KOMUNIKATY MIDI. !" # $ % & ' ( & #)*) ' +, -# ' +. / ' + ' +012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKATY MIDI. !" # $ % & ' ( & #)*) ' +, -# ' +. / ' + ' +012"

Transkrypt

1 KOMUNIKATY MIDI.!" # $ % & ' ( & #)*) ' +, -# ' +. / ' + ' & 4 56 &78987 & 6:4: :4 ;5 76 < /785 &7787 ;5 & && = 56 #)*) 877 & 7 & 5 & :& #)*)5 &8:& & 764 & 7;898 & & &7 &6 4 7 ;8 8 & ; 8 : & &7 & ;: :& % #)*)&56 :4 & 48, 48; 4>7> &6 4)7 &6&; :8& ; 6 &7 &8:&& 6 #)*):7 :4 && :7 4 4 : #)*)! 1

2 # $%$%&& &7/&#)*)& :4578& ; ''( ')* " ;?A# %:; &8:&6 8 &.0C1D6&!#)*)5!: #68478 & ;.0C1.0C&8; /& ;& / ;*.5 &&7;8 ; ;8; ;; *;/ 67/5 &7AE+B=.F23G"0B5 *).,+B,)+G58:6/ D &7 8&77 7 4H +, -)..)+/ % & 8&7H +,I8.0C I/ & J# I/ &7 #)*)5 64#)*) &78 I/ &6 &7 &A K" : &7; & /);:4 :4 &7& :/ && G &8:&& & E;5 # 2.0.)I :4 /: #.? +/I!.0C A;4.0C& / 8 6 &6 ; & 6, 64 7 &7 & "# 4H +,/&/+,1 +/ '0: 56& 5'FI ; ; LJJ "#7 LJ 8"# 2

3 .0C8.0C &7 & &7 8&7/HJ555555$5'5M5N535 5A5*505FG 8 8 :!#)*) #)*)" && 56& 6; 2 $ #)*)( #)*) $F & &!5 &7 & 6 & ; $I '( 2 & $3%& % ; & ; #)*) : H '44I785! / &8 : &77 5 & 4 && ' I / &8 : &77 5 & 7::7 ( &::4 6::8 & &785')6 '44 7 && &7&7&& 4'76-)8'7'7'9)- 6'7'7':I 985 &60/7 & / &8& 5 &&:4 ; 7);- <'I #)*) : 5 5& / & & & :7 / &*& 67 ;JN2 ; &&8 7<7;- <')8-)8 7' )87'')8=6'I 7& &7 J5 & & &; ;- ')7'7'I ;98 : 3

4 &8 ; 6->' '7)86--''))8'>' '7I :; 8&7; 2# & $3?& H )% 44IJ(7 98&7 * 8; 6 & &6 : & : ); 7)'7I= ; && 5 56&&7 :4J :( & 7?6); 7)I% 7? & 5 #)*) 7&: #)*) )'44I&7; ; ( &8 :J 22 & ;$.7 ;'% ;& :/ (6 8 &+#G)564 &7 / O#+G+ +#G): &? & ; ;% &;; & H '78I++5G & 5 & ;8; ;)&6:4 7 /& &856 & ; ;$I5 6 7 ; ; & &:&:,&6 '78#I++5#+/&& & &/& 6 4 & &77&( & )'782I++/5 ; & ; 7( 6 &74 /D &8:& #)*) '78AI++/5# 7 >#>&; ; G 6 64&98 4

5 6&8 &8 8&7;H '44I&7+ :J ' I&7+ : J - 6'I$&7/ :J & 5& 4 * ; :& >#> &7 :46 ; )- 6'I'(7 / : &J & % 98 6 #)*) ; ;G::55 98 &7& 7 D 7&7 ; :!D6: 7 :: JJ587 4 &8:%8 6:4 ;7!64 56& & &6 8 &7 :; ;; :!:8 J '% :'&(8: & &7D &;! &&8:&5 8 &7 :J$M '5;?' &!5?' & &76& 6& 8& : ) & & ' &' % &:8 &;!& 8&:!6'7J$+J & #. 5 $ &2. ( # #. J7 &2. $N' $$N74 77(7&8 :J JI$5 7 :' $I' ;N$N & 5 ; & ; ; (:;646 BG GBGBG & ;/ ; / &#)*)GBG & / &#)*)+ 56; ; ; : 5

6 Kanałowe Kontrolery MIDI Nr. Nazwa kontrolera Działanie kontrolera 0 Bank Select Wybór banku brzmienia,. 1 Modulation Wheel 2 Breath Controller 3 Niezdefiniowany Niezdefiniowany Modulacja dwiku (głboko - wibrato), Efekt szumu powietrza w instrumentach dtych, 4 Foot Controller Nony pedał głonoci, 5 Portamento Time 6 Data Entry 7 Main Volume, Channel Volume 8 Balance 9 Niezdefiniowany Niezdefiniowany 10 Pan, Panpot 11 Expression Controller 12 Effect Control 1 13 Effect Control 2 14, 15 Niezdefiniowane Niezdefiniowane General Purpose Controllers Niezdefiniowane Niezdefiniowane 32 Bank Select 33 Modulation Wheel 34 Breath Controller 35 Niezdefiniowany Niezdefiniowany 36 Foot Controller Szybko osigania przez nut zadanej wysokoci, Przekazywanie wartoci do kontrolerów RPN i NRPN, Ustawienie głonoci kanału MIDI, warto Ustalenie równowagi natenia dwiku na lewy i prawy kanał stereofoniczny, Umiejscowienie dwiku w panoramie pomidzy lewym i prawym głonikiem kanałów stereofonicznych, Ekspresja dwiku. W praktyce regulacja głonoci kanału niezalenie od kontrolera 7, Pierwszy kontroler efektów dla efektu okrelonego przez producenta instrumentu, Drugi kontroler efektów dla efektu okrelonego przez producenta instrumentu, Kontrolery uniwersalne o zastosowaniu podanym przez producenta sprztu, warto Jak kontroler 0 - ustawienia dokładne (LSB),. Jak kontroler 1 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 2 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 4 - ustawienia dokładne (LSB), 37 Portamento Time Jak kontroler 5 - ustawienia dokładne (LSB), 6

7 38 Data Entry 39 Main Volume, Channel Volume 40 Balance 41 Niezdefiniowany Niezdefiniowany 42 Pan, Panpot 43 Expression Controller 44 Effect Control 1 45 Effect Control 2 46, 47 Niezdefiniowane Niezdefiniowane General Purpose Controllers Niezdefiniowane Niezdefiniowane 64 Damper Pedal, Sustain 65 Portamento 66 Sustenuto 67 Soft Pedal 68 Legato Footswith 69 Hold 2 Jak kontroler 6 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 7 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 8 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 10 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 11 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 12 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler 13 - ustawienia dokładne (LSB), Jak kontroler ustawienia dokładne (LSB), Przedłuanie trwania nuty, wybrzmiewania. Nuty wybrzmiewaj dłuej o pewn warto czasow. Wyłczony dla warto 0-63 lub włczony Włczanie lub wyłczanie efektu płynnego wchodzenia na zadan wysoko nuty. Wartoci 0-63 lub Włczenie wyłczenie wybrzmiewania nuty, przy czym wybrzmiewanie trwa tak długo jak długo jest włczony efekt. Wartoci 0-63 i Tłumienie wybrzmiewania dwiku. Włczenie i wyłczenie Efekt legato. Wyłczony dla wartoci 0-63 i włczony dla Dodatkowy przełcznik podtrzymujcy trwanie dwiku. 70 Sound Controller 1 (Variation) Wariacja efektowa. Warto Sound Controller 2 (Timbre) 72 Sound Controller 3 (Release Time) 73 Sound Controller 4 (Attack Time) Rodzaj barwy dwiku uzyskiwany przez zmian rezonansu. Wartoci w przedziale Czas zanikania fazy Release (po puszczeniu klawisza). Wartoci w przedziale Czas trwania fazy Attack - od nacinicia klawisza do uzyskania zamierzonej głonoci. Warto kontrolera w przedziale

8 74 Sound Controller 5 (brightness) Sound Controller 6-10 Niezdefiniowane General Purpose Controller Portamento Control Niezdefiniowane Niezdefiniowane Barwa dwiku realizowana zmiennym filtrem dolnoprzepustowym. Wartoci kontrolera w przedziale Dodatkowe kontrolery uniwersalne o przeznaczeniu podanym przez producenta sprztu. Osiganie wysokoci dwiku do zadanej nuty. Wartoci kontrolera jest nr nuty. 91 Effects 1 (Reverb) Głboko pogłosu. Warto kontrolera Effects 2 (Tremolo) Głboko efektu Tremolo - modulacja amplitudy. Warto od 0 do Effects 3 (Chorus) Głboko efektu churalnego Chorus Effects 4 (Celeste, variation) Głboko efektu Celeste lub Variation Effects 5 (Phaser) Głboko efektu Phaser Data Entry +1, Data Increment 97 Data Entry -1, Data Decrement Non-Registered Parametr Number LSB Non-Registered Parametr Number MSB Zwikszanie o 1 wartoci komendy przekazanej przez kontrolery RPN i NRPN Zmniejszenie o 1 wartoci komendy przekazanej przez kontrolery RPN i NRPN Młodszy bajt polecenia NRPN Starszy bajt polecenia NRPN Registered Parametr Number LSB Młodszy bajt polecenia RPN Registered Parametr Number MSB Starszy bajt polecenia RPN Niezdefiniowane Niezdefiniowane 120 All Sound Off Zakoczenie wybrzmiewania nut. Warto Reset All Controllers Zerowanie wszystkich kontrolerów. Warto Local Control On/Off Kontroler wyłczajcy klawiatur lokaln. 0=Off, 127=On. 123 All Notes Off Zakoczenie odtwarzania nut. Warto Omni Mode Off Wyłczenie trybu pracy Omni. Warto Omni Mode On Włczenie trybu pracy Omni. Warto Poly Mode On/Off Przełczanie pomidzy trybami pracy Poly. Warto od 0 do liczby okrelajcej liczb uywanych kanałów. 127 Poly Mode On Włczenie trybu pracy Poly. Warto 0. G ; ; #)*)) 6 8; : & #)*)?#)*)) 2 6 & "#5K"".& 8

9 ;77 D6 :& 45&6 & & B> # 7/ &8 ;( ; &&8$;M! 6&+!&7/98;&5 & 8 5 &! &7 % 9& : & A8:6 4 / & 6& && :46& 86&; ( > >&: & 6 4 > ;>=; ; &56 7&77( &8:& 6 :4>01>(>>& 5 & > ;>(># H H,> / &44 Grupa PIANO - pianina i fortepiany 0 Acoustic Grand fortepian koncertowy 1 Bright Acoustic pianino 2 Electric Grand fortepian elektryczny 3 Honky-Tonk pianino country 4 Electric Piano 1 pianino elektryczne 1 5 Electric Piano 2 pianino elektryczne 2 6 Harpsichord klawesyn 7 Clavinet klawikord Grupa CHROMATIC PERCUSSION - perkusja chromatyczna 8 Celesta celesta 9 Glockenspiel dzwon 10 Music Box pozytywka 11 Vibraphone wibrafon 12 Marimba marimba 13 Xylophone ksylofon 14 Tubular Bells dzwony rurowe 15 Dulcimer cymbały 9

10 Grupa ORGAN - instrumenty organowe 16 Drawbar Organ (Hammond) organy Hammonda 17 Percussive Organ organy perkusyjne, jazzowe 18 Rock Organ organy rockowe 19 Church Organ organy kocielne 20 Reed Organ organy stroikowe 21 Accordion akordeon 22 Harmonica harmonijka ustna 23 Tango Accordion bandoneon, akordeon do tanga Grupa GUITAR - Gitary 24 Nylon String Guitar gitara klasyczna, struny nylonowe 25 Steel String Guitar gitara klasyczna, struny metalowe 26 Electric Jazz Guitar gitara elektryczna jazzowa 27 Electric Clean Guitar gitara elektryczna, czyste brzmienie 28 Electric Muted Guitar gitara elektryczna, struny stłumione 29 Overdriven Guitar 30 Distortion Guitar 31 Guitar Harmonics flaolet gitarowy Grupa BASS - Instrumenty basowe 32 Acoustic Bass bas akustyczny brzmienie gitary przesterowane z efektem Overdriven brzmienie gitary przesterowane z efektem Distortion lub Fuzz 33 Electric Bass (Finger) gitara basowa elektryczna grana palcami 34 Electric Bass (pick) gitara basowa elektryczna grana kostk 35 Fretless Bass gitara basowa bezprogowa 36 Slap Bass 1 gitara basowa, struny uderzane kciukiem - Klang 1 37 Slap Bass 2 gitara basowa, struny uderzane kciukiem - Klang 2 38 Synth Bass 1 bas syntetyczny 1 39 Synth Bass 2 bas syntetyczny 2 Grupa SOLO STRINGS - smyczkowe solowe 40 Violin skrzypce 41 Viola altówka 10

11 42 Cello wiolonczela 43 Contrabass kontrabas 44 Tremolo Strings sekcja smyczkowa tremolo 45 Pizzicato Strings 46 Orchestral Harp harfa orkiestrowa 47 Timpani kotły orkiestrowe Grupa ENSEMBLE - Brzmienia zespołowe 48 String Ensemble 1 49 String Ensemble 2 sekcja smyczkowa pizzicato, struny skrzypiec szarpane palcami sekcja smyczkowa 1, czas nabrzmiewania normalny (szybki) sekcja smyczkowa 2, czas nabrzmiewania dłuszy (powolny) 50 Synth Strings 1 sekcja smyczkowa 1, brzmienie syntetyczne 51 Synth Strings 2 sekcja smyczkowa 2, brzmienie syntetyczne 52 Choir Aahs chór piewajcy "Ach" 53 Voice Oohs głos piewajcy "Ooch" 54 Synth Voice głos syntetyczny 55 Orchestra Hit tutti orkiestrowe Grupa BRASS - Instrumenty dte blaszane 56 Trumpet trbka 57 Trombone puzon 58 Tuba tuba 59 Muted Trumpet trbka z tłumikiem 60 French Horn leny róg 61 Brass Section sekcja dta 62 Synth Brass 1 sekcja dta 1, brzmienie syntetyczne 63 Synth Brass 2 sekcja dta 2, brzmienie syntetyczne Grupa REED - Instrumenty dte stroikowe 64 Soprano Sax saksofon sopranowy 65 Alto Sax saksofon altowy 66 Tenor Sax saksofon tenorowy 67 Baritone Sax saksofon barytonowy 68 Oboe obój 69 English Horn róg angielski 11

12 70 Basson fagot 71 Clarinet klarnet Grupa PIPE - Instrumenty dte piszczałkowe 72 Piccolo flet piccolo 73 Flute flet poprzeczny 74 Recorder flet prosty 75 Pan Flute fletnia Pana 76 Blown Bottle dwik dmuchania w butelk 77 Skakuhachi flet japoski 78 Whistle gwizdek 79 Ocarina okaryna Grupa SYNTH LEAD - syntezatory wiodce 80 Lead 1 square syntezator 1, generator fali prostoktnej 81 Lead 2 sawtooth syntezator 2, generator fali piłokształtnej 82 Lead 3 calliope syntezator 3 kaliope (organe parowe) 83 Lead 4 chiff syntezator 4 Chiff 84 Lead 5 syntezator 5, brzmienie metaliczne 85 Lead 6 voice syntezator 6, głos, chór anielski 86 Lead 7 fifths syntezator 7, kwintowy 87 Lead 8 bass+lead syntezator 8, bas+głos wiodcy Grupa SYNTH PAD - syntezatory podkładowe 88 Pad 1 new age syntezator podkładowy 1, "nowa era" 89 Pad 2 warm syntezator podkładowy 2, ciepłe brzmienie 90 Pad 3 polysynth syntezator podkładowy 3, wielobrzmieniowy 91 Pad 4 choir syntezator podkładowy 4, chór 92 Pad 5 bowed syntezator podkładowy 5, smyczkowy 93 Pad 6 matallic syntezator podkładowy 6, brzmienie metaliczne 94 Pad 7 halo syntezator podkładowy 7, brzmienie pogłosowe 95 Pad 8 sweep syntezator podkładowy 8, "zamiatajcy" Grupa SYNTH EFFECTS - brzmienia i efekty syntetyczne 96 FX 1 rain brzmienie z odgłosem padajcego deszczu 12

13 97 FX 2 soundtrack cieka dwikowa 98 FX 3 crystal brzmienie krystaliczne 99 FX 4 atmosphere brzmienie nastrojowe 100 FX 5 brightness dwik o jasnym brzmieniu 101 FX 6 goblins głos skrzata, chochlika 102 FX 7 echoes brzmienie - echo 103 FX 8 sci-fi brzmienie kosmiczne (fantastyka) Grupa ETHNIC - instrumenty ludowe 104 Sitar ludowa gitara o 3 strunach 105 Banjo bando 106 Shamisen semisen 107 Koto koto 108 Kalimba kalimba 109 Bagpipe kobza 110 Fiddle ludowe skrzypce 111 Shanai szanai Grupa PERCUSSIVE - brzmienia perkusyjne 112 Tinkle Bell brzczce dzwonki 113 Agogo trójkt z dzwonkami 114 Steel Drums wibrafon 115 Woodblock klocek drewniany 116 Taiko Drum brzmienie podobne do werbli 117 Melodic Tom melodyczne bbny tam-tam 118 Synth Drum bbny syntetyczne 119 Reverse Cymbal głos talerza od tyłu Grupa SOUND EFFECTS - efekty dwikowe 120 Guitar Fret Noise 121 Breath Noise oddech 122 Seashore szum fali morskiej 123 Bird Tweet piew ptaków 124 Telephone Ring dzwonek telefonu odgłos palców przesuwanych po strunie gitary (pisk) 125 Helicopter odgłos leccego migłowca 13

14 126 Applause oklaski 127 Gunshot wystrzał z pistoletu D&% (&8 "#& &&87 #)*). "#/&& & &78' &; &7 &8:&/&7 &; ; 6; Brzmienia perkusyjne w standardzie GM Nuta Instrument perkusyjny Opis B2 Acoustic Bass Drum bben basowy akustyczny C3 Bass Drum 1 bben basowy 1 C#3 Side Stick uderzenie pałeczk w bok werbla D3 Acoustic Snare werbel akustyczny D#3 Hand Clap klanicie dłomi E3 Electric Snare werbel elektryczny F3 Low Floor Tom centralny bben perkusji, podłogowy, niski ton F#3 Closed Hi-Hat uderzenie pałeczk w zamknity break G3 High Floor Tom centralny bben perkusji, podłogowy, wysoki ton G#3 Pedal Hi-Hat break-maszyna A3 Low Tom bben tam-tam, niski ton A#3 Open Hi-Hat uderzenie pałeczk w otwarty break B3 Low-Mid Tom bben tam-tam, rednioniski ton C4 Hi-Mid Tom bben tam-tam, redniowysoki ton C#4 Crash Cymbal 1 talerz rytmiczny 1 D4 High Tom bben tam-tam, wysoki ton D#4 Ride Cymbal 1 duy talerz rytmiczny 1 E4 Chinese Cymbal chiski talerz F4 Ride Bell uderzenie pałeczk w kopuł talerza F#4 Tambourine tamburyn G4 Splash Cymbal mały talerz w zestawie perkusyjnym G#4 Cowbell krowi dzwonek A4 Crash Cymbal 2 talerz rytmiczny 2, wybrzmiewajcy A#4 Vibraslap klanicie z efektem wibrowania B4 Ride Cymbal 2 duy talerz rytmiczny 2 C5 Hi Bongo bongo, wysoki ton 14

15 C#5 Low Bongo bongo, niski ton D5 Mute Hi Conga kongo przytłumione, wysoki ton D#5 Open Hi Conga kongo wybrzmiewajce, wysoki ton E5 Low Conga kongo, niski ton F5 High Timbale bbenek timbale, wysoki ton F#5 Low Timbale bbenek timbale, niski ton G5 High Agogo agogo, wysoki ton G#5 Low Agogo agogo, niski ton A5 Cabasa cabasa - dua grzechotka A#5 Maracas marakasy - grzechotki z tykw B5 Shorth Whistle gwizdek, krótki dwik C6 Long Whistle gwizdek, długi dwik C#6 Short Guiro guiro, krótki dwik D6 Long Guiro guiro, długi dwik D#6 Claves drewniane pałeczki uderzane o siebie E6 Hi Wood Block drewniany blok, wysoki ton F6 Low Wood Block drewniany blok, niski ton F#6 Mute Cuica stłumiona cuica G6 Open Cuica cuica wybrzmiewajca G#6 Mute Triangle trójkt stłumiony A6 Open Triangle trójkt wybrzmiewajcy 6& &7 A M J'AJ &7 "J!76 &7 6:4 &!& &; ; ; Numeracja nut - klawiszy Oktawa C C# D D# E F F# G G# A A# B(H)

16 D 6 64 &8:&/&7 8 7% ; &8 &8 7 Spotykane zestawy perkusyjne Nazwa zestawu GM, Standard Room Power, Rock Electronic Analog Dance Jazz Brush Orchestra, Clasic Latin Percusion Arabian SFX 7 Opis podstawowy zestaw brzmie perkusyjnych, okrelony specyfikacj GM podobny do standard, brzmienie sprawia wraenie gry w małym pomieszczeniu zwikszona ekspresja bbnów i werbli, stosowana przez zespoły rockowe Elektroniczne brzmienie perkusyjne nawizujce do brzmie syntezatorów perkusyjnych cyfrowych Elektroniczne brzmienie perkusyjne nawizujce do brzmie syntezatorów perkusyjnych analogowych syntetyczne brzmienie perkusyjne stosowane w dyskotekowej muzyce dance zestaw perkusyjny do jazzu zestaw podobny do standardowego dodatkowo z brzmieniem szczotki perkusyjny zestaw orkiestrowy zestaw do muzyki latynoskiej zestaw instrumentów perkusyjnych arabskich kolekcja rónorodnych efektów specjalnych /? ;E B#)*)7 ; & ; &:7 & ;7!( ; 6 &7/& & 6 5 &7 /&* & & 7 &8 ;#)*)"86 > 4>98 P, H, 5. /5 B / F76G'7'F 16

17 +>, -# > &7 = :7 : & &( 8 : ( 8::4 ;55&8 & 5 5 : 9 ;: 8 5? 5!5 &7 8:4 >, -# > 5; 8 &&, &7 (G 6 :4 &7 / &. & : 7 /# %44 +. /6 &6 &7 & & 8( &788& : &7 :& 868&G &&& /&& +. / & &7; 7 + B 4 /&D I /G : : 8:498 & / G :4 : :4 && + B& 7 I:75&8:46 4*8 6 & ; ( :4 98( 646 &7 & 6 &7 5 & :( 8:4 8 & &5&:4 &8 J' ( B&7 7 &7; &8 76 & &7;: /*8& ;6 4 /A &5'? Jest to okno, w którym dwik definiowany jest przy pomocy cyfr i liczb i gdzie mona uywa nazw kontrolerów i komend lub odpowiadajce im numery. Okno to jest swoist ewidencj - list zdarze midi ułoon w chronologicznym porzdku. Pozwala ono na najbardziej precyzyjne ze wszystkich sposobów ustalenie parametrów dwiku. Efekt ten uzyskuje si po przez wpisanie wartoci, któr potrzebujemy w odpowiedni komórk listy. 17

Klasyfikacja naukowa Chordofony Aerofony Membranofony właściwości akustyczne o nieokreślonej wysokości dźwięku

Klasyfikacja naukowa Chordofony Aerofony Membranofony właściwości akustyczne o nieokreślonej wysokości dźwięku Klasyfikacja naukowa Chordofony - instrumenty, w których wibratorem jest napięta struna, Aerofony - instrumenty, w których wibratorem jest drgające powietrze, Membranofony - instrumenty, w których wibratorem

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne!

Wymagania techniczne! Wymagania techniczne Realizator dźwięku Paweł Wiśniewski +48 508 635 308 pawel.wisniewski@engineersband.pl KONTAKT W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z realizatorem dźwięku. P.A: Kierownik artystyczny

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI. w elektronicznych instrumentach muzycznych

Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI. w elektronicznych instrumentach muzycznych Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI w elektronicznych instrumentach muzycznych Standard MIDI MIDI ang. Musical Instruments Digital Interface Standard komunikacji (wymiany danych) cyfrowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI. w elektronicznych instrumentach muzycznych

Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI. w elektronicznych instrumentach muzycznych Elektroniczne instrumenty muzyczne MIDI w elektronicznych instrumentach muzycznych Standard MIDI MIDI ang. Musical Instruments Digital Interface Standard komunikacji (wymiany danych) cyfrowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Keyboard USB MC37A. Nr. zam. 1276166

Instrukcja użytkowania. Keyboard USB MC37A. Nr. zam. 1276166 Instrukcja użytkowania Keyboard USB MC37A Nr. zam. 1276166 Spis treści Strona 1. Wprowadzenie...4 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...4 3. Zakres dostawy...5 4. Objaśnienie symboli...5 5. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

MIDI. w syntezie dźwięku

MIDI. w syntezie dźwięku Synteza dźwięku i obrazu MIDI w syntezie dźwięku MIDI MIDI ang. Musical Instruments Digital Interface Standard komunikacji cyfrowych urządzeń dźwiękowych. Zatwierdzony w roku 1983 (wersja 1.0). Opracowany

Bardziej szczegółowo

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH. na Wydział Instrumentalny studia I stopnia

PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH. na Wydział Instrumentalny studia I stopnia Środa, dnia 17 czerwca 2015 r. PLAN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH na Wydział Instrumentalny studia I stopnia godz. 09:30 sala 152 kształcenie słuchu wokalistyka jazzowa godz. 10:00 Błękitna gitara basowa, kontrabas

Bardziej szczegółowo

Akustyka muzyczna. Wykład 6 Klasyfikacja instrumentów. Instrumenty strunowe. dr inż. Przemysław Plaskota

Akustyka muzyczna. Wykład 6 Klasyfikacja instrumentów. Instrumenty strunowe. dr inż. Przemysław Plaskota Akustyka muzyczna Wykład 6 Klasyfikacja instrumentów. Instrumenty strunowe. dr inż. Przemysław Plaskota Klasyfikacja instrumentów muzycznych Instrument muzyczny każde źródło zjawisk dźwiękowych wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Turniej wiedzy muzycznej

Turniej wiedzy muzycznej Turniej wiedzy muzycznej Zadanie 1 Przyporządkuj utwory ich kompozytorom. Stanisław Moniuszko Antonio Vivaldi Piotr Czajkowski Feliks Mendelssohn-Bartholdy Jezioro łabędzie Halka Dla Elizy Preludium Deszczowe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa zawartość online. Pierwsze kroki w nauce. 6 lat. Dźwięk. Zbuduj instrumenty muzyczne ydające niesamowite dźwięki!

Dodatkowa zawartość online. Pierwsze kroki w nauce. 6 lat. Dźwięk. Zbuduj instrumenty muzyczne ydające niesamowite dźwięki! Dodatkowa zawartość online Pierwsze kroki w nauce Dźwięk od 6 lat Zbuduj instrumenty muzyczne ydające niesamowite dźwięki! Stowarzyszenie: 2 Skład zestawu 2 7 0 3 9 8 4 5 2 6 Elementy zestawu. Pudełko

Bardziej szczegółowo

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 22 czerwiec 2016

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 22 czerwiec 2016 INSTRUMENTY > PERKUSJE > ZESTAWY > Model : hd-100 Producent : - PERKUSJA ELEKTRONICZNA - KOMPLETNA MILLENIUM HD-100 Nowa, Gwarancja, Faktura MIESZKASZ W BLOKU? CHCESZ ĆWICZYĆ PO CICHU? TEN ZESTAW JEST

Bardziej szczegółowo

Paper Jamz Drums. Przewodnik użytkownika

Paper Jamz Drums. Przewodnik użytkownika Paper Jamz Drums Przewodnik użytkownika Dziękujemy za zakup perkusji Paper Jamz firmy WowWee! Perkusja Paper Jamz pozwala grać przez dotykanie palcami czułych na nacisk powierzchni! Poświęć kilka chwil

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Nr konta bankowego:... nr telefonu... nr faxu...

OFERTA CENOWA ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... Nr konta bankowego:... nr telefonu... nr faxu... ... ( pieczęć wykonawcy) OFERTA CENOWA Załącznik nr 1 do siwz Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

Numer produktu: 30 39 97

Numer produktu: 30 39 97 Numer produktu: 30 39 97 Instrukcja obsługi Strona 7-25 Wersja 08/08 1 Papier pochodzący PL Stopka w 100% z recyclingu Niniejsza instrukcja obsługi została stworzona przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str.

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY. Podział instrumentów:

INSTRUMENTY. Podział instrumentów: INSTRUMENTY Podział instrumentów: 1. Strunowe - źródłem dźwięków jest drgająca struna: a) smyczkowe: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas b) szarpane: gitara, harfa, mandolina, banjo (bandżo), lutnia,

Bardziej szczegółowo

1. Jaki to taniec? 1:03 a) walc angielski b) cza-cza c) tango d) krakowiak 2. Jaki głos słyszysz? 1:44

1. Jaki to taniec? 1:03 a) walc angielski b) cza-cza c) tango d) krakowiak 2. Jaki głos słyszysz? 1:44 Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Wydział Kompozycji, Interpretacji,Edukacji i Jazzu

Wydział Kompozycji, Interpretacji,Edukacji i Jazzu Katowice, dnia 25 czerwca 2015r. Lista rankingowa wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do egzaminów wstępnych na 1 rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia roku akademickiego 2015/2016, uwzględniająca

Bardziej szczegółowo

Oferta na instrumenty perkusyjne dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Domów Kultury

Oferta na instrumenty perkusyjne dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Domów Kultury BRASS Gdańsk, dnia 16.05.2011 r. POINT www.brasspoint.eu INSTRUMENTY DĘ TE SIEDZIBA FIRMY: ul. Grotkowska 17 60-176 Poznań tel. 61/ 868 48 48; 868 98 25 fax. 61/ 868 00 23 SKLEP FIRMOWY: ul. Grobla IV

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYDZIAŁ WOKALNO -INSTRUMENTALNY. Rekrutacja na studia I i II stopnia

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WYDZIAŁ WOKALNO -INSTRUMENTALNY. Rekrutacja na studia I i II stopnia HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Muzyka kościelna Gra na organach,, kształcenie słuchu i harmonia praktyczna (harmonizacja pieśni, modulacje, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia śpiewane).

Bardziej szczegółowo

Pianino cyfrowe DP250

Pianino cyfrowe DP250 + Instrukcja użytkowania Pianino cyfrowe DP250 Nr. zam. 1233513 7 Spis treści + Strona 1. Wprowadzenie...3 2. Objaśnienie symboli...3 3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem...3 4. Zakres dostawy...4 5.

Bardziej szczegółowo

Perkusjonalia używane w orkiestrze dętej - poradnik

Perkusjonalia używane w orkiestrze dętej - poradnik Jarosław Wnorowski Polski portal dla orkiestr dętych Perkusjonalia używane w orkiestrze dętej - poradnik Oprócz tradycyjnego zestawu perkusyjnego, czyneli i dużego bębna marszowego polskie orkiestry dęte

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015

P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015 P R O G R A M PRZESŁUCHAŃ REGIONALNYCH 2015 SZKOŁY MUZYCZNE II ST. FORTEPIAN dla: solistów V i VI klas SM II st. cyklu 6 letniego oraz III i IV klas SM II st. cyklu 4 letniego, zespołów gitarowych i akordeonowych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji muzyki do klasy VI

Scenariusz lekcji muzyki do klasy VI Scenariusz lekcji muzyki do klasy VI Temat: Orkiestra i dyrygent. Opracowała: Jolanta Ginter Nauczyciel muzyki PSP nr 2 w Żaganiu Konspekt lekcji do klasy VI Temat zajęcia: Orkiestra i dyrygent. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rider techniczny elektryczny

Rider techniczny elektryczny Rider techniczny elektryczny FRONT (min.): System: L-Acoustics, Meyer Sound, B&B, EAW, EV lub inny, dobrze brzmiący i zestrojony. 2 X 3 kw (kluby do 500 osób) 2 x 6 KW (sale do 1000 os) 2 x 10 KW (sale

Bardziej szczegółowo

Ewa Dębko Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce

Ewa Dębko Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce www.awans.net Publikacje nauczycieli Ewa Dębko Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce Karty pracy z muzyki dla klas IV VI szkoły podstawowej Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET

Bardziej szczegółowo

PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I OGÓLNOPOLSKIE klasy IV, V szkół muzycznych II stopnia

PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I OGÓLNOPOLSKIE klasy IV, V szkół muzycznych II stopnia PROGRAM PRZESŁUCHAŃ CEŃTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZŃEJ ucznió w szkó ł muzycznych II stópnia óraz zespółó w kameralnych szkó ł muzycznych I stópnia w róku szkólnym 2013/2014 PRZESŁUCHANIA MAKROREGIONALNE I

Bardziej szczegółowo

Technika Studyjna II Wykład I i II

Technika Studyjna II Wykład I i II Technika Studyjna II Wykład I i II Studium Realizacji Dźwięku Regionalny Ośrodek Edukacji mgr inż. Jan Madej www.janmadej.pl jan.madej@gmail.com Ver. 28.09.2010 Sprawy organizacyjne 20h (cz. I) + 20h (cz.

Bardziej szczegółowo

CKiSz/342/3/2012 Załącznik nr 1 do oferty (znak zamówienia) ZESTAWIENIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI. Ilość w szt.

CKiSz/342/3/2012 Załącznik nr 1 do oferty (znak zamówienia) ZESTAWIENIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI. Ilość w szt. CKiSz/342/3/2012 Załącznik nr 1 do oferty (znak zamówienia) ZESTAWIENIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Numer katalogowy przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Dźwiękowa Technika Studyjna

Dźwiękowa Technika Studyjna Dźwiękowa Technika Studyjna DTS 1 1. Rejestracja Techniki mikrofonowe Ustawienie mikrofonów Studio ZEA 2. Efekty Rodzaje efektów (amplitudowe, opóźnieniowe, modulacyjne) Przykładowe schematy i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE

REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY OGÓLNE Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej: - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia -

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

Model AP 650 AP 450 AP 250. Liczba klawiszy 88 88 88 Działanie klawiszy. Tri-Sensor Scaled Hammer Action Keyboard II

Model AP 650 AP 450 AP 250. Liczba klawiszy 88 88 88 Działanie klawiszy. Tri-Sensor Scaled Hammer Action Keyboard II Model AP 650 AP 450 AP 250 Klawiatura Liczba klawiszy 88 88 88 Działanie klawiszy Wykończenie Czułość 3 poziomy czułości, wył. 3 poziomy czułości, wył. 3 poziomy czułości, wył. Polifonia (maksymalna) 256

Bardziej szczegółowo

AKORDEON. 9. Minimum programowe w zakresie nauczania gry na akordeonie w PSM I stopnia. (Brakuje danych autora i roku napisania)

AKORDEON. 9. Minimum programowe w zakresie nauczania gry na akordeonie w PSM I stopnia. (Brakuje danych autora i roku napisania) AKORDEON 1. Ministerstwo Kultury i Sztuki Centralny Zarząd Szkół Artystycznych. Program Nauki w Szkołach Muzycznych I i II stopnia. Nr 52: Akordeon główny /Dział Młodzieżowy Szkoły Muzycznej/ Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.1 Usługobiorca -organizator imprezy: Suwalski Ośrodek Kultury ul. Papieża Jana Pawła II 5,

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.1 Usługobiorca -organizator imprezy: Suwalski Ośrodek Kultury ul. Papieża Jana Pawła II 5, ZAPYTANIE OFERTOWE Suwalski Ośrodek Kultury Ul. Papieża Jana Pawła II 5 16-400 Suwałki W związku z realizacją VII edycji Suwałki Blues Festival w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Kultury występuje z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. 1. Etiuda lub kaprys. 2. Koncert ( I,II i III część do wyboru ) lub wariacje. 3. Utwór dowolny solo lub z towarzyszeniem fortepianu.

PROGRAM. 1. Etiuda lub kaprys. 2. Koncert ( I,II i III część do wyboru ) lub wariacje. 3. Utwór dowolny solo lub z towarzyszeniem fortepianu. PRZESŁUCHANIA CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNE dla uczniów publicznych szkół muzycznych i uczniów niepublicznych szkół muzycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej PROGRAM SZKOŁA MUZYCZNA I st -

Bardziej szczegółowo

NIGHT RIDER SYMPHONY RIDER TECHNICZNY

NIGHT RIDER SYMPHONY RIDER TECHNICZNY NIGHT RIDER SYMPHONY RIDER TEHNIZNY i technicznym. tystycznym R S 7 9-25 osobowej ź. W : 2 2 gitary bas perkusja 3 instrumenty klawiszowe S : 1 flet 1 klarnet 1 fagot 1 waltornia : sekcja smyczkowa: 8

Bardziej szczegółowo

HQ - pady do ćwiczenia Real Feel. Zaprojektowane i wyprodukowane w USA. Od 1995 roku w rodzinie D Addario

HQ - pady do ćwiczenia Real Feel. Zaprojektowane i wyprodukowane w USA. Od 1995 roku w rodzinie D Addario Evans - pionier w wytwarzaniu naciągów syntetycznych HQ - pady do ćwiczenia Real Feel Puresound - nowe oblicze sprężyn werblowych Zaprojektowane i wyprodukowane w USA Od 1995 roku w rodzinie D Addario

Bardziej szczegółowo

Akustyka muzyczna. Wykład 6 Klasyfikacja instrumentów. Instrumenty strunowe. dr inż. Przemysław Plaskota

Akustyka muzyczna. Wykład 6 Klasyfikacja instrumentów. Instrumenty strunowe. dr inż. Przemysław Plaskota Akustyka muzyczna Wykład 6 Klasyfikacja instrumentów. Instrumenty strunowe. dr inż. Przemysław Plaskota Klasyfikacja instrumentów muzycznych Instrument muzyczny każde źródło zjawisk dźwiękowych wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH ROK AKADEMICKI 2015/2016 Rekrutacja na studia I i II stopnia Komisje

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH ROK AKADEMICKI 2015/2016 Rekrutacja na studia I i II stopnia Komisje HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH ROK AKADEMICKI 2015/2016 Rekrutacja i II stopnia Komisje NA WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Program nauczania przedmiotu głównego - skrzypce dopuszczony, do użytku Nr w zestawie DSA.

Bardziej szczegółowo

904 Instrukcja obsługi

904 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 904 904 Model 904 to wysokiej jakości mikrofon dynamiczny o kardioidalnej charakterystyce kierunkowości. Dzięki swej kompaktowej budowie ten mikrofon idealnie nadaje się do użycia z

Bardziej szczegółowo

Wydział Instrumentalny - II Stopień

Wydział Instrumentalny - II Stopień Wydział Instrumentalny - II Stopień OBOWIĄZKOWE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W TRAKCIE NAUKI W ASMRIJ II STOPNIA NA WYDZIALE INSTRUMENTALNYM SPECJALNOŚĆ - FORTEPIAN, GITARA (AKUSTYCZNA, ELEKTRYCZNA, KLASYCZNA)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok szkolny 2015/2016 Sierpień Wrzesień 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok szkolny 2015/2016 I SEMESTR 25 (wtorek) egzaminy poprawkowe 11 00 zebranie Kadry Kierowniczej 26 (środa) postepowanie

Bardziej szczegółowo

Na początek garstka niezbędnych informacji.

Na początek garstka niezbędnych informacji. Na początek garstka niezbędnych informacji. W zapisie międzynarodowym nomenklatura nazewnictwa jest angielska, wobec powyższego, w niniejszym opracowaniu tylko w nielicznych przypadkach pojawia się nazewnictwo

Bardziej szczegółowo

Redakcja 1.0. Spis treści

Redakcja 1.0. Spis treści Spis treści Redakcja 1.0 Budowa 4 Zasilanie 6 Przełącznik MODE 7 Sposób podłączenia 7 Przełącznik GAIN 8 Przyciski nożne 9 Poziom kompresji i wzmocnienie 10 Brzmienie czyste (clean) 11 Brzmienia typu crunch

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PERKUSYJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA MŁODZI MISTRZOWIE PERKUSJI

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PERKUSYJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA MŁODZI MISTRZOWIE PERKUSJI I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PERKUSYJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA MŁODZI MISTRZOWIE PERKUSJI Cele konkursu: popularyzacja muzyki perkusyjnej popularyzacja gry zespołowej rozbudzenie w uczniach zamiłowania

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia.2010 r. (poz. ) Podstawa programowa kształcenia w zawodzie muzyk Załącznik nr 1 Opis zawodu Kształcenie w zawodzie muzyk obejmuje

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania PSM I i II stopnia im. F. Chopin w Opolu:

Szkolny zestaw programów nauczania PSM I i II stopnia im. F. Chopin w Opolu: Szkolny zestaw programów nauczania PSM I i II stopnia im. F. Chopin w Opolu: Tytuł Autor Rok Fortepian przedmiot główny - drugi etap edukacyjne + CD Jadwiga Pawlik Fortepian obowiązkowy drugi etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12wog.pl Toruń: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH I AKCESORIÓW DO INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

VINIBAND RIDER TECHNICZNY 2010

VINIBAND RIDER TECHNICZNY 2010 VINIBAND RIDER TECHNICZNY 2010 Niniejszy dokument jest integralną częścą umowy i zawiera wymagania techniczne koncertu artystki. Jeśli przewidują Państwo zmiany w liście dostarczanego sprzętu, prosimy

Bardziej szczegółowo

M-Audio Venom. t test. Produkty M-Audio to dla mnie przede wszystkim. Syntezator

M-Audio Venom. t test. Produkty M-Audio to dla mnie przede wszystkim. Syntezator M-Audio Venom Syntezator Wojciech Wichłacz Produkty M-Audio to dla mnie przede wszystkim klawiatury sterujące i interfejsy audio/midi, a historycznie rzecz ujmując powinienem napisać w odwrotnej kolejności

Bardziej szczegółowo

Protokół JURY. Festiwalu Wyobraźni Muzycznej myear 2014. /odpis/

Protokół JURY. Festiwalu Wyobraźni Muzycznej myear 2014. /odpis/ Wrocław, dn. 9.03.2014 r. Protokół JURY Festiwalu Wyobraźni Muzycznej myear 2014 /odpis/ Festiwal Wyobraźni Muzycznej myear 2012 odbył się w dniach 7-9 marca 2014 r. w siedzibie Akademii Muzycznej im.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2016/2017. Wydział III Instrumentalny

INFORMATOR 2016/2017. Wydział III Instrumentalny Wydział III Instrumentalny STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność: gra na skrzypcach instrument wykonanie przygotowanego programu, zgodnie z wyborem dokonanym przez o dwie kontrastujące części sonaty lub

Bardziej szczegółowo

Chopina, ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 20 23, faks 12 421 62 92.

Chopina, ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 20 23, faks 12 421 62 92. Kraków: Zakup instrumentów muzycznych dla podniesienia jakości i poprawy warunków nauczania oraz rozwoju talentu uczniów POSM II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie. Numer ogłoszenia: 230263-2011;

Bardziej szczegółowo

Kariera. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza. w Zielonej Górze

Kariera. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza. w Zielonej Górze Kariera w zasięgu ręki Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 6-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dotyczące ograniczenia narażenia na hałas muzyków zawodowych

Materiały informacyjne dotyczące ograniczenia narażenia na hałas muzyków zawodowych Materiały informacyjne dotyczące ograniczenia narażenia na hałas muzyków zawodowych 1. Dyrektywa 2003/10/WE Dyrektywa 2003/10/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6.02.2003 jest podstawowym dokumentem

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013

dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013 Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku dla kandydatów na uczniów na rok szkolny 2012/2013 ul. 3 Maja 2, 78-400 Szczecinek tel./fax 094/ 37 430 02 e-mail: szkolamuzyczna@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY PERKUSYJNE

INSTRUMENTY PERKUSYJNE INSTRUMENTY PERKUSYJNE Scenariusz lekcji powstały w oparciu o film pt. Bęben hamulcowy i sprężyna, czyli instrumenty perkusyjne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, odcinek 5 Temat lekcji: Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Kawai KDP80 - budżetowe pianino cyfrowe z klawiaturą z mechaniką młoteczkową

Kawai KDP80 - budżetowe pianino cyfrowe z klawiaturą z mechaniką młoteczkową Kawai KDP80 - budżetowe pianino cyfrowe z klawiaturą z mechaniką młoteczkową 13.02.2012 Testy on-line - instrumenty klawiszowe Kawai jako pierwszy producent wyposażył cyfrowe pianino w drewniane klawisze.

Bardziej szczegółowo

Sugerowane ceny detaliczne

Sugerowane ceny detaliczne AMST S.C. ul. Pod Fortem 2E, 31-302 Kraków Tel.:+48 12 6331164 Fax: +48 12 6332184 Cennik z 2015-03-02 email: info@amst.pl Sugerowane ceny detaliczne Dynabeat - Pałki Hikorowe Pałki Dynabeat by WIncent

Bardziej szczegółowo

Moduł/Przedmiot: perkusja Kod modułu: Koordynator modułu: Prof. Marian Rapczewski Punkty ECTS: 60

Moduł/Przedmiot: perkusja Kod modułu: Koordynator modułu: Prof. Marian Rapczewski Punkty ECTS: 60 AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: perkusja Kod modułu: Koordynator modułu: Prof. Marian Rapczewski Punkty ECTS: 60 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

GOSPEL SOUND RIDER TECHNICZNY. Katowicki Chór Gospel. www.gospelsound.pl. ver. 03.2014LRG

GOSPEL SOUND RIDER TECHNICZNY. Katowicki Chór Gospel. www.gospelsound.pl. ver. 03.2014LRG GOSPEL SOUND Katowicki Chór Gospel RIDER TECHNICZNY www.gospelsound.pl ver. 03.2014LRG Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne umożliwiające przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ ZMIAN W POLACH 1XX HASEŁ SŁOWNIKOWYCH (8-14.04.2011) Zmiana hasła: Ceramika przemysł na Przemysł ceramiczny Lotnictwo przemysł na Przemysł lotniczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji Regulamin dotyczący rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA Załącznik nr 3 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE dla klas I IV Zawód: muzyk (wszystkie specjalności i specjalizacje) Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012 Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, 1 Kodeksu Cywilnego

Cennik 2012 Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, 1 Kodeksu Cywilnego FORTEPIANY GM- 10K (dł.150 cm, szer.150cm, wys.100cm) M/PEP 39 633,00 GM- 10K AT 2 (dł.150 cm, szer.150cm, wys.100cm) M/PEP 52 897,00 GM- 12 G (dł.150 cm, szer.150cm, wys.102cm) M/PEP 47 581,00 GE- 20

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK (KOŚCIOŁY) 2013 V 1.0

RIDER TECHNICZNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK (KOŚCIOŁY) 2013 V 1.0 RIDER TECHNICZNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK (KOŚCIOŁY) 2013 V 1.0 SCENA Scena powinna być dostosowana do warunków panujących w obiekcie i być zbliżona do ustawienia proponowanego na rysunkach ridera. Minimalne

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. PIANINA CYFROWE

KATALOG PRODUKTÓW. PIANINA CYFROWE KATALOG PRODUKTÓW. PIANINA CYFROWE NARODZINY LEGENDY Stevie Wonder był naszym pierwszym klientem korzystającym z KURZWEIL Reading Machine wyprodukowanej w 1976 roku pierwszej maszyny przekładającej tekst

Bardziej szczegółowo

INTEGRA-7 - PROTOTYP!

INTEGRA-7 - PROTOTYP! test Roland INTEGRA-7 moduł dźwiękowy - PROTOTYP! 14.10.2012 Testy on-line - instrumenty klawiszowe Nasza redakcja jako jedyna w Europie dostała na 3 dni do testów prototyp najnowszego modułu dźwiękowego

Bardziej szczegółowo

Bębenek Bębenek o wymiarach 20 x 15 cm z plastiku z 2 pałeczkami.

Bębenek Bębenek o wymiarach 20 x 15 cm z plastiku z 2 pałeczkami. Instrumenty perkusyjne LE1762 125,00 zł Bęben bongo Fascynujące dźwięki egzotycznego bębna! Wyzwanie dla zręcznych i szybkich rąk. Wymiary: 14 x 26 cm GO14015 141,00 zł Niebieski bęben Bęben do zawieszenia

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 84/183/2015 z dnia 25 maja 201 5 roku w spraw ie rekrutacji na studia pierw szego i drugiego stopnia w roku akademickim 201 6/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kurzweil PC3X. t test. Nazwa Kurzweil ma swoje miejsce w historii syntezatorów. Wszystko. Masterkeyboard/workstation

Kurzweil PC3X. t test. Nazwa Kurzweil ma swoje miejsce w historii syntezatorów. Wszystko. Masterkeyboard/workstation Kurzweil PC3X Masterkeyboard/workstation Wojciech Wichłacz Nazwa Kurzweil ma swoje miejsce w historii syntezatorów. Wszystko zaczęło się od prototypu K250 wyprodukowanego dla Stevie Wondera w 1983 roku.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie Przedmiotowy System Oceniania (perkusja) opracował Dariusz Jagiełło Szczecin 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa I/6 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

M-Audio ProKeys 88 Stage piano

M-Audio ProKeys 88 Stage piano M-Audio ProKeys 88 Stage piano Jacek Popiel Mało kto spodziewał się, że z niewielkiej firmy składającej w garażu proste interfejsy MIDI wyrośnie potentat, który opanuje sporą część rynku domowych nagrywaczy

Bardziej szczegółowo

VIENNA WORLD Cennik detaliczny

VIENNA WORLD Cennik detaliczny VIENNA WORLD Cennik detaliczny ważny od 1.06.2013 Model Opis Cena detal brutto Strona 4 BALLET P435 Notes Ballet 10,50 zł Z142 Ołówek klucz wiolinowy Ballet biały de luxe 16,00 zł Z2 Ołówek klucz wiolinowy

Bardziej szczegółowo

KLEZMER MUSIC AVIP GROUP MENAGEMENT. Lidia Tele.: +48-790-517791 / Tolek +48-503-066-466 / Woytek +48-600-384750 Mail: avip@avip.pl / www.avip.

KLEZMER MUSIC AVIP GROUP MENAGEMENT. Lidia Tele.: +48-790-517791 / Tolek +48-503-066-466 / Woytek +48-600-384750 Mail: avip@avip.pl / www.avip. KLEZMER MUSIC Jewish KlezzJazz - Mrozek Klezmer Orchestra str.2 Grupa Shalom str.3 Woy Mrozek & Chanajki Klezmer Bend Klezmerino str.4 Chanajki Klezmer Band str.5 Lomagos Klezmer Band str.6 Temero Klezmer

Bardziej szczegółowo

12. Festiwal Jazztopad 3, 21 29 listopada / 3, 21-29 November 2015

12. Festiwal Jazztopad 3, 21 29 listopada / 3, 21-29 November 2015 12. Festiwal Jazztopad 3, 21 29 listopada / 3, 21-29 November 2015 Andrzej Kosendiak dyrektor generalny / general director Piotr Turkiewicz dyrektor artystyczny / artistic director 3.11, wtorek / 3 November,

Bardziej szczegółowo

Paper Jamz Guitar. Przewodnik użytkownika

Paper Jamz Guitar. Przewodnik użytkownika Paper Jamz Guitar Przewodnik użytkownika Dziękujemy za zakup gitary Paper Jamz firmy WowWee! Gitara Paper Jamz pozwala grać przez dotykanie palcami czułych na nacisk powierzchni! Poświęć kilka chwil na

Bardziej szczegółowo

Program 11. edycji festiwalu Jazztopad

Program 11. edycji festiwalu Jazztopad Program 11. edycji festiwalu Jazztopad 13 23 listopada 2014 13 listopada (czwartek), godz. 19.00 Nate Wooley, Megan Schubert i Festival Cello Ensemble PREMIERA I część premiera utworu na zamówienie: II

Bardziej szczegółowo

Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej. kl. I SP

Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej. kl. I SP Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli sztuki Gorzów Wlkp., 2010 Edukacja muzyczna w nowej podstawie programowej kl. I SP 1. Śpiew : - proste melodie - śpiewanki i rymowanki - piosenki dziecięce, popularne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ KLASA I SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH ZSM IM. ST. MONIUSZKI W ŁODZI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOT: KONTRABAS KLASY I IV CZTEROLETNIEGO SM I ST. KLASA I gama, trójdźwięk etiuda lub

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Perkusja Kod modułu: Koordynator modułu: Prof. Marian Rapczewski Punkty ECTS: 66 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE

TECHNIKI MULTIMEDIALNE Studia Podyplomowe INFORMATYKA TECHNIKI MULTIMEDIALNE dr Artur Bartoszewski Karty dźwiękowe Karta dźwiękowa Rozwój kart dźwiękowych Covox Rozwój kart dźwiękowych AdLib Rozwój kart dźwiękowych Gravis Ultrasound

Bardziej szczegółowo

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA MUZYCZNA. Lp. numer karty obszar tytuł karty opis słowa kluczowe edukacja pozycja

EDUKACJA MUZYCZNA. Lp. numer karty obszar tytuł karty opis słowa kluczowe edukacja pozycja EDUKACJA MUZYCZNA podstawa programowa wg portalu Scholaris Lp. numer karty obszar tytuł karty opis słowa kluczowe edukacja pozycja 1 KP/1/MUZ/1/01 Rozpoznaj instrumenty Karta pracy z grafikami różnych

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mak-Kołbasa. Centrum Edukacji Artystycznej

Elżbieta Mak-Kołbasa. Centrum Edukacji Artystycznej Elżbieta Mak-Kołbasa Po ukończeniu studiów (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) rozpoczęłam pracę w POSM w Bielsku-Białej, gdzie pracuję do dziś. W ciągu długoletniej pracy nabywałam

Bardziej szczegółowo

STRIKE PRO KIT. Spersonalizuj swoje brzmienie

STRIKE PRO KIT. Spersonalizuj swoje brzmienie 1 DRUMS 2016 STRIKE PRO KIT Spersonalizuj swoje brzmienie Moduł brzmieniowy Strike posiada w swojej bibliotece ponad 100 gotowych zestawów brzmień oraz sto spersonalizowanych zestawów użytkownika, zbudowanych

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA U C H W AŁ A N R 43/ 1 42 / 2014 z d n ia 2 6 ma ja 2 014 r oku w s p r a w i e r e k ru tacji na s t u di a pi erwszego i d r ugiego s t o p ni a w r o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE GITARA I ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni, kl. I Znajomość budowy gitary, zasady czyszczenia i konserwacji instrumentu. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie i poprawne ustawienie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA.

AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA. AKADEMIA MUZYCZNA im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu I N F O R M A T O R DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA oraz STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2012/2013 Akademia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU REGULAMIN REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. KAROLA SYZMANOWSKIEGO W PŁOCKU Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ W KL. I VI. do użytku POSM I st. nr 1 w Poznaniu, oparty na programie zatwierdzonym przez MkiS w 1996 r.

PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ W KL. I VI. do użytku POSM I st. nr 1 w Poznaniu, oparty na programie zatwierdzonym przez MkiS w 1996 r. PROGRAM NAUCZANIA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ W KL. I VI do użytku POSM I st. nr 1 w Poznaniu, oparty na programie zatwierdzonym przez MkiS w 1996 r. PIERWSZY ROK NAUCZANIA ( 1 i 1/3 jednostki lekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Rider techniczny NAGŁOŚNIENIE

Rider techniczny NAGŁOŚNIENIE Rider techniczny Zespół miał okazję grać w wielu miejscach z różnymi możliwościami technicznymi, w związku z tym jest otwarty na propozycje i modyfikacje. Wyraźnie jednak podkreślono kwestie absolutnie

Bardziej szczegółowo

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z muzyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z muzyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Program 11. edycji festiwalu Jazztopad. 13 23 listopada, 2014

Program 11. edycji festiwalu Jazztopad. 13 23 listopada, 2014 Program 11. edycji festiwalu Jazztopad 13 23 listopada, 2014 13 listopada (czwartek), godz. 19.00 Nate Wooley, Megan Schubert i Festival Cello Ensemble PREMIERA I część premiera utworu Psalms from Hell

Bardziej szczegółowo

Zadania sprawdzające osiągnięcia ucznia do działu Style i gatunki muzyczne Muzyka w gimnazjum.

Zadania sprawdzające osiągnięcia ucznia do działu Style i gatunki muzyczne Muzyka w gimnazjum. Zadania sprawdzające osiągnięcia ucznia do działu Style i gatunki muzyczne Muzyka w gimnazjum. ontrola osiągnięć uczniów to ważne ogniwo procesu dydaktyczno wychowawczego, ponieważ daje obraz rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: psm.mielec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: psm.mielec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: psm.mielec.pl Mielec: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA POTRZEB PSM I i II STOPNIA IM.

Bardziej szczegółowo