WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ"

Transkrypt

1 OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ DLA GOSPODARKI Bezpłatny materiał informacyjny

2 Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki Bydgoszcz 2014

3 Spis treści 1. Charakterystyka naukowa WIM Władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej... 4 Wydział Inżynierii Mechanicznej Al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz wim.utp.edu.pl 3. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Zakład Maszyn Roboczych Zakład Pojazdów i Diagnostyki Zakład Sterowania Zakład Transportu i Eksploatacji Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn Instytutowe Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Zakład Inżynierii Biomedycznej Zakład Mechaniki Stosowanej Zakład Metod Komputerowych Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn Instytut Technik Wytwarzania Akredytowane Laboratorium - Zakład Inżynierii Materiałowej Zakład Inżynierii Materiałowej Zakład Inżynierii Produkcji Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska Zakład Wzornictwa Shopa Design Thinking Work Space Pracowania Szybkiego Prototypowania Charakterystyka naukowa WIM Wydział Inżynierii Mechanicznej jest nowoczesną jednostką edukacyjno-badawczą, opiniotwórczą i doradczą, trwale osadzoną i widoczną na naukowej i technologicznej mapie regionu, Polski i świata. Misją Wydziału jest interdyscyplinarne kształcenie studentów w szeroko rozumianej inżynierii mechanicznej w połączeniu z innymi dziedzinami, aby nabyli wiedzę i umiejętności kreowania twórczych działań w swoich dziedzinach, w ścisłym związku z nauką, rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem oraz realizacja wysokiej jakości badań naukowych i stworzenie warunków do ciągłego rozwoju pracowników Wydziału i ich awansu naukowego. Do podstawowych celów rozwoju i innowacyjności badań naukowych należą: pozyskiwanie funduszy na badania, tworzenie nowoczesnych laboratoriów badawczych, prowadzenie badań na wysokim poziomie, promocja innowacyjności i przedsiębiorczości, wzrost aktywności krajowej i międzynarodowej w zakresie nauki. Cele te realizowane są poprzez następujące działania: utworzenie zespołu ds. projektów badawczych (wspomaganie procesu aplikacji o fundusze na projekty badawcze i sprawozdawczości z realizowanych projektów), koordynację działań na rzecz ubiegania się o projekty badawcze, zwiększenie liczby akredytowanych laboratoriów badawczych, rozwój współpracy naukowej z wiodącymi ośrodkami w kraju i świecie, koordynację działań w zakresie tworzenia systemu nowoczesnych laboratoriów na wydziale, specjalizację laboratoriów, wyznaczenie liderów oraz problematyki badawczej zespołów, rozwój interdyscyplinarności badań naukowych, ułatwienie organizacji ponad instytutowych i ponad wydziałowych zespołów badawczych zorientowanych zadaniowo, intensyfikację polityki propatentowej, intensyfikację współpracy z regionalnym centrum innowacyjności (RCI), organizowanie szkoleń z zakresu komercjalizacji wiedzy i praktycznego zastosowania wyników badań, prowadzenie badań w obszarach reprezentatywnych dla wydziału, zwiększenie aktywności pracowników w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism o zasięgu ogólnopolskim i światowym, zwiększenie aktywności pracowników wydziału w gremiach i stowarzyszeniach naukowych krajowych i międzynarodowych, wykorzystanie brokerów technologii do korelacji działań naukowych z potrzebami przedsiębiorców. 3

4 2. Władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej 3. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu DZIEKAN prof. dr hab. inż. Bogdan ŻÓŁTOWSKI, prof. zw. UTP PRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH dr inż. Janusz MUSIAŁ PRODZIEKAN DS. NAUKI dr hab. inż. Stanisław MROZIŃSKI, prof. nadzw. UTP DYREKTOR INSTYTUTU prof. dr hab. inż. Andrzej BOCHAT budynek 2.5, pokój 317 ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU dr inż. Bolesław PRZYBYLIŃSKI budynek 2.3, pokój 213a SEKRETARIAT IEMiT Marzenna STANGRECKA mgr inż. Roksana RAMA PEŁNOMOCNICY DZIEKANA budynek 2.5, pokój 318 PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK STUDENCKICH dr inż. Marcin ŁUKASIEWICZ PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH dr inż. Marek SZCZUTKOWSKI W ramach Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu funkcjonują następujące zakłady: Zakład Maszyn Roboczych Zakład Pojazdów i Diagnostyki Zakład Sterowania Zakład Transportu i Eksploatacji dr inż. Robert SOŁTYSIAK

5 3.1. Zakład Maszyn Roboczych dr inż. Jerzy KASZKOWIAK budynek 2.5, pokój 320 Zakład Maszyn Roboczych prowadzi prace badawcze, projektowe, modernizacyjne i analityczne z zakresu poprawy parametrów pracy różnego rodzaju maszyn roboczych. Dotyczy to szczególnie urządzeń energetycznych, maszyn rolniczych, budowlanych, maszyn przemysłu spożywczego oraz urządzeń transportu wewnętrznego. Prowadzimy badania w zakresie pomiarów oporów ruchu i zapotrzebowania energetycznego maszyn i urządzeń roboczych. Badania te dotyczą zarówno opracowania nowych konstrukcji jak i kontroli oraz modernizacji energetycznej już działających. Posiadamy stanowiska do pomiaru momentu obrotowego z możliwością rejestracji przebiegu jego zmian. Szczególnie duże doświadczenie pracownicy posiadają w zakresie optymalizacji nakładów energetycznych procesów cięcia oraz rozdrabniania wybranych materiałów. Zakład prowadzi również prace badawcze w zakresie pomiaru nakładów energetycznych oraz jakości procesów brykietowania i peletowania. Prowadzimy Fot. Przykładowa maszyna robocza. Fot. Przykładowa maszyna robocza. Fot. Stanowisko do badania stateczności systemów magazynowych i sprawności urządzeń przeładunkowych. również prace badawcze w zakresie projektowania, kontroli i badania kotłów szczególnie zasilanych paliwami pochodzenia organicznego (pelet, brykiety, słoma), oraz ich modernizacji. Posiadamy stanowisko do badania jakości procesów przeładunkowych. Pozwala ono na optymalizację prac przeładunkowych, ocenę obciążeń i stateczności regałów, wydajności urządzeń wykorzystywanych podczas przeładunku. Zakład prowadzi również prace związane z pracą i modyfikacją urządzeń technicznych do aplikacji dodatków płynnych i sypkich, szczególnie dozowanych podczas zbioru i magazynowania materiałów roślinnych. Posiadamy analizator kroplistości oraz stanowisko do pomiaru równomierności rozprowa- Fot. Przykładowe opracowania zrealizowane przez pracowników zakładu: rozdzielacz materiałów sypkich i kolumna grzewcza. dzania cieczy i proszków na powierzchniach płaskich. Jesteśmy autorami patentów i wzorów przemysłowych dotyczących dozowania płynów i proszków. Posiadamy również unikalny, ultra czuły miernik do pomiaru własności mechanicznych materiałów pozwalający na pomiar oporów zagłębiania, tarcia, lepkości, wytrzymałości na zginanie, ścinanie, zgniatanie z możliwością zaprogramowania powtarzalności cykli obciążeń oraz przebiegu rejestracji sił oporu. Czułość urządzenia pozwala na pomiary już sił o wielkości 0,001 N. Zakład współpracuje z renomowanymi ośrodkami naukowymi i badawczo rozwojowymi w kraju i za- Fot. Stanowiska do pomiaru nakładów energetycznych. Fot. Przykładowa maszyna robocza. Fot. Stanowisko do badania jakości procesów peletowania. Fot. Analizator tekstury - miernik uniwersalny podczas pomiarów siły zginania źdźbeł trawy. 6 7

6 ekspertyzy w zakresie oceny stanu maszyn, bezpieczeństwa ruchu, wyceny wartości maszyn, przyczyn uszkodzeń i jakości maszyn. Oferta szkoleniowa: indywidualne studia doktoranckie oraz podyplomowe w obszarze eksploatacji maszyn; kursy doskonalące z zakresu: ÎÎdiagnostyka i eksploatacja maszyn; ÎÎprzepisy ruchu drogowego; ÎÎsystemy jakości w przedsiębiorstwie; ÎÎnaprawa i regeneracja maszyn, ÎÎ walka z drganiami i hałasem, szkolenia branżowe z zakresu oferty zakładu. granicą, oferując analizy i opracowania obejmujące warunki pracy w rajach członkowskich Unii Europejskiej. Pracownicy zakładu są autorami lub współautorami licznych opracowań między innymi dotyczących siłowni wiatrowych, działania suszarni rolniczych, systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Szczegóły oferty: Zakład Pojazdów i Diagnostyki dr inż. Tomasz KAŁACZYŃSKI +(48 52) budynek 2.3, pokój 209 Problematyka naukowo-badawcza: systemy eksploatacji maszyn diagnozowanie maszyn, silników i układów hydrauliki maszynowej transport drogowy Oferta zakładu: badania i analiza drgań i hałasu: modelowanie i analiza, ÎÎLMS testlab.modal analysis lite, ÎÎLMSvirtual.lab, ÎÎLMS imagine.lab amesim, ÎÎSIBI system informatyczny badań identyfikacyjnych. badania termowizyjne i endoskopowe, diagnozowanie pojazdów, ÎÎanaliza spalin i zadymienie (boschbea 350), ÎÎ komputerowa diagnostyka sterowników (kts 520), ÎÎkontrola stanu ukł. Hamulcowego (bhe-5), ÎÎweryfikacja stanu oświetlenia (usp 20 plu), ÎÎdiagnozowanie ukł. Zawieszenia (sz-3,5h), ÎÎkontrola układu kierowniczego (gtoquatro), ÎÎ diagnozowanie, napełnianie i odgrzybianie klimatyzacji (bosch acs-650). badania symulacyjne; ÎÎSystemów sterowania: òòtypu DIESEL EDC òòcommonrail òòtypu D JETRONIC òòmotronic ML4.1 ÎÎsensorykasystemów pojazdowych; òòukład do sprawdzania przepływomierzy powietrza masowych i objętościowych, òòukład do sprawdzania map-sensorów, òòzestaw głównych czujników. badania mocy i przepływu energii; ÎÎpomiary w warunkach rzeczywistych: òòmocy pojazdów òòmomentu obrotowego òòokreślenie strat energii w układzie napędowym òòprzyspieszenie òòdrogę hamowania ÎÎbezkontaktowe pomiary (kmt tel1-pcm-bat): òòmomentu obrotowego òòprędkości obrotowej òòmocy òòanaliza rozpływu energii badanie powłok malarskich wykonanych w polu elektrostatycznym, projektowanie diagnostycznych systemów eksploatacji maszyn, prace badawcze dotyczące dynamiki maszyn, doradztwo inwestycyjne i techniczne w zakresie diagnozowania maszyn, silników i ciągników, Szczegóły oferty: Zakład Sterowania dr inż. Sylwester WAWRZYNIAK budynek 2.3, pokój 311 Zakład Sterowania oferuje szkolenia dotyczące obsługi i programowania sterowników PLC. Dys- 8 9

7 A Fot. Widok stanowisk wyposażonych w sterowniki PLC: A) sterownik PLC firmy Bosch Rexroth, B) sterownik PLC Siemens z wyjściem analogowym i panelem operacyjnym tekstowym, C) sterownik Siemens z dodatkowym modułem we/wy i panelem operacyjnym graficznym dotykowym. ponujemy zestawem 12 stanowisk komputerowych wyposażonych w sterowniki firmy Bosch Rexroth z symulatorem wejść i wizualizacją wyjść. Ponadto posiadamy cztery sterowniki firmy Siemens z modułami we/wy analogowymi i panelami operatorskimi do wizualizacji procesu i zmian parametrów w danym procesie. Oferujemy możliwość projektowania układów sterowania wielkości mechanicznych i termodynamicznych oraz ich pomiarów z wykorzystaniem przetwarzania sygnałów na sygnał elektryczny. Pomiary mogą służyć do identyfikacji obiektów sterowania. W zakresie powyższych badań możliwe jest analityczne (teoretyczne) modelowanie procesów. Modele teoretyczne mogą służyć do optymalizacji procesów. A C Fot. Widok układu pomiarowego: A) układ sterowania trawersem, B) widok sondy pomiarowej, C) widok anemometru, D) przykładowe wyniki pomiaru rozkładu prędkości powietrza wypływającego z dyszy osiowosymetrycznej. B C B D Z powyższym związana jest możliwość modernizacji układów sterowania polegająca na pozostawieniu istniejących napędów (układów wykonawczych) i zastąpieniu przestarzałych układów sterowania sterownikami programowalnymi. Zakład Sterowania dysponuje także anemometrem termicznym do dokładnych pomiarów prędkości przepływu powietrza. Stanowisko wyposażone jest w jednoosiowy układ trawersacji sondy pomiarowej. Umożliwia wykonanie dokładnych profili prędkości przepływu powietrza, na wylotach dysz, kanałów, kratek wentylacyjnych itp. Wyposażenie Laboratorium Termodynamiki pozwala zaoferować wykonywanie następujących prac badawczych i pomiarowych w przemyśle, ciepłownictwie i obiektach użyteczności publicznej z zakresu: termowizji obiektów i urządzeń, wyznaczania wartości opałowej paliw stałych i płynnych, badań i ekspertyz układów ciepłowniczych w zakładach przemysłowych i obiektach komunalnych w tym wykonanie bilansu cieplnego zakładu i urządzeń, analizy techniczno-ekonomicznej zużycia energii cieplnej, badań cieplnych i sporządzania charakterystyk urządzeń cieplnych (kotły parowe, kotły wodne, wymienniki ciepła, suszarnie, gospodarki cieplnej, wymiany i rekuperacji ciepła, usprawnień pracy wymienników ciepła, podwyższania sprawności obiegów cieplnych, badań chłodniczych wymienników ciepła (skraplacze, parowniki) oraz innej aparatury (filtry, odolejacze, itp.), badań i oceny skuteczności działania systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wdrożeń niekonwencjonalnych systemów energetycznych (słońce, wiatr), badania pomp ciepła, ocen stanu technicznego urządzeń cieplnych, ocen stopnia zużycia i określenie zakresu wymaganej naprawy, monitorowanie stanu technicznego i zagrożeń środowiska. Szczegóły oferty: Zakład Transportu i Eksploatacji dr inż. Bogdan LANDOWSKI budynek 2.5 pokój 303 W działalności naukowej pracownicy Zakładu Transportu i Eksploatacji zajmują się problematyką organizacji transportu drogowego i inżynierii ruchu drogowego, eksploatacją środków transportowych, badaniami z zakresu niezawodności i monitorowaniem stanu technicznego środków transportu, oceną bezpieczeństwa działania wybranych systemów transportu drogowego, badaniami wpływu jakości realizowanych napraw na niezawodność i bezpieczeństwo działania środków transportu, gotowością techniczną systemów transportu zbiorowego oraz racjonalizacją zaplecza technicznego transportu drogowego. Badania naukowe w zakładzie koncentrują się głównie wokół problematyki transportu oraz eksploatacji maszyn i pojazdów, a w tym zagadnień dotyczących: Wspomagania decyzji w transporcie z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji. Analizy przebiegu i przyczyn powstawania wypadków drogowych i ich skutków. Analizy zagrożeń związanych z transportem drogowym materiałów niebezpiecznych. Oceny i kształtowania gotowości i niezawodności systemów eksploatacji środków transportu miejskiego. Modelowania procesów i systemów eksploatacji oraz sterowania procesami realizowanymi w złożonych systemach eksploatacji. Oceny efektywności działania systemów eksploatacji środków transportu miejskiego. Ponadto pracownicy zakładu wykonują badania zlecone dla przedsiębiorstw w zakresie: Oceny trwałości warstwy granicznej olejów i samarów, Oceny lepkości olejów silnikowych i przekładniowych, Badania ultradźwiękowe do kontroli położenia i wielkości wady w materiałach konstrukcyjnych. W celu realizacji tego typu badań Zakład Transportu i Eksploatacji posiada specjalistyczną aparaturę pomiarowo-badawczą: Aparat czterokulowy T-02U1, Wiskozymetr rotacyjny Fungilab Smart L, Cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy CTS Aparat czterokulowy T-02U1 służy do oceny własności.smarnych olejów i smarów zarówno w warunkach ruchu ślizgowego, jak również tocznego. W przypadku badań ruchu ślizgowego możliwe jest wyznaczenie następujących właśności węzła tarcia: wskaźnika zużycia pod obciążeniem Ih i obciążenia zespawania Pz, obciążenia zacierającego Pt, 10 11

8 granicznego obciążenia zużycia Goz, granicznego obciążenia zatarcia Poz oraz granicznego nacisku zatarcia poz. 2. W przypadku badań ruchu tocznego, aparat T-02U pozwala na wyznaczenie: powierzchniowej trwałości zmęczeniowej (odporności na pitting). Aparat czterokulowy T-02U może być wykorzystany do prowadzenia badań według następujących norm: PN-76/C-04147, PN-EN ISO 20623, ASTM D 2266, ASTM D 2596, ASTM D 2783, ASTM D 4172, ASTM 5183, IP 239, DIN 51350, IP 300 Parametry charakteryzujące węzeł tarcia: mozliwość odczytu temepratury ponieważ urządzenie jest wyposażone w czujnik temperatury PT100. Wiskozymetr posiada oprogramowania umożliwiające sprzężenie go z komputerem co pozwala na archiwizaję wyników przeprowadzonych badań lepkości. Zakres pomiarowy ⁶ cp, prędkość obrotowa wrzeciona 0,3-100 min-1 rodzaj styku: skoncentrowany punktowy, potrójny, utworzony przez powierzchnie czterech kulek o średnicy 1/2, rodzaj ruchu: ślizgowy lub toczny o prędkości górnej kulki od 100 do 2000 obr/min, obciążenie styku: stałe od 0 do 7848 N (800 kg), bądź narastające sposób ciągły z prędkością 408,8 N/s ( kg/s kg na 100, obrotów wrzeciona), sposób smarowania: zanurzeniowy lub przez jednorazowe nakładanie próbki badanego środka smarowego przed rozpoczęciem testu. Wiskozymetr Fungilab Smart L jest wiskozymetrem rotacyjnym, który bazuje na pomiarze momentu obrotowego wirującego w próbce z określoną prędkością wrzeciona. Różnorodne akcesoria pozwalają na szeroki zakres pomiarów lepkości. Ponadto istnieje Badania ultradźwiękowe są jedną z powszechnie stosowanych metod badań nieniszczących wykorzystującą zjawisko rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w materiale. Technika badań ultradźwiękowych umożliwia wykrywanie i ocenę wewnętrznych nieciągłości materiałowych, określenie grubości, ubytków korozyjnych, oraz ocenę stanu technicznego danego elementu w procesie technologicznym lub eksploatacyjnym. Istotną zaletę badań ultradźwiękowych jest szybkość uzyskiwanych informacji, wysoki stopień dokładności, oraz skuteczność. Zastosowanie cyfrowego defektoskopu ultradźwiękowego umożliwia kontrolę położenia i wielkości wady. Idealnie sprawdza się przy inspekcji rur i przewodów linii spawalniczych, zbiorników ciśnieniowych, elementów kutych, kryształowych grubych materiałów i części samolotu. Szczegóły oferty: 4. Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn DYREKTOR INSTYTUTU prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH, prof. zw. UTP ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU dr hab. inż. Jerzy SAWICKI SEKRETARIAT IMiKM Katarzyna ŁAZ Elżbieta SADOWSKA W ramach Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn funkcjonują następujące zakłady: Zakład Inżynierii Biomedycznej, Zakład Mechaniki Stosowanej, Zakład Metod Komputerowych, Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn

9 4.1. Instytutowe Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji KIEROWNIK LABORATORIUM dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP , , Problematyka naukowo-badawcza Badania różnych materiałów (metali, kompozytów, ceramiki, gumy itp.), elementów (kabli, sprężyn, kół zębatych, palet transportowych itp.) oraz konstrukcji w celu określenia ich własności wytrzymałościowych, sprężystych, plastycznych oraz energii odkształcenia na podstawie następujących prób: statycznego rozciągania metali wg PN- -80/H-04310, PN-EN ISO :2010, statycznego ściskania metali wg PN- -80/H-04320, statycznego zginania żeliwa szarego wg PN- -82/H-83109, ścinania metali wg PN-68/H-04321, badania metali na zmęczenie (próba zginania) wg PN-76/H-04326, badania metali na zmęczenie (próby osiowego rozciągania ściskania) wg PN-74/H-04327, badania metali na zmęczenie wg PN- -76/H-04325, badania niskocyklowego zmęczenia metali wg PN-84/H-04334, badania prędkości wzrostu pękania zmęczeniowego przy stałej amplitudzie obciążenia wg PN84/H04333, badania odporności na pękanie przez pomiar krytycznej wartości całki J, JIC, badania pracy łamania wg PN-EN ISO 148-1:2010. ratorium obejmuje następujące metody badawcze: próby statycznego rozciągania, badania zmęczeniowe metali w próbie osiowego rozciągania-ściskania oraz zginania, badania w zakresie niskocyklowego zmęczenia metali, pracę łamania oraz badania wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej zespołów maszynowych i elementów konstrukcyjnych. Ponadto akredytacja obejmuje badania składu chemicznego metali. Wyposażenie laboratorium Obecne posiadana aparatura badawcza pozwala prowadzić podstawowe badania wytrzymałościowe (próby statyczne, zmęczeniowe, próby specjalne) materiałów i elementów konstrukcyjnych na naj- wyższym poziomie światowym. Do najważniejszych elementów wyposażenia laboratorium należą: hydrauliczne maszyny do badań wytrzymałościowych INSTRON 8501 i INSTRON 8502 oraz maszyna z napędem śrubowym INSTRON 5966, wieloosiowy systemu badawczy do prób statycznych oraz zmęczeniowych elementów konstrukcyjnych firmy Instron Structural Testing System (ISTS), ekstensometry do prób statycznych i do pomiarów odkształceń dynamicznych, komora grzewcza do realizacji badań wytrzymałościowych w podwyższonych temperaturach (do 1000 C), komora mrożąca dewar do realizacji badań wytrzymałościowych w obniżonych temperaturach (do -194 C), stanowisko do badań wytrzymałościowych oraz zmęczeniowych elementówlub zespołów maszynowych o gabarytach przekraczających wymiary znormalizowanych próbek (pow. 0,3 m do 8 m), kamera termograficzna CEDIP Silver 420 o czułości poniżej 20 mk rejestrująca obraz z częstotliwością do 140 Hz przy rozdzielczości 320x256 pikseli, wyposażona m.in. w obiektywy mikroskopowe o wielkości piksela 10 µm, skomputeryzowany młot opadowy Zwick/Roell RKP450 do pomiaru udarności o zakresie od 0,5-400 J (badania w temperaturze otoczenia oraz obniżonej do -60 ºC), spektrometr laboratoryjny do pierwiastkowej analizy ilościowej w próbkach stałych metalowych z optyką CCD wzmacniacz MGCplus firmy HBM, 88 kanałów, współpracujący z prawie wszystkimi rodzajami czujników, czujniki tensometryczne, indukcyjne itp. Szczegóły oferty Certyfikat akredytacji Laboratorium posiada od roku 2001 akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na prowadzone badania (Akredytacja AB-372/2001). Obecnie jest jednym z dwóch jednostek badawczych Wydziału Inżynierii Mechanicznej posiadających status laboratorium akredytowanego. Zakres akredytacji labo

10 4.2. Zakład Inżynierii Biomedycznej prof. dr hab. inż. Tomasz TOPOLIŃSKI budynek 2.5, pokój 422 Problematyka naukowo-badawcza: Ocena własności zmęczeniowych struktur polimerowych i naturalnych. Związki pomiędzy wytrzymałością statyczną oraz wytrzymałością i trwałością zmęczeniową, a strukturą tworzyw organicznych. Badanie zmienności wskaźników w trakcie procesów niszczenia materiałów. Ocena wytrzymałości i trwałości połączenia klejonego w próbkach zębnych. Badania konstrukcyjne. Oferta Zakładu Inżynierii Biomedycznej Zakład Inżynierii Biomedycznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej jest stosunkowo młodym zakładem. Został on wyodrębniony z pracowników różnych zakładów i katedr stąd oferta obejmuje zagadnienia, którymi zajmowali się pracownicy przed utworzeniem Zakładu a także innymi, wynikającymi już z profilu działającego Zakładu samodzielnie. W obszarze badań właściwości materiałów i konstrukcji: badania wytrzymałości statycznej materiałów ocena wskaźników wytrzymałości normatywnych tj. granicy wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie, zginanie i skręcanie dla materiału wykonanych na próbkach, także dla obciążeń złożonych, oferta obejmuje badanie metali i ich stopów, tworzyw polimerowych, kompozytów inżynierskich i ceramiki, badania wytrzymałości statycznej konstrukcji ocena rozkładu odkształceń i naprężeń przy rozciąganiu, ściskaniu, zginaniu i skręcaniu, także dla obciążeń złożonych oraz wskazanie tzw. słabych ogniw; oferta obejmuje badania obiektów technicznych wykonanych z metali i ich stopów, tworzyw polimerowych, kompozytów inżynierskich i ceramiki i obiektów złożonych materiałowo, badania wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej materiałów i konstrukcji przy dowolnych rodzajach obciążeń, dowolnych ich przebiegach i złożonych stanach obciążeń (dwa sterowane niezależnie kanały). Podstawą tych badań jest dwuosiowa maszyna wytrzymałościowa Instron 7780 z serii Bio i ponad trzydziestoletnie doświadczenie pracowników zakładu. W obszarze inżynierii biomedycznej: badania wpływu struktury kości na ich wytrzymałość statyczną i zmęczeniową, badania kości ludzkich i zwierzęcych; ekspertyzy medyczne; badania związków pomiędzy wytrzymałością i sztywnością kości a wskaźnikami prognozującymi osteoporozę, badania zachowań stabilizatorów kostnych zewnętrznych i wewnętrznych, małych i długich kości, ocena skuteczności stabilizacji, wizualizacja i ocena struktur preparatów naturalnych, ocena wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej obiektów naturalnych: kości, łodyg, ziaren, owoców, konstrukcja stabilizatorów kości, stanowisk badawczych z obszaru biomechaniki, stanowisk rehabilitacyjnych, sprzętu około medycznego. W dziedzinie metrologii: pomiar wielkości liniowych na długościomierzach, pomiar gwintów na mikroskopie, standardowe pomiary długości narzędziami uniwersalnymi, obliczenia błędów kształtu i położenia z pomiarów przestrzennych. W dziedzinie projektowania i konstrukcji: szkolenie w ramach grafiki inżynierskiej, projektowanie i konstruowanie urządzeń technologicznych, projektowanie i konstruowanie urządzeń przemysłu spożywczego (dozowniki, klejarki opakowań), rozwiązywanie problemów pakowania indywidualnego. Aparatura badawcza dwuosiowa maszyna wytrzymałościowa Instron 7780 z serii Bio 4.3. Zakład Mechaniki Stosowanej dr hab. inż. Tomasz PIĄTKOWSKI, prof. nadzw. UTP , budynek 2.3, pokój 413 Problematyka naukowo-badawcza: Badania właściwości mechanicznych materiałów, procesów dynamicznych maszyn oraz zagadnień mechaniki płynów w systemach technicznych. Świadectwo uznania lbu-205/03 urzędu dozoru technicznego (udt) do prowadzenia badań w zakresie: próba rozciągania metali, próba zginania metali, próba udarności metali, pomiary twardości metali, 16 17

11 próba łamania. Wybrana aparatura naukowo-badawcza: maszyny wytrzymałościowe - zakres pomiarowy do 400 kn, twardościomierze: pomiar sposobem Brinella i Rockwella, młot wahadłowy typu Charpy ego do badań udarności - energia łamania do 300 J, wielokanałowy wzmacniacz pomiarowy, miernik przepływu powietrza i temperatury, miernik pomiaru ciśnienia, rurki spiętrzające do pomiaru prędkości przepływu, komputerowy analizator diagnostyczny KSD 400, analizator sygnałów PRÜFTECHNIK - VIBXPERT II, wycinarka waterjet. Badania wytrzymałościowe: badania i obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn i konstrukcji, próby technologiczne materiałów wykonywanie ekspertyz z zakresu wytrzymałości materiałów, badania kompozytowych elementów konstrukcyjnych. Badania drgań i hałasu: wyważanie wałów, wirników i innych części maszyn, pomiary parametrów drgań i hałasu, wibroizolacja elementów maszyn i konstrukcji, minimalizacja drgań i hałasu. Badania i obliczenia z zakresu przepływu maszyn: analityczne obliczenia układów przepływowych, diagnostyka układów wentylacyjnych, badanie reologiczne smarów i cieczy technicznych. Szczegóły oferty: Zakład Metod Komputerowych dr hab. inż. Dariusz Skibicki, prof. nadzw. UTP budynek 2.3, pokój 310 Zakład Metod Komputerowych prowadzi obliczenia wytrzymałościowe różnych konstrukcji mechanicznych poddanych obciążeniom: statycznym (siły, momenty, ciśnienie, grawitacja, temperatura), dynamicznym (obciążenia zmienne w czasie z uwzględnieniem oddziaływań masowych), udarowym (uderzenia, zderzenia np. pojazdów, wybuchy). Wynikiem obliczeń są reakcje, naprężenia, odkształcenia, deformacje, parametry ruchu (trajektorie, 18 19

12 prędkości, przyspieszenia), trwałości zmęczeniowe. Obliczenia są prowadzone za pomocą metody elementów skończonych w środowiskach ANSYS lub LS-DYNA oraz na podstawie modeli analitycznych Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn KIEROWNIK LABORATORIUM dr hab. inż. Dariusz Boroński, prof. nadzw. UTP budynek 2.3, pokój 403 Problematyka naukowo-badawcza Pracownicy Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn (ZPKM) prowadzą rozległą działalność naukową, badawczą, rozwojową i wdrożeniową w zakresie zmęczenia materiałów i konstrukcji, metod eksperymentalnych ciała stałego oraz mechatroniki. Ściśle współpracują z Instytutowym Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji (ILBMiK) w zakresie realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych finansowanych przez: NCBiR, NCN i PARP. Prowadzone prace dotyczą m.in. rozwoju metod obliczeń trwałości zmęczeniowej, analizy cyklicznych i monotonicznych własności materiałowych, badań mikrobiektów, badań struktur wielkogabarytowych, opracowywania oryginalnych mechatronicznych systemów badawczo-pomiarowych. Badania teoretyczne i eksperymentalne prowadzone są dla bardzo szerokiego spektrum materiałów i obiektów, dla różnych warunków obciążenia i w zróżnicowanych warunkach otoczenia. Zakres prac realizowanych przez Zespół (ZPKM i ILBMiK) badania elementów maszyn i materiałów konstrukcyjnych: ÎÎpomiary obciążeń eksploatacyjnych (roboczych) i ich opracowanie metodami stosowanymi w analizie sygnałów stochastycznych, ÎÎbadania materiałów konstrukcyjnych, ÎÎ badania trwałości zmęczeniowej zespołów i elementów konstrukcyjnych maszyn, a także połączeń i złączy w warunkach obciążeń zmiennych stałoamplitudowych i eksploatacyjnych, obliczenia wytrzymałościowe i trwałościowe elementów konstrukcyjnych: ÎÎobliczenia trwałości zmęczeniowej w warunkach obciążeń eksploatacyjnych, ÎÎobliczenia elementów konstrukcyjnych metodami numerycznymi (MES), konstrukcja: ÎÎ unikalnych stanowisk do badań elementów konstrukcyjnych maszyn, ÎÎoprzyrządowania i specjalistycznych przyrządów, ÎÎmaszyn i urządzeń mechatronicznych, ekspertyzy naukowo-techniczne i techniczne dotyczące: ÎÎprzyczyn awarii oraz oceny stanu technicznego maszyn, ÎÎ oceny projektów konstrukcyjnych z zakresu budowy maszyn. Osiągnięcia Zespołu (ZPKM i ILBMiK) Najważniejszymi osiągnięciami wynikającymi z zastosowania wyników badań naukowych w praktyce oraz w działalności innowacyjnej są: system do badań własności statycznych i zmęczeniowych mikrobiektów MFS, opracowany w ramach projektu rozwojowego NCBiR: NR /2008, wdrożony w UTP Bydgoszcz, zautomatyzowany system laserowego ekstensometru siatkowego LES, opracowany w ramach projektu celowego KBN:2283/C T07 7/98, wdrożony w: UTP Bydgoszcz, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (współpraca z ITeE-PIB i Politechniką Warszawską), zautomatyzowany system monitorowania pęknięcia zmęczeniowego SMP, opracowany w ramach projektu celowego KBN:7 T08A C/5090, wdrożony w: UTP Bydgoszcz, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza (współpraca z ITeE-PIB), ekstensometr optoelektroniczny współpracujący z maszyną wytrzymałościową Instron 4481 (wraz z oprogramowaniem) do pomiaru odkształceń w badaniach własności statycznych próbek z gumy i z tworzyw sztucznych, wdrożony w Politechnice Poznańskiej, oprogramowanie maszyn do badań wytrzymałościowych, zastosowane w: UTP Bydgoszcz, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, system DMC do wykrywania i śledzenia procesów pękania w materiałach wysokoenergetycznych, w szczególności w stałych paliwach rakietowych, wdrożony w Instytucie Przemysłu Organicznego (współpraca z ITeE-PIB). Aparatura naukowo-badawcza Zespół (ZPKM i ILBMiK) dysponuje nowoczesnymi laboratoriami badawczymi wyposażonymi m.in. w wieloosiowy system do zmęczeniowych badań strukturalnych, standardowe jednoosiowe maszyny do badań zmęczeniowych, system do badań zmęczeniowych mikropróbek, wieloosiowe wzmacniacze pomiarowe, systemy pomiarowe do analizy lokalnych pól mechanicznych i termicznych, systemy pomiarowe do monitorowania przebiegu pękania zmęczeniowego, a także w oprogramowanie do zaawansowanych analiz numerycznych. Szczegóły oferty

13 5.1. Akredytowane Laboratorium - Zakład Inżynierii Materiałowej 5. Instytut Technik Wytwarzania DYREKTOR INSTYTUTU prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI, prof. zw. UTP , ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU dr inż. Robert POLASIK , Zakład Inżynierii Materiałowej, Zakład Inżynierii Produkcji, Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw, Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska. Posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego. Numer certyfikatu/ akredytacji: AB Jednostką certyfikującą jest Polskie Centrum Akredytacji - PCA. Nowoczesność aparatury badawczej i rozległe doświadczenia badawcze pracowników Zakładu Inżynierii Materiałowej zaowocowały uzyskaniem w 2013 roku certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratorium badawczego w zakresie zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. SEKRETARIAT ITW mgr Marta MAGULSKA W ramach Instytutu funkcjonują następujące zakłady: 5.2. Zakład Inżynierii Materiałowej Kierownik Zakładu dr hab. inż. Zdzisław ŁAWRYNOWICZ, prof. nadzw. UTP budynek 3.2, pokój 213 Zakres działalności: badania, projektowanie w inżynierii materiałowej i technologii bezwiórowej, badania metalograficzne stali niestopowych i stopowych, badania metalograficzne żeliwa sferoidalnego i ADI, analiza teoretyczna i doświadczalna doboru materiałów konstrukcyjnych na elementy ma

14 szyn i urządzeń, prace badawcze nad kształtowaniem cech fizycznych stali niskostopowych z wykorzystaniem sieci neuronowych, ocena teoretyczna i pomiary zjawisk termicznych w procesie spajania metali i stopów, ocena deformacji i naprężeń spawalniczych obliczenia analityczno-numeryczne i pomiary, ocena spajalności metali i stopów z wykorzystaniem parametrów i kryteriów mechaniki pękania, badanie procesu zgrzewania tarciowego modelowanie i ocena cech mechanicznych. Oferta badawcza: ocena oraz modelowanie mikrostruktury i własności mechanicznych stali i żeliwa, analiza mikrostrukturalna materiałów prowadzona metodami rentgenowskimi oraz metodami mikroskopii optycznej i elektronowej skaningowej, określanie składu chemicznego, mikrostruktury i własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych i elementów maszyn i urządzeń, badanie przyczyn uszkodzeń elementów maszyn i urządzeń, ocena jakości i prawidłowości wykonanych operacji obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, technologia obróbki cieplnej stali i żeliwa możliwości aplikacji w praktyce. Potencjał instrumentarium naukowo-badawczego: skaningowy mikroskop elektronowy, transmisyjny mikroskop elektronowy, dyfraktometr rentgenowski, dylatometry (uniwersalny, izotermiczny), urządzenia do przygotowania cienkich folii do mikroskopii elektronowej, napylarki próżniowe, mikroskopy optyczne wraz z możliwością uzyskania komputerowych zdjęć mikrostruktury i ich analizy stereometrycznej za pomocą programu do komputerowej analizy obrazu NIS Elements, mikrotwardościomierze, stanowisko do badań procesu spawania metodami GTA, GMA, MAW, oparte na inwertorowym zasilaniu prądowym sterowanym procesorem, stanowiska badawcze do zgrzewania i kształtowania tarciowego, do pomiaru temperatury w procesie spawania, odkształceń i naprężeń spawalniczych metodą Barkhausena, stanowiska badawcze do kształtowania elementów metodą obwiedniowej obróbki plastycznej, mikroskop steroskopowy SMZ 800 firmy Nikon, spawarki inwentorowa firmy Kemppi, Tiger, Magnum, przecinarka plazmowa Power Max 45, polerka metalograficzna Minitech 263 PRESI, Twardościomierz uniwersalny Struers Duramin 500 Z-75, piece laboratoryjne z programowaniem obróbki cieplnej - 4 sztuki, mikroskop metalograficzny Nikon z kamerą cyfrową Zeiss ERc5. Szczegóły oferty Zakład Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Tomasz Paczkowski, prof. nadzw. UTP budynek 3.2, pokój 103 Problematyka naukowo-badawcza: Badania zależności między warunkami i parametrami obróbki ubytkowej a cechami użytkowymi ukształtowanych powierzchni, Badania obróbki ściernej, a w szczególności techniki kształtowania powierzchni przedmiotów szlifowaniem, w tym: dobór warunków szlifowania ze względu na wydajność procesu, kształtowanie cech użytkowych powierzchni szlifowanych i bezpieczeństwa technologicznego, Badania obróbki elektrochemicznej oraz pokrewnych obróbek erozyjnych kształtową elektrodą roboczą w różnych układach kinematycznych, Badania struktury geometrycznej powierzchni węzłów tribologicznych z tarciem tocznym i ślizgowym, Badania fizykalnych, technologicznych i ekologicznych aspektów procesu skrawania w warunkach ograniczonego ilościowo stosowania lub wyeliminowania cieczy chłodząco-smarujących. Oferta naukowo-badawcza; analiza i pomiary: ÎÎdługości i kąta oraz błędów kształtu przedmiotów, ÎÎchropowatości, falistości i kształtu powierzchni, ÎÎ momentów i sił występujących podczas obróbki skrawaniem, ÎÎtemperatury obiektów sposobem bezdotykowym, dobór warunków obróbki powierzchni oraz rozwiązywanie problemów praktycznych w obróbce skrawaniem, ściernej i erozyjnej, konsultacje w zakresie konstrukcji ciernych par kinematycznych (tocznych i ślizgowych) w zakresie doboru ich cech konstrukcyjnych oraz wyboru środka smarowego optymalnego w określonych warunkach pracy, projektowanie, konstruowanie i wdrażanie maszyn technologicznych i mechatronicznych, kursy komputerowego wspomagania technologii CAM. Aparatura badawcza: 5-osiowe pionowe centrum obróbkowe DECKEL 24 25

15 MAHO DMU 50, Obrabiarki konwencjonalne, Siłomierz Kistler typ 9257B; Urządzenie pomiarowe PRECIset 400; zakresy pomiarowe: F(x) [kn]: F(y) [kn]: F(z) [kn]: Urządzenie dozujące ACCU-LUBE systemu MQL (minimalnego smarowania), Pirometr Minolta 152A, Współrzędnościowa maszyna pomiarowa z sondą Renishaw; zakres pomiarowy xyz [mm]: 500 x 700 x 400 rozdzielczość[μm]: 0,1 prędkość przejazdu [mm/s]: 520 MPETHP [μm]: 2,3 PFTU, MPE [μm]: 1,7 pomiar narzędzi na automaty tokarskie; frezerskie, centra obróbcze, kontrola zużycia ostrza, graficzne przedstawienie narzędzi, automatyczne mierzenie pięciu wyników: długość, średnica, promień, dwa kąty na ostrzu Szczegóły oferty Problematyka naukowo-badawcza: konstrukcja narzędzi do przetwórstwa tworzyw z komputerowym wspomaganiem procesu projektowania, przetwórstwo i recykling tworzyw polimerowych, modyfikacja właściwości przetwórczych i użytkowych tworzyw, porowanie tworzyw polimerowych, barwienie tworzyw polimerowych, procesy pomocnicze w przetwórstwie tworzyw. Zaplecze badawcze: oprogramowanie NX CAD/CAM, program CADMOULD 3D-F ver. 5 do symulacji procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych, oprogramowanie ANSYS Polyflow do symulacji procesu wytłaczania i wytłaczania z rozdmuchiwaniem, program VARIAMOS do optymalizacji procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych, program dydaktyczny VirtMold stosowany do symulacji pracy wtryskarek ENGEL, wtryskarka hybrydowa ENGEL e-victory 310/110 wyposażona w robota ENGEL Viper 6, wtryskarka laboratoryjna Battenfeld 350 PLUS, system PRIAMUS do kontroli i monitorowania procesu wtryskiwania, modułowa forma wtryskowa, linia wytłaczarska do wytwarzania granulatów, wytłaczarko-rozdmuchiwarka firmy Battenfeld, urządzenie do szybkiego prototypowania Dimension Elite 3D Printer, komora klimatyczna Binder KMF 115, plastometr Aflow firmy Zwick/Roell, plastometr Reo 100 firmy Hydrapress, statyczna maszyna wytrzymałościowa Zwick/ Roell Z030, młot wahadłowy do badania udarności Zwick/ Profilografometr Mahr (2D, 3D); 5.4. Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw pomiary: zakres pomiarowy: dokładność: 2D i 3D do 120 mm 0,3 μm/12 mm 0,15 μm/20 mm dr inż. Dariusz SYKUTERA (52) , budynek 3.2, pokój

16 5.5. Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska dr inż. Adam MROZIŃSKI , Problematyka naukowo-badawcza Roell HIT 50, automatyczna nacinarka do karbów Zwick/ Roell ZNO 2010, twardościomierz Zwick/Roell 3106, zestaw twardościomierzy Shore a Zwick/Roell, skaner optyczny 3D ATOS II Triple Scan firmy GOM, przenośny Grubościomierz Panametrics-NDT Magna-Mike 8500 firmy Olympus, stanowiska do optycznej analizy obrazu, stanowisko do badania połączeń gwintowych Mecmesin Vortex-i, wagosuszarka RADWAG MAC 110, stanowisko do wyznaczania potencjału gazowego poroforów, stanowisko do badania rozciągania folii i płyt w procesach formowania próżniowego, stanowisko do ręcznego spawania tworzyw polimerowych, stanowisko do badań modelowych procesu cięcia i rozdrabniania, stanowisko do badania środowiskowej korozji naprężeniowej tworzyw polimerowych. Oferta naukowo-badawcza: realizacja projektów finansowanych w części lub w całości ze źródeł zewnętrznych, opracowywanie nowych technologii i produktów, współpraca w zakresie wdrożeń wyników badań do praktyki przemysłowej, wystawianie opinii o innowacyjności i opinii powdrożeniowych, realizacja studiów podyplomowych z przetwórstwa tworzyw termoplastycznych, realizacja usług badawczych, realizacja szkoleń, kursów i warsztatów realizowanych przez pracowników zakładu o tematyce, organizacja seminariów wspólnie z wiodącymi producentami: materiałów polimerowych, maszyn i narzędzi przetwórczych. Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska jest wspólnotą nauczycieli akademickich, pracowników inżynieryjno-technicznych i studentów skupionych wokół problematyki związanej z badaniami, innowacją i rozwojem technicznych systemów specjalnych, w tym: maszyn przemysłu rolno-spożywczego i chemicznego, energetyki odnawialnej, maszyn urządzeń i instalacji ochrony środowiska (żywności), aparatury i podstaw monitorowania technologii oraz szeroko rozumianych zagadnień systemów jakości. Podejmując współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz z jednostkami gospodarczymi dążymy do rozwijania oferty badawczej i dydaktycznej. W naszej działalności wpisujemy się w misje Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Dążymy do prowadzenia badań naukowych i prac zleconych na najwyższym poziomie, tak, aby stanowiły one podstawę realizacji kształcenia studentów z zapewnieniem dostępu do najnowszej wiedzy. Oferta naukowo-badawcza: ĥ ĥ badanie, innowacja, optymalizacja i modernizacja rozdrabniaczy do materiałów ziarnistych, badania wydajności, jednostkowego zużycia energii procesów i jakości produktów, badania specjalnych systemów do rozdrabniania i granulacji: surowców, tworzyw konstrukcyjnych, materiałów i elementów pokonstrukcyjnych, modelowanie systemów precyzyjnego rozdrabniania dowolnego materiału, mikro- i nano-rozdrabnianie na cele: lecznicze, żywieniowe, energetyczne, chemiczne, badania i monitorowanie procesów w recyklingu: biologicznym, surowcowym, chemicznym i energetycznym. badania podatności różnych materiałów na różne metody mielenia, badania klasyfikacji ziarnowej, uziarnienia i powierzchni właściwej proszków metodami: dyfraktometryczną oraz przesiewania, opracowanie nowych energooszczędnych technologii rozdrabniania: kruszenia, mielenia i klasyfikacji ziarnowej materiałów kruchych, Szczegóły oferty

17 specjalistyczne rozdrabniacze z układem pomiarowym do analizy ich pracy i jakości produktu: precyzyjny RPW-11TN, laboratoryjny 6-walcowy, laboratoryjny młyn wibracyjny typ LMOW-S2n-2x2 laboratoryjny RWT-5, młynki laboratoryjne WŻ-1 oraz WŻ-2 i inne, wybrane instalacje odnawialnych źródeł energii z systemem pomiarowym ich efektywności działania. Szczegóły oferty: plastycznych, odpadów przemysłowych i komunalnych, biomateriałów i biomasy roślinnej, opracowanie technologii wytwarzania mikro i nanoproszków metodami mechanicznymi, badania efektywności działania wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii, inne specjalistyczne procedury badawcze. Najważniejsza aparatura badawcza: laserowy miernik wielkości cząstek Analysette 22 NanoTec marki Fritsch - Analiza wielkości i kształtu cząstek z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej, CAMSIZER marki Retsch - Analiza wielkości i kształtu cząstek z wykorzystaniem cyfrowego przetwarzania obrazu przesiewacze wibracyjne Analysette 3 marki Fritsch oraz AS 200 control marki RETSCH, myjki ultradźwiękowe do sit: Laborette 17 marki FRITSCH oraz UR 1 marki RETSCH, dzielnik prób PT 100 marki RETSCH oraz dzielniki RT- do próbkowania i podziału próbki marki RETSCH, mikroskop stereoskopowy OPTA-TECH serii SN z kamerą cyfrową wysokiej rozdzielczości z oprogramowaniem OptaView, podajnik wibracyjny DR 100 marki RETSCH, kalorymetr KL-12, komorowy piec laboratoryjny SNOL 4/1200 z zespołem obliczeniowo wizualizującym, suszarka laboratoryjna SLW 53 STD z wymuszonym obiegiem powietrza, nagrzewnica powietrza VIGAS V25N do zgazowania paliwa, komora klimatyczna z wymuszonym obiegiem powietrza: KBK-65W, specjalistyczne Mierniki i urządzenia pomiarowe: wielofunkcyjny TESTO 480 do oznaczania jakości spalin, mierniki mocy, wagosuszarka MAC, specjalistyczne wagi i inne, brykieciarka APT 35 marki Alchemik układem pomiarowym parametrów pracy, 5.6. Zakład Wzornictwa Wydział Inżynierii Mechanicznej al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz budynek Zakład Wzornictwa został powołany do życia w 2006 roku. Był to wówczas pierwszą i jedyną jednostka organizacyjną skupiającą pracowników zajmujących się sztuką czystą i użytkową. Celem funkcjonowania Zakładu jest merytoryczne prowadzenie kształcenia na kierunku studiów WZORNICTWO. Zakład zatrudnia nauczycieli akademickich zajmujących się rzeźbą, malarstwem, rysunkiem oraz designem. Skład osobowy zakładu: Kierownik zakładu doc. dr inż. Franciszek BROMBEREK budynek 3.2, pokój 210 prof. dr hab. Wojciech HORA prof. dr hab. Danuta KÜNSTLER-LANGNER dr hab. Michał TRÄGER dr Małgorzata ANDRZEJEWSKA dr Romuald FAJTANOWSKI dr Bartosz PIOTROWSKI dr Vladislav RADZIVILLOVIĆ mgr Piotr GRYGORKIEWICZ mgr Małgorzata MAŁECKA mgr Aleksandra LAU mgr Joanna JANKOWIAK mgr Justyna RATAJCZAK mgr inż. Radosław RATAJCZAK mgr inż. Wiktor SROKA Jarosław STEPNAKOWSKI Podstawa realizacji procesu kształcenia na kierunku WZORNICTWO jest współpraca z otoczeniem gospodarczym. Umożliwia to na szybkie reagowanie i przygotowywanie absolwentów zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw. Dla wszechstronnego rozwoju Zakład Wzornictwa współpracuje z różnymi instytucjami kulturalnymi jak np. Galeria Miejska BWA, czy Muzeum Regionalne im. L. Wyczółkowskiego. Od 2 lat systematycznie rozwijana jest współpraca zagraniczna zwłaszcza z King Mongkut s University of Technology North Bangkok w Bangkoku obejmująca wzajemną wymianę kadry i studentów. Działalność kulturalna: Zakład Wzornictwa organizuje lub uczestniczy w różnych przedsięwzięciach kulturalnych. Jest organizatorem cyklicznego Festiwalu SYNTEZA SZTUK. Festiwal służy prezentacji potencjału twórczego i aktywności miejscowych twórców oraz szerokiego zakresu współpracy z instytucjami i artystami za

18 przyjaźnionych uczelni. Zamysłem Festiwalu SYN- TEZA SZTUK jest przekazanie myśli o jedności wypowiedzi plastycznej oraz obszarów intelektualnych i emocjonalnych przy jednoczesnym zachowaniu autonomii poszczególnych dyscyplin twórczych. Działalność Studentów Dla rozwoju własnych zainteresowań Studenci realizują różne projekty i przedsięwzięcia w ramach funkcjonującego Koła Naukowego DESIGN. W swoim założeniu ma przede wszystkim promować metodologię Design Thinking jako narzędzie skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów. Jego siła drzemie w interdyscyplinarnych zespołach, które są w stanie podejść do danego zagadnienia w sposób innowacyjny poszukiwać kreatywnych, ale i realnych oraz potrzebnych rozwiązań problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców Shopa Design Thinking Work Space Pracowania Szybkiego Prototypowania ul. prof. S. Kaliskiego Bydgoszcz Radosław Ratajczak Siłą SHOPY jest wyjątkowa przestrzeń. W niej właśnie interdyscyplinarność i wymiana pomysłów odbywa się w niczym nieskrępowanych warunkach. SHOPA realizowana jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP. Trudno o miejsce z lepszym zapleczem technicznym, technologicznym i intelektualnym. W Instytucie Technik Wytwarzania spotykają się drogi studentów i wykładowców zarówno kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, jak i Wzornictwa oraz zajmujących się automatyką i robotyką na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Studenci, wykładowcy, pracownicy wydziałów UTP pokrywają tak naprawdę większość spektrum branż i problemów technologicznych naszego regionu. Dzięki temu SHOPA ma szerokie możliwości współpracy pod względem zapraszania pracowników naukowych i studentów Projekt DESIGN THINKING WORKSPACE Pracownia Szybkiego Prototypowania realizowany jest w ramach działania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 32

19 Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dział Współpracy z Gospodarką ul. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej

Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej Sterowanie, Robotyka, Napędy Dr hab. inż. Kazimierz Peszyński, prof. nz. UTP Dr inż. Sylwester

Bardziej szczegółowo

Problematyka naukowo badawcza: systemy eksploatacji maszyn, diagnozowanie maszyn, silników i układów hydrauliki maszynowej, transport drogowy.

Problematyka naukowo badawcza: systemy eksploatacji maszyn, diagnozowanie maszyn, silników i układów hydrauliki maszynowej, transport drogowy. ZAKŁAD INŻYNIERII POJAZDÓW al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz tel./fax +(48 52) 340-82-83 Kierownik: dr hab. inż. Janusz Musiał e-mail: janusz.musial@utp.edu.pl Problematyka naukowo badawcza:

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Technologia maszyn STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. Specjalność

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Technologia maszyn STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. Specjalność MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Specjalność Technologia maszyn Opiekun specjalności dr hab. inż. Tomasz Paczkowski prof. nadzw. UTP Specjalność Technologia maszyn Przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017 Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki Tok studiów Semestr Specjalność Typ semestru Rok akademicki Blok Przedmiot Energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia ENE_1A_S_2014_2015_9763_1

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8850

Serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8850 Serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8850 Piec Kamera termowizyjna Komora temperaturowa Zasilacz hydrauliczny System Aramis Dane techniczne: przemieszczenie tłoka +/-50mm kąt obrotu tłoka

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS) Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne II-go stopnia, specjalność KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ godzin Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcji W E, C ( ECTS) Symulacje

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia 4.06. 5.09 Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka Język obcy SYSTEMY STEROWANIA Układy sterowania 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES W MECHANICE

SYSTEMY MES W MECHANICE SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów Tel.: (17) 854 47 91 Fax: (17) 854 48 32 E-mail: jansien@prz.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Kod kierunku studiów MiBM_2012_2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6 ODZ.DYDAKT. () PUNKTY 06.1-M-MiBM-S1-EP-000_09 Standard 1. ychowanie fizyczne 60 4 1 1. Język obcy I* 60 4 1 1 3. Język obcy II** 60 4 3 1 4. Informatyka 5 Bazy danych 1 1 6 Języki programowania 7 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 1 dodr. (PWN).

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH

ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH Zakład Napędów Lotniczych Instytutu Lotnictwa prowadzi prace pomiarowobadawcze w następujących dziedzinach: - badania silników tłokowych i turbowałowych,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia Specjalności Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ydział Mechaniczny PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH I-go stopnia Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu dnia 21.05.2014 Zatwierdzono Uchwałą Rady ydziału Mechanicznego dnia 21.05.2014 06.1-M-MiBM-NP-2014/2015

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

Automatyka i metrologia

Automatyka i metrologia Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Dwudniowe bezpłatne szkolenie z zakresu Efektywności energetycznej przetwórstwa tworzyw polimerowych 7-8 maja 2015 roku

Dwudniowe bezpłatne szkolenie z zakresu Efektywności energetycznej przetwórstwa tworzyw polimerowych 7-8 maja 2015 roku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dwudniowe bezpłatne szkolenie z zakresu Efektywności energetycznej przetwórstwa tworzyw polimerowych 7-8 maja

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek studiów Energetyka Specjalność prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej www.itc.polsl.pl Profil absolwenta PiSE wiedza inżynierska

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Inteligentnych Systemów Obliczeniowych RMT4-3 Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Metod Numerycznych w Termomechanice

Bardziej szczegółowo

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb.

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb. Projekty dedykowane - wykonywane w przypadkach, gdy standardowe czujniki z oferty katalogowej ZEPWN nie zapewniają spełnienia wyjątkowych wymagań odbiorcy. Każdy projekt rozpoczyna się od zebrania informacji

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego. www.mechatronika.univ.rzeszow.pl Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego Czym jest Mechatronika? Mechatronika jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, stanowiącą synergiczne połączenie takich dyscyplin,

Bardziej szczegółowo

system: niestacjonarne Uchwała VII/III/1/7/11 Rady WM z dnia

system: niestacjonarne Uchwała VII/III/1/7/11 Rady WM z dnia Egzamin po sem WYDZIAŁ: Mechaniczny specjalność: Wszystkie specjalności Podstawa prawna, standard: Rozporządzenie MNiSW z dn. 12.07.2007 Uchwała VII/III/1/7/11 Rady WM z dnia 21.04.2011 Obowiązuje od 01.10.2011

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT...... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna) nr albumu... DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego mgr inż. Łukasz Puzio Trochę historii 2001r. powstanie PWSZ w Chełmie 2003r. I koncepcja powstania lotniska 2005r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN

Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Laboratorium tribologiczne - I- Sz s. 212, II-

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM N 0 4-0_0 Język wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-

Oferta usługowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo- Oferta usługowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów badawczych poszczególnych Katedr

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania MECHATRONIKA SPECJALNOŚĆ Konstrukcje Mechatroniczne Prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki Kształcenie Specjalności: Konstrukcje Mechatroniczne Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Załącznik B ZAŁĄCZNIK. Wyroby/grupy wyrobów oraz procedury oceny zgodności stosowane w badaniach wykonywanych przez laboratorium akredytowane

Załącznik B ZAŁĄCZNIK. Wyroby/grupy wyrobów oraz procedury oceny zgodności stosowane w badaniach wykonywanych przez laboratorium akredytowane Załącznik B ZAŁĄCZNIK B Wyroby/grupy wyrobów oraz procedury oceny zgodności stosowane w badaniach wykonywanych przez laboratorium akredytowane ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197 wydany

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. USŁUGI Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Prace montażowe i modernizacje istniejących instalacji elektrycznych. Wykonywanie remontów i przeglądów instalacji oraz urządzeń elektrycznych w wykonaniu normalnym i przeciwwybuchowym.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja działalno

Prezentacja działalno Prezentacja działalno alności- usługi ugi AS INSTRUMENT POLSKA 05-075 075 Warszawa-Weso Wesoła Ul. Dzielna 21 Tel. +48 22 773 46 62 Faks +48 22 773 46 68 www.asinstrument.eu Podstawowy cel naszej działalności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW LOTNICTWA w POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW LOTNICTWA w POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW LOTNICTWA w POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Jan Gruszecki Katedra Awioniki i Sterowania Wydział l Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice 1 Profil absolwenta ChiK Eksplorujesz

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Sem. VI

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Sem. VI ODZ.DYDAKT. () PUNKTY 06.-M-MiBM-N-EP-000_09 PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH I-go stopnia Etap podstawowy Sem. I I rok Sem. II Sem. III Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn 06.05.009

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Techniki

Laboratorium Podstaw Techniki {multithumb add_headers=auto popup_type=shadowbox enable_thumbs=1 blog_mode=popup thumb_width=200 thumb_height=150 resize=1 full_width=800 full_height=600 } W Laboratorium znajdują się następujące stanowiska:

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej Egzamin po sem Lp. Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: MECHANICZNY Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Poziom kształcenia: II stopięń Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Egzamin po semestrze Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej WYDZIAŁ: MECHANICZNY Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Poziom kształcenia: II stopięń Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty

Bardziej szczegółowo

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych.

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Prezentujemy szczegółową ofertę Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, opartą na zapleczu naukowo-laboratoryjnym Politechniki Krakowskiej. Poprzez współpracę z MCBE istnieje możliwość przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 197 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 czerwca 2014 r. Nazwa i adres INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE

PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE Przedmiot: PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kaliński, prof. zw. PG Katedra Mechaniki i Mechatroniki 108 WM, kkalinsk@o2.pl Konsultacje: wtorek 14:00 15:00 czwartek

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Kompozytów Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I, semestr

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Mechanika i Budowa Maszyn POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo