Sprawozdanie z działalności Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów w 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów w 2010 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów w 2010 roku Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego od 1 stycznia do 31 grudnia ) nazwa fundacji Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów siedziba i adres ul. Kuźnicza 29a, Wrocław data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS: REGON: zarząd: Piotr Krajewski - Prezes Violetta Kutlubasis-Krajewska - członek Zarządu Zbigniew Kupisz - członek Zarządu cele statutowe fundacji 1. Powołanie i wspieranie działalności ośrodka edukacyjno-artystycznego nowych mediów; 2. Wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej w dziedzinie sztuki współczesnej; 3. Inicjowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej i intelektualnej w dziedzinie nowych mediów i komunikacji. 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej Działalność statutowa fundacji prowadzona jest w oparciu o statut Fundacji WRO, a także w oparciu o podstawowe akty: Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Bieżąca działalność programowa obejmuje także uzgodnienia zawarte w wieloletniej umowie z Samorządem Wrocławia w sprawie prowadzenia Centrum Sztuki WRO wraz z działaniami programowymi w zakresie sztuki współczesnej. Wszystkie zakładane cele i rezultaty realizacji zadania w 2010 roku zostały osiągnięte w stopniu niejednokrotnie przewyższającym założenia. W ciągu całego roku w ramach przewidzianych projektów prowadzone były działania programowe nastawione na poszerzenie oferty kulturalnej miasta poprzez wielopostaciowe i skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców upowszechnianie sztuki współczesnej, szczególnie multimedialnej. Przygotowane wystawy, z których niektóre po prezentacji we WRO były przenoszone do innych ośrodków w kraju i za granicą, podobnie jak program projekcji towarzyszących, wykłady, spotkania autorskie oraz wydarzenia specjalne, gromadziły liczną publiczność. Centrum Sztuki WRO ugruntowało swą pozycję wśród wrocławskich i międzynarodowych instytucji oraz jest placówką dobrze rozpoznawalną przez szeroką publiczność. Prowadziło do tego między nawiązanie innymi nawiązanie współpracy z nowymi partnerami oraz decyzje o przynoszącej nadspodziewanie dobre rezultaty współpracy z instytucjami i organizacjami nie związanymi bezpośrednio z profilem programowym WRO. Zrealizowane projekty Projekt PRZEDSZKOLE MEDIÓW Rozbudowany cykl programowy przeznaczony dla najmłodszych i młodych widzów, zawierał: przygotowanie i ekspozycję wystaw z cyklu Interaktywny Plac Zabaw; warsztaty edukacyjno-artystyczne; organizację Niedzielnych Poranków Filmowych. Wystawa Interaktywny Plac Zabaw Nowa odsłona słynnej wystawy wzbogacona o premierowe instalacje. Nowatorskie rozwiązania, interaktywne oprogramowanie dla najmłodszych, eksperymenty z formami artystycznej ekspresji uczące klasycznych pojęć z dziedziny sztuki (faktura, kolor, perspektywa) i muzyki (rytm, metrum, harmonia) oraz umiejętności pracy w grupie. W ramach projektu Akademia Multimediów. Od animacji do interaktywności we współpracy z Akademią Orange, powstała nowa instalacja Czarodziej. Inną nową instalacją była Interaktywna Platforma - nawiązująca do gier podwórkowych, której elementami składowymi są szeregi kolorowych pól usytuowanych na pochylni oraz powiązany z nimi interaktywnie rozbudowany komponent dźwiękowy. Sprawozdanie Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów /6

2 Warsztaty edukacyjno-artystyczne W ramach Przedszkola Mediów, zrealizowane zostały kilkudniowe warsztaty rysunku_gps, prowadzone przez parę holenderskich artystów Esther Polak i Ivara van Bekkum; Warsztaty twórcze (Tworzę - Jestem) prowadzone wspólnie ze Stowarzyszeniem Świat Nadziei, realizujące program aktywizacji kulturalnej i społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; Cykl oprowadzań po wystawach Gakerii WRO połączone z nauką dokumentacji audiowizualnej. Niedzielne Poranki Filmowe 2010 Edycja Wiosna 2010 Marzec Kwiecień Maj; Wszystkie niedziele, zawsze o 12:30; odbyły się pokazy najciekawszych animacji twórców między innymi z Rosji, Finlandii, Czech i Polski. Projekt SZTUKA TO POTĘGA. WYSTAWY / WYKŁADY / PROJEKCJE / SPOTKANIA Całoroczne, cykliczne prezentacje programów, wystaw, pokazy autorskie, retrospektywy oraz partycypacje w przeniesieniach wystaw do innych ośrodków i w projektach zewnętrznych obejmowały: Andrzej Dudek-Dürer. Mental Steps. Żywa rzeźba; Spojrzenia 2009 Nagroda Fundacji Deutsche Bank; Wojciech Bąkowski, Olaf Brzeski, Bogna Burska, Wojtek Doroszuk, Anna Konik, Anna Molska, Zorka Wollny; Rafał Jakubowicz SP/PS* neon*sztuka Pojęciowa/Post Scriptum; Witkacy. Psychoholizm fotografie; Przeniesienie wystawy z Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie; Portret wielokrotny w lustrach multimedialna instalacja /Noc Muzeów we Wrocławiu/; Ukryta Dekada. Wystawa w Galerii ASP w Poznaniu; Polska sztuka wideo lat z kolekcji zgromadzonej przez WRO w ramach projektu Ukryta Dekada; Filmy Zmówione wystawa w Galerii Platan w Budapeszcie; Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Piotr Bosacki, Wojtek Doroszuk, Józef Robakowski, Zorka Wollny; Norman McLaren Synchromie. Musique Optique; Wystawa filmowa, prezentacja specjalna zasobów Czytelni Mediów; Wolf Kahlen Video Tapes ; Wideo, instalacje, fotografie; Wystawa instalacji "Gdzie jest Chopin"; 24 września do 10 października 2010 Galeria Dilston Grove w Southwark Park w Londynie; września 2010 roku, Hala Tęcza, Warszawska Jesień, Warszawa; Robert Cahen Chopinpiano Apparitions/Disparitions; wystawa instalacji I wideo-art. Projekt WRO IN TOUR / Biennale WRO 11 (przygotowanie) W ciągu całego roku odbywały się pokazy, wykłady i warsztaty z cyklu WRO on Tour, promujące zarówno artystów i efekty poprzedniej edycji festiwalu, jak i nadchodzącą edycję WRO Istotnym elementem promocji Biennale jest współpraca z międzynarodowymi partnerami przy realizacji wspólnych projektów, jak m.in. Moving Stories współfinansowany z Programu Kultura UE (realizowany we współpracy z Contour Mechelen, Belgia; OK Center, Linz, Austria; EMAF, Osnabrück, Niemcy; Videoformes, Clermont-Ferrand, Francja; Invideo, Mediolan, Włochy). Informacje o WRO 2011 były dystrybuowane podczas kwerendy kuratorskiej oraz prezentacji WRO in Tour na takich wydarzeniach, jak m.in. ISEA Ruhr (Dortmund Essen), festiwale Crosstalk (Budapeszt), Rencontres International Paris/Berlin/Madrid najpierw w marcu w Madrycie, a następnie w grudniu Palais de Tokyo w Paryżu, Transmediale erlin, Ars Electronica Linz, Moscow International Biennale for Young Art, Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku, Mediations Biennale, podczas międzynarodowej konferencji Kompetencje kulturalne autonomicznych regionów Unii Europejskiej-spojrzenie artystów i organizatorów życia kulturalnego, odbywającej się w Madrycie w związku z belgijską prezydencją w UE, czy na Kongresie Futurologicznym we Lwowie. Odbyły się ponadto pokazy w takich miejscach jak: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa,Galeria Arsenał, Poznań; Galeria Wozownia, Toruń; Galeria Manhattan, Łódź; Kino Lab, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa; XXV Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku; BWA w Bydgoszczy (regularne pokazy, łącznie 6 spotkań); Centrum Sztuki Współczesnej, Kijów; Centrum Historii Miejskiej, Lwów; International Biennale for Young Art, Moskwa; Galeria Sztuki WOZOWNIA, Toruń Projekt WIDOK Całoroczne prace związane z przygotowaniem kolejnych pozycji multimedialnej serii wydawniczej pod nazwą "Widok. WRO Media Art Reader" dotyczyły opracowania trzeciego tomu multimedialnej publikacji z serii poświęconego instalacji wideo, przedstawiającego zarówno początki wideo instalacji jako formy wypowiedzi artystycznej, która narodziła się w sztuce lat 60. oraz jej ewolucje do chwili obecnej, jako pierwszego w Polsce multimedialnego wydawnictwa stanowiącego praktyczny przewodnik po sztuce instalacji, ilustrowanego różnymi przykładami, w którym przedstawione zostaną dzieła reprezentujące najważniejsze gatunki rozwijające się na gruncie instalacji wideo, takie jak: wideo-obiekty i instalacje closed circuit, aranżacje przestrzenne, instalacje komunikacyjne z użyciem transmisji wideo, telewizyjnej lub internetowej, instalacje w przestrzeni publicznej, instalacje interaktywne. Program w roku 2010 obejmował następujące rodzaje i formy działań: działalność wystawiennicza i galeryjna; działalność, warsztatowa i edukacyjna dla dzieci; działalność informacyjna i wydawnicza; działalność archiwizacyjna (opracowanie i udostępnienie kolekcji WRO); działalność laboratorium medialnego, w tym programowanie innowacyjnego software'u; Sprawozdanie Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów /6

3 prowadzenie międzynarodowej współpracy kulturalnej w dziedzinie sztuki nowych mediów; działania upowszechnieniowe, dystrybucję dzieł, wydawnictw i informacji; działalność kuratorska; działalność producencka; działalność edukacyjna w ramach programów stażowych; 3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: -- produkcja programów telewizyjnych i radiowych -- produkcja filmów i nagrań wideo -- rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo; projekcja filmów -- wydawanie książek, nagrań dźwiękowych; pozostała działalność wydawnicza i poligraficzna -- działalność agencyjno-impresaryjna -- usługi public relations -- usługi reklamowe -- organizowanie wystaw, konkursów, koncertów -- działalność w zakresie oprogramowania -- gromadzenie, konserwacja i udostępnianie dzieł sztuki -- usługi gastronomiczno-klubowe 4) Uchwały zarządu fundacji w 2010 Uchwała nr 1/2010 Zarząd Fundacji WRO po zapoznaniu się ze sprawozdaniem postanawia przyjąć bilans i sprawozdanie z działalności Fundacji w 2009 roku. Jednocześnie postanawia zysk osiągnięty w roku podatkowym 2009 w wys ,56 zł przeznaczyć na finansowanie statutowej działalności programowej w roku Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 5) Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł, I Przychody pochodzące ze źródeł publicznych w zł; według źródła ,77 Gmina Wrocław ,00 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,00 Instytut Kultury Polskiej w Londynie 9 170,49 Instytut Polski w Kijowie 4 565,22 Instytut Polski w Budapeszcie 4 230,00 Instytut Polski w Paryżu 2 835,06 Instytut Adama Mickiewicza ,00 II Przychody z dotacji otrzymanych ze środków Unii Europejskiej ,23 III Rozliczenia międzyokresowe związane z odpisami amortyzacyjnymi 1 799,76 IV V Przychody ze źródeł niepaństwowych -statutowa działalność nieodpłatna organizacji pożytku publicznego ,69 Związek Kompozytorów Polskich ,00 Fundacja Orange ,00 Fundacja MONDRIAAN STICHTING ,67 Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy ,00 CSW Zamek Ujazdowski 6 000,00 Pozostałe (-3.485,03 zł - rozl. międzyokr. przych.) ,02 Przychody ze źródeł niepaństwowych przychody z działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczane są na cele statutowe ,03 Sprawozdanie Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów /6

4 organizacji pożytku publicznego VI Inne przychody 5 004,51 wpłata 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego 564,40 odsetki 4 381,08 pozostałe przychody operacyjne 59,03 różnice kursowe dodatnie razem ,99 procentowy udział przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej w przychodzie ogółem: 9,11% 6) informacja o poniesionych kosztach na: Amortyzacja 4 000,27 Zużycie materiałów i energii ,59 Usługi obce ,96 Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy 499,00 Wynagrodzenia ,72 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,58 Pozostałe koszty rodzajowe ,60 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 suma kosztów ,72 7) dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji 9 osób na dzień (w tym jedna osoba przebywająca na urlopie wychowawczym) b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje ,72 zł c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę ,04 zł (za cały rok) d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, ,90 zł; e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych 0,00 zł f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 5.000,71 zł - w Banku Zachodnim WBK IV Oddział Wrocław, ,00 zł w DnB Nord Polska o/wrocław; g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 0,00 zł h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie 0/0,00 zł i) nabytych pozostałych środkach trwałych ,57 zł j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych wartość aktywów: ,05 zł wartość zobowiązań: ,51zł 8) Sprawozdanie Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów /6

5 dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności zlecone zadania publiczne: -- organizacja Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu wraz z działaniami programowymi w zakresie sztuki nowoczesnej oraz przygotowanie Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO 11; finansowanie: Gmina Wrocław zł; -- projekt Hommage a Chopin; finansowanie: Gmina Wrocław zł; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zł; -- projekt Gdzie jest Chopin; finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zł; Instytut Kultury Polskiej w Londynie zł; -- Przedszkole Mediów; finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zł; -- Biennale WRO 11, WRO in Tour; przygotowanie, realizacja; finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zł; Instytut Adama Mickiewicza zł; Instytut Polski w Paryżu zł; Instytut Polski w Kijowie zł; Instytut Polski w Budapeszcie zł; wszystkie zadania zostały zrealizowane w 100%; koszty = wpływy. 9) informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych rozliczenia z Urzędem Skarbowym: deklaracja PIT-4 - kwota 945,00 zł do zapłacenia w 2011 r. (zapłacono) deklaracja CIT-8 - kwota 467,00 zł; do zapłacenia w 2011 r. - kwota 172,00 zł (zapłacono) W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola fundacji przez Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej w 2009 roku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Sporządzono: Wrocław, dnia Zarząd Fundacji: Violetta Kutlubasis Krajewska /członek Zarządu/ Zbigniew Kupisz /członek Zarządu/ Sprawozdanie Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów /6

6 załącznik (uchwały Zarządu 2010) Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 29a Wrocław, 31 marca 2010 Posiedzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał obecni: Piotr Krajewski Prezes Zarządu Violetta Kutlubasis-Krajewska członek Zarządu Zbigniew Kupisz członek Zarządu Porządek posiedzenia: Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Fundacji WRO w 2009 r.; powzięcie uchwały o przyjęciu bilansu i sprawozdania z działalności Fundacji w 2009 roku Uchwała nr 1/2010 Zarząd Fundacji WRO po zapoznaniu się ze sprawozdaniem postanawia przyjąć bilans i sprawozdanie z działalności Fundacji w 2009 roku. Jednocześnie postanawia zysk osiągnięty w roku podatkowym 2009 w wys ,56 zł przeznaczyć na finansowanie statutowej działalności programowej w roku Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Na tym posiedzenie zakończono i zamknięto. /podpisano/ Violetta Kutlubasis-Krajewska członek Zarządu Piotr Krajewski Prezes Zarządu Zbigniew Kupisz członek Zarządu protokołował Zbigniew Kupisz Sprawozdanie Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów /6

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Nazwa: Fundacja 5Medium Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. Gdańsk, 25 marca 2011 r. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. dot. ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007 1. Dane rejestracyjne: Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowoursynowska 89 B,

Bardziej szczegółowo

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA)

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA) Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Sprawozdanie z Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Culture Shock za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Culture Shock za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Culture Shock za rok 2012 1.) Fundacja Culture Shock Ma swoją siedzibę przy al. Na Skarpie 15/16, 00-488 w Warszawie. 24 listopada 2010 został jej nadany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP Gołdap, 15 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za rok 2009. 1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap woj. warmińsko-mazurskie, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16 Data wpisu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Hereditas w roku 2008

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Hereditas w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Hereditas w roku 2008 Nazwa organizacji: Fundacja Hereditas Siedziba i adres: 02-811 Warszawa, ul. Makolągwy 21/9 Data wpisu w KRS 29.12.2006 KRS 0000270087

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 48 www.faoo.pl, www.promengo.pl, www.kursodrom.pl Nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU Kraków, 16 czerwca 2014 r. Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 WSTĘP... 4 1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych. Przedmiot podpisanej umowy lub porozumienia Przychód Rozchód

1. Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych. Przedmiot podpisanej umowy lub porozumienia Przychód Rozchód 1. Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych. Przedmiot podpisanej umowy lub porozumienia Przychód Rozchód Aneks Nr 3/2007 do porozumienia z dn. 13.05.2004 z Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W 2011 ROKU 1) dane rejestracyjne fundacji: a) nazwa fundacji: Fundacja Rodzić po Ludzku b) siedziba fundacji: Warszawa 00-150, ul. Nowolipie 13/15 c) adres fundacji:

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. 1 I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z

Bardziej szczegółowo

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie:

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: 1. Siedziba oraz dane identyfikacyjne Fundacji: Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno KRS: 0000220615 Data rejestracji: 29.10.2004 r. Regon: 015860596 Członkowie Zarządu Fundacji:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 02-796 Warszawa ul.relaksowa 58 tel. 0 601 228 073 www.sercedziecka.org.pl fundacja@sercedziecka.org.

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 02-796 Warszawa ul.relaksowa 58 tel. 0 601 228 073 www.sercedziecka.org.pl fundacja@sercedziecka.org. Sprawozdanie z działalności Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w

Bardziej szczegółowo