprowadzonego numeru rachunku kontrahenta, nazwa banku prezentowana jest tylko w przypadku wprowadzenia poprawnego numeru rachunku w formacie NRB, Rysunek 167 Wyświetlenie nazwy banku Zapisz kontrahenta - pole typu checkbox domyślnie zaznaczone po wyświetleniu formularza nowego przelewu zbiorczego. W przypadku wyszukania już istniejącego zbiorczego kontrahenta z wykorzystaniem przycisku [Znajdź kontrahenta] pole to jest automatycznie odznaczane. Zapis kontrahenta zbiorczego w bazie funkcjonuje podobnie jak zapis kontrahenta zwykłego z poziomu formatki przelewu zwykłego tj. w przypadku odnalezienia w bazie dokładnie jednego kontrahenta zbiorczego o takim samym numerze rachunku użytkownik ma możliwość dodania nowego kontrahenta lub edycji danych znalezionego kontrahenta, natomiast w przypadku odnalezienia więcej niż jednego kontrahenta o tym samym numerze rachunku użytkownik jest informowany o tym fakcie i ma możliwość jedynie dodania nowego kontrahenta. Zapisz przelew - przycisk powodujący weryfikację danych przelewu oraz zapis przelewu zbiorczego oraz ewentualne dodanie/edycję kontrahenta zbiorczego (w przypadku zaznaczenia checkboxa przy polu Zapisz kontrahenta). W przypadku, gdy dla co najmniej jednego z wybranych rachunków do obciążenia kwota przelewu zbiorczego przekracza limit jednorazowy na formularzu prezentowany jest komunikat: "Kwota operacji przekracza limit jednorazowy dla co najmniej jednego z rachunków". Wówczas po kliknięciu przycisku Wybierz rachunki do obciążenia na liście rachunków do obciążenia wiersze rachunków, dla których został przekroczony limit jednorazowy, oznaczone będą kolorem czerwonym. Po pomyślnym zapisie przelewu zbiorczego w bazie następuje przekierowanie na formularz nowego przelewu zbiorczego w celu ewentualnego dodania kolejnego przelewu. Zrezygnuj - przycisk powodujący zamknięcie formatki bez zapisu danych. Po poprawnym zapisie przelewu zbiorczego prezentowany jest stosowny komunikat o treści: "Dodano nowe polecenie przelewu". Proces przygotowania przelewów grupowych przez użytkownika "Zarządcę" skutkuje utworzeniem nowych przelewów dla wielu Klientów korporacyjnych jednocześnie. Dalsza obsługa przelewów grupowych jest analogiczna jak w przypadku przelewów definiowanych przez użytkownika posiadającego dostęp do umów jednego klienta korporacyjnego. Infolinia

104 8.7. Import przelewów ZUS W przypadku użytkownika "Zarządcy" posiadającego dostęp do umów kilku klientów korporacyjnych aplikacja def3000/ceb umożliwia wykonanie zbiorczego importu przelewów do ZUS. Obsługa importu przelewów do ZUS w trybie Multiuser jest analogiczna jak funkcjonalność importu plików z przelewami do ZUS w przypadku posiadania dostępu do rachunków jednego klienta. Wymagane jest, aby wszyscy klienci, do których "Zarządca" ma nadane uprawnienie Import w sekcji Przelewy (definiowane w opcji Uprawnienia użytkowników) posiadali ustawiony ten sam format importowanych plików. Rysunek 168 Import przelewów ZUS Rysunek 169 Import przelewów ZUS - wybór pliku Rysunek 170 Widok po poprawnym imporcie przelewów ZUS Klient ma do wyboru opcję zapisz poprawne: przelewy i płatników, zapisz tylko poprawne przelewy, nie zapisuj przelewów i płatników oraz opcję do zaznaczenia dodaj tylko nowych płatników i popraw istniejących i dodaj nowych płatników. Infolinia

105 8.8. Import przelewów podatku W przypadku użytkownika "Zarządcy" posiadającego dostęp do umów kilku klientów korporacyjnych aplikacja def3000/ceb umożliwia wykonanie zbiorczego importu przelewów podatku. Obsługa importu przelewów podatku w trybie Multiuser jest analogiczna jak funkcjonalność importu plików z przelewami podatku w przypadku posiadania dostępu do rachunków jednego klienta. Wymagane jest, aby wszyscy klienci, do których "Zarządca" ma nadane uprawnienie Import w sekcji Przelewy (definiowane w opcji Uprawnienia użytkowników) posiadali ustawiony ten sam format importowanych plików. Rysunek 171 Import przelewów podatków Rysunek 172 Import przelewów podatków - wybór pliku Rysunek 173 Widok po poprawnym imporcie przelewów podatku Klient ma do wyboru opcję zapisz poprawne: przelewy i płatników, zapisz tylko poprawne przelewy, nie zapisuj przelewów i płatników oraz opcję do zaznaczenia dodaj tylko nowych zobowiązanych i popraw istniejących i dodaj nowych zobowiązanych. Infolinia

106 Rysunek 174 Informacja wyświetlana po kliknięciu "Zapisz poprawne przelewy i zobowiązanych" 8.9. Przelewy odrzucone W przypadku użytkownika "Zarządcy" posiadającego dostęp do umów kilku klientów korporacyjnych na liście wyboru klienta po zalogowaniu dostępny jest przycisk Przelewy odrzucone. Uruchamia on funkcjonalność do obsługi zbiorczego raportowania odrzuconych przelewów. Opcja będzie widoczna, jeżeli "Zarządca" posiada uprawnienie Przeglądanie definiowane w opcji Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników w sekcji Przelewy dla przynajmniej jednego Klienta korporacyjnego. W celu wygenerowania raportu z listą odrzuconych przelewów należy określić zakres za jaki mają zostać wyświetlone przelewy. W tym celu należy w polach Data od Data do zdefiniować daty w formacie RRRR MM - DD ( dla pól dostępne są ikonki graficzne z podpowiedzią kalendarza) oraz wybrać przycisk Szukaj. Domyślnie w polach prezentowana jest data bieżąca. Przycisk Powrót umożliwia powrót do formatki z listą klientów obsługiwanych przez użytkownika posiadającego funkcję "Zarządcy". Rysunek 175 Przelewy odrzucone Infolinia

107 Rysunek 176 Widok wyszukiwania przelewów odrzuconych Wyświetlony raport odrzuconych przelewów (zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami wyszukiwania) prezentuje następujące dane: Klient - nazwa pełna klienta, Lp. - nr kolejny przelewu u danego klienta (numeracja dla raportu), Ref. - referencja przelewu, jeżeli przelew stanowił element paczki wyświetlana jest dodatkowo referencja i nazwa paczki, Data przelewu - planowana data realizacji przelewu, Kwota - kwota przelewu wraz z walutą, Rach do obc. - dane rachunku obciążanego: nr NRB rachunku oraz nazwa własna rachunku, Kontrahent - dane odbiorcy przelewu (nazwa, adres, NRB kontrahenta), Tytułem - tytuł przelewu, Przyczyna odrzucenia - przyczyna odrzucenia przelewu. Dane na liście przelewów pogrupowane są po Klientach korporacyjnych i posortowane po dacie przelewu i rachunku. Dla każdego Klienta korporacyjnego prezentowane jest podsumowanie uwzględniające ilość odrzuconych przelewów oraz łączną kwotę odrzuconych przelewów z podziałem na różne waluty przelewów. W raporcie wyświetlane są tylko przelewy z rachunków, do których zarządca posiada uprawnienia do przeglądania. Przycisk Powrót powoduje zamknięcie raportu i powrót do menu wyboru klienta (Multiuser). Przycisk Drukuj umożliwia wygenerowanie raportu z listą przelewów odrzuconych w formacie pdf o nazwie "przelewy_odrzucone_rrr-mm-dd_hh-mm-ss". Raport zawiera odrzucone przelewy spełniające aktualnie ustawione warunki filtrowania. Odnośnik do góry umożliwia przejście na początek listy odrzuconych przelewów. Infolinia

108 Rysunek 177 Przykład wydruku raportu przelewów odrzuconych Wyciągi zbiorcze w trybie Multiuser Użytkownik posiadający funkcję "Zarządcy" ma możliwość wygenerowania listy wyciągów zbiorczych z rachunków grupy Klientów korporacyjnych. Zbiorcze pobieranie wyciągów dostępne jest zarówno w trybie Multiuser jak również w przypadku posiadania dostępu do rachunków jednego klienta (w tym trybie wyświetlenie listy wyciągów ograniczone będzie do rachunków danego klienta korporacyjnego). Listę wyciągów zbiorczych można przygotować za pomocą przycisku Zbiorcze wyciągi prezentowanego na formatce z listą klientów obsługiwanych przez użytkownika posiadającego funkcję "Zarządcy". Rysunek 178 Zbiorcze wyciągi W pierwszym kroku użytkownik dokonuje wyboru rachunków (poprzez wstawienie znacznika) w kontekście danego klienta, dla których mają zostać wygenerowane wyciągi zbiorcze. Lista prezentowanych rachunków danego klienta ograniczona jest do rachunków, do których użytkownik posiada uprawnienia do podglądu wyciągów. Lista Infolinia

109 zawiera numer rachunku, nazwę własną rachunku, kwotę dostępnych środków oraz symbol waluty. Użytkownik ma możliwość wyboru jednego lub więcej rachunków. Lista klientów i ich rachunków wyświetlona jest w formie posortowanego alfabetycznie drzewa Klienci \Rachunki. Rysunek 179 Wyszukiwanie wyciągów zbiorczych Dla formatki Wybierz rachunki dostępne są następujące przyciski funkcyjne: Zaznacz wszystkie - powoduje zaznaczenie wszystkich rachunków u wszystkich wyświetlonych klientów, Odznacza wszystkie - powoduje odznaczenie wszystkich rachunków u wszystkich wyświetlonych klientów, Zapisz - powoduje zapamiętanie listy rachunków dla formularza zbiorczego pobierania wyciągów, odświeżenie informacji o liczbie zaznaczonych rachunków na formularzu zbiorczego pobierania wyciągów oraz zamknięcie formatki wyboru rachunków, Anuluj - zamyka formatkę wyboru rachunków nie powodując zmian w danych formularza pobierania wyciągów zbiorczych. W następnym kroku użytkownik ma możliwość określenia zakresu parametrów eksportu wyciągów poprzez zdefiniowanie: zakresu dat - określenie zakresu daty początkowej (Okres od) oraz końcowej (do) w formacie RRRR-MMDD dla wyeksportowanych operacji, pole Data od domyślnie wypełnione jest datą bieżącą (dla pól istnieje możliwość skorzystania podpowiedzi z ikonki kalendarza), lub określenie liczby dni, z których ma zostać wyeksportowana zbiorcza lista wyciągów (Wyciągi z ostatnich x dni), pole definiujące datę początkową poprzez podanie liczby dni. Okres początkowy to dzień odległy o zadaną liczbę dni do dnia bieżącego. Pole wymagane w przypadku wybrania zakresu definiowanego poprzez liczbę dni. Dopuszczalna wartość to liczba z przedziału 1-999, określenie formatu pliku eksportu wyciągów w polu Format pliku: poprzez wybór wartości: PDF, XLS, XML, Liniowy oraz MT940. W polu Nazwa pliku wyciągu system podstawia automatycznie nazwę dla pliku wyciągu z bieżąca datą oraz godziną z możliwością zmiany nazwy przez użytkownika. Po zdefiniowaniu parametrów eksportu należy wybrać przycisk [Pobierz wyciąg] uruchamiający generowanie pliku wyciągu wg zdefiniowanych parametrów. Po wygenerowaniu użytkownik będzie miał możliwość zapisania pliku z wyciągami na dysku. Wygenerowany plik zostanie spakowany (ZIP). Wyciągi prezentowane są jeden pod Infolinia

110 drugim wraz z nagłówkami. Poniżej zaprezentowano przykładową formatkę z wyciągiem zbiorczym w formacie PDF wygenerowaną w trybie Multiuser. Infolinia Rysunek 180 Wyciąg zbiorczy zapisany w formacie PDF

111 9. Kompatybilność aplikacji z Java 1.7 Dostosowano aplikację GB24 tak aby była kompatybilna z java 1.7 oraz wszystkimi starszymi wydaniami Java. W celu wprowadzenia zmiany konieczne jest zaakceptowanie certyfikatu który pojawi się przy próbie podpisania dyspozycji klikając na Run. Aby czynności tej nie trzeba było wykonywać ponownie należy pozostawić zaznaczony checkbox Always trust content from this publisher. Certyfikat jest podpisany kluczem VeriSign 10. Metryka Dokumentu Rysunek 181 Akceptacja certyfikatu obsługującego Java 1.7 Pełna nazwa Wersja i wydanie Wersja 3.15 v. 2.36A.012N Data wydania Data ostatniej modyfikacji Instrukcja użytkownika aplikacji GB24 zabezpieczonej kartą mikroprocesorową Infolinia

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny)

GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji GB24 (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) Infolinia 1 97 97 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 1. PRZEZNACZENIE APLIKACJI... 5 2. BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24)

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet Tabela funkcji dostępnych w db powernet Funkcja Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków Historia operacji - pełny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 11. Przelewy

Rozdział 11. Przelewy Rozdział 11. Przelewy 11.1. Przelewy Opcja Przelewy umożliwia: Wprowadzanie przelewów (zwykłych, własnych, ZUS i US), Import przelewów z plików o określonym formacie (szczegółowy opis formatów znajduje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl

Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl 81811111 Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl wersja dokumentu 1.2 wersja aplikacji 2.18.01 liczba stron 81 data aktualizacji 2 marca 2010 Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wyciągi Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank WITAMY W SYSTEMIE BAKOWOŚCI INTERNETOWEJ EBANKNET Dziękujemy za wybranie Usługi Bankowości Internetowej ebanknet Polskiego Banku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank 1 / 30 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking...

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24 Przewodnik po usługach bankowości internetowej bswschowa24 Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną obsługą w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 02 http://www.bslosice.pl I. Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu Słownik pojęć: Aplikacja npodpis

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika entrum Usług Internetowych Instrukcja Aplikacji Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 5 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 6 2.1 Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CorpoInterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 0.1 Bydgoszcz, Maj 2006 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu:

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: - brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania - szybszy dostęp do konta bankowego - brak opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK. dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na sierpień 2015 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta

Przewodnik dla Klienta Załącznik Do Umowy UBE Wolin 2013 r. Przewodnik dla Klienta Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja użytkownika) https://www.bswolin.pl Wolin 2013 rok 1 SPIS TREŚCI: Informacje ogólne...3 Konfiguracja...3

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do EBO - aplikacja kliencka oraz migracji kontrahentów i szablonów z KIRI do EBO.

Instrukcja pierwszego logowania do EBO - aplikacja kliencka oraz migracji kontrahentów i szablonów z KIRI do EBO. Instrukcja pierwszego logowania do EBO - aplikacja kliencka oraz migracji kontrahentów i szablonów z KIRI do EBO. Należy zalogować się do systemu EBO danymi z KIRI (login i hasło). W następnym kroku system

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Korporacyjnego

Podręcznik Klienta Korporacyjnego Podręcznik Klienta Korporacyjnego SGB-Bank S.A. i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE...

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Uruchomienie systemu... 4 Rachunki... 6 Szczegóły rachunku... 8 Historia operacji... 9 Przelewy... 12 Nowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Korporacyjnego

Podręcznik Klienta Korporacyjnego Podręcznik Klienta Korporacyjnego SGB-Bank S.A. i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE...

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE. Bank Spółdzielczy w Strykowie. Instrukcja użytkownika Klienci Korporacyjni

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE. Bank Spółdzielczy w Strykowie. Instrukcja użytkownika Klienci Korporacyjni Załącznik do uchwały Zarządu BS w Strykowie z dnia 27.01.2009 r. Nr 4/4/2009 Bank Spółdzielczy w Strykowie CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRYKOWIE Instrukcja użytkownika Klienci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego

Podręcznik Klienta Indywidualnego Podręcznik Klienta Indywidualnego SGB-Bank S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE... 4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Instrukcja Użytkownika Spis treści Spis treści...2 1Opis systemu...4 2Logowanie do systemu:...4 3Panel podatnika...6 4Ustawienia konta...7 5Zakończenie

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wiadomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CorpoInterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 0.1 Bydgoszcz, Lipiec 2006 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1... 1-1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1-1 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1-1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców

MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców GETIN NOBLE BANK S.A. MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców Paweł Ołubek Główny Specjalista, Departament Obsługi Sektora Publicznego Warszawa, wrzesień/październik 2015 r. GETIN BANK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza edycja przelewów

Zbiorcza edycja przelewów Rozdział 11 Przelewy 11.12. Zbiorcza edycja przelewów Tylko przelewy nowe, wprowadzone do systemu mogą zostać zmodyfikowane. W celu zmodyfikowania przelewów należy zaznaczyć na liście przelewy o statusie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH

DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH Spis treści Artykuł I. Rejestracja użytkownika / Autoryzacja zleceń... 5 Sekcja 1.01 Autoryzacja zleceń... 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo