ROOT III (I/O+TTree+TNtuple)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROOT III (I/O+TTree+TNtuple)"

Transkrypt

1 ROOT III (I/O+TTree+TNtuple) Grzegorz Stefanek Jan Kochanowski University Grzegorz Stefanek 1

2 Struktura plików ROOT ROOT operacje I/O - pliki ROOT mają strukturę katalogu w których podkatalogi i obiekty są zorganizowane w nieograniczoną ilość poziomów - format plików ROOT jest niezależny maszynowo - w programach/skryptach plik jest obiektem klasy TFile - struktura i zawartość pliku może być przegłądana z użyciem przeglądarki, tzn. obiektu klasy TBrowser - struktura fizyczna i własności pliku mogą być przeglądane z wykorzystaniem metody TFile::Map() - każdy plik ROOT posiada nagłówek opisujący podstawowe parametry/własności pliku - wszystkie klasy zapisane w pliku są opisane w liście zwanej StreamerInfo -bezpośredni (nie-sekwencyjny) dostęp do elementów pliku zapewniają klucze (TKeys) będace obiektami klasy TKey oraz metoda TFile::Get() Grzegorz Stefanek 2

3 Struktura plików ROOT ROOT operacje I/O Przykład: { char name[10],title[10]; TObjArray Hlist(0); //utworzenie tablicy histogramów TH1F *h; //utworzenie wskaźnika do hist // utworzenie 15 histogramów i dodanie do tablicy obiektów for (Int_t i=0;i<15;i++) { sprintf(name, h%d,i); sprintf(title, histogram nr:%d,i); h = new TH1F(name,title,100,-4,4); Hlist.Add(h); h->fillrandom( gaus,1000); } // otwarcie pliku i zapis tablicy histogramów TFile f( histogramy.root, recreate ); Hlist.Write(); f.close(); } Grzegorz Stefanek 3

4 ROOT operacje I/O Struktura plików ROOT Otwieranie, przeglądanie plików: Tfile f( demo.root ); Tbrowser browser; Sprawdzenie poprawności otwarcia pliku: Tfile f( histogramy.root ); if(f.iszombie() { cout<< Blad otwarcia pliku <<endl; exit(-1); } else {. } Grzegorz Stefanek 4

5 ROOT operacje I/O Struktura plików ROOT f.map() nagłowek histogramy StreamerInfo data/czas adres liczba klasa wspólczynnik pocz. bytow kompresji rekordu Grzegorz Stefanek 5

6 Struktura plików ROOT ROOT operacje I/O Nagłówek pliku zawiera szczegółowe informacje o pliku i pozwala zidentyfikować go jako zgodnego z formatem ROOT. fversion pośrednio wskazuje na rozmiar pliku. nfree i fnbytesfree opisuje obszar pliku dostepny do wykorzystania. Grzegorz Stefanek 6

7 Struktura plików ROOT ROOT operacje I/O StreamerInfo zawiera szczegółowe informacje o wszystkich klasach zapisanych w pliku, dostępne przez polecenie Tfile::ShowStreamerInfo. W rzeczywistości polecenie to pokazuje jedynie pierwsza linie opisu. Grzegorz Stefanek 7

8 Struktura plików ROOT ROOT operacje I/O ROOT zawiera zlożony mechanizm odzyskiwania zawartosci plików w przypadku problemów podczas sesji, TFile::Recover() Metoda TFile::Map() odczytuje informacje sekwencyjnie. Dostęp sekwencjny jest niewystarczający gdy przeprowadzamy analizę. Potrzebny jest bezpośredni dostęp do obiektów w pliku z wykorzystaniem kluczy (TKeys) pełniących role indeksów obiektów. Grzegorz Stefanek 8

9 ROOT operacje I/O Struktura plików ROOT Metoda TFile::Get() znajduje obiekt o kluczu TKey o żądanej nazwie, TH1F *h9 = (TH1F*)f.Get( h9 ); Przykład. (FileKey.C) TFile f( histogramy.root ); TIter next(f.getlistofkeys()); TKey *key; while((key=(tkey*)next())) { printf( key:%s points to an object of class: %s at %d\n, key->getname(); key->getclassname(), key->getseekkey()); } Grzegorz Stefanek 9

10 ROOT operacje I/O Struktura plików ROOT Przykład. (FileKey.C) output Obok listy kluczy występują też inne listy: TFile::fFree, TFile::fListHead Grzegorz Stefanek 10

11 ROOT operacje I/O Struktura plików ROOT Grzegorz Stefanek 11

12 Struktura plików ROOT ROOT operacje I/O Obiekt klasy TFile zachowuje się jak obiekt klasy TDirectory (jest katalogiem). Jak w każdym katalogu można wyświetlać jego zawartość i tworzyć podkatalogi. Podczas sesji ROOT cały czas jesteśmy w katalogu, bierzacy katalog jest przechowywany w gdirectory. TFile f( histogramy.root ); f.ls(); // wyświetlenie zawartości pliku gdirectory->pwd(); // bierzący katalog gdirectory->ls( -m ); // obiekty w pamięci gdirectory->ls( -d ); // obiekty na dysku gdirectory->getlist()->ls(); // lista obiektow w pamięci hist->setdirectory(newdir); // histogram w nowym katalogu hist->write(); // zapis obiektu na dysk f->write(); // zapis wszystkich obiektów na dysk f->close(); // zamknięcie pliku Grzegorz Stefanek 12

13 ROOT TTree/TNtuple Dla zapisywania dużej liczby obiektów tej samej klasy ROOT udostępnia specjalnie do tego celu przeznaczone klasy TTree (drzewo), TNtuple. Klasa Ttree została zoptymizowana w celu ograniczenia zajmowanej przestrzeni dyskowej oraz zwiększenia szybkości dostępu do obiektów w pliku. TTree pozwala na przechowanie wszystkich typów (prostych i złożonych) danych: obiektów i tablic obiektów. TNtuple jest przeznaczone do przechowywania liczb rzeczywistych. W Ttree zapisujemy bufory danych zwane gałęziami i wypełniamy je danymi pełniącymi rolę liści. Bufory są zapisywane, gdy zostaną całkowicie zapełnione. Obiekty w TTree nie są zapisywane pojedyńczo lecz grupowane i zapisywane grupowo, dlatego pliku tworzone są mniejsze niż dla obiektów zapisywanych pojedyńczo. Grzegorz Stefanek 13

14 ROOT TTree/TNtuple Użycie TTree pozwala na znaczące skompresowanie nagłówków obiektów, całkowity nagłówek jest redukowany z 60 do 4 bajtów. TTree optymizuje czas dostępu do pliku. Dane są zapisywane w gałęziach pliku, a każda gałąź może być odczytana niezależnie od wszystkich pozostałych. Przykład: Załóżmy że mamy 1mln przypadków zawierających dane Px, Py, a chcemy policzyć Px 2 + Py 2 dla każdego przypadku i wypełnić histogram. Dla danych zapisanych standardowo (bez TTree) należy wykonać: wczytać do pamięci każdy przypadek w całości pobrać Px, Py dla każdego przypadku policzyć Px 2 + Py 2 wypełnić histogram Musimy to wykonać 1mln razy co jest bardzo czasochłonne, a przecież nie potrzebujemy całych przypadków. Grzegorz Stefanek 14

15 ROOT TTree/TNtuple Jeśli używamy TTree z jedną gałęzią zawierającą Px, a drugą zawierająca Py. Wówczas możemy przeczytać wszystkie wartości Px, Py czytając jedynie gałęzie Px, Py. Przykład: Proste drzewo (TTree), staff.root/ staff.c / cernstaff.dat Cechy skryptu: definiuje strukturę staff_t opisującą cechy personelu CERNu otwiera plik ASCII, tworzy plik..root oraz drzewo TTree tworzy trzy gałęzie drzewa /staff, Division, Nation/ wraz z adresami początkowymi liści w oparciu o strukturę staff_t wczytuje dane z pliku ASCII i zapisuje do struktury staff oraz wypełnia drzewo tree zamyka plik ASCII i zapisuje plik ROOT (z drzewem tree) na dysk f->write() zapisuje drzewo tree drzewo jest zapisane w pliku staff.root Grzegorz Stefanek 15

16 ROOT TTree/TNtuple Dostęp do wejść w ramach drzewa zapewnia metoda TTree::Show. Przykładowy dostęp do wejścia nr 10: TFile f( staff.root ); T->Show(10); Grzegorz Stefanek 16

17 ROOT TTree/TNtuple Dostęp do struktury drzewa (ilość wejść, gałęzie, drzewa) zapewnia metoda TTree::Print. Przykładowy dostęp do struktury drzewa: T->Print(); Grzegorz Stefanek 17

18 ROOT TTree/TNtuple Przeskanowanie zawartości wybranych liści w ramach drzewa zapewnia metoda TTree::Scan Przykładowe skanowanie kilku liści w ramach drzewa T->Scan( Cost:Age:Children ); Grzegorz Stefanek 18

19 TTree Viewer (przeglądarka drzew). ROOT TTree/TNtuple TTree Viewer pozwala na szybkie i proste przeglądanie struktury i własności drzew w plikach. Uruchamianie: - klikniecie myszą na TTree i wyselekcjonowanie StartViewer - TFile f( staff.root ); T->StartViewer() - gsystem->load( libtreeviewer.so ); new TTreeViewer(); // start TTree Viewer bez pliku Grzegorz Stefanek 19

20 ROOT TTree/TNtuple TTree Viewer (przeglądarka drzew). Komendy użytkownika Opcje rysowania Nazwa histogramu -> Panel z listą drzew i ich gałęzi <- Panel z listą zmiennych i liści Grzegorz Stefanek 20

21 ROOT TTree/TNtuple TTree Viewer (przeglądarka drzew). Przełącznik modu rysowania histogramu Przekierowanie TTree::Scan do pliku ASCII Zapis sesji do pliku historii Rysowanie wielowymiarowych histogramów Grzegorz Stefanek 21

22 TTree Viewer (przeglądarka drzew). Pasek ustawiania początku, końca zakresu wejść ROOT TTree/TNtuple Nazwa listy wejściowej (TList) Nazwa listy wyjściowej (TList) Grzegorz Stefanek 22

23 TBranch gałęzie drzewa ROOT TTree/TNtuple gałąź jest elementem drzewa i jest klasy TBranch dla dodania gałęzi do drzewa należy uzyć metody TTree::Branch() organizacja gałęzi pozwala na zoptymalizowanie danych dla projektowanego ich użycia jeśli dwie zmienne są niezależne i nie będą używane razem to powinny być umieszczone w osobnych gałęziach jeśli zmienne są związane (jak np. współrzędne punktów) to należy je umieścić w tej samej gałęzi każda z gałęzi może być zapisywana do oddzielnego pliku gałęzie mogą się znacznie różnic w zależności od tego jakie informacje (listy zmiennych prostych, całe złożone obiekty, zawartość katalogu, tablice obiektów) są w nich zapisane Grzegorz Stefanek 23

24 TBranch gałąź z listą zmiennych ROOT TTree/TNtuple Tworzenie listy: tree->branch( EV_Branch,&event, temp/f:ntrack/i:nseq:flag/i ); gdzie EV_Branch nazwa gałęzi &event adress od którego musi być czytany pierwszy element listy temp/f zmienna typu rzeczywistego ntrack/i zmienna typu integer flag/i zmienna typu integer bez znaku ogólnie trzeci parametr ma postać <Zmienna>/<Typ>:<Zmienna>/<Typ> gdzie <Typ>= C łańcuch znakowy zakończony 0, B,S,I,L integer (8,16,32,64 bity) ze znakiem, b,s,i,l integer (8,16,32,64 bity) bez znaku, F,D liczba rzeczywista (32,64 bity) Brak oznaczenia typu oznacza poprzedni (w parametrze) typ lub F. Nazwy liści nie zapewniają dostąpu do zmiennych. Zmienne występujące w trzecim parametrze TTree::TBrach muszą być umieszczane w strukturze (staff.c). Grzegorz Stefanek 24

25 TBranch gałąź z listą zmiennych ROOT TTree/TNtuple Lista może zawierać całą tablicę zmiennych: Float_t f[10]; tree->branch( fbranch,f, f[10]/f ); w tym tablicę o zmiennym rozmiarze TFile *f = new TFile( photon.root, recreate ); Int_t nphot; Float_t E[500]; TTree* nemcphotons = new TTree( nemcphotons, EMC Photons ); nemcphotons->branch( nphot,&nphot, nphot/i ); nemcphotons->branch( E,E, E[nPhot]/F ); Grzegorz Stefanek 25

26 TBranch gałąź zawierająca obiekt ROOT TTree/TNtuple Przykład:.L libevent.so // biblioteka z definicja klasy Event TFile *f = new TFile( ObjectFile.root, RECREATE ); TTree *tree = new TTree( T, Object Tree ); Event *event = new Event(); // wskaznik do obiektu klasy Event tree->branch( EventBranch, Event,&event,32000,99); gdzie EventBranch nazwa gałęzi Event klasa obiektu &event adres wskaźnika do umieszczanego obiektu standardowy rozmiar bufora (32000 bytes) w tej konfiguracji 99 poziom rozszczepienia gałęzi na podgałęzie Rozszczepienie gałęzi tworzenie podgałęzi dla każdego elementu danych w ramach obiektu. Poziom rozszczepienia może wynosić 0 (1 gałąź), 1 (każdy element danych obiektu ma gałąź), 2,3, 99. Im więcej gałęzi ( rozszczepień) tym mniejszy rozmiar bufora. Grzegorz Stefanek 26

27 TBranch gałąź zawierająca obiekt ROOT TTree/TNtuple Dwie klasy ROOT dedykowane obiektom : TObjArray, TClonesArray. TObjArray słuzy do przechowywania obiektów różnych klas, TClonesArray przechowuje obiekty tej samej klasy czyli każdy obiekt ma ten sam rozmiar. Dla TObjArray pamięć musi być przydzielana i zwalniana dla każdego Obiektu, TClonesArray używa ciągle tego samego fragmentu pamięci. Przykład: Mamy przypadków z śladów każdy, czyli razem 10 9 śladów. Używając TObjArray dla śladów musimy przydzielać/zwalniać pamięć 10 9 razy co wymaga kilku godzin. Używając TClonesArray nie potrzebujemy dodatkowego czasu na manipulowanie pamięcią. Grzegorz Stefanek 27

28 ROOT TTree/TNtuple TBranch gałęzie z katalogów, ze zbiorów elementów (kolekcji) tree->branch( /afolder ); // tworzy gałąź z każdego // elementu w katalogu // zwraca całkowitą liczbę gałęzi tree->branch(*acollection, 8000, 99, *col); gdzie acollection wskaźnik do zbioru 8000 rozmiar bufora 99 stopien rozszczepienia col nazwa rozpoczynająca każda gałąź (col_ ) Metoda Branch tworzy jedną gałąź z każdego elementu kolekcji. Poziom rozszczepienia może być różny w zależności od tego czy każdy z elementów kolekcji jest klasy TCollection czy tez nie. Grzegorz Stefanek 28

29 ROOT TTree/TNtuple TTree przykłady: 1) Prosty przykład zapisu i odczytu z pliku z drzewem tree1.c Zawiera główna funkcję tree1 oraz funkcje zapisu tree1w i odczytu tree1r. Jeśli skrypt nie jest uruchamiany w wersji batch to wyświetla drzewo w przeglądarce i i TreeViewer. Metody uruchomienia: >.x tree1.c // uruchamiana cala funkcja // z wykorzystaniem interpretera >.x tree1.c++ // uruchomienie po wykonaniu kompilacji // z wykorzystaniem kompilatora >.L tree1.c // wczytanie skryptu do ROOTa > tree1w() // uruchomienie funkcji ze skryptu > tree1r() // uruchomienie funkcji ze skryptu t1->setbranchaddress() ustawienie adressu do zmiennej w drzewie t1->getentry() pobranie jednego wejścia w drzewie Grzegorz Stefanek 29

30 ROOT TTree/TNtuple TTree przykłady: 2) Bardziej złożony przykład (tree2.c) pokazujący jak: - jak tworzyć gałęzie ze struktur C++ - jak utworzyć gałąź z tablicy o stałym rozmiarze - jak utworzyć gałąź z tablicy o zmiennym rozmiarze - jak czytać określone gałęzie - jak wypełniać histogramy z gałęzi - jak wykorzystać TTree::Draw dla prezentacji histogramu 3D W przykładzie wykorzystywany jest pakiet Geant3, a struktura jest wypełniana przez funkcje Geant3 w każdym kroku w polu magnetyczny (funkcja helixstep). Dla wypełniania drzewa wystarczy metoda TTree::Fill Tworzenie gałęzi z tablicy o stałym rozmiarze: > t2.branch( vect,gstep.vect, vect[7]/f ); Tworzenie gałęzi z tablicy o zmiennym rozmiarze: > t2.branch( nmec,&gstep.nmec, nmec/i ); > t2.branch( lmec,gstep.lmec, lmec[nmec]/i ); Grzegorz Stefanek 30

31 TTree przykłady: 2) Analiza w przykładzie (tree2.c): ROOT TTree/TNtuple Odczyt pojedynczej gałęzi zamiast całej struktury. > TBranch *b_destep = t2->getbranch( destep ); Ustawienie adresu do gałęzi destep. > b_destep->setaddress(&destep); Użycie metody TTree::GetEntry dla pobrania zawartości gałęzi. > b_destep->getentry(i); Wypełnienie histogramu wejściami z gałęzi destep. > hdestep->fill(destep); Narysowanie histogramu i dopasowanie funkcji Gaussa. > hdestep->fit( gaus ); Dodatkowo rysowana jest trajektoria cząstki z wykorzystaniem trzech wartości zapisanych w wektorze > t2->draw( vect[0]:vect[1]:vect[2] ); Grzegorz Stefanek 31

32 ROOT TTree/TNtuple TTree 3 opcje czytania (GetEntry) przypadków z drzewa: Event *event =0; T.SetBranchAddress( event,&event); 1) Standardowa (rekomendowana) for (Int_t i=0;i<nentries;i++) { T.GetEntry(i); } 2) Z wykorzystaniem AutoDelete TBranch *branch = T.GetBranch( event ); branch->setaddress(&event); branch->setautodelete(ktrue); for (Int_t i=0;i<nentries;i++) { T.GetEntry(i); } 3) Z samodzielnym kasowaniem przypadku for (Int_t i=0;i<nentries;i++) { delete event; event = 0; T.GetEntry(i); } Grzegorz Stefanek 32

33 ROOT TTree/TNtuple Bardziej złożone przykłady drzew w plikach: - hsimple.root (ntuple) - tree_01i_shift_pion.root (analiza efektu flow dla hiperonów Λ) - t49run4047.root (dane eksperymentu NA49 w formacie ROOT) Grzegorz Stefanek 33

34 ROOT Tekst/Latex Tekst może być dodawany wprost na histogramach (w oknach). Edytor posiada wbudowany element związany z edycja teksu (toolbar ) Tekst może być: - modyfikowany - przemieszczany -skalowany - obracany Grzegorz Stefanek 34

35 ROOT Tekst/Latex Elementy ROOT wykorzystujące Latex: -tytuły histogramów h->settitle( p_{t} distribution ); -tytuły osi histogramów h->getxaxix("p_{t} (GeV/c) "); h->getyaxis(nevents); - legenda do wykresu TLegend *legend1=new TLegend(0.25,0.58,0.4,0.8); legend1->setfillcolor(10); legend1->settextfont(72); legend1->settextsize(0.045); legend1->setbordersize(0); legend1->addentry(gr1," #pi^{+}, #pi^{-} ","p"); legend1->addentry(gr4," K^{0}_{s} ","p"); legend1->addentry(gr2," p ","p"); legend1->addentry(gr3," #Lambda ","p"); Grzegorz Stefanek 35

36 ROOT Tekst/Latex Elementy ROOT wykorzystujące Latex: -komentaże TLatex gty; gty->settextcolor(1); gty->settextsize(0.04); gty->settextalign(12); gty->settextangle(90); gty.drawlatex(0.95,0.006,"#gamma = 2#sigma[GeV]"); - formuły matematyczne = Grzegorz Stefanek 36

37 ROOT Tekst/Latex Złożone przykłady wykorzystania Latex a w pakiecie ROOT: latex.c latex2.c latex3.c symbole greckie latex4.c symbole matematyczne latex5.c Grzegorz Stefanek 37

Środowisko do Analizy Danych Obiektowo Orientowane. Izabela Ciepał Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków

Środowisko do Analizy Danych Obiektowo Orientowane. Izabela Ciepał Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków Środowisko do Analizy Danych Obiektowo Orientowane Izabela Ciepał Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków Środowisko do Analizy Danych Obiektowo Orientowane Plan: 1. Co to jest ROOT? 2. Programowanie OO. 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup

Baltie 3. Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum. Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Baltie 3 Podręcznik do nauki programowania dla klas I III gimnazjum Tadeusz Sołtys, Bohumír Soukup Czytanie klawisza lub przycisku myszy Czytaj klawisz lub przycisk myszy - czekaj na naciśnięcie Polecenie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists()

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists() Paweł Gmys PHP strona 1 Lekcja 10 Uprawnienia Aby skrypt PHP mógł odwołać się do pliku, musi mieć odpowiednie uprawnienia. Szczegóły są zależne od serwera. Najczęściej chyba skrypt ma uprawnienia takie,

Bardziej szczegółowo

4. Pliki Informacje ogólne o dostępie do plików w PHP Sprawdzanie istnienia pliku file_exists()

4. Pliki Informacje ogólne o dostępie do plików w PHP Sprawdzanie istnienia pliku file_exists() 4. Pliki 4.1. Informacje ogólne o dostępie do plików w PHP Jak praktycznie każdy język programowania, PHP zapewnia dostęp do systemu plików znajdujących się na komputerze, na którym uruchamiany jest skrypt,

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C

Pliki. Informacje ogólne. Obsługa plików w języku C Pliki Informacje ogólne Plik jest pewnym zbiorem danych, zapisanym w systemie plików na nośniku danych (np. dysku twardym, pendrive, płycie DVD itp.). Może posiadać określone atrybuty, a odwołanie do niego

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI...

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... SPIS TREŚCI: Od Autora... 11 ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... 13 PROGRAMY PREFERENCYJNE... 15 Czcionki systemowe... 15 Tła okien... 18 Tryb wyświetlania... 22 Zegar i data systemowa... 24 Urządzenia wejścia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22 CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA http://statlibr.stat.gov.pl/ PRZEWODNIK PO KATALOGU KOMPUTEROWYM SYSTEM ALEPH WERSJA 22 Warszawa, GRUDZEŃ 2014 Spis treści 1.WSKAZÓWKI TECHNICZNE... 2 2.ZALOGUJ... 3 3.

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107 SPIS TREŚCI: Od Autora...9 PODSTAWY...11 Charakterystyka systemu...13 Standardy...15 PIERWSZE KROKI...31 Uruchomienie...33 Instalacja na twardym dysku...34 Czynności poinstalacyjne...49 Program instalacyjny...49

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Obsługa plików. Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1.

Ćwiczenie 4. Obsługa plików. Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1. Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1 Laboratorium Podstaw Informatyki Kierunek Elektrotechnika Ćwiczenie 4 Obsługa plików Kraków 2010 Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 2 Obsługa plików Zanim

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Obsługa plików. Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1. Kraków 2013

Obsługa plików. Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1. Kraków 2013 Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1 Laboratorium Podstaw Informatyki Kierunek Elektrotechnika Obsługa plików Kraków 2013 Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 2 Obsługa plików Zanim będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o systemach plików.

Podstawowe wiadomości o systemach plików. Podstawowe wiadomości o systemach plików. Komputery mogą przechowywać informacje w kilku różnych postaciach fizycznych na różnych nośnikach i urządzeniach np. w postaci zapisów na dysku twardym, płytce

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa logiczna

System plików warstwa logiczna Dariusz Wawrzyniak Pojęcie u Plik jest abstrakcyjnym obrazem informacji gromadzonej i udostępnianej przez system komputerowy. Plik jest podstawową jednostką logiczną magazynowania informacji w systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

Języki programowania. Przetwarzanie plików amorficznych Konwencja języka C. Część siódma. Autorzy Tomasz Xięski Roman Simiński

Języki programowania. Przetwarzanie plików amorficznych Konwencja języka C. Część siódma. Autorzy Tomasz Xięski Roman Simiński Języki programowania Część siódma Przetwarzanie plików amorficznych Konwencja języka C Autorzy Tomasz Xięski Roman Simiński Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów nie

Bardziej szczegółowo

wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK

wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK 1 2 3 Pamięć zewnętrzna Pamięć zewnętrzna organizacja plikowa. Pamięć operacyjna organizacja blokowa. 4 Bufory bazy danych. STRUKTURA PROSTA

Bardziej szczegółowo

Zmienne i struktury dynamiczne

Zmienne i struktury dynamiczne Zmienne i struktury dynamiczne Zmienne dynamiczne są to zmienne, które tworzymy w trakcie działania programu za pomocą operatora new. Usuwa się je operatorem delete. Czas ich występowania w programie jest

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Usługi Informatyczne SZANSA - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Programowanie w językach wysokiego poziomu

Programowanie w językach wysokiego poziomu Programowanie w językach wysokiego poziomu zajęcia nr 2 Elektronika i Telekomunikacja, semestr III rok akademicki 2014/2015 Plan dzisiejszych zajęć Pliki tekstowe 1. Operacje na plikach - wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1 Programowanie komputerowe Zajęcia 1 Code::Blocks - tworzenie projektu Create New Project Console Application -> C++ Wybierz nazwę projektu Stworzy się nowy projekt z wpisaną funkcją main Wpisz swój program

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Tablice. Pliki

Wykład 4. Tablice. Pliki Informatyka I Wykład 4. Tablice. Pliki Dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Tablice Tablica uporządkowany zbiór elementów określonego typu Każdy element tablicy posiada

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r.

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r. M. Trzebiński C++ 1/14 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r. IFJ PAN Przygotowanie środowiska pracy Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania,

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, kopiowania bądź też zapisu plików. Poznawanie zasobów dyskowych

Bardziej szczegółowo

Argumenty wywołania programu, operacje na plikach

Argumenty wywołania programu, operacje na plikach Temat zajęć: Argumenty wywołania programu, operacje na plikach Autor: mgr inż. Sławomir Samolej Zagadnienie 1. (Zmienne statyczne) W języku C można decydować o sposobie przechowywania zmiennych. Decydują

Bardziej szczegółowo

Windows Commander (WinCmd)

Windows Commander (WinCmd) Windows Commander (WinCmd) Windows Commander jest wygodnym i funkcjonalne narzędziem do zarządzania plikami. Stanowi on pewną konkurencję do Eksploratora Windows. Okno główne programu WinCmd składa się

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla uczniów klas pierwszych Technikum Zawodowego nr 2. Ogólne zasady pracy z komputerem w środowisku Windows

Test diagnostyczny dla uczniów klas pierwszych Technikum Zawodowego nr 2. Ogólne zasady pracy z komputerem w środowisku Windows 1. Pamięć komputera to: Test diagnostyczny dla uczniów klas pierwszych Technikum Zawodowego nr 2 Ogólne zasady pracy z komputerem w środowisku Windows a. podzespoły, umożliwiające przechowywanie i obróbkę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 005 Plik wymiany Pamięć wirtualna 2 SO i SK/WIN Plik wymiany - rodzaj pamięci wirtualnej komputerów. Plik ten służy do tymczasowego przechowywania

Bardziej szczegółowo

MS-DOS polecenia wewnętrzne i

MS-DOS polecenia wewnętrzne i MS-DOS polecenia wewnętrzne i zewnętrzne Polecenia zewnętrzne i wewnętrzne Tekstowy system DOS zawiera dużą liczbę poleceń pozwalających na realizację zadań systemu operacyjnego. Dzielą się one na polecenia

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5: Mnożenie wektorów i macierzy

Laboratorium nr 5: Mnożenie wektorów i macierzy Laboratorium nr 5: Mnożenie wektorów i macierzy 1 Cel ćwiczenia Wykształcenie umiejętności definiowania przeciążeń operatorów indeksujących i funkcyjnych. Utrwalenie umiejętności definiowania przeciążeń

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawy posługiwania się komputerem

Spis treści. Podstawy posługiwania się komputerem Spis treści Podstawy posługiwania się komputerem 1. Budowa i działanie komputera 15 1.1. Komputery i ich rodzaje 15 1.2. Zasada działania komputera 18 1.2.1. Komputer a użytkownik 18 1.2.2. Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

r. Tablice podstawowe operacje na tablicach

r. Tablice podstawowe operacje na tablicach 27.03.2014r. Tablice podstawowe operacje na tablicach Tablica - definicja Tablica (ang. array) lub wektor (ang. vector) jest złożoną strukturą danych (ang. compound data structure) zbudowaną z ciągu elementów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Sektor. Systemy Operacyjne

Sektor. Systemy Operacyjne Sektor Sektor najmniejsza jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i itp. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów.

Bardziej szczegółowo

Opis preprocesora graficznego dla programu KINWIR -I

Opis preprocesora graficznego dla programu KINWIR -I Preprocesor graficzny PREPROC (w zastosowaniu do programu KINWIR-I) Interaktywny program PREPROC.EXE oparty jest na środowisku Winteractera sytemu LAHEY. Umożliwia on tworzenie i weryfikację dyskretyzacji

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Podstawy ROOTa. Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński ROOT 1/26

Podstawy ROOTa. Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński ROOT 1/26 M. Trzebiński ROOT 1/26 Podstawy ROOTa Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Dane w eksperymentach fizyki wysokich energii M. Trzebiński

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Trochę o plikach wsadowych (Windows)

Trochę o plikach wsadowych (Windows) Trochę o plikach wsadowych (Windows) Zmienne środowiskowe Zmienną środowiskową można ustawić na stałe w systemie (Panel sterowania->system- >Zaawansowane ustawienia systemu->zmienne środowiskowe) lub też

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual C : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop Spis treści

Microsoft Visual C : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop Spis treści Microsoft Visual C++ 2008 : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop. 2010 Spis treści Co znajdziesz w tej książce? 9 Rozdział 1. Podstawy środowiska Visual C++ 2008 11 Język C++ a.net Framework

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Instrukcja użytkownika mgr inż. Piotr Trochimiuk, mgr inż. Krzysztof Siwiec, prof. nzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v Podręczna instrukcja administratora. XDMCP Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Tryb X terminala

ABA-X3 PXES v Podręczna instrukcja administratora. XDMCP Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Tryb X terminala Tryb X terminala Terminal ABA-X3 może być wykorzystywany jako wielosesyjny X terminal. Umożliwia to współpracę terminala w trybie graficznym z maszynami wykorzystującymi systemy UNIX lub LINUX albo inne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

4. Wyrzuć wyjątek jeśli zmienna ist nie istnieje bloki: try, catch i wyrzucanie wyjątku

4. Wyrzuć wyjątek jeśli zmienna ist nie istnieje bloki: try, catch i wyrzucanie wyjątku Lista 7 Zad. 1 Pierwsza wersja programu 1. Przygotuj plik do w: plik tekstowy z pojedynczą liczbą. Umieść go w tym samym folderze, co projekt (*.cpp). 2. Nazwa pliku name nazwa zmiennej może być dowolna

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Obiektowego

Podstawy Programowania Obiektowego Podstawy Programowania Obiektowego Wprowadzenie do programowania obiektowego. Pojęcie struktury i klasy. Spotkanie 03 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Tematyka wykładu Idea programowania obiektowego Definicja

Bardziej szczegółowo

Pakiet AutoRun Menu. Sławomir Pogodziński. Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

Pakiet AutoRun Menu. Sławomir Pogodziński. Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów Sławomir Pogodziński Pakiet AutoRun Menu Praca dyplomowa wykonana

Bardziej szczegółowo

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth?

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth? Google Earth Co to jest Google Earth? Google Earth jest to program umożliwiający wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć lotniczych/satelitarnych, zdjęć zrobionych z poziomu powierzchni

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM DO KONFIGURACJI KONCENTRATORA DANYCH TYPU PD22 PD22Wiz.exe INSTRUKCJA OBSŁUGI Zielona Góra 2007 2 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP. 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku System plików 1. Pojęcie pliku 2. Typy i struktury plików 3. etody dostępu do plików 4. Katalogi 5. Budowa systemu plików Pojęcie pliku (ang( ang. file)! Plik jest abstrakcyjnym obrazem informacji gromadzonej

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

W języku C/C++ pomiędzy wskaźnikami a tablicami istnieje bardzo ścisły związek. Do onumerowania elementów w tablicy służą tzw. INDEKSY.

W języku C/C++ pomiędzy wskaźnikami a tablicami istnieje bardzo ścisły związek. Do onumerowania elementów w tablicy służą tzw. INDEKSY. LEKCJA 12. Wskaźniki i tablice w C i C++. W czasie tej lekcji: 1. Dowiesz się więcej o zastosowaniu wskaźników. 2. Zrozumiesz, co mają wspólnego wskaźniki i tablice w języku C/C++. WSKAŹNIKI I TABLICE

Bardziej szczegółowo

Programowanie w językach

Programowanie w językach Programowanie w językach wysokiego poziomu Obsługa plików za pomocą strumieni Elektronika i Telekomunikacja, semestr III rok akademicki 2013/2014 dr inż. Paweł Myszkowski Plan zajęć a) otwieranie i zamykanie

Bardziej szczegółowo

Definicja pliku kratowego

Definicja pliku kratowego Pliki kratowe Definicja pliku kratowego Plik kratowy (ang grid file) jest strukturą wspierająca realizację zapytań wielowymiarowych Uporządkowanie rekordów, zawierających dane wielowymiarowe w pliku kratowym,

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie przedmiotu:

Zaliczenie przedmiotu: INFORMATYKA 2 - Wykład 15h Kod przedmiotu: ES1C300 016, ECTS: 3 pkt. Kierunek: Elektrotechnika, studia stacjonarne I stopnia Semestr: III, rok akademicki: 2016/2017 Zaliczenie przedmiotu: Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych

Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych 1. Wczytywanie z plików tekstowych. Wczytywanie z pliku tekstowego wymaga: a) skojarzenia zmiennej plikowej z plikiem procedura assignfile b)

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C++

Podstawy programowania w języku C++ Podstawy programowania w języku C++ Część trzynasta Tablice struktur, pliki struktur Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w systemie Doradca.

Podstawy pracy w systemie Doradca. Podstawy pracy w systemie Doradca. Wstęp. Program Doradca jest aplikacją systemu Windows typu klient- serwer. Oznacza to że baza z dokumentami, użytkownikami, klientami i innymi zasobami znajduje się na

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH. Podstawowe pojęcia:

OPERACJE NA PLIKACH. Podstawowe pojęcia: OPERACJE NA PLIKACH Podstawowe pojęcia: plik fizyczny, zbiór informacji w pamięci zewnętrznej wykorzystywany do trwałego przechowywania danych lub jako przedłużenie pamięci operacyjnej w przypadku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Struktury systemów operacyjnych Usługi, funkcje, programy. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Struktury systemów operacyjnych Usługi, funkcje, programy. mgr inż. Krzysztof Szałajko Struktury systemów operacyjnych Usługi, funkcje, programy mgr inż. Krzysztof Szałajko Usługi systemu operacyjnego Wykonanie programu System operacyjny umożliwia wczytanie programu do pamięci operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

Zad. 6: Sterowanie robotem mobilnym

Zad. 6: Sterowanie robotem mobilnym Zad. 6: Sterowanie robotem mobilnym 1 Cel ćwiczenia Utrwalenie umiejętności modelowania kluczowych dla danego problemu pojęć. Tworzenie diagramu klas, czynności oraz przypadków użycia. Wykorzystanie dziedziczenia

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/08_01 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Określanie właściwości stron WWW (domyślne pliki startowe, katalogi wirtualne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 2 operacje na wskaźnikach. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 2 operacje na wskaźnikach. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 2 operacje na wskaźnikach dr inż. Jacek Naruniec Zmienne automatyczne i dynamiczne Zmienne automatyczne: dotyczą kontekstu, po jego opuszczeniu są usuwane, łatwiejsze w zarządzaniu od zmiennych

Bardziej szczegółowo

#include int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Część 1. Definiowanie nowego projektu 1. Uruchom narzędzie TIBCO Business Studio. 2. Z menu wybierz File -> New -> Project... 3. W oknie dialogowym New Project

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Automatyki i i Robotyki ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW Język Język programowania: C/C++ Środowisko programistyczne: C++Builder 6 Wykład 9.. Wskaźniki i i zmienne dynamiczne.

Bardziej szczegółowo