Spis treści / Table of contents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści / Table of contents"

Transkrypt

1 1

2 2

3 Witamy w Poznaniu Poznań to miasto, które wie, jak wykorzystać energię Wschodu w zachodnim stylu, a także korzystać z życia na światowym poziomie. Skutecznie rozwijając swoją bazę noclegową, miasto co roku gości uczestników ważnych międzynarodowych spotkań biznesowych, a także innych imprez targowych. W swojej szerokiej ofercie Poznań zapewnia miejsca noclegowe zarówno dla indywidualnych turystów chcących minimalizować swoje wydatki, jak i dla turystów biznesowych preferujących ekskluzywne hotele znajdujące się w małej odległości od centrum miasta. Poznańska baza noclegowa spisuje się doskonale w czasie organizacji dużych wydarzeń o randze międzynarodowej. W ostatnich miesiącach starania miasta w zakresie zakwaterowania kibiców podczas UEFA EURO 2012 docenili przedstawiciele UEFA, nadzorujący bazę noclegową w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Miarą sukcesu UEFA EURO 2012 jest większe zainteresowanie turystów naszym miastem oraz zadowolenie poznaniaków związane z atmosferą w mieście w trakcie tak dużej imprezy. Poznań z sukcesem zorganizował również Konferencję Klimatyczną ONZ COP w 2008r. Ponadto na terenie miasta co roku, niezmiennie od lat 20-tych ubiegłego wieku, odbywają się Międzynarodowe Targi Poznańskie, goszczące tysiące osób z całego świata. Niewątpliwym atutem Miasta jest jego geograficzne położenie. To tutaj w niecałe trzy godziny dotrzemy z Berlina, czy z Warszawy. Poznań jest idealnym miejscem do organizacji targów przyjaznych biznesowi, szeregu konferencji czy różnego rodzaju imprez kulturalnych. Poznań to europejskie miasto otwarte i gotowe na przyjęcie gości z całego świata. Wszystko to wraz z niesamowitą energią poznaniaków ludzi dobrze wykształconych, solidnych i znających języki obce, tworzy niesamowity klimat miasta. Jestem przekonany, że Państwa pobyt w Poznaniu będzie udany i będą Państwo do nas często wracać! Z poważaniem Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania Welcome to Poznan Poznań is a city which knows how to use the energy of the East in the western style and how to live a worldly life. Effectively developing its lodging offer, the city every year welcomes participants of important international business meetings as well as other trade fair events. In its broad offer Poznań has accommodation both for individual tourists with a modest budget as well as for business tourists preferring luxurious hotels in close vicinity to the city centre. Poznań accommodation offer is suitable and well prepared for big international events. Recently the city s hospitality industry during the UEFA EURO 2012 were appreciated by UEFA representatives supervising the accommodation for football fans during UEFA European Football Championship. A sign of UEFA EURO 2012 success is greater interest of tourists in our city and satisfaction of the inhabitants of Poznań concerning the atmosphere during such a great event. Poznań successfully organised the 2008 United Nations Climate Change Conference COP. Every year since the 1920s the International Poznań Trade Fair takes place here gathering thousands of visitors from all over the world. A major asset of the city is its geographical location. It can be reached within three hours from Berlin or Warsaw. Poznań is a perfect venue for organising business trade fairs, numerous conferences or various cultural events. Poznań is a European city, open and ready to welcome guests from all over the world. All this together with the incredible energy of the inhabitants of Poznań well educated, reliable and proficient in foreign languages creates a unique atmosphere. I am convinced that your stay in Poznań will be successful and you will return to us in the future! Yours faithfully, Ryszard Grobelny President of the City of Poznań 3

4 Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce najnowszy numer Katalogu Hotele w Poznaniu, który promuje miejsca noclegowe zlokalizowane w stolicy Wielkopolski i jej okolicach. Kolejny raz staramy się Państwa przekonać do wysokiej jakości usług hotelarskich oraz zapewnić o różnorodności i wysokim standardzie rodzimej bazy noclegowej. Poczyniliśmy kilka zmian w układzie graficznym by jeszcze bardziej wyeksponować prezentowane oferty oraz zwrócić Państwa uwagę na mnogość propozycji turystycznych oraz różnorodność inicjatyw kulturalnych miasta. Wewnątrz numeru zapraszamy Państwa na wędrówki w czasie w różnych kulturalno-rozrywkowych kierunkach. Poznań to początki państwa polskiego, to również miasto nowoczesne, pełne otwartości na inne kultury, to miasto galerii, muzeów, muzyki oraz teatru Na łamach Katalogu prezentujemy ścieżki już przetarte, odkryte ale także zupełnie nowe kierunki. Miniony rok w Poznaniu, podobnie jak w całej Polsce, upłynął pod znakiem EURO Trwające od długiego czasu przygotowania sprawiły w efekcie, że stolicę Wielkopolski opuszczały tysiące zadowolonych kibiców, którzy często deklarowali powrót do miasta już w celach turystycznych. EURO 2012 było także motorem wielu ogromnych inwestycji, które poprawiły znacznie wygląd Poznania i służyć będą długo jego mieszkańcom. Szczegóły również znajdą Państwo wewnątrz numeru. W kwestii treści merytorycznych i zdjęć Publikacja zyskała kolejny raz wsparcie Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który przyjął zaproszenie do współpracy, za co dziękuję w imieniu Wydawcy. Na łamach Katalogu położyliśmy głównie nacisk na wskazanie ogromnego potencjału bazy noclegowej miasta i okolic bazując w dużej mierze na własnym doświadczeniu, jakie zdobywamy dzięki działalności Działu Zakwaterowania WTC Poznań. Mamy nadzieję, że potraktują Państwo naszą Publikację jako rzetelne wsparcie przy okazji wizyt biznesowych, ale również turystycznych w stolicy Wielkopolski. Monika Gałka redaktor wydania Dear Visitors, We are proud to present the latest edition of the Catalogue Hotels in Poznań promoting accommodation in the capital of the Wielkopolska province and its vicinity. As in the previous years we invite you to discover the high quality of the hospitality offer, its diversity and the highest standards fulfilled to meet your satisfaction. We have made some changes to the layout of the Catalogue to feature presented offers and to draw your attention to the variety of tourist services and a broad range of cultural attractions of the city. On the pages of this year s edition we encourage you to take some time for a number of backin-time trips with different cultural and leisure destinations. Poznań means the beginnings of Poland. Nowadays Poznań is a city of modern and openminded attitude towards different cultures, rich in art galleries, museums, music and theatres... in the Catalogue you can find discovered and proven paths as well as absolutely new offers. For Poznań, as well as for the whole Poland the previous year was of great importance because of the EURO 2012 Championship. The preparations lasted for a very long time but the effort was worth it since the football fans were leaving Poznań promising to come back as tourists. The honour of being one of the host cities of EURO 2012 triggered many enormous investments which improved the appearance of the city and will enhance the quality of life of its inhabitants. What concerns the content and pictures, the Catalogue is again supported by the Poznań City Hall as well as by the Marshal Office of the Wielkopolska Region. On behalf of the Editor I would like to express our gratitude for it. In the Catalogue we emphasized mainly a great potential of hospitality services Poznań and its vicinity have to offer, basing for the most part on experience we gather maintaining Accommodation Department of the WTC Poznań. We hope our publication may be of assistance during your business trips and tourist visits in the capital city of the Wielkopolska Region. Monika Gałka Editor 4 Spis treści / Table of contents Miasto jak z legendy - wehikułem czasu w przeszłość... 8 Legendary Town - a journey back in time Rynek hotelowy w Poznaniu podsumowanie i perspektywy Hotel industry in Poznań summary and outlook Przez żołądek do serca Poznania czyli tu i teraz The way to Poznan s heart is through your stomach here and now Informacje Miejskie/City guide Wehikułem czasu w przyszłość - miasto z widokiem na świat Trip to the future in time machine - city with a world view Inwestycje w Poznaniu Investments in Poznań Plan Centrum Poznania Poznań City Plan Spis reklamodawców / List of advertisers Apartamenty Pomarańczarnia Brovaria Browar Hotel Restauracja... 5 Centrum Kongresowe Hotel IOR City Park Hotel & Residence... 7 Don Prestige Residence... 6 Dział Zakwaterowania WTC Poznań Hotel Moderno Hotel Poznański Hotel Restauracja Ossowski Hotel Włoski Business Centrum Poznań HP Park Poznań Hotel IBB Andersia Hotel Mercure Poznań Centrum NH Poznań Pałacyk pod lipami Restauracja Hotel Piano Bar Restaurant & Cafe Sheraton Poznan Hotel... 2 Top Mapa World Trade Center Poznań Wydawca: World Tra de Cen ter Po znań, ul. Bu kow ska 12, Po znań, tel. (+48) , e -ma il: wtcpo po znan.pl Prezes Zarządu: Danuta Kubasik Redaktor wydania: Monika Gałka tel. (+48) , e -ma il: ga ze po znan.pl Tłumaczenia: Anna i Miłosz Urban, tłumaczenia własne reklamodawców DTP: Stu dio Wi zu ali za cji GRAPHit, tel. (+48) , e -ma il: Druk: Poli Druk I okładka zdjęcia: Główne Hotel Moderno Miejsca noclegowe IBB Andersia Hotel Restauracje City Park Hotel & Residence Przewodnik kulturalno-rozrywkowy Teatr Wielki w Poznaniu Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, za strze ga so bie pra wo re da go wa nia i skra ca nia nad sy ła nych tek stów oraz nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń. Przedru ki do zwo lo ne są pod wa run kiem po da nia źró dła.

5 5

6 Więcej niż Hotel... More than a Hotel... Don Prestige Residence Św. Marcin 2 Poznań, tel , fax Bar & Restaurant Jedyne takie miejsce... 6 The only such place...

7 7

8 Miasto jak z legendy wat Archeologiczny Genius Loci (Duch opiekuńczy). To bardzo ciekawe miejsce. Muzeum Archeologiczne urządziło tam swój oddział. Jego zwiedzanie pozwala przypatrzeć się najstarszej historii z bardzo bliska, niemal poczuć ją na własnej skórze. Obejrzymy tam i trójwymiarowy film, i relikty monumentalnych wałów, i holograficzny obraz Ciekawostki znajdziemy w multimedialnych kioskach. (więcej: Mój ulubiony widok na tę część miasta rozciąga się z Mostu Jordana. Katedrę oglądamy tu z bardzo skróconej perspektywy, jest więc monumentalna, imponująca. Kiedy odwrócimy się do niej plecami, wyrasta nam przed oczyma Śródka stara poznańska dzielnica, która zachowała charakter małego (bardzo dziś zniszczonego, ale poddawanego rewitalizacji) średniowiecznego miasteczka. Sprawia wrażenie bańki czy kapsuły, która oparła się wszystkim nowoczesnościom. Okoliczne uliczki, ciche dziś i spokojne, jakby odcięte od współczesnego Poznania, niegdyś tętniły życiem, wypełnione przez tych, którzy tworzyli miasto i państwo od podstaw, z niczego. Wystarczy zmrużyć oczy, a zobaczymy krząwehikułem czasu w przeszłość Dawno, dawno temu, w czasach, kiedy zaczynają się wszystkie baśniowe opowieści, Poznań był już na mapie. To tu rodziła się Polska i wiele śladów przeszłości wciąż jeszcze można odnaleźć w mieście. Wystarczy wybrać się na spacer w okolice Ostrowa Tumskiego. Historię naszego kraju poznajemy od dzieciństwa: pierwsze grody, pierwsi książęta i królowie, chrzest Polski, który wpisał ją w dzieje Europy, zjazd gnieźnieński, pierwsze wojny jednoczące, a zaraz potem rozbijające młode państwo... Fakty (wciąż uzupełniane przez badaczy) mieszają się tu z legendami. Dramatyczne wydarzenia działają na wyobraźnię. Zamierzchła przeszłość wciąż obecna jest w naszej teraźniejszości. W Poznaniu można jej niemal dotknąć. 8 Na wyspie z dobrym duchem Warto wybrać się na spacer i choć przez chwilę pobyć tam, gdzie wszystko się zaczęło. Łatwo rozpoznać to miejsce, bo królują nad nim dwie charakterystyczne wieże gotyckiej katedry. Tam w Złotej Kaplicy znajduje się sarkofag ze szczątkami pierwszych władców Polski Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Sam kościół szlachetny, surowy, ascetyczny w wystroju skłania do wyciszenia i refleksji. Drzemią tu (pośród różnych stylów architektonicznych) liczne ślady historii Polski i chrześcijaństwa. Nieopodal, przy ul. Ks. I. Posadzego 3, powstał niedawno Rezer- Stary Rynek / Old Market Square

9 fot. Kazimierz Fryś 9

10 tające się postaci, jak z obrazów Breugla: kupców, rzemieślników, karczmarzy, rycerzy, dworaków Pod egidą koziołków Z Ostrowa Tumskiego wypada iść w stronę Starego Rynku. Na Górze Przemysła wyrosła niedawno rekonstrukcja Zamku Królewskiego, zbudowanego za czasów Przemysła II (bardzo krwawych czasów!). Blisko stąd, w podziemiach kościoła oo. Franciszkanów (wejście od ul. Ludgardy) można obejrzeć makietę dawnego Poznania. W jednej chwili przeniesiemy się do roku 1618 (autor makiety wzorował się na rycinie Brauna-Hogenberga), żeby spędzić pół godziny w cieniu średniowiecznych murów, wśród budowli, których do dziś nie zmiotły wichry dziejów i takich, które się im oprzeć nie zdołały. Multimedialnej prezentacji towarzyszy historyczny komentarz. (więcej na: poznan.pl) fot. Zbigniew Ratajczak PROMOCJA Stylowy pałacyk myśliwski wybudowany w 1928 roku. Tylko 10 minut od centrum Poznania. Otoczony 4,5 ha parkiem w sąsiedztwie Muzeum Pszczelarstwa. 50 miejsc noclegowych sala pałacykowa do 90 osób oraz sale konferencyjne do 150 osób sala wiejska z namiotem bankietowym do 120 osób catering Organizacja szkoleń, spotkań integracyjnych i fi rmowych Bankiety i pokazy Wszelkie uroczystości rodzinne Pałacyk pod lipami Restauracja Hotel ul. Poznańska 35, Swarzędz (przy skansenie pszczelarskim) tel , The stylish hunting palace was built in It is located 10 minutes from the centre of Poznań. On the premises of a 4,5 ha park close to Beekeeping Museum. 50 lodging places Palace room for up to 90 people and conference rooms for 150 people Country-style room with banquet tent for up to 120 people catering Organizing of trainings, integration and company events Banquettes and shows A whole range of family events 10

11 Na samym Starym Rynku króluje renesans. W tym stylu utrzymany jest kolorowy ratusz z przełomu XIII i XIV wieku, który w wieku XVI został po pożarze znacząco przebudowany przez włoskiego architekta Jana Baptystę Quadro. Z jego wieży do poznaniaków i gości wychylają się codziennie legendarne koziołki, będące bodaj jedynym (ale za to słynnym na całą Polskę) dowodem na to, że poznaniacy są nie tylko porządni, solidni i pracowici, ale mają także poczucie humoru. Codziennie w południe tłumy przychodzą bowiem pod wieżę, żeby zobaczyć, jak dwa buńczuczne łobuzy trykają się rogami, kpiąc sobie w żywe oczy gdzie pierwszym rektorem był ksiądz Jakub Wujek. Dziś mieści się tam Urząd Miasta. W pokolegiackich gmachach mają swoje siedziby także szkoła baletowa i Polski Teatr Tańca, mający w swoim repertuarze spektakl Barocco. Jeśli już zajmujemy się tą epoką, warto wspomnieć i o znakomitej poznańskiej orkiestrze Arte Dei Suonatori, która gra muzykę dawną (odnosząc światowe sukcesy), a także o festiwalu Poznań Baroque, organizowanym przez Estradę który ma szanse być jednym z najciekawszych wydarzeń muzycznych w naszym mieście. Przy zwiedzaniu Poznania można oddać się pod opiekę profesjonalnych przewodników (możliwe są indywidualne, a nie tylko grupowe, wycieczki). Polecamy strony: albo org. Wszelkich informacji o mieście zasięgniecie też Państwo w Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Ratajczaka 44 (a także na dworcu i na lotnisku) oraz w Centrum Informacji Turystycznej na Starym Rynku 59/60. Katedra / Cathedral ze wszystkich schematów. Tymczasem pod ich egidą mieści się Muzeum Historii Miasta Poznania. Na Rynku znajdziemy ślady i innych historycznych epok: aż do modernizmu. Jednak jego renesansowy charakter dominuje nad całością. Mój ulubiony zaułek w tej okolicy to podcienia domków budniczych. W niektórych stoją stragany, w innych przycupnęły kawiarenki. Można się tu poczuć trochę jak w bajce. W królestwie baroku Kiedy opuścimy rynek, kierując się w stronę ulicy Świętosławskiej, wejdziemy w świat baroku. Jego bastionem jest fara. To wnętrze mimo bardzo licznych, strojnych ozdób mroczne i posępne. Znakomicie sprawdza się jako tło do granych tu regularnie na legendarnych organach Ladegasa koncertów. Nieopodal rozciąga się cały kompleks różowo-białych budynków kolegium jezuickiego z XVIII wieku, fot. Radosław Maciejewski Polecam jeszcze jeden naprawdę unikatowy barokowy akcent. W Muzeum Narodowym można oglądać wspaniałą kolekcję portretów trumiennych z tego czasu. Przed lustrem historii Mogłoby się wydawać, że wyprawianie się wehikułem czasu do przeszłości niczemu dziś nie służy. A przecież w starych murach mieszkają i pracują współcześni ludzie, zaś z dawnych idei wywodzimy nowe. I choć historia niczego nikogo ponoć nie uczy, bo wciąż powtarzamy stare błędy, to możemy się w niej przynajmniej przejrzeć jak w lustrze i przekonać się dobitnie, że nie wzięliśmy się z nikąd. Ewa Obrębowska-Piasecka 11

12

13 group Propozycja logotypu restauracji MODERNO H O T E L Steak & Grill R E S T A U R A N T NAJNOWSZY BIZNESOWY HOTEL W POZNANIU HOTEL MODERNO Zachwycająca nowoczesność, komfort, bogactwo smaków i aromatów. Przestronne, współcześnie zaaranżowane pokoje nocleg już od 169 PLN/doba Nowoczesne centrum konferencyjne Restauracja Steak & Grill serwująca wyśmienite potrawy kuchni włoskiej i polskiej, a także steki z najlepszej wołowiny i dania z grilla. HOTEL MODERNO Nowoczesna strona Poznania THE NEWEST BUSINESS HOTEL IN POZNAN HOTEL MODERNO Delighted modernity, comfort, variety of tastes and aromas Spacious and modern design rooms from 169 PLN per night Modern conference center Steak & Grill Restaurant serving Italian and Polish cuisine and the best beef steaks and grilled dishes. HOTEL MODERNO The modern aspect of Poznan ul. Kolejowa 29, Poznań Propozycja logotypu restauracji RECEPCJA: MODERNO H O T E L Steak & Grill R E S T A U R A N T RESTAURACJA:

14 Katedra / Cathedral fot. Michał Wrombel 14

15 Legendary Town a journey back in time A long, long time ago, when all stories find their beginnings, Poznań was already on various maps. It was the cradle of the nation, a place where Poland was born and there are still many remainders of this past to be found in the today s town. It is enough to make a trip to Ostrów Tumski. From the early childhood we learn about the history of our country: first strongholds, first dukes and kings, baptism of Poland, which made the country an inseparable part of the European history, congress of Gniezno, first military attempts of unification that turned out devastating for the young country... Facts (still debated by scientists) mix with legends. Epic events still inspire imagination. Distant past is still present. In Poznań you can almost touch it. Island and good spirit Kick start your visit to Poznań with a stroll to the place where it all began and spend some time there. It is easy to find that spot because of two characteristic towers of the gothic arch cathedral basilica rising above. There, in the Golden Chapel, one can find the tomb of Mieszko the First and Bolesław the Brave. The basilica itself noble, austere and ascetic is thought provoking. It is a home (within many architectural styles) to numerous signs of the history of Poland and Christianity. Not far from there, on the Ks. I. Posadzy St. 3, there is a new archaeological reserve site Genius Loci (protective spirit of the place) open for visitors. A very interesting place indeed. Thought as a part of the Archaeological Museum enables visitors to take a closer and a direct look at the most ancient history and almost touch it. The site offers many attractions for its guests, starting from 3D presentation, reminders of monumental embankments and holographic image... interesting information is to be found in the multimedia shops (for more information visit poznan.pl). My favourite viewing spot, which offers a great panorama of this part of the city, is the Most Jordana the Jordan Bridge. From here you can admire an almost bottom-up view of the cathedral, its monumental and impressive form. If you turn your back to the basilica and take a look ahead, you can see Śródka old district of Poznań, where atmosphere of a small medieval town is preserved. Śródka is not in a good shape, however revitalisation efforts are continuously made. You can submerge in history here for this district offers time-capsule-like experience, resisting any urban modernity. Surrounding streets are slow and quiet, almost detached from the today s Poznań. Formerly however they were 15

16 teeming with life, filled by those who built this town and the nation from scratch. Once you close your eyes you can see people pottering around as on Bruegel s paintings merchants, craftsmen, publicans, knights, artisans... Under aegis of butting goats fot. Piotr Skórnicki Leaving the Ostrów Tumski island behind you should head towards the Stary Rynek Old Market Square. On the top of the Góra Przemysła Przemysł Hill there was a recently built reconstruction of the Royal Castle, originally crowning the hill at the time (very bloody times!) of the Przemysł II. Not far from here, in the vaults of the Franciscan Church (entry from the Ludgarda St.) there is a model of the former Poznań on display. In a blink of an eye we get back to the year 1618 (the author of the model used Braun-Hogenberg engraving as a stencil) to spend half an hour within the city s medieval walls and buildings that outlasted their times and those which are PROMOCJA

17 history now. The multimedia presentation is accompanied by a commentary (for more information visit: In the Old Market Square the renaissance style prevails. And so is the colourful historic Town Hall, built at the and of 13th and the beginning of the 14th century, significantly reshaped to the design of the famous architect, Jean Baptist Quadro in the 16th century after the fire. Everyday at noon two butting goats greet people of Poznań and visitors from the Town Hall tower. They are the only (Poland-wide famous however) proof that inhabitants of Poznań are not only good-tempered, calm and diligent, but they also have sense of humour. Everyday at noon there are hundreds and thousands of people gathering at the tower to watch those two perky gloomy. It creates however the perfect environment for the legendary Ladegas organ played here on a regular basis. In the direct vicinity of the church there is a complex of pink and white buildings of the former Jesuit college from the 18th century whose first principal was reverend Jakub Wujek. Today it houses the town council and ballet school and the Polish Dance Theatre whose repertoire include the show Barocco. Talking about the baroque it is worth mentioning that there in Poznań there is the Arte Dei Suonatori, the (world-wide successful) great orchestra of early music and the Poznań Baroque festival organised by Estrada, which has a potential to become one of the most interesting musical events in our city. Fara / Fara Church fot. Andrzej Deja Visiting Poznań you may hire a professional tour guide (they offer both individual and group city sightseeing). Recommended websites: pl or org. For more information please visit Centrum Informacji Miejskiej City Information Centre Ratajczaka St. 44 (also at the airport and central railway station) as well as Centrum Informacji Turystycznej Tourist Information Centre Stary Rynek 59/60. goats as they butt with horns, disregarding all clichés. The Museum of the Town of Poznań was organised under the aegis of the butting goats. In the Old Market Square you can find signs and reminders of other architectural styles, modernism including, however its renaissance character is visibly dominant. My beloved spot in the Old Market Square are the archways of merchant houses. In some of them there are stalls, in other tiny cafés. You will feel here like in a fairy tale. Kingdom of baroque Heading towards the Świętosławska St. and leaving the Old Market Square you find yourself in the universe of baroque. Its main stronghold is the Parish Church. The inside despite rich and elegant decorations remains dark and I would advice one more truly unique! piece of baroque preserved in Poznań: in the National Museum there is a great collection of baroque coffin portraits on display. Looking into the mirror of history You could think that there is no use in travelling back in a time machine. But you should remember that the walls we live in were built years and centuries ago and we create new ideas basing on old ones. Although they say that the history is not a good teacher since it repeats itself and we repeat all possible mistakes that were already made before, we can at least use it as a mirror and watch ourselves to make sure we are here not by coincidence. Ewa Obrębowska-Piasecka 17

18 18

19 Hotel Włoski BUSINESS CENTRUM POZNAŃ Hotel Włoski BUSINESS CENTRUM POZNAŃ 19

20 wyłączny agent zakwaterowania dla gości MTP kompleksowa obsługa wystawców targowych, klientów indywidualnych oraz biznesowych największa baza hotelowa kwater prywatnych i hosteli w Poznaniu atrakcyjne ceny exclusive accommodation booking agent for MTP Poznań International Fair guests comprehensive services for fair exhibitors, private and business customers the biggest directory of guest houses and hostels in Poznan best prices ul. Bukowska 12, Poznań tel. (+48) Szanowni Państwo, Nocleg jest nieodzownym elementem każdego wydarzenia targowego i zrozumiałym jest, że każdy z nas ma swoje preferencje i ulubione miejsca. Warto ich szukać również w mieście, do którego przywiodły Państwa interesy stolicy Wielkopolski. Korzystając z doświadczonego pośrednika, jakim jest WTC Poznań, otrzymają Państwo kompleksową i wyselekcjonowaną ofertę dostępnych miejsc w Poznaniu oraz gwarancję najwyższej jakości usług. Gorąco zachęcam do zapoznania się z naszymi propozycjami w tym zakresie. W jednym miejscu macie Państwo szeroki wachlarz ofertowy zarówno hoteli, hosteli, kwater prywatnych oraz apartamentów. Szczególną ofertę kierujemy do Klientów biznesowych, którzy cenią komfort i bliskość centrum miasta oraz kompleksów targowych. Możliwość negocjacji cen w obiektach współpracujących z WTC Poznań pozwala zaproponować ofertę spełniającą oczekiwania Klientów również w kwestii kosztów noclegów. Korzystając z tego tytułu składam naszym Szanownym Klientom i Kontrahentom serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę. Mamy nadzieję nadal służyć Państwu rzetelnym wsparciem. Agnieszka Kearney Business Manager Dear Sir or Madam, Accommodation is one of the inseparable elements of every fair event and it is well known that every fair guest has their favourite places and preferences. There is no reason not to look for them in the city you visit on your business trip in the capital of the Wielkopolska region. WTC, for a long time a successful accommodation agent, provides you with the top quality comprehensive offer of chosen places in Poznań. You are warmly invited to get acquainted with our recommendations in this scope. A broad selection of hotels, hostels, lodging places, private accommodation and apartments was put in one place for your convenience. Our suggestions will suit especially business customers who appreciate comfort, proximity of the city centre and trade fair venues. Due to the individually negotiable prices in places cooperating with the WTC, we were able to prepare an offer that meets customers requirements for the best value. I would like to take this opportunity to express my sincere thanks to our dear customers and contractors for your ongoing cooperation. We hope to be of assistance in the future too. Agnieszka Kearney Business Manager

21 Rynek hotelowy w Poznaniu podsumowanie i perspektywy Zadziwiające jak szybko dzisiejszy standard hotelowy stał się normą. Poszły w niepamięć skromniutkie pokoje często bez łazienek tylko z umywalką. Udogodnienia techniczne jak windy i klimatyzacja pojawiały się tylko w hotelach orbisowskich i to nie we wszystkich. Czy ktoś z nas pamięta, że pierwsza kategoryzacja hoteli została wprowadzona w 1968 roku, wówczas kategorią nie były gwiazdki a I, II, III. Tamte przepisy regulowały także ceny w zależności czy gościem był Polak czy cudzoziemiec. Gwiazdki pojawiły się dopiero w 1977roku. Historia poznańskiego hotelarstwa zaczyna się na początku XIX wieku, a trend wzrostowy w sektorze inwestycji hotelarskich utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Poznańskie hotele to dobrze zaprojektowane i starannie wyposażone obiekty. Na gości czekają pokoje w trzech hotelach pięciogwiazdkowych: Sheraton Poznań Hotel, Blow Up Hall 5050 i City Park Hotel & Residence oraz w ośmiu hotelach czterogwiazdkowych gdzie do wiodących marek należą IBB Andersia Hotel, NH Hotel, Mercure Poznań Centrum czy Novotel Centrum. W tych grupach wszystkie obiekty cieszą się bardzo dobrą opinią. Na zadowolenie gości wpływa nie tylko wysoki standard ich wyposażenia i bogata oferta atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu ale także odpowiedni poziom serwisu usług, należyta dbałość o gościa, profesjonalna obsługa i co często jest decydujące dobra lokalizacja w centrum miasta. Hotele trzygwiazdkowe stanowią w Poznaniu najmocniejszą grupę, skategoryzowanych jest aż 28 obiektów. Są wśród nich prawdziwe perełki. Na uwagę zasługują na pewno takie obiekty jak Hotel Moderno oraz Hotel Włoski, które w tej kategorii osiągnęły naprawdę wysoki standard. Wymienić właściwie należałoby wiele obiektów, bo nie ma takich, których nie należy polecać. Często głównym kryterium wyboru przez gości jest w tej grupie położenie obiektu, ale te fot. Mercure Poznań Centrum położone dalej od centrum miasta wcale nie mają gorszego wyposażenia czy mniej miłej obsługi np. Hotel HP Park położony na brzegu jeziora Malta. Wspomnijmy w tej grupie także Hotel Ilonn, Hotel Safir, Hotel Zielony, Royal, Ikar oraz Hotel Gaja. Wszystkie te obiekty stanowią solidną alternatywę dla droższych i luksusowych ofert wyższego segmentu. Grupa hoteli dwugwiazdkowych jest nieco mniej liczna, ale również godna polecenia. Są w tej kategorii m.in. Hotel Campanile i Lech cieszące się niezmiennie bardzo dużym obłożeniem. Hotele w tej grupie oferują dobrze wyposażone pokoje i nieco skromniejszy serwis usług. Ale i w tym segmencie znajdują się obiekty zapewniające atrakcje np. My Squash, korty, boiska, tereny zielone( Hotel MTJ, Hotel Olimp). Gościnny Poznań 21

22 proponuje również trzy hotele w kategorii jedna gwiazdka, o których też warto wspomnieć oraz szeroką ofertę tanich noclegów w hostelach i kwaterach prywatnych. Dostępne są też pokoje w czterech pensjonatach. Rocznie w Poznaniu otwiera się około pięciu nowych hoteli, hoteli dobrze wyposażonych, o pięknym designie i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, kategoryzowanych do kategorii trzy i cztery gwiazdki. W segmencie hoteli boutique, które stanowią alternatywę dla gości szukających kontaktu z właścicielami obiektu i często niepowtarzalnego wystroju, otwarty został w tym roku Hotel City Solei Boutique, który posiada tematyczne pokoje, inspirowane klimatem najpiękniejszych miast, łączące komfort i wygodę. Obiekt zyskał uznanie nie tylko gości, został również nominowany do nagrody Premiery Hotel Roku Z radością odnotowaliśmy, że kandydatami są także IBB Andersia Hotel w kategorii Hotele Biznes i Ibis Poznań w kategorii Hotele Ekonomiczne. Hotel Roku to 22 druga edycja plebiscytu, w którym osoby korzystające z obiektów hotelarskich wybierają najlepsze hotele. Jednym z patronów nagrody jest prężnie rozwijający się portal HRS, który dominuje na rynku korporacyjnym w zakresie rezerwacji hotelowych. Na hotelarską mapę Poznania i okolic wpisane zostały również inne bardzo ciekawe obiekty a mianowicie hotel Zielony położony fot. IBB Andersia Hotel przy trasie Poznań-Wrocław, długo remontowany i rozbudowany, wspomniany już wcześniej hotel Moderno oraz przechodzący aktualnie zmiany hotel Kaskada nad jeziorem Kierskim. W kwestii planów z niecierpliwością czekamy na zapowiadane otwarcie Hotelu Bazar w 2013 roku. Obecnie znajdujący się w remoncie Hotel Bazar to jeden z najstarszych polskich hoteli, porównywalny z warszawskim Bristolem czy lwowskim George. Wysiłki właścicieli i nakłady finansowe jakie ponoszą od wielu lat zapowiadają, że będzie to obiekt jaki poznaniacy z sentymentem wspominają. Emocje budzi również pomysł przerobienia na Hotel poznańskiej Synagogi. Powstał projekt obiektu i trwają rozmowy z kilkoma znanymi sieciami. Miejmy nadzieję, że trudne rozmowy pomiędzy Gminą Żydowską, a Inwestorem zakończą się powodzeniem i Poznań zyska kolejny obiekt przyciągający wymagających gości. Dziś zwycięża koncepcja inteligentnych hoteli, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oferują wysoką jakość usług. Hotele samoobsługowe naszpikowane elektroniką dają możliwości samodzielnego zameldowania i pobrania klucza do pokoju, a także korzystania z wielu nowinek technicznych. Budowa pierwszego nowoczesnego obiektu już ruszyła w Poznaniu. Hotel Puro jest tworzony przez profesjonalistów skupionych na spełnieniu oczekiwań najbardziej wymagających podróżnych, którzy są młodzi duchem i niespecjalnie przepadają za tradycyjnymi, staromodnymi hotelami, które można znaleźć wszędzie! Do nowoczesnych obiektów na pewno należy również Hotel Ramka, w którym znalazło się wiele rozwiązań oszczędzających energię. W Wielkopolsce funkcjonuje 305 obiektów hotelarskich. Są to hotele, motele i pensjonaty. Pod względem ilości obiektów skategoryzowanych zajmujemy drugie miejsce w Polsce, po województwie małopolskim. Bogata poznańska baza hotelarska licząca ponad 50 hoteli zaspokoi wszelkie gusta i wymagania osób odwiedzających miasto. Turyści, goście biznesu, korporacji czy organizatorzy mniejszych czy większych konferencji znajdą tu oferty i wyjadą zadowoleni. Tekst przygotowany na podstawie materiałów autorstwa Pani Lidii Szwaby Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

23 Hotel industry in Poznań summary and outlook It is amazing how quickly the today s hotel standards become something obvious. No one remembers tiny rooms with basic facilities, often with no adjacent bathrooms, with a lonely sink on the wall. There was a time, when guests could find technical amenities such as lifts and air conditioning exclusively in the Orbis hotel and even there only in some rooms. Does anyone still remember that the first attempts to establish a hotel rating system were undertaken in 1968 and the former classification used I, II and III instead of stars? At that time the approved rating determined also hotel rates, depending on the fact if a guest was Polish or foreigner. Today s stars have been introduced in History of the hotel industry in Poznań begins at the turn of the 19th century and since then the growing trend in the hotel investments is continuing. Hotels of Poznań are well designed and appropriately equipped. In Poznań there are three five-star hotels waiting for guests: Sheraton Poznań Hotel, Blow Up Hall 5050 and City Park Hotel & Residence as well as eight four-star hotels, among which you can find such brands as IBB Andersia Hotel, NH Hotel, Mercure and Novotel Centrum. All of them enjoy a very good reputation which can be attributed not only to high-standard, well-appointed rooms and a broad offer of leisure-time activities but also to the high quality service, customer care and professional attitude and to some the most important feature to the localisation in the city centre. Three-star hotels constitute the biggest group in Poznań. In this category there are 28 of them including true gems. One must name Moderno Hotel and Włoski Hotel, which have reached the top standard in this category. Actually one would have to list many hotels, as there are none not worth recommending. Often the main criterion of choice by guests is the location, but those farther from the city centre also have well-appointed rooms and a nice service, as e.g. Hotel HP Park at the Malta Lake. Let s not forget Ilonn Hotel, Safir Hotel, Zielony Hotel, Royal, Ikar and Gaja Hotel. All of them constitute a solid alternative to the more expensive and more luxurious offers of the higher-priced hotels. The group of two-star hotels is slightly less numerous, however also worth recommending. In this category there are among others Campanile and Lech Hotels almost constantly fully booked. Hotels in this category offer well-equipped rooms and a slightly smaller range of services, there are, however, fot. Sheraton Poznań Hotel some which provide such facilities as My Squash, courts, sports fields, leisure grounds (MTJ Hotel, Olimp Hotel). The hospitable Poznań also recommends three hotels in 23

24 the one-star category, one must mention too, and a broad offer of budget accommodation in hostels. There are also rooms available in four boarding houses. Buildings associated usually with holiday resorts have also found their home in our city. About five new hotels in the three- and four-star category with well-equipped rooms, beautiful design and modern technical solutions open every year in Poznań. City Solei Boutique Hotel, which was open this year, belongs to the category of boutique hotels, constituting an alternative to guests looking for contact with the hotel owners and often unique decorations. Boutique hotels offer rooms furnished in a themed manner inspired by the atmosphere of the most beautiful cities, combining comfort and convenience. The hotel has won praise not only of guests, but was also nominated to the New Hotels of the Year Award. We are delighted to announce that among the candidates there are also IBB Andersia Hotel in the Business Hotels category and Ibis Poznań in the Economy Hotels fot. Hotel Restauracja Campanile category. Hotel of the Year is the second edition of the competition, where hotel guests choose the best accommodation. One of the sponsors is the rapidly developing HRS portal, which has dominated the corporate market in the scope of hotel reservations. On the hotel map of Poznań and its vicinity there can be found other extremely interesting objects, as Zielony hotel located at the Poznań-Wrocław transit route, the above mentioned rebuilt and expanded Moderno hotel and Kaskada hotel at the Kierskie Lake currently undergoing some changes. As of plans, we wait with eager anticipation for the opening of the Bazar Hotel announced for the year The Bazar Hotel, which is currently being redecorated, is one of the oldest Polish hotels, compared with the Warsaw Bristol Hotel of the Lviv George Hotel. The efforts of the owners and costs borne for many years let expect that it will be the building the inhabitants of Poznań remember with fondness. On top of that, the idea to convert the Poznań synagogue into a hotel has met with a mixed reception. The project of the building is already completed and discussions with a few famous hotel chains are being conducted. We hope that difficult talks with the Jewish Community and the Investor end with success and Poznań acquires a building attracting demanding guests. Today there prevails the concept of intelligent hotels which, due to innovative solutions, offer highquality services. Self-service hightech hotels allow for a self-check-in and self-collecting the hotel key, as well as using numerous technical gadgets. The construction of the first-ever modern building has already been commenced in Poznań. The Puro Hotel is developed by professionals focused on meeting the expectations of the most demanding tourists, young in spirit and not too fond of traditional, old-fashioned hotels which can be found everywhere! Among modern buildings there is also the Ramka Hotel full of many power-saving solutions. In the Wielkopolska region there are 305 open accommodation facilities, that is hotels, motels and boarding houses. As far as the number of categorised buildings is concerned, we occupy the second place in Poland behind the Małopolska region. The broad Poznań accommodation offer with more than 50 hotels will surely answer to the requirements of all city visitors, tourists, business guests or organisers of smaller and bigger conferences, and make them happy to return to Poznań. Prepared based on the texts by Lidia Szwaba Marshal Office of the Wielkopolska Region 24

25 Twoje miejsce do pracy, spotkań i wypoczynku 63 pokoje i apartamenty (125 łóżek) 14 sal konferencyjnych Restauracja Estella Parking strzeżony 63 rooms and apartments (125 beds) 14 conference rooms Estella Restaurant Attended car park Hotel - Centrum Kongresowe IOR ul. Wł. Węgorka 20, Poznań, fax: , KONFERENCJE: tel.: , RECEpCJa I REzERwaCJE: tel.: , 25

26 Szanowni Państwo, Kluczowym działaniem World Trade Center Poznań jako spółki należącej do światowej organizacji World Trade Centers Association oraz działającej przy Międzynarodowych Targach Poznańskich i Urzędzie Miasta Poznania jest ułatwianie nawiązywania kontaktów biznesowych oraz promocja polskiej gospodarki za granicą. Nawiązywanie kontaktów biznesowych za pośrednictwem WTCP umożliwi Państwu m.in. członkostwo w Klubie WTC Poznań. Świadczymy również usługi matchmakingowe czyli aranżujemy na zlecenie spotkania dla grup zorganizowanych oraz gości indywidualnych w okresie targowym i międzytargowym na terenie MTP, WTC lub w siedzibach firm. Firmy współpracujące z WTCP mogą korzystać z kontaktów z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji polskich placówek dyplomatycznych za granicą, agencjami rządowymi, biurami WTCA na całym świecie oraz ambasadami akredytowanymi w Polsce, izbami, stowarzyszeniami i fundacjami. Zapraszamy Państwa do udziału w Business Mixerach, organizowanych od wielu lat, branżowych spotkaniach targowych, które skupiają ( miksują ) firmy polskie i zagraniczne. WTCP współorganizuje również proeksportowe spotkania informacyjne. Ich tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, przepisów celnych, podatkowych, a także omówienia specyfiki konkretnych rynków eksportowych dla polskich przedsiębiorców np. niemieckiego, ukraińskiego, białoruskiego czy kazachstańskiego. Cykliczne fora gospodarcze, seminaria, szkolenia oraz wykłady organizowane na terenie WTCP są oczywiście dostępne dla członków Klubu. Dodam również, iż istnieje możliwość udziału w wyjazdowych misjach handlowych oraz zamieszczanie ofert handlowych i danych adresowych w naszym newsletterze informacyjnym. Serdecznie zapraszam do współpracy Danuta Kubasik Prezes Zarządu Dear Readers The key focus of the World Trade Center Poznań, part of the international association World Trade Centres Association, cooperating with Poznań International Fair and the Poznań City Hall, is to facilitate business contacts and promotion of Polish economy abroad. WTCP will actively support you in establishing business contacts by means of membership in the WTC Poznań Club. We also render matchmaking services, arranging commissioned meetings for organised groups and guests during fair events and on the grounds of the MTP, WTC or in companies offices. Companies cooperating with the WTCP are granted contacts to the Trade and Investment Promotion sections of Polish embassies, administration agencies, WTCA offices all over the world as well as to accredited embassies in Poland, chambers, associations and foundations. We offer you participation in the Business Mixers, organised for many years now, and in trade fairs, gathering ( mixing ) Polish and foreign companies. WTCP organizes also pro-export information meetings. The events address legal, customs and tax issues as well as characteristics of certain export markets for Polish entrepreneurs e.g. German, Ukrainian, Belorussian or Kazakh markets. Periodic economy forums, seminars, trainings and lectures organized on the WTCP grounds are, of course, open for the members of the WTCP Club. Worth mentioning is also the possibility of taking part in trade missions and placing trade offers as well as contact data in the newsletter of the WTC. Danuta Kubasik President of the board CENTRUM KONFERENCYJNO-BIZNESOWE WTC POZNAŃ sale konferencyjne, szkoleniowe i bankietowe dla 300, 70 i 40 osób kompleksowe wyposażenie lokalizacja w centrum Poznania, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pełen zakres usług cateringowych system do tłumaczenia symultanicznego dostępność recepcji i foyer zaufali nam m.in. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, PKO BP, Termedia, Symposion, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Macmillan WORLD TRADE CENTER POZNAŃ BUSINESS AND CONFERENCE CENTER conference, training, banquet spaces for 300, 70 and 40 persons fully equipped location in the city center, on the Trade Fairs ground wide range of conference services system for simultaneous translations reception desk and foyer available for guests they trusted us: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, PKO BP, Termedia, Symposion, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Macmillan ul. Bukowska 12, Poznań, Poland tel. (+48) , fax (+48)

27 ul. Bukowska 12, Poznań, Poland tel. (+48) fax (+48)

28 Przez żołądek do serca Poznania czyli tu i teraz W jakim zakątku świata by się człowiek nie znalazł, zawsze w końcu usiądzie przy stole. Dopiero wtedy przekonuje się o tym, czy będzie umiał ten zakątek pokochać. Pociągają nas egzotyczne smaki i chętnie próbujemy każdej, nawet najdziwniejszej potrawy, żeby naszym kubeczkom smakowym dostarczać wciąż nowych podniet. Jestem przekonana, że żadna z tych kulinarnych atrakcji nie przyprawi nas o wzruszenie, nie wywoła żywszego bicia serca, nie spowoduje, że się nad talerzem rzewnie uśmiechniemy. Taką moc mają bowiem wyłącznie potrawy swojskie, tradycyjne, związane z naszym dzieciństwem, rodzinnym domem, wspomnieniami. Tylko taką kuchnię można pokochać na całe życie. 28 Miłość od trzeciego wejrzenia Czy zakochać można się w kuchni wielkopolskiej? O tak! Choć mało wyobrażalne, żeby była to miłość od pierwszego wejrzenia. Lokalnie specjały nie kuszą tu bowiem wdziękiem czy szczególną urodą. Większość z nich jest bura i przaśna. Trudno też szeptać czule ich imiona: szare kluchy, ślepe ryby, szagówki, plyndze, szneki Ech, nie brzmi to dobrze w towarzystwie miłosnych zaklęć. Nie kojarzy się też żadną miarą z romantyczną kolacją przy świecach. Trudno by o tych smakołykach pisać wierszem, a i proza też wydaje się pewną przesadą w towarzystwie aż tak ewidentnej zwyczajności, praktyczności, przyziemności. O czym tu w ogóle gadać? obruszyłby się każdy porządny poznaniak. Człowiek je, bo musi: tanio ma być i pożywnie. A czy smacznie? To sprawa drugorzędna przekonywałby nieco gderliwym, surowym tonem. Bardzo nabrałby się jednak ten, kto uwierzyłby, że to już koniec opowieści o poznańskiej kuchni i poznaniakach. Jeśli coś się tu rzeczywiście kończy, to pozory. Bo kiedy już raz spróbowało się tych szarych kluch z modrą kapuchą, tych ślepych ryb, tych plyndzów, to się nagle okazuje, że w nich jest dużo takiej poezji, o jakiej nigdy nie śniło się lekkoduchom z innych części kraju. Romantycznej komedii raczej się przy tym stole nie nakręci, ale wiele wskazuje na to, że ci, którzy przy nim siedzą, mogą na siebie liczyć i mogą ze sobą wytrwać. Bo są nie tylko pragmatyczni, ale i odpowiedzialni. Nie tylko przyziemni, ale też solidni. Nie tylko prości, ale i prawi. A przy bliższym oglądzie okazuje się także, że wcale nie są nudni. Tyle tylko, że nie epatują wszystkimi swoimi atutami i to, co najlepsze zostawiają dla najbliższych, wtajemniczonych, zaufanych. fot. City Park Hotel & Residence

29 29

30 Kronika przepisów miłosnych Siłą poznańskiej kuchni jest to, że opiera się na lokalnych produktach i na prostych potrawach, które łatwo zrobić własnoręcznie. Jej sztandarową bazą jest ziemniak, uprawiany tu wyjątkowo namiętnie i zwany w lokalnej gwarze pyrą. Ileż rzeczy z tego ziemniaka się tu robi! Legendarną lokalną przekąską są pyry z gzikiem (czyli twarogiem). Ziemniaki piecze się w mundurkach, nacina i faszeruje mocno doprawionym (czosnkiem, cebulą, pieprzem, solą) twarogiem. Można to potraktować jako coś na ząb czy przegryzkę do piwa, ale już dwa takie ziemniaki, spokojnie mogą pełnić rolę całkiem porządnego obiadu. Kolejny ziemniaczany frykas to szare kluchy, które robi się z surowych potarkowanych ziemniaków. Niezbędnym dodatkiem do nich jest zasmażana kapusta fot. Brovaria. Browar Hotel Restauracja PROMOCJA

31 przyprawiona. Ta potrawa może być daniem wegetariańskim, ale można ją też okrasić skwareczkami. Słynne są i ślepe ryby. To postna zupa kartoflana typu zalewajka, która zawdzięcza swoją nazwę faktowi, że po jej powierzchni nie pływają żadne tłuszczowe oka. Możecie Państwo trafić także na plyndze, ale o nich się nie rozpisuję, bo to znane w całej Polsce placki ziemniaczane. Są i szagówki (krojone na szagę czyli na skos). Te z kolei występują w innych częściach kraju jako kopytka. Nie tylko ziemniakami stoi jednak wielkopolska kuchnia. Dla przeciwwagi mają tu też szparagi, które z francuskiego ciasta z orzechowo-migdałowo-makowym nadzieniem. Przepyszny! Mogłoby się wydawać, że znalazł się w tutejszym jadłospisie przez przypadek. Że jest tu nie na miejscu: taki bogaty, przesadzony, przesłodzony. Taki niepraktyczny! Istna breweria. A jednak on dobrze wie, co tu robi. Piecze się go na imieniny świętego Marcina patrona głównej ulicy w mieście. Opowiada się też wtedy legendę o rycerzu na białym koniu, który w chłodny dzień podzielił się swoim płaszczem z ubogim. Marcinowe święto to właśnie święto dzielenia się. Przed laty kupcy wystawiali w tym dniu przy kościele pod wezwaniem świętego dary dla potrzebujących. Dziś wszyscy ze wszystkimi dzielą się rogalami. Ich bogactwo fot. City Park Hotel & Residence w sezonie królują na wszystkich targach popakowane w kremowo-różowe pęczki. Inny tutejszy specjał to kaczka: nie sprowadzana Bóg wie skąd, nie mrożona, ale tutejsza, świeża, tak świeża, że jej krew nadaje się na czerninę (znaną też jako czarna polewka ). Nie wyobrażam sobie, żeby będąc w Poznaniu nie spróbować pieczonej kaczki z jabłkami. Obowiązkowo trzeba się do niej domagać bielusieńkich pyz gotowanych na parze i modrej kapusty przyprawionej na słodko-kwaśno z odrobiną octu i goździkami. Niebo w gębie nawet dla bardzo wytrawnych smakoszy! Serce na dłoni Mają poznaniacy coś jeszcze, czym ujęli mnie na długo przed tym, zanim pokochałam prostotę ich kuchni. To marcińskie rogale: smakołyk nad smakołyki zrobiony to symbol tego, że poznaniacy naprawdę mają się czym dzielić. Można w Poznaniu posmakować wszystkich możliwych kuchni: włoskiej, chińskiej, rosyjskiej, francuskiej, polskiej, amerykańskiej jak w każdej części naszej globalnej wioski. Ale tylko tutaj spróbujecie Państwo tego, czym tak naprawdę smakuje Poznań i kto wie może się w tym smaku zakochacie. Ta kuchnia budzi wprawdzie nostalgiczne wspomnienia wyłącznie w Wielkopolanach, tylko ich przyprawia a wzruszenie, tylko im kojarzy się z dzieciństwem, ale jest tak prosta, tak swojska, tak zwyczajna, że pachnie po prostu domem. A jedzenie w domu ma to do siebie, że w jego przygotowanie wkłada się dużo serca i to ono staję się najważniejszą przyprawą. Smacznego! Ewa Obrębowska-Piasecka 31

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY 2009 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNAŃ P O Z N A Ń I O K O L I C E SALE KONFERENCYJNE CONFERENCE ROOMS MIEJSCA NOCLEGOWE LODGING KONFERENCJE W ZABYTKACH CONFERENCES IN MONUMENTS RESTAURACJE RESTAURANTS

Bardziej szczegółowo

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A

Bardziej szczegółowo

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 1 No 1 2010 Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s travel CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla

Bardziej szczegółowo

W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H

W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H 2007 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNA W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H A L L A B O U T C O N G R E S S E S I N P O Z N A Od redakcji From Editorial Staff Szanowni Paƒstwo, Z radoêcià oddaj do Paƒstwa

Bardziej szczegółowo

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj!

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj! m a g a z i n e maj 2012 (06) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie The Royal Lazienki Museum

Bardziej szczegółowo

wersja polska / english version

wersja polska / english version 2011 wersja polska / english version Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00 926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

Jerzy Dudek. Przewodnik Kibica Fan s Guide. czerwiec 2012 (07) zeskanuj! strona

Jerzy Dudek. Przewodnik Kibica Fan s Guide. czerwiec 2012 (07) zeskanuj! strona m a g a z i n e czerwiec 2012 (07) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Jerzy Dudek Przewodnik Kibica Fan s Guide strona 10 page

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Podniebny Śląsk A birds-eye view of Silesia. Przystanek Wisła Next stop Wisła 3 (17) 2008

SILESIA. Podniebny Śląsk A birds-eye view of Silesia. Przystanek Wisła Next stop Wisła 3 (17) 2008 SILESIA 3 (17) 2008 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Podniebny Śląsk A birds-eye view of Silesia Przystanek Wisła Next stop Wisła www.katowice-airport.com

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Dear Readers and Guests!

Szanowni Państwo! Dear Readers and Guests! Szanowni Państwo! Pełnia sezonu czarterowego za nami. Po raz kolejny Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach (MPL Katowice) pobił rekord liczby pasażerów odprawionych od początku czerwca do

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

6 (54) / 2014 Katowice Airport Magazine. egzemplarz bezpłatny Free copy. Sztokholm w 48 godzin Stockholm in 48 hours

6 (54) / 2014 Katowice Airport Magazine. egzemplarz bezpłatny Free copy. Sztokholm w 48 godzin Stockholm in 48 hours 6 (54) / 2014 Katowice Airport Magazine egzemplarz bezpłatny Free copy 12 Alpy i Pireneje w zasięgu ręki The Alps and the Pyrenees within reach 16 Sztokholm w 48 godzin Stockholm in 48 hours 44 Zabłyśnij

Bardziej szczegółowo

6 Bristol Mały Londyn Bristol Little London. 10 Dzieje się w Europie What's on in Europe

6 Bristol Mały Londyn Bristol Little London. 10 Dzieje się w Europie What's on in Europe KATOWICE AIRPORT MAGAZINE LISTOPAD grudzień NOVEMBER december 5 (37) 2011 6 Bristol Mały Londyn Bristol Little London 10 Dzieje się w Europie What's on in Europe 18 Zimowe wakacje tylko z Katowice Airport!

Bardziej szczegółowo

20lat. Przegląd Targowy. Kielce TARGÓW WEJDĄ NA GIEŁDĘ. NAJLEPSZYCH Tune in with the best str. 126. Targi Kielce. przełącz się na

20lat. Przegląd Targowy. Kielce TARGÓW WEJDĄ NA GIEŁDĘ. NAJLEPSZYCH Tune in with the best str. 126. Targi Kielce. przełącz się na Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 wiosna/spring 20lat TARGÓW Kielce 20 years of Targi Kielce Targi Kielce WEJDĄ NA GIEŁDĘ Targi Kielce to be listed at the stock exchange

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited!

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited! SILESIA 5 (13) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! www.katowice-airport.com Częstochowa A city that

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment

SPIS TREŚCI CONTENTS. Od Prezesa From the President & CEO. Władze Spółki Company authorities. Otoczenie biznesowe Business environment SPIS TREŚCI CONTENTS Od Prezesa From the President & CEO Władze Spółki Company authorities Otoczenie biznesowe Business environment Biznes z wizją Business with a vision Kolekcja znanych marek A Collection

Bardziej szczegółowo

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands

42 Silesian Greenpower Silesian Greenpower. 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands KATOWICE AIRPORT MAGAZINE lipiec sierpień july august 4 (41) 2012 18 Bułgaria słoneczne brzegi o złotym piasku Bulgaria sunny beaches of golden sands 32 Odlotowy mebel Odlotowa Galeria Odlotowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Nowy terminal MPL Katowice. New Terminal of Katowice International Airport. Warto latać do Katowic! Katowice is worth flying to!

SILESIA. Nowy terminal MPL Katowice. New Terminal of Katowice International Airport. Warto latać do Katowic! Katowice is worth flying to! SILESIA 3 (11) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Nowy terminal MPL Katowice New Terminal of Katowice International Airport www.gtl.com.pl Warto

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11 ISSN 1689-457X jesień/zima 2010, nr 11 Z A P R A S Z A RZESZÓW ZAPRASZA/VISIT RZESZÓW Zapraszamy do Rzeszowa We invite you to Rzeszów Rzeszów miasto innowacji Rzeszów a city of innovation Nowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!!

SMAKI JESIENI TASTES OF AUTUMN. Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały. Nowe smaki i polska tradycja. Lubię polską kuchnię!!! ISSN 1232-9541 Jesień Autumn 2012 Nic tak nie smakuje, jak regionalne specjały Nowe smaki i polska tradycja Lubię polską kuchnię!!! Spała kulinarna wyspa w środku Polski Wiem, co jem SMAKI JESIENI TASTES

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children ISSN 1644-4183 WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK SEPTEMBER, OCTOBER (33) 2013 Czechy Na stoku / On the slope Dominikana PERŁA KARAIBóW / the pearl of the Caribbean Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl Wakacje z dzieckiem

Bardziej szczegółowo

18 To był świetny rok! Kalendarium 2011 What a great year! 2011 Calendar

18 To był świetny rok! Kalendarium 2011 What a great year! 2011 Calendar KATOWICE AIRPORT MAGAZINE styczeń luty january february 1 (38) 2012 12 Lanzarote z ognia i wody Lanzarote born of fire and water 18 To był świetny rok! Kalendarium 2011 What a great year! 2011 Calendar

Bardziej szczegółowo

Katowice Dubaj. Katowice Dubai. Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi. OFF Festival święto muzyki alternatywnej. Barcelona: don t believe Columbus

Katowice Dubaj. Katowice Dubai. Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi. OFF Festival święto muzyki alternatywnej. Barcelona: don t believe Columbus 2 (22) 2009 Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi Barcelona: don t believe Columbus OFF Festival święto muzyki alternatywnej OFF Festival celebrating alternative music Katowice Dubaj Katowice Dubai magazyn

Bardziej szczegółowo