Media Safety Book. Przewodnik Bezpieczeństwa Mediów. Świdnica, kwietnia 2015 r. 1. RUNDA LOTOS RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media Safety Book. Przewodnik Bezpieczeństwa Mediów. Świdnica, 25-26 kwietnia 2015 r. 1. RUNDA LOTOS RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI"

Transkrypt

1 1. RUDA LOTOS RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Świdnica, kwietnia 2015 r. Przy współfinansowaniu: MIASTO ŚWIDICA POWIAT ŚWIDICKI ORGAIZATOR: Automobilklub Sudecki w Świdnicy

2 POWITAI Drodzy przedstawiciele mediów! Jest mi niezmiernie miło móc powitać wszystkich w naszym mieście na 43. Rajdzie Świdnickim - KRAUS. Szanowni Państwo, jako doświadczeni organizatorzy, cieszymy się, że od lat możemy przygotowywać imprezę dla najlepszych zawodników rajdowych w kraju. W tym roku nasz Rajd rozpoczyna rywalizację LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, stanowiąc pierwszą rundę cyklu, w nowej odsłonie rywalizacji w krajowym czempionacie. Mam nadzieję, że zawody rozegrane będą w prawdziwie wiosennych warunkach, w aurze wspaniałej sportowej rywalizacji, stanowiąc wspaniałe widowisko dla publiczności. Włożyliśmy bardzo dużo pracy w przygotowanie tegorocznego Rajdu i dostosowanie zawodów do nowości regulaminowych, jakie nakłada na nas Polski Związek Motorowy. Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom Rajd będzie jeszcze bardziej atrakcyjny dla zawodników, sympatyków sportów motorowych, a także mieszkańców Świdnicy i regionu. Jeśli chodzi o konfigurację zawodów, to z pewnością ku uciesze kibiców, rywalizacja odbędzie w sobotnioniedzielnym wydaniu. Uroczysty start i meta jak co roku zlokalizowane są na Rynku w Świdnicy. Miasteczko Rajdowe z bazą rajdu, serwisem, przegrupowaniem tradycyjnie już usytuowane jest na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a odcinek testowy odbędzie na trasie z Witoszowa do Modliszowa. Życzę wszystkim wielu pozytywnych i pięknych sportowych emocji i walki na najwyższym poziomie. Apeluję również o rozwagę podczas oglądaniu tegorocznego rajdu. Z pozdrowieniami, Roman Grygianiec Dyrektor 43. Rajdu Świdnickiego KRAUS 1

3 KOTAKT - BIURO PRASOW Rzecznik Prasowy Rajdu Karol Ferenc Kierownik Biura Prasowego, akredytacje Iwona Petryla Biuro Prasowe wa Boryńska Lokalizacja Biura Prasowego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35 Godziny pracy Biura Prasowego 24 kwietnia 2015r. - piątek od godz. 16:00-22:00 25 kwietnia 2015r. - sobota od godz. 8:00-22:00 26 kwietnia 2015r. - niedziela od godz. 8:00-22:00 Telefon (od dnia 24 kwietnia 2015r.)

4 RGULAMI PRZYZAWAIA AKRDYTACJI Regulamin przyznawania akredytacji dla prasy, radia, telewizji i mediów internetowych podczas 43. Rajdu Świdnickiego - KRAUS oraz zasady korzystania z akredytacji 1. Aby ubiegać się o przyznanie akredytacji, należy wypełnić elektroniczny arkusz wniosku akredytacyjnego znajdującego się na oficjalnej stronie zawodów w zakładce DZIIKARZ w nieprzekraczalnym terminie do niedzieli, 19 kwietnia 2015 r. Po tym terminie formularz nie będzie dostępny, przyjmowanie akredytacji nie będzie mozliwe. 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. 3. Przy odbiorze akredytacji należy okazać oryginał wniosku akredytacyjnego (opieczętowany przez redakcję, podpisany przez redaktora naczelnego) oraz ważną legitymację prasową (ewentualnie zaświadczenie potwierdzające współpracę z redakcją i deklarację publikacji materiału). Brak któregokolwiek z tych dokumentów skutkował będzie nie wydaniem akredytacji. 4. Akredytacje udzielane są bezpłatnie, wyłącznie profesjonalnym dziennikarzom, fotoreporterom oraz operatorom kamer, pracującym na zlecenie mediów o publicznym dostępie, które zamierzają relacjonować na swych łamach 43. Rajd Świdnicki - KRAUS. 5. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim ani też wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR. 6. Akredytacje będą przyznawane max. 2 przedstawicielom reprezentującym daną redakcję, wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy. 7. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji artykułów, zdjęć, materiałów telewizyjnych. Wykazanie się publikacjami nie jest równoznaczne z przydziałem akredytacji MDIA/FOTO/TV. Stanowi jedynie podsta wę do rozpatrywania wniosku. 8. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem kamizelki FOTO/TV. Ilość kamizelek jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Organizator pozostawia sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy akredytowanych fotoreporterów. 9. Akredytacje nie zawodników. będą przyznawane przedstawicielom sponsorów, zespołów oraz 10. Decyzja o przyznaniu akredytacji zostanie wysłana na adres poczty podmiotu ubiegającego się o akredytację podany we wniosku aplikacyjnym. 3

5 RGULAMI PRZYZAWAIA AKRDYTACJI 11. Organizator 43. Rajdu Świdnickiego - KRAUS zastrzega sobie prawo do nie przyznania akredytacji bez podania przyczyny. 12. Organizator 43. Rajdu Świdnickiego - KRAUS zastrzega sobie prawo do nie przyznania akredytacji osobom, które w latach poprz ednich pisemnie deklarowały publikację w mediach materiałów z imprez organizowanych przez Automobilklub Sudecki, a nie wywiązały się z deklaracji. 13. Przy odbiorze akredytacji należy okazać oryginał wniosku akredytacyjnego (opieczętowany przez redakcję, podpisany przez redaktora naczelnego) oraz ważną legitymację prasową. Brak któregokolwiek z tych dokumentów skutkował będzie nie wydaniem akredytacji. 14. Przyznana akredytacja MDIA oraz TV/FOTO w trakcie zawodów powinna zostać umieszczona w widocznym miej scu (zgodnie z przeznaczeniem), a kamizelkę TV/FOTO w czasie wykonywania pracy należy ubierać na odzież wierzchnią i nie powinno się jej zasłaniać np. plecakami czy też inną odzieżą. 15. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu organizator rajdu ma prawo cofnąć akredytację. 16. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty. 17. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa podczas trwania rajdu, organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa lub nie dostosowują się do poleceń służb zabezpieczających zawody. 18. Organizator 43. Rajdu Świdnickiego - KRAUS zobowiązuje osoby, którym przyznane zostaną akredytacje do stosowania w publikacjach poprawnych nazw i określeń dla rajdu: Właściciel RSMP: Polski Związek Motorowy Organizator Rajdu: Automobilklub Sudecki w Świdnicy azwa Rajdu: 43. Rajd Świdnicki KRAUS Tytuł cyklu RSMP: LOTOS Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

6 ZASADY BZPICZŃSTWA MDIÓW 3 3 5

7 ZASADY BZPICZŃSTWA MDIÓW 3 6

8 SYSTM IDTYFIKACJI Kierowca pojazdu z tym znakiem wykonuje zadania specjalne, kluczowe dla poprawnego funkcjonowania rajdu. Posiada uprawnienia do wjechania i przebywania w dowolnym miejscu rajdu. Wjazd na Odcinki Specjalne możliwy w czasie zgodnym z harmonogramem przejazdu samochodów organizatora. Kierowca pojazdu z tym znakiem wraz z pasażerami realizują szczegółowy plan bezpieczeństwa Odcinka Specjalnego. Posiada uprawnienia do wjechania i przebywania w określonych miejscach Odcinka Specjalnego, zgodnie z planem bezpieczeństwa rajdu. Kierowca pojazdu z tym znakiem wykonuje zadania szczegółowe zlecone przez organizatora. Posiada uprawnienia do wjechania i przebywania w określonych wg wykazu miejscach rajdu. Pojazdy oznaczone tym znakiem mają prawo wjazdu do Parku Serwisowego (Miasteczko Rajdowe) Pojazdy oznaczone tym znakiem nie mają żadnych uprawnień, mogą wjechać i przebywać wyłącznie w miejscach ogólnodostępnych. Wjazd i przebywanie na odcinku specjalnym wg zasad jak dla widzów jednakże należy im udzielić jak najdalej idącej pomocy w celu ułatwienia relacjonowania przebiegu rajdu. (Parkowanie w pobliżu Odc. Specjalnych na wyznaczonych parkingach dla TV) Pojazdy oznaczone tym znakiem nie mają żadnych uprawnień, mogą wjechać i przebywać wyłącznie w miejscach ogólnodostępnych. Wjazd i przebywanie na odcinku specjalnym wg zasad jak dla widzów jednakże należy im udzielić jak najdalej idącej pomocy w celu ułatwienia relacjonowania przebiegu rajdu. (Parkowanie w pobliżu Odc. Specjalnych na wyznaczonych parkingach dla Mediów) Pojazdy oznaczone tym znakiem nie mają żadnych uprawnień, mogą wjechać i przebywać wyłącznie w miejscach ogólnodostępnych. Wjazd i przebywanie na odcinku specjalnym wg zasad jak dla widzów jednakże ich kierowcom należy udzielić jak najdalej idącej pomocy aby ułatwić pasażerom oglądanie rajdu oraz parkowania samochodów na wyznaczonych dla VIP parkingach. Pojazdy oznaczone tym znakiem nie mają żadnych uprawnień, mogą wjechać i przebywać wyłącznie w miejscach ogólnodostępnych. Wjazd i przebywanie na odcinku specjalnym wg zasad jak dla widzów. Parkowanie samochodów na wyznaczonych dla Gości parkingach. 7

9 SKRÓCOY PROGRAM RAJDU ODCIK TSTOWY 25 kwietnia 2015r. sobota, godz. 8:00 12:00 godz. 8:00-10:30 - samochody 4WD godz. 9:30-12:00 - samochody 2WD PIRWSZ POSIDZI ZSS 25 kwietnia 2015r. sobota godz. 12:00 Świdnica Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35 OPUBLIKOWAI LISTY STARTOWJ /tap 1/ 25 kwietnia 2015r. sobota godz. 12:45 Oficjalna tablica ogłoszeń Biuro Rajdu w Świdnicy OSiR, ul. Śląska 35 START RAJDU CRMOIA STARTU Park przedstartowy - 25 kwietnia 2015r. - sobota, godz. 13:00-13:30, Świdnica Rynek Uroczyste otwarcie Rajdu - 25 kwietnia 2015r. sobota, godz. 13:45. Świdnica Rynek Start Honorowy, 25 kwietnia 2015r. s0bota, godz. 14:00, Świdnica Rynek Start Rajdu Oficjalny Start, 25 kwietnia 2015r. sobota, godz. 14:30, ul. Śląska/park serwisowy-wyjazd/ Meta tap I, 25 kwietnia 2015r. sobota, godz. 21:00, Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wjazd/ /tap 2/ OPUBLIKOWAI LISTY STARTOWJ 25 kwietnia 2015r. sobota, godz. 22:30, Oficjalna tablica ogłoszeń Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35 Start tap 2-26 kwietnia 2015r. niedziela, godz. 8:00, Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wyjazd/ CRMOIA MTY,ROZDAI AGRÓD 26 kwietnia 2015r. niedziela, godz. 16:00, Świdnica-Rynek 8

10 MAPY 9

11 MAPY 10

12 HARMOOGRAM CZASOWY RSMP 11

13 GODZIY ZAMKIĘCIA DRÓG Data Godzina zamknięcia Planowana godzina otwarcia Odcinek Testowy 07:00 12: Miłków - Kamionki Miłków - Kamionki Rościszów - Walim Rościszów - Walim 13:40 16:55 14:35 17:50 16:30 19:45 17:25 20: K amionki - Jawornik Kamionki - Jawornik Dziećmorowice - Walim Dziećmorowice - Walim Świdnica Power Stage 07:30 11:10 08:30 12:10 13:08 10:20 14:00 11:20 15:00 16:30 nr sobota 25 kwietnia 2015 sobota 25 kwietnia 2015 iedziela 26 kwietnia 2014 nazwa 12

14 PARK SRWISOWY ie rz eń có w PARK SRWISOWY - OSiR sobota, niedziela, do godz.13:00 ul.s pr zy m OSiR P Po ln a Dr og a MDIA ul. ZJAZD Z OS WJAZD SRWIS PIĄTK OD GODZ. 16:00 KO MA SA PKC CJ 2A 6A A P ZSS, OFFICIAL ORGAIZATOR STRFA MDIÓW STRFA KIBICA Brzoz owa PKC Aleja 2B 4A 6B wjazd BK D LAW T BK1 WJAZ ZSS P MDIA VIP Biuro Prasowe BOK DOTYCZY KIBICÓW BIURO RAJDU WC WJAZD DO SRWISU PODCZAS KOMASACJI WC atryski WC TV P POJAZD TOWARZYSZĄCY WC c PKC P tel Ho A B BAR 4B 4C BAS CKR OFFICIAL Hote l WC WC STR FA TC TA H KOW ICZ A AIA / SRWIS WYJAZD STRAŻ POŻARA ul. Sadowa 13 IĘTY AUTA RAJDOW 2C 4D 6C PARK ZAMKIĘTY PARK ZAMK PARK ZAMK IĘTY BAR PKC

15 START RAJDU SCHMATYCZY UKŁAD STARTU RAJDU ŚWIDICA, RYK ,561 ul. Grodzk a ul. Kotlarska 16 29,173 PUBLICZOŚĆ MDIA FOTO PŁOTY PKC GOŚCI MDIA / FOTO PUBLICZOŚĆ WJŚCI: VIP, GOŚĆ, MDIA, FOTO, zaproszeni oficjele PUBLICZ WJŚCI: VIP, GOŚĆ, zaproszeni oficjele OŚĆ TRYBUA WJŚC I OFICJL TYLKO:, MD IA PUBLICZOŚĆ ul. Łukowa WJAZD DO RYKU OD STROY UL. PUŁASKIGO WYJAZD Z RYKU W STROĘ UL. DŁUGIJ 14

16 ODCIK TSTOWY 3,50 km Długość START MTA Data 11:00 Zamknięcie dróg 12:00-16:00 Czas trwania Odległość od startu : 1,35 km Odległość do mety: 2,15 km 50 48, ,142 Szeroki, długi lewy zakręt. Miejsca dla mediów po lewej stronie drogi na łące. Miejsce wymaga przyjazdu przed zamknięciem drogi i wyjazdu po zakończeniu odcinka testowego. trasa odcinka testowego trasa sugerowanego dojazdu do odcinka testowego droga ewakuacyjna parking teren parku serwisowego przez odcinkiem testowym , , , ,751 1 Droga pomiędzy skrzyżowaniem a Witoszowem Dolnym. Parkowanie bez ograniczeń, po prawej stronie drogi. Dojazd wyznaczoną drogą od Świdnicy. Prosimy unikać dojazdu drogą wojewódzką nr 379 to droga ewakuacyjna. Duży parking leśny po prawej stronie. Parkowanie ograniczone. Konieczność dojazdu do miejsca 2 przed zamknięciem drogi.

17 OS 1/3 ROŚCISZÓW - WALIM 8,40 km Długość START MTA Data OS 1-13:40 OS 3-16:55 Zamknięcie dróg OS 1-15:10 OS 3-18:25 Piewsza załoga 50 42, , , ,392 1 Ograniczone możliwości parkowania na parkingu przy wyciągu. 2 Wjazd możliwy tylko przed zamknięciem drogi. 3 trasa odcinka specjalnego trasa sugerowanego dojazdu droga ewakuacyjna Odległość od startu : 0,29 km Odległość do mety: 8,11 km 50 42, ,335 Doskonałe miejsca filmowania prawego długiego zakrętu - łatwe dojście od startu w Rościszowie. 16 Ograniczone możliwości parkowania w zatoczce autobusowej w Rościszowie. Wjazd możliwy tylko przed zamknięciem drogi - na drodze dojazdowej będzie zlokalizowana strefa grzania opon. Parking zlokalizowany na ul. Kościuszki w Walimiu. Parkowanie przy prawej krawędzi drogi.

18 OS 1/3 ROŚCISZÓW - WALIM ROŚCISZÓW - WALIM 7 / 10 Odległość od startu : 3,00 km Odległość do mety: 5,40 km 50 41, ,455 W bezpośrednim zasięgu (ok. 400 m) dwa ostre zakręty z dobrymi miejscami do filmowania. Odległość od startu : Odległość do mety: 8,15 km 0,25 km 50 41, ,387 Kostki walimskie - dwa nawroty, jechane z góry po kostce brukowej kultowe miejsce rajdu ŚwidnickiegoKRAUS. Dojście od parkingu P3. IFORMACJ UZUPŁIAJĄC zjazd z OS 1/3 SOBOTA,

19 OS 2/4 MIŁKÓW - KAMIOKI 12,90 km Długość Data OS 2 OS 4 OS 2 OS 4 Zamknięcie dróg Piewsza załoga 50 37,073 MTA 50 40, , , Parking położony w Jugowie. Łatwy dojazd od strony owej Rudy. Parking zlokalizowany na drodze pomiędzy hotelem Sowia Dolina a dojazdem od PKC. Parkowanie przy prawej krawędzi. Uwaga droga ta jest drogę ewakuacyjną! 2,90 km Odległość od startu : Odległość do mety: - 14:35-17:50-16:05-19:20 START 10,00 km 50 38, ,415 Widowiskowy ostry prawy zakręt po silnym dohamowaniu z dużej prędkości. Bardzo łatwy dostęp od parkingu P2. Odległość od startu : 1250 km Odległość do mety: trasa odcinka specjalnego 0,40 km trasa sugerowanego dojazdu droga ewakuacyjna 50 40, ,840 awroty jechane pod górę tuż za startem w Kamionkach - dojście od parkingu P1 około 700 m. 18

20 PRZGRUPOWAI PKC2A I PKC6A Piewsza załoga PKC 2A - 17: PKC 6A - 11: PKC 2A PKC 6A 50 41, ,256 Parking dla mediów znajdować się będzie przy hali sportowej OSiR w Świdnicy. Ilość przewidzianych miejsc 10. Wjazd do parkingu od ul. Pionierów. Wyjazd ul. Śląska w stronę Galerii Świdnickiej lub ul. Pionierów (tak jak wjazd).. MDIA 1 MDIA MDIA 19

21 KAMIOKI - JAWORIK 5 / 7 Długość Data Zamknięcie dróg Piewsza załoga 22,20 km START MTA OS 5 OS 7 OS 5 OS 7-07:30-11:10-09:00-12: , , , ,171 Parking zlokalizowany na drodze pomiędzy hotelem Sowia Dolina a dojazdem od Mety Stop odcinka. tylko przy prawej krawędzi. 1 Parkowanie Uwaga droga ta jest drogą ewakuacyjną! 2 Parking zlokalizowany w Sokolcu na drodze dojazdowej z owej Rudy / Ludwikowic. Parkowanie przy prawej krawędzi drogi. Uwaga droga ta jest drogą ewakuacyjną! Parking na drodze wojewódzkiej nr 383. Dojazd od strony Walimia. 3 4 Parking zlokalizowany na ul. Kościuszki w Walimiu na drodze dojazdowej z odcinka specjalnego OS3/5. Parkowanie przy prawej krawędzi drogi. trasa odcinka specjalnego trasa sugerowanego dojazdu droga ewakuacyjna 20

22 KAMIOKI - JAWORIK 5 / 7 0,40 km Odległość od startu : Odległość do mety: 21,80 km 50 40, ,840 awroty tuż za startem w Kamionkach - dojście od parkingu P1 około 700 m. Odległość od startu : 11,20 km Odległość do mety: 11,00 km , ,210 Przejazd przez Sokolec w kierunku Rzeczki. Dojazd od strony owej Rudy / Ludwikowic. Odległość od startu : 13,80 km Odległość do mety: 08,40 km 50 39, ,448 Szeroki zakręt w prawo w kierunku Sierpnic. Dohamowanie z dużej prędkości. Odległość od startu : 21,96 km Odległość do mety: 0,24 km 50 41, ,172 Miejsce w centrum Walimia - ostry zakręt w lewo w kierunku Jawornika po krętym zjeździe od strony Sierpnic. 21

23 DZIĆMOROWIC - WALIM 6 / 8 Odległość od startu : 2,90 km 17,50 km Odległość do mety: 50 45, ,172 Omijanie wysepek przy przystanku autobusowym w centrum Zagórza Śląskiego. Odległość od startu : 5,30 km 15,10 km Odległość do mety: 50 45, ,172 Szeroki i szybki nawrót przy zakręcie na drogę wokoło jeziora Bystrzyckiego. 5,85 km Odległość od startu : Odległość do mety: 14,55 km 50 45, ,596 Dwa nawroty przy podjeździe do tamy na Jeziorze Bystrzyckim. Brak miejsc do parkowania oraz konieczność podejścia od parkingu. Odległość od startu : 20,20 km Odległość do mety: 0,20 km 50 41, ,387 Kostki walimskie - dwa nawroty, jechane z góry po kostce brukowej kultowe miejsce rajdu ŚwidnickiegoKRAUS. Dojście od parkingu P3. 22

24 DZIĆMOROWIC - WALIM 6 / 8 Długość Data Zamknięcie dróg Piewsza załoga 20,40 km START MTA OS 6 OS 8 OS 6 OS 8-08:30-12:10-10:00-13: , , , , Parking publiczny naprzeciw basenu w Zagórzu Śląskim. Ilość miejsc ograniczona. Dojazd od Świdnicy przez Bysztrzycę Górną i Lubachów. Miejsca do parkowania przy prawej stronie drogi, przed zatoczką autobusową. Uwaga droga ta jest drogą ewakuacyjną! Z tego miejsca dojście do punktu nr 3 (nawroty pod tamą) Parking zlokalizowany na ul. Kościuszki w Walimiu. Parkowanie przy prawej krawędzi drogi. Uwaga droga 3 ta jest drogą ewakuacyjną! ZATOCZKA AUTOBUSOWA trasa odcinka specjalnego trasa sugerowanego dojazdu droga ewakuacyjna 23

25 DZIĆMOROWIC - WALIM 6 / 8 IFORMACJ UZUPŁIAJĄC zjazd z OS 6/8 IDZILA, OS 6/8 OS 5/7 MTA LOTA Uwaga, media akredytowane przy rajdzie nie muszą stosować się do zaleceń niniejszego schematu. STOP MDIA TV STOP 24

26 ni OSiR er ul io PARK SRWISOWY - OSiR niedziela, od godz. 13:00.S.P START OS 9 Aleja Brzoz owa ul. Po ln a Dr og a ów WJAZ D LAW T BK1 ZSS STRFA MDIÓW PRZD OS 9 Biuro Prasowe BOK BIURO RAJDU PKC WC 9 STRFA KIBICA WC atryski WC TV P CJA WC KO MA SA PKC BAR 9 Ho tel ul pr zy m ie rz eń có w PRZGRUPOWAI PRZD POWR STAG- PKC 8A P BAS CKR OFFICIAL Hot el WC S9 DO O JA ZD DO IĘTY ĘTY STRFA MDIÓW PRZD OS 9 PARK ZAMKIĘTY PARK ZAMK PKC 8A PARK ZAMK I BAR ul. Sadowa

27 ŚWIDICA 9 (POWR STAG) 3,00 km Długość START 16 29,331 MTA 16 28, Data Zamknięcie dróg 13:08 Piewsza załoga 15: ,331 1 Parking publiczny przy skrzyżowaniu ulic Różanej z 8 Maja. 2 Parking publiczny przy ulicy auczycielskiej. Odległość od startu : 2,01 km Odległość od startu : 1,05 km Odległość do mety: 50 50,062 Odległość do mety: 1,95 km 0,99 km Widowiskowy lewy zakręt - przejście z kostki na asfalt. Miejsca dla mediów po prawej stronie skrzyżowania według oznaczenia na schemacie. awrót przy ulicy Westerplatte przy wjeździe w ulicę Stawki. oznaczenia na schemacie. 1 2 SOS1 trasa odcinka specjalnego trasa sugerowanego dojazdu droga ewakuacyjna 26

28 SRWIS ODDALOY ul. Że ro m sk ieg o PKC 9B DO MTY RAJDU STRFA SRWISOWA DWORZC PKP DY JAZ PO XI TA OW run XI PKC9A cg 50 50,437 i dzk wal TA ul. Dworcowa 16 28,912 WIS SR Pla PKC 9A ka ys rz I DOTYCZY TAXI b ał.w ul ZJAZD Z OS 9 27

29 MTA RAJDU SCHMATYCZY UKŁAD MTY RAJDU ŚWIDICA, RYK ,561 ul. Grodzk a ul. Kotlarska 16 29,173 PUBLICZOŚĆ MDIA FOTO PŁOTY PKC GOŚCI PUCHARY MDIA / FOTO PUBLICZOŚĆ WJŚCI: VIP, GOŚĆ, MDIA, FOTO, zaproszeni oficjele PUBLICZ WJŚCI: VIP, GOŚĆ, zaproszeni oficjele OŚĆ TRYBUA WJŚC I OFICJL TYLKO:, MD IA PUBLICZOŚĆ ul. Łukowa WJAZD DO RYKU OD STROY UL. PUŁASKIGO WYJAZD Z RYKU W STROĘ UL. DŁUGIJ 28

30 29

31 30

32 PROCDURA BZPICZŃSTWA Procedura Bezpieczeństwa w Rajdach Samochodowych 2015 Stan prawny na dzień 22 stycznia 2015 PROCDURA BZPICZŃSTWA W RAJDACH SAMOCHODOWYCH Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM 31

33 PROCDURA BZPICZŃSTWA Procedura Bezpieczeństwa w Rajdach Samochodowych Procedura Bezpieczeństwa w razie wypadku to obowiązkowy i precyzyjny sposób działania załóg, startujących w rajdzie, w celu zrealizowania jak najbardziej skutecznej akcji ratowniczej. Postępowanie załóg zgodnie z Procedurą Bezpieczeństwa umożliwia dotarcie fachowej pomocy do poszkodowanych w najkrótszym czasie. Działania załóg uzupełniają się i są zintegrowane z obowiązkami osób Organizatora odpowiedzialnych za bezpieczeństwo czynnych i biernych uczestników rajdów. Dzięki Procedurze Bezpieczeństwa możliwe jest zatrzymanie rajdu w miejscu nieszczęśliwego zdarzenia, co przy dzisiejszych metodach śledzenia przejazdu samochodów na trasach OS-ów przy pomocy systemu GPS powoduje, że zarówno kierownik OS-u jak i Centrum Kierowania Rajdem (CKR) widzą dokładnie, kiedy można wysłać pojazdy ratownicze na trasę odcinka specjalnego - nawet pod prąd, aby nie narazić ich oraz innych uczestników zawodów na ryzyko kolizji. GKSS przedstawia poniżej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad procedury i podkreśla, że tekst ten nie jest ostateczną receptą na sposób postępowania w razie wypadku. ie są tu przewidziane wszystkie możliwe sytuacje związane z wypadkami na OS-ach. Jednocześnie GKSS gwarantuje, że żadna załoga nie będzie pokrzywdzona z powodu uruchomienia Procedury Bezpieczeństwa i udzielenia pomocy, bądź podporządkowania się przepisom wynikającym z faktu użycia żółtej flagi. Dyrektor Zawodów ma prawo (na podstawie art. 39 Regulaminów Sportowych) nadać takiej załodze czas przejazdu, który uzna za najbardziej sprawiedliwy. ależy jednak pamiętać, że działanie takie nie zawsze podjęte jest automatycznie. Zatem załoga, która nie wykonała przejazdu danego OS-u w sposób sportowy z powodu uruchomienia lub uczestnictwa w Procedurze Bezpieczeństwa powinna o tym fakcie poinformować pisemnie Dyrektora Zawodów. 2. Każdy samochód musi być wyposażony w kartę formatu min. A3 ze znakami: SOS (czerwony) OK (zielony). Karta ta musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu w zasięgu rąk członków załogi. Znaki te mogą być również dołączone do książki drogowej. Odpowiedni znak musi być pokazywany wszystkim nadjeżdżającym samochodom. 2.1 Zielony znak OK pokazuje się gdy poszkodowani nie potrzebują pomocy. 2.2 Czerwony znak SOS pokazuje się gdy poszkodowani potrzebują pomocy. 3. W razie wypadku wymagającego pilnej interwencji ratunkowej (nie tylko medycznej), czerwony znak SOS musi być w miarę możliwości natychmiast pokazany następnym nadjeżdżającym samochodom i każdemu helikopterowi, jeżeli ten próbuje interweniować. Musi być również wystawiony czerwony trójkąt odblaskowy. Czynności te dotyczą także wypadków, w których poszkodowani są widzowie (publiczność). 4. Każda załoga : której pokazano czerwony znak SOS lub gdy widzi samochód który doznał wypadku i nie jest wystawiony znak OK lub, która widzi poszkodowane osoby trzecie (publiczność, osoby funkcyjne rajdu) Musi natychmiast zatrzymać się w celu udzielenia pomocy!!! 5. Parkowanie musi być wykonane w sposób bezpieczny tj. zapewniający swobodny przejazd po trasie OS-u (aby nie spowodować kolejnego incydentu) i jednocześnie zapewniający swobodny dojazd służbom ratowniczym na miejsce zdarzenia. Dotyczy to także sytuacji nie przewidzianych w punkcie 4. Jeżeli jest potrzeba niesienia pomocy, bezwzględnie należy podjąć wszelkie możliwe działania nie bacząc na wynik sportowy. Dyrektor Zawodów zrekompensuje te działania stosując art. 39 Regulaminów Sportowych. Str. 2 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM 32

34 PROCDURA BZPICZŃSTWA Procedura Bezpieczeństwa w Rajdach Samochodowych Załoga, która jako pierwsza znajdzie się w miejscu wypadku, po zatrzymaniu się obejmuje koordynowanie akcją ratunkową w następujący sposób: 6.1 Pierwszy z jej członków, Koordynator 1 : ocenia stan poszkodowanych osób pod względem konieczności akcji podtrzymującej życie i innej pomocy przed medycznej. Jeśli jest więcej osób wymagających pomocy włącza do akcji osoby postronne (o ile są) ocenia stan bezpieczeństwa auta pod względem możliwości pogłębienia się skutków wypadku (np. zapalenie, obsunięcie lub zawalenie, utonięcie załogi, incydent z udziałem następnej załogi itp.) Wykonuje lub zleca wykonanie niezbędnych czynności zabezpieczających, jeżeli posiada telefon podejmuje próbę kontaktu z CKR poprzez numer alarmowy ( ) i relacjonuje przebieg wydarzeń tj: potwierdza zatrzymanie rajdu w miejscu wypadku, podaje numer startowy poszkodowanych, określa zakres niezbędnej pomocy, jak najbardziej precyzyjnie określa miejsce wypadku (odległość od startu, pozycja z książki drogowej, charakterystyczne cechy terenu, znaki i tablice drogowe, inne), 6.2 Drugi z jej członków, Koordynator 2, dokładnie w tym samym czasie : przyciska migający na czerwono przycisk SOS na konsoli systemu GPS i zatrzymuje kolejną nadjeżdżającą załogę. W przypadku braku systemu GPS przekazuje jej wszystkie informacje o wypadku i wysyła ją do najbliższego punktu radiowego, ustawia czerwony trójkąt odblaskowy, zatrzymuje wszystkie kolejne załogi 6.3 Koordynatorzy akcji zapewniają dojazd do miejsca wypadku (z obu kierunków) pojazdom ratowniczym poprzez: odpowiednie parkowanie dojeżdżających kolejnych aut rajdowych rozpoznanie, wytyczenie i przygotowanie drogi dostępu do miejsca wypadku dla służb ratowniczych. 6.4 Koordynatorzy mogą użyć do realizacji wyżej wymienionych czynności wszystkich członków nadjeżdżających załóg. Osoby te winny wykonywać jego polecenia. 6.5 W momencie przybycia kierownika zabezpieczenia OS-u bądź profesjonalnych ratowników, koordynatorzy przekazują kierowanie akcją ratowniczą, podporządkowując się ich poleceniom. 7. Załoga która udała się do najbliższego punktu łączności radiowej, przekazuje meldunek osobie funkcyjnej i podaje szczegóły lokalizacji wypadku. astępnie, aż do odwołania akcji ratunkowej pozostaje w tym punkcie z wyjątkiem przypadku, gdy punktem tym jest meta OS-u. 8. Wobec każdej załogi, która nie zastosowała się do przepisów art. 40 Regulaminów Sportowych ZSS może zastosować karę zgodną z przepisami MKS. Może to być kara do wykluczenia z zawodów włącznie oraz wnioskowanie do GKSS o zawieszenie bądź cofnięcie licencji kierowcy i pilota. 9. W przypadku, gdy poszkodowani nie wymagają natychmiastowej pomocy załoga, która zatrzymała się przyciska migający na zielono przycisk OK na konsoli systemu GPS. ie zależnie od tego zielony znak OK musi być pokazany wszystkim nadjeżdżającym samochodom i helikopterowi, jeżeli ten próbuje interweniować. 10. Załoga opuszczająca pojazd i miejsce wypadku jest osobiście odpowiedzialna za umieszczenie zielonego znaku OK w sposób trwały i dobrze widoczny z trasy OS-u. iedopełnienie powyższego powoduje, że załoga ta staje się odpowiedzialną za nieuzasadnione zatrzymanie Odcinka Specjalnego i uruchomienia akcji ratunkowej jeśli taka została podjęta Zobowiązuje się załogę, której samochód został uszkodzony lub zdefektował na trasie OS-u i który w jakikolwiek sposób może zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników rajdu do bezzwłocznego jego usunięcia w bezpieczne miejsce (o ile jest to tylko możliwe z zachowaniem szczególnej ostrożności). Str. 3 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM 33

35 PROCDURA BZPICZŃSTWA Procedura Bezpieczeństwa w Rajdach Samochodowych W przypadku, gdy uszkodzone lub zdefektowane auto zostanie przy trasie OS, a jego usunięcie w bezpieczne miejsce było niemożliwe, Kierownik Zabezpieczenia na następne przejazdy tego OS-u, oznakuje je w sposób widoczny np. taśmą ostrzegawczą, a załogi będą informowane o tym fakcie przed startem do odcinka specjalnego, ze wskazaniem tego miejsca w książce drogowej Usunięcie przez zespół techniczny zawodnika, uszkodzonego lub zdefektowanego auta, które znajduje się poza drogą podczas trwania odcinka specjalnego i/lub tzw. gotowości OS-u jest możliwe wyłącznie za zgodą kierownika OS-u, który musi otrzymać akceptację CKR. Samodzielne działanie załogi bez zgody kierownika OS-u, które może narazić innych uczestników rajdu na niebezpieczeństwo zostanie zasygnalizowane Zespołowi Sędziów Sportowych. 11. W przypadku zatrzymania samochodu na trasie OS, czerwony trójkąt odblaskowy musi być ustawiony w dobrze widocznym miejscu w odległości, co najmniej 50 m za samochodem. Dotyczy to każdego przypadku zatrzymania się na OS-ie, nie tylko związanego z Procedurą Bezpieczeństwa, ale np. wymiany koła, naprawy samochodu itp. Jeżeli zatrzymanie się nie wymaga wezwania pomocy, obligatoryjnie musi być aktywowany migający na zielono przycisk OK na konsoli systemu GPS Trójkąt musi być wystawiony nawet wtedy, gdy zatrzymany samochód znajduje się poza drogą. 12. Zobowiązuje się załogi do bacznego obserwowania punktów łączności radiowej, których lokalizacja jest określona w książce drogowej. a trasie OS taki punkt oznakowany jest tablicą z czarnym symbolem punktu łączności na niebieskim tle, poprzedzoną w odległości 100 m tablicą z czarnym symbolem punktu łączności na żółtym tle. W tym punkcie (i wyłącznie tu) może być pokazywana żółta flaga. O konieczności użycia żółtych flag decyduje Dyrektor Zawodów. Flaga ta będzie pokazywana przez sędziego ubranego w żółtą kamizelkę z naryso wanym symbolem punktu łączności. Sędzia będzie prowadził protokół użycia żółtej flagi. Ze względu na swoje bezpieczeństwo sędzia ów może stać poza drogą będzie wtedy utrudnione zaobserwowanie pokazania żółtej flagi. Dlatego zaleca się pilotom wprowadzenie do opisów OS-ów oznaczeń punktów łączności radiowej i baczne ich obserwowanie Gdy załodze zostanie pokazana żółta flaga, to załoga ta, po zastosowaniu się do wynikającej z tego faktu procedury, automatycznie otrzyma czas OS -u z urzędu tj. zgodnie z art. 39 Regulaminów Sportowych W związku z pokazaniem żółtej flagi, załoga musi natychmiast zwolnić, zachować ograniczoną prędkość do końca odcinka specjalnego i stosować się do poleceń sędziego drogi lub kierowców samochodów interwencyjnych, które napotka. Flagi są pokazywane we wszystkich punktach łączności radiowej poprzedzających wypadek. Można spodziewać się przeszkód na trasie OS (np. kibice podążający w stronę wypadku). Może wystąpić blokada związana z Procedurą Bezpieczeństwa (np. może być na trasie karetka jadąca do chorego kibica lub mieszkańca pobliskich zabudowań, demonstracja blokująca drogę lub inne wydarzenia nie związane z rajdem). ależy kontrolować lusterka wsteczne upewniając się czy pojazdy ratownicze nie chcą nas wyprzedzić. ależy przygotować się do udzielenia pomocy w likwidowaniu skutków wypadku. ależy też pamiętać o podporządkowaniu się poleceniom kierujących akcją ratowniczą. 13. W każdej książce drogowej każdego rajdu znajduje się strona opisująca Procedurę Bezpieczeństwa stosowaną w razie wypadku. 14. W każdym regulaminie uzupełniającym każdego rajdu gdzie zastosowany będzie system GPS znajdą się strony opisujące obsługę tego urządzenia. Z wyłączeniem opisów dotyczących zachowań z użyciem systemu GPS powyższe zapisy są obligatoryjne w rajdach każdego poziomu na terenie kraju. Str. 4 Zatwierdzono przez GKSS w dniu 22 stycznia 2015 r. Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM 34

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 28 kwietnia 2014 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda Lotos Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Świdnica 25-26 kwietnia 2015r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Sudecki ul. Kliczkowska 2, 58-100 Świdnica na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup 2. Runda Regional Rally Cup Jelenia Góra 16-17 maja 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a WSPÓŁORGANIZATOR: PZM ZO Wrocław ul. Na Niskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 12 czerwca 2013 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RSMP

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RSMP 2. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Jelenia Góra 16-17 maja 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a WSPÓŁORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Stan na dzień 6 Sierpień 2014 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Opracowanie: Andrzej Szkuta Marek Dziuba Aleksander Jagła Jacek Spentany Dominik Ochojski Korekta: Aleksander Jagła Bogumił Hulist Dominik Ochojski Poniższe opracowanie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY UZUPEŁ IAJĄCY I Mazurski Rajd Zimowy Mikołajki, 21.02.2015 r. ORGANIZATORZY: Automobilklub Mazurski 11-730 730 Mikołajki ul. Kolejowa 6 Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Opracowanie: Andrzej Szkuta Marek Dziuba Aleksander Jagła Jacek Spentany Dominik Ochojski Korekta: Bogdan Szkuta Dominik Ochojski Poniższe opracowanie przeznaczone jest dla klubów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 39. Rajd Kormoran MEMORIAŁ IM. MARIANA BUBLEWICZA Mikołajki, 29-30.08.2015 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Automobilklub Mazurski 11-730

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Będzin, 30 31 maja 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin www.rajdzamkowy.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 Runda Pucharu Łużyc 2013 Jelenia Góra, 05-06 lipca 2013r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Karkonoski ul. Kolejowa 5a 58-570 Jelenia Góra na zlecenie ZG PZM wiza.. 1 Spis treści 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE Tekst jednolity wg stanu prawnego z dnia 2 maja 2015 WYŚCIGOWE MISTRZOSTWA POLSKI KIA PICANTO REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza 2. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Krosno, 1 2 sierpnia 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. Kościuszki 49 38-400

Bardziej szczegółowo

Feel the GraveL SPIS TREŚCI. Regulamin Uzupełniający. Regulamin Uzupełniający

Feel the GraveL SPIS TREŚCI. Regulamin Uzupełniający. Regulamin Uzupełniający Druskienniki EE the GR A V E L photo: M-Sport/McKlein SPIS TREŚCI 1. Wstęp...2 2. Organizacja...2 3. Program Rajdu oraz ważne terminy...5 4. Zgłoszenia...7 5. Ubezpieczenie...10 6. Reklama i numery identyfikacyjne...11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan na dzień 20 Marzec 2015 REGULAMIN RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Bochnia, 12-13 Czerwiec 2015r. http:/ rajdziemibochenskiej.pl ORGANIZATOR: Automobilklub Śląski ul. Stanisława4 40 014 Katowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 8 Runda Pucharu FIA Strefy Europy Centralnej 4 Runda Platinum Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 5, 6 Runda DMACK Tyres - Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Słowacji Rzeszów, 9-11 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy II Rajd Żuławski, 11 12 lipca 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Morski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Organizacja 3 3. Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda Rajdowego Pucharu Polski 2014 Arłamów, 6-8 marca 2014r. ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów wiza PZM: RPP/1/BSPZM/20140203 S p i s t

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 grudnia 2011 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2012 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO www.pzm.pl Spis Treści: 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 15 lutego 2013 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2015 Stan prawny na dzień 5 lutego 2015 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9 Runda Rajdowego Pucharu Polski 2014 Cieszyn 21-22 Listopad 2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Cieszyński Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn na zlecenie ZG PZM wiza RPP/9/BSPPZM/20141021

Bardziej szczegółowo