Projekt zharmonizowanych zmian organizacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt zharmonizowanych zmian organizacyjnych"

Transkrypt

1 Projekt zharmonizowanych zmian organizacyjnych

2 2

3 3

4 Cele strategiczne Grupy ENEA w ramach celów głównych, w których realizacji uczestniczy ENEA Operator Perspektywa finansów Perspektywa klienta Wzrost wartości dla akcjonariuszy Zbudowanie długotrwałych relacji z klientem Skuteczne ofertowanie produktów / usług oraz obsługi dostosowanych do oczekiwań klientów Perspektywa procesów wewnętrznych Wzrost w rentownych obszarach Budowa konkurencyjnego portfela wytwórczego Alokacja środków w dystrybucji wspierająca optymalne wykorzystanie zasobów Wzrost masy marży ze sprzedaży produktów Poprawa efektywności Sprawna obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego Optymalizacja kosztów Koncentracja na działalności podstawowej Eliminacja białych plam w zarządzaniu Grupą Perspektywa kapitału intelektualnego Integracja Grupy Optymalne wykorzystanie potencjału organizacji Budowa kultury organizacyjnej skoncentrowanej na potrzebach klienta wewnętrznego i zewnętrznego oraz rozbudowa niezbędnych kompetencji Zarządzanie i wynagradzanie przez cele 4

5 Wyzwania, przed którymi stoi ENEA Operator wynikają z uwarunkowań wewnętrznych i oczekiwań GK ENEA 5

6 Sprawnie działające przedsiębiorstwo zapewniające Klientom bezpieczeństwo, jakość i niezawodność świadczonych usług dystrybucji energii elektrycznej przy zachowaniu efektywności kosztowej 6

7 Projektowane zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania stojące przed ENEA Operator Konieczne jest podniesienie jakości naszych usług świadczonych na rzecz Klientów Niezbędne jest przygotowanie naszej Firmy do planowanych wymagań prawnych i regulacyjnych Konieczne jest poprawienie efektywności funkcjonowania naszej Firmy 7

8 Konieczne jest podniesienie jakości naszych usług świadczonych na rzecz Klientów Rosną wymagania klientów w zakresie jakości i niezawodności dostaw Musimy zwiększyć sprawność i szybkość reagowania służb technicznych na potrzeby Klienta Jest silna presja rynku na niepodnoszenie cen energii i usług dystrybucji 8

9 Niezbędne jest przygotowanie naszej Firmy do planowanych wymagań prawnych i regulacyjnych Musimy poprawiać wskaźniki niezawodności Musimy skracać czas przyłączania Klientów Musimy robić więcej za mniej 9

10 Konieczne jest poprawienie efektywności funkcjonowania naszej Firmy poprzez Poprawienie efektywności zarządzania operacyjnego, usprawnienie przebieg procesów Wyeliminowanie istniejącego obecnie zróżnicowania organizacyjnego harmonizacja i ujednolicenie Zapewnienie jednoznacznego i jednolitego podziału kompetencji zarówno wertykalnie jak i horyzontalnie Zwiększenie efektywności pozyskiwania danych pomiarowych 0

11 Projekt zharmonizowanych zmian organizacyjnych jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania stojące przed ENEA Operator

12 Najważniejsze aspekty zmian w projekcie harmonizacja struktur Oddziałów Dystrybucji standaryzacja Posterunków Energetycznych przebudowa obszaru pomiarów reorganizacja służb ruchu 2

13 Projekt kompleksowo obejmuje kluczowe obszary działalności Spółki Ujednolicenie struktur i zadań w ramach Oddziałów i Rejonów Dystrybucji Zmiana podziału na drugim szczeblu zarządzania Oddziału i Rejonu Dystrybucji Podporządkowanie ruchu bezpośrednio pod Dyrektora OD Lokalizacja w OD zadań w zakresie informacji pomiarowej, realizowanych obecnie przez różne komórki z OD i Departamentu DK Wzmocnienie i standaryzacja Posterunków Energetycznych Doprecyzowanie w sposób jednoznaczny podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi szczeblami (Dyrekcja Spółki, Dyrekcja OD, RD, PE) Utworzenie jednostki sztabowej zarządzającej informacją pomiarową Modyfikacja struktury wewnętrznej Departamentu DT 3

14 Działalność podstawowa Spółki oparta będzie funkcjonalnie o strukturę macierzową Rozwój i Inwestycje Majątek sieciowy Ruch sieci Informacja pomiarowa Dyrekcja Spółki Departament Planowania i Rozwoju Departament Zarządzania Majątkiem Sieciowym Departament Zarządzania Ruchem Departament Zarządzania Informacją Pomiarową ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (-5) Dyrekcja OD Zakład Rozwoju i Inwestycji Zakład Majątku Sieciowego Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy Wydział Układów Pomiarowych REJON DYSTRYBUCJI (..N) Rejon Dystrybucji Dział Rozwoju i Inwestycji Dział Majątku Sieciowego Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu 4

15 Projektowany ramowy schemat przedsiębiorstwa wspiera strukturę macierzową oraz uwzględnia uwarunkowania GK ENEA ZARZĄD Departament Zarządzania Majątkiem Sieciowym (DI) Departament Zarządzania Ruchem (DZ)* Departament Zarządzania Informacją Pomiarową (DN) Departament Teleinformatyki (DT) Biuro Komunikacji (BK) Przeniesienie zadań w zakresie obsługi prawnej do CUW wynik projektu CUW WOP w GK ENEA Biuro Obsługi Organów Spółki (BZ)* Departament Planowania i Rozwoju (DR)* Departament Usług Operatorskich i Taryf (DO)* Departament Sprzedaży Usług Dystrybucji (DK) Biuro Nieruchomości Niesieciowych i Transportu (BN) Przeniesienie zadań w zakresie HR do CUW wynik projektu CUW HR w GK ENEA Biuro Organizacyjne i Compliance (BJ)* Biuro Zamówień i Zakupów (BL)* Biuro Strategii i Zarządzania Projektami (BS)* Biuro Ochrony Pracy (BH)* Biuro Controllingu (BE)* Biuro Zarządzania Ryzykiem (BY)* Biuro Public Relations i Promocji (BR)* Biuro Ochrony Informacji (BO) Audytorzy wewnętrzni (BA)* Oddziały Dystrybucji (OD 5) z Rejonami Dystrybucji * brak zmiany struktury 5

16 Departament DT zmienia strukturę wewnętrzną Obecna struktura Departamentu DT Projektowana struktura Departamentu DT Departament Teleinformatyki (DT) Biuro Rozwoju IT (TR) Departament Teleinformatyki (DT) Biuro Rozwoju Teleinformatyki (TR) Biuro Architektury IT (TA) Biuro Eksploatacji Teleinformatyki (TE) Biuro Bezpieczeństwa IT (TB) Zadania w zakresie danych osobowych Biuro Ochrony Informacji (BO) ramowe zadania projektowanego Departamentu Teleinformatyki Biuro Rozwoju Teleinformatyki:. Strategia i Planowanie w zakresie IT 2. Strategiczne i operacyjne zarządzanie zmianą w systemach IT 3. Architektura rozwiązań dziedzinowych i integracja systemów 4. Koordynowanie projektów IT (zakres, architektura, harmonogramy) oraz udział w projektach biznesowych 5. Szkolenia Użytkowników w zakresie IT Biuro Eksploatacji Teleinformatyki:. Realizacja i monitoring planu inwestycyjnego i kosztowego w zakresie IT 2. Rozwój sieci teletransmisyjnej Spółki w tym udział w projektach biznesowych 3. Zawieranie i nadzór nad umowami rozwojowymi i serwisowymi dla aplikacji OSD oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Rozliczanie usług z CUW IT oraz zewnętrznych 4. Zarządzanie licencjami na poziomie Spółki oraz definiowanie i nadzór nad realizacją procedur i regulacji z zakresu IT (w ramach zasad obowiązujących w Grupie) 5. Definiowanie i nadzór na realizacją zasad eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej Spółki oraz definiowanie zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zawieranie i nadzór nad realizacją umów w tym zakresie 6

17 Proponowana struktura OD usprawnia prowadzenie działalności podstawowej ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZMS) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Wydział Układów Pomiarowych (ZUP) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Utrzymania Sieci (SU) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n)* Wydział Organizacyjny (OZ) Wydział Inwestycji (RI) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (SZ) *na dzień wdrożenia projektowanej struktury liczba i lokalizacja RDR bez zmian Samodzielne stanowiska (OS) Wydział Nieruchomości Sieciowych (SN) Wydział Administracji i Logistyki (OA) REJON DYSTRYBUCJI (RD..n)** ** liczba i lokalizacja RD bez zmian Przeniesienie zadań w zakresie HR do CUW wynik projektu CUW HR w GK ENEA DZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI (ZR) DZIAŁ MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZM) Sekcja Utrzymania (MU) Sekcja Administracji i Logistyki (ZA) Posterunki Energetyczne PE (..n) 7

18 Projekt ujednolica organizację wsparcia w OD ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZMS) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Zakres przejścia z obecnej struktury Wydział Pomiarów (ZUP) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) Wydział Utrzymania Sieci (ME) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (MZ) Wydział Nieruchomości Sieciowych (MN) Wydział Organizacji i Zarządzania (OZ) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) Doradcy i Specjaliści (OR) Zespół Zarządzania Informacją/ Informacji Zewnętrznej (OI) Zespół Kontroli Wewnętrznej (OK) Wydział Organizacyjny (OZ):. Obsługa organizacyjna (w tym wnioski OD do organów Spółki, sekretariat itp.) 2. Obsługa pełnomocnictw lokalnych (lokalny moduł centralnego systemu do zarządzania pełnomocnictw) 3. Obsługa spraw zw. z lokalnymi kontrolami instytucji zewnętrznych 4. Sprawy zw. ze skargami dotyczącymi OD, sprawozdawczość Wydział Organizacyjny (OZ) Samodzielne stanowiska (OS) Wydział Administracji i Logistyki (OA) Samodzielne stanowiska (OS):. Lokalna kontrola wewnętrzna 2. Lokalne rzecznictwo prasowe i PR 3. Lokalne sprawy zw. z obronnością i ochroną obiektów 4. Lokalne kwestie zw. z ochroną informacji i danych osobowych 5. Doradztwo dla OD 8

19 Projekt upraszcza strukturę OD w zakresie administracji i logistyki ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) Wydział Utrzymania Sieci (ME) ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) Wydział Administracji i Logistyki (OA):. Administrowanie obiektami budowlanymi, z wyłączeniem obiektów infrastruktury sieciowej i ZAKŁAD MAJĄTKU Wydział Zakładowej Wydział Pomiarów realizacja zadań SIECIOWEGO inwestycyjnych w ww. zakresie. Dyspozycji Mocy (ZU) 2. Prowadzenie spraw (ZZM) związanych z zapewnieniem ochrony (ZDM) obiektów i utrzymaniem czystości. 3. Zapewnienie wyposażenia pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalno-bytowego. 4. Zapewnienie pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów, środków czystości i higieny osobistej oraz odzieży roboczej i ochronnej zgodnie z ZUZP. Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) 5. Prowadzenie kancelarii ogólnej, biura podawczego i archiwum. 6. Zakupy materiałów i środków trwałych niskocennych, monitorowanie realizacji umów zakupowych. Wydział Zabezpieczeń 7. Prowadzenie gospodarki magazynowej. i Telemechaniki (MZ) 8. Prowadzenie spraw związanych z utylizacją odpadów oraz przechowywaniem i sprzedażą surowców wtórnych. Wydział Nieruchomości 9. Zadania w zakresie transportu Sieciowych przewozy, (MN) gospodarowanie paliwami, ubezpieczenia komunikacyjne. REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) Samodzielne stanowiska (OS) Wydział Administracji i Logistyki (OA) Zakres przejścia z obecnej struktury Wydział Administracyjny (PA) Wydział Transportu (WA) Wydział Zaopatrzenia (WZ) 9

20 Projekt upraszcza strukturę RD w zakresie administracji i logistyki REJON DYSTRYBUCJI (RD..n) DZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI (ZR) DZIAŁ MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZM) Sekcja Utrzymania (MU) Sekcja Administracji i Logistyki (ZA) Zakres przejścia z obecnej struktury Sekcja Administracyjna (DA) Sekcja Transportu i Zaopatrzenia (WT) Sekcja Administracji i Logistyki (ZA):. Administrowanie obiektami budowlanymi, z wyłączeniem obiektów infrastruktury sieciowej i realizacja zadań inwestycyjnych w ww. zakresie. Posterunki Energetyczne PE(..n) 2. Prowadzenie archiwum, obsługa sekretariatu i korespondencji. 3. Prowadzenie gospodarki materiałowej i magazynowej. 4. Prowadzenie spraw socjalno-bytowych. 5. Prowadzenie gospodarki transportowo-sprzętowej. 6. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami na terenie Rejonu Dystrybucji. 20

21 Departament DR modyfikuje zakres zadań Departament Planowania i Rozwoju (DR) Biuro Planowania Rozwoju Sieci (RZ) Biuro Przyłączeń (RP) Struktura bez zmian Modyfikacja w zadaniach przypisanie do Departamentu zadania dotyczącego wydawania warunków przyłączenia oraz zawierania umów o przyłączenie dla odbiorców zakwalifikowanych do III grupy przyłączeniowej dla przyłączenia których wymagana jest rozbudowa sieci WN oraz wytwórców zakwalifikowanych do III grupy przyłączeniowej 2

22 Zakład Rozwoju i Inwestycji umożliwi spójne i kompleksowe zarządzanie inwestycjami ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZZM) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Zakres przejścia z obecnej struktury Wydział Układów Pomiarowych (ZU) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) Wydział Zespół Utrzymania Rozwoju Sieci (RR) wybrane (ME) zagadnienia dot. wydawania warunków przyłączenia z Sekcji Rozwoju Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (MZ) Wydział Nieruchomości Sieciowych (MN) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) Zespół Inwestycji (RI) Wydział Realizacji Inwestycji (WR) Wydział Organizacyjny (OZ) Samodzielne stanowiska (OS) Wydział Administracji i Logistyki (OA) 22

23 Zakład Rozwoju i Inwestycji umożliwi spójne i kompleksowe zarządzanie inwestycjami ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZMS) ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI Zakład Rozwoju i Inwestycji (OD -5) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci. Udział w opracowaniu koncepcji rozwoju sieci, planu rozwoju i planu inwestycyjnego. 2. Realizacja polityki przyłączania do sieci, zgodnie ze standardami stosowanych urządzeń i Wydział Utrzymania Sieci (ME) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Wydział Układów Pomiarowych (ZU) rozwiązań technicznych. 3. Wydawanie warunków przyłączenia, zawieranie umów o przyłączenie oraz zapewnień dostawy energii elektrycznej dla: odbiorców zakwalifikowanych do III grupy przyłączeniowej, dla przyłączenia których nie jest wymagana rozbudowa sieci WN oraz do IV, V i VI grupy przyłączeniowej,dla REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) przyłączenia których Sekcja jest wymagana Rejonowej rozbudowa sieci SN Dyspozycji Ruchu wytwórców zakwalifikowanych (RDR -n) do IV, V i VI grupy przyłączeniowej. 4. Współpraca z gminami w przygotowywaniu regionalnych planów zaopatrzenia w energię Wydział elektryczną Zabezpieczeń oraz opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, i Telemechaniki (MZ) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. Wydział Inwestycji Wydział Nieruchomości. Sieciowych Przygotowywanie (MN) i realizacja zadań inwestycyjnych (z wyłączeniem inwestycji odtworzeniowych) w zakresie sieci WN i SN. 2. Udział w negocjacjach związanych z ustanowieniem służebności, pozyskiwaniem zgód właścicieli gruntów oraz przygotowywanie materiałów do wykupów gruntów dla prowadzonych inwestycji. 3. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie sieci WN, SN i nn. 4. Współpraca z organami administracji państwowej, jednostkami samorządowymi, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane. 5. Monitorowanie i rozliczanie kosztów prowadzonych inwestycji. Samodzielne stanowiska (OR) Wydział Administracji i Logistyki (OA) 23

24 Dział Rozwoju i Inwestycji nadaje właściwą rangę temu obszarowi w RD REJON DYSTRYBUCJI (RD..n) DZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI (ZR) Sekcja Rozwoju (ZR) Dział Rozwoju i Inwestycji DZIAŁ MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZM) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n). Udział w opracowaniu koncepcji rozwoju sieci, planu rozwoju i planu inwestycyjnego. 2. Realizacja polityki przyłączania do sieci, zgodnie ze standardami stosowanych urządzeń Sekcja i rozwiązań technicznych. Administracji i Logistyki (ZA) 3. Wydawanie warunków przyłączenia, zawieranie umów o przyłączenie oraz zapewnień dostawy energii elektrycznej dla odbiorców zakwalifikowanych do IV, V i VI grupy Sekcja Utrzymania przyłączeniowej, (MU) dla przyłączenia których nie jest wymagana rozbudowa sieci SN. 4. Przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych (z wyłączeniem inwestycji Posterunki odtworzeniowych) w zakresie sieci nn. 5. Energetyczne Monitorowanie PE (..n) i rozliczanie kosztów prowadzonych inwestycji. Zakres przejścia z obecnej struktury 24

25 Zakład Majątku Sieciowego koncentruje pełną odpowiedzialność za majątek sieciowy OD ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZMS) Wydział Utrzymania Sieci (SU) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (SZ) Wydział Nieruchomości Sieciowych (SN) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) Wydział Układów Pomiarowych (ZU) Zakres przejścia z obecnej struktury Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (DM) Wydział Eksploatacji Sieci (WE) Dział Zarządzania Siecią Wysokich Napięć (RW) Dział Wspomagania Dystrybucji- bez Sekcji Automatyki i Zabezpieczeń (RW) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (WT) Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (DM) Sekcja Automatyki i Zabezpieczeń (RW) Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WG) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) Samodzielne stanowiska (OR) Wydział Administracji i Logistyki (OA) 25

26 Zakład Majątku Sieciowego koncentruje pełną odpowiedzialność za majątek sieciowy OD ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZMS) Wydział Utrzymania Sieci (SU) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (SZ) Wydział Nieruchomości Sieciowych (SN) Zakład Majątku Sieciowego Wydział Utrzymania Sieci. Ocena stanu technicznego, planowanie, zlecanie i nadzór nad eksploatacją urządzeń WN i sieci elektroenergetycznej WN. 2. Organizacja wykonywania zabiegów eksploatacyjnych oraz usuwanie skutków awarii sieci elektroenergetycznej WN. 3. Przygotowanie zbiorczego planu eksploatacji dla obszaru działania ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) Wydział Układów Pomiarowych (ZU) OD z uwzględnieniem EAZ, łączności i telemechaniki 4. Prowadzenie zbiorczej statystyki i analizy awaryjności sieci oraz aktualizowanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej. 5. Prowadzenie eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) 6. Wykonywanie pomiarów: uziemień, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej i odgromowej, sprzętu elektroizolacyjnego i narzędzi. 7. Prowadzenie gospodarki olejowej. 8. Wykonywanie odbiorów technicznych i przejmowanie obiektów Samodzielne stanowiska (OR) Wydział Administracji i Logistyki (OA) elektroenergetycznych na majątek na poziomie WN oraz współudział w prowadzeniu odbiorów technicznych i przyjmowaniu obiektów na majątek dla pozostałej infrastruktury sieciowej. 9. Opracowywanie wytycznych i opiniowanie dokumentacji projektowych na poziomie WN oraz określanie warunków przebudowy sieci związanej z usuwaniem kolizji na sieci WN. 0. Nadzór nad gospodarką transformatorami.. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku oraz roszczeniami osób trzecich 2. Udział w procesie przygotowania i realizacji planów inwestycyjnych i rozwoju, w tym przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych odtworzeniowych w zakresie sieci dystrybucyjnej WN i WN/SN 26

27 Zakład Majątku Sieciowego koncentruje pełną odpowiedzialność za majątek sieciowy OD ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZMS) Wydział Utrzymania Sieci (SU) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (SZ) Wydział Nieruchomości Sieciowych (SN) Zakład Majątku Sieciowego Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki. Ocena stanu technicznego, planowanie, zlecanie i nadzór nad eksploatacją układów EAZ, układów i urządzeń potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych, systemów telemechaniki i wspomagania dyspozytorskiego, systemów automatyki wewnątrzsieciowej oraz sieci i ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) Wydział Układów Pomiarowych (ZU) urządzeń telekomunikacyjnych, teletransmisyjnych radiokomunikacyjnych i łączności. 2. Organizacja i wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych w ww. zakresie oraz wykonywanie specjalistycznych pomiarów, prób i badań odbiorczych i eksploatacyjnych w zakresie jw. REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) 3. Prowadzenie prac w zakresie modernizacji układów EAZ, układów i urządzeń potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych, systemów automatyki wewnątrzsieciowej, systemów telemechaniki Samodzielne i stanowiska wspomagania dyspozytorskiego oraz sieci i urządzeń (OR) telekomunikacyjnych, teletransmisyjnych, radiokomunikacyjnych i łączności. Wydział Administracji i Logistyki (OA) 4. Aktualizowanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej eksploatowanych urządzeń. 5. Wykonywanie obliczeń i koordynowanie nastaw układów EAZ oraz opracowywanie wytycznych i opiniowanie dokumentacji projektowych 6. Administrowanie systemem wspomagania dyspozytorskiego. 7. Usuwanie skutków awarii i udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn awarii w zakresie działania układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Wydział Nieruchomości Sieciowych. Pozyskiwanie tytułów prawnych w zakresie nieruchomości sieciowych 2. Obsługa przedsądowych spraw roszczeniowych Prowadzenie ewidencji 27 w zakresie nieruchomości sieciowych

28 Dział Majątku Sieciowego koncentruje odpowiedzialność za majątek sieciowy w RD REJON DYSTRYBUCJI (RD..n) DZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI (ZR) DZIAŁ MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZM) Sekcja Utrzymania (MU) Sekcja Administracji i Logistyki (ZA) Zakres przejścia z obecnej struktury Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) ZAKŁAD SPRAW PRACOWNICZYCH (ZAP)* Sekcja Eksploatacji i Wykonawstwa (WE) Sekcja Majątku Sieciowego (ZM) Posterunki Energetyczne PE(..n) Wydział Utrzymania Sieci (ME) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (MZ) Wydział Nieruchomości (MN) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR n) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu Pogotowie (RDR) niektóre zadania z Sekcji Eksploatacji i Wykonawstwa (WE) 28

29 Dział Majątku Sieciowego koncentruje odpowiedzialność za majątek sieciowy w RD DZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI (ZR) REJON DYSTRYBUCJI (RD..n) DZIAŁ MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZM) Sekcja Utrzymania (MU) Posterunki Energetyczne PE (..n) Sekcja Administracji i Logistyki (ZA) Posterunek Energetyczny (PE-n). Operatywne kierowanie siecią nn i fragmentami sieci SN przekazanymi przez właściwe służby zarządzania ruchem 2. Wykonywanie czynności łączeniowych i związanych z organizacja bezpiecznej pracy na sieci elektroenergetycznej WN, SN i nn na polecenie odpowiednich służb zarządzania ruchem. 3. Lokalizacja uszkodzeń w sieci elektroenergetycznej WN, SN i nn. 4. Awaryjne oględziny linii i urządzeń WN, SN i nn. 5. Dokonywanie napraw linii napowietrznych nn i SN w zakresie wymiany osprzętu oraz naprawy zerwanych przewodów i wymiany przyłączy. 6. Oględziny linii napowietrznych WN, SN i nn, stacji WN/SN, SN/SN, SN/nn i złącz kablowych SN, złącz i szafek kablowych nn. 7. Pomiary napięć i obciążeń, rezystancji uziemień, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w sieci nn i SN. 8. Doraźne prace eksploatacyjne. 9. Realizacja odbiorów technicznych dla sieci nn. 0. Wykonywanie przyłączy na sieci nn.. Przygotowywanie danych do oceny stanu technicznego sieci SN i nn. 2. Współudział przy określaniu warunków przebudowy sieci związanej z kolizjami Sekcja Utrzymania. Planowanie, zlecanie, nadzór i kontrola realizacji prac eksploatacyjnych dla sieci nn, SN 2. Przygotowanie zbiorczego planu eksploatacji dla obszaru działania RD 3. Wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych, czynności REJON ruchowych oraz DYSTRYBUCJI usuwanie skutków awarii sieci elektroenergetycznej (RD.. n) dla sieci nn, SN oraz elementów sieci WN w zakresie przekazanych kompetencji. 4. Ocena stanu technicznego sieci i prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dla sieci nn i SN oraz przygotowywanie danych do oceny stanu technicznego sieci WN. 5. Prowadzenie statystyki i analizy awaryjności sieci nn i SN. 6. Realizacja odbiorów technicznych i przejmowanie obiektów elektroenergetycznych na majątek dla sieci nn, SN. 7. Współudział w realizacji odbiorów technicznych i przyjmowaniu obiektów na majątek dla sieci WN 8. Opracowywanie wytycznych i opiniowanie dokumentacji projektowych oraz określanie warunków przebudowy dla sieci nn i SN. 9. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku oraz roszczeniami osób trzecich 0. Prowadzenie obsługi ruchowej stacji elektroenergetycznych NN/WN i WN/SN. Udział w procesie przygotowania i realizacji planów inwestycyjnych i rozwoju, w tym przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych odtworzeniowych w zakresie sieci dystrybucyjnej SN i nn 29

30 Posterunki Energetyczne są kluczowym elementem prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ENEA Operator Sp. z o.o. Posterunki Energetycznie zapewniają utrzymanie wymaganej gotowości technicznej i organizacyjnej zespołów Pogotowia Energetycznego na wypadek zaistnienia awarii. Celem standaryzacji jest przygotowanie struktury Posterunków Energetycznych, ich liczby i lokalizacji, określenie szczegółowego zakresu zadań i odpowiedzialności, organizacji czasu pracy, wymaganych zasobów i sprzętu oraz uprawnień pracowników niezbędnych do wykonywania zadań Posterunku Energetycznego. 30

31 Standaryzacja Posterunków Energetycznych obejmuje zasoby i zakres działania Definicje Posterunku Energetycznego, brygad Pogotowia Energetycznego, eksploatacji. Role, zadania, odpowiedzialność Posterunku Energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem roli Pogotowia Energetycznego dla zabezpieczenia zadań związanych z prowadzeniem ruchu. Szczegółowe zakresy zadań Posterunku Energetycznego. Uprawnienia i upoważnienia pracowników Posterunku Energetycznego Zadania i odpowiedzialność Kierownika Posterunku Energetycznego zachowania ciągłości kompetencji, zasobów i wyposażenia Posterunku Energetycznego. Typy Posterunków Energetycznych (WIELKOMIEJSKIE, MIEJSKIE, TERENOWE). Zasoby i wyposażenie poszczególnych typów Posterunków Energetycznych. 3

32 Standaryzacja opisuje w szczegółowy sposób i ujednolica zadania Posterunków Energetycznych Związane z prowadzeniem ruchu Związane z usuwaniem awarii Planowe zabiegi eksploatacyjne i doraźne prace eksploatacyjne Związane z drobnymi modernizacjami Związane z techniczną obsługą odbiorców 32

33 Projektowane są cztery typy Posterunków Energetycznych I. Posterunek Energetyczny typu WIELKOMIEJSKIEGO II. Posterunek Energetyczny typu MIEJSKIEGO kategoria A III. Posterunek Energetyczny typu MIEJSKIEGO kategoria B IV. Posterunek Energetyczny typu TERENOWEGO 33

34 WPE = W StWN x L StWN + W StSN x L StSN + (l WN +l SN + l nn) + W odb. x L odb. Zakwalifikowanie Posterunku Energetycznego do danego typu następuje na podstawie referencyjnej wielkości majątku W PE stanowiącej sumę długości linii WN, SN i nn (z przyłączami) liczby stacji WN/SN i SN/nn liczby odbiorców przeliczonych na zastępczą długość linii średniego napięcia w km przy wykorzystaniu odpowiednich współczynników. Na potrzeby standaryzacji Posterunków Energetycznych wyróżniono 3 współczynniki: W StWN współczynnik przekształcający liczbę stacji WN/SN na długość linii SN, W StSN współczynnik przekształcający liczbę stacji SN/nn na długość linii SN, W odb współczynnik przekształcający liczbę odbiorców na długość linii SN. Powyższe dane pozwalają na wyrażenie wielkości każdego z Posterunków Energetycznych w postaci zastępczej długości linii SN korzystając z wzoru j. w. 34

35 Projektowany Posterunek Energetyczny typu WIELKOMIEJSKIEGO harmonogram pracy Pogotowia Energetycznego: praca cały tydzień w systemie 3 zmianowym, zatrudnienie: Kierownik Posterunku Energetycznego Mistrz ds. Posterunku Energetycznego (osoba zastępująca kierownika) Elektromonter Pogotowia Energetycznego 35 35

36 Projektowany Posterunek Energetyczny typu MIEJSKIEGO kat. A harmonogram pracy Pogotowia Energetycznego: praca cały tydzień w systemie 2 zmianowym, zmiana nocna dyżur domowy, zatrudnienie: Kierownik Posterunku Energetycznego Mistrz ds. Posterunku Energetycznego (osoba zastępująca kierownika) Elektromonter Pogotowia Energetycznego 5 36

37 Projektowany Posterunek Energetyczny typu MIEJSKIEGO kat. B harmonogram pracy Pogotowia Energetycznego: zatrudnienie: praca poniedziałek piątek w systemie 2 zmianowym zmiana nocna dyżur domowy praca w sobotę w systemie zmianowym pozostałe godziny i dni świąteczne dyżur domowy Kierownik Posterunku Energetycznego St. Elektromonter Pogotowia Energetycznego (osoba zastępująca kierownika) Elektromonter Pogotowia Energetycznego 37

38 Projektowany Posterunek Energetyczny typu TERENOWEGO harmonogram pracy Pogotowia Energetycznego: zatrudnienie: praca poniedziałek piątek w systemie 2 zmianowym zmiana nocna dyżur domowy praca w sobotę w systemie zmianowym pozostałe godziny i dni świąteczne dyżur domowy Kierownik Posterunku Energetycznego St. Elektromonter Pogotowia Energetycznego (osoba zastępująca kierownika) Elektromonter Pogotowia Energetycznego 7 38

39 Zaprojektowano liczbę i lokalizację Posterunków Energetycznych w poszczególnych Oddziałach Dystrybucji Typ PE OD Bydgoszcz OD Gorzów OD Szczecin OD Zielona. Góra OD Poznań WIELKOMIEJSKI MIEJSKI A MIEJSKI B TERENOWY

40 Zaprojektowano liczbę i lokalizację Posterunków Energetycznych w poszczególnych Oddziałach Dystrybucji Oddział Dystrybucji OD BYDGOSZCZ OD GORZÓW OD SZCZECIN OD ZIELONA GÓRA OD POZNAŃ* Bilans stanu obecnego Bilans po standaryzacji Liczba PE Liczba etatów Liczba PE Liczba etatów RAZEM *Planowany insourcing służb z Energobud (OWINN) w zakresie zadań związanych z zadaniami Posterunku Energetycznego 40

41 Zaprojektowano liczbę i lokalizację Posterunków Energetycznych w poszczególnych Oddziałach Dystrybucji PODSUMOWANIE 4

42 Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy koncentruje w jednym miejscu prowadzenie ruchu sieci zgodnie z hierarchiczną podległością służb ruchu ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZSM) Wydział Utrzymania Sieci (SU) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (SZ) Wydział Nieruchomości Sieciowych (SN) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) Zakładowa Dyspozycja Mocy. Prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej WN i WN/SN zgodnie z operatywnym kierownictwem 2. Lokalizacja i likwidacja zakłóceń i awarii w sieci dystrybucyjnej WN i WN/SN 3. Programowanie pracy sieci dystrybucyjnej WN i WN/SN Wydział Układów Pomiarowych (ZU) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) Samodzielne stanowiska (OR) Rejonowa Dyspozycja Ruchu. Prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej WN/SN, SN i nn zgodnie z operatywnym kierownictwem 2. Lokalizacja i likwidacja zakłóceń i awarii w sieci dystrybucyjnej WN/SN, SN i nn 3. Programowanie pracy sieci dystrybucyjnej SN/SN i SN/nn, SN i nn Wydział Administracji i Logistyki (OA) 42

43 Projektowany Departament Zarządzania Informacją Pomiarową jednoznacznie zdefiniuje odpowiedzialność za ten obszar Departament Zarządzania Informacją Pomiarową (DN) Zakres przejścia z obecnej struktury Biuro Operatora Pomiarów (NU) Biuro Zarządzania Układami Pomiarowymi (NP) niektóre czynności z Biura Usług Operatorskich (OT) z Departamentu DO Wydział Gospodarki Pomiarowej (PG) z Departamentu DK/ Zakład ZRP Biuro Systemów Pomiaru Energii (IE) z Departamentu DI Departament Zarządzania Informacją Pomiarową Biuro Operatora Pomiarów. Nadzór nad procesem pozyskiwania danych pomiarowych. 2. Przydzielanie standardowych profili odbiorcom korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD. 3. Zarządzanie danymi pomiarowymi w systemach. 4. Określanie harmonogramów pozyskiwania danych pomiarowych zlecanych bezpośrednio Oddziałom Dystrybucji. 5. Bilansowanie w zakresie różnicy bilansowej i strat technicznych na poziomie Spółki. 6. Prowadzenie akwizycji danych pomiarowych w procesie zdalnych odczytów. Biuro Zarządzania Układami Pomiarowymi. Kreowanie rozwiązań z zakresu systemów inteligentnego opomiarowania klasy AMI. 2. Kształtowanie i nadzór nad realizacją polityki w zakresie standaryzacji urządzeń i rozwiązań technicznych stosowanych w obszarze pomiaru energii elektrycznej. 3. Koordynacja i nadzór nad gospodarką układami pomiarowo-rozliczeniowymi w tym procesem legalizacji liczników. 4. Opracowywanie planów rozwoju w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych. 5. Prowadzenie procesu zakupów w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych 43

44 Konsekwencją reorganizacji obszaru pomiarów jest zmiana w Departamencie DK Obecna struktura Departamentu DK Projektowana struktura Departamentu DK Departament Sprzedaży Usług Dystrybucji (DK) Departament Sprzedaży Usług Dystrybucji (DK) Biuro Statystyki i Kontroli (KZ) Biuro Statystyki i Kontroli (KZ) Zakład Usług Dystrybucji (ZUD) Zakład Rozliczeń i Zarządzania Pomiarami (ZRP) Zakład Usług Dystrybucji (ZUD) Biuro Rozliczeń (KR) Wydział Obsługi Sprzedawców (US) Wydział Rozliczeń (PR) Wydział Gospodarki Pomiarowej (PG) Wydział Obsługi Sprzedawców (US) Wydział Zarządzania Obsługą Klienta Dystrybucyjnego (UK) Wydział Zarządzania Obsługą Klienta Dystrybucyjnego (UK) Wydziały Usług Dystrybucji (UD 5) Wydziały Pomiarów (PP 5) Wydziały Usług Dystrybucji (UD 5) komórki terenowe 44

45 Konsekwencją reorganizacji obszaru pomiarów jest zmiana w Departamencie DI Obecna struktura Departamentu DI Projektowana struktura Departamentu DI Departament Zarządzania Majątkiem Sieciowym (DI) Departament Zarządzania Majątkiem Sieciowym (DI) Biuro Majątku Sieciowego (IM) Biuro Nieruchomości Sieciowych (IN) Biuro Systemu Informacji o Sieci (IS) Biuro Majątku Sieciowego (IM) Biuro Nieruchomości Sieciowych (IN) Biuro Systemu Informacji o Sieci (IS) Biuro Systemu Pomiaru Energii (IE) 45

46 Projektowany Wydział Układów Pomiarowych jednoznacznie zdefiniuje odpowiedzialność za ten obszar w OD Zakres przejścia z obecnej struktury ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Urządzeń Pomiarowych (WP) Wydział Pomiarów (PP) z DK Zespół Usług Dystrybucyjnych (SD) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZZM) Wydział Utrzymania Sieci (ME) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Sekcja Układów Pomiarowych (WU) pojedyncze czynności z Sekcji Majątku Sieciowego (ZM) pojedyncze czynności z Posterunków Energetycznych Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) Wydział Układów Pomiarowych (ZUP) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) Wydział Inwestycji (RI) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (SZ) Wydział Nieruchomości Sieciowych (SN) Samodzielne stanowiska (OS) Wydział Administracji i Logistyki (OA) 46

47 Projektowany Wydział Układów Pomiarowych jednoznacznie zdefiniuje odpowiedzialność za ten obszar w OD ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Układów Pomiarowych w zakresie zadań dyrekcyjnych. Nadzór nad gospodarką układami pomiarowo-rozliczeniowymi. Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZZM) Wydział Utrzymania Sieci (ME) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (MZ) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) 2. Nadzór nad pozyskiwaniem danych pomiarowych. 3. Bilansowanie w zakresie różnicy bilansowej i strat technicznych na poziomie OD. 4. Potwierdzanie świadectw pochodzenia dla OZE i kogeneracji. 5. Realizacja zleceń OTS. ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) 6. Instalowanie i prowadzenie prac eksploatacyjnych w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych zasilanych napięciem powyżej kv. w zakresie zadań terenowych. Gospodarka układami pomiarowo-rozliczeniowymi. Wydział Nieruchomości 2. Prowadzenie magazynów liczników. Sieciowych (MN) 3. Pozyskiwanie danych pomiarowych. 4. Instalowanie i prowadzenie prac eksploatacyjnych w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych zasilanych napięciem poniżej kv. 5. Realizacja zleceń OT. Wydział Układów Pomiarowych (ZUP) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) Samodzielne stanowiska (OS) Wydział Administracji i Logistyki (OA) 47

48 Skutki społeczne zmian projektowanych do wdrożenia na dzień stycznia 205 Zachowanie płacy W żadnym przypadku nie będzie obniżenia wysokości stałych składników wynagrodzenia. Zmiana miejsca pracy Zmiana miejsca pracy obejmie 59 osób, w tym: 2 osobom odległość dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy zmniejsza się (z czego 4 osób zmienia miejsce pracy na miejscowość zamieszkania), 4 osobom odległość dojazdu nie zmienia się, 93 osobom odległość dojazdu zwiększy się nie więcej niż o 25 km. 48

49 Proponowane zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Przeniesienie stanowiska Koordynator ds. z kategorii 5 do 4 kategorii zaszeregowania w obowiązującym Taryfikatorze kwalifikacyjnym. Powyższe wynika z planowanego wzrostu rangi i zakresu odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach. 49

50 Projekt docelowej organizacji służb ruchu 50

51 Budujemy trójpoziomową strukturę Zarządzania Ruchem stopniowo, zachowując bezpieczeństwo i właściwą koordynację pracy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 5

52 Informacja o projekcie została przekazana w październiku 203 roku Zarząd ENEA Operator uchwałą nr 385/203 przyjął projekt trójpoziomowej struktury Systemu Zarządzania Ruchem w następującym układzie hierarchicznym: Centralna Dyspozycja Mocy (CDM) Oddziałowe Dyspozycje Stacji (ODS) Regionalne Dyspozycji Mocy (RDM) Informacja o projekcie została przekazana Stronie Społecznej pismem z dnia

53 CDM skoncentruje kompetencje w zakresie sieci 0kV Centralna Dyspozycja Mocy w strukturze zarządzania ruchem ENEA Operator spowoduje skupienie kompetencji w zakresie prowadzenia ruchu sieci 0kV oraz bilansowania, zarządzania i dysponowania mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci WN i SN w ENEA Operator Sp. z o.o. Centralna Dyspozycja Mocy pozwoli w jednym miejscu koordynować pracę sieci 0kV ENEA Operator z OSP oraz z innymi OSD. 53

54 CDM zostanie wyposażona w nowoczesne systemy teleinformatyczne co pozwoli na podniesienie efektywności systemu zarządzania ruchem Centralny system dyspozytorski SCADA wraz z systemem wspomagania pracy dyspozytorów EMS (Energy Management System) oraz modułem prognozowania dopuszczalnej obciążalności linii DOL, umożliwią bieżącą analizę zagrożeń powodowanych obecnością w systemie generacji wiatrowej. Wyniki prowadzonych analiz pozwolą na racjonalne podejmowanie decyzji polegających np. na zmianie układu połączeń sieci, na ograniczeniu generacji z odnawialnych źródeł w tym generacji wiatrowej lub też na całkowitym odłączeniu farmy. 54

55 CDM zostanie wyposażona w nowoczesne systemy teleinformatyczne co pozwoli na podniesienie efektywności systemu zarządzania ruchem Moduł DOL pozwoli osiągnąć lepszy współczynnik wykorzystania majątku, wpłynie na efektywne wykorzystywanie zdolności przesyłowych linii poprzez wykorzystanie dynamicznych rezerw ich obciążalności bez konieczności inwestycji w infrastrukturę sieciową Moduł DOL pozwoli na bardziej optymalne zarządzanie pracą sieci w warunkach wystąpienia zagrożeń spowodowanych awariami o dużej skali oddziaływania (black-out na znacznym obszarze). Możliwe będzie zoptymalizowanie działań ruchowych ukierunkowanych na obniżenie współczynnika strat technicznych związanych z przesyłami energii elektrycznej. 55

56 CDM skoncentruje kompetencje w zakresie sieci 0kV Bilansowanie, zarządzanie i dysponowanie mocą jednostek wytwórczych w jednym miejscu Zarządzanie przepływami energii na napięciu 0kV w sposób skoordynowany Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych SCADA/EMS/DOL Centralna Dyspozycja Mocy Poprawa bezpieczeństwa dla systemów SCADA wydzielona sieć TSR 56

57 Migracja kompetencji pozwoli RDM skoncentrować się na kierowaniu ruchem i zarządzaniu mocą w sieci SN i nn REGIONALNE DYSPOZYCJE MOCY prowadzenie ruchu sieci SN i nn, programowaniem pracy sieci SN i nn, pełnienie obowiązków koordynującego w sieci SN, nn w rozumieniu przepisów BHP. ODDZIAŁOWE DYSPOZYCJE STACJI prowadzenie ruchu sieci w zakresie stacji WN/SN programowanie pracy sieci w zakresie stacji WN/SN pełnienie obowiązków koordynującego w sieci WN oraz rozdzielniach SN w stacjach WN/SN w rozumieniu przepisów BHP. CENTRALNA DYSPOZYCJA MOCY sterowanie przepływami w sieci WN bilansowanie mocy i energii oraz zarządzanie generacją w sieci WN i SN, planowanie pracy sieci WN, wyrażanie zgody na wyłączenia w sieci WN dla przeprowadzenia prac, z wyłączeniem obowiązków koordynującego w rozumieniu przepisów BHP. 57

58 RDM zostaną wyposażone w nowoczesne systemy teleinformatyczne co pozwoli na podniesienie efektywności systemu zarządzania ruchem Pakiet DMS (Distribution Management System) wspomagający prowadzenie ruchu sieci średnich napięć pozwoli na m.in.: - Bieżącą analizę zagrożeń systemu wykorzystując prognozy rozpływów sieci - Nowy sposób regulacji napięcia - Zmniejszenie strat sieciowych poprzez optymalizację punktów podziału sieci Równolegle realizowany będzie plan działań związanych z automatyzacją i wzrostem obserwowalności sieci SN. 58

59 Przyjęta metodyka pozwala na wyrażenie wielkości każdego z RDR w postaci zastępczej długości linii SN 59

60 Wskaźnik znormalizowanego majątku sieciowego pokazuje dysproporcje pomiędzy poszczególnymi Dyspozycjami Ruchu RDR Bydgoszcz RDR Inowrocław RDR Chojnice RDR Nakło RDR Mogilno RDR Świecie RDR Gorzów RDR Międzychód RDR Dębno RDR Choszczno RDR Sulęcin RDR Szczecin RDR Goleniów RDR Gryfice RDR Międzyzdroje RDR Stargard RDR Zielona Góra RDR Żary RDR Wolsztyn RDR Świebodzin RDR Nowa Sól RDR Krosno RDR Poznań RDR Szamotuły RDR Chodzież RDR Września RDR Leszno RDR Leszno 2 RDR Gniezno RDR Piła RDR Wałcz RDR Opalenica Znormalizowany majątek sieciowy przypadający na poszczególne RDR 60

61 Zarządzanie ruchem w ENEA Operator w nowej strukturze obejmuje CDM + 5 ODS + RDM Centralna Dyspozycja Mocy ODS Bydgoszcz RDM Bydgoszcz RDM Inowrocław ODS Gorzów RDM Gorzów ODS Szczecin RDM Szczecin RDM Stargard ODS Zielona Góra RDM Zielona Góra ODS Poznań RDM Poznań RDM Piła RDM Opalenica RDM Września RDM Leszno 6

62 Proponowany podział zarządzania ruchem na sieci SN i nn zmniejsza dysproporcje pomiędzy poszczególnymi Dyspozycjami RDM Bydgoszcz RDM Inowrocław RDM Gorzów RDM Szczecin RDM Stargard RDM Zielona Góra RDM Poznań RDM Piła RDM Opalenica RDM Września RDM Leszno , , , , , ,0 0,0 Znormalizowany majątek sieciowy przypadający na poszczególne RDM Znormalizowany majątek sieciowy 204 r. 62

63 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu Lp. Wyszczególnienie Prezentacja w ramach konsultacji harmonogramu budowania kompetencji CDM, ODS oraz koncentracji obszarów prowadzenia ruchu sieci SN do RDM 2 Proces rekrutacji do CDM 3 Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia pracowników CDM Dyspozytor ZDM -> Dyspozytor CDM inne ZDM 4 Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników CDM Dyspozytor RDR -> Dyspozytor CDM poznanie sieci WN inne ZDM wprowadzenie Spoza służb ruchu -> Dyspozytor CDM poznanie sieci WN inne ZDM 5 Proces dostosowania dokumentów organizacyjnych i procedur 6 Przejecie prowadzenia ruchu przez CDM dla obszaru według nowych dokumentów i procedur 7 Przejecie prowadzenia ruchu przez CDM dla 2 obszaru według nowych dokumentów i procedur 8 Przejecie prowadzenia ruchu przez CDM dla 3 obszaru według nowych dokumentów i procedur 9 Przejecie prowadzenia ruchu przez CDM dla 4 obszaru według nowych dokumentów i procedur 0 Przejecie prowadzenia ruchu przez CDM dla 5 obszaru według nowych dokumentów i procedur Proces rekrutacji do ODS -5 2 Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia pracowników ODS 3 Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników ODS Dyspozytor ZDM -> Dyspozytor ODS Dyspozytor RDR -> Dyspozytor ODS Spoza służb ruchu -> Dyspozytor ODS stanowiskowe wprowadzenie stanowiskowe wprowadzenie 4 Proces dostosowania dokumentów organizacyjnych i procedur 5 Zmiana operatywnego kierownictwa w ODS według nowych dokumentów i procedur 6 Zmiana operatywnego kierownictwa w ODS 2 według nowych dokumentów i procedur 7 Zmiana operatywnego kierownictwa w ODS 3 według nowych dokumentów i procedur 8 Zmiana operatywnego kierownictwa w ODS 4 według nowych dokumentów i procedur 9 Zmiana operatywnego kierownictwa w ODS 5 według nowych dokumentów i procedur 63

64 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu OD POZNAŃ RDR Września Nabór wewnętrzny do połączonych RDR Września i RDR Gniezno Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Września Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 2 obszary sieci Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej Połączenie RDR Września i RDR Gniezno RDR Poznań Nabór wewnętrzny do RDR Poznań Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Poznań Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM Spoza służb ruchu -> Dyspozytor RDR obszar sieci 64

65 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu OD POZNAŃ RDR LESZNO Rekrutacja lub nabór wewnętrzny do połączonych RDR Leszno i RDR Kościan Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Leszno Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 2 obszary sieci Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej Połączenie RDR Leszno i RDR Kościan RDR OPALENICA Rekrutacja lub nabór wewnętrzny do połączonych RDR Opalenica i RDR Szamotuły Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Opalenica Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 2 obszary sieci Dostosowanie dokumentów organizacyjnych Połączenie RDR Opalenica i RDR Szamotuły 65

66 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu OD POZNAŃ RDR PIŁA Rekrutacja lub nabór wewnętrzny RDR Piła, RDR Wałcz i RDR Chodzież Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Piła Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 3 obszary sieci Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej Połączenie RDR Piła, RDR Wałcz i RDR Chodzież 66

67 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu OD BYDGOSZCZ RDR INOWROCŁAW Rekrutacja lub nabór wewnętrzny do połączonych RDR Inowrocław i RDR Mogilno i RDR Nakło Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Inowrocław Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 3 obszary sieci Dostosowanie dokumentów organizacyjnych Połączenie RDR Inowrocław, RDR Mogilno i RDR Nakło RDR BYDGOSZCZ Rekrutacja lub nabór wewnętrzny do połączonych RDR Bydgoszcz, RDR Chojnice, RDR Świecie i /3 RDR Nakło Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Bydgoszcz Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 3 i /3 obszaru sieci Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej Połączenie RDR Bydgoszcz, RDR Świecie, RDR Chojnice i /3 RDR Nakło 67

68 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu OD SZCZECIN RDR STARGARD Rekrutacja lub nabór wewnętrzny do połączonych RDR Stargard, RDR Gryfice, RDR Międzyzdroje, RDR Goleniów Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDM Stargard Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 4 obszary sieci Dostosowanie dokumentów organizacyjnych Połączenie RDR Stargard, RDR Gryfice, RDR Międzyzdroje i RDR Goleniów RDR SZCZECIN Rekrutacja lub nabór wewnętrzny RDR Szczecin i 2/3 RDR Stargard Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Szczecin Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM i 2/3 obszaru sieci Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej Połączenie RDR Szczecin i 2/3 RDR Stargard 68

69 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu OD ZIELONA GÓRA Nabór wewnętrzny do połączonych RDR Nowa Sól i RDR Wolsztyn Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Nowa Sól Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 2 obszary sieci Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej Połączenie RDR Nowa Sól i RDR Wolsztyn RDR ZIELONA GÓRA Rekrutacja lub nabór wewnętrzny RDR Zielona Góra, RDR Świebodzin, RDR Krosno Odrzańskie, RDR Żary, RDR Nowa Sól i RDR Wolsztyn Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień Dyspozytor RDR -> Dyspozytor 5 obszarów pracowników RDR Z. Góra RDM sieci Rezerwa Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej Połączenie RDR Zielona Góra, RDR Świebodzin, RDR Krosno Odrzańskie, RDR Żary, RDR Nowa Sól i RDR Wolsztyn 69

70 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu OD GORZÓW RDR GORZÓW Rekrutacja lub nabór wewnętrzny RDR Gorzów, RDR Dębno, RDR Choszczno, RDR Międzychód i RDR Sulęcin Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień Dyspozytor RDR -> Dyspozytor pracowników RDR Gorzów RDM Rezerwa Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej 5 obszarów sieci Połączenie RDR Gorzów, RDR Dębno, RDR Choszczno, RDR Międzychód i RDR Sulęcin 70

71 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu Zmiana operatywnego kierownictwa w RDM -3 według nowych dokumentów i procedur Zmiana operatywnego kierownictwa w RDM 4-5 według nowych dokumentów i procedur Zmiana operatywnego kierownictwa w RDM 6-7 według nowych dokumentów i procedur Zmiana operatywnego kierownictwa w RDM 8-9 według nowych dokumentów i procedur Zmiana operatywnego kierownictwa w RDM 0- według nowych dokumentów i procedur 7

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PKP CARGO S.A. CZĘŚĆ PIERWSZA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PKP CARGO S.A. CZĘŚĆ PIERWSZA. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr. Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PKP CARGO S.A. CZĘŚĆ PIERWSZA Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin Organizacyjny PKP CARGO S.A., zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

poszerzamy horyzonty...

poszerzamy horyzonty... poszerzamy horyzonty... raport roczny 2006/2007 Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spis treści Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Polskie Sieci Elektroenergetyczne

RAPORT ROCZNY Polskie Sieci Elektroenergetyczne RAPORT ROCZNY 2009 ENERGIA, KTÓRA POCHODZI Z PASJI TWORZENIA RAPORT ROCZNY 2009 KIM JESTEŚMY PSE Operator S.A. jest operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Powstał zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 12 marca 2015 roku

Gdańsk, 12 marca 2015 roku Gdańsk, 12 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ENERGA ZA LATA 2012-2014... 3 2. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 2.1. Rola Spółki ENERGA SA w Grupie... 5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

poszerzamy horyzonty... profil firmy

poszerzamy horyzonty... profil firmy poszerzamy horyzonty... profil firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. profil firmy Spis treści Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. profil firmy Profil działalności 5 Współpraca

Bardziej szczegółowo

RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV

RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Karta osób zapoznanych z Instrukcją Podpisem

Bardziej szczegółowo

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów

Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów 1 Potrafimy dostrzec potrzebę zmian. I zmieniamy się. Jeśli trzeba porzucamy ustalone schematy i wyznaczamy nowe reguły, żeby zacząć na nowo.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 1 / 24 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 215/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 15.11.2013 roku Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Imię i nazwisko Podpis

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 1 Spis treści raportu Kalendarium 2013 O raporcie Indeks treści GRI Oświadczenie Global Compact Interesariusze Mapa interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2009. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo