Pierwsza pomoc przy wypadku samochodowym Nyski Festiwal Nauki w Instytutach Sport festiwalowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsza pomoc przy wypadku samochodowym Nyski Festiwal Nauki w Instytutach Sport festiwalowy"

Transkrypt

1 Wyda n i e s p e c jalne ISSN Alma Mater CZASOPISMO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE NUMER SPECJALNY 1/2007 Pierwsza pomoc przy wypadku samochodowym Nyski Festiwal Nauki w Instytutach Sport festiwalowy

2 Od Redakcji: W numerze: Szanowni Czytelnicy! Dr inż. T. Malczyk Prorektor ds. Ogólnych ALMA MATER Czasopismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie wkracza już w trzeci akademicki rok istnienia. Ten skromny jubileusz jest właściwym czasem na podsumowania i wnioski. Jest także doskonałą okazją na zrobienie czegoś wyjątkowego, co odłoży się na długo w pamięci naszej i naszych Czytelników. Bogaci w skromne, ale jednak doświadczenie, postanowiliśmy wydać numer specjalny naszego czasopisma. Nadarzyła się ku temu doskonała okazja, ponieważ w naszej Uczelni organizowaliśmy już III Nyski Festiwal Nauki. Festiwal ten stał się dla naszej Uczelni czymś wyjątkowym, dał niepowtarzalną możliwość kontaktu z ludźmi, najczęściej młodymi, co zaowocowało wymianą doświadczeń, oczekiwań i opinii na temat znaczenia, konieczności oraz roli nauki i jej osiągnięć w życiu codziennym. Uczelnia, pomna swojej misji, stara się zapoznać odwiedzających z życiem akademickim. Udostępnia swoje sale wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoria, a także sale sportowe, siłownię i saunę. Nie ma żadnych tajemnic, o wszystko można zapytać i wszystkiego dotknąć. Nauka nie może odstraszać, powinna być dostępna, zachęcająca, a nade wszystko przydatna. Bardzo wysoko cenimy sobie stałą współpracę ze Starostą Nyskim, Burmistrzem Miasta Nysy, a przede wszystkim z Dyrektorami szkół powiatu nyskiego. To dzięki tej współpracy i zrozumieniu środowiska nauczycielskiego, Nyski Festiwal Nauki systematycznie wzbogaca swoją ofertę. Dziękuję za te starania i zachęcam do dalszych, wspólnych działań na rzecz rozwoju edukacji naukowej i kulturalnej, tak niezbędnej do kształtowania właściwych postaw, szczególnie wśród młodych ludzi. Dziękuję także wszystkim nauczycielom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy odwiedzali nasze Instytuty, towarzysząc młodzieży i ułatwiając im skorzystanie w jak najszerszym zakresie z prezentacji, wykładów i pokazów laboratoryjnych, a także nauczycielom zaangażowanym w zawody sportowe, którzy przygotowali i prowadzili młodych sportowców przez poszczególne etapy turniejów sportowych. Dziękuję również pracownikom dydaktycznym i administracyjnym naszej Uczelni za wysiłek i czas poświęcony na przygotowanie festiwalu. Z prawdziwą satysfakcją stwierdzam, że byli bardzo zaangażowani w to co robią i chociaż festiwal trwa przez trzy dni, i przez wiele godzin dziennie, nie wliczając czasu poświęconego na jego przygotowanie, zawsze byli chętni do udzielania wszelkiej pomocy w organizacji tego przedsięwzięcia. Jak co roku Nyski Festiwal Nauki, co stało się już tradycją, wprowadza nową inicjatywę. Podczas drugiego NFN zaprosiliśmy kółka zainteresowań i samorządy szkół ponadgimnazjalnych do współuczestniczenia w festiwalu w postaci wystaw i prezentacji swoich zainteresowań, natomiast podczas trzeciego NFN zainicjowaliśmy akcję Pierwsza pomoc w wypadku drogowym. A co będzie za rok? Pomysłów jest wiele i wszystkie wydają się być potrzebne, np. nauka przedsiębiorczości już od najmłodszych lat, rozwój umiejętności artystycznych i kulturalnych, właściwe odżywianie jako recepta na długowieczność itd. Nasze inicjatywy skierowane są do wszystkich zainteresowanych, od uczniów szkół podstawowych i średnich, po studentów Uniwersytetu III Wieku. Państwa zainteresowanie jest dla nas najważniejszym wyznacznikiem w tworzeniu treści festiwalu nauki. Zapraszamy zatem do aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu Nyskiego Festiwalu Nauki. Z wyrazami szacunku Redaktor naczelny dr inż. Tomasz Malczyk Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego NFN Nyski Festiwal Nauki - wczoraj, dziś, jutro... Pierwsza pomoc przy wypadku samochodowym Instytut Architektury Instytut Dietetyki Instytut Historii Instytut Kosmetologii Instytut Pielęgniarstwa Instytut Zdrowia Publicznego Instytut Finansów Instytut Zarządzania Instytut Informatyki Instytut Neofilologii Studium Nauk Podstawowych Laboratorium chemiczne Dział Współpracy Międzynarodowej Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych Rozgrywki Sportowe w ramach NFN - Trójbój Rozgrywki Sportowe w ramach NFN - Turniej halowej piłki nożnej Wyniki rywalizacji sportowej W przyszłości... Podziękowania Pokaz SKN COR Kolegium Redakcyjne: Redaktor Naczelny - dr inż. Tomasz Malczyk Z-ca Redaktora Naczelnego - mgr Agata Krycia-Chomińska Rada Redakcji: Biblioteka - mgr Bogumiła Wojciechowska-Marek Adjustacja - mgr Ewa Bernat Sport - inż. Mirosław Mazguła Adres Redakcji: ALMA MATER Czasopismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Nysa, ul. Grodzka 19 tel Strona

3 Nyski Festiwal Nauki Nyski Festiwal Nauki wczoraj, dziœ i jutro DEFINICJA Zgodnie z definicją festiwal (łac. festivus - radosny, wesoły, świąteczny) to szereg imprez artystycznych, przeważnie jednego typu (np. filmowych, muzycznych, teatralnych), będących przeglądem osiągnięć w danej dziedzinie, zorganizowanych w jednym czasie i pod wspólną nazwą, często ujętych w ramy konkursu. Jest to zatem wydarzenie, które ma na celu podanie w sposób przystępny i zaciekawiający osiągnięć nauki, jednak w aspekcie jej praktycznego zastosowania. Tylko wiedza w pełni dla każdego osiągalna i weryfikowalna może zachęcić do dalszego jej zgłębiania. Natomiast słowo nauka oznacza autonomiczną część kultury służącą wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka to wiedza i sposób jej gromadzenia, jakże zatem doskonale wpisuje się to w ideę, przeznaczenie i definicję szkoły wyższej. Do takiej definicji aspiruje nasza Uczelnia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. To właśnie szkoły o takim statusie powinny przybliżać w sposób czytelny osiągnięcia nauki, zachęcać do samodzielnego zgłębiania jej tajemnic, motywować do samokształcenia, ułatwiać podjęcie decyzji co dalej robić w życiu, jaki wybrać zawód itd. Uczelnie zawodowe kształcące na poziomie - inżynierskim i licencjackim - mają zatem rolę szczególną i wysoce odpowiedzialną, są kolejnym szczeblem w budowaniu kariery zawodowej i naukowej. NYSKA UCZELNIA Nasza Uczelnia dysponując wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą dydaktyczną, pochodzącą w dużej mierze ze znanych i o ugruntowanej renomie ośrodków naukowo-dydaktycznych, gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Nasze standardy nauczania odpowiadają standardom polskim i europejskim, co potwierdzają Państwowe Komisje Akredytacyjne odwiedzające nasze Instytuty. Jednak najlepszą rekomendacją są nasi absolwenci, którzy bardzo dobrze radzą sobie na polskich i europejskich politechnikach i uniwersytetach. szczególnie istotne w aspekcie nowej matury. Celem Festiwalu jest zatem zapoznanie uczniów z atmosferą akademicką, rozbudzanie zainteresowań oraz pomoc w dokonaniu wyboru kierunku dalszej nauki. Zgodnie z ideą ruchu festiwalowego, zadaniem nyskiego festiwalu jest szeroko rozumiana promocja nauki, jej osiągnięć, wskazywanie przydatności i korzyści jakie płyną z zastosowań nauki w życiu codziennym w skali mikro i makro. Jednocześnie PWSZ w Nysie kładzie nacisk na budowanie postaw wśród młodych ludzi, służących wyzwoleniu chęci do poznawania, czyli do nauki. Postaw, które wątpiąc w rzeczy uznane za oczywiste, szukają nowych interpretacji, nowych rozwiązań, nowych tematów, które mogą ukształtować młodego człowieka i jednocześnie stać się sensem całego jego życia. Taką ideą kieruje się PWSZ Nysie, a narzędziem do jej realizacji jest właśnie Nyski Festiwal Nauki. MEMBERS OF Nyski Festiwal Nauki jest członkiem EUSCEA (European Science Events Association) z siedzibą w Wiedniu, jako jedna z niewielu uczelni w Polsce. NFN Nysa IDEA Mając taką podstawę postanowiliśmy zorganizować w naszej Uczelni festiwal nauki. Nyski Festiwal Nauki jest przedsięwzięciem o charakterze popularno-naukowym. Jest imprezą organizowaną w ramach ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogólnopolskiego Dnia Nauki. Celem NFN jest szeroko pojęte propagowanie nauki, co szczególnie dotyczy uczniów klas maturalnych. Współpracujemy ze wszystkimi powiatowymi szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie tworzenia programu świadomego wyboru przez uczniów klasy maturalnej, a także swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Jest to - 3 -

4 Nyski Festiwal Nauki UDZIAŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Festiwal to nie tylko trzy dni, to całoroczna współpraca ze szkołami gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi oraz ze środowiskiem miasta i powiatu, w tym także z przedsiębiorcami. Dni, podczas których odbywa się festiwal są podsumowaniem tej całorocznej współpracy. Zwróciliśmy się do szkół ponadgimnazjalnych z propozycją wypracowania ścisłej współpracy na niwie krzewienia nauki. Efektem tego działania jest udział w festiwalu i prezentacja osiągnięć kółek zainteresowań i samorządów uczniowskich szkół średnich. Szkoły bardzo żywo zareagowały na nasz apel i wystawiły swoje reprezentacje. Osiągnięcia naukowe i poznawcze młodzieży powinny mieć swoją kontynuację w życiu studenckim. Dalszym etapem tej współpracy jest umożliwienie zainteresowanym uczniom udziału w pracach studenckich kół naukowych działających w PWSZ w Nysie. Taką współpracę już prowadzimy. Zjednoczona Europa oraz nasze bliskie sąsiedztwo z Czechami sprawia, że planujemy rozszerzenie idei festiwalowej na rejon przygraniczny i zainteresowanie młodzieży szkół średnich z Czech współtworzeniem festiwalu nauki. NAUKA PRZEZ CAŁE ŻYCIE W naszych działaniach staramy się zintegrować także środowisko osób, które nie są już bezpośrednio zainteresowane podjęciem nauki na studiach, których życie zawodowe jest wypełnione. Planujemy wprowadzić stałą współpracę z nyską społecznością skupioną np. przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku, wpisując się w ten sposób do międzynarodowej akcji nauki przez całe życie. Wyrażamy przekonanie, że taka współpraca zbuduje odpowiedni wzorzec do naśladowania przez młodych ludzi w myśl zasady Isokratesa, że mądrość jest jedyną wartością, która nie dewaluuje się. PRZEDSIĘBIORCY Kolejną grupą osób, do której kierujemy ideę ruchu festiwalowego są przedsiębiorcy. Staramy się w ten sposób wskazać na użyteczność nauki i jej osiągnięć. Działanie to jest zgodne z ogólnopolską akcją promującą innowacyjność, badania, rozwój i przełożenie nauki na realne potrzeby rynku pracy. Z prawdziwą satysfakcją rozpoczynamy współpracę z niektórymi przedsiębiorcami, Strona internetowa Nyskiego Festiwalu Nauki Ilość szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w Nyskim Festiwalu Nauki których uwagę przyciągnął Nyski Festiwal Nauki, podczas którego zapoznali się z ofertą PWSZ w Nysie i na tej postawie określili swoje potrzeby. INTEGRACJA Nyski Festiwal Nauki to Wielki Otwarty Finał dla każdego, podczas którego wymienione grupy zainteresowanych i środowiska, które reprezentują, poznają się wzajemnie i integrują. Wypracowany w ten sposób klimat zbliża zainteresowane strony i jest gwarancją dalszej współpracy na płaszczyźnie nauki, jej tworzenia i skutecznego stosowania. Festiwal to młodzież szkół średnich, która zachęcona i przekonana do konieczności uczenia się i poznawania, zdobywa odpowiednie wykształcenie, ale festiwal to także studenci, którzy promując swoją wiedzę i umiejętności wśród przedsiębiorców, mogą liczyć na ich zainteresowanie, a w przyszłości dobrą pracę. SPORT Podczas trwania Nyskiego Festiwalu Nauki promujemy także wychowanie poprzez udział w licznych zawodach sportowych. Pragniemy wypracować program całorocznych międzyszkolnych rozgrywek sportowych w różnych kategoriach wiekowych, których finał będzie miał miejsce podczas mistrzostw zorganizowanych w czasie trwania festiwalu nauki. O Nyskim Festiwalu Nauki pisały portale studenckie, m.in. korba.pl - 4 -

5 Nyski Festiwal Nauki Ilość wykładów wygłoszonych podczas Nyskiego Festiwalu Nauki Nasze działania opierają się o stałą współpracę z Komisją Edukacji Powiatu Nyskiego oraz z Dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych. Już od dwóch lat odwiedza nas i szczegółowo interesuje się naszą ofertą festiwalową oraz osobiście wizytuje poszczególne Instytuty, w których odbywają się zajęcia i pokazy festiwalowe, Wicekurator województwa opolskiego lub wizytator szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Z radością przyjęliśmy ich dobre zdanie o Festiwalu oraz zapewnienie o współpracy podczas przygotowywania kolejnego. O Nyskim Festiwalu Nauki informowała strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (powyżej) oraz media lokalne (poniżej) MEDIA O sensie naszych działań przekonują nas także liczne pozytywne opinie, płynące ze środowiska nyskiego, które bardzo wysoko sobie cenimy. NFN został także przychylnie opisany przez media prasowe, radiowe i telewizyjne (np. Kurier Opolski, TVP3). OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ NAUKI I EUSCEA Nyski Festiwal Nauki od początku swojego istnienia wpisuje się w ideę Dnia Nauki ogłaszanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednocześnie jesteśmy członkiem EUSCEA - European Science Events Association z siedzibą w Wiedniu, jako jedna z trzech Uczelni z Polski oraz pierwsza i jedyna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Europejski ruch festiwalowy skupia obecnie ponad 50 instytucji i organizacji naukowych Ilość uczestników Nyskiego Festiwalu Nauki

6 Nyski Festiwal Nauki z 27 krajów. Dzięki naszemu uczestnictwu w EUSCEA mogliśmy promować Nyski Festiwal Nauki, a przy okazji także Nysę i Opolszczyznę, w Brukseli. W następnym roku planujemy udział w programie przygotowanym przez EUSCEA pt. WONDERS, którego zadaniem jest zapoznanie krajów zrzeszonych w ruchu festiwalowym z najciekawszymi osiągnięciami festiwalowymi danej uczelni z określonego państwa. Efektem tego programu jest werdykt komisji konkursowej wskazujący na najlepszy i najciekawszy festiwal nauki. Jest to doskonała promocja osiągnięć dla każdej uczelni oraz niewątpliwie miasta i regionu. PROGRAM NFN Nyski Festiwal Nauki trwa trzy dni, podczas których odbywają się liczne prezentacje, wykłady i pokazy w poszczególnych Instytutach PWSZ w Nysie. Jednocześnie odbywają się międzyszkolne rozgrywki sportowe. Pierwszy festiwal nauki, który odbył się w dniach r. i obejmował kilkadziesiąt pokazów, wykładów i zajęć laboratoryjnych, przygotowywany był przez ok. 30 pracowników PWSZ w Nysie, a festiwal odwiedziło ponad 1000 osób. Drugi festiwal nauki został zorganizowany w dniach r. Bogaty program festiwalu obejmował wiele pokazów i prezentacji. Z pokazów skorzystało ok osób. Trzeci Nyski Festiwal Nauki, który został zorganizowany w dniach r., wskazał, że idea festiwalu coraz mocniej wpisuje w kalendarz wydarzeń miasta i powiatu nyskiego. Festiwal trwał trzy dni. Pierwszy dzień, to dzień otwarty dla społeczności lokalnej, a w szczególności młodzieży powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, podczas którego zaprezentowano nasze osiągnięcia edukacyjne. Po raz kolejny zaprosiliśmy do czynnego uczestnictwa kółka zainteresowań i samorządy uczniowskie ze szkół ponadgimanzjalnych. Chcieliśmy w ten sposób rozszerzyć ideę festiwalową, jaką jest promocja nauki, na młodzież szkół średnich. W drugim dniu, już tradycyjnie zorganizowane zostały prezentacje kierunków paramedycznych, podczas których przeprowadzono kursy ratownictwa medycznego. Relację z Nyskiego Festiwalu Nauki przekazywała TVP3 Dodatkowo prowadzono porady kosmetyczne skierowane do wszystkich chętnych odwiedzających festiwal. NFN ma także za zadanie zachęcić sektor MŚP do współpracy ze szkołą, poprzez prezentacje bogatej oferty nyskiej uczelni. Informacje o III Nyskim Festiwalu Nauki trafiły do lokalnej prasy i lokalnych rozgłośni radiowych oraz telewizyjnych, a także w formie plakatów i ulotek zostały kolportowane wśród zainteresowanych grup społecznych. Informacje, program i harmonogram spotkań dostępne były na specjalnie przygotowanych tablicach informacyjnych. Wszystkie informacje o III NFN były dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej PWSZ w Nysie. W bieżącym roku zaplanowaliśmy także: - rozpoczęcie stałej współpracy z lokalnym sektorem MŚP. Chcemy zachęcić przedsiębiorców do zapoznania się z naszą ofertą, możliwościami współpracy itd. Mamy nadzieję, że taka współpraca zaowocuje licznymi wspólnie przeprowadzanymi pracami, a w konsekwencji wdrożeniami, - wraz z nyskim Starostwem Powiatowym zorganizowanie szkolenia dla kierowców (wszystkich którzy się zgłoszą) w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Opracowaliśmy również broszurę informującą jak należy zachować się i jak udzielić pierwszej pomocy NFN 2005 NFN 2006 NFN

7 Nyski Festiwal Nauki ofiarom wypadków, która jest dostępna w Wydziale Komunikacji i jednocześnie będzie zachęcać do udziału w NFN. Akcja taka może być dobrą i przydatną wszystkim formą upowszechniania nauki i umiejętności. PATRONAT HONOROWY I MEDIALNY Patronat nad naszym Festiwalem objęło wiele instytucji, za co szczególnie ciepło dziękujemy! Jest to dla nas bardzo budujące, potwierdzające potrzebę organizowania festiwali nauki, ale jednocześnie zobowiązuje. Zobowiązuje do stałego budowania jakości, wprowadzania nowych treści, uaktualniania przedsięwzięć, elastycznego dopasowywania się do zgłaszanych potrzeb i uwag. W tym roku patronat honorowy nad III NFN objęli: PATRONAT HONOROWY Wojewoda Opolski Bogdan Tomaszek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Michał Seweryński Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta Przewodniczący Zarządu Powiatu Nyskiego Adam Fujarczuk Opolski Kurator Oświaty Leszek Adam Zając Burmistrz Nysy Jolanta Barska Zainteresowanie mediami naszym festiwalem skłania nas do przygotowania oferty czytelnej oraz rzetelnej. Dzięki relacjom z przebiegu festiwalu możemy dzielić się naszą pasją z innymi osobami, zachęcając ich jednocześnie do czynnego udziału w ruchu festiwalowym. Bardzo wysoko cenimy sobie tę współpracę. W tym roku patronat medialny nad NFN objęli: T V P 3 OPOLE PATRONAT MEDIALNY Od początku istnienia NFN otrzymujemy dofinansowanie z MNiSW w ramach programu o finansowaniu działalności wspomagającej badania. Dzięki temu oraz środkom PWSZ w Nysie przeznaczonym na festiwal, możemy stale go uatrakcyjniać i wzbogacać, ale przede wszystkim bardzo szeroko propagować ideę festiwalu wśród młodzieży i lokalnej społeczności. Uczestnicy tegorocznego Festiwalu otrzymali pamiątkowe gadżety w postaci smyczy, długopisu, informatora i ankiety z logo Festiwalu. dr inż. Tomasz Malczyk - 7 -

8 Nyski Festiwal Nauki Tradycją staje się wprowadzanie nowych inicjatyw i akcji do programu festiwalu, a tradycje zobowiązują. Będąc w zgodzie z semantyką słowa tradycja (łac. traditio), które oznacza przekaz informacji bez względu na formę tego przekazu, w tym roku postanowiliśmy podzielić się z innymi, a szczególnie kierowcami i innymi użytkownikami dróg, wiedzą dotyczącą postępowania przy udzielaniu pomocy osobom - uczestnikom wypadków drogowych. Studenckie Koło Ratowników Medycznych COR działające w naszej Uczelni przygotowało folder z informacjami jak należy postępować w razie wypadku. Folder został zaopiniowany przez pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego, specjalność ratownictwo medyczne. Przedstawia krok po kroku jakie czynności należy wykonać, będąc świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia drogowego. Folder opracowano w sposób przystępny, a opisane w nim czynności wydają się być oczywiste i proste do wykonania, jednak jakże potrzebne i wielokrotnie ratujące czyjeś lub nasze życie. Ta wiedza powinna być systematycznie wprowadzana w życie i sprawdzana przez wykwalifikowanych ratowników medycznych i lekarzy, a w szczególności przez specjalistów medycyny ratunkowej. Zakres tematyczny przedstawiony w folderze już wielokrotnie był prezentowany przez Koło Naukowe COR przy okazji licznych wizyt w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnzacjalnych,na targach edukacyjnych itd. Koło to, a tym samym nyska Uczelnia, stara się w sposób przemyślany i systematyczny, a przede wszystkim fachowy, uczyć, szkolić i upowszechniać wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą elementów ratownictwa medycznego. Należy tu podkreślić, że zawsze jest bardzo duże zainteresowanie pokazami ratownictwa drogowego, ale także i wodnego, spod lodu, w przypadku podtopień, zadławień zarówno u osób dorosłych jak i młodzieży i dzieci. Planujemy PIERWSZA POMOC przy wypadku samochodowym - 8 -

9 Nyski Festiwal Nauki PIERWSZA POMOC przy wypadku samochodowym Akcja przeprowadzona została dzięki sponsorom: Nasza festiwalowa akcja zdobyła uznanie i poparcie wielu instytucji, a szczególnie: Pokaz przygotowany przez Koło Naukowe COR zgromadził wielu widzów. opracowanie całej serii materiałów informacyjnych na temat udzielania pomocy przedmedycznej, które będą systematycznie rozpowszechniane wśród zainteresowanych osób. Do każdego folderu informacyjnego załączona jest maseczka do resuscytacji wraz z krótką instrukcją obsługi. Dzięki takiemu zestawowi, szczególnie popartemu szkoleniem, każdy może bez obaw przystąpić do udzielenia pomocy przedmedycznej w tym zakresie. Akcja Pierwsza pomoc przy wypadku samochodowym organizowana jest razem z Wydziałem Komunikacji i Transportu Powiatu Nyskiego. Dzięki uprzejmości Władz powiatu, każda osoba odbierająca prawo jazdy na terenie naszego powiatu, otrzyma łącznie z dokumentem upoważniającym do kierowania pojazdami folder-instrukcję oraz maseczkę do resuscytacji. Mamy nadzieję, że w ten sposób nyska Alma Mater przyczyni się do wzrostu poziomu edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Poszczególne czynności ratownicze przedstawione zostały z użyciem specjalistycznego sprzętu. 1. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2. Ministerstwa Transportu 3. Ministerstwa Zdrowia 4. Polskiego Związku Motorowego Oddział Opole 5. Opolskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Rejonowy Nysa 6. firm nyskich związanych z branżą motoryzacyjną, m.in. Michel, BP, Renault. Szczególnie cieszy nas poparcie akcji przez Pana Pawła Dytko, Wicemistrza Polski w Rajdach Samochodowych z 2002 roku oraz Mistrza Polski Wyścigów Górskich z 2003 i 2006 roku. W ciepłych, ale i jednoznacznych słowach wskazał na absolutną konieczność posiadania umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przez każdego, a już szczególnie przez kierowców. Powinno to podnieść poziom bezpieczeństwa nas wszystkich. dr inż. Tomasz Malczyk Umiejętność udzielania pierwszej pomocy powinien posiadać każdy, szczególnie kierowcy. Sam wielokrotnie przekonałem się o tym uczestnicząc w licznych rajdach samochodowych oraz pokonując dziesiątki tysięcy kilometrów po zwykłych drogach. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że życie ofiar wypadku drogowego także zależy od przypadkowych świadków. Każdy z nas może być w podobnej sytuacji, dlatego warto już dziś zapoznać się z podstawowymi zasadami zachowania w takich chwilach. Nawet jeśli paraliżuje nas lęk, zróbmy tyle, na ile wystarczy nam odwagi. Akcja PWSZ w Nysie, SKN COR i Starostwa Powiatowego w Nysie jest tym cenniejsza, że obejmuje kierowców z powiatu nyskiego, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa nas wszystkich. Paweł Dytko Wicemistrz Polski w Rajdach Samochodowych 2002, Mistrz Polski Wyścigów Górskich 2003 i

10 NFN w Instytutach Instytut Architektury W warsztatach organizowanych w ramach Nyskiego Festiwalu Nauki brała udział młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Nysie i LO Carolinum w Nysie. Uczestnicy projektowali na bazie siatki modularnej rynek miasta, fragment osiedla lub kompleksu sportowego. Młodzież tworzyła projekty aksonometryczne wybranego obszaru. Szkice konstrukcyjne wzbogacono walorem. Projekty były realizowane w kilkuosobowych zespołach. Wykorzystano studenckie przykłady projektów zagospodarowania terenu i inne prace inspirujące podany temat. Kontakt z prowadzącym odbywał się poprzez korekty i dyskusję na każdym etapie pracy. Ukończone prace były omawiane w gronie uczestników, w ramach czasowej ekspozycji w pracowni. mgr Ryszard Szymończyk Uczestnicy warsztatów podczas pracy Plan III NFN w Instytucie Architektury Kształtowanie form i przestrzeni - warsztaty - mgr A.Jaworski, mgr R.Szymończyk Kulisy współczesnej architektury - wykład - dr inż. arch. K. Dobrowolski Przygoda z perspektywą wykreślną - wykład - dr inż. arch. K. Gerlic Prezentacja multimedialna Instytutu Architektury - dr inż. arch. K.Dobrowolski Prezentacja koła studentów architektury - warsztaty - mgr inż. M. Zdanowicz Uczestnicy warsztatów podczas pracy Gorąca dyskusja o projektach Uczestnicy wykładu o kulisach współczesnej architektury

11 NFN w Instytutach Instytut Dietetyki Instytut Dietetyki pierwszy raz uczestniczył w Nyskim Festiwalu Nauki. Wykład multimedialny wygłosiła dr n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok. Temat wykładu: Zasady racjonalnego żywienia w aspekcie stylu życia. Warsztaty prowadziła mgr Beata Całyniuk i obejmowały one dwa rodzaje zagadnień: ilościową i jakościową ocenę jadłospisów oraz badanie i ocenę nawyków żywieniowych. Uczestnicy warsztatów oceniali swój sposób żywienia. Mogli sprawdzić czy ich standardowe menu odpowiada przyjętym zasadom racjonalnego żywienia. W części drugiej warsztatów uczestnicy zostali poddani badaniu częstości spożycia poszczególnych produktów spożywczych. Celem warsztatów była ocena sposobu żywienia i weryfikacja błędów. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży. Wszyscy bardzo chętnie współpracowali z prowadzącym. Indywidualne poradnictwo żywieniowe odbywało się już po każdej części programu. Taką formę narzucali sami goście, kierując indywidualne pytania do prowadzących. Chętnych do rozmowy z dietetykiem było dużo. Głównie pytania dotyczyły sposobu redukcji masy ciała, diety w czasie ćwiczeń wysiłkowych. Przygotowane przez Instytut Dietetyki spotkania były dobrą formą edukacji żywieniowej i przyczyniły się do weryfikacji diety, a tym samym poprawy stylu życia mieszkańców Nysy. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec dr n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok - Dyrektor Instytutu Dietetyki Plan III NFN w Instytucie Dietetyki Zasady racjonalnego żywienia w aspekcie stylu życia - wykład multimedialny - dr n. farm. E. Grochowska- Niedworok Ilościowa i jakościowa ocena jadłospisów - warsztaty - mgr B. Całyniuk Badanie i ocena nawyków żywieniowych - warsztaty - mgr B. Całyniuk Indywidualne porady dietetyczne - dr n. farm. E. Grochowska - Niedworok, mgr B. Całyniuk Zarówno młodzież, jak i nauczyciele z zainteresowaniem słuchali o nowoczesnym spojrzeniu na dietę mgr Beata Całyniuk

12 NFN w Instytutach Instytut Historii Temat bloku spotkań w Instytucie Historii brzmiał O czym mówią ocalałe zabytki Nysy". Rozpoczął się on wykładem dr Ireny Bracichowicz, który był pewną parafrazą tematu O czym mówią nieistniejące zabytki Nysy. Jego treść stanowiły informacje o realiach życia społeczno-politycznego i gospodarczego oraz o lokalnych władzach Nysy w pierwszych 10. latach po zakończeniu II wojny światowej. Ich prezentacja była próbą odpowiedzi na pytanie jakie czynniki spowodowały zniszczenie i wyburzenie tak wielu ocalałych po wojnie zabytków miasta. Uczestnicy spotkań przekonani częściowo o wartości tych zabytków, które świadczą o dawnej świetności miasta, mogli wysłuchać potem wykładu dr Dariusza Galewskiego - cenionego badacza i popularyzatora historii sztuki śląskiej. Prelekcja połączona była ze zwiedzaniem wnętrza kościoła pw. św. Jakuba i św. Agnieszki, podczas, którego uczestnicy mogli poznać i zrozumieć unikatowy w skali światowej charakter wielu znajdujących się tam zabytków oraz ich związek z wielokulturową historią miasta - siedziby biskupów wrocławskich. Jako, że historia Nysy zawiera w sobie niezwykłe połączenie losów miasta biskupiego i militarnej twierdzy, które stanowiły o charakterze miasta, dr Grzegorz Mazur oraz umundurowani członkowie stowarzyszenia Twierdza Nyska na terenie Fortu nr 2 przybliżyli okres XVIII i XIX wiecznych wojen, które były przełomem w dziejach Nysy i Śląska. Wszystkie wykłady spotkały się z ogromnym zainteresowaniem młodych mieszkańców powiatu nyskiego (łącznie odwiedziło nas ponad 430 osób). Wielu licealistów skrzętnie notowało treść wykładów. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy mieli okazję popatrzeć z nieco innej perspektywy historycznej na znane sobie miejsca zostali zainspirowani do dalszych dociekań nad dziejami miasta i ludzi mieszkających w nim kiedyś Młodzież na wykładzie dra D. Galewskiego w Katedrze Nyskiej Młodzież na wykładzie dr I.Bracichowicz oraz do podjęcia działań chroniących dziedzictwo kulturowe regionu i wnoszące do jego historii nowe cenne zdobycze. Ciekawostką jest, że na wykład dra Galewskiego przybyła siostra Felicita - autorka obrazu błogosławionej Marii Merkert, odsłoniętego podczas beatyfikacji 30 września 2007 roku. dr Irena Bracichowicz Uczestnicy wykładu dra G. Mazura Plan III NFN w Instytucie Historii Dziedzictwo kulturowe Nysy - wpływy polskie, czeskie i niemieckie - wykład - dr D. Galewski Fryderyk Wielki i Nysa. Nysa doby wojen śląskich Fryderyka II - wykład - dr G. Mazur Nysa i okolice w pierwszych latach po II wojnie światowej (odbudowa miasta, przesiedlenia; stosunki z Armią Czerwoną po przejściu frontu; instalacja nowych władz; problem przestępczości, sytuacja polityczna do 1947r.) - wykład - dr I. Bracichowicz

13 NFN w Instytutach Instytut Kosmetologii W ramach III Nyskiego Festiwalu Nauki odbyła się już III Mini Konwencja Fitness, która obejmowała zajęcia z dance aerobiku i stepu oraz streching i relaksację. Konwencja przebiegała sprawnie głównie dzięki zaangażowaniu uczennic z LO Carolinum. Dziewczęta bardzo sprytnie radziły sobie z kombinacjami kroków w tworzonej przez mgr Ewę Czepil choreografii. Widząc ich zaangażowanie i radość z przeżywania ruchu postaramy się w przyszłości wzbogacić konwencję o inne, równie ciekawe zajęcia. Między poszczególnymi zajęciami odbyło się losowanie nagród (m.in. karnetów na zajęcia sportowe) ufundowanych przez Lady Fitness Club. mgr Ewa Czepil Wykład dr M. Rogóż zgromadził głównie Panie zainteresowane właściwym dbaniem o swój wygląd III Konwencja Fitness budziła spore zainteresowanie Plan III NFN w Instytucie Kosmetologii Sposoby pielęgnacji skóry i zasady makijażu - bezpłatne mini zabiegi wykonywane przez studentów kosmetologii - warsztaty - mgr A. Biczysko Odnowa biologiczna m.in. sauna, kąpiele jacuzzi, masaże - warsztaty - mgr A. Biczysko Jak zrobić własny krem emulsyjny? - laboratorium chemiczne - mgr L. Malcher Rola kosmetologa we współczesnym świecie - wykład - dr M. Rogóż Mini Konwencja Fitness: dance aerobik, basic step, streching i relaksacja - warsztaty - mgr E. Czepil Specjaliści udzielali fachowych porad dotyczących dbania o zdrowie i wygląd Podczas Festiwalu studentki przeprowadzały mini zabiegi kosmetyczne

14 NFN w Instytutach Instytut Pielêgniarstwa Instytut Pielęgniarstwa, reprezentowany przez mgr Annę Krzaczek, mgr Dariusza Klonowskiego i mgr Lucynę Krakowską oraz grupę studentów I roku studiów stacjonarnych, przedstawił prezentację wraz z konkursem. Prezentacja dotyczyła różnych ran ciała, sposobu ich zaopatrywania oraz sposobu postępowania w krwotokach i oparzeniach różnego stopnia. Prezentację rozpoczynał pokaz slajdów dotyczący oparzeń, ich stopni, rodzaju i sposobu udzielania pierwszej pomocy w oparzeniach. Następnie studenci, dzięki dostępnym pomocom naukowym (symulacja różnych ran: oparzeniowa, miażdżona, cięta), zaprezentowali jak fachowo, zgodnie z przyjętymi najnowszymi standardami należy postępować z potencjalnym poszkodowanym pacjentem. Pokaz kończył konkurs Wzorcowy opatrunek, który polegał na wyłonieniu wśród uczestniczących w prezentacji uczniów gimnazjum, a potem liceum, zwycięzcy prawidłowego zakładania dużego opatrunku na kończynie dolnej. Opatrunek musiał być założony zgodnie z wymogami desmurgii. Nagrodą w konkursie była książka Anny Chrząszczewskiej pt. Bandażowanie. Zainteresowanie problematyką pierwszej pomocy w razie zranień, oparzeń i krwotoków było spore. Młodzież z zaciekawieniem śledziła poczynania studentów, zadawała sporo pytań, głównie dotyczących sposobu zakładania opatrunków, chętnie brała udział w konkursie. mgr Lucyna Krakowska Młodzież podczas prezentacji ran Plan III NFN w Instytucie Pielęgniarstwa Prezentacja różnych ran - symulacja ran: rana oparzeniowa, rana cięta, rana miażdżona, złamanie otwarte, krwotok z nosa Prezentacja sposobów zaopatrywania ran Prezentacja postępowania w krwotokach, oparzeniach Ćwiczenia z zakresu zakładania podstawowych opatrunków, konkurs Wzorcowy opatrunek - prezentacja / konkurs - mgr D. Klonowski, mgr A. Krzaczek, mgr L. Krakowska, studenci I roku Promocja zdrowego odżywiania Planowanie zdrowej diety w poszczególnych grupach wiekowych, obliczanie prawidłowej masy ciała. Nauka pomiaru ciśnienia tętniczego - ćwiczenia Punkt pomiaru ciśnienia tętniczego - prezentacja / ćwiczenia praktyczne - mgr B. Białkowska, mgr M. Osińska, studenci II roku Profilaktyka nowotworów piersi - prezentacja Ćwiczenia z zakresu samobadania piersi - ćwiczenia na fantomie - mgr B. Czerny, studenci III roku Podczas prezentacji o ranach korzystano z profesjonalnych imitacji ran Nauka pomiaru ciśnienia krwi

15 NFN w Instytutach Instytut Zdrowia Publicznego W Instytucie Zdrowia Publicznego w ramach Nyskiego Festiwalu Nauki w dniu r. odbył się konkurs z zakresu wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy (część testowa i część praktyczna), w którym uczestniczyło 17. uczniów szkół średnich. Następnie odbył się pokaz ratowania poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym zorganizowany przez studentów ratownictwa medycznego, który to pokaz obejrzało kilkadziesiąt osób. Na pokazie tym byli również: Burmistrz Nysy - Pani Jolanta Barska, przedstawiciel Kuratorium Oświaty - Pan Marek Łaba oraz przedstawiciel opolskiego PZMOT-u - Pan Marek Pańka. Po pokazie odbył się wykład pt. Ratownik medyczny - zawód przyszłości zaprezentowany przez lek. med. Wojciecha Rębisza. Po wykładzie zostały ogłoszone wyniki konkursu i rozdane nagrody. Najwyższą liczbę punktów w konkursie zdobyli: 1. Zofia Ilnicka - Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie 2. Paweł Dudzic - LO Carolinum w Nysie 3. Mateusz Jarek - Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie 4. Damian Stalski - Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie 5. Karolina Sosnowska - Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie 6. Monika Juszczyk - Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie. Pokaz ratowania poszkodowanych w wypadku samochodowym W dniu r. odbyły się zawody pływackie na krytym basenie oraz pokaz ratownictwa wodnego i medycznego. mgr Olga Wierzchowiec Plan III NFN w Instytucie Zdrowia Publicznego Zdrowie publiczne i rola tej dziedziny w dzisiejszej służbie zdrowia. Przedstawienie sylwetki absolwenta i możliwości pracy po kierunku Zdrowie Publiczne - wykład - mgr O. Wierzchowiec Konkurs z zakresu wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy - mgr O. Wierzchowiec, studenci I roku Pokaz ratowania poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym - studenci I i II roku, Koło COR Ratownik medyczny - zawód przyszłości - wykład - lek. med. W. Rębisz Komisja konkursowa w składzie: S. Wąsowicz, M. Oparski i K. Rychlak Część praktyczna zawodów

16 NFN w Instytutach Instytut Finansów Młodzież podczas prezentacji o banku Wykłady zostały przygotowane w interesujący sposób Plan III NFN w Instytucie Finansów Multimedialna prezentacja Instytutu i przedstawienie działalności SKN BONUS - mgr J. Szczepańska, członkowie koła BONUS Scenki z życia banku - prezentacja - mgr M. Chwalenia Innowacje jako czynnik tworzący przewagę konkurencyjną w gospodarce rynkowej - wykład - dr inż. Z. Kulas O znaczeniu idei Johna Nasha w ekonomii i finansach - wykład - prof. dr hab. A. Nowak Fundusze inwestycyjne - istota i funkcjonowanie - wykład - mgr E. Biedroń Uczniowie podczas wykładu Młodzież podczas wykładu Młodzież podczas wykładu dra inż. Zbigniewa Kulasa

17 NFN w Instytutach Instytut Zarz¹dzania Instytut Informatyki Młodzież podczas wykładu Uczniowie podczas laboratorium z sieci bezprzewodowych Młodzież podczas wykładu Plan III NFN w Instytucie Zarządzania Prezentacje multimedialne Instytutu Zarządzania, Uroczystości wręczania dyplomów absolwentom kierunku ZIP oraz wybranych prac dyplomowych - dr inż. P. Bernat Prezentacje możliwości programów komputerowych wykorzystywanych w procesie nauczania na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji: Program CDN XL. Zarządzanie przedsiębiorstwem wspomagane komputerowo - prezentacja multimedialna - mgr inż. R. Serafin Program MS PROJECT. Projektowanie i programowanie przedsięwzięć - prezentacja multimedialna - mgr inż. R. Serafin Program wspomagający badania operacyjne. Wykorzystanie badań operacyjnych w zarządzaniu logistycznym - dr inż. M. Kołosowski AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor. Konkurs dla młodzieży szkół średnich na logo ZIP-u - mgr inż. J. Tomasiak Zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu - prezentacja multimedialna - dr Ł. Mach Rola kierownika w zarządzaniu projektami - dr A. Kucińska Sesja burzy mózgów - warsztaty - dr P. Bernat Prezentacja Studenckich Kół Naukowych MŁODZI PROJEKTANCI i ABACULUS Plan III NFN w Instytucie Informatyki Elementy teorii gier i sztuczna inteligencja - wykład - dr inż. T. Piłot Opracowywanie scenariuszy kursów dla kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów - wykład - dr inż. L. Sieniawski Prezentacja informacji o Instytucie, kierunku i prac studentów - prezentacje/informacje Wizualne programowanie robotów na przykładzie Lego Mindstorms - warsztaty laboratoryjne - mgr inż. T. Trawka Sieci bezprzewodowe - konfiguracja, przechwytywanie pakietów itp. - warsztaty laboratoryjne - mgr inż. M. Malski Nowoczesne systemy multimedialne - warsztaty laboratoryjne - mgr inż. A. Dudek Konkurs na najlepszy program: programowanie robota algorytmy - mgr inż. D. Halikowski, mgr inż. A. Dudek, mgr inż. T. Trawka Konkurs wiedzy informatycznej - mgr inż. D. Halikowski Młodzież podczas prezentacji robota

18 NFN w Instytutach Instytut Neofilologii Studium Nauk Podstawowych Wykład dra Jana Pacholskiego Plan III NFN w Instytucie Neofilologii Prezentacja kierunku i podstawowe informacje na temat rekrutacji - prezentacja - mgr D. Kuglarz Quiz z nagrodami - konkurs - mgr D. Kuglarz, mgr A. Kaczmarek O specyfice kultury śląskiej - wykład - dr J. Pacholski Prezentacja filmu poświęconego kulturze krajów anglojęzycznych - mgr D. Kuglarz Studia filologiczne w PWSZ w Nysie - punkt informacyjny - mgr M. Kilarska, mgr D. Kuglarz, mgr A. Kaczmarek Zwyciezcy: I miejsce II miejsce III miejsce Młodzież podczas prezentacji filmu o Londynie Konkurs Sudoku Joanna Makówka Wojciech Gaida Jędrzej Pełka Wykładów przygotowanych przez dra Tomasza Drewniaka wysłuchało ok. 160 osób Plan III NFN w Studium Nauk Podstawowych Pieśń masz, lecz pieśni gdzie rozgałęzienie? C. K. Norwida architektonika słowa poetyckiego - wykład - dr T. Drewniak Nad szczęścia błysk, co złudą mar,/ Najwyższy skarb rozumu dar O strukturze świata tragedii greckiej - wykład - dr T. Drewniak Świat metali Jak się robi bombki choinkowe? Dlaczego blacha ocynkowana nie rdzewieje? Laboratorium chemiczne - dr inż. Przemysław Malinowski Sudoku, Hitori, Hashi, a może Kakuro? - czyli matematyka rodem z Japonii - wykład/konkurs - mgr inż. Agnieszka Herczak - Ciara Młodzież z zainteresowaniem słuchała wykładu dra T. Drewniaka o strukturze świata tragedii greckiej

19 NFN w Instytutach Studium Nauk Podstawowych - laboratorium chemiczne Podczas III Nyskiego Festiwalu Nauki młodzież mogła sprawdzić dlaczego blacha ocynkowana nie rdzewieje oraz własnoręcznie wykonać bombkę choinkową Wykonanie doświadczenia poprzedziło przekazanie wskazówek przez przygotowującego zajęcia - dra inż. Przemysława Malinowskiego Uczniowie z zapałem mieszali odczynniki oraz podgrzewali bombki Własnoręcznie wykonane bombki z pewnością ozdobią niejedną choinkę Gościem specjalnym laboratorium była Jolanta Barska - Burmistrz Nysy

20 NFN w Instytutach Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej Nagrodzona praca, Łukasz Buczkowski, ZSM w Nysie W III NFN w sposób aktywny uczestniczył również Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji PWSZ w Nysie. W dniu odbyły się warsztaty o zrozumieniu międzykulturowym poprowadzone przez kierownika działu mgr Annę Opałkę, w których uczestniczyli uczniowie LO Carolinum w Nysie. Przez cały czas trwania festiwalu można było ponadto zapoznać się z ofertą wyjazdów zagranicznych w ramach PWSZ w Nysie oraz wrażeniami z tych wyjazdów, która w ciekawy sposób została zaprezentowana na wystawie fotograficzno-opisowej wystawionej w holu budynku głównego, ul. Chodowieckiego 4. Nowym elementem NFN dotyczącym współpracy międzynarodowej był w 2007 roku konkurs na plakat pod hasłem: Nysa do Europy, Europa do Nysy skierowany do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Komisja konkursowa w składzie: mgr Anatol Bukała Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Nysie, dr inż. Tomasz Malczyk Prorektor ds. Ogólnych PWSZ w Nysie, mgr Ryszard Szymończyk - artysta plastyk i asystent w Instytucie Architektury PWSZ w Nysie oraz mgr Anna Opałka - Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Promocji PWSZ w Nysie wyłoniła 3 laureatów, dla których przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagroda główna przypadła Łukaszowi Buczkowskiemu reprezentującemu Zespół Szkół Mechanicznych w Nysie. Ponadto wyróżniono jeszcze dwie prace: Jakuba Plan III NFN w Dziale Współpracy Międzynarodowej Zrozumienie Międzykulturowe - warsztaty - mgr Anna Opałka Konkurs na plakat pt. Europa do Nysy, Nysa do Europy Nowickiego z Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie oraz Natalii Kabały z Zespołu Szkół Mechanicznych w Nysie. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Sponsorem nagród w konkursie była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie oraz Starostwo Powiatowe w Nysie, któremu serdecznie dziękujemy za współpracę i objęcie patronatu nad konkursem dotyczącym promocji Powiatu Nyskiego. mgr Anna Opałka Zwycięzcy, ich opiekunowie oraz organizatorzy konkursu Warsztaty pomogły uczestnikom zrozumieć różnice pomiędzy różnymi obszarami kulturowymi

21 Nyski Festiwal Nauki Prezentacje szkó³ ponadgimnazjalnych W ramach III Nyskiego Festiwalu Nauki zaprosiliśmy do współtworzenia festiwalu kółka zainteresowań ze szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły zaprezentowały swoje osiągnięcia, a przede wszystkim swoje pasje i zainteresowania w formie plakatów, posterów, prac w laboratorium oraz dyskusji z osobami odwiedzającymi stoiska. Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, obrony swoich poglądów oraz zachęcenia kolegów z innych szkół do przygotowania prezentacji w przyszłym roku, na kolejnym NFN. dr inż. Tomasz Malczyk Młodzież z Koła Chemicznego podczas wykonywania doświadczeń Młodzież z Diecezjalnego Liceum Humanistycznego przygotowała swoje stoisko dotyczące współpracy międzynarodowej Prezentacje Diecezjalnego Liceum Humanistycznego podczas III NFN Prace badawcze uczniów wyróżnione na zawodach Olimpiady Biologicznej II stopnia Program ekologiczny GREEN - prezentacja fotograficzna Doświadczenia uczniów z Koła Biologicznego i Chemicznego pt. DNA z Cebuli, Żarzące się obrazki, Fajerwerki Wystawa nt. współpracy międzynarodowej Koło Chemiczne Diecezjalnego Liceum Humanistycznego z Opiekunem Tablice przygotowane przez uczniów Diecezjalnego Liceum Humanistycznego

22 Sport Rozgrywki sportowe w ramach III NFN Trójbój sportowy Dyscyplina I: strzelanie Zawody przeprowadzane były pod czujnym okiem instruktora Dyscyplina II: bieg na orientację. Uczestnicy na starcie i sędzia - mgr inż. Adam Czarnołeski Dyscyplina III: pływanie Uczestnicy Trójboju sportowego po wręczeniu nagród

23 Sport Rozgrywki sportowe w ramach III NFN Turniej halowej pi³ki no nej Rozgrywki podczas Turnieju halowej piłki nożnej Radość po zwycięskim meczu Ogłoszenie wyników Turnieju Wręczenie nagród Uczestnicy Turnieju halowej piłki nożnej

24 Sport Wyniki rywalizacji sportowej Trójbój sportowy Indywidualnie strzelanie: I miejsce Maria Kurzawa II miejsce Tomasz Kulig III miejsce Bartosz Guguła Indywidualnie pływanie: I miejsce Marcin Noga II miejsce Adam Kamieński III miejsce Bartosz Guguła Grupowe bieg na orientację: I miejsce Liceum Diecezjalne B. Kiełb, J. Nowicki, A. Walczak II miejsce Technikum Mechaniczne A. Kamieński, M. Malec, P. Skoczeń III miejsce LO Carolinum P. Borkowska, P. Grochulski, P. Majner Klasyfikacja generalna: I miejsce LO Carolinum P. Borkowska, P. Grochulski, P. Majner II miejsce Liceum Diecezjalne B. Kiełb, J. Nowicki, A. Walczak III miejsce LO Carolinum K. Zielińska, T. Kulig, K. Żaczek IV miejsce R.C.K.U. A. Sokołowska, B. Guguła, M. Noga V miejsce Technikum Mechaniczne A. Kamieński, M. Malec, P. Skoczeń VI miejsce LO Carolinum M. Kurzawa, T. Dziedziński, J. Burdzy VII miejsce Technikum Mechaniczne A. Michel, A. Iwański, S. Jer Pi³ka no na halowa Klasyfikacja końcowa I miejsce ZSRCKU NYSA II miejsce ZST NYSA III miejsce DLH NYSA IV miejsce I LO NYSA Wyniki spotkań: 1. DLH : ZSRCKU 2:1 2. I LO NYSA : ZST NYSA 1:4 3. DLH NYSA : I LO NYSA 2:5 4. ZSRCKU NYSA : ZST NYSA 4:0 5. DLH NYSA : ZST NYSA 2:2 6. ZSRCKU NYSA : I LO NYSA 4:3 Streetball Chłopcy Klasyfikacja końcowa: I miejsce LUDZIE PRZEMYSŁU II miejsce ZSR CKU NYSA III miejsce I LO 2 NYSA IV miejsce I LO 1 NYSA V miejsce DLH NYSA Wyniki spotkań: 1. I LO1 : LUDZIE PRZEMYSŁU 3:11 2. I LO2 : ZSRCKU 3:16 3. I LO1 : DLH 7:4 4. LUDZIE PRZEMYSŁU : ZSRCKU 12:10 5. I LO2 : DLH 11:5 6. I LO1 : ZSRCKU 6:16 7. LUDZIE PRZEMYSŁU : I LO2 16:0 8. ZSRCKU : DLH 13:8 9. I LO1 : I LO2 5:6 10. LUDZIE PRZEMYSŁU : DLH 16:7 Dziewczęta Klasyfikacja końcowa: I miejsce I LO NYSA II miejsce ZSRCKU2 NYSA III miejsce DLH NYSA IV miejsce ZSRCKU1 NYSA Wyniki spotkań: 1. I LO : ZSRCKU1 16:0 2. ZSRCKU2 : DLH 6:4 3. I LO : ZSRCKU2 13:5 4. ZSRCKU1: DLH 4:11 5. I LO : DLH 16:1 6. ZSRCKU1 : ZSRCKU2 5:13 Koszykówka Klasyfikacja końcowa: I miejsce GTK Gliwice II miejsce AZS PWSZ Nysa III miejsce OKS Olesno Wyniki spotkań: 1. AZS PWSZ Nysa : OKS Olesno 73:63 2. OKS Olesno : GTKGliwice 59:89 3. AZS PWSZ Nysa : GTK Gliwice 67:70 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów Organizatorzy zawodów sportowych inż. Mirosław Mazguła, mgr Adam Wrona

25 Nyski Festiwal Nauki W przysz³oœci... Praeterita mutare non possumus (przeszłości zmienić nie możemy) ale musimy brać ją pod uwagę jeżeli chcemy się rozwijać. Jak zatem obiektywnie ocenić czas, który przeminął? Jak jednoznacznie wskazać na kierunki dalszego rozwoju i wreszcie jakie wyznaczyć sobie cele na przyszłość? Fakty, rozmowy, dyskusje, analiza Złoty sposób na rozwiązanie wielu spraw, z którego i my skorzystaliśmy, i po prostu zapytaliśmy uczestników festiwalu co o nim sądzą. Zapytaliśmy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zapytaliśmy także pracowników naszej Uczelni. Uwagi były merytoryczne, wynikające z tego co najcenniejsze, a mianowicie z wiedzy i doświadczenia (cognitio et experientia). Jednak przede wszystkim chcieliśmy usłyszeć głos młodzieży, interesowało nas czy spełniliśmy ich oczekiwania. Każda odpowiedź była ważna, każdą z uwagą wysłuchaliśmy, szkoda tylko, że nie wszystkie potrzeby mogą być przez nas zrealizowane (przynajmniej dzisiaj). Każdy uczestnik festiwalu otrzymał pamiątkowe gadżety, w tym również mini ankietę, która składała się zaledwie z trzech następujących pytań: 1.O czym chcesz dowiedzieć się podczas kolejnego festiwalu? 2.Kogo chcesz spotkać na kolejnym festiwalu? 3.Co najbardziej podobało Ci się podczas obecnego festiwalu? Zadaliśmy te pytania co dziesiątemu uczestnikowi Nyskiego Festiwalu Nauki, który odwiedziło ok osób. Z niepokojem oczekiwaliśmy na wyniki. Po zapoznaniu się ze wszystkimi ankietami należy jednoznacznie podkreślić, że odpowiedzi mają bardzo pozytywne zabarwienie. Stanowią konkretną odpowiedź, konkretną uwagę i konkretne zapotrzebowanie ankietowanej osoby. Wynika z nich, że nasze pokazy i wykłady na tyle zainteresowały naszych gości, iż na podstawie tego co usłyszeli i zobaczyli pytają oto co dalej nastąpi. Chcą wiedzieć. Wykazują szerokie zainteresowania w różnych tematach. Oto przykładowe odpowiedzi na poszczególne pytania: Ad.1. Ankietowani chcą dowiedzieć się jak: dbać o cerę, zdrowo się odżywiać, bezpiecznie odchudzać, jak wykonać prawidłowo masaż i jakie są techniki masażu, co to jest odnowa biologiczna organizmu, SPA, jak odżywia się skóra, ale także jak inwestować, jak powstają makiety architektoniczne, jak buduje się stadiony piłkarskie, o współczesnej architekturze, o zastosowaniu chemii w przemyśle spożywczym, o historii XX wieku i przedwojennej historii Nysy. Pytali także: jak zbudować roboty, jak tworzy się gry komputerowe, grafikę w 3D, oraz o zwyczajach Anglików czy muzyce w średniowieczu. Ad. 2. Młodzi uczestnicy chcieliby spotkać na kolejnym festiwalu min.: Jerzego Kryszaka, Steffena Mullera, Roberta Makłowicza, znanych kosmetologów, zagranicznych studentów, Jana Miodka czy Bogusława Wołoszańskiego. Ad. 3. Najbardziej na festiwalu podobały się: wykład o tlenie, fachowe porady, makiety, konkursy, możliwość skorzystania z zabiegów, doskonały sprzęt, nowoczesność, plany budowli, prace dyplomowe, programowanie robota, sauna, wiadomości o kosmetykach, wyposażenie pracowni, wiarygodna symulacja ran, ale także (jako organizatorzy na to zwróciliśmy szczególną uwagę): dobra organizacja, forma przekazania informacji, humorystyka wykładu o Śląsku, pełen profesjonalizm, prezenty, rozległa wiedza wykładowców, czy też: Wszystko. Serdecznie dziękujemy za te słowa!!! Wnioskujemy zatem, że przyszłość czeka nas pracowita, ale też i bardzo przyjemna. Do zobaczenia za rok na kolejnym, IV Nyskim Festiwalu Nauki. dr inż. Tomasz Malczyk Nagrody wylosowali: I Adrian Cierpiałowski, ZSM II Paulina Sobota, LO Carolinum III Agnieszka Dachowska, ZSRCKU

26 Nyski Festiwal Nauki Podziêkowania Organizacją Festiwalu zajmuje się Komitet Organizacyjny Nyskiego Festiwalu Nauki, który został powołany w 2005 r. przez JMRektora, prof. Ryszarda Knosalę w następującym składzie: dr inż. Tomasz Malczyk mgr Dariusz Kuglarz - przewodniczący dr inż. Przemysław Malinowski mgr Zbigniew Szlempo inż. Mirosław Mazguła - z-ca przewodniczącego mgr Anna Opałka mgr inż. Zdzisław Mazur dr inż. Tomasz Piłot dr inż. Piotr Bernat mgr inż. Danuta Seretna-Sałamaj mgr Agnieszka Biczysko dr inż. arch. Bogusław Szuba dr Irena Bracichowicz mgr Olga Wierzchowiec dr Tomasz Drewniak mgr Agnieszka Wolińska inż. Bartosz Kozak mgr Adam Wrona Jednocześnie przy tworzeniu Nyskiego Festiwalu Nauki udział wzięły osoby, które przygotowywały i prowadziły prezentacje, wykłady oraz współtworzyły program Festiwalu w Instytutach: mgr inż. Zdzisława Bajramow mgr Lucyna Krakowska mgr Barbara Białkowska mgr Anna Krzaczek mgr Ewa Biedroń dr Aneta Kucińska dr Irena Bracichowicz mgr Dariusz Kuglarz mgr Beata Całyniuk dr inż. Zbigniew Kulas mgr Mariola Chwalenia dr Łukasz Mach mgr inż. Adam Czarnołęski mgr Liliana Malcher mgr Ewa Czepil mgr inż. Michał Malski mgr Barbara Czerny dr Grzegorz Mazur dr inż. arch. Konrad Dobrowolski prof. dr hab. Andrzej Nowak mgr inż. Adam Dudek mgr Magdalena Osińska mgr Marcin Dykta dr Jan Pacholski dr Dariusz Galewski dr Magdalena Rogóż dr inż. arch. Krzysztof Gerlic mgr inż. Ryszard Serafin dr n. farm. Elżbieta Grochowska - dr inż. Lesław Sieniawski Niedworok mgr Joanna Szczepańska mgr inż. Daniel Halikowski mgr Ryszard Szymończyk mgr inż. Agnieszka Herczak - Ciara mgr inż. Jacek Tomasiak mgr Andrzej Jaworski mgr inż. Tomasz Trawka mgr Agnieszka Kaczmarek mgr inż. Marcin Zdanowicz mgr Magdalena Kilarska dr inż. Marzena Zołoteńka - mgr Dariusz Klonowski Synowiec dr inż. Mariusz Kołosowski Wszystkim tym osobom pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za pracę i zaangażowanie w tworzenie NFN. Podziękowania specjalne: Instytut Historii składa podziękowania Panom Tadeuszowi Zdanowiczowi i Krzysztofowi Hermanowi za umożliwienie zorganizowania wykładu na trenie Fortu oraz obecność żołnierzy Stowarzyszenia Twierdza Nyska jak również ks. Mikołajowi Mrozowi za udostępnienie kościoła i nagłośnienia. Studium Wychowania Fizycznego składa podziękowania wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Uczestnikom zawodów. Instytut Zdrowia Publicznego składa szczególne podziękowania osobom, które przygotowały i zrealizowały program w ramach Nyskiego Festiwalu Nauki: - lek. med. Małgorzacie Łabuz-Margol - lek. med. Wojciechowi Rębiszowi Studentom ratownictwa medycznego: - Aleksandra Cymbała - Barbara Fedorowicz - Anna Klukowska - Marcin Oparski - Patrycja Przybytek - Barnaba Pustelniak - Katarzyna Rychlak - Szymon Wąsowicz - Dariusz Zawadzki - Marek Zieliński Instytut Kosmetologii składa serdeczne podziękowania Lady Fitness Club, Nysa ul. Prudnicka 12 oraz firmie Oriflame za współpracę przy Nyskim Festiwalu Nauki. Pani Burmistrz Nysy - Jolancie Barskiej za objęcie patronatem honorowym NFN oraz wyrażenie zgody na umieszczenie znaku informacyjnego na nyskim rynku. Staroście Nyskiemu - Adamowi Fujarczukowi za objęcie patronatem honorowym NFN oraz pomoc przy organizacji akcji Pierwsza Pomoc

PLAN XI NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI

PLAN XI NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI PLAN XI NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI 09 września 2015 rok dzień dla szkół gimnazjalnych Instytut Architektury i Urbanistyki Budynek G, ul. Obrońców Tobruku 5 Rynek miasta Nysa Ekspozycja prac studentów makiet,

Bardziej szczegółowo

PLAN 7. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI DZIEŃ DLA GIMNAZJALISTÓW

PLAN 7. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI DZIEŃ DLA GIMNAZJALISTÓW PLAN 7. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI 14.09.2011 DZIEŃ DLA GIMNAZJALISTÓW Rysunek odręczny zasady odwzorowania przestrzeni, perspektywa i walor Instytut Architektury Budynek D, ul. Ujejskiego 12 Wykład dr inż.

Bardziej szczegółowo

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Ponad 700 uczniów z 22 szkół średnich wzięło udział w Konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości organizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im.

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

PLAN 8. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI. 12 września 2012 rok dzień dla szkół gimnazjalnych

PLAN 8. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI. 12 września 2012 rok dzień dla szkół gimnazjalnych PLAN 8. NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI 12 września 2012 rok dzień dla szkół gimnazjalnych Instytut Architektury Budynek G, ul. Obrońców Tobruku 5 Małe formy mappingowe Pokaz multimedialny mgr inż. Michał Kaczmarzyk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy 1. ORGANIZATOR:, Al. Tysiąclecia 12 (tel. 23 692 06 41, e-mail: zszrusz@wp.pl). 2. KOORDYNATORZY: Dorota Sobocińska, Anna Świerczewska

Bardziej szczegółowo

Oferta na rok szkolny 2017/2018

Oferta na rok szkolny 2017/2018 Oferta na rok szkolny 2017/2018 KLASA IA MUNDUROWA Z ELEMENTAMI POŻARNICTWA I PROGRAMOWANIEM elementy pożarnictwa (w tym: ratownictwo medyczne) przygotowanie wojskowe (w tym: samoobrona) elementy programowania

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

PLAN XII NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI

PLAN XII NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI PLAN XII NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI 28 września 2016 rok dzień dla szkół gimnazjalnych Instytut Architektury i Urbanistyki Budynek G, ul. Obrońców Tobruku 5 Ekspozycja prac studentów makiet, projektów Ekspozycja

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

PLA X JUBILEUSZOWEGO YSKIEGO FESTIWALU AUKI

PLA X JUBILEUSZOWEGO YSKIEGO FESTIWALU AUKI PLA X JUBILEUSZOWEGO YSKIEGO FESTIWALU AUKI 11 września 2014 rok dzień dla szkół gimnazjalnych Instytut Architektury Budynek G, ul. Obrońców Tobruku 5 Plan dla szkół gimnazjalnych Rysunek odręczny zasady

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Opis klas pierwszych proponowanych kandydatom w roku szkolnym 2015/16

Opis klas pierwszych proponowanych kandydatom w roku szkolnym 2015/16 1a - PITAGORAS 1a - PITAGORAS Opis języka obcego Matematyka Fizyka Fizyka Klasa POLITECHNICZNA, do której trafiają uczniowie rozwijający swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014

11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014 11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014 Regulamin Olimpiady Zdrowy Styl Życia został opracowany w 2003 roku i pozytywnie oceniony przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty. O ZDROWIE SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Oferta na rok szkolny 2016/2017

Oferta na rok szkolny 2016/2017 Oferta na rok szkolny 2016/2017 KLASA IA MUNDUROWA Z ELEMENTAMI POŻARNICTWA I PROGRAMOWANIEM elementy pożarnictwa (w tym: ratownictwo medyczne) przygotowanie wojskowe (w tym: samoobrona) elementy programowania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek 2012 1 Spis treści: 1. Projekt ewaluacji wewnętrznej 2. Wyniki projektu 3. Zalecenia 4. Załączniki 2 1. PROJEKT EWALUACJI

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

XII Powiatowe Targi Edukacyjne

XII Powiatowe Targi Edukacyjne XII Powiatowe Targi Edukacyjne Edyta Czopp-Jankowska, 31.03.2014 28 marca br. w auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze odbyły się XII Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO!

TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO! TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ ZDROWO! Gimnazjum nr 1 w Jarocinie im. ks. Stanisława Konarskiego Nauczyciel Renata Mamrot Szkolny projekt edukacyjny: Trzymaj formę żyj zdrowo! realizowany był na podstawie programu:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego. opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Sprawozdanie z działalności Szkolnego Doradcy Zawodowego opracowała Anita Fabrycka - szkolny doradca zawodowy Udział uczniów klas 3 A, 3 B, 3 C w Salonie Maturzystów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

JĘZYKOWE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK DODATKOWY POZOSTAŁE PRZEDMIOTY

JĘZYKOWE JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK DODATKOWY POZOSTAŁE PRZEDMIOTY JĘZYKOWE 4 godziny tygodniowo Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych poprzez wykorzystywanie języka obcego w życiu codziennym. Udział w realizacji projektów międzynarodowych oraz wymianach uczniowskich.

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody.

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody. MISJA PWSZ W NYSIE PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w wielu kierunkach. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają kontynuować studia w uczelniach akademickich Europy, ale również wykonywać

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

XII Targi Edukacyjne w sierpeckim liceum

XII Targi Edukacyjne w sierpeckim liceum XII Targi Edukacyjne w sierpeckim liceum 24 lutego 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu odbyły XII Targi Edukacyjne. Na 37 stoiskach zaprezentowana została bogata

Bardziej szczegółowo

Filip Kłębczyk Przewodniczący Komitetu Sterującego PyCon PL 2012 http://pl.pycon.org Oferta sponsorska

Filip Kłębczyk Przewodniczący Komitetu Sterującego PyCon PL 2012 http://pl.pycon.org Oferta sponsorska W imieniu Komitetu Sterującego konferencji PyCon PL 2012 mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. W związku z tym chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETYZACJI ABSOLWENTÓW WEAiI W LATACH

WYNIKI ANKIETYZACJI ABSOLWENTÓW WEAiI W LATACH WYNIKI ANKIETYZACJI ABSOLWENTÓW WEAiI W LATACH 2009-2012 1. KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA 2. KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 3. KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA 4. KIERUNEK INFORMATYKA Opracowanie wyników:

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ KOMPUTEROWĄ. Patronat nad konkursem sprawują

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ KOMPUTEROWĄ. Patronat nad konkursem sprawują REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ KOMPUTEROWĄ Patronat nad konkursem sprawują PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Prof. dr hab. Jerzy Buzek POLSKI KOMITET DO SPRAW UNESCO ŚLĄSKI KURATOR

Bardziej szczegółowo

1. ORGANIZATOR: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, Al. Tysiąclecia 12 (tel , 2.

1. ORGANIZATOR: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, Al. Tysiąclecia 12 (tel ,   2. 1. ORGANIZATOR: w Pułtusku, Al. Tysiąclecia 12 (tel. 23 692 06 41, e-mail: zszrusz@wp.pl). 2. KOORDYNATORZY: Dorota Sobocińska, Anna Świerczewska 3. REALIZATORZY: Nauczyciele przedmiotów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN XIII NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI

PLAN XIII NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI PLAN XIII NYSKIEGO FESTIWALU NAUKI 27 września 2017 rok dzień dla szkół gimnazjalnych Wykład inauguracyjny Projektowanie maszyn i urządzeń przemysłowych w przestrzeni wirtualnej dr inż. Tomasz Wanat Instytut

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza warsztaty metodyczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie

E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza warsztaty metodyczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie E-learning w pracy nauczyciela bibliotekarza warsztaty metodyczne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie Impulsem do zajęcia się zagadnieniem e-learningu była dla nas konferencja E-learning

Bardziej szczegółowo

www.festiwalnauki.us.edu.pl

www.festiwalnauki.us.edu.pl www.festiwalnauki.us.edu.pl Samorząd Studencki oraz Dział Informacji i Promocji Uniwersytetu Śląskiego mają zaszczyt przedstawić Państwu ofertę współpracy z Uniwersytetem Śląskim przy 7. Studenckim Festiwalu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Anną Aleksiejczuk, przedstawicielem Regionalnego Koordynatora Programu Wolontariat studencki w województwie podlaskim.

Rozmowa z Anną Aleksiejczuk, przedstawicielem Regionalnego Koordynatora Programu Wolontariat studencki w województwie podlaskim. Wolontariat studencki szeroka oferta edukacyjna Rozmowa z Anną Aleksiejczuk, przedstawicielem Regionalnego Koordynatora Programu Wolontariat studencki w województwie podlaskim. Skąd pomysł na program Wolontariat

Bardziej szczegółowo

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W związku z tym chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Od początku funkcjonowania naszej placówki promujemy pozytywne przykłady działalności i sukcesy ludzi w różnych dziedzinach.

Od początku funkcjonowania naszej placówki promujemy pozytywne przykłady działalności i sukcesy ludzi w różnych dziedzinach. Od początku funkcjonowania naszej placówki promujemy pozytywne przykłady działalności i sukcesy ludzi w różnych dziedzinach. W naszej szkole działa Fanklub Mariusza Czerkawskiego, który był naszym gościem

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017

ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017 ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017 Szanowni Państwo Chcielibyśmy gorąco zaprosić na dziewiąty finał ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych, który

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO Z REALIZACJI PRIORYTETU KREUJEMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ OPRACOWAŁA ANITA FABRYCKA

SPRAWOZDANIE SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO Z REALIZACJI PRIORYTETU KREUJEMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ OPRACOWAŁA ANITA FABRYCKA SPRAWOZDANIE SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO Z REALIZACJI PRIORYTETU KREUJEMY NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ OPRACOWAŁA ANITA FABRYCKA II semestr roku szkolnego 2012/2013 Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych 13.03.2013 Promocja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Ryki dnia 30.06.2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH

STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży KRAM Studenckie Koło Naukowe Socialis KULTURA - JEDNOSTKA - PŁEĆ Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej mają zaszczyt zaprosić Państwa do

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY 18-20.10.2013 Podsumowanie Szanowni Państwo, Oddział Kraków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Polandbardzo serdecznie dziękuje Państwu za włączenie

Bardziej szczegółowo

ODNOWA BIOLOGICZNA W KOSMETOLOGII I DIETETYCE

ODNOWA BIOLOGICZNA W KOSMETOLOGII I DIETETYCE ODNOWA BIOLOGICZNA W KOSMETOLOGII I DIETETYCE S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U KO S M E TO LO G I A Informacje ogólne Kosmetologia jako nauka interdyscyplinarna zajmuje się nie tylko profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA uzupełniające: biologia, chemia historia i społeczeństwo, biologia w medycynie Klasa dla tych, którzy interesują się

Bardziej szczegółowo

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego r.

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego r. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 12.05.2011r. Projekt Akcja Aktywizacja! Co? Kto? Gdzie? Kiedy? Jak? Nazwa projektu: Akcja Aktywizacja! Cel: przygotowanie uczestników do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych

Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych Szanowni Państwo, opiekunowie gimnazjalnych projektów edukacyjnych W myśl zapisów rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Administracyjno-Ekonomiczny INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dermokosmetyki pod lupą farmaceuty Ogólnopolska Konferencja Naukowowo-Szkoleniowa Dermokosmetyki pod lupą farmaceuty jest organizowana przez Sekcję Studencką

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 Liceum oferuje absolwentom gimnazjów naukę w pięciu blokach rozszerzeń. Szkoła przygotowuje do zdawania

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS"

Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS" Realizowany jest w powiecie piotrkowskim od 2007 roku. Program został zainicjowany przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Akademia Morska w Szczecinie

INFORMATYKA Akademia Morska w Szczecinie INFORMATYKA Akademia Morska w Szczecinie Dlaczego Akademia Morska w Szczecinie? 01 Akademia Morska w Szczecinie jest uniwersalną uczelnią, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek. Opracowanie: Kunda Justyna, Trebenda Elżbieta, Smoleń Ewa

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek. Opracowanie: Kunda Justyna, Trebenda Elżbieta, Smoleń Ewa Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek Opracowanie: Kunda Justyna, Trebenda Elżbieta, Smoleń Ewa Sanok 2016 Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek (SKNP) Powstanie: 24. 04. 2004 r. Główne założenia pracy:

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Samorządna Młodzież 2.0

Samorządna Młodzież 2.0 Samorządna Młodzież 2.0 Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020 Aktywność obywatelska młodzieży jest niezwykle ważnym aspektem budowania tożsamoś ci Warszawy. M ł odzi ludzie włączani

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o konferencji

Podstawowe informacje o konferencji Oferta sponsorska 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetu Sterującego konferencji PyCon PL 2013 mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. W związku z tym chciałbym zachęcić Państwa

Bardziej szczegółowo

Podczas VI Forum można było obejrzeć także wystawy przygotowane przez uczniów w ramach Projektu CEKIN oraz kółka biologicznego NATURA t.j.

Podczas VI Forum można było obejrzeć także wystawy przygotowane przez uczniów w ramach Projektu CEKIN oraz kółka biologicznego NATURA t.j. Już po raz szósty Zespół Szkół Ekonomiczno Ogrodniczych w Tarnowie oraz Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego gościli uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa oraz powiatu

Bardziej szczegółowo

przy Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Zakład Statystyki + Zakład Ekonometrii)

przy Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Zakład Statystyki + Zakład Ekonometrii) przy Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Zakład Statystyki + Zakład Ekonometrii) SEKCJE KOŁA LP Opiekun naukowy Zainteresowania badawcze 1. dr inż. Karol

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA EDUKACJI SZEROKĄ OFERTĄ GRUPY HELION

WSPARCIE DLA EDUKACJI SZEROKĄ OFERTĄ GRUPY HELION WSPARCIE DLA EDUKACJI SZEROKĄ OFERTĄ GRUPY HELION Grzegorz Jankowski Grupa Helion SA, Gliwice Wojewódzki Koordynator Innowacji w Edukacji grzegorz.jankowski@helion.pl http://edukacja.helion.pl http://dziennik.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KLUB KARIERY PRZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W KŁODZKU

SZKOLNY KLUB KARIERY PRZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W KŁODZKU SZKOLNY KLUB KARIERY PRZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W KŁODZKU PROWADZĄCY: AGNIESZKA KOMOROWSKA DORADCA ZAWODOWY, DOROTA WITOWSKA- NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ, JOANNA KOŁACZYK

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI. Anna Jaeschke

EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI. Anna Jaeschke EDUKACJA STATYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Anna Jaeschke STATYSTYKA WIEDZA ROZWÓJ KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ROKU STATYSTYKI 17-18 października

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo

XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org

XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org ZSO Nr 8 Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika KLASA IA sportowa Przedmioty punktowane podczas naboru do Liceum język polski, matematyka, biologia, geografia BIOLOGIA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Dni Przedsiębiorczości z PWSZ 15-21 listopada 2010r.

Dni Przedsiębiorczości z PWSZ 15-21 listopada 2010r. Dni Przedsiębiorczości z PWSZ 15-21 listopada 2010r. W dniach 15-21 listopada 2010r. w Polsce po raz trzeci obchodzony był Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, którego głównym celem jest propagowanie postaw

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

2015 Rok szkoły zawodowców

2015 Rok szkoły zawodowców 2015 Rok szkoły zawodowców VI Turniej Zawodów m. st. Warszawy 18 i 19 marca w Zespole Szkół Nr 21 odbył się VI Turniej Zawodów m. st. Warszawy pod hasłem Dobry technik zawodowiec - ceniony na rynku fachowiec

Bardziej szczegółowo

ABC GIMNAZJALISTY. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia)

ABC GIMNAZJALISTY. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia) ABC GIMNAZJALISTY Zaraz po ukończeniu gimnazjum masz do wyboru cztery typy szkół: szkołę zawodową, technikum, liceum profilowane i liceum ogólnokształcące. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia)

Bardziej szczegółowo

"Cóż takiego skłania wolontariusza

Cóż takiego skłania wolontariusza "Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu swemu bliźniemu." Jan Paweł II Trochę

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji VIII edycji programu edukacyjnego,,trzymaj Formę w województwie małopolskim. (rok szkolny 2013/2014)

Podsumowanie realizacji VIII edycji programu edukacyjnego,,trzymaj Formę w województwie małopolskim. (rok szkolny 2013/2014) Podsumowanie realizacji VIII edycji programu edukacyjnego,,trzymaj Formę w województwie małopolskim (rok szkolny 2013/2014) Cel główny: Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo