Projekt zharmonizowanych zmian organizacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt zharmonizowanych zmian organizacyjnych"

Transkrypt

1 Projekt zharmonizowanych zmian organizacyjnych

2 2

3 3

4 Cele strategiczne Grupy ENEA w ramach celów głównych, w których realizacji uczestniczy ENEA Operator Perspektywa finansów Perspektywa klienta Wzrost wartości dla akcjonariuszy Zbudowanie długotrwałych relacji z klientem Skuteczne ofertowanie produktów / usług oraz obsługi dostosowanych do oczekiwań klientów Perspektywa procesów wewnętrznych Wzrost w rentownych obszarach Budowa konkurencyjnego portfela wytwórczego Alokacja środków w dystrybucji wspierająca optymalne wykorzystanie zasobów Wzrost masy marży ze sprzedaży produktów Poprawa efektywności Sprawna obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego Optymalizacja kosztów Koncentracja na działalności podstawowej Eliminacja białych plam w zarządzaniu Grupą Perspektywa kapitału intelektualnego Integracja Grupy Optymalne wykorzystanie potencjału organizacji Budowa kultury organizacyjnej skoncentrowanej na potrzebach klienta wewnętrznego i zewnętrznego oraz rozbudowa niezbędnych kompetencji Zarządzanie i wynagradzanie przez cele 4

5 Wyzwania, przed którymi stoi ENEA Operator wynikają z uwarunkowań wewnętrznych i oczekiwań GK ENEA 5

6 Sprawnie działające przedsiębiorstwo zapewniające Klientom bezpieczeństwo, jakość i niezawodność świadczonych usług dystrybucji energii elektrycznej przy zachowaniu efektywności kosztowej 6

7 Projektowane zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania stojące przed ENEA Operator Konieczne jest podniesienie jakości naszych usług świadczonych na rzecz Klientów Niezbędne jest przygotowanie naszej Firmy do planowanych wymagań prawnych i regulacyjnych Konieczne jest poprawienie efektywności funkcjonowania naszej Firmy 7

8 Konieczne jest podniesienie jakości naszych usług świadczonych na rzecz Klientów Rosną wymagania klientów w zakresie jakości i niezawodności dostaw Musimy zwiększyć sprawność i szybkość reagowania służb technicznych na potrzeby Klienta Jest silna presja rynku na niepodnoszenie cen energii i usług dystrybucji 8

9 Niezbędne jest przygotowanie naszej Firmy do planowanych wymagań prawnych i regulacyjnych Musimy poprawiać wskaźniki niezawodności Musimy skracać czas przyłączania Klientów Musimy robić więcej za mniej 9

10 Konieczne jest poprawienie efektywności funkcjonowania naszej Firmy poprzez Poprawienie efektywności zarządzania operacyjnego, usprawnienie przebieg procesów Wyeliminowanie istniejącego obecnie zróżnicowania organizacyjnego harmonizacja i ujednolicenie Zapewnienie jednoznacznego i jednolitego podziału kompetencji zarówno wertykalnie jak i horyzontalnie Zwiększenie efektywności pozyskiwania danych pomiarowych 0

11 Projekt zharmonizowanych zmian organizacyjnych jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania stojące przed ENEA Operator

12 Najważniejsze aspekty zmian w projekcie harmonizacja struktur Oddziałów Dystrybucji standaryzacja Posterunków Energetycznych przebudowa obszaru pomiarów reorganizacja służb ruchu 2

13 Projekt kompleksowo obejmuje kluczowe obszary działalności Spółki Ujednolicenie struktur i zadań w ramach Oddziałów i Rejonów Dystrybucji Zmiana podziału na drugim szczeblu zarządzania Oddziału i Rejonu Dystrybucji Podporządkowanie ruchu bezpośrednio pod Dyrektora OD Lokalizacja w OD zadań w zakresie informacji pomiarowej, realizowanych obecnie przez różne komórki z OD i Departamentu DK Wzmocnienie i standaryzacja Posterunków Energetycznych Doprecyzowanie w sposób jednoznaczny podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi szczeblami (Dyrekcja Spółki, Dyrekcja OD, RD, PE) Utworzenie jednostki sztabowej zarządzającej informacją pomiarową Modyfikacja struktury wewnętrznej Departamentu DT 3

14 Działalność podstawowa Spółki oparta będzie funkcjonalnie o strukturę macierzową Rozwój i Inwestycje Majątek sieciowy Ruch sieci Informacja pomiarowa Dyrekcja Spółki Departament Planowania i Rozwoju Departament Zarządzania Majątkiem Sieciowym Departament Zarządzania Ruchem Departament Zarządzania Informacją Pomiarową ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (-5) Dyrekcja OD Zakład Rozwoju i Inwestycji Zakład Majątku Sieciowego Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy Wydział Układów Pomiarowych REJON DYSTRYBUCJI (..N) Rejon Dystrybucji Dział Rozwoju i Inwestycji Dział Majątku Sieciowego Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu 4

15 Projektowany ramowy schemat przedsiębiorstwa wspiera strukturę macierzową oraz uwzględnia uwarunkowania GK ENEA ZARZĄD Departament Zarządzania Majątkiem Sieciowym (DI) Departament Zarządzania Ruchem (DZ)* Departament Zarządzania Informacją Pomiarową (DN) Departament Teleinformatyki (DT) Biuro Komunikacji (BK) Przeniesienie zadań w zakresie obsługi prawnej do CUW wynik projektu CUW WOP w GK ENEA Biuro Obsługi Organów Spółki (BZ)* Departament Planowania i Rozwoju (DR)* Departament Usług Operatorskich i Taryf (DO)* Departament Sprzedaży Usług Dystrybucji (DK) Biuro Nieruchomości Niesieciowych i Transportu (BN) Przeniesienie zadań w zakresie HR do CUW wynik projektu CUW HR w GK ENEA Biuro Organizacyjne i Compliance (BJ)* Biuro Zamówień i Zakupów (BL)* Biuro Strategii i Zarządzania Projektami (BS)* Biuro Ochrony Pracy (BH)* Biuro Controllingu (BE)* Biuro Zarządzania Ryzykiem (BY)* Biuro Public Relations i Promocji (BR)* Biuro Ochrony Informacji (BO) Audytorzy wewnętrzni (BA)* Oddziały Dystrybucji (OD 5) z Rejonami Dystrybucji * brak zmiany struktury 5

16 Departament DT zmienia strukturę wewnętrzną Obecna struktura Departamentu DT Projektowana struktura Departamentu DT Departament Teleinformatyki (DT) Biuro Rozwoju IT (TR) Departament Teleinformatyki (DT) Biuro Rozwoju Teleinformatyki (TR) Biuro Architektury IT (TA) Biuro Eksploatacji Teleinformatyki (TE) Biuro Bezpieczeństwa IT (TB) Zadania w zakresie danych osobowych Biuro Ochrony Informacji (BO) ramowe zadania projektowanego Departamentu Teleinformatyki Biuro Rozwoju Teleinformatyki:. Strategia i Planowanie w zakresie IT 2. Strategiczne i operacyjne zarządzanie zmianą w systemach IT 3. Architektura rozwiązań dziedzinowych i integracja systemów 4. Koordynowanie projektów IT (zakres, architektura, harmonogramy) oraz udział w projektach biznesowych 5. Szkolenia Użytkowników w zakresie IT Biuro Eksploatacji Teleinformatyki:. Realizacja i monitoring planu inwestycyjnego i kosztowego w zakresie IT 2. Rozwój sieci teletransmisyjnej Spółki w tym udział w projektach biznesowych 3. Zawieranie i nadzór nad umowami rozwojowymi i serwisowymi dla aplikacji OSD oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Rozliczanie usług z CUW IT oraz zewnętrznych 4. Zarządzanie licencjami na poziomie Spółki oraz definiowanie i nadzór nad realizacją procedur i regulacji z zakresu IT (w ramach zasad obowiązujących w Grupie) 5. Definiowanie i nadzór na realizacją zasad eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej Spółki oraz definiowanie zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zawieranie i nadzór nad realizacją umów w tym zakresie 6

17 Proponowana struktura OD usprawnia prowadzenie działalności podstawowej ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZMS) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Wydział Układów Pomiarowych (ZUP) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Utrzymania Sieci (SU) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n)* Wydział Organizacyjny (OZ) Wydział Inwestycji (RI) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (SZ) *na dzień wdrożenia projektowanej struktury liczba i lokalizacja RDR bez zmian Samodzielne stanowiska (OS) Wydział Nieruchomości Sieciowych (SN) Wydział Administracji i Logistyki (OA) REJON DYSTRYBUCJI (RD..n)** ** liczba i lokalizacja RD bez zmian Przeniesienie zadań w zakresie HR do CUW wynik projektu CUW HR w GK ENEA DZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI (ZR) DZIAŁ MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZM) Sekcja Utrzymania (MU) Sekcja Administracji i Logistyki (ZA) Posterunki Energetyczne PE (..n) 7

18 Projekt ujednolica organizację wsparcia w OD ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZMS) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Zakres przejścia z obecnej struktury Wydział Pomiarów (ZUP) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) Wydział Utrzymania Sieci (ME) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (MZ) Wydział Nieruchomości Sieciowych (MN) Wydział Organizacji i Zarządzania (OZ) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) Doradcy i Specjaliści (OR) Zespół Zarządzania Informacją/ Informacji Zewnętrznej (OI) Zespół Kontroli Wewnętrznej (OK) Wydział Organizacyjny (OZ):. Obsługa organizacyjna (w tym wnioski OD do organów Spółki, sekretariat itp.) 2. Obsługa pełnomocnictw lokalnych (lokalny moduł centralnego systemu do zarządzania pełnomocnictw) 3. Obsługa spraw zw. z lokalnymi kontrolami instytucji zewnętrznych 4. Sprawy zw. ze skargami dotyczącymi OD, sprawozdawczość Wydział Organizacyjny (OZ) Samodzielne stanowiska (OS) Wydział Administracji i Logistyki (OA) Samodzielne stanowiska (OS):. Lokalna kontrola wewnętrzna 2. Lokalne rzecznictwo prasowe i PR 3. Lokalne sprawy zw. z obronnością i ochroną obiektów 4. Lokalne kwestie zw. z ochroną informacji i danych osobowych 5. Doradztwo dla OD 8

19 Projekt upraszcza strukturę OD w zakresie administracji i logistyki ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) Wydział Utrzymania Sieci (ME) ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) Wydział Administracji i Logistyki (OA):. Administrowanie obiektami budowlanymi, z wyłączeniem obiektów infrastruktury sieciowej i ZAKŁAD MAJĄTKU Wydział Zakładowej Wydział Pomiarów realizacja zadań SIECIOWEGO inwestycyjnych w ww. zakresie. Dyspozycji Mocy (ZU) 2. Prowadzenie spraw (ZZM) związanych z zapewnieniem ochrony (ZDM) obiektów i utrzymaniem czystości. 3. Zapewnienie wyposażenia pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalno-bytowego. 4. Zapewnienie pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów, środków czystości i higieny osobistej oraz odzieży roboczej i ochronnej zgodnie z ZUZP. Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) 5. Prowadzenie kancelarii ogólnej, biura podawczego i archiwum. 6. Zakupy materiałów i środków trwałych niskocennych, monitorowanie realizacji umów zakupowych. Wydział Zabezpieczeń 7. Prowadzenie gospodarki magazynowej. i Telemechaniki (MZ) 8. Prowadzenie spraw związanych z utylizacją odpadów oraz przechowywaniem i sprzedażą surowców wtórnych. Wydział Nieruchomości 9. Zadania w zakresie transportu Sieciowych przewozy, (MN) gospodarowanie paliwami, ubezpieczenia komunikacyjne. REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) Samodzielne stanowiska (OS) Wydział Administracji i Logistyki (OA) Zakres przejścia z obecnej struktury Wydział Administracyjny (PA) Wydział Transportu (WA) Wydział Zaopatrzenia (WZ) 9

20 Projekt upraszcza strukturę RD w zakresie administracji i logistyki REJON DYSTRYBUCJI (RD..n) DZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI (ZR) DZIAŁ MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZM) Sekcja Utrzymania (MU) Sekcja Administracji i Logistyki (ZA) Zakres przejścia z obecnej struktury Sekcja Administracyjna (DA) Sekcja Transportu i Zaopatrzenia (WT) Sekcja Administracji i Logistyki (ZA):. Administrowanie obiektami budowlanymi, z wyłączeniem obiektów infrastruktury sieciowej i realizacja zadań inwestycyjnych w ww. zakresie. Posterunki Energetyczne PE(..n) 2. Prowadzenie archiwum, obsługa sekretariatu i korespondencji. 3. Prowadzenie gospodarki materiałowej i magazynowej. 4. Prowadzenie spraw socjalno-bytowych. 5. Prowadzenie gospodarki transportowo-sprzętowej. 6. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami na terenie Rejonu Dystrybucji. 20

21 Departament DR modyfikuje zakres zadań Departament Planowania i Rozwoju (DR) Biuro Planowania Rozwoju Sieci (RZ) Biuro Przyłączeń (RP) Struktura bez zmian Modyfikacja w zadaniach przypisanie do Departamentu zadania dotyczącego wydawania warunków przyłączenia oraz zawierania umów o przyłączenie dla odbiorców zakwalifikowanych do III grupy przyłączeniowej dla przyłączenia których wymagana jest rozbudowa sieci WN oraz wytwórców zakwalifikowanych do III grupy przyłączeniowej 2

22 Zakład Rozwoju i Inwestycji umożliwi spójne i kompleksowe zarządzanie inwestycjami ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZZM) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Zakres przejścia z obecnej struktury Wydział Układów Pomiarowych (ZU) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) Wydział Zespół Utrzymania Rozwoju Sieci (RR) wybrane (ME) zagadnienia dot. wydawania warunków przyłączenia z Sekcji Rozwoju Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (MZ) Wydział Nieruchomości Sieciowych (MN) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) Zespół Inwestycji (RI) Wydział Realizacji Inwestycji (WR) Wydział Organizacyjny (OZ) Samodzielne stanowiska (OS) Wydział Administracji i Logistyki (OA) 22

23 Zakład Rozwoju i Inwestycji umożliwi spójne i kompleksowe zarządzanie inwestycjami ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZMS) ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI Zakład Rozwoju i Inwestycji (OD -5) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci. Udział w opracowaniu koncepcji rozwoju sieci, planu rozwoju i planu inwestycyjnego. 2. Realizacja polityki przyłączania do sieci, zgodnie ze standardami stosowanych urządzeń i Wydział Utrzymania Sieci (ME) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Wydział Układów Pomiarowych (ZU) rozwiązań technicznych. 3. Wydawanie warunków przyłączenia, zawieranie umów o przyłączenie oraz zapewnień dostawy energii elektrycznej dla: odbiorców zakwalifikowanych do III grupy przyłączeniowej, dla przyłączenia których nie jest wymagana rozbudowa sieci WN oraz do IV, V i VI grupy przyłączeniowej,dla REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) przyłączenia których Sekcja jest wymagana Rejonowej rozbudowa sieci SN Dyspozycji Ruchu wytwórców zakwalifikowanych (RDR -n) do IV, V i VI grupy przyłączeniowej. 4. Współpraca z gminami w przygotowywaniu regionalnych planów zaopatrzenia w energię Wydział elektryczną Zabezpieczeń oraz opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, i Telemechaniki (MZ) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. Wydział Inwestycji Wydział Nieruchomości. Sieciowych Przygotowywanie (MN) i realizacja zadań inwestycyjnych (z wyłączeniem inwestycji odtworzeniowych) w zakresie sieci WN i SN. 2. Udział w negocjacjach związanych z ustanowieniem służebności, pozyskiwaniem zgód właścicieli gruntów oraz przygotowywanie materiałów do wykupów gruntów dla prowadzonych inwestycji. 3. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie sieci WN, SN i nn. 4. Współpraca z organami administracji państwowej, jednostkami samorządowymi, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane. 5. Monitorowanie i rozliczanie kosztów prowadzonych inwestycji. Samodzielne stanowiska (OR) Wydział Administracji i Logistyki (OA) 23

24 Dział Rozwoju i Inwestycji nadaje właściwą rangę temu obszarowi w RD REJON DYSTRYBUCJI (RD..n) DZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI (ZR) Sekcja Rozwoju (ZR) Dział Rozwoju i Inwestycji DZIAŁ MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZM) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n). Udział w opracowaniu koncepcji rozwoju sieci, planu rozwoju i planu inwestycyjnego. 2. Realizacja polityki przyłączania do sieci, zgodnie ze standardami stosowanych urządzeń Sekcja i rozwiązań technicznych. Administracji i Logistyki (ZA) 3. Wydawanie warunków przyłączenia, zawieranie umów o przyłączenie oraz zapewnień dostawy energii elektrycznej dla odbiorców zakwalifikowanych do IV, V i VI grupy Sekcja Utrzymania przyłączeniowej, (MU) dla przyłączenia których nie jest wymagana rozbudowa sieci SN. 4. Przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych (z wyłączeniem inwestycji Posterunki odtworzeniowych) w zakresie sieci nn. 5. Energetyczne Monitorowanie PE (..n) i rozliczanie kosztów prowadzonych inwestycji. Zakres przejścia z obecnej struktury 24

25 Zakład Majątku Sieciowego koncentruje pełną odpowiedzialność za majątek sieciowy OD ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZMS) Wydział Utrzymania Sieci (SU) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (SZ) Wydział Nieruchomości Sieciowych (SN) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) Wydział Układów Pomiarowych (ZU) Zakres przejścia z obecnej struktury Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (DM) Wydział Eksploatacji Sieci (WE) Dział Zarządzania Siecią Wysokich Napięć (RW) Dział Wspomagania Dystrybucji- bez Sekcji Automatyki i Zabezpieczeń (RW) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (WT) Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (DM) Sekcja Automatyki i Zabezpieczeń (RW) Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WG) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) Samodzielne stanowiska (OR) Wydział Administracji i Logistyki (OA) 25

26 Zakład Majątku Sieciowego koncentruje pełną odpowiedzialność za majątek sieciowy OD ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZMS) Wydział Utrzymania Sieci (SU) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (SZ) Wydział Nieruchomości Sieciowych (SN) Zakład Majątku Sieciowego Wydział Utrzymania Sieci. Ocena stanu technicznego, planowanie, zlecanie i nadzór nad eksploatacją urządzeń WN i sieci elektroenergetycznej WN. 2. Organizacja wykonywania zabiegów eksploatacyjnych oraz usuwanie skutków awarii sieci elektroenergetycznej WN. 3. Przygotowanie zbiorczego planu eksploatacji dla obszaru działania ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) Wydział Układów Pomiarowych (ZU) OD z uwzględnieniem EAZ, łączności i telemechaniki 4. Prowadzenie zbiorczej statystyki i analizy awaryjności sieci oraz aktualizowanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej. 5. Prowadzenie eksploatacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) 6. Wykonywanie pomiarów: uziemień, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej i odgromowej, sprzętu elektroizolacyjnego i narzędzi. 7. Prowadzenie gospodarki olejowej. 8. Wykonywanie odbiorów technicznych i przejmowanie obiektów Samodzielne stanowiska (OR) Wydział Administracji i Logistyki (OA) elektroenergetycznych na majątek na poziomie WN oraz współudział w prowadzeniu odbiorów technicznych i przyjmowaniu obiektów na majątek dla pozostałej infrastruktury sieciowej. 9. Opracowywanie wytycznych i opiniowanie dokumentacji projektowych na poziomie WN oraz określanie warunków przebudowy sieci związanej z usuwaniem kolizji na sieci WN. 0. Nadzór nad gospodarką transformatorami.. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku oraz roszczeniami osób trzecich 2. Udział w procesie przygotowania i realizacji planów inwestycyjnych i rozwoju, w tym przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych odtworzeniowych w zakresie sieci dystrybucyjnej WN i WN/SN 26

27 Zakład Majątku Sieciowego koncentruje pełną odpowiedzialność za majątek sieciowy OD ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZMS) Wydział Utrzymania Sieci (SU) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (SZ) Wydział Nieruchomości Sieciowych (SN) Zakład Majątku Sieciowego Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki. Ocena stanu technicznego, planowanie, zlecanie i nadzór nad eksploatacją układów EAZ, układów i urządzeń potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych, systemów telemechaniki i wspomagania dyspozytorskiego, systemów automatyki wewnątrzsieciowej oraz sieci i ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) Wydział Układów Pomiarowych (ZU) urządzeń telekomunikacyjnych, teletransmisyjnych radiokomunikacyjnych i łączności. 2. Organizacja i wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych w ww. zakresie oraz wykonywanie specjalistycznych pomiarów, prób i badań odbiorczych i eksploatacyjnych w zakresie jw. REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) 3. Prowadzenie prac w zakresie modernizacji układów EAZ, układów i urządzeń potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych, systemów automatyki wewnątrzsieciowej, systemów telemechaniki Samodzielne i stanowiska wspomagania dyspozytorskiego oraz sieci i urządzeń (OR) telekomunikacyjnych, teletransmisyjnych, radiokomunikacyjnych i łączności. Wydział Administracji i Logistyki (OA) 4. Aktualizowanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej eksploatowanych urządzeń. 5. Wykonywanie obliczeń i koordynowanie nastaw układów EAZ oraz opracowywanie wytycznych i opiniowanie dokumentacji projektowych 6. Administrowanie systemem wspomagania dyspozytorskiego. 7. Usuwanie skutków awarii i udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn awarii w zakresie działania układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Wydział Nieruchomości Sieciowych. Pozyskiwanie tytułów prawnych w zakresie nieruchomości sieciowych 2. Obsługa przedsądowych spraw roszczeniowych Prowadzenie ewidencji 27 w zakresie nieruchomości sieciowych

28 Dział Majątku Sieciowego koncentruje odpowiedzialność za majątek sieciowy w RD REJON DYSTRYBUCJI (RD..n) DZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI (ZR) DZIAŁ MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZM) Sekcja Utrzymania (MU) Sekcja Administracji i Logistyki (ZA) Zakres przejścia z obecnej struktury Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) ZAKŁAD SPRAW PRACOWNICZYCH (ZAP)* Sekcja Eksploatacji i Wykonawstwa (WE) Sekcja Majątku Sieciowego (ZM) Posterunki Energetyczne PE(..n) Wydział Utrzymania Sieci (ME) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (MZ) Wydział Nieruchomości (MN) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR n) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu Pogotowie (RDR) niektóre zadania z Sekcji Eksploatacji i Wykonawstwa (WE) 28

29 Dział Majątku Sieciowego koncentruje odpowiedzialność za majątek sieciowy w RD DZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI (ZR) REJON DYSTRYBUCJI (RD..n) DZIAŁ MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZM) Sekcja Utrzymania (MU) Posterunki Energetyczne PE (..n) Sekcja Administracji i Logistyki (ZA) Posterunek Energetyczny (PE-n). Operatywne kierowanie siecią nn i fragmentami sieci SN przekazanymi przez właściwe służby zarządzania ruchem 2. Wykonywanie czynności łączeniowych i związanych z organizacja bezpiecznej pracy na sieci elektroenergetycznej WN, SN i nn na polecenie odpowiednich służb zarządzania ruchem. 3. Lokalizacja uszkodzeń w sieci elektroenergetycznej WN, SN i nn. 4. Awaryjne oględziny linii i urządzeń WN, SN i nn. 5. Dokonywanie napraw linii napowietrznych nn i SN w zakresie wymiany osprzętu oraz naprawy zerwanych przewodów i wymiany przyłączy. 6. Oględziny linii napowietrznych WN, SN i nn, stacji WN/SN, SN/SN, SN/nn i złącz kablowych SN, złącz i szafek kablowych nn. 7. Pomiary napięć i obciążeń, rezystancji uziemień, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w sieci nn i SN. 8. Doraźne prace eksploatacyjne. 9. Realizacja odbiorów technicznych dla sieci nn. 0. Wykonywanie przyłączy na sieci nn.. Przygotowywanie danych do oceny stanu technicznego sieci SN i nn. 2. Współudział przy określaniu warunków przebudowy sieci związanej z kolizjami Sekcja Utrzymania. Planowanie, zlecanie, nadzór i kontrola realizacji prac eksploatacyjnych dla sieci nn, SN 2. Przygotowanie zbiorczego planu eksploatacji dla obszaru działania RD 3. Wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych, czynności REJON ruchowych oraz DYSTRYBUCJI usuwanie skutków awarii sieci elektroenergetycznej (RD.. n) dla sieci nn, SN oraz elementów sieci WN w zakresie przekazanych kompetencji. 4. Ocena stanu technicznego sieci i prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dla sieci nn i SN oraz przygotowywanie danych do oceny stanu technicznego sieci WN. 5. Prowadzenie statystyki i analizy awaryjności sieci nn i SN. 6. Realizacja odbiorów technicznych i przejmowanie obiektów elektroenergetycznych na majątek dla sieci nn, SN. 7. Współudział w realizacji odbiorów technicznych i przyjmowaniu obiektów na majątek dla sieci WN 8. Opracowywanie wytycznych i opiniowanie dokumentacji projektowych oraz określanie warunków przebudowy dla sieci nn i SN. 9. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku oraz roszczeniami osób trzecich 0. Prowadzenie obsługi ruchowej stacji elektroenergetycznych NN/WN i WN/SN. Udział w procesie przygotowania i realizacji planów inwestycyjnych i rozwoju, w tym przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych odtworzeniowych w zakresie sieci dystrybucyjnej SN i nn 29

30 Posterunki Energetyczne są kluczowym elementem prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ENEA Operator Sp. z o.o. Posterunki Energetycznie zapewniają utrzymanie wymaganej gotowości technicznej i organizacyjnej zespołów Pogotowia Energetycznego na wypadek zaistnienia awarii. Celem standaryzacji jest przygotowanie struktury Posterunków Energetycznych, ich liczby i lokalizacji, określenie szczegółowego zakresu zadań i odpowiedzialności, organizacji czasu pracy, wymaganych zasobów i sprzętu oraz uprawnień pracowników niezbędnych do wykonywania zadań Posterunku Energetycznego. 30

31 Standaryzacja Posterunków Energetycznych obejmuje zasoby i zakres działania Definicje Posterunku Energetycznego, brygad Pogotowia Energetycznego, eksploatacji. Role, zadania, odpowiedzialność Posterunku Energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem roli Pogotowia Energetycznego dla zabezpieczenia zadań związanych z prowadzeniem ruchu. Szczegółowe zakresy zadań Posterunku Energetycznego. Uprawnienia i upoważnienia pracowników Posterunku Energetycznego Zadania i odpowiedzialność Kierownika Posterunku Energetycznego zachowania ciągłości kompetencji, zasobów i wyposażenia Posterunku Energetycznego. Typy Posterunków Energetycznych (WIELKOMIEJSKIE, MIEJSKIE, TERENOWE). Zasoby i wyposażenie poszczególnych typów Posterunków Energetycznych. 3

32 Standaryzacja opisuje w szczegółowy sposób i ujednolica zadania Posterunków Energetycznych Związane z prowadzeniem ruchu Związane z usuwaniem awarii Planowe zabiegi eksploatacyjne i doraźne prace eksploatacyjne Związane z drobnymi modernizacjami Związane z techniczną obsługą odbiorców 32

33 Projektowane są cztery typy Posterunków Energetycznych I. Posterunek Energetyczny typu WIELKOMIEJSKIEGO II. Posterunek Energetyczny typu MIEJSKIEGO kategoria A III. Posterunek Energetyczny typu MIEJSKIEGO kategoria B IV. Posterunek Energetyczny typu TERENOWEGO 33

34 WPE = W StWN x L StWN + W StSN x L StSN + (l WN +l SN + l nn) + W odb. x L odb. Zakwalifikowanie Posterunku Energetycznego do danego typu następuje na podstawie referencyjnej wielkości majątku W PE stanowiącej sumę długości linii WN, SN i nn (z przyłączami) liczby stacji WN/SN i SN/nn liczby odbiorców przeliczonych na zastępczą długość linii średniego napięcia w km przy wykorzystaniu odpowiednich współczynników. Na potrzeby standaryzacji Posterunków Energetycznych wyróżniono 3 współczynniki: W StWN współczynnik przekształcający liczbę stacji WN/SN na długość linii SN, W StSN współczynnik przekształcający liczbę stacji SN/nn na długość linii SN, W odb współczynnik przekształcający liczbę odbiorców na długość linii SN. Powyższe dane pozwalają na wyrażenie wielkości każdego z Posterunków Energetycznych w postaci zastępczej długości linii SN korzystając z wzoru j. w. 34

35 Projektowany Posterunek Energetyczny typu WIELKOMIEJSKIEGO harmonogram pracy Pogotowia Energetycznego: praca cały tydzień w systemie 3 zmianowym, zatrudnienie: Kierownik Posterunku Energetycznego Mistrz ds. Posterunku Energetycznego (osoba zastępująca kierownika) Elektromonter Pogotowia Energetycznego 35 35

36 Projektowany Posterunek Energetyczny typu MIEJSKIEGO kat. A harmonogram pracy Pogotowia Energetycznego: praca cały tydzień w systemie 2 zmianowym, zmiana nocna dyżur domowy, zatrudnienie: Kierownik Posterunku Energetycznego Mistrz ds. Posterunku Energetycznego (osoba zastępująca kierownika) Elektromonter Pogotowia Energetycznego 5 36

37 Projektowany Posterunek Energetyczny typu MIEJSKIEGO kat. B harmonogram pracy Pogotowia Energetycznego: zatrudnienie: praca poniedziałek piątek w systemie 2 zmianowym zmiana nocna dyżur domowy praca w sobotę w systemie zmianowym pozostałe godziny i dni świąteczne dyżur domowy Kierownik Posterunku Energetycznego St. Elektromonter Pogotowia Energetycznego (osoba zastępująca kierownika) Elektromonter Pogotowia Energetycznego 37

38 Projektowany Posterunek Energetyczny typu TERENOWEGO harmonogram pracy Pogotowia Energetycznego: zatrudnienie: praca poniedziałek piątek w systemie 2 zmianowym zmiana nocna dyżur domowy praca w sobotę w systemie zmianowym pozostałe godziny i dni świąteczne dyżur domowy Kierownik Posterunku Energetycznego St. Elektromonter Pogotowia Energetycznego (osoba zastępująca kierownika) Elektromonter Pogotowia Energetycznego 7 38

39 Zaprojektowano liczbę i lokalizację Posterunków Energetycznych w poszczególnych Oddziałach Dystrybucji Typ PE OD Bydgoszcz OD Gorzów OD Szczecin OD Zielona. Góra OD Poznań WIELKOMIEJSKI MIEJSKI A MIEJSKI B TERENOWY

40 Zaprojektowano liczbę i lokalizację Posterunków Energetycznych w poszczególnych Oddziałach Dystrybucji Oddział Dystrybucji OD BYDGOSZCZ OD GORZÓW OD SZCZECIN OD ZIELONA GÓRA OD POZNAŃ* Bilans stanu obecnego Bilans po standaryzacji Liczba PE Liczba etatów Liczba PE Liczba etatów RAZEM *Planowany insourcing służb z Energobud (OWINN) w zakresie zadań związanych z zadaniami Posterunku Energetycznego 40

41 Zaprojektowano liczbę i lokalizację Posterunków Energetycznych w poszczególnych Oddziałach Dystrybucji PODSUMOWANIE 4

42 Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy koncentruje w jednym miejscu prowadzenie ruchu sieci zgodnie z hierarchiczną podległością służb ruchu ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZSM) Wydział Utrzymania Sieci (SU) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (SZ) Wydział Nieruchomości Sieciowych (SN) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) Zakładowa Dyspozycja Mocy. Prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej WN i WN/SN zgodnie z operatywnym kierownictwem 2. Lokalizacja i likwidacja zakłóceń i awarii w sieci dystrybucyjnej WN i WN/SN 3. Programowanie pracy sieci dystrybucyjnej WN i WN/SN Wydział Układów Pomiarowych (ZU) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) Samodzielne stanowiska (OR) Rejonowa Dyspozycja Ruchu. Prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej WN/SN, SN i nn zgodnie z operatywnym kierownictwem 2. Lokalizacja i likwidacja zakłóceń i awarii w sieci dystrybucyjnej WN/SN, SN i nn 3. Programowanie pracy sieci dystrybucyjnej SN/SN i SN/nn, SN i nn Wydział Administracji i Logistyki (OA) 42

43 Projektowany Departament Zarządzania Informacją Pomiarową jednoznacznie zdefiniuje odpowiedzialność za ten obszar Departament Zarządzania Informacją Pomiarową (DN) Zakres przejścia z obecnej struktury Biuro Operatora Pomiarów (NU) Biuro Zarządzania Układami Pomiarowymi (NP) niektóre czynności z Biura Usług Operatorskich (OT) z Departamentu DO Wydział Gospodarki Pomiarowej (PG) z Departamentu DK/ Zakład ZRP Biuro Systemów Pomiaru Energii (IE) z Departamentu DI Departament Zarządzania Informacją Pomiarową Biuro Operatora Pomiarów. Nadzór nad procesem pozyskiwania danych pomiarowych. 2. Przydzielanie standardowych profili odbiorcom korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD. 3. Zarządzanie danymi pomiarowymi w systemach. 4. Określanie harmonogramów pozyskiwania danych pomiarowych zlecanych bezpośrednio Oddziałom Dystrybucji. 5. Bilansowanie w zakresie różnicy bilansowej i strat technicznych na poziomie Spółki. 6. Prowadzenie akwizycji danych pomiarowych w procesie zdalnych odczytów. Biuro Zarządzania Układami Pomiarowymi. Kreowanie rozwiązań z zakresu systemów inteligentnego opomiarowania klasy AMI. 2. Kształtowanie i nadzór nad realizacją polityki w zakresie standaryzacji urządzeń i rozwiązań technicznych stosowanych w obszarze pomiaru energii elektrycznej. 3. Koordynacja i nadzór nad gospodarką układami pomiarowo-rozliczeniowymi w tym procesem legalizacji liczników. 4. Opracowywanie planów rozwoju w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych. 5. Prowadzenie procesu zakupów w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych 43

44 Konsekwencją reorganizacji obszaru pomiarów jest zmiana w Departamencie DK Obecna struktura Departamentu DK Projektowana struktura Departamentu DK Departament Sprzedaży Usług Dystrybucji (DK) Departament Sprzedaży Usług Dystrybucji (DK) Biuro Statystyki i Kontroli (KZ) Biuro Statystyki i Kontroli (KZ) Zakład Usług Dystrybucji (ZUD) Zakład Rozliczeń i Zarządzania Pomiarami (ZRP) Zakład Usług Dystrybucji (ZUD) Biuro Rozliczeń (KR) Wydział Obsługi Sprzedawców (US) Wydział Rozliczeń (PR) Wydział Gospodarki Pomiarowej (PG) Wydział Obsługi Sprzedawców (US) Wydział Zarządzania Obsługą Klienta Dystrybucyjnego (UK) Wydział Zarządzania Obsługą Klienta Dystrybucyjnego (UK) Wydziały Usług Dystrybucji (UD 5) Wydziały Pomiarów (PP 5) Wydziały Usług Dystrybucji (UD 5) komórki terenowe 44

45 Konsekwencją reorganizacji obszaru pomiarów jest zmiana w Departamencie DI Obecna struktura Departamentu DI Projektowana struktura Departamentu DI Departament Zarządzania Majątkiem Sieciowym (DI) Departament Zarządzania Majątkiem Sieciowym (DI) Biuro Majątku Sieciowego (IM) Biuro Nieruchomości Sieciowych (IN) Biuro Systemu Informacji o Sieci (IS) Biuro Majątku Sieciowego (IM) Biuro Nieruchomości Sieciowych (IN) Biuro Systemu Informacji o Sieci (IS) Biuro Systemu Pomiaru Energii (IE) 45

46 Projektowany Wydział Układów Pomiarowych jednoznacznie zdefiniuje odpowiedzialność za ten obszar w OD Zakres przejścia z obecnej struktury ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Urządzeń Pomiarowych (WP) Wydział Pomiarów (PP) z DK Zespół Usług Dystrybucyjnych (SD) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZZM) Wydział Utrzymania Sieci (ME) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) Sekcja Układów Pomiarowych (WU) pojedyncze czynności z Sekcji Majątku Sieciowego (ZM) pojedyncze czynności z Posterunków Energetycznych Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) Wydział Układów Pomiarowych (ZUP) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) Wydział Inwestycji (RI) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (SZ) Wydział Nieruchomości Sieciowych (SN) Samodzielne stanowiska (OS) Wydział Administracji i Logistyki (OA) 46

47 Projektowany Wydział Układów Pomiarowych jednoznacznie zdefiniuje odpowiedzialność za ten obszar w OD ZAKŁAD ROZWOJU I INWESTYCJI (ZIR) Wydział Układów Pomiarowych w zakresie zadań dyrekcyjnych. Nadzór nad gospodarką układami pomiarowo-rozliczeniowymi. Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci (RR) Wydział Inwestycji (RI) ZAKŁAD MAJĄTKU SIECIOWEGO (ZZM) Wydział Utrzymania Sieci (ME) Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki (MZ) Wydział Zakładowej Dyspozycji Mocy (ZDM) 2. Nadzór nad pozyskiwaniem danych pomiarowych. 3. Bilansowanie w zakresie różnicy bilansowej i strat technicznych na poziomie OD. 4. Potwierdzanie świadectw pochodzenia dla OZE i kogeneracji. 5. Realizacja zleceń OTS. ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI (OD -5) Sekcja Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR -n) 6. Instalowanie i prowadzenie prac eksploatacyjnych w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych zasilanych napięciem powyżej kv. w zakresie zadań terenowych. Gospodarka układami pomiarowo-rozliczeniowymi. Wydział Nieruchomości 2. Prowadzenie magazynów liczników. Sieciowych (MN) 3. Pozyskiwanie danych pomiarowych. 4. Instalowanie i prowadzenie prac eksploatacyjnych w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych zasilanych napięciem poniżej kv. 5. Realizacja zleceń OT. Wydział Układów Pomiarowych (ZUP) REJON DYSTRYBUCJI (RD.. n) Wydział Organizacyjny (OZ) Samodzielne stanowiska (OS) Wydział Administracji i Logistyki (OA) 47

48 Skutki społeczne zmian projektowanych do wdrożenia na dzień stycznia 205 Zachowanie płacy W żadnym przypadku nie będzie obniżenia wysokości stałych składników wynagrodzenia. Zmiana miejsca pracy Zmiana miejsca pracy obejmie 59 osób, w tym: 2 osobom odległość dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy zmniejsza się (z czego 4 osób zmienia miejsce pracy na miejscowość zamieszkania), 4 osobom odległość dojazdu nie zmienia się, 93 osobom odległość dojazdu zwiększy się nie więcej niż o 25 km. 48

49 Proponowane zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Przeniesienie stanowiska Koordynator ds. z kategorii 5 do 4 kategorii zaszeregowania w obowiązującym Taryfikatorze kwalifikacyjnym. Powyższe wynika z planowanego wzrostu rangi i zakresu odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach. 49

50 Projekt docelowej organizacji służb ruchu 50

51 Budujemy trójpoziomową strukturę Zarządzania Ruchem stopniowo, zachowując bezpieczeństwo i właściwą koordynację pracy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 5

52 Informacja o projekcie została przekazana w październiku 203 roku Zarząd ENEA Operator uchwałą nr 385/203 przyjął projekt trójpoziomowej struktury Systemu Zarządzania Ruchem w następującym układzie hierarchicznym: Centralna Dyspozycja Mocy (CDM) Oddziałowe Dyspozycje Stacji (ODS) Regionalne Dyspozycji Mocy (RDM) Informacja o projekcie została przekazana Stronie Społecznej pismem z dnia

53 CDM skoncentruje kompetencje w zakresie sieci 0kV Centralna Dyspozycja Mocy w strukturze zarządzania ruchem ENEA Operator spowoduje skupienie kompetencji w zakresie prowadzenia ruchu sieci 0kV oraz bilansowania, zarządzania i dysponowania mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci WN i SN w ENEA Operator Sp. z o.o. Centralna Dyspozycja Mocy pozwoli w jednym miejscu koordynować pracę sieci 0kV ENEA Operator z OSP oraz z innymi OSD. 53

54 CDM zostanie wyposażona w nowoczesne systemy teleinformatyczne co pozwoli na podniesienie efektywności systemu zarządzania ruchem Centralny system dyspozytorski SCADA wraz z systemem wspomagania pracy dyspozytorów EMS (Energy Management System) oraz modułem prognozowania dopuszczalnej obciążalności linii DOL, umożliwią bieżącą analizę zagrożeń powodowanych obecnością w systemie generacji wiatrowej. Wyniki prowadzonych analiz pozwolą na racjonalne podejmowanie decyzji polegających np. na zmianie układu połączeń sieci, na ograniczeniu generacji z odnawialnych źródeł w tym generacji wiatrowej lub też na całkowitym odłączeniu farmy. 54

55 CDM zostanie wyposażona w nowoczesne systemy teleinformatyczne co pozwoli na podniesienie efektywności systemu zarządzania ruchem Moduł DOL pozwoli osiągnąć lepszy współczynnik wykorzystania majątku, wpłynie na efektywne wykorzystywanie zdolności przesyłowych linii poprzez wykorzystanie dynamicznych rezerw ich obciążalności bez konieczności inwestycji w infrastrukturę sieciową Moduł DOL pozwoli na bardziej optymalne zarządzanie pracą sieci w warunkach wystąpienia zagrożeń spowodowanych awariami o dużej skali oddziaływania (black-out na znacznym obszarze). Możliwe będzie zoptymalizowanie działań ruchowych ukierunkowanych na obniżenie współczynnika strat technicznych związanych z przesyłami energii elektrycznej. 55

56 CDM skoncentruje kompetencje w zakresie sieci 0kV Bilansowanie, zarządzanie i dysponowanie mocą jednostek wytwórczych w jednym miejscu Zarządzanie przepływami energii na napięciu 0kV w sposób skoordynowany Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych SCADA/EMS/DOL Centralna Dyspozycja Mocy Poprawa bezpieczeństwa dla systemów SCADA wydzielona sieć TSR 56

57 Migracja kompetencji pozwoli RDM skoncentrować się na kierowaniu ruchem i zarządzaniu mocą w sieci SN i nn REGIONALNE DYSPOZYCJE MOCY prowadzenie ruchu sieci SN i nn, programowaniem pracy sieci SN i nn, pełnienie obowiązków koordynującego w sieci SN, nn w rozumieniu przepisów BHP. ODDZIAŁOWE DYSPOZYCJE STACJI prowadzenie ruchu sieci w zakresie stacji WN/SN programowanie pracy sieci w zakresie stacji WN/SN pełnienie obowiązków koordynującego w sieci WN oraz rozdzielniach SN w stacjach WN/SN w rozumieniu przepisów BHP. CENTRALNA DYSPOZYCJA MOCY sterowanie przepływami w sieci WN bilansowanie mocy i energii oraz zarządzanie generacją w sieci WN i SN, planowanie pracy sieci WN, wyrażanie zgody na wyłączenia w sieci WN dla przeprowadzenia prac, z wyłączeniem obowiązków koordynującego w rozumieniu przepisów BHP. 57

58 RDM zostaną wyposażone w nowoczesne systemy teleinformatyczne co pozwoli na podniesienie efektywności systemu zarządzania ruchem Pakiet DMS (Distribution Management System) wspomagający prowadzenie ruchu sieci średnich napięć pozwoli na m.in.: - Bieżącą analizę zagrożeń systemu wykorzystując prognozy rozpływów sieci - Nowy sposób regulacji napięcia - Zmniejszenie strat sieciowych poprzez optymalizację punktów podziału sieci Równolegle realizowany będzie plan działań związanych z automatyzacją i wzrostem obserwowalności sieci SN. 58

59 Przyjęta metodyka pozwala na wyrażenie wielkości każdego z RDR w postaci zastępczej długości linii SN 59

60 Wskaźnik znormalizowanego majątku sieciowego pokazuje dysproporcje pomiędzy poszczególnymi Dyspozycjami Ruchu RDR Bydgoszcz RDR Inowrocław RDR Chojnice RDR Nakło RDR Mogilno RDR Świecie RDR Gorzów RDR Międzychód RDR Dębno RDR Choszczno RDR Sulęcin RDR Szczecin RDR Goleniów RDR Gryfice RDR Międzyzdroje RDR Stargard RDR Zielona Góra RDR Żary RDR Wolsztyn RDR Świebodzin RDR Nowa Sól RDR Krosno RDR Poznań RDR Szamotuły RDR Chodzież RDR Września RDR Leszno RDR Leszno 2 RDR Gniezno RDR Piła RDR Wałcz RDR Opalenica Znormalizowany majątek sieciowy przypadający na poszczególne RDR 60

61 Zarządzanie ruchem w ENEA Operator w nowej strukturze obejmuje CDM + 5 ODS + RDM Centralna Dyspozycja Mocy ODS Bydgoszcz RDM Bydgoszcz RDM Inowrocław ODS Gorzów RDM Gorzów ODS Szczecin RDM Szczecin RDM Stargard ODS Zielona Góra RDM Zielona Góra ODS Poznań RDM Poznań RDM Piła RDM Opalenica RDM Września RDM Leszno 6

62 Proponowany podział zarządzania ruchem na sieci SN i nn zmniejsza dysproporcje pomiędzy poszczególnymi Dyspozycjami RDM Bydgoszcz RDM Inowrocław RDM Gorzów RDM Szczecin RDM Stargard RDM Zielona Góra RDM Poznań RDM Piła RDM Opalenica RDM Września RDM Leszno , , , , , ,0 0,0 Znormalizowany majątek sieciowy przypadający na poszczególne RDM Znormalizowany majątek sieciowy 204 r. 62

63 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu Lp. Wyszczególnienie Prezentacja w ramach konsultacji harmonogramu budowania kompetencji CDM, ODS oraz koncentracji obszarów prowadzenia ruchu sieci SN do RDM 2 Proces rekrutacji do CDM 3 Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia pracowników CDM Dyspozytor ZDM -> Dyspozytor CDM inne ZDM 4 Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników CDM Dyspozytor RDR -> Dyspozytor CDM poznanie sieci WN inne ZDM wprowadzenie Spoza służb ruchu -> Dyspozytor CDM poznanie sieci WN inne ZDM 5 Proces dostosowania dokumentów organizacyjnych i procedur 6 Przejecie prowadzenia ruchu przez CDM dla obszaru według nowych dokumentów i procedur 7 Przejecie prowadzenia ruchu przez CDM dla 2 obszaru według nowych dokumentów i procedur 8 Przejecie prowadzenia ruchu przez CDM dla 3 obszaru według nowych dokumentów i procedur 9 Przejecie prowadzenia ruchu przez CDM dla 4 obszaru według nowych dokumentów i procedur 0 Przejecie prowadzenia ruchu przez CDM dla 5 obszaru według nowych dokumentów i procedur Proces rekrutacji do ODS -5 2 Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia pracowników ODS 3 Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników ODS Dyspozytor ZDM -> Dyspozytor ODS Dyspozytor RDR -> Dyspozytor ODS Spoza służb ruchu -> Dyspozytor ODS stanowiskowe wprowadzenie stanowiskowe wprowadzenie 4 Proces dostosowania dokumentów organizacyjnych i procedur 5 Zmiana operatywnego kierownictwa w ODS według nowych dokumentów i procedur 6 Zmiana operatywnego kierownictwa w ODS 2 według nowych dokumentów i procedur 7 Zmiana operatywnego kierownictwa w ODS 3 według nowych dokumentów i procedur 8 Zmiana operatywnego kierownictwa w ODS 4 według nowych dokumentów i procedur 9 Zmiana operatywnego kierownictwa w ODS 5 według nowych dokumentów i procedur 63

64 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu OD POZNAŃ RDR Września Nabór wewnętrzny do połączonych RDR Września i RDR Gniezno Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Września Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 2 obszary sieci Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej Połączenie RDR Września i RDR Gniezno RDR Poznań Nabór wewnętrzny do RDR Poznań Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Poznań Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM Spoza służb ruchu -> Dyspozytor RDR obszar sieci 64

65 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu OD POZNAŃ RDR LESZNO Rekrutacja lub nabór wewnętrzny do połączonych RDR Leszno i RDR Kościan Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Leszno Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 2 obszary sieci Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej Połączenie RDR Leszno i RDR Kościan RDR OPALENICA Rekrutacja lub nabór wewnętrzny do połączonych RDR Opalenica i RDR Szamotuły Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Opalenica Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 2 obszary sieci Dostosowanie dokumentów organizacyjnych Połączenie RDR Opalenica i RDR Szamotuły 65

66 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu OD POZNAŃ RDR PIŁA Rekrutacja lub nabór wewnętrzny RDR Piła, RDR Wałcz i RDR Chodzież Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Piła Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 3 obszary sieci Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej Połączenie RDR Piła, RDR Wałcz i RDR Chodzież 66

67 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu OD BYDGOSZCZ RDR INOWROCŁAW Rekrutacja lub nabór wewnętrzny do połączonych RDR Inowrocław i RDR Mogilno i RDR Nakło Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Inowrocław Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 3 obszary sieci Dostosowanie dokumentów organizacyjnych Połączenie RDR Inowrocław, RDR Mogilno i RDR Nakło RDR BYDGOSZCZ Rekrutacja lub nabór wewnętrzny do połączonych RDR Bydgoszcz, RDR Chojnice, RDR Świecie i /3 RDR Nakło Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Bydgoszcz Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 3 i /3 obszaru sieci Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej Połączenie RDR Bydgoszcz, RDR Świecie, RDR Chojnice i /3 RDR Nakło 67

68 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu OD SZCZECIN RDR STARGARD Rekrutacja lub nabór wewnętrzny do połączonych RDR Stargard, RDR Gryfice, RDR Międzyzdroje, RDR Goleniów Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDM Stargard Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 4 obszary sieci Dostosowanie dokumentów organizacyjnych Połączenie RDR Stargard, RDR Gryfice, RDR Międzyzdroje i RDR Goleniów RDR SZCZECIN Rekrutacja lub nabór wewnętrzny RDR Szczecin i 2/3 RDR Stargard Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Szczecin Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM i 2/3 obszaru sieci Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej Połączenie RDR Szczecin i 2/3 RDR Stargard 68

69 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu OD ZIELONA GÓRA Nabór wewnętrzny do połączonych RDR Nowa Sól i RDR Wolsztyn Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień pracowników RDR Nowa Sól Dyspozytor RDR -> Dyspozytor RDM 2 obszary sieci Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej Połączenie RDR Nowa Sól i RDR Wolsztyn RDR ZIELONA GÓRA Rekrutacja lub nabór wewnętrzny RDR Zielona Góra, RDR Świebodzin, RDR Krosno Odrzańskie, RDR Żary, RDR Nowa Sól i RDR Wolsztyn Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień Dyspozytor RDR -> Dyspozytor 5 obszarów pracowników RDR Z. Góra RDM sieci Rezerwa Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej Połączenie RDR Zielona Góra, RDR Świebodzin, RDR Krosno Odrzańskie, RDR Żary, RDR Nowa Sól i RDR Wolsztyn 69

70 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu OD GORZÓW RDR GORZÓW Rekrutacja lub nabór wewnętrzny RDR Gorzów, RDR Dębno, RDR Choszczno, RDR Międzychód i RDR Sulęcin Przedstawienie skutków społecznych Przygotowanie zakresu, harmonogramu i planu szkolenia Budowanie kompetencji i uprawnień Dyspozytor RDR -> Dyspozytor pracowników RDR Gorzów RDM Rezerwa Dostosowanie dokumentów współpracy ruchowej 5 obszarów sieci Połączenie RDR Gorzów, RDR Dębno, RDR Choszczno, RDR Międzychód i RDR Sulęcin 70

71 Harmonogram reorganizacji obszaru ruchu Zmiana operatywnego kierownictwa w RDM -3 według nowych dokumentów i procedur Zmiana operatywnego kierownictwa w RDM 4-5 według nowych dokumentów i procedur Zmiana operatywnego kierownictwa w RDM 6-7 według nowych dokumentów i procedur Zmiana operatywnego kierownictwa w RDM 8-9 według nowych dokumentów i procedur Zmiana operatywnego kierownictwa w RDM 0- według nowych dokumentów i procedur 7

Cena za 100% akcji PLN 90 m (korekta o dług netto na dzień zamknięcia) Finansowanie: dług bankowy, środki własne Zgoda UOKiK

Cena za 100% akcji PLN 90 m (korekta o dług netto na dzień zamknięcia) Finansowanie: dług bankowy, środki własne Zgoda UOKiK 1 Wprowadzenie Aktualizacja strategii rozwoju GK Apator czerwiec listopad 2013 roku Weryfikacja inicjatyw rozwojowych m.in. rozpoczęcie rozmów z akcjonariuszami Elkomtech S.A. Podpisanie Przedwstępnej

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. Jachranka 19-20.09.2011 r.

Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. Jachranka 19-20.09.2011 r. Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Jachranka 19-20.09.2011 r. GENESIS czyli o co chodzi? OSD obowiązki cz.1 I przykazanie będziesz opracowywał bilanse mocy i energii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ PCC Rokita Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji

Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji Warsztaty Energetyczne - V edycja Produkty dedykowane dla Klientów poza Grupę TAURON w obszarze dystrybucji TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Zakres terytorialny działalności TDS: Czym się zajmujemy: Eksploatacją

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM Katedra Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII Dariusz Jeziorny, Daniel Nowak TAURON Dystrybucja S. A. Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk Politechnika

Bardziej szczegółowo

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK FORUM DYSTRYBUTORÓW W ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK NIKÓW W REGULACJI JAKOŚCIOWEJ ENERGETICSERGETICS LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 I.B. PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.7

Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2014 r. Celem sprawozdania G-10.7 jest badanie przepływów energii elektrycznej oraz obliczenie strat i współczynnika strat sieciowych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w zakresie wdrażania Smart Grid

Doświadczenia w zakresie wdrażania Smart Grid Doświadczenia w zakresie wdrażania Smart Grid Warszawa, 8 marca 2012 Agenda Projekt Smart Grid w Energa Operator Proces wdrożenia Systemu AMI w Energa Operator Dotychczasowe doświadczenia Z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o.

Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o. MECSp. z o.o. Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu Św. Sp. z o.o. w OSTROWCU ul. SIENKIEWICZA 91 Instrukcja Ruchu l Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 78/2005

Raport bieżący nr 78/2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 78/2005 Data sporządzenia: 2005-12-02 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego w zakresie dotyczącym zmiany

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Miesiąc energii gratis 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej Miesiąc energii gratis, zwanej dalej Sprzedaż premiowa jest ENEA S.A.

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej,

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej, D-1 Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach technicznych i innych kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie; obsługi, konserwacji, napraw montażu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny 6274036 Rotterdamska 9 D/220 Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem 6215593 Rotterdamska 9 D/204 Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A.

Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A. Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A. Biuro Strategii i Innowacji Warszawa, 28.10.2016 r. Innowacyjność w obszarze OSD E Nowy model regulacyjny 2016-2020 wraz z nową definicją zwrotu z zaangażowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych

Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych Wersja: 02 Data wydania: 01.10.2013 r. Informacje formalne: Opracowanie: Biuro Zarządzania Eksploatacją Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie:

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy projekt Smart Grid Inteligentny Półwysep. Sławomir Noske,

Pilotażowy projekt Smart Grid Inteligentny Półwysep. Sławomir Noske, Pilotażowy projekt Smart Grid Inteligentny Półwysep Sławomir Noske, slawomir.noske@energa.pl Projekty pilotażowe w procesie wdrażania ISE Opracowanie Wizji Wdrożenia Inteligentnej Sieci Energetycznej Wdrożenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1 Kraków, dn. 2014-02-10 Nr warunków: WP/005966/2014/O09R03 TD/. Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Wnioskodawca: Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Podejście ENERGA-Operator do nowych źródeł zmiennych. Serock, 28 maja 2014 r.

Podejście ENERGA-Operator do nowych źródeł zmiennych. Serock, 28 maja 2014 r. Podejście ENERGA-Operator do nowych źródeł zmiennych Historia przyłączania farm wiatrowych do sieci ENERGA-OPERATOR Pierwsze pojedyncze przyłączenia farm wiatrowych: koniec lat 90. XX w. Większa skala

Bardziej szczegółowo

Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A.

Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A. Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Działania realizowane w ramach wieloletniego planu optymalizacji Różnicy Bilansowej( 2012-2018). 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja strategii GK Apator na lata

Aktualizacja strategii GK Apator na lata I. Wyniki GK Apator za rok 2013 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 2012 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

ENERGA gotowa na Euro 2012

ENERGA gotowa na Euro 2012 ENERGA gotowa na Euro 2012 Gdańsk, czerwiec 2011 ENERGA-OPERATOR SA miejsce w Grupie ENERGA Gdańsk, czerwiec 2011 Grupa ENERGA Jeden z czterech polskich holdingów elektroenergetycznych (PGE, Tauron, Enea,

Bardziej szczegółowo

Działania podjęte przez ENEA Operator dla poprawy wskaźników regulacji jakościowej. Lublin, 15 listopada 2016

Działania podjęte przez ENEA Operator dla poprawy wskaźników regulacji jakościowej. Lublin, 15 listopada 2016 Działania podjęte przez ENEA Operator dla poprawy wskaźników regulacji jakościowej Lublin, 15 listopada 2016 Wskaźniki regulacji jakościowej dla ENEA Operator 2 Wskaźniki regulacji jakościowej dla ENEA

Bardziej szczegółowo

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH DOŚWIADCZENIA INNSOFT

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH DOŚWIADCZENIA INNSOFT Operator Informacji Pomiarowych pozycja na rynku (kluczowe problemy prawne i biznesowe) 26 marca 2013 r., Warszawa, Hotel Mercure Warszawa Centrum SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

( Nowa Energia nr 2-3/2013)

( Nowa Energia nr 2-3/2013) Gdybym miał godzinę na rozwiązanie problemu, od którego zależałoby moje życie, to 45 minut poświęciłbym na sformułowanie problemu, 10 minut na sprawdzenie, czy dobrze go sformułowałem i następnie 5 minut

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. OddziałWarszawa

PGE Dystrybucja S.A. OddziałWarszawa PGE Dystrybucja S.A. OddziałWarszawa Historia i teraźniejszość PGE DYSTRYBUCJA SA Oddział Warszawa Październik 2013 HISTORIA MAZOWIECKIEJ ENERGETYKI 1883-2013 - 1883 rok początki energetyki na Mazowszu.

Bardziej szczegółowo

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz RPO 2007-2013 mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Maja Czarniawska, Departament Programów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Małgorzata Górecka Wszytko Północno Zachodni Oddziału Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE

PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE Liczniki zdalnego odczytu Kalisz ENERGA Operator Czas trwania projektu: 2010 2012 Cel projektu: instalacja liczników zdalnego

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Egzemplarz nadzorowany nr: INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PRAC PLANOWYCH Zatwierdzam do użytku służbowego z dniem 28 października 2013 Jarosław Dzięgielewski

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć i definicji. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Słownik pojęć i definicji. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Słownik pojęć i definicji Załącznik nr 1 do Instrukcji nr I-1-RE 1 Oznaczenia skrótów ARNE EAZ IRiESD IRiESD-Bilansowanie IRiESP IRiESP - Bilansowanie JWCD JWCK KSE nn OSD OSD PGE Dystrybucja S.A. OSP

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W NISKOEMISYJNĄ ENERGETYKĘ NA TERENACH NIEZURBANIZOWANYCH I TERENACH WIEJSKICH BIEŻĄCE DZIAŁANIA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

INWESTYCJE W NISKOEMISYJNĄ ENERGETYKĘ NA TERENACH NIEZURBANIZOWANYCH I TERENACH WIEJSKICH BIEŻĄCE DZIAŁANIA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI INWESTYCJE W NISKOEMISYJNĄ ENERGETYKĘ NA TERENACH NIEZURBANIZOWANYCH I TERENACH WIEJSKICH BIEŻĄCE DZIAŁANIA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa 2013 PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY 2020 rok 3x20%

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU 2013.

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU 2013. Sprawozdanie z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv?

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv? Konstancin-Jeziorna, 2 listopada 2011 roku Odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych Pytanie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zasady prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem w ENEA Operator Sp. z o.o. Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI

Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI Autorzy: Robert Masiąg; Tomasz Piasecki- ENERGA-OPERATOR SA Budowa infrastruktury inteligentnego opomiarowania jest flagowym projektem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej FORUM DYSTRYBUTORÓW ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE LUBLIN, 15 LISTOPADA 2016 R., TARGI ENERGETICS Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej Sylwester Adamek Politechnika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY e-mail:mzenczak@ps.pl SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Elektrownie Stacje elektroenergetyczne Linie Odbiory Obszar

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Power 21 Sp. z o.o. obowiązująca odbiorców na obszarze miasta Raciborza od dnia 1 kwietnia 2015 roku zatwierdzona przez Zarząd Power 21 Sp. z o.o. uchwałą z dnia 25 marca

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd. PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd. PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU Sprawozdanie z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z ZałoŜeniami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator stabilny i pewny partner już od 110 lat! działamy w Warszawie już od ponad 110 lat Klient nr 1 25 sierpnia 1903 r.; Mokotowska 59; Aleksandrine

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów Adres dodatkowy do korespondencji: ul. Kościelnicka 44, 99-210 Uniejów tel. 690-450-985 e-mail: energetyka@uniejow.pl Numer i data

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu i sytuacjami specjalnymi na drogach krajowych. Andrzej Maciejewski. Kazimierz Dolny nad Wisłą

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu i sytuacjami specjalnymi na drogach krajowych. Andrzej Maciejewski. Kazimierz Dolny nad Wisłą Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu i sytuacjami specjalnymi na drogach krajowych Andrzej Maciejewski Kazimierz Dolny nad Wisłą 29.01.2016. Podstawowy cel działania Przedmiot i sposób zarządzania dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR. Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR. Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA GRUPA ENERGA WYTWARZANIE DYTRYBUCJA SPRZEDAŻ NASZA DZIAŁALNOŚĆ W LICZBACH Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020

Strategia GK Energetyka na lata 2015-2020 Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE

ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE Tarczyn, 07.07.2017 r. Artur Ślarzyński Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Wsparcia Operacyjnego Mariusz Konieczny Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technicznych 1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja sieci i innowacyjne systemy dyspozytorskie a niezawodność dostaw energii elektrycznej

Automatyzacja sieci i innowacyjne systemy dyspozytorskie a niezawodność dostaw energii elektrycznej Automatyzacja sieci i innowacyjne systemy dyspozytorskie a niezawodność dostaw energii elektrycznej Autorzy: Marek Mazierski, Andrzej Czarnobaj - ENERGA-OPERATOR SA ("Energia Elektryczna" - 11/2014) W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30 /2011. z dnia 24 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.

Zarządzenie nr 30 /2011. z dnia 24 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej. Zarządzenie nr 30 /2011 z dnia 24 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej. Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Model różnicy bilansowej w kontekście przyjęcia roku bazowego w Modelu Regulacji dla OSD

Model różnicy bilansowej w kontekście przyjęcia roku bazowego w Modelu Regulacji dla OSD Model różnicy bilansowej w kontekście przyjęcia roku bazowego w Modelu Regulacji dla OSD Plan prezentacji 1. NOWY MODEL OCENY EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ OSD 2. RÓŻNICA BILANSOWA OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu AMI w ENERGA-OPERATOR

Koncepcja wdrożenia systemu AMI w ENERGA-OPERATOR Koncepcja wdrożenia systemu AMI w ENERGA-OPERATOR Rafał Czyżewski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Warszawa, 22 lipca 2010 Inteligentne opomiarowanie (AMI) w kontekście strategii Grupy Energa (slajd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

Rynek Energii Kierunki Rozwoju

Rynek Energii Kierunki Rozwoju Rynek Energii Kierunki Rozwoju Grupa Bilansująca Bełchatów, 5-6 czerwca 2014 Rynek Energii Kierunki Rozwoju Andrzej Śmiechowicz PGE S.A. Harmonogram prezentacji Grupa bilansująca - historia Zasady działania

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Schemat Organizacyjny Departamentu Organizacji i Administracji Wydział Informatyki i Telekomunikacji IT sp. ds. IT-OR sp. ds. analiz i projektów IT-AP ewidencji, budżetu i rozliczeń IT-EW Referat ds. sieci

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Nowy model. funkcjonowania służb nadzoru eksploatacji sieci przesyłowej. Grzegorz Ciężki Centrum Nadzoru Departament Eksploatacji

Nowy model. funkcjonowania służb nadzoru eksploatacji sieci przesyłowej. Grzegorz Ciężki Centrum Nadzoru Departament Eksploatacji Nowy model funkcjonowania służb nadzoru eksploatacji sieci przesyłowej Tomasz Kopka Grzegorz Ciężki Centrum Nadzoru Departament Eksploatacji PSE Operator S.A. Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623) brzmienie od 2008-09-24 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wzmocnij swój klub z ENEA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Wzmocnij swój klub z ENEA. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wzmocnij swój klub z ENEA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji Wzmocnij swój klub z Enea, zwanej dalej Promocja jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REMONTOWA. Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok

GOSPODARKA REMONTOWA. Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok GOSPODARKA REMONTOWA Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na 2017 rok Ogólny plan innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej

Bardziej szczegółowo

Wizja wdrożenia sieci inteligentnych w ENERGA-OPERATOR SA

Wizja wdrożenia sieci inteligentnych w ENERGA-OPERATOR SA mgr inż. Sławomir Noske mgr Inż. Adam Babś prof. dr hab. inż. Krzysztof Madajewski Wprowadzenie Badania wspomnieć można choćby raport Impact of Smart Grid Technologies on Peak Load to 2050, opracowany

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych

Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych Bilansowanie mocy w systemie dystrybucyjnym czynnikiem wspierającym rozwój usług systemowych Autorzy: Adam Olszewski, Mieczysław Wrocławski - Energa-Operator ("Energia Elektryczna" - 3/2016) Funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej

G-10.4(D)k. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.4(D)k Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

Przyjaciel Wrocławia. Projekt AMIplus. Wrocław ENERGATAB 2017

Przyjaciel Wrocławia. Projekt AMIplus. Wrocław ENERGATAB 2017 Przyjaciel Wrocławia Projekt AMIplus Smart City Wrocław ENERGATAB 2017 Gdzie dziś jesteśmy? Projekt AMIplus Smart City Wrocław w TAURON Dystrybucja S.A. www.amiplus.pl 341 760 szt. liczników AMI pracuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 4 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Agencja Rynku Energii

Bardziej szczegółowo