ROOT III (I/O+TTree+TNtuple)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROOT III (I/O+TTree+TNtuple)"

Transkrypt

1 ROOT III (I/O+TTree+TNtuple) Grzegorz Stefanek Jan Kochanowski University Grzegorz Stefanek 1

2 Struktura plików ROOT ROOT operacje I/O - pliki ROOT mają strukturę katalogu w których podkatalogi i obiekty są zorganizowane w nieograniczoną ilość poziomów - format plików ROOT jest niezależny maszynowo - w programach/skryptach plik jest obiektem klasy TFile - struktura i zawartość pliku może być przegłądana z użyciem przeglądarki, tzn. obiektu klasy TBrowser - struktura fizyczna i własności pliku mogą być przeglądane z wykorzystaniem metody TFile::Map() - każdy plik ROOT posiada nagłówek opisujący podstawowe parametry/własności pliku - wszystkie klasy zapisane w pliku są opisane w liście zwanej StreamerInfo -bezpośredni (nie-sekwencyjny) dostęp do elementów pliku zapewniają klucze (TKeys) będace obiektami klasy TKey oraz metoda TFile::Get() Grzegorz Stefanek 2

3 Struktura plików ROOT ROOT operacje I/O Przykład: { char name[10],title[10]; TObjArray Hlist(0); //utworzenie tablicy histogramów TH1F *h; //utworzenie wskaźnika do hist // utworzenie 15 histogramów i dodanie do tablicy obiektów for (Int_t i=0;i<15;i++) { sprintf(name, h%d,i); sprintf(title, histogram nr:%d,i); h = new TH1F(name,title,100,-4,4); Hlist.Add(h); h->fillrandom( gaus,1000); } // otwarcie pliku i zapis tablicy histogramów TFile f( histogramy.root, recreate ); Hlist.Write(); f.close(); } Grzegorz Stefanek 3

4 ROOT operacje I/O Struktura plików ROOT Otwieranie, przeglądanie plików: Tfile f( demo.root ); Tbrowser browser; Sprawdzenie poprawności otwarcia pliku: Tfile f( histogramy.root ); if(f.iszombie() { cout<< Blad otwarcia pliku <<endl; exit(-1); } else {. } Grzegorz Stefanek 4

5 ROOT operacje I/O Struktura plików ROOT f.map() nagłowek histogramy StreamerInfo data/czas adres liczba klasa wspólczynnik pocz. bytow kompresji rekordu Grzegorz Stefanek 5

6 Struktura plików ROOT ROOT operacje I/O Nagłówek pliku zawiera szczegółowe informacje o pliku i pozwala zidentyfikować go jako zgodnego z formatem ROOT. fversion pośrednio wskazuje na rozmiar pliku. nfree i fnbytesfree opisuje obszar pliku dostepny do wykorzystania. Grzegorz Stefanek 6

7 Struktura plików ROOT ROOT operacje I/O StreamerInfo zawiera szczegółowe informacje o wszystkich klasach zapisanych w pliku, dostępne przez polecenie Tfile::ShowStreamerInfo. W rzeczywistości polecenie to pokazuje jedynie pierwsza linie opisu. Grzegorz Stefanek 7

8 Struktura plików ROOT ROOT operacje I/O ROOT zawiera zlożony mechanizm odzyskiwania zawartosci plików w przypadku problemów podczas sesji, TFile::Recover() Metoda TFile::Map() odczytuje informacje sekwencyjnie. Dostęp sekwencjny jest niewystarczający gdy przeprowadzamy analizę. Potrzebny jest bezpośredni dostęp do obiektów w pliku z wykorzystaniem kluczy (TKeys) pełniących role indeksów obiektów. Grzegorz Stefanek 8

9 ROOT operacje I/O Struktura plików ROOT Metoda TFile::Get() znajduje obiekt o kluczu TKey o żądanej nazwie, TH1F *h9 = (TH1F*)f.Get( h9 ); Przykład. (FileKey.C) TFile f( histogramy.root ); TIter next(f.getlistofkeys()); TKey *key; while((key=(tkey*)next())) { printf( key:%s points to an object of class: %s at %d\n, key->getname(); key->getclassname(), key->getseekkey()); } Grzegorz Stefanek 9

10 ROOT operacje I/O Struktura plików ROOT Przykład. (FileKey.C) output Obok listy kluczy występują też inne listy: TFile::fFree, TFile::fListHead Grzegorz Stefanek 10

11 ROOT operacje I/O Struktura plików ROOT Grzegorz Stefanek 11

12 Struktura plików ROOT ROOT operacje I/O Obiekt klasy TFile zachowuje się jak obiekt klasy TDirectory (jest katalogiem). Jak w każdym katalogu można wyświetlać jego zawartość i tworzyć podkatalogi. Podczas sesji ROOT cały czas jesteśmy w katalogu, bierzacy katalog jest przechowywany w gdirectory. TFile f( histogramy.root ); f.ls(); // wyświetlenie zawartości pliku gdirectory->pwd(); // bierzący katalog gdirectory->ls( -m ); // obiekty w pamięci gdirectory->ls( -d ); // obiekty na dysku gdirectory->getlist()->ls(); // lista obiektow w pamięci hist->setdirectory(newdir); // histogram w nowym katalogu hist->write(); // zapis obiektu na dysk f->write(); // zapis wszystkich obiektów na dysk f->close(); // zamknięcie pliku Grzegorz Stefanek 12

13 ROOT TTree/TNtuple Dla zapisywania dużej liczby obiektów tej samej klasy ROOT udostępnia specjalnie do tego celu przeznaczone klasy TTree (drzewo), TNtuple. Klasa Ttree została zoptymizowana w celu ograniczenia zajmowanej przestrzeni dyskowej oraz zwiększenia szybkości dostępu do obiektów w pliku. TTree pozwala na przechowanie wszystkich typów (prostych i złożonych) danych: obiektów i tablic obiektów. TNtuple jest przeznaczone do przechowywania liczb rzeczywistych. W Ttree zapisujemy bufory danych zwane gałęziami i wypełniamy je danymi pełniącymi rolę liści. Bufory są zapisywane, gdy zostaną całkowicie zapełnione. Obiekty w TTree nie są zapisywane pojedyńczo lecz grupowane i zapisywane grupowo, dlatego pliku tworzone są mniejsze niż dla obiektów zapisywanych pojedyńczo. Grzegorz Stefanek 13

14 ROOT TTree/TNtuple Użycie TTree pozwala na znaczące skompresowanie nagłówków obiektów, całkowity nagłówek jest redukowany z 60 do 4 bajtów. TTree optymizuje czas dostępu do pliku. Dane są zapisywane w gałęziach pliku, a każda gałąź może być odczytana niezależnie od wszystkich pozostałych. Przykład: Załóżmy że mamy 1mln przypadków zawierających dane Px, Py, a chcemy policzyć Px 2 + Py 2 dla każdego przypadku i wypełnić histogram. Dla danych zapisanych standardowo (bez TTree) należy wykonać: wczytać do pamięci każdy przypadek w całości pobrać Px, Py dla każdego przypadku policzyć Px 2 + Py 2 wypełnić histogram Musimy to wykonać 1mln razy co jest bardzo czasochłonne, a przecież nie potrzebujemy całych przypadków. Grzegorz Stefanek 14

15 ROOT TTree/TNtuple Jeśli używamy TTree z jedną gałęzią zawierającą Px, a drugą zawierająca Py. Wówczas możemy przeczytać wszystkie wartości Px, Py czytając jedynie gałęzie Px, Py. Przykład: Proste drzewo (TTree), staff.root/ staff.c / cernstaff.dat Cechy skryptu: definiuje strukturę staff_t opisującą cechy personelu CERNu otwiera plik ASCII, tworzy plik..root oraz drzewo TTree tworzy trzy gałęzie drzewa /staff, Division, Nation/ wraz z adresami początkowymi liści w oparciu o strukturę staff_t wczytuje dane z pliku ASCII i zapisuje do struktury staff oraz wypełnia drzewo tree zamyka plik ASCII i zapisuje plik ROOT (z drzewem tree) na dysk f->write() zapisuje drzewo tree drzewo jest zapisane w pliku staff.root Grzegorz Stefanek 15

16 ROOT TTree/TNtuple Dostęp do wejść w ramach drzewa zapewnia metoda TTree::Show. Przykładowy dostęp do wejścia nr 10: TFile f( staff.root ); T->Show(10); Grzegorz Stefanek 16

17 ROOT TTree/TNtuple Dostęp do struktury drzewa (ilość wejść, gałęzie, drzewa) zapewnia metoda TTree::Print. Przykładowy dostęp do struktury drzewa: T->Print(); Grzegorz Stefanek 17

18 ROOT TTree/TNtuple Przeskanowanie zawartości wybranych liści w ramach drzewa zapewnia metoda TTree::Scan Przykładowe skanowanie kilku liści w ramach drzewa T->Scan( Cost:Age:Children ); Grzegorz Stefanek 18

19 TTree Viewer (przeglądarka drzew). ROOT TTree/TNtuple TTree Viewer pozwala na szybkie i proste przeglądanie struktury i własności drzew w plikach. Uruchamianie: - klikniecie myszą na TTree i wyselekcjonowanie StartViewer - TFile f( staff.root ); T->StartViewer() - gsystem->load( libtreeviewer.so ); new TTreeViewer(); // start TTree Viewer bez pliku Grzegorz Stefanek 19

20 ROOT TTree/TNtuple TTree Viewer (przeglądarka drzew). Komendy użytkownika Opcje rysowania Nazwa histogramu -> Panel z listą drzew i ich gałęzi <- Panel z listą zmiennych i liści Grzegorz Stefanek 20

21 ROOT TTree/TNtuple TTree Viewer (przeglądarka drzew). Przełącznik modu rysowania histogramu Przekierowanie TTree::Scan do pliku ASCII Zapis sesji do pliku historii Rysowanie wielowymiarowych histogramów Grzegorz Stefanek 21

22 TTree Viewer (przeglądarka drzew). Pasek ustawiania początku, końca zakresu wejść ROOT TTree/TNtuple Nazwa listy wejściowej (TList) Nazwa listy wyjściowej (TList) Grzegorz Stefanek 22

23 TBranch gałęzie drzewa ROOT TTree/TNtuple gałąź jest elementem drzewa i jest klasy TBranch dla dodania gałęzi do drzewa należy uzyć metody TTree::Branch() organizacja gałęzi pozwala na zoptymalizowanie danych dla projektowanego ich użycia jeśli dwie zmienne są niezależne i nie będą używane razem to powinny być umieszczone w osobnych gałęziach jeśli zmienne są związane (jak np. współrzędne punktów) to należy je umieścić w tej samej gałęzi każda z gałęzi może być zapisywana do oddzielnego pliku gałęzie mogą się znacznie różnic w zależności od tego jakie informacje (listy zmiennych prostych, całe złożone obiekty, zawartość katalogu, tablice obiektów) są w nich zapisane Grzegorz Stefanek 23

24 TBranch gałąź z listą zmiennych ROOT TTree/TNtuple Tworzenie listy: tree->branch( EV_Branch,&event, temp/f:ntrack/i:nseq:flag/i ); gdzie EV_Branch nazwa gałęzi &event adress od którego musi być czytany pierwszy element listy temp/f zmienna typu rzeczywistego ntrack/i zmienna typu integer flag/i zmienna typu integer bez znaku ogólnie trzeci parametr ma postać <Zmienna>/<Typ>:<Zmienna>/<Typ> gdzie <Typ>= C łańcuch znakowy zakończony 0, B,S,I,L integer (8,16,32,64 bity) ze znakiem, b,s,i,l integer (8,16,32,64 bity) bez znaku, F,D liczba rzeczywista (32,64 bity) Brak oznaczenia typu oznacza poprzedni (w parametrze) typ lub F. Nazwy liści nie zapewniają dostąpu do zmiennych. Zmienne występujące w trzecim parametrze TTree::TBrach muszą być umieszczane w strukturze (staff.c). Grzegorz Stefanek 24

25 TBranch gałąź z listą zmiennych ROOT TTree/TNtuple Lista może zawierać całą tablicę zmiennych: Float_t f[10]; tree->branch( fbranch,f, f[10]/f ); w tym tablicę o zmiennym rozmiarze TFile *f = new TFile( photon.root, recreate ); Int_t nphot; Float_t E[500]; TTree* nemcphotons = new TTree( nemcphotons, EMC Photons ); nemcphotons->branch( nphot,&nphot, nphot/i ); nemcphotons->branch( E,E, E[nPhot]/F ); Grzegorz Stefanek 25

26 TBranch gałąź zawierająca obiekt ROOT TTree/TNtuple Przykład:.L libevent.so // biblioteka z definicja klasy Event TFile *f = new TFile( ObjectFile.root, RECREATE ); TTree *tree = new TTree( T, Object Tree ); Event *event = new Event(); // wskaznik do obiektu klasy Event tree->branch( EventBranch, Event,&event,32000,99); gdzie EventBranch nazwa gałęzi Event klasa obiektu &event adres wskaźnika do umieszczanego obiektu standardowy rozmiar bufora (32000 bytes) w tej konfiguracji 99 poziom rozszczepienia gałęzi na podgałęzie Rozszczepienie gałęzi tworzenie podgałęzi dla każdego elementu danych w ramach obiektu. Poziom rozszczepienia może wynosić 0 (1 gałąź), 1 (każdy element danych obiektu ma gałąź), 2,3, 99. Im więcej gałęzi ( rozszczepień) tym mniejszy rozmiar bufora. Grzegorz Stefanek 26

27 TBranch gałąź zawierająca obiekt ROOT TTree/TNtuple Dwie klasy ROOT dedykowane obiektom : TObjArray, TClonesArray. TObjArray słuzy do przechowywania obiektów różnych klas, TClonesArray przechowuje obiekty tej samej klasy czyli każdy obiekt ma ten sam rozmiar. Dla TObjArray pamięć musi być przydzielana i zwalniana dla każdego Obiektu, TClonesArray używa ciągle tego samego fragmentu pamięci. Przykład: Mamy przypadków z śladów każdy, czyli razem 10 9 śladów. Używając TObjArray dla śladów musimy przydzielać/zwalniać pamięć 10 9 razy co wymaga kilku godzin. Używając TClonesArray nie potrzebujemy dodatkowego czasu na manipulowanie pamięcią. Grzegorz Stefanek 27

28 ROOT TTree/TNtuple TBranch gałęzie z katalogów, ze zbiorów elementów (kolekcji) tree->branch( /afolder ); // tworzy gałąź z każdego // elementu w katalogu // zwraca całkowitą liczbę gałęzi tree->branch(*acollection, 8000, 99, *col); gdzie acollection wskaźnik do zbioru 8000 rozmiar bufora 99 stopien rozszczepienia col nazwa rozpoczynająca każda gałąź (col_ ) Metoda Branch tworzy jedną gałąź z każdego elementu kolekcji. Poziom rozszczepienia może być różny w zależności od tego czy każdy z elementów kolekcji jest klasy TCollection czy tez nie. Grzegorz Stefanek 28

29 ROOT TTree/TNtuple TTree przykłady: 1) Prosty przykład zapisu i odczytu z pliku z drzewem tree1.c Zawiera główna funkcję tree1 oraz funkcje zapisu tree1w i odczytu tree1r. Jeśli skrypt nie jest uruchamiany w wersji batch to wyświetla drzewo w przeglądarce i i TreeViewer. Metody uruchomienia: >.x tree1.c // uruchamiana cala funkcja // z wykorzystaniem interpretera >.x tree1.c++ // uruchomienie po wykonaniu kompilacji // z wykorzystaniem kompilatora >.L tree1.c // wczytanie skryptu do ROOTa > tree1w() // uruchomienie funkcji ze skryptu > tree1r() // uruchomienie funkcji ze skryptu t1->setbranchaddress() ustawienie adressu do zmiennej w drzewie t1->getentry() pobranie jednego wejścia w drzewie Grzegorz Stefanek 29

30 ROOT TTree/TNtuple TTree przykłady: 2) Bardziej złożony przykład (tree2.c) pokazujący jak: - jak tworzyć gałęzie ze struktur C++ - jak utworzyć gałąź z tablicy o stałym rozmiarze - jak utworzyć gałąź z tablicy o zmiennym rozmiarze - jak czytać określone gałęzie - jak wypełniać histogramy z gałęzi - jak wykorzystać TTree::Draw dla prezentacji histogramu 3D W przykładzie wykorzystywany jest pakiet Geant3, a struktura jest wypełniana przez funkcje Geant3 w każdym kroku w polu magnetyczny (funkcja helixstep). Dla wypełniania drzewa wystarczy metoda TTree::Fill Tworzenie gałęzi z tablicy o stałym rozmiarze: > t2.branch( vect,gstep.vect, vect[7]/f ); Tworzenie gałęzi z tablicy o zmiennym rozmiarze: > t2.branch( nmec,&gstep.nmec, nmec/i ); > t2.branch( lmec,gstep.lmec, lmec[nmec]/i ); Grzegorz Stefanek 30

31 TTree przykłady: 2) Analiza w przykładzie (tree2.c): ROOT TTree/TNtuple Odczyt pojedynczej gałęzi zamiast całej struktury. > TBranch *b_destep = t2->getbranch( destep ); Ustawienie adresu do gałęzi destep. > b_destep->setaddress(&destep); Użycie metody TTree::GetEntry dla pobrania zawartości gałęzi. > b_destep->getentry(i); Wypełnienie histogramu wejściami z gałęzi destep. > hdestep->fill(destep); Narysowanie histogramu i dopasowanie funkcji Gaussa. > hdestep->fit( gaus ); Dodatkowo rysowana jest trajektoria cząstki z wykorzystaniem trzech wartości zapisanych w wektorze > t2->draw( vect[0]:vect[1]:vect[2] ); Grzegorz Stefanek 31

32 ROOT TTree/TNtuple TTree 3 opcje czytania (GetEntry) przypadków z drzewa: Event *event =0; T.SetBranchAddress( event,&event); 1) Standardowa (rekomendowana) for (Int_t i=0;i<nentries;i++) { T.GetEntry(i); } 2) Z wykorzystaniem AutoDelete TBranch *branch = T.GetBranch( event ); branch->setaddress(&event); branch->setautodelete(ktrue); for (Int_t i=0;i<nentries;i++) { T.GetEntry(i); } 3) Z samodzielnym kasowaniem przypadku for (Int_t i=0;i<nentries;i++) { delete event; event = 0; T.GetEntry(i); } Grzegorz Stefanek 32

33 ROOT TTree/TNtuple Bardziej złożone przykłady drzew w plikach: - hsimple.root (ntuple) - tree_01i_shift_pion.root (analiza efektu flow dla hiperonów Λ) - t49run4047.root (dane eksperymentu NA49 w formacie ROOT) Grzegorz Stefanek 33

34 ROOT Tekst/Latex Tekst może być dodawany wprost na histogramach (w oknach). Edytor posiada wbudowany element związany z edycja teksu (toolbar ) Tekst może być: - modyfikowany - przemieszczany -skalowany - obracany Grzegorz Stefanek 34

35 ROOT Tekst/Latex Elementy ROOT wykorzystujące Latex: -tytuły histogramów h->settitle( p_{t} distribution ); -tytuły osi histogramów h->getxaxix("p_{t} (GeV/c) "); h->getyaxis(nevents); - legenda do wykresu TLegend *legend1=new TLegend(0.25,0.58,0.4,0.8); legend1->setfillcolor(10); legend1->settextfont(72); legend1->settextsize(0.045); legend1->setbordersize(0); legend1->addentry(gr1," #pi^{+}, #pi^{-} ","p"); legend1->addentry(gr4," K^{0}_{s} ","p"); legend1->addentry(gr2," p ","p"); legend1->addentry(gr3," #Lambda ","p"); Grzegorz Stefanek 35

36 ROOT Tekst/Latex Elementy ROOT wykorzystujące Latex: -komentaże TLatex gty; gty->settextcolor(1); gty->settextsize(0.04); gty->settextalign(12); gty->settextangle(90); gty.drawlatex(0.95,0.006,"#gamma = 2#sigma[GeV]"); - formuły matematyczne = Grzegorz Stefanek 36

37 ROOT Tekst/Latex Złożone przykłady wykorzystania Latex a w pakiecie ROOT: latex.c latex2.c latex3.c symbole greckie latex4.c symbole matematyczne latex5.c Grzegorz Stefanek 37

Środowisko do Analizy Danych Obiektowo Orientowane. Izabela Ciepał Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków

Środowisko do Analizy Danych Obiektowo Orientowane. Izabela Ciepał Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków Środowisko do Analizy Danych Obiektowo Orientowane Izabela Ciepał Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków Środowisko do Analizy Danych Obiektowo Orientowane Plan: 1. Co to jest ROOT? 2. Programowanie OO. 3.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists()

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists() Paweł Gmys PHP strona 1 Lekcja 10 Uprawnienia Aby skrypt PHP mógł odwołać się do pliku, musi mieć odpowiednie uprawnienia. Szczegóły są zależne od serwera. Najczęściej chyba skrypt ma uprawnienia takie,

Bardziej szczegółowo

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C Pliki Informacje ogólne Plik jest pewnym zbiorem danych, zapisanym w systemie plików na nośniku danych (np. dysku twardym, pendrive, płycie DVD itp.). Może posiadać określone atrybuty, a odwołanie do niego

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI...

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... SPIS TREŚCI: Od Autora... 11 ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... 13 PROGRAMY PREFERENCYJNE... 15 Czcionki systemowe... 15 Tła okien... 18 Tryb wyświetlania... 22 Zegar i data systemowa... 24 Urządzenia wejścia

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Polecenia wsadowe. Automatyzacja procesów przemysłowych jest głównym celem rozwoju oprogramowania

Polecenia wsadowe. Automatyzacja procesów przemysłowych jest głównym celem rozwoju oprogramowania Polecenia wsadowe Wstęp Automatyzacja procesów przemysłowych jest głównym celem rozwoju oprogramowania dedykowanego maszynom CNC. SigmaNEST wychodzi naprzeciw użytkownikom programu, dlatego dla dodatkowego

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22 CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22 Warszawa, GRUDZEŃ 2014 Spis treści 1.WSKAZÓWKI TECHNICZNE... 2 2.ZALOGUJ... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o systemach plików.

Podstawowe wiadomości o systemach plików. Podstawowe wiadomości o systemach plików. Komputery mogą przechowywać informacje w kilku różnych postaciach fizycznych na różnych nośnikach i urządzeniach np. w postaci zapisów na dysku twardym, płytce

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 005 Plik wymiany Pamięć wirtualna 2 SO i SK/WIN Plik wymiany - rodzaj pamięci wirtualnej komputerów. Plik ten służy do tymczasowego przechowywania

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

KURS C/C++ WYKŁAD 6. Wskaźniki

KURS C/C++ WYKŁAD 6. Wskaźniki Wskaźniki KURS C/C++ WYKŁAD 6 Każda zmienna ma unikalny adres wskazujący początkowy obszar pamięci zajmowany przez tą zmienną. Ilość pamięci zajmowanej przez zmienną zależy od typu zmiennej. Adres można

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Podstawy ROOTa. Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński ROOT 1/26

Podstawy ROOTa. Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński ROOT 1/26 M. Trzebiński ROOT 1/26 Podstawy ROOTa Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Dane w eksperymentach fizyki wysokich energii M. Trzebiński

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Sektor. Systemy Operacyjne

Sektor. Systemy Operacyjne Sektor Sektor najmniejsza jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i itp. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów.

Bardziej szczegółowo

Opis preprocesora graficznego dla programu KINWIR -I

Opis preprocesora graficznego dla programu KINWIR -I Preprocesor graficzny PREPROC (w zastosowaniu do programu KINWIR-I) Interaktywny program PREPROC.EXE oparty jest na środowisku Winteractera sytemu LAHEY. Umożliwia on tworzenie i weryfikację dyskretyzacji

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część trzynasta Tablice struktur, pliki struktur Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści

Bardziej szczegółowo

Windows Commander (WinCmd)

Windows Commander (WinCmd) Windows Commander (WinCmd) Windows Commander jest wygodnym i funkcjonalne narzędziem do zarządzania plikami. Stanowi on pewną konkurencję do Eksploratora Windows. Okno główne programu WinCmd składa się

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Rodzaje plików. Podstawowe definicje.

Rodzaje plików. Podstawowe definicje. Rodzaje plików. Podstawowe definicje. Mariusz Tokarski Zagadnienia Zarządzanie plikami w systemie Windows Definicja pliku Opcje folderów Programy domyślne Współdzielenie plików przez programy Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Dla każdej operacji łącznie tworzenia danych i zapisu ich do pliku przeprowadzić pomiar czasu wykonania polecenia. Wyniki przedstawić w tabelce.

Dla każdej operacji łącznie tworzenia danych i zapisu ich do pliku przeprowadzić pomiar czasu wykonania polecenia. Wyniki przedstawić w tabelce. Przygotować program tworzący tablicę dwuwymiarową zawierającą zestawy 10 2, 10 4, 10 6 liczb losowych zmiennoprzecinkowych. Korzystając z funkcji bibliotecznych uporządkować zawartość każdego (a) wiersza

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w systemie Doradca.

Podstawy pracy w systemie Doradca. Podstawy pracy w systemie Doradca. Wstęp. Program Doradca jest aplikacją systemu Windows typu klient- serwer. Oznacza to że baza z dokumentami, użytkownikami, klientami i innymi zasobami znajduje się na

Bardziej szczegółowo

Programowanie w językach

Programowanie w językach Programowanie w językach wysokiego poziomu Obsługa plików za pomocą strumieni Elektronika i Telekomunikacja, semestr III rok akademicki 2013/2014 dr inż. Paweł Myszkowski Plan zajęć a) otwieranie i zamykanie

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Część 1. Definiowanie nowego projektu 1. Uruchom narzędzie TIBCO Business Studio. 2. Z menu wybierz File -> New -> Project... 3. W oknie dialogowym New Project

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH. Podstawowe pojęcia:

OPERACJE NA PLIKACH. Podstawowe pojęcia: OPERACJE NA PLIKACH Podstawowe pojęcia: plik fizyczny, zbiór informacji w pamięci zewnętrznej wykorzystywany do trwałego przechowywania danych lub jako przedłużenie pamięci operacyjnej w przypadku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

#include int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM DO KONFIGURACJI KONCENTRATORA DANYCH TYPU PD22 PD22Wiz.exe INSTRUKCJA OBSŁUGI Zielona Góra 2007 2 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP. 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Aplikacje konsoli w stylu ANSI C i podstawowe operacje w Visual C++... 7

Spis treści. Rozdział 1. Aplikacje konsoli w stylu ANSI C i podstawowe operacje w Visual C++... 7 Spis treści Wprowadzenie...n...n... 5 Jak korzystać z tej książki?...t... 6 Rozdział 1. Aplikacje konsoli w stylu ANSI C i podstawowe operacje w Visual C++... 7 Podsumowanie...t...t...15 Rozdział 2. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania 2. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno

Podstawy programowania 2. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno Instrukcja laboratoryjna 2 Podstawy programowania 2 Temat: Zmienne dynamiczne tablica wskaźników i stos dynamiczny Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny 1.1 Tablice wskaźników Tablice

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część dziesiąta Rekordy w C/C++ struktury Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.programowanie.siminskionline.pl Niniejsze opracowanie zawiera skrót

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 1 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa w klasie! 2 Język

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne System plików

Systemy operacyjne System plików Systemy operacyjne System plików Dr inż. Dariusz Caban mailto:dariusz.caban@pwr.wroc.pl tel.: (071)320-2823 Pamięci o bezpośrednim dostępie powierzchnia/głowica sektor cylinder/ścieżka Przykłady: HDD,

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Sklejanie warstw wektorowych wersja 1.02 Instrukcja

Sklejanie warstw wektorowych wersja 1.02 Instrukcja Sklejanie warstw wektorowych wersja 1.02 Instrukcja A. Opcje wejścia a. Wybór źródła Klikając na [Wybierz katalog] otwieramy okienko ze strukturą katalogów na dysku po czym dokonujemy wyboru katalogu,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych

Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych Ministerstwo Finansów Instrukcja programu epit WALIDATOR Grudzień Historia modyfikacji Data Wersja Opis Autor 2003 1 Utworzenie dokumentu DI/NWK 2007 Aktualizacja RI/GST/JNM 2008 Aktualizacja RI/GST/JNM

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO

TORELL SP.J. Euro2A. Program do obsługi kas EURO TORELL SP.J. Euro2A Program do obsługi kas EURO 2012 Spis treści 1. Instalacja programu... 2 2. Uruchomienie programu i praca z projektami - menu Plik... 4 3. Konfiguracja programu i połączenie z kasą

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Otwórz R. Zmień katalog roboczy za pomocą File/Change Dir. Wczytaj plik przypisując go obiektowi o nazwie students:

Otwórz R. Zmień katalog roboczy za pomocą File/Change Dir. Wczytaj plik przypisując go obiektowi o nazwie students: 1. Wczytywanie danych do programu R Otwórz R. Zmień katalog roboczy za pomocą File/Change Dir. Wczytaj plik przypisując go obiektowi o nazwie students: > students

Bardziej szczegółowo

O środowisku Windows. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl

O środowisku Windows. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl O środowisku Windows R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl Windows 1.0/2.0! Zapowiadany na 1983 rok system pojawił się w listopadzie 1985 w wersji

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum Płace Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Płace Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SmartCard Virtual Keyboard. SCVK - instrukcja użytkownika. Wersja 1.1 (2014-09-29)

SmartCard Virtual Keyboard. SCVK - instrukcja użytkownika. Wersja 1.1 (2014-09-29) Wersja 1.1 (2014-09-29) Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań http://www.put.poznan.pl/ Dział Rozwoju Oprogramowania http://intranet.put.poznan.pl/department/at Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie:

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie: Repozytorium służy do przechowywania plików powstających przy pracy nad projektami we w miarę usystematyzowany sposób. Sam mechanizm repozytorium jest zbliżony do działania systemu plików, czyli składa

Bardziej szczegółowo

DOS Podstawowe komendy Przygotowanie dyskietki do pracy Praca z katalogami w systemie DOS Operacje kopiowania

DOS Podstawowe komendy Przygotowanie dyskietki do pracy Praca z katalogami w systemie DOS Operacje kopiowania DOS (Disk Operation System) jest dyskowym systemem operacyjnym przeznaczonym dla jednego użytkownika, do 16-bitowych mikrokomputerów wykorzystujących procesory rodziny Intel 8086. Wygoda użytkowania oraz

Bardziej szczegółowo

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. GRAPHER. Podręcznik użytkownika Spis treści: GRAPHER. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład VII Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ : Cookies Sesje Inne możliwości

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo