WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ"

Transkrypt

1 OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ DLA GOSPODARKI Bezpłatny materiał informacyjny

2 Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Inżynierii Mechanicznej dla gospodarki Bydgoszcz 2014

3 Spis treści 1. Charakterystyka naukowa WIM Władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej... 4 Wydział Inżynierii Mechanicznej Al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz wim.utp.edu.pl 3. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Zakład Maszyn Roboczych Zakład Pojazdów i Diagnostyki Zakład Sterowania Zakład Transportu i Eksploatacji Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn Instytutowe Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Zakład Inżynierii Biomedycznej Zakład Mechaniki Stosowanej Zakład Metod Komputerowych Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn Instytut Technik Wytwarzania Akredytowane Laboratorium - Zakład Inżynierii Materiałowej Zakład Inżynierii Materiałowej Zakład Inżynierii Produkcji Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska Zakład Wzornictwa Shopa Design Thinking Work Space Pracowania Szybkiego Prototypowania Charakterystyka naukowa WIM Wydział Inżynierii Mechanicznej jest nowoczesną jednostką edukacyjno-badawczą, opiniotwórczą i doradczą, trwale osadzoną i widoczną na naukowej i technologicznej mapie regionu, Polski i świata. Misją Wydziału jest interdyscyplinarne kształcenie studentów w szeroko rozumianej inżynierii mechanicznej w połączeniu z innymi dziedzinami, aby nabyli wiedzę i umiejętności kreowania twórczych działań w swoich dziedzinach, w ścisłym związku z nauką, rozwojem technologii i innowacji, we współpracy z gospodarką i społeczeństwem oraz realizacja wysokiej jakości badań naukowych i stworzenie warunków do ciągłego rozwoju pracowników Wydziału i ich awansu naukowego. Do podstawowych celów rozwoju i innowacyjności badań naukowych należą: pozyskiwanie funduszy na badania, tworzenie nowoczesnych laboratoriów badawczych, prowadzenie badań na wysokim poziomie, promocja innowacyjności i przedsiębiorczości, wzrost aktywności krajowej i międzynarodowej w zakresie nauki. Cele te realizowane są poprzez następujące działania: utworzenie zespołu ds. projektów badawczych (wspomaganie procesu aplikacji o fundusze na projekty badawcze i sprawozdawczości z realizowanych projektów), koordynację działań na rzecz ubiegania się o projekty badawcze, zwiększenie liczby akredytowanych laboratoriów badawczych, rozwój współpracy naukowej z wiodącymi ośrodkami w kraju i świecie, koordynację działań w zakresie tworzenia systemu nowoczesnych laboratoriów na wydziale, specjalizację laboratoriów, wyznaczenie liderów oraz problematyki badawczej zespołów, rozwój interdyscyplinarności badań naukowych, ułatwienie organizacji ponad instytutowych i ponad wydziałowych zespołów badawczych zorientowanych zadaniowo, intensyfikację polityki propatentowej, intensyfikację współpracy z regionalnym centrum innowacyjności (RCI), organizowanie szkoleń z zakresu komercjalizacji wiedzy i praktycznego zastosowania wyników badań, prowadzenie badań w obszarach reprezentatywnych dla wydziału, zwiększenie aktywności pracowników w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism o zasięgu ogólnopolskim i światowym, zwiększenie aktywności pracowników wydziału w gremiach i stowarzyszeniach naukowych krajowych i międzynarodowych, wykorzystanie brokerów technologii do korelacji działań naukowych z potrzebami przedsiębiorców. 3

4 2. Władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej 3. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu DZIEKAN prof. dr hab. inż. Bogdan ŻÓŁTOWSKI, prof. zw. UTP PRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH dr inż. Janusz MUSIAŁ PRODZIEKAN DS. NAUKI dr hab. inż. Stanisław MROZIŃSKI, prof. nadzw. UTP DYREKTOR INSTYTUTU prof. dr hab. inż. Andrzej BOCHAT budynek 2.5, pokój 317 ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU dr inż. Bolesław PRZYBYLIŃSKI budynek 2.3, pokój 213a SEKRETARIAT IEMiT Marzenna STANGRECKA mgr inż. Roksana RAMA PEŁNOMOCNICY DZIEKANA budynek 2.5, pokój 318 PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK STUDENCKICH dr inż. Marcin ŁUKASIEWICZ PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH dr inż. Marek SZCZUTKOWSKI W ramach Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu funkcjonują następujące zakłady: Zakład Maszyn Roboczych Zakład Pojazdów i Diagnostyki Zakład Sterowania Zakład Transportu i Eksploatacji dr inż. Robert SOŁTYSIAK

5 3.1. Zakład Maszyn Roboczych dr inż. Jerzy KASZKOWIAK budynek 2.5, pokój 320 Zakład Maszyn Roboczych prowadzi prace badawcze, projektowe, modernizacyjne i analityczne z zakresu poprawy parametrów pracy różnego rodzaju maszyn roboczych. Dotyczy to szczególnie urządzeń energetycznych, maszyn rolniczych, budowlanych, maszyn przemysłu spożywczego oraz urządzeń transportu wewnętrznego. Prowadzimy badania w zakresie pomiarów oporów ruchu i zapotrzebowania energetycznego maszyn i urządzeń roboczych. Badania te dotyczą zarówno opracowania nowych konstrukcji jak i kontroli oraz modernizacji energetycznej już działających. Posiadamy stanowiska do pomiaru momentu obrotowego z możliwością rejestracji przebiegu jego zmian. Szczególnie duże doświadczenie pracownicy posiadają w zakresie optymalizacji nakładów energetycznych procesów cięcia oraz rozdrabniania wybranych materiałów. Zakład prowadzi również prace badawcze w zakresie pomiaru nakładów energetycznych oraz jakości procesów brykietowania i peletowania. Prowadzimy Fot. Przykładowa maszyna robocza. Fot. Przykładowa maszyna robocza. Fot. Stanowisko do badania stateczności systemów magazynowych i sprawności urządzeń przeładunkowych. również prace badawcze w zakresie projektowania, kontroli i badania kotłów szczególnie zasilanych paliwami pochodzenia organicznego (pelet, brykiety, słoma), oraz ich modernizacji. Posiadamy stanowisko do badania jakości procesów przeładunkowych. Pozwala ono na optymalizację prac przeładunkowych, ocenę obciążeń i stateczności regałów, wydajności urządzeń wykorzystywanych podczas przeładunku. Zakład prowadzi również prace związane z pracą i modyfikacją urządzeń technicznych do aplikacji dodatków płynnych i sypkich, szczególnie dozowanych podczas zbioru i magazynowania materiałów roślinnych. Posiadamy analizator kroplistości oraz stanowisko do pomiaru równomierności rozprowa- Fot. Przykładowe opracowania zrealizowane przez pracowników zakładu: rozdzielacz materiałów sypkich i kolumna grzewcza. dzania cieczy i proszków na powierzchniach płaskich. Jesteśmy autorami patentów i wzorów przemysłowych dotyczących dozowania płynów i proszków. Posiadamy również unikalny, ultra czuły miernik do pomiaru własności mechanicznych materiałów pozwalający na pomiar oporów zagłębiania, tarcia, lepkości, wytrzymałości na zginanie, ścinanie, zgniatanie z możliwością zaprogramowania powtarzalności cykli obciążeń oraz przebiegu rejestracji sił oporu. Czułość urządzenia pozwala na pomiary już sił o wielkości 0,001 N. Zakład współpracuje z renomowanymi ośrodkami naukowymi i badawczo rozwojowymi w kraju i za- Fot. Stanowiska do pomiaru nakładów energetycznych. Fot. Przykładowa maszyna robocza. Fot. Stanowisko do badania jakości procesów peletowania. Fot. Analizator tekstury - miernik uniwersalny podczas pomiarów siły zginania źdźbeł trawy. 6 7

6 ekspertyzy w zakresie oceny stanu maszyn, bezpieczeństwa ruchu, wyceny wartości maszyn, przyczyn uszkodzeń i jakości maszyn. Oferta szkoleniowa: indywidualne studia doktoranckie oraz podyplomowe w obszarze eksploatacji maszyn; kursy doskonalące z zakresu: ÎÎdiagnostyka i eksploatacja maszyn; ÎÎprzepisy ruchu drogowego; ÎÎsystemy jakości w przedsiębiorstwie; ÎÎnaprawa i regeneracja maszyn, ÎÎ walka z drganiami i hałasem, szkolenia branżowe z zakresu oferty zakładu. granicą, oferując analizy i opracowania obejmujące warunki pracy w rajach członkowskich Unii Europejskiej. Pracownicy zakładu są autorami lub współautorami licznych opracowań między innymi dotyczących siłowni wiatrowych, działania suszarni rolniczych, systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Szczegóły oferty: Zakład Pojazdów i Diagnostyki dr inż. Tomasz KAŁACZYŃSKI +(48 52) budynek 2.3, pokój 209 Problematyka naukowo-badawcza: systemy eksploatacji maszyn diagnozowanie maszyn, silników i układów hydrauliki maszynowej transport drogowy Oferta zakładu: badania i analiza drgań i hałasu: modelowanie i analiza, ÎÎLMS testlab.modal analysis lite, ÎÎLMSvirtual.lab, ÎÎLMS imagine.lab amesim, ÎÎSIBI system informatyczny badań identyfikacyjnych. badania termowizyjne i endoskopowe, diagnozowanie pojazdów, ÎÎanaliza spalin i zadymienie (boschbea 350), ÎÎ komputerowa diagnostyka sterowników (kts 520), ÎÎkontrola stanu ukł. Hamulcowego (bhe-5), ÎÎweryfikacja stanu oświetlenia (usp 20 plu), ÎÎdiagnozowanie ukł. Zawieszenia (sz-3,5h), ÎÎkontrola układu kierowniczego (gtoquatro), ÎÎ diagnozowanie, napełnianie i odgrzybianie klimatyzacji (bosch acs-650). badania symulacyjne; ÎÎSystemów sterowania: òòtypu DIESEL EDC òòcommonrail òòtypu D JETRONIC òòmotronic ML4.1 ÎÎsensorykasystemów pojazdowych; òòukład do sprawdzania przepływomierzy powietrza masowych i objętościowych, òòukład do sprawdzania map-sensorów, òòzestaw głównych czujników. badania mocy i przepływu energii; ÎÎpomiary w warunkach rzeczywistych: òòmocy pojazdów òòmomentu obrotowego òòokreślenie strat energii w układzie napędowym òòprzyspieszenie òòdrogę hamowania ÎÎbezkontaktowe pomiary (kmt tel1-pcm-bat): òòmomentu obrotowego òòprędkości obrotowej òòmocy òòanaliza rozpływu energii badanie powłok malarskich wykonanych w polu elektrostatycznym, projektowanie diagnostycznych systemów eksploatacji maszyn, prace badawcze dotyczące dynamiki maszyn, doradztwo inwestycyjne i techniczne w zakresie diagnozowania maszyn, silników i ciągników, Szczegóły oferty: Zakład Sterowania dr inż. Sylwester WAWRZYNIAK budynek 2.3, pokój 311 Zakład Sterowania oferuje szkolenia dotyczące obsługi i programowania sterowników PLC. Dys- 8 9

7 A Fot. Widok stanowisk wyposażonych w sterowniki PLC: A) sterownik PLC firmy Bosch Rexroth, B) sterownik PLC Siemens z wyjściem analogowym i panelem operacyjnym tekstowym, C) sterownik Siemens z dodatkowym modułem we/wy i panelem operacyjnym graficznym dotykowym. ponujemy zestawem 12 stanowisk komputerowych wyposażonych w sterowniki firmy Bosch Rexroth z symulatorem wejść i wizualizacją wyjść. Ponadto posiadamy cztery sterowniki firmy Siemens z modułami we/wy analogowymi i panelami operatorskimi do wizualizacji procesu i zmian parametrów w danym procesie. Oferujemy możliwość projektowania układów sterowania wielkości mechanicznych i termodynamicznych oraz ich pomiarów z wykorzystaniem przetwarzania sygnałów na sygnał elektryczny. Pomiary mogą służyć do identyfikacji obiektów sterowania. W zakresie powyższych badań możliwe jest analityczne (teoretyczne) modelowanie procesów. Modele teoretyczne mogą służyć do optymalizacji procesów. A C Fot. Widok układu pomiarowego: A) układ sterowania trawersem, B) widok sondy pomiarowej, C) widok anemometru, D) przykładowe wyniki pomiaru rozkładu prędkości powietrza wypływającego z dyszy osiowosymetrycznej. B C B D Z powyższym związana jest możliwość modernizacji układów sterowania polegająca na pozostawieniu istniejących napędów (układów wykonawczych) i zastąpieniu przestarzałych układów sterowania sterownikami programowalnymi. Zakład Sterowania dysponuje także anemometrem termicznym do dokładnych pomiarów prędkości przepływu powietrza. Stanowisko wyposażone jest w jednoosiowy układ trawersacji sondy pomiarowej. Umożliwia wykonanie dokładnych profili prędkości przepływu powietrza, na wylotach dysz, kanałów, kratek wentylacyjnych itp. Wyposażenie Laboratorium Termodynamiki pozwala zaoferować wykonywanie następujących prac badawczych i pomiarowych w przemyśle, ciepłownictwie i obiektach użyteczności publicznej z zakresu: termowizji obiektów i urządzeń, wyznaczania wartości opałowej paliw stałych i płynnych, badań i ekspertyz układów ciepłowniczych w zakładach przemysłowych i obiektach komunalnych w tym wykonanie bilansu cieplnego zakładu i urządzeń, analizy techniczno-ekonomicznej zużycia energii cieplnej, badań cieplnych i sporządzania charakterystyk urządzeń cieplnych (kotły parowe, kotły wodne, wymienniki ciepła, suszarnie, gospodarki cieplnej, wymiany i rekuperacji ciepła, usprawnień pracy wymienników ciepła, podwyższania sprawności obiegów cieplnych, badań chłodniczych wymienników ciepła (skraplacze, parowniki) oraz innej aparatury (filtry, odolejacze, itp.), badań i oceny skuteczności działania systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wdrożeń niekonwencjonalnych systemów energetycznych (słońce, wiatr), badania pomp ciepła, ocen stanu technicznego urządzeń cieplnych, ocen stopnia zużycia i określenie zakresu wymaganej naprawy, monitorowanie stanu technicznego i zagrożeń środowiska. Szczegóły oferty: Zakład Transportu i Eksploatacji dr inż. Bogdan LANDOWSKI budynek 2.5 pokój 303 W działalności naukowej pracownicy Zakładu Transportu i Eksploatacji zajmują się problematyką organizacji transportu drogowego i inżynierii ruchu drogowego, eksploatacją środków transportowych, badaniami z zakresu niezawodności i monitorowaniem stanu technicznego środków transportu, oceną bezpieczeństwa działania wybranych systemów transportu drogowego, badaniami wpływu jakości realizowanych napraw na niezawodność i bezpieczeństwo działania środków transportu, gotowością techniczną systemów transportu zbiorowego oraz racjonalizacją zaplecza technicznego transportu drogowego. Badania naukowe w zakładzie koncentrują się głównie wokół problematyki transportu oraz eksploatacji maszyn i pojazdów, a w tym zagadnień dotyczących: Wspomagania decyzji w transporcie z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji. Analizy przebiegu i przyczyn powstawania wypadków drogowych i ich skutków. Analizy zagrożeń związanych z transportem drogowym materiałów niebezpiecznych. Oceny i kształtowania gotowości i niezawodności systemów eksploatacji środków transportu miejskiego. Modelowania procesów i systemów eksploatacji oraz sterowania procesami realizowanymi w złożonych systemach eksploatacji. Oceny efektywności działania systemów eksploatacji środków transportu miejskiego. Ponadto pracownicy zakładu wykonują badania zlecone dla przedsiębiorstw w zakresie: Oceny trwałości warstwy granicznej olejów i samarów, Oceny lepkości olejów silnikowych i przekładniowych, Badania ultradźwiękowe do kontroli położenia i wielkości wady w materiałach konstrukcyjnych. W celu realizacji tego typu badań Zakład Transportu i Eksploatacji posiada specjalistyczną aparaturę pomiarowo-badawczą: Aparat czterokulowy T-02U1, Wiskozymetr rotacyjny Fungilab Smart L, Cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy CTS Aparat czterokulowy T-02U1 służy do oceny własności.smarnych olejów i smarów zarówno w warunkach ruchu ślizgowego, jak również tocznego. W przypadku badań ruchu ślizgowego możliwe jest wyznaczenie następujących właśności węzła tarcia: wskaźnika zużycia pod obciążeniem Ih i obciążenia zespawania Pz, obciążenia zacierającego Pt, 10 11

8 granicznego obciążenia zużycia Goz, granicznego obciążenia zatarcia Poz oraz granicznego nacisku zatarcia poz. 2. W przypadku badań ruchu tocznego, aparat T-02U pozwala na wyznaczenie: powierzchniowej trwałości zmęczeniowej (odporności na pitting). Aparat czterokulowy T-02U może być wykorzystany do prowadzenia badań według następujących norm: PN-76/C-04147, PN-EN ISO 20623, ASTM D 2266, ASTM D 2596, ASTM D 2783, ASTM D 4172, ASTM 5183, IP 239, DIN 51350, IP 300 Parametry charakteryzujące węzeł tarcia: mozliwość odczytu temepratury ponieważ urządzenie jest wyposażone w czujnik temperatury PT100. Wiskozymetr posiada oprogramowania umożliwiające sprzężenie go z komputerem co pozwala na archiwizaję wyników przeprowadzonych badań lepkości. Zakres pomiarowy ⁶ cp, prędkość obrotowa wrzeciona 0,3-100 min-1 rodzaj styku: skoncentrowany punktowy, potrójny, utworzony przez powierzchnie czterech kulek o średnicy 1/2, rodzaj ruchu: ślizgowy lub toczny o prędkości górnej kulki od 100 do 2000 obr/min, obciążenie styku: stałe od 0 do 7848 N (800 kg), bądź narastające sposób ciągły z prędkością 408,8 N/s ( kg/s kg na 100, obrotów wrzeciona), sposób smarowania: zanurzeniowy lub przez jednorazowe nakładanie próbki badanego środka smarowego przed rozpoczęciem testu. Wiskozymetr Fungilab Smart L jest wiskozymetrem rotacyjnym, który bazuje na pomiarze momentu obrotowego wirującego w próbce z określoną prędkością wrzeciona. Różnorodne akcesoria pozwalają na szeroki zakres pomiarów lepkości. Ponadto istnieje Badania ultradźwiękowe są jedną z powszechnie stosowanych metod badań nieniszczących wykorzystującą zjawisko rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w materiale. Technika badań ultradźwiękowych umożliwia wykrywanie i ocenę wewnętrznych nieciągłości materiałowych, określenie grubości, ubytków korozyjnych, oraz ocenę stanu technicznego danego elementu w procesie technologicznym lub eksploatacyjnym. Istotną zaletę badań ultradźwiękowych jest szybkość uzyskiwanych informacji, wysoki stopień dokładności, oraz skuteczność. Zastosowanie cyfrowego defektoskopu ultradźwiękowego umożliwia kontrolę położenia i wielkości wady. Idealnie sprawdza się przy inspekcji rur i przewodów linii spawalniczych, zbiorników ciśnieniowych, elementów kutych, kryształowych grubych materiałów i części samolotu. Szczegóły oferty: 4. Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn DYREKTOR INSTYTUTU prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH, prof. zw. UTP ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU dr hab. inż. Jerzy SAWICKI SEKRETARIAT IMiKM Katarzyna ŁAZ Elżbieta SADOWSKA W ramach Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Maszyn funkcjonują następujące zakłady: Zakład Inżynierii Biomedycznej, Zakład Mechaniki Stosowanej, Zakład Metod Komputerowych, Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn

9 4.1. Instytutowe Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji KIEROWNIK LABORATORIUM dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP , , Problematyka naukowo-badawcza Badania różnych materiałów (metali, kompozytów, ceramiki, gumy itp.), elementów (kabli, sprężyn, kół zębatych, palet transportowych itp.) oraz konstrukcji w celu określenia ich własności wytrzymałościowych, sprężystych, plastycznych oraz energii odkształcenia na podstawie następujących prób: statycznego rozciągania metali wg PN- -80/H-04310, PN-EN ISO :2010, statycznego ściskania metali wg PN- -80/H-04320, statycznego zginania żeliwa szarego wg PN- -82/H-83109, ścinania metali wg PN-68/H-04321, badania metali na zmęczenie (próba zginania) wg PN-76/H-04326, badania metali na zmęczenie (próby osiowego rozciągania ściskania) wg PN-74/H-04327, badania metali na zmęczenie wg PN- -76/H-04325, badania niskocyklowego zmęczenia metali wg PN-84/H-04334, badania prędkości wzrostu pękania zmęczeniowego przy stałej amplitudzie obciążenia wg PN84/H04333, badania odporności na pękanie przez pomiar krytycznej wartości całki J, JIC, badania pracy łamania wg PN-EN ISO 148-1:2010. ratorium obejmuje następujące metody badawcze: próby statycznego rozciągania, badania zmęczeniowe metali w próbie osiowego rozciągania-ściskania oraz zginania, badania w zakresie niskocyklowego zmęczenia metali, pracę łamania oraz badania wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej zespołów maszynowych i elementów konstrukcyjnych. Ponadto akredytacja obejmuje badania składu chemicznego metali. Wyposażenie laboratorium Obecne posiadana aparatura badawcza pozwala prowadzić podstawowe badania wytrzymałościowe (próby statyczne, zmęczeniowe, próby specjalne) materiałów i elementów konstrukcyjnych na naj- wyższym poziomie światowym. Do najważniejszych elementów wyposażenia laboratorium należą: hydrauliczne maszyny do badań wytrzymałościowych INSTRON 8501 i INSTRON 8502 oraz maszyna z napędem śrubowym INSTRON 5966, wieloosiowy systemu badawczy do prób statycznych oraz zmęczeniowych elementów konstrukcyjnych firmy Instron Structural Testing System (ISTS), ekstensometry do prób statycznych i do pomiarów odkształceń dynamicznych, komora grzewcza do realizacji badań wytrzymałościowych w podwyższonych temperaturach (do 1000 C), komora mrożąca dewar do realizacji badań wytrzymałościowych w obniżonych temperaturach (do -194 C), stanowisko do badań wytrzymałościowych oraz zmęczeniowych elementówlub zespołów maszynowych o gabarytach przekraczających wymiary znormalizowanych próbek (pow. 0,3 m do 8 m), kamera termograficzna CEDIP Silver 420 o czułości poniżej 20 mk rejestrująca obraz z częstotliwością do 140 Hz przy rozdzielczości 320x256 pikseli, wyposażona m.in. w obiektywy mikroskopowe o wielkości piksela 10 µm, skomputeryzowany młot opadowy Zwick/Roell RKP450 do pomiaru udarności o zakresie od 0,5-400 J (badania w temperaturze otoczenia oraz obniżonej do -60 ºC), spektrometr laboratoryjny do pierwiastkowej analizy ilościowej w próbkach stałych metalowych z optyką CCD wzmacniacz MGCplus firmy HBM, 88 kanałów, współpracujący z prawie wszystkimi rodzajami czujników, czujniki tensometryczne, indukcyjne itp. Szczegóły oferty Certyfikat akredytacji Laboratorium posiada od roku 2001 akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na prowadzone badania (Akredytacja AB-372/2001). Obecnie jest jednym z dwóch jednostek badawczych Wydziału Inżynierii Mechanicznej posiadających status laboratorium akredytowanego. Zakres akredytacji labo

10 4.2. Zakład Inżynierii Biomedycznej prof. dr hab. inż. Tomasz TOPOLIŃSKI budynek 2.5, pokój 422 Problematyka naukowo-badawcza: Ocena własności zmęczeniowych struktur polimerowych i naturalnych. Związki pomiędzy wytrzymałością statyczną oraz wytrzymałością i trwałością zmęczeniową, a strukturą tworzyw organicznych. Badanie zmienności wskaźników w trakcie procesów niszczenia materiałów. Ocena wytrzymałości i trwałości połączenia klejonego w próbkach zębnych. Badania konstrukcyjne. Oferta Zakładu Inżynierii Biomedycznej Zakład Inżynierii Biomedycznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej jest stosunkowo młodym zakładem. Został on wyodrębniony z pracowników różnych zakładów i katedr stąd oferta obejmuje zagadnienia, którymi zajmowali się pracownicy przed utworzeniem Zakładu a także innymi, wynikającymi już z profilu działającego Zakładu samodzielnie. W obszarze badań właściwości materiałów i konstrukcji: badania wytrzymałości statycznej materiałów ocena wskaźników wytrzymałości normatywnych tj. granicy wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie, zginanie i skręcanie dla materiału wykonanych na próbkach, także dla obciążeń złożonych, oferta obejmuje badanie metali i ich stopów, tworzyw polimerowych, kompozytów inżynierskich i ceramiki, badania wytrzymałości statycznej konstrukcji ocena rozkładu odkształceń i naprężeń przy rozciąganiu, ściskaniu, zginaniu i skręcaniu, także dla obciążeń złożonych oraz wskazanie tzw. słabych ogniw; oferta obejmuje badania obiektów technicznych wykonanych z metali i ich stopów, tworzyw polimerowych, kompozytów inżynierskich i ceramiki i obiektów złożonych materiałowo, badania wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej materiałów i konstrukcji przy dowolnych rodzajach obciążeń, dowolnych ich przebiegach i złożonych stanach obciążeń (dwa sterowane niezależnie kanały). Podstawą tych badań jest dwuosiowa maszyna wytrzymałościowa Instron 7780 z serii Bio i ponad trzydziestoletnie doświadczenie pracowników zakładu. W obszarze inżynierii biomedycznej: badania wpływu struktury kości na ich wytrzymałość statyczną i zmęczeniową, badania kości ludzkich i zwierzęcych; ekspertyzy medyczne; badania związków pomiędzy wytrzymałością i sztywnością kości a wskaźnikami prognozującymi osteoporozę, badania zachowań stabilizatorów kostnych zewnętrznych i wewnętrznych, małych i długich kości, ocena skuteczności stabilizacji, wizualizacja i ocena struktur preparatów naturalnych, ocena wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej obiektów naturalnych: kości, łodyg, ziaren, owoców, konstrukcja stabilizatorów kości, stanowisk badawczych z obszaru biomechaniki, stanowisk rehabilitacyjnych, sprzętu około medycznego. W dziedzinie metrologii: pomiar wielkości liniowych na długościomierzach, pomiar gwintów na mikroskopie, standardowe pomiary długości narzędziami uniwersalnymi, obliczenia błędów kształtu i położenia z pomiarów przestrzennych. W dziedzinie projektowania i konstrukcji: szkolenie w ramach grafiki inżynierskiej, projektowanie i konstruowanie urządzeń technologicznych, projektowanie i konstruowanie urządzeń przemysłu spożywczego (dozowniki, klejarki opakowań), rozwiązywanie problemów pakowania indywidualnego. Aparatura badawcza dwuosiowa maszyna wytrzymałościowa Instron 7780 z serii Bio 4.3. Zakład Mechaniki Stosowanej dr hab. inż. Tomasz PIĄTKOWSKI, prof. nadzw. UTP , budynek 2.3, pokój 413 Problematyka naukowo-badawcza: Badania właściwości mechanicznych materiałów, procesów dynamicznych maszyn oraz zagadnień mechaniki płynów w systemach technicznych. Świadectwo uznania lbu-205/03 urzędu dozoru technicznego (udt) do prowadzenia badań w zakresie: próba rozciągania metali, próba zginania metali, próba udarności metali, pomiary twardości metali, 16 17

11 próba łamania. Wybrana aparatura naukowo-badawcza: maszyny wytrzymałościowe - zakres pomiarowy do 400 kn, twardościomierze: pomiar sposobem Brinella i Rockwella, młot wahadłowy typu Charpy ego do badań udarności - energia łamania do 300 J, wielokanałowy wzmacniacz pomiarowy, miernik przepływu powietrza i temperatury, miernik pomiaru ciśnienia, rurki spiętrzające do pomiaru prędkości przepływu, komputerowy analizator diagnostyczny KSD 400, analizator sygnałów PRÜFTECHNIK - VIBXPERT II, wycinarka waterjet. Badania wytrzymałościowe: badania i obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn i konstrukcji, próby technologiczne materiałów wykonywanie ekspertyz z zakresu wytrzymałości materiałów, badania kompozytowych elementów konstrukcyjnych. Badania drgań i hałasu: wyważanie wałów, wirników i innych części maszyn, pomiary parametrów drgań i hałasu, wibroizolacja elementów maszyn i konstrukcji, minimalizacja drgań i hałasu. Badania i obliczenia z zakresu przepływu maszyn: analityczne obliczenia układów przepływowych, diagnostyka układów wentylacyjnych, badanie reologiczne smarów i cieczy technicznych. Szczegóły oferty: Zakład Metod Komputerowych dr hab. inż. Dariusz Skibicki, prof. nadzw. UTP budynek 2.3, pokój 310 Zakład Metod Komputerowych prowadzi obliczenia wytrzymałościowe różnych konstrukcji mechanicznych poddanych obciążeniom: statycznym (siły, momenty, ciśnienie, grawitacja, temperatura), dynamicznym (obciążenia zmienne w czasie z uwzględnieniem oddziaływań masowych), udarowym (uderzenia, zderzenia np. pojazdów, wybuchy). Wynikiem obliczeń są reakcje, naprężenia, odkształcenia, deformacje, parametry ruchu (trajektorie, 18 19

12 prędkości, przyspieszenia), trwałości zmęczeniowe. Obliczenia są prowadzone za pomocą metody elementów skończonych w środowiskach ANSYS lub LS-DYNA oraz na podstawie modeli analitycznych Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn KIEROWNIK LABORATORIUM dr hab. inż. Dariusz Boroński, prof. nadzw. UTP budynek 2.3, pokój 403 Problematyka naukowo-badawcza Pracownicy Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn (ZPKM) prowadzą rozległą działalność naukową, badawczą, rozwojową i wdrożeniową w zakresie zmęczenia materiałów i konstrukcji, metod eksperymentalnych ciała stałego oraz mechatroniki. Ściśle współpracują z Instytutowym Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji (ILBMiK) w zakresie realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych finansowanych przez: NCBiR, NCN i PARP. Prowadzone prace dotyczą m.in. rozwoju metod obliczeń trwałości zmęczeniowej, analizy cyklicznych i monotonicznych własności materiałowych, badań mikrobiektów, badań struktur wielkogabarytowych, opracowywania oryginalnych mechatronicznych systemów badawczo-pomiarowych. Badania teoretyczne i eksperymentalne prowadzone są dla bardzo szerokiego spektrum materiałów i obiektów, dla różnych warunków obciążenia i w zróżnicowanych warunkach otoczenia. Zakres prac realizowanych przez Zespół (ZPKM i ILBMiK) badania elementów maszyn i materiałów konstrukcyjnych: ÎÎpomiary obciążeń eksploatacyjnych (roboczych) i ich opracowanie metodami stosowanymi w analizie sygnałów stochastycznych, ÎÎbadania materiałów konstrukcyjnych, ÎÎ badania trwałości zmęczeniowej zespołów i elementów konstrukcyjnych maszyn, a także połączeń i złączy w warunkach obciążeń zmiennych stałoamplitudowych i eksploatacyjnych, obliczenia wytrzymałościowe i trwałościowe elementów konstrukcyjnych: ÎÎobliczenia trwałości zmęczeniowej w warunkach obciążeń eksploatacyjnych, ÎÎobliczenia elementów konstrukcyjnych metodami numerycznymi (MES), konstrukcja: ÎÎ unikalnych stanowisk do badań elementów konstrukcyjnych maszyn, ÎÎoprzyrządowania i specjalistycznych przyrządów, ÎÎmaszyn i urządzeń mechatronicznych, ekspertyzy naukowo-techniczne i techniczne dotyczące: ÎÎprzyczyn awarii oraz oceny stanu technicznego maszyn, ÎÎ oceny projektów konstrukcyjnych z zakresu budowy maszyn. Osiągnięcia Zespołu (ZPKM i ILBMiK) Najważniejszymi osiągnięciami wynikającymi z zastosowania wyników badań naukowych w praktyce oraz w działalności innowacyjnej są: system do badań własności statycznych i zmęczeniowych mikrobiektów MFS, opracowany w ramach projektu rozwojowego NCBiR: NR /2008, wdrożony w UTP Bydgoszcz, zautomatyzowany system laserowego ekstensometru siatkowego LES, opracowany w ramach projektu celowego KBN:2283/C T07 7/98, wdrożony w: UTP Bydgoszcz, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (współpraca z ITeE-PIB i Politechniką Warszawską), zautomatyzowany system monitorowania pęknięcia zmęczeniowego SMP, opracowany w ramach projektu celowego KBN:7 T08A C/5090, wdrożony w: UTP Bydgoszcz, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza (współpraca z ITeE-PIB), ekstensometr optoelektroniczny współpracujący z maszyną wytrzymałościową Instron 4481 (wraz z oprogramowaniem) do pomiaru odkształceń w badaniach własności statycznych próbek z gumy i z tworzyw sztucznych, wdrożony w Politechnice Poznańskiej, oprogramowanie maszyn do badań wytrzymałościowych, zastosowane w: UTP Bydgoszcz, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, system DMC do wykrywania i śledzenia procesów pękania w materiałach wysokoenergetycznych, w szczególności w stałych paliwach rakietowych, wdrożony w Instytucie Przemysłu Organicznego (współpraca z ITeE-PIB). Aparatura naukowo-badawcza Zespół (ZPKM i ILBMiK) dysponuje nowoczesnymi laboratoriami badawczymi wyposażonymi m.in. w wieloosiowy system do zmęczeniowych badań strukturalnych, standardowe jednoosiowe maszyny do badań zmęczeniowych, system do badań zmęczeniowych mikropróbek, wieloosiowe wzmacniacze pomiarowe, systemy pomiarowe do analizy lokalnych pól mechanicznych i termicznych, systemy pomiarowe do monitorowania przebiegu pękania zmęczeniowego, a także w oprogramowanie do zaawansowanych analiz numerycznych. Szczegóły oferty

13 5.1. Akredytowane Laboratorium - Zakład Inżynierii Materiałowej 5. Instytut Technik Wytwarzania DYREKTOR INSTYTUTU prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI, prof. zw. UTP , ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU dr inż. Robert POLASIK , Zakład Inżynierii Materiałowej, Zakład Inżynierii Produkcji, Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw, Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska. Posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego. Numer certyfikatu/ akredytacji: AB Jednostką certyfikującą jest Polskie Centrum Akredytacji - PCA. Nowoczesność aparatury badawczej i rozległe doświadczenia badawcze pracowników Zakładu Inżynierii Materiałowej zaowocowały uzyskaniem w 2013 roku certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratorium badawczego w zakresie zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. SEKRETARIAT ITW mgr Marta MAGULSKA W ramach Instytutu funkcjonują następujące zakłady: 5.2. Zakład Inżynierii Materiałowej Kierownik Zakładu dr hab. inż. Zdzisław ŁAWRYNOWICZ, prof. nadzw. UTP budynek 3.2, pokój 213 Zakres działalności: badania, projektowanie w inżynierii materiałowej i technologii bezwiórowej, badania metalograficzne stali niestopowych i stopowych, badania metalograficzne żeliwa sferoidalnego i ADI, analiza teoretyczna i doświadczalna doboru materiałów konstrukcyjnych na elementy ma

14 szyn i urządzeń, prace badawcze nad kształtowaniem cech fizycznych stali niskostopowych z wykorzystaniem sieci neuronowych, ocena teoretyczna i pomiary zjawisk termicznych w procesie spajania metali i stopów, ocena deformacji i naprężeń spawalniczych obliczenia analityczno-numeryczne i pomiary, ocena spajalności metali i stopów z wykorzystaniem parametrów i kryteriów mechaniki pękania, badanie procesu zgrzewania tarciowego modelowanie i ocena cech mechanicznych. Oferta badawcza: ocena oraz modelowanie mikrostruktury i własności mechanicznych stali i żeliwa, analiza mikrostrukturalna materiałów prowadzona metodami rentgenowskimi oraz metodami mikroskopii optycznej i elektronowej skaningowej, określanie składu chemicznego, mikrostruktury i własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych i elementów maszyn i urządzeń, badanie przyczyn uszkodzeń elementów maszyn i urządzeń, ocena jakości i prawidłowości wykonanych operacji obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, technologia obróbki cieplnej stali i żeliwa możliwości aplikacji w praktyce. Potencjał instrumentarium naukowo-badawczego: skaningowy mikroskop elektronowy, transmisyjny mikroskop elektronowy, dyfraktometr rentgenowski, dylatometry (uniwersalny, izotermiczny), urządzenia do przygotowania cienkich folii do mikroskopii elektronowej, napylarki próżniowe, mikroskopy optyczne wraz z możliwością uzyskania komputerowych zdjęć mikrostruktury i ich analizy stereometrycznej za pomocą programu do komputerowej analizy obrazu NIS Elements, mikrotwardościomierze, stanowisko do badań procesu spawania metodami GTA, GMA, MAW, oparte na inwertorowym zasilaniu prądowym sterowanym procesorem, stanowiska badawcze do zgrzewania i kształtowania tarciowego, do pomiaru temperatury w procesie spawania, odkształceń i naprężeń spawalniczych metodą Barkhausena, stanowiska badawcze do kształtowania elementów metodą obwiedniowej obróbki plastycznej, mikroskop steroskopowy SMZ 800 firmy Nikon, spawarki inwentorowa firmy Kemppi, Tiger, Magnum, przecinarka plazmowa Power Max 45, polerka metalograficzna Minitech 263 PRESI, Twardościomierz uniwersalny Struers Duramin 500 Z-75, piece laboratoryjne z programowaniem obróbki cieplnej - 4 sztuki, mikroskop metalograficzny Nikon z kamerą cyfrową Zeiss ERc5. Szczegóły oferty Zakład Inżynierii Produkcji dr hab. inż. Tomasz Paczkowski, prof. nadzw. UTP budynek 3.2, pokój 103 Problematyka naukowo-badawcza: Badania zależności między warunkami i parametrami obróbki ubytkowej a cechami użytkowymi ukształtowanych powierzchni, Badania obróbki ściernej, a w szczególności techniki kształtowania powierzchni przedmiotów szlifowaniem, w tym: dobór warunków szlifowania ze względu na wydajność procesu, kształtowanie cech użytkowych powierzchni szlifowanych i bezpieczeństwa technologicznego, Badania obróbki elektrochemicznej oraz pokrewnych obróbek erozyjnych kształtową elektrodą roboczą w różnych układach kinematycznych, Badania struktury geometrycznej powierzchni węzłów tribologicznych z tarciem tocznym i ślizgowym, Badania fizykalnych, technologicznych i ekologicznych aspektów procesu skrawania w warunkach ograniczonego ilościowo stosowania lub wyeliminowania cieczy chłodząco-smarujących. Oferta naukowo-badawcza; analiza i pomiary: ÎÎdługości i kąta oraz błędów kształtu przedmiotów, ÎÎchropowatości, falistości i kształtu powierzchni, ÎÎ momentów i sił występujących podczas obróbki skrawaniem, ÎÎtemperatury obiektów sposobem bezdotykowym, dobór warunków obróbki powierzchni oraz rozwiązywanie problemów praktycznych w obróbce skrawaniem, ściernej i erozyjnej, konsultacje w zakresie konstrukcji ciernych par kinematycznych (tocznych i ślizgowych) w zakresie doboru ich cech konstrukcyjnych oraz wyboru środka smarowego optymalnego w określonych warunkach pracy, projektowanie, konstruowanie i wdrażanie maszyn technologicznych i mechatronicznych, kursy komputerowego wspomagania technologii CAM. Aparatura badawcza: 5-osiowe pionowe centrum obróbkowe DECKEL 24 25

15 MAHO DMU 50, Obrabiarki konwencjonalne, Siłomierz Kistler typ 9257B; Urządzenie pomiarowe PRECIset 400; zakresy pomiarowe: F(x) [kn]: F(y) [kn]: F(z) [kn]: Urządzenie dozujące ACCU-LUBE systemu MQL (minimalnego smarowania), Pirometr Minolta 152A, Współrzędnościowa maszyna pomiarowa z sondą Renishaw; zakres pomiarowy xyz [mm]: 500 x 700 x 400 rozdzielczość[μm]: 0,1 prędkość przejazdu [mm/s]: 520 MPETHP [μm]: 2,3 PFTU, MPE [μm]: 1,7 pomiar narzędzi na automaty tokarskie; frezerskie, centra obróbcze, kontrola zużycia ostrza, graficzne przedstawienie narzędzi, automatyczne mierzenie pięciu wyników: długość, średnica, promień, dwa kąty na ostrzu Szczegóły oferty Problematyka naukowo-badawcza: konstrukcja narzędzi do przetwórstwa tworzyw z komputerowym wspomaganiem procesu projektowania, przetwórstwo i recykling tworzyw polimerowych, modyfikacja właściwości przetwórczych i użytkowych tworzyw, porowanie tworzyw polimerowych, barwienie tworzyw polimerowych, procesy pomocnicze w przetwórstwie tworzyw. Zaplecze badawcze: oprogramowanie NX CAD/CAM, program CADMOULD 3D-F ver. 5 do symulacji procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych, oprogramowanie ANSYS Polyflow do symulacji procesu wytłaczania i wytłaczania z rozdmuchiwaniem, program VARIAMOS do optymalizacji procesu wtryskiwania tworzyw polimerowych, program dydaktyczny VirtMold stosowany do symulacji pracy wtryskarek ENGEL, wtryskarka hybrydowa ENGEL e-victory 310/110 wyposażona w robota ENGEL Viper 6, wtryskarka laboratoryjna Battenfeld 350 PLUS, system PRIAMUS do kontroli i monitorowania procesu wtryskiwania, modułowa forma wtryskowa, linia wytłaczarska do wytwarzania granulatów, wytłaczarko-rozdmuchiwarka firmy Battenfeld, urządzenie do szybkiego prototypowania Dimension Elite 3D Printer, komora klimatyczna Binder KMF 115, plastometr Aflow firmy Zwick/Roell, plastometr Reo 100 firmy Hydrapress, statyczna maszyna wytrzymałościowa Zwick/ Roell Z030, młot wahadłowy do badania udarności Zwick/ Profilografometr Mahr (2D, 3D); 5.4. Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw pomiary: zakres pomiarowy: dokładność: 2D i 3D do 120 mm 0,3 μm/12 mm 0,15 μm/20 mm dr inż. Dariusz SYKUTERA (52) , budynek 3.2, pokój

16 5.5. Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska dr inż. Adam MROZIŃSKI , Problematyka naukowo-badawcza Roell HIT 50, automatyczna nacinarka do karbów Zwick/ Roell ZNO 2010, twardościomierz Zwick/Roell 3106, zestaw twardościomierzy Shore a Zwick/Roell, skaner optyczny 3D ATOS II Triple Scan firmy GOM, przenośny Grubościomierz Panametrics-NDT Magna-Mike 8500 firmy Olympus, stanowiska do optycznej analizy obrazu, stanowisko do badania połączeń gwintowych Mecmesin Vortex-i, wagosuszarka RADWAG MAC 110, stanowisko do wyznaczania potencjału gazowego poroforów, stanowisko do badania rozciągania folii i płyt w procesach formowania próżniowego, stanowisko do ręcznego spawania tworzyw polimerowych, stanowisko do badań modelowych procesu cięcia i rozdrabniania, stanowisko do badania środowiskowej korozji naprężeniowej tworzyw polimerowych. Oferta naukowo-badawcza: realizacja projektów finansowanych w części lub w całości ze źródeł zewnętrznych, opracowywanie nowych technologii i produktów, współpraca w zakresie wdrożeń wyników badań do praktyki przemysłowej, wystawianie opinii o innowacyjności i opinii powdrożeniowych, realizacja studiów podyplomowych z przetwórstwa tworzyw termoplastycznych, realizacja usług badawczych, realizacja szkoleń, kursów i warsztatów realizowanych przez pracowników zakładu o tematyce, organizacja seminariów wspólnie z wiodącymi producentami: materiałów polimerowych, maszyn i narzędzi przetwórczych. Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska jest wspólnotą nauczycieli akademickich, pracowników inżynieryjno-technicznych i studentów skupionych wokół problematyki związanej z badaniami, innowacją i rozwojem technicznych systemów specjalnych, w tym: maszyn przemysłu rolno-spożywczego i chemicznego, energetyki odnawialnej, maszyn urządzeń i instalacji ochrony środowiska (żywności), aparatury i podstaw monitorowania technologii oraz szeroko rozumianych zagadnień systemów jakości. Podejmując współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz z jednostkami gospodarczymi dążymy do rozwijania oferty badawczej i dydaktycznej. W naszej działalności wpisujemy się w misje Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Dążymy do prowadzenia badań naukowych i prac zleconych na najwyższym poziomie, tak, aby stanowiły one podstawę realizacji kształcenia studentów z zapewnieniem dostępu do najnowszej wiedzy. Oferta naukowo-badawcza: ĥ ĥ badanie, innowacja, optymalizacja i modernizacja rozdrabniaczy do materiałów ziarnistych, badania wydajności, jednostkowego zużycia energii procesów i jakości produktów, badania specjalnych systemów do rozdrabniania i granulacji: surowców, tworzyw konstrukcyjnych, materiałów i elementów pokonstrukcyjnych, modelowanie systemów precyzyjnego rozdrabniania dowolnego materiału, mikro- i nano-rozdrabnianie na cele: lecznicze, żywieniowe, energetyczne, chemiczne, badania i monitorowanie procesów w recyklingu: biologicznym, surowcowym, chemicznym i energetycznym. badania podatności różnych materiałów na różne metody mielenia, badania klasyfikacji ziarnowej, uziarnienia i powierzchni właściwej proszków metodami: dyfraktometryczną oraz przesiewania, opracowanie nowych energooszczędnych technologii rozdrabniania: kruszenia, mielenia i klasyfikacji ziarnowej materiałów kruchych, Szczegóły oferty

17 specjalistyczne rozdrabniacze z układem pomiarowym do analizy ich pracy i jakości produktu: precyzyjny RPW-11TN, laboratoryjny 6-walcowy, laboratoryjny młyn wibracyjny typ LMOW-S2n-2x2 laboratoryjny RWT-5, młynki laboratoryjne WŻ-1 oraz WŻ-2 i inne, wybrane instalacje odnawialnych źródeł energii z systemem pomiarowym ich efektywności działania. Szczegóły oferty: plastycznych, odpadów przemysłowych i komunalnych, biomateriałów i biomasy roślinnej, opracowanie technologii wytwarzania mikro i nanoproszków metodami mechanicznymi, badania efektywności działania wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii, inne specjalistyczne procedury badawcze. Najważniejsza aparatura badawcza: laserowy miernik wielkości cząstek Analysette 22 NanoTec marki Fritsch - Analiza wielkości i kształtu cząstek z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej, CAMSIZER marki Retsch - Analiza wielkości i kształtu cząstek z wykorzystaniem cyfrowego przetwarzania obrazu przesiewacze wibracyjne Analysette 3 marki Fritsch oraz AS 200 control marki RETSCH, myjki ultradźwiękowe do sit: Laborette 17 marki FRITSCH oraz UR 1 marki RETSCH, dzielnik prób PT 100 marki RETSCH oraz dzielniki RT- do próbkowania i podziału próbki marki RETSCH, mikroskop stereoskopowy OPTA-TECH serii SN z kamerą cyfrową wysokiej rozdzielczości z oprogramowaniem OptaView, podajnik wibracyjny DR 100 marki RETSCH, kalorymetr KL-12, komorowy piec laboratoryjny SNOL 4/1200 z zespołem obliczeniowo wizualizującym, suszarka laboratoryjna SLW 53 STD z wymuszonym obiegiem powietrza, nagrzewnica powietrza VIGAS V25N do zgazowania paliwa, komora klimatyczna z wymuszonym obiegiem powietrza: KBK-65W, specjalistyczne Mierniki i urządzenia pomiarowe: wielofunkcyjny TESTO 480 do oznaczania jakości spalin, mierniki mocy, wagosuszarka MAC, specjalistyczne wagi i inne, brykieciarka APT 35 marki Alchemik układem pomiarowym parametrów pracy, 5.6. Zakład Wzornictwa Wydział Inżynierii Mechanicznej al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz budynek Zakład Wzornictwa został powołany do życia w 2006 roku. Był to wówczas pierwszą i jedyną jednostka organizacyjną skupiającą pracowników zajmujących się sztuką czystą i użytkową. Celem funkcjonowania Zakładu jest merytoryczne prowadzenie kształcenia na kierunku studiów WZORNICTWO. Zakład zatrudnia nauczycieli akademickich zajmujących się rzeźbą, malarstwem, rysunkiem oraz designem. Skład osobowy zakładu: Kierownik zakładu doc. dr inż. Franciszek BROMBEREK budynek 3.2, pokój 210 prof. dr hab. Wojciech HORA prof. dr hab. Danuta KÜNSTLER-LANGNER dr hab. Michał TRÄGER dr Małgorzata ANDRZEJEWSKA dr Romuald FAJTANOWSKI dr Bartosz PIOTROWSKI dr Vladislav RADZIVILLOVIĆ mgr Piotr GRYGORKIEWICZ mgr Małgorzata MAŁECKA mgr Aleksandra LAU mgr Joanna JANKOWIAK mgr Justyna RATAJCZAK mgr inż. Radosław RATAJCZAK mgr inż. Wiktor SROKA Jarosław STEPNAKOWSKI Podstawa realizacji procesu kształcenia na kierunku WZORNICTWO jest współpraca z otoczeniem gospodarczym. Umożliwia to na szybkie reagowanie i przygotowywanie absolwentów zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw. Dla wszechstronnego rozwoju Zakład Wzornictwa współpracuje z różnymi instytucjami kulturalnymi jak np. Galeria Miejska BWA, czy Muzeum Regionalne im. L. Wyczółkowskiego. Od 2 lat systematycznie rozwijana jest współpraca zagraniczna zwłaszcza z King Mongkut s University of Technology North Bangkok w Bangkoku obejmująca wzajemną wymianę kadry i studentów. Działalność kulturalna: Zakład Wzornictwa organizuje lub uczestniczy w różnych przedsięwzięciach kulturalnych. Jest organizatorem cyklicznego Festiwalu SYNTEZA SZTUK. Festiwal służy prezentacji potencjału twórczego i aktywności miejscowych twórców oraz szerokiego zakresu współpracy z instytucjami i artystami za

18 przyjaźnionych uczelni. Zamysłem Festiwalu SYN- TEZA SZTUK jest przekazanie myśli o jedności wypowiedzi plastycznej oraz obszarów intelektualnych i emocjonalnych przy jednoczesnym zachowaniu autonomii poszczególnych dyscyplin twórczych. Działalność Studentów Dla rozwoju własnych zainteresowań Studenci realizują różne projekty i przedsięwzięcia w ramach funkcjonującego Koła Naukowego DESIGN. W swoim założeniu ma przede wszystkim promować metodologię Design Thinking jako narzędzie skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów. Jego siła drzemie w interdyscyplinarnych zespołach, które są w stanie podejść do danego zagadnienia w sposób innowacyjny poszukiwać kreatywnych, ale i realnych oraz potrzebnych rozwiązań problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców Shopa Design Thinking Work Space Pracowania Szybkiego Prototypowania ul. prof. S. Kaliskiego Bydgoszcz Radosław Ratajczak Siłą SHOPY jest wyjątkowa przestrzeń. W niej właśnie interdyscyplinarność i wymiana pomysłów odbywa się w niczym nieskrępowanych warunkach. SHOPA realizowana jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP. Trudno o miejsce z lepszym zapleczem technicznym, technologicznym i intelektualnym. W Instytucie Technik Wytwarzania spotykają się drogi studentów i wykładowców zarówno kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, jak i Wzornictwa oraz zajmujących się automatyką i robotyką na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Studenci, wykładowcy, pracownicy wydziałów UTP pokrywają tak naprawdę większość spektrum branż i problemów technologicznych naszego regionu. Dzięki temu SHOPA ma szerokie możliwości współpracy pod względem zapraszania pracowników naukowych i studentów Projekt DESIGN THINKING WORKSPACE Pracownia Szybkiego Prototypowania realizowany jest w ramach działania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 32

19 Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dział Współpracy z Gospodarką ul. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK,

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK, Wydział Mechaniczny 2 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław bud. A-1 tel. +48 71 320 26 00 fax +48 71 328 36 64 www.pwr.wroc.pl KIEROWNICTWO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT 1Przedstawienie CAMT Obszary badawcze i kompetencje C A M T FP C mies zc z ą si ę w najnow s z yc h trendach rozwojowych technologii, systemów wytwórczych i systemów informatycznych rozwijanych nie tylko

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020. www.tu.kielce.

Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020. www.tu.kielce. Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Kielce 05.05.2014 Władze Wydziału Dziekan

Bardziej szczegółowo

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH indeks ROK 65 2011 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH GALERIA INDEKSU Uroczysty wieczór kolęd Gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu 5 stycznia 2011 r. SŁOWO REKTORA ENERGIS i kamień

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) nr 3/2010 (5) biuletyn nr 3/2010 (5) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Dane podstawowe na temat Projektu: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 8-9/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 8-9/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 32,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 8-9/2013 SECO TOOLS (POLAND) SP. Z O.O. UL.

Bardziej szczegółowo

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE etwork enterprise europe enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2013 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Informator został sfinansowany z funduszy Projektu Kluczowego POIG.01.01.02-00-015/08 KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny INSTYTUT AUTOMATYZACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA WNIOSEK O UTWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Komputerowe

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

Platforma technologiczna polskich protez serca

Platforma technologiczna polskich protez serca Platforma technologiczna polskich protez serca Małgorzata Gonsior 1, Artur Kapis 1, Maciej Darłak 1, Roman Kustosz 1, Paweł Jurkowski 2, Zenon Narojek 2 1 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ: 1945 2010

KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ: 1945 2010 KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ: 1945 2010 Dariusz Mikielewicz, Jan Stąsiek, Zenon BONCA Rys. 1. Widok Laboratorium Maszynowego - Katedry Techniki Cieplnej w 2010 r. (Fot. M. Klugmann) Budynek Laboratorium Maszynowego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIAWYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIAWYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KSIĘGA WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ GDAŃSK 2013 Data: 30/10/2013 Strona 1 z 57 ` Nr rozdz. 1 2 3 4 5 6 Nr podr. Tytuł PREZENTACJA WYDZIAŁU 1.1 Lokalizacja i infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA NAJLEPSZYCH!

KONKURS DLA NAJLEPSZYCH! KONKURS DLA NAJLEPSZYCH! Tylko teraz zbierając punkty z wybranych produktów 3M* możecie Państwo wygrać atrakcyjne nagrody: I nagroda Wycieczka do Turcji dla dwóch osób II nagroda Palmtop z GPRS III nagroda

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo