IGEMS Wydanie 8. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IGEMS Wydanie 8. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Instalacja IGEMS Wydanie 8 CAD/CAM/NEST Podręcznik użytkownika Page 1

2 Instalacja Rozdział 1. Instalacja... 7 Wymagania... 7 Krok 1: Instalowanie oprogramowania IGEMS... 7 Krok 2: Instalowanie sterownika klucza sprzętowego... 7 Krok 3: Uruchamianie IGEMS... 8 Krok 4: Ponowne uruchamianie IGEMS... 9 Manager ruchomej licencji... 9 Aktualizacje (Updates) Rozdział 2. Podstawowe funkcje CAD Język i jednostki (Language and units) Zoomowanie i Przesuwanie (Zoom i Pan) Pasek poleceń Klawisze skrótów Wprowadzanie współrzędnych Skok obiektu (Object snap) Wprowadzanie odległości (Distance input) Tryby Siatki, Ortogonalny i Skoku (Grid, Ortho i Snap) Zaznaczanie obiektów (Select objects) Automatyczny punkt wyjściowy (Automatic base point) Cofnij i Ponów (Undo i Redo) Rozdział 3. Tworzenie obiektów Linia (Line) [L] Punkt (Point) [Shift P] Okrąg (Circle) [C] punkty okręgu (Circle by 3 points) punkty okręgu (Circle by 3 points) punkty okręgu i promień (Circle by 2 points and a Radius) Elipsa (Ellipse) Elipsa na punkcie środkowym (Ellipse by center) Łuk (Arc) [A] Prostokąt (Rectangle) Linia łamana (Polyline) Prostokąt oparty na punktach X, Y i środku (Rectangle by X, Y and center) Pudełko (Bounding box) Wielobok (Polygon) Krzywa składana (Polyspline) Owal (Obround) Obrys (Swell) Tekst (Text) [Shift T] Środek masy (Centroid) Rozdział 4. Ustawianie obiektu Przenoszenie (Move) [M] Kopiuj (Copy) [Shift C] Skaluj (Scale) [S] Obracanie (Rotate) [R] Page 2

3 Instalacja Odbicie lustrzane (Mirror) [Shift M] Wymaż (Erase) [E] Układ biegunowy (Polar Array) Układ prostokątny (Rectangular Array) Rozdział 5. Modyfikacje obiektów Przesunięcie (0ffset) [O] Rozrzucenie (Explode) [X] Przycinanie (Trim) [T] Rozszerzanie (Extend) Przedłużanie (Lengthen) Fazowanie (Fillet) [F] Faza zero (Fillet zero) Skos (Chamfer) Łączenie (Join) [J] Rozszerzenie połączenia (Extended Join) Edytor linii łamanej (Polyline editor) Edycja tekstu (Edit text) Stwórz Obszar (Create Region) Wklej tekst ze schowka (Paste clipboard text) Usuń (Delete) [Del] Łamanie (Break) Odejmowanie (Substract) Suma (Union) Przycinanie krawędzi (Boundary trim) Rozdział 6. Polecenie Wymiar Wymiar liniowy (Linear dimension) Długość promienia (Radius dimension) Długość średnicy (Diameter dimension) Wymiar kątowy (Angular dimension) Wymiar automatyczny (Automatic dimension) Rozdział 7. Wybrane polecenia Odległość (Distance) Informacja (Info) [I] Detale parametryczne (Parametric parts) Biblioteka kształtów (Shape library) Rozdział 8. Warstwy, kolory i plotowanie Warstwa (Layer) [Y] Kolor Plotowanie (Plot) [Ctrl+P] Limit plotowania (Plot limits) Rozdział 9. Korzystanie z plików i bloków Otwórz (Open) Import rysunku (Import drawing) Wklej z AutoCADa (Paste from AutoCAD) Zapisz (Save) Eksport (Export) Page 3

4 Instalacja Blok (Block) Wstaw (Insert) Zapisz jako szablon (Save as template) Wybór szablonu Wyczyść (Purge) Wytnij i Wklej (Cut and Paste) Rozdział 10. Opcja SignMaker Obrys czcionki (Font tracer) Rysowanie obrazu (Image Tracer) Pochylenie (Skew) Obraz (Image) Rozdział 11. Opcje narzędzi CAM Sprzątnij (Clean Up) Dopasowanie krzywej (Curve fit) Wektoruj (Vectorize) Zastąp (Replace) Napraw krawędź (Edge fix) Łącz wielolinie (Poly joint) Analiza konturu (Contour analyzer) Wielokąt brzegowy (Boundary polygon) Rozdział 12. Kolejność postępowania w 2D-CAM Krok 1: Stwórz geometrię Krok 2: Stwórz część Krok 3: Dodaj ścieżkę narzędzia Krok 4: Dodaj polecenie cięcia Krok 5: Postprocessing Rozdział 13. Tworzenie ścieżki narzędzia Polecenie Auto Polecenie Pojedynczy (Single) Polecenie Szybkie (Quick) Ręczne (Manual) Zaznaczanie (Marking) Rozdział 14. Rozłączona ścieżka narzędzia Wspólna linia cięcia (Common cut line) Mostki (Bridges) Cięcie łańcuchowe (Chain cutting) Cięcie pasa (Scrap cut) Rozdział 15. Polecenie Różne Polecenie Otwór Otwór okrągły wysokiej jakości (HQCH) Rozłącz ścieżkę narzędzia (Disconnect toolpath) Przerwij ścieżkę narzędzia (Break toolpath) Połącz ścieżkę narzędzia (Connect toolpath) Połącz części (Join parts) Rozbij części (Split parts) Ustawienia wprowadzenia (Lead settings) Page 4

5 Instalacja Jakość cięcia (Cutting quality) Klonuj (Clone) Przywróć geometrię (Restore geometry) Tekst detalu (Part text) Odległość detalu (Part distance) Wygładzanie konturów (Contour smoothing) Konfiguracja narzędzia (Tool setup) Edycja detalu (Edit part) Rozdział 16. Kolejność cięcia i postprocessing Przygotowanie arkusza (Kolejność cięcia) Postprocessing Rozdział 17. Symulacja i kosztorys Symulacja (Simulation) Czytnik NC (NC-Reader) Szacowanie kosztu (Estimate cost) Rozdział 18. Polecenia arkusza Stwórz arkusz (Create sheet) Przeglądarka detali (Part browser) Zablokuj arkusz (Lock sheet) Odblokuj arkusz (Unlock sheet) Arkusz z otworem (Cavity sheet) Podziel arkusz (Divide sheet) Analizuj arkusz (Analyze sheet) Rozdział 19. Ustawienia urządzenia Ustawienia wspólne (Common settings) Ustawienia Narzędzi i Arkusza (Tools and Sheet setting) Ustawienia kolizji (Collision settings) Ustawienia AWJ (Advance WaterJet Settings) Ustalanie kosztu (Cost setting) Rozdział 20. Ustawienia materiału Ustawienia zdolności urządzenia (Machinability settings) Ustawienia AWJ (Advance WaterJet Settings) Ustawienia lasera (Laser Settings) Ustawienia Wody, Gazu i Plazmy (Water, Gas and Plasma Settings) Rozdział 21. Folder udostępniania i ustawienia CAM Rozdział 22. Rozmieszczanie poziomu Rozkład pojedynczy (Single nest) Szybkie rozmieszczenie (Quick nest) Rozmieszczenie prostokątne (Rectangle nest) Rozdział 23. Rozmieszczanie poziomu Rozdział 24. Cięcie skośne detail standardowych Cięcie skośne (Bevel cut) Rozdział 25. Cięcie skośne geometrii złożonej Definiuj detal skośny (Define Bevel part) Cięcie detalu skośnego Przetwórz detal skośny Page 5

6 Instalacja Rozdział 26. Opcja Kreator płytek Krok 1: Stwórz rysunek Krok 2: Rozmieszczenie płytek (Tile nest) Krok 3: Cięcie płytek (Tile cut) Rozdział 27. System raportowania Rozdział 28. Nowy system raportowania Dokument dynamiczny (Dynamic document) Zapisz i Eksportuj (Save and Export) Tryb projektowania (Design mode) Tworzenie raportów poza programem IGEMS Rozdział 29. Moduł Organizatora Rejestracja (Register) Rejestrowanie arkusza resztowego (Register a rest sheet) Wyświetl dane (View information) Właściwości (Properties) Profile (Profiles) Wstaw detale i arkusze (Insert parts and sheets) Katalog Organizatora Rozdział 30. Przykładowe rysunki Page 6

7 Instalacja Rozdział 1. Instalacja Wymagania Zanim rozpoczniesz instalację, upewnij się, że posiadasz mysz z kółkiem oraz komputer z oprogramowaniem Windows 2000, Windows XP lub Windows Vista. (Windows 98 i Millenium NIE są obsługiwane). Zalecamy procesor posiadający częstotliwość co najmniej 500 MHz i 512 MB dostępnej pamięci RAM. Oprogramowanie wymaga około 50 MB miejsca na dysku twardym. Im szybszy komputer posiadasz, tym bardziej będziesz chciał korzystać z IGEMS. Krok 1: Instalowanie oprogramowania IGEMS Rozpakuj wszystkie pliki instalacyjne jeżeli ściągnąłeś je z naszej strony, lub włóż płytę CD IGEMS, jeśli ją posiadasz. Uruchom plik Instal.exe. Zdjęcie 1 Zainstaluj oprogramowanie Software i wykonuj polecenia przedstawione na ekranie. Krok 2: Instalowanie sterownika klucza sprzętowego Jeżeli nie posiadasz klucza sprzętowego (Hardware lock) lub jeśli już zainstalowałeś program obsługi, przejdź do następnego kroku. Przed rozpoczęciem instalacji programu obsługi usuń z komputera wszelkie klucze sprzętowe USB. Postępuj Page 7

8 Instalacja zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na ekranie. Kiedy instalacja programu obsługi zostanie zakończona, włóż klucz sprzętowy USB. Zdjęcie 2 Jeżeli operacja przebiegła pomyślnie, powinieneś widzieć na ekranie komunikat przedstawiony na powyższym zdjęciu. Krok 3: Uruchamianie IGEMS Wersja testowa Jedyną różnicą pomiędzy wersją testową a pełną wersją oprogramowania IGEMS jest to, że w wersji testowej nie można niczego zapisywać. Jeżeli nie posiadasz żadnego hasła, IGEMS automatycznie uruchomi się w trybie testowym. Wersja testowa lub pełna Zdjęcie 3 Uruchom polecenie hasła. Zdjęcie 4 Page 8

9 Instalacja Załaduj plik hasła. Jeżeli otrzymałeś stały plik hasła, naciśnij przycisk Załaduj hasła i wybierz plik (xxx.pwd). Podstawą pliku hasłowego są informacje z ID klucza sprzętowego lub ID twardego dysku i posiadanych przez ciebie modułów. Kod wersji próbnej Jeśli chcesz przetestować IGEMS przez określony czas, potrzebujesz tymczasowego kodu. Wyślij kod wersji próbnej do IGEMS Software AB, następnie otrzymasz kod tymczasowy. Aktywuj plik hasłowy poprzez naciśnięcie Przedłuż wersję próbną i wpisz kod. Krok 4: Ponowne uruchamianie IGEMS Uruchom ponownie IGEMS, aby zakończyć instalację. Manager ruchomej licencji Zmienna licencja to dodatkowa opcja oprogramowania IGEMS, która umożliwia wszystkimi licencjami z jednego komputera, używanego jako serwer. Na przykład: Jeżeli posiadasz jedną licencję na oprogramowanie IGEMS i zainstalowałeś je na wielu komputerach, możesz uruchomić je uruchomić z dowolnego komputera, ale tylko na jednym komputerze jednocześnie. Krok 1: (Na serwerze) Zainstaluj ruchomą licencję na oprogramowanie IGEMS na komputerze podłączonym do sieci. Nie musisz instalować oprogramowania IGEMS. Krok 2: Zainstaluj klucz sprzętowy. Krok 3: Uruchom program zarządzający ruchomą licencją. Zapisz adres IP i numer portu serwera. Na koniec uruchom przełącznik Auto start. Krok 4: Załaduj plik hasłowy dla managera ruchomej licencji. (To przycisk, dzięki któremu to polecenie może zostać uruchomione). Krok 5: (Na klientach) Powtórz następującą procedurę na wszystkich komputerach, które mają zostać podłączone: 1. Zainstaluj oprogramowanie IGEMS. 2. Uruchom program hasła. Wpisz adres IP i numer portu. Page 9

10 Instalacja Zdjęcie 5 Aktualizacje (Updates) Aby być pewnym, że posiadasz najnowszą wersję oprogramowania dowiaduj się, czy nie wyszła nowa wersja. Można to wykonać przy pomocy naszego centrum obsługi. W tym celu musisz być podłączony do Internetu. Zdjęcie 6 Podczas wykonywania aktualizacji wystarczy wykonywać instrukcje pojawiające się na ekranie. Zawsze instaluj aktualizacje w tym samym katalogu, co poprzednia wersja. Podczas aktualizacji informacje nadpisane przez użytkownika nie zostają zapisane. Jeżeli instalujesz nowe wydanie (R6, R7, R8), użyj nowego folderu. Stara wersja nie zostanie odinstalowana, możesz uruchomić starą wersję i nowe wydania w tym samym czasie. Page 10

11 Podstawowe funkcje CAD Rozdział 2. Podstawowe funkcje CAD Język i jednostki (Language and units) Zdjęcie 7 Dzięki temu poleceniu możesz zmienić generalne ustawienia systemu CAD/CAM, jak języki i jednostki. IGEMS obecnie obsługuje 12 języków: czeski, duński, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, polski, rosyjski, hiszpański i szwedzki. Zdjęcie 8 Można włączyć zabezpieczenie plików, które obsługuje wyłącznie pliki rysunkowe IGEMS (ACD). Zoomowanie i Przesuwanie (Zoom i Pan) Do prawidłowej pracy z programem IGEMS potrzebna jest mysz z kółkiem. Zoom: Obracanie kółkiem myszy powoduje przysuwanie i oddalanie obiektu. Przesuwanie: W celu wykonania przesunięcia, należy wcisnąć i przytrzymać kółko myszy. Page 11

12 Podstawowe funkcje CAD Rozszerzanie zoomu: Podwójne kliknięcie kółka myszy powoduje powiększenie rysunku na cały ekran. Jeżeli kółko myszy nie pracuje w taki sposób, sprawdź ustawienia myszy w panelu kontrolnym. Kółko myszy powinno zostać skonfigurowane jako środkowy przycisk. Pasek poleceń Program IGEMS nie posiada paska poleceń, ale czasami wymaga podania dodatkowych informacji. Zawsze upewnij się, że przeczytałeś informacje na pasku. Zdjęcie 9 Jeżeli jakaś wartość znajduje się w nawiasach [Przykład], oznacza to iż jest to wartość domyślna. Można ją zaakceptować poprzez naciśnięcie klawisza spacji lub enter. Klawisze skrótów Trzymając strzałkę myszy nad poleceniem, możesz zobaczyć klawisz skrótu dla tego polecenia. Zdjęcie 10 Jeżeli chcesz powtórzyć to samo polecenie, możesz użyć klawiszy spacji lub enter jako klawisza skrótu ostatnio wykonanego polecenia. Wprowadzanie współrzędnych System rzędnych w programie IGEMS obsługiwany jest przez kartezjański układ współrzędnych. Ten układ współrzędnych stosowany jest w najpopularniejszych systemach CAD/CAM. Page 12

13 Podstawowe funkcje CAD Zdjęcie 11 Jeżeli program IGEMS wymaga wprowadzenia współrzędnych, cyfry należy wpisać z klawiatury za pomocą następującego okna: Zdjęcie 12 Współrzędne bezwzględne Zawsze odnoszą się to ustalonego przez IGEMS punktu zero. Zapisywane są w sposób X, Y, jak na poniższym przykładzie: 110.5, Współrzędne względne Określenie to zawsze odnosi się do ostatnio użytego punktu, jest więc to raczej odległość niż współrzędna. Zapisywane są w Y, jak na poniższym Bezwzględne współrzędne biegunowe Zawsze odnoszą się to ustalonego przez IGEMS punktu zero. Zapisywane są w sposób DIST>ANGLE, jak na poniższym przykładzie: 150<45 Page 13

14 Podstawowe funkcje CAD Względne współrzędne biegunowe Zawsze odnoszą się do ostatnio użytego punktu. Zapisywane są w jak na poniższym Współrzędne kierunku Jest to najszybszy sposób wprowadzania współrzędnych. Polecenie to używane jest do wpisywania lub DIST. Metoda ta polega na przejęciu kursora i stosowana jest często z razem z trybem ortogonalnym. Na lub 200. Skok obiektu (Object snap) Kiedy aktywne jest polecenie wymagające wprowadzenia współrzędnych, możliwe jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy Spowoduje to wyświetlenie listy skoków obiektu dostępnych w oprogramowaniu IGEMS, Zdjęcie 13 Za pomocą tej opcji wyszukuje się współrzędne na rysunku. W celu wyświetlenia skoków obiektów można również użyć klawisza skrótu. W tym celu zamiast prawego klawisza skrótu należy użyć klawiszy E, M, C, N, P, Q lub T. Filtrowanie współrzędnych Poprzez użycie opcji filtrowania współrzędnych (klawisz skrótu X) można uzyskać poszczególne współrzędne X i Y poszczególnych punktów rysunku w celu stworzenia nowego złożonego punktu. Page 14

15 Podstawowe funkcje CAD Skok z Opcja Skok z wymaga wprowadzenia punktu, który zostanie użyty jako punkt końcowy. Tej opcji należy używać razem z współrzędnymi względnymi. Wprowadzanie odległości (Distance input) Kilka poleceń oprogramowania IGEMS wymaga wprowadzenia wartości odległości. Na przykład: Zdjęcie 14 W tym przykładzie występują 3 możliwości wyboru: Można zaakceptować wartość w nawiasach [12.000], wciskając w tym celu klawisz spacji. Można wprowadzić nową wartość. Można wybrać dwa punkty, mierząc odległość na ekranie. Tryby Siatki, Ortogonalny i Skoku (Grid, Ortho i Snap) Te tryby mogą zostać włączone i wyłączane za pomocą następujących klawiszy lub klawiszami skrótu F7, F8 i F9. Zdjęcie 15 Tryb Siatki W tym trybie na ekranie wyświetlana jest siatka. Rozmiar i odległość pomiędzy punktami siatki może zostać zmieniona za pomocą oplecenia Ustawienia siatki. Zdjęcie 16 Tryb Ortogonalny Czasami pomocna jest możliwość zaznaczania punktów rozmieszczonych w pionie lub poziomie. Można tego dokonać poprzez włączenie trybu ortogonalnego. Page 15

16 Podstawowe funkcje CAD Tryb skoku Kiedy włączony jest ten tryb, kursor może tylko przeskakiwać pomiędzy punktami siatki. Zaznaczanie obiektów (Select objects) Wiele poleceń wymaga wskazania obiektów jako danych wejściowych. Na przykład: Usuń, Przenieś, Kopiuj i inne. Funkcja zaznaczania obiektów w oprogramowaniu IGEMS działa następująco: Zaznacz Zaznaczanie przez wybranie: Wybieranie obiektu. Zaznaczanie w oknie: Wymaga dwóch punktów. Należy kliknąć w miejsce, w którym nie ma żadnego obiektu, kolejny punkt musi znajdować się z prawej strony. Aby obiekt został zaznaczony, musi w całości znajdować się w oknie. Zaznaczanie przez krzyżowanie: Wymaga dwóch punktów. Należy kliknąć w miejsce, w którym nie ma żadnego obiektu, kolejny punkt musi znajdować się z lewej strony. Aby obiekt został zaznaczony wystarczy, że jego mała część znajduje się w oknie. Usuń zaznaczenie Tę czynność wykonuje się w taki sam sposób jak zaznaczanie, z tą różnicą, że jednocześnie należy przytrzymać klawisz SHIFT. Możliwe jest łączenie poleceń zaznaczania i usuwania zaznaczenia. Po zaznaczeniu należy wcisnąć przycisk spacji. Automatyczny punkt wyjściowy (Automatic base point) Wiele poleceń posiada automatyczny wyjściowy punkt zaznaczania: Określanie punktu wyjściowego [auto] Do wyboru są dwie opcje. Można wybrać punkt jako wyjściowy lub wyłączyć opcję automatyczną poprzez wciśnięcie klawisza spacji lub enter. Nowa opcja przejmuje środek rozciągania wszystkich zaznaczonych obiektów. Cofnij i Ponów (Undo i Redo) Zdjęcie 17 Oprogramowanie IGEMS posiada system poleceń Cofnij i Ponów, który umożliwia cofnięcie lub powtórzenie dziesięciu ostatnich czynności. Page 16

17 Tworzenie obiektów Rozdział 3. Tworzenie obiektów Linia (Line) [L] Zdjęcie 18 To polecenie wymaga podania punktu początkowego oraz kolejnego punktu. Polecenie należy przerywać klawiszami spacji, enter lub escape. Klawisz Backspace może zostać użyty do cofania ostatniego segmentu linii. Istnieje także specjalna opcja Polar (Klawisz skrótu A). Zdjęcie 19 Dzięki tej opcji można wprowadzić względną wartość kąta lub odległości. Punkt (Point) [Shift P] Zdjęcie 20 Wymaga podania położenia punktów. Polecenie to należy przerywać klawiszami spacji, enter lub escape. Zdjęcie 21 Wizualne odwzorowanie punktu można zmienić za pomocą polecenia Styl punktu w menu Format. Page 17

18 Tworzenie obiektów Okrąg (Circle) [C] Zdjęcie 22 To polecenie wymaga podania punktu środkowego oraz promienia/średnicy. Za pomocą klawisza D można przełączać się pomiędzy trybami promień/średnica. 2 punkty okręgu (Circle by 3 points) Zdjęcie 23 To polecenie służy do tworzenia okręgu przechodzącego przez dwa punkty. 3 punkty okręgu (Circle by 3 points) Zdjęcie 24 To polecenie służy do tworzenia okręgu przechodzącego przez trzy punkty. Często używane jest razem ze styczną trybu skoku. Umożliwia to znalezienie punktów środkowych, które są trudne do zdefiniowania przy użyciu innych metod. Page 18

19 Tworzenie obiektów 2 punkty okręgu i promień (Circle by 2 points and a Radius) Zdjęcie 25 To polecenie służy do tworzenia okręgu o określonym promieniu i przechodzącego przez dwa punkty. Elipsa (Ellipse) Zdjęcie 26 To polecenie służy do tworzenia elipsy poprzez określenie najpierw osi średnicy, a następnie osi promienia. Elipsa automatycznie przekształcana jest w linię łamaną. Elipsa na punkcie środkowym (Ellipse by center) Zdjęcie 27 To polecenie służy do tworzenia elipsy na punkcie środkowym oraz dwóch osiach promienia. Elipsa automatycznie przekształcana jest w linię łamaną. Page 19

20 Tworzenie obiektów Łuk (Arc) [A] Zdjęcie 28 Oprogramowanie IGEMS obsługuje wiele sposobów tworzenia łuków. Prostokąt (Rectangle) Zdjęcie 29 To polecenie służy do tworzenia łamanej linii prostokąta na dwóch przeciwległych punktach. Linia łamana (Polyline) Zdjęcie 30 Linia łamana to łańcuch linii oraz łuków, które połączone tworzą obiekt. Podczas rysowania linii łamanej można przełączać się pomiędzy linią a łukiem poprzez wciśnięcie na klawiaturze klawisza A. Page 20

21 Tworzenie obiektów Prostokąt oparty na punktach X, Y i środku (Rectangle by X, Y and center) Zdjęcie 31 To polecenie służy do tworzenia prostokąta. Wymagany jest wymiar X, Y oraz podanie punktu wprowadzania i kąta obrotu. Pudełko (Bounding box) Zdjęcie 32 To polecenie służy do tworzenia prostokąta wokół zaznaczonych obiektów. Wielobok (Polygon) Zdjęcie 33 To polecenie służy do tworzenia wieloboku, poprzez podanie liczby boków, promienia i kąta obrotu. Za pomocą klawisza O można przełączać się pomiędzy promieniem zewnętrznym i wewnętrznym. Page 21

22 Tworzenie obiektów Krzywa składana (Polyspline) Zdjęcie 34 To polecenie służy do tworzenia krzywej składanej przechodzącej przez zbiór punktów. Po zakończeniu polecenia krzywa składana przekształcana jest w linię łamaną. Owal (Obround) Zdjęcie 35 To polecenie służy do tworzenia owalu poprzez podanie dwóch punktów i promienia. Obrys (Swell) Zdjęcie 36 Polecenie Obrys służy do tworzenia obrysu wokół zaznaczonego obiektu. Wymaga ono podania obiektów i promienia. Page 22

23 Tworzenie obiektów Tekst (Text) [Shift T] Zdjęcie 37 Przed wpisaniem tekstu polecenie wymaga określenia punktu wstawiania i rozmiaru tekstu. Poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy można zmienić kąt obrotów i rozmiar tekstu. Zdjęcie 38 Środek masy (Centroid) Zdjęcie 39 To polecenie służy do wprowadzania punktu w środku masy zamkniętego obiektu. Page 23

24 Ustawianie obiektu Rozdział 4. Ustawianie obiektu Polecenia opisane w tym rozdziale wykorzystują funkcje opisane w Rozdział 2. (Zaznaczanie obiektu, Wprowadzanie współrzędnych, skok obiektów itp.). Przenoszenie (Move) [M] Zdjęcie 40 To polecenie wymaga wprowadzenia obiektów, które mają zostać przeniesione, następnie wymagane jest podanie punktu wyjściowego i nowej pozycji. Zaznaczony obiekt zostanie przeniesiony do nowej pozycji. Kopiuj (Copy) [Shift C] Zdjęcie 41 To polecenie wymaga wprowadzenia obiektów, które mają zostać skopiowane, następnie wymagane jest podanie punktu wyjściowego i nowej pozycji. Polecenie należy przerywać za pomocą klawisza Escape. Skaluj (Scale) [S] Zdjęcie 42 To polecenie wymaga wprowadzenia obiektów, które mają być skalowane, następnie wymagane jest podanie punktu wyjściowego i współczynnika skali. Naciśnięcie prawego klawisza myszy zamiast wprowadzenia współczynnika skali powoduje pojawienie się następujących opcji: Page 24

25 Ustawianie obiektu Zdjęcie 43 Odniesienie di długości X: Ta opcja automatycznie oblicza współczynnik skalowania. W pozycji X należy wprowadzić najbardziej zewnętrzny wymiar. Odniesienie di długości Y: Ta opcja automatycznie oblicza współczynnik skalowania. W pozycji Y należy wprowadzić najbardziej zewnętrzny wymiar. Rozszerzenie skali: Dzięki tej opcji w pozycji X i Y można wprowadzić inne współczynniki skalowania. Skala pudełka: Ta opcja umożliwia wprowadzenie w polu X i Y innej wartości zewnętrznej. W tej opcji najlepiej umieścić punkt zero w lewym dolnym rogu zaznaczonych obiektów. Odniesienie: Wymaga podania odniesienia długości, a następnie nowej długości. Wszystkie obiekty zostaną zeskalowane w odniesieniu do tych dwóch długości. Wartość: Należy wprowadzić współczynnik skalowania (2= podwójne wymiary, 0,5 skalowanie do połowy wymiaru). Obracanie (Rotate) [R] Zdjęcie 44 To polecenie służy do obracania obiektów dookoła określonego punktu. Zamiast wprowadzać nowego kąta obrotu można wykorzystać opcję odniesienia. Zdjęcie 45 Za pomocą tej opcji można wprowadzić względny kąt obrotu na podstawie kąta odniesienia i nowego kąta. Standardowo polecenie obracania dostępne jest w trybie Ruch. Istnieje możliwość włączenia polecenia Page 25

26 Ustawianie obiektu Obracanie w trybie Kopiowania za pomocą ustawień Środowiska (zobacz Zdjęcie 8). Odbicie lustrzane (Mirror) [Shift M] Zdjęcie 46 To polecenie wymaga podania obiektu, a następnie linii odbicia. Zaznaczone obiekty pozostają zaznaczone po użyciu opcji lustrzanego odbicia, aby usunąć oryginał należy użyć klawisza Delete. Wymaż (Erase) [E] Zdjęcie 47 To polecenie służy do usuwania zaznaczonych obiektów z rysunku. Układ biegunowy (Polar Array) Zdjęcie 48 To polecenie służy do kopiowania zaznaczonych obiektów do układu biegunowego. Ukazuje się następujące okno dialogowe. (Ustawienia w oknie dialogowym nie wymagają objaśniania) Page 26

27 Ustawianie obiektu Zdjęcie 49 Układ prostokątny (Rectangular Array) Zdjęcie 50 To polecenie służy do kopiowania zaznaczonych obiektów do układu prostokątnego. Ukazuje się następujące okno dialogowe. Zdjęcie 51 Ustawienia tego okna dialogowego nie wymagają objaśniania, należy jednak zapoznać się z poniższymi uwagami: Page 27

28 Ustawianie obiektu Delta X i Y Domyślna odległość to wymiar zaznaczonego obiektu we współrzędnych X i Y. Kliknięcie niektórych przycisków widocznych na zdjęciu umożliwia wskazanie odległości na rysunku. Page 28

29 Modyfikacje obiektów Rozdział 5. Modyfikacje obiektów Przesunięcie (0ffset) [O] Zdjęcie 52 To polecenie służy do przesuwania zaznaczonego obiektu na określoną odległość. Polecenie wymaga podania odległości, obiektu oraz jego boku. Przytrzymanie przycisku CTRL lub/i SHIFT podczas podnoszenia boku umożliwia wykonanie nieprzyciętego obrysu z zewnętrznymi łukami. Rozrzucenie (Explode) [X] Zdjęcie 53 To polecenie powoduje rozrzucenie bryły lub linii łamanej do oddzielnych obiektów. Poleceniem przeciwnym do Rozrzucenia jest Łączenie. Przycinanie (Trim) [T] Zdjęcie 54 Polecenie Przycinanie usuwa fragmenty obiektu przecinające się z innym obiektem. Zdjęcie 55 Teraz możliwe jest kliknięcie na fragment obiektu, który ma zostać usunięty. Przytrzymanie klawisza Shift powoduje odwrócenie funkcji przycinania usunięty zostanie cały obiekt, za wyjątkiem fragmentu, który został kliknięty. Page 29

30 Modyfikacje obiektów Rozszerzanie (Extend) Zdjęcie 56 Polecenie to powoduje rozszerzenie obiektów do zaznaczonej granicy. Zdjęcie 57 Poprzez zaznaczenie krawędzi brzegowych można zaznaczyć obiekty, które mają ulec rozszerzeniu. Przedłużanie (Lengthen) Zdjęcie 58 Polecenie to służy do przedłużania zaznaczonego obiektu. Fazowanie (Fillet) [F] Zdjęcie 59 Polecenie to służy do tworzenia łuku stycznego pomiędzy dwoma obiektami. Jeżeli obiekt jest linią łamaną, przytrzymanie klawisza CTRL powoduje zaznaczenie wszystkich wierzchołków. Faza zero (Fillet zero) Zdjęcie 60 To polecenie działa tak samo jak Fazowanie, z ta różnicą, że promień fazy ustawiony jest zawsze na 0. Page 30

31 Modyfikacje obiektów Skos (Chamfer) Zdjęcie 61 To polecenie wymaga podania dwóch odległości (A i B) oraz dwóch obiektów. Linia skośna wstawiana jest pomiędzy dwoma obiektami. Łączenie (Join) [J] Zdjęcie 62 To polecenie służy do łączenia dwóch obiektów w linię łamaną. Łączone są tylko obiekty nieposiadające luk ani nie nakładające się. Zdjęcie 63 Wynik operacji łączenia można odczytać na pasku informacji. Poleceniem przeciwnym do łączenia jest rozrzucenie. Rozszerzenie połączenia (Extended Join) Zdjęcie 64 Rozszerzenie połączenia odbywa się podobnie jak łączenie, z tą różnicą, że posiada ono zmienną tolerancję. Jeżeli luka lub nakładanie się obiektów jest mniejsze niż tolerancja, polecenie spowoduje wstawienie linii pomiędzy obiektami. Page 31

32 Modyfikacje obiektów Edytor linii łamanej (Polyline editor) Zdjęcie 65 Tego polecenia należy używać do analizy lub zmiany krzywej łamanej. Zdjęcie 66 Analizę każdego z obiektów linii łamanej wykonuje się poprzez kliknięcie przycisku Następny (Next) lub Poprzedni (Previous). Edycja tekstu (Edit text) Zdjęcie 67 To polecenie umożliwia zmianę zawartości istniejącego tekstu. Stwórz Obszar (Create Region) Zdjęcie 68 To polecenie służy do tworzenia obszaru z jednej lub więcej linii łamanych. Page 32

33 Modyfikacje obiektów Wklej tekst ze schowka (Paste clipboard text) Zdjęcie 69 To polecenie służy do wklejania tekstu do oprogramowania IGEMS. Tekst wprowadzany jest jako blok. Aby zmienić tekst należy najpierw rozgrupować rozgrupować. Zdjęcie 70 Usuń (Delete) [Del] Polecenie Usuń (Delete) może zostać użyte na zaznaczonych obiektach tylko wtedy, kiedy nie jest używane żadne inne polecenie. Łamanie (Break) Zdjęcie 71 To polecenie służy do łamania obiektu na kilka fragmentów. Polecenie wymaga podania obiektu i punktu łamania. Odejmowanie (Substract) Zdjęcie 72 Page 33

34 Modyfikacje obiektów To polecenie służy do usuwania pewnego obszaru zamkniętego obiektu poprzez odjęcie obszaru z innych zamkniętych obiektów. Zdjęcie 73 Powyższy rysunek ilustruje wynik zastosowania polecenia Odejmowania. Suma (Union) Zdjęcie 74 Polecenie Suma tworzy nowy zamknięty obiekt poprzez zsumowanie wszystkich zamkniętych obiektów. Zdjęcie 75 Przycinanie krawędzi (Boundary trim) Zdjęcie 76 Page 34

35 Modyfikacje obiektów To polecenie służy di przycinania i usuwania wszystkich elementów znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz zamkniętego obiektu. Page 35

36 Rozdział 6. Polecenie Wymiar Rozdział 6. Polecenie Wymiar Ogólne ustawienia dla wszystkich poleceń Wymiaru ustala się w oknie Ustawień wymiaru. Rysunek 77 Większość ustawień jest nie wymaga wyjaśnień, ale kilka z nich należy omówić szerzej. Kolor i warstwa obiektu Istnieje możliwość zdefiniowania koloru dla linii Wymiaru i tekstu. Wybrany kolor będzie automatycznie wykorzystywany przy używaniu poleceń Wymiaru. Możliwe jest też zdefiniowanie specjalnej Warstwy, która będzie zawsze używana przy obiektach wymiarowania. Wykorzystanie tej warstwy umożliwia łatwe włączanie i wyłączanie informacji o wymiarowaniu. Page 36

37 Rozdział 6. Polecenie Wymiar Skalowanie automatyczne (Auto scale) Rysunek 78 Po ustawieniu skalowania automatycznego dla konkretnego wymiaru papieru, skalowanie wymiaru zostanie przeliczone automatycznie. Obliczenia dokonywane są po wyborze pierwszego polecenia wymiarowania. Wciśnięcie przycisku zaznaczonego na poprzednim rysunku spowoduje ponowne przeliczenie skalowania wymiaru. Skalowanie wartości (Value scaling) Wykorzystanie nowej opcji skalowania wartości pozwala wymusić zasugerowanie przez program skalowanej wartości tekstu wymiarowania. Wymiar liniowy (Linear dimension) Rysunek 79 To polecenie pozwala na stworzenie trzech wymiarów: Poziomego, Pionowego i Prostego. Jeżeli chcesz zmierzyć istniejący obiekt, wystarczy na nim kliknąć. Przykładowo, jeżeli chcesz zmierzyć odległość pomiędzy dwoma obiektami, wystarczy nacisnąć spację i wprowadzić dwa punkty. Długość promienia (Radius dimension) Rysunek 80 To polecenie pozwala wprowadzić długość promienia. Page 37

38 Rozdział 6. Polecenie Wymiar Długość średnicy (Diameter dimension) Rysunek 81 To polecenie pozwala wprowadzić długość średnicy. Wymiar kątowy (Angular dimension) Rysunek 82 To polecenie wprowadza wymiar kątowy na podstawie dwóch linii bądź wielolinii. Jeżeli nie posiadasz żadnego obiektu, możesz nacisnąć spację i zdefiniować trzy wektory poprzez wybranie trzech punktów. Wymiar automatyczny (Automatic dimension) Rysunek 83 To polecenie pozwala stworzyć dane niestandardowych wymiarów poprzez dodanie pozycji X, Y i promienia obiektów. Page 38

39 Rozdział 7. Wybrane polecenia Rozdział 7. Wybrane polecenia Odległość (Distance) Rysunek 84 To polecenie wymaga określenia dwóch punktów i wyświetla informacje w pasku informacji. Rysunek 85 Informacja (Info) [I] Rysunek 86 Polecenie to wyświetla informacje o wybranych obiektach. Rysunek 87 Page 39

40 Rozdział 7. Wybrane polecenia Detale parametryczne (Parametric parts) Rysunek 88 Polecenie to pozwala tworzyć geometrie parametryczne. Możliwe jest tworzenie nowych szablonów detali parametrycznych. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia własnych kształtów, należy skontaktować się z firmą IGEMS. Rysunek 89 Kliknij symbol Page 40

41 Rozdział 7. Wybrane polecenia Rysunek 90 Geometria może zostać wstawiona jako blok lub jako odrębne obiekty. Możliwe jest też wstawienie geometrii z opcjonalnym kątem obrotu. Biblioteka kształtów (Shape library) Jeżeli często umieszczasz ten sam kształt geometrii, od teraz możesz przechowywać go w bibliotece kształtów. Dodawanie kształtów do biblioteki Poniżej przedstawiona została procedura dodawania nowych kształtów. Krok 1: Stwórz geometrię. Pozycja geometrii jest bardzo istotna, ponieważ punktem bazowym dla kształtu będzie środek układu współrzędnych (0,0). W tym przykładzie geometria została przesunięta tak, że punkt 0,0 znajduje się punkcie A- Rysunek 91 Krok 2: Wybierz polecenie Detale parametryczne (Parametric parts). Page 41

42 Rozdział 7. Wybrane polecenia Rysunek 92 Wciśnij przycisk Detali parametrycznych Rysunek 93 Wciśnij przycisk Dodaj i wpisz nazwę nowego kształtu. Rysunek 94 Na koniec wybierz geometrię. Wybór obiektów (Wybór geometrii) Kształt jest teraz zachowany w bibliotece i może być wykorzystany w dowolnej chwili. Page 42

43 Rozdział 7. Wybrane polecenia Rysunek 95 Wstaw kształty z biblioteki Wybierz polecenie Detale parametryczne (Parametric parts). Wybierz kształt, który pragniesz wstawić. Rysunek 96 Jeżeli chcesz wstawić tylko jeden kształt, wciśnij przycisk Pojedynczy (Single). Jeżeli chcesz wstawić wiele kształtów, wciśnij przycisk Multi. W oknie tym można też ustalić, czy chcesz zmodyfikować kąt wstawianego kształtu oraz czy kształt może być przedstawiony jako blok. Page 43

44 Rozdział 8. Warstwy, kolory i plotowanie Rozdział 8. Warstwy, kolory i plotowanie Warstwa (Layer) [Y] Rysunek 97 Program IGEMS obsługuje nieograniczoną liczbę warstw. Jeżeli chcesz stworzyć pliki DXF, które będą wykorzystywane w innych systemach CAD, nie używaj spacji w nazwach warstw. Opcje warstwy Rysunek 98 W tym oknie dialogowym można tworzyć nowe warstwy, usuwać warstwy i zmieniać domyślne kolory warstw. Po usunięciu warstwy usunięciu ulegają też wszystkie znajdujące się na niej obiekty. Zmień aktywną warstwę Rysunek 99 Page 44

45 Rozdział 8. Warstwy, kolory i plotowanie Zmiany aktywnej warstwy można dokonać z listy warstw. Wszystkie nowe obiekty zostaną umieszczone na nowej warstwie. Kolor Rysunek 100 Kolor można zmienić wybierając dowolny kolor z listy. Wybór opcji Według warstwy (By Layer) oznacza, że aktywnym kolorem będzie kolor określony w ustawieniach warstwy. Rysunek 101 Jeżeli chcesz wybrać kolor, który nie występuje na liście, naciśnij przycisk Kolor rysowania (Draw color). Plotowanie (Plot) [Ctrl+P] Rysunek 102 Polecenie plotowania spowoduje otwarcie następującego okna dialogowego. Page 45

46 Rozdział 8. Warstwy, kolory i plotowanie Rysunek 103 Przyciski służą do obsługi różnych stylów plotowania. Rysunek 104 W tym oknie dialogowym można mapować kolory znajdujące się na ekranie na różne kolory na papierze. Można też ustawić różne grubości linii. Tryb koloru określa, jak poszczególne kolory będą plotowane na papierze. Page 46

47 Rozdział 8. Warstwy, kolory i plotowanie Limit plotowania (Plot limits) Jeżeli zwykle wykorzystujesz ten sam obszar, dobrze jest ustalić limit plotowania. Rysunek 105 Aby skorzystać z tej opcji należy skorzystać z opcji Limit plotowania (Plotting limit) w menu Plotowania. Page 47

48 Rozdział 9. Korzystanie z plików i bloków Rozdział 9. Korzystanie z plików i bloków Otwórz (Open) Rysunek 106 Poniższe pliki mogą być otwarte przy pomocy standardowego programu IGEMS: ACD (pliki programu IGEMS), DWG (format rysunku AutoCAD) DXF (Drawing Exchange Format) Jeżeli użytkownik dysponuje opcją Wymiana danych (Data Exchange), może dodatkowo korzystać z następujących formatów plików: CBF (plików aoplikacji CAMbAL cut) GEO (plików aplikacji Tops) TAG (plików aplikacji Taglio) ORD (plików aplikacji Omax) MEC (plików aplikacji Lantek) IGS (plików aplikacji IGES) PRT (plików aplikacji Admicut) PS (plików postscriptowych) EPS (Encapsulated Postscript) WMF (Windows Meta File) Po otwarciu pliku zostanie on wyświetlony w odrębnym oknie rysowania. W programie IGEMS można mieć wiele otwartych rysunków jednocześnie. Rysunek 107 Import rysunku (Import drawing) Rysunek 108 Page 48

49 Rozdział 9. Korzystanie z plików i bloków Rysunek 109 Użycie funkcji importowania spowoduje wstawienie wybranych plików do aktualnie otwartego rysunku. Rysunek 110 Przytrzymanie klawisza CTRL lub SHIFT w czasie wstawiania rysunków spowoduje dodanie wstawki tekstowej zawierającej nazwę pliku. Różnica pomiędzy wciśnięciem klawisza CTRL a SHIFT jest taka, że przy wciśniętym klawiszu SHIFT można zmieniać wielkość tekstu. Informacja tekstowa może być wykorzystana później, przy wykonywaniu detali do 2D-CAM lub wykorzystaniu Opcji rozmieszczania (Nesting Option). Page 49

50 Rozdział 9. Korzystanie z plików i bloków Wklej z AutoCADa (Paste from AutoCAD) Rysunek 111 Jeżeli chcesz wkleić rysunek obrabiany w programie AutoCAD, możesz wykorzystać tę funkcję do wklejenia go do programu IGEMS. Zapisz (Save) Rysunek 112 Ta funkcja pozwala zapisać cały dokument. Domyślnym formatem programu IGEMS jest format ACD. Program IGEMS wykorzystuje wszystkie informacje zapisane w tym formacie. Format DXF powinien być wykorzystywany wyłącznie wtedy, gdy plik ma być odczytywany przez inne aplikacje. Eksport (Export) Rysunek 113 Po wybraniu tej funkcji należy dodatkowo podać, które obiekty zostaną zapisane. Informacja może być zapisana jako plik ACD lub DXF. Blok (Block) Rysunek 114 Page 50

51 Rozdział 9. Korzystanie z plików i bloków Opis bloku zostanie zapisany w bieżącym rysunku, nie w pliku. Jeżeli potrzebny jest zestaw bloków, warto jest utworzyć bloki, a następnei zapisać rysunek jako szablon. Wybór polecenia Blok powoduje wyświetlenie następującego okna. Rysunek 115 Wstaw (Insert) Rysunek 116 Polecenie to pokazuje wszystkie bloki dostępne w rysunku. Rysunek 117 Page 51

52 Rozdział 9. Korzystanie z plików i bloków Zapisz jako szablon (Save as template) Rysunek 118 Szablon jest rysunkiem, który będzie wykorzystywany przy każdym tworzeniu nowego rysunku. Aby stworzyć szablo, należy: Utworzyć nowy rysunek Zdefiniować warstwy i kolory Zdefiniować bloki Narysować obiekty Zapisać rysunek jako szablon, podając nazwę szablonu. Rysunek 119 Wybór szablonu Rysunek 120 Wybierz szablon i kliknij na przycisku Ustaw jako domyślny (Set default). Page 52

53 Rozdział 9. Korzystanie z plików i bloków Rysunek 121 Wyczyść (Purge) Rysunek 122 To polecenie spowoduje usunięcie wszystkich niewykorzystanych bloków i warstw rysunku. Wytnij i Wklej (Cut and Paste) Rysunek 123 IGEMS obsługuje standardowe polecenia Wytnij i Wklej systemu Windows. Polecenia te idealnie nadają się do przenoszenia obiektów pomiędzy rysunkami. Page 53

54 Rozdział 10. Opcja SignMaker Rozdział 10. Opcja SignMaker Obrys czcionki (Font tracer) Rysunek 124 Polecenie to pozwala na zaimportowanie czcionek TrueType i przekształcenie ich w geometrię CAD. Rysunek 125 Jeżeli chcesz dodać więcej czcionek, możesz dodać je do standardowego katalogu czcionek systemu Windows lub do katalogu "IGEMS_R8/Plugins/Signmaker/ FonTracer/Fonts. Page 54

55 Rozdział 10. Opcja SignMaker Rysunek 126 W wyniku użycia tego polecenia powstaje wielolinia złożona z linii i łuków. Rysowanie obrazu (Image Tracer) Rysunek 127 Polecenie to pozwala na konwersję mapy bitowej do wektorowego formatu CAD. Rysunek 128 Polecenie to posiada kilka ustawień pozwalających uzyskać optymalny wynik. Page 55

56 Rozdział 10. Opcja SignMaker Rysunek 129 Kliknij na przycisku zaznaczonym na powyższym rysunku. Rysunek 130 Obrys Przykład A pokazuje obraz uzyskany metodą obrysu. Metodę tę należy zastosować, kiedy obraz składa się białych i czarnych plam. Ta utworzony obraz składa się z zamkniętych wielolinii otaczających zaczernione obszary. Krzywe Przykład B pokazuje obraz uzyskany metodą krzywych. Metodę tę należy zastosować, kiedy obraz składa się z linii opisujących geometrię/ Opcja ta tworzy wielolinię w środku linii. Pochylenie (Skew) Rysunek 131 Polecenie to pozwala na pochylenie obiektu. Rysunek 132 Page 56

57 Rozdział 10. Opcja SignMaker W powyższym przykładzie przechylony został obiekt uzyskany za pomocą Rysowania obrazu. Obraz (Image) Polecenie to pozwala na wstawienie i wykorzystywanie mapy bitowej w charakterze tła. Rysunek 133 Aby użyć tego polecenia kliknij na przycisku Obraz. Rysunek 134 Jako tło mogą posłużyć pliki w formacie BMP lub JPG. Po wstawieniu pliku dobrze jest wyskalować obraz za pomocą polecenia Skaluj. Obraz może być kopiowany, skalowany, obracany lub odbijany podobnie jak wszystkie obiekty rysunku w programie IGEMS. Page 57

58 Rozdział 11. Opcje narzędzi CAM Rozdział 11. Opcje narzędzi CAM Sprzątnij (Clean Up) Rysunek 135 Polecenie to usuwa podwójne obiekty i nakładające się geometrie oraz wypełnia luki w geometrii. Rysunek 136 Sprzątanie odnosi się wyłącznie do linii, łuków i okręgów. W przypadku wielolinii należy wcześniej zastosować polecenie Rozbij (Explode). Przycisk Usuń (Delete) jest rzadko używany. Aby wykonać polecenie, kliknij na przycisku Sprzątnij (Clean). Rysunek 137 Wynik polecenia Sprzątnij wyświetlany jest na pasku informacji. Dopasowanie krzywej (Curve fit) Rysunek 138 Wszystkie obiekty, do których chcemy zastosować to polecenie muszą być wieloliniami. Polecenie to optymalizuje bowiem wielolinie. Krótki segment linii zostanie przekształcony na dłuższe linie lub łuki. Polecenie to wymaga podania tolerancji. Wyniki dopasowania krzywej zostają wyświetlone w pasku informacji. Page 58

59 Rozdział 11. Opcje narzędzi CAM Rysunek 139 Wektoruj (Vectorize) Rysunek 140 Polecenie to stanowi odwrotność Dopasowania krzywej. Przekształca ono wszystkie łuki na krótkie wektory. Jeżeli chcesz korzystać z tej opcji, musisz dodać jej przycisk do paska narzędzi. Zastąp (Replace) Rysunek 141 Po wybraniu tego polecenia wskaż obiekt zastępujący a następnie obiekt, który chcesz zastąpić. Wybrany obiekt zostanie zastąpiony przez obiekt zastępujący. Rysunek 142 Rysunek A pokazuje stan przed, a rysunek B po zastosowaniu polecenia. Obiekt R jest obiektem zastępującym, zaś prostokąty to element zastępowany. Napraw krawędź (Edge fix) Rysunek 143 Polecenie to może zastąpić część wielolinii łukiem bądź linią. Page 59

60 Rozdział 11. Opcje narzędzi CAM Rysunek 144 Po wybraniu tego polecenia należy podać punkt początkowy (A) i końcowy (B). Część znajdująca się pomiędzy punktami zostanie zastąpiona łukiem (po wybraniu punktu szczytowego) lub linią (po wciśnięciu spacji). Łącz wielolinie (Poly joint) Rysunek 145 Polecenie to pozwala połączyć dwie zamknięte wielolinie w jedną lub podzielić jedną zamkniętą wielolinię na dwie. Rysunek 146 Jeżeli wybierzesz dwa punkty znajdujące się na zewnątrz zamkniętych obiektów (A i B), obiekty te zostaną podzielone. Jeżeli wybierzesz dwa punkty znajdujące się wewnątrz obiektów (C i D), spowoduje to połączenie obiektów. Analiza konturu (Contour analyzer) Rysunek 147 Polecenie to zaznacza luki pomiędzy obiektami (okręgi czerwone) i obiekty nakładające się (okręgi żółte). Page 60

61 Rozdział 11. Opcje narzędzi CAM Rysunek 148 Wielokąt brzegowy (Boundary polygon) Rysunek 149 Polecenie to pozwala utworzyć zamkniętą wielolinię z obszarów zamkniętych. Rysunek 150 Kliknij obszar, który chcesz zmienić w wielolinię. Wciśnij spację by przesunąć wielolinię. Aby zakończyć polecenie, naciśnij spację ponownie. Page 61

62 Rozdział 12. Kolejność postępowania w 2D-CAM Rozdział 12. Kolejność postępowania w 2D-CAM Kolejność postępowania przy tworzeniu pliku CNC w programie IGEMS można opisać w 5 krokach. Krok 1: Stwórz geometrię. Detal musi być stworzony z istniejącej już geometrii. Geometria ta może być stworzona na 3 różne sposoby: 1. Może być narysowana przy użyciu poleceń CAD programu IGEMS. 2. Może być zaimportowana z innych systemów CAD. 3. Może być stworzona automatycznie z biblioteki detali parametrycznych. Geometria opisująca kontur zewnętrzny i wewnętrzny nie może zawierać luk ani obiektów nakładających się. Krok 2: Stwórz część Rysunek 151 Rysunek 152 Klikając na przycisku Kontury (Contours) możesz wybrać obiekty definiujące geometrię brzegową. Klikając na przycisku Inne obiekty (Other objects) możesz wybrać obiekty, które będą wykorzystane do innych celów (np.: zaznaczania). Page 62

63 Rozdział 12. Kolejność postępowania w 2D-CAM Informacje niegeometryczne Rysunek 153 Informacje te mogą być wykorzystane przez moduł Organizatora. Mogą być też drukowane w raportach. 1. Nazwa: Służy do identyfikacji detali. Symbol # może być użyty jako wskaźnik ilości. 2. Ilość: Liczba części przeznaczonych do produkcji. 3. Data: Data może być wydrukowana w raporcie. 4. Klient. Optymalizacja geometrii Rysunek 154 Zaleca się, aby optymalizacja geometrii była zawsze włączona. Wartość optymalizacji geometrii musi zawsze być większa niż maksymalna kompensacja promienia narzędzia wykorzystywanego w danym urządzeniu. Krok 3: Dodaj ścieżkę narzędzia Do dodawania ścieżki narzędzia służy kilka poleceń. Jednym z nich jest polecenie Pojedynczy (Single). Rysunek 155 Page 63

64 Rozdział 12. Kolejność postępowania w 2D-CAM Rysunek 156 Kliknij na przycisku Pojedynczy i stwórz ścieżkę narzędzia dla każdej pozycji początkowej. Zacznij od geometrii, która ma być wycięta jako pierwsza. Krok 4: Dodaj polecenie cięcia Polecenie Przygotowania arkusza (Sheet prepare) tworzy obiekt nazywany poleceniem cięcia. Polecenie cięcia zawiera informacje dotyczące punktu początkowego i kolejności wycinania detali. (W poniższym przykładzie przedstawiono tylko jeden detal). Rysunek 157 Page 64

65 Rozdział 12. Kolejność postępowania w 2D-CAM Rysunek 158 Ustalenie punktu zerowego Punkt zerowy można ustalić w opcjonalnej pozycji dla danego detalu. Page 65

66 Rozdział 12. Kolejność postępowania w 2D-CAM Rysunek 159 Inne opcje tego polecenia zostaną opisane w dalszej części niniejszej instrukcji. Można też przejść bezpośrednio do Kroku 5. W tym przypadku użyte zostaną domyślne wartości Przygotowania arkusza. Krok 5: Postprocessing Ostatnim krokiem procedury jest utworzenie pliku CNC. Rysunek 160 Jeżeli używasz kompensacji promienia narzędzia IGEMS, konieczne będzie podanie promienia narzędzia. Rysunek 161 Jeżeli nie wykonałeś czynności opisanych w Kroku 4 (Przygotowanie arkusza), konieczne będzie określenie detali do postprocessingu. Page 66

67 Rozdział 12. Kolejność postępowania w 2D-CAM Rysunek 162 Postprocessing rozpoczyna się po kliknięciu na klawiszu Start. W jego wyniku powstaje plik CNC i plik raportu. Pliki te mogą być wyświetlone po kliknięciu przycisku Raport (Report) lub Przeglądaj plik NC (View NC-file). Page 67

68 Rozdział 13. Tworzenie ścieżki narzędzia Rozdział 13. Tworzenie ścieżki narzędzia W programie istnieje wiele poleceń pozwalających tworzyć ścieżki narzędzi. Polecenia te różnią się poziomem zautomatyzowania. Polecenie Auto Rysunek 163 Polecenie to automatycznie tworzy ścieżkę narzędzia dla jednego bądź kilku części jednocześnie. Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku części, które zostały rozmieszczone bez przypisania żadnych ścieżek narzędzi. Rysunek 164 Page 68

69 Rozdział 13. Tworzenie ścieżki narzędzia Rysunek 165 Ustawienia Zewnętrzne i Wewnętrzne Wszystkie wartości znajdujące się po lewej stronie okna służą do kontrolowania wprowadzenia/wyprowadzenia, typu otworów, jakości cięcia i kompensacji promienia narzędzia. Prowadzenia specjalne Rysunek 166 W wielu przypadkach dobrze jest ustawić prowadzenia w rogach geometrii. Można je zdefiniować jako prowadzenia narożne. Jeżeli wprowadzenie jest niemożliwe z braku miejsca, polecenie wykona test mający sprawdzić, czy możliwe jest wykonanie innego wprowadzenia. Geometria wprowadzenia powinna posiadać sprecyzowany typ otworu rozpoczynający tę geometrię. Page 69

70 Rozdział 13. Tworzenie ścieżki narzędzia Położenie wprowadzenia Rysunek 167 Ustawienia te kontrolują kolejność wycięć wewnętrznych pomiędzy otworami. Kontrolują one także umiejscowienie prowadzeń. Optymalizacja Rysunek 168 Jeżeli urządzenie posiada nieograniczoną pamięć bądź też posiada postprocesor sekwencyjny (długi plik), użycie opcji Położenie wprowadzenia pozwoli osiągnąć lepszy wynik. Jeżeli urządzenie jest starszą maszyną NC o ograniczonej pamięci, zaś postprocesor tworzy plik NC składający się z programu głównego i podprocedur, lepiej wybrać opcję Identycznych kopii. Pozwoli to znacząco zmniejszyć plik NC. Ustawienia Rysunek 169 Ignoruj przygotowane kontury Jeżeli dla niektórych części dodano już ścieżkę narzędzia, można użyć opcji Ignoruj przygotowane kontury aby uniknąć ponownego tworzenia ścieżek narzędzia. Wszystkie otwory najpierw i Połącz z częścią Użyj opcji Wszystkie otwory najpierw aby ścieżka narzędziowa spowodowała wycięcie wszystkich otworów w pierwszej kolejności. Opcja ta jest najczęściej stosowana przy cięciu tlenowym. Stworzona w ten sposób ścieżka narzędzia jest nieciągła. W pozostałych przypadkach najczęściej używa się opcji Połącz z częścią. Rysunek i dane zostały usunięte. Page 70

71 Rozdział 13. Tworzenie ścieżki narzędzia Polecenie Pojedynczy (Single) Rysunek 170 Polecenie Pojedynczy wymaga podania dodatkowych danych, ale daje większą kontrolę nad położeniem wprowadzeń i kolejnością wycięć wewnętrznych. Polecenie wymaga jednego kliknięcia na każdej części. Rysunek 171 Ustawienia Zewnętrzne i Wewnętrzne Wszystkie wartości po lewej stronie okna służą do kontrolowania wyboru prowadzenia. Są one też wykorzystywane do kontrolowania jakości cięcia i kompensacji promienia używanego narzędzia. Page 71

72 Rozdział 13. Tworzenie ścieżki narzędzia Prowadzenia specjalne Rysunek 172 W wielu przypadkach dobrze jest ustawić wprowadzenia w rogach geometrii. Takie prowadzenie można zdefiniować jako wprowadzenie narożne. Jeżeli wprowadzenie jest niemożliwe z braku miejsca, polecenie wykona test mający sprawdzić, czy możliwe jest wykonanie innego wprowadzenia. Początkowa geometria powinna zawierać definicję otworu ją rozpoczynającego. Różne (Various) Rysunek 173 Przy użyciu tych ustawień można ustalić, czy ścieżka narzędzia ma zostać połączona z częścią oraz czy wykrycie kolizji ma być włączona. Polecenie Szybkie (Quick) Rysunek 174 Polecenie Szybkie może być wykorzystane przy wszystkich typach geometrii, ale najczęściej używane jest przy wycinaniu tylko wybranych segmentów części. Rysunek 175 Page 72

73 Rozdział 13. Tworzenie ścieżki narzędzia Rysunek 176 Wybór opcji Szczelina (Slit) pozwala na dodanie ścieżki narzędzia do części otwartych umieszczonych na części stałej. Prowadzenie zawsze będzie zgodne z geometrą, zaś odległość wrębu górnego będzie przecięta dwukrotnie. Rysunek 177 Wybranie opcji Kontur (Contour) spowoduje dodanie ścieżki narzędzia do wewnętrznej i zewnętrznej geometrii. Kąt prowadzenia Opcja ta może być wykorzystana wyłącznie po wybraniu opcji Kontur. Po jej uruchomieniu należy podać kąty wprowadzenia i wyprowadzenia. Ręczne (Manual) Rysunek 178 To polecenie tworzenia ścieżki narzędzia zapewnia najwyższą elastyczność, ale wymaga od użytkownika podania największej liczby danych. Page 73

74 Rozdział 13. Tworzenie ścieżki narzędzia Rysunek 179 Opcja ta pozwala na stworzenie ścieżki narzędzia samodzielnie. Wszystkie ruchy urządzenia będą następować w kolejności odpowiadającej kolejności wprowadzonych podpoleceń. Dostępne są następne rodzaje podpoleceń: 1. Szybkie: Wyłącza cięcie i dodaje szybki transport. 2. Start: Rozpoczyna proces cięcia. 3. Linia: Cięcie będzie kontynuowane po linii prostej do następnego obiektu. 4. Następny: Cięcie będzie kontynuowane do następnego obiektu. 5. Przejdź do: Cięcie będzie kontynuowane do wybranej pozycji. 6. Jakość: Jakość cięcia można zmienić pomiędzy wycinaniem poszczególnych obiektów. 7. Zdarzenie: Możliwe jest dodanie różnych zdarzeń kontrolujących postprocessing. Postprocesor musi zostać zaadaptowany do wykorzystania tej funkcji. 8. Cofnij: Cofnij poprzednie polecenie. 9. Pętle: Możesz włączyć lub wyłączyć pętle narożne. 10. Gotowe: Zakończenie działania polecenia Ręczne. 11. Anuluj: Nie zapisuj ustawionej ręcznie ścieżki narzędzia. Linia poleceń Podczas pracy dobrze jest patrzeć na linię poleceń. W wielu przypadkach można używać ustawień domyślnych. Dane domyślne są podane w nawiasach [przykład] i są aktywowane naciśnięciem spacji. Page 74

75 Rozdział 13. Tworzenie ścieżki narzędzia Zaznaczanie (Marking) Rysunek 180 Polecenie Zaznaczania włącza funkcje urządzenia pozwalające znaczyć powierzchnię materiału. W urządzeniach do cięcia strumieniem wodnym do zaznaczania może być użyta czysta woda, bez dodatku ścierniwa. Rysunek 181 Jeżeli chcesz dokonać zaznaczenia połączonego z częścią, wówczas zaznaczany obiekt musi być wybrany za pomocą przycisku Inny obiekt w poleceniu Stwórz część. Rysunek 182 Polecenie zaznaczenia może być wykorzystywane na obiektach normalnych, takich jak wielolinie, łuki oraz linie. Może być też jednak stosowane dla punktów i obiektów tekstowych. Page 75

76 Rozdział 13. Tworzenie ścieżki narzędzia Atrybut Atrybut jest opcjonalną informacją tekstową, która może być wykorzystana w urządzeniach pozwalających stosować więcej niż jedną metodę zaznaczania. Atrybut będzie informować postprocesor o tym, jaki sprzęt należy wykorzystać. Multi lub Pojedyczny Po wybraniu przycisku Multi, możliwe jest jednoczesne wybranie wielu obiektów. Wybór przycisku Pojedynczy (Single) wymaga kliknięcia każdego z obiektów. Punkt początkowy znajduje się w punkcie końcowym położonym najbliżej miejsca kliknięcia. Page 76

77 Rozdział 14. Rozłączona ścieżka narzędzia Rozdział 14. Rozłączona ścieżka narzędzia Ścieżka narzędzia połączona z częścią jest bardzo łatwa w obsłudze. Przesunięcie części powoduje przesunięcie części i na odwrót. Czasami jednak trzeba stworzyć ścieżkę narzędzia niepołączoną z częściami. Poniższe polecenia pozwalają stworzyć taką ścieżkę. Wspólna linia cięcia (Common cut line) Rysunek 183 W zależności od geometrii użytych części, użycie wspólnej linii cięcia pozwala czasami zaoszczędzić dużo czasu obróbki. Rysunek 184 Wyznaczanie wspólnej linii cięcia zaczyna się od kliknięcia na tym przycisku. Rysunek 185 Page 77

78 Rozdział 14. Rozłączona ścieżka narzędzia W oknie dialogowym wyświetlona jest opcja Arkuszami (Sheetwise). Polega ona na cięciu jak najdłuższymi liniami prostymi. Opcja Odległość detalu (Part distance) musi być równa średnicy strumienia. W przeciwnym razie wymiary mogą ulec zmianie albo wycięcie części stanie się niemożliwe. Rysunek 186 Opcja Częściami (Partwise) polega na rozpoczynaniu wycinania kolejnej części po zakończeniu wycinania części poprzedniej. Rysunek 187 Opcja Stwórz linie (Create lines) tworzy wyłącznie obiekty rysunku. Obiekty te mogą być wykorzystane wraz z poleceniami Szybkie lub Ręczne w celu stworzenia ścieżki narzędzia. Page 78

79 Rozdział 14. Rozłączona ścieżka narzędzia Mostki (Bridges) Rysunek 188 Polecenie Mostki łączy dwie lub więcej części za pomocą niewielkich wypustek. Jest ono często wykorzystywane przy wycinaniu małych części, aby zapobiegać ich zgubieniu. Rysunek 189 Rysunek 190 Po kliknięciu na przycisku OK możesz ustawić początkowe wprowadzenie i wypustki. Cięcie łańcuchowe (Chain cutting) Rysunek 191 Page 79

80 Rozdział 14. Rozłączona ścieżka narzędzia Polecenie Cięcia łańcuchowego tworzy ścieżkę narzędzia z tylko jednym otworem dla wszystkich wybranych detali. Polecenie to często jest używane przy pracy z materiałami, w których trudno wykonać otwory. Rysunek 192 Polecenia tego można użyć wyłącznie dla części posiadających ścieżkę narzędzia. Łączy ono bowiem ze sobą poszczególne ścieżki. Przed użyciem tego polecenia, użyj polecenia Pojedynczy i umieść wprowadzenia we właściwych miejscach. Rysunek 193 W celu zaoszczędzenia czasu najlepiej jest użyć najwyższej możliwej szybkości cięcia. Po kliknięciu OK należy prowadzić linię graniczną. Ścieżka zostanie połączona w taki sposób, aby linia graniczna przecinała części. Cięcie pasa (Scrap cut) Rysunek 194 Polecenie to jest specjalnie zaprojektowanie do odcinania nadmiaru materiału. Za jego pomocą można ustalić, w którym miejscu nastąpi włączenie i wyłączenie czujnika wysokości. Rysunek 195 Ustawienia polecenia wprowadzane są w poniższym oknie dialogowym. Page 80

81 Rozdział 14. Rozłączona ścieżka narzędzia Rysunek 196 Opcja Odległość pomiaru (Measure distance) określa odległość pomiędzy punktami pomiaru (włączenia/wyłączenia czujnika wysokości). Page 81

82 Rozdział 15. Polecenie Różne Rozdział 15. Polecenie Różne Polecenie Otwór Rysunek 197 Polecenie to może być wykorzystane do różnych celów. Wynik jego użycia jest kontrolowany przez postprocesor. Rysunek 198 Oto kilka przykładów zastosowania tego polecenia: 1. Wycinanie małych otworów. 2. Kontrolowanie urządzeń wiercących. 3. Kontrolowanie wielu makropoleceń operacyjnych, np.: wiercenia i gwintowania. 4. Wykonywanie makropoleceń urządzenia zdefiniowanych przez to urządzenie. Rysunek 199 Po wybraniu polecenia należy wprowadzić filtr obiektu. Przy użyciu filtra można z łatwością wybrać wszystkie okręgi o zadanym promieniu bądź blok cechujący się pożądanymi parametrami. Następnie polecenia przekazuje do postprocesora następujące dane: 1. Pozycję X i Y bloku, okręgów i punktów. 2. Atrybut Page 82

83 Rozdział 15. Polecenie Różne 3. Promień (w przypadku okręgu). 4. Kąt bloku. Uwaga! Polecenie to ma na celu dostosowanie ustawień do własnych potrzeb. Dokładny wynik tego działania jest zależny od postprocesora. Rysunek 200 Otwór okrągły wysokiej jakości (HQCH) Polecenie to pozwala tworzyć Otwory okrągłe wysokiej jakości (HQCH). Opcja ta jest uruchamiana przez polecenie Otwór. Rysunek 201 Nazwa ustalonego atrybutu HCQH. Atrybut ten pozwala wycinać małe okrągłe otwory o bardzo wysokiej jakości. Minimalna dostępna średnica równa się 1,2*Maksymalna średnica narzędzia. Rysunek 202 Page 83

84 Rozdział 15. Polecenie Różne Obróbka HQCH wymaga więcej czasu niż standardowe cięcie, ale daje dużo lepszy wynik. Rozłącz ścieżkę narzędzia (Disconnect toolpath) Rysunek 203 Polecenie to może być wykorzystane do przekonwertowania połączonej ścieżki narzędzia w ścieżkę rozłączoną. Polecenie to wymaga wybrania jednej lub wielu części posiadającej ścieżkę narzędzia. Jego wynikiem jest powstanie odrębnych części i ścieżek. Przerwij ścieżkę narzędzia (Break toolpath) Rysunek 204 Polecenie to dzieli rozłączoną ścieżkę narzędzia na dwie części. Kliknięcie na opcji Szybki transport (A) spowoduje podzielenie ścieżki. Rysunek 205 Page 84

85 Rozdział 15. Polecenie Różne Połącz ścieżkę narzędzia (Connect toolpath) Rysunek 206 Polecenie to łączy opcjonalną ścieżkę narzędzia z częścią. Aby tego dokonać, należy wybrać część, a następnie ścieżkę. Połącz części (Join parts) Rysunek 207 Polecenie to pozwala przyłączyć do wybranej części kilka innych detali. Wybierz część główną, a następnie detale, które chcesz do niej dołączyć. Nazwa, liczba, data i dane klienta zostaną skopiowane z części głównej. To polecenie może stworzyć część z kilku zewnętrznych geometrii. Rozbij części (Split parts) Rysunek 208 To polecenie może być wykorzystane wyłącznie na częściach połączonych. Jeżeli część posiada ścieżkę narzędzia, ścieżka ta zostanie usunięta przed rozbiciem części. Page 85

86 Rozdział 15. Polecenie Różne Ustawienia wprowadzenia (Lead settings) Rysunek 209 Rysunek 210 Ustawienia wprowadzenia mogą być włączone w poleceniu Pojedynczy i Automatyczny poprzez kliknięcie na jednym z prostokątnych przycisków. Rysunek 211 Page 86

87 Rozdział 15. Polecenie Różne Wrąb (Overcut) Geometria prowadzeń może być zmieniana przez zmianę wartości pokazanych na ostatnim rysunku. Wartość wrębu może być także ujemna. Wartość przebijania liniowego Rysunek 212 Przy wykorzystaniu przebijania typu 0 możliwe jest użycie odległości przebijania liniowego z bazy danych materiałów w miejsce wartości wrębu. Przebijanie (Piercing) Rysunek 213 Możliwe są następujące rodzaje przebijania: o Na geometrii, co oznacza, że cięcie zostanie zapoczątkowane po wprowadzenia. Dzięki temu wprowadzenie będzie niewidoczne. Oznacza to, że wprowadzenia nie należy sprawdzać na okoliczność kolizji. Ten rodzaj przebijania idealnie nadaje się do wycinania małych otworów bądź w sytuacjach, w których inne wprowadzenia są nieskuteczne. o Przebijanie bezpośrednie, które nie wykorzystuje opóźnienia. Przebicie jest liniowe i następuje w czasie wprowadzenia. o Przebijanie stacjonarne jest rzadko używane. Czas przebicia jest zależny od użytego materiału. o Przebijanie okrężne, w którym strumień wykonuje okrężne ruchy podczas przebijania. Średnica przebijania i liczba okrążeń jest zależna od danego materiału. o Przebijanie stacjonarne niskie jest rzadko używane. Polega ono na wstępnym przebiciu wszystkich otworów na arkuszu przed rozpoczęciem cięcia. o Przebijanie okrężne przy niskim ciśnieniu oznacza wstępne przebicie wszystkich otworów przed rozpoczęciem cięcia. Średnica przebijania i liczba okrążeń jest zależna od danego materiału. Page 87

88 Rozdział 15. Polecenie Różne Zapisz i usuń (Save and delete) Rysunek 214 Przyciski te są wykorzystywane do zapisywania i usuwania prowadzeń z biblioteki prowadzeń. Połącz prowadzenie z materiałem (Connect lead and materiał) Rysunek 215 Po włączeniu tych przełączników wprowadzenie będzie uznane za domyślne dla aktualnego materiału. Jest to istotna funkcja, jeżeli korzystasz z materiału wymagającego specjalnego rodzaju prowadzenia. Rysunek 216 Wstaw, Zamień i Usuń (Insert, Replace and Delete) Przyciski te nie mogą być użyte jeżeli uruchomisz bibliotekę prowadzeń przy użyciu opcji Auto lub Pojedynczy. Za pomocą tego polecenia możesz Wstawiać, Zamieniać lub Usuwać prowadzenia obecne w częściach rysunku. Rysunek 217 Page 88

89 Rozdział 15. Polecenie Różne Jakość cięcia (Cutting quality) Rysunek 218 Większość poleceń pozwala na dodatkowe ustalenie jakości cięcia podczas tworzenia ścieżki narzędzia. Przy wykorzystaniu polecenia Jakość możesz ustalić jakość także później. Kliknij na przycisku Jakość i wybierz detal, który chcesz zmodyfikować. Rysunek 219 W oknie Jakości dostępne są następujące opcje: o Maluj, pozwalająca na zmianę fragmentów geometrii poprzez kliknięcie na dwóch punktach i jednym z boków. Po dwukrotnym kliknięciu na geometrii, wybrana jakość zostanie przypisana całej geometrii. o Na detalu, pozwalająca przypisać daną jakość całemu detalowi. o Granica, pozwalająca zaznaczyć granicę wokół obszaru. Wszystko wewnątrz zaznaczonej granicy otrzyma żądaną jakość. o Inne części, pozwalająca na wybór innej części znajdującej się na rysunku. Wybranej części przypisana zostanie żądana jakość. Rysunek 220 W powyższym przykładzie wszystkie elementy wewnątrz granicy otrzymały wybraną jakość. Page 89

90 Rozdział 15. Polecenie Różne Klonuj (Clone) Rysunek 221 Polecenie Klonuj pozwala przypisać właściwości jednego detalu innemu detalowi. Wybierz detal posiadający żądane dane. Rysunek 222 W oknie Klonowania dostępne są następujące opcje: o Jakość, po jej wybraniu sklonowane zostaną wyłącznie dane o jakości. o Ścieżka narzędzia, klonująca położenie prowadzeń oraz jakość. o Detal, pozwalająca na sklonowanie wszystkich danych detalu. Przywróć geometrię (Restore geometry) Rysunek 223 Czasami konieczne jest przekształcenie detalu w geometrię CAD. Poniższy rysunek pokazuje detal przed i po wykorzystaniu przywrócenia geometrii. Rysunek 224 Page 90

91 Rozdział 15. Polecenie Różne Tekst detalu (Part text) Rysunek 225 Polecenie to wyświetla na detalu jego nazwę. Wybierz żądane detale i wprowadź wysokość tekstu. Rysunek 226 Ustalenie wysokości tekstu na 0 spowoduje usunięcie tekstu. Odległość detalu (Part distance) Rysunek 227 Polecenie to pokazuje najbliższą możliwość odległość między dwoma detalami. Wybierz polecenie i wskaż dwa detale. Odległość między nimi zostanie wyświetlona na pasku informacji. Page 91

92 Rozdział 15. Polecenie Różne Wygładzanie konturów (Contour smoothing) Rysunek 228 Polecenie to było opracowane na potrzeby laserowego cięcia grubych materiałów. Wygładzanie konturów zaokrągla wszystkie narożniki zamkniętej wielolinii. Przytrzymanie klawisza Shift spowoduje zaokrąglenie wszystkich narożników za wyjątkiem najbliższego. Rysunek 229 Konfiguracja narzędzia (Tool setup) Rysunek 230 Wiele urządzeń wyposażonych jest w więcej niż jedno narzędzie tnące. Polecenie Konfiguracji narzędzia pozwala zmienić ich ustawienia. Wybór tego polecenia spowoduje wyświetlenie następującego okna. Page 92

93 Rozdział 15. Polecenie Różne Rysunek 231 Ustal aktywne narzędzia Aktywując narzędzia 1-8 i klikając na przycisku Zastosuj a następnie wybierając detale możesz ustalić detale głównych i podporządkowane. Odległość między narzędziami będzie równa wartości odległości narzędzia. Rysunek 232 Części główne mają inny kolor niż części podporządkowane. Odległość minimalna Opcja ta powoduje automatyczne przeliczenie odległości narzędzia. Rysunek 233 Równa odległość Po wybraniu tej opcji należy dodatkowo wybrać arkusz. Zostanie od podzielony na tyle części, ile w danej chwili jest aktywnych narzędzi. Page 93

94 Rozdział 15. Polecenie Różne Edycja detalu (Edit part) Rysunek 234 Polecenie Edytuj części pozwala na zmianę parametrów związanych ze ścieżką narzędzia danego detalu. Rysunek 235 Kolejność cięcia wewnętrznego Możesz wybrać kolejność cięcia wewnętrznego poszczególnych części za pomocą opcji Ręczny, Najbliższy i Od lewej do prawej. Rysunek 236 Możesz też mienić kolejność cięcia wewnętrznego wybierając geometrię a następnie klikając na przyciskach ze strzałkami w górę i w dół. Inne opcje Polecenie to zawiera następujące opcje: Usuń: Pozwala na usunięcie wybranej geometrii. Szybkie: Tworzy dodatkowe szybkie ruchy pomiędzy dwoma geometriami Prowadzenie: Pozwala na zmianę geometrii prowadzenia i przebicia. Page 94

95 Rozdział 15. Polecenie Różne Punkt zerowy: Domyślnie punkt zerowy detalu znajduje się w jego lewym dolnym rogu. Opcja ta umożliwia zmianę jego położenia. Page 95

96 Rozdział 16. Kolejność cięcia i postprocessing. Rozdział 16. Kolejność cięcia i postprocessing. Przygotowanie arkusza (Kolejność cięcia) Rysunek 237 Przed użyciem tego polecenia konieczne jest posiadanie ścieżki narzędzia. Wybierz wszystkie detale, które będą umieszczone w porządku cięcia. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie następującego okna: Rysunek 238 Klikając na przyciskach przedstawionych niżej możesz dodawać i usuwać detale znajdujące się na liście kolejności cięcia. Page 96

97 Rozdział 16. Kolejność cięcia i postprocessing. Rysunek 239 Punkt zerowy Program zakłada domyślne położenie punktu zerowego. Klikając na poniższy przycisk możesz przenieść punkt zerowy w wybrane miejsce. Rysunek 240 Kolejność cięcia Ustawienia te kontrolują kolejność cięcia detali. Rysunek 241 Wybierz pożądany algorytm i kliknij na przycisku Zastosuj. Kolejność cięcia może być zmieniona przy użyciu poniższych przycisków. Rysunek 242 Dodatkowe szybkie ruchy Możliwe jest wykrycie i stworzenie ścieżki narzędzia omijającej detale, których wymiary X i Y są mniejsze od zadanych w poniższym oknie. Rysunek 243 Klikając na przycisku Znajdź kolizje (Find collisions) możesz stworzyć szybką ścieżkę narzędzia omijającą zbyt małe detale. Page 97

98 Rozdział 16. Kolejność cięcia i postprocessing. Przycisk Szybkie prostopadłe (Box rapids) pozwala na automatyczne stworzenie ścieżki narzędzia bez ruchów skośnych pomiędzy wycinaniem detali. Rysunek 244 Klikając na przycisku Gwałtowne (Rapid), możesz wywołać bardzo szybkie przemieszczenia narzędzia pomiędzy detalami. Punkt końcowy Czasami ważne jest ustalenie ostatniego ruchu strumienia. Można go ustawić po kliknięciu na poniższym przycisku. Rysunek 245 Numerowanie Ta funkcja numeruje wszystkie części. Kolejność numerowania odpowiada kolejności cięcia. Rysunek 246 Stop Klikając na poniższym przycisku możesz zatrzymać urządzenie przed wycięciem danego detalu. Rysunek 247 Postprocessing Polecenie to wydaje się przez kliknięcie na poniższym przycisku. Jeżeli nie masz jeszcze ustalonej kolejności cięcia, wyświetlony zostanie monit o podanie części oraz kolejności ich wycięcia. Rysunek 248 Page 98

99 Rozdział 16. Kolejność cięcia i postprocessing. Jeżeli posiadasz więcej niż jedną listę kolejności cięcia, musisz wybrać, która z nich będzie użyta. W Ustawieniach CAM opisanych na str. 3 możesz włączyć automatyczne sprawdzanie interferencji przed uruchomieniem postprocessingu. Rysunek 249 Klikając na przyciskach po prawej stronie okna możesz zacząć postprocessing lub wyświetlić plik CNC bądź plik raportu. Rysunek 250 Page 99

100 Rozdział 16. Kolejność cięcia i postprocessing. Inne ustawienia Jeżeli chcesz tymczasowo zmienić urządzenie lub materiał, możesz kliknąć na przycisku Zmiana (Change). Jeżeli posiadasz bardzo długi plik CNC, postprocessing będzie przebiegać szybciej po włączeniu opcji Cichej konsoli (Silent console). Page 100

101 Rozdział 17. Symulacja i kosztorys Rozdział 17. Symulacja i kosztorys Program IGEMS udostępnia następujące opcje: Symulacja (Simulation) Rysunek 251 Aby zasymulować ścieżkę narzędzia, musisz posiadać gotową ścieżkę lub kolejność cięcia. W oknie przedstawionym poniżej możesz kontrolować prędkość i pozycje symulacji. Rysunek 252 Czytnik NC (NC-Reader) Rysunek 253 Polecenie to obsługuje wyłącznie pliki ISO i ESSI. Page 101

102 Rozdział 17. Symulacja i kosztorys Rysunek 254 Jeżeli uzyskasz nietypowy wynik, możesz zmienić ustawienia Łuków przyrostowych (Incremental arcs). Możesz też zmienić punkt zerowy. Możliwe jest też wybranie opcji wyświetlania szybkich ruchów oraz użycie trybu krokowego (Step mode). W trybie krokowym przejście do następnego kroku odbywa się przez naciśnięcie spacji bądź klawisza Escape. Szacowanie kosztu (Estimate cost) Rysunek 78 Wybierz detale do oszacowania kosztu. Page 102

103 Rozdział 17. Symulacja i kosztorys Rysunek 256 Koszt wybranych części zostanie wyświetlony w powyższym oknie dialogowym. Kliknięcie na przycisku Raport (Report) spowoduje sporządzenie raportu. Page 103

104 Rozdział 18. Polecenia arkusza Rozdział 18. Polecenia arkusza Stwórz arkusz (Create sheet) Rysunek 257 Każda zamknięta geometria może być wykorzystana w charakterze arkusza. Rysunek 258 Polecenie to zawiera poniższe opcje: Nazwa: Ta wartość jest drukowana w raportach i używana przez moduł Organizatora. Ilość: Ta wartość jest używana wyłącznie przez moduł Organizatora. Szerokość kołnierza: Jest to szerokość otaczającego arkusz marginesu, na którym w procesie rozmieszczania nie będą umieszczane żadne detale. Tekst: Ta wartość definiuje położenie drukowanej nazwy arkusza. Jeżeli wysokość tekstu zostanie ustawiona jako 0, tekst nie zostanie użyty. Page 104

105 Rozdział 18. Polecenia arkusza Wstępne definiowanie rozmiarów (Predefine sizes) Rysunek 259 Za pomocą + i można dodawać i usuwać predefiniowane rozmiary arkuszy. Klikając na przycisku Wstaw (Insert) możesz umieścić arkusz na rysunku. Definiuj geometrię (Define geometry) Rysunek 260 Po wybraniu komendy możliwe jest zdefiniowanie geometrii. Możesz też zdefiniować prostokąt lub użyć wielolinii w charakterze geometrii. Przeglądarka detali (Part browser) Rysunek 261 Każdy detal posiada przypisaną Ilość. Używając przeglądarki detali możesz sprawdzić, jak wiele detali zostało umieszczonych oraz liczbę wszystkich detali na rysunku. Rysunek 262 Z powyższego rysunku wynika, że na arkuszu 4 z 10 i 5 z 10. Przytrzymanie prawego przycisku myszy na wybranym detalu spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji. Page 105

106 Rozdział 18. Polecenia arkusza Zablokuj arkusz (Lock sheet) Rysunek 263 Po zablokowaniu arkusza, wszystkie detale są przekształcane na otwory w arkuszu. Poniższy rysunek przestawia wynik zablokowania arkusza. Rysunek 264 Odblokuj arkusz (Unlock sheet) Rysunek 265 Czasami konieczna jest zmiana geometrii na istniejącym arkuszu. Za pomocą polecenia odblokowania, możesz rozbić arkusz, a następnie przesunąć bądź usunąć znajdującą się na nim geometrię. Wszystkie wartości (nazwy oraz ilości) pozostają niezmienione do chwili, w której zmieniona zostanie zewnętrzna geometria arkusza. Page 106

107 Rozdział 18. Polecenia arkusza Arkusz z otworem (Cavity sheet) Rysunek 266 Jeżeli posiadasz detale o dużych geometriach wewnętrznych, dobrze jest potraktować wewnętrzne obszary jako arkusze resztkowe. Można to uzyskać za pomocą tego polecenia. Nowe arkusze będą blokować wszystkie właściwości pierwotnego arkusza. Rysunek 267 Podziel arkusz (Divide sheet) Rysunek 268 Komenda ta pozwala na podzielenie zablokowanego arkusza na dwa lub więcej mniejszych arkuszy. Musisz wyznaczyć ścieżkę narzędzia (przycięcie arkusza) bądź wielolinię opisującą sposób podziału arkusza. Page 107

108 Rozdział 18. Polecenia arkusza Rysunek 269 Analizuj arkusz (Analyze sheet) Rysunek 270 Polecenie to służy do automatycznego tworzenia spisów elementów arkuszy. Dane te są wykorzystane przez moduł Organizatora. Page 108

109 Rozdział 18. Polecenia arkusza Rysunek 271 W poleceniu ustawienia CAM na str. 3 możliwa jest zmiana definicji obszaru Dużego, Średniego i Małego. Page 109

110 Rozdział 19. Ustawienia urządzenia Rozdział 19. Ustawienia urządzenia Program IGMES przeznaczony jest do cięcia plazmowego i tlenowego. Aby zaspokoić potrzeby klientów dysponujących innym sprzętem, wprowadziliśmy też obsługę urządzeń laserowych i tnących czystym strumieniem wody. Opcja AWJ (Cięcie strumieniem wodno-ściernym) może być wybrana tylko w przypadku jej posiadania. Rysunek 272 Rysunek 273 Program IGEMS obsługuje nieograniczoną liczbę urządzeń. Przed wykonaniem ścieżki narzędzia należy wybrać stosowne urządzenie. Jeżeli potrzebujesz zdefiniować nowe urządzenie lub zmienić ustawienia dotychczasowego urządzenia, kliknij na przycisku zaznaczonym na powyższym rysunku. Page 110

111 Rozdział 19. Ustawienia urządzenia Rysunek 274 Do wyboru, wprowadzania i usuwania urządzeń służy lista po lewej stronie okna i znajdujące się pod nią przyciski. Ustawienia wspólne (Common settings) Rysunek 275 Page 111

112 Rozdział 19. Ustawienia urządzenia Ustawienia te przeznaczone są dla jednakowych typów urządzeń. Większość ustawień nie wymaga wyjaśnień, ale kilka z nich należy omówić szerzej. Postprocesor Upewnij się, że korzystasz z postprocesora przeznaczonego dla twojego urządzenia. Jeżeli chcesz dodać lub skopiować postprocesor, możesz kliknąć lewym przyciskiem myszy na rozwijanej liście postprocesora. Rysunek 276 Narożnik domyślny To ustawienie definiuje położenie punktu zerowego w poleceniu Przygotuj arkusz. Kompensacja promienia narzędzia IGEMS (Use IGEMS tool radius compensation) Po użyciu tej opcji, ścieżka narzędzia jest ustalana wewnętrznie przez program IGEMS. Wielkość kompensacji równa jest średnicy narzędzia. Jeżeli nie korzystasz z tej opcji, wówczas ścieżka narzędzia zostanie przesunięta przez urządzenie (przy użyciu kodów G41/G42). Użyj wewnętrznych obliczeń skosów IGEMS (Use IGEMS internal bevel calculations) To ustawienie używane jest wyłącznie przez opcję IGEMS 5X-axis. Jego parametry są uzależnione od używanego urządzenia i postprocesora. Przy używaniu wewnętrznych obliczeń skosów IGEMS, kompensacje narzędzia są obliczane przez program IGEMS. Tryb projektu (Project mode) Po włączeniu trybu projektu, ścieżka NC i ścieżka raportu będą zmienione na tę samą ścieżkę, w której znajduje się plik rysunku. Jeżeli próbujesz dokonać postprocessingu bez uprzedniego zapisania rysunku, wówczas IGEMS poprosi o zapisanie pliku rysunku. Średnica narzędzia (Tool diameter) Ustawienie to wykorzystywane jest przez wewnętrzną kompensację średnicy narzędzia programu IGEMS. Jest ono też wykorzystywane jako wartość domyślna przez system rozmieszczania i polecenie Zablokuj arkusz. Page 112

113 Rozdział 19. Ustawienia urządzenia Maksymalna średnica narzędzia (Max tool diameter) Ważne! Wartość ta musi być większa niż maksymalna średnica narzędzia (wielkość strumienia) wykorzystywanego przez urządzenie. Szybki posuw Z (Rapid feed Z) Ta informacja wykorzystywana jest przy obliczaniu czasu przesunięcia narzędzia tnącego w górę i w dół. Odległość przesunięcia w górę i w dół jest wciąż definiowana przez wartość Wysokość unoszenia (Lift height). Gwałtowne przyspieszenie (Rapid acceleration) Parametr przyspieszenia służy do szybkiego przemieszczania w płaszczyźnie XY i wzdłuż osi Z. Jeżeli posiadasz detal zawierający wiele otworów (dużo szybkich ruchów), należy zadbać o dokładne podanie tej wartości w celu uzyskania dokładnego czasu cięcia. Gwałtowne opóźnienie (Rapid delay) Wartość ta jest używana wyłącznie przy precyzyjnej regulacji obliczania czasu. Wartość ta jest dodawana po każdym odcięciu. Ustawienia Narzędzi i Arkusza (Tools and Sheet setting) Rysunek 277 Większość ustawień nie wymaga wyjaśnień, ale kilka z nich omówimy szerzej. Page 113

114 Rozdział 19. Ustawienia urządzenia Położenie narzędzia (Tool alignment) Rysunek 278 To ustawienie odpowiada za położenie narzędzia oraz wybór narzędzia głównego. Wysokość unoszenia (Lift height) Jeżeli posiadasz urządzenie wyposażone w kontrolę osi Z, wartość ta jest wykorzystywana do kontroli szybkich ruchów wzdłuż tej osi pomiędzy wycinaniem kolejnych detali. Maksymalna liczba narzędzi (Max tools) Wartość ta powinna równać się liczbie narzędzi tnących w urządzeniu. Odległość narzędzi (Tool distances) Ustal minimalne, domyślne i maksymalne odległości pomiędzy głowicami tnącymi. Szerokość kołnierza: Jest to szerokość otaczającego arkusz marginesu, na którym w procesie rozmieszczania nie będą umieszczane żadne detale. Ustawienia kolizji (Collision settings) Rysunek 279 W tym miejscu możesz zmieniać wartość domyślną ustawień kolizji w poleceniu Przygotuj arkusz. Ustawienia AWJ (Advance WaterJet Settings) Większość ustawień nie wymaga wyjaśnień, ale kilka z nich należy omówić szerzej. Page 114

115 Rozdział 19. Ustawienia urządzenia Rysunek 280 Pojemność pomp (Pump capacity) Wartość ta nie wpływa na szybkość cięcia używaną przez program. Służy ona bowiem wyłącznie do obliczania wykorzystania pomp. Możesz dodać objętość innych pomp korzystając z przycisku Dodaj. Parametry ścierniwa (Abrasive parameters) Rysunek 281 Wszystkie powyższe wartości wpływają na szybkość cięcia. Upewnij się, że podane parametry są prawidłowe. Wskazówka (Hint) Rysunek 282 Kliknięcie na tym przycisku wyświetli sugerowane wartości Otworu, Dyszy i Przepływu ścierniwa. Page 115

116 Rozdział 19. Ustawienia urządzenia Rysunek 283 Kontrola szybkości cięcia Rysunek 284 Część kontrolerów posiada możliwość interpolacji z prędkością cięcia. (Przykładowo, funkcja FLIN w urządzeniu Siemens 840D). Korzystaj z opcji Interpolacja prędkości cięcia (Cutting speed interpolation) wyłącznie wtedy, gdy posiadasz stosowny kontroler. Kontrolowanie kąta stożka (Taper angle control) może być wykorzystane w urządzenia tnących 5-osiowych. Pozwala to na uaktywnienie kontrolowania kąta stożka, które jest zależne od prędkości cięcia. Informacja (Info) Rysunek 285 W tym obszarze wyświetlane są wyniki parametrów cięcia. Informacje w nawiasach są wartościami podanymi dla maksymalnej liczby narzędzi tnących. Page 116

117 Rozdział 19. Ustawienia urządzenia Ustalanie kosztu (Cost setting) Rysunek 286 Ustawienia te są domyślnymi ustawieniami dla polecenia Szacuj koszt. Ustawienia te mają też wpływ na dane w oknie Ustawienia AWJ. Page 117

118 Rozdział 20. Ustawienia materiału Rozdział 20. Ustawienia materiału Rysunek 287 Ścieżka narzędzia musi posiadać domyślne urządzenie i materiał. Jeżeli chcesz wybrać bądź zmienić materiał, wybierz z listy stosowny materiał i jego grubość. Możliwe jest też aktywowanie opcji, która automatycznie stworzy nowy, pusty rysunek po zmianie aktywnego materiału (patrz str. 3). Jeżeli chcesz zmienić ustawienia materiału, kliknij na przycisku zaznaczonym na poniższym rysunku. Rysunek 288 Większość ustawień nie wymaga wyjaśnień, ale kilka z nich należy omówić szerzej. Materiały związane z rządzeniem (Machine bound materials) Rysunek 289 Cięcie niektórych materiałów jest niemożliwe przy użyciu pewnych urządzeń. Ustawienie to kontroluje związek pomiędzy urządzeniem i materiałami. Jeżeli posiadasz tylko jeden rodzaj urządzenia, możesz odznaczyć wszystkie inne pola. Page 118

119 Rozdział 20. Ustawienia materiału Rysunek 290 Wielokrotny wybór (Multi select) Możesz wybrać jeden lub wiele materiałów z listy. Możesz przy tym wykorzystywać klawisze CTRL i SHIFT jak w innych aplikacjach systemu Windows. Opcja ta umożliwia korzystanie z wielu materiałów jednocześnie. Biblioteka materiałów (Material library) Rysunek 291 Przedstawione wyżej cztery przyciski pozwalają na eksportowanie, importowanie, kopiowanie i usuwanie materiałów. Page 119

120 Rozdział 20. Ustawienia materiału Ustawienia zdolności urządzenia (Machinability settings) Prędkość cięcia dla AWJ (Cutting speed for Advance WaterJet) Rysunek 292 W tej bazie danych można zdefiniować parametry cięcia dla wszystkich jakości. Parametrami tymi są: Poziom jakości: Jest to ustawienie globalne. Niska wartość oznacza zgrubną jakość, wartość wysoka oznacza jakość wysoką. Typowe wartości wahają się między 1,5 a 5. Wysokie zasilanie: Ten poziom zasilania jest wykorzystany przy cięciu linii prostych i łuków o promieniu większym niż grubość materiału. Niskie zasilanie: Ten tym zasilania używany jest przy cięciu ostrych narożników, jeżeli kąt przekracza 90 stopni. Kroki: Liczba kroków pochyłości. Wartość przyspieszenia: Łączna długość wszystkich kroków przyspieszenia. Wartość zwolnienia: Łączna długość wszystkich kroków zwolnienia. Współczynnik wysoki: Wartość ta odnosi się do równania obliczającego prędkość cięcia. Jeżeli wartość wynosi 1, równanie nie ulega modyfikacji. Współczynnik niski: Wartość ta kontroluje relację między równaniem a niskim zasilaniem. Współczynnik łuku: Wartość ta kontroluje szybkość cięcia łuków. Przy ustawieniu wyższej wartości, mniejsze łuki będą cięte z większą prędkością. Wartością typową jest 1. Odchylenie nacięcia: Obsługiwane przez niektóre urządzenia. Pozwala wykorzystać różne wartości kompensacji promienia narzędzia przy różnych ustawieniach jakości. Przycisk Domyślne (Default). Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień. Zdolność maszyny (Machinability value) Zdolność maszyny wskazuje na to, jak szybko materiał może być cięty za pomocą strumienia wodno-ściernego. Page 120

121 Rozdział 20. Ustawienia materiału Rysunek 293 Zmiana tego parametru dla danego materiału powoduje przeliczenie wartości w bazie danych szybkości cięcia. Kliknięcie na przycisku z rysunkiem książki wyświetli pełną spis materiałów i zdolności maszyny. Kliknięcie na przycisku Oblicz (Calculate) wyświetli poniższe okno. Rysunek 294 Wykonując cięcie próbne i mierząc głębokość cięcia możesz obliczyć zdolność maszyny dla użytego materiału. Ustawienia AWJ (Advance WaterJet Settings) Większość ustawień nie wymaga wyjaśnień, ale kilka z nich należy omówić szerzej. Rysunek 295 Page 121

122 Rozdział 20. Ustawienia materiału Wartości przebicia są podawane osobno dla różnych materiałów i poszczególnych grubości. Przepływ ścierniwa (Abrasive flow) W programie IGEMS R8 można ustawić różne ilości ścierniwa dla Zaznaczania, Przebijania i Cięcia. Jeżeli chcesz użyć wartości zawartej w ustawieniach urządzenia, wybierz opcję Z urządzenia (By machine). Przebijanie liniowe (Linear piercing) Wartość przebijania liniowego to długość wymagana do przecięcia materiału przy cięciu o niskiej prędkości i średniej jakości. Ten rodzaj cięcia wykorzystywany jest przy przebijaniu typu 0 (Rozpoczęcie na geometrii) i typu 1 (Rozpoczęcie bezpośrednie). Rysunek 296 Linear piercing is the most time saving method to pierce through the material. Odległość detalu (Part distance) Odległość detalu jest używana jako wartość domyślna dla poleceń rozmieszczania. Page 122

123 Rozdział 20. Ustawienia materiału Ustawienia lasera (Laser Settings) Rysunek 297 Większość ustawień nie wymaga wyjaśnień, ale kilka z nich należy omówić szerzej. Informacje o technologii i opcjach mogą być wykorzystywane na wiele sposobów. Wartość ta może być używana przez postprocesor. Wartości Kosztu odnoszą się do zużycia gazu i innych kosztów związanych z cięciem i przebijaniem. Zasilanie cięcia wiąże się z jakością cięcia. Page 123

124 Rozdział 20. Ustawienia materiału Ustawienia Wody, Gazu i Plazmy (Water, Gas and Plasma Settings) Rysunek 298 Ustawienia dla tych trzech urządzeń są identyczne. Większość ustawień nie wymaga wyjaśnień, ale kilka z nich należy omówić szerzej. Informacje o technologii i opcjach mogą być wykorzystywane na wiele sposobów. Wartość ta może być używana przez postprocesor. Wartości Kosztu odnoszą się do kosztów związanych z cięciem i przebijaniem. Jeżeli maksymalna i minimalna szybkość cięcia została ustalona, wartości te są używane przez polecenie Jakość do obliczania poszczególnych szybkości. Page 124

125 Rozdział 21. Folder udostępniania i ustawienia CAM Rozdział 21. Folder udostępniania i ustawienia CAM Jeżeli program IGEMS jest zainstalowany na kilku komputerach w jednej firmie, dobrze jest, aby wszystkie korzystały z tych samych ustawień materiałów, prowadzeń etc. Poniżej opisana została procedura tworzenia folderu udostępniania. Krok 1: Wprowadź żądane ustawienia urządzeń, materiałów i prowadzeń na pierwszym komputerze. Krok 2: Stwórz nowy folder w sieci. Upewnij się, że masz w nim uprawnienia do zapisu i odczytu. Krok 3: Rysunek 299 Wybierz polecenie Ustawienia CAM. Rysunek 300 Wybierz pusty folder z Kroku 2: Wszystkie pliki zostaną skopiowane do pustego folderu. Krok 4: Zmień folder udostępniania na wszystkich komputerach używających programu IGEMS. Page 125

126 Rozdział 22. Rozmieszczanie poziomu 1 Rozdział 22. Rozmieszczanie poziomu 1 Rozmieszczanie poziomu 1 posiada trzy polecenia rozkładu. Rozkład pojedynczy (Single nest) Rysunek 301 To polecenie rozmieszczania może rozkładać detale i obiekty zamknięte. Działa ono w dwóch trybach, zależnie od wykorzystywanej geometrii. Rysunek 302 Po kliknięciu przycisku OK należy zdefiniować prostokątny obszar rozmieszczania Tryb kształtu (Shape mode) Rysunek 303 W tym trybie stworzona zostaje prostokątna siatka. Page 126

127 Rozdział 22. Rozmieszczanie poziomu 1 Tryb okręgów (Circle mode) Rysunek 304 Ten tryb nie powoduje rozmieszczenia w siatce, ale korzysta z optymalnej metody znajdowania maksymalnej liczby pojedynczych detali na danym obszarze. Szybkie rozmieszczenie (Quick nest) Rysunek 305 To polecenie rozkłada pojedyncze detale lub geometrie w uprzednio ustalonej odległości od innych detali bądź geometrii. Szybkie rozmieszenie można stosować do detali lub zamkniętych geometrii. Rysunek 306 Podczas używania szybkiego rozmieszczenia można wykorzystać poniższe podpolecenia. Rysunek 307 Ideą takiego rozkładu jest umieszczanie detali tak, by nakładały się na inne detale. Po umieszczeniu takiego detalu, zostanie on przesunięty o ustaloną Odległość detalu. Page 127

128 Rozdział 22. Rozmieszczanie poziomu 1 Wyrównaj detale (Align parts) Rysunek 308 Jeżeli detal i dwa punkty środkowe znajdują się blisko siebie, użyj opcji Wyrównania, aby krawędzie detalu zostały wyrównane względem siebie. Rysunek 309 Rozmieszczenie prostokątne (Rectangle nest) Rysunek 310 Polecenie to działa wyłącznie w przypadku detali. Osadza ono dynamicznie pożądaną liczbę każdego z detali. Wybierz żądane detale i wprowadź Odległość detali. Polecenie to spowoduje dynamiczne osadzenie pożądanej liczby każdego detalu. Page 128

129 Rozdział 22. Rozmieszczanie poziomu 1 Rysunek 311 Polecenie to jest szybkie i proste w użyciu. Algorytm rozkładu oparty jest na prostokątach. Najlepsze wyniki rozmieszczenia uzyskuje się w przypadku detali o kształcie prostokątnym. Page 129

130 Rozdział 23. Rozmieszczanie poziomu 2 Rozdział 23. Rozmieszczanie poziomu 2 Rysunek 312 To polecenie powoduje automatyczne rozmieszczenie detali na arkuszach. Rysunek 313 Niektóre spośród tych ustawień wymagają dodatkowego objaśnienia. Zaawansowany wybór narzędzi (Advance tool selection) Rysunek 314 Page 130

131 Rozdział 23. Rozmieszczanie poziomu 2 Ustawienia te determinują ilość narzędzi używanych do rozmieszczania. Wybór opcji Zmienna (Variable) sprawi, że rozmieszczenie będzie rozkładać maksymalną liczbę detali przy zastosowaniu maksymalnej liczby narzędzi. Jeżeli użyci wszystkich narzędzi będzie niemożliwe, proces rozmieszczenia spróbuje użyć mniej narzędzi, minimalnie jednego. Rysunek 315 Jeżeli Rodzaj odległości (Distance type) jest ustawiony jako Wartość (Value), rozmieszczenie będzie wykorzystywać zadają wartość. Jeżeli wybrano opcję Zmienna (Variable), wykorzystane zostaną zmienne odległości zdefiniowane w ustawieniach urządzenia. Opcja Równa (Equal) sprawi zaś, że arkusz zostanie podzielony przez wybraną liczbę narzędzi. Dodawanie detali i grup zostało usunięte. Wykonaj rozkład Po kliknięciu na przycisku Rozmieść (Nest) rozpoczną się obliczenia i zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe. Page 131

132 Rozdział 23. Rozmieszczanie poziomu 2 Rysunek 316 Obliczenia będą prowadzone do chwili kliknięcia przycisku Zatrzymaj rozkład (Stop nest). Rysunek 317 Automatyczne rozmieszczenie przy zmiennej liczbie narzędzi może dać następujący wynik. Page 132

133 Rozdział 23. Rozmieszczanie poziomu 2 Rysunek 318 Page 133

134 Rozdział 24. Cięcie skośne detail standardowych Rozdział 24. Cięcie skośne detail standardowych Opcja ta może być wykorzystana wyłącznie wtedy, gdy dysponujesz maszyną 5-osiową i opcją Cięcia skośnego (Bevel cutting) w programie IGEMS. Cięcie skośne (Bevel cut) Rysunek 319 To polecenie wykonuje cięcie skośne detali standardowych. Ten sam postprocesor wykorzystywany jest do tego rodzaju cięcia skośnego. Polecenia w poniższym oknie dialogowym nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia, chociaż kilka szczegółów należy omówić szerzej. Rysunek 320 Page 134

135 Rozdział 24. Cięcie skośne detail standardowych Prostopadły (Perpendicular) Rysunek 321 Metoda prostopadła wykonuje cięcie biegnące prostopadle do krawędzi detalu. Możliwe jest cięcie części górnej bądź dolnej. Poniższe ustawienia pozwalają sprecyzować kąt i głębokość cięcia (patrz też strona 84). Rysunek 322 Stały kąt (Fixed angle) Rysunek 323 Użycie opcji Stały kąt sprawia, że ten sam kąt będzie wykorzystany w całej ścieżce narzędzia. Kąt i kierunek cięcia można wprowadzić w pola przedstawione niżej. Rysunek 324 Kierunek oznacza kierunek strumienia patrząc wzdłuż osi Z. Page 135

136 Rozdział 24. Cięcie skośne detail standardowych Rysunek 325 Page 136

137 Rozdział 25. Cięcie skośne geometrii złożonej Rozdział 25. Cięcie skośne geometrii złożonej W programie IGEMS możliwe jest też tworzenie bardziej złożonych geometrii używających cięcie 5-osiowe. Opcja ta pozwala stworzyć detal specjalny. Detal taki nie może być używany do rozmieszczenia. Definiuj detal skośny (Define Bevel part) Rysunek 326 Detal skośny musi być zdefiniowany przez zamknięte obiekty w górnej i dolnej jego części. Każda paru obszarów definiujących wierzch/spód nosi nazwę Krawędzi (Edges). Po wyborze tego polecenia należy rozpocząć od wyboru wierzchu zewnętrznej geometrii, a następnie spodu zewnętrznej geometrii. Wybierz kontur wierzchni (Select top contour): Wybierz kontur spodni (Select bottom contour): Rysunek 327 Każda krawędź musi posiadać właściwe połączenia pomiędzy zdefiniowanym wierzchem i spodem. Aby to osiągnąć należy użyć odpowiednich podpoleceń. Do sprawdzenia połączeń służy Podgląd 3D (3D View). Page 137

138 Rozdział 25. Cięcie skośne geometrii złożonej Rysunek 328 Cięcie detalu skośnego Rysunek 329 Przed użyciem tego polecenia konieczne jest zdefiniowanie detalu skośnego. Metoda działania tego polecenia przypomina polecenie ustawienia ręcznego, jednakże ścieżka narzędzia musi zostać ustalona pomiędzy połączeniami. Rysunek 330 Page 138

139 Rozdział 25. Cięcie skośne geometrii złożonej Przetwórz detal skośny Rysunek 331 Przed stworzeniem pliku CNC konieczne jest stworzenie ścieżki narzędzia dla skosu. Wybór tego polecenia spowoduje wyświetlenie następującego okna. Po kliknięciu na przycisku OK stworzony zostanie plik CNC dla cięcia 5-osiowego. Rysunek 332 Postprocesor zaawansowanego skosu znajduje się w katalogu... IGEMS_R8/Plugins/CAMNest/Bevel/Proc. Page 139

140 Rozdział 26. Opcja Kreator płytek Rozdział 26. Opcja Kreator płytek Dzięki tej opcji możliwe jest proste tworzenie płytek. Proces ten wygląda następująco: Krok 1: Stwórz rysunek Pierwszym krokiem jest stworzenie rysunku. W poniższym przykładzie zastosowano narzędzie Obrysu czcionki (Font Tracer) i geometrię czcionki TrueType Webdings. Użyj opcji Połącz (Join) aby przekształcić wszystkie obiekty w zamknięte wielolinie. Rysunek 333 Następnym krokiem jest ustawienie kolorów. Użyte kolory nie muszą być takie same, jakie zastosowane będą na końcowych płytkach. Kolory są potrzebne do podzielenia płytek na poszczególne grupy. Rysunek 334 Wstaw płytki korzystając z opcji Płytka (Tile). Page 140

141 Rozdział 26. Opcja Kreator płytek Rysunek 335 Po wybraniu polecenia należy podać pierwszy i drugi narożnik obszaru, który ma zostać pokryty płytkami. Rysunek 336 Określ dane płytki. Długość X i Y określają rozmiar płytki Wielkość połączenia (Joint size) oznacza odległość między płytkami. Rysunek 337 Krok 2: Rozmieszczenie płytek (Tile nest) Kreator płytek automatycznie rozmieści geometrię na płytkach. Rozpocznij pracę klikając na poniższym przycisku. Rysunek 338 W oknie Rozmieszczenia płytek widoczne są następujące ustawienia. Page 141

142 Rozdział 26. Opcja Kreator płytek Rysunek 339 Granica (Border) Rysunek 340 Płytki są czasami fazowane wokół swojego zewnętrznego konturu. Faza (ukos) może być traktowana jako granica, na której nie zostaną rozmieszczone żadne detale wewnętrzne. Odległość detalu (Part distance) To ustawienie określa, jak blisko siebie mogą zostać rozmieszczone detale na pojedynczej płytce. Obrót (Rotation) Rysunek 341 Obrót może przybierać wartości: Brak, 90 lub 180 stopni. Brak: Jeżeli część ma zostać umieszczona pod takim samym kątem, jak na rysunku. To ustawienie na ogół wymaga większej ilości płytek niż pozostałe opcje. 180 stopni: Jeżeli możliwe jest umieszczenie detalu D w pozycji B. Page 142

143 Rozdział 26. Opcja Kreator płytek 90 stopni: Jeżeli płytki są symetryczne pod względem geometrii, koloru i struktury, wówczas optymalnym wyborem będzie opcja 90 stopni. Oznacza to, że detale mogą być umieszczone na wybranej krawędzi płytki (A, B, C lub D). Po kliknięciu na klawiszu OK pojawi się monit o wykonanie następujących czynności: Wybór detalu filtra (Select filter object): (Wybierz jedną z płytek) Polecenie to spowoduje umieszczenie numerów na wszystkich płytkach. Wybierz wielokąty (Select polys): (Wybierz płytki i całą geometrię wewnętrzną) Rysunek 342 Rozmieszczenie płytek rozmieści wyłącznie te detale, które wymagają wycięcia. Krok 3: Cięcie płytek (Tile cut) Polecenie to automatycznie dodaje ścieżkę narzędzia i kolejność cięcia poszczególnych detali. Polecenie cięcia płytek wydaje się przez kliknięcie na poniższym przycisku. Rysunek 343 Polecenie to zawiera poniższe opcje: Page 143

144 Rozdział 26. Opcja Kreator płytek Rysunek 344 Parametry cięcia (Cutting parameters) W tym miejscu można ustalić parametry cięcia, takie jak jakość, przebicie i długość prowadzeń. Parametry wyposażenia (Fixture parameters) Polecenie to wymaga wyposażenia zawartego w urządzeniu. Rysunek 345 Wartości Rzędów (Rows), Kolumn (Columns) oraz Delta Y i Delta X odnoszą się do wymiarów i typu wyposażenia. Punkt odniesienia dla CNC jest automatycznie ustalany w lewym dolnym rogu. Stop (Stop) Po wycięciu pierwszych 8 płytek (w tym przykładzie), urządzenie przejdzie do pozycji parkowania. Pozycję tę można zdefiniować wprowadzając parametry Stop X i Stop Y. Page 144

145 Rozdział 26. Opcja Kreator płytek Kompensacja (Compensation) Rysunek 346 Jeżeli nie korzystasz z kompensacji (przykład A) możesz tworzyć płytki bez szczelin wewnętrznych. Cięcie w ten sposób oznacza, że konieczne będzie ręczna modyfikacja obrabianych płytek. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie wewnętrzne narożniki będą mieć tę samą średnicę, co strumień, podczas gdy narożniki zewnętrzne będą ostre. Najprostszym sposobem jest cięcie płytek bez kompensacji narzędzia (przykład B). W takiej sytuacji szczelina między płytkami będzie równa średnicy strumienia. Taki sposób cięcia sprawia, że dopasowanie płytek nie wymaga żadnych ręcznych modyfikacji. Etykiety (Labels) Polecenie to tworzy plik tekstowy wskazujący numer każdej płytki. Rysunek 347 Plik ten można używać w arkuszu kalkulacyjnym lub podobnej aplikacji w celu drukowania etykiet dla każdej części płytki. Page 145

146 Rozdział 26. Opcja Kreator płytek Ścieżka narzędzia i kolejność cięcia (Tool path and cut order) Rysunek 348 Po kliknięciu na klawiszu OK pojawi się monit o wykonanie następujących czynności: Wybierz części (Wybierz wszystkie części) [Select parts (Select all parts)] Polecenie to automatycznie doda ścieżkę narzędzia i kolejność cięcia. Podobnie jak w innych przypadkach plik CNC można stworzyć poprzez kliknięcie na przycisku postprocessingu. Page 146

147 Rozdział 27. System raportowania Rozdział 27. System raportowania Page 147

148 Rozdział 28. Nowy system raportowania Rozdział 28. Nowy system raportowania Program IGEMS korzysta z jednego samego systemu raportowania we wszystkich swoich raportach. Rysunek 349 Dokument dynamiczny (Dynamic document) System raportów jest jednocześnie prostym procesorem tekstu, w którym można dodawać własny tekst, tabele i rysunki. Page 148

149 Rozdział 28. Nowy system raportowania Rysunek 350 Zapisz i Eksportuj (Save and Export) Pliki zapisywane są w formacie RTF. Format ten obsługiwany jest przez system Windows oraz może być importowany przez wiele innych programów. Dzięki temu, do wyświetlania raportów IGEMS niepotrzebne są żadne dodatkowe aplikacje. Rysunek 351 Funkcja (Eksportuj) Export pozwala zapisać raporty w innych formatach, takich jak DOC, PDF i inne. Tryb projektowania (Design mode) Wciśnięcie klawisza F5 spowoduje przełączenie pomiędzy trybem normalnym a trybem projektowania. W trybie projektowania można tworzyć pliki szablonów wykorzystywane w trybie zwykłym podczas wyświetlania danych. Standardowe szablony służą wyłącznie do odczytu. Jeżeli chcesz tworzyć własne szablony musisz zapisać pliki pod innymi nazwami. Jeżeli posiadasz kilka Page 149

150 Rozdział 28. Nowy system raportowania szablonów, program za każdy razem zapyta, którego z nich chcesz użyć przy otwieraniu okna raportu. Rysunek 352 Rysunek 353 Prosty tekst (Tekst statyczny) W dokumencie można wprowadzać dowolny tekst. Nie zostanie on zmieniony po przejściu do trybu normalnego. Na powyższym rysunku przedstawiono przykład tekstu My Report. Tłumaczenia (Tekst dynamiczny) Jako tekst dynamiczny mogą być wykorzystane wyłącznie zmienne zdefiniowane w polu Tłumaczenie (Translation). Tekst dynamiczny wymagany jest wyłącznie przy tworzeniu raportów wielojęzycznych. Umieść kursor w wybranym miejscu i dwukrotnie kliknij na zmiennej w polu Tłumaczenia. Page 150

151 Rozdział 28. Nowy system raportowania Rysunek 354 Zmienna wewnątrz {nawiasów klamrowych} zostanie zastąpiona odpowiednim słowem w języku, z którego w danej chwili korzysta IGEMS. Rysunek 355 Wybrana zmienna wyświetlana jest nad polem Danych (Data) i Tłumaczeń (Translation). Zmienne danych (Data variables) Zmienna wewnątrz podwójnych nawiasów trójkątnych (<< >>) zostanie zastąpiona przypisaną jej wartością. Wstawianie zmiennych odbywa się w ten sam sposób, co umieszczanie Tłumaczenia. Tagi mogą być opcjonalnie formatowane za pomocą różnych stylów tekstu. Page 151

152 Rozdział 28. Nowy system raportowania Rysunek 356 Po wciśnięciu klawisza F5 można powrócić do trybu normalnego i obejrzeć wyniki swojej pracy. Listy (Lists) Nazwa zmiennej zawierająca kropkę jest używana dla detali wielokrotnych. Listy pozwalają na wyświetlanie informacji o poszczególnych detalach tego typu. Rysunek 357 Lista powinna zawsze składać się z jednej linii. Odpowiednia liczba pozycji pojawi się w niej automatycznie. Przy użyciu rysunku, jego wielkość musi zostać wprowadzona jako dodatkowy argument. Poniżej przedstawiono wynik zastosowania szablonu z poprzedniego rysunku. Page 152

153 Rozdział 28. Nowy system raportowania Rysunek 358 Tworzenie raportów poza programem IGEMS Za każdym razem, gdy tworzony jest plik CNC, postprocesor tworzy również plik danych. Plik ten zapisywany jest w katalogu określonym przez ścieżkę raportu (Report path) w ustawieniach urządzenia (bądź w katalogu rysunków, jeżeli używany jest tryb projektowania). Plik danych ma tę samą nazwę, co plik CNC, ale posiada dodatkowo rozszerzenie RIG. Jest to skrót od Report IGems. Dwukrotne kliknięcie na pliku RIG otworzy aplikację Raportowania. Aby tego dokonać, na danym komputerze musi być zainstalowany program IGEMS. Korzystanie z raportów nie wymaga posiadania licencji. Page 153

154 Rozdział 29. Moduł Organizatora Rozdział 29. Moduł Organizatora Moduł organizatora jest opcjonalnym modułem IGEMS. Korzystanie z Organizatora pozwala nie pomijać ręczne zapisywanie detali i arkuszy, gdyż będą one zapisywane automatycznie. Rejestracja (Register) Rysunek 359 Użycie opcji rejestracji spowoduje zapisanie plików każdego detalu i arkusza. Pliki zapisywane są w folderze udostępniania. Równolegle w bazie danych zostaną zapisane dane detalu (klient, ilość itd.). Rysunek 360 Na poprzednim rysunku widoczne jest 12 detali oraz arkusz. Po wykonaniu rejestracji pojawi się następujące okno. Page 154

155 Rozdział 29. Moduł Organizatora Rysunek 361 Wyświetlone są w nim dwa detale, które należy wyprodukować, odpowiednio, w 12 i 44 egzemplarzach. Każdy cykl obróbki obniży tę wartość o 6. Wyświetlony arkusz zostanie zarejestrowany jako nowy arkusz. Będzie on zliczany pojedynczo. Po rejestracji nie pojawią się żadne nowe arkusze. Wartość zliczania jest wykorzystywana wyłącznie wtedy, gdy ustalona jest kolejność cięcia. Próba rejestracji bez ustalonej kolejności cięcia spowoduje wyłącznie zapisanie detali i arkusza. Rysunek 362 Zarejestrowane części są oznaczone barwą niebieską (pozostałe barwą szarą). Page 155

156 Rozdział 29. Moduł Organizatora Rejestrowanie arkusza resztowego (Register a rest sheet) Jeżeli chcesz zarejestrować arkusz resztowy musisz zablokować arkusz przed jego rejestracją (patrz str. 104). Rysunek 363 Po zarejestrowaniu arkusza resztowego pojawi się następujące okno. Rysunek 364 Arkusz resztowy zostanie zdefiniowany w bazie danych jako nowy arkusz. Zostanie on zapisany w bazie danych i może być wykorzystany później. Wyświetl dane (View information) Rysunek 365 W oknie Organizatora można wyświetlić wszystkie detale i arkusze. Możliwe jest też tworzenie filtrów, wstawianie detali oraz dodawanie danych. Page 156

157 Rozdział 29. Moduł Organizatora Rysunek 366 Właściwości (Properties) Dwukrotne kliknięcie na danej linii pozwoli dodać dodatkowe informacje o każdym detalu bądź arkuszu. Po dwukrotnym kliknięciu wyświetlone zostanie poniższe okno. Page 157

158 Rozdział 29. Moduł Organizatora Rysunek 367 Zmienne użytkownika mogą zostać zdefiniowane przy użyciu przycisku Dodatkowe (Advance) w oknie głównym. Rysunek 368 Profile (Profiles) Rysunek 369 Page 158

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Ćwiczenie 4 - Przygotowanie dokumentacji mechanicznej Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem do tworzenia rysunków mechanicznych oraz wykonanie rysunków płyty

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Rysowanie Części 2D Lekcja Pierwsza Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Na wstępie należy zmienić ustawienia domyślne programu jednostek miary

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1

9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp. 9.2 Opis funkcje wymiarowania. Auto CAD 14 9-1 Auto CAD 14 9-1 9. Wymiarowanie. 9.1 Wstęp Wymiarowanie elementów jest ważnym etapem tworzenia rysunku. Dzięki wymiarom wielkość elementów znajdujących się na rysunku zostaje jednoznacznie określona. 9.2

Bardziej szczegółowo

37. Podstawy techniki bloków

37. Podstawy techniki bloków 37 37. Podstawy techniki bloków Bloki stosujemy w przypadku projektów zawierających powtarzające się identyczne złożone obiekty. Przykłady bloków pokazano na rysunku. Zacieniowane kwadraty to tzw. punkty

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM

BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM Zawartość INORMACJE OGÓLNE... 3 WSTAWIANIE BLOKÓW W PROGRAMIE AutoCAD... 3 UWAGI DOTYCZĄCE WSTAWIANIA I DRUKOWANIA BLOKÓW... 4 Przykład... 5 ZESTAWIENIE BLOKÓW...

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Straszyński Kołodziejczyk, Paweł Straszyński. Wszelkie prawa zastrzeżone. FoamPro. Instrukcja obsługi

Straszyński Kołodziejczyk, Paweł Straszyński. Wszelkie prawa zastrzeżone.  FoamPro. Instrukcja obsługi FoamPro Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis Programu... 4 2.1 Interfejs programu... 4 2.2 Budowa projektu... 5 2.2.1 Elementy podstawowe... 5 2.2.2 Elementy grupowe... 5 2.2.3 Połączenia

Bardziej szczegółowo

Rysowanie Części 2D. Lekcja Druga. Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM.

Rysowanie Części 2D. Lekcja Druga. Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM. Rysowanie Części 2D Lekcja Druga Podczas tej lekcji przyjrzymy się jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM. Musimy zdecydować najpierw jak rozpoczniemy rysowanie projektu. Rysunek

Bardziej szczegółowo

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW.

Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie poleceń: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. KORZYSTANIE Z UCHWYTÓW. MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW w programie AUTOCAD Polecenia: Część 2: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. Uchwyty. Cele: edycja i modyfikacja obiektów Cele: edycja i modyfikacja obiektów w programie AutoCAD. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

I. Instalacja programu. Dopasowanie CADprofi do programu CAD

I. Instalacja programu. Dopasowanie CADprofi do programu CAD I. Instalacja programu Pliki instalacyjne można pobrać z internetu lub z płyty MULTIMEDIA CD. Na płycie znajduje się folder Program do współpracy z AUTOCAD. W folderze jest plik lamel-cad (wersja) który

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów Auto CAD 14 5-1 5. Punkty charakterystyczne obiektów. 5.1 Wstęp Obiekty AutoCAD-a mają punkty charakterystyczne. Rodzaj punktów charakterystycznych zależy od typu obiektu. Przykładowo punktami charakterystycznymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych;

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych; Ćwiczenie 2 I. Rysowanie precyzyjne Podczas tworzenia rysunków często jest potrzeba wskazania dokładnego punktu na rysunku. Program AutoCad proponuje nam wiele sposobów zwiększenia precyzji rysowania.

Bardziej szczegółowo

11.3 Definiowanie granic obszaru przeznaczonego do kreskowania

11.3 Definiowanie granic obszaru przeznaczonego do kreskowania Auto CAD 14 11-1 11. Kreskowanie. 11.1 Wstęp Aby wywołać polecenie BHATCH, wybierz HATCH z paska narzędzi Draw. Po wywołaniu polecenia wyświetlane jest okno narzędziowe Boundary Hatch. Żeby narysować obiekt

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie IGEMS R9

Co nowego w programie IGEMS R9 Rozdział 1. Ogólne zmiany i polecenia CAD Co nowego w programie IGEMS R9 Page 1 Rozdział 1. Ogólne zmiany i polecenia CAD Co nowego w programie IGEMS R9 Niniejszy dokument nie jest pełną instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej Zadanie 1 Wykorzystanie opcji Blok, Podziel oraz Zmierz Funkcja Blok umożliwia zdefiniowanie dowolnego złożonego elementu rysunkowego jako nowy blok a następnie wykorzystanie go wielokrotnie w tworzonym

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Krok 1. Zainstaluj aplikację VHOPE Przed rozpoczęciem korzystania z materiałów prezentacyjnych znajdujących się na tym dysku USB należy zainstalować na komputerze

Bardziej szczegółowo

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12.

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12. Drukowanie zdjęć do nowych paszportów biometrycznych (format zdjęcia 35mm x 45mm) przy użyciu fotograficznych drukarek termosublimacyjnych HiTi i programu HiTi PhotoDesiree 2. UWAGA: poniższe procedury

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji modułu Konwerter 3D

Opis funkcji modułu Konwerter 3D Opis funkcji modułu Konwerter 3D www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MODUŁ KONWERTER 3D...3 Wygląd i funkcje okna modułu Konwerter 3D...3 Konwertowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Nr produktu: 410037 Strona 1 z 5 Instalacja oprogramowania 1. Przed podpięciem czytnika Simflash Express do komputera musisz zainstalować oprogramowanie.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE R 3 OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE PROJEKTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU Solid Edge Cz. I Part 14 A 1,5 15 R 2,5 OO6 R 4,5 12,72 29 7 A 1,55 1,89 1,7 O33 SECTION A-A OPRACOWANIE: mgr inż. Marcin Bąkała Uruchom

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji /30 WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ Instrukcja obsługi aplikacji Aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy zarejestrować się w celu założenia konta. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Adam Pinkowski

mgr inż. Adam Pinkowski mgr inż. Adam Pinkowski Tel. 058 661 78 50 tel. kom. (0) 502 180 637 Adres domowy: 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 18/23 e-mail: pinkowski@geoprogram.eu INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU PROFILGEO (v.7.1.235)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

ESSELTE EASY PRINT Pomoc

ESSELTE EASY PRINT Pomoc ESSELTE EASY PRINT Pomoc INDEX 1 Wymagania systemowe 3 1.1 Przeglądarka internetowa 3 1.2 Program Acrobat Reader 3 2 Rejestracja, logowanie i moje konto 4 2.1 Dlaczego należy się zarejestrować? 4 2.2 Jak

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Opis ikon OPIS IKON. Ikony w pionowym pasku narzędzi: Ikony te używane są przy edycji mapy. ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na

Opis ikon OPIS IKON. Ikony w pionowym pasku narzędzi: Ikony te używane są przy edycji mapy. ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na OPIS IKON Poniższa instrukcja opisuje ikony w programie Agrinavia Map. Funkcje związane z poszczególnymi ikonami, można również uruchomić korzystając z paska narzędzi. Ikony w pionowym pasku narzędzi:

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

6. Modyfikacja obiektów. 6.1 Wstęp. 6.2 Ucinanie. 6.3 Wydłużanie. 6.4 Rozciąganie. Auto CAD 14 6-1

6. Modyfikacja obiektów. 6.1 Wstęp. 6.2 Ucinanie. 6.3 Wydłużanie. 6.4 Rozciąganie. Auto CAD 14 6-1 Auto CAD 14 6-1 6. Modyfikacja obiektów. 6.1 Wstęp Niniejsza instrukcja zapozna Cię ze sposobami modyfikacji istniejących elementów rysunku. Dowiesz się jak wydłużać, ucinać i rozciągać poszczególne elementy

Bardziej szczegółowo

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe IRONCAD IRONCAD 2016 Skróty klawiaturowe Spis treści 1. Klawisze zmiany interfejsu... 2 2. Klawisze funkcyjne pliku/edycji... 2 3. Klawisze funkcyjne/ przypisania dla kamer... 2 a. Klawisze zmiany kamer...

Bardziej szczegółowo

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Parametr wymiaru programu Revit Wymiar wyrównany Wymiar liniowy Wymiar kątowy Wymiar promieniowy Wymiar długości

Bardziej szczegółowo