REGULAMIN RAJDU MT RALLY Drawsko Pomorskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RAJDU MT RALLY 2015 15-19.04.2015 Drawsko Pomorskie"

Transkrypt

1 REGULAMIN RAJDU MT RALLY Drawsko Pomorskie produced by: Paweł Moliński & Tomasz Tomaszewski 1. Terminologia i definicje Etap: każda część Rajdu oddzielona zjazdem do bazy; przejazd składający się z Odcinków Specjalnych (ST) i dojazdów. Odcinek Specjalny (ST): oznaczony odcinek Etapu, opisany i oznaczony w Notatkach Nawigacyjnych (RBK) Początek oraz Koniec ST, na którym znajdują się punkty kontroli przejazdu (CP). Na początku i końcu każdego ST znajdują się Punkty Kontroli Czasu (CPT). Czas przejazdu przez ST jest mierzony i jest podstawą klasyfikacji. Dojazd: trasa prowadząca do startu Odcinka Specjalnego (ST), na którym obowiązują limity czasowe Roodbook (RBK): wskazówki dotyczące trasy Rajdu zapisane w formie papierowej. RBK jest przekazywany każdorazowo załodze po zakończeniu poprzedniego etapu. Poruszanie się według RBK jest obowiązkowe. Punkt Kontroli (CP): Specjalnie oznaczone miejsce na trasie Etapu lub Odcinka Specjalnego (ST), w którym załogi muszą zatrzymać się celem potwierdzenia przejazdu Punkt Kontroli Czasu (CPT): punkt pomiaru czasu znajdujący się na starcie do etapu, mecie etapu oraz na początku i końcu każdego ST Czas karny: czas doliczany za wszelkie wykroczenia Regulaminowe. Badanie Kontrolne (TC): sprawdzenie zgodności stanu pojazdu i wyposażenia z wymogami regulaminowymi opisanymi w Warunkach Technicznych Regulaminu. Zaliczenie TC jest obowiązkowe, pod rygorem niedopuszczenia załogi do imprezy. Podczas TC wymagana jest obecność co najmniej jednego członka załogi. Odprawa zawodników: spotkanie zawodników z Organizatorami, odbywające się przed startem do danego Etapu w terminie wskazanym w Agendzie Rajdu. Na odprawie obowiązuje obecność co najmniej jednego członka załogi. Obca Pomoc: fizyczna pomoc udzielona załodze na Odcinku Specjalnym (ST) w jakiejkolwiek formie (fizyczna pomoc przy obsłudze lub naprawie pojazdu, wyciągarek, dostarczeniu części, narzędzi, paliwa, olejów, płynów, użyczenie elementów wyposażenia np. taśm, lin, bloków itp. i inne rodzaje pomocy fizycznej), w tym również pomoc przy pokonywaniu trasy przejazdu, przy mocowaniu taśm, lin, bloków, stawianiu przewróconych pojazdów, itp., przez osoby nie będące zawodnikami startującymi w danym Etapie. Limit Maksymalnego Czasu Przejazdu (MTA-maximum time allowed): Indywidualnie dla każdego Odcinka Specjalnego (ST) lub Etapu ustalony czas przejazdu, w którym muszą zmieścić się startujące załogi. przekroczenie MTA skutkuje naliczeniem czasu karnego (OS). strona 1

2 Strefa Serwisowa: strefa wyznaczona przez Organizatora do napraw pojazdów uczestników na trasie Etapu. W Strefie Serwisowej dozwolona jest wszelka pomoc zdefiniowana jako Obca Pomoc. Organizator może zrezygnować z wyznaczania Strefy Serwisowej. ATV/Quady jednoosobowe pojazdy z siedziskiem i kierownicą jak w motocyklu, czterokołowe z napędem na jedną lub dwie osie o masie całkowitej do 800kg. UTV - dwuosobowe pojazdy z siedzeniem w kształcie samochodowego z fabryczną klatką i pasami bezpieczeństwa, czterokołowy z napędem na jedną lub dwie osie, o masie całkowitej do 800kg. Motocykle pojazdy dwukołowe z napędem na jedną oś Samochód terenowy zarejestrowany pojazd mechaniczny przystosowany do przewozu osób lub osób i towarów oraz do poruszania się po drogach publicznych i niepublicznych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 Tony. Samochód ciężarowy jak wyżej, ale o masie powyżej 3,5 tony Załoga: załogę stanowi kierowca motocykla lub quada (ATV oraz UTV startujący bez pilota), kierowca i pilot w przypadku samochodów 4x4 i pojazdów UTV, kierowca + 1 lub 2 pilotów w przypadku ciężarówek. 2. Informacje ogólne 2.1 Cel Rajd MT Rally jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym przeznaczoną dla użytkowników motocykli terenowych, quadów, samochodów terenowych i ciężarówek we wszystkich klasach. Rajd MT Rally popularyzuje turystykę motorową w Polsce. Promuje regionalne szlaki i miejscowości turystyczne. Umożliwia współzawodnictwo zawodników w Rajdzie w Polsce. Propaguje aktywny tryb życia, wypoczynek, rekreację i integrację europejską środowiska sportowego. Szczegóły terminów Rajdu: Start: Poligon Drawsko Pomorskie, baza Konotop 15/04/2015 Meta: Poligon Drawsko Pomorskie, baza Konotop 19/04/ Organizator Organizatorem Rajdu jest: Moli Serwis Paweł Moliński, Przeźmierowo, ul. Krańcowa 67 reprezentowany przez Pawła Molińskiego, dla potrzeb regulaminu zwany Organizator. Internet: Numery rachunków bankowych: PLN (Polski złoty) PL EUR (Euro) PL Dane do przelewu: Moli Serwis Paweł Moliński, Przeźmierowo, ul. Krańcowa 67 MultiBank BIC: BREXPLPWMUL Nazwa i znak należą do Tomasz Tomaszewskiego oraz Pawła Molińskiego. Obowiązki organizatora: 1. wytyczenie tras imprezy o stopniu trudności adekwatnym dla każdej z klas, 2. uzyskanie wszystkich koniecznych zezwoleń od właścicieli terenu oraz innych instytucji, których strona 2

3 zaangażowanie podczas organizacji imprezy jest wymagane prawem. 3. zapewnienie obsługi technicznej, administracyjnej i sędziowskiej, 4. przygotowanie RoadBooka (RBK) oraz wszelkiej dokumentacji koniecznej do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia Rajdu, 2.3 Klasy Rajdu: CROSS COUNTRY: CC MOTO - z pomiarem czasu i klasyfikacją, przeznaczona motocykli, trasa bez prób przeprawowych, jest przeznaczona głównie dla uczestników preferujących szybkość i jeszcze raz szybkość plus nawigacja według roadbooka. CC ATV/UTV - z pomiarem czasu i klasyfikacją, przeznaczona quadów ATV i UTV, trasa bez prób przeprawowych, jest przeznaczona głównie dla uczestników preferujących szybkość i jeszcze raz szybkość plus nawigacja według roadbooka. CC 1 z pomiarem czasu i klasyfikacją, przeznaczona samochodów 4x4 niespełniających wymogów technicznych klasy CC2, trasa bez konieczności używania wyciągarek. jest przeznaczona głównie dla uczestników preferujących szybkość i jeszcze raz szybkość plus nawigacja według roadbooka. CC 2 z pomiarem czasu i klasyfikacją, przeznaczona samochodów 4x4 spełniających wymogi techniczne klasy CC2, trasa bez konieczności używania wyciągarek. jest przeznaczona głównie dla uczestników preferujących szybkość i jeszcze raz szybkość plus nawigacja według roadbooka. Pojazdy startujące w klasie CC2 (umownie nazwane autami seryjnymi) muszą posiadać: silnik - fabryczny i w fabrycznym miejscu skrzynie biegów, reduktory - fabryczne, dopuszcza się zmianę przełożeń lub montaż podzespołów tej samej marki z innego modelu montowanych w tych samych miejscach co oryginalny chłodnica - zamontowana w fabrycznym miejscu amortyzatory - dowolnej marki, zamontowane w fabrycznych uchwytach, dopuszcza się montaż amortyzatorów dodatkowych oświetlenie - w fabrycznym miejscu, zezwala się na instalacje oświetlenia dodatkowego nadwozie - fabryczne - dopuszcza się stosowanie podcięć, montaż dodatkowych osłon, progów itp zabezpieczających pojazd koła - o dowolnym rozmiarze niewykraczającym poza obrys nadwozia zbiornik paliwa fabryczny lub sportowy z aktualnym atestem SPORTOWA z pomiarem czasu i klasyfikacją, przeznaczona dla motocykli, quadów, samochodów 4x4 i ciężarówek, trasa z elementami przeprawowymi, wskazane posiadanie wyciągarki. TURYSTYCZNA bez pomiaru czasu i klasyfikacji, przeznaczona dla motocykli, quadów i samochodów 4x4, trasa z możliwością objazdu trudniejszych miejsc. Dla Klas SPORTOWEJ oraz CROSS COUNTRY - Rajd polega na pokonaniu przygotowanej przez Organizatorów trasy według dostarczonych notatek nawigacyjnych RBK z zaliczeniem wszystkich Punktów Kontroli CP w możliwie jak najkrótszym czasie i z zachowaniem wszelkich zasad określonych w regulaminie i/lub podanych na odprawach. Zwycięzcami w poszczególnych klasach są załogi, które po uwzględnieniu wszelkich kar regulaminowych (Czasów Karnych) uzyskają najkrótszy czas przejazdu. W przypadku uzyskania takich samych czasów przejazdów przez załogi z trzech pierwszych miejsc w klasie o zwycięstwie decyduje lepszy czas uzyskany na prologu. Przy pokonywaniu odcinków trasy opisanej w RBK przy pomocy azymutów obowiązuje zakaz poruszania się drogami utwardzonymi (asfaltem, brukiem, drogą betonową). Dopuszcza się jedynie przecinanie dróg utwardzonych z zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa przejazdu pojazdom na niej się znajdujących. Przy pokonywaniu odcinków trasy przebiegających drogą utwardzoną (asfalt, bruk, beton) lub przecinających taką drogę uczestnicy zobowiązani są do zatrzymania pojazdu przed wjazdem na taką drogę, ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom na niej się znajdującym oraz do poruszania się po niej z prędkością nie większa niż 30 km/h. Dla Klasy Turystycznej Rajd polega na pokonaniu przygotowanej przez Organizatorów trasy w całości lub jej części, według dostarczonych notatek nawigacyjnych RBK z możliwością objazdu miejsc szczególnie trudnych (wyłącznie drogą wskazaną w notatkach nawigacyjnych dla klasy Cross Country), w dowolnym czasie, jednak z zachowaniem podanej na odprawie godziny powrotu do Bazy lub zgłoszenia zjazdu z Poligonu. Uczestnicy Klasy Turystycznej startują po ostatnim zawodniku z Klasy Sportowej z 15-to minutowym opóźnieniem. strona 3

4 2.4 Warunki uczestnictwa Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w MT RALLY zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie i wpłacenia zaliczki w kwocie 30% wpisowego w terminie do 8 kwietnia 2015, a także do wpłacenia pozostałej kwoty wpisowego najpóźniej w dniu rejestracji w Biurze Rajdu. Do udziału Rajdzie jako kierowca, będzie dopuszczona każda osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zgłoszonego pojazdu. Do udziału w Rajdzie jako pilot, będzie dopuszczona osoba pełnoletnia lub która ukończyła 17 lat i posiada pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w Rajdzie lub osoba, która ukończyła 15 lat i bierze udział w Rajdzie pod nadzorem opiekuna prawnego, który wchodzi w skład załogi. Zabrania się, pod rygorem wykluczenia z zawodów, zabierania do pojazdu rajdowego i przewożenia osób postronnych w czasie trwania i na trasie Rajdu. Wysokość wpisowego : CENA wpisowego do dnia 25 stycznia 2015 Klasa Sportowa oraz Cross Country I. Quad/ATV/ Motocykl (pojazd + zawodnik) 1 600,- PLN II. UTV (pojazd + zawodnik) 1 600,- PLN III. Samochód 4x4 (pojazd + 2 osoby) 2 700,- PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 2 700,- PLN V. Ciężarówka (pojazd + 2 osoby) 4 700,- PLN VI. Ciężarówka (pojazd + 3 osoby) 5 300,- PLN Klasa Turystyczna I. Quad/ATV/Motocykl (pojazd + zawodnik) 1 250,- PLN II. UTV (pojazd + zawodnik) 1 250,- PLN III. 4x4 (pojazd + 2 osoby) 2 500,- PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 2 500,- PLN CENA wpisowego do dnia 26 stycznia 2015 do 28 lutego 2015 Klasa Sportowa oraz Cross Country I. Quad/ATV/ Motocykl (pojazd + zawodnik) 1 800,- PLN II. UTV (pojazd + zawodnik) 1 800,- PLN III. Samochód 4x4 (pojazd + 2 osoby) 3 200,- PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 3 200,- PLN V. Ciężarówka (pojazd + 2 osoby) 5 200,- PLN VI. Ciężarówka (pojazd + 3 osoby) 5 900,- PLN Klasa Turystyczna I. Quad/ATV/Motocykl (pojazd + zawodnik) 1 300,- PLN II. UTV (pojazd + zawodnik) 1 300,- PLN III. 4x4 / (pojazd + 2 osoby) 2 600, - PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 2 600, - PLN CENA wpisowego od 1 marca 2015 do 31 marca 2015 Klasa Sportowa oraz Cross Country I. Quad/ATV/ Motocykl (pojazd + zawodnik) 2 000,- PLN II. UTV (pojazd + zawodnik) 2 000,- PLN III. Samochód 4x4 (pojazd + 2 osoby) 3 400,- PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 3 400,- PLN V. Ciężarówka (pojazd + 2 osoby) 5 300,- PLN VI. Ciężarówka (pojazd + 3 osoby) 6 000,- PLN Klasa Turystyczna I. Quad/ATV/Motocykl (pojazd + zawodnik) 1 500,- PLN strona 4

5 II. UTV (pojazd + zawodnik) 1 500,- PLN III. 4x4 / (pojazd + 2 osoby) 2 700, - PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 2 700, - PLN CENA wpisowego od 1 kwietnia 2015 do 15 kwietnia 2015 Klasa Sportowa oraz Cross Country I. Quad/ATV/ Motocykl (pojazd + zawodnik) 2 100,- PLN II. UTV (pojazd + zawodnik) 2 100,- PLN III. Samochód 4x4 (pojazd + 2 osoby) 3 600,- PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 3 600,- PLN V. Ciężarówka (pojazd + 2 osoby) 5 300,- PLN VI. Ciężarówka (pojazd + 3 osoby) 6 000,- PLN Klasa Turystyczna I. Quad/ATV/Motocykl (pojazd + zawodnik) 1 500,- PLN II. UTV (pojazd + zawodnik) 1 500,- PLN III. 4x4 / (pojazd + 2 osoby) 2 700, - PLN IV. UTV (pojazd + 2 osoby) 2 700, - PLN Pojazd Serwisowy GRATIS Pojazd typu Camping House- 500,- PLN (cena do 4 osób, pojazd który służy celom mieszkaniowym i noclegowym uczestników oraz został zaparkowany na terenie bazy rajdu) Każda dodatkowa osoba chcąca korzystać z wyżywienia 600 PLN Wpłata wpisowego może być dokonana w jednej z dwóch walut PLN, EURO PLN (Polski złoty) EUR (Euro) Wpłaty wpisowego należy dokonać na jedno z wymienionych kont w punkcie 2.2 Regulaminu. Pojazdami serwisowymi są wszystkie pojazdy, które towarzyszą jako wsparcie techniczne zawodników i nie poruszają się trasą Rajdu. Opłata wpisowego obejmuje: I. koszty uczestnictwa II. techniczny i medyczny serwis na trasie, III. całodniowe wyżywienie składające się ze śniadania, prowiantu suchego na czas Rajdu oraz obiadokolacji serwowanej w bazie Rajdu IV. naklejki identyfikujące pojazd na czas trwania Rajdu, V. identyfikatory osobowe zawodników, VI. gadżety pamiątkowe, VII. obsługę sędziowską na trasie Rajdu. Opłata wpisowego nie obejmuje: VII. kosztów noclegu, VIII. kosztów paliwa, IX. kosztów dojazdu i powrotu z imprezy, X. kosztów przygotowania i napraw pojazdów przed, po i w czasie trwania Rajdu. XI. kosztów osobistych uczestników rajdu oraz osób towarzyszących XII. kosztów ubezpieczeń zawodników i ich pojazdów XIII. wszelkich innych kosztów związanych z uczestnictwem w rajdzie W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Rajdzie (potwierdzonej pisemnym zgłoszeniem), później niż 14 dni przed strona 5

6 terminem Rajdu zaliczka na poczet opłaty wpisowej nie jest zwracana. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z przyjęciem warunków tego Regulaminu. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora w formie mailowej. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wysyłamy po zaksięgowaniu zaliczki. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator jest zobowiązany do poinformowania o tym Zgłaszającego najpóźniej w ciągu 10 dni od daty wpływu zaliczki lub wpisowego. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału załogi w Rajdzie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian limitów ilości przyjmowanych załóg. W przypadku zgłoszenia ilości załóg powyżej limitu o starcie decyduje data wpłacenia wpisowego lub zaliczki. Uczestnik przystępujący do Rajdu obowiązany jest do posiadania dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym, polisy ubezpieczenia obowiązkowego OC i ubezpieczenia NNW na pojazd, co najmniej na czas trwania Rajdu. Odbiór administracyjny na Rajdzie Uczestnicy, których zgłoszenia zostały przyjęte do Rajdu, zobowiązani są do przedłożenia w Biurze Rajdu dokumentów: dowodów rejestracyjnych pojazdów, praw jazdy, polisy ubezpieczeniowej, celem kontroli aktualności wpisów. Członkowie załogi, którzy ulegli wypadkowi podczas Rajdu i udzielona została im pomoc medyczna, chcąc uczestniczyć w kolejnym etapie - muszą poddać się ponownym badaniom lekarskimi uzyskać akceptację Organizatora. Badanie Kontrolne (TC) Wszystkie pojazdy rajdowe muszą przybyć na TC w wyznaczonym w Agendzie Rajdu terminie. Obecność co najmniej jednego członka załogi jest konieczna. Badanie Kontrolne (TC) TC są prowadzone przede wszystkim w celu: I. sprawdzenia stanu i kompletności wyposażenia załóg i pojazdów, przystosowującego go do udziału zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu, w tym umieszczenie wymaganych naklejek na pojeździe. II. kontroli aktualności dokumentów samochodu, z których ważny dowód rejestracyjny orzeka o sprawności poszczególnych systemów samochodu Na TC załoga lub jej przedstawiciel, jest zobowiązana do przedstawienia w oznaczonym przez Organizatora czasie: dowodu rejestracyjnego kasku (kasków) ochronnych i innego wyposażenia zgodnego z wymogami regulaminu Brak akceptacji Badania Kontrolnego (TC) pojazdu lub brak podstawienia pojazdu do Badania Kontrolnego (TC) jest jednoznaczny z niemożnością uczestniczenia w Rajdzie. 2.5 Nagrody Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe statuetki. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody fundowane przez sponsorów. Organizatorzy nie przewidują możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne. 2.6 Klasyfikacja i kolejność startu Podczas Rajdu prowadzone są klasyfikacje: prologu, - w celu ustalenie kolejności startu do I etapu etapu kolejność załóg wynikająca z sumy czasów przejazdu Odcinków Specjalnych ST i kar otrzymanych na etapie, końcowa kolejność załóg wynikająca z sumy czasów i kar otrzymanych na poszczególnych Odcinakach Specjalnych (ST) Zwycięzcą etapu jest załoga, która osiągnęła najlepszy czas przejazdu wszystkich Odcinkach Specjalnych danego Etapu z uwzględnieniem wszelkich kar czasowych. Zwycięzcą Rajdu jest załoga, która osiągnęła najlepszy czas przejazdu wszystkich Odcinkach Specjalnych na wszystkich Etapach po uwzględnieniu kar czasowych. Na tych samych zasadach ustala się zwycięzców poszczególnych klas (motocykle i quady oraz samochody i ciężarówki) Ustala się kolejność startu do prologu i etapów pojazdów biorących udział w Rajdzie: strona 6

7 1. motocykle 2. Quady/ ATV/UTV 3. samochody terenowe 4x4 4. ciężarówki 4x4 Kolejność startu do prologu wyznacza numer startowy przyznawany w trakcie rejestracji przez Biuro Rajdu. Kolejność startu do pierwszego etapu wyznacza kolejność zajętego miejsca na prologu. Kolejność startu do kolejnego etapu wyznaczana jest według najlepszego czasu zajętego na poprzednim etapie. W przypadku jednakowego wyniku po etapie więcej niż jednej załogi - o kolejności startu decyduje lepsze miejsce na poprzednim etapie lub prologu. Do każdego Etapu jako pierwsze startują motocykle i quady, a po nich samochody i ciężarówki. Czas startu do etapu wyznacza lista startowa ogłaszana codziennie przez Biuro Rajdu. Spóźnienie się na start do etapu skutkuje startem za obecnie startująca załogą. Jednakże czas przejazdu spóźnionej załodze liczony jest od wyznaczonej na liście startowej godziny. Załoga, której spóźnienie jest większe niż 30 minut po starcie ostatniego zawodnika traci prawo startu do danego etapu. Zawodnicy od startu do mety odcinka pokonują trasę według opisu zawartego w RBK. Na starcie i mecie etapu umieszczone są CPT, na których dokonuje się rejestracji czasu przejazdu. Na trasie znajdują się punkty CP, które dokonują potwierdzenia przejazdu. Załoga, która w czasie trwania Etapu podjęła decyzję o przerwaniu rywalizacji zobowiązana jest do dostarczenia Karty Startowej do Biura Rajdu. Dojazd do punktu CP musi być zgodny z kierunkiem wskazanym w Roadbooku. Obsługa sędziowska ma prawo odmówić potwierdzenia przejazdu tym pojazdom, które dojadą do CP z innej strony, niż wynika to z Roadbooka. Nie dotyczy to sytuacji, gdy CP znajduje się na końcu wskazanego w Roadbooku azymutu, 2.7 Czas karny Brak potwierdzenia obecności na Punkcie Kontrolnym CP skutkuje naliczeniem czasu dodatkowego w wysokości określanej przez organizatora oddzielnie dla każdego etapu za każdy brakujący Punkt Kontrolny. Brak zawodnika na mecie w wyznaczonym terminie (awaria, rezygnacja w czasie trwania Etapu) skutkuje przyznaniem najgorszego czasu dnia w swojej kategorii plus 240 minut. Zawodnik, który nie wystartuje do danego Etapu uzyskuje czas przejazdu najgorszy w swojej kategorii plus 240 minut. Zawodnik, który w czasie pokonywania Etapu zaliczył mniej niż 50% Punktów Kontrolnych CP niezależnie od wyniku uzyskuje czas przejazdu najgorszy w swojej kategorii plus 240 minut Brak zatrzymania się w miejscach oznakowanych STOP!! w roadbooku - plus 60 minut (za zatrzymanie się rozumieć należy całkowite unieruchomienie pojazdu). W czasie pokonywania odcinków na azymut za jazdę po drogach utwardzonych oraz w odległości od nich mniejszej niż 3 metry plus 60 minut. Każdy pojazd poruszający się po drodze utwardzonej w pozostałych przypadkach (jazda po drogach utwardzonych jest dozwolona wyłącznie w przypadkach nakazanych przez roadbook lub organizatora. Drogi utwardzone wolno jedynie przecinać) traktowany jest jako pojazd, który nie ukończył danego etapu. Organizatorzy mogą przyznać Czas Karny za wszelkie niesportowe zachowania w czasie trwania imprezy, po wnikliwym rozpatrzeniu problemu i według własnego uznania. 2.8 Zasady bezpiecze ń stwa pojazdów strona 7

8 Pojazdy startujące w Klasach Sportowa MTS i SPORT CROSS COUNTRY: W rajdzie MT RALLY pojazdy uczestników muszą być wyposażone w poniższe rodzaje urządzeń i sprzętu bezpieczeństwa obowiązującego podczas trwania Rajdu. Kaski Używane kaski muszą posiadać aktualną homologację zgodną z normą ECE. Kaski muszą się znajdować przy motocyklach i quadach oraz w samochodzie rajdowym podczas TC. Uczestnicy mają obowiązek posiadania kasku zapiętego na głowie podczas całego etapu jeśli pojazd jest w ruchu. Ochraniacze Zawodnicy motocykli i ATV/quadów obowiązkowo muszą posiadać odzież ochronną z ochraniaczem pleców, ramion i kolan oraz obuwie sportowe do motocrossu. Pasy bezpieczeństwa Samochody i ciężarówki zobowiązane są do posiadania pasów bezpieczeństwa z homologacją. Dopuszcza się stosowanie fabrycznych pasów bezpieczeństwa w samochodach i ciężarówkach o nadwoziu (kabinie) zamkniętym, w którym nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych. Klatka bezpieczeństwa Zaleca się stosowanie klatek bezpieczeństwa wykonanych zgodnie z załącznikiem J FIA we wszystkich typach samochodów i ciężarówek. Dopuszcza się start uczestników bez klatki tylko w przypadku samochodów posiadających fabrycznie nadwozie zamknięte i ciężarówek posiadających fabryczną kabinę zamkniętą, w których to nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych. Gaśnica Każdy samochód rajdowy musi być wyposażony gaśnicę o masie 2,0 kg środka gaśniczego każda, z wyjątkiem BCF i NAF. Gaśnice muszą być trwale zamocowane "w zasięgu" rąk siedzącej w samochodzie załogi, z możliwością ich szybkiego użycia. Gaśnice muszą posiadać atest stwierdzający ich sprawność oraz termin ważności. Fotele Zaleca się stosowanie foteli kubełkowych (sportowe) zamiast foteli fabrycznych zgodnie z załącznikiem J FIA we wszystkich typach samochodów i ciężarówek. Dopuszcza się start uczestników z fotelami fabrycznymi tylko w przypadku samochodów posiadających fabrycznie nadwozie zamknięte i ciężarówek posiadających fabryczną kabinę zamkniętą, w których to nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych. Zaczepy holownicze Każdy samochód rajdowy powinien mieć trwale zamocowane zaczepy holownicze, przynajmniej po jednym z przodu i z tyłu pojazdu stosowne do masy i konstrukcji pojazdu. Miejsca zaczepów i zaczepy muszą być widoczne i oznakowane (kolor żółty, czerwony lub pomarańczowy). Szyby We wszystkich samochodach biorących udział w rajdzie szyba przednia musi być warstwowa i odpowiednio oznakowana. O ile brak jest oznaczenia laminacji, szyba musi mieć dodatkowo od wnętrza samochodu naklejoną bezbarwną folię. W odniesieniu do samochodów z nadwoziem otwartym szyba przednia musi być podniesiona i trwale zamocowana, oprawiona w ramkę o odpowiednio sztywnej konstrukcji. Szyby boczne mogą być wykonane z poliwęglanu. W przypadku pojazdów bez szyb bocznych zaleca się stosowanie siatek bezpieczeństwa chroniących przed uderzeniem gałęzi. Wyłącznik prądu Każdy samochód musi być wyposażony, w co najmniej jeden główny wyłącznik prądu Wyłącznik musi odcinać wszystkie źródła i odbiorniki prądu. Nie dotyczy pojazdów z fabryczną instalacją elektryczną, w której nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych. Układ paliwowy Zgodnie z przepisami FIA w sporcie samochodowym paliwem zasilającym silniki jest benzyna lub olej napędowy. Samochody z instalacją LPG lub gazem ziemnym, mogą uczestniczyć w zawodach, po uprzednim usunięciu zbiorników gazu. Połączenia przewodów paliwowych muszą być zabezpieczone typowymi opaskami zaciskowymi. Układ odpowietrzania zbiornika paliwa musi być wyposażony w mechanizm samoczynnie zabezpieczający przed wyciekiem strona 8

9 paliwa w przypadku przewrócenia się samochodu. Końcówka wlewu paliwa nie może być wyprowadzona poza obrys nadwozia. Zamknięcie wlewu musi zapewniać wymaganą przez producenta szczelność i odporność na uszkodzenia. W przypadku gdy wlew paliwa wystaje poza ścianę nadwozia musi być dodatkowo zabezpieczony przed zerwaniem / otwarciem. Ogumienie Dopuszcza się we wszystkich klasach pojazdów (motocykle/quady/samochody terenowe/ciężarówki terenowe) stosowanie dowolnego ogumienia w zakresie typu i rozmiarów z wyjątkiem opon wolnobieżnych. Pozostałe wyposażenie Wszystkie pojazdy z klasy samochody 4x4 i ciężarówki muszą być wyposażone w: - Awaryjny trójkąt odblaskowy - Apteczkę medyczna z pełnym zestawem środków opatrunkowych - Układ świateł awaryjnych - Linę holowniczą o długości minimum 6 m. - Płachtę serwisową Samochód rajdowy musi być wyposażony w płachtę serwisową tak aby w czasie serwisu lub napraw samochód był ekologicznie obsługiwany. Za brak płachty serwisowej na trasie Rajdu lub podczas KT organizator nakłada karę wykluczenia z Rajdu. Wprowadza się obowiązek instalacji ścianek działowych między chłodnicą a przedziałem załogi, między zbiornikiem paliwa a przedziałem załogi, między akumulatorem a przedziałem załogi, w taki sposób, żeby w przypadku rozszczelnienia układu załoga nie uległa poparzeniom lub zalaniom przez eksploatacyjne płyny niebezpieczne. Przewody układu chłodzenia w przedziale załogi muszą być metalowe, a ewentualne połączenia elastyczne poza przedziałem załogi. Przewody paliwowe nie mogą przechodzić przez kabinę załogi. Pojazdy startujące w Klasie Turystycznej muszą spełniać pod względem wyposażenia aktualnie obowiązujące przepisy Ustawy o Ruchu Drogowym (apteczka, gaśnica, pasy bezpieczeństwa itd.) oraz dodatkowo Płachtę serwisową jak pojazdy w pozostałych klasach. 2.9 Zastrzeżenia ogólne Poruszanie się po trasie etapu z wyjątkiem fragmentów powadzonych po drogach publicznych w czasie 24 godzin przed rozpoczęciem etapu oraz 24 godzin po jego zakończeniu jest zabronione pod rygorem kar z wyjątkiem niesienia pomocy osobom lub załogom pozostającym na trasie. W przypadku unieruchomienia pojazdu na OS-ie dopuszczalna jest wyłącznie pomoc innej załogi. Na uczestników nakłada się bezwzględny obowiązek udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia innych załóg a także natychmiastowe powiadomienie organizatora wszelkimi dostępnymi metodami (telefon, informacja ustna) o takiej konieczności Odpowiedzialność i bezpieczeństwo Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko i jest świadomy wszystkich ryzyk i niebezpieczeństw z tym związanych. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty jakie poniesie lub szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd. Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin i zobowiązują się do jego przestrzegania przez złożenie podpisu na Oświadczeniu. Składając swój podpis na Oświadczeniu uczestnicy jednocześnie zrzekają się wszelkich i wszystkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi lub regresowymi przeciwko organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami szkodami lub stratami związanymi z imprezą, chyba, że wypadek lub strata były wynikiem zawinionych działań organizatora lub rażącego niedbalstwa. Umowa pomiędzy uczestnikiem a organizatorem dotycząca uczestnictwa w Rajdzie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wchodzi w życie wobec wszystkich w chwili oddaniu podpisanego formularza rejestracyjnego Organizatorowi oraz złożeniu podpisu potwierdzającego znajomość i akceptację regulaminu. Na drogach publicznych wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej Ustawy z dnia Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami.) Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje. Przewożenie podczas Rajdu pasażerów w samochodach zgłoszonych do Rajdu jest zabronione. strona 9

10 Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków i podobnie działających środkach jest zabroniona. Używanie pasów bezpieczeństwa i kasków jest obowiązkowe podczas trwania Rajdu pod rygorem wykluczenia z Rajdu. Załoga zwolniona jest z obowiązku zapinania pasów podczas przejeżdżania przez głębokie brody/wodę, podczas jazdy po bagnach/trzęsawiskach. Baza Rajdu jest również częścią trasy i środowiska, i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie. Prędkość poruszania się po bazie Rajdu ograniczona jest do 5 km/h W przypadku sporów uczestnika z osoba trzecią, Organizator dołoży wszelkich starań, by zachować dobre imię Rajdu. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do Rajdu bez prawa zwrotu wpisowego. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących imprezy, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W przypadku gdy okaże się niemożliwe dla organizatorów kontynuowanie rajdu szczególnie z takich powodów jak: - wycofanie pozwolenia dla organizatorów rajdu od organizacji rządowych, wojskowych, Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź innych organów ustawodawczych - problemy polityczne na terenach przez które prowadzony jest rajd - kataklizmy środowiskowe bądź inne elementy działania siły wyższej Organizator ma prawo do odwołania rajdu bądź dokonania jego przeniesienia. W takim przypadku organizator jest zobowiązany do zwrotu wpisowego tylko do wysokości płatności dokonanych przez załogę (załogi). W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia znajdującego się w załączniku Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. W takim przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego. Uczestnicy są obowiązani do: I. przystępowania do uczestnictwa w Rajdzie w stanie zdrowia nie stanowiącym przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów samochodowych oraz podejmowania wysiłku fizycznego, II. unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie (w szczególności zabrania się stania poniżej samochodu podczas pokonywania stromizn, używania wyciągarki w sposób grożącym zerwaniem liny i zranieniem uczestników lub innych osób), III. udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji, oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów oraz służby ratownicze/medyczne, IV. dbałości o środowisko - w szczególności za zakładanie liny wyciągarki bezpośrednio na drzewo (bez taśmy ochronnej) przewiduje się dyskwalifikację z etapu na trasie, poza terenami poligonów wojskowych, zawodników obowiązują przepisy ruchu drogowego, V. na odcinkach Rajdu członkowie załogi muszą mieć zapięte pasy oraz założone i zapięte kaski ochronne podczas przebywania w samochodzie, VI. w wypadku, gdyby któryś z uczestników postanowił zrezygnować z kontynuowania udziału w etapie, jest on zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia organizatorów imprezy przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych mu środków, Uczestnicy potrzebujący specjalnych leków i zażywający je stale muszą zapewnić je sobie sami. Pozostałym zalecamy zabranie, oprócz wymaganego zestawu pierwszej pomocy, "podręcznej apteczki". Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników, w czasie całego Rajdu uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń organizatorów, sędziów, kierowników odcinków i innych osób wskazanych i upoważnionych przez organizatora. Wszelkie naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować dyskwalifikację z Rajdu Oznaczenia i reklamy Organizator dostarcza naklejki okolicznościowe oraz naklejki partnerów, sponsorów Rajdu. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora. Załogi niestosujące się do powyższych punktów nie zostaną dopuszczone do startu w Rajdzie lub Etapie strona 10

11 Podczas trwania Rajdu nie dopuszcza się umieszczania na pojeździe reklam, napisów oraz innych znaków podmiotów zajmujących się konkurencyjna działalnością w stosunku do MT RALLY i do sponsorów Rajdu pod rygorem naliczenia czasu karnego, niedopuszczenia lub wykluczenia. Organizator zastrzega sobie interpretacje terminu konkurencyjność Ochrona ś rodowiska naturalnego Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenia środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami z uwagi na minimalizacje szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem dyskwalifikacji. Zabrania się mycia pojazdów na terenie bazy oraz w innych miejscach niezgodnych z prawem. Zabrania się rozpalania ognisk na obozowisku, w bazie rajdu i na terenie całego poligonu pod rygorem dyskwalifikacji i/lub odmowy startu w przyszłych edycjach imprez MT 2.13 Protesty Protesty są składane tylko w formie pisemnej w Biurze Rajdu. Zgłoszone protesty są rozpatrywane i rozstrzygane przez Organizatora. 3. Postanowienia końcowe Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów potwierdzoną pisemnie). Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane przez uczestnika. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów KONIEC REGULAMINU strona 11

9. Warunkiem wystartowania w Rajdzie jest zaliczenie badania technicznego.

9. Warunkiem wystartowania w Rajdzie jest zaliczenie badania technicznego. I. Informacje ogólne 1. Organizatorem imprezy są Przeworska Grupa Rajdowa i Off Road Team Rzeszów 2. Rajd jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym przeznaczoną dla użytkowników samochodów terenowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU MT SERIES Drawsko Pomorskie

REGULAMIN RAJDU MT SERIES Drawsko Pomorskie REGULAMIN RAJDU MT SERIES 2012 12-14.10.2012 Drawsko Pomorskie produced by: Paweł Moliński & Tomasz Tomaszewski www.mtrally.pl info@mtrally.pl 1. Terminologia i definicje Etap: każda część Rajdu oddzielona

Bardziej szczegółowo

Cabała Rally Niegowoniczki

Cabała Rally Niegowoniczki Cabała Rally Niegowoniczki I runda 13,14,15 luty 2015 Niegowoniczki oraz Bukowno REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne Cabała Rally jest cyklem imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym. Osoby biorące udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA EXTREME / ADVENTURE EDYCJA 10 (9-12.10.2014)

REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA EXTREME / ADVENTURE EDYCJA 10 (9-12.10.2014) REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA EXTREME / ADVENTURE EDYCJA 10 (9-12.10.2014) I. Informacje ogólne II. Zgłoszenia, opłaty formalności III. Regulacje IV. Uczestnicy V. Warunki techniczne VI. Ruch

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012

Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012 Regulamin uczestnictwa SAHARARALLY MAROKO 2012 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. SAHARARALLY-MAROKO 2012 jest imprezą o charakterze turystycznym przeznaczoną dla użytkowników motocykli terenowych, quadów/atv, UTV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry.

REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY Impreza przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem gry. REGULAMIN GRY RAJD MARZANNY 2017 1. Charakterystyka gry 1.1. Gra RAJD MARZANNY 2017, zwany dalej GRĄ zabawą dla kierowców pojazdów mechanicznych otwartą dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy.

Bardziej szczegółowo

~ 1 ~ REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA

~ 1 ~ REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA I. INFORMACJE OGÓLNE II. TERMINOLOGIA III. WARUNKI UCZESTNICTWA IV. WARUNKI TECHNICZNE DLA POJAZDÓW V. TRASA VI. KLASYFIKACJA VII. OCHRONA ŚRODOWISKA I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki"

REGULAMIN IMPREZY Bitwa na marki 1. Terminologia i definicje REGULAMIN IMPREZY "Bitwa na marki" Bitwa na marki: Impreza o charakterze turystyczno- sportowym w formie zlotu samochodów terenowych, z elementami rywalizacji zespołowej. Impreza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPRAWY DORZECZEM NILU 2017 KLASA EXTREME / ADVENTURE / TURYSTYK

REGULAMIN PRZEPRAWY DORZECZEM NILU 2017 KLASA EXTREME / ADVENTURE / TURYSTYK I. Informacje ogólne REGULAMIN PRZEPRAWY DORZECZEM NILU 2017 KLASA EXTREME / ADVENTURE / TURYSTYK II. Zgłoszenia, opłaty formalności III. Regulacje IV. Uczestnicy V. Warunki techniczne VI. Ruch drogowy

Bardziej szczegółowo

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Amatorski WYŚCIG GÓRSKI REGULAMIN

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Amatorski WYŚCIG GÓRSKI REGULAMIN BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT 1 Amatorski WYŚCIG GÓRSKI 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 Termin Zawodów 1 Amatorski Wyścig Górski ROŚCISZÓW 17.09.2017 Zawody odbędą się w dniu 17.09.2017 r. w Rościszowie (powiat dzierżoniowski)

Bardziej szczegółowo

Błotne Zmagania MUDMASTER & LLB TEAM 2014 I. UCZESTNICTWO

Błotne Zmagania MUDMASTER & LLB TEAM 2014 I. UCZESTNICTWO I. UCZESTNICTWO Błotne Zmagania MUDMASTER & LLB TEAM 2014 12-13.07.2014r. 1.Do rajdu dopuszczone zostaną pojazdy posiadające ważne badania techniczne w dowodzie rejestracyjnym oraz aktualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Trening Rajdowy Szombierki Wiosna 2015

Trening Rajdowy Szombierki Wiosna 2015 Trening Rajdowy Szombierki Wiosna 2015 Bytom, 27.07.2014 SPIS TREŚĆI: 1. PROGRAM 2. USTALENIA OGÓLNE 3. MIEJSCE TRENINGU 4. ORGANIZATOR 5. ZGŁOSZENIA I OBOWIĄZKI ZAŁOGI 6. WPISOWE 7. UBEZPIECZENIE 8. NUMERY

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Doliny Sanu WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY SZELMENT OFF ROAD 30.04-01.05.2016

REGULAMIN IMPREZY SZELMENT OFF ROAD 30.04-01.05.2016 Suwałki 10.03.2016 REGULAMIN IMPREZY SZELMENT OFF ROAD 30.04-01.05.2016 1. Informacje ogólne Impreza samochodowa SZELMENT OFF ROAD to dwudniowa terenowo- przeprawowa impreza zorganizowana na terenie zamkniętym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PIERWSZEGO RAJDU MOTOCYKLOWEGO PO SZLAKU PIASTOWSKIM r.

REGULAMIN PIERWSZEGO RAJDU MOTOCYKLOWEGO PO SZLAKU PIASTOWSKIM r. REGULAMIN PIERWSZEGO RAJDU MOTOCYKLOWEGO PO SZLAKU PIASTOWSKIM 5-7.05.2017 r. I. Rajd nie jest usługą turystyczną w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (Dz.U. 1997 Nr

Bardziej szczegółowo

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie.

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. Regulamin szczegółowy 1.Definicja Organizator 1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Rajd GÓR SOWICH REGULAMIN

BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT. 1 Rajd GÓR SOWICH REGULAMIN BIELAWSKA GRUPA MOTOSPORT 1 Rajd GÓR SOWICH 1 Rajd GÓR SOWICH DRUGA RUNDA AMATORSKIEGO RAJDOWEGO PUCHARU ZIEMI ZACHODNIEJ 2017 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 Termin Zawodów Zawody odbędą się w dniach 13-14.05.2017

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 2-3 wrzesień 2016 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Camp Jeep PL JURA 4-7 Czerwca 2015

Regulamin. Camp Jeep PL JURA 4-7 Czerwca 2015 Regulamin Camp Jeep PL JURA 4-7 Czerwca 2015 1 Camp Jeep PL 1.1 Charakter Imprezy Camp Jeep PL jest to Impreza o charakterze turystyczno-nawigacyjnym przeznaczona dla użytkowników samochodów marki Jeep.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA TURYSTYCZNA / WYCZYNOWA EDYCJA 9 (11-13.10.2013) I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA TURYSTYCZNA / WYCZYNOWA EDYCJA 9 (11-13.10.2013) I Postanowienia ogólne REGULAMIN RAJDU BAŁTOWSKIE BEZDROŻA KLASA TURYSTYCZNA / WYCZYNOWA EDYCJA 9 (11-13.10.2013) I Postanowienia ogólne 1. Rywalizacja na trasie Bałtowskich Bezdroży podlega regulacji na podstawie: Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Auto Sport Klub Przemyśl

Auto Sport Klub Przemyśl Przemyska Przeprawa V Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 04.10.2015 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 26.05.2012. Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "MOTOKART"

REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 26.05.2012. Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego MOTOKART Suwałki 15.05.2012 REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 26.05.2012 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "MOTOKART" 16-400 Suwałki ul. Gen. Sikorskiego 21 Organizacja pożytku publicznego KRS 0000059375

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW BIELSKA-BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM MURAPOL CUP 2012

REGULAMIN MISTRZOSTW BIELSKA-BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM MURAPOL CUP 2012 REGULAMIN MISTRZOSTW BIELSKA-BIAŁEJ W KOLARSTWIE GÓRSKIM MURAPOL CUP 2012 1. CEL WYŚCIGU: sportowa rywalizacja kolarzy w górskim terenie, popularyzacja wyścigów kolarskich promowanie roweru jako masowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016

Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 Regulamin Wyścigowa Liga Mistrzów 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1. Miejsce i terminy imprez Impreza odbędzie się w ODTJ WROCŁAW przy ul. Rakietowej 39 we Wrocławiu oraz w innych lokalizacjach np. Osła 1 J

Bardziej szczegółowo

BIEG 3 PARK ŚLĄSKI REGULAMIN

BIEG 3 PARK ŚLĄSKI REGULAMIN BIEG 3 PARK ŚLĄSKI REGULAMIN I. ORGANIZATOR Organizatorem Biegu jest: Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport NIP 954 275 29 36; REGON 243707300; KRS 529348, oraz zespół Nonstop Adventure. II. TERMIN, MIEJSCE,

Bardziej szczegółowo

R E G UL A M I N VII Kazimierska Jazda Samochodem Terenowym

R E G UL A M I N VII Kazimierska Jazda Samochodem Terenowym R E G UL A M I N VII Kazimierska Jazda Samochodem Terenowym 1. LOKALIZACJA I TERMIN Termin Imprezy 24-25 maj 2014 Bazą Imprezy będzie Kazimierski Ośrodek Sportowy, ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE KLAS: BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH 13 EDYCJA / MARATON KLASA TURYSTYK TURYSTYK WYCZYN ADVENTURE EXTREME

WYMAGANIA TECHNICZNE KLAS: BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH 13 EDYCJA / MARATON KLASA TURYSTYK TURYSTYK WYCZYN ADVENTURE EXTREME WYMAGANIA TECHNICZNE KLAS: BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH 13 EDYCJA / MARATON KLASA TURYSTYK TURYSTYK WYCZYN ADVENTURE EXTREME SPORT OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KLASY Krajobrazowa trasa urozmaicona o zagadki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. "Wiejskie klimaty"

R E G U L A M I N. Wiejskie klimaty R E G U L A M I N Turystyczny Rajd Samochodowy "Wiejskie klimaty" 16 maja 2015 1. Organizator. Automobilklub Inowrocławski ul. Młyńska 36 88-100 Inowrocław 2. Władze rajdu. Komandor Rajdu Kierownik trasy

Bardziej szczegółowo

Regulamin OFF - ROAD ENDURO RALLY 2015 Drezdenko

Regulamin OFF - ROAD ENDURO RALLY 2015 Drezdenko Regulamin OFF - ROAD ENDURO RALLY 2015 Drezdenko I. Informacje ogólne: 1. Impreza o charakterze rekreacyjno-sportowo-przeprawowym odbywać się będzie w dniach 12.06-14.06. 2014 roku na terenie gminy Drezdenko

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE KLAS: BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH 13 EDYCJA / MARATON KLASA TURYSTYK TURYSTYK WYCZYN ADVENTURE EXTREME

WYMAGANIA TECHNICZNE KLAS: BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH 13 EDYCJA / MARATON KLASA TURYSTYK TURYSTYK WYCZYN ADVENTURE EXTREME WYMAGANIA TECHNICZNE KLAS: BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH 13 EDYCJA / MARATON KLASA TURYSTYK TURYSTYK WYCZYN ADVENTURE EXTREME SPORT OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KLASY Krajobrazowa trasa urozmaicona o zagadki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rajdu Samochodów Osobowo - Terenowych RAJD SARY

Regulamin Rajdu Samochodów Osobowo - Terenowych RAJD SARY Regulamin Rajdu Samochodów Osobowo - Terenowych RAJD SARY Piła 2008 1. Organizatorzy Organizatorem Rajdu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile, pod patronatem Prezydenta miasta Piły, a współorganizatorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 17/18.05.2013. Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "MOTOKART"

REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 17/18.05.2013. Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego MOTOKART Suwałki 02.04.2013 REGULAMIN IMPREZY SUWALSKI OFF ROAD 17/18.05.2013 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "MOTOKART" 16-400 Suwałki ul. Gen. Sikorskiego 21 Organizacja pożytku publicznego KRS

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I REGULAMIN OBORNIKI TRIATHLON r.

ZAŁOŻENIA I REGULAMIN OBORNIKI TRIATHLON r. ZAŁOŻENIA I REGULAMIN OBORNIKI TRIATHLON 27.08.2017r. I. Cel imprezy 1. Popularyzacja i upowszechnianie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu. 2. Propagowanie zdrowego, aktywnego wypoczynku i rekreacji

Bardziej szczegółowo

BIEGI COLOR PARK RUN 2015

BIEGI COLOR PARK RUN 2015 BIEGI COLOR PARK RUN 2015 ORGANIZATOR Organizatorem biegu: COLOR PARK RUN jest: Stowarzyszenie Biegam Po Górach z siedzibą w Nowym Targu zwanego dalej biegiem. Kontakt: colorparkrun@gmail.com, tel. 608-065-615

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2013 JACHRANKA 08.11.2013 Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 1 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami następujących przepisów: - Regulaminem

Bardziej szczegółowo

GRAND PRIX w MTB o Puchar Prezesa PSG SA

GRAND PRIX w MTB o Puchar Prezesa PSG SA GRAND PRIX w MTB o Puchar Prezesa PSG SA I edycja Bukowy Dworek Miejsce: Bukowy Dworek Data: 7.10-9.10.2016 Konkurencje sportowe: ZAWODY MTB Inne atrakcje rekreacyjne: RODZINNY TOR PRZESZKÓD GEOAKTYWNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 BSK TECH Rajd Wikinga Czwarta runda Amatorskiego Rajdowego Pucharu Ziemi Zachodniej 2017 1 1. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW Zawody odbędą się w dniach 11-12.11.2017 11 listopada Prolog

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Rajdu MTB Jastrzębi Łaskich

Regulamin IV Rajdu MTB Jastrzębi Łaskich Regulamin IV Rajdu MTB Jastrzębi Łaskich 1. ORGANIZATOR Klub Rowerowy Jastrzębie Łaskie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku 2. KOMITET ORGANIZACYJNY Komandor Roman Hajzler Sędzia główny Jan Dawicki Szef

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W ENDURO PARTY I

REGULAMIN UDZIAŁU W ENDURO PARTY I REGULAMIN UDZIAŁU W ENDURO PARTY I I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w rajdzie pod nazwą ENDURO PARTY I. 1. Organizatorem imprezy jest Osada Ostoja Stężnica

Bardziej szczegółowo

Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych

Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych Regulamin 1. CEL IMPREZY Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych 2. ORGANIZATOR TEAM 2008 Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Przemyska Przeprawa III Runda Mistrzostw Podkarpacia Off-Road `2017 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 22.10.2017 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Przemyska Przeprawa II Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 26.06.2016 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Turystyczny - Samochodowy Rajd Jubileuszowy. 11 czerwca 2016

R E G U L A M I N. Turystyczny - Samochodowy Rajd Jubileuszowy. 11 czerwca 2016 R E G U L A M I N Turystyczny - Samochodowy Rajd Jubileuszowy 11 czerwca 2016 1. Organizator. Automobilklub Inowrocławski ul. Młyńska 36 88-100 Inowrocław 2. Władze rajdu. Komandor Rajdu Kierownik trasy

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Otwartych Mistrzostw Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w Kategorii XC

Regulamin III Otwartych Mistrzostw Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w Kategorii XC Regulamin III Otwartych Mistrzostw Powiatu Dębickiego w Kolarstwie Górskim w Kategorii XC Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Wójt Gminy Dębica, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Wyścigu Pamięci Bitwy Pod Oleszycami

Regulamin III Wyścigu Pamięci Bitwy Pod Oleszycami Regulamin III Wyścigu Pamięci Bitwy Pod Oleszycami Oleszyce, 18.09.2015 r. 1. Cel wyścigu 1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku, rekreacji i dobrej zabawy. 2. Promowanie turystyki rowerowej, poznawanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ŚWIESZYŃSKI MARATON ROWEROWY

REGULAMIN II ŚWIESZYŃSKI MARATON ROWEROWY REGULAMIN II ŚWIESZYŃSKI MARATON ROWEROWY I. CEL MARATONÓW 1. Popularyzacja imprez rowerowych w Polsce. 2. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej. 3. Promowanie regionów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 1. Organizator i kierownictwo imprezy: Organizatorami zawodów jest: Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. Władze zawodów stanowi ZSS oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY 3 ORFIN INFO WAŁBRZYSKI MISTRZ KIEROWNICY

REGULAMIN RAMOWY 3 ORFIN INFO WAŁBRZYSKI MISTRZ KIEROWNICY REGULAMIN RAMOWY 3 ORFIN INFO WAŁBRZYSKI MISTRZ KIEROWNICY DEFINICJA KONKURSU Konkurs Samochodowy o nazwie 3 Orfin info wałbrzyski Mistrz Kierownicy zostanie zorganizowany w dniu 25.06.2017 r. na zamkniętym

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Maratonu Rowerowego MTB Ropczyce 2015

Regulamin II Maratonu Rowerowego MTB Ropczyce 2015 Regulamin II Maratonu Rowerowego MTB Ropczyce 2015 1. Cel zawodów: a) Propagowanie zdrowego stylu życia b) Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwa w imprezie sportowej

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN IMPREZY STALOWA WOLA 05.03.2017r. Organizator Automobilklub Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 28a 37-450 Stalowa Wola 1 PROGRAM IMPREZY Zamknięcie listy zgłoszeń 05.03.2017 godz. 10.30 Publikacja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rajd Niepodległości

R E G U L A M I N. Rajd Niepodległości R E G U L A M I N Turystyczny - Samochodowy Rajd Niepodległości 8 listopada 2014 1. Organizator. Automobilklub Inowrocławski ul. Młyńska 36 88-100 Inowrocław 2. Władze rajdu. Komandor Rajdu Kierownik trasy

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA IMPREZA TOWARZYSKA WEWNĄTRZ KLUBOWA V ZLOT PLEJAD 24 maja 2008 Wałbrzych WSTĘP Piąty Zlot Plejad Subaru na trasie szosowej (Konkursowa Jazda Samochodem)

Bardziej szczegółowo

2 RAJD BIELAWA TRZECIA RUNDA AMATORSKIEGO RAJDOWEGO PUCHARU ZIEMI ZACHODNIEJ 2016

2 RAJD BIELAWA TRZECIA RUNDA AMATORSKIEGO RAJDOWEGO PUCHARU ZIEMI ZACHODNIEJ 2016 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 Miejsce i termin Zawodów 2 RAJD BIELAWA TRZECIA RUNDA AMATORSKIEGO RAJDOWEGO PUCHARU ZIEMI ZACHODNIEJ 2016 Zawody odbędą się w dniach 6-7 sierpnia 2016 r. na trasach: 2 Rajd Bielawa

Bardziej szczegółowo

Hertz Polska spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 312 h

Hertz Polska spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 312 h Regulamin Chęciny Triathlon 2017 1. CEL IMPREZY Promocja Gminy i Miasta Chęciny Popularyzacja triathlonu Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji Umożliwienie współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013. Regulamin

KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013. Regulamin KORONA KOCICH GÓR Wyścig Amatorów i Policjantów Zawonia 31.08.2013 1. CEL WYŚCIGU Regulamin popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywne uprawianie sportu, w tym kolarstwa szosowego promocja Gminy

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM TERENOWYM (KJST) CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 02 wrzesień

Bardziej szczegółowo

OŚNO TRIATHLON WEEKEND 2017

OŚNO TRIATHLON WEEKEND 2017 OŚNO TRIATHLON WEEKEND 2017 I. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Morsy Ośno Lubuskie II. CEL 1. Propagowanie triathlonu i jego odmian, jako wszechstronnej formy aktywności. 2. Propagowanie zdrowego trybu życia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała sierpnia 2017 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4.

REGULAMIN. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała sierpnia 2017 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. Rally Sprint Moto Show Bielsko-Biała 2017 12 sierpnia 2017 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MARATON KOLARSKI MTB ORZESZE r

REGULAMIN MARATON KOLARSKI MTB ORZESZE r 1. CEL ZAWODÓW: REGULAMIN MARATON KOLARSKI MTB ORZESZE 23.10.2016r - Popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku. - Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją - Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyścigu SOLID ROAD 2016

Regulamin wyścigu SOLID ROAD 2016 Regulamin wyścigu SOLID ROAD 2016 1. Cel zawodów 1.1. Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze. 1.2. Propagowanie zasady Fair Play w rywalizacji sportowej. 1.3. Połączenie sportowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rajdu Motognój 09.05.2015 dla Motocykli i ATV

Regulamin Rajdu Motognój 09.05.2015 dla Motocykli i ATV Regulamin Rajdu Motognój 09.05.2015 dla Motocykli i ATV BIURO RAJDU Otwarte w dniu rajdu: od godziny 06.30 do 18.00 Miejsce startu i meta rajdu: Poligon wojskowy w Biedrusku, powiat poznański ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA Biuro Imprezy: ZO PZM Szczecin, al. Wojska Polskiego 237a ( do 18.07.2014 r.) Czaplinek ul. Rynek 6 (dn.20.07.2014 r.) MIEJSCE IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

Terenowe Imprezy Samochodowe 2013 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM Str. 17 Załącznik nr 1

Terenowe Imprezy Samochodowe 2013 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM Str. 17 Załącznik nr 1 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM Str. 17 Załącznik nr 1 Regulamin techniczny pojazdów terenowych udoskonalonych (PTU) Grupy 1 1. Przepisy ogólne dla Grupy 1 1.1. Do Grupy 1 dopuszczone będą samochody

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO

REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 REGULAMIN ODCINKA TESTOWEGO Magura, dn. 1 czerwiec 2013 r. Magurskie Testy Magura Małastowska 2013 WSTĘP Testy dla zawodników posiadających licencję sportową, przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Kórnickiego Maratonu Turystycznego (III KMT) r.

Regulamin III Kórnickiego Maratonu Turystycznego (III KMT) r. Regulamin III Kórnickiego Maratonu Turystycznego (III KMT) 5-6.08.2017 r. I. Postanowienia ogólne 1. Maraton KMT jest imprezą integracyjną organizowaną przez Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo Rowerowe w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2016 15 maja 2016 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHAR TRAKTU CESARSKIEGO

REGULAMIN PUCHAR TRAKTU CESARSKIEGO GMINA REGULAMIN PUCHAR TRAKTU CESARSKIEGO Zawody o Puchar Traktu Cesarskiego to cykl biegów: BIEG ZBÓJA,BIEG NA JEDNA MILĘ, CROSS BESKIDZKI. Suma punktów w wyżej wymienionych biegach będzie decydowała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes

Automobilklub Radomski. Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Automobilklub Radomski Regulamin Ramowy Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes Radom 2015 1. ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY Organizatorem imprezy jest Automobilklub Radomski z siedzibą przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MARATONU ROWEROWEGO XC V ŁAŃCUCKA ROWEROMANIA 28 czerwca 2015 r.

REGULAMIN MARATONU ROWEROWEGO XC V ŁAŃCUCKA ROWEROMANIA 28 czerwca 2015 r. REGULAMIN MARATONU ROWEROWEGO XC V ŁAŃCUCKA ROWEROMANIA 28 czerwca 2015 r. 1. CEL ZAWODÓW a) popularyzacja zdrowego i trzeźwego stylu życia, b) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator, władze i kierownictwo

Bardziej szczegółowo

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u

I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Opolski Zjazd Pojazdów PRL - u 3 CZERWCA 2012r. Organizator: Automobilklub Opolski ul. Wrocławska 102 45 837 Opole WSTĘP I Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015

Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015 Regulamin zawodów XCO Grand Prix Olsztyna 2015 1. Cele zawodów propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW. I Mistrzostwa Poznania w Biegu na 6h. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

REGULAMIN ZAWODÓW. I Mistrzostwa Poznania w Biegu na 6h. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji REGULAMIN ZAWODÓW I Mistrzostwa Poznania w Biegu na 6h 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji Promocja miasta Poznań Promocja biegów długodystansowych Promocja

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N DĄBROWA GÓRNICZA TRIATHLON r.

R EG UL AM I N DĄBROWA GÓRNICZA TRIATHLON r. R EG UL AM I N DĄBROWA GÓRNICZA TRIATHLON 11.06.2017 r. I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem zawodów jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 2. Współorganizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Zielonego Biegu Wolności Umianowice, r.

Regulamin. I Zielonego Biegu Wolności Umianowice, r. Regulamin I Zielonego Biegu Wolności Umianowice, 04.06.2017 r. 1 1. CEL i MIEJSCE IMPREZY Popularyzacja sportu i turystyki Promocja walorów przyrodniczych gminy Kije z uwzględnieniem Delty Nidy w Umianowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu Załącznik nr 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo Automobilklubu Nazwa Rajdu Organizator: Nazwa Automobilklubu adres tel./fax. e-mail: www. -1- REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Baran Trail Race 2017

REGULAMIN Baran Trail Race 2017 1. CEL IMPREZY REGULAMIN Baran Trail Race 2017 Promocja rejonu Beskidów w Polsce i na świecie Promocja długodystansowych biegów górskich Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych Firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Super Sprint REGULAMIN RAMOWY. Konkursu Zręczności Kierowców 2017

Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego Super Sprint REGULAMIN RAMOWY. Konkursu Zręczności Kierowców 2017 REGULAMIN RAMOWY Konkursu Zręczności Kierowców 2017 Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi str. 1 Spis treści: 1. Definicje Konkursu Zręczności kierowców. 3 str. 2. Obowiązki organizatora.

Bardziej szczegółowo

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów.

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.2 Każda eliminacja składa się z dwóch wyścigów dla każdej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Amatorskie zawody kolarskie w jeździe indywidualnej na czas GLIWICKIE SIÓDEMKI

REGULAMIN. Amatorskie zawody kolarskie w jeździe indywidualnej na czas GLIWICKIE SIÓDEMKI REGULAMIN Amatorskie zawody kolarskie w jeździe indywidualnej na czas GLIWICKIE SIÓDEMKI 1. CEL ZAWODÓW: - Rywalizacja w jeździe indywidualnej na czas - Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją - Wyłonienie

Bardziej szczegółowo

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU SAMOCHODOWY KONKURS SPORTOWEJ JAZDY SZYBKOŚCIOWO SPRAWNOŚCIOWEJ STAR-OES I runda STARACHOWICE 2016 REGULAMIN KONKURSU 1. CEL IMPREZY podnoszenie umiejętności jazdy i sprawności kierowania pojazdem, w warunkach

Bardziej szczegółowo

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Regulamin Dąbrowa Górnicza Triathlon 1. CEL IMPREZY Promocja Miasta Dąbrowa Górnicza. Uczczenie obchodów 100-lecia miasta. Popularyzacja triathlonu. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Bieg Mikołajów 2015. 1. Organizatorem Biegu Mikołajów jest Fundacja Góry Przenosić im. Tytusa

REGULAMIN Bieg Mikołajów 2015. 1. Organizatorem Biegu Mikołajów jest Fundacja Góry Przenosić im. Tytusa REGULAMIN Bieg Mikołajów 2015 I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Biegu Mikołajów jest Fundacja Góry Przenosić im. Tytusa Chałubińskiego ul. Nowy Świat 5/8 00 496 Warszawa. Dane teleadresowe organizatora znajdują

Bardziej szczegółowo

STALOWA WOLA r.

STALOWA WOLA r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2012 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA STALOWA WOLA 11.03.2012r. 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo