PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY BUDOWLANA CAD HELP CAD HELP TREŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: NAZWA INWESTORA: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: OCENA: CAD HELP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY BUDOWLANA CAD HELP CAD HELP TREŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: NAZWA INWESTORA: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: OCENA: CAD HELP"

Transkrypt

1 CAD HELP PROJEKTY, RYSUNKI CAD, OBLICZENIA, KOSZTORYSY PROJEKT BUDOWLANY TREŚĆ OPRACOWANIA: BUDYNEK MIESZKALNY BRANŻA: BUDOWLANA NAZWA INWESTORA: CAD HELP OPRACOWAŁ: CAD HELP SPRAWDZIŁ: OCENA: SZCZECIN GRUDZIEŃ 2009

2 S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N E G O 1. Strona tytułowa str Spis zawartości projektu budowlanego str Spis rysunków str Zagospodarowanie terenu str Projekt architektoniczno-budowlany : - opis techniczny str wyniki obliczeń statycznych str Część graficzna str Informacja BIOZ str S t r o n a

3 S P I S R Y S U N K Ó W - rzut fundamentów rys. nr 1 / str rzut przyziemia rys. nr 2 / str rzut stropu nad przyziemiem rys. nr 3 / str rzut I piętra rys. nr 4 / str rzut więźby dachowej rys. nr 5 / str rzut połaci dachowej rys. nr 6 / str przekrój A-A rys. nr 7 / str szczegół ułożenia nadproży rys. nr 8 / str S t r o n a

4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5 C Z Ę Ś Ć O P I S O W A Z A G O S P O D A R O W A N I A T E R E N U 1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budynek mieszkalny piętrowy z poddaszem o konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczków YTONG. 2. Istniejący stan zagospodarowania działki i przewidywane zmiany Teren działki jest nie zabudowany i uzbrojony. 3. Projektowane zagospodarowanie działki. Projektuje się nowy budynek mieszkalny zlokalizowany zgodnie z Decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Układ komunikacyjny oraz sieci uzbrojenia terenu przedstawiono w części graficznej projektu. Podłączenie projektowanego budynku do sieci energetycznej przewiduje się z istniejącego przyłącza energetycznego znajdującego się na terenie działki. Przyłącze wodociągowe przewiduje się z istniejącej miejskiej instalacji. 4. Zestawienie powierzchni. Powierzchnia opracowania : 4095,00 m 2 - powierzchnia zabudowy : 116,11 m 2 - powierzchnia zieleni : 3820,89 m 2 - powierzchnia komunikacji : 158,00 m 2 5. Wpływ eksploatacji górniczej. Przedmiotowa działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 6. Inne dane wynikające ze specyfiki obiektu. Specyfika i charakter obiektu nie wywierają szczególnego wpływu na zagospodarowanie działki. 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu określone zostały na podstawie wykopu próbnego wykonanego w miejscu planowanej lokalizacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Grunt jest jednorodny w obrębie obszaru posadowienia. Nie stwierdzono też występowania wody gruntowej do głębokości 1,10m. W związku z tym na podstawie paragrafu 5 punkt 3 warunki gruntowe określa się jako proste a na podstawie paragrafu 7 obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia nowych warunków gruntowych należy skontaktować się z projektantem w celu dokonania przez niego oceny warunków gruntowych i ewentualnie zmiany kat. geotechnicznej i fundamentów. OPRACOWAŁ: 5 S t r o n a

6 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

7 OPIS TECHNICZNY 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek mieszkalny. Budynek piętrowy z poddaszem o konstrukcji murowanej z bloczków YTONG. Powierzchnia zabudowy całkowita m 2 Kubatura m 3 Program użytkowy obiektu : PRZYZIEMIE : 01 - wiatrołap 3.86 m komunikacja m salon z jadalnią m kuchnia 7.76 m kotłownia 6.18 m garaż m wc 3.17 m gabinet 9.71 m taras 9.77 m 2 I PIĘTRO : komunikacja m łazienka 7.76 m sypialnia m sypialnia m garderoba 3.41 m pokój 9.49 m balkon 9.43 m 2 PODDASZE: strych m 2 2. Rozwiązania architektoniczno - budowlane. Budynek ma formę bryły prostokątnej z dachem dwuspadowym. Składa się z 3 poziomów : przyziemia, I piętra, poddasza. 3. Układ konstrukcyjny. Konstrukcja budynku składa się ze ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, stropu nad parterem, 1-szym piętrem oraz więźby dachowej płatwiowo-kleszczowej. 3.1 Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe Fundamenty : Fundamenty żelbetowe o przekroju 50x30cm zbrojone prętami 4Φ12, strzemiona Φ6 co 30cm. Głębokość posadowienia 80cm. Stopa fundamentowa żelbetowa o wymiarach 50x50x30cm zbrojona 2x siatką zbrojarską. 7 S t r o n a

8 3.1.2 Mury fundamentowe : Zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków betonowych grub. 24 cm Ściany : Ściany zewnętrzne murowane warstwowe gr. 34,0 cm z bloczków YTONG gr. 24 i styropianu gr. 10 cm. Ściany wewnętrzne gr. 12 i 24 cm z bloczków YTONG Stropy : Nad parterem i 1-szym piętrem projektuje się strop gęstożebrowy typu TERIVA I o rozstawie belek 60 cm Wieńce żelbetowe: Wieńce żelbetowe wykonać z betonu B-20 zbrojone stalą A-III o przekroju 24x27 cm Nadproża i podciągi : Projektuje się belki prefabrykowane typu "L-19". Pod balkonem podciągi o przekroju 24x24cm zbrojone prętami 4Φ12, strzemiona Φ6 co 30cm Więźba dachowa : Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowa, drewno kl. k 27. Drewno więźby dachowej zabezpieczyć środkami impregnującymi typu: Drewnosol, Ogniochron Pokrycie dachu: Pokrycie dachu dachówka ceramiczna, folia DELTA - FOL - REFLEX, wełna mineralna i płyta gipsowo kartonowa. Konstrukcję dachową należy zabezpieczyć środkami impregnacyjnymi Kominy: Kominy wykonane w technologi tradycyjnej murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowej. Powyżej połaci dachowej kominy wykonane z cegły klinkierowej Izolacje przeciwwilgociowe stanu surowego: Izolacje poziome: - izolacja fundamentów : 2x papa na lepiku, - izolacja murów fundamentowych : 2x papa na lepiku, - izolacje pionowe : 3 x abizol 2R + P na podkładzie tynku cementowego Stolarka drzwiowa : Stolarka drzwiowa : indywidualna Stolarka okienna : Stolarka okienna : indywidualna. 3.2 Instalacje wewnętrzne - armatura Instalacja wodna Instalacja kanalizacyjna. 8 S t r o n a

9 3.2.3 Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja ciepłej wody Instalacja elektryczna. 3.3 Wykończenie wewnętrzne budynku Wykończenie poddasza : - płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr.12,5 mm na ruszcie stalowym Ścianki działowe : - bloczki YTONG gr. 12cm Tynki wewnętrzne : - cementowo-wapienne gr. 1.5 cm kat. III Glazura : - w wc przewiduje się płytki ceramiczne w/g indywidualnego wyboru Podłogi i posadzki : - posadzki z płytek ceramicznych, deszczułek, paneli podłogowych oraz wykładziny dywanowej Parapety : - z PCV wykonane zgodnie z indywidualnym wystrojem Malowanie : - technika emulsyjna. 3.4 Zewnętrzne wykończenie budynku : Kominy: - ponad połacią dachową wykonane z cegły pełnej klinkierowej Pokrycie dachu: - dachówka ceramiczna koloru czerwonego Obróbki blacharskie: - opierzenia komina - z blachy ocynkowanej malowane na kolor czerwony, - rynny i rury spustowe z PCV koloru brązowego, - pozostałe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej Tynki zewnętrzne: Tynk krzemianowy silikat terrasil,"baranek"1,5mm kolor piaskowy Parapety zewnętrzne: Parapety stalowe ocynkowane kolor ceglasty lub brązowy. 3.5 Wykończenie otoczenia budynku Opaska : Szerokość 50 cm z kostki betonowej POLBRUK na podsypce żwirowej 3.6 Przyłącza do budynków Przyłącze wodociągowe: - W/g odrębnego opracowania Przyłącze kanalizacyjne: - W/g odrębnego pracowania. 9 S t r o n a

10 3.6.3 Odprowadzenie wód deszczowych: - powierzchniowe Przyłącze elektroenergetyczne. - W/g dokumentacji elektrycznej Ochrona odgromowa. 3.7 Mała architektura : - w/g projektu zagospodarowania działki Drogi i przejścia piesze Zieleń. 3.8 Ochrona przeciwpożarowa: Budynek nie podlega szczególnym przepisom ochrony przeciwpożarowej. Jest wykonany w konstrukcji niepalnej ścian i stropów, oraz niepalnego pokrycia dachowego 10 S t r o n a

11 WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH Obliczenia wykonano na podstawie : 1. PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 2. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 3. PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 4. PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 5. PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 6. PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych. 7. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 1. Ławy i stopy fundamentowe. Ławy żelbetowe o przekroju 50x30cm zbrojone prętami 4Φ12, strzemiona Φ6 co 30cm. Stopa fundamentowa żelbetowa o wymiarach 50x50x30cm zbrojona 2x siatką zbrojarską. 2. Strop. Nad parterem i 1-szym piętrem projektuje się strop gęstożebrowy typu TERIVA I o rozstawie belek co 60 cm wylewany z betonu B Nadproża i podciągi. Projektuje się nadproża prefabrykowane typu L-19. Pod balkonem podciągi o przekroju 24x24cm zbrojone prętami 4Φ12, strzemiona Φ6 co 30cm. 4. Konstrukcja dachu. Krokiew 8x16 cm Płatew 12x14 cm Kleszcze 6x12cm Murłata 14x14 cm Słup 12x12 cm Wymian 8x16 cm Konstrukcję wykonać z drewna klasy k-27. OPRACOWAŁ: 11 S t r o n a

12 CZĘŚĆ GRAFICZNA

13 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu budowlanego: BUDYNEK MIESZKALNY Opracował: CAD HELP Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. nr 120, poz ) 2. pkt.3

14 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: BUDYNEK MIESZKALNY. A. Roboty budowlane; stan surowy zamknięty: - prace ziemne; - wykopy fundamentowe; - ławy i stopy fundamentowe żelbetowe;, - wykonanie izolacji pionowych i poziomych przeciwwilgociowych; - ściany nośne, wieńce, nadproża, stropy nad parterem i I-szym piętrem; - schody żelbetowe - ułożenie konstrukcji więźby dachowej; - przekrycie dachu; - montaż stolarki okiennej i drzwiowej; B. Roboty budowlane; prace wykończeniowe wewnętrzne: - podłoża pod posadzki; - ścianki działowe z bloczków YTONG gr, 12 cm - posadzki; - prace malarskie ścian wewnętrznych; - wykończenie ścian i posadzek płytkami ceramicznymi; - wykończenie posadzek deszczułkami, panelami i wykładzinami dywanowymi - montaż parapetów wewnętrznych; C. Roboty budowlane; zewnętrzne wykończenie budynku: - montaż parapetów zewnętrznych; - wykonanie opaski okalającej budynek; - prace ziemne; D. Roboty instalacyjne; wewnętrzne: - wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji; - wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej; - instalacja centralnego ogrzewania; - montaż ceramiki sanitarnej z armaturą; - wewnętrzna instalacja elektryczna z osprzętem oświetleniowym i gniazdkami wtykowymi; E. Roboty instalacyjne; zewnętrzne: - przyłącze co; - oświetlenie terenu; F. Roboty budowlane; chodniki: - budowa chodników z kostki POLBRUK, 22 S t r o n a

15 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Na terenie działki nie znajdują się żadne istniejące obiekty. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Na terenie działki brak elementów które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 23 S t r o n a Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych i instalacyjnych: Roboty ziemne: - ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzętem mechanicznym, - wykonywanie wykopów o dużej głębokości, Montaż: konstrukcji drewnianych, elewacji, instalacji osprzętu i wyposażenia, stropów; robót żelbetowych; Ryzyko upadku z wysokości ponad 9,0 m podczas: - montażu konstrukcji drewnianej, montażu pokrycia dachu; - pracach żelbetowych, montażu stropów; - montażu przewodów elektrycznych wraz z osprzętem oświetleniowym, 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzać na bieżąco szkolenia stanowiskowe odpowiednie dla charakteru tych prac przez odpowiednie służby BHP. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 1. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa, gdy nie ma możliwości to można stosować środki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczeństwa. 2. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów należy ogrodzić balustradą (szer. Strefy min. 1/10 wysokości spadania i nie mniej niż 6,0m.) można stosować daszki ochronne. 3. Roboty montażowe konstrukcji stalowej muszą być prowadzone na podstawie projektu montażu i planu bioz.

16 4. Przed podniesieniem elementu konstrukcji przez żuraw należy przewidzieć bezpieczny sposób: naprowadzania, stabilizacji i uwolnienia z haków zawiesi elementu. 5. W czasie podnoszenia elementu przez żuraw należy: - Stosować odpowiednie zawiesia do rodzaju elementu i jego masy, - Dokonać oględzin elementu, - Stosować liny kierunkowe, - Skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu po podniesieniu na wys. ~ 0,5m. 6. Element można zwolnić z podwieszenia po zamocowaniu w miejscu wbudowania. 7. Zasięg żurawia musi być o min. 0,5 m większy od położenia środka masy montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku. 8. W trakcie realizacji prac budowlanych należy oznakować na budowie drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru lub awarii. 9. Na budowie należy wyznaczyć miejsce na punkt ochrony p.poż. oraz zapewnić jego pełne wyposażenie w środki i sprzęt gaśniczy. Opracował: 24 S t r o n a

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Z/1.Sytuacja 1:500

SPIS ZAWARTOŚCI. Z/1.Sytuacja 1:500 1 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1.Spis zawartości. 2.Opis do zmiany sposobu użytkowania. 3.Uzgodnienia. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Z/1.Sytuacja 1:500 I/1.Rzut piętra inwentaryzacja 1:50 I/2.Rzut więźby inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego egz. 1. PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Budynek A Lokalizacja: Inwestor: ul. 1-go Maja, 14-200 Iława

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania... 2. Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego... 3. Informacja BIOZ... 4. Oświadczenie inwestora... 5. Oświadczenia projektanta...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441.

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : Opracowała : Sprawdził : mgr inż. arch. Kamil Biskup SW-30/2006 11.2013 uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : temat / obiekt: adres : Inwestor : PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień Zał Nr 1 OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku produkcyjno -handlowo-usługowego oraz zmiany jego przeznaczenia na hoteloworestauracyjny (dotyczy piętra i części parteru)

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

1.Podstawa opracowania 2.Zakres i cel opracowania 3.Usytuowanie,skomunikowanie budynku, stan zainwestowania

1.Podstawa opracowania 2.Zakres i cel opracowania 3.Usytuowanie,skomunikowanie budynku, stan zainwestowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRALNI DPS SŁONECZNE WZGÓRZE W RYJEWIE NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNY ul. DONIMIRSKICH 6. RYJEWO Dz. nr 353/3 obręb 0010 1 1.Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy

PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy www.pro-bud.org.pl email: info@pro-bud.org.pl Projektowanie i Usługi Budowlane Jarosław Walczak 72-300 Gryfice ul. Przestrzenna 16 tel. (91) 384-84-63 PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy Obiekt: Rozbudowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r.

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r. PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI : A. Część opisowa 1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1. Dane ogólne o inwestycji 2. Program

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 2. Informacja Bioz - Str. 6 9 3. Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu - Rys. Nr 1 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Projekt budowlany TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY część c PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH INWESTOR: TEMAT: LOKALIZACJA: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko - Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. Dane do projektu...2 2. Układ projektu...2 3. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku...3 4.

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot

Bardziej szczegółowo