Instrukcja CZLmM dla partnerów Sygnity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja CZLmM dla partnerów Sygnity"

Transkrypt

1 Instrukcja CZLmM dla partnerów Sygnity wersja 1.0 data

2 Spis treści: 1. Notacja i terminologia FAQ Najczęstsze pytania Architektura rozwiązania Centrum Zarządzania Licencjami CZLmM Informacje podstawowe: Realizacja licencjonowania w produkcie mmedica Rodzaje kluczy Sposoby aktywacji produktu Kontrola numeru wersji i licencji Opłaty licencyjne Opłaty aktywacyjne Typowy przebieg zmian statusu aplikacji mmedica Definicje Definicja kluczy Klucz aktywacyjny Serwer licencji Aplikacja CZLmM Schemat funkcjonalny Lista klientów (partner) Zakładanie nowego Klienta wraz z licencją (partner) Dopisanie/dodawanie nowego Klienta Utworzenie użytkownika 15 Utworzenie nowej lokalizacji Generowanie klucza aktywacyjnego Edycja danych użytkownika klienta (administrator, handlowiec, partner) Zmiana hasła użytkownika (wszyscy użytkownicy) Lista lokalizacji i lista licencji Formularz zamówienia Lista wniosków pozostałe formularze Strona: 2 z 29

3 1.Notacja i terminologia CZLmM - Centrum Zarządzania Licencjami mmedica Aplikacja WWW do prowadzenia rejestru klientów i licencji systemu mmedica. Produkt / Przedmiot Licencji Przedmiotem Licencji, zwanym dalej "produktem", jest zakupiony poprzez sieć dystrybucyjną program komputerowy mmedica wraz z dokumentacją, stanowiący własność Sygnity S.A. Przedmiot Licencji korzysta z ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego. Sygnity S.A. posiada prawo do kontrolowania i przestrzegania warunków prawa autorskiego oraz przedmiotowej Licencji. Licencja jest udzielana na użytkowanie programu mmedica przez Klienta w wybranej wersji na warunkach uzgodnionych w zamówieniu. Licencja sprzedawana jest na stację robocze. Nie przewiduje się sprzedaży licencji na nazwanego użytkownika. DEMO Produktu Użytkownik, podczas instalacji wersji DEMO produktu, ma możliwość wyboru wersji funkcjonalnej mmedica (wersja pełna, okrojona, wybór konkretnych modułów dodatkowych, nie oferowanych w wersji standardowej). Program w wersji DEMO posiada następujące ograniczenia: blokada wprowadzania danych na poziomie liczby danych z głównych tabel - ograniczenie do 10 pacjentów i 15 wizyt. brak importu i eksportu danych dane producenta oraz napis DEMO drukowane na kluczowych, określonych wcześniej wydrukach (najlepiej w postaci znaku wodnego ). Program w wersji DEMO nie posiada ograniczeń czasowych. Ściągnięcie wersji DEMO wymaga założenia konta użytkownika WWW wraz z podaniem i weryfikacją adresu . Klucz aktywacyjny startowy Klucz aktywacyjny startowy jest dostarczany Klientowi wraz z pakietem instalacyjnym, po złożeniu pierwszego zamówienia przez Klienta. Istnieje opcja automatycznej generacji (zakupu) klucza aktywacyjnego startowego przez użytkownika bez weryfikacji przez Partnera lub Sygnity. Klucz pozwala na uruchomienie programu w wersji zamówionej na okres 2 miesięcy. Taka wersja programu zawiera dane Klienta drukowane na dokumentach. Aktywacja Proces polegający na weryfikacji poprawności danych wprowadzonych podczas składania zamówienia oraz faktu wniesienia opłat w stosunku do aktywowanego produktu (programu). W procesie tym następuje aktualizacja informacji i ewentualne przedłużenie czasu działania produktu zgodnie z informacjami zapisanymi w licencji (kluczu aktywacyjnym). Program nieaktywowany po czasie karencji ogranicza swą funkcjonalność do pracy na danych dotyczących tylko okresu do czasu wygaśnięcia klucza. Dopuszczona jest praca w okresie jednego miesiąca od daty wygaśnięcia klucza aktywacyjnego, z tym że program w sposób zdecydowanie bardziej intensywny przypomina o konieczności wniesienia właściwych opłat i zamówieniu kolejnej aktywacji. Przy wprowadzaniu zmian wpływających na cenę (liczba stanowisk, moduły, wersja), nowy klucz generowany jest do daty obowiązującego klucza aktywacyjnego lub do daty wybranej przez użytkownika liczonej od daty wygaśnięcia obowiązującego klucza aktywacyjnego. Klucz aktywacyjny Klucz aktywacyjny zawiera pełną informację o nabytych prawach do uruchamiania poszczególnych modułów systemu mmedica (liczba stanowisk, lista modułów, na jaki czas została wykupiona licencja, dane klienta). Pozwala na aktywację programu w zakresie wykupionej licencji i użytkowanie go w czasie wskazywanym przez aktywację. Partner Firma wykonująca wdrożenia i serwis programu mmedica oraz pośrednicząca w sprzedaży systemu mmedica. Sygnity sprzedaje licencje i rozlicza się bezpośrednio z Partnerem. Windykacja należności Strona: 3 z 29

4 za licencje zakupione przez Klientów poprzez Partnerów, jak również oznaczanie dokonania wpłat w systemie CZLmM, może leżeć także po stronie Partnera. Prawa i obowiązki Licencjobiorcy = Klienta Licencjobiorcy przysługuje niewyłączne prawo użytkowania produktu oraz załączonej dokumentacji, co nie oznacza nabycia prawa własności do produktu i rozwiązań zastosowanych w produkcie. Licencjobiorca nie ma prawa kopiować, przenosić do pamięci elektronicznych czy magnetycznych, fotografować, powielać, wykonywać kserokopii czy fotokopii, ani dokonywać transmisji produktu oraz dokumentacji zarówno w części jak i w całości, bez zgody właściciela produktu. Licencjobiorca nie ma prawa dekodować, disasemblować ani dokonywać jakichkolwiek operacji ingerujących w oryginalny kod programu. Dalsza odsprzedaż licencji i oprogramowania nią objętego oraz instalacja tegoż oprogramowania osobom trzecim jest zabroniona. Licencjobiorca nie ma prawa rozszerzania i dokonywania jakichkolwiek zmian funkcjonalnych produktu. Licencja nie może być przekazana innej osobie. Osoba przyjmująca warunki Licencji staje się podmiotem wszelkich praw i obowiązków z niej wynikających. Stacja robocza Pojedyncze stanowisko komputerowe. Numer instalacji NFZ Nr instalacji jest unikalnym numerem instalacji nadanym świadczeniodawcy przez odpowiednią komórkę w oddziale wojewódzkim NFZ lub odpowiedni algorytm, w zależności od województwa. Identyfikator systemu nadawcy NFZ (numer długi instalacji NFZ, id-nad) Identyfikator systemu nadawcy NFZ jest unikalnym numerem instalacji nadanym świadczeniodawcy przez odpowiednią komórkę w oddziale wojewódzkim NFZ lub odpowiedni algorytm, w zależności od województwa. Licencja stanowiskowa Umożliwia użytkowanie (uruchomienie programu) w tym samym czasie na takiej liczbie stanowisk, jaka została określona w nazwie i wersji produktu. Dotyczy to zarówno wydzielonych komputerów, jak i stacji roboczych pracujących we wspólnej sieci komputerowej, jednakże każda stacja korzysta z niezależnej, własnej bazy danych mmedica. Licencja sieciowa Umożliwia użytkowanie (uruchomienie programu) w tym samym czasie na takiej ilości sieciowych stacji roboczych (pracujących we wspólnej sieci komputerowej), jaka została określona w nazwie i wersji produktu, korzystając z jednej produkcyjnej bazy danych. Zakres użytkowania Jeżeli Licencjobiorca zakupił wersję stanowiskową produktu, oznacza to, że nabył prawo do użytkowania produktu (uruchomienia programu) w tym samym czasie, na takiej liczbie komputerów, jaka została określona w licencji. W przypadku zakupienia wersji sieciowej, Licencjobiorca ma prawo do zainstalowania i użytkowania produktu w tym samym czasie na takiej liczbie sieciowych stacji roboczych, jaka została określona w nazwie i wersji produktu, korzystając z jednej bazy produkcyjnej. Natomiast przypadek zakupienia wersji na nieograniczoną liczbę stanowisk należy rozumieć w ten sposób, że są to niezależne stanowiska robocze, znajdujące się w użytkowaniu podmiotu zawierającego umowę licencyjną z właścicielem oprogramowania. Czas trwania Licencji Czas trwania licencji rozpoczyna się od dnia akceptacji złożonego zamówienia, co skutkuje wygenerowaniem klucza aktywacyjnego startowego za pośrednictwem CZLmM i biegnie do dnia określonego w zamówieniu. Naruszenie warunków Licencji Naruszenie warunków Licencji powoduje jej unieważnienie przez Sygnity S.A. Fakt unieważnienia Licencji zobowiązuje Licencjobiorcę do zwrócenia produktu wraz z dokumentacją do Partnera/Sygnity. Strona: 4 z 29

5 2.FAQ Najczęstsze pytania 1. Co daje status Partner w Centrum Zarządzania Licencjami mmedica? Standardowo każdy nowo zarejestrowany podmiot w Centrum Zarządzania Licencjami mmedica (CZLmM) otrzymuje status Klient. Status ten pozwala na zakup / zamówienie licencji tylko dla danego podmiotu. Natomiast status Partner otwiera nowe możliwości w postaci interfejsu obsługi zakupu / zamawiania licencji dla innych podmiotów (świadczeniodawców), obsługiwanych przez tego partnera. 2. Jak uzyskać status Partnera w CZL mmedica? Najpierw należy się zarejestrować w CZL mmedica jako standardowy klient. W miejsce kodu świadczeniodawcy proszę wpisać {NIP}-partner, np partner. Status Partnera można uzyskać tylko poprzez bezpośrednie (telefoniczne lub owe) skontaktowanie się z Centrum Obsługi Klienta mmedica albo poprzez wniosek złożony za pośrednictwem CZLmM. Po weryfikacji z aktualną listą certyfikowanych partnerów Sygnity, status wnioskującego użytkownika zostanie zmieniony na Partner. 3. Jak - jako partner - uzyskać licencję na użytkowanie aplikacji mmedica Standard? Wersja Standard przysługuje każdemu certyfikowanemu partnerowi Sygnity. Aby ją uzyskać należy zarejestrować się na stronach WWW CZLmM jako klient (jeżeli nie zostało to zrobione wcześniej) i złożyć zamówienie na wersję Standard. W polach, których wartości w przypadku świadczeniodawcy nadaje NFZ, proszę wpisać następujące wartości testowe: kod świadczeniodawcy: {NIP}-partner, np partner nr instalacji: 8 cyfr NIP, np identyfikator systemu nadawcy: {NIP}-partner, np partner Kolejnym etapem jest wysłanie wniosku lub a do Centrum Obsługi Klienta z prośbą o nieodpłatne udostępnienie licencji w wersji Standard. 4. Jak można otrzymać licencję dla swojego klienta? Licencję dla swojego klienta może utworzyć tylko użytkownik posiadający status Partnera. Należy wybrać z menu Klienci --> Nowy klient, utworzyć go, a następnie stworzyć mu lokalizację i wygenerować zamówienie na licencję. Szczegółową pomoc można uzyskać kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta. Strona: 5 z 29

6 3.Architektura rozwiązania 3.1Centrum Zarządzania Licencjami CZLmM CLZmM to aplikacja WWW posiadająca funkcjonalności zarządzania Klientami, Partnerami i licencjami Informacje podstawowe: 1. Rejestracja danych Klienta/warunków umowy licencyjnej wymaga: 1.1. wprowadzanie podstawowych danych Klienta do ewidencji (podczas składania zamówienia 1.2. wprowadzanie danych użytkownika WWW z dostępem do CZLmM 2. W systemie zostały zaimplementowane następujące klasy (role) użytkowników CZLmM: Administrator posiada możliwość pełnego dostępu do funkcji serwisu, Handlowiec może przeglądać informacje skierowane do klasy Handlowiec. Posiada dostęp do przeglądu: listy klientów wraz z ich danymi teleadresowymi oraz informacją o danych licencji (status oraz informacje, co dany klient posiada - jakie moduły, ile i do kiedy), kluczy licencyjnych Sygnity, kluczy licencyjnych Klientów, kontakt do Partnerów. Posiada dostęp do generacji kluczy licencyjnych oraz wprowadzania informacji o płatnościach, Partner może przeglądać informacje skierowane do klasy Partner. Posiada dostęp do przeglądu: listy własnych klientów wraz z ich danymi teleadresowymi oraz informacją o danych licencji (status oraz informacje, co dany klient posiada - jakie moduły, ile i do kiedy), własnych kluczy licencyjnych, kluczy licencyjnych obsługiwanych Klientów, własnych danych osobowych oraz teleadresowych, (opcjonalnie) kontakt do innych Partnerów. Posiada możliwość zmiany hasła oraz wnioskowania o zmianę danych osobowych oraz teleadresowych. Posiada dostęp do aktualnych wersji oraz uaktualnień oprogramowania. Posiada dostęp do generacji kluczy licencyjnych oraz wprowadzania informacji o płatnościach oraz zawartych umowach, Klient może przeglądać informacje skierowane do klasy Klient. Otrzymuje automatyczne e (skierowane bezpośrednio do niego), powiadamiające go np. o kończących się licencjach. Posiada dostęp do przeglądu własnych kluczy licencyjnych, historii płatności, własnych danych osobowych oraz teleadresowych, wgląd do danych teleadresowych obsługującego go partnera. Posiada możliwość zmiany hasła oraz wnioskowania o zmianę danych osobowych, teleadresowych oraz warunków licencji. Posiada dostęp do aktualnych wersji oraz uaktualnień oprogramowania, tematycznych FAQ i dokumentacji, Gość zarejestrowany użytkownik Gość, który zarejestrował swój adres w systemie. Dodatkowo posiada możliwość pobrania wersji demonstracyjnej mmedica. W ramach klasy (ról) użytkownika CZLmM istnieje ograniczenie uprawnień konkretnego użytkownika zgodnie z prawami zdefiniowanymi w systemie uprawnień CZLmM. 3. System udostępnia informacje związane z produktem mmedica w następującym zakresie: Wersji i uaktualnień Jeżeli rozszerzenia produktu, uzależnione od zapisów licencji, będą dostępne jako osobne aktualizacje, dostęp do nich powinien mieć tylko użytkownik o odpowiedniej licencji (w przypadku roli Klient). 4. System CZLmM umożliwia generowanie raportów prezentujących dane dotyczące licencji mmedica, oddzielnie dla Klienta / Partnera / Administratora / Handlowca sortowanie powinno być możliwe po kolumnach. Parametry raportowania: Klient możliwość wyboru jednego, kilku Wersja programu wybór pozycji ze słownika + dowolna Strona: 6 z 29

7 Typ wersji wybór pozycji ze słownika + dowolna Stan Zapłaty wybór pozycji ze słownika + wszystkie Możliwość aktywacji oprogramowania wybór pozycji ze słownika + wszystkie Licencja aktywowana wybór pozycji ze słownika + wszystkie Czas ważności licencji wybór pozycji ze słownika + dowolny Data końca ważności licencji przedział dat, pomiędzy którymi wygaśnie licencja + dowolne Data pierwszej aktywacji przedział dat, pomiędzy którymi nastąpiła pierwsza aktywacja + dowolna 5. Raport Kończące się licencje - raport ten służy do szybkiego podglądu licencji, którym Klientom kończą się ważności licencji, aktywacji lub okresy dostępności aktualizacji. Parametry raportowania: Termin kończącej się licencji, aktywacji ustawiony w Konfiguracji 6. System posiada także zaimplementowane następujące funkcjonalności: Przegląd listy Klientów Przegląd listy Partnerów Przegląd własnych danych osobowych i teleadresowych Obsługa użytkowników utworzenie/usunięcie/zmiana danych/zmiana uprawnień Obsługa wniosków - na liście wniosków powinny znajdować się wiadomości od klientów nadesłane za pomocą formularza wysyłania wniosków: o Formularz Prośba o kontakt o Formularz Wniosek o zmianę danych Klienta o Formularz Wniosek o zmianę zakresu licencji o Sklep mmedica - składanie zamówień i zatwierdzenie wniosku będzie jednoznaczne z wygenerowaniem klucza aktywacyjnego startowego dla Klienta oraz przesłaniem na jego parametrów logowania do konta Klienta w serwisie CZLmM Obsługa dziennika systemowego Lista licencji Ewidencja płatności klientów (oznaczanie płatności) 7. System umożliwia administrowanie serwisem w zakresie: Ewidencji użytkowników (Klienta, Partnera, Handlowca, Administratora) w zakresie danych osobowych ( oraz opcjonalnie imię i nazwisko) Zmiany parametrów konfiguracyjnych aplikacji (np. parametry dotyczące wyświetlania i wydruku informacji, domyślne wartości początkowe, itp.) Nadawania parametrów logowania dla klientów i partnerów Zarządzania uprawnieniami użytkownikami CZLmM Wprowadzania / aktualizacji słowników (administrator) 3.2Realizacja licencjonowania w produkcie mmedica Rejestracja produktu powinna odbywać się przy pomocy wbudowanego modułu (wbudowanej funkcjonalności) obsługi licencji. Rejestracja produktu mmedica będzie polegać na wczytaniu w odpowiednim miejscu aplikacji mmedica klucza aktywacyjnego. Wersja pakietu bez wprowadzenia klucza aktywacyjnego powinna uruchamiać się w trybie DEMO Rodzaje kluczy System powinien rozróżniać następujące rodzaje kluczy: Klucz aktywacyjny jest generowany w CZLmM dla użytkownika, który uregulował należności za zakupiony program lub automatycznie, gdy produkt w wybranej przez użytkownika wersji jest rozprowadzany bezpłatnie. Klucz aktywacyjny zawiera pełną informację o nabytych prawach do uruchamiania poszczególnych modułów i funkcjonalności mmedica (w tym ich liczbę) na warunkach określonych w licencji. Strona: 7 z 29

8 Klucz aktywacyjny startowy generowany jest automatycznie dla użytkownika po złożeniu pierwszego zamówienia. Zawiera pełne informacje o kliencie (w tym nowe numery instalacji NFZ), tak jak klucz aktywacyjny. Jego funkcjonalność z punktu widzenia aplikacji jest taka sama jak zwykłego klucza aktywacyjnego Sposoby aktywacji produktu System powinien posiadać możliwość aktywowania go w dwojaki sposób: on-line (Internet) umożliwia aktywację poprzez połączenie się z usługą serwisu CZLmM i pozyskanie klucza aktywacyjnego, off-line (plik) umożliwia rejestrację klucza aktywacyjnego w odpowiednim miejscu (oknie) produktu poprzez wskazanie pliku z kluczem aktywacyjnym. Plik z kluczem aktywacyjnym może zostać wcześniej pobrany z CZLmM, jak również zostać dostarczony przez producenta/partnera ( , CD) Kontrola numeru wersji i licencji Każdy z modułów wchodzący w skład produktu mmedica posiada wbudowaną funkcjonalność kontroli licencji. Działanie mechanizmu kontrolnego wygląda następująco: Jeżeli podczas instalacji wybrana została instalacji wersji DEMO, to żaden klucz aktywacyjny nie może zostać wprowadzony. Program może pracować tylko jako wersja DEMO posiada ograniczenia opisane w wykazie pojęć oraz informację o tym, iż jest to wersja DEMO. Nie posiada ograniczeń czasowych. W przypadku pracy na kluczu aktywacyjnym startowym program działa zgodnie z informacjami w nim zapisanymi. Okres pracy jest znacznie ograniczony. W przypadku uregulowania należności (wystawiona flaga płatności w systemie), Klient może wykonać pełną aktywację (on-line lub off-line). Po aktywacji program działa w wersji zgodnie z udzieloną licencją i informacjami zapisanymi w kluczu aktywacyjnym. Funkcjonalność licencjonowania powinna kontroluje następujące elementy: liczbę uruchomionych stacji czas obowiązywania licencji wersja programu możliwość aktualizacji możliwość uruchamiania rozszerzeń funkcjonalnych produktu 3.2.4Opłaty licencyjne Osoba uprawniona (Handlowiec lub Partner uprawniony ze strony Sygnity S.A.) powinna być zobligowana do odnotowywania w CZLmM faktu dokonania przez Klienta zapłaty za licencję. Flaga płatności za dany okres powinna być powiązana z licencją klienta. Na podstawie włączonej flagi będzie udostępniany klucz aktywacyjny. Istnieje możliwość warunkowej aktywacji (w gestii Sygnity) - warunkowa aktywacja od strony systemu nie różni się jednak od aktywacji normalnej. Aktywacja warunkowa jest wprowadzana tylko na potrzeby sprawozdawczości dla Sygnity i dotyczy przypadków szczególnych oraz promocji. Okres trwania licencji rozpoczyna się od momentu wygenerowania klucza aktywacyjnego, bez względu na moment pełnej aktywacji programu Opłaty aktywacyjne W sytuacji zakupu nowej aktywacji na kolejny okres jako datę początku jej obowiązywania przyjmuje się datę generacji klucza aktywacyjnego. W przypadku dokupienia do obecnej aktywacji dodatkowej funkcjonalności programu lub większej liczby stanowisk okres nowej aktywacji powinien być liczony również od daty generacji klucza aktywacyjnego. W danym momencie dostępny jest na stronach WWW tylko jeden, najbardziej aktualny klucz aktywacyjny dla danej lokalizacji. Użytkownik posiada możliwość przeglądu historii płatności. Strona: 8 z 29

9 3.2.6Typowy przebieg zmian statusu aplikacji mmedica Użytkowanie wersji Demo Otrzymaną wersję DEMO produktu Klient instaluje nie podając żadnego klucza aktywacyjnego, a jedynie wybierając właściwą opcję w instalatorze. Wybór wersji produktu umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z interesującymi go funkcjonalnościami, celem świadomego zamówienia wersji, która najbardziej będzie odpowiadała jego potrzebom. Program w wersji DEMO sygnalizuje, które funkcjonalności należą do wersji wyższych, np. Standard. Zamówienie Złożenie zamówienia przez Klienta następuje w momencie świadomego wyboru wersji produktu przez użytkownika. Sposoby składania zamówień przez WWW, przesłanie zamówienia do Sygnity pocztą/faxem, zamówienie telefoniczne. Użytkowanie wersji z kluczem aktywacyjnym startowym Klucz aktywacyjny startowy generowany jest tylko przy złożeniu pierwszego zamówienia. Zawiera m.in. dane adresowe Klienta jest dostarczany Klientowi wraz z pakietem instalacyjnym na podstawie zamówienia. Pozwala on uruchomić program w wersji zamówionej przez Klienta na okres ustalony w kluczu (np. 2 miesięcy). Taka wersja programu zawiera dane Klienta drukowane na dokumentach. W przypadku kolejnych zamówień lub zamówienia dotyczącego przejścia z wersji PS do Standard aplikacja CZLmM nie generuje klucza startowego konieczne jest wcześniejsze dokonanie płatności. Zapłata Klient dokonuje zapłaty zgodnie z zamówioną licencją. Fakt zapłaty powinien zostać odnotowany w systemie CZLmM poprzez ustawienie flagi warunkującej wygenerowanie klucza aktywacyjnego dla Klienta. Aktywacja W procesie tym, po wygenerowaniu i przekazaniu klucza aktywacyjnego klientowi, następuje aktualizacja informacji i ewentualne przedłużenie czasu działania produktu zgodnie z informacjami zapisanymi w kluczu aktywacyjnym. Program nieaktywowany po czasie karencji przestaje funkcjonować (jedyną aktywną funkcjonalnością pozostaje możliwość przeglądania i edycji danych historycznych). Użytkowanie wersji z kluczem aktywacyjnym Klucz aktywacyjny zawiera pełną informację o nabytych prawach do uruchamiania poszczególnych modułów systemu mmedica (liczba stanowisk, lista modułów, czas, na który wykupiono licencję). Pozwala na użytkowanie programu w zakresie wykupionej licencji i w czasie wskazywanym przez licencję lub aktywację. Dokupienie licencji (aktywacji) dla większej liczby stanowisk komputerowych lub dodatkowych modułów / zmiana numerów instalacji NFZ / kodu świadczeniodawcy Zwiększenie liczby licencji lub modułów uwzględnia liczbę stanowisk dla już istniejącej licencji/aktywacji oraz wykupione wcześniej moduły. System obsługuje jawnie taką inkrementację poprzez uwidocznienie odpowiednich pól na formularzu aktywacji. Dla przykładu: klient ma licencję i/lub aktywację dla 3 stanowisk, dokupuje 2, więc w nowym kluczu aktywacyjnym powinny być uwzględnione wszystkie 5 stanowisk. W przypadku przekroczenia terminu aktywacji nowy klucz aktywacyjny jest generowany od daty ważności poprzedniego klucza aktywacyjnego. W przypadku przekroczenia terminu np. o 3 mies. klucz aktywacyjny jest generowany z datą zlecenia tej czynności. Strona: 9 z 29

10 4.Definicje 4.1Definicja kluczy 4.1.1Klucz aktywacyjny Specjalną formą klucza aktywacyjnego jest klucz aktywacyjny startowy. Jest to klucz ze skróconą datą ważności, generowany automatycznie zaraz po złożeniu pierwszego zamówienia na produkt. Od strony programistycznej nie różni się od zwykłego klucza aktywacyjnego. Klucz aktywacyjny powinien być generowany w CZLmM dla użytkownika, który uregulował należności za zakupiony program. Klucz aktywacyjny zawiera pełną informację o nabytych prawach do uruchamiania poszczególnych modułów oraz pojedynczych funkcjonalności systemu mmedica na warunkach określonych w licencji. Dodatkowo w kluczu aktywacyjnym zapisane są kod świadczeniodawcy (związany z klientem) i numer instalacji i identyfikator systemu nadawcy (związane z licencją) nadawane przez NFZ lub automatycznie generowany (w zależności od województwa). Informacje te są wprowadzane razem z innymi danymi teleadresowymi klienta podczas zamawiania licencji. Zmiana ww. kodów wymagać będzie zmiany klucza aktywacyjnego przez Sygnity na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Jednocześnie ważny jest tylko jeden klucz aktywacyjny. Pobieranie klucza aktywacyjnego dotyczy zawsze ostatniego klucza, jaki ma odpowiednio ustawioną flagę możliwości aktywacji, nawet jeśli istnieje już kolejny klucz aktywacyjny, którego nie można jeszcze pobrać. Struktura klucza aktywacyjnego: Numer licencji Numer aktywacji Kod klienta Kod świadczeniodawcy Nazwa klienta NIP Dane adresowe klienta Dane adresowe lokalizacji Stanowiska Wersja programu Data udzielenia licencji Data pierwszej aktywacji Czas trwania aktywacji Czas trwania licencji Termin do aktualizacji MODUŁY / rozszerzenia funkcjonalne produktu Kod modułu Liczba stanowisk Kod modułu Liczba stanowisk 6 Stały dla wszystkich aktywacji w obrębie danej licencji. Pierwsza licencja to Numer kolejny aktywacji dla danej licencji Jawny bez z kreskami Ilość stanowisk podana jawnie; 1-wersja stanowiskowa 1 [0 do 9] 0 - DEMO 1 - PS 2 - standard reszta do wykorzystania w przyszłości 8 yyyymmdd data utworzenia klucza aktywacyjnego starowego 8 yyyymmdd 8 yyyymmdd 8 yyyymmdd 8 yyyymmdd Kod zmiana modułu powinna wymagać nowego modułu klucza aktywacyjnego 1 Terminarz max. 2 znaki na liczbę stanowisk 2 xxx max. 2 znaki na liczbę stanowisk Strona: 10 z 29

11 Kod modułu Liczba stanowisk Numer instalacji NFZ Identyfikator systemu nadawcy NFZ Kod oddziału NFZ 3 yyy max. 2 znaki na liczbę stanowisk <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <licencja> <numerlicencji>100012</numerlicencji> <numeraktywacji>1</numeraktywacji> <kodklienta>1</kodklienta> <kodswiadczeniodawcy /> <nazwaklienta>sygnity SA</nazwaKlienta> <nip> </nip> <daneadresoweklienta> <ulica>al. Jerozolimskie 180</ulica> <kodpocztowy>02-486</kodpocztowy> <miasto>warszawa</miasto> </daneadresoweklienta> <daneadresowelokalizacji> <ulica>al. Jerozolimskie 180</ulica> <kodpocztowy>02-486</kodpocztowy> <miasto>warszawa</miasto> </daneadresowelokalizacji> <iloscstanowisk>2</iloscstanowisk> <wersja>2</wersja> <dataudzielenialicencji> </dataudzielenialicencji> <dataaktywacji> </dataaktywacji> <czastrwaniaaktywacji> </czastrwaniaaktywacji> <czastrwanialicencji> </czastrwanialicencji> <termindoaktualizacji> </termindoaktualizacji> <moduly /> <wlasciwyownfz>12</wlasciwyownfz> <instalacjanfz> </instalacjanfz> <nadawcanfz> qwertyuiopasdfghjkl</nadawcanfz> <podpis> a51f1102a891d40051c98d71db457e7ceeb765a8f8ec3396b2469a17e8e875c5dba7d8b6bd B43C3696EDC5F25CCBB92FD07DA E1FF4B5DF880D DF254E22A2C54A203F9E7CA66A75DF8C82 5AFA6B00BF314BBF540A CB1AA17C8F206A1E5C775E369B9EAB02E4F5AD87C54C921C36F</podpis> </licencja> 4.1.2Serwer licencji W serwisie CZLmM przechowywane są wszystkie klucze aktywacyjne dla każdego Klienta mmedica. Każda licencja ma nadany unikalny numer (numer licencji). Klucze aktywacyjne są kolejno numerowane w ramach numeru licencji, a pierwszym z nich powinien jest Klucz aktywacyjny można pobrać z serwisu mmedica w postaci pliku XML. Aktywacja wykonywana jest poprzez wystawienie z poziomu serwera usługi (Web Service), której główną funkcjonalnością będzie aktywacja. Usługa żąda uwierzytelnienia użytkownika, a następnie dostarcza funkcjonalność pobierania klucza aktywacyjnego (jeżeli Klient ma wystawioną w systemie flagę płatności). Aktywacja jest możliwa do przeprowadzenia tylko wtedy, gdy zarejestrowana została płatność w CZLmM lub płatność nie jest wymagana. Daty ważności licencji, ważności aktywacji oraz dostępu do aktualizacji powinny wynikać z zapisów licencji (daty udzielenia licencji). Rozwiązanie aktywacji ONLINE: Serwer licencyjny jest aplikacją WWW, wystawiającą na zewnątrz usługę umożliwiająca zdalne aktywowanie oprogramowania mmedica poprzez protokół HTTP (oraz w przyszłości HTTPS). Zaletą wykorzystania tego protokołu jest fakt, że jest on w większości wypadków przeźroczysty dla zapór ogniowych, a więc dostępny właściwie z każdego miejsca posiadającego dostęp do Internetu. Po Strona: 11 z 29

12 ustanowieniu takiego połączenia ze zdalnym klientem, serwer aktywacyjny akceptuje od niego następujące parametry: numer licencji numer NIP Klienta (zalecany format: bez kresek) Jeżeli dla podanych danych istnieje klucz aktywacyjny przesyłany jest on do klienta. Strona: 12 z 29

13 5.Aplikacja CZLmM CZLmM zrealizowany jest jako aplikacja WWW zainstalowana na serwerze z dostępem dla klientów zewnętrznych. Widoczne na zrzutach menu dotyczy administratora, a nie partnera, nie mniej opisane poniżej funkcje dostępne są także dla partnerów Schemat funkcjonalny Ewidencja opisanych powyżej informacji odbywa się za pomocą dostępnych w aplikacji formularzy edycyjnych w formie kolejnych, logicznie następujących po sobie plansz do wypełnienia danych (Kreator) lub poprzez dostęp do plansz za pomocą menu Lista klientów (partner) W oknie Klienci > Lista klientów wyświetlane są podstawowe informacje o kliencie: Liczbę wierszy na jednej stronie definiuje się w konfiguracji dostępnej w menu Ustawienia > Konfiguracja. Lista klientów zawiera następujące kolumny: Lp. oznacza liczbę porządkową Nazwa skrócona kolumna ta składa się z kilku elementów: - Ikony edycji klienta (zielone) np. - kliknięcie na tę ikonę powoduje przejście do okna edycji klienta - Tekstu nazwy skróconej kliknięcie w tekst powoduje przejście do podglądu danych klienta - Ikony informacji publicznych (niebieskie) np. - ustawienie kursora myszki na tej ikonie powoduje wyświetlenie informacji publicznej o kliencie - Ikony informacji prywatnych (różowe) np. - ustawienie kursora myszki na tej ikonie powoduje wyświetlenie informacji prywatnej o kliencie. Ikona ta jest wyświetlana tylko dla uprawnionych użytkowników systemu. NIP kolumna ta zwiera numery NIP klientów Kod kolumna ta zawiera kody pocztowe podane przy dodawaniu bądź edycji klienta Miejscowość kolumna ta zawiera nazwy miejscowości podane przy dodawaniu bądź edycji klienta Lokalizacje - kolumna ta składa się z dwóch elementów: Strona: 13 z 29

14 Słowa lista (...) oraz podanej w nawiasach obecnej liczby lokalizacji dla klienta kliknięcie na ten napis powoduje przejście do listy lokalizacji - Ikony dodawania lokalizacji np. - kliknięcie na tę ikonę powoduje przejście do okna dodawania lokalizacji Użytkownicy kolumna ta składa się z dwóch elementów:: - Słowa podgląd kliknięcie na ten napis powoduje przejście do podglądu użytkowników WWW klienta - Ikony - kliknięcie na tę ikonę powoduje przejście do okna dodatnia nowego użytkownika WWW klienta Usuń - jeżeli dla klienta nie ma żadnej lokalizacji, to w kolumnie tej znajduje się ikona usuwania klienta np. - kliknięcie na tę ikonę powoduje usunięcie klienta. - Wybierają z menu Klienci > Nowy klient możemy dodać nowego klienta. W górnej części listy, nad nagłówkami kolumn, znajduje się kontrolka filtrowania / wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się po: nazwie, numerze NIP, miejscowości, kodzie pocztowym i numerze telefonu Zakładanie nowego Klienta wraz z licencją (partner) Podstawowym sposobem tworzenia nowego Klienta i generowania dla niego licencji będzie operowanie na listach. Poniżej zostały opisane podstawowe czynności pozwalające założyć nowego Klienta i wygenerować klucz aktywacyjny. Dopisanie/dodawanie nowego Klienta Aby utworzyć nowego Klienta z menu Klienci > Nowy klient. Strona: 14 z 29

15 Pojawi się okno do wpisywania danych klienta. W oknie tym konieczne jest wypełnienie pól zaznaczonych gwiazdką. Pola NIP i Kod pocztowy są sprawdzane pod względem poprawności. Istotną funkcjonalnością jest pobranie kodu świadczeniodawcy NFZ. Przy dodawaniu klienta przez kreatora automatycznie generowana jest pierwsza lokalizacji na podstawie danych adresowych klienta. Istnieje konieczność wyboru właściwej pozycji ze słownika Obsługujący partner (domyślnie: Sygnity S.A.) celem przypisania Klienta do danego Opiekuna. Będzie on widoczny również podczas podglądu Listy klientów. Po wypełnieniu wszystkich pól zatwierdzamy dane klienta przyciskiem Zapisz. Następuje sprawdzenie, czy klient o podanym numerze NIP, kodzie klienta nie występuje już w bazie oraz czy numer NIP jest poprawny oraz czy kod pocztowy ma poprawny format. Wszystkie nieprawidłowości zarówno występowanie klienta w bazie jak i błędy w numerze NIP lub kodzie pocztowym są sygnalizowane odpowiednim komunikatem. W przypadku kreatora tworzy się też pierwsza lokalizacja dla dodawanego klienta. Dane tej lokalizacji mogą być modyfikowane przez jej edycję na liście lokalizacji. Jeśli walidacja wszystkich danych zakończyła się pozytywnie, następuje dopisanie klienta do bazy i powrót do głównego okna lub w przypadku kreatora przejście do finalizowania zakupu. Utworzenie użytkownika WWW Strona: 15 z 29

16 W przypadku kreatora opcja utworzenia użytkownika WWW następuje przed utworzeniem klienta i ma nieco inny charakter niż ten opisany poniżej. Aby utworzyć użytkownika WWW dla danego klienta, na liście klientów klikamy ikonę w kolumnie Użytkownicy. Pojawia się okno do wpisania danych użytkownika WWW klienta. Podobnie jak przy dodawaniu klienta, pola wymagane oznaczone są gwiazdką. Login (wskazane używanie adresu ) oraz hasło nie są podpowiadane przez system i należy je uzupełnić. Należy pamiętać, że system rozróżnia małe i wielkie litery w nazwie użytkownika oraz haśle. Po wprowadzeniu danych zatwierdzamy je, klikając na przycisk Dodaj - patrz rysunek powyżej. Następuje automatyczne sprawdzenie, czy taki użytkownik nie występuje już w bazie oraz czy pola wymagane nie posiadają niedozwolonych znaków i mają odpowiednią długość. Wszystkie nieprawidłowości sygnalizowane są komunikatem. Jeśli nie ma żadnych błędów - użytkownik WWW zostaje dopisany do bazy. Użytkownik WWW służy Klientowi do logowania się do systemu celem podejrzenia danych firmy, swoich lokalizacji oraz do pobrania kluczy aktywacyjnych i aplikacji mmedica. Możliwy jest podgląd bądź też edycja użytkownika WWW dla danego klienta (na liście użytkowników klienta klikamy ikonkę edycji w kolumnie Login). Strona: 16 z 29

17 Utworzenie nowej lokalizacji Lokalizację można utworzyć poprzez kliknięcie przycisku dodawania nowej lokalizacji klientów w kolumnie Lokalizacje. - na liście Drugim sposobem jest wybranie przycisku Lista, a później Dodaj lokalizację. Strona: 17 z 29

18 Strona: 18 z 29

19 Podobnie jak w poprzednich przypadkach, pola wymagane są oznaczone gwiazdką. W wypełnieniu może nam pomóc link Kopiowanie danych teleadresowych do formularza nowej lokalizacji, który uzupełni dane teleadresowe lokalizacji danymi teleadresowymi klienta. Po wypełnieniu wszystkich danych zatwierdzamy je klikając na przycisk Dodaj - patrz rysunek powyżej. Następuje sprawdzenie, czy dla danego klienta nie została już wprowadzona lokalizacja o podanej nazwie. Jeśli podana nazwa lokalizacji dla danego klienta nie występuje, to wprowadzone dane zostają zapisane do bazy. Po dokonaniu tych czynności pojawi się lista lokalizacji. Strona: 19 z 29

20 Generowanie klucza aktywacyjnego Po wybraniu przycisku Nowa pojawi się okno z parametrami licencji. Strona: 20 z 29

21 Wybierając Cennik możemy przyjrzeć się poszczególnym pozycjom i ich kosztom. Po wybraniu Generuj licencję następuje sprawdzenie, czy data ważności aktywacji lub data dostępności aktualizacji nie jest większa od daty ważności licencji. Jeśli wszystko jest w porządku następuje wygenerowanie klucza aktywacyjnego. Pojawia się okno z danymi klienta, lokalizacji i licencji wraz z tekstem licencji (możliwym do wydruku): Strona: 21 z 29

22 Wygenerowanie klucza aktywacyjnego startowego powinno się zakończyć jego przesłaniem informacji przy pomocy poczty elektronicznej na właściwy adres (adresy) oraz udostępnieniem go na stronie WWW. Strona: 22 z 29

23 Opis plansz edycyjnych Poniżej zamieszczono opis plansz edycyjnych i akcji dostępnych z poziomu list wyboru Edycja danych użytkownika klienta (administrator, handlowiec, partner) Aby przejrzeć listę użytkowników klienta należy wybrać odnośnik podgląd na liście klientów. Aby edytować dane użytkownika należy kliknąć na ikonę edycji użytkownika, znajdującą się na liście użytkowników klienta. Okno edycji danych użytkownika umożliwia: Wpisanie nowych danych osobowych użytkownika, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres Uzupełnienie informacji dodatkowych Nie ma możliwości zmiany nazwy użytkownika. Strona: 23 z 29

24 Pogląd użytkownika uzyskujemy poprzez kliknięcie na nazwę użytkownika, znajdującą się w kolumnie Login listy użytkowników. Pogląd danych swojego użytkownika możliwy jest z menu Użytkownicy > Dane mojego użytkownika. Strona: 24 z 29

25 Zmiana hasła użytkownika (wszyscy użytkownicy) Każdy użytkownik może zmienić swoje hasło wybierając z menu opcję Dane > Zmień hasło. Na wyświetlonym formularzu użytkownik musi podać swoje dotychczasowe hasło a potem dwukrotnie wpisać nowe hasło: Administrator może zmienić hasło każdego użytkownika bez podawania dotychczasowego hasła. Aby to zrobić, musi wejść na dane użytkownika. Użytkownik zewnętrzny może zmienić hasło poprzez opcję wygenerowania nowego hasła i przesłania go na wpisany wcześniej adres Lista lokalizacji i lista licencji Lista lokalizacji danego klienta dostępna jest z poziomu listy klientów, po kliknięciu na napis Lista (n) w kolumnie Lokalizacje (n liczba lokalizacji). Strona: 25 z 29

26 Na liście tej znajdują się informacje o lokalizacjach oraz o wykupionych dla nich licencjach. Pozycje tej listy mogą przybierać dwie różne postacie. Po wybraniu Przełącz widok tabeli licencje/lokalizacje następuje przełączanie pomiędzy nimi: Strona: 26 z 29

27 Dla widoku licencji (administrator, handlowiec, partner, klient widoczność opcji w zależności od uprawnień): Nazwa - kliknięcie na ten napis powoduje przejście do listy wszystkich wydanych licencji (opcja dostępna tylko dla administratora!) Numer licencji Wersja oznacza wersję oprogramowania zakupionego dla tej lokalizacji (Standard, PS) Liczba stacji roboczych informuje o maksymalnej liczbie stacji roboczych dla licencji. Licencja do - data ważności licencji Aktywacja do data ważności aktywacji (rozróżnienie z licencja do ma miejsce np. w przypadku klucza aktywacyjnego startowego) Zapł. - kolumna ta składa się z dwóch elementów: - Informacji o statusie płatności (tak/nie) - Ikony rejestracji płatności np. - kliknięcie na tę ikonę powoduje przejście do okna rejestracji płatności Możl. Aktyw. dwa elementy o oznacza, czy dla lokalizacji istnieje możliwość aktywowania produktu o - kliknięcie na tę ikonę powoduje przejście do okna ustawiania możliwości aktywacji / licencja aktywna (tak / nie) Klucz akt. jeśli istnieje możliwość aktywacji, to w kolumnie tej znajduje się napis pobierz. Kliknięcie na ten napis powoduje pobranie klucza aktywacyjnego. Jeśli dla danej lokalizacji aktywacja nie jest dostępna - to kolumna ta jest pusta. Drugą opcją jest podgląd Licencja przyciski: o Nowa nowa licencja = zakup o Edytuj zmiana danych obecnej licencji (liczba stanowisk, wersja, czas obowiązywania itd.) Dla widoku lokalizacji (administrator, handlowiec, partner, klient widoczność opcji w zależności od uprawnień): Strona: 27 z 29

28 Nazwa - kliknięcie na ten napis powoduje przejście do listy wszystkich wydanych licencji (opcja dostępna tylko dla administratora!) Adres Telefon Uwagi dodatkowy komentarz wpisany przy tworzeniu lokalizacji Edycja umożliwia edycję danych lokalizacji (numery instalacji NFZ, dane teleadresowe) Usuń usunięcie (logiczne) lokalizacji (Uwaga! usunięcie lokalizacji nadal nie pozwala na ponowne wprowadzenie takich samych numerów NFZ jak w usuniętej lokalizacji). Administrator ma podgląd wszystkich usuniętych lokalizacji. Licencja przyciski: o Nowa nowa licencja = zakup o Edytuj zmiana danych obecnej licencji (liczba stanowisk, wersja, czas obowiązywania itd.) Formularz zamówienia Formularz zamówienia jest dostępny dla wszystkich klientów. Ze strony klienta istnieje kreator (Sklep mmedica) złożony z kilku kroków (dane użytkownika WWW, dane podmiotu, opcjonalnie dane kolejnej lokalizacji, dane zamówienia (licencje, produkt, koszyk zakupów) Lista wniosków pozostałe formularze Na liście wniosków znajdują się wiadomości od klientów nadesłane za pomocą formularza wysyłania wniosków. Lista ta zawiera następujące kolumny: Lp. oznacza listę porządkową wniosku na liście Data zawiera datę otrzymania wiadomości Strona: 28 z 29

29 Odcz. zawiera ikonę stanu wiadomości (Ikony stanu wiadomości - oznacza wiadomość nieprzeczytaną; - oznacza wiadomość przeczytaną) Status zawiera status wniosku. Status ten jest ustawiany przez operatora w oknie podglądu wiadomości. Wnioskodawca użytkownik WWW (nadawca), który wysłał wniosek. Nazwa klienta zawiera nazwę skróconą klienta, który nadesłał wniosek. Kliknięcie na nazwę klienta powoduje wyświetlenie listy klientów odfiltrowanej dla danej nazwy klienta Rodzaj wniosku zawiera rodzaj wniosku ustawiony przez klienta przy wysyłaniu wniosku Temat wiadomości W górnej części listy, nad nagłówkami kolumn, znajduje się okno wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się po treści i temacie wiadomości. Lista wniosków może zostać posortowana według kolumn: Data, Status, Rodzaj wniosku, Temat wiadomości. Aby posortować listę według wybranej kolumny, należy kliknąć w nagłówek kolumny. Zmiana kierunku sortowania odbywa się poprzez ponowne kliknięcie w nagłówek tej samej kolumny. Strona: 29 z 29

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Procedura zamawiania licencji.

Procedura zamawiania licencji. Procedura zamawiania licencji. 1. Przygotowanie. START Przygotowanie danych Proszę pobrać z OWNFZ nowy numer instalacji oraz identyfikator systemu nadawcy NFZ Proszę przygotować dane potrzebne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy?

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Problemy techniczne Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Jeśli nastąpi zmiana nazwy lub adresu placówki, która posiada licencję na programy Optivum, to należy o tych zmianach poinformować firmę VULCAN

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Platforma Uniwersytetu Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem http://www.upspecjal.pl w zakładce logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.1 Strona 1 z 17 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do Panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak uruchomić program Optivum dla wybranej licencji w przypadku, gdy jednostka posiada dwie licencje na używanie programu?

Problemy techniczne. Jak uruchomić program Optivum dla wybranej licencji w przypadku, gdy jednostka posiada dwie licencje na używanie programu? Problemy techniczne Jak uruchomić program Optivum dla wybranej licencji w przypadku, gdy jednostka posiada dwie licencje na używanie programu? Korzystanie z zainstalowanego na komputerze programu Optivum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Spis treści Charakterystyka modułu... 3 Zakres funkcjonalny... 3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny Spis treści:

Panel Administracyjny Spis treści: Panel Administracyjny Spis treści: 1. Wstęp - ogólne informacje dot. panelu Moje-Serwery.pl 2. Rejestracja konta w serwisie Moje-Serwery.pl i logowanie. 3. Dane konta - ustawienia konta użytkownika. 4.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja panelu Klienta

Dokumentacja panelu Klienta Dokumentacja panelu Klienta Wersja 1.2 Strona 1 z 25 Spis treści Historia zmian... 3 Logowanie do panelu Klienta... 4 Panel... 5 Wysyłki... 6 Przyłączenia... 7 Ustawienia... 8 Zasoby... 8 Integracje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje Rejestracja i aktywacja

Sage Symfonia e-deklaracje Rejestracja i aktywacja Sage Symfonia e-deklaracje Rejestracja i aktywacja Praca z nieaktywowaną firmą możliwa jest tylko przez ograniczony czas (60 dni). Program sygnalizuje, ile czasu pozostało do momentu konieczności jego

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Uaktualnienie danych firmy do nowej, płatnej wersji programu. Rejestracja danych firmy

Aktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Uaktualnienie danych firmy do nowej, płatnej wersji programu. Rejestracja danych firmy Aktywacja Wstęp Zakładanie nowej firmy Uaktualnienie danych firmy do nowej, płatnej wersji programu Rejestracja danych firmy Aktywacja danych firmy Zmiana danych firmy Zmiana licencji 2 Aktywacja Wstęp

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 1 Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 2 Spis treści Charakterystyka modułu...3 Zakres funkcjonalny...3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Rejestracja i aktywacja Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013 Symfonia Faktura Rejestracja i aktywacja Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program służy do eksportu nagłówków faktur z Subiekta GT w formacie obsługiwanym przez program księgowy WF-KaPeR firmy Asseco WAPRO. Program jest niezwykle przydatny wszystkim użytkownikom

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Odczyty 2.0 Spis treści

Odczyty 2.0 Spis treści Opracowanie i skład: MMSoft s.c Copyright MMSoft s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MMSoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo