Media Safety Book. Przewodnik Bezpieczeństwa Mediów. Świdnica, kwietnia 2015 r. 1. RUNDA LOTOS RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media Safety Book. Przewodnik Bezpieczeństwa Mediów. Świdnica, 25-26 kwietnia 2015 r. 1. RUNDA LOTOS RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI"

Transkrypt

1 1. RUDA LOTOS RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Świdnica, kwietnia 2015 r. Przy współfinansowaniu: MIASTO ŚWIDICA POWIAT ŚWIDICKI ORGAIZATOR: Automobilklub Sudecki w Świdnicy

2 POWITAI Drodzy przedstawiciele mediów! Jest mi niezmiernie miło móc powitać wszystkich w naszym mieście na 43. Rajdzie Świdnickim - KRAUS. Szanowni Państwo, jako doświadczeni organizatorzy, cieszymy się, że od lat możemy przygotowywać imprezę dla najlepszych zawodników rajdowych w kraju. W tym roku nasz Rajd rozpoczyna rywalizację LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, stanowiąc pierwszą rundę cyklu, w nowej odsłonie rywalizacji w krajowym czempionacie. Mam nadzieję, że zawody rozegrane będą w prawdziwie wiosennych warunkach, w aurze wspaniałej sportowej rywalizacji, stanowiąc wspaniałe widowisko dla publiczności. Włożyliśmy bardzo dużo pracy w przygotowanie tegorocznego Rajdu i dostosowanie zawodów do nowości regulaminowych, jakie nakłada na nas Polski Związek Motorowy. Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom Rajd będzie jeszcze bardziej atrakcyjny dla zawodników, sympatyków sportów motorowych, a także mieszkańców Świdnicy i regionu. Jeśli chodzi o konfigurację zawodów, to z pewnością ku uciesze kibiców, rywalizacja odbędzie w sobotnioniedzielnym wydaniu. Uroczysty start i meta jak co roku zlokalizowane są na Rynku w Świdnicy. Miasteczko Rajdowe z bazą rajdu, serwisem, przegrupowaniem tradycyjnie już usytuowane jest na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a odcinek testowy odbędzie na trasie z Witoszowa do Modliszowa. Życzę wszystkim wielu pozytywnych i pięknych sportowych emocji i walki na najwyższym poziomie. Apeluję również o rozwagę podczas oglądaniu tegorocznego rajdu. Z pozdrowieniami, Roman Grygianiec Dyrektor 43. Rajdu Świdnickiego KRAUS 1

3 KOTAKT - BIURO PRASOW Rzecznik Prasowy Rajdu Karol Ferenc Kierownik Biura Prasowego, akredytacje Iwona Petryla Biuro Prasowe wa Boryńska Lokalizacja Biura Prasowego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35 Godziny pracy Biura Prasowego 24 kwietnia 2015r. - piątek od godz. 16:00-22:00 25 kwietnia 2015r. - sobota od godz. 8:00-22:00 26 kwietnia 2015r. - niedziela od godz. 8:00-22:00 Telefon (od dnia 24 kwietnia 2015r.)

4 RGULAMI PRZYZAWAIA AKRDYTACJI Regulamin przyznawania akredytacji dla prasy, radia, telewizji i mediów internetowych podczas 43. Rajdu Świdnickiego - KRAUS oraz zasady korzystania z akredytacji 1. Aby ubiegać się o przyznanie akredytacji, należy wypełnić elektroniczny arkusz wniosku akredytacyjnego znajdującego się na oficjalnej stronie zawodów w zakładce DZIIKARZ w nieprzekraczalnym terminie do niedzieli, 19 kwietnia 2015 r. Po tym terminie formularz nie będzie dostępny, przyjmowanie akredytacji nie będzie mozliwe. 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. 3. Przy odbiorze akredytacji należy okazać oryginał wniosku akredytacyjnego (opieczętowany przez redakcję, podpisany przez redaktora naczelnego) oraz ważną legitymację prasową (ewentualnie zaświadczenie potwierdzające współpracę z redakcją i deklarację publikacji materiału). Brak któregokolwiek z tych dokumentów skutkował będzie nie wydaniem akredytacji. 4. Akredytacje udzielane są bezpłatnie, wyłącznie profesjonalnym dziennikarzom, fotoreporterom oraz operatorom kamer, pracującym na zlecenie mediów o publicznym dostępie, które zamierzają relacjonować na swych łamach 43. Rajd Świdnicki - KRAUS. 5. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim ani też wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR. 6. Akredytacje będą przyznawane max. 2 przedstawicielom reprezentującym daną redakcję, wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy. 7. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji artykułów, zdjęć, materiałów telewizyjnych. Wykazanie się publikacjami nie jest równoznaczne z przydziałem akredytacji MDIA/FOTO/TV. Stanowi jedynie podsta wę do rozpatrywania wniosku. 8. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem kamizelki FOTO/TV. Ilość kamizelek jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Organizator pozostawia sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy akredytowanych fotoreporterów. 9. Akredytacje nie zawodników. będą przyznawane przedstawicielom sponsorów, zespołów oraz 10. Decyzja o przyznaniu akredytacji zostanie wysłana na adres poczty podmiotu ubiegającego się o akredytację podany we wniosku aplikacyjnym. 3

5 RGULAMI PRZYZAWAIA AKRDYTACJI 11. Organizator 43. Rajdu Świdnickiego - KRAUS zastrzega sobie prawo do nie przyznania akredytacji bez podania przyczyny. 12. Organizator 43. Rajdu Świdnickiego - KRAUS zastrzega sobie prawo do nie przyznania akredytacji osobom, które w latach poprz ednich pisemnie deklarowały publikację w mediach materiałów z imprez organizowanych przez Automobilklub Sudecki, a nie wywiązały się z deklaracji. 13. Przy odbiorze akredytacji należy okazać oryginał wniosku akredytacyjnego (opieczętowany przez redakcję, podpisany przez redaktora naczelnego) oraz ważną legitymację prasową. Brak któregokolwiek z tych dokumentów skutkował będzie nie wydaniem akredytacji. 14. Przyznana akredytacja MDIA oraz TV/FOTO w trakcie zawodów powinna zostać umieszczona w widocznym miej scu (zgodnie z przeznaczeniem), a kamizelkę TV/FOTO w czasie wykonywania pracy należy ubierać na odzież wierzchnią i nie powinno się jej zasłaniać np. plecakami czy też inną odzieżą. 15. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu organizator rajdu ma prawo cofnąć akredytację. 16. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty. 17. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa podczas trwania rajdu, organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa lub nie dostosowują się do poleceń służb zabezpieczających zawody. 18. Organizator 43. Rajdu Świdnickiego - KRAUS zobowiązuje osoby, którym przyznane zostaną akredytacje do stosowania w publikacjach poprawnych nazw i określeń dla rajdu: Właściciel RSMP: Polski Związek Motorowy Organizator Rajdu: Automobilklub Sudecki w Świdnicy azwa Rajdu: 43. Rajd Świdnicki KRAUS Tytuł cyklu RSMP: LOTOS Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

6 ZASADY BZPICZŃSTWA MDIÓW 3 3 5

7 ZASADY BZPICZŃSTWA MDIÓW 3 6

8 SYSTM IDTYFIKACJI Kierowca pojazdu z tym znakiem wykonuje zadania specjalne, kluczowe dla poprawnego funkcjonowania rajdu. Posiada uprawnienia do wjechania i przebywania w dowolnym miejscu rajdu. Wjazd na Odcinki Specjalne możliwy w czasie zgodnym z harmonogramem przejazdu samochodów organizatora. Kierowca pojazdu z tym znakiem wraz z pasażerami realizują szczegółowy plan bezpieczeństwa Odcinka Specjalnego. Posiada uprawnienia do wjechania i przebywania w określonych miejscach Odcinka Specjalnego, zgodnie z planem bezpieczeństwa rajdu. Kierowca pojazdu z tym znakiem wykonuje zadania szczegółowe zlecone przez organizatora. Posiada uprawnienia do wjechania i przebywania w określonych wg wykazu miejscach rajdu. Pojazdy oznaczone tym znakiem mają prawo wjazdu do Parku Serwisowego (Miasteczko Rajdowe) Pojazdy oznaczone tym znakiem nie mają żadnych uprawnień, mogą wjechać i przebywać wyłącznie w miejscach ogólnodostępnych. Wjazd i przebywanie na odcinku specjalnym wg zasad jak dla widzów jednakże należy im udzielić jak najdalej idącej pomocy w celu ułatwienia relacjonowania przebiegu rajdu. (Parkowanie w pobliżu Odc. Specjalnych na wyznaczonych parkingach dla TV) Pojazdy oznaczone tym znakiem nie mają żadnych uprawnień, mogą wjechać i przebywać wyłącznie w miejscach ogólnodostępnych. Wjazd i przebywanie na odcinku specjalnym wg zasad jak dla widzów jednakże należy im udzielić jak najdalej idącej pomocy w celu ułatwienia relacjonowania przebiegu rajdu. (Parkowanie w pobliżu Odc. Specjalnych na wyznaczonych parkingach dla Mediów) Pojazdy oznaczone tym znakiem nie mają żadnych uprawnień, mogą wjechać i przebywać wyłącznie w miejscach ogólnodostępnych. Wjazd i przebywanie na odcinku specjalnym wg zasad jak dla widzów jednakże ich kierowcom należy udzielić jak najdalej idącej pomocy aby ułatwić pasażerom oglądanie rajdu oraz parkowania samochodów na wyznaczonych dla VIP parkingach. Pojazdy oznaczone tym znakiem nie mają żadnych uprawnień, mogą wjechać i przebywać wyłącznie w miejscach ogólnodostępnych. Wjazd i przebywanie na odcinku specjalnym wg zasad jak dla widzów. Parkowanie samochodów na wyznaczonych dla Gości parkingach. 7

9 SKRÓCOY PROGRAM RAJDU ODCIK TSTOWY 25 kwietnia 2015r. sobota, godz. 8:00 12:00 godz. 8:00-10:30 - samochody 4WD godz. 9:30-12:00 - samochody 2WD PIRWSZ POSIDZI ZSS 25 kwietnia 2015r. sobota godz. 12:00 Świdnica Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35 OPUBLIKOWAI LISTY STARTOWJ /tap 1/ 25 kwietnia 2015r. sobota godz. 12:45 Oficjalna tablica ogłoszeń Biuro Rajdu w Świdnicy OSiR, ul. Śląska 35 START RAJDU CRMOIA STARTU Park przedstartowy - 25 kwietnia 2015r. - sobota, godz. 13:00-13:30, Świdnica Rynek Uroczyste otwarcie Rajdu - 25 kwietnia 2015r. sobota, godz. 13:45. Świdnica Rynek Start Honorowy, 25 kwietnia 2015r. s0bota, godz. 14:00, Świdnica Rynek Start Rajdu Oficjalny Start, 25 kwietnia 2015r. sobota, godz. 14:30, ul. Śląska/park serwisowy-wyjazd/ Meta tap I, 25 kwietnia 2015r. sobota, godz. 21:00, Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wjazd/ /tap 2/ OPUBLIKOWAI LISTY STARTOWJ 25 kwietnia 2015r. sobota, godz. 22:30, Oficjalna tablica ogłoszeń Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35 Start tap 2-26 kwietnia 2015r. niedziela, godz. 8:00, Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wyjazd/ CRMOIA MTY,ROZDAI AGRÓD 26 kwietnia 2015r. niedziela, godz. 16:00, Świdnica-Rynek 8

10 MAPY 9

11 MAPY 10

12 HARMOOGRAM CZASOWY RSMP 11

13 GODZIY ZAMKIĘCIA DRÓG Data Godzina zamknięcia Planowana godzina otwarcia Odcinek Testowy 07:00 12: Miłków - Kamionki Miłków - Kamionki Rościszów - Walim Rościszów - Walim 13:40 16:55 14:35 17:50 16:30 19:45 17:25 20: K amionki - Jawornik Kamionki - Jawornik Dziećmorowice - Walim Dziećmorowice - Walim Świdnica Power Stage 07:30 11:10 08:30 12:10 13:08 10:20 14:00 11:20 15:00 16:30 nr sobota 25 kwietnia 2015 sobota 25 kwietnia 2015 iedziela 26 kwietnia 2014 nazwa 12

14 PARK SRWISOWY ie rz eń có w PARK SRWISOWY - OSiR sobota, niedziela, do godz.13:00 ul.s pr zy m OSiR P Po ln a Dr og a MDIA ul. ZJAZD Z OS WJAZD SRWIS PIĄTK OD GODZ. 16:00 KO MA SA PKC CJ 2A 6A A P ZSS, OFFICIAL ORGAIZATOR STRFA MDIÓW STRFA KIBICA Brzoz owa PKC Aleja 2B 4A 6B wjazd BK D LAW T BK1 WJAZ ZSS P MDIA VIP Biuro Prasowe BOK DOTYCZY KIBICÓW BIURO RAJDU WC WJAZD DO SRWISU PODCZAS KOMASACJI WC atryski WC TV P POJAZD TOWARZYSZĄCY WC c PKC P tel Ho A B BAR 4B 4C BAS CKR OFFICIAL Hote l WC WC STR FA TC TA H KOW ICZ A AIA / SRWIS WYJAZD STRAŻ POŻARA ul. Sadowa 13 IĘTY AUTA RAJDOW 2C 4D 6C PARK ZAMKIĘTY PARK ZAMK PARK ZAMK IĘTY BAR PKC

15 START RAJDU SCHMATYCZY UKŁAD STARTU RAJDU ŚWIDICA, RYK ,561 ul. Grodzk a ul. Kotlarska 16 29,173 PUBLICZOŚĆ MDIA FOTO PŁOTY PKC GOŚCI MDIA / FOTO PUBLICZOŚĆ WJŚCI: VIP, GOŚĆ, MDIA, FOTO, zaproszeni oficjele PUBLICZ WJŚCI: VIP, GOŚĆ, zaproszeni oficjele OŚĆ TRYBUA WJŚC I OFICJL TYLKO:, MD IA PUBLICZOŚĆ ul. Łukowa WJAZD DO RYKU OD STROY UL. PUŁASKIGO WYJAZD Z RYKU W STROĘ UL. DŁUGIJ 14

16 ODCIK TSTOWY 3,50 km Długość START MTA Data 11:00 Zamknięcie dróg 12:00-16:00 Czas trwania Odległość od startu : 1,35 km Odległość do mety: 2,15 km 50 48, ,142 Szeroki, długi lewy zakręt. Miejsca dla mediów po lewej stronie drogi na łące. Miejsce wymaga przyjazdu przed zamknięciem drogi i wyjazdu po zakończeniu odcinka testowego. trasa odcinka testowego trasa sugerowanego dojazdu do odcinka testowego droga ewakuacyjna parking teren parku serwisowego przez odcinkiem testowym , , , ,751 1 Droga pomiędzy skrzyżowaniem a Witoszowem Dolnym. Parkowanie bez ograniczeń, po prawej stronie drogi. Dojazd wyznaczoną drogą od Świdnicy. Prosimy unikać dojazdu drogą wojewódzką nr 379 to droga ewakuacyjna. Duży parking leśny po prawej stronie. Parkowanie ograniczone. Konieczność dojazdu do miejsca 2 przed zamknięciem drogi.

17 OS 1/3 ROŚCISZÓW - WALIM 8,40 km Długość START MTA Data OS 1-13:40 OS 3-16:55 Zamknięcie dróg OS 1-15:10 OS 3-18:25 Piewsza załoga 50 42, , , ,392 1 Ograniczone możliwości parkowania na parkingu przy wyciągu. 2 Wjazd możliwy tylko przed zamknięciem drogi. 3 trasa odcinka specjalnego trasa sugerowanego dojazdu droga ewakuacyjna Odległość od startu : 0,29 km Odległość do mety: 8,11 km 50 42, ,335 Doskonałe miejsca filmowania prawego długiego zakrętu - łatwe dojście od startu w Rościszowie. 16 Ograniczone możliwości parkowania w zatoczce autobusowej w Rościszowie. Wjazd możliwy tylko przed zamknięciem drogi - na drodze dojazdowej będzie zlokalizowana strefa grzania opon. Parking zlokalizowany na ul. Kościuszki w Walimiu. Parkowanie przy prawej krawędzi drogi.

18 OS 1/3 ROŚCISZÓW - WALIM ROŚCISZÓW - WALIM 7 / 10 Odległość od startu : 3,00 km Odległość do mety: 5,40 km 50 41, ,455 W bezpośrednim zasięgu (ok. 400 m) dwa ostre zakręty z dobrymi miejscami do filmowania. Odległość od startu : Odległość do mety: 8,15 km 0,25 km 50 41, ,387 Kostki walimskie - dwa nawroty, jechane z góry po kostce brukowej kultowe miejsce rajdu ŚwidnickiegoKRAUS. Dojście od parkingu P3. IFORMACJ UZUPŁIAJĄC zjazd z OS 1/3 SOBOTA,

19 OS 2/4 MIŁKÓW - KAMIOKI 12,90 km Długość Data OS 2 OS 4 OS 2 OS 4 Zamknięcie dróg Piewsza załoga 50 37,073 MTA 50 40, , , Parking położony w Jugowie. Łatwy dojazd od strony owej Rudy. Parking zlokalizowany na drodze pomiędzy hotelem Sowia Dolina a dojazdem od PKC. Parkowanie przy prawej krawędzi. Uwaga droga ta jest drogę ewakuacyjną! 2,90 km Odległość od startu : Odległość do mety: - 14:35-17:50-16:05-19:20 START 10,00 km 50 38, ,415 Widowiskowy ostry prawy zakręt po silnym dohamowaniu z dużej prędkości. Bardzo łatwy dostęp od parkingu P2. Odległość od startu : 1250 km Odległość do mety: trasa odcinka specjalnego 0,40 km trasa sugerowanego dojazdu droga ewakuacyjna 50 40, ,840 awroty jechane pod górę tuż za startem w Kamionkach - dojście od parkingu P1 około 700 m. 18

20 PRZGRUPOWAI PKC2A I PKC6A Piewsza załoga PKC 2A - 17: PKC 6A - 11: PKC 2A PKC 6A 50 41, ,256 Parking dla mediów znajdować się będzie przy hali sportowej OSiR w Świdnicy. Ilość przewidzianych miejsc 10. Wjazd do parkingu od ul. Pionierów. Wyjazd ul. Śląska w stronę Galerii Świdnickiej lub ul. Pionierów (tak jak wjazd).. MDIA 1 MDIA MDIA 19

21 KAMIOKI - JAWORIK 5 / 7 Długość Data Zamknięcie dróg Piewsza załoga 22,20 km START MTA OS 5 OS 7 OS 5 OS 7-07:30-11:10-09:00-12: , , , ,171 Parking zlokalizowany na drodze pomiędzy hotelem Sowia Dolina a dojazdem od Mety Stop odcinka. tylko przy prawej krawędzi. 1 Parkowanie Uwaga droga ta jest drogą ewakuacyjną! 2 Parking zlokalizowany w Sokolcu na drodze dojazdowej z owej Rudy / Ludwikowic. Parkowanie przy prawej krawędzi drogi. Uwaga droga ta jest drogą ewakuacyjną! Parking na drodze wojewódzkiej nr 383. Dojazd od strony Walimia. 3 4 Parking zlokalizowany na ul. Kościuszki w Walimiu na drodze dojazdowej z odcinka specjalnego OS3/5. Parkowanie przy prawej krawędzi drogi. trasa odcinka specjalnego trasa sugerowanego dojazdu droga ewakuacyjna 20

22 KAMIOKI - JAWORIK 5 / 7 0,40 km Odległość od startu : Odległość do mety: 21,80 km 50 40, ,840 awroty tuż za startem w Kamionkach - dojście od parkingu P1 około 700 m. Odległość od startu : 11,20 km Odległość do mety: 11,00 km , ,210 Przejazd przez Sokolec w kierunku Rzeczki. Dojazd od strony owej Rudy / Ludwikowic. Odległość od startu : 13,80 km Odległość do mety: 08,40 km 50 39, ,448 Szeroki zakręt w prawo w kierunku Sierpnic. Dohamowanie z dużej prędkości. Odległość od startu : 21,96 km Odległość do mety: 0,24 km 50 41, ,172 Miejsce w centrum Walimia - ostry zakręt w lewo w kierunku Jawornika po krętym zjeździe od strony Sierpnic. 21

23 DZIĆMOROWIC - WALIM 6 / 8 Odległość od startu : 2,90 km 17,50 km Odległość do mety: 50 45, ,172 Omijanie wysepek przy przystanku autobusowym w centrum Zagórza Śląskiego. Odległość od startu : 5,30 km 15,10 km Odległość do mety: 50 45, ,172 Szeroki i szybki nawrót przy zakręcie na drogę wokoło jeziora Bystrzyckiego. 5,85 km Odległość od startu : Odległość do mety: 14,55 km 50 45, ,596 Dwa nawroty przy podjeździe do tamy na Jeziorze Bystrzyckim. Brak miejsc do parkowania oraz konieczność podejścia od parkingu. Odległość od startu : 20,20 km Odległość do mety: 0,20 km 50 41, ,387 Kostki walimskie - dwa nawroty, jechane z góry po kostce brukowej kultowe miejsce rajdu ŚwidnickiegoKRAUS. Dojście od parkingu P3. 22

24 DZIĆMOROWIC - WALIM 6 / 8 Długość Data Zamknięcie dróg Piewsza załoga 20,40 km START MTA OS 6 OS 8 OS 6 OS 8-08:30-12:10-10:00-13: , , , , Parking publiczny naprzeciw basenu w Zagórzu Śląskim. Ilość miejsc ograniczona. Dojazd od Świdnicy przez Bysztrzycę Górną i Lubachów. Miejsca do parkowania przy prawej stronie drogi, przed zatoczką autobusową. Uwaga droga ta jest drogą ewakuacyjną! Z tego miejsca dojście do punktu nr 3 (nawroty pod tamą) Parking zlokalizowany na ul. Kościuszki w Walimiu. Parkowanie przy prawej krawędzi drogi. Uwaga droga 3 ta jest drogą ewakuacyjną! ZATOCZKA AUTOBUSOWA trasa odcinka specjalnego trasa sugerowanego dojazdu droga ewakuacyjna 23

25 DZIĆMOROWIC - WALIM 6 / 8 IFORMACJ UZUPŁIAJĄC zjazd z OS 6/8 IDZILA, OS 6/8 OS 5/7 MTA LOTA Uwaga, media akredytowane przy rajdzie nie muszą stosować się do zaleceń niniejszego schematu. STOP MDIA TV STOP 24

26 ni OSiR er ul io PARK SRWISOWY - OSiR niedziela, od godz. 13:00.S.P START OS 9 Aleja Brzoz owa ul. Po ln a Dr og a ów WJAZ D LAW T BK1 ZSS STRFA MDIÓW PRZD OS 9 Biuro Prasowe BOK BIURO RAJDU PKC WC 9 STRFA KIBICA WC atryski WC TV P CJA WC KO MA SA PKC BAR 9 Ho tel ul pr zy m ie rz eń có w PRZGRUPOWAI PRZD POWR STAG- PKC 8A P BAS CKR OFFICIAL Hot el WC S9 DO O JA ZD DO IĘTY ĘTY STRFA MDIÓW PRZD OS 9 PARK ZAMKIĘTY PARK ZAMK PKC 8A PARK ZAMK I BAR ul. Sadowa

27 ŚWIDICA 9 (POWR STAG) 3,00 km Długość START 16 29,331 MTA 16 28, Data Zamknięcie dróg 13:08 Piewsza załoga 15: ,331 1 Parking publiczny przy skrzyżowaniu ulic Różanej z 8 Maja. 2 Parking publiczny przy ulicy auczycielskiej. Odległość od startu : 2,01 km Odległość od startu : 1,05 km Odległość do mety: 50 50,062 Odległość do mety: 1,95 km 0,99 km Widowiskowy lewy zakręt - przejście z kostki na asfalt. Miejsca dla mediów po prawej stronie skrzyżowania według oznaczenia na schemacie. awrót przy ulicy Westerplatte przy wjeździe w ulicę Stawki. oznaczenia na schemacie. 1 2 SOS1 trasa odcinka specjalnego trasa sugerowanego dojazdu droga ewakuacyjna 26

28 SRWIS ODDALOY ul. Że ro m sk ieg o PKC 9B DO MTY RAJDU STRFA SRWISOWA DWORZC PKP DY JAZ PO XI TA OW run XI PKC9A cg 50 50,437 i dzk wal TA ul. Dworcowa 16 28,912 WIS SR Pla PKC 9A ka ys rz I DOTYCZY TAXI b ał.w ul ZJAZD Z OS 9 27

29 MTA RAJDU SCHMATYCZY UKŁAD MTY RAJDU ŚWIDICA, RYK ,561 ul. Grodzk a ul. Kotlarska 16 29,173 PUBLICZOŚĆ MDIA FOTO PŁOTY PKC GOŚCI PUCHARY MDIA / FOTO PUBLICZOŚĆ WJŚCI: VIP, GOŚĆ, MDIA, FOTO, zaproszeni oficjele PUBLICZ WJŚCI: VIP, GOŚĆ, zaproszeni oficjele OŚĆ TRYBUA WJŚC I OFICJL TYLKO:, MD IA PUBLICZOŚĆ ul. Łukowa WJAZD DO RYKU OD STROY UL. PUŁASKIGO WYJAZD Z RYKU W STROĘ UL. DŁUGIJ 28

30 29

31 30

32 PROCDURA BZPICZŃSTWA Procedura Bezpieczeństwa w Rajdach Samochodowych 2015 Stan prawny na dzień 22 stycznia 2015 PROCDURA BZPICZŃSTWA W RAJDACH SAMOCHODOWYCH Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM 31

33 PROCDURA BZPICZŃSTWA Procedura Bezpieczeństwa w Rajdach Samochodowych Procedura Bezpieczeństwa w razie wypadku to obowiązkowy i precyzyjny sposób działania załóg, startujących w rajdzie, w celu zrealizowania jak najbardziej skutecznej akcji ratowniczej. Postępowanie załóg zgodnie z Procedurą Bezpieczeństwa umożliwia dotarcie fachowej pomocy do poszkodowanych w najkrótszym czasie. Działania załóg uzupełniają się i są zintegrowane z obowiązkami osób Organizatora odpowiedzialnych za bezpieczeństwo czynnych i biernych uczestników rajdów. Dzięki Procedurze Bezpieczeństwa możliwe jest zatrzymanie rajdu w miejscu nieszczęśliwego zdarzenia, co przy dzisiejszych metodach śledzenia przejazdu samochodów na trasach OS-ów przy pomocy systemu GPS powoduje, że zarówno kierownik OS-u jak i Centrum Kierowania Rajdem (CKR) widzą dokładnie, kiedy można wysłać pojazdy ratownicze na trasę odcinka specjalnego - nawet pod prąd, aby nie narazić ich oraz innych uczestników zawodów na ryzyko kolizji. GKSS przedstawia poniżej szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad procedury i podkreśla, że tekst ten nie jest ostateczną receptą na sposób postępowania w razie wypadku. ie są tu przewidziane wszystkie możliwe sytuacje związane z wypadkami na OS-ach. Jednocześnie GKSS gwarantuje, że żadna załoga nie będzie pokrzywdzona z powodu uruchomienia Procedury Bezpieczeństwa i udzielenia pomocy, bądź podporządkowania się przepisom wynikającym z faktu użycia żółtej flagi. Dyrektor Zawodów ma prawo (na podstawie art. 39 Regulaminów Sportowych) nadać takiej załodze czas przejazdu, który uzna za najbardziej sprawiedliwy. ależy jednak pamiętać, że działanie takie nie zawsze podjęte jest automatycznie. Zatem załoga, która nie wykonała przejazdu danego OS-u w sposób sportowy z powodu uruchomienia lub uczestnictwa w Procedurze Bezpieczeństwa powinna o tym fakcie poinformować pisemnie Dyrektora Zawodów. 2. Każdy samochód musi być wyposażony w kartę formatu min. A3 ze znakami: SOS (czerwony) OK (zielony). Karta ta musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu w zasięgu rąk członków załogi. Znaki te mogą być również dołączone do książki drogowej. Odpowiedni znak musi być pokazywany wszystkim nadjeżdżającym samochodom. 2.1 Zielony znak OK pokazuje się gdy poszkodowani nie potrzebują pomocy. 2.2 Czerwony znak SOS pokazuje się gdy poszkodowani potrzebują pomocy. 3. W razie wypadku wymagającego pilnej interwencji ratunkowej (nie tylko medycznej), czerwony znak SOS musi być w miarę możliwości natychmiast pokazany następnym nadjeżdżającym samochodom i każdemu helikopterowi, jeżeli ten próbuje interweniować. Musi być również wystawiony czerwony trójkąt odblaskowy. Czynności te dotyczą także wypadków, w których poszkodowani są widzowie (publiczność). 4. Każda załoga : której pokazano czerwony znak SOS lub gdy widzi samochód który doznał wypadku i nie jest wystawiony znak OK lub, która widzi poszkodowane osoby trzecie (publiczność, osoby funkcyjne rajdu) Musi natychmiast zatrzymać się w celu udzielenia pomocy!!! 5. Parkowanie musi być wykonane w sposób bezpieczny tj. zapewniający swobodny przejazd po trasie OS-u (aby nie spowodować kolejnego incydentu) i jednocześnie zapewniający swobodny dojazd służbom ratowniczym na miejsce zdarzenia. Dotyczy to także sytuacji nie przewidzianych w punkcie 4. Jeżeli jest potrzeba niesienia pomocy, bezwzględnie należy podjąć wszelkie możliwe działania nie bacząc na wynik sportowy. Dyrektor Zawodów zrekompensuje te działania stosując art. 39 Regulaminów Sportowych. Str. 2 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM 32

34 PROCDURA BZPICZŃSTWA Procedura Bezpieczeństwa w Rajdach Samochodowych Załoga, która jako pierwsza znajdzie się w miejscu wypadku, po zatrzymaniu się obejmuje koordynowanie akcją ratunkową w następujący sposób: 6.1 Pierwszy z jej członków, Koordynator 1 : ocenia stan poszkodowanych osób pod względem konieczności akcji podtrzymującej życie i innej pomocy przed medycznej. Jeśli jest więcej osób wymagających pomocy włącza do akcji osoby postronne (o ile są) ocenia stan bezpieczeństwa auta pod względem możliwości pogłębienia się skutków wypadku (np. zapalenie, obsunięcie lub zawalenie, utonięcie załogi, incydent z udziałem następnej załogi itp.) Wykonuje lub zleca wykonanie niezbędnych czynności zabezpieczających, jeżeli posiada telefon podejmuje próbę kontaktu z CKR poprzez numer alarmowy ( ) i relacjonuje przebieg wydarzeń tj: potwierdza zatrzymanie rajdu w miejscu wypadku, podaje numer startowy poszkodowanych, określa zakres niezbędnej pomocy, jak najbardziej precyzyjnie określa miejsce wypadku (odległość od startu, pozycja z książki drogowej, charakterystyczne cechy terenu, znaki i tablice drogowe, inne), 6.2 Drugi z jej członków, Koordynator 2, dokładnie w tym samym czasie : przyciska migający na czerwono przycisk SOS na konsoli systemu GPS i zatrzymuje kolejną nadjeżdżającą załogę. W przypadku braku systemu GPS przekazuje jej wszystkie informacje o wypadku i wysyła ją do najbliższego punktu radiowego, ustawia czerwony trójkąt odblaskowy, zatrzymuje wszystkie kolejne załogi 6.3 Koordynatorzy akcji zapewniają dojazd do miejsca wypadku (z obu kierunków) pojazdom ratowniczym poprzez: odpowiednie parkowanie dojeżdżających kolejnych aut rajdowych rozpoznanie, wytyczenie i przygotowanie drogi dostępu do miejsca wypadku dla służb ratowniczych. 6.4 Koordynatorzy mogą użyć do realizacji wyżej wymienionych czynności wszystkich członków nadjeżdżających załóg. Osoby te winny wykonywać jego polecenia. 6.5 W momencie przybycia kierownika zabezpieczenia OS-u bądź profesjonalnych ratowników, koordynatorzy przekazują kierowanie akcją ratowniczą, podporządkowując się ich poleceniom. 7. Załoga która udała się do najbliższego punktu łączności radiowej, przekazuje meldunek osobie funkcyjnej i podaje szczegóły lokalizacji wypadku. astępnie, aż do odwołania akcji ratunkowej pozostaje w tym punkcie z wyjątkiem przypadku, gdy punktem tym jest meta OS-u. 8. Wobec każdej załogi, która nie zastosowała się do przepisów art. 40 Regulaminów Sportowych ZSS może zastosować karę zgodną z przepisami MKS. Może to być kara do wykluczenia z zawodów włącznie oraz wnioskowanie do GKSS o zawieszenie bądź cofnięcie licencji kierowcy i pilota. 9. W przypadku, gdy poszkodowani nie wymagają natychmiastowej pomocy załoga, która zatrzymała się przyciska migający na zielono przycisk OK na konsoli systemu GPS. ie zależnie od tego zielony znak OK musi być pokazany wszystkim nadjeżdżającym samochodom i helikopterowi, jeżeli ten próbuje interweniować. 10. Załoga opuszczająca pojazd i miejsce wypadku jest osobiście odpowiedzialna za umieszczenie zielonego znaku OK w sposób trwały i dobrze widoczny z trasy OS-u. iedopełnienie powyższego powoduje, że załoga ta staje się odpowiedzialną za nieuzasadnione zatrzymanie Odcinka Specjalnego i uruchomienia akcji ratunkowej jeśli taka została podjęta Zobowiązuje się załogę, której samochód został uszkodzony lub zdefektował na trasie OS-u i który w jakikolwiek sposób może zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników rajdu do bezzwłocznego jego usunięcia w bezpieczne miejsce (o ile jest to tylko możliwe z zachowaniem szczególnej ostrożności). Str. 3 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM 33

35 PROCDURA BZPICZŃSTWA Procedura Bezpieczeństwa w Rajdach Samochodowych W przypadku, gdy uszkodzone lub zdefektowane auto zostanie przy trasie OS, a jego usunięcie w bezpieczne miejsce było niemożliwe, Kierownik Zabezpieczenia na następne przejazdy tego OS-u, oznakuje je w sposób widoczny np. taśmą ostrzegawczą, a załogi będą informowane o tym fakcie przed startem do odcinka specjalnego, ze wskazaniem tego miejsca w książce drogowej Usunięcie przez zespół techniczny zawodnika, uszkodzonego lub zdefektowanego auta, które znajduje się poza drogą podczas trwania odcinka specjalnego i/lub tzw. gotowości OS-u jest możliwe wyłącznie za zgodą kierownika OS-u, który musi otrzymać akceptację CKR. Samodzielne działanie załogi bez zgody kierownika OS-u, które może narazić innych uczestników rajdu na niebezpieczeństwo zostanie zasygnalizowane Zespołowi Sędziów Sportowych. 11. W przypadku zatrzymania samochodu na trasie OS, czerwony trójkąt odblaskowy musi być ustawiony w dobrze widocznym miejscu w odległości, co najmniej 50 m za samochodem. Dotyczy to każdego przypadku zatrzymania się na OS-ie, nie tylko związanego z Procedurą Bezpieczeństwa, ale np. wymiany koła, naprawy samochodu itp. Jeżeli zatrzymanie się nie wymaga wezwania pomocy, obligatoryjnie musi być aktywowany migający na zielono przycisk OK na konsoli systemu GPS Trójkąt musi być wystawiony nawet wtedy, gdy zatrzymany samochód znajduje się poza drogą. 12. Zobowiązuje się załogi do bacznego obserwowania punktów łączności radiowej, których lokalizacja jest określona w książce drogowej. a trasie OS taki punkt oznakowany jest tablicą z czarnym symbolem punktu łączności na niebieskim tle, poprzedzoną w odległości 100 m tablicą z czarnym symbolem punktu łączności na żółtym tle. W tym punkcie (i wyłącznie tu) może być pokazywana żółta flaga. O konieczności użycia żółtych flag decyduje Dyrektor Zawodów. Flaga ta będzie pokazywana przez sędziego ubranego w żółtą kamizelkę z naryso wanym symbolem punktu łączności. Sędzia będzie prowadził protokół użycia żółtej flagi. Ze względu na swoje bezpieczeństwo sędzia ów może stać poza drogą będzie wtedy utrudnione zaobserwowanie pokazania żółtej flagi. Dlatego zaleca się pilotom wprowadzenie do opisów OS-ów oznaczeń punktów łączności radiowej i baczne ich obserwowanie Gdy załodze zostanie pokazana żółta flaga, to załoga ta, po zastosowaniu się do wynikającej z tego faktu procedury, automatycznie otrzyma czas OS -u z urzędu tj. zgodnie z art. 39 Regulaminów Sportowych W związku z pokazaniem żółtej flagi, załoga musi natychmiast zwolnić, zachować ograniczoną prędkość do końca odcinka specjalnego i stosować się do poleceń sędziego drogi lub kierowców samochodów interwencyjnych, które napotka. Flagi są pokazywane we wszystkich punktach łączności radiowej poprzedzających wypadek. Można spodziewać się przeszkód na trasie OS (np. kibice podążający w stronę wypadku). Może wystąpić blokada związana z Procedurą Bezpieczeństwa (np. może być na trasie karetka jadąca do chorego kibica lub mieszkańca pobliskich zabudowań, demonstracja blokująca drogę lub inne wydarzenia nie związane z rajdem). ależy kontrolować lusterka wsteczne upewniając się czy pojazdy ratownicze nie chcą nas wyprzedzić. ależy przygotować się do udzielenia pomocy w likwidowaniu skutków wypadku. ależy też pamiętać o podporządkowaniu się poleceniom kierujących akcją ratowniczą. 13. W każdej książce drogowej każdego rajdu znajduje się strona opisująca Procedurę Bezpieczeństwa stosowaną w razie wypadku. 14. W każdym regulaminie uzupełniającym każdego rajdu gdzie zastosowany będzie system GPS znajdą się strony opisujące obsługę tego urządzenia. Z wyłączeniem opisów dotyczących zachowań z użyciem systemu GPS powyższe zapisy są obligatoryjne w rajdach każdego poziomu na terenie kraju. Str. 4 Zatwierdzono przez GKSS w dniu 22 stycznia 2015 r. Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM 34

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W RAJDACH SAMOCHODOWYCH

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W RAJDACH SAMOCHODOWYCH Stan prawny na dzień 15 stycznia 2014 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W RAJDACH SAMOCHODOWYCH Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Procedura Bezpieczeństwa w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

POWITANIE. Drodzy przedstawiciele mediów!

POWITANIE. Drodzy przedstawiciele mediów! MDIA SAFTY BOOK Przewodnik Bezpieczeństwa Mediów POWITAI Drodzy przedstawiciele mediów! To prawdziwa radość móc witać Państwa na kolejnej, 44. edycji rajdowego klasyka, jakim niewątpliwe jest Rajd Świdnicki.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA

PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA Szanowni Państwo! Serdecznie witam wszystkich uczestników i kibiców 24. Rajdu Dolnośląskiego. W tym roku kultowy klasyk, rozgrywany na Ziemi Kłodzkiej jest ostatnią, 7. rundą LOTOS Rajdowych Samochodowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA MEDIÓW MEDIA SAFETY BOOK

PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA MEDIÓW MEDIA SAFETY BOOK PRZWODIK BZPICZŃSTWA MDIÓW MDIA SAFTY BOOK POWITAI Drodzy przedstawiciele mediów! Jest mi niezmiernie miło móc powitać wszystkich w naszym mieście na 45. Rajdzie Świdnickim KRAUS. W tym roku nasz Rajd

Bardziej szczegółowo

Istebna/Wisła MEDIA SAFETY BOOK. 5 Runda LOTOS Rajdowych Samochodowyc Mistrzostw Polski 2015

Istebna/Wisła MEDIA SAFETY BOOK. 5 Runda LOTOS Rajdowych Samochodowyc Mistrzostw Polski 2015 Istebna/Wisła MEDIA SAFETY BOOK 5 Runda LOTOS Rajdowych Samochodowyc Mistrzostw Polski 2015 Organizator Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40-014 Katowice na zlecenie ZG PZM 2 Szanowni przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Książka drogowa 46 Lew Kłodzki 29 maja 2016 roku. Organizator:

Książka drogowa 46 Lew Kłodzki 29 maja 2016 roku. Organizator: Książka drogowa 46 Lew Kłodzki 29 maja 206 roku. Automobilklub Ziemi Kłodzkiej ul. Harcerzy 3a 57-300 Kłodzko Organizator: KSIĄŻKA DROGOWA Konkursowej Jazdy Samochodowej - 46 Lew Kłodzki. Witamy na Konkursowej

Bardziej szczegółowo

8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 16:00 1.1 3+5 4

8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 16:00 1.1 3+5 4 Data: Temat: Od: Do: 10.11.2015 Komunikat nr 1 Dyrektora Rajdu Wszystkich zawodników / Członków załóg Czas: Dokument nr: Liczba stron: Załączniki: 16:00 1.1 3+5 4 1. Zmiany w Harmonogramie rajdu Z przyczyn

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK RAJDOWY RSMP

PRZEWODNIK RAJDOWY RSMP Polanica Zdrój 16 18 października 2014 7. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski PRZEWODNIK RAJDOWY MAPY i DOJAZDY Przewodnik opracowano w sierpniu 2014 ORGANIZATOR: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK RAJDOWY RPP

PRZEWODNIK RAJDOWY RPP Polanica Zdrój 17 18 października 2014 8. Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Polski PRZEWODNIK RAJDOWY MAPY i DOJAZDY Przewodnik opracowano w sierpniu 2014 ORGANIZATOR: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABEZPIECZENIA MOTUL KRÓLEWSKI WINTER CUP 3 RUNDA

PLAN ZABEZPIECZENIA MOTUL KRÓLEWSKI WINTER CUP 3 RUNDA PLAN ZABEZPIECZENIA MOTUL KRÓLEWSKI WINTER CUP 3 RUNDA 26 Luty 2017 OPRACOWANIE: Rafał Jeromin Dyrektor 3 rundy 1 SZEF ZABEZPIECZENIA Iwona Nowakowska +48 693 707 655 Kierownik zabezpieczenia podczas 3

Bardziej szczegółowo

Książka drogowa. Organizatorzy: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej ul. Harcerzy 3a 57-300 Kłodzko. Gmina Radków ul. Rynek 1 57-420 Radków

Książka drogowa. Organizatorzy: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej ul. Harcerzy 3a 57-300 Kłodzko. Gmina Radków ul. Rynek 1 57-420 Radków Książka drogowa Organizatorzy: Automobilklub Ziemi Kłodzkiej ul. Harcerzy 3a 57-300 Kłodzko Gmina Radków ul. Rynek 1 57-420 Radków Gość honorowy - poseł na Sejm Robert Jagła Wydatek w ramach projektu nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji Ruch Chorzów SA w restrukturyzacji, zwany w dalszej części regulaminu Klubem, wprowadza następujące zasady współpracy z mediami w sezonie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu Załącznik nr 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo Automobilklubu Nazwa Rajdu Organizator: Nazwa Automobilklubu adres tel./fax. e-mail: www. -1- REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU - PROLOGU O Puchar Prezydenta Olsztyna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU - PROLOGU O Puchar Prezydenta Olsztyna RALLY SPRINT PROLOG 18 RAJD WARMIŃSKI 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU - PROLOGU O Puchar Prezydenta Olsztyna Pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy

Regulamin uzupełniający. 1 Rajd Parkowy Regulamin uzupełniający 1 Rajd Parkowy II Runda Otwartych Rajdowych Mistrzostw Torunia Sezonu 2015 1 RAJD PARKOWY MODELI RC W SKALI 1:10 29 marca 2015 roku Toruń Wstęp 1 Rajd Parkowy Modeli RC w skali

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów sportu samochodowego

Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów sportu samochodowego Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na sędziów sportu samochodowego 1. Na ile dni przed KJS należy złożyć do OKSS regulamin szczegółowy celem jego zatwierdzenia? A) 30 dni przed terminem zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Karty pracy dla sędziów funkcyjnych. (protokoły startu, mety lotnej, mety stop i PKC).

Karty pracy dla sędziów funkcyjnych. (protokoły startu, mety lotnej, mety stop i PKC). Karty pracy dla sędziów funkcyjnych. (protokoły startu, mety lotnej, mety stop i PKC). Poniżej zostały wypisane najważniejsze punkty, które musi znać sędzia na poszczególnych stanowiskach. Należy pamiętać,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA PRZEPISÓW

INTERPRETACJA PRZEPISÓW INTERPRETACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYPADKU NA ODCINKU SPECJALNYM Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Procedura Bezpieczeństwa to wspaniałe narzędzie w rękach zawodników

Bardziej szczegółowo

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 -

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - Program zawodów: 29.09.2014 PONIEDZIAŁEK Otwarcie Listy Zgłoszeń 17.10.2014 PIĄTEK Zakończenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO KARPACZ 13-14.09

REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO KARPACZ 13-14.09 Z C A P R 4 1 A. 9 K 13-14.0 DRIFT MASTERS GRAND PRIX REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO KARPACZ 13-14.09 III runda DRIFT MASTERS GRAND PRIX 01 1. Data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń akredytacyjnych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna RALLY SPRINT PROLOG - 19 RAJD WARMIŃSKI 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna Pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński

Bardziej szczegółowo

2. runda PPRB. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym 2. Rundy PPRB.

2. runda PPRB. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym 2. Rundy PPRB. Data: 04.05.2017 Czas: 20:00 Temat: Komunikat Nr 2 Dok. Nr: 1.2 Od: Dyrektora Zawodów Liczba stron: 2+3 Do: Wszystkich zawodników Załączniki: 3 1. Wprowadza się zmiany personalne w Regulaminie Uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA Biuro Imprezy: ZO PZM Szczecin, al. Wojska Polskiego 237a ( do 18.07.2014 r.) Czaplinek ul. Rynek 6 (dn.20.07.2014 r.) MIEJSCE IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

Rajd Pań 2016 REGULAMIN IMPREZY "RAJD PAŃ 2016"

Rajd Pań 2016 REGULAMIN IMPREZY RAJD PAŃ 2016 Rajd Pań 2016 REGULAMIN IMPREZY "RAJD PAŃ 2016" Organizatorem turystyczno-nawigacyjnej imprezy RAJD PAŃ 2016 jest Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski. Cel imprezy Celem imprezy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Inter Cars Master Race 2014 PUCHAR POLSKI W RAJDACH BAJA 4 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nowy Sącz, 04-05 października 2014-1 - Program zawodów: 10.09.2014 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 26.09.2014 24:00

Bardziej szczegółowo

Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec

Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec AKREDYTACJE 1. Akredytacje na pojedyncze mecze oraz akredytacje stałe przyznawane są dla przedstawicieli redakcji prasy, radia, telewizji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. SUPER SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. SUPER SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna SUPER SPRINT PROLOG - 20 RAJD WARMIŃSKI - TOYOTA 2017 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT - PROLOG O Puchar Prezydenta Olsztyna Pod honorowym patronatem Prezydenta Olsztyna ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS Stan prawny na dzień 5 marca 2015 REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS 2015 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1. Nadzór nad przebiegiem Mistrzostw Okręgu

Bardziej szczegółowo

Odcinki Specjalne 53. Rajdu Barbórka

Odcinki Specjalne 53. Rajdu Barbórka Odcinki Specjalne 53. Rajdu Barbórka Tor Służewiec Poradnik dla kibiców OS 1 Tor Służewiec (Zawodnicy) od 8:00 do ok. 9:50 OS 1 Tor Służewiec (Legendy) od 9:50 do ok. 10:20 OS 4 Tor Służewiec (Zawodnicy)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur

REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur REGULAMIN RAMOWY 2 Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur Automobilklub Warmiński ul. Szczekin-Krotowa 15 10-759 Olsztyn Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3

Bardziej szczegółowo

Informator Media Mecz Polska Niemcy, 11/10/2014 Stadion Narodowy, Warszawa

Informator Media Mecz Polska Niemcy, 11/10/2014 Stadion Narodowy, Warszawa Informator Media Stadion Narodowy, Warszawa 1 PODSTAWOWE INFORMACJE KALENDARZ GODZINY 10-11/10/2014 PLAN STADIONU Podstawowe informacje dla mediów TRYBUNA PRASOWA PZPN Zapytania dotyczące obsługi mediów

Bardziej szczegółowo

PAGE RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY

PAGE RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY 1 RALLY GUIDE PRZEWODNIK RAJDOWY EMERGENCY NUMBER TELEFON ALARMOWY +48 601 100 777 PROGRAM RAJDU 01.03.2016 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 24.03.2016 24:00 Zakończenie I terminu zgłoszeń 27.03.2016 24:00

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI Zawodów

Regulamin VI Zawodów Regulamin VI Zawodów W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Białe Piątkowo 17.09.2017 r. MISTRZOSTWA W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM 2017 Cel zawodów: 1. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Lechia Gdańsk Sezon 2015/2016

Lechia Gdańsk Sezon 2015/2016 Lechia Gdańsk Sezon 2015/2016 REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI Lechia Gdańsk SA Lechia Gdańsk SA, zwana w dalszej części regulaminu Klubem, wprowadza następujące zasady współpracy z mediami w sezonie 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

3. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Jelenia Góra 30 maja - 1 czerwca 2014 r.

3. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Jelenia Góra 30 maja - 1 czerwca 2014 r. 3. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Jelenia Góra 30 maja - 1 czerwca 2014 r. 3. Runda Rajdowego Pucharu Polski Jelenia Góra 30-31 maja 2014 PRZEWODNIK RAJDOWY Przewodnik opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO MASTERS 16 LIPCA 2016 O PUCHAR POLSKI POD PATRONATEM BURMISTRZA SOKOŁOWA PODLASKIEGO

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO MASTERS 16 LIPCA 2016 O PUCHAR POLSKI POD PATRONATEM BURMISTRZA SOKOŁOWA PODLASKIEGO REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO MASTERS 16 LIPCA 2016 O PUCHAR POLSKI POD PATRONATEM BURMISTRZA SOKOŁOWA PODLASKIEGO I. Organizator Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów ul. Słoneczna 2, 08-300

Bardziej szczegółowo

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Amatorski WYŚCIG GÓRSKI REGULAMIN

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Amatorski WYŚCIG GÓRSKI REGULAMIN BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT 1 Amatorski WYŚCIG GÓRSKI 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 Termin Zawodów 1 Amatorski Wyścig Górski ROŚCISZÓW 17.09.2017 Zawody odbędą się w dniu 17.09.2017 r. w Rościszowie (powiat dzierżoniowski)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

2. runda RPPST. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym.

2. runda RPPST. 3. W związku z powyższym wprowadza się zmiany i uzupełnienia w Regulaminie Uzupełniającym. Data: 04.05.2017 Czas: 20:00 Temat: Komunikat Nr 2 Dok. Nr: 1.2 Od: Dyrektora Imprezy Stron: 2+3 Do: Wszystkich uczestników Załączniki: 3 1. Wprowadza się zmiany personalne w Regulaminie Uzupełniającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W KONKURSOWEJ JEŹDZIE SAMOCHODEM

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W KONKURSOWEJ JEŹDZIE SAMOCHODEM Stan prawny na dzień 21 stycznia 2016 REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W KONKURSOWEJ JEŹDZIE SAMOCHODEM 2016 Polski Związek Motorowy www.rzeszow.pzm.pl 1. Mistrzostwa Okręgu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Platinum Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 2012 - informacje o poszczególnych rundach

Platinum Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 2012 - informacje o poszczególnych rundach Platinum Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 2012 - informacje o poszczególnych rundach 8. Rajd Baltic Cup - 1 runda Platinum RSMP Termin: 17-19 luty 2012 r. Organizator: Automobilklub Orski Baza rajdu:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry.

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry. REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY 2017 1. Charakterystyka gry 1.1. Gra RAJD MARZANNY 2017, zwany dalej GRĄ zabawą dla kierowców pojazdów mechanicznych otwartą dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy.

Bardziej szczegółowo

INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna

INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Automobilklub Warmiński * * Olsztyn 5 Samochodowe Grand Prix Olsztyna 2011 INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna Organizator Automobilklub Warmiński 11.12.2011 OLSZTYN 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Motocrossie i IV Pucharu Krajny (informacje o regulaminie IV Pucharu Krajny w punkcie nr 21). Klasy: MX 65, MX Masters (sobota),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 2016 REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Gdańsku ul. Abrahama 7 80 307 Gdańsk Automobilklub Morski Klub Obywatelski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin XI Zlotu Zabytkowych Mercedesów StarDrive Poland 2012

Regulamin XI Zlotu Zabytkowych Mercedesów StarDrive Poland 2012 Regulamin XI Zlotu Zabytkowych Mercedesów StarDrive Poland 2012 Organizator : Klub Zabytkowych Mercedesów Polska, I. Miejsce i termin imprezy : Impreza odbywa się w dniach: 07 10.06.2012 r. w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO RADOM TOR JASTRZĄB 1-3.05.2015

REGULAMIN PROCESU AKREDYTACYJNEGO RADOM TOR JASTRZĄB 1-3.05.2015 IN M A L REGU ESU O G E C N O J Y PR C A Y D E R AK ĄB Z R S OR JA 5.1 5 0. 3 01-0 DRIF MASERS GRAND PRIX REGULAMIN PROCESU AKREDYACYJNEGO RADOM OR JASRZĄB 1-3.05.2015 I i ll runda DRIF MASERS GRAND PRIX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magura, dn. 1 czerwiec 2013 r. Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 WSTĘP Testy dla zawodników posiadających licencję sportową, przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI KKS Lech Poznań S.A.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI KKS Lech Poznań S.A. ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI KKS Lech Poznań S.A. KKS Lech Poznań S.A., zwany w dalszej części regulaminu Klubem, wprowadza z dniem 8.05.2007 roku następujące zasady współpracy z mediami. I. Akredytacja:

Bardziej szczegółowo

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Rajd GÓR SOWICH REGULAMIN

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Rajd GÓR SOWICH REGULAMIN BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT 1 Rajd GÓR SOWICH 1 Rajd GÓR SOWICH DRUGA RUNDA AMATORSKIEGO RAJDOWEGO PUCHARU ZIEMI ZACHODNIEJ 2017 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 Termin Zawodów Zawody odbędą się w dniach 13-14.05.2017

Bardziej szczegółowo

Odcinki Specjalne 54. Rajdu Barbórka

Odcinki Specjalne 54. Rajdu Barbórka Odcinki Specjalne 54. Rajdu Barbórka Tor Służewiec Poradnik dla kibiców OS 1 Tor Służewiec (Zawodnicy) od 8:00 do ok. 9:50 OS 1 Tor Służewiec (Legendy) od 9:45 do ok. 10:15 OS 4 Tor Służewiec (Zawodnicy)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017

Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017 Regulamin ramowy Samochodowych Mistrzostw Tychów 2017 Automobilklub Ziemi Tyskiej www.azt.tychy.pl 1. Ustalenia Ogólne Samochodowe Mistrzostwa Tychów 2017 nazywane dalej SMT 2017 są własnością Automobilklubu

Bardziej szczegółowo

X TURYSTYCZNY RODZINNY RAJD SAMOCHODOWY POŻEGNANIE LATA. XVI Runda TPP V Runda MMM 06.09.2015 MOSINA REGULAMIN

X TURYSTYCZNY RODZINNY RAJD SAMOCHODOWY POŻEGNANIE LATA. XVI Runda TPP V Runda MMM 06.09.2015 MOSINA REGULAMIN X TURYSTYCZNY RODZINNY RAJD SAMOCHODOWY POŻEGNANIE LATA XVI Runda TPP V Runda MMM 06.09.2015 MOSINA REGULAMIN ORGANIZATOR: PARTNERZY: REGULAMIN X RAJD POŻEGNANIE LATA XVI Runda Turystycznego Pucharu Polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI BABSKIEGO RAJDU. organizowanego na terenie Trójmiasta 10 września 2017 roku

REGULAMIN IV EDYCJI BABSKIEGO RAJDU. organizowanego na terenie Trójmiasta 10 września 2017 roku REGULAMIN IV EDYCJI BABSKIEGO RAJDU organizowanego na terenie Trójmiasta 10 września 2017 roku WSTĘP Rajd samochodowy Babski Rajd 2017 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: 1. Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

TEST. Weryfikujący wiadomości z zakresu regulaminów sportu samochodowego. Licencja sędziego sportu samochodowego klasy II.

TEST. Weryfikujący wiadomości z zakresu regulaminów sportu samochodowego. Licencja sędziego sportu samochodowego klasy II. Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2017

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2017 2017 REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2017 Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Gdańsku ul. Abrahama 7 80-307 Gdańsk Automobilklub Morski Klub Obywatelski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81-383 Gdynia Spis

Bardziej szczegółowo

Na płycie stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

Na płycie stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Z A S A D Y udziału przedstawicieli mediów w sportowych imprezach masowych organizowanych przez Jagiellonię Białystok Sportową Spółkę Akcyjną na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN BEZPIECZEŃSTWA ODCINKA SPECJALNEGO KOPALNIA SKSM Strzeblów

SZCZEGÓŁOWY PLAN BEZPIECZEŃSTWA ODCINKA SPECJALNEGO KOPALNIA SKSM Strzeblów SZCZEGÓŁOWY PLAN BEZPIECZEŃSTWA ODCINKA SPECJALNEGO SKSM Strzeblów Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul.. Rajdowa 4 tel. 609 424 124 www. rallymasters.pl Opracowanie: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Turystyczny - Samochodowy Rajd Jubileuszowy. 11 czerwca 2016

R E G U L A M I N. Turystyczny - Samochodowy Rajd Jubileuszowy. 11 czerwca 2016 R E G U L A M I N Turystyczny - Samochodowy Rajd Jubileuszowy 11 czerwca 2016 1. Organizator. Automobilklub Inowrocławski ul. Młyńska 36 88-100 Inowrocław 2. Władze rajdu. Komandor Rajdu Kierownik trasy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Na czas prowadzenia robót: Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Stan istniejący 3. Zasady ogólne 4.

Bardziej szczegółowo

2. ORGANIZATOR Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu. 3. PATRONAT HONOROWY Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala

2. ORGANIZATOR Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu. 3. PATRONAT HONOROWY Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala REGULAMIN II BIEG SIEPRAWSKA PIĄTKA 1. CEL IMPREZY - propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Siepraw oraz całej Małopolski - popularyzacja i upowszechnianie biegania jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXII SZTAFETOWEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

REGULAMIN XXII SZTAFETOWEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI im. Marszałka Józefa Piłsudskiego REGULAMIN XXII SZTAFETOWEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Załącznik nr 2 Marszałek Józef Piłsudski powiedział: Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo; Zwyciężyć i spocząć na

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1 D O K U M E N T A C J A

Egz. Nr 1 D O K U M E N T A C J A Egz. Nr 1 Zleceniodawca: Gmina Sośnicowice ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice Nazwa projektu: D O K U M E N T A C J A Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania pn.: "Budowa przystanku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową

REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r.

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Trening Rajdowy Szombierki Wiosna 2015

Trening Rajdowy Szombierki Wiosna 2015 Trening Rajdowy Szombierki Wiosna 2015 Bytom, 27.07.2014 SPIS TREŚĆI: 1. PROGRAM 2. USTALENIA OGÓLNE 3. MIEJSCE TRENINGU 4. ORGANIZATOR 5. ZGŁOSZENIA I OBOWIĄZKI ZAŁOGI 6. WPISOWE 7. UBEZPIECZENIE 8. NUMERY

Bardziej szczegółowo

TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY

TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY AUTO MOTO KLUB GORCE Nowy Targ Organizuje VII - VIII RUNDĘ OTWARTYCH INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI TRIAL REGULAMIN UZUPEŁNIĄJACY Nowy Targ 4-5 sierpień 2012 r. 1. ORGANIZATOR AUTO MOTO KLUB GORCE 34-400

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM TERENOWYM (KJST) CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 02 wrzesień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XX SZTAFETOWEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

REGULAMIN XX SZTAFETOWEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI im. Marszałka Józefa Piłsudskiego REGULAMIN XX SZTAFETOWEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Załącznik nr 2 Marszałek Józef Piłsudski powiedział: Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo; Zwyciężyć i spocząć na

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

VI Rajd Bruegmann Polska KJS

VI Rajd Bruegmann Polska KJS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Rajd Bruegmann Polska KJS XIV runda Puchar Polski Automobilklubów i Klubów PZM Włocławek, 12 października 2008 1 WSTĘP Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej Konkursowa Jazda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE Motocylowy Klub Sportowy Trial Ochotnica na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje VII-VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rally Sprint Rajdy24.pl Cup- Powiat Suski. MAKÓW PODHALAŃSKI r.

REGULAMIN Rally Sprint Rajdy24.pl Cup- Powiat Suski. MAKÓW PODHALAŃSKI r. REGULAMIN Rally Sprint Rajdy24.pl Cup- Powiat Suski. MAKÓW PODHALAŃSKI 22.07.2017 r. 1. Wstęp 1.1 Rally Sprint Rajdy24.pl Cup - Powiat Suski zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI AMK GORCE Nowy Targ na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje IX X Rundę Otwartych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 4 Rajd WRC Pleszew Pleszew 31.08 1.09.2012r.

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 4 Rajd WRC Pleszew Pleszew 31.08 1.09.2012r. Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 4 Rajd WRC Pleszew Pleszew 31.08 1.09.2012r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów SMOK na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Uzupełniający

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2013 Regulamin Uzupełniający YOUNGTIMER PARTY 2013 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. RUNDA WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT TECHNICZNY

KOMUNIKAT TECHNICZNY KOMUNIKAT TECHNICZNY Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Siódemka przy Gimnazjum nr 4 im. K. Wojtyły w Rumi u. Batorego 29 84-230 Rumia e-mail: bniewiedziala@op.pl Współorganizator: Polski Związek Orientacji

Bardziej szczegółowo

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie.

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. Regulamin szczegółowy 1.Definicja Organizator 1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT W PASIE DROGOWYM

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT W PASIE DROGOWYM PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT W PASIE DROGOWYM TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) w Krośnie w rejonie ulicy Legionów - etap III INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Klub Miłośników Motoryzacji R46 zaprasza na: I RAJD TURYSTYCZNY. 17-18 maja 2014r. Regulamin Rajdu Turystyczno Samochodowego R46

Klub Miłośników Motoryzacji R46 zaprasza na: I RAJD TURYSTYCZNY. 17-18 maja 2014r. Regulamin Rajdu Turystyczno Samochodowego R46 Klub Miłośników Motoryzacji R46 zaprasza na: I RAJD TURYSTYCZNY 17-18 maja 2014r. Regulamin Rajdu Turystyczno Samochodowego R46 1 1. Organizator: Stowarzyszenie R46 KRS: 0000122949 2. Cel imprezy: - przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający KJS 12 Świąteczny Puchar Forda

Regulamin Uzupełniający KJS 12 Świąteczny Puchar Forda WSTĘP Regulamin Uzupełniający KJS 12 Świąteczny Puchar Forda Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS 12 Świąteczny Puchar Forda jest VII rundą cyklu o tytuł Kierowca Roku Opolszczyzny 2008. Jest to

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie

Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie Organizator Automobilklub Lubawski Kleina Team 14-260 Lubawa ul. Grunwaldzka 5 e-mail: andrzejfkleina@wp.pl numer licencji klubowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rajd Niepodległości

R E G U L A M I N. Rajd Niepodległości R E G U L A M I N Turystyczny - Samochodowy Rajd Niepodległości 8 listopada 2014 1. Organizator. Automobilklub Inowrocławski ul. Młyńska 36 88-100 Inowrocław 2. Władze rajdu. Komandor Rajdu Kierownik trasy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. "Wiejskie klimaty"

R E G U L A M I N. Wiejskie klimaty R E G U L A M I N Turystyczny Rajd Samochodowy "Wiejskie klimaty" 16 maja 2015 1. Organizator. Automobilklub Inowrocławski ul. Młyńska 36 88-100 Inowrocław 2. Władze rajdu. Komandor Rajdu Kierownik trasy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Rally Sprint Automobilklubu Stomil w Dębicy Brzeziny, 15 lipiec 2017 roku REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Stomil w Dębicy ul. Kochanowskiego 5, 39 200 Dębica wiza: 1/OKSS/RS-RO/2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2015 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1. USTALENIA OGÓLNE REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1.1.Puchar BMW cup PL jest inicjatywą społeczną zawodników PZM zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kierowców BMW cup PL. Powstał w celu rozwijania i popularyzacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OGŁOSZENIE na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje I II Rundę Otwartych Indywidualnych Mistrzostw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER KJS

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER KJS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER KJS 5 Runda Samochodowych Mistrzostw Pomorza 3 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul.

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie

Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie REGUAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych 59/S/2011 www.automiblklubnml.com

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Super Sprint REGULAMIN RAMOWY. Konkursu Zręczności Kierowców 2017

Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Super Sprint REGULAMIN RAMOWY. Konkursu Zręczności Kierowców 2017 REGULAMIN RAMOWY Konkursu Zręczności Kierowców 2017 Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi str. 1 Spis treści: 1. Definicje Konkursu Zręczności kierowców. 3 str. 2. Obowiązki organizatora.

Bardziej szczegółowo