KOMUNIKATY MIDI. !" # $ % & ' ( & #)*) ' +, -# ' +. / ' + ' +012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKATY MIDI. !" # $ % & ' ( & #)*) ' +, -# ' +. / ' + ' +012"

Transkrypt

1 KOMUNIKATY MIDI.!" # $ % & ' ( & #)*) ' +, -# ' +. / ' + ' & 4 56 &78987 & 6:4: :4 ;5 76 < /785 &7787 ;5 & && = 56 #)*) 877 & 7 & 5 & :& #)*)5 &8:& & 764 & 7;898 & & &7 &6 4 7 ;8 8 & ; 8 : & &7 & ;: :& % #)*)&56 :4 & 48, 48; 4>7> &6 4)7 &6&; :8& ; 6 &7 &8:&& 6 #)*):7 :4 && :7 4 4 : #)*)! 1

2 # $%$%&& &7/&#)*)& :4578& ; ''( ')* " ;?A# %:; &8:&6 8 &.0C1D6&!#)*)5!: #68478 & ;.0C1.0C&8; /& ;& / ;*.5 &&7;8 ; ;8; ;; *;/ 67/5 &7AE+B=.F23G"0B5 *).,+B,)+G58:6/ D &7 8&77 7 4H +, -)..)+/ % & 8&7H +,I8.0C I/ & J# I/ &7 #)*)5 64#)*) &78 I/ &6 &7 &A K" : &7; & /);:4 :4 &7& :/ && G &8:&& & E;5 # 2.0.)I :4 /: #.? +/I!.0C A;4.0C& / 8 6 &6 ; & 6, 64 7 &7 & "# 4H +,/&/+,1 +/ '0: 56& 5'FI ; ; LJJ "#7 LJ 8"# 2

3 .0C8.0C &7 & &7 8&7/HJ555555$5'5M5N535 5A5*505FG 8 8 :!#)*) #)*)" && 56& 6; 2 $ #)*)( #)*) $F & &!5 &7 & 6 & ; $I '( 2 & $3%& % ; & ; #)*) : H '44I785! / &8 : &77 5 & 4 && ' I / &8 : &77 5 & 7::7 ( &::4 6::8 & &785')6 '44 7 && &7&7&& 4'76-)8'7'7'9)- 6'7'7':I 985 &60/7 & / &8& 5 &&:4 ; 7);- <'I #)*) : 5 5& / & & & :7 / &*& 67 ;JN2 ; &&8 7<7;- <')8-)8 7' )87'')8=6'I 7& &7 J5 & & &; ;- ')7'7'I ;98 : 3

4 &8 ; 6->' '7)86--''))8'>' '7I :; 8&7; 2# & $3?& H )% 44IJ(7 98&7 * 8; 6 & &6 : & : ); 7)'7I= ; && 5 56&&7 :4J :( & 7?6); 7)I% 7? & 5 #)*) 7&: #)*) )'44I&7; ; ( &8 :J 22 & ;$.7 ;'% ;& :/ (6 8 &+#G)564 &7 / O#+G+ +#G): &? & ; ;% &;; & H '78I++5G & 5 & ;8; ;)&6:4 7 /& &856 & ; ;$I5 6 7 ; ; & &:&:,&6 '78#I++5#+/&& & &/& 6 4 & &77&( & )'782I++/5 ; & ; 7( 6 &74 /D &8:& #)*) '78AI++/5# 7 >#>&; ; G 6 64&98 4

5 6&8 &8 8&7;H '44I&7+ :J ' I&7+ : J - 6'I$&7/ :J & 5& 4 * ; :& >#> &7 :46 ; )- 6'I'(7 / : &J & % 98 6 #)*) ; ;G::55 98 &7& 7 D 7&7 ; :!D6: 7 :: JJ587 4 &8:%8 6:4 ;7!64 56& & &6 8 &7 :; ;; :!:8 J '% :'&(8: & &7D &;! &&8:&5 8 &7 :J$M '5;?' &!5?' & &76& 6& 8& : ) & & ' &' % &:8 &;!& 8&:!6'7J$+J & #. 5 $ &2. ( # #. J7 &2. $N' $$N74 77(7&8 :J JI$5 7 :' $I' ;N$N & 5 ; & ; ; (:;646 BG GBGBG & ;/ ; / &#)*)GBG & / &#)*)+ 56; ; ; : 5

6 Kanałowe Kontrolery MIDI Nr. Nazwa kontrolera Działanie kontrolera 0 Bank Select Wybór banku brzmienia,. 1 Modulation Wheel 2 Breath Controller 3 Niezdefiniowany Niezdefiniowany Modulacja dwiku (głboko - wibrato), Efekt szumu powietrza w instrumentach dtych, 4 Foot Controller Nony pedał głonoci, 5 Portamento Time 6 Data Entry 7 Main Volume, Channel Volume 8 Balance 9 Niezdefiniowany Niezdefiniowany 10 Pan, Panpot 11 Expression Controller 12 Effect Control 1 13 Effect Control 2 14, 15 Niezdefiniowane Niezdefiniowane General Purpose Controllers Niezdefiniowane Niezdefiniowane 32 Bank Select 33 Modulation Wheel 34 Breath Controller 35 Niezdefiniowany Niezdefiniowany 36 Foot Controller Szybko osigania przez nut zadanej wysokoci, Przekazywanie wartoci do kontrolerów RPN i NRPN, Ustawienie głonoci kanału MIDI, warto Ustalenie równowagi natenia dwiku na lewy i prawy kanał stereofoniczny, Umiejscowienie dwiku w panoramie pomidzy lewym i prawym głonikiem kanałów stereofonicznych, Ekspresja dwiku. W praktyce regulacja głonoci kanału niezalenie od kontrolera 7, Pierwszy kontroler efektów dla efektu okrelonego przez producenta instrumentu, Drugi kontroler efektów dla efektu okrelonego przez producenta instrumentu, Kontrolery uniwersalne o zastosowaniu podanym przez producenta sprztu, warto Jak kontroler 0 - ustawienia dokładne (LSB),. Jak kontroler 1 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 2 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 4 - ustawienia dokładne (LSB), 37 Portamento Time Jak kontroler 5 - ustawienia dokładne (LSB), 6

7 38 Data Entry 39 Main Volume, Channel Volume 40 Balance 41 Niezdefiniowany Niezdefiniowany 42 Pan, Panpot 43 Expression Controller 44 Effect Control 1 45 Effect Control 2 46, 47 Niezdefiniowane Niezdefiniowane General Purpose Controllers Niezdefiniowane Niezdefiniowane 64 Damper Pedal, Sustain 65 Portamento 66 Sustenuto 67 Soft Pedal 68 Legato Footswith 69 Hold 2 Jak kontroler 6 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 7 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 8 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 10 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 11 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 12 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 13 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler ustawienia dokładne (LSB), Przedłuanie trwania nuty, wybrzmiewania. Nuty wybrzmiewaj dłuej o pewn warto czasow. Wyłczony dla warto 0-63 lub włczony Włczanie lub wyłczanie efektu płynnego wchodzenia na zadan wysoko nuty. Wartoci 0-63 lub Włczenie wyłczenie wybrzmiewania nuty, przy czym wybrzmiewanie trwa tak długo jak długo jest włczony efekt. Wartoci 0-63 i Tłumienie wybrzmiewania dwiku. Włczenie i wyłczenie Efekt legato. Wyłczony dla wartoci 0-63 i włczony dla Dodatkowy przełcznik podtrzymujcy trwanie dwiku. 70 Sound Controller 1 (Variation) Wariacja efektowa. Warto Sound Controller 2 (Timbre) 72 Sound Controller 3 (Release Time) 73 Sound Controller 4 (Attack Time) Rodzaj barwy dwiku uzyskiwany przez zmian rezonansu. Wartoci w przedziale Czas zanikania fazy Release (po puszczeniu klawisza). Wartoci w przedziale Czas trwania fazy Attack - od nacinicia klawisza do uzyskania zamierzonej głonoci. Warto kontrolera w przedziale

8 74 Sound Controller 5 (brightness) Sound Controller 6-10 Niezdefiniowane General Purpose Controller Portamento Control Niezdefiniowane Niezdefiniowane Barwa dwiku realizowana zmiennym filtrem dolnoprzepustowym. Wartoci kontrolera w przedziale Dodatkowe kontrolery uniwersalne o przeznaczeniu podanym przez producenta sprztu. Osiganie wysokoci dwiku do zadanej nuty. Wartoci kontrolera jest nr nuty. 91 Effects 1 (Reverb) Głboko pogłosu. Warto kontrolera Effects 2 (Tremolo) Głboko efektu Tremolo - modulacja amplitudy. Warto od 0 do Effects 3 (Chorus) Głboko efektu churalnego Chorus Effects 4 (Celeste, variation) Głboko efektu Celeste lub Variation Effects 5 (Phaser) Głboko efektu Phaser Data Entry +1, Data Increment 97 Data Entry -1, Data Decrement Non-Registered Parametr Number LSB Non-Registered Parametr Number MSB Zwikszanie o 1 wartoci komendy przekazanej przez kontrolery RPN i NRPN Zmniejszenie o 1 wartoci komendy przekazanej przez kontrolery RPN i NRPN Młodszy bajt polecenia NRPN Starszy bajt polecenia NRPN Registered Parametr Number LSB Młodszy bajt polecenia RPN Registered Parametr Number MSB Starszy bajt polecenia RPN Niezdefiniowane Niezdefiniowane 120 All Sound Off Zakoczenie wybrzmiewania nut. Warto Reset All Controllers Zerowanie wszystkich kontrolerów. Warto Local Control On/Off Kontroler wyłczajcy klawiatur lokaln. 0=Off, 127=On. 123 All Notes Off Zakoczenie odtwarzania nut. Warto Omni Mode Off Wyłczenie trybu pracy Omni. Warto Omni Mode On Włczenie trybu pracy Omni. Warto Poly Mode On/Off Przełczanie pomidzy trybami pracy Poly. Warto od 0 do liczby okrelajcej liczb uywanych kanałów. 127 Poly Mode On Włczenie trybu pracy Poly. Warto 0. G ; ; #)*)) 6 8; : & #)*)?#)*)) 2 6 & "#5K"".& 8

9 ;77 D6 :& 45&6 & & B> # 7/ &8 ;( ; &&8$;M! 6&+!&7/98;&5 & 8 5 &! &7 % 9& : & A8:6 4 / & 6& && :46& 86&; ( > >&: & 6 4 > ;>=; ; &56 7&77( &8:& 6 :4>01>(>>& 5 & > ;>(># H H,> / &44 Grupa PIANO - pianina i fortepiany 0 Acoustic Grand fortepian koncertowy 1 Bright Acoustic pianino 2 Electric Grand fortepian elektryczny 3 Honky-Tonk pianino country 4 Electric Piano 1 pianino elektryczne 1 5 Electric Piano 2 pianino elektryczne 2 6 Harpsichord klawesyn 7 Clavinet klawikord Grupa CHROMATIC PERCUSSION - perkusja chromatyczna 8 Celesta celesta 9 Glockenspiel dzwon 10 Music Box pozytywka 11 Vibraphone wibrafon 12 Marimba marimba 13 Xylophone ksylofon 14 Tubular Bells dzwony rurowe 15 Dulcimer cymbały 9

10 Grupa ORGAN - instrumenty organowe 16 Drawbar Organ (Hammond) organy Hammonda 17 Percussive Organ organy perkusyjne, jazzowe 18 Rock Organ organy rockowe 19 Church Organ organy kocielne 20 Reed Organ organy stroikowe 21 Accordion akordeon 22 Harmonica harmonijka ustna 23 Tango Accordion bandoneon, akordeon do tanga Grupa GUITAR - Gitary 24 Nylon String Guitar gitara klasyczna, struny nylonowe 25 Steel String Guitar gitara klasyczna, struny metalowe 26 Electric Jazz Guitar gitara elektryczna jazzowa 27 Electric Clean Guitar gitara elektryczna, czyste brzmienie 28 Electric Muted Guitar gitara elektryczna, struny stłumione 29 Overdriven Guitar 30 Distortion Guitar 31 Guitar Harmonics flaolet gitarowy Grupa BASS - Instrumenty basowe 32 Acoustic Bass bas akustyczny brzmienie gitary przesterowane z efektem Overdriven brzmienie gitary przesterowane z efektem Distortion lub Fuzz 33 Electric Bass (Finger) gitara basowa elektryczna grana palcami 34 Electric Bass (pick) gitara basowa elektryczna grana kostk 35 Fretless Bass gitara basowa bezprogowa 36 Slap Bass 1 gitara basowa, struny uderzane kciukiem - Klang 1 37 Slap Bass 2 gitara basowa, struny uderzane kciukiem - Klang 2 38 Synth Bass 1 bas syntetyczny 1 39 Synth Bass 2 bas syntetyczny 2 Grupa SOLO STRINGS - smyczkowe solowe 40 Violin skrzypce 41 Viola altówka 10

11 42 Cello wiolonczela 43 Contrabass kontrabas 44 Tremolo Strings sekcja smyczkowa tremolo 45 Pizzicato Strings 46 Orchestral Harp harfa orkiestrowa 47 Timpani kotły orkiestrowe Grupa ENSEMBLE - Brzmienia zespołowe 48 String Ensemble 1 49 String Ensemble 2 sekcja smyczkowa pizzicato, struny skrzypiec szarpane palcami sekcja smyczkowa 1, czas nabrzmiewania normalny (szybki) sekcja smyczkowa 2, czas nabrzmiewania dłuszy (powolny) 50 Synth Strings 1 sekcja smyczkowa 1, brzmienie syntetyczne 51 Synth Strings 2 sekcja smyczkowa 2, brzmienie syntetyczne 52 Choir Aahs chór piewajcy "Ach" 53 Voice Oohs głos piewajcy "Ooch" 54 Synth Voice głos syntetyczny 55 Orchestra Hit tutti orkiestrowe Grupa BRASS - Instrumenty dte blaszane 56 Trumpet trbka 57 Trombone puzon 58 Tuba tuba 59 Muted Trumpet trbka z tłumikiem 60 French Horn leny róg 61 Brass Section sekcja dta 62 Synth Brass 1 sekcja dta 1, brzmienie syntetyczne 63 Synth Brass 2 sekcja dta 2, brzmienie syntetyczne Grupa REED - Instrumenty dte stroikowe 64 Soprano Sax saksofon sopranowy 65 Alto Sax saksofon altowy 66 Tenor Sax saksofon tenorowy 67 Baritone Sax saksofon barytonowy 68 Oboe obój 69 English Horn róg angielski 11

12 70 Basson fagot 71 Clarinet klarnet Grupa PIPE - Instrumenty dte piszczałkowe 72 Piccolo flet piccolo 73 Flute flet poprzeczny 74 Recorder flet prosty 75 Pan Flute fletnia Pana 76 Blown Bottle dwik dmuchania w butelk 77 Skakuhachi flet japoski 78 Whistle gwizdek 79 Ocarina okaryna Grupa SYNTH LEAD - syntezatory wiodce 80 Lead 1 square syntezator 1, generator fali prostoktnej 81 Lead 2 sawtooth syntezator 2, generator fali piłokształtnej 82 Lead 3 calliope syntezator 3 kaliope (organe parowe) 83 Lead 4 chiff syntezator 4 Chiff 84 Lead 5 syntezator 5, brzmienie metaliczne 85 Lead 6 voice syntezator 6, głos, chór anielski 86 Lead 7 fifths syntezator 7, kwintowy 87 Lead 8 bass+lead syntezator 8, bas+głos wiodcy Grupa SYNTH PAD - syntezatory podkładowe 88 Pad 1 new age syntezator podkładowy 1, "nowa era" 89 Pad 2 warm syntezator podkładowy 2, ciepłe brzmienie 90 Pad 3 polysynth syntezator podkładowy 3, wielobrzmieniowy 91 Pad 4 choir syntezator podkładowy 4, chór 92 Pad 5 bowed syntezator podkładowy 5, smyczkowy 93 Pad 6 matallic syntezator podkładowy 6, brzmienie metaliczne 94 Pad 7 halo syntezator podkładowy 7, brzmienie pogłosowe 95 Pad 8 sweep syntezator podkładowy 8, "zamiatajcy" Grupa SYNTH EFFECTS - brzmienia i efekty syntetyczne 96 FX 1 rain brzmienie z odgłosem padajcego deszczu 12

13 97 FX 2 soundtrack cieka dwikowa 98 FX 3 crystal brzmienie krystaliczne 99 FX 4 atmosphere brzmienie nastrojowe 100 FX 5 brightness dwik o jasnym brzmieniu 101 FX 6 goblins głos skrzata, chochlika 102 FX 7 echoes brzmienie - echo 103 FX 8 sci-fi brzmienie kosmiczne (fantastyka) Grupa ETHNIC - instrumenty ludowe 104 Sitar ludowa gitara o 3 strunach 105 Banjo bando 106 Shamisen semisen 107 Koto koto 108 Kalimba kalimba 109 Bagpipe kobza 110 Fiddle ludowe skrzypce 111 Shanai szanai Grupa PERCUSSIVE - brzmienia perkusyjne 112 Tinkle Bell brzczce dzwonki 113 Agogo trójkt z dzwonkami 114 Steel Drums wibrafon 115 Woodblock klocek drewniany 116 Taiko Drum brzmienie podobne do werbli 117 Melodic Tom melodyczne bbny tam-tam 118 Synth Drum bbny syntetyczne 119 Reverse Cymbal głos talerza od tyłu Grupa SOUND EFFECTS - efekty dwikowe 120 Guitar Fret Noise 121 Breath Noise oddech 122 Seashore szum fali morskiej 123 Bird Tweet piew ptaków 124 Telephone Ring dzwonek telefonu odgłos palców przesuwanych po strunie gitary (pisk) 125 Helicopter odgłos leccego migłowca 13

14 126 Applause oklaski 127 Gunshot wystrzał z pistoletu D&% (&8 "#& &&87 #)*). "#/&& & &78' &; &7 &8:&/&7 &; ; 6; Brzmienia perkusyjne w standardzie GM Nuta Instrument perkusyjny Opis B2 Acoustic Bass Drum bben basowy akustyczny C3 Bass Drum 1 bben basowy 1 C#3 Side Stick uderzenie pałeczk w bok werbla D3 Acoustic Snare werbel akustyczny D#3 Hand Clap klanicie dłomi E3 Electric Snare werbel elektryczny F3 Low Floor Tom centralny bben perkusji, podłogowy, niski ton F#3 Closed Hi-Hat uderzenie pałeczk w zamknity break G3 High Floor Tom centralny bben perkusji, podłogowy, wysoki ton G#3 Pedal Hi-Hat break-maszyna A3 Low Tom bben tam-tam, niski ton A#3 Open Hi-Hat uderzenie pałeczk w otwarty break B3 Low-Mid Tom bben tam-tam, rednioniski ton C4 Hi-Mid Tom bben tam-tam, redniowysoki ton C#4 Crash Cymbal 1 talerz rytmiczny 1 D4 High Tom bben tam-tam, wysoki ton D#4 Ride Cymbal 1 duy talerz rytmiczny 1 E4 Chinese Cymbal chiski talerz F4 Ride Bell uderzenie pałeczk w kopuł talerza F#4 Tambourine tamburyn G4 Splash Cymbal mały talerz w zestawie perkusyjnym G#4 Cowbell krowi dzwonek A4 Crash Cymbal 2 talerz rytmiczny 2, wybrzmiewajcy A#4 Vibraslap klanicie z efektem wibrowania B4 Ride Cymbal 2 duy talerz rytmiczny 2 C5 Hi Bongo bongo, wysoki ton 14

15 C#5 Low Bongo bongo, niski ton D5 Mute Hi Conga kongo przytłumione, wysoki ton D#5 Open Hi Conga kongo wybrzmiewajce, wysoki ton E5 Low Conga kongo, niski ton F5 High Timbale bbenek timbale, wysoki ton F#5 Low Timbale bbenek timbale, niski ton G5 High Agogo agogo, wysoki ton G#5 Low Agogo agogo, niski ton A5 Cabasa cabasa - dua grzechotka A#5 Maracas marakasy - grzechotki z tykw B5 Shorth Whistle gwizdek, krótki dwik C6 Long Whistle gwizdek, długi dwik C#6 Short Guiro guiro, krótki dwik D6 Long Guiro guiro, długi dwik D#6 Claves drewniane pałeczki uderzane o siebie E6 Hi Wood Block drewniany blok, wysoki ton F6 Low Wood Block drewniany blok, niski ton F#6 Mute Cuica stłumiona cuica G6 Open Cuica cuica wybrzmiewajca G#6 Mute Triangle trójkt stłumiony A6 Open Triangle trójkt wybrzmiewajcy 6& &7 A M J'AJ &7 "J!76 &7 6:4 &!& &; ; ; Numeracja nut - klawiszy Oktawa C C# D D# E F F# G G# A A# B(H)

16 D 6 64 &8:&/&7 8 7% ; &8 &8 7 Spotykane zestawy perkusyjne Nazwa zestawu GM, Standard Room Power, Rock Electronic Analog Dance Jazz Brush Orchestra, Clasic Latin Percusion Arabian SFX 7 Opis podstawowy zestaw brzmie perkusyjnych, okrelony specyfikacj GM podobny do standard, brzmienie sprawia wraenie gry w małym pomieszczeniu zwikszona ekspresja bbnów i werbli, stosowana przez zespoły rockowe Elektroniczne brzmienie perkusyjne nawizujce do brzmie syntezatorów perkusyjnych cyfrowych Elektroniczne brzmienie perkusyjne nawizujce do brzmie syntezatorów perkusyjnych analogowych syntetyczne brzmienie perkusyjne stosowane w dyskotekowej muzyce dance zestaw perkusyjny do jazzu zestaw podobny do standardowego dodatkowo z brzmieniem szczotki perkusyjny zestaw orkiestrowy zestaw do muzyki latynoskiej zestaw instrumentów perkusyjnych arabskich kolekcja rónorodnych efektów specjalnych /? ;E B#)*)7 ; & ; &:7 & ;7!( ; 6 &7/& & 6 5 &7 /&* & & 7 &8 ;#)*)"86 > 4>98 P, H, 5. /5 B / F76G'7'F 16

17 +>, -# > &7 = :7 : & &( 8 : ( 8::4 ;55&8 & 5 5 : 9 ;: 8 5? 5!5 &7 8:4 >, -# > 5; 8 &&, &7 (G 6 :4 &7 / &. & : 7 /# %44 +. /6 &6 &7 & & 8( &788& : &7 :& 868&G &&& /&& +. / & &7; 7 + B 4 /&D I /G : : 8:498 & / G :4 : :4 && + B& 7 I:75&8:46 4*8 6 & ; ( :4 98( 646 &7 & 6 &7 5 & :( 8:4 8 & &5&:4 &8 J' ( B&7 7 &7; &8 76 & &7;: /*8& ;6 4 /A &5'? Jest to okno, w którym dwik definiowany jest przy pomocy cyfr i liczb i gdzie mona uywa nazw kontrolerów i komend lub odpowiadajce im numery. Okno to jest swoist ewidencj - list zdarze midi ułoon w chronologicznym porzdku. Pozwala ono na najbardziej precyzyjne ze wszystkich sposobów ustalenie parametrów dwiku. Efekt ten uzyskuje si po przez wpisanie wartoci, któr potrzebujemy w odpowiedni komórk listy. 17

Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI. w elektronicznych instrumentach muzycznych

Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI. w elektronicznych instrumentach muzycznych Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI w elektronicznych instrumentach muzycznych Standard MIDI MIDI ang. Musical Instruments Digital Interface Standard komunikacji (wymiany danych) cyfrowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Programy kompozytorskie, authoring, strony web. Edward Sielicki. Logic i wtyczki, Metasynth

Programy kompozytorskie, authoring, strony web. Edward Sielicki. Logic i wtyczki, Metasynth Programy kompozytorskie, authoring, strony web Edward Sielicki Logic i wtyczki, Metasynth 4-6 listopada 2011 Część I 1. Co to jest Logic i skąd się wziął? 2. Krótka historia elektronicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

muzyczna stacja robocza

muzyczna stacja robocza TEST 4.199 zł Krome 61 4.999 zł Krome 73 6.549 zł Krome 88 PRODUCENT Korg www.korg.com DYSTRYBUCJA Mega Music Sopot tel. 58-551-18-82 www.megamusic.pl Klawiatura: 61 klawiszy syntezatorowych, 73 klawisze

Bardziej szczegółowo

1. FORTEPIANY CYFROWE 3 2. PIANINA CYFROWE

1. FORTEPIANY CYFROWE 3 2. PIANINA CYFROWE SIERPIEŃ 2008 Spis treści str. 1. FORTEPIANY CYFROWE 3 2. PIANINA CYFROWE 4 3. STAGE PIANO 6 4. SERIA VIMA 7 5. KLAWESYN 7 6. ORGANY ROLAND I RODGERS 7 7. SYNTEZATORY 8 8. MODUŁY BRZMIENIOWE 9 9. GROOVEBOX'Y

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Instrumenty Muzyczne

Wirtualne Instrumenty Muzyczne Janusz Nowosad Wirtualne Instrumenty Muzyczne Muzyczne instrumenty wirtualne (VST) od dłuŝszego juŝ czasu funkcjonują wśród muzyków zarówno tych profesjonalnych jak i amatorów, na równych prawach z ich

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne!

Wymagania techniczne! Wymagania techniczne Realizator dźwięku Paweł Wiśniewski +48 508 635 308 pawel.wisniewski@engineersband.pl KONTAKT W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z realizatorem dźwięku. P.A: Kierownik artystyczny

Bardziej szczegółowo

Keyboardy Pianina cyfrowe Stage Piano Syntezatory

Keyboardy Pianina cyfrowe Stage Piano Syntezatory Keyboardy Pianina cyfrowe Stage Piano Syntezatory 2010 Drogi Kliencie Yamahy, Dzieląc jakość dźwięku i muzyki ze światem Wszystko zaczęło się w 1887 roku, kiedy nasz założyciel, Torakusu Yamaha, naprawił

Bardziej szczegółowo

Clavia Nord Stage 88. Cena 11.990 zł. Dostarczył Audiostacja, Warszawa, tel. (022) 616-13-86, www.audiostacja.pl

Clavia Nord Stage 88. Cena 11.990 zł. Dostarczył Audiostacja, Warszawa, tel. (022) 616-13-86, www.audiostacja.pl Dane techniczne Klawiatura: ważona, fortepianowa z aftertouch, 88 klawiszy. Multitimbral: 6-partowy. Sekcja organów: emulacja Hammond B-3, Vox Continental, Farfisa; pełna polifonia, symulacja Leslie, 9

Bardziej szczegółowo

Sound Design II Kurs w oparciu o oprogramowanie Logic Pro firmy Apple

Sound Design II Kurs w oparciu o oprogramowanie Logic Pro firmy Apple Sound Design II Kurs w oparciu o oprogramowanie Logic Pro firmy Apple Edward Sielicki Sound Design II Apple Logic jest zespo!em aplikacji typu DAW (Digital Audio Workstation Cyfrowa Stacja Robocza) zawieraj"cym

Bardziej szczegółowo

Kurzweil Forte. Forte to następca znanego już TEST. stage piano. Konstrukcja Forte to pełnowymiarowe, wyposażone

Kurzweil Forte. Forte to następca znanego już TEST. stage piano. Konstrukcja Forte to pełnowymiarowe, wyposażone 11.500 zł PRODUCENT Kurzweil www.kurzweil.com DYSTRYBUCJA Music Info Kraków tel. 12-267-24-80 www.musicinfo.pl Klawiatura: ważona, 88 klawiszy hammer action Fatar TP/40L z aftertouch. LCD: kolorowy, 480

Bardziej szczegółowo

Ma gorzata Przedpe ska - Bieniek

Ma gorzata Przedpe ska - Bieniek Ma gorzata Przedpe ska - Bieniek D wi k w lmie Wydawnictwo Ma gorzata Przedpe ska - Bieniek D wi k w lmie Wydawnictwo Wydawca: Sonoria Warszawa 2009r. Książka przeznaczona jest dla realizatorów i producentów

Bardziej szczegółowo

Utah 84070, USA. całość (wymagany zasilacz klasa II, który jest zgodny z wymaganiami EN60065, EN60742 lub równoważnymi) EN 55024:1998 FCC Part 15

Utah 84070, USA. całość (wymagany zasilacz klasa II, który jest zgodny z wymaganiami EN60065, EN60742 lub równoważnymi) EN 55024:1998 FCC Part 15 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nazwa producenta: Adres producenta : deklaruje, że wyrób : DigiTech Nazwa produktu : RP 255 Opcja produktu: jest zgodny z następującymi specyfikacjami: 8760 S. Sandy Parkway Sandy,

Bardziej szczegółowo

FUTERAŁY NA SYNTEZATORY LIGHTWEIGHT KEYBOARD CASES DELUXE POLYETHYLENE KEYBOARD CASES POKROWCE NA SYNTEZATORY GATOR KEYBOARD GIG BAGS MOBILE DJ GEAR

FUTERAŁY NA SYNTEZATORY LIGHTWEIGHT KEYBOARD CASES DELUXE POLYETHYLENE KEYBOARD CASES POKROWCE NA SYNTEZATORY GATOR KEYBOARD GIG BAGS MOBILE DJ GEAR STUDIO. Cennik z 2010-05-10. Strona 1 z 19 FUTERAŁY NA SYNTEZATORY LIGHTEIGHT KEYBOARD CASES GK-49 385,00 zł Utwardzany case na instrumenty klawiszowe z materiału sztucznego 600- Denier Nylon, wyściółka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. WANDY KOSSAKOWEJ W SANOKU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK opracowana na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Model AP 650 AP 450 AP 250. Liczba klawiszy 88 88 88 Działanie klawiszy. Tri-Sensor Scaled Hammer Action Keyboard II

Model AP 650 AP 450 AP 250. Liczba klawiszy 88 88 88 Działanie klawiszy. Tri-Sensor Scaled Hammer Action Keyboard II Model AP 650 AP 450 AP 250 Klawiatura Liczba klawiszy 88 88 88 Działanie klawiszy Wykończenie Czułość 3 poziomy czułości, wył. 3 poziomy czułości, wył. 3 poziomy czułości, wył. Polifonia (maksymalna) 256

Bardziej szczegółowo

Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona. Wszelkie prawa, szczególnie prawa do powielania, obrotu i tłumaczenia, są zastrzeżone.

Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona. Wszelkie prawa, szczególnie prawa do powielania, obrotu i tłumaczenia, są zastrzeżone. 2 Prawa autorskie Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona. Wszelkie prawa, szczególnie prawa do powielania, obrotu i tłumaczenia, są zastrzeżone. Żadna część dokumentacji nie może być reprodukowana

Bardziej szczegółowo

UWAGA! TĘ STRONĘ NALEŻY PRZECZYTAĆ JAKO PIERWSZĄ.

UWAGA! TĘ STRONĘ NALEŻY PRZECZYTAĆ JAKO PIERWSZĄ. Viscount UNICO 500 400-300 Podręcznik użytkownika UWAGA! TĘ STRONĘ NALEŻY PRZECZYTAĆ JAKO PIERWSZĄ. Błyskawica w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika o nie izolowanym groźnym napięciu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Utah 84070, USA. całość (wymagany zasilacz klasa II, który jest zgodny z wymaganiami EN60065, EN60742 lub równoważnymi) EN 55024:1998 FCC Part 15

Utah 84070, USA. całość (wymagany zasilacz klasa II, który jest zgodny z wymaganiami EN60065, EN60742 lub równoważnymi) EN 55024:1998 FCC Part 15 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nazwa producenta: Adres producenta : deklaruje, że wyrób : DigiTech Nazwa produktu : RP 500 Opcja produktu: jest zgodny z następującymi specyfikacjami: 8760 S. Sandy Parkway Sandy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: psm.mielec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: psm.mielec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: psm.mielec.pl Mielec: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA POTRZEB PSM I i II STOPNIA IM.

Bardziej szczegółowo

Korg Pa2X PRO. t test. Czytając specyfikację Pa2X PRO, to tak jakby czytać listę. Keyboard

Korg Pa2X PRO. t test. Czytając specyfikację Pa2X PRO, to tak jakby czytać listę. Keyboard t test Korg Pa2X PRO Keyboard Wojciech Wichłacz Czytając specyfikację Pa2X PRO, to tak jakby czytać listę marzeń instrumentu który chcielibyśmy mieć, ale nikt go nigdy nie zrobił. To keyboard cechujący

Bardziej szczegółowo

US-122L < < < < < < < US-122L US-122L US-122L

US-122L < < < < < < < US-122L US-122L US-122L KATALOG 2008 US-122L US-122L Dwa wejścia mikrofonu z zasilaniem fantomowym Dwa analogowe wejścia liniowe (jedno z przełączeniem na wysoką impedancję w celu współpracy z gitarami, basami, itd.) Wejście

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wyposażenia w instrumenty muzyczne z osprzętem i urzadzenia elektroakustyczne ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowy opis wyposażenia w instrumenty muzyczne z osprzętem i urzadzenia elektroakustyczne ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis wyposażenia w instrumenty muzyczne z osprzętem i urzadzenia elektroakustyczne ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa Przykładowy model Wymagane parametry techniczne Ilość 1 Fortepiany i pianina klasyczne

Bardziej szczegółowo

Poznaj tajemnice syntetycznego basu

Poznaj tajemnice syntetycznego basu Numer 2 Maj/Czerwiec 2008 Edycia Polska NUM DYM W KAŻ TOGU AUDIO LINE NA DVD PEŁNE WERSJE COMPRESSIVECM FUZZPILZ POLYLBLIT SQ8L PLUGINY ERZ E PŁ YTA D VD Muzyka Estrada Studio Nr 2/08 (2) Maj/Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Biuro festiwalu: biuro@muzykajest.pl tel. (+48) 695 688 007. Informacja Muzeum: tel.: (+48) 504 243 783

Biuro festiwalu: biuro@muzykajest.pl tel. (+48) 695 688 007. Informacja Muzeum: tel.: (+48) 504 243 783 Kierownictwo festiwalu: Ryszard Kubiak - Dyrektor i pomysłodawca Festiwalu Tomasz Pokrzywiński - Dyrektor muzyczny Katarzyna Obuchowicz-Skopiec - Koordynator Muzeum Łazienki Królewskie Piotr Łabanow -

Bardziej szczegółowo

SAMPLELORD1.5 Instrukcja

SAMPLELORD1.5 Instrukcja SAMPLELORD1.5 Instrukcja WINDOWS JEST ZNAKIEM TOWAROWYM MICROSOFT CORPORATION. ASIO I VST SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI STEINBERG SOFT- UND HARDWARE GMBH. INNE NAZWY FIRM I PRODUKTÓW SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji. Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit. A Harman International Company 1

Podstawy realizacji. Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit. A Harman International Company 1 Podstawy realizacji dźwięku Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit A Harman International Company 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1: ZACZYNAMY A Do czego służy mikser?........................... 3 B

Bardziej szczegółowo

Wolne oprogramowanie do komponowania i notacji muzycznej

Wolne oprogramowanie do komponowania i notacji muzycznej Wolne oprogramowanie do komponowania i notacji muzycznej Źródło: http://musescore.org, data: pn, 02/18/2013 Podręcznik Ten podręcznik przeznaczony jest dla programu MuseScore w wersji 0.9.2 i późniejszych.

Bardziej szczegółowo

Clavia Nord Modular G2X. Ścieżka nr 8. Ceny G2X 9.800 zł G2 7.800 zł G2 Engine 3.700 zł rozszerzenie dla G2 i G2 Engine 1.400 zł

Clavia Nord Modular G2X. Ścieżka nr 8. Ceny G2X 9.800 zł G2 7.800 zł G2 Engine 3.700 zł rozszerzenie dla G2 i G2 Engine 1.400 zł TEST Clavia Nord Modular G2X Clavia Nord Modular G2X cyfrowy syntezator modularny Dane techniczne Opis produktu: cyfrowy syntezator modularny, ponad 160 typów modułów, instrument sprzętowy + programowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Węgrowski Ośrodek Kultury, ul. Adama Mickiewicza 4 A, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, tel. 025 7920059, faks 025 7920210.

I. 1) NAZWA I ADRES: Węgrowski Ośrodek Kultury, ul. Adama Mickiewicza 4 A, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, tel. 025 7920059, faks 025 7920210. Węgrów: Modernizacja Węgrowskiego Ośrodka Kultury- etap II. Dostawa instrumentów muzycznych, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu muzycznego, sprzętu do obróbki dźwięku do studia nagrań, sali wykładowej,

Bardziej szczegółowo