Instrukcja CZLmM dla partnerów Sygnity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja CZLmM dla partnerów Sygnity"

Transkrypt

1 Instrukcja CZLmM dla partnerów Sygnity wersja 1.0 data

2 Spis treści: 1. Notacja i terminologia FAQ Najczęstsze pytania Architektura rozwiązania Centrum Zarządzania Licencjami CZLmM Informacje podstawowe: Realizacja licencjonowania w produkcie mmedica Rodzaje kluczy Sposoby aktywacji produktu Kontrola numeru wersji i licencji Opłaty licencyjne Opłaty aktywacyjne Typowy przebieg zmian statusu aplikacji mmedica Definicje Definicja kluczy Klucz aktywacyjny Serwer licencji Aplikacja CZLmM Schemat funkcjonalny Lista klientów (partner) Zakładanie nowego Klienta wraz z licencją (partner) Dopisanie/dodawanie nowego Klienta Utworzenie użytkownika 15 Utworzenie nowej lokalizacji Generowanie klucza aktywacyjnego Edycja danych użytkownika klienta (administrator, handlowiec, partner) Zmiana hasła użytkownika (wszyscy użytkownicy) Lista lokalizacji i lista licencji Formularz zamówienia Lista wniosków pozostałe formularze Strona: 2 z 29

3 1.Notacja i terminologia CZLmM - Centrum Zarządzania Licencjami mmedica Aplikacja WWW do prowadzenia rejestru klientów i licencji systemu mmedica. Produkt / Przedmiot Licencji Przedmiotem Licencji, zwanym dalej "produktem", jest zakupiony poprzez sieć dystrybucyjną program komputerowy mmedica wraz z dokumentacją, stanowiący własność Sygnity S.A. Przedmiot Licencji korzysta z ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego. Sygnity S.A. posiada prawo do kontrolowania i przestrzegania warunków prawa autorskiego oraz przedmiotowej Licencji. Licencja jest udzielana na użytkowanie programu mmedica przez Klienta w wybranej wersji na warunkach uzgodnionych w zamówieniu. Licencja sprzedawana jest na stację robocze. Nie przewiduje się sprzedaży licencji na nazwanego użytkownika. DEMO Produktu Użytkownik, podczas instalacji wersji DEMO produktu, ma możliwość wyboru wersji funkcjonalnej mmedica (wersja pełna, okrojona, wybór konkretnych modułów dodatkowych, nie oferowanych w wersji standardowej). Program w wersji DEMO posiada następujące ograniczenia: blokada wprowadzania danych na poziomie liczby danych z głównych tabel - ograniczenie do 10 pacjentów i 15 wizyt. brak importu i eksportu danych dane producenta oraz napis DEMO drukowane na kluczowych, określonych wcześniej wydrukach (najlepiej w postaci znaku wodnego ). Program w wersji DEMO nie posiada ograniczeń czasowych. Ściągnięcie wersji DEMO wymaga założenia konta użytkownika WWW wraz z podaniem i weryfikacją adresu . Klucz aktywacyjny startowy Klucz aktywacyjny startowy jest dostarczany Klientowi wraz z pakietem instalacyjnym, po złożeniu pierwszego zamówienia przez Klienta. Istnieje opcja automatycznej generacji (zakupu) klucza aktywacyjnego startowego przez użytkownika bez weryfikacji przez Partnera lub Sygnity. Klucz pozwala na uruchomienie programu w wersji zamówionej na okres 2 miesięcy. Taka wersja programu zawiera dane Klienta drukowane na dokumentach. Aktywacja Proces polegający na weryfikacji poprawności danych wprowadzonych podczas składania zamówienia oraz faktu wniesienia opłat w stosunku do aktywowanego produktu (programu). W procesie tym następuje aktualizacja informacji i ewentualne przedłużenie czasu działania produktu zgodnie z informacjami zapisanymi w licencji (kluczu aktywacyjnym). Program nieaktywowany po czasie karencji ogranicza swą funkcjonalność do pracy na danych dotyczących tylko okresu do czasu wygaśnięcia klucza. Dopuszczona jest praca w okresie jednego miesiąca od daty wygaśnięcia klucza aktywacyjnego, z tym że program w sposób zdecydowanie bardziej intensywny przypomina o konieczności wniesienia właściwych opłat i zamówieniu kolejnej aktywacji. Przy wprowadzaniu zmian wpływających na cenę (liczba stanowisk, moduły, wersja), nowy klucz generowany jest do daty obowiązującego klucza aktywacyjnego lub do daty wybranej przez użytkownika liczonej od daty wygaśnięcia obowiązującego klucza aktywacyjnego. Klucz aktywacyjny Klucz aktywacyjny zawiera pełną informację o nabytych prawach do uruchamiania poszczególnych modułów systemu mmedica (liczba stanowisk, lista modułów, na jaki czas została wykupiona licencja, dane klienta). Pozwala na aktywację programu w zakresie wykupionej licencji i użytkowanie go w czasie wskazywanym przez aktywację. Partner Firma wykonująca wdrożenia i serwis programu mmedica oraz pośrednicząca w sprzedaży systemu mmedica. Sygnity sprzedaje licencje i rozlicza się bezpośrednio z Partnerem. Windykacja należności Strona: 3 z 29

4 za licencje zakupione przez Klientów poprzez Partnerów, jak również oznaczanie dokonania wpłat w systemie CZLmM, może leżeć także po stronie Partnera. Prawa i obowiązki Licencjobiorcy = Klienta Licencjobiorcy przysługuje niewyłączne prawo użytkowania produktu oraz załączonej dokumentacji, co nie oznacza nabycia prawa własności do produktu i rozwiązań zastosowanych w produkcie. Licencjobiorca nie ma prawa kopiować, przenosić do pamięci elektronicznych czy magnetycznych, fotografować, powielać, wykonywać kserokopii czy fotokopii, ani dokonywać transmisji produktu oraz dokumentacji zarówno w części jak i w całości, bez zgody właściciela produktu. Licencjobiorca nie ma prawa dekodować, disasemblować ani dokonywać jakichkolwiek operacji ingerujących w oryginalny kod programu. Dalsza odsprzedaż licencji i oprogramowania nią objętego oraz instalacja tegoż oprogramowania osobom trzecim jest zabroniona. Licencjobiorca nie ma prawa rozszerzania i dokonywania jakichkolwiek zmian funkcjonalnych produktu. Licencja nie może być przekazana innej osobie. Osoba przyjmująca warunki Licencji staje się podmiotem wszelkich praw i obowiązków z niej wynikających. Stacja robocza Pojedyncze stanowisko komputerowe. Numer instalacji NFZ Nr instalacji jest unikalnym numerem instalacji nadanym świadczeniodawcy przez odpowiednią komórkę w oddziale wojewódzkim NFZ lub odpowiedni algorytm, w zależności od województwa. Identyfikator systemu nadawcy NFZ (numer długi instalacji NFZ, id-nad) Identyfikator systemu nadawcy NFZ jest unikalnym numerem instalacji nadanym świadczeniodawcy przez odpowiednią komórkę w oddziale wojewódzkim NFZ lub odpowiedni algorytm, w zależności od województwa. Licencja stanowiskowa Umożliwia użytkowanie (uruchomienie programu) w tym samym czasie na takiej liczbie stanowisk, jaka została określona w nazwie i wersji produktu. Dotyczy to zarówno wydzielonych komputerów, jak i stacji roboczych pracujących we wspólnej sieci komputerowej, jednakże każda stacja korzysta z niezależnej, własnej bazy danych mmedica. Licencja sieciowa Umożliwia użytkowanie (uruchomienie programu) w tym samym czasie na takiej ilości sieciowych stacji roboczych (pracujących we wspólnej sieci komputerowej), jaka została określona w nazwie i wersji produktu, korzystając z jednej produkcyjnej bazy danych. Zakres użytkowania Jeżeli Licencjobiorca zakupił wersję stanowiskową produktu, oznacza to, że nabył prawo do użytkowania produktu (uruchomienia programu) w tym samym czasie, na takiej liczbie komputerów, jaka została określona w licencji. W przypadku zakupienia wersji sieciowej, Licencjobiorca ma prawo do zainstalowania i użytkowania produktu w tym samym czasie na takiej liczbie sieciowych stacji roboczych, jaka została określona w nazwie i wersji produktu, korzystając z jednej bazy produkcyjnej. Natomiast przypadek zakupienia wersji na nieograniczoną liczbę stanowisk należy rozumieć w ten sposób, że są to niezależne stanowiska robocze, znajdujące się w użytkowaniu podmiotu zawierającego umowę licencyjną z właścicielem oprogramowania. Czas trwania Licencji Czas trwania licencji rozpoczyna się od dnia akceptacji złożonego zamówienia, co skutkuje wygenerowaniem klucza aktywacyjnego startowego za pośrednictwem CZLmM i biegnie do dnia określonego w zamówieniu. Naruszenie warunków Licencji Naruszenie warunków Licencji powoduje jej unieważnienie przez Sygnity S.A. Fakt unieważnienia Licencji zobowiązuje Licencjobiorcę do zwrócenia produktu wraz z dokumentacją do Partnera/Sygnity. Strona: 4 z 29

5 2.FAQ Najczęstsze pytania 1. Co daje status Partner w Centrum Zarządzania Licencjami mmedica? Standardowo każdy nowo zarejestrowany podmiot w Centrum Zarządzania Licencjami mmedica (CZLmM) otrzymuje status Klient. Status ten pozwala na zakup / zamówienie licencji tylko dla danego podmiotu. Natomiast status Partner otwiera nowe możliwości w postaci interfejsu obsługi zakupu / zamawiania licencji dla innych podmiotów (świadczeniodawców), obsługiwanych przez tego partnera. 2. Jak uzyskać status Partnera w CZL mmedica? Najpierw należy się zarejestrować w CZL mmedica jako standardowy klient. W miejsce kodu świadczeniodawcy proszę wpisać {NIP}-partner, np partner. Status Partnera można uzyskać tylko poprzez bezpośrednie (telefoniczne lub owe) skontaktowanie się z Centrum Obsługi Klienta mmedica albo poprzez wniosek złożony za pośrednictwem CZLmM. Po weryfikacji z aktualną listą certyfikowanych partnerów Sygnity, status wnioskującego użytkownika zostanie zmieniony na Partner. 3. Jak - jako partner - uzyskać licencję na użytkowanie aplikacji mmedica Standard? Wersja Standard przysługuje każdemu certyfikowanemu partnerowi Sygnity. Aby ją uzyskać należy zarejestrować się na stronach WWW CZLmM jako klient (jeżeli nie zostało to zrobione wcześniej) i złożyć zamówienie na wersję Standard. W polach, których wartości w przypadku świadczeniodawcy nadaje NFZ, proszę wpisać następujące wartości testowe: kod świadczeniodawcy: {NIP}-partner, np partner nr instalacji: 8 cyfr NIP, np identyfikator systemu nadawcy: {NIP}-partner, np partner Kolejnym etapem jest wysłanie wniosku lub a do Centrum Obsługi Klienta z prośbą o nieodpłatne udostępnienie licencji w wersji Standard. 4. Jak można otrzymać licencję dla swojego klienta? Licencję dla swojego klienta może utworzyć tylko użytkownik posiadający status Partnera. Należy wybrać z menu Klienci --> Nowy klient, utworzyć go, a następnie stworzyć mu lokalizację i wygenerować zamówienie na licencję. Szczegółową pomoc można uzyskać kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta. Strona: 5 z 29

6 3.Architektura rozwiązania 3.1Centrum Zarządzania Licencjami CZLmM CLZmM to aplikacja WWW posiadająca funkcjonalności zarządzania Klientami, Partnerami i licencjami Informacje podstawowe: 1. Rejestracja danych Klienta/warunków umowy licencyjnej wymaga: 1.1. wprowadzanie podstawowych danych Klienta do ewidencji (podczas składania zamówienia 1.2. wprowadzanie danych użytkownika WWW z dostępem do CZLmM 2. W systemie zostały zaimplementowane następujące klasy (role) użytkowników CZLmM: Administrator posiada możliwość pełnego dostępu do funkcji serwisu, Handlowiec może przeglądać informacje skierowane do klasy Handlowiec. Posiada dostęp do przeglądu: listy klientów wraz z ich danymi teleadresowymi oraz informacją o danych licencji (status oraz informacje, co dany klient posiada - jakie moduły, ile i do kiedy), kluczy licencyjnych Sygnity, kluczy licencyjnych Klientów, kontakt do Partnerów. Posiada dostęp do generacji kluczy licencyjnych oraz wprowadzania informacji o płatnościach, Partner może przeglądać informacje skierowane do klasy Partner. Posiada dostęp do przeglądu: listy własnych klientów wraz z ich danymi teleadresowymi oraz informacją o danych licencji (status oraz informacje, co dany klient posiada - jakie moduły, ile i do kiedy), własnych kluczy licencyjnych, kluczy licencyjnych obsługiwanych Klientów, własnych danych osobowych oraz teleadresowych, (opcjonalnie) kontakt do innych Partnerów. Posiada możliwość zmiany hasła oraz wnioskowania o zmianę danych osobowych oraz teleadresowych. Posiada dostęp do aktualnych wersji oraz uaktualnień oprogramowania. Posiada dostęp do generacji kluczy licencyjnych oraz wprowadzania informacji o płatnościach oraz zawartych umowach, Klient może przeglądać informacje skierowane do klasy Klient. Otrzymuje automatyczne e (skierowane bezpośrednio do niego), powiadamiające go np. o kończących się licencjach. Posiada dostęp do przeglądu własnych kluczy licencyjnych, historii płatności, własnych danych osobowych oraz teleadresowych, wgląd do danych teleadresowych obsługującego go partnera. Posiada możliwość zmiany hasła oraz wnioskowania o zmianę danych osobowych, teleadresowych oraz warunków licencji. Posiada dostęp do aktualnych wersji oraz uaktualnień oprogramowania, tematycznych FAQ i dokumentacji, Gość zarejestrowany użytkownik Gość, który zarejestrował swój adres w systemie. Dodatkowo posiada możliwość pobrania wersji demonstracyjnej mmedica. W ramach klasy (ról) użytkownika CZLmM istnieje ograniczenie uprawnień konkretnego użytkownika zgodnie z prawami zdefiniowanymi w systemie uprawnień CZLmM. 3. System udostępnia informacje związane z produktem mmedica w następującym zakresie: Wersji i uaktualnień Jeżeli rozszerzenia produktu, uzależnione od zapisów licencji, będą dostępne jako osobne aktualizacje, dostęp do nich powinien mieć tylko użytkownik o odpowiedniej licencji (w przypadku roli Klient). 4. System CZLmM umożliwia generowanie raportów prezentujących dane dotyczące licencji mmedica, oddzielnie dla Klienta / Partnera / Administratora / Handlowca sortowanie powinno być możliwe po kolumnach. Parametry raportowania: Klient możliwość wyboru jednego, kilku Wersja programu wybór pozycji ze słownika + dowolna Strona: 6 z 29

7 Typ wersji wybór pozycji ze słownika + dowolna Stan Zapłaty wybór pozycji ze słownika + wszystkie Możliwość aktywacji oprogramowania wybór pozycji ze słownika + wszystkie Licencja aktywowana wybór pozycji ze słownika + wszystkie Czas ważności licencji wybór pozycji ze słownika + dowolny Data końca ważności licencji przedział dat, pomiędzy którymi wygaśnie licencja + dowolne Data pierwszej aktywacji przedział dat, pomiędzy którymi nastąpiła pierwsza aktywacja + dowolna 5. Raport Kończące się licencje - raport ten służy do szybkiego podglądu licencji, którym Klientom kończą się ważności licencji, aktywacji lub okresy dostępności aktualizacji. Parametry raportowania: Termin kończącej się licencji, aktywacji ustawiony w Konfiguracji 6. System posiada także zaimplementowane następujące funkcjonalności: Przegląd listy Klientów Przegląd listy Partnerów Przegląd własnych danych osobowych i teleadresowych Obsługa użytkowników utworzenie/usunięcie/zmiana danych/zmiana uprawnień Obsługa wniosków - na liście wniosków powinny znajdować się wiadomości od klientów nadesłane za pomocą formularza wysyłania wniosków: o Formularz Prośba o kontakt o Formularz Wniosek o zmianę danych Klienta o Formularz Wniosek o zmianę zakresu licencji o Sklep mmedica - składanie zamówień i zatwierdzenie wniosku będzie jednoznaczne z wygenerowaniem klucza aktywacyjnego startowego dla Klienta oraz przesłaniem na jego parametrów logowania do konta Klienta w serwisie CZLmM Obsługa dziennika systemowego Lista licencji Ewidencja płatności klientów (oznaczanie płatności) 7. System umożliwia administrowanie serwisem w zakresie: Ewidencji użytkowników (Klienta, Partnera, Handlowca, Administratora) w zakresie danych osobowych ( oraz opcjonalnie imię i nazwisko) Zmiany parametrów konfiguracyjnych aplikacji (np. parametry dotyczące wyświetlania i wydruku informacji, domyślne wartości początkowe, itp.) Nadawania parametrów logowania dla klientów i partnerów Zarządzania uprawnieniami użytkownikami CZLmM Wprowadzania / aktualizacji słowników (administrator) 3.2Realizacja licencjonowania w produkcie mmedica Rejestracja produktu powinna odbywać się przy pomocy wbudowanego modułu (wbudowanej funkcjonalności) obsługi licencji. Rejestracja produktu mmedica będzie polegać na wczytaniu w odpowiednim miejscu aplikacji mmedica klucza aktywacyjnego. Wersja pakietu bez wprowadzenia klucza aktywacyjnego powinna uruchamiać się w trybie DEMO Rodzaje kluczy System powinien rozróżniać następujące rodzaje kluczy: Klucz aktywacyjny jest generowany w CZLmM dla użytkownika, który uregulował należności za zakupiony program lub automatycznie, gdy produkt w wybranej przez użytkownika wersji jest rozprowadzany bezpłatnie. Klucz aktywacyjny zawiera pełną informację o nabytych prawach do uruchamiania poszczególnych modułów i funkcjonalności mmedica (w tym ich liczbę) na warunkach określonych w licencji. Strona: 7 z 29

8 Klucz aktywacyjny startowy generowany jest automatycznie dla użytkownika po złożeniu pierwszego zamówienia. Zawiera pełne informacje o kliencie (w tym nowe numery instalacji NFZ), tak jak klucz aktywacyjny. Jego funkcjonalność z punktu widzenia aplikacji jest taka sama jak zwykłego klucza aktywacyjnego Sposoby aktywacji produktu System powinien posiadać możliwość aktywowania go w dwojaki sposób: on-line (Internet) umożliwia aktywację poprzez połączenie się z usługą serwisu CZLmM i pozyskanie klucza aktywacyjnego, off-line (plik) umożliwia rejestrację klucza aktywacyjnego w odpowiednim miejscu (oknie) produktu poprzez wskazanie pliku z kluczem aktywacyjnym. Plik z kluczem aktywacyjnym może zostać wcześniej pobrany z CZLmM, jak również zostać dostarczony przez producenta/partnera ( , CD) Kontrola numeru wersji i licencji Każdy z modułów wchodzący w skład produktu mmedica posiada wbudowaną funkcjonalność kontroli licencji. Działanie mechanizmu kontrolnego wygląda następująco: Jeżeli podczas instalacji wybrana została instalacji wersji DEMO, to żaden klucz aktywacyjny nie może zostać wprowadzony. Program może pracować tylko jako wersja DEMO posiada ograniczenia opisane w wykazie pojęć oraz informację o tym, iż jest to wersja DEMO. Nie posiada ograniczeń czasowych. W przypadku pracy na kluczu aktywacyjnym startowym program działa zgodnie z informacjami w nim zapisanymi. Okres pracy jest znacznie ograniczony. W przypadku uregulowania należności (wystawiona flaga płatności w systemie), Klient może wykonać pełną aktywację (on-line lub off-line). Po aktywacji program działa w wersji zgodnie z udzieloną licencją i informacjami zapisanymi w kluczu aktywacyjnym. Funkcjonalność licencjonowania powinna kontroluje następujące elementy: liczbę uruchomionych stacji czas obowiązywania licencji wersja programu możliwość aktualizacji możliwość uruchamiania rozszerzeń funkcjonalnych produktu 3.2.4Opłaty licencyjne Osoba uprawniona (Handlowiec lub Partner uprawniony ze strony Sygnity S.A.) powinna być zobligowana do odnotowywania w CZLmM faktu dokonania przez Klienta zapłaty za licencję. Flaga płatności za dany okres powinna być powiązana z licencją klienta. Na podstawie włączonej flagi będzie udostępniany klucz aktywacyjny. Istnieje możliwość warunkowej aktywacji (w gestii Sygnity) - warunkowa aktywacja od strony systemu nie różni się jednak od aktywacji normalnej. Aktywacja warunkowa jest wprowadzana tylko na potrzeby sprawozdawczości dla Sygnity i dotyczy przypadków szczególnych oraz promocji. Okres trwania licencji rozpoczyna się od momentu wygenerowania klucza aktywacyjnego, bez względu na moment pełnej aktywacji programu Opłaty aktywacyjne W sytuacji zakupu nowej aktywacji na kolejny okres jako datę początku jej obowiązywania przyjmuje się datę generacji klucza aktywacyjnego. W przypadku dokupienia do obecnej aktywacji dodatkowej funkcjonalności programu lub większej liczby stanowisk okres nowej aktywacji powinien być liczony również od daty generacji klucza aktywacyjnego. W danym momencie dostępny jest na stronach WWW tylko jeden, najbardziej aktualny klucz aktywacyjny dla danej lokalizacji. Użytkownik posiada możliwość przeglądu historii płatności. Strona: 8 z 29

9 3.2.6Typowy przebieg zmian statusu aplikacji mmedica Użytkowanie wersji Demo Otrzymaną wersję DEMO produktu Klient instaluje nie podając żadnego klucza aktywacyjnego, a jedynie wybierając właściwą opcję w instalatorze. Wybór wersji produktu umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z interesującymi go funkcjonalnościami, celem świadomego zamówienia wersji, która najbardziej będzie odpowiadała jego potrzebom. Program w wersji DEMO sygnalizuje, które funkcjonalności należą do wersji wyższych, np. Standard. Zamówienie Złożenie zamówienia przez Klienta następuje w momencie świadomego wyboru wersji produktu przez użytkownika. Sposoby składania zamówień przez WWW, przesłanie zamówienia do Sygnity pocztą/faxem, zamówienie telefoniczne. Użytkowanie wersji z kluczem aktywacyjnym startowym Klucz aktywacyjny startowy generowany jest tylko przy złożeniu pierwszego zamówienia. Zawiera m.in. dane adresowe Klienta jest dostarczany Klientowi wraz z pakietem instalacyjnym na podstawie zamówienia. Pozwala on uruchomić program w wersji zamówionej przez Klienta na okres ustalony w kluczu (np. 2 miesięcy). Taka wersja programu zawiera dane Klienta drukowane na dokumentach. W przypadku kolejnych zamówień lub zamówienia dotyczącego przejścia z wersji PS do Standard aplikacja CZLmM nie generuje klucza startowego konieczne jest wcześniejsze dokonanie płatności. Zapłata Klient dokonuje zapłaty zgodnie z zamówioną licencją. Fakt zapłaty powinien zostać odnotowany w systemie CZLmM poprzez ustawienie flagi warunkującej wygenerowanie klucza aktywacyjnego dla Klienta. Aktywacja W procesie tym, po wygenerowaniu i przekazaniu klucza aktywacyjnego klientowi, następuje aktualizacja informacji i ewentualne przedłużenie czasu działania produktu zgodnie z informacjami zapisanymi w kluczu aktywacyjnym. Program nieaktywowany po czasie karencji przestaje funkcjonować (jedyną aktywną funkcjonalnością pozostaje możliwość przeglądania i edycji danych historycznych). Użytkowanie wersji z kluczem aktywacyjnym Klucz aktywacyjny zawiera pełną informację o nabytych prawach do uruchamiania poszczególnych modułów systemu mmedica (liczba stanowisk, lista modułów, czas, na który wykupiono licencję). Pozwala na użytkowanie programu w zakresie wykupionej licencji i w czasie wskazywanym przez licencję lub aktywację. Dokupienie licencji (aktywacji) dla większej liczby stanowisk komputerowych lub dodatkowych modułów / zmiana numerów instalacji NFZ / kodu świadczeniodawcy Zwiększenie liczby licencji lub modułów uwzględnia liczbę stanowisk dla już istniejącej licencji/aktywacji oraz wykupione wcześniej moduły. System obsługuje jawnie taką inkrementację poprzez uwidocznienie odpowiednich pól na formularzu aktywacji. Dla przykładu: klient ma licencję i/lub aktywację dla 3 stanowisk, dokupuje 2, więc w nowym kluczu aktywacyjnym powinny być uwzględnione wszystkie 5 stanowisk. W przypadku przekroczenia terminu aktywacji nowy klucz aktywacyjny jest generowany od daty ważności poprzedniego klucza aktywacyjnego. W przypadku przekroczenia terminu np. o 3 mies. klucz aktywacyjny jest generowany z datą zlecenia tej czynności. Strona: 9 z 29

10 4.Definicje 4.1Definicja kluczy 4.1.1Klucz aktywacyjny Specjalną formą klucza aktywacyjnego jest klucz aktywacyjny startowy. Jest to klucz ze skróconą datą ważności, generowany automatycznie zaraz po złożeniu pierwszego zamówienia na produkt. Od strony programistycznej nie różni się od zwykłego klucza aktywacyjnego. Klucz aktywacyjny powinien być generowany w CZLmM dla użytkownika, który uregulował należności za zakupiony program. Klucz aktywacyjny zawiera pełną informację o nabytych prawach do uruchamiania poszczególnych modułów oraz pojedynczych funkcjonalności systemu mmedica na warunkach określonych w licencji. Dodatkowo w kluczu aktywacyjnym zapisane są kod świadczeniodawcy (związany z klientem) i numer instalacji i identyfikator systemu nadawcy (związane z licencją) nadawane przez NFZ lub automatycznie generowany (w zależności od województwa). Informacje te są wprowadzane razem z innymi danymi teleadresowymi klienta podczas zamawiania licencji. Zmiana ww. kodów wymagać będzie zmiany klucza aktywacyjnego przez Sygnity na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Jednocześnie ważny jest tylko jeden klucz aktywacyjny. Pobieranie klucza aktywacyjnego dotyczy zawsze ostatniego klucza, jaki ma odpowiednio ustawioną flagę możliwości aktywacji, nawet jeśli istnieje już kolejny klucz aktywacyjny, którego nie można jeszcze pobrać. Struktura klucza aktywacyjnego: Numer licencji Numer aktywacji Kod klienta Kod świadczeniodawcy Nazwa klienta NIP Dane adresowe klienta Dane adresowe lokalizacji Stanowiska Wersja programu Data udzielenia licencji Data pierwszej aktywacji Czas trwania aktywacji Czas trwania licencji Termin do aktualizacji MODUŁY / rozszerzenia funkcjonalne produktu Kod modułu Liczba stanowisk Kod modułu Liczba stanowisk 6 Stały dla wszystkich aktywacji w obrębie danej licencji. Pierwsza licencja to Numer kolejny aktywacji dla danej licencji Jawny bez z kreskami Ilość stanowisk podana jawnie; 1-wersja stanowiskowa 1 [0 do 9] 0 - DEMO 1 - PS 2 - standard reszta do wykorzystania w przyszłości 8 yyyymmdd data utworzenia klucza aktywacyjnego starowego 8 yyyymmdd 8 yyyymmdd 8 yyyymmdd 8 yyyymmdd Kod zmiana modułu powinna wymagać nowego modułu klucza aktywacyjnego 1 Terminarz max. 2 znaki na liczbę stanowisk 2 xxx max. 2 znaki na liczbę stanowisk Strona: 10 z 29

11 Kod modułu Liczba stanowisk Numer instalacji NFZ Identyfikator systemu nadawcy NFZ Kod oddziału NFZ 3 yyy max. 2 znaki na liczbę stanowisk <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <licencja> <numerlicencji>100012</numerlicencji> <numeraktywacji>1</numeraktywacji> <kodklienta>1</kodklienta> <kodswiadczeniodawcy /> <nazwaklienta>sygnity SA</nazwaKlienta> <nip> </nip> <daneadresoweklienta> <ulica>al. Jerozolimskie 180</ulica> <kodpocztowy>02-486</kodpocztowy> <miasto>warszawa</miasto> </daneadresoweklienta> <daneadresowelokalizacji> <ulica>al. Jerozolimskie 180</ulica> <kodpocztowy>02-486</kodpocztowy> <miasto>warszawa</miasto> </daneadresowelokalizacji> <iloscstanowisk>2</iloscstanowisk> <wersja>2</wersja> <dataudzielenialicencji> </dataudzielenialicencji> <dataaktywacji> </dataaktywacji> <czastrwaniaaktywacji> </czastrwaniaaktywacji> <czastrwanialicencji> </czastrwanialicencji> <termindoaktualizacji> </termindoaktualizacji> <moduly /> <wlasciwyownfz>12</wlasciwyownfz> <instalacjanfz> </instalacjanfz> <nadawcanfz> qwertyuiopasdfghjkl</nadawcanfz> <podpis> a51f1102a891d40051c98d71db457e7ceeb765a8f8ec3396b2469a17e8e875c5dba7d8b6bd B43C3696EDC5F25CCBB92FD07DA E1FF4B5DF880D DF254E22A2C54A203F9E7CA66A75DF8C82 5AFA6B00BF314BBF540A CB1AA17C8F206A1E5C775E369B9EAB02E4F5AD87C54C921C36F</podpis> </licencja> 4.1.2Serwer licencji W serwisie CZLmM przechowywane są wszystkie klucze aktywacyjne dla każdego Klienta mmedica. Każda licencja ma nadany unikalny numer (numer licencji). Klucze aktywacyjne są kolejno numerowane w ramach numeru licencji, a pierwszym z nich powinien jest Klucz aktywacyjny można pobrać z serwisu mmedica w postaci pliku XML. Aktywacja wykonywana jest poprzez wystawienie z poziomu serwera usługi (Web Service), której główną funkcjonalnością będzie aktywacja. Usługa żąda uwierzytelnienia użytkownika, a następnie dostarcza funkcjonalność pobierania klucza aktywacyjnego (jeżeli Klient ma wystawioną w systemie flagę płatności). Aktywacja jest możliwa do przeprowadzenia tylko wtedy, gdy zarejestrowana została płatność w CZLmM lub płatność nie jest wymagana. Daty ważności licencji, ważności aktywacji oraz dostępu do aktualizacji powinny wynikać z zapisów licencji (daty udzielenia licencji). Rozwiązanie aktywacji ONLINE: Serwer licencyjny jest aplikacją WWW, wystawiającą na zewnątrz usługę umożliwiająca zdalne aktywowanie oprogramowania mmedica poprzez protokół HTTP (oraz w przyszłości HTTPS). Zaletą wykorzystania tego protokołu jest fakt, że jest on w większości wypadków przeźroczysty dla zapór ogniowych, a więc dostępny właściwie z każdego miejsca posiadającego dostęp do Internetu. Po Strona: 11 z 29

12 ustanowieniu takiego połączenia ze zdalnym klientem, serwer aktywacyjny akceptuje od niego następujące parametry: numer licencji numer NIP Klienta (zalecany format: bez kresek) Jeżeli dla podanych danych istnieje klucz aktywacyjny przesyłany jest on do klienta. Strona: 12 z 29

13 5.Aplikacja CZLmM CZLmM zrealizowany jest jako aplikacja WWW zainstalowana na serwerze z dostępem dla klientów zewnętrznych. Widoczne na zrzutach menu dotyczy administratora, a nie partnera, nie mniej opisane poniżej funkcje dostępne są także dla partnerów Schemat funkcjonalny Ewidencja opisanych powyżej informacji odbywa się za pomocą dostępnych w aplikacji formularzy edycyjnych w formie kolejnych, logicznie następujących po sobie plansz do wypełnienia danych (Kreator) lub poprzez dostęp do plansz za pomocą menu Lista klientów (partner) W oknie Klienci > Lista klientów wyświetlane są podstawowe informacje o kliencie: Liczbę wierszy na jednej stronie definiuje się w konfiguracji dostępnej w menu Ustawienia > Konfiguracja. Lista klientów zawiera następujące kolumny: Lp. oznacza liczbę porządkową Nazwa skrócona kolumna ta składa się z kilku elementów: - Ikony edycji klienta (zielone) np. - kliknięcie na tę ikonę powoduje przejście do okna edycji klienta - Tekstu nazwy skróconej kliknięcie w tekst powoduje przejście do podglądu danych klienta - Ikony informacji publicznych (niebieskie) np. - ustawienie kursora myszki na tej ikonie powoduje wyświetlenie informacji publicznej o kliencie - Ikony informacji prywatnych (różowe) np. - ustawienie kursora myszki na tej ikonie powoduje wyświetlenie informacji prywatnej o kliencie. Ikona ta jest wyświetlana tylko dla uprawnionych użytkowników systemu. NIP kolumna ta zwiera numery NIP klientów Kod kolumna ta zawiera kody pocztowe podane przy dodawaniu bądź edycji klienta Miejscowość kolumna ta zawiera nazwy miejscowości podane przy dodawaniu bądź edycji klienta Lokalizacje - kolumna ta składa się z dwóch elementów: Strona: 13 z 29

14 Słowa lista (...) oraz podanej w nawiasach obecnej liczby lokalizacji dla klienta kliknięcie na ten napis powoduje przejście do listy lokalizacji - Ikony dodawania lokalizacji np. - kliknięcie na tę ikonę powoduje przejście do okna dodawania lokalizacji Użytkownicy kolumna ta składa się z dwóch elementów:: - Słowa podgląd kliknięcie na ten napis powoduje przejście do podglądu użytkowników WWW klienta - Ikony - kliknięcie na tę ikonę powoduje przejście do okna dodatnia nowego użytkownika WWW klienta Usuń - jeżeli dla klienta nie ma żadnej lokalizacji, to w kolumnie tej znajduje się ikona usuwania klienta np. - kliknięcie na tę ikonę powoduje usunięcie klienta. - Wybierają z menu Klienci > Nowy klient możemy dodać nowego klienta. W górnej części listy, nad nagłówkami kolumn, znajduje się kontrolka filtrowania / wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się po: nazwie, numerze NIP, miejscowości, kodzie pocztowym i numerze telefonu Zakładanie nowego Klienta wraz z licencją (partner) Podstawowym sposobem tworzenia nowego Klienta i generowania dla niego licencji będzie operowanie na listach. Poniżej zostały opisane podstawowe czynności pozwalające założyć nowego Klienta i wygenerować klucz aktywacyjny. Dopisanie/dodawanie nowego Klienta Aby utworzyć nowego Klienta z menu Klienci > Nowy klient. Strona: 14 z 29

15 Pojawi się okno do wpisywania danych klienta. W oknie tym konieczne jest wypełnienie pól zaznaczonych gwiazdką. Pola NIP i Kod pocztowy są sprawdzane pod względem poprawności. Istotną funkcjonalnością jest pobranie kodu świadczeniodawcy NFZ. Przy dodawaniu klienta przez kreatora automatycznie generowana jest pierwsza lokalizacji na podstawie danych adresowych klienta. Istnieje konieczność wyboru właściwej pozycji ze słownika Obsługujący partner (domyślnie: Sygnity S.A.) celem przypisania Klienta do danego Opiekuna. Będzie on widoczny również podczas podglądu Listy klientów. Po wypełnieniu wszystkich pól zatwierdzamy dane klienta przyciskiem Zapisz. Następuje sprawdzenie, czy klient o podanym numerze NIP, kodzie klienta nie występuje już w bazie oraz czy numer NIP jest poprawny oraz czy kod pocztowy ma poprawny format. Wszystkie nieprawidłowości zarówno występowanie klienta w bazie jak i błędy w numerze NIP lub kodzie pocztowym są sygnalizowane odpowiednim komunikatem. W przypadku kreatora tworzy się też pierwsza lokalizacja dla dodawanego klienta. Dane tej lokalizacji mogą być modyfikowane przez jej edycję na liście lokalizacji. Jeśli walidacja wszystkich danych zakończyła się pozytywnie, następuje dopisanie klienta do bazy i powrót do głównego okna lub w przypadku kreatora przejście do finalizowania zakupu. Utworzenie użytkownika WWW Strona: 15 z 29

16 W przypadku kreatora opcja utworzenia użytkownika WWW następuje przed utworzeniem klienta i ma nieco inny charakter niż ten opisany poniżej. Aby utworzyć użytkownika WWW dla danego klienta, na liście klientów klikamy ikonę w kolumnie Użytkownicy. Pojawia się okno do wpisania danych użytkownika WWW klienta. Podobnie jak przy dodawaniu klienta, pola wymagane oznaczone są gwiazdką. Login (wskazane używanie adresu ) oraz hasło nie są podpowiadane przez system i należy je uzupełnić. Należy pamiętać, że system rozróżnia małe i wielkie litery w nazwie użytkownika oraz haśle. Po wprowadzeniu danych zatwierdzamy je, klikając na przycisk Dodaj - patrz rysunek powyżej. Następuje automatyczne sprawdzenie, czy taki użytkownik nie występuje już w bazie oraz czy pola wymagane nie posiadają niedozwolonych znaków i mają odpowiednią długość. Wszystkie nieprawidłowości sygnalizowane są komunikatem. Jeśli nie ma żadnych błędów - użytkownik WWW zostaje dopisany do bazy. Użytkownik WWW służy Klientowi do logowania się do systemu celem podejrzenia danych firmy, swoich lokalizacji oraz do pobrania kluczy aktywacyjnych i aplikacji mmedica. Możliwy jest podgląd bądź też edycja użytkownika WWW dla danego klienta (na liście użytkowników klienta klikamy ikonkę edycji w kolumnie Login). Strona: 16 z 29

17 Utworzenie nowej lokalizacji Lokalizację można utworzyć poprzez kliknięcie przycisku dodawania nowej lokalizacji klientów w kolumnie Lokalizacje. - na liście Drugim sposobem jest wybranie przycisku Lista, a później Dodaj lokalizację. Strona: 17 z 29

18 Strona: 18 z 29

19 Podobnie jak w poprzednich przypadkach, pola wymagane są oznaczone gwiazdką. W wypełnieniu może nam pomóc link Kopiowanie danych teleadresowych do formularza nowej lokalizacji, który uzupełni dane teleadresowe lokalizacji danymi teleadresowymi klienta. Po wypełnieniu wszystkich danych zatwierdzamy je klikając na przycisk Dodaj - patrz rysunek powyżej. Następuje sprawdzenie, czy dla danego klienta nie została już wprowadzona lokalizacja o podanej nazwie. Jeśli podana nazwa lokalizacji dla danego klienta nie występuje, to wprowadzone dane zostają zapisane do bazy. Po dokonaniu tych czynności pojawi się lista lokalizacji. Strona: 19 z 29

20 Generowanie klucza aktywacyjnego Po wybraniu przycisku Nowa pojawi się okno z parametrami licencji. Strona: 20 z 29

21 Wybierając Cennik możemy przyjrzeć się poszczególnym pozycjom i ich kosztom. Po wybraniu Generuj licencję następuje sprawdzenie, czy data ważności aktywacji lub data dostępności aktualizacji nie jest większa od daty ważności licencji. Jeśli wszystko jest w porządku następuje wygenerowanie klucza aktywacyjnego. Pojawia się okno z danymi klienta, lokalizacji i licencji wraz z tekstem licencji (możliwym do wydruku): Strona: 21 z 29

22 Wygenerowanie klucza aktywacyjnego startowego powinno się zakończyć jego przesłaniem informacji przy pomocy poczty elektronicznej na właściwy adres (adresy) oraz udostępnieniem go na stronie WWW. Strona: 22 z 29

23 Opis plansz edycyjnych Poniżej zamieszczono opis plansz edycyjnych i akcji dostępnych z poziomu list wyboru Edycja danych użytkownika klienta (administrator, handlowiec, partner) Aby przejrzeć listę użytkowników klienta należy wybrać odnośnik podgląd na liście klientów. Aby edytować dane użytkownika należy kliknąć na ikonę edycji użytkownika, znajdującą się na liście użytkowników klienta. Okno edycji danych użytkownika umożliwia: Wpisanie nowych danych osobowych użytkownika, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres Uzupełnienie informacji dodatkowych Nie ma możliwości zmiany nazwy użytkownika. Strona: 23 z 29

24 Pogląd użytkownika uzyskujemy poprzez kliknięcie na nazwę użytkownika, znajdującą się w kolumnie Login listy użytkowników. Pogląd danych swojego użytkownika możliwy jest z menu Użytkownicy > Dane mojego użytkownika. Strona: 24 z 29

25 Zmiana hasła użytkownika (wszyscy użytkownicy) Każdy użytkownik może zmienić swoje hasło wybierając z menu opcję Dane > Zmień hasło. Na wyświetlonym formularzu użytkownik musi podać swoje dotychczasowe hasło a potem dwukrotnie wpisać nowe hasło: Administrator może zmienić hasło każdego użytkownika bez podawania dotychczasowego hasła. Aby to zrobić, musi wejść na dane użytkownika. Użytkownik zewnętrzny może zmienić hasło poprzez opcję wygenerowania nowego hasła i przesłania go na wpisany wcześniej adres Lista lokalizacji i lista licencji Lista lokalizacji danego klienta dostępna jest z poziomu listy klientów, po kliknięciu na napis Lista (n) w kolumnie Lokalizacje (n liczba lokalizacji). Strona: 25 z 29

26 Na liście tej znajdują się informacje o lokalizacjach oraz o wykupionych dla nich licencjach. Pozycje tej listy mogą przybierać dwie różne postacie. Po wybraniu Przełącz widok tabeli licencje/lokalizacje następuje przełączanie pomiędzy nimi: Strona: 26 z 29

27 Dla widoku licencji (administrator, handlowiec, partner, klient widoczność opcji w zależności od uprawnień): Nazwa - kliknięcie na ten napis powoduje przejście do listy wszystkich wydanych licencji (opcja dostępna tylko dla administratora!) Numer licencji Wersja oznacza wersję oprogramowania zakupionego dla tej lokalizacji (Standard, PS) Liczba stacji roboczych informuje o maksymalnej liczbie stacji roboczych dla licencji. Licencja do - data ważności licencji Aktywacja do data ważności aktywacji (rozróżnienie z licencja do ma miejsce np. w przypadku klucza aktywacyjnego startowego) Zapł. - kolumna ta składa się z dwóch elementów: - Informacji o statusie płatności (tak/nie) - Ikony rejestracji płatności np. - kliknięcie na tę ikonę powoduje przejście do okna rejestracji płatności Możl. Aktyw. dwa elementy o oznacza, czy dla lokalizacji istnieje możliwość aktywowania produktu o - kliknięcie na tę ikonę powoduje przejście do okna ustawiania możliwości aktywacji / licencja aktywna (tak / nie) Klucz akt. jeśli istnieje możliwość aktywacji, to w kolumnie tej znajduje się napis pobierz. Kliknięcie na ten napis powoduje pobranie klucza aktywacyjnego. Jeśli dla danej lokalizacji aktywacja nie jest dostępna - to kolumna ta jest pusta. Drugą opcją jest podgląd Licencja przyciski: o Nowa nowa licencja = zakup o Edytuj zmiana danych obecnej licencji (liczba stanowisk, wersja, czas obowiązywania itd.) Dla widoku lokalizacji (administrator, handlowiec, partner, klient widoczność opcji w zależności od uprawnień): Strona: 27 z 29

28 Nazwa - kliknięcie na ten napis powoduje przejście do listy wszystkich wydanych licencji (opcja dostępna tylko dla administratora!) Adres Telefon Uwagi dodatkowy komentarz wpisany przy tworzeniu lokalizacji Edycja umożliwia edycję danych lokalizacji (numery instalacji NFZ, dane teleadresowe) Usuń usunięcie (logiczne) lokalizacji (Uwaga! usunięcie lokalizacji nadal nie pozwala na ponowne wprowadzenie takich samych numerów NFZ jak w usuniętej lokalizacji). Administrator ma podgląd wszystkich usuniętych lokalizacji. Licencja przyciski: o Nowa nowa licencja = zakup o Edytuj zmiana danych obecnej licencji (liczba stanowisk, wersja, czas obowiązywania itd.) Formularz zamówienia Formularz zamówienia jest dostępny dla wszystkich klientów. Ze strony klienta istnieje kreator (Sklep mmedica) złożony z kilku kroków (dane użytkownika WWW, dane podmiotu, opcjonalnie dane kolejnej lokalizacji, dane zamówienia (licencje, produkt, koszyk zakupów) Lista wniosków pozostałe formularze Na liście wniosków znajdują się wiadomości od klientów nadesłane za pomocą formularza wysyłania wniosków. Lista ta zawiera następujące kolumny: Lp. oznacza listę porządkową wniosku na liście Data zawiera datę otrzymania wiadomości Strona: 28 z 29

29 Odcz. zawiera ikonę stanu wiadomości (Ikony stanu wiadomości - oznacza wiadomość nieprzeczytaną; - oznacza wiadomość przeczytaną) Status zawiera status wniosku. Status ten jest ustawiany przez operatora w oknie podglądu wiadomości. Wnioskodawca użytkownik WWW (nadawca), który wysłał wniosek. Nazwa klienta zawiera nazwę skróconą klienta, który nadesłał wniosek. Kliknięcie na nazwę klienta powoduje wyświetlenie listy klientów odfiltrowanej dla danej nazwy klienta Rodzaj wniosku zawiera rodzaj wniosku ustawiony przez klienta przy wysyłaniu wniosku Temat wiadomości W górnej części listy, nad nagłówkami kolumn, znajduje się okno wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się po treści i temacie wiadomości. Lista wniosków może zostać posortowana według kolumn: Data, Status, Rodzaj wniosku, Temat wiadomości. Aby posortować listę według wybranej kolumny, należy kliknąć w nagłówek kolumny. Zmiana kierunku sortowania odbywa się poprzez ponowne kliknięcie w nagłówek tej samej kolumny. Strona: 29 z 29

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Comarch ERP e-pracownik Wersja 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Wersja 2015.1.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

System Kadry - Płace Moduł Kadry. Dokumentacja Użytkownika

System Kadry - Płace Moduł Kadry. Dokumentacja Użytkownika System Kadry - Płace Moduł Kadry Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Podstawowe funkcje modułu 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 Uruchomienie... programu 1-1 Wpółpraca... systemu z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl

Instrukcja użytkownika programu. Autorzy: Zespół meteoryt.pl Instrukcja użytkownika programu Autorzy: Zespół meteoryt.pl Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego uruchomienia....................... 7 3.2 Rejestracja programu..............................

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA grudzień 2009 SPIS TREŚCI 1. WASTE MANAGEMENT SYSTEM INFORMACJE O SYSTEMIE... 5 2. URUCHOMIENIE SYSTEMU WMS... 8 2.1. Logowanie... 8 2.2. Zmiana hasła...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Wyciągi Bankowe 2011 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Instalacja 5 3 Pierwsze uruchomienie 7 3.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo