"Our primary aim is to build WW1 aircraft, engines and propellers to the same exacting standards they were originally made over 90 years ago.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Our primary aim is to build WW1 aircraft, engines and propellers to the same exacting standards they were originally made over 90 years ago."

Transkrypt

1 THE VINTAGE AVIATOR LTD. The Vintage Aviator Ltd. (TVAL) was established a little over 8 years ago to recreate aircraft from the Great War. "Our primary aim is to build WW1 aircraft, engines and propellers to the same exacting standards they were originally made over 90 years ago." We endeavour to maintain absolute authenticity with the original design by working from historic factory drawings or reverse engineering surviving examples. We construct both airworthy and static aircraft for museum display and private collections. The Vintage Aviator Ltd.(TVAL) Gained CAA approval and was issued it s Part 148 Manufacturing Organisation Certificate on May 10, TVAL has been working closely with the NZ CAA to fulfil it s obligations as a certified aircraft manufacturer. It is probably unique within the world aviation community due to the fact that it solely manufactures airworthy aircraft from the period. We work under strict CAA mandates, codes and systems, and CAA regularly audits our systems and procedures. Safety is paramount. TVAL staff have a great deal to be proud of, a state of the art manufacturing facility coupled with an ICAO Aircraft Manufacturing approval. These two remarkable achievements emphasize our commitment to engineering excellence and technical innovation. We are using the most modern technology to reproduce the most accurate aircraft reproductions from a bygone era. TVAL has a staff of some 40 technicians who work at the two main facilities in New Zealand, in Wellington and at Hood aerodrome in Masterton, where the company s aircraft are hangared. Our staff engineers and workers are capable of every imaginable aspect of aircraft and engine construction. Our most valuable resource is our skilled craftsmen - specialized woodworkers, welders and machinists, and people experienced in the complexities of fabric covered aircraft. This is the first time since WW1 that these aircraft are being produced in a factory setting, although we utilise the most modern CNC and CAD technology to increase accuracy and reduce labour costs. Working relationships with other restoration facilities and museums in Europe, Australia, Canada and in the USA assists TVAL in sourcing information as well as technical data and original parts for duplication and reproduction. As an added benefit of reproducing parts exactly as they were, we can then help others by supplying missing parts for display engines in museums or to assist other organizations that may require replacement parts, if parts are redesigned this interchangeability is lost. In essence we are preserving the technology. Our first project was the construction of four RAF SE.5a fighters, three of which are airworthy and powered by original Hispano Suiza engines, the fourth aircraft is part of a striking theatrical diorama at the Aviation Heritage Centre, Omaka, New Zealand. In addition to aircraft and engines, TVAL manufactures replica machine guns and life-like mannequins for museum display, this enables us to create captivating scenes and depict actual events. TVAL has received numerous achievement awards including a Meritorious Service award from The Royal Aeronautical Society for work done in restoring and reconstructing historical aircraft and presenting them and their history to the public for future generations to enjoy.

2 The Engineering capability of our workshop is continually challenged as these projects have shown, but this only acts as a stimulus to improve and develop new techniques. The German Albatros DVa of which no blueprints were available would cause us to take a new approach to aircraft building. Collaborating with the Canberra War Memorial Museum in Australia, which has one of the two remaining Albatros DVa s in the world, TVAL pioneered a way to create digital models and drawings using an optical scanner to reverse engineer an entire aircraft. TVAL invested a great deal in research and design to create the digital model that would be the basis for the extensive tooling, jigs and fixtures required to produce the complex Albatros design. The scope of these projects is hard to imagine until you consider the number of parts and accessories needed to complete each one and the diverse skills possessed by the people at TVAL. We produce the entire airframe including metal bracketry, wire wheels, instruments, wooden components, hardware, fasteners, spliced cables, wicker seats, fuel and oil tanks, radiators, propellers and even the entire engine if necessary! We have done extensive research on the unique printed Lozenge fabric used to cover many German aircraft and have produced our own for use on aircraft such as the Fokker DVll and Albatros Dva and LFG Roland. In the past it was generally accepted that one could only build an accurate reproduction aircraft if you could find an engine to power it with, TVAL changed that way of thinking when they began building reproduction engines in addition to aircraft. So far TVAL has recreated ten different Great War aero engines. The RAF1a engine was the first to be completed, tested installed in various BE.2 reproductions, then several new build rotary engines have been completed such as the Oberursel UR2, LeRhone 110, Gnome 11 and Bentley BR2. The German Oberursel UR2 is a 9 cylinder air cooled engine of 120 HP that rotates with the propeller and is quite unusual by modern standards but was widely accepted during the first World War, the Bentley is the culmination of rotary engine design and the last rotary engine used by the RFC. Our engineers look after, and operate, the WW1 aircraft owned by the Aviation Heritage Trust. In addition to manufacturing exact reproductions of First World War aircraft TVAL operates an extensive collection of reproduction, replica, and original aircraft. four original airworthy WW1 aircraft are regularly flown in TVAL displays, the Bristol F2b, AVRO 504k, RAF Be.2F and Hanriot HD1, another five original aircraft are part of the collection but not airworthy at this time, the Caproni CA.22, DeHavilland DH4, Sopwith Camel, Farman 141 and a second Bristol F2b. Aircraft of the collection are often hired for the making of films and historical documentaries and we are active in the production of movie props such as the Curtis Helldiver used in the remake of King Kong, and the Avro Lancasters for the film Dambusters.

3 Gene DeMarco The Vintage Aviator Ltd. 58 Kemp Street Kilbirnie Wellington 6022 New Zealand

4 Firma Vintage Aviator Ltd. (TVAL) powstała nieco ponad 8 lat temu, aby odtwarzać samoloty z okresu Wielkiej Wojny. Naszym głównym celem jest budowanie samolotów pierwszowojennych, silników i śmigieł w oparciu o te same standardy, według których były one oryginalnie wykonywane ponad 90 lat temu. Staramy się zachować absolutną autentyczność pierwotnych projektów poprzez pracę w oparciu o historyczne rysunki fabryczne lub dzięki inżynierii odwrotnej zachowanych przykładów. Budujemy zarówno statki powietrzne zdolne do lotu jak i statki statyczne do prezentowania w muzeach oraz kolekcjach prywatnych. Vintage Aviator Ltd. (TVAL) zyskał aprobatę CAA i przyznano mu certyfikat 148 dla Organizacji Produkcyjnej (Part 148 Manufacturing Organisation Certificate) 10 maja 2007 roku. TVAL ściśle współpracuje z NZ CAA by wywiązać się z obowiązków certyfikowanego producenta samolotów. Najprawdopodobniej nasza firma jest unikalna w światowej społeczności lotniczej ze względu na fakt, że produkuje zdolne do lotu statki powietrzne wyłącznie z okresu Pracujemy zgodnie z rygorystycznymi standardami, kodami i systemami stosowanymi przez CAA, która regularnie audytuje nasze systemy i procedury. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pracownicy TVAL mają wiele powodów do dumy, rozwój zakładu produkcyjnego połączył się z zatwierdzeniem produkcji statków powietrznych przez ICAO (International Civil Aviation Organization Międzynarodowa Organizacja ds. Lotnictwa Cywilnego). Te dwa znaczące osiągnięcia podkreślają nasze zaangażowanie w inżynieryjną doskonałość i techniczną innowacyjność. Używamy najnowocześniejszych technologii aby stworzyć jak najbardziej dokładne repliki samolotów z minionej epoki. TVAL zatrudnia około 40 techników, którzy pracują w dwóch głównych zakładach w Wellington w Nowej Zelandii oraz na lotnisku Hood w Masterton, gdzie hangarowane są samoloty firmy. Nasi inżynierowie i pracownicy znają każdy możliwy aspekt budowy samolotów i silników. Naszym najcenniejszym zasobem są nasi wykwalifikowani rzemieślnicy - wyspecjalizowani stolarze, spawacze i ślusarze, a także ludzie z doświadczeniem w złożoności samolotów pokrytych tkaninami. Samoloty te są produkowane w warunkach fabrycznych po raz pierwszy od I wojny światowej, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii CNC i CAD by zwiększyć precyzję i zmniejszyć koszty pracy. Kontakty z innymi placówkami konserwatorskimi i muzeami

5 w Europie, Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych pomagają TVAL w pozyskiwaniu informacji oraz danych technicznych i oryginalnych części do konstruowania replik. Dodatkową korzyścią z odtwarzania części dokładnie takimi jakie były jest to, że możemy pomóc innym poprzez dostarczenie brakujących części do silników wystawionych w muzeach lub wesprzeć inne organizacje, które mogą potrzebować części zamiennych. Jeżeli części są przeprojektowywane, ta możliwość wymiany zostaje utracona. W istocie rzeczy, chronimy oryginalną technologię. Naszym pierwszym projektem była budowa czterech myśliwców RAF SE.5a, z których trzy są zdatne do lotu i napędzane oryginalnym silnikiem Hispano Suiza. Czwarty samolot jest częścią zadziwiającej teatralnej dioramy w Aviation Heritage Centre w Omaka w Nowej Zelandii. Oprócz samolotów i silników, TVAL produkuje repliki karabinów maszynowych i manekiny jak żywe na potrzeby wystaw muzealnych, co pozwala nam tworzyć wciągające sceny, przedstawiające rzeczywiste wydarzenia. TVAL otrzymał wiele odznaczeń i nagród, w tym Meritorious Service przyznaną przez The Royal Aeronautical Society za wkład w odbudowę i rekonstrukcję historycznych samolotów i prezentację ich oraz ich historii ludziom, tak by mogły cieszyć przyszłe pokolenia. Jak wykazały dotychczasowe projekty, zdolności inżynierskie naszego warsztatu są nieustannie wystawiane na próbę, ale działa to tylko jako bodziec do poprawy i rozwoju nowych technik. Niemiecki Albatros Dva, którego żadne plany nie były zachowane zmusił nas do nowego podejścia do budowy samolotów. Współpracując z War Memorial Museum w Canberra w Australii, które posiada jeden z dwóch istniejących Albatros Dva na świecie, TVAL w pionierski sposób stworzył cyfrowy model i rysunki za pomocą skanera optycznego przeprowadzając inżynierię odwrotną całego samolotu. TVAL wiele zainwestowało w badania i projektowanie aby stworzyć cyfrowy model, który będzie podstawą do rozległego użycia narzędzi, przyrządów i urządzeń niezbędnych do wytworzenia złożonej konstrukcji Albatrosa. Zakres tych projektów jest trudny do wyobrażenia, dopóki nie weźmie się pod uwagę liczby części i akcesoriów potrzebnych do wykonania każdego z nich i różnorodnych umiejętności posiadanych przez ludzi pracujących w TVAL. Produkujemy cały płatowiec elementy konstrukcyjne i pokrycie, koła szprychowe, przyrządy, części drewniane, osprzęt, elementy łączące, plecione linki stalowe, fotele wiklinowe, zbiorniki paliwa i oleju, grzejniki, śmigła, a nawet cały silnik w razie potrzeby! Zrobiliśmy dokładne badania unikalnej tkaniny drukowanej we wzór zwany lozengą używanej do pokrycia wielu niemieckich samolotów

6 i wyprodukowaliśmy naszą własną do użycia w samolotach takich jak Fokker D.VII, Albatros D.Va czy LFG Roland. W przeszłości było to ogólnie przyjęte, że można było zbudować dokładną replikę samolotu tylko po znalezieniu dla niej oryginalnego silnika. TVAL zmienił ten sposób myślenia, gdy oprócz budowy replik samolotów rozpoczął budowę replik silników. Dotychczas TVAL odtworzył dziesięć różnych silników lotniczych Wielkiej Wojny. Pierwszym ukończonym był silnik R.A.F. 1a, przetestowany i zainstalowany w różnych replikach BE.2. Następnie zostało zbudowanych kilka silników rotacyjnych, takich jak Oberursel UR2, LeRhone 110, Gnome 11 i Bentley BR.2. Niemiecki Oberursel UR2 jest chłodzonym powietrzem, 9-cylindrowym silnikiem o mocy 120 KM. Jest to silnik rotacyjny, w którym cylindry obracają się wraz ze śmigłem, co jest dość nietypowe jak na współczesne standardy, ale było powszechnie stosowane podczas pierwszej wojny światowej. Bentley był najdoskonalszym i zarazem ostatnim modelem silnika rotacyjnego wykorzystywanym przez RFC. Nasi inżynierowie opiekują się i zapewniają sprawne działanie samolotów z I wojny światowej należących do Aviation Heritage Trust. Oprócz produkcji wiernych replik samolotów z I wojny światowej TVAL posiada własny park samolotów (repliki i oryginalne samoloty z I wojny światowej). Maszyny regularnie latające podczas pokazów TVAL to: Bristol F.2B, Avro 504K, RAF Be.2F i Hanriot HD1. Kolejne pięć samolotów to oryginalne, ale obecnie niezdatne do lotu egzemplarze typów Caproni CA.22, DeHavilland DH.4, Sopwith Camel, Farman 141 i drugi Bristol F2b. Samoloty z kolekcji są często wynajmowane na potrzeby filmów fabularnych oraz historycznych filmów dokumentalnych. Bierzemy również czynny udział w produkcji rekwizytów filmowych, takich jak Curtis Helldiver użytego w remake'u King Konga i Avro Lancasterów dla filmu Dambusters. Gene DeMarco The Vintage Aviator Ltd. 58 Kemp Street Kilbirnie Wellington 6022 New Zealand

ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A.

ART of MINING. Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem Zarządu KOPEX S.A. ART of MINING BIULETYN INFORMACYJNY GRUPY ZZM-KOPEX, WYDANIE SPECJALNE - WRZESIEŃ 2009 Kopex na międzynarodowych rynkach górniczych Rynki górnicze są trudniejsze Rozmowa z Marianem Kostempskim, prezesem

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

CELE Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy

CELE Krótkoterminowy Średnioterminowy Długoterminowy 1 2 O PGZ Jesteśmy ludźmi pełnymi pasji, wizji i energii. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i nabytych kompetencjach tworzymy jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata, który ma ambicję

Bardziej szczegółowo

Przestrzenna dokumentacja obiektów muzealnych

Przestrzenna dokumentacja obiektów muzealnych WIRTUALNE MUZEUM Przestrzenna dokumentacja obiektów muzealnych Marek Grzyb W niniejszym artykule chciałbym zaprezentować korzyści i problemy, jakie dla archiwizacji i prezentacji obiektów muzealnych niesie

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

NAUKA SCIENCE. Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie

NAUKA SCIENCE. Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie NAUKA SCIENCE Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures Wykorzystanie technologii skanowania 3D w konserwacji obiektów

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

International Conference Archaeological Heritage - Methods of Education and Popularization Warsaw, Poland, 1-3 December, 2011

International Conference Archaeological Heritage - Methods of Education and Popularization Warsaw, Poland, 1-3 December, 2011 International Conference Archaeological Heritage - Methods of Education and Popularization Warsaw, Poland, 1-3 December, 2011 Abstracts Międzynarodowa Konferencja Dziedzictwo archeologiczne - formy edukacji

Bardziej szczegółowo

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SERWIS DLA ENERGERTYKI SERVICE FOR POWER SECTOR Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SPIS TREŚCI / CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION...5 STRUKTURA SPRZEDAŻY DYWIZJI ENERGETYKI W POLSCE SALES ORGANIZATION OF POWER

Bardziej szczegółowo

Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry

Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem Studio of Educational Programs and Cooperation with Industry Partnerzy / Partners Organizatorzy / Organizers Wydział Architektury i Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our Way Jak zmienia się region dzięki Funduszom Europejskim How the region is changing thanks to European Funds Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.pl PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE environment Forma to Wynik zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR Kreatywny Tallinn w kierunku zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D

700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 07 700,000 cubic yards Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D Steel recycling Robotic productivity Produktywność dzięki robotyce Education is key Myanmar

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-004/10.

POIG.05.02.00-00-004/10. Polskie Red Doty organizator: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej kuratorka: prof. Czesława Frejlich koordynatorki: Gabriela Rzepecka / UP RP Karolina Badzioch-Brylska / UP RP projektanci wystawy:

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy / Warszawa 2010 exhibition catalogue / Warsaw 2010 Wystawa została zorganizowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach kluczowego projektu Zaprojektuj Swój Zysk. Poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

Katalog usług services

Katalog usług services Katalog usług services CZTERY NOWOCZESNE ANODOWNIE FOUR MODERN ANODIZING LInes GiętarkA do profili aluminiowych Bending urządzenia do obróbki mechanicznej profili aluminiowych Mechanical processing linie

Bardziej szczegółowo

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013) How we used structural funds for science (2007-2013) spis treści table of

Bardziej szczegółowo

Niemcy - autogaz. Dual-fuel gasoline / LPG engine of Renault. Przyszłość auto-gazu - silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa

Niemcy - autogaz. Dual-fuel gasoline / LPG engine of Renault. Przyszłość auto-gazu - silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa Wind / LNG a New Tack for Ship Design Przyszłość auto-gazu - silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa Dual-fuel gasoline / LPG engine of Renault Kooperation zwischen BRC und Kia Italien PHOTO - Acura Press

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę

Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 06 Sweet! Cane optimization Optymalizacja trzciny Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę Fire under control Preserving cultural landscape Zarządzanie

Bardziej szczegółowo