Spis treści. AWF PRESS nr 4/62/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. AWF PRESS nr 4/62/2011"

Transkrypt

1

2 AWF PRESS nr 4/62/2011 Wydawca Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu ul. Królowej Jadwigi 27/39 tel Redaktor prowadząca Mariola Dymarczyk-Kuroczycka zespół redakcyjny: Stanisław Kowalik Krystyna Sobieraj Rajmund Sobkowiak Izabela Wyszowska korekta Iwona Lebiedzińska projekt graficzny okładki Michał Gierwazik Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, przenoszenia ich do kolejnego numeru oraz do zmian tytułów i rezygnacji z artykułów niezgodnych z profilem pisma. Spis treści Tradycja nie wystarczy... 3 Kalendarium Rektora... 3 Zafascynowały mnie Tatry... 6 Stan turystyki polonijnej... 8 Skrót z posiedzenia Senatu AWF... 8 Mistrz antropologii i skromności... 9 Młodzież z krzywym kręgosłupem AWF w Narodowym Centrum Nauki Profesor na 10 etatach Współpraca z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym Żywienie-Ruch-Zdrowie Promocje doktorów na AWF Współczesne podróże kulturowe Co trzecie dziecko z wadą postawy Przygoda z Feniksem Profesor Robert M. Malina na AWF Wirtualna biblioteka Akademia w wirtualnym świecie AWF gościł w Katarze Turystyka w Poznaniu za 20 lat Przygoda życia Byłem wolontariuszem Mistrz cierpliwości Pomóż innym czyli Akcja Ciacho Igrzyska Chycińskie Laskarze z medalem Nasi w mistrzostwach Na podium Srebro na wysokiej fali Obycie ułatwia życie... 27

3 Fot. Grażyna Kosmatka Tradycja nie wystarczy Akademia przechodzi radykalne zmiany Prof. Jerzy Smorawiński Nie pytajmy co może zrobić dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić. Cytatem Johna Fitzgeralda Kennedy'ego rektor AWF, prof. Jerzy Smorawiński, rozpoczął spotkanie z pracownikami Uczelni, które odbyło się 16 listopada 2010 r. Podczas prezentacji rektor mówił zarówno o stanie przeprowadzonych na AWF zmianach restrukturyzacyjnych, modernizacji obiektów, nowych inwestycjach, jak i o strategii rozwoju na najbliższe lata. Prof. Smorawiński podkreślił, że tradycja to nie anachronizm, a duży atut, i tak jak dobra marka wymaga pielęgnacji, a także zmian podążających za wymogami rynku i narastającej konkurencji. Jednak czy sama tradycja wystarczy, aby utrzymać się na rynku edukacyjnym? pytał rektor. Podkreślił, że konkurencja szkół niepublicznych, obniżanie dotacji stacjonarnej przy zwiększonych wymaganiach edukacyjnych, zdecydowane wprowadzenie procesu bolońskiego oraz nowego systemu zarządzania, wymuszają wprowadzanie na uczelni zmian, które uczynią ją nowoczesną i konkurencyjną w stosunku do podobnych szkół wyższych. Powinniśmy zdać sobie sprawę, że o liczbie kandydatów nie decyduje już wyłącznie tradycja czy marka uczelni mówił rektor AWF. Młodzi ludzie poszukują atrakcyjnych kierunków, dzięki którym będą mogli się rozwijać, a w przyszłości znaleźć pracę. Porównują koszty studiowania i wybierają spośród olbrzymiej oferty edukacyjnej. Podkreślił, że stosunki między studentami a niektórymi pracownikami administracji i dydaktykami nie zawsze są przyjazne, a student traktowany jest jak intruz. To rzutuje na opinię uczelni wśród kandydatów, a także buduje nie zawsze dobrą atmosferę wśród młodzieży. Słabsza rekrutacja Rektor poinformował, że choć rekrutacja w tym roku akademickim pozwoliła na wypełnienie limitów przyjęć na każdy kierunek studiów, to ostatecznie była słabsza niż rok wcześniej. A to z powodu mniejszej liczby kandydatów, a także z faktu, że część osób przyjętych rezygnowała ze studiów na rzecz innych uczelni. Przykładem jest kierunek wychowanie fizyczne, na który przy limicie 150 miejsc, przyjęto 167 osób, ale zrezygnowało aż 46 kandydatów. Podobnie było na fizjoterapii, na którą przy limicie 150, przyjęto 150 osób, ale zrezygnowało 46 kandydatów. Na Wydziale WF, przy przyjętych 638 osobach zrezygnowało 108 kandydatów, na Wydziale TiR na 357 przyjętych zrezygnowało 50 kandydatów, a na ZWKF w Gorzowie na 386 przyjętych zrezygnowało 20 osób. Mimo tej tendencji liczba studiujących wzrasta w ciągu ostatnich lat, co jest wynikiem utworzenia nowych kierunków. W roku akademickim 2005/2006 było 4652 studiujących, a w 2009/ Dynamiczne inwestycje W ramach inwestycji udało się zrealizować kilka projektów, w tym: modernizację boiska do hokeja na trawie, której koszt wyniósł 2,7 mln zł, ocieplenie elewacji domu studenckiego (1,3 mln zł), remont stołówki i sali gimnastycznej przy ul. św. Rocha 9 (ponad 500 tys. zł), przyłącze kanalizacyjne w Łazach (ponad 22 tys. zł), modernizację segmentu B (ponad 2 mln zł). KALENDARIUM REKTORA listopad 2010 styczeń 2011 JM Rektor uczestniczył: 3 5 listopada w posiedzeniu KRASP w Szczecinie; listopada w posiedzeniu Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy w Strasburgu; 15 listopada w Kolegium Rektora; 16 listopada w spotkaniu z wiceprezydentem Poznania, Mirosławem Kruszyńskim, nt. gruntów pod Centrum LA nad Wartą; w konferencji prasowej na AWF w sprawie podwyższenia wysokości opłaty za grunty pod Centrum LA przez poznańskich radnych; w spotkaniu z pracownikami Akademii; 18 listopada w spotkaniu z pracownikami ZWKF w Gorzowie Wlkp.; 22 listopada w Kolegium Rektora na temat przygotowania do obrad Senatu; 23 listopada w posiedzeniu Senatu, podczas którego omawiano strategię uczelni na lata oraz plan budżetu na 2011 rok; 23 listopada w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej rektorowi AWF, prof. Zbigniewowi Drozdowskiemu; 24 listopada w spotkaniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie w sprawie gruntów pod Centrum LA; 25 listopada w sprawozdaniu rocznym podsumowującym działalność Fundacji na rzecz AWF; Fot. Grażyna Kosmatka 3

4 cd. KALENDARIUM JM Rektor uczestniczył: 7 8 grudnia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie inwestycji uczelni; Fot. ZWKF w Gorzowie Wlkp. 8 9 grudnia w posiedzeniu Prezydium KRASP we Wrocławiu i Prezydium Konferencji Rektorów AWF, w trakcie którego omawiano sprawy dotyczące wymiany studenckiej MOST oraz podpisano uchwały w sprawie dofinansowania obiektów sportowych przez Ministerstwo Sportu w uczelniach, które prowadzą Akademickie Centra Sportowe; Fot. Grażyna Kosmatka grudnia w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie w Brukseli; 13 grudnia w Kolegium Rektora AWF nt. przygotowania do posiedzenia Senatu; 14 grudnia w posiedzeniu Senatu AWF, podczas którego omawiano m.in. zmiany w planie rzeczowo-finansowym na 2010 rok oraz przedstawiono prowizorium na 2011 rok; 16 grudnia w spotkaniu z prezesem Międzynarodowych Targów Poznańskich, Andrzejem Byrtem, podczas którego podsumowano udział naszych studentów i pracowników w Cawaliadzie; 21 grudnia w Kolegium Rektorów Miasta Poznania; 22 grudnia w spotkaniu wigilijnym z pracownikami w auli AWF; Tak po modernizacji będzie wyglądać budynek dydaktyczny fizjoterapii w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. W trakcie realizacji jest budowa obiektu dydaktycznego (o wartości 36 mln zł), budowa zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza w Chycinie i modernizacja kuchni (w cenie około 5 mln zł), wymiana dachu na budynku przy ul. Matejki (ponad 800 tys. zł). Jak poinformował rektor, uczelnia prowadzi wiele działań inwestycyjnych, które w przyszłości mają wpłynąć na poprawę i rozbudowę infrastruktury naukowo-dydaktycznej dla studentów AWF. W fazie projektów jest utworzenie Centrum Sportów Różnych przy moście Królowej Jadwigi, Centrum Lekkoatletycznego AWF (pod koniec grudnia uczelnia zakupiła tereny pod tę inwestycję). Rektor podkreślił, że każde przygotowanie nowej inwestycji (m.in. projekty, opłaty za wydanie warunków zabudowy), to dla uczelni olbrzymie koszty, które w minionym roku wyniosły około 50 tys. zł. Samo przygotowanie dokumentacji pod Centrum LA wyniosło aż 17 tys. zł. Poza inwestycjami zrealizowano ponad 450 różnych remontów począwszy od prac ogólnobudowlanych, prac malarskich, po prace ślusarskie, instalacje elektryczne. Koszt tych prac, bez wynagrodzeń pracowniczych, wyniósł 549 tys. zł. Równie zaawansowane są inwestycje w ZWKF w Gorzowie Wlkp. Zakończono budowę przystani wioślarskiej o wartości 10 mln zł i kolejnym etapem będzie jej wyposażenie. Trwa modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii (koszt 27 mln zł), remont i adaptacja pomieszczeń po składzie opału na stołówkę studencką w budynku głównym (769 tys. zł). Z powodu braku środków finansowych w Zamiejscowym Wydziale nie zrealizowano żadnych remontów w obiektach uczelni. Ograniczono zakres prac do niezbędnych napraw i usuwania awarii, w celu zapewnienia bieżącej działalności i funkcjonowania obiektów. W ciągu dwóch lat w wyniku restrukturyzacji na uczelni, w Poznaniu i w Gorzowie Wlkp., zwolniono ponad 90 osób. Jednak oszczędności z tego powodu zostały zniwelowane, gdyż otwarto nowe kierunki studiów i przyjęto do pracy 81 osób. Największe zwolnienia objęły działy administracji, a w nich 68 osób. Strategie rozwoju W ramach strategii zarządzania planuje się wprowadzenie kolejnych programów informatycznych w działach kadr i płac. Nadal prowadzone będą prace nad poprawą przepływu informacyjnego w ramach intranetu, wirtualnego dziekanatu, sprawniejszego planowania zajęć, dysponowania środkami finansowymi na zakupy oraz sprawniejszą organizacją przetargów.

5 W ramach strategii dydaktycznej planuje się zmianę programów dydaktycznych, wprowadzenie e-learningu, reorganizację Studium Języków Obcych, otwieranie nowych kierunków przy wsparciu programów unijnych (taniec, animacja, rehabilitacja geriatryczna, terapia zajęciowa, dietetyka sportowa), podjęcie próby przyciągnięcia studentów zagranicznych, nauczanie w j. angielskim, zwiększenie aktywności studentów w procesie nauczania. Jako główny punkt w strategii inwestycyjnej rektor przedstawił konieczność stworzenia funduszu inwestycyjnego pozwalającego na tworzenie projektów i dokumentacji niezbędnej do rozwoju infrastruktury. Kolejnym zadaniem jest pozyskiwanie nowych terenów pod bazę sportowo-dydaktyczną oraz środków finansowych na budowę nowych obiektów. W samym Poznaniu w najbliższych latach niezbędne jest wykonanie termoizolacji budynku głównego AWF, dokończenie remontu pomieszczeń klubu Trops wraz z całym zapleczem i opracowanie koncepcji remontu budynku dydaktycznego przy ul. Rybaki. Natomiast w Gorzowie Wlkp. jako priorytetowe zadanie wymienia się dokończenie rozpoczętych remontów i inwestycji, w tym stołówki, budynku fizjoterapii i wyposażenia Przystani Kajakowej. W ramach strategii rozwoju naukowego najważniejsze jest pozyskiwanie grantów naukowych, zwiększenie wymiany zagranicznej studentów i pracowników dydaktycznych, zwiększenie awansów naukowych, przede wszystkim liczby profesorów tytularnych. Prezentację rektor zakończył przytoczeniem słów Jana Pawła II: Nie chciejcie ojczyzny, która Was nic nie kosztuje. Po zakończeniu prezentacji pracownicy obecni w auli zadawali pytania. Dotyczyły one m.in. inwestycji, w tym utworzenia Centrum Sportów Różnych, powołania studiów w j. angielskim, przepisywania punktów ECTS, a także możliwości uzyskania podwójnych dyplomów AWF i Uniwersytetu Ekonomicznego, co stało się możliwe na podstawie umowy zawartej z tą uczelnią w listopadzie 2010 r. Mariola Dymarczyk-Kuroczycka Dr hab. prof. AWF Ewa Ziółkowska-Łajp, kierownik Katedry Antropologii i Biometrii AWF: Spotkanie rektora z pracownikami to bardzo cenna inicjatywa. Jestem pełna podziwu, że Pan rektor w natłoku różnych spraw znajduje czas, aby przedstawić sprawozdanie prezentujące stan finansów uczelni, a także oczekiwania wobec nauczycieli akademickich i administracji. Dzięki temu wyrobiłam sobie wizję przyszłości uczelni. Maria Koziej, kwestor AWF: Tego typu spotkania powinny odbywać się po okresie sprawozdawczym, gdy znane są pełne wyniki finansowe, aby na nich oprzeć analizy dotyczące sytuacji budżetowej uczelni. Myślę, że dla pełnej informacji mogłyby odbywać się dwa razy w roku. Podczas takiego spotkania przeciętny pracownik dowie się o szczegółach związanych z funkcjonowaniem uczelni, planach inwestycyjnych oraz dydaktyce, o czym nie wszyscy wiedzą, bo każdy zna wąski zakres własnych obowiązków. Tadeusz Sroka, kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich w AWF: Myślę, że takie spotkania rektora z pracownikami powinny odbywać się dwa razy w roku: na początku roku akademickiego oraz pod jego koniec. Wówczas krótko można poinformować o planach i zamierzeniach, a podczas drugiego spotkania o tym, co udało się zrealizować i podsumować mijający rok. cd. KALENDARIUM JM Rektor uczestniczył: 29 grudnia w podpisaniu aktu notarialnego w Urzędzie Miasta Poznania dotyczącym kupna działki pod budowę Centrum LA; 7 stycznia w przyjęciu noworocznym u Prezydenta Miasta Poznania w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej; 9 stycznia we mszy św. w kościele pw. św. Rocha dla środowisk akademickich; 10 stycznia w spotkaniu opłatkowym dla środowiska akademickiego Miasta Poznania na zaproszenie arcybiskupa metropolity poznańskiego, ks. Stanisława Gądeckiego; 12 stycznia w spotkaniu z kierownictwem KKS Lech Poznań; 15 stycznia w spotkaniu z rektorem UAM, prof. Bronisławem Marciniakiem, w sprawie poszerzenia współpracy między uczelniami; 17 stycznia w podpisaniu porozumienia w sprawie praktyk studenckich z sanatorium MSWiA w Kołobrzegu; oraz w podpisaniu porozumienia zawartego między miastem Poznań a Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu dotyczącą Programu Wspierania Projektów Innowacyjnych; 21 stycznia w uroczystym otwarciu Konsulatu Honorowego Republiki Austrii w Poznaniu; 27 stycznia w wieczorze noworocznym Zarządu PKO BP; 28 stycznia w konferencji naukowej nt. Ustawy o sporcie w sali Lubrańskiego UAM pod honorowym patronatem ministra sportu Adama Giersza. 5

6 cd. KALENDARIUM JM Rektor uczestniczył: 31 stycznia w spotkaniu z wiceprezydentem Sławomirem Hincem na AWF; 1 lutego w spotkaniu z nauczycielami akademickimi AWF w sprawie zmian dotyczących zasad rozliczania godzin nadliczbowych; 2 3 lutego w Warszawie w sprawach bieżących uczelni; Zafascynowały mnie Tatry Rozmowa z prof. Jackiem Graczem, Kierownikiem Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej i Zakładu Psychologii AWF w Poznaniu Fot. Kancelaria Prezydenta RP 8 13 lutego jako członek Komitetu Honorowego i Organizacyjnego w FIH Mistrzostwach Świata w Hokeju Halowym w Poznaniu; 14 lutego w kolegium Rektora w sprawach przyszłych inwestycji uczelni oraz przygotowania Senatu; Jacek Gracz odbiera z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tytuł profesora w spotkaniu Zarządu Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej podczas której JM Rektor otrzymał Honorową Złotą Odznakę Towarzystwa Wiedzy Powszechnej; 18 lutego w podsumowaniu organizacji FIH Mistrzostw Świata w Hokeju Halowym w Poznaniu. JM Rektor otrzymał podziękowania: od dyrekcji Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni za przesłanie darów uczniom szkoły poszkodowanym przez powódź; od Prezydenta Miasta Poznania za udział w pracach Rady Programowej Europejskiej Stolicy Kultury W imieniu JM Rektora, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, dr hab. prof. AWF Jacek Lewandowski, uczestniczył: w otwarciu bloku operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Od prawie 40 lat zajmuje się Pan tematyką psychologii sportu i ma w tej dziedzinie znaczne osiągnięcia. 25 stycznia br. z rąk Prezydenta RP odebrał Pan tytuł profesora, najwyższe osiągnięcie w karierze naukowej. Co wpłynęło na wybór takiego a nie innego kierunku badań i zainteresowań naukowych? Kiedy po raz pierwszy, raczej przypadkiem jako licealista, zetknąłem się z dzisiaj już uznawaną za klasykę pracą prof. Mieczysława Kreutza Metody współczesnej psychologii, równocześnie kibicując uczestnikom Igrzysk Olimpijskich, które odbywały się w dalekim Tokio, zacząłem zastanawiać się nad rolą psychiki zawodnika w dążeniu do mistrzostwa sportowego. Nie miałem wówczas świadomości, że prof. Eugeniusz Piasecki w wydaniu Zarysu teorii wychowania fizycznego stwierdził, że Psychologia wychowania fizycznego ma szereg nader ważnych zagadnień do rozwiązania i na niejedno z nich daje już dziś odpowiedzi dość ścisłe i szczegółowe. Zainteresowania licealisty, a później abiturienta skłoniły mnie do podjęcia studiów w zakresie wychowania fizycznego w poznańskiej Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego, a następnie studiów uniwersyteckich w zakresie psychologii na UAM w Poznaniu. Miałem wówczas okazję pogłębiać własne doświadczenia w zakresie psychologii sportu, spotykając na swojej drodze wybitnych znawców przedmiotu. Doktorat z nauk o wychowaniu fizycznym napisałem bowiem pod opieką prof. dr. hab. Bolesława Hornowskiego, a obroniłem na AWF, zaś habilitację z psychologii sportu uzyskałem w UAM w Poznaniu. Znana jest Pańska fascynacja polskimi Tatrami i narciarstwem. Od 25 lat prowadzi Pan Profesor obozy wędrowne granią Tatr dla studentów AWF, i za każdym razem są one dla uczestników wielkim wyzwaniem i niezapomnianym przeżyciem. Co sprawiło, że góry stały się Pańską pasją? Pochodzę z Puszczykowa, a tam zimą można jeździć na nartach z morenowych wzniesień. Tak więc narciarstwo uprawiałem właściwie już od dziecka. Bywało, że wychodziliśmy spacerować i zjeżdżać na nartach całą rodziną, razem z rodzicami i rodzeństwem. W moim domu zamiłowanie do aktywności fizycznej i wspólnego kibicowania polskim sportowcom, szczególnie podczas igrzysk olimpijskich było rzeczą naturalną i w tamtych czasach także swoistą ucieczką do wolności. Umiejętności narciarskie wyniesione z domu sprawiły, że na obozie zimowym podczas studiów na WSWF wygrałem slalom gigant na

7 stoku Złotówki w Karkonoszach. Dyplom z tych zawodów przechowuję do dzisiaj. Pasję narciarską kontynuowałem później na specjalizacji instruktorskiej w Tatrach. To właśnie tam w wysokich górach zrodziła się we mnie chęć zmierzenia się ze stromymi stokami oraz spróbowania zjazdów ośnieżonymi żlebami. Na początku były to zjazdy żlebami nad karkonoską Samotnią w Kotle Małego Stawu, czy też ze Śnieżki spod obserwatorium w stronę Doliny Łomniczki. Zdarzało się, że wiosną, po Mistrzostwach Polski Instruktorów PZN, w których startowałem rokrocznie, a czasem na kilka dni przed obozami wędrownymi, prowadzonymi z naszymi studentami w Tatrach, wybieraliśmy się do Schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, aby szusować żlebami Koziego Wierchu, Gładkiego, Koletnicy czy Czarnej Ławki, a następnie Szpiglasowej Przełęczy, Zadniego Mnicha i wielu innych żlebów w rejonie Piątki. Dzisiaj myślę, że za każdym razem było to nie lada wyzwanie, bo bez profesjonalnego sprzętu trzeba było wspinać się z nartami na całkiem strome żleby, aby później móc z nich zjechać. Jaka była najbardziej niebezpieczna przygoda, która przytrafiła się Panu podczas tych wędrówek po wysokich Tatrach i czy nie zniechęciło to Pana do ekstremalnych zjazdów ze stromych grani? Kiedyś wspinając się żlebem na Niżny Liptowski Kostur w rejonie Szpiglasowego Wierchu, tuż pod granią wbiłem narty i kijki, aby troszkę odsapnąć i zerwałem deskę śnieżną. Ruszyła lawina, a ja zjechałem z nią w dół. Sunąłem tak z niezłą prędkością chyba kilkaset metrów. Na szczęście na końcu nie znalazłem się pod śniegiem. To mnie wprawdzie nie zniechęciło, jednak wzmogło moją czujność. I choć już następnego dnia wędrowałem z partnerem na inne ośnieżone granie, oczywiście z nartami, to nie polecałbym nikomu szarżowania, szczególnie w zaśnieżonych górach. Góry są przyjazne przede wszystkim dla rozważnych. To między innymi jedna z nauk wyniesionych z opisanej przygody. Jest Pan trenerem narciarstwa, prowadził Pan Profesor także zajęcia dla studentów jako instruktor tenisa i wioślarstwa, ale przede wszystkim z zakresu psychologii sportu. Był Pan także doradcą psychologicznym polskiej lekkoatletycznej kadry olimpijskiej na Igrzyska Olimpijskie w Monachium, jednego z pierwszoligowych klubów piłkarskich, a także polskiej kadry taekwondo i żeglarstwa. Czym była (i jest) współpraca z zawodnikami w kontekście prowadzonych przez Pana Profesora badań? Wyniki prowadzonych badań systematycznie starałem się wdrażać do praktyki sportowej. Na szczególną uwagę rzeczywiście zasługuje przygotowanie w swoim czasie diagnozy dotyczącej gotowości psychicznej oraz programu wspomagających oddziaływań dla kadry olimpijskiej biegaczek i biegaczy wszystkich specjalności czy też zespołu piłkarskiego, który wówczas osiągnął wysoką efektywność w rozgrywkach ligowych i międzynarodowych pucharach. Praca psychologa ze sportowcami wyczynowymi wymaga precyzyjnego zaplanowania i zespołowej realizacji, zawsze we współpracy z trenerem i w oparciu o zaufanie badanych zawodników. Psychologia aktywności sportowej obejmuje jednak znacznie szerszy zakres zagadnień niż tylko te, które odnoszą się do sportu wyczynowego. Zainteresowanych tą problematyką zachęcam do lektury naszego podręcznika. Dziękuję za rozmowę Mariola Dymarczyk-Kuroczycka Prof. Jacek Gracz W swojej pracy naukowej zajmuje się psychospołecznymi uwarunkowaniami aktywności w kulturze fizycznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, International Society of Sport Psychology, a ostatnio członkiem założycielem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Sportu. Jest autorem i współautorem 150 publikacji, w tym 29 obcojęzycznych. Po habilitacji opublikował 46 prac, w tym 19 obcojęzycznych. Jako psycholog sportu był doradcą psychologicznym kilku klubów sportowych. Instruktor tenisa i wioślarstwa, wykładowca PZN i międzynarodowy instruktor narciarstwa (IVSI), trener narciarstwa. Pełnił także funkcję prodziekana ds. dydaktyki ( ), dyrektora Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu ( ), a obecnie od 2006 r. kierownik Zakładu Psychologii i Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu. cd. KALENDARIUM W imieniu JM Rektora, prorektor ds. studiów, dr hab. prof. AWF Dariusz Wieliński, uczestniczył: w XI Krajowym Zjeździe Doktorantów 3 grudnia 2010 r. promocji doktorów nauk o kulturze fizycznej w dniu 21 stycznia 2011 r. W imieniu JM Rektora, pełnomocnik ds. studiów, dr Jacek Jóźwiak, uczestniczył: w konferencji pod patronatem Prezydenta Poznania pt. Zarządzanie nowoczesnymi obiektami sportowymi w Europie, która odbyła się 16 listopada 2010 r.; 5 stycznia 2011 r. w Gali Sportu Klubu Sportowego Posnania podsumowującej wyniki sportowe w 2010 roku; 10 stycznia 2011 r. w spotkaniu noworocznym członków i sympatyków Akademickiego Związku Sportowego. JM Rektor AWF objął patronat: nad biegiem Policz się z cukrzycą, który odbył się 9 stycznia 2011 r., zorganizowanym przez studentów w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; nad Konferencją Naukową pt. Zarządzanie atrakcyjnością turystyczną parków krajobrazowych, która odbędzie się w dniach 5 6 czerwca 2011 r.; nad VIII Międzynarodową Konferencją Naukową pt. Biospołeczne skutki służby wojskowej, jako podstawa doskonalenia przyszłych programów z wychowania fizycznego i sportu, która odbędzie się 9 10 czerwca 2011 r.; nad XVII edycją Balu Seledynowego organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Korporację Lechia, oraz Fundację Akademicką Gaudeamus Igitur. Bal odbędzie się 3 marca 2011 r.; nad projektem Akademickie NGO realizowanym od listopada 2010 do października 2011 przez Fundację Akademicką Gaudeamus Igitur. 7

8 STAN TURYSTYKI POLONIJNEJ Skrót z posiedzenia Senatu z dnia 23 listopada i 14 grudnia 2010 roku Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej obserwuje się wzrost zainteresowania wizytami w ojczyźnie Polaków z zagranicy. Szacuje się, że około 2 mln rodaków przyjeżdża rocznie do kraju. Tak wynika z badań zaprezentowanych podczas I konferencji Turystyka polonijna stan i potrzeby, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną ALMAMER w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Turystyki. Najwięcej wizyt przedstawicieli środowisk polonijnych odnotowuje się z terenu Niemiec. Natomiast kraje tzw. starej emigracji (Kanada, Brazylia, Argentyna) nie odgrywają istotnej roli w generowaniu ruchu turystycznego do Polski. Konferencja odbyła się 17 listopada 2010 roku. Wzięło w niej udział około stu przedstawicieli uczelni wyższych, instytucji centralnych RP, organów samorządowych, podmiotów profesjonalnie zajmujących się turystyką. Około 20 referentów przedstawiło swe badania, doświadczenia, a także wspomnienia i przeżycia związane z kontaktami ze środowiskami polonijnymi na całym świecie. Ukazano wiele interesujących inicjatyw, przedsięwzięć, projektów, jakie powstają wśród i dla Polaków za granicą. Ogółem liczba Polaków mieszkająca za granicą wynosi aktualnie około 21 mln. Głównymi skupiskami polonijnymi są: Stany Zjednoczone, Niemcy, Brazylia, Francja, Kanada, Wielka Brytania, Argentyna, Białoruś. Generalnie przyjazdy turystyczne Polonii mają znaczący udział w rynku turystycznym i wynoszą 16 proc. Izabela Wyszowska 23 listopada 1. Rektor przedstawił projekt strategii rozwoju AWF, a w nim założenia inwestycyjne, plany rozwoju nauki i zarządzania finansami Uczelni. Po dyskusji, Senat większością głosów przyjął do realizacji strategię rozwoju Uczelni na lata Rektor poinformował o sprawie nabycia od miasta Poznania działki o powierzchni około 4 ha na terenach nadwarciańskich, przy ul. Droga Dębińska. O tereny pod Centrum Lekkoatletyczne Uczelnia stara się już od dwóch lat. Nowy obiekt daje szansę organizacji zawodów młodzieżowych oraz na poziomie akademickich mistrzostw Polski. Uczelnia miała otrzymać 99-procentową bonifikatę na zakup terenu i wtedy koszt terenu dla Uczelni wyniósłby 250 tys. zł. Tymczasem, na wniosek radnych, dzień przed ostatnim posiedzeniem Rady Miasta, obniżono bonifikatę do 95 procent, co oznacza dla Akademii podwyższenie płatności do kwoty 1 mln 300 tys. zł. Aby Uczelnia stała się właścicielem gruntu potrzebna była uchwała Senatu. Senat jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie nabycia terenu przy ul. Droga Dębińska 23a. 14 grudnia 1. Pani Kwestor przedstawiła informację o stanie realizacji planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok Rektor w uzupełnieniu dodał, że stan finansowy jest wynikiem wielu działań oszczędnościowych, a bogaty rozwój inwestycyjny uczelni nie dzieje się kosztem naszych wynagrodzeń. Rozwój inwestycji prawie w 100 procentach pokrywany jest ze środków zewnętrznych (poza remontami wewnętrznymi i kosztami projektów). I tak na inwestycje w Chycinie otrzymaliśmy: 900 tys. zł na remont kuchni, na infrastrukturę sportową w tym roku 300 tys. zł, a w następnym 1,5 mln zł; MNiSW zwiększyło nam dotację na pomoc materialną dla studentów o 350 tys. zł, co pozwoli na remont stołówki w Gorzowie. 2. Senat jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt planu rzeczowo- -finansowego na rok Senat pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 23a hipoteką kaucyjną do kwoty zł. 4. Senat pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń po składzie opału na stołówkę studencką w budynku dydaktycznym Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej przy ul. Estkowskiego 13 w Gorzowie Wlkp. wraz z modernizacją sanitariatów studenckich. 5. Kierownik Działu Promocji AWF, A. Kosmaczewski, zaprezentował nową identyfikację wizualną AWF w Poznaniu. 6. Rektor poinformował, że 9 grudnia 2010 r., we wrocławskiej AWF odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów AWF-ów, której od bieżącego roku akademickiego przewodniczy. Podczas posiedzenia podjęto istotne dla AWF- -ów uchwały. Uzgodniono, iż będzie dodatkowa dotacja na rzecz sportu powszechnego uczelnianego, a pieniądze trafią do uczelni, które prowadzą akademickie centra sportowe i do placówek, które kształcą trenerów. Udało się również zatwierdzić sprawę funkcjonowania w AWF-ach Programu MOST. Inicjatorami działań są studenci, a celem Programu jest wymiana studentów między siostrzanymi uczelniami. 7. Rektor poinformował, że w imprezie Cavaliada organizowanej przez MTP i AWF uczestniczyło w charakterze wolontariuszy prawie 100 studentów uczelni (zdjęcie powyżej). Mariola Dymarczyk-Kuroczycka Fot. Grażyna Kosmatka

9 Mistrz antropologii i skromności Odsłonięto tablicę upamiętniającą prof. Zbigniewa Drozdowskiego 23 listopada 2010 r., w budynku Biblioteki Głównej AWF, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej prof. Zbigniewa Drozdowskiego, byłego rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W uroczystości wzięli udział syn Stoigniew Drozdowski, rodzeństwo Profesora z rodzinami, a także licznie przybyli współpracownicy i przyjaciele Profesora związani z Katedrą Antropologii AWF. Rektor AWF, prof. Jerzy Smorawiński, podziękował inicjatorom upamiętnienia prof. Drozdowskiego: prof. Ewie Ziółkowskiej-Łajp, przewodniczącej Komitetu na rzecz Ufundowania Tablicy oraz wszystkim fundatorom, dzięki którym możliwe było wmurowanie tablicy. Autorem rzeźby jest dziekan Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prof. Józef Petruk. Przemijanie rodzi refleksję: co w życiu jest najważniejsze i co po nas pozostanie w świadomości tych, których opuścimy. Z tej perspektywy postać Profesora Drozdowskiego jawi się jako przykład wierności najważniejszym wartościom mówił prof. Smorawiński. Ceniony przez wszystkich ze względu na prawość charakteru, takt, umiar, obiektywizm, a także wielką skromność, był dla Nas olbrzymim autorytetem moralnym i intelektualnym. W swojej pracy dydaktycznej, z ogromnym zaangażowaniem, ale i z wielką miłością do zawodu, łatwo osiągał cele, zarażając innych entuzjazmem. Równie ciepło postać znanego antropologa, wspominała Jego uczennica, prof. Ewa Ziółkowska-Łajp. Dla nas pracowników Katedry Antropologii był Profesor niezwykle życzliwym, lecz wymagającym, ale i wyrozumiałym szefem, o ogromnym autorytecie, który inspirował nas do wielu prac, starań o rozwój naukowy i staranności w dydaktyce ( ). Osiągnięcia Profesora, jako badacza-uczonego, osiągnięcia odnoszone na polu organizacji nauki polskiej, pomnażały chwałę i znaczenie naszej Akademii. Dlatego byliśmy przekonani, że Profesor ze wszech miar zasłużył sobie na tę formę upamiętnienia na tę tablicę, którą dziś odsłoniliśmy mówiła prof. Ziółkowska. W krótkich wystąpieniach Profesora wspominali: prof. Napoleon Wolański, nestor polskich antropologów, syn Stoigniew Drozdowski, prof. Joachim Cieślik z Instytutu Antropologii, prof. Wiesław Osiński, prof. Hanna Mizgajska, dr Janina Bartz, pierwsza asystentka Profesora oraz dr Maria Ziarkowska. Zbigniew Drozdowski z każdej wyprawy do centrum Poznania, z każdego wyjazdu do Warszawy, Gorzowa, Szczecina czy Wrocławia, przywoził książki. Po powrocie do domu wyciągał je ze swojej torby, siadał w ulubionym fotelu i kończył czytać, to co zaczął w pociągu czy autobusie. Domowa biblioteka z roku na rok powiększała się o kolejne woluminy czytał rodzinne wspomnienia o Profesorze, jego syn Stoigniew. Trzeba było zamawiać u stolarza kolejne regały. Ba, trzeba było je pobudować w kolejnym pokoju. Legendarne są słowa Jego żony Teresy: To ja nie mam pieniędzy na chleb, a Ty znowu kupiłeś książki. Zbigniew się tylko uśmiechał, bo było oczywiste, że nie samym chlebem żyje człowiek. A on nade wszystko cenił wiedzę i naukę. Czytał naprawdę bardzo dużo książek z najróżniejszych dziedzin, nie tylko z antropologii. Myślę, że to umiłowanie książek zaszczepił swoim dwóm synom, a także całej czwórce wnuków. W dobie gier komputerowych i wszechobecnej telewizji, wnuki Zbigniewa czytają bardzo dużo, zdecydowanie więcej niż rówieśnicy. Mam nadzieję, że Dziadek siedząc w Niebiańskiej Bibliotece, jest szczęśliwy wiedząc, że jego miłość do książek przetrwała w kolejnych pokoleniach. Mariola Dymarczyk-Kuroczycka Fot. Grażyna Kosmatka W uroczystości odsłonięcia tablicy prof. Zbigniewa Drozdowskiego, wzięli udział jego bliscy oraz rodzina 9

10 Młodzież z krzywym kręgosłupem Rozmowa z dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego AWF, dr. hab. prof. AWF Jackiem Lewandowskim Fot. Grażyna Kosmatka W minionym roku projekt pt. Epidemiologia bólów kręgosłupa dzieci i młodzieży miasta Poznania, kierowany przez Pana profesora, uzyskał dofinansowanie w dwóch etapach konkursu zorganizowanego przez miasto z okazji 90-lecia akademickości Poznania. Proszę powiedzieć, dlaczego właśnie ta tematyka zainteresowała Pana profesora? Prof. Jacek Lewandowski Przez wiele lat dominował pogląd, że zespoły bólowe kręgosłupa dotyczą osób w wieku średnim i starszym. Jednak w ostatnich latach ukazuje się wiele doniesień wskazujących na to, że zespół bólów krzyża nie jest domeną wieku starszego, lecz stanowi problem leczniczy, socjalny i zawodowy coraz większej rzeszy osób w młodszym wieku. Na początku obecnego stulecia prowadziłem z zespołem Katedry Anatomii AWF (jako jej pracownik) projekt badawczy dotyczący ustalenia norm populacyjnych krzywizn fizjologicznych i ruchomości odcinkowej kręgosłupa. Podczas badań dzieci dowiedziałem się, że mimo młodego wieku wiele z nich skarży się na ból pleców, niektóre z nich miały trudności z lokalizacją bólu, a niektóre potrafiły dokładnie określić miejsce jego występowania. Zespoły bólowe kręgosłupa występujące w tak młodym wieku są z reguły początkiem przewlekłych, często postępujących dolegliwości, prowadzących nierzadko do niesprawności i ograniczeń aktywności w życiu codziennym, szczególnie u osób w okresie fizjologicznie największej aktywności życiowej i zawodowej. Dlatego po ukończeniu jednego projektu zaproponowałem moim koleżankom i kolegom podjęcie nowego wyzwania badań nad epidemiologią bólów kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Z badań wynika, że prawie 80 procent młodzieży poznańskich szkół ponadpodstawowych z różną częstotliwością odczuwa dolegliwości bólowe kręgosłupa. Co według Pana profesora jest przyczyną tego typu problemów zdrowotnych u młodych osób? Odpowiedź na pytanie, jakie są przyczyny tak wczesnych dolegliwości bólowych kręgosłupa nie jest łatwa, składa się na ten stan rzeczy wiele niepoznanych do końca czynników. Na pewno zmiana trybu życia współczesnego człowieka. Obecnie przekształcamy się w człowieka sedentaryjnego, a w pozycji siedzącej, co wykazały nasze badania, dzieci potrafią przebywać nawet do 16 godzin na dobę. Siedzący tryb życia wpływa również na zmniejszenie zużycia energii. Brak ruchu prowadzi do gromadzenia tkanki tłuszczowej, a w konsekwencji do nadwagi. Przyspiesza to rozwój zmian przeciążeniowych. Ale niektórzy autorzy zwracają uwagę w swych pracach również na to, że ryzyko występowania zespołów bólowych wiąże się również z przeciążeniem organizmu zbyt intensywnym treningiem (gimnastycy, pływacy, lekkoatleci). Wiodącym nurtem Pana zainteresowań badawczych są zagadnienia z dziedzin spondylologii i spondylometrii. Ten projekt jest jednym z kilku, w których Pan profesor był autorem lub współautorem. Które wyniki badań były najbardziej znaczące w Pana karierze zawodowej? Ukończenie studiów w 1984 roku i propozycja podjęcia pracy naukowo- -badawczej w ówczesnym Zakładzie, obecnie Katedrze Anatomii AWF w Poznaniu, stworzyła dla mnie możliwości rozwijania zainteresowań naukowych anatomią człowieka na poziomie profesjonalnym. Od początku swojej pracy włączyłem się do badań naukowych, których główna tematyka dotyczyła zagadnień rozwoju układu ruchu, a w szczególności mięśni szkieletowych w okresie wewnątrzmacicznym człowieka. Ponadto tematyka ta ściśle wiązała się z kierunkiem mojego wykształcenia (rehabilitacja ruchowa). Wiele prac z zakresu antropomorfologii mięśni szkieletowych, które zostały ogłoszone drukiem, bądź były przedstawiane na licznych kongresach krajowych lub międzynarodowych, są cytowane w wielu periodykach naukowych i to na różnych

11 kontynentach. To był i jest pierwszy nurt moich zainteresowań badawczych, choć ostatnio trochę przeze mnie zaniedbany. Kontynuując tematykę badawczą związaną z antropomorfologią mięśni szkieletowych, w ostatnim dziesięcioleciu, szczególnym obiektem moich zainteresowań naukowych stały się zagadnienia dotyczące kształtowania się krzywizn fizjologicznych kręgosłupa oraz jego odcinkowej ruchomości. Opracowałem normy krzywizn fizjologicznych i ruchomości odcinkowej kręgosłupa dla populacji w wieku 3-25 lat, a więc dla okresu od wczesnego dzieciństwa do zakończenia procesów rozwojowych kości. Ten rodzaj badań uważam obecnie za wiodący w mojej pracy naukowo-badawczej. Ponadto uczestniczę w dwóch grantach MNiSW jako wykonawca badań spondylometrycznych. W tym miejscu może będę nieskromny, ale muszę to zaznaczyć, że prace, które prowadziłem jeszcze z zespołem pracowników z Katedry Anatomii są wiele razy cytowane w amerykańskim periodyku ortopedycznym Spine, który znajduje się na pierwszym miejscu wśród pism ortopedycznych na świecie. Oczywiście również posiadamy cytowania z Zespołem pracowników Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu, którą obecnie kieruję. Jak Pan profesor ocenia zmiany w Ustawie o szkolnictwie wyższym? Które z nich są Pana zdaniem najistotniejsze i czy wpłyną na podniesienie jakości kształcenia na studiach? Tu postaram się odpowiedzieć krótko. Zapoznałem się z propozycjami zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym. Jedne z nich są bardzo istotne dla procesu kształcenia, jestem za ich wprowadzeniem, natomiast niektóre budzą kontrowersje i niepokój, i wątpliwy jest ich wpływ na podniesienie jakości kształcenia. Ale poczekajmy, aż propozycje ministerstwa wyjdą z Komisji z poprawkami i wtedy możemy podyskutować o tym co nas czeka. Ustawa ma być głosowana w Sejmie RP w kwietniu 2011 roku, aby obowiązywała od nowego roku akademickiego. Poza funkcją dziekana Wydziału WF (w nowej wersji: Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji), która pochłania wiele czasu, pełni Pan funkcje co jest tajemnicą poliszynela na rzecz woj. zachodniopomorskiego. Proszę uściślić Pana rolę i prowadzonych badań w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych.? Przyznaję, że funkcja dziekana jeszcze Wydziału WF jest absorbująca. Ale jeszcze znajduję czas na funkcje społeczne i doradcze, do takich należy doradzanie prezydentowi miasta Kołobrzeg i zastępcy marszałka woj. zachodniopomorskiego w sprawach rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz programów profilaktycznych tego regionu. Powstaje na tym terenie program tzw. dziecka kinezjologicznego. Właśnie w tym regionie prowadzone są prekursorskie badania. Współpraca z Uzdrowiskiem Kołobrzeg przekłada się również na współpracę z naszą Uczelnią. Moim marzeniem jest, aby każdy student fizjoterapii odbył praktyki sanatoryjne, przechodząc wszystkie działy balneologiczno-fizjoterapeutyczne. Mogę powiedzieć, że wszystko jest na jak najlepszej ku temu drodze! Pana pasją jest żeglarstwo. Czy mimo licznych obowiązków udaje się Panu uprawiać to hobby? Które rejony do uprawiania tego sportu najbardziej Pan preferuje? Moją pasją jest nie tylko żeglarstwo, ale również sporty motorowodne. Do pierwszej ciągle uzupełniam tzw. mile morskie, aby uzyskać uprawnienia kapitana żeglugi morskiej. To wszystko oczywiście robię z doskoku. Co się tyczy sportów motorowodnych, to posiadam wszelkie uprawnienia. Kocham morze, do tego stopnia (niech to potwierdzą moi współpracownicy), że rozpoczynam dzień od odwiedzenia stron internetowych polskiego Bałtyku. Dlatego staram się spędzać wszelkie wolne chwile nad jego brzegiem. Zarażona jest też tym moja rodzina. Skąd się wzięła pasja do żeglarstwa? Od małego dziecka wakacje letnie spędzałem z rodzicami w Juracie na Półwyspie Helskim, a potem jeździłem tam z własną rodziną. Preferuję Półwysep Helski ze względu na jego specyficzny urok, tam można uprawiać nie tylko sporty wodne, ale także turystykę rowerową, a zimą na traktach leśnych i rowerowych narciarstwo biegowe. Dziękuję za rozmowę Mariola Dymarczyk-Kuroczycka AWF W NARODOWYM CENTRUM NAUKI Powołane w zeszłym roku Narodowe Centrum Nauki zastąpiło dotychczasowe konkursy badawcze ogłaszane dwa razy w roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekty badawcze własne, w tym habilitacyjne oraz promotorskie). Wyniki ostatniego 40. konkursu (z lipca 2010 roku) zostały ogłoszone w grudniu 2010 roku. W ramach konkursu do finansowania zakwalifikowane zostały 3 projekty zgłoszone przez AWF Poznań. Są to następujące projekty: 1. Projekt badawczy własny pt. Możliwości zastosowania wybranych suplementów roślinnych w profilaktyce stanów zapalnych u zawodników poddanych intensywnym wysiłkom fizycznym kierownik projektu prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska- -Szcześniak, 2. Projekt badawczy własny pt. Zmienność morfologiczna, funkcjonalna i dynamiczna kończyn dolnych u chłopców i dziewcząt uprawiających piłkę nożną w fazie pubertalnej dojrzewania kierownik projektu dr Katarzyna Antosiak-Cyrak, 3. Projekt badawczy promotorski pt. Biomechaniczna i kinezjologiczna analiza chodu kangurowego o kulach u pacjentów po urazach kończyn dolnych kierownik projektu prof. dr hab. Lechosław B. Dworak. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Informacje o konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz o innych możliwościach pozyskiwania środków na badania naukowe umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Sekcji Nauki (w zakładce NAUKA na stronie głównej uczelni). Marzena Szerment 11

12 Profesor na 10 etatach Jakie skutki przyniesie nowelizacja Ustawy o szkolnictwie wyższym? Sejm przyjął kontrowersyjną nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Od października uczelnie będą musiały m.in. monitorować kariery absolwentów, zawierać umowy cywilno- -prawne ze studentami, wprowadzić opłaty za drugi kierunek studiów, walczyć z nepotyzmem i plagiatami a zatrudnienie na drugim etacie nauczyciela akademickiego będzie możliwe tylko za zgodą rektora. Lista nowości, która ma wejść na uczelnie jest bardzo długa. W zasadniczy sposób zmienia się zasady pracy na uczelniach. Ustawodawca chce ułatwić awans młodym naukowcom i ograniczyć: wieloetatowość, zatrudnianie po znajomości i dożywotnie posady. Zatrudnianie nauczycieli akademickich będzie mogło się odbywać tylko po przejrzystych i publicznie ogłaszanych konkursach. Zostaje wprowadzony limit ośmiu lat na zrobienie habilitacji dla adiunktów. Zmianie ulegną zasady uzyskiwania habilitacji, która będzie krótsza, bo zlikwidowano konieczność prezentacji wykładu i kolokwium habilitacyjnego. Nauczyciele akademiccy oceniani będą raz na dwa lata a profesorowie nie rzadziej niż raz na cztery lata, w tym także przez studentów. Zapisy nowelizacji budzą wiele kontrowersji. Analitycy wróżą, że likwidacja jednego tylko z punktów zapalnych tej Ustawy wieloetatowości w środowisku akademickim to jednocześnie likwidacja wielu kierunków, a nawet niektórych uczelni. Według diagnozy stanu szkolnictwa wyższego, aż 95 procent kadry szkół niepublicznych pracuje na więcej niż jednym etacie, a w szkołach publicznych 25 procent. Największa wieloetatowość występuje wśród profesorów (37 procent na dodatkowym etacie, 3 procent na dwóch lub więcej etatach dodatkowych, 10 procent prowadzi własną działalność gospodarczą). Zdecydowanie mniej adiunktów dorabia (12 procent na jednym dodatkowym etacie, a 15 procent prowadzi własną działalność gospodarczą). Praktycznie wieloetatowość nie dotyczy asystentów. Tylko 2 procent pracuje na jednym dodatkowym etacie, a 11 procent ma działalność gospodarczą. Ankieta na AWF Za pomocą Intranetu przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu odnośnie do zmian w Ustawie o szkolnictwie wyższym. Ankietowani odpowiadali na cztery pytania: 1. Czy popierają Państwo propozycję ograniczenia zatrudnienia do dwóch miejsc pracy? Nie 12% 2. Czy realizacja tego postulatu wpłynie na podniesienie poziomu studiów? Nie 12% Nie mam zdania 5% Tak 83% Nie mam zdania 8% Tak 80% 3. Czy dobrym pomysłem jest postulat ograniczenia dodatkowego zatrudnienia w miejscu oddalonym do 100 km od macierzystej uczelni? Nie 32% Nie mam zdania 7% Tak 61% 4. Czy ograniczenie zatrudnienia do dwóch posad może zagrozić istnieniu niektórych wydziałów/kierunków? Nie 51% Nie mam zdania 10% Tak 39% W ankiecie wzięło udział 41 pracowników naukowo-dydaktycznych, spośród których większość, bo aż 83 procent, poparła postulat ograniczenia wieloetatowości. Podobna grupa badanych przyznała, że to ograniczenie wpłynie na podniesienie poziomu studiów. Nieco mniej ankietowanych (61 procent) uznało, że dobrym pomysłem jest ograniczenie odległości miejsca dodatkowego zatrudnienia do 100 km od macierzystej uczelni. Odmiennego zdania był co trzeci ankietowany. O tym, że ograniczenie zatrudnienia do dwóch posad może zagrozić istnieniu niektórych wydziałów/kierunków jest przekonanych 39 procent badanych, a 51 procent twierdzi, że nie wpłynie to na ich obecny status. Co 10 pracownik nie przyznał, że trudno ocenić jakie będą skutki ograniczenia wieloetatowości na uczelniach. Mariola Dymarczyk-Kuroczycka

13 co na temat nowelizacji Ustawy sądzą pracownicy awf: Dr hab. prof. AWF Ewa Ziółkowska-Łajp, kierownik Katedry Antropologii i Biometrii AWF: Planowane zmiany w Ustawie o szkolnictwie wyższym, w tym ograniczenie wieloetatowości, to bardzo rozsądne postulaty. Powiedzmy szczerze to fikcja, aby profesjonalnie prowadzić zajęcia dydaktyczne oraz nadzorować różne zadania, pracując na więcej niż dwóch uczelniach. Tak duża konkurencja wśród uczelni powoduje, że zajęcia prowadzą osoby nieprzygotowane do tego zawodu. Poza tym, gdyby część środków finansowych, która płynie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie uczelni prywatnych, trafiła np. do państwowych wyższych szkół zawodowych to poziom kształcenia w nich byłby wyższy. Myślę, że obowiązkiem moralnym samodzielnych pracowników naukowo- -dydaktycznych, jest oddanie się pracy na uczelni publicznej, która jest pierwszym miejscem zatrudnienia. To gwarantuje wyższy poziom naukowy danej placówki, a co za tym idzie uczelnia zyskuje w oczach zarówno kandydatów na studia, jak i w opinii pracodawców, którzy potem zatrudniają absolwentów. Dr hab. prof. AWF Stefan Bosiacki, kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Turystyki AWF: Wprowadzenie zapisu ograniczenia wieloetatowości jest zasadne, bo kadra profesorska środowiska akademickiego będzie pilnować własnych dyscyplin naukowych. Nie sądzę, że wprowadzenie tych zmian wpłynie bezpośrednio na podwyższenie poziomu kształcenia, bo jeżeli ktoś jest dobrym dydaktykiem, to będzie nim w dwóch czy w trzech szkołach. Ale ograniczenie zatrudnienia do dwóch miejsc może wpłynąć pośrednio na obowiązkowość pracowników, bo wówczas dydaktyk będzie pilnował swoich dyżurów i będzie bardziej dyspozycyjny dla studentów. Rodzi się jednak obawa, że dobrzy pracownicy, szczególnie w starszym wieku, za lepsze wynagrodzenie mogą odpłynąć do uczelni niepublicznych. To może wpłynąć na podwyższenie poziomu kształcenia w szkołach niepublicznych, a jednocześnie zagrozić istnieniu całych wydziałów na uczelniach publicznych. Kryterium ograniczenia zatrudnienia do 100 km uważam za śmieszne, bo odległość nie powinna decydować o wyborze miejsca pracy. Prof. Bogusław Marecki, kierownik Katedry Anatomii AWF: Należy przyznać, że prowadzenie badań naukowych w wyższych szkołach zawodowych jest fikcją. Nie prowadzi się badań eksperymentalnych, bo nie ma w nich odpowiedniego sprzętu. Praca w innych miejscach sprawia, że cierpią na tym uczelnie macierzyste, gdy zatrudnieni na pierwszym etacie dorabiają w innych szkołach wyższych. Dydaktycy potrafią prowadzić zajęcia w 5 a nawet w 10 miejscach pracy, wówczas na pewno ta dydaktyka jest na mizernym poziomie. Gdyby Ministerstwo Nauki zaczęło nas poważnie traktować to powinno podnieść pensje pracownikom naukowo-dydaktycznym, przeznaczyć wyższe dotacje na naukę, ułatwić sponsoring przez różne firmy. Byłbym za wprowadzeniem dwuetatowości, gdyby stworzone zostały lepsze warunki do pracy na uczelniach. Uważam, że pracownicy naszej uczelni nie powinni pracować w konkurencyjnych szkołach wyższych w tym samym mieście. Jeżeli uczelnia jest słaba i opiera się na wąskiej liczbie samodzielnych pracowników, to ograniczenie wieloetatowości może zagrozić istnieniu wydziałów, a to jest podstawa istnienia uczelni. WSPÓŁPRACA Z WIELKOPOLSKIM STOWARZYSZENIEM SPORTOWYM 13 listopada 2010 r. odbyła się V konferencja podsumowująca kolejny rok współpracy pomiędzy AWF w Poznaniu i Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym. Porozumienie o współpracy zawarte zostało 9 maja 2006 roku, a jego głównym celem było podjęcie wspólnych działań, mających na celu usprawnienie systemu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo na terenie Wielkopolski. W związku z tym został stworzony zespół badawczy, w skład którego weszli pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Podczas konferencji omówiono wyniki badań Kadr Wojewódzkich Juniorów w roku 2010, dokonano również podsumowania dotychczasowej, pięcioletniej współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym oraz przedstawiono nowoczesne trendy treningu gibkości w aspekcie uwarunkowań rozwoju biologicznego. ŻYWIENIE-RUCH- -ZDROWIE 9 11 czerwca 2011 r. odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Żywienie-Ruch-Zdrowie na poznańskiej Malcie, organizowana przez pracowników Zakładu Żywności i Żywienia. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 marca 2011 roku na adres mailowy konferencji PROMOCJA DOKTORÓW NA AWF 21 stycznia 2011 roku, w auli AWF, odbyła się uroczysta promocja doktorów na Wydziale Wychowania Fizycznego. Wypromowano 15 doktorów. Dyplomy odebrali: dr Joanna Holdys, dr Lech Furmaniuk, dr Joanna Poczta, dr Iwona Ciechanowicz- -Kowalczyk, dr Adam Kantanista, dr Anna Wieczorek-Baranowska, dr Joanna Gebreselassie, dr Sławomir Jandziś, dr Katarzyna Stachowiak, dr Bartosz Chmielewski, dr Tomasz Podgórski, dr Adrian Lubowiecki-Vikuk, dr Jarosław Kabaciński, dr Tomasz Zalewski i dr Przemysław Lutomski. 13

14 Współczesne podróże kulturowe Relacja z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Turystyka w humanistycznej perspektywie Fot. 2Grażyna Kosmatka (2x) Otwarcia Konferencji dokonał prorektor ds. nauki AWF prof. dr hab. Stanisław Kowalik W dniach od 14 do 15 października 2010 r. odbyła się, w naszej Uczelni, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Turystyka w humanistycznej perspektywie zorganizowana przez Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu. Tegoroczne obrady odbywały się pod hasłem: Współczesne podróże kulturowe. Patronat nad konferencją objął rektor AWF, prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński, przy współudziale Departamentu Turystyki i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Celem Konferencji było zwrócenie uwagi na współczesną różnorodność kulturowego podróżowania zarówno jej sposobu zmysłowego doświadczania świata przyrody i kultury, jak i form myślowego weń wnikania, będących rodzajem intelektualnej eksploracji (za M. Kazimierczakiem). W zakresie zainteresowań badawczych uczestników konferencji leżał więc świat podróżników-turystów, z ich motywacjami, preferencjami i potencjałem kulturowym, a także sposobami wartościowania odzwierciedlającymi społeczno-kulturowe przeobrażenia społeczeństw ponowoczesnych. Otwarcia Konferencji dokonał prorektor ds. nauki AWF, prof. dr hab. Stanisław Kowalik. Tematyka wystąpień plenarnych koncentrowała się wokół analizy rynku organizatorów i uczestników współczesnych egzotycznych podróży, problemów koncepcyjnej i praktycznej tematyzacji polskich szlaków kulturowych, parków krajobrazowych jako miejsc podróży edukacyjnej, a także rozważań Celem Konferencji było zwrócenie uwagi na wspólczesną różnorodność kulturowego podróżowania o duchowości i spirytualizmie w turystyce oraz filozofii podróży jako sztuki życia. Uczestnicy Konferencji oraz liczni goście z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prezentacji Łukasza Wierzbickiego na temat wyprawy afrykańskiej znanego poznańskiego podróżnika z lat 30. Kazimierza Nowaka oraz aktualnie realizowanej sztafety jego śladami. Po prelekcji, już w mniejszym gronie, odbył się panel dyskusyjny na temat współczesnych podróży kulturowych, moderowany przez doświadczonych naukowców-podróżników. Następnie goście Konferencji zwiedzili 100-letni Zamek Cesarski oraz znajdującą się w nim bieżącą wystawę zorganizowaną w ramach Mediations Biennale. Drugiego dnia odbyło się spotkanie członków Rady Naukowej oraz redaktorów naukowego czasopisma internetowego Turystyka Kulturowa (www. turystykakulturowa.org), obchodzącego właśnie 2-lecie swojej działalności. Turystyka Kulturowa od wielu miesięcy jest jednym z najczęściej czytanych czasopism z zakresu turystyki w Polsce (czasopismo działa pod patronatem naszej uczelni). Konferencyjne obrady podzielone zostały na dwie sekcje. Pierwsza zatytułowana była Uwarunkowania i formy przejawiania się podróży kulturowych, a druga W sferze kulturowych doświadczeń turysty. Każda obejmowała kilkanaście wystąpień o bardzo różnorodnej i ciekawej tematyce. Artykuły uczestników Konferencji zostały opublikowane w monografii pt. Współczesne podróże kulturowe, którą można było otrzymać w czasie jej trwania, a obecnie dostępna jest w księgarni AWF. Liczymy, że w 2012 r. odbędą się w Poznaniu nie tylko Mistrzostwa Euro, ale także V Konferencja Naukowa z cyklu: Turystyka w humanistycznej perspektywie. Karolina Buczkowska sekretarz Konferencji

15 Co trzecie dziecko z wadą postawy Naukowcy z AWF prowadzą badania w Wielkopolsce Prawie pół tysiąca dzieci z Poznania i podpoznańskich szkół podstawowych wzięło udział w projekcie pt. Diagnostyka zaburzeń postawy ciała u dzieci profilaktyka i postępowanie korekcyjne, kierowanym przez dr Marzenę Wiernicką z Zakładu Kinezyterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. To olbrzymie przedsięwzięcie, sfinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (1,2 mln zł), to efekt wygranego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne związane z nieustannie rosnącą liczbą dzieci z zaburzeniami postawy ciała oraz związaną z tym koniecznością stosowania profilaktyki wyjaśnia dr Marzena Wiernicka, autorka przedsięwzięcia. Zespół Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu AWF podjął się realizacji zakrojonego na szeroką skalę projektu we wrześniu 2009 roku. Jego celem jest stworzenie kompleksowego programu postępowania w zaburzeniach narządu ruchu adekwatnego do przeprowadzonych badań, wdrożenie go do realizacji w warunkach szkolnych, a także w ośrodkach odnowy biologicznej lub szeroko rozumianego fitnesu. Rozpoczęcie badań poprzedzone zostało zakupem specjalistycznej aparatury do oceny postawy ciała techniką Moirea (MORA4G) oraz wysklepienia stóp również techniką Moireʼa i systemu analizy ruchu BTS SMART. Po ogłoszeniu konkursu dla szkół, do udziału w projekcie zgłosiło się 17 placówek z województwa wielkopolskiego. Ostatecznie zakwalifikowano sześć szkół: dwie z Poznania, jedną z miast gminnych SP nr 2 w Luboniu oraz trzy szkoły wiejskie: Skórzewo, Dopiewo, Więckowice. Ogółem udział zgłosiło około 510 rodziców dzieci w wieku 9 11 lat. Badania oceny postawy ciała objęły ogółem 468 dzieci (242 dziewcząt i 226 chłopców: 103 z miasta Poznań, 156 z miasta Luboń oraz 209 ze wsi: Skórzewo, Dopiewo, Więckowice). Przeprowadzono je w miesiącach luty marzec 2010 r. Fot. Marzena Wiernicka (2x) Po zakończeniu badań stwierdziliśmy, że u 9 procent badanych występuje znaczne odchylenie od pionu kręgosłupa, u 38 procent jest ono nieznaczne, a u 53 procent badanych nie ma odchyleń. Ponadto podczas badań określono występowanie zaburzeń postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej (wady postawy) oraz zaburzenia symetrii tułowia czyli nieprawidłowości w ustawieniu barków, talii, łopatek czy kolców biodrowych wyjaśnia dr Wiernicka. Przykładowe obrazy rejestrowane za pomocą MORY 4G Przykładowe obrazy rejestrowane za pomocą MORY 4G Kolejnym etapem projektu było przygotowanie programu postępowania korekcyjnego dla dzieci dotkniętych zaburzeniami. Wymagało to wielu dodatkowych spotkań z nauczycielami i instruktorami gimnastyki korekcyjno- -kompensacyjnej oraz fizjoterapeutami. Wszystkie szkolenia prowadziła dr Wiernicka. Spotykałam się również z rodzicami, aby zachęcić ich do dbałości o zdrowie własnych dzieci, a także szczegółowo omówić wyniki przeprowadzonych badań opowiada kierownik projektu. W efekcie tych spotkań i analizy wyników badań, na zajęcia korekcyjne skierowanych zostało aż 347 dzieci. Zorganizowano 34 grupy ćwiczeń adekwatnie do występujących zaburzeń. Niestety, nie wszystkie dzieci dotknięte wadami postawy wzięły udział w zajęciach korekcyjnych, gdyż w tym samym czasie uczestniczyły w dodatkowych zajęciach edukacyjnych wyjaśnia dr Wiernicka. Po półrocznym cyklu pracy z dziećmi, na przełomie listopada i grudnia 2010 r. przeprowadzona została powtórna ocena postawy i równowagi ciała. Wyniki są obecnie analizowane. Program pozwoli zwiększyć świadomość dzieci, rodziców oraz nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie przeciążeń narządu ruchu tłumaczy dr Wiernicka. Mam nadzieję, że na bazie zrealizowanego projektu wdrożony zostanie nowoczesny program profilaktyki przeciążeń narządu ruchu, nawiązujący do zainaugurowanej w 2000 roku, przez Sekretarza Generalnego ONZ, Dekady Kości i Stawów. Nadrzędnym celem programu jest upowszechnienie wiedzy i promowanie profilaktyki chorób narządu ruchu, wspieranie postępu i rozwoju dostępności diagnostyki, leczenia oraz zmniejszenie związanych z nimi kosztów i obciążeń społeczno-ekonomicznych. Mariola Dymarczyk-Kuroczycka 15

16 Przygoda z Feniksem IV Festiwal Nauki i Kultury Studenckiej AWF FENIKS 2010 Fot. Grażyna Kosmatka W Festiwalu Feniks wzięli udział przedstawiciele studenckich kół naukowych AWF 25 listopada 2010 roku, w Auli AWF, uroczyście rozpoczął się kolejny, czwarty już Festiwal Nauki i Kultury Studenckiej AWF popularnie zwany FeNiKS-em, którego naczelną ideą jest prezentacja dorobku naukowego i artystycznego studenckich kół naukowych naszej, a także innych, zaproszonych do współpracy, uczelni. Tym razem tematyka Festiwalu skupiała się wokół Nowych idei w badaniach nad sportem, turystyką, rehabilitacją i wychowaniem fizycznym. Otwarcia dokonali panowie: prorektor ds. studiów dr hab. prof. AWF Dariusz Wieliński oraz prorektor ds. nauki prof. dr hab. Stanisław Kowalik inicjator festiwali. Tradycją podczas inauguracji stało się wręczanie wyróżnień w postaci statuetek sów symbolu wiedzy i mądrości, osobom, które szczególnie wspierają studencki ruch naukowy. Otrzymali je pani mgr Maria Koziej kwestor AWF i mgr Szymon Góralczyk absolwent fizjoterapii, były członek samorządu studenckiego, od drugiej edycji festiwalu z wielkim zaangażowaniem współpracujący przy organizacji imprezy i zapewniając jej odpowiednią oprawę artystyczną. Wykłady profesorów Edwarda Mleczki i Stanisława Kowalika zainteresowały grono przybyłych studentów reprezentujących nie tylko rodzimą uczelnię, ale i inne ośrodki akademickie takie jak: Warszawa, Wrocław, Katowice, Biała Podlaska. Dotyczyły bowiem problematyki mistrza i autorytetu naukowego, tak istotnych w kształtowaniu przyszłej drogi naukowej i zawodowej młodych ludzi, często rozpoczynających swą przygodę badawczą w studenckich kołach naukowych pod okiem doświadczonego mentora. Czwartkowe popołudnie wypełniły referaty przedstawicieli studenckich kół naukowych Wydziału Wychowania Fizycznego. Rozważano m.in. problemy związane z pracą nauczyciela wychowania fizycznego i uczestnictwem młodzieży w zajęciach wychowania fizycznego. Wystąpienia studenckie kierunku sport skupiały się wokół aspektów treningowych m.in. w sportach walki (fechtunek, taekwon-do), pływaniu, fitness, kolarstwie górskim, biegach itd. Przerwy kawowe zgodnie z zasadą: coś dla ciała, coś dla ducha, łączyły te dwa elementy, bowiem słuchaczom umilały czas występy artystyczne i sportowe. Festiwalowy wieczór zwyczajowo przeznaczony był na imprezę artystyczną. Tłumnie przybyłych do klubu studenckiego ZAK czekały trzy atrakcyjne występy. Pierwszy zaprezentował się student AWF Marek Szwedziak. Śpiewał utwory znanych zespołów oraz swoje własne związane z uczelnią, życiem studenckim i obozem w Chycinie. Następnie grupa teatralna Studia Próby z CK Zamek, a w niej studenci i licealiści, przedstawiła piosenki z repertuaru Agnieszki Osieckiej. Na koniec publiczność rozgrzał duet bluesowy Kowalewski & Glinka. Znane utwory, żywa muzyka od razu wprowadziły na sali świetny nastrój, który wszyscy chętnie podchwycili i utrzymali do późnych godzin, bawiąc się przy karaoke. W drugim dniu FeNiKS-a (26 listopada) obrady studenckich kół otworzyły prezentacje przedstawicieli studenckich kół naukowych z Wydziału Turystyki i Rekreacji, a po kawowej przerwie z fizjoterapii, psychologii i rehabilitacji. Studenci turystyki omówili m.in. nową metodę waloryzacji potencjału kulturowego, projekty szlaków kulturowych i badania nad ich atrakcyjnością turystyczną. Młodzi badacze zagadnień fizjoterapii oraz psychologii rehabilitacji ukazali słuchaczom między innymi specyfikę i znaczenie nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych, problematykę aktywności życiowej osób starszych, a także rolę treningu nordic walking w procesie rehabilitacji. Z każdym rokiem widoczny jest wzrost zainteresowania Festiwalem i zaprezentowaniem na nim swych dokonań naukowych, publikowanych później w pokonferencyjnej monografii. Coraz wyższy poziom wystąpień i prezentacji, a także nowe, interesujące rozwiązania, pomysły wzbogacające imprezę, dowodzą, że to naukowo-artystyczne przedsięwzięcie spełnia pokładane w nim nadzieje i ma szansę dalszej twórczej kontynuacji. Izabela Wyszowska

17 Profesor R. Malina na AWF Wizyta amerykańskiego naukowca Wirtualna biblioteka Fot. Jan Konarski Na zaproszenie profesora Ryszarda Strzelczyka i pracowników Zakładu Teorii Sportu AWF gościł (23 28 sierpnia 2010) profesor Robert M. Malina (USA). Wizyta finansowana była ze środków przeznaczonych na działalność statutową z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profesor Robert M. Malina urodził się w Nowym Jorku, ale posiada polskie korzenie. Głównymi zainteresowaniami badawczymi prof. Maliny są: rozwój, dojrzewanie i sprawność fizyczna; aktywność fizyczna jako czynnik zdrowia, rozwoju i dojrzewania dzieci i młodzieży; rozwój motoryczny ze szczególnym uwzględnieniem międzykulturowych porównań; odżywianie jako podstawy rozwoju i sprawności ze szczególnym uwzględnieniem niedożywienia, nadwagi i otyłości; sport dzieci i młodzieży, rozwój i dojrzewanie młodych zawodników, rozwój talentów sportowych, szkolenie kadr trenerskich. Kolejnymi obszarami badawczymi są zagadnienia dotyczące kobiet w sporcie, ze szczególnym uwzględnieniem budowy ciała, składu ciała, menarche i podłoża rodzinnego oraz Ameryka Łacińska, ze szczególnym uwzględnieniem Meksyku, gdzie prowadzi badania ciągłe od ponad trzydziestu lat. W wyniku rozwijającej się współpracy, dr Jan Konarski miał okazję odbyć krótki staż naukowy, w kwietniu ub. roku, w Teksasie (USA) na zaproszenie prof. Maliny. Głównym celem spotkania była praca nad monografią habilitacyjną, a akcentami spotkania na AWF był wykład połączony z seminarium dla habilitantów i doktorantów Katedry i Zakładu. Ciekawe wykłady i towarzysząca im ożywiona dyskusja były istotnym wprowadzeniem do kolejnej części związanej z prezentacjami projektów habilitacyjnych pracowników i współpracowników Zakładu Teorii Sportu. Rzeczowe uwagi i szczegółowa dyskusja nad prezentowanymi koncepcjami ożywczo wpłynęły na tempo prac nad przygotowywanymi projektami. Kolejnym ważnym osiągnięciem spotkania jest otwarcie drogi do niezależnej konsultacji z prof. Maliną drogą elektroniczną oraz wymiana ważnych źródeł piśmiennictwa światowego odnoszącego się do realizowanych zamierzeń badawczych. Wszyscy mają pełną świadomość, że podczas kolejnej wizyty profesora trzeba będzie dokonać podsumowania poświęconego czasu i przedstawić efekty pracy. Jan Konarski W minionym roku pracownicy Biblioteki Głównej AWF brali udział w kilku konferencjach. W dniach listopada 2010 roku, w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie, została zorganizowana konferencja naukowa pt. Biblioteka i Informacja w roku Głównym celem konferencji było dokonanie przeglądu zarówno stanu badań, jak i rozwiązań praktycznych w obszarach tematycznych dotyczących bibliotek cyfrowych, repozytoriów wiedzy, katalogów i bibliografii on-line oraz ich roli w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy. Referaty dotyczyły m.in. kierunków rozwoju wyszukiwarek internetowych, polskich serwisów internetowych dla bibliotekarzy, e-booków, repozytoriów instytucjonalnych. Praktyczne doświadczenia z działalności informacyjnej bibliotek przedstawiły biblioteki: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Śląskiego, a niżej podpisana wygłosiła referat Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu jako centrum informacji. Problematyka konferencji objęła swoim zasięgiem również takie zagadnienia, jak aspekty prawne, organizacyjne oraz społeczne, zwrócono uwagę na aktualne i ważne problemy stojące przed bibliotekarzami oraz innymi osobami na co dzień zmagającymi się ze światem wyszukiwania, organizacji i udostępniania informacji. Aleksandra Surdyk Prof. Robert M. Malina podczas zwiedzania Biskupina 17

18 Akademia w wirtualnym świecie FACEBOOK.COM I CYBERPROMOCJA Swojego Facebooka (w skrócie FB, czy Fejsa ) mają już czołowi politycy, gwiazdy estrady, firmy, ale także rektor AWF w Poznaniu, prof. Jerzy Smorawiński. Obecnie profil AWF ma już przeszło 4200 znajomych, a ich liczba wciąż rośnie. Świat mknie do przodu w niesłychanym tempie. W grudniu 1990 roku Tim Berners-Lee stworzył podstawy HTML i pierwszą stronę internetową. Dwa lata później została napisana pierwsza graficzna przeglądarka WWW. Przez dwadzieścia lat, świat dokonał nie kroku, a skoku do przodu. Dziś nieposiadanie a czy konta na jakimś portalu Screen strony AWF na Facebooku społecznościowym, w pewnych kręgach może być sporym obciachem. Faks, który jeszcze 15 lat temu był niezbędnym narzędziem biznesu coraz częściej na biurku prezentuje jedynie wartość sentymentalną. Tempo zmian przytłacza i wymaga olbrzymiej pracy samokształceniowej. Dziś większość ludzi już wie co to jest , poczta elektroniczna, www. czy Nasza Klasa. Chyba już tylko ja zmagam się z problemem wytłumaczenia Dziadkowi, że telegazeta to nie internet. W badaniach nad determinantami przyszłych działań promocyjnych AWF, jakie prowadziłem w latach , jedna z odpowiedzi dała mi wiele do myślenia. W ankietach, w których udział wzięło przeszło trzy i pół tysiąca kandydatów na studia, 71 procent badanych stwierdziła, że najlepszym w ich opinii środkiem reklamowym promującym uczelnie wyższą jest internet! Sam jeszcze nie znając wyników ankiety, gotowy byłem dać uciąć sobie rękę, że młodzi ludzie wybiorą billboardy czy reklamę w TV. Jak widać dziś nie miałbym ręki. Mocny sygnał od konsumentów skierował Dział Promocji AWF na nowy tor cyberpromocja. Przeprowadziliśmy szybką ankietę tendencji konsumenckich. Po przeanalizowaniu wyników oraz własnych spostrzeżeń zadecydowaliśmy, że wybieramy dwa portale internetowe: Facebook.com, oraz YouTube.com. Pierwszy z nich w chwili obecnej przeżywa na świecie, w tym również w Polsce, największy rozkwit. Z zasady działania zbliżony jest do Naszej Klasy. Użytkownik zakłada własne konto, do którego przypisana jest odpowiednia strona. W naszym wypadku com/poznanawf. Najważniejszym elementem profilu jest tablica, na której użytkownik może w formie postów dodawać to o czym w chwili obecnej myśli, linkować inne strony (wpisywać adresy innych stron, a te pokazują się na jego tablicy w miniaturce), dodawać swoje filmy czy wklejać zdjęcia. Każda z akcji może być komentowana przez jego znajomych, bądź w formie tekstu bądź poprzez kliknięcie Lubię to. Na przykład. Użytkownik Jan Kowalski wpisuje na swojej tablicy post o treści: Dzisiaj śniłem o mojej kochanej żonie i dodaje zdjęcie żony. Kilku jego dobrych kumpli dopisze pewnie pod tym złośliwy komentarz, np. A może o Basi z sekretariatu?. Koleżanki żony klikną pewnie Lubię to i skomentują post: Jakie to romantyczne. Najważniejsze chyba jest to, że informacje o wszystkich twoich wpisach oraz o komentarzach do nich, widzą w formie aktualności Twoi znajomi, wiesz tym samym co dzieje się u nich, nie wchodząc codziennie na ich stronę. Drugim ważnym elementem w cyberpromocji Akademii było założenie na portalu YouTube.com swojego profilu. YouTube.com, to stworzony w lutym 2005 serwis internetowy, gdzie użytkownicy mogą umieszczać i oglądać filmy wideo. Dał on nowe możliwości publikowania szerokiej publiczności materiałów video pod nazwą AWF TV. Pod adresem znaleźć można różne filmy promujące AWF czy też po prostu pokazujące życie studenckie, żaków z naszej uczelni. Mówiąc o promocji Akademii, nie wolno zapominać o sprawie wciąż najważniejszej czyli o stronie internetowej. Trudno w dniu dzisiejszym wyobrazić sobie jakąkolwiek większą jednostkę, która nie posiada własnej www. Pierwsza strona internetowa uczelni powstała w 2000 r. Od tego czasu przeszła ona wiele zmian. Obecnie trwają zaawansowane prace nad jej nowym wydaniem. Wartym podkreślenia w całej dyskusji jest fakt prekursorskich rozwiązań AWF w Poznaniu oraz jej niepodważalnej roli lidera tego typu działań. Żaden z polskich AWF-ów nie posiada tak rozbudowanego i administrowanego przezeń konta na FB, żaden nie może się również poszczycić swoją telewizją internetową. Na terenie Poznania jedynie UAM posiada zbliżone do naszego konto, choć zapisało się na nim dotychczas mniej użytkowników. Nie ulega wątpliwości, że tego typu rozwiązania są przyszłością promocji jednostek edukacyjnych i co jest warte podkreślenia nie wiążą się one z dużymi nakładami finansowymi. Szymon Rakowski Źródła: Determinanty przyszłych działań promocyjnych AWF w Poznaniu

19 Fot. archiwum autora AWF gościł w Katarze Sukces poznańskiego naukowca Minister kultury Kataru otrzymał od prof. Wojciecha Lipońskiego anglojęzyczną wersję World Sports Encyklopedia, w której znalazło się ponad 20 tradycyjnych sportów arabskich Profesor Wojciech Lipoński z AWF brał udział w sesji naukowej poświęconej budowaniu tożsamości etnicznej i związków sportu z kulturą w stolicy Kataru, Doha, w dniach listopada 2010 r. Impreza miała tytuł ASPIRE 4 SPORT, a organizatorem imprezy był rząd Kataru i Instytut Kultury w Libanie. Przez blisko tydzień miały tu miejsce atrakcyjne zawody sportowe, samochodowe, motocyklowe i piłkarskie (m.in. mecz piłki nożnej Brazylia Argentyna). Imprezie towarzyszyły szeroko zakrojone targi, wystawa artystyczna i ogólnosportowa. Swoje stoiska miały takie kluby, jak Bayern i Manchester United. Do targów zaproszono zespoły muzyczne i taneczne, a także najwybitniejszych artystów świata, m.in. miał tu swoje odrębne stoisko Lorenzo McQuinn, sławny rzeźbiarz, który w swej twórczości uwzględnia tematykę sportową, skądinąd syn wielkiego aktora Anthony Quinna (tego od Greka Zorby). Największą sensację budziła potężna, dwumetrowej wysokości rzeźba, przedstawiająca Muhammada Ali w pozycji bokserskiej. Wystawie i targom towarzyszyły liczne sesje i pokazy, prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków sportu, m.in. menedżera Manchesteru, sir Alexa Fergussona, sesje treningowe tak wybitnych sportowców jak Michael Johnson, mistrz olimpijski i świata w sprintach, Bjorn Borg, John McEnroe, Martina Navratilowa itd. Sesję poświęconą związkom sportu z kulturą otwierał wspomniany wcześniej referat profesora Lipońskiego. Był to zresztą jedyny ślad obecności Polski na całej imprezie. Referat dotyczył budowania poczucia tożsamości narodowej przez kulturę i sporty tradycyjne, a ponieważ jest to jeden z elementów polityki kulturalnej krajów arabskich, na otwarcie sesji z tym referatem przybył minister kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego Kataru, Dr. Hamad Bin Abdulaziz Al Kuwari. Uznał on wystąpienie profesora Lipońskiego za wyjątkowo ważne, co podkreślił swoją obecnością (była to jedyna sesja, jaką zaszczycił swoją obecnością). Wręczył też prof. Lipońskiemu rzeźbę, w oszklonej gablotce, przedstawiającą symbol narodowy Kataru. W zamian minister otrzymał od prof. Lipońskiego anglojęzyczną wersję World Sports Encyclopedia, autorstwa profesora, w której znalazło się ponad 20 tradycyjnych sportów arabskich, co zostało tu należycie docenione. MDK TURYSTYKA W POZNANIU ZA 20 LAT W połowie 2010 roku zespół pracowników Katedry Ekonomiki i Organizacji Turystyki, pod kierownictwem naukowym profesora Stefana Bosiackiego, zakończył prace nad strategią rozwoju turystyki w Poznaniu do 2030 roku, zleconą przez władze miasta Poznania. W okresie od października 2009 roku do września 2010 zespół przeprowadził bezpośrednie badania ankietowe wśród 1765 turystów zagranicznych i krajowych. Badania zrealizowano w atrakcjach turystycznych, obiektach noclegowych, na lotnisku im. H. Wieniawskiego, w czasie imprez targowych. Efektem przeprowadzonych badań jest opracowanie pt. Rozwój rynku turystycznego Poznania na lata , o objętości 233 stron, którego autorami są: Stefan Bosiacki, Bernadeta Hołderna-Mielcarek, Marcin Kruk, Katarzyna Majchrzak i Joanna Śniadek. W okresie od września do grudnia 2010 roku pracownicy Katedry wspólnie z zespołem pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierowanym przez profesora Grzegorza Gołembskiego, przygotowali Strategię rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu do 2030 roku, która określa wizję rozwoju turystyki w mieście. Celem opracowania jest zmiana dotychczasowego wizerunku turystycznego miasta z centrum turystyki biznesowej, na znaczące europejskie centrum turystyki kulturowej. Magdalena Grupa Katedra Ekonomiki i Organizacji Turystyki 19

20 Przygoda życia Studenci AWF w telewizyjnym show! Fot. Piotr Bętkowski Natalia Bocian i Tomasz Kucharski to nieliczni śmiałkowie, którzy zakwalifikowali się do TV show W lutym na antenie TVN pojawiła się polska wersja światowego hitu Wipeout Wymiatacze. Wśród 20 zawodników, po castingu trafiło do ścisłej czołówki trzech studentów AWF w Poznaniu! Są to: Natalia Bocian, Tomasz Kucharski i Piotr Bętkowski. Każda z drużyn składa się z dwudziestu zawodników (w tym dwóch rezerwowych). Zmagania Wymiataczy widzowie będą śledzić przez dziesięć odcinków. Każdy z nich składa się z czterech rund. Zawodnicy zmierzą się w sześciu grach kwalifikacyjnych, trzech grach indywidualnych i ostatniej, najważniejszej grze finałowej Wipeout Cup Grand Finale. Konkurencje będą na bieżąco komentowane przez dwóch dziennikarzy radiowych: Tomasza Zimocha (Polskie Radio) i Krzysztofa Jankesa Jankowskiego (Radio Eska). W świat emocji i przeżyć Wymiataczy wprowadzi, znana widzom z programu DD TVN, Katarzyna Olubińska. Wymiatacze od 13 lutego, emisja w niedziele o godz , powtórki w soboty o godz w TVN. Natalia Bocian to mistrzyni świata fitness do lat 21 i mistrzyni świata w konkurencji fitness (2008 rok). Interesuje się Fot. TVN jazdą konną, tenisem, siatkówką, pływaniem, a także tańcem i teatrem. Zagrała także na deskach Teatru Polskiego w sztuce O zwierzętach Elfriede Jelinek. Tomasz Kucharski to wioślarz, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Sydney 2000 roku, dwukrotne Mistrzostwo Świata, wielokrotne Mistrzostwo Polski. Piotr Bętkowski jego największą życiową pasją jest długodystansowe bieganie, kilkadziesiąt razy stanął na podium. Dwie wygrane indywidualne w Biegu Katorżnika, jedna wygrana w Ucieczce z Alkatraz czyli pokonanie Biegu Katorżnika z towarzyszem, spięty łańcuchem. Piotr Bętkowski na torze przeszkód Wymiataczy. Rozmowa z Piotrem Bętkowskim, uczestnikiem programu Wymiatacze. Skąd pomysł wzięcia udziału w programie Wipeout? Tak naprawdę o wszystkim, jak to bywa w życiu, zadecydował przypadek. Startowałem kolejny raz w ekstremalnym biegu po błocie z przeszkodami, w Biegu Katorżnika w Lublińcu niedaleko Częstochowy, tam zauważyli mnie producenci programu i zaprosili na casting, który odbywał się w sali gimnastycznej AWF Warszawa. Zostać wyselekcjonowanym z tłumu, to już pewna nobilitacja. Zależało mi tylko, aby nie wystąpić w produkcji typu Big Brother, ale w programie sportowym. Czy trudno było przejść przez casting, aby dostać się do finału programu? Szczerze mówiąc myślałem, że będzie to tylko formalność, jednak producenci zaprosili ponad 100 osób z różnych dyscyplin sportowych (streetmovement, Ski Freestyle, lekkoatletyka itp.). Casting składał się z toru przeszkód, urządzonego przez zawodowych kaskaderów oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych wykonywanych na czas. Dawałem sobie 10 procent szans, bo w porównaniu z innymi kandydatami wyglądałem średnio, jednak zadania zweryfikowały większość osób. Poszło mi na tyle dobrze, że zaproponowano mi wyjazd i Argentyna stanęła przede mną otworem. Nie obawiał się Pan trudności i kontuzji, które mogą zdarzyć się podczas pokonywania ekstremalnych przeszkód, które przygotowali dla Was organizatorzy programu? Swoje wyobrażenia na temat torów opieraliśmy tylko na filmach znalezionych w internecie. Na całym świecie odbyło się już 27 edycji programu, z ich znalezieniem nie mieliśmy żadnego problemu. W rzeczywistości tory są trudniejsze niż się wydaje, gdy siedzi się przed telewizorem. Oczywiście nie obyło się bez bolesnych upadków. Najbardziej obawiałem się kontuzji, która uniemożliwiłaby mi kontynuowanie mojej pasji biegania. Na szczęście ominęły mnie przykre incydenty i miałem okazję przeżyć przygodę życia Dziękuję za rozmowę Mariola Dymarczyk-Kuroczycka

Spis treści. AWF PRESS nr 14/72/2014. Sport jak biznes... 3. Kalendarium Rektora... 3. Nominacje profesorskie... 6. AWF wśród wyróżnionych...

Spis treści. AWF PRESS nr 14/72/2014. Sport jak biznes... 3. Kalendarium Rektora... 3. Nominacje profesorskie... 6. AWF wśród wyróżnionych... AWF PRESS nr 14/72/2014 Wydawca Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu ul. Królowej Jadwigi 27/39 tel. 61-835-52-94 redakcja@awf.poznan.pl www.awf.poznan.pl Redaktor prowadząca Mariola Kuroczycka zespół

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. www.pwsz.konin.edu.pl. fot. Dominik Robakowski

Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. www.pwsz.konin.edu.pl. fot. Dominik Robakowski Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Dominik Robakowski Zmiany i za nami, i przed nami s. 4-5 Dla Konina mam czas s. 14-15 Juliette

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3

Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3 Czerwiec 2014 nr 2 (9), rok 3 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Ramona Kozłowska Biblioteka PWSZ w Koninie przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 3c, Agnieszka Jankowska,

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat Drodzy Czytelnicy! Czwarty numer Bialskiego Przeglądu Akademickiego towarzyszy rozpoczęciu semestru letniego. Studentom i wykładowcom życzymy z tej okazji, aby te kilka miesięcy dzielących nas od upragnionego

Bardziej szczegółowo

Inauguracja roku akademickiego 2012/13

Inauguracja roku akademickiego 2012/13 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 1 2 Fot. Janusz Pająk W NUMERZE NR 10 (158) Październik 2012 FAKTY Przemówienie inauguracyjne rektora... 2-3 Gaudeamus igitur!... 4 Senat. Nowy rozdział... 5 Jakość

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

magazyn studentów WSH TWP numer 6 (6) 2012 To już istnienia WSH TWP

magazyn studentów WSH TWP numer 6 (6) 2012 To już istnienia WSH TWP magazyn studentów WSH TWP ZooM numer 6 (6) 2012 To już 15 lat istnienia WSH TWP Wstępniak Miłosz Wieczorek Redaktor Naczelny Jest nas dwa razy więcej! Szósty numer naszego pisma jest wyjątkowy z wielu

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

To już taki odruch. Jak za oknem trochę

To już taki odruch. Jak za oknem trochę AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce: Zbigniew Kowal Powitanie medalistów ME w LA 2006. Od lewej stoją: R. Haber, medaliści P. Rogowski, M. Jędrusiński i trener T. Osik Pismo Zarządu Głównego AZS

Bardziej szczegółowo

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 )33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 U R E NUM E Z R A W 4 prof. dr hab. Andrzej Klim ek ćmański dr Bogdan Ciu Kucharze w Starych Jabłonkach red. Jerzy Cie rpiatka Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Za oknem zima, bałwany

Bardziej szczegółowo

reformy, gdyż niepożądane zmiany, zamiast wspomagać rozwój, mogą przynieść odwrotny skutek. Tymczasem trwa praca na uczelni. O tej codzienności

reformy, gdyż niepożądane zmiany, zamiast wspomagać rozwój, mogą przynieść odwrotny skutek. Tymczasem trwa praca na uczelni. O tej codzienności Polskie środowisko naukowe zostało postawione wobec wyzwania, jakim jest nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którą poprzedziło wiele dyskusji i debat na temat zasadności zmian i ich zakresu.

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁKOWIE. Stypendia ministra. Główna nagroda. województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie. dla studentów Politechniki Opolskiej

MARSZAŁKOWIE. Stypendia ministra. Główna nagroda. województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie. dla studentów Politechniki Opolskiej marzec 2007 Nr 9(158) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X P i s m o i n f o r m a c y j n e P o l i t e c h n i k i O p o l s k i e j MARSZAŁKOWIE województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie Stypendia

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze:

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze: publikacja bezpłatna numer 8/13 (296), wrzesień 2013 Odkurzamy i reorganizujemy zasoby...... tymczasem w numerze: Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów DON T

Bardziej szczegółowo

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH publikacja bezpłatna numer 4/13 (292), kwiecień 2013 Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy W numerze: Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH 20-lecie

Bardziej szczegółowo

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Z życia Uczelni 8 stycznia 2004 roku słowami Ojcze Święty, Politechnika Opolska kłania się i prosi o błogosławieństwo rektor Piotr Wach zwracał się do Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Fot. Jakub Drzazga. nr 202

Fot. Jakub Drzazga. nr 202 maj 2006 1 2 Fot. Jakub Drzazga nr 202 Wydarzenia Juwenalia Ruszył pochód... Na czele, w szyku orkiestra policji. Za nią, już w radosnym nieładzie, nie wszyscy na własnych nogach, brać studencka... Spotkawszy

Bardziej szczegółowo

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF 3(31)2012 Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Rozmowy z Władzami Uczelni o planach na bieżącą kadencję Wynalazczość na Politechnice Przedsiębiorczy

Bardziej szczegółowo

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek

Październik 2007. Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Październik 2007 Nr 4 (34) rok 10 Dużo planów i wiele zagrożeń Najważniejszy jest człowiek Galeria Biuletynu Fotografia, Filip Sobieszek, II rok języka angielskiego To będzie trudny rok mówili zgodnie

Bardziej szczegółowo

Fot. L. Panasiewicz. Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych. W NUMERZE m.in.:

Fot. L. Panasiewicz. Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych. W NUMERZE m.in.: 1 (26) / 2011 Fot. L. Panasiewicz Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: Z nauki do biznesu, z biznesu do nauki Uczelnie muszą komercjalizować

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla rozwoju nauki

Dobry klimat dla rozwoju nauki KWARTALNIK 08/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Dobry klimat dla rozwoju nauki PROF. DR HAB. RYSZARD DOMAŃSKI Rektor czasu przełomu PROF. DR HAB. BOHDAN GRUCHMAN WSTĘP 3 Szanowne Czytelniczki,

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r.

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r. 1 (6) / 2010 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Inicjatywa uczelni WROCŁAWSKI INDEKS zakończona sukcesem Jubileusz 80 urodzin Profesora Jochena Schumanna O trafność

Bardziej szczegółowo