Rajd na Orientację LEŚNE DUKTY 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rajd na Orientację LEŚNE DUKTY 2014"

Transkrypt

1 REGULAMIN RAJDU NA ORIENTACJĘ LEŚNE DUKTY MAJA CELE RAJDU: popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku, upowszechnienie kultury fizycznej, sportu promocja lasu jako wspaniałego miejsca do aktywnego wypoczynku praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem, ukazanie uczestnikom piękna terenów Nadleśnictwa Lipka. 2. NAZWA RAJDU: Rajd na Orientację LEŚNE DUKTY TERMIN I MIEJSCE: Rajd odbędzie się 31 MAJA 2014 roku na terenie Nadleśnictwa Lipka, powiat Złotowski, woj. Wielkopolskie 4. ORGANIZATOR: Nadleśnictwo Lipka Internet Komandor Rajdu: Janusz Grabowski Budowniczowie tras: TR130 itr50 Tomasz Konieczny TP15 i TP5 Krystyna Konieczna Sędzia Główny Piotr Wandas 5. WSPÓŁORGANIZATORZY: Centrum Inicjatyw lokalnych TILIA w Lipce

2 ZHP Hufiec Złotów Urząd Miasta i Gminy Okonek 6. BAZA RAJDU: Bazą Rajdu będzie Stanica ZHP w Pogajach. Województwo Wielkopolskie, Powiat Złotowski, Gmina Okonek. Dojazd wg załączonej mapki. 7. UCZESTNICTWO: Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby: Które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie w przedziale wieku lat mogą startować tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie w wieku do 12 lat mogą startować tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego Formularz Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej można pobrać ze strony organizatora Rajdu (zakładka Leśne Dukty- Pliki do pobrania). Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza na formularzu Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Rajdu. 7. FORMA I KATEGORIE STARTOWE: TRASA ROWEROWA 130 km(tr130) klasyfikacja indywidualna, start wspólny zaliczona do Pucharu Polski Maratonów Rowerowych na Orientacje: 130 km w 10 godzin, charakterystyka trasy: 130 km, kolejność potwierdzania PK dowolna - scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). TRASA ROWEROWA 50 km(tr50): klasyfikacja drużynowa, start wspólny: 50 km w 5 godzin, charakterystyka trasy: 50 km, kolejność potwierdzania PK dowolna - scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). TRASA PIESZA 5 km (TP5) klasyfikacja indywidualna, start interwałowy, charakterystyka trasy: 5 km kolejność potwierdzania PK obowiązkowa.

3 TRASA PIESZA 15 km (TP15) klasyfikacja drużynowa, start wspólny: 15 km w 4 godziny, charakterystyka trasy: 15 km, kolejność potwierdzania PK dowolna - scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). W kategoriach TR 130 i TP5: klasyfikacja indywidualna z podziałem na płeć K- kobiety, M- mężczyźni, w dwóch kategoriach wiekowych: do 50lat oraz 51lat i więcej. każdy uczestnik ma swój numer startowy, W kategoriach TR50 i TP15 klasyfikacja drużynowa bez podziału na płeć i wiek. kierownik drużyny ma numer startowy 8. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA Zasady współzawodnictwa opisane są odrębnie w Zasadach współzawodnictwa w Rajdzie. Są one integralną częścią Regulaminu. 9. SYSTEM POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH Na trasach TR130 i TR50 stosowany będzie elektroniczny system potwierdzania obecności na punktach kontrolnych SPORTident. Na h trasach TP15 i TP5 stosowany będzie tradycyjny sposób potwierdzania punktów kontrolnych w postaci papierowych kart startowych. Uczestnicy trasy TR130 i TR50 nie posiadający własnych kart SPORTident, będą musieli podczas rejestracji w Biurze Rajdu (obsługa SPORTIdent) wpłacić kaucję za wypożyczenie karty SI w wysokości 50 zł. Kaucja będzie zwracana w biurze po oddaniu karty SI. Kaucji nie należy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe Organizatora!!! Dozwolone są tylko karty dostarczone przez organizatora lub własne typu SI 6, 8, 9 lub 10. Z systemem SPORTident można zapoznać się nieco bliżej na stronie Informacja na temat sytemu SPORTident 10. MAPY: Na wszystkich trasach mapy kolorowe, zabezpieczone w foliowym worku strunowym trasa rowerowa TR130 - mapa topograficzna w skali 1:50 000, mapa do biegów na orientację w skali 1: i inne. Trasa rowerowa TR50 - mapa topograficzna w skali 1: trasy piesze TP5 i TP15 - mapa do biegów na orientację w skali 1:10 000

4 11. PUCHAR POLSKI: Trasa rowerowa TR130 zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację. 12. ZGŁOSZENIA: Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego poprzez Internet na stronie lub w ostatnim terminie w Biurze Rajdu w Bazie Rajdu: 13. OPŁATA STARTOWA: Wartość opłat za każdego uczestnika TRASA Płatne do r. Płatne od i w biurze rajdu TR130 30zł 50zł TR50 10zł 20zł TP5 10zł 20zł TP15 10zł 20zł Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto: Centrum Inicjatyw Lokalnych TILIA w Lipce ul. IV Dywizji Piechoty 2, Lipka, BS Lipka W tytule przelewu należy wpisać: Leśne Dukty, symbol trasy (TR130, TR50, TP5, TP15) oraz nazwisko zgłoszonego lub nazwę drużyny w przypadku wpłaty łącznej dla członków drużyny. Opłatę startową za kilka osób można uiszczać na jednym przekazie. 14. RAMOWY PROGRAM RAJDU: r. piątek przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu r. sobota start trasy rowerowej TR start trasy rowerowej TR50

5 12 00 start trasy pieszej TP start trasy pieszej TP spodziewane zakończenie rywalizacji TP5 meta tras TR50 i TP rozstrzygniecie rywalizacji TR50 i TP meta trasy TR rozstrzygnięcie rywalizacji TR130 uroczyste zakończenie rajdu 15. PRACA BIURA RAJDU: r. piątek r. sobota obsługa trasy TR obsługa tras TR50, TP15, TP5 16. WYŻYWIENIE: Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (od godz w sobotę). Uczestnicy mają do dyspozycji w Bazie Rajdu miejsce, w którym można przygotować podstawowe posiłki turystyczne. Najbliższy całodobowy sklep znajduje się w miejscowości Podgaje 4 km od Bazy Rajdu 17. NOCLEGI: Organizator zapewnia nocleg w warunkach turystycznych w namiotach 6-8 osobowych na łóżkach polowych. Należy mieć własny śpiwór. 18. KOMUNIKACJA: Dojazd pociągiem możliwy jest do miejscowości Jastrowie lub Okonek, stacje oddalone są ok.12km od Bazy Rajdu Samochodem dojazd drogą krajową nr 11 lub 22 do miejscowości Podgaje skąd kierując się na płd wsch. Wg drogowskazów na Stanicę ZHP dojazd ok. 3km początkowo drogą asfaltową (1,7km) a następnie drogą gruntową. 19. NAGRODY: wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnicy tras TR130 i TP5 sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymają pamiątkowe statuetki

6 drużyny z tras TR50 i TP15 sklasyfikowane na miejscach I-III otrzymają pamiątkowe statuetki spośród uczestników wszystkich tras obecnych na zakończeniu rajdu zostaną rozlosowane upominki 20. ŚWIADCZENIA STARTOWE: Dwa noclegi w Bazie Rajdu w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór). Jeden ciepły posiłek regeneracyjny (zupa) oraz kiełbasa na ognisko, drożdżówka, kawa i herbata. Komplet map (w foliowym worku strunowym). Okolicznościowy numer startowy. Opieka medyczna w Bazie Rajdu. Przechowalnie bagaży i rowerów, toalety, prysznice w Bazie Rajdu. Parkingi dla samochodów w okolicy Bazy Rajdu. Wrzątek do celów spożywczych. Okolicznościowa koszulka 21. RUCH DROGOWY: Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych, leśnych oraz publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Za kolizje i wypadki podczas Rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas Rajdu. 22. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO: Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas Rajdu. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. 23. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA:

7 Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu. Uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres zgodnie z ustawą z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Nadleśnictwo Lipka imprez i rajdów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 24. POSTANOWENIA KOŃCOWE: Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Zgłoszenie dopiero w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie gwarantuje pełnych świadczeń. W Biurze Rajdu podczas zapisów wymagane będą od uczestników dowody wpłaty opłaty startowej w przypadku ewentualnych niejasności.

8 Uczestnik, który nie zgłosił się do Biura Rajdu w trakcie trwania Rajdu traci prawo do opłaty startowej i wszystkich świadczeń. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego. Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW, OC). Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych. Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora natomiast interpretacja przepisów Zasad Współzawodnictwa należy do Sędziego Głównego Rajdu. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika. Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie Rajdowej jak i na trasach Rajdu. Do zobaczenia na starcie, Organizatorzy

REGULAMIN SKANDIA MARATON LANG TEAM 2015

REGULAMIN SKANDIA MARATON LANG TEAM 2015 REGULAMIN SKANDIA MARATON LANG TEAM 2015 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, dając im możliwość udziału w imprezie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM 1. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański (GK STG) 2. CEL Popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej. Promowanie regionalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r.

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015

REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015 REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015 1. CEL IMPREZY Akcja prospołeczna - wsparcie i pomoc finansowa dla Fundacji. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015. FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat)

REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015. FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat) REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015 FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat) DZIECI STARSZE 300m - 2000m - 1000m (10-13 lat) MŁODZICY I JUNIORZY MŁODSI

Bardziej szczegółowo

Regulamin cyklu BIKE ATELIER MTB MARATON

Regulamin cyklu BIKE ATELIER MTB MARATON Regulamin cyklu BIKE ATELIER MTB MARATON 1. Cele cyklu Bike Atelier MTB Maraton kontynuacja idei cyklu maratonów MTB zlokalizowanych w całości w południowej Polsce popularyzacja kolarstwa w Polsce południowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO

Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO 1. Cel zawodów 1. Promowanie szlaku Orła Białego. 2. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w rejonie Augustowa 3. Wyłonienie najlepszych

Bardziej szczegółowo

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kostkowo, ul. Wejherowska 24 84-250 Gniewino

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kostkowo, ul. Wejherowska 24 84-250 Gniewino REGULAMIN 1. Cel zawodów - Wyłonienie najlepszych zawodników w maratonie MTB na Pomorzu. - Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. - Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki

Bardziej szczegółowo

ŻTC BIKE RACE 2014. Wyścigi kolarskie dla wszystkich

ŻTC BIKE RACE 2014. Wyścigi kolarskie dla wszystkich ŻTC BIKE RACE 2014 Wyścigi kolarskie dla wszystkich Regulamin cyklu wyścigów kolarskiego 1. Nazwa cyklu wyścigów : 2. Cel zawodów: Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację Rozwój sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wyścigu kolarskiego CYKLO GDYNIA 2015. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. Wyścigu kolarskiego CYKLO GDYNIA 2015. 1 Cel imprezy REGULAMIN Wyścigu kolarskiego CYKLO GDYNIA 2015 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Gdyni 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego 1. Cel zawodów - promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, - propagowanie zdrowego i sportowego tryb życia ukierunkowanego na ochronę i promocję zdrowia,

Bardziej szczegółowo

RGULAMIN. Biegi dla dzieci i młodzieży

RGULAMIN. Biegi dla dzieci i młodzieży RGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży ORGANIZATOR Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP REGULAMIN BIEGU III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP 1 Organizator 1. Organizatorem biegu jest TS Regle Szklarska Poręba. 2. Współorganizatorem biegu jest MOKSiAL Szklarska Poręba. 3. Bieg jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I KACZAWSKIEGO MARATONU NA ORIENTACJĘ KACZAWSKA WYRYPA 2013

REGULAMIN I KACZAWSKIEGO MARATONU NA ORIENTACJĘ KACZAWSKA WYRYPA 2013 REGULAMIN I KACZAWSKIEGO MARATONU NA ORIENTACJĘ KACZAWSKA WYRYPA 2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kaczawski Maraton na Orientację KACZAWSKA WYRYPA (zwany dalej maratonem) jest imprezą o charakterze sportowo-turystycznym.

Bardziej szczegółowo

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON:

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON: Regulamin 4. Półmaratonu Dwóch Mostów I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 2. Promocja miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III I.ORGANIZATOR 1. Klub Sportowy Optima Skawina II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 2. Miasto i Gmina Skawina Projekt zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Zawodów Nordic Walking Na Wulkan! Marsz!!!

Regulamin III Zawodów Nordic Walking Na Wulkan! Marsz!!! Regulamin III Zawodów Nordic Walking Na Wulkan! Marsz!!! 1. ORGANIZATOR Organizatorem III MISTRZOSTW NORDIC WALKING NA WULKAN! MARSZ!!! jest Stowarzyszenie MKS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA. Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Podkowiańska Dycha

Regulamin III Podkowiańska Dycha I CEL IMPREZY Regulamin III Podkowiańska Dycha 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i aktywności fizycznej. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic. 3. Promowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy REGULAMIN II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Gminie Gniewino 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V MISTRZOSTW REGIONU WIELUŃSKIEGO W NORDIC WALKING. GASZYN - 1 maja 2014 r.

REGULAMIN V MISTRZOSTW REGIONU WIELUŃSKIEGO W NORDIC WALKING. GASZYN - 1 maja 2014 r. REGULAMIN V MISTRZOSTW REGIONU WIELUŃSKIEGO W NORDIC WALKING GASZYN - 1 maja 2014 r. I. CELE IMPREZY: 1 Popularyzacja Nordic Walking, jako nowej dyscypliny sportowej, pomagającej zachować zdrowie i witalność.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki"

REGULAMIN IMPREZY Bitwa na marki 1. Terminologia i definicje REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki" Bitwa na marki: Impreza o charakterze turystyczno- sportowym w formie zlotu samochodów terenowych, z elementami rywalizacji zespołowej. Impreza

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników

REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników startujących w poszczególnych kategoriach startowych, popularyzację

Bardziej szczegółowo

Regulamin biegu. a) Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych.

Regulamin biegu. a) Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych. BIEG CHARYTATYWNY RAK. TO SIĘ LECZY! 2014 w Poznaniu Regulamin biegu Bieg Charytatywny RAK. TO SIĘ LECZY 2014 bieg na 5,3 km na terenie Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Malta ul. Wiankowa 3 w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat 1. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Dawnych LGW Partyzant - członek zwyczajny PZMot 2. TERMIN, LOKALIZACJA,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r.

Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r. Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r. CEL Promocja Triathlonu Popularyzacja aktywności ruchowej wśród branży informatycznej ORGANIZATOR ZAWODÓW Triathlon Pro Team Miłosz Sowiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ I BIEG O PUCHAR STAROSTY MŁAWSKIEGO

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ I BIEG O PUCHAR STAROSTY MŁAWSKIEGO Regulamin półmaratonu REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ I BIEG O PUCHAR STAROSTY MŁAWSKIEGO 1. POMIAR ELEKTRONICZNY 2. ATESTOWANA TRASA 3. SĘDZIOWIE PZLA I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania

Bardziej szczegółowo