REGULAMIN RAJDU MT RALLY Drawsko Pomorskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RAJDU MT RALLY 2015 15-19.04.2015 Drawsko Pomorskie"

Transkrypt

1 REGULAMIN RAJDU MT RALLY Drawsko Pomorskie produced by: Paweł Moliński & Tomasz Tomaszewski 1. Terminologia i definicje Etap: każda część Rajdu oddzielona zjazdem do bazy; przejazd składający się z Odcinków Specjalnych (ST) i dojazdów. Odcinek Specjalny (ST): oznaczony odcinek Etapu, opisany i oznaczony w Notatkach Nawigacyjnych (RBK) Początek oraz Koniec ST, na którym znajdują się punkty kontroli przejazdu (CP). Na początku i końcu każdego ST znajdują się Punkty Kontroli Czasu (CPT). Czas przejazdu przez ST jest mierzony i jest podstawą klasyfikacji. Dojazd: trasa prowadząca do startu Odcinka Specjalnego (ST), na którym obowiązują limity czasowe Roodbook (RBK): wskazówki dotyczące trasy Rajdu zapisane w formie papierowej. RBK jest przekazywany każdorazowo załodze po zakończeniu poprzedniego etapu. Poruszanie się według RBK jest obowiązkowe. Punkt Kontroli (CP): Specjalnie oznaczone miejsce na trasie Etapu lub Odcinka Specjalnego (ST), w którym załogi muszą zatrzymać się celem potwierdzenia przejazdu Punkt Kontroli Czasu (CPT): punkt pomiaru czasu znajdujący się na starcie do etapu, mecie etapu oraz na początku i końcu każdego ST Czas karny: czas doliczany za wszelkie wykroczenia Regulaminowe. Badanie Kontrolne (TC): sprawdzenie zgodności stanu pojazdu i wyposażenia z wymogami regulaminowymi opisanymi w Warunkach Technicznych Regulaminu. Zaliczenie TC jest obowiązkowe, pod rygorem niedopuszczenia załogi do imprezy. Podczas TC wymagana jest obecność co najmniej jednego członka załogi. Odprawa zawodników: spotkanie zawodników z Organizatorami, odbywające się przed startem do danego Etapu w terminie wskazanym w Agendzie Rajdu. Na odprawie obowiązuje obecność co najmniej jednego członka załogi. Obca Pomoc: fizyczna pomoc udzielona załodze na Odcinku Specjalnym (ST) w jakiejkolwiek formie (fizyczna pomoc przy obsłudze lub naprawie pojazdu, wyciągarek, dostarczeniu części, narzędzi, paliwa, olejów, płynów, użyczenie elementów wyposażenia np. taśm, lin, bloków itp. i inne rodzaje pomocy fizycznej), w tym również pomoc przy pokonywaniu trasy przejazdu, przy mocowaniu taśm, lin, bloków, stawianiu przewróconych pojazdów, itp., przez osoby nie będące zawodnikami startującymi w danym Etapie. Limit Maksymalnego Czasu Przejazdu (MTA-maximum time allowed): Indywidualnie dla każdego Odcinka Specjalnego (ST) lub Etapu ustalony czas przejazdu, w którym muszą zmieścić się startujące załogi. przekroczenie MTA skutkuje naliczeniem czasu karnego (OS). strona 1

2 Strefa Serwisowa: strefa wyznaczona przez Organizatora do napraw pojazdów uczestników na trasie Etapu. W Strefie Serwisowej dozwolona jest wszelka pomoc zdefiniowana jako Obca Pomoc. Organizator może zrezygnować z wyznaczania Strefy Serwisowej. ATV/Quady jednoosobowe pojazdy z siedziskiem i kierownicą jak w motocyklu, czterokołowe z napędem na jedną lub dwie osie o masie całkowitej do 800kg. UTV - dwuosobowe pojazdy z siedzeniem w kształcie samochodowego z fabryczną klatką i pasami bezpieczeństwa, czterokołowy z napędem na jedną lub dwie osie, o masie całkowitej do 800kg. Motocykle pojazdy dwukołowe z napędem na jedną oś Samochód terenowy zarejestrowany pojazd mechaniczny przystosowany do przewozu osób lub osób i towarów oraz do poruszania się po drogach publicznych i niepublicznych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 Tony. Samochód ciężarowy jak wyżej, ale o masie powyżej 3,5 tony Załoga: załogę stanowi kierowca motocykla lub quada (ATV oraz UTV startujący bez pilota), kierowca i pilot w przypadku samochodów 4x4 i pojazdów UTV, kierowca + 1 lub 2 pilotów w przypadku ciężarówek. 2. Informacje ogólne 2.1 Cel Rajd MT Rally jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym przeznaczoną dla użytkowników motocykli terenowych, quadów, samochodów terenowych i ciężarówek we wszystkich klasach. Rajd MT Rally popularyzuje turystykę motorową w Polsce. Promuje regionalne szlaki i miejscowości turystyczne. Umożliwia współzawodnictwo zawodników w Rajdzie w Polsce. Propaguje aktywny tryb życia, wypoczynek, rekreację i integrację europejską środowiska sportowego. Szczegóły terminów Rajdu: Start: Poligon Drawsko Pomorskie, baza Konotop 15/04/2015 Meta: Poligon Drawsko Pomorskie, baza Konotop 19/04/ Organizator Organizatorem Rajdu jest: Moli Serwis Paweł Moliński, Przeźmierowo, ul. Krańcowa 67 reprezentowany przez Pawła Molińskiego, dla potrzeb regulaminu zwany Organizator. Internet: Numery rachunków bankowych: PLN (Polski złoty) PL EUR (Euro) PL Dane do przelewu: Moli Serwis Paweł Moliński, Przeźmierowo, ul. Krańcowa 67 MultiBank BIC: BREXPLPWMUL Nazwa i znak należą do Tomasz Tomaszewskiego oraz Pawła Molińskiego. Obowiązki organizatora: 1. wytyczenie tras imprezy o stopniu trudności adekwatnym dla każdej z klas, 2. uzyskanie wszystkich koniecznych zezwoleń od właścicieli terenu oraz innych instytucji, których strona 2

3 zaangażowanie podczas organizacji imprezy jest wymagane prawem. 3. zapewnienie obsługi technicznej, administracyjnej i sędziowskiej, 4. przygotowanie RoadBooka (RBK) oraz wszelkiej dokumentacji koniecznej do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia Rajdu, 2.3 Klasy Rajdu: CROSS COUNTRY: CC MOTO - z pomiarem czasu i klasyfikacją, przeznaczona motocykli, trasa bez prób przeprawowych, jest przeznaczona głównie dla uczestników preferujących szybkość i jeszcze raz szybkość plus nawigacja według roadbooka. CC ATV/UTV - z pomiarem czasu i klasyfikacją, przeznaczona quadów ATV i UTV, trasa bez prób przeprawowych, jest przeznaczona głównie dla uczestników preferujących szybkość i jeszcze raz szybkość plus nawigacja według roadbooka. CC 1 z pomiarem czasu i klasyfikacją, przeznaczona samochodów 4x4 niespełniających wymogów technicznych klasy CC2, trasa bez konieczności używania wyciągarek. jest przeznaczona głównie dla uczestników preferujących szybkość i jeszcze raz szybkość plus nawigacja według roadbooka. CC 2 z pomiarem czasu i klasyfikacją, przeznaczona samochodów 4x4 spełniających wymogi techniczne klasy CC2, trasa bez konieczności używania wyciągarek. jest przeznaczona głównie dla uczestników preferujących szybkość i jeszcze raz szybkość plus nawigacja według roadbooka. Pojazdy startujące w klasie CC2 (umownie nazwane autami seryjnymi) muszą posiadać: silnik - fabryczny i w fabrycznym miejscu skrzynie biegów, reduktory - fabryczne, dopuszcza się zmianę przełożeń lub montaż podzespołów tej samej marki z innego modelu montowanych w tych samych miejscach co oryginalny chłodnica - zamontowana w fabrycznym miejscu amortyzatory - dowolnej marki, zamontowane w fabrycznych uchwytach, dopuszcza się montaż amortyzatorów dodatkowych oświetlenie - w fabrycznym miejscu, zezwala się na instalacje oświetlenia dodatkowego nadwozie - fabryczne - dopuszcza się stosowanie podcięć, montaż dodatkowych osłon, progów itp zabezpieczających pojazd koła - o dowolnym rozmiarze niewykraczającym poza obrys nadwozia zbiornik paliwa fabryczny lub sportowy z aktualnym atestem SPORTOWA z pomiarem czasu i klasyfikacją, przeznaczona dla motocykli, quadów, samochodów 4x4 i ciężarówek, trasa z elementami przeprawowymi, wskazane posiadanie wyciągarki. TURYSTYCZNA bez pomiaru czasu i klasyfikacji, przeznaczona dla motocykli, quadów i samochodów 4x4, trasa z możliwością objazdu trudniejszych miejsc. Dla Klas SPORTOWEJ oraz CROSS COUNTRY - Rajd polega na pokonaniu przygotowanej przez Organizatorów trasy według dostarczonych notatek nawigacyjnych RBK z zaliczeniem wszystkich Punktów Kontroli CP w możliwie jak najkrótszym czasie i z zachowaniem wszelkich zasad określonych w regulaminie i/lub podanych na odprawach. Zwycięzcami w poszczególnych klasach są załogi, które po uwzględnieniu wszelkich kar regulaminowych (Czasów Karnych) uzyskają najkrótszy czas przejazdu. W przypadku uzyskania takich samych czasów przejazdów przez załogi z trzech pierwszych miejsc w klasie o zwycięstwie decyduje lepszy czas uzyskany na prologu. Przy pokonywaniu odcinków trasy opisanej w RBK przy pomocy azymutów obowiązuje zakaz poruszania się drogami utwardzonymi (asfaltem, brukiem, drogą betonową). Dopuszcza się jedynie przecinanie dróg utwardzonych z zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa przejazdu pojazdom na niej się znajdujących. Przy pokonywaniu odcinków trasy przebiegających drogą utwardzoną (asfalt, bruk, beton) lub przecinających taką drogę uczestnicy zobowiązani są do zatrzymania pojazdu przed wjazdem na taką drogę, ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom na niej się znajdującym oraz do poruszania się po niej z prędkością nie większa niż 30 km/h. Dla Klasy Turystycznej Rajd polega na pokonaniu przygotowanej przez Organizatorów trasy w całości lub jej części, według dostarczonych notatek nawigacyjnych RBK z możliwością objazdu miejsc szczególnie trudnych (wyłącznie drogą wskazaną w notatkach nawigacyjnych dla klasy Cross Country), w dowolnym czasie, jednak z zachowaniem podanej na odprawie godziny powrotu do Bazy lub zgłoszenia zjazdu z Poligonu. Uczestnicy Klasy Turystycznej startują po ostatnim zawodniku z Klasy Sportowej z 15-to minutowym opóźnieniem. strona 3

4 2.4 Warunki uczestnictwa Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w MT RALLY zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie i wpłacenia zaliczki w kwocie 30% wpisowego w terminie do 8 kwietnia 2015, a także do wpłacenia pozostałej kwoty wpisowego najpóźniej w dniu rejestracji w Biurze Rajdu. Do udziału Rajdzie jako kierowca, będzie dopuszczona każda osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zgłoszonego pojazdu. Do udziału w Rajdzie jako pilot, będzie dopuszczona osoba pełnoletnia lub która ukończyła 17 lat i posiada pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w Rajdzie lub osoba, która ukończyła 15 lat i bierze udział w Rajdzie pod nadzorem opiekuna prawnego, który wchodzi w skład załogi. Zabrania się, pod rygorem wykluczenia z zawodów, zabierania do pojazdu rajdowego i przewożenia osób postronnych w czasie trwania i na trasie Rajdu. Wysokość wpisowego : CENA wpisowego do dnia 25 stycznia 2015 Klasa Sportowa oraz Cross Country I. Quad/ATV/ Motocykl (pojazd + zawodnik) 1 600,- PLN II. UTV (pojazd + zawodnik) 1 600,- PLN III. Samochód 4x4 (pojazd + 2 osoby) 2 700,- PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 2 700,- PLN V. Ciężarówka (pojazd + 2 osoby) 4 700,- PLN VI. Ciężarówka (pojazd + 3 osoby) 5 300,- PLN Klasa Turystyczna I. Quad/ATV/Motocykl (pojazd + zawodnik) 1 250,- PLN II. UTV (pojazd + zawodnik) 1 250,- PLN III. 4x4 (pojazd + 2 osoby) 2 500,- PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 2 500,- PLN CENA wpisowego do dnia 26 stycznia 2015 do 28 lutego 2015 Klasa Sportowa oraz Cross Country I. Quad/ATV/ Motocykl (pojazd + zawodnik) 1 800,- PLN II. UTV (pojazd + zawodnik) 1 800,- PLN III. Samochód 4x4 (pojazd + 2 osoby) 3 200,- PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 3 200,- PLN V. Ciężarówka (pojazd + 2 osoby) 5 200,- PLN VI. Ciężarówka (pojazd + 3 osoby) 5 900,- PLN Klasa Turystyczna I. Quad/ATV/Motocykl (pojazd + zawodnik) 1 300,- PLN II. UTV (pojazd + zawodnik) 1 300,- PLN III. 4x4 / (pojazd + 2 osoby) 2 600, - PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 2 600, - PLN CENA wpisowego od 1 marca 2015 do 31 marca 2015 Klasa Sportowa oraz Cross Country I. Quad/ATV/ Motocykl (pojazd + zawodnik) 2 000,- PLN II. UTV (pojazd + zawodnik) 2 000,- PLN III. Samochód 4x4 (pojazd + 2 osoby) 3 400,- PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 3 400,- PLN V. Ciężarówka (pojazd + 2 osoby) 5 300,- PLN VI. Ciężarówka (pojazd + 3 osoby) 6 000,- PLN Klasa Turystyczna I. Quad/ATV/Motocykl (pojazd + zawodnik) 1 500,- PLN strona 4

5 II. UTV (pojazd + zawodnik) 1 500,- PLN III. 4x4 / (pojazd + 2 osoby) 2 700, - PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 2 700, - PLN CENA wpisowego od 1 kwietnia 2015 do 15 kwietnia 2015 Klasa Sportowa oraz Cross Country I. Quad/ATV/ Motocykl (pojazd + zawodnik) 2 100,- PLN II. UTV (pojazd + zawodnik) 2 100,- PLN III. Samochód 4x4 (pojazd + 2 osoby) 3 600,- PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 3 600,- PLN V. Ciężarówka (pojazd + 2 osoby) 5 300,- PLN VI. Ciężarówka (pojazd + 3 osoby) 6 000,- PLN Klasa Turystyczna I. Quad/ATV/Motocykl (pojazd + zawodnik) 1 500,- PLN II. UTV (pojazd + zawodnik) 1 500,- PLN III. 4x4 / (pojazd + 2 osoby) 2 700, - PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 2 700, - PLN Pojazd Serwisowy GRATIS Pojazd typu Camping House- 500,- PLN (cena do 4 osób, pojazd który służy celom mieszkaniowym i noclegowym uczestników oraz został zaparkowany na terenie bazy rajdu) Każda dodatkowa osoba chcąca korzystać z wyżywienia 600 PLN Wpłata wpisowego może być dokonana w jednej z dwóch walut PLN, EURO PLN (Polski złoty) EUR (Euro) Wpłaty wpisowego należy dokonać na jedno z wymienionych kont w punkcie 2.2 Regulaminu. Pojazdami serwisowymi są wszystkie pojazdy, które towarzyszą jako wsparcie techniczne zawodników i nie poruszają się trasą Rajdu. Opłata wpisowego obejmuje: I. koszty uczestnictwa II. techniczny i medyczny serwis na trasie, III. całodniowe wyżywienie składające się ze śniadania, prowiantu suchego na czas Rajdu oraz obiadokolacji serwowanej w bazie Rajdu IV. naklejki identyfikujące pojazd na czas trwania Rajdu, V. identyfikatory osobowe zawodników, VI. gadżety pamiątkowe, VII. obsługę sędziowską na trasie Rajdu. Opłata wpisowego nie obejmuje: VII. kosztów noclegu, VIII. kosztów paliwa, IX. kosztów dojazdu i powrotu z imprezy, X. kosztów przygotowania i napraw pojazdów przed, po i w czasie trwania Rajdu. XI. kosztów osobistych uczestników rajdu oraz osób towarzyszących XII. kosztów ubezpieczeń zawodników i ich pojazdów XIII. wszelkich innych kosztów związanych z uczestnictwem w rajdzie W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Rajdzie (potwierdzonej pisemnym zgłoszeniem), później niż 14 dni przed strona 5

6 terminem Rajdu zaliczka na poczet opłaty wpisowej nie jest zwracana. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z przyjęciem warunków tego Regulaminu. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora w formie mailowej. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wysyłamy po zaksięgowaniu zaliczki. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator jest zobowiązany do poinformowania o tym Zgłaszającego najpóźniej w ciągu 10 dni od daty wpływu zaliczki lub wpisowego. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału załogi w Rajdzie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian limitów ilości przyjmowanych załóg. W przypadku zgłoszenia ilości załóg powyżej limitu o starcie decyduje data wpłacenia wpisowego lub zaliczki. Uczestnik przystępujący do Rajdu obowiązany jest do posiadania dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym, polisy ubezpieczenia obowiązkowego OC i ubezpieczenia NNW na pojazd, co najmniej na czas trwania Rajdu. Odbiór administracyjny na Rajdzie Uczestnicy, których zgłoszenia zostały przyjęte do Rajdu, zobowiązani są do przedłożenia w Biurze Rajdu dokumentów: dowodów rejestracyjnych pojazdów, praw jazdy, polisy ubezpieczeniowej, celem kontroli aktualności wpisów. Członkowie załogi, którzy ulegli wypadkowi podczas Rajdu i udzielona została im pomoc medyczna, chcąc uczestniczyć w kolejnym etapie - muszą poddać się ponownym badaniom lekarskimi uzyskać akceptację Organizatora. Badanie Kontrolne (TC) Wszystkie pojazdy rajdowe muszą przybyć na TC w wyznaczonym w Agendzie Rajdu terminie. Obecność co najmniej jednego członka załogi jest konieczna. Badanie Kontrolne (TC) TC są prowadzone przede wszystkim w celu: I. sprawdzenia stanu i kompletności wyposażenia załóg i pojazdów, przystosowującego go do udziału zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu, w tym umieszczenie wymaganych naklejek na pojeździe. II. kontroli aktualności dokumentów samochodu, z których ważny dowód rejestracyjny orzeka o sprawności poszczególnych systemów samochodu Na TC załoga lub jej przedstawiciel, jest zobowiązana do przedstawienia w oznaczonym przez Organizatora czasie: dowodu rejestracyjnego kasku (kasków) ochronnych i innego wyposażenia zgodnego z wymogami regulaminu Brak akceptacji Badania Kontrolnego (TC) pojazdu lub brak podstawienia pojazdu do Badania Kontrolnego (TC) jest jednoznaczny z niemożnością uczestniczenia w Rajdzie. 2.5 Nagrody Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe statuetki. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody fundowane przez sponsorów. Organizatorzy nie przewidują możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne. 2.6 Klasyfikacja i kolejność startu Podczas Rajdu prowadzone są klasyfikacje: prologu, - w celu ustalenie kolejności startu do I etapu etapu kolejność załóg wynikająca z sumy czasów przejazdu Odcinków Specjalnych ST i kar otrzymanych na etapie, końcowa kolejność załóg wynikająca z sumy czasów i kar otrzymanych na poszczególnych Odcinakach Specjalnych (ST) Zwycięzcą etapu jest załoga, która osiągnęła najlepszy czas przejazdu wszystkich Odcinkach Specjalnych danego Etapu z uwzględnieniem wszelkich kar czasowych. Zwycięzcą Rajdu jest załoga, która osiągnęła najlepszy czas przejazdu wszystkich Odcinkach Specjalnych na wszystkich Etapach po uwzględnieniu kar czasowych. Na tych samych zasadach ustala się zwycięzców poszczególnych klas (motocykle i quady oraz samochody i ciężarówki) Ustala się kolejność startu do prologu i etapów pojazdów biorących udział w Rajdzie: strona 6

7 1. motocykle 2. Quady/ ATV/UTV 3. samochody terenowe 4x4 4. ciężarówki 4x4 Kolejność startu do prologu wyznacza numer startowy przyznawany w trakcie rejestracji przez Biuro Rajdu. Kolejność startu do pierwszego etapu wyznacza kolejność zajętego miejsca na prologu. Kolejność startu do kolejnego etapu wyznaczana jest według najlepszego czasu zajętego na poprzednim etapie. W przypadku jednakowego wyniku po etapie więcej niż jednej załogi - o kolejności startu decyduje lepsze miejsce na poprzednim etapie lub prologu. Do każdego Etapu jako pierwsze startują motocykle i quady, a po nich samochody i ciężarówki. Czas startu do etapu wyznacza lista startowa ogłaszana codziennie przez Biuro Rajdu. Spóźnienie się na start do etapu skutkuje startem za obecnie startująca załogą. Jednakże czas przejazdu spóźnionej załodze liczony jest od wyznaczonej na liście startowej godziny. Załoga, której spóźnienie jest większe niż 30 minut po starcie ostatniego zawodnika traci prawo startu do danego etapu. Zawodnicy od startu do mety odcinka pokonują trasę według opisu zawartego w RBK. Na starcie i mecie etapu umieszczone są CPT, na których dokonuje się rejestracji czasu przejazdu. Na trasie znajdują się punkty CP, które dokonują potwierdzenia przejazdu. Załoga, która w czasie trwania Etapu podjęła decyzję o przerwaniu rywalizacji zobowiązana jest do dostarczenia Karty Startowej do Biura Rajdu. Dojazd do punktu CP musi być zgodny z kierunkiem wskazanym w Roadbooku. Obsługa sędziowska ma prawo odmówić potwierdzenia przejazdu tym pojazdom, które dojadą do CP z innej strony, niż wynika to z Roadbooka. Nie dotyczy to sytuacji, gdy CP znajduje się na końcu wskazanego w Roadbooku azymutu, 2.7 Czas karny Brak potwierdzenia obecności na Punkcie Kontrolnym CP skutkuje naliczeniem czasu dodatkowego w wysokości określanej przez organizatora oddzielnie dla każdego etapu za każdy brakujący Punkt Kontrolny. Brak zawodnika na mecie w wyznaczonym terminie (awaria, rezygnacja w czasie trwania Etapu) skutkuje przyznaniem najgorszego czasu dnia w swojej kategorii plus 240 minut. Zawodnik, który nie wystartuje do danego Etapu uzyskuje czas przejazdu najgorszy w swojej kategorii plus 240 minut. Zawodnik, który w czasie pokonywania Etapu zaliczył mniej niż 50% Punktów Kontrolnych CP niezależnie od wyniku uzyskuje czas przejazdu najgorszy w swojej kategorii plus 240 minut Brak zatrzymania się w miejscach oznakowanych STOP!! w roadbooku - plus 60 minut (za zatrzymanie się rozumieć należy całkowite unieruchomienie pojazdu). W czasie pokonywania odcinków na azymut za jazdę po drogach utwardzonych oraz w odległości od nich mniejszej niż 3 metry plus 60 minut. Każdy pojazd poruszający się po drodze utwardzonej w pozostałych przypadkach (jazda po drogach utwardzonych jest dozwolona wyłącznie w przypadkach nakazanych przez roadbook lub organizatora. Drogi utwardzone wolno jedynie przecinać) traktowany jest jako pojazd, który nie ukończył danego etapu. Organizatorzy mogą przyznać Czas Karny za wszelkie niesportowe zachowania w czasie trwania imprezy, po wnikliwym rozpatrzeniu problemu i według własnego uznania. 2.8 Zasady bezpiecze ń stwa pojazdów strona 7

8 Pojazdy startujące w Klasach Sportowa MTS i SPORT CROSS COUNTRY: W rajdzie MT RALLY pojazdy uczestników muszą być wyposażone w poniższe rodzaje urządzeń i sprzętu bezpieczeństwa obowiązującego podczas trwania Rajdu. Kaski Używane kaski muszą posiadać aktualną homologację zgodną z normą ECE. Kaski muszą się znajdować przy motocyklach i quadach oraz w samochodzie rajdowym podczas TC. Uczestnicy mają obowiązek posiadania kasku zapiętego na głowie podczas całego etapu jeśli pojazd jest w ruchu. Ochraniacze Zawodnicy motocykli i ATV/quadów obowiązkowo muszą posiadać odzież ochronną z ochraniaczem pleców, ramion i kolan oraz obuwie sportowe do motocrossu. Pasy bezpieczeństwa Samochody i ciężarówki zobowiązane są do posiadania pasów bezpieczeństwa z homologacją. Dopuszcza się stosowanie fabrycznych pasów bezpieczeństwa w samochodach i ciężarówkach o nadwoziu (kabinie) zamkniętym, w którym nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych. Klatka bezpieczeństwa Zaleca się stosowanie klatek bezpieczeństwa wykonanych zgodnie z załącznikiem J FIA we wszystkich typach samochodów i ciężarówek. Dopuszcza się start uczestników bez klatki tylko w przypadku samochodów posiadających fabrycznie nadwozie zamknięte i ciężarówek posiadających fabryczną kabinę zamkniętą, w których to nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych. Gaśnica Każdy samochód rajdowy musi być wyposażony gaśnicę o masie 2,0 kg środka gaśniczego każda, z wyjątkiem BCF i NAF. Gaśnice muszą być trwale zamocowane "w zasięgu" rąk siedzącej w samochodzie załogi, z możliwością ich szybkiego użycia. Gaśnice muszą posiadać atest stwierdzający ich sprawność oraz termin ważności. Fotele Zaleca się stosowanie foteli kubełkowych (sportowe) zamiast foteli fabrycznych zgodnie z załącznikiem J FIA we wszystkich typach samochodów i ciężarówek. Dopuszcza się start uczestników z fotelami fabrycznymi tylko w przypadku samochodów posiadających fabrycznie nadwozie zamknięte i ciężarówek posiadających fabryczną kabinę zamkniętą, w których to nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych. Zaczepy holownicze Każdy samochód rajdowy powinien mieć trwale zamocowane zaczepy holownicze, przynajmniej po jednym z przodu i z tyłu pojazdu stosowne do masy i konstrukcji pojazdu. Miejsca zaczepów i zaczepy muszą być widoczne i oznakowane (kolor żółty, czerwony lub pomarańczowy). Szyby We wszystkich samochodach biorących udział w rajdzie szyba przednia musi być warstwowa i odpowiednio oznakowana. O ile brak jest oznaczenia laminacji, szyba musi mieć dodatkowo od wnętrza samochodu naklejoną bezbarwną folię. W odniesieniu do samochodów z nadwoziem otwartym szyba przednia musi być podniesiona i trwale zamocowana, oprawiona w ramkę o odpowiednio sztywnej konstrukcji. Szyby boczne mogą być wykonane z poliwęglanu. W przypadku pojazdów bez szyb bocznych zaleca się stosowanie siatek bezpieczeństwa chroniących przed uderzeniem gałęzi. Wyłącznik prądu Każdy samochód musi być wyposażony, w co najmniej jeden główny wyłącznik prądu Wyłącznik musi odcinać wszystkie źródła i odbiorniki prądu. Nie dotyczy pojazdów z fabryczną instalacją elektryczną, w której nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych. Układ paliwowy Zgodnie z przepisami FIA w sporcie samochodowym paliwem zasilającym silniki jest benzyna lub olej napędowy. Samochody z instalacją LPG lub gazem ziemnym, mogą uczestniczyć w zawodach, po uprzednim usunięciu zbiorników gazu. Połączenia przewodów paliwowych muszą być zabezpieczone typowymi opaskami zaciskowymi. Układ odpowietrzania zbiornika paliwa musi być wyposażony w mechanizm samoczynnie zabezpieczający przed wyciekiem strona 8

9 paliwa w przypadku przewrócenia się samochodu. Końcówka wlewu paliwa nie może być wyprowadzona poza obrys nadwozia. Zamknięcie wlewu musi zapewniać wymaganą przez producenta szczelność i odporność na uszkodzenia. W przypadku gdy wlew paliwa wystaje poza ścianę nadwozia musi być dodatkowo zabezpieczony przed zerwaniem / otwarciem. Ogumienie Dopuszcza się we wszystkich klasach pojazdów (motocykle/quady/samochody terenowe/ciężarówki terenowe) stosowanie dowolnego ogumienia w zakresie typu i rozmiarów z wyjątkiem opon wolnobieżnych. Pozostałe wyposażenie Wszystkie pojazdy z klasy samochody 4x4 i ciężarówki muszą być wyposażone w: - Awaryjny trójkąt odblaskowy - Apteczkę medyczna z pełnym zestawem środków opatrunkowych - Układ świateł awaryjnych - Linę holowniczą o długości minimum 6 m. - Płachtę serwisową Samochód rajdowy musi być wyposażony w płachtę serwisową tak aby w czasie serwisu lub napraw samochód był ekologicznie obsługiwany. Za brak płachty serwisowej na trasie Rajdu lub podczas KT organizator nakłada karę wykluczenia z Rajdu. Wprowadza się obowiązek instalacji ścianek działowych między chłodnicą a przedziałem załogi, między zbiornikiem paliwa a przedziałem załogi, między akumulatorem a przedziałem załogi, w taki sposób, żeby w przypadku rozszczelnienia układu załoga nie uległa poparzeniom lub zalaniom przez eksploatacyjne płyny niebezpieczne. Przewody układu chłodzenia w przedziale załogi muszą być metalowe, a ewentualne połączenia elastyczne poza przedziałem załogi. Przewody paliwowe nie mogą przechodzić przez kabinę załogi. Pojazdy startujące w Klasie Turystycznej muszą spełniać pod względem wyposażenia aktualnie obowiązujące przepisy Ustawy o Ruchu Drogowym (apteczka, gaśnica, pasy bezpieczeństwa itd.) oraz dodatkowo Płachtę serwisową jak pojazdy w pozostałych klasach. 2.9 Zastrzeżenia ogólne Poruszanie się po trasie etapu z wyjątkiem fragmentów powadzonych po drogach publicznych w czasie 24 godzin przed rozpoczęciem etapu oraz 24 godzin po jego zakończeniu jest zabronione pod rygorem kar z wyjątkiem niesienia pomocy osobom lub załogom pozostającym na trasie. W przypadku unieruchomienia pojazdu na OS-ie dopuszczalna jest wyłącznie pomoc innej załogi. Na uczestników nakłada się bezwzględny obowiązek udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia innych załóg a także natychmiastowe powiadomienie organizatora wszelkimi dostępnymi metodami (telefon, informacja ustna) o takiej konieczności Odpowiedzialność i bezpieczeństwo Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko i jest świadomy wszystkich ryzyk i niebezpieczeństw z tym związanych. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty jakie poniesie lub szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd. Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin i zobowiązują się do jego przestrzegania przez złożenie podpisu na Oświadczeniu. Składając swój podpis na Oświadczeniu uczestnicy jednocześnie zrzekają się wszelkich i wszystkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi lub regresowymi przeciwko organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami szkodami lub stratami związanymi z imprezą, chyba, że wypadek lub strata były wynikiem zawinionych działań organizatora lub rażącego niedbalstwa. Umowa pomiędzy uczestnikiem a organizatorem dotycząca uczestnictwa w Rajdzie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wchodzi w życie wobec wszystkich w chwili oddaniu podpisanego formularza rejestracyjnego Organizatorowi oraz złożeniu podpisu potwierdzającego znajomość i akceptację regulaminu. Na drogach publicznych wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej Ustawy z dnia Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami.) Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje. Przewożenie podczas Rajdu pasażerów w samochodach zgłoszonych do Rajdu jest zabronione. strona 9

10 Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków i podobnie działających środkach jest zabroniona. Używanie pasów bezpieczeństwa i kasków jest obowiązkowe podczas trwania Rajdu pod rygorem wykluczenia z Rajdu. Załoga zwolniona jest z obowiązku zapinania pasów podczas przejeżdżania przez głębokie brody/wodę, podczas jazdy po bagnach/trzęsawiskach. Baza Rajdu jest również częścią trasy i środowiska, i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie. Prędkość poruszania się po bazie Rajdu ograniczona jest do 5 km/h W przypadku sporów uczestnika z osoba trzecią, Organizator dołoży wszelkich starań, by zachować dobre imię Rajdu. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do Rajdu bez prawa zwrotu wpisowego. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących imprezy, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W przypadku gdy okaże się niemożliwe dla organizatorów kontynuowanie rajdu szczególnie z takich powodów jak: - wycofanie pozwolenia dla organizatorów rajdu od organizacji rządowych, wojskowych, Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź innych organów ustawodawczych - problemy polityczne na terenach przez które prowadzony jest rajd - kataklizmy środowiskowe bądź inne elementy działania siły wyższej Organizator ma prawo do odwołania rajdu bądź dokonania jego przeniesienia. W takim przypadku organizator jest zobowiązany do zwrotu wpisowego tylko do wysokości płatności dokonanych przez załogę (załogi). W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia znajdującego się w załączniku Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. W takim przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego. Uczestnicy są obowiązani do: I. przystępowania do uczestnictwa w Rajdzie w stanie zdrowia nie stanowiącym przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów samochodowych oraz podejmowania wysiłku fizycznego, II. unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie (w szczególności zabrania się stania poniżej samochodu podczas pokonywania stromizn, używania wyciągarki w sposób grożącym zerwaniem liny i zranieniem uczestników lub innych osób), III. udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji, oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów oraz służby ratownicze/medyczne, IV. dbałości o środowisko - w szczególności za zakładanie liny wyciągarki bezpośrednio na drzewo (bez taśmy ochronnej) przewiduje się dyskwalifikację z etapu na trasie, poza terenami poligonów wojskowych, zawodników obowiązują przepisy ruchu drogowego, V. na odcinkach Rajdu członkowie załogi muszą mieć zapięte pasy oraz założone i zapięte kaski ochronne podczas przebywania w samochodzie, VI. w wypadku, gdyby któryś z uczestników postanowił zrezygnować z kontynuowania udziału w etapie, jest on zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia organizatorów imprezy przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych mu środków, Uczestnicy potrzebujący specjalnych leków i zażywający je stale muszą zapewnić je sobie sami. Pozostałym zalecamy zabranie, oprócz wymaganego zestawu pierwszej pomocy, "podręcznej apteczki". Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników, w czasie całego Rajdu uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń organizatorów, sędziów, kierowników odcinków i innych osób wskazanych i upoważnionych przez organizatora. Wszelkie naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować dyskwalifikację z Rajdu Oznaczenia i reklamy Organizator dostarcza naklejki okolicznościowe oraz naklejki partnerów, sponsorów Rajdu. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora. Załogi niestosujące się do powyższych punktów nie zostaną dopuszczone do startu w Rajdzie lub Etapie strona 10

11 Podczas trwania Rajdu nie dopuszcza się umieszczania na pojeździe reklam, napisów oraz innych znaków podmiotów zajmujących się konkurencyjna działalnością w stosunku do MT RALLY i do sponsorów Rajdu pod rygorem naliczenia czasu karnego, niedopuszczenia lub wykluczenia. Organizator zastrzega sobie interpretacje terminu konkurencyjność Ochrona ś rodowiska naturalnego Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenia środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami z uwagi na minimalizacje szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem dyskwalifikacji. Zabrania się mycia pojazdów na terenie bazy oraz w innych miejscach niezgodnych z prawem. Zabrania się rozpalania ognisk na obozowisku, w bazie rajdu i na terenie całego poligonu pod rygorem dyskwalifikacji i/lub odmowy startu w przyszłych edycjach imprez MT 2.13 Protesty Protesty są składane tylko w formie pisemnej w Biurze Rajdu. Zgłoszone protesty są rozpatrywane i rozstrzygane przez Organizatora. 3. Postanowienia końcowe Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów potwierdzoną pisemnie). Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane przez uczestnika. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów KONIEC REGULAMINU strona 11

REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki"

REGULAMIN IMPREZY Bitwa na marki 1. Terminologia i definicje REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki" Bitwa na marki: Impreza o charakterze turystyczno- sportowym w formie zlotu samochodów terenowych, z elementami rywalizacji zespołowej. Impreza

Bardziej szczegółowo

~ 1 ~ REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA

~ 1 ~ REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA I. INFORMACJE OGÓLNE II. TERMINOLOGIA III. WARUNKI UCZESTNICTWA IV. WARUNKI TECHNICZNE DLA POJAZDÓW V. TRASA VI. KLASYFIKACJA VII. OCHRONA ŚRODOWISKA I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA TURYSTYCZNA / WYCZYNOWA EDYCJA 9 (11-13.10.2013) I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA TURYSTYCZNA / WYCZYNOWA EDYCJA 9 (11-13.10.2013) I Postanowienia ogólne REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA TURYSTYCZNA / WYCZYNOWA EDYCJA 9 (11-13.10.2013) I Postanowienia ogólne 1. Rywalizacja na trasie Bałtowskich Bezdroży podlega regulacji na podstawie: Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan na dzień 20 Marzec 2015 REGULAMIN RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 28 kwietnia 2014 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 12 czerwca 2013 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Stan na dzień 6 Sierpień 2014 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2009 r. Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS / REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO w KJS na 2009 r. Polski Związek Motorowy Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Łodzi 1 1. Definicje KJS. Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Stan prawny na dzień 22 stycznia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS... 3 2. Warunki określające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY. (stan na 2014-03-01)

YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY. (stan na 2014-03-01) YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY (stan na 2014-03-01) 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza rozgrywana jest w ramach Mistrzostw Okręgu i w oparciu o niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2015 Stan prawny na dzień 5 lutego 2015 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów. Automobilklub Krakowski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów. Automobilklub Krakowski c REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów Łapanów 21.03.2015 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWEGO DEBIUTU

REGULAMIN RAJDOWEGO DEBIUTU Stan prawny na dzień 10 stycznia 2012 REGULAMIN RAJDOWEGO DEBIUTU 2012 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne... 3 2. Charakter zawodów...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 Strona 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI......2 WPROWADZENIE.........3...3 PROGRAM ZAWODÓW...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012

Regulamin Ramowy. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 Regulamin Ramowy Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2012 1. Ustalenia ogólne 1.1. Konkursowe Jazdy Samochodem (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE Tekst jednolity wg stanu prawnego z dnia 2 maja 2015 WYŚCIGOWE MISTRZOSTWA POLSKI KIA PICANTO REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 15 lutego 2013 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY UZUPEŁ IAJĄCY I Mazurski Rajd Zimowy Mikołajki, 21.02.2015 r. ORGANIZATORZY: Automobilklub Mazurski 11-730 730 Mikołajki ul. Kolejowa 6 Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 grudnia 2011 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2012 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO www.pzm.pl Spis Treści: 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo