KOMUNIKATY MIDI. !" # $ % & ' ( & #)*) ' +, -# ' +. / ' + ' +012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKATY MIDI. !" # $ % & ' ( & #)*) ' +, -# ' +. / ' + ' +012"

Transkrypt

1 KOMUNIKATY MIDI.!" # $ % & ' ( & #)*) ' +, -# ' +. / ' + ' & 4 56 &78987 & 6:4: :4 ;5 76 < /785 &7787 ;5 & && = 56 #)*) 877 & 7 & 5 & :& #)*)5 &8:& & 764 & 7;898 & & &7 &6 4 7 ;8 8 & ; 8 : & &7 & ;: :& % #)*)&56 :4 & 48, 48; 4>7> &6 4)7 &6&; :8& ; 6 &7 &8:&& 6 #)*):7 :4 && :7 4 4 : #)*)! 1

2 # $%$%&& &7/&#)*)& :4578& ; ''( ')* " ;?A# %:; &8:&6 8 &.0C1D6&!#)*)5!: #68478 & ;.0C1.0C&8; /& ;& / ;*.5 &&7;8 ; ;8; ;; *;/ 67/5 &7AE+B=.F23G"0B5 *).,+B,)+G58:6/ D &7 8&77 7 4H +, -)..)+/ % & 8&7H +,I8.0C I/ & J# I/ &7 #)*)5 64#)*) &78 I/ &6 &7 &A K" : &7; & /);:4 :4 &7& :/ && G &8:&& & E;5 # 2.0.)I :4 /: #.? +/I!.0C A;4.0C& / 8 6 &6 ; & 6, 64 7 &7 & "# 4H +,/&/+,1 +/ '0: 56& 5'FI ; ; LJJ "#7 LJ 8"# 2

3 .0C8.0C &7 & &7 8&7/HJ555555$5'5M5N535 5A5*505FG 8 8 :!#)*) #)*)" && 56& 6; 2 $ #)*)( #)*) $F & &!5 &7 & 6 & ; $I '( 2 & $3%& % ; & ; #)*) : H '44I785! / &8 : &77 5 & 4 && ' I / &8 : &77 5 & 7::7 ( &::4 6::8 & &785')6 '44 7 && &7&7&& 4'76-)8'7'7'9)- 6'7'7':I 985 &60/7 & / &8& 5 &&:4 ; 7);- <'I #)*) : 5 5& / & & & :7 / &*& 67 ;JN2 ; &&8 7<7;- <')8-)8 7' )87'')8=6'I 7& &7 J5 & & &; ;- ')7'7'I ;98 : 3

4 &8 ; 6->' '7)86--''))8'>' '7I :; 8&7; 2# & $3?& H )% 44IJ(7 98&7 * 8; 6 & &6 : & : ); 7)'7I= ; && 5 56&&7 :4J :( & 7?6); 7)I% 7? & 5 #)*) 7&: #)*) )'44I&7; ; ( &8 :J 22 & ;$.7 ;'% ;& :/ (6 8 &+#G)564 &7 / O#+G+ +#G): &? & ; ;% &;; & H '78I++5G & 5 & ;8; ;)&6:4 7 /& &856 & ; ;$I5 6 7 ; ; & &:&:,&6 '78#I++5#+/&& & &/& 6 4 & &77&( & )'782I++/5 ; & ; 7( 6 &74 /D &8:& #)*) '78AI++/5# 7 >#>&; ; G 6 64&98 4

5 6&8 &8 8&7;H '44I&7+ :J ' I&7+ : J - 6'I$&7/ :J & 5& 4 * ; :& >#> &7 :46 ; )- 6'I'(7 / : &J & % 98 6 #)*) ; ;G::55 98 &7& 7 D 7&7 ; :!D6: 7 :: JJ587 4 &8:%8 6:4 ;7!64 56& & &6 8 &7 :; ;; :!:8 J '% :'&(8: & &7D &;! &&8:&5 8 &7 :J$M '5;?' &!5?' & &76& 6& 8& : ) & & ' &' % &:8 &;!& 8&:!6'7J$+J & #. 5 $ &2. ( # #. J7 &2. $N' $$N74 77(7&8 :J JI$5 7 :' $I' ;N$N & 5 ; & ; ; (:;646 BG GBGBG & ;/ ; / &#)*)GBG & / &#)*)+ 56; ; ; : 5

6 Kanałowe Kontrolery MIDI Nr. Nazwa kontrolera Działanie kontrolera 0 Bank Select Wybór banku brzmienia,. 1 Modulation Wheel 2 Breath Controller 3 Niezdefiniowany Niezdefiniowany Modulacja dwiku (głboko - wibrato), Efekt szumu powietrza w instrumentach dtych, 4 Foot Controller Nony pedał głonoci, 5 Portamento Time 6 Data Entry 7 Main Volume, Channel Volume 8 Balance 9 Niezdefiniowany Niezdefiniowany 10 Pan, Panpot 11 Expression Controller 12 Effect Control 1 13 Effect Control 2 14, 15 Niezdefiniowane Niezdefiniowane General Purpose Controllers Niezdefiniowane Niezdefiniowane 32 Bank Select 33 Modulation Wheel 34 Breath Controller 35 Niezdefiniowany Niezdefiniowany 36 Foot Controller Szybko osigania przez nut zadanej wysokoci, Przekazywanie wartoci do kontrolerów RPN i NRPN, Ustawienie głonoci kanału MIDI, warto Ustalenie równowagi natenia dwiku na lewy i prawy kanał stereofoniczny, Umiejscowienie dwiku w panoramie pomidzy lewym i prawym głonikiem kanałów stereofonicznych, Ekspresja dwiku. W praktyce regulacja głonoci kanału niezalenie od kontrolera 7, Pierwszy kontroler efektów dla efektu okrelonego przez producenta instrumentu, Drugi kontroler efektów dla efektu okrelonego przez producenta instrumentu, Kontrolery uniwersalne o zastosowaniu podanym przez producenta sprztu, warto Jak kontroler 0 - ustawienia dokładne (LSB),. Jak kontroler 1 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 2 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 4 - ustawienia dokładne (LSB), 37 Portamento Time Jak kontroler 5 - ustawienia dokładne (LSB), 6

7 38 Data Entry 39 Main Volume, Channel Volume 40 Balance 41 Niezdefiniowany Niezdefiniowany 42 Pan, Panpot 43 Expression Controller 44 Effect Control 1 45 Effect Control 2 46, 47 Niezdefiniowane Niezdefiniowane General Purpose Controllers Niezdefiniowane Niezdefiniowane 64 Damper Pedal, Sustain 65 Portamento 66 Sustenuto 67 Soft Pedal 68 Legato Footswith 69 Hold 2 Jak kontroler 6 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 7 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 8 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 10 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 11 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 12 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 13 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler ustawienia dokładne (LSB), Przedłuanie trwania nuty, wybrzmiewania. Nuty wybrzmiewaj dłuej o pewn warto czasow. Wyłczony dla warto 0-63 lub włczony Włczanie lub wyłczanie efektu płynnego wchodzenia na zadan wysoko nuty. Wartoci 0-63 lub Włczenie wyłczenie wybrzmiewania nuty, przy czym wybrzmiewanie trwa tak długo jak długo jest włczony efekt. Wartoci 0-63 i Tłumienie wybrzmiewania dwiku. Włczenie i wyłczenie Efekt legato. Wyłczony dla wartoci 0-63 i włczony dla Dodatkowy przełcznik podtrzymujcy trwanie dwiku. 70 Sound Controller 1 (Variation) Wariacja efektowa. Warto Sound Controller 2 (Timbre) 72 Sound Controller 3 (Release Time) 73 Sound Controller 4 (Attack Time) Rodzaj barwy dwiku uzyskiwany przez zmian rezonansu. Wartoci w przedziale Czas zanikania fazy Release (po puszczeniu klawisza). Wartoci w przedziale Czas trwania fazy Attack - od nacinicia klawisza do uzyskania zamierzonej głonoci. Warto kontrolera w przedziale

8 74 Sound Controller 5 (brightness) Sound Controller 6-10 Niezdefiniowane General Purpose Controller Portamento Control Niezdefiniowane Niezdefiniowane Barwa dwiku realizowana zmiennym filtrem dolnoprzepustowym. Wartoci kontrolera w przedziale Dodatkowe kontrolery uniwersalne o przeznaczeniu podanym przez producenta sprztu. Osiganie wysokoci dwiku do zadanej nuty. Wartoci kontrolera jest nr nuty. 91 Effects 1 (Reverb) Głboko pogłosu. Warto kontrolera Effects 2 (Tremolo) Głboko efektu Tremolo - modulacja amplitudy. Warto od 0 do Effects 3 (Chorus) Głboko efektu churalnego Chorus Effects 4 (Celeste, variation) Głboko efektu Celeste lub Variation Effects 5 (Phaser) Głboko efektu Phaser Data Entry +1, Data Increment 97 Data Entry -1, Data Decrement Non-Registered Parametr Number LSB Non-Registered Parametr Number MSB Zwikszanie o 1 wartoci komendy przekazanej przez kontrolery RPN i NRPN Zmniejszenie o 1 wartoci komendy przekazanej przez kontrolery RPN i NRPN Młodszy bajt polecenia NRPN Starszy bajt polecenia NRPN Registered Parametr Number LSB Młodszy bajt polecenia RPN Registered Parametr Number MSB Starszy bajt polecenia RPN Niezdefiniowane Niezdefiniowane 120 All Sound Off Zakoczenie wybrzmiewania nut. Warto Reset All Controllers Zerowanie wszystkich kontrolerów. Warto Local Control On/Off Kontroler wyłczajcy klawiatur lokaln. 0=Off, 127=On. 123 All Notes Off Zakoczenie odtwarzania nut. Warto Omni Mode Off Wyłczenie trybu pracy Omni. Warto Omni Mode On Włczenie trybu pracy Omni. Warto Poly Mode On/Off Przełczanie pomidzy trybami pracy Poly. Warto od 0 do liczby okrelajcej liczb uywanych kanałów. 127 Poly Mode On Włczenie trybu pracy Poly. Warto 0. G ; ; #)*)) 6 8; : & #)*)?#)*)) 2 6 & "#5K"".& 8

9 ;77 D6 :& 45&6 & & B> # 7/ &8 ;( ; &&8$;M! 6&+!&7/98;&5 & 8 5 &! &7 % 9& : & A8:6 4 / & 6& && :46& 86&; ( > >&: & 6 4 > ;>=; ; &56 7&77( &8:& 6 :4>01>(>>& 5 & > ;>(># H H,> / &44 Grupa PIANO - pianina i fortepiany 0 Acoustic Grand fortepian koncertowy 1 Bright Acoustic pianino 2 Electric Grand fortepian elektryczny 3 Honky-Tonk pianino country 4 Electric Piano 1 pianino elektryczne 1 5 Electric Piano 2 pianino elektryczne 2 6 Harpsichord klawesyn 7 Clavinet klawikord Grupa CHROMATIC PERCUSSION - perkusja chromatyczna 8 Celesta celesta 9 Glockenspiel dzwon 10 Music Box pozytywka 11 Vibraphone wibrafon 12 Marimba marimba 13 Xylophone ksylofon 14 Tubular Bells dzwony rurowe 15 Dulcimer cymbały 9

10 Grupa ORGAN - instrumenty organowe 16 Drawbar Organ (Hammond) organy Hammonda 17 Percussive Organ organy perkusyjne, jazzowe 18 Rock Organ organy rockowe 19 Church Organ organy kocielne 20 Reed Organ organy stroikowe 21 Accordion akordeon 22 Harmonica harmonijka ustna 23 Tango Accordion bandoneon, akordeon do tanga Grupa GUITAR - Gitary 24 Nylon String Guitar gitara klasyczna, struny nylonowe 25 Steel String Guitar gitara klasyczna, struny metalowe 26 Electric Jazz Guitar gitara elektryczna jazzowa 27 Electric Clean Guitar gitara elektryczna, czyste brzmienie 28 Electric Muted Guitar gitara elektryczna, struny stłumione 29 Overdriven Guitar 30 Distortion Guitar 31 Guitar Harmonics flaolet gitarowy Grupa BASS - Instrumenty basowe 32 Acoustic Bass bas akustyczny brzmienie gitary przesterowane z efektem Overdriven brzmienie gitary przesterowane z efektem Distortion lub Fuzz 33 Electric Bass (Finger) gitara basowa elektryczna grana palcami 34 Electric Bass (pick) gitara basowa elektryczna grana kostk 35 Fretless Bass gitara basowa bezprogowa 36 Slap Bass 1 gitara basowa, struny uderzane kciukiem - Klang 1 37 Slap Bass 2 gitara basowa, struny uderzane kciukiem - Klang 2 38 Synth Bass 1 bas syntetyczny 1 39 Synth Bass 2 bas syntetyczny 2 Grupa SOLO STRINGS - smyczkowe solowe 40 Violin skrzypce 41 Viola altówka 10

11 42 Cello wiolonczela 43 Contrabass kontrabas 44 Tremolo Strings sekcja smyczkowa tremolo 45 Pizzicato Strings 46 Orchestral Harp harfa orkiestrowa 47 Timpani kotły orkiestrowe Grupa ENSEMBLE - Brzmienia zespołowe 48 String Ensemble 1 49 String Ensemble 2 sekcja smyczkowa pizzicato, struny skrzypiec szarpane palcami sekcja smyczkowa 1, czas nabrzmiewania normalny (szybki) sekcja smyczkowa 2, czas nabrzmiewania dłuszy (powolny) 50 Synth Strings 1 sekcja smyczkowa 1, brzmienie syntetyczne 51 Synth Strings 2 sekcja smyczkowa 2, brzmienie syntetyczne 52 Choir Aahs chór piewajcy "Ach" 53 Voice Oohs głos piewajcy "Ooch" 54 Synth Voice głos syntetyczny 55 Orchestra Hit tutti orkiestrowe Grupa BRASS - Instrumenty dte blaszane 56 Trumpet trbka 57 Trombone puzon 58 Tuba tuba 59 Muted Trumpet trbka z tłumikiem 60 French Horn leny róg 61 Brass Section sekcja dta 62 Synth Brass 1 sekcja dta 1, brzmienie syntetyczne 63 Synth Brass 2 sekcja dta 2, brzmienie syntetyczne Grupa REED - Instrumenty dte stroikowe 64 Soprano Sax saksofon sopranowy 65 Alto Sax saksofon altowy 66 Tenor Sax saksofon tenorowy 67 Baritone Sax saksofon barytonowy 68 Oboe obój 69 English Horn róg angielski 11

12 70 Basson fagot 71 Clarinet klarnet Grupa PIPE - Instrumenty dte piszczałkowe 72 Piccolo flet piccolo 73 Flute flet poprzeczny 74 Recorder flet prosty 75 Pan Flute fletnia Pana 76 Blown Bottle dwik dmuchania w butelk 77 Skakuhachi flet japoski 78 Whistle gwizdek 79 Ocarina okaryna Grupa SYNTH LEAD - syntezatory wiodce 80 Lead 1 square syntezator 1, generator fali prostoktnej 81 Lead 2 sawtooth syntezator 2, generator fali piłokształtnej 82 Lead 3 calliope syntezator 3 kaliope (organe parowe) 83 Lead 4 chiff syntezator 4 Chiff 84 Lead 5 syntezator 5, brzmienie metaliczne 85 Lead 6 voice syntezator 6, głos, chór anielski 86 Lead 7 fifths syntezator 7, kwintowy 87 Lead 8 bass+lead syntezator 8, bas+głos wiodcy Grupa SYNTH PAD - syntezatory podkładowe 88 Pad 1 new age syntezator podkładowy 1, "nowa era" 89 Pad 2 warm syntezator podkładowy 2, ciepłe brzmienie 90 Pad 3 polysynth syntezator podkładowy 3, wielobrzmieniowy 91 Pad 4 choir syntezator podkładowy 4, chór 92 Pad 5 bowed syntezator podkładowy 5, smyczkowy 93 Pad 6 matallic syntezator podkładowy 6, brzmienie metaliczne 94 Pad 7 halo syntezator podkładowy 7, brzmienie pogłosowe 95 Pad 8 sweep syntezator podkładowy 8, "zamiatajcy" Grupa SYNTH EFFECTS - brzmienia i efekty syntetyczne 96 FX 1 rain brzmienie z odgłosem padajcego deszczu 12

13 97 FX 2 soundtrack cieka dwikowa 98 FX 3 crystal brzmienie krystaliczne 99 FX 4 atmosphere brzmienie nastrojowe 100 FX 5 brightness dwik o jasnym brzmieniu 101 FX 6 goblins głos skrzata, chochlika 102 FX 7 echoes brzmienie - echo 103 FX 8 sci-fi brzmienie kosmiczne (fantastyka) Grupa ETHNIC - instrumenty ludowe 104 Sitar ludowa gitara o 3 strunach 105 Banjo bando 106 Shamisen semisen 107 Koto koto 108 Kalimba kalimba 109 Bagpipe kobza 110 Fiddle ludowe skrzypce 111 Shanai szanai Grupa PERCUSSIVE - brzmienia perkusyjne 112 Tinkle Bell brzczce dzwonki 113 Agogo trójkt z dzwonkami 114 Steel Drums wibrafon 115 Woodblock klocek drewniany 116 Taiko Drum brzmienie podobne do werbli 117 Melodic Tom melodyczne bbny tam-tam 118 Synth Drum bbny syntetyczne 119 Reverse Cymbal głos talerza od tyłu Grupa SOUND EFFECTS - efekty dwikowe 120 Guitar Fret Noise 121 Breath Noise oddech 122 Seashore szum fali morskiej 123 Bird Tweet piew ptaków 124 Telephone Ring dzwonek telefonu odgłos palców przesuwanych po strunie gitary (pisk) 125 Helicopter odgłos leccego migłowca 13

14 126 Applause oklaski 127 Gunshot wystrzał z pistoletu D&% (&8 "#& &&87 #)*). "#/&& & &78' &; &7 &8:&/&7 &; ; 6; Brzmienia perkusyjne w standardzie GM Nuta Instrument perkusyjny Opis B2 Acoustic Bass Drum bben basowy akustyczny C3 Bass Drum 1 bben basowy 1 C#3 Side Stick uderzenie pałeczk w bok werbla D3 Acoustic Snare werbel akustyczny D#3 Hand Clap klanicie dłomi E3 Electric Snare werbel elektryczny F3 Low Floor Tom centralny bben perkusji, podłogowy, niski ton F#3 Closed Hi-Hat uderzenie pałeczk w zamknity break G3 High Floor Tom centralny bben perkusji, podłogowy, wysoki ton G#3 Pedal Hi-Hat break-maszyna A3 Low Tom bben tam-tam, niski ton A#3 Open Hi-Hat uderzenie pałeczk w otwarty break B3 Low-Mid Tom bben tam-tam, rednioniski ton C4 Hi-Mid Tom bben tam-tam, redniowysoki ton C#4 Crash Cymbal 1 talerz rytmiczny 1 D4 High Tom bben tam-tam, wysoki ton D#4 Ride Cymbal 1 duy talerz rytmiczny 1 E4 Chinese Cymbal chiski talerz F4 Ride Bell uderzenie pałeczk w kopuł talerza F#4 Tambourine tamburyn G4 Splash Cymbal mały talerz w zestawie perkusyjnym G#4 Cowbell krowi dzwonek A4 Crash Cymbal 2 talerz rytmiczny 2, wybrzmiewajcy A#4 Vibraslap klanicie z efektem wibrowania B4 Ride Cymbal 2 duy talerz rytmiczny 2 C5 Hi Bongo bongo, wysoki ton 14

15 C#5 Low Bongo bongo, niski ton D5 Mute Hi Conga kongo przytłumione, wysoki ton D#5 Open Hi Conga kongo wybrzmiewajce, wysoki ton E5 Low Conga kongo, niski ton F5 High Timbale bbenek timbale, wysoki ton F#5 Low Timbale bbenek timbale, niski ton G5 High Agogo agogo, wysoki ton G#5 Low Agogo agogo, niski ton A5 Cabasa cabasa - dua grzechotka A#5 Maracas marakasy - grzechotki z tykw B5 Shorth Whistle gwizdek, krótki dwik C6 Long Whistle gwizdek, długi dwik C#6 Short Guiro guiro, krótki dwik D6 Long Guiro guiro, długi dwik D#6 Claves drewniane pałeczki uderzane o siebie E6 Hi Wood Block drewniany blok, wysoki ton F6 Low Wood Block drewniany blok, niski ton F#6 Mute Cuica stłumiona cuica G6 Open Cuica cuica wybrzmiewajca G#6 Mute Triangle trójkt stłumiony A6 Open Triangle trójkt wybrzmiewajcy 6& &7 A M J'AJ &7 "J!76 &7 6:4 &!& &; ; ; Numeracja nut - klawiszy Oktawa C C# D D# E F F# G G# A A# B(H)

16 D 6 64 &8:&/&7 8 7% ; &8 &8 7 Spotykane zestawy perkusyjne Nazwa zestawu GM, Standard Room Power, Rock Electronic Analog Dance Jazz Brush Orchestra, Clasic Latin Percusion Arabian SFX 7 Opis podstawowy zestaw brzmie perkusyjnych, okrelony specyfikacj GM podobny do standard, brzmienie sprawia wraenie gry w małym pomieszczeniu zwikszona ekspresja bbnów i werbli, stosowana przez zespoły rockowe Elektroniczne brzmienie perkusyjne nawizujce do brzmie syntezatorów perkusyjnych cyfrowych Elektroniczne brzmienie perkusyjne nawizujce do brzmie syntezatorów perkusyjnych analogowych syntetyczne brzmienie perkusyjne stosowane w dyskotekowej muzyce dance zestaw perkusyjny do jazzu zestaw podobny do standardowego dodatkowo z brzmieniem szczotki perkusyjny zestaw orkiestrowy zestaw do muzyki latynoskiej zestaw instrumentów perkusyjnych arabskich kolekcja rónorodnych efektów specjalnych /? ;E B#)*)7 ; & ; &:7 & ;7!( ; 6 &7/& & 6 5 &7 /&* & & 7 &8 ;#)*)"86 > 4>98 P, H, 5. /5 B / F76G'7'F 16

17 +>, -# > &7 = :7 : & &( 8 : ( 8::4 ;55&8 & 5 5 : 9 ;: 8 5? 5!5 &7 8:4 >, -# > 5; 8 &&, &7 (G 6 :4 &7 / &. & : 7 /# %44 +. /6 &6 &7 & & 8( &788& : &7 :& 868&G &&& /&& +. / & &7; 7 + B 4 /&D I /G : : 8:498 & / G :4 : :4 && + B& 7 I:75&8:46 4*8 6 & ; ( :4 98( 646 &7 & 6 &7 5 & :( 8:4 8 & &5&:4 &8 J' ( B&7 7 &7; &8 76 & &7;: /*8& ;6 4 /A &5'? Jest to okno, w którym dwik definiowany jest przy pomocy cyfr i liczb i gdzie mona uywa nazw kontrolerów i komend lub odpowiadajce im numery. Okno to jest swoist ewidencj - list zdarze midi ułoon w chronologicznym porzdku. Pozwala ono na najbardziej precyzyjne ze wszystkich sposobów ustalenie parametrów dwiku. Efekt ten uzyskuje si po przez wpisanie wartoci, któr potrzebujemy w odpowiedni komórk listy. 17

z zakresu bezpieczeństwa

z zakresu bezpieczeństwa Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie służyć, należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy tego typu odpadów dla celów recyclingu. Postępując w ten sposób pomagamy chronić środowisko

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja naukowa Chordofony Aerofony Membranofony właściwości akustyczne o nieokreślonej wysokości dźwięku

Klasyfikacja naukowa Chordofony Aerofony Membranofony właściwości akustyczne o nieokreślonej wysokości dźwięku Klasyfikacja naukowa Chordofony - instrumenty, w których wibratorem jest napięta struna, Aerofony - instrumenty, w których wibratorem jest drgające powietrze, Membranofony - instrumenty, w których wibratorem

Bardziej szczegółowo

MIDI cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych,

MIDI cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych, MIDI cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych, część 2 Akronim MIDI jest prawdopodobnie znany wszystkim Czytelnikom EP. Choć kojarzymy go głównie z plikami dźwiękowymi, jego znaczenie w świecie muzyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne!

Wymagania techniczne! Wymagania techniczne Realizator dźwięku Paweł Wiśniewski +48 508 635 308 pawel.wisniewski@engineersband.pl KONTAKT W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z realizatorem dźwięku. P.A: Kierownik artystyczny

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI. w elektronicznych instrumentach muzycznych

Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI. w elektronicznych instrumentach muzycznych Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI w elektronicznych instrumentach muzycznych Standard MIDI MIDI ang. Musical Instruments Digital Interface Standard komunikacji (wymiany danych) cyfrowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

MIDI. w syntezie dźwięku

MIDI. w syntezie dźwięku Synteza dźwięku i obrazu MIDI w syntezie dźwięku MIDI MIDI ang. Musical Instruments Digital Interface Standard komunikacji cyfrowych urządzeń dźwiękowych. Zatwierdzony w roku 1983 (wersja 1.0). Opracowany

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI. w elektronicznych instrumentach muzycznych

Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI. w elektronicznych instrumentach muzycznych Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI w elektronicznych instrumentach muzycznych Standard MIDI MIDI ang. Musical Instruments Digital Interface Standard komunikacji (wymiany danych) cyfrowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Keyboard USB MC37A. Nr. zam. 1276166

Instrukcja użytkowania. Keyboard USB MC37A. Nr. zam. 1276166 Instrukcja użytkowania Keyboard USB MC37A Nr. zam. 1276166 Spis treści Strona 1. Wprowadzenie...4 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...4 3. Zakres dostawy...5 4. Objaśnienie symboli...5 5. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

DIGITAL KEYBOARD. English. Česky. Slovenčina. Deutsch. Français. Magyar. Español. Slovenščina. Български. Português. Română. Italiano.

DIGITAL KEYBOARD. English. Česky. Slovenčina. Deutsch. Français. Magyar. Español. Slovenščina. Български. Português. Română. Italiano. DIGITAL KEYBOARD EN DE FR ES PT IT NL PL RU DA SV CS SK HU SL BG RO LV LT ET HR TR VI Owner s Manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de instrucciones Manual do Proprietário Manuale di istruzioni

Bardziej szczegółowo

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na Wydział Instrumentalny studia I stopnia

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na Wydział Instrumentalny studia I stopnia PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na Wydział Instrumentalny studia I stopnia EGZAMINY Z GRY NA INSTRUMENCIE Poniedziałek, dnia 20 czerwca 2016 r. godz. 10.00 Aula NOVA fortepian godz. 09.40 Błękitna flet, fagot,

Bardziej szczegółowo

Cena : 8.690,00 zł Producent : Clavia NORD. KeyStore.pl

Cena : 8.690,00 zł Producent : Clavia NORD. KeyStore.pl Informacje o produkcie Clavia Nord Piano 2 HP Cena : 8.690,00 zł Producent : Clavia NORD NORD - nie jesteśmy tacy jak inni NORD PIANO 2 HP jest profesjonalnym instrumentem typu "stage piano" dedykowanym

Bardziej szczegółowo

Akustyka muzyczna. Wykład 10 Zespoły muzyczne. Orkiestra symfoniczna. dr inż. Przemysław Plaskota

Akustyka muzyczna. Wykład 10 Zespoły muzyczne. Orkiestra symfoniczna. dr inż. Przemysław Plaskota Akustyka muzyczna Wykład 10 Zespoły muzyczne. Orkiestra symfoniczna. dr inż. Przemysław Plaskota Zespół muzyczny Zespół kameralny - niewielki zespół instrumentalny, zwykle nie liczniejszy niż dziewięciu

Bardziej szczegółowo

Midisoft Recording Session

Midisoft Recording Session Midisoft Recording Session Uwaga Copyright 1995 Wszelkie prawa zastrze one Wszelkie informacje, dokumentacje i dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji mog¹ byæ przedmiotem zmian bez wczeœniejszego

Bardziej szczegółowo

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH. na Wydział Instrumentalny studia I stopnia

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH. na Wydział Instrumentalny studia I stopnia Środa, dnia 17 czerwca 2015 r. PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na Wydział Instrumentalny studia I stopnia godz. 09:30 sala 152 kształcenie słuchu wokalistyka jazzowa godz. 10:00 Błękitna gitara basowa, kontrabas

Bardziej szczegółowo

Akustyka muzyczna. Wykład 6 Klasyfikacja instrumentów. Instrumenty strunowe. dr inż. Przemysław Plaskota

Akustyka muzyczna. Wykład 6 Klasyfikacja instrumentów. Instrumenty strunowe. dr inż. Przemysław Plaskota Akustyka muzyczna Wykład 6 Klasyfikacja instrumentów. Instrumenty strunowe. dr inż. Przemysław Plaskota Klasyfikacja instrumentów muzycznych Instrument muzyczny każde źródło zjawisk dźwiękowych wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A

R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A R E P E R T U A R W Y M A G A N Y O D K A N D Y D A T Ó W N A E G Z A M I N W S T Ę P N Y D O S Z K O Ł Y M U Z Y C Z N E J I I S T O P N I A Skrzypce Etiuda, Altówka Wiolonczela Kontrabas gama durowa,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa zawartość online. Pierwsze kroki w nauce. 6 lat. Dźwięk. Zbuduj instrumenty muzyczne ydające niesamowite dźwięki!

Dodatkowa zawartość online. Pierwsze kroki w nauce. 6 lat. Dźwięk. Zbuduj instrumenty muzyczne ydające niesamowite dźwięki! Dodatkowa zawartość online Pierwsze kroki w nauce Dźwięk od 6 lat Zbuduj instrumenty muzyczne ydające niesamowite dźwięki! Stowarzyszenie: 2 Skład zestawu 2 7 0 3 9 8 4 5 2 6 Elementy zestawu. Pudełko

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Instrumenty muzyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Kraków: Instrumenty muzyczne 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316855-2017:text:pl:html -Kraków: Instrumenty muzyczne 2017/S 153-316855 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Turniej wiedzy muzycznej

Turniej wiedzy muzycznej Turniej wiedzy muzycznej Zadanie 1 Przyporządkuj utwory ich kompozytorom. Stanisław Moniuszko Antonio Vivaldi Piotr Czajkowski Feliks Mendelssohn-Bartholdy Jezioro łabędzie Halka Dla Elizy Preludium Deszczowe

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja I: Instytucja zamawiająca Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:191308-2017:text:pl:html 20/05/2017 S97 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Dyrektywa 2014/24/UE Polska-Kraków:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 8 do SIWZ. (pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra Warszawa

OFERTA. Załącznik nr 8 do SIWZ. (pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra Warszawa (pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 9 ul. Bystra 0 700 Warszawa Załącznik nr 8 do SIWZ OFERTA Niniejszym składamy naszą ofertę na zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla Orkiestr Wojskowych

Bardziej szczegółowo

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nnowacab NO_DOC_EXT: 2017-110500 SOFTWARE VERSION: 9.5.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: celo@vp.pl

Bardziej szczegółowo

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 22 czerwiec 2016

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 22 czerwiec 2016 INSTRUMENTY > PERKUSJE > ZESTAWY > Model : hd-100 Producent : - PERKUSJA ELEKTRONICZNA - KOMPLETNA MILLENIUM HD-100 Nowa, Gwarancja, Faktura MIESZKASZ W BLOKU? CHCESZ ĆWICZYĆ PO CICHU? TEN ZESTAW JEST

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ w roku szkolnym 2014 / 2015

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ w roku szkolnym 2014 / 2015 PROGRAM PRZESŁUCHAŃ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ w roku szkolnym 2014 / 2015 dla klas IV i V cyklu 6-letniego oraz III cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia i dla zespołów kameralnych szkół muzycznych

Bardziej szczegółowo

klasa II moduł 17: I CAN PLAY

klasa II moduł 17: I CAN PLAY Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi U-CONTROL UMX610/UMX490. The Ultimate Studio in a Box: 61/49-Key USB/MIDI Controller Keyboard with Separate USB/Audio Interface

Instrukcja obsługi U-CONTROL UMX610/UMX490. The Ultimate Studio in a Box: 61/49-Key USB/MIDI Controller Keyboard with Separate USB/Audio Interface Instrukcja obsługi U-CONTROL UMX610/UMX490 The Ultimate Studio in a Box: 61/49-Key USB/MIDI Controller Keyboard with Separate USB/Audio Interface 2 U-CONTROL UMX610/UMX490 Instrukcja obsługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Paper Jamz Drums. Przewodnik użytkownika

Paper Jamz Drums. Przewodnik użytkownika Paper Jamz Drums Przewodnik użytkownika Dziękujemy za zakup perkusji Paper Jamz firmy WowWee! Perkusja Paper Jamz pozwala grać przez dotykanie palcami czułych na nacisk powierzchni! Poświęć kilka chwil

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Nr konta bankowego:... nr telefonu... nr faxu...

OFERTA CENOWA ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Nr konta bankowego:... nr telefonu... nr faxu... ... ( pieczęć wykonawcy) OFERTA CENOWA Załącznik nr 1 do siwz Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004

XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 DOMINIK KŁYS WOJCIECH ZABIEROWSKI ANDRZEJ NAPIERALSKI Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej APLIKACJA

Bardziej szczegółowo

GOKI INSTRUMENTY 3 WZORY 3 WZORY. Piszczałka ptaszek 5,40 SZT UC089 DREWNO. Mini gwizdek 1,05 SZT UC100. Gwizdek glissando 5,40 SZT

GOKI INSTRUMENTY 3 WZORY 3 WZORY. Piszczałka ptaszek 5,40 SZT UC089 DREWNO. Mini gwizdek 1,05 SZT UC100. Gwizdek glissando 5,40 SZT GOKI INSTRUMENTY 7,8-9,9 cm 9, cm rybka krokodyl robaczek WZORY WZORY 972 Piszczałka zwierzątko 8,20 zł 5,80 97 Piszczałka ptaszek 5,40 7,90 zł 0,5 cm 5,5 cm UC022 Gwizdek cockoo 8,5,50 zł UC089 Mini gwizdek,05,52

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA l ADRES: Darłowski Ośrodek Kultury, ul. Morska 56, Darłowo, woj. Adres strony internetowej zamawiającego:

l. 1) NAZWA l ADRES: Darłowski Ośrodek Kultury, ul. Morska 56, Darłowo, woj. Adres strony internetowej zamawiającego: http://bzpo. portal, uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycj... Darłowo: Dostawa instrumentów oraz akcesoriów muzycznych dla Tworzonej Darłowskiej Orkiestry Dętej Numer ogłoszenia: 217940-2009; data

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MUZYKA WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE KLASA IV WYMAGANIA WIADOMOŚCI UCZNIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA KONIECZNE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości na temat: OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY. Podział instrumentów:

INSTRUMENTY. Podział instrumentów: INSTRUMENTY Podział instrumentów: 1. Strunowe - źródłem dźwięków jest drgająca struna: a) smyczkowe: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas b) szarpane: gitara, harfa, mandolina, banjo (bandżo), lutnia,

Bardziej szczegółowo

Numer produktu: 30 39 97

Numer produktu: 30 39 97 Numer produktu: 30 39 97 Instrukcja obsługi Strona 7-25 Wersja 08/08 1 Papier pochodzący PL Stopka w 100% z recyclingu Niniejsza instrukcja obsługi została stworzona przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia : Dostawa instrumentów muzycznych.

1. Przedmiot zamówienia : Dostawa instrumentów muzycznych. 2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa instrumentów muzycznych. 2. Ilość: 5 szt. 3. CPV: 37300000-1, 4. Inne normy:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Rekrutacja na studia I i II stopnia WYDZIAŁ WOKALNO INSTRUMENTALNY

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Rekrutacja na studia I i II stopnia WYDZIAŁ WOKALNO INSTRUMENTALNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Rekrutacja na studia I i II stopnia WYDZIAŁ WOKALNO INSTRUMENTALNY KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA Specjalność: data godzina sala Organy 13.; 14.

Bardziej szczegółowo

Wydział Kompozycji, Interpretacji,Edukacji i Jazzu

Wydział Kompozycji, Interpretacji,Edukacji i Jazzu Katowice, dnia 25 czerwca 2015r. Lista rankingowa wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do egzaminów wstępnych na 1 rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia roku akademickiego 2015/2016, uwzględniająca

Bardziej szczegółowo

Cena : 7.521,00 zł Producent : Yamaha. KeyStore.pl

Cena : 7.521,00 zł Producent : Yamaha. KeyStore.pl Yamaha CLP 535 WH CLAVINOVA Cena : 7.521,00 zł Producent : Yamaha Yamaha CLP 535 to pierwsze pianino cyfrowe z najnowszej serii Clavinova wyposażone w dwie potężne próbki fortepianów: Yamaha CFX oraz Bösendorfer

Bardziej szczegółowo

Rider techniczny elektryczny

Rider techniczny elektryczny Rider techniczny elektryczny FRONT (min.): System: L-Acoustics, Meyer Sound, B&B, EAW, EV lub inny, dobrze brzmiący i zestrojony. 2 X 3 kw (kluby do 500 osób) 2 x 6 KW (sale do 1000 os) 2 x 10 KW (sale

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYDZIAŁ WOKALNO -INSTRUMENTALNY. Rekrutacja na studia I i II stopnia

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYDZIAŁ WOKALNO -INSTRUMENTALNY. Rekrutacja na studia I i II stopnia HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Muzyka kościelna Gra na organach,, kształcenie słuchu i harmonia praktyczna (harmonizacja pieśni, modulacje, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia śpiewane).

Bardziej szczegółowo

1. Jaki to taniec? 1:03 a) walc angielski b) cza-cza c) tango d) krakowiak 2. Jaki głos słyszysz? 1:44

1. Jaki to taniec? 1:03 a) walc angielski b) cza-cza c) tango d) krakowiak 2. Jaki głos słyszysz? 1:44 Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Oferta na instrumenty perkusyjne dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Domów Kultury

Oferta na instrumenty perkusyjne dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Domów Kultury BRASS Gdańsk, dnia 16.05.2011 r. POINT www.brasspoint.eu INSTRUMENTY DĘ TE SIEDZIBA FIRMY: ul. Grotkowska 17 60-176 Poznań tel. 61/ 868 48 48; 868 98 25 fax. 61/ 868 00 23 SKLEP FIRMOWY: ul. Grobla IV

Bardziej szczegółowo

Perkusjonalia używane w orkiestrze dętej - poradnik

Perkusjonalia używane w orkiestrze dętej - poradnik Jarosław Wnorowski Polski portal dla orkiestr dętych Perkusjonalia używane w orkiestrze dętej - poradnik Oprócz tradycyjnego zestawu perkusyjnego, czyneli i dużego bębna marszowego polskie orkiestry dęte

Bardziej szczegółowo

Cena : 9.783,00 zł Producent : Yamaha. KeyStore.pl

Cena : 9.783,00 zł Producent : Yamaha. KeyStore.pl Informacje o produkcie Yamaha CLP 545 B CLAVINOVA Cena : 9.783,00 zł Producent : Yamaha Yamaha CLP 545 to pierwsze pianino cyfrowe z najnowszej serii Clavinova wyposażone w dwie potężne próbki fortepianów:

Bardziej szczegółowo

Luty Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN. brutto. Struny do Gitary Basowej

Luty Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN. brutto. Struny do Gitary Basowej Luty 2017 Struny do Gitary Basowej Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN BRONZE BASS 44 / 4-String RS44LC Struny do gitary basowej [40-60-80-100], owijka stal nierdzewna 221,70 RS44LD Struny do gitary basowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi U-CONTROL UMX250. The Ultimate Studio in a Box: 25-Key USB/MIDI Controller Keyboard with Separate USB/Audio Interface

Instrukcja obsługi U-CONTROL UMX250. The Ultimate Studio in a Box: 25-Key USB/MIDI Controller Keyboard with Separate USB/Audio Interface Instrukcja obsługi U-CONTROL UMX250 The Ultimate Studio in a Box: 25-Key USB/MIDI Controller Keyboard with Separate USB/Audio Interface 2 U-CONTROL UMX250 Instrukcja obsługi Spis treści Dziękuję... 2 Ważne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji muzyki do klasy VI

Scenariusz lekcji muzyki do klasy VI Scenariusz lekcji muzyki do klasy VI Temat: Orkiestra i dyrygent. Opracowała: Jolanta Ginter Nauczyciel muzyki PSP nr 2 w Żaganiu Konspekt lekcji do klasy VI Temat zajęcia: Orkiestra i dyrygent. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Dźwiękowa Technika Studyjna

Dźwiękowa Technika Studyjna Dźwiękowa Technika Studyjna DTS 1 1. Rejestracja Techniki mikrofonowe Ustawienie mikrofonów Studio ZEA 2. Efekty Rodzaje efektów (amplitudowe, opóźnieniowe, modulacyjne) Przykładowe schematy i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Pianino cyfrowe DP250

Pianino cyfrowe DP250 + Instrukcja użytkowania Pianino cyfrowe DP250 Nr. zam. 1233513 7 Spis treści + Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Objaśnienie symboli...3 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...3 4. Zakres dostawy...4 5.

Bardziej szczegółowo

PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I OGÓLNOPOLSKIE klasy IV, V szkół muzycznych II stopnia

PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I OGÓLNOPOLSKIE klasy IV, V szkół muzycznych II stopnia PROGRAM PRZESŁUCHAŃ CEŃTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZŃEJ ucznió w szkó ł muzycznych II stópnia óraz zespółó w kameralnych szkó ł muzycznych I stópnia w róku szkólnym 2013/2014 PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne muzyka klasa 4 nauczyciel mgr Joanna Dywan

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne muzyka klasa 4 nauczyciel mgr Joanna Dywan Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne muzyka klasa 4 nauczyciel mgr Joanna Dywan Podczas oceniania każdorazowo szczególną uwagę przywiązuje się do zaangażowania i wysiłku wkładanego przez

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015

P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015 P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015 SZKOŁY MUZYCZNE II ST. FORTEPIAN dla: solistów V i VI klas SM II st. cyklu 6 letniego oraz III i IV klas SM II st. cyklu 4 letniego, zespołów gitarowych i akordeonowych

Bardziej szczegółowo

Technika Studyjna II Wykład I i II

Technika Studyjna II Wykład I i II Technika Studyjna II Wykład I i II Studium Realizacji Dźwięku Regionalny Ośrodek Edukacji mgr inż. Jan Madej www.janmadej.pl jan.madej@gmail.com Ver. 28.09.2010 Sprawy organizacyjne 20h (cz. I) + 20h (cz.

Bardziej szczegółowo

Cena : ,00 zł Producent : Yamaha. KeyStore.pl

Cena : ,00 zł Producent : Yamaha. KeyStore.pl Informacje o produkcie Yamaha CLP 585 B CLAVINOVA - Black Friday Cena : 16.874,00 zł Producent : Yamaha Yamaha CLP 585 to najwyższej klasy pianino cyfrowe wieńczące najnowszą serię Clavinova. Model 585

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW MODYFIKOWANYCH (8-14.04.2011) 1 010 a p 2004300062 150 a Akordeon 2 010 a p 2004300333 150 a Bajan 3 010 a p 2004300422 150 a Bęben 4 010

Bardziej szczegółowo

Barwa dźwięku muzycznego i metody jej skalowania. II rok reżyserii dźwięku AM_2_2016

Barwa dźwięku muzycznego i metody jej skalowania. II rok reżyserii dźwięku AM_2_2016 Barwa dźwięku muzycznego i metody jej skalowania II rok reżyserii dźwięku 8.10.16 AM_2_2016 MIT wykłady Plan wykładu Natura dźwięku muzycznego Dwie definicje barwy dźwięku Widmo i przebieg czasowy Trzy

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 30/65/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w s p r a w i e z m i a n w u c h w a l e n r 1 5 6 / 2 5 5 / 2 0 1 6 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej

Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej ZASADY ORGANIZACJI Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych II stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych II st. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Ewa Dębko Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce

Ewa Dębko Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce www.awans.net Publikacje nauczycieli Ewa Dębko Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce Karty pracy z muzyki dla klas IV VI szkoły podstawowej Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Kuźnia talentów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Kuźnia talentów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA W OGŁOSZENIU Dotyczy: ogłoszenia - zapytania ofertowego na realizację zamówienia na zakup i dostawę instrumentów na potrzeby warsztatów muzycznych w ramach projektu Kuźnia talentów Informuję, iż

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia -

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE

MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE MUZYKA - WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA IV 2. Zna wartości rytmiczne: nazwy cała nuta, półnuta, ćwierćnuta oraz pauzy. 3. Potrafi odtwarzać proste rytmy. 4. Operuje podstawowymi pojęciami z dziedziny muzyki.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI. Ilość w szt.

ZESTAWIENIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI. Ilość w szt. CKiSz/342/1/2012 Załącznik nr 1 do oferty (znak zamówienia) ZESTAWIENIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Numer katalogowy przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Program Nauczania Szkoły Muzycznej I stopnia Przedmiot: fortepian dodatkowy 6-letni i 4-letni cykl kształcenia

Program Nauczania Szkoły Muzycznej I stopnia Przedmiot: fortepian dodatkowy 6-letni i 4-letni cykl kształcenia Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Suwałkach SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szkolny 2016/2017 PSM I st. L.p Nazwa zajęć edukacyjnych Nazwa programu Autor/Autorzy programu SEKCJA FORTEPIANU

Bardziej szczegółowo

CKiSz/342/3/2012 Załącznik nr 1 do oferty (znak zamówienia) ZESTAWIENIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI. Ilość w szt.

CKiSz/342/3/2012 Załącznik nr 1 do oferty (znak zamówienia) ZESTAWIENIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI. Ilość w szt. CKiSz/342/3/2012 Załącznik nr 1 do oferty (znak zamówienia) ZESTAWIENIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Numer katalogowy przedmiotu

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MUZYK ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Styczeń Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN. brutto. Struny do Gitary Basowej

Styczeń Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN. brutto. Struny do Gitary Basowej Styczeń 2018 Struny do Gitary Basowej Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN BRONZE BASS 44 / 4-String RS44LC Struny do gitary basowej [40-60-80-100], owijka stal nierdzewna 168,90 RS44LD Struny do gitary basowej

Bardziej szczegółowo

Model AP 650 AP 450 AP 250. Liczba klawiszy 88 88 88 Działanie klawiszy. Tri-Sensor Scaled Hammer Action Keyboard II

Model AP 650 AP 450 AP 250. Liczba klawiszy 88 88 88 Działanie klawiszy. Tri-Sensor Scaled Hammer Action Keyboard II Model AP 650 AP 450 AP 250 Klawiatura Liczba klawiszy 88 88 88 Działanie klawiszy Wykończenie Czułość 3 poziomy czułości, wył. 3 poziomy czułości, wył. 3 poziomy czułości, wył. Polifonia (maksymalna) 256

Bardziej szczegółowo

Sugerowany cennik detaliczny brutto w PLN

Sugerowany cennik detaliczny brutto w PLN Sugerowany cennik detaliczny brutto w PLN MARZEC 2017 STRUNY DO GITAR AKUSTYCZNYCH ACOUSTIC GUITAR PROcoated - 80/20 Bronze AGB1047 EXTRA LIGHT - KOMPLET.010-.047 42 PLN AGB1152 LIGHT SPECIAL - KOMPLET.011-.052

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ II - MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

ARKUSZ II - MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 1 ARKUSZ II - MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA Część I analiza przykładów muzycznych (20 punktów) Zadanie 31. (3 ) Szeroki krąg poprawnych odpowiedzi; odpowiedzi przykładowe: dobór instrumentów i środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.1 Usługobiorca -organizator imprezy: Suwalski Ośrodek Kultury ul. Papieża Jana Pawła II 5,

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.1 Usługobiorca -organizator imprezy: Suwalski Ośrodek Kultury ul. Papieża Jana Pawła II 5, ZAPYTANIE OFERTOWE Suwalski Ośrodek Kultury Ul. Papieża Jana Pawła II 5 16-400 Suwałki W związku z realizacją VII edycji Suwałki Blues Festival w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Kultury występuje z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

NIGHT RIDER SYMPHONY RIDER TECHNICZNY

NIGHT RIDER SYMPHONY RIDER TECHNICZNY NIGHT RIDER SYMPHONY RIDER TEHNIZNY i technicznym. tystycznym R S 7 9-25 osobowej ź. W : 2 2 gitary bas perkusja 3 instrumenty klawiszowe S : 1 flet 1 klarnet 1 fagot 1 waltornia : sekcja smyczkowa: 8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. 1. Etiuda lub kaprys. 2. Koncert ( I,II i III część do wyboru ) lub wariacje. 3. Utwór dowolny solo lub z towarzyszeniem fortepianu.

PROGRAM. 1. Etiuda lub kaprys. 2. Koncert ( I,II i III część do wyboru ) lub wariacje. 3. Utwór dowolny solo lub z towarzyszeniem fortepianu. PRZESŁUCHANIA CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNE dla uczniów publicznych szkół muzycznych i uczniów niepublicznych szkół muzycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej PROGRAM SZKOŁA MUZYCZNA I st -

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016

TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016 TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016 DATA SALA GODZINA LUTY 01.02.2016 r. Ferie zimowe 02.02.2016 r. 03.02.2016 r. 04.02.2016 r. 05.02.2016 r. 06.02.2016 r. 07.02.2016 r. 08.02.2016 r. Ferie zimowe 09.02.2016 r.

Bardziej szczegółowo

HQ - pady do ćwiczenia Real Feel. Zaprojektowane i wyprodukowane w USA. Od 1995 roku w rodzinie D Addario

HQ - pady do ćwiczenia Real Feel. Zaprojektowane i wyprodukowane w USA. Od 1995 roku w rodzinie D Addario Evans - pionier w wytwarzaniu naciągów syntetycznych HQ - pady do ćwiczenia Real Feel Puresound - nowe oblicze sprężyn werblowych Zaprojektowane i wyprodukowane w USA Od 1995 roku w rodzinie D Addario

Bardziej szczegółowo

AKORDEON. 9. Minimum programowe w zakresie nauczania gry na akordeonie w PSM I stopnia. (Brakuje danych autora i roku napisania)

AKORDEON. 9. Minimum programowe w zakresie nauczania gry na akordeonie w PSM I stopnia. (Brakuje danych autora i roku napisania) AKORDEON 1. Ministerstwo Kultury i Sztuki Centralny Zarząd Szkół Artystycznych. Program Nauki w Szkołach Muzycznych I i II stopnia. Nr 52: Akordeon główny /Dział Młodzieżowy Szkoły Muzycznej/ Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH ROK AKADEMICKI 2015/2016 Rekrutacja na studia I i II stopnia Komisje

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH ROK AKADEMICKI 2015/2016 Rekrutacja na studia I i II stopnia Komisje HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH ROK AKADEMICKI 2015/2016 Rekrutacja i II stopnia Komisje NA WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ POPISÓW, PRZESŁUCHAŃ I EGZAMINÓW. Rok szkolny 2016/2017 Semestr II

TERMINARZ POPISÓW, PRZESŁUCHAŃ I EGZAMINÓW. Rok szkolny 2016/2017 Semestr II TERMINARZ POPISÓW, PRZESŁUCHAŃ I EGZAMINÓW Rok szkolny 2016/2017 Semestr II LUTY 2017 r. 20 luty 2017 r. Fortepian Koncert kameralny kl. II c.6 kl. IVc.6 ul. Rydzowa 26, sala kameralna, godz. 17.30 22

Bardziej szczegółowo

Akustyka muzyczna. Wykład 6 Klasyfikacja instrumentów. Instrumenty strunowe. dr inż. Przemysław Plaskota

Akustyka muzyczna. Wykład 6 Klasyfikacja instrumentów. Instrumenty strunowe. dr inż. Przemysław Plaskota Akustyka muzyczna Wykład 6 Klasyfikacja instrumentów. Instrumenty strunowe. dr inż. Przemysław Plaskota Klasyfikacja instrumentów muzycznych Instrument muzyczny każde źródło zjawisk dźwiękowych wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Część 5 - Dostawa gitary elektrycznej oraz sprzętu studyjnego i scenicznego

Część 5 - Dostawa gitary elektrycznej oraz sprzętu studyjnego i scenicznego Znak sprawy: SM-D.271.1.2017 Załącznik nr 5.5. do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania: Dostawa instrumentów muzycznych oraz sprzętu studyjnego i scenicznego dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyka dla klasy IV szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyka dla klasy IV szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyka dla klasy IV szkoły podstawowej Temat (rozumiany jako lekcja) Dział 1. Elementy dzieła muzycznego 1.1. W świecie muzycznych szyfrów Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1. Fortepian koncertowy (1 zestaw obejmujący fortepian, profesjonalną ławę do fortepianu oraz pokrowiec do instrumentu) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fortepianu Yamaha

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F03 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_ntrelelz NO_DOC_EXT: 2017-XXXXXX SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: e.trela@zsm.torun.pl

Bardziej szczegółowo

904 Instrukcja obsługi

904 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 904 904 Model 904 to wysokiej jakości mikrofon dynamiczny o kardioidalnej charakterystyce kierunkowości. Dzięki swej kompaktowej budowie ten mikrofon idealnie nadaje się do użycia z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi perkusji elektronicznej BEHRINGER XD8USB

Instrukcja obsługi perkusji elektronicznej BEHRINGER XD8USB Instrukcja obsługi perkusji elektronicznej BEHRINGER XD8USB BEHRINGER XD8USB - 8-elementowa perkusja elektroniczna, zawierająca: 123 brzmienia, 15 konfiguracji oraz interfejs USB. 8-elementowa perkusja

Bardziej szczegółowo

Na początek garstka niezbędnych informacji.

Na początek garstka niezbędnych informacji. Na początek garstka niezbędnych informacji. W zapisie międzynarodowym nomenklatura nazewnictwa jest angielska, wobec powyższego, w niniejszym opracowaniu tylko w nielicznych przypadkach pojawia się nazewnictwo

Bardziej szczegółowo

KOMBII WYMAGANIA TECHNICZNE

KOMBII WYMAGANIA TECHNICZNE KOMBII WYMAGANIA TECHNICZNE Realizator: Szymon Sieńko tel. 604 360 316, mix@szymonsienko.com Proszę o kontakt w sprawie uzgodnienia sprzętu na min. 3 dni przed koncertem. Główny technik sceny: Mariusz

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016

TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016 TERMINARZ SZKOLNY 2015/2016 DATA SALA GODZINA LUTY 01.02.2016 r. Ferie zimowe 02.02.2016 r. 03.02.2016 r. 04.02.2016 r. 05.02.2016 r. 06.02.2016 r. 07.02.2016 r. 08.02.2016 r. Ferie zimowe 09.02.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Program nauczania przedmiotu głównego - skrzypce dopuszczony, do użytku Nr w zestawie DSA.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Szymuś Orkiestra

Tomasz Szymuś Orkiestra Tomasz Szymuś Orkiestra Wymagania techniczne Kontakt Tomasz Budkiewicz realizator dźwięku Tel. 502-712-151 Agata Borzym manager zespołu Tel. 602-499-111 TECHNIKA Adam Swędera 603-663-785 A9 111499 111

Bardziej szczegółowo

METALOWA GITARA RYTMICZNA

METALOWA GITARA RYTMICZNA Michał Kaszczyszyn METALOWA GITARA RYTMICZNA Szkolenie dla gitarzystów PLAN SZKOLENIA DLA KOGO JEST TEN KURS: Dla tych, którzy chcą dobrze grać metalowe riffy na gitarze i chcą poznać właściwe, skuteczne

Bardziej szczegółowo

Wydział Instrumentalny - II Stopień

Wydział Instrumentalny - II Stopień Wydział Instrumentalny - II Stopień OBOWIĄZKOWE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W TRAKCIE NAUKI W ASMRIJ II STOPNIA NA WYDZIALE INSTRUMENTALNYM SPECJALNOŚĆ - FORTEPIAN, GITARA (AKUSTYCZNA, ELEKTRYCZNA, KLASYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu

Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Opolu Opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok szkolny 2015/2016 Sierpień Wrzesień 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok szkolny 2015/2016 I SEMESTR 25 (wtorek) egzaminy poprawkowe 11 00 zebranie Kadry Kierowniczej 26 (środa) postepowanie

Bardziej szczegółowo

STRUNY GITAROWE FIRMY SAVAREZ

STRUNY GITAROWE FIRMY SAVAREZ Gitara klasyczna NOWOŚĆ!!! SAVAREZ CANTIGA ALLIANCE 14,42 62,01 PLN 510AR - naciąg standardowy I: 5724 510AJ - naciąg twardy I: 5725 Połączenie nowych strun basowych CANTIGA ze znanymi już strunami ALLIANCE

Bardziej szczegółowo

Redakcja 1.0. Spis treści

Redakcja 1.0. Spis treści Spis treści Redakcja 1.0 Budowa 4 Zasilanie 6 Przełącznik MODE 7 Sposób podłączenia 7 Przełącznik GAIN 8 Przyciski nożne 9 Poziom kompresji i wzmocnienie 10 Brzmienie czyste (clean) 11 Brzmienia typu crunch

Bardziej szczegółowo

Opisy i instrukcje popularnych keyboardów

Opisy i instrukcje popularnych keyboardów Opisy i instrukcje popularnych keyboardów Autor: 69jacek 04.02.2008. Zmieniony 10.02.2008. Serwis muzyczny Gram Już Sam Krótkie opisy wraz z linkami do instrukcji popularnych keyboardów: Casio, Korg, Roland,

Bardziej szczegółowo