W s t ę p K u r s o r Q u a d BRICSCAD V15 Wersja Classic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W s t ę p... 3. K u r s o r Q u a d... 44. 1 BRICSCAD V15 Wersja Classic"

Transkrypt

1

2 S p i s t r e ś c i W s t ę p... 3 A k t u a l i z a c j e p o s i a d a n e j w e r s j i... 4 W s p a r c i e t e c h n i c z n e... 4 O k n o a p l i k a c j i B r i c s C A D... 5 W y ś w i e t l a n i e p l i k u D W G... 7 E k s p l o r a t o r R y s u n k u... 9 P o l e c e n i a w y ś w i e t l a n i a P o l e c e n i a w a r s t w S t a t u s W a r s t w A r k u s z e O b s z a r u P a p i e r u Z e w n ę t r z n e O d n o ś n i k i K o p i o w a n i e p o m i ę d z y r y s u n k a m i P u n k t y c h a r a k t e r y s t y c z n e O k n o h i s t o r i i p o d p o w i e d z i W i e l k o ś c i o b i e k t ó w P o m i a r y o d l e g ł o ś c i o r a z d ł u g o ś c i S p r a w d z e n i e d ł u g o ś c i o b i e k t u P o m i a r p o l a p o w i e r z c h n i O b w i e d n i a W s p ó ł r z ę d n e U k ł a d w s p ó ł r z ę d n y c h W ł a ś c i w o ś c i w s k a z a n y c h o b i e k t ó w T w o r z e n i e w y m i a r ó w K u r s o r Q u a d P r z e d ć w i c z e n i a m i N o w y r y s u n e k Ć w i c z e n i a R y s u n k o w e BRICSCAD V15 Wersja Classic

3 2 BRICSCAD V15 Wersja Classic

4 Wstęp BricsCAD V15 to kolejna już wersja coraz bardziej rozpoznawalnego na rynku oprogramowania CAD firmy Bricsys. Od ukazania się ostatniego wydania podręcznika minęły już dwa lata, które w BricsCAD zie przyniosły szereg usprawnień, zmian w interfejsie oraz wiele nowych możliwości. Zmiany te sprawiły, że musiałem na nowo przemyśleć formę podręcznika, który miałby służyć jako pomoc dla nowego użytkownika BricsCAD a. Mnogość nowych możliwości projektowania w BricsCAD zie wyklucza już prosty podział ćwiczeń podstawowych (obejmujący środowisko 2D) i zaawansowanych (dla użytkowników pracujących w 3D). Postanowiłem więc wydać podręcznik w trzech częściach tak jak podzielone są wersje BricsCAD a: 1. Classic: obejmujący informację o interfejsie programu, możliwościach dostosowania go do własnych potrzeb, projektowaniu w środowisku 2D, tworzeniu bloków i atrybutów, korzystaniu z obrazów rastrowych, podkładów PDF, zewnętrznych odnośników, parametryzacji 2D, etc. 2. Pro: będącym przewodnikiem po modelowaniu bezpośrednim w środowisku 3D oraz możliwościach generowania widoków 2D z modeli trójwymiarowych. 3. Platinum: przedstawiający najbardziej zaawansowane funkcje jakie oferuje BricsCAD takie jak: projektowanie Arkuszy Blach, pracę na komponentach, tworzenie analizy kinematycznej, oraz korzystanie z BIM (Building Information Modeling). Książka ta oparta jest na ćwiczeniach do samodzielnego wykonania. W każdym ćwiczeniu znajduje się proponowany sposób rozwiązania. Tak opracowany materiał sprawia, że książka ma bardzo dobre zastosowanie do prowadzenia szkoleń i samodzielnej nauki. Podręcznik nie jest zbiorem definicji oraz opisów wszystkich funkcji programu. Aby się z nimi zapoznać należy prześledzić zawartość pliku Pomocy oraz zawartego w niej Podręcznika użytkownika. Plik ten dołączony jest do programu i można go uruchomić w każdej chwili pracy za pomocą klawisza funkcyjnego F1. Korzystając z okazji, w imieniu swoim oraz całego zespołu Grupy Vector Software, chciałbym podziękować wszystkim użytkownikom nie tylko za wybór naszego oprogramowania, ale również za konstruktywne uwagi, które przyczyniają się do rozwoju naszego oprogramowania. Przyjemnej pracy życzy: Jakub Burzyk 3 BRICSCAD V15 Wersja Classic

5 Aktualizacje posiadanej wersji Jedną z głównych cech BricsCAD a jest dynamiczny rozwój, a z nim związane są aktualizacje oprogramowania. Każdy licencjonowany użytkownik ma prawo do pobrania i korzystania z każdej opublikowanej wersji BricsCAD a, na którego posiada licencję. Każda wersja programu jest publikowana i udostępniana na naszej stronie internetowej. Jeśli nie masz czasu na jej odwiedzanie skorzystaj z pól RSS lub zapisz się do automatycznego mailingu. Opcje te dostępne są po bezpłatnej rejestracji na naszej stronie w zakładce Moje konto. Wsparcie techniczne Firma Bricsys udziela wsparcia technicznego wszystkim swoim klientom. Z usługi można korzystać w sposób nieodpłatny. Do tego celu służy zakładka Żądanie wsparcia dostępna po bezpłatnej rejestracji na naszej stronie internetowej. Za pomocą prostego formularza możemy zgłosić zauważony błąd lub zadać pytanie techniczne dotyczące programu. Istnieje również możliwość dołączania plików, które bardzo często mają duży wpływ na rozwiązanie zagadnienia bądź udzielenie wyczerpującej odpowiedzi. Do dyspozycji użytkowników przeznaczona jest również Baza wiedzy oraz Forum, dostępne na stronach Bricsys. Każdy użytkownik ma dostęp do Podręcznika użytkownika połączonego z plikiem Pomocy BricsCAD. W celu uruchomienia pliku należy użyć klawisza funkcyjnego F1 lub wybrać polecenie Pomoc z menu Pomoc. Jeśli jesteś zainteresowany jedną z form usługi wsparcia technicznego, odwiedź naszą stronę! 4 BRICSCAD V15 Wersja Classic

6 Okno aplikacji BricsCAD 1. Menu główne 2. Pasek narzędzi (zadokowany) 3. Zakładki otwartych rysunków 4. Okna rysunków 5. Rzutnie 6. Pasek Właściwości 7. Pasek Poleceń 8. Pasek Stanu BricsCAD poza klasycznym interfejsem ma także możliwość uruchomienia menu wstążkowego. Aby uruchomić wstążkę należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolny pasek narzędzi i z menu wybrać Wstążka. Pasek poleceń Pasek poleceń składa się z dwóch obszarów: Dolny obszar służy do wpisywania poleceń, wyświetlania podpowiedzi, opcji oraz innych regularnie wyświetlanych przez BricsCAD informacji. Jeśli pasek poleceń jest zamknięty informacje te są wyświetlane w pasku stanu. Górna część wyświetla historię wyświetlanych w pasku poleceń informacji Przycisk Zamknij 2. Uchwyt: wciśnij i przytrzymaj lewym przyciskiem myszy aby przeciągnąć pasek w inne miejsce na ekranie. 3. Obszar Historii Poleceń 4. Obszar Poleceń Edycji: wpisywanie poleceń oraz ich opcji. 5. Pasek Przewijania: klikając przyciski możesz przewijać historię poleceń. 5 BRICSCAD V15 Wersja Classic

7 Aby zobaczyć historię Paska Poleceń należy wcisnąć przycisk F2. Pasek Stanu Pasek stanu znajduje się przy dolnej krawędzi okna aplikacji BricsCAD. Zawiera informacje o ustawieniach aktualnego rysunku. Pasek ten zawiera 17 pól. Wyświetlanie wszystkich poza polem status jest opcjonalne. Mała strzałka znajdująca się po prawej stronie paska służy do rozwinięcia listy za pomocą której możesz kontrolować wyświetlanie poszczególnych pól. Kliknięcie prawego przycisku myszy na dowolnym polu spowoduje wyświetlenie menu zawierającego opcje dla danego pola Status wyświetla aktualny status programu, kiedy najedziesz kursorem na menu lub pasek stanu wyświetla podpowiedź do wskazanego polecenia, kiedy pasek poleceń jest zamknięty: wyświetla opcje poleceń oraz podpowiedzi, dwukrotne kliknięcie otwiera/zamyka pasek poleceń 2. Współrzędne. 3. Aktualny styl tekstu. 4. Aktualny Styl Wymiarowania. 5. Określa czy tryb SKOK jest aktywny. 6. Określa czy wyświetlana jest SIATKA. 7. Określa czy tryb ortogonalny jest aktywny. 8. Określa czy tryb śledzenia biegunowego jest aktywny. 9. Określa czy tryb punktów charakterystycznych jest aktywny. 10. Określa czy tryb śledzenia punktów charakterystycznych jest aktywny. 11. Określa czy wyświetlana jest szerokość linii obiektów. 12. Aktualny obszar roboczy. 13. Określa czy Dynamiczny LUW jest aktywny. 14. Określa czy tryb Wymiary Dynamiczne jest aktywny. 6 BRICSCAD V15 Wersja Classic

8 15. Określa czy menu QUAD jest aktywne. 16. Określa czy menu podpowiedzi jest aktywne. Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii 1. Otwórz rysunek Plan_Level0.dwg. 2. Kliknij na pole szerokości linii ( ) znajdujące się w pasku stanu. 3. Szerokość linii zostanie wyświetlona a pole szerokości będzie aktywne ( ). 4. Ponownie kliknij na pole szerokości linii ( ) znajdujące się w pasku stanu. Szerokość linii nie będzie wyświetlana a pole będzie nieaktywne ( ). Wyświetlanie pliku DWG Otwarty rysunek DWG zostanie wyświetlony tak jak został zapisany. Rysunek DWG posiada dwa obszary robocze: Obszar Modelu oraz Obszar Papieru. Obszar papieru zawiera jeden lub więcej zakładek arkuszy. Pod obszarem rysunku znajdziesz serię zakładek: zakładkę Model oraz po jednej zakładce dla każdego arkusza. Wystarczy kliknąć na jedną z zakładek aby przełączać pomiędzy obszarem modelu oraz arkuszami. Jeśli dolna część ekranu jest zbyt mała aby wyświetlać wszystkie zakładki użyj klawiszy nawigacji umieszczonych po lewej stronie listy zakładek. Obszar Modelu Obszar Modelu zawiera elementy rysunku. W obszarze modelu występuje jedna główna rzutnia, lecz istnieje możliwość jej podziału. Każda rzutnia może wyświetlać inną część rysunku. Obszar Papieru Posiadający własna nazwę, Obszar Papieru używany jest w celu stworzenia widoku rysunku na arkuszu papieru. Każdy rysunek zawiera co najmniej jeden arkusz, na którym umieszczona jest jedna bądź więcej rzutni. Każda z rzutni może wyświetlać inna cześć rysunku w innej skali. W każdej rzutni możesz dodać bloki tytułowe, legendy, ramki itd. które są wymagane ma wydrukowanej dokumentacji. Takie elementy są widoczne jedynie w zakładce, w której zostały dodane, w każdym innym arkuszu oraz w modelu będą one niewidoczne. Warstwy Wszelkie informacje graficzne w DWG zapisywane są na jednej lub wielu warstwach. Każdy rysunek posiada co najmniej jedną Warstwę 0 (zero). Liczba warstw jest nieograniczona. Właściwości warstw są definiowane przez użytkownika. Warstwa aktualna jest oznaczona symbolem ( ). 7 BRICSCAD V15 Wersja Classic

9 Właściwości warstwy to: Nazwa Warstwy: każda warstwa posiada własna nazwę. Włącz/Wyłącz: Włączona ( = widoczna) lub Wyłączona ( = niewidoczna). Zamrożenie: Odmrożona ( = widoczna) lub Zamrożona ( = niewidoczna). Zamknięta: Otwarta ( = edytowalna) lub zamknięta ( = nieedytowalna). Kolor: każda warstwa posiada kolor. Typ Linii: każda warstwa posiada typ linii. Szerokość Linii: każda warstwa posiada szerokość linii. Styl Wydruku: definiuje domyślny styl wydruku dla obiektów znajdujących się na warstwie. Drukuj: Tak ( = drukowana) lub Nie ( = niedrukowana). Ćwiczenie: Modyfikacja właściwości warstwy 1. Otwórz rysunek Plan_Level0.dwg. Jeśli jest taka potrzeba: Kliknij zakładkę Model. 8 BRICSCAD V15 Wersja Classic

10 Kliknij dwukrotnie środkowy przycisk myszy (rolkę) lub kliknij na środek widżeta PatrzOd ( całość rysunku na ekranie. ) aby wyświetlić 2. W pasku narzędzi Właściwości Obiektu kliknij przycisk ( ) znajdujący się obok nazwy aktualnej warstwy. Zostanie rozwinięta lista warstw. 3. Kliknij ikonę Wyświetlania ( ) dla warstwy Dimensions a następnie kliknij w rysunek. Warstwa stanie się niewidoczna. 4. Kliknij ikonę Wyświetlania ponownie ( ) aby przełączyć widoczność warstwy Dimensions. 5. Powtórz krok 2, przewiń aby odnaleźć warstwę Walls First Floor. Kliknij na pole koloru znajdujące się obok nazwy warstwy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz kolor. Kliknij na dowolny kolor wyświetlonej palety. Wskazany kolor zostanie wyświetlony na dole okna Wybierz kolor. Kliknij przycisk OK. Linie znajdujące się na warstwie Walls First Floor zmienią kolor na wskazany. Powtórz poprzedni krok aby przywrócić kolor Index 1 (Czerwony). Eksplorator Rysunku Część graficzna plików DWG zawiera pewną liczbę ustawień oraz definicji które służą do kontroli nad wyglądem rysunku. Wszystkie te ustawienia odnajdziesz w Eksploratorze Rysunku. Warstwy: wszystkie warstwy zawarte w rysunku. Status Warstw: zapisuje ustawienia warstw w danym momencie oraz daje możliwość przywrócenia zapisanych ustawień. Bloki: blok to obiekt złożony z wielu elementów traktowany jak jedna całość. Widoki: jeśli ustawisz widok na dowolny detal możesz go zapisać jako widok który możesz przywrócić w dowolnym momencie pracy. Układy Współrzędnych: w każdym rysunku możesz zdefiniować własny układ współrzędnych. Światła: zawiera listę świateł wykorzystywanych podczas renderingu. Materiały: zawiera listę materiałów dodawanych do obiektów 3D i wykorzystywanych podczas renderingu. Typ Linii: zawiera listę wszystkich typów linii które mogą być użyte w rysunku. Jeśli linia której szukasz nie znajduje się na liście możesz ją dodać. Style Tekstu: zawiera listę stylów tekstu które mogą być użyte w rysunku. Jeśli wymagany styl nie istnieje możesz go stworzyć. Styl Wymiarowania: zawiera listę stylów wymiarowania które mogą być użyte w rysunku. Jeśli wymagany styl nie istnieje możesz go stworzyć. 9 BRICSCAD V15 Wersja Classic

11 Xrefy: zawiera listę dołączonych zewnętrznych odnośników do aktualnego rysunku. Obrazy: zawiera listę obrazów rastrowych dołączonych do aktualnego rysunku. Podkłady PDF: zawiera listę dołączonych plików PDF w aktualnym rysunku. Składniki: zawiera listę wszystkich plików zewnętrznych przypisanych do aktualnego rysunku. Otwieranie Eksploratora Rysunku Wybierz kategorię Warstwy z menu Ustawienia. Zostanie otwarte okno dialogowe Eksploratora Rysunku zawierające szczegóły wskazanej kategorii. Otwarte Rysunki: Lista otwartych rysunków w BricsCAD. Kliknij na kategorię aby wyświetlić szczegóły w oknie Szczegóły. Kliknij na rysunek aby przełączać pomiędzy rysunkami. Za pomocą przycisku (+) rozwiń listę kategorii wybranego rysunku. 10 BRICSCAD V15 Wersja Classic

12 Szczegóły: Definicje w wybranej kategorii. Podgląd: Widok wskazanej definicji (jeśli jest dostępny). Rysunki: Lista ulubionych folderów. 6. Zmiana trybu widoku dla wybranej kategorii. 7. Kliknij przycisk Widok Detali ( ) aby wyświetlić detale definicji Kliknij przycisk Widok Ikon ( ) aby wyświetlić wszystkie definicje jako ikony. Kliknij przycisk Widok Drzewa ( ) aby wyświetlić definicje w strukturze drzewa. Sprawdzenie brakujących zewnętrznych definicji Wybierz polecenie Składniki z menu Ustawienia. Zostanie wyświetlona lista zewnętrznych definicji i plików wymaganych do wyświetlenia rysunku. Ikona Nie odnaleziono ( ) oznacza iż brakuje danej definicji. Ćwiczenie: Eksport rysunku Jeśli kopiujesz rysunek z jednego komputera na drugi musisz pamiętać a tym, że skopiować należy wszystkie składniki rysunku rodzimego. Funkcja etransmit zawarta w Eksploratorze Rysunku pozwala na przeprowadzenie prostej procedury eksportu wszystkich składników rysunku. 1. Otwórz rysunek Plan_Level0.dwg. 2. Wybierz polecenie etransmit/wczytaj z menu Plik. Zostanie otwarte okno Eksploratora Rysunku na kategorii Składniki. 3. Kliknij przycisk etransmit ( ) znajdujący się w pasku narzędzi okna Szczegóły. Zostanie otwarte okno dialogowe etransmit zawierające listę wszystkich plików wchodzących w skład rysunku. Pliki są zaznaczone w celu dołączenia do eksportu. 4. (opcjonalnie) Kliknij na okienko aby odznaczyć plik który chcesz pominąć. 5. Kliknij przycisk Transmisja. Zostanie otwarte okno dialogowe zawierające wszelkie opcje eksportu. 11 BRICSCAD V15 Wersja Classic

13 Docelowy folder: Zaakceptuj domyślny folder eksportu C:\Users\(nazwa użytkownika)\desktop\etransmit: Jeśli folder nie istnieje zostanie stworzony automatycznie. Forma zapisu: Wybierz Bez zmiany. Wyjście: Wybierze Plik ZIP. Wybierz: Wszystkie pliki w jednym folderze. 6. Kliknij przycisk Transmisja. Okno dialogowe wyświetli raport z eksportu. Plik Plan_Nivo0.zip został utworzony w folderze C:\Users\(nazwa użytkownika)\desktop\etransmit 12 BRICSCAD V15 Wersja Classic

14 Polecenia wyświetlania Wszystkie polecenia zmiany widoku odnajdziesz na pasku narzędzi Widok. Główne polecenia zmiany widoku: Ikona Nazwa Regeneruj / Przerysuj Powiększ Pomniejsz Powiększ zakres Poprzednie Powiększenie Ruch w czasie rzeczywistym Ustaw Rzutnie Widok planu Kamera Perspektywa Definiuj widok Zapisz / Przywróć widok Rzutnie Widoki obszaru papieru Generowanie Widoków Rysunków Ukryj/Pokaż Obiekty Opis Regenerowanie / przerysowywanie rysunku. Powiększa 2 krotnie do punktu środkowego widoku. Pomniejsza 2 krotnie od punktu środkowego widoku. Wyświetla wszystkie narysowane obiekty (używana nazwa zakres rysunku). Przywraca poprzedni widok. Obraca widok dynamicznie w trójwymiarze. Otwiera okno dialogowe Ustaw Rzutnie. Przywraca widok planu GUW, aktualnego LUW lub zapisanego LUW. Tworzy lokalizację kamery i celu w przestrzeni modelu. Pozwala na włączenie lub wyłączenie widoku w perspektywie. Pozwala na szczegółowe definiowanie widoku. Zapisuje i przywraca nazwane widoki. Zarządza rzutniami w zakładce model. Tworzy widoki w obszarze arkusza. Generuje widoki 2D w arkuszu. Pokazuje wszystkie tymczasowo ukryte obiekty. 13 BRICSCAD V15 Wersja Classic

15 Manipulacja widokiem za pomocą myszy: Klawisz / przycisk myszy Akcja Wynik Rolka Myszy Przewijanie Oddal/Przybliż (1) Środkowy Przycisk (2) Rusz myszą trzymając wciśniętą rolkę Pan w czasie rzeczywistym Środkowy Przycisk (2) Podwójne kliknięcie Widok zakres Ctrl + Shift + Lewy Klawisz Ctrl + Shift + Prawy Klawisz Ctrl + Lewy Klawisz Rusz myszą trzymając wciśnięty klawisz Rusz myszą trzymając wciśnięty klawisz Rusz myszą trzymając wciśnięty klawisz Oddal/Przybliż Pan w czasie rzeczywistym Orbita w czasie rzeczywistym Ctrl + Prawy Klawisz Rusz myszą trzymając wciśnięty klawisz Obrót wokół osi Z (1) Przyrost widoku jest zależny od zmiennej Współczynnik Powiększenia (ZOOMFACTOR). (2) Pod warunkiem, że zmienna Pan środkowego przycisku (MBUTTONPAN) jest włączona. (3) Użyj polecenia Widok Planu ( ) aby przywrócić widok planu rysunku. Ćwiczenie: Użycie Zbliżania Dynamicznego 1. Otwórz rysunek House/_Plotsheet.dwg. 2. Wybierz polecenie Zoom z menu Widok. Zostanie otwarte menu kontekstowe Zoom. Pasek poleceń wyświetli: Powiększ/Zmniejsz/WSzystko/CEntrum/Dynamicznie/ZAkres/Lewy/POprzedni/PRawy/Skala/Okno/ 3. Wybierz Dynamiczny z menu kontekstowego Wpisz D w pasek poleceń i wciśnij Enter. Jako pierwszy zostanie wyświetlony widok granic (jeśli jest większy) lub zakresu. Zostanie wyświetlone okno widoku, którego rozmiar jest identyczny z obszarem poprzedniego widoku. Linie przerywane pokazują zakres poprzedniego widoku. Kliknij aby opuścić tryb zmiany rozmiaru okna 4. Ustaw okno widoku nad obszarem, który chcesz powiększyć, następnie kliknij prawy przycisk myszy. Rysunek zostanie powiększony do wskazanego obszaru. 5. Powtórz kroki od 1 do 4 aby powiększyć inny obszar. 14 BRICSCAD V15 Wersja Classic

16 Zapisane widoki Masz możliwość zapisu aktualnego widoku jako nazwany widok. Widok taki może zostać przywrócony w dowolnym momencie pracy. Zapisanie widoku 1. Wybierz Narzędzia Eksplorator Rysunku Widoki Zostanie otwarte okno dialogowe Eksplorator Rysunku - Widoki. 2. Kliknij przycisk Nowy ( ) z paska narzędzi Szczegóły. Eksplorator Rysunku zostanie zamknięty. Menu kontekstowe wyświetli: Pasek poleceń wyświetli: Widok:? do listy zapisanych widoków/zapisz/okno: 3. Wybierz Zapisz z menu kontekstowego lub wpisz ZS w pasek poleceń i wciśnij Enter. Eksplorator Rysunku ponownie się otworzy. 4. Wpisz nazwę w pole Nazwa Widoku. Ćwiczenie: Przywrócenie zapisanego widoku 1. Otwórz rysunek Plan_Level0.dwg. 2. Wybierz Widoki z menu Ustawania. Zostanie otwarte okno dialogowe Eksplorator Rysunku - Widoki. Jeśli widok jest inny niż szczegółu, kliknij przycisk Widok Detali ( ). 3. Kliknij na pustą kolumnę znajdującą się przed nazwami widoków przy pozycji General. Teraz aktualnym widokiem jest widok General. 4. (opcjonalnie) Kliknij pustą kolumnę przed nazwami widoków aby przyrzucić jeden z nich. 5. Zamknij okno Eksploratora Rysunku. 15 BRICSCAD V15 Wersja Classic

17 Polecenia warstw W pasku narzędzi Warstwy odnajdziesz narzędzia które uproszczą manipulacje poprzez Włączanie/ Wyłączanie, Zamrażanie/Odmrażanie i Blokowanie/Odblokowanie warstw poprzez wybór obiektów. Otwieranie paska narzędzi Warstwy Jeśli pasek narzędzi Warstwy jest zamknięty wykonaj jedną z poniższych akcji: 1. Umieść kursor nad dowolnym paskiem i kliknij prawy przycisk myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe. 2. Najedź na BricsCAD. Zostanie wyświetlona lista dostępnych pasków narzędzi. Zaznaczone paski są już wyświetlane. 3. Kliknij na liście pozycję Warstwy. Pasek narzędzi Warstwy zostanie wyświetlony na ekranie. Przeciągnij pasek aby go umieścić w wygodnym dla ciebie miejscu okna BricsCAD. 16 BRICSCAD V15 Wersja Classic

18 Polecenie Ikona Opis WARSTWY STATUS WARSTW WŁĄCZ WYŁĄCZ ZABLOKUJ ODBLOKUJ ZAMROŻENIE ROZMROŻENIE IZOLUJ ODIZOLUJ Otwiera Eksplorator Rysunku dla warstw Otwiera Eksplorator Rysunku dla statusu warstw Włącza wszystkie wyłączone warstwy. Wyłącza warstwy połączone z wybranymi obiektami. Zamyka warstwy połączone z wybranymi obiektami. Otwiera warstwy połączone z wybranymi obiektami. Zamraża warstwy połączone z wybranymi obiektami. Odmraża wszystkie warstwy. Izoluje warstwy połączone z wybranymi obiektami. Przywraca warstwy wyizolowane za pomocą polecenia IZOLUJ. Uwaga: Obiekty będące składnikami bloków mogą być umieszczone na różnych warstwach. W zależności od ustawień Poleceń Warstw polecenia te będą działały na blok jako całość lub na każdą warstw osobno. Wyłączenie wyświetlania warstwy 1. Kliknij przycisk Wyłącz ( ) z paska narzędzi Warstwy. Zostanie otwarte menu kontekstowe WYŁĄCZ. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty na warstwach do wyłączenia lub [Ustawienia]: 2. (opcjonalnie) Wybierz Ustawienia z menu kontekstowego aby dostosować działanie polecenia WYŁACZ. 3. Kliknij na obiekt w rysunku. Warstwa na której znajdował się rysunek zostanie wyłączona. 4. (opcjonalnie) Powtórz poprzedni krok aby zamknąć inne warstwy. 5. Kliknij prawy przycisk myszy lub Enter aby zakończyć polecenie. 17 BRICSCAD V15 Wersja Classic

19 Opcje polecenie WYŁĄCZ Rzutnie: Vpzamróź: Zamraża warstwy wybranych obiektów w aktualnej rzutni. Ta zmiana może być cofnięta tylko za pomocą Eksploratora Rysunku. Wyłącz: Przełącza wyświetlanie warstw zaznaczonego obiektu. Zmiana dotyczy wszystkich rzutni modelu oraz arkuszy. Bloki (również zewnętrzne odnośniki): Bloki: Przełącza wyświetlanie warstw bloku. Obiekty znajdujące się w bloku a umieszczone na innej warstwie zostaną widoczne. Obiekty: wyłącza wyświetlanie warstw zaznaczonych obiektów w blokach. Brak: brak wyłączenia warstw jeśli wskazany element jest blokiem. Włączenie wyświetlania warstw Kliknij przycisk WŁĄCZ ( ) z paska narzędzi Warstwy. Wyświetlanie wszystkich warstw zostanie Włączone Uwaga: Warstwy które są ZAMROŻONE nie będą wyświetlane po użyciu polecenia WŁĄCZ. W tym celu należy użyć przycisku ROZMROŻENIE ( ) z paska narzędzi Warstwy. Zamrażanie warstw 1. Kliknij przycisk ZAMROŻENIE ( ) z paska narzędzi Warstwy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe ZAMROŻENIE. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty na warstwach do zamrożenia lub [Ustawienia]: 2. (opcjonalnie) Wybierz Ustawienia z menu kontekstowego aby dostosować działanie polecenia ZAMROŻENIE. Opcje polecenie ZAMROŻENIE Rzutnie: Vpzamróź: Zamraża warstwy wybranych obiektów w aktualnej rzutni. Ta zmiana może być cofnięta tylko za pomocą Eksploratora Rysunku. Zamrożenie: Zamraża warstwy wybranych obiektów. Polecenie to działa dla zakładek modelu oraz wszystkich arkuszy. Bloki (również zewnętrzne odnośniki): Bloki: Zamraża warstwy bloku. Obiekty które nie znajdują się na danej warstwie pozostanie widzialna. Obiekt: Zamraża warstwy zaznaczonych obiektów w bloku. Brak: Brak zamrożenia warstw jeśli wskazany element jest blokiem. 18 BRICSCAD V15 Wersja Classic

20 3. Kliknij obiekt w rysunku. Warstwa wskazanego obiektu zostanie zamrożona. Wszystkie elementy zawarte na warstwie będą niewidoczne. 4. (opcjonalnie) Powtórz poprzedni krok aby zamrozić więcej warstw. 5. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć polecenie. Rozmrażanie wszystkich warstw Kliknij przycisk ROZMROŹ ( ) z paska narzędzi Warstwy. Wszystkie warstwy zostaną ROZMROŻONE. Uwaga: Warstwy które są WYŁACZONE nie są włączane przez polecenie ROZMROŹ. Kliknij polecenie WŁĄCZ ( paska narzędzi Warstwy aby przywrócić warstwy. ) z Blokowanie warstw Obiekty na ZABLOKOWANYCH warstwach pozostają widoczne, lecz ich edycja jest niemożliwa. 6. Kliknij przycisk ZABLOKUJ ( ) z paska narzędzi Warstwy. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty na warstwach do zablokowania: 7. Kliknij na obiekt w rysunku. Warstwa zaznaczonego obiektu zastanie ZABLOKOWANA. Widoczność się nie zmieni. 8. (opcjonalnie) Kliknij prawy przycisk myszy aby powtórzyć polecenie. Odblokowanie warstw 9. Kliknij przycisk ODBLOKUJ ( ) z paska narzędzi Warstwy. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty na warstwach do odblokowania: 10. Kliknij na obiekt znajdujący się na zablokowanej warstwie. Warstwa zostanie ODBLOKOWANA. Widoczność się nie zmieni. 11. (opcjonalnie) Kliknij prawy przycisk myszy aby powtórzyć polecenie. 19 BRICSCAD V15 Wersja Classic

21 Izolacja warstw 1. Kliknij polecenie IOZLUJ ( ) z paska narzędzi Warstwy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe IZOLUJ. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty na warstwie(ach) do wyizolowania lub [Ustawienia]: 2. (opcjonalnie) Wybierz Ustawienia z menu kontekstowego aby dostosować działanie polecenia IZOLUJ. Opcje polecenia IZOLUJ Wyłącz: wyłącza wyświetlanie wszystkich warstw poza warstwą wskazanego obiektu. Zablokuj: blokuje wszystkie warstwy poza warstwą wskazanego obiektu. 3. Kliknij na obiekt w rysunku znajdujący się na warstwie którą chcesz izolować. Wskazany obiekt zostanie wyświetlony linią przerywaną. 4. Powtórz poprzedni krok aby wybrać więcej obiektów. 5. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć polecenie. W zależności od wybranej opcji (krok 2): Wyświetlana są tylko warstwy wskazanych obiektów. Wszystkie warstwy niewskazanych obiektów są ZABLOKOWANE. Cofanie izolacji warstw Kliknij polecenie NIEIZOLUJ ( ) z paska narzędzi Warstwy. Zostanie przywrócony status warstw który był aktywne przed wykonaniem polecenia IZOLUJ. Status Warstw Proces dostosowania widoku warstw na rozbudowanych rysunkach jest czynnością pracochłonną. Należy zdecydować które warstwy będą widoczne, które zablokowane lub których tymczasowo zmienimy kolor, Aby przyspieszyć przywracanie tych właściwości należy posłużyć się Statusem Warstw w którym zapisane będą wszystkie wymagane ustawienia oraz zmiany. Status warstw może być kopiowany pomiędzy rysunkami oraz zapisany do pliku, który można zaimportować do dowolnego pliku lub na innym komputerze. 20 BRICSCAD V15 Wersja Classic

22 Zapisywanie statusu warstw 1. Wybierz Warstwy > Status Warstw... z menu Ustawienia. 2. Kliknij przycisk Nowy ( ) w pasku narzędzi Szczegóły. Aktualne ustawienia statusu warstw zostały zapisane w nowym Statusie Warstw. Jeśli włączony jest inny widok kliknij przycisk Widok Drzewa ( ) aby wyświetlić poniższą tabelę. 3. Kliknij pole Nazwa i wpisz nową nazwę zastępując domyślną NowyStatusWarstw1. 4. (opcjonalnie) W polu Opis dopisz opis dla statusu. 5. (opcjonalnie) Sprawdź właściwości które chcesz przywracać jako status. Kliknij przycisk Wyłącz wszystko ( Kliknij przycisk Włącz wszystko ( ) z paska narzędzi Szczegóły. ) z paska narzędzi Szczegóły. Kliknij pole obok właściwości którą chcesz zaznaczyć/odznaczyć. 21 BRICSCAD V15 Wersja Classic

23 Ćwiczenie: Przywrócenie statusu warstw 1. Otwórz rysunek Plan_Level0.dwg. 2. Wybierz Status Warstw w Eksploratorze Rysunku. 3. Kliknij przycisk Widok Ikon ( ) z paska narzędzi Szczegóły. 4. Kliknij dwukrotnie na status o nazwie NoDim_NoTexts. Tekst oraz wymiary nie będą wyświetlane. 5. Kliknij przycisk Widok Drzewa ( ) z paska narzędzi Szczegóły. 6. Wybierz status warstw o nazwie Walls, następnie kliknij przycisk Przywróć ( ) z paska narzędzi Szczegóły. Będą wyświetlone tylko ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne. 7. Wybierz status o nazwie Black, następnie kliknij przycisk Przywróć ( ) paska narzędzi Szczegóły. Ściany będą wyświetlane kolorem czarnym. Status warstwy Black przywraca jedynie właściwość Koloru. Rozwiń listę za pomocą przycisku (+) znajdującego się przed nazwą statusu. Następnie rozwiń Właściwości Warstwy do przywrócenia. Zwiń listę za pomocą przycisku (-) aby schować właściwości. 8. Wybierz status warstw o nazwie General, następnie kliknij przycisk Przywróć ( ) paska narzędzi Szczegóły aby przywrócić oryginalne ustawienia kolorów. Uwagi: Przed modyfikacją ustawień kolorów zaleca się zapisanie statusu zawierającego ustawienia pierwotne. Użyj zapisanych widoków aby w szybki sposób wyświetlić określony obszar. 22 BRICSCAD V15 Wersja Classic

24 Arkusze Obszaru Papieru W rysunkach DWG rysunek sam w sobie znajduje się w Obszarze Modelu. Aby wydrukować rysunek należy przygotować odpowiedni arkusz w Obszarze Papieru. W jednym rysunku możesz utworzyć wiele arkuszy. Sprawdzenie właściwości Arkusza 1. Otwórz rysunek Plan_Level0.dwg. 2. Kliknij zakładkę arkusza A2. 3. Wybierz polecenie Ustawienia Strony z menu Plik. 4. Wybierz Edytuj ustawienia aktualnie zaznaczonej strony ( ). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia Strony. Aby poprawnie wydrukować zawartość arkusza stworzonego przez autora należy przypisać odpowiednie Ustawienia Drukarki oraz Tabelę Stylu Wydruku. 23 BRICSCAD V15 Wersja Classic

25 W Ustawieniach Drukarki zostaną wybrane ustawienia domyślne: Ponieważ w zależności od wybranej drukarki zmieniają się rozmiary obsługiwanych formatów papieru ważne jest aby drukarka domyślna umożliwiała użycie wszystkich rozmiarów papieru. W przeciwnym przypadku rysunek nie zostanie poprawnie wydrukowany. Wskazywanie brakujących Tabeli Stylu Wydruku: W przypadku gdy nie dołączono Tabeli Stylu Wydruku okno ustawień wyświetli: W tabeli stylu wydruku poza kolorami są również określone grubości linii. Bez oryginalnej tabeli stylu wydruku często niemożliwe jest prawidłowe wydrukowanie rysunku. W takiej sytuacji warto ustawić wszystkie kolory jako czarne i wszystkie grubości linii na 0.2 mm. Rzutnie Obszaru Papieru Każdy arkusz zawiera jedną lub więcej rzutni. Każda rzutnia może wyświetlać inną część rysunku stworzonego w obszarze modelu, w różnij skali oraz z innymi ustawieniami widoczności warstw. Sprawdzenie właściwości rzutni Kliknij na ramkę rzutni. Właściwości wskazanej rzutni zostaną wyświetlone w oknie Ustawienia. 24 BRICSCAD V15 Wersja Classic

26 Zewnętrzne Odnośniki Zewnętrzne odnośniki lub Xref są odniesieniami do innych rysunków. Jest to operacja będąca zamiennikiem kopiowania zawartości rysunku jednakże nie zwiększa objętości pliku rodzimego. Masz możliwość dołączenia wielu odnośników. Główne zalety Xref'ów to: Zmniejszenie rozmiarów rysunku rodzimego. Rysunek źródłowy może być edytowany jednocześnie. Rysunek rodzimy zawsze pokazuje najnowszą wersję każdego dołączonego Xrefa. Ćwiczenie: Sprawdzenie brakujących zewnętrznych odnośników 1. Otwórz rysunek House/_PlotsSheet.dwg. 2. Wybierz Odnośniki z menu Narzędzia / Eksplorator Rysunku. 3. (opcjonalnie) Kliknij przycisk Widok Detali ( ). W kolumnie Ścieżka Zapisana możesz podejrzeć ścieżkę zapisu zewnętrznych odnośników w momencie ich dołączania do rysunku rodzimego. Kiedy otwierasz rysunek zawierający zewnętrzne odnośniki, BricsCAD wyszukuje dołączonych plików w aktualnym folderze rysunku rodzimego, ścieżka ta jest pokazana w kolumnie Znaleziono Ścieżkę. Jeśli BricsCAD nie odnajdzie dołączonego pliku w tym folderze przeszuka folder zdefiniowany jako Ścieżka Zapisu. Jeśli plik zostanie odnaleziony wtedy zawartość pola Ścieżka Zapisu oraz Ścieżka Odnaleziona są identyczne. Jeśli plik odnośnika nie zostanie odnaleziony pole Ścieżka Odnaleziona wyświetli: (!Nie Odnaleziono). 4. (opcjonalnie) Kliknij przycisk Widok Ikon ( ). Xref'y których definicji nie odnaleziono zostaną wyświetlone jako ikona Nie odnaleziono ( ). 5. (opcjonalnie) Kliknij przycisk Widok Drzewa ( ). Xref'y których definicji nie odnaleziono zostaną wyświetlone jako ikona Nie odnaleziono ( ). 25 BRICSCAD V15 Wersja Classic

27 Kopiowanie pomiędzy rysunkami Polecenia umożliwiające kopiowanie obiektów pomiędzy rysunkami: COPYCLIP, COPYBASE, PASTECLIP, PASTEORIG i PASTEBLOCK Kopiuj oraz Wklej: wstawienie wskazanych obiektów z domyślnym punktem bazowym. Kopiuj oraz Wklejoryg: wstawienie z użyciem oryginalnych współrzędnych. Kopiujbaza oraz Wklej: wstawienie z użyciem zdefiniowanego punktu bazowego Kopiujbaza lub Kopiuj oraz Wklejblok: wstawienie jako blok. Zaznaczanie obiektów Pierwszym krokiem podczas kopiowania obiektów jest ich wybór. Najszybszymi metodami wskazywania obiektów są Okno Wewnątrz oraz Okno Przecięcie. Jeśli nie wskazałeś jeszcze polecenia okno wyboru będzie tworzone po kliknięciu lewego przycisku myszy. Jeśli po włączeniu okna ruszysz myszą w lewo okno wyboru jest przerywane; kliknij ponownie aby zaznaczyć wszystkie obiekt które znajdują się wewnątrz okna lub przecinają się z nim. Kiedy ruszysz myszą w prawa stronę okno wyboru wyświetlone będzie linią ciągłą; kliknij ponownie aby zaznaczyć wszystkie obiekty znajdujące się w pełni wewnątrz okna. Prócz różnicy w wyświetlaniu linii okna wyboru metody te różnią się też ikoną zgodnie poniższym rysunkiem. Okno Przecięcie Okno Wewnątrz Możesz również wskazywać obiekty pojedyncze przez kliknięcie. Istnieje możliwość zaznaczania wielu obiektów poprzez klikanie po kolei na każdym z nich. Wciśnij klawisz Esc aby odznaczyć wszystkie obiekty. Jeśli klikniesz na zachodzące na siebie obiekty zaznaczysz tylko ten który znajduje się na górze (ostatnio narysowany). Aby ułatwić wskazywanie nachodzących obiektów użyj funkcji Podświetlanie wskazanego obiektu. Ustawienie podświetlania wskazanego obiektu Wykonaj jedno z poniższych: Wpisz polecenie selectionpreview w pasek poleceń, wciśnij Enter a następni 3 oraz Enter. 26 BRICSCAD V15 Wersja Classic

28 Wybierz polecenie Ustawienia z menu Ustawienia, następnie rozwiń grupę Wybór z kategorii Ustawienia Programu zgodnie z poniższym rysunkiem. Teraz kiedy najedziesz myszą na obiekt zostanie on podświetlony. Wybór nachodzących na siebie obiektów 1. Otwórz rysunek SelectionPreview.dwg. 2. Upewnij się iż zmienna SELECTIONPREVIEW jest ustawiona na 3 (tak jak powyżej). 3. Przesuń kursor na punkt przecięcia w środku kwadratu (1). Zostanie podświetlona linia pionowa. 4. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie wciśnij klawisz Spacji. Wszystkie nachodzące na siebie obiekty będą podświetlane jeden po drugim. 5. Kiedy podświetli się obiekt który chcesz wybrać, puść klawisz Shift, a następnie kliknij aby dokonać wyboru. Zostaną wyświetlone zielone uchwyty. 6. Powtórz powyższe kroki aby wskazać więcej obiektów. Użycie kopiowania / wklejenia 1. Otwórz rysunek Plan_Level0.dwg. 2. Kliknij na przycisk Nowy ( ) z paska narzędzi Standard. Następnie wybierz Stwórz od Początku, przejdź do kolejnego kroku poprzez kliknięcie Dalej a w kolejnym oknie dialogowym wybierz kontekst Rysunek 2D oraz jednostki Metryczne. Zostanie otwarty nowy rysunek. Jest to kopia pliku Szablonu domyślnego zdefiniowanego jako BaseFile w preferencjach użytkownika. Jeśli dana preferencja nie jest ustawiona zostanie wyświetlone okno zawierające dostępne szablony rysunku. Domyślny folder szablonów znajduje się w C:\Users\<nazwaużytkownika>\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V13\en_US\templates\). Zaznacz plik szablonu i wciśnij przycisk Otwórz. 27 BRICSCAD V15 Wersja Classic

29 3. Przejdź do poprzedniego rysunku Plan_Level0.dwg poprzez wybranie z paska menu Okno rysunku o tej nazwie. 4. Upewnij się iż pracujesz w Obszarze Modelu a rysunek ma ustawiony widok na cały jego zakres. 5. Wybierz garage: przesuń kursor powyżej górnego lewego narożnika pomieszczenia, następnie kliknij i przesuń kursor tak aby całe pomieszczenie znajdowało się w oknie wyboru i ponownie kliknij lewy przycisk myszy. Wszystkie uchwyty obiektów które znalazły się w oknie wyboru zostaną wyświetlone. 6. Wciśnij Ctrl + C (przytrzymaj klawisz Ctrl i wciśnij C). Zaznaczony obszar został skopiowany do schowka. Obiekty odznaczone. 7. Przejdź do pustego rysunku: wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl następnie wciśnij klawisz TAB. 8. Wciśnij Ctrl + V (przytrzymaj klawisz Ctrl i wciśnij V) Zaznaczone uprzednio elementy zostaną dołączone do kursora. Punktem bazowym będzie dolny lewy narożnik okna zaznaczenia. 9. Kliknij aby wstawić obiekty do rysunku. 10. Wybierz polecenie Zapisz Jako z menu Plik, zapisz rysunek jako: KopiujWklej.dwg. Wstawianie z oryginalnymi współrzędnymi 1. Kontynuuj prace na rysunku Plan_Level0.dwg oraz KopiujWklej.dwg. 2. Przejdź do rysunku Plan_Level0.dwg. 3. Wybierz kitchen (zgodnie z metodą w punkcie 5 poprzedniego ćwiczenia). 4. Wciśnij Ctrl + C aby zaznaczyć obiekty do skopiowania do schowka. 5. Przejdź do rysunku KopiujWklej.dwg (wykorzystaj metodę z punktu 7 poprzedniego ćwiczenia). 6. Wykonaj jedno z poniższych: Wybierz polecenie Wklej z oryginalnymi współrzędnymi z menu Edycja. Wciśnij Ctrl + V a następnie Enter. Wstawianie obiektów z użyciem punktu bazowego 1. Kontynuuj pracę z rysunkiem Plan_Level0.dwg oraz KopiujWklej.dwg. 2. Przejdź do rysunku Plan_Level0.dwg. 3. Wybierz pomieszczenie hall - przesuń kursor powyżej górnego lewego narożnika pomieszczenia, następnie kliknij i przesuń kursor tak aby całe pomieszczenie znajdowało się w oknie wyboru i ponownie kliknij lewy przycisk myszy. Wszystkie uchwyty obiektów które znalazły się w oknie wyboru zostaną wyświetlone. 4. Kliknij prawy przycisk myszy i wybierz Kopiuj z punktem bazowym z menu kontekstowego lub użyj skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + C. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz punkt bazowy: 5. Określ punkt bazowy. 28 BRICSCAD V15 Wersja Classic

30 6. Przejdź do rysunku KopiujWklej.dwg. 7. Wciśnij Ctrl + V (przytrzymaj klawisz Ctrl i wciśnij V). Zaznaczone obiekty zostaną przypisane do kursora. 8. Kliknij aby wskazać punkt wstawienia do nowego rysunku. Wstawienie obiektów jako blok 1. Kontynuuj pracę z rysunkiem Plan_Level0.dwg oraz KopiujWklej.dwg. 2. Przejdź do rysunku Plan_Level0.dwg. 3. Wybierz pomieszczenia bathroom - przesuń kursor powyżej górnego lewego narożnika pomieszczenia, następnie kliknij i przesuń kursor tak aby całe pomieszczenie znajdowało się w oknie wyboru i ponownie kliknij lewy przycisk myszy. Wszystkie uchwyty obiektów które znalazły się w oknie wyboru zostaną wyświetlone. 4. Wykonaj jedno z poniższych: Wciśnij Ctrl + C (przytrzymaj klawisz Ctrl i wciśnij C). Dolny lewy narożnik okna wyboru będzie punktem bazowym dla wstawionych obiektów i zarazem punktem bazowym bloku. Kliknij prawy przycisk myszy i wybierz Kopiuj z punktem bazowym z menu kontekstowego. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz punk bazowy: Określ punkt bazowy. 5. Przejdź do rysunku KopiujWklej.dwg. 6. Wybierz polecenie Wklej jako blok z menu Edycja. Wskazane obiekty zostaną przypisane do kursora zgodnie z określonym punktem bazowym w kroku Kliknij aby wstawić obiekty do rysunku. 8. (opcjonalnie) Blok zostanie utworzony w rysunku docelowym z automatycznie przypisaną nazwą. Wybierz polecenie Bloki... z menu Ustawianie aby zmienić nazwę w Eksploratorze Rysunku. Punkty charakterystyczne Aby wszystkie elementy były utworzone precyzyjnie wymagany jest dokładny wybór punktów. W rysunku wskazywać możesz tak zwane Punkty Charakterystyczne. Oto graficzny opis elementów związanych z punktami charakterystycznymi: ZNACZNIK (1): wyświetlany w wybranym punkcie, pokazuje aktualnie wykorzystywany tryb POLE WYSZUKIWANIA (2): kwadrat wchodzący w skład kursora. Wszystkie obiekty które znajdą się wewnątrz okna są potencjalnymi obiektami do wyboru. PODPOWIEDŹ (3): Identyfikuje aktualnie wskazany punkt charakterystyczny. 29 BRICSCAD V15 Wersja Classic

31 Sposób wyświetlania znacznika jest kontrolowany za pomocą 3 ustawień preferencji, odnajdziesz je w oknie dialogowym Ustawienia w kategorii Opcje Programu > Ekran. Otwieranie paska narzędzi Punktów charakterystycznych Aby otworzyć pasek narzędzi wykonaj: 1. Umieść kursor na dowolnym widocznym pasku narzędzi i kliknij prawy przycisk myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe. 2. W menu kontekstowym umieść kursor na BricsCAD. Zostanie wyświetlone lista dostępnych pasków narzędzi. Wszystkie widoczne już paski są zaznaczone. 3. Kliknij na pozycję Punkty charakterystyczne. Ustawienie aktywnych punktów charakterystycznych Kiedy przycisk danego punktu charakterystycznego jest wciśnięty oznacza to iż jest on aktywny. Aby aktywować punkt charakterystyczny kliknij jego przycisk na pasku narzędzi Punkty charakterystyczne. Kliknij wciśnięty przycisk aby dezaktywować dany punkt. Kliknij przycisk Wyczyść punkty charakterystyczne ( ) aby wyłączyć wszystkie punkty. Jeśli aktywujesz punkt charakterystyczny podczas wykonywania polecenia, wszystkie inne punkty zostaną dezaktywowane na okres jednego kliknięcie myszy. Alternatywne sposoby ustawiania punktów charakterystycznych: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Shift, i kliknij prawy przycisk myszy. Jeśli zmienna MBUTTONPAN jest Wyłączona lista punktów zostanie wyświetlona po kliknięciu środkowego przycisku myszy. 30 BRICSCAD V15 Wersja Classic

32 Tryby punktów charakterystycznych: Nazwa Przycisk Znacznik Opis Tymczasowy Punkt Śledzenia Najbliższy Końcowy Środkowy Centrum Prostopadły Równoległy Styczny Kwadrant Wstawienie Punkt Przecięcie Widoczne Przedłużenie Żaden Znajdź środek dwóch punktów Ignoruj poziom punktów charakterystycznych Punkty charakterystyczne dla kreskowania Punkty charakterystyczne dla ujemnych wartości z Definiuje wielokrotne tymczasowe punkty śledzenia Łapie najbliższy punkt obiektu. Łapie najbliższy punkt końcowy obiektu lub segmentu polilinii. Łapie punkt symetryczny obiektu lub segmentu polilinii. Łapie punkt centralny łuku, okręgu, wieloboku, elipsy i łuku eliptycznego. Łapie środek ciężkości zamkniętej polilinii. Łapie punkt prostopadły do drugiego obiektu. Wyświetla linię śledzącą równolegle do wybranego obiektu. Wyszukuje punkty na łukach, elipsach, splajnie lub okręgu, łącząc poprzednio wybrany punkt stycznie do obiektu. Wyszukuje najbliższy kwadrant łuku, elipsy, łuku eliptycznego oraz okręgu. Wyszukuje punkt wstawienia atrybutów, bloków lub tekstu. Wyszukuje punkty. Wyszukuje przecięcia dowolnych obiektów. Wyszukuje pozorne przecięcie w aktualnym widoku. Wyszykuje przecięcie na przedłużeniu dwóch dowolnych obiektów. Wyłącza wszystkie tryby punktów charakterystycznych. Przyciąga do punktu w połowie drogi pomiędzy dwoma innymi punktami. Zastępuje współrzędną Z punktu uchwytu obiektu aktualną wartością zmiennej ELEVATION Włącza punkty charakterystyczne dla elementów kreskowania Punkty charakterystyczne dla ujemnych wartości osi z podczas włączonego DLUW Okno historii podpowiedzi Wyniki wszystkich poleceń pomiarów wyświetlane są w oknie historii podpowiedzi, które jest zazwyczaj ograniczone do wyświetlania 3 linii. Ponieważ wyniki pomiaru mogą zawierać więcej informacji, które w takim przypadku będą niewidoczne, masz możliwość rozwinięcie okna na całość ekranu poprzez klawisz F2. Ponownie wciśnięcie klawisz F2 zamknie okno historii. Kopiowanie zawartości okna historii podpowiedzi 31 BRICSCAD V15 Wersja Classic

33 Jeśli chcesz skopiować wyniki pomiarów do dokumentu tekstowego to wystarczy, że w prosty sposób skopiujesz zawartość okna historii to schowka a następnie wkleić ją do wymaganego dokumentu. 1. Kliknij na miejsce, w którym chcesz rozpocząć kopiowanie. 2. Przewiń do miejsca, w którym chcesz zakończyć zaznaczanie, wciśnij klawisz Shift i kliknij. 3. Wciśnij prawy przycisk myszy i wybierz polecenie Kopiuj z menu lub wciśnij Ctrl+C. 4. Przejdź do dokumentu w którym chcesz umieścić skopiowaną zawartość i wciśnij Ctrl+V. Wielkości obiektów Wszystkie polecenia pomagające określić wymiary znajdują się na paski Zapytania. Otwarcie paska Zapytania 1. Umieść kursor na dowolnym widocznym pasku narzędzi i kliknij prawy przycisk myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe. 2. W menu kontekstowym umieść kursor na BRICSCAD. Zostanie wyświetlone lista dostępnych pasków narzędzi. Wszystkie widoczne już paski są zaznaczone. 3. Kliknij na pozycję Zapytanie. Jednostki w rysunku Jednostką pomiarową w rysunku DWG jest JEDNOSTA RYSUNKU (JR). Rzeczywista długość jednej JR jest definiowana przez użytkownika. W typowym planie budowlanym 1 JR = 1 cm. Polecenie Przycisk Opis ODLEG POLEPOW Określa odległość pomiędzy dwoma punktami. W zależności od wybranej opcji: Określa pole obszaru określonego poprzez wskazane punkty. Określa pole wskazanego zamkniętego obiektu jak polilinia, okrąg, elipsa. Całkowitą długość złożonych obiektów liniowych. ID LISTA STAN CZAS Wyświetla współrzędne wskazanego punkt. Wyświetla wszystkie informacje geometryczne jednego lub wielu obiektów. Wciśnij przycisk F2 aby otworzyć okno historii poleceń. Wyświetla aktualny status rysunku Wyświetla informacje o zmiennych powiązanych z czasem 32 BRICSCAD V15 Wersja Classic

34 Wyniki wszystkich pomiarów wyświetlane są w jednostkach rysunku. Zmienna INSUNITS kontroluje automatyczne skalowanie podczas wstawiania bloków oraz odnośników zawierających inną JR. Sprawdzenie zmiennej INSUNITS 1. Wybierz polecenie Ustawienia z menu Ustawienia. 2. Otwórz kategorię Rysunek > Szkic > Jednostki rysunku. Definiowanie dokładności jednostki liniowej Dokładność jednostek liniowych określa zmienna (LUPREC), dokładność ta związana jest z wyświetlaniem współrzędnych, odległości czy pola powierzchni. Masz możliwość wyboru pomiędzy 0 a 8 miejsc po przecinku. Zmienna LUPREC nie wpływa na dokładność obiektów. Jeśli 1 JR = 1 cm a zmienna LUCPREC = 2, to wymiary będą wyświetlane z dokładnością do 0.1 mm. 1. Wybierz polecenie Ustawienia z menu Ustawienia. 2. Przejdź do Rysunek > Szkic > Jednostki Rysunku > Jednostki liniowe. 3. Wpisz dokładność w pole Dokładność jednostki liniowej. Pomiary odległości oraz długości Długość każdego obiektu widoczna jest w oknie Właściwości. Polecenie ODLEG mierzy odległość pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. Poleceni POLEPOW może zsumować odległość kilku osobnych obiektów 33 BRICSCAD V15 Wersja Classic

35 Sprawdzenie długości obiektu Długość linii, polilinii, łuku lub splajnu wyświetlana jest w oknie Właściwości. Wybierz obiekt i rozwiń kategorię Geometria. Pomiar odległości pomiędzy punktem i linią. 1. Włącz punkty charakterystyczne Końcowy oraz Prostopadły. 2. Wybierz polecenie Odległość ( ) z paska narzędzi Zapytania. Pasek poleceń wyświetli: Punkt początkowy dla odległości: 3. Wybierz punkt od którego chcesz rozpocząć pomiar. Pasek poleceń wyświetli: Punkt końcowy: 4. Przesuń kursor do linii którą chcesz zmierzyć. Zostanie wyświetlony znacznik punktu charakterystycznego Prostopadły ( ). 5. Kliknij aby zaakceptować wyświetlony punkt. Zmierzone odległości zostaną wyświetlone w oknie historii podpowiedzi. Odległość: zmierzona odległość Kąt w płaszczyźnie XY: kąt α pomiędzy linią i osią X. Kąt od płaszczyzny: kąt β pomiędzy linią a płaszczyzną XY. Delta X: odległość pomiędzy współrzędnymi X licząc od punktu początkowego do końcowego. Delta Y: odległość pomiędzy współrzędnymi Y licząc od punktu początkowego do końcowego. Delta Z: odległość pomiędzy współrzędnymi Z licząc od punktu początkowego do końcowego. 34 BRICSCAD V15 Wersja Classic

36 Dodawanie odległości i długości różnych obiektów 1. Kliknij polecenie Pole ( ) z paska narzędzi Zapytanie. Pasek poleceń wyświetli: Obiekt/Dodaj/ODejmij/<Pierwszy punkt>: Menu kontekstowe wyświetli: 2. Wybierz Dodaj obszary z menu kontekstowego. lub Wpisz D i wciśnij Enter. Pasek poleceń wyświetli: Dodawanie: Obiekt/ODejmij/<Pierwszy punkt>: Menu kontekstowe wyświetli: 3. Wybierz Dodaj jednostki do obszaru z menu kontekstowego lub Wpisz O i wciśnij Enter. Pasek poleceń wyświetli: Dodawanie obszaru<wybierz obiekty>: Kliknij pierwszy obiekt. Długość wskazanego obiektu zostanie wyświetlona w pasku poleceń: Całkowita długość = Pasek poleceń wyświetli: Dodawanie obszaru<wybierz obiekty>: 4. Powtórz poprzedni krok aby dodać więcej obiektów. Całkowita długość zostanie wyświetlona w pasku poleceń. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć plecenie. 5. (opcjonalnie) Wciśnij przycisk F2 aby otworzyć Okno historii podpowiedzi. 35 BRICSCAD V15 Wersja Classic

37 Pomiar odległość pomiędzy dwoma punktami wirtualnymi Wykorzystaj śledzenie Biegunowe oraz Śledzenie Punktów aby określić odległość pomiędzy dwoma punktami wirtualnymi. 1. Otwórz rysunek Distance_Virtual.dwg. Będziemy mierzyć odległości pomiędzy punktami 1 oraz Włącz punkt charakterystyczny Końcowy. Upewnij się że obie funkcje Śledzenie biegunowe ( ) oraz Śledzenie obiektów ( ) są aktywne. Jeśli nie kliknij pola BIEGUN oraz ŚLEDZENIE w pasku stanu. 3. Kliknij polecenie Odległość ( ) z paska narzędzi Zapytanie. 4. Zatrzymaj kursor nad punktem a do momentu wyświetlenia znaku plusa + wewnątrz punktu. 5. Zatrzymaj kursor nad punktem b do momentu wyświetlenia znaku plusa + wewnątrz punktu, następnie przesuń kursor pionowo od punktu b. Zostanie wyświetlona linia śledzenia. Kiedy kursor osiągnie wysokość punktu a, pojawi się druga linia śledzenia. Punkt przecięcia będzie oznaczony znakiem X. 6. Kliknij aby zaakceptować punkt. 7. Zatrzymaj kursor nad punktem c do momentu wyświetlenia znaku plusa + wewnątrz punktu. Zatrzymaj kursor nad punktem d do momentu wyświetlenia znaku plusa + wewnątrz punktu następnie przesuń kursor poziomo w lewą stronę. Zostanie wyświetlona linia śledzenia. Kiedy kursor znajdzie się pod punktem c, zostanie wyświetlona druga linia pomocnicza. Punkt przecięcia zostanie oznaczony znakiem X. 8. Kliknij aby zaakceptować punkt. Wyniki pomiaru zostaną wyświetlone w pasku poleceń. 36 BRICSCAD V15 Wersja Classic

38 Pomiar pola powierzchni Polecenie POLEPOW ma możliwość pomiaru pola powierzchni. Możesz wybrać pomiędzy następującymi metodami: Wybór punktów ograniczających powierzchnię. Pole powierzchni pojedynczego zamkniętego obiektu. Dodawanie pół powierzchni. Dodanie i połączenie powierzchni. Pomiar pola powierzchni poprzez określenie punktów 1. Wybierz dowolne punkty charakterystyczne (np. Końcowy oraz Środkowy). 2. Kliknij polecenie Pole ( ) z paska narzędzi Zapytanie. Pasek poleceń wyświetli: Obiekt/Dodaj/ODejmij/<Pierwszy punkt>: 3. Wskaż punkty które określać będą obszar. BricsCAD wyświetli podgląd w postaci linii przerywanej. 4. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć. Pole powierzchni zostanie wyświetlone w pasku poleceń: Obwiednia Polecenie Obwiednia tworzy zamknięte polilinie z niezamkniętego obszaru zdefiniowanego przez inne obiekty. Tworzenie obwiedni może posłużyć jako pomoc w obliczeniu pola powierzchni złożonego kształtu. Tworzenie obwiedni 1. Otwórz rysunek Boundary.dwg. 2. Kliknij polecenie Obwiednia ( ) z paska narzędzi Rysuj 2D. Zostanie otwarte okno dialogowe Obwiednia. 3. Kliknij przycisk Wybierz punkty wewnątrz granic ( ). Okno dialogowe Obwiednia zostanie tymczasowo zamknięte. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz punkt aby zdefiniować granicę lub obszar kreskowania: 4. Kliknij rysunek w polu 1. Zostanie wyświetlona tymczasowa polilinia linią przerywaną. 5. Kliknij rysunek w polu 2. Zostanie wyświetlona kolejna tymczasowa polilinia linią przerywaną. 37 BRICSCAD V15 Wersja Classic

39 6. Kliknij rysunek w polu 3. 4 nowe polilinie zostaną wyświetlone. 7. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć definiowanie obwiedni. Okno dialogowe Obwiednia zostanie wyświetlone. 8. Kliknij przycisk OK. Polilinie zostaną utworzone. Tworzenie obwiedni poprzez wskazanie obiektów 1. Kontynuuj pracę na rysunku Boundary.dwg. 2. Wywołaj polecanie Obwiednia. 3. Kliknij na przycisk Nowy ( ). Okno dialogowe Obwiednia zostanie tymczasowo zamknięte. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty: 4. Wskaż obiekty zdefiniowane w obszarze 4, poza niebieską linią oraz niebieskim okręgiem. 5. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć wybór. Ono dialogowe Obwiednia zostanie otwarte. 6. Kliknij Wybierz punkty wewnątrz granic ( ). Okno dialogowe zostanie tymczasowo zamknięte. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz punkt aby zdefiniować granicę lub obszar kreskowania: 7. Kliknij w rysunku na pozycję 4. Polilinia zostanie wyświetlona linią przerywana. Zauważ iż niebieskie obiekty zostały pominięte. 8. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć definiowanie granic. Okno Obwiednia zostanie otwarte. 9. Kliknij przycisk OK. Polilinia zostanie utworzona. 38 BRICSCAD V15 Wersja Classic

40 Współrzędne Informacje o współrzędnych XYZ każdego punktu końcowego oraz początkowego linii, wierzchołków polilinii, łuku mogą zostać odczytane w oknie Właściwość po zaznaczeniu obiektu. Polecenie ID wyświetla współrzędne wskazanego punktu. Wyświetlanie współrzędnych wierzchołków polilinii 1. Wybierz polilinie. Właściwości polilinii zostaną wyświetlone oknie Właściwości. Współrzędne X oraz Y punktu początkowego (lub pierwszy wierzchołek polilinii) są wyświetlane w oknie Pozycja. Masz możliwość odczytania również wysokości współrzędnej Z. 2. Kliknij pole Wierzchołek, następnie kliknij przycisk strzałki znajdujące się po prawej stronie pola w celu odczytania współrzędnych następnego wierzchołka. Współrzędne punktu 1. Włącz dowolny punkt charakterystyczny (np. Końcowy). 2. Kliknij polecenie ID ( ) z paska narzędzi Zapytanie. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz punkt aby zidentyfikować jego współrzędne: 3. Wybierz punkt którego współrzędne chcesz odczytać. Współrzędne zostaną wyświetlone w pasku poleceń. 4. (opcjonalnie) Kliknij prawy przycisk myszy aby ponowić polecenie i odczytać współrzędne kolejnego punktu. 39 BRICSCAD V15 Wersja Classic

41 Układ współrzędnych Każdy rysunek posiada stały układ współrzędnych zwany Głównym Układem Współrzędnych (GUW). Istnieje również możliwość zdefiniowania dowolnego układu współrzędnych o dowolnym punkcie początkowym w przestrzeni trójwymiarowej zwanego Lokalnym Układem Współrzędnych (LUW). Po otwarciu nowego rysunku, automatycznie znajdujemy się w GUW, oznaczonym literą W w ikonie układu X Y Z. Ikona GUW Ikona LUW Wyświetlanie ikony jest kontrolowane przez zmienną UCS icon (UCSICON). Pozycja ikony określona jest za pomocą zmiennej Ucs icon position (UCSICONPOS). Sprawdzenie zmiennych ikony układu współrzędnych 1. Wybierz polecenie Ustawienia z menu Ustawienia. 2. Przejdź do kategorii Rysunek > Szkic > Jednostki rysunku > Układ współrzędnych użytkownika. 3. Ustawienia ikony układu współrzędnych to: Pokaż ikony: definiuje wyświetlanie ikony układu współrzędnych jak źródło: definiuje czy ikona układu współrzędnych jest wyświetlana w początku układu czy w jednym z narożników okna. 4. Zmienna Pozycja ikony luw określa miejsce wyświetlania ikony jeśli zmienna jak źródło jest wyłączona Przesunięcie początku układu współrzędnych 1. Włącz dowolny punkt charakterystyczny (np. końcowy). 2. Wpisz polecenie LUW i wciśnij Enter. Pasek poleceń wyświetli: Określ początek LUW <Świat>: 3. Wybierz punkt który chcesz użyć jako początek nowego układu współrzędnych. Pasek poleceń wyświetli: Punkt na osi X lub <Akceptuj>: 4. Kliknij prawy przycisk myszy aby akceptować nowy układ współrzędnych. Jeśli zmienna jak źródło oraz Ikona LUW są włączone w miejscu nowego punktu początkowego pojawi się ikona 40 BRICSCAD V15 Wersja Classic

42 LUW. Wszystkie współrzędne są wyświetlane zgodnie z nowym początkiem układu. Przywracanie układu współrzędnych Wpisz LUW i wciśnij Enter dwukrotnie. Właściwości wskazanych obiektów Polecenie LISTA wyświetla właściwości wskazanych obiektów w oknie historii podpowiedzi. 1. Kliknij polecenie Informacje o obiekcie ( ) z paska narzędzi Zapytania. Pasek poleceń wyświetli: SOrtuj/Śledzenie/<Wybierz obiekty do listy>: 2. Wybierz obiekty, których właściwości chcesz wyświetlić. Kliknij prawy przycisk myszy aby zakończyć wybór obiektów. Otwarte zostanie okno Historii Podpowiedzi. 3. Wciśnij klawisz F2 aby zamknąć okno Historii Podpowiedzi. 41 BRICSCAD V15 Wersja Classic

43 Tworzenie wymiarów Terminologia Program umożliwia tworzenie wymiarowania tzn. wymiarów liniowych i kątowych, średnic, promieni, odnośników. Wymiarowaniu mogą podlegać wskazane obiekty lub wskazane punkty. Pasek narzędzi Wymiarowanie 1. Wymiar bazowy + 7. Wymiar liniowy 2. Wymiar promienia 3. Wymiar kątowy 4. Wymiar normalny 5. Rzędna 6. Znacznik środka 8. Wymiar średnicy 9. Obrócony wymiar liniowy 10. Odnośnik z tekstem 11. Wymiar szeregowy Wymiar długości łuku 42 BRICSCAD V15 Wersja Classic

44 Styl Wymiarowania Wymiary są tworzone na aktualnej warstwie wg aktualnego stylu wymiarowania, które zdefiniowane są jako blok wymiaru. Styl wymiarowania jest zbiorem ustawień wszystkich części bloku wymiaru: linii wymiarowej, linii pomocniczych, strzałek, tekstu wymiarowego itd. Każdy rysunek może zawierać wiele stylów z których jeden jest ustawiony jako aktualny. Więcej informacji na temat stylu odnajdziesz w pliku pomocy BricsCAD. Blok wymiaru Każdy wymiar jest traktowany jak blok. Wymiar składa się z elementów: linia wymiarowa, strzałki, linie pomocnicze, tekst wymiarowy. 1. Przedrostek wymiaru (d=) 2. Tekst wymiaru (258) 3. Tolerancja wymiary (±1) 4. Przyrostek wymiaru (cm) 5. Pierwsza strzałka wymiarowa 6. Druga strzałka wymiarowa 7. Główna linia wymiarowa 8. Pierwsza linia przedłużenia 9. Druga linia przedłużenia 10. Długość przedłużenia linii 11. Odsunięcie linii pomocniczej 12. Rozmiar strzałki 13. Poziomy odstęp tekstu 43 BRICSCAD V15 Wersja Classic

45 Wymiary zespolone Wymiary tworzone w BricsCAD są zespolone: jeśli wymiarowany obiekt zostanie zmodyfikowany lub przesunięty to wymiar zostanie automatycznie zaktualizowany. Kursor Quad Teraz gdy poznałeś już podstawowe narzędzia oraz elementy interfejsu BricsCAD a, przyszedł czas na zapoznanie się z menu Quad. Jest to unikatowy element interfejsu użytkownika pozwalający na znaczne przyśpieszenie procesu projektowania. Aby kursor Quad był aktywny należy upewnić się, że jest on włączony na pasku stanu ( ). Gdy Quad jest aktywny, najedź kursorem na dowolny element na projekcie i nie klikaj na niego. Obok kursora pojawi się ikona funkcji podpowiadanej przez program dla danego elementu. Gdy na nią najedziemy kursorem, menu Quad rozwinie się podpowiadając cztery kolejne funkcję do użycia. Po najechaniu na niebieską strzałkę otrzymamy kolejne podpowiedzi do kursora Quad. Dzięki kursorowi Quad możemy edytować obiekty, zmieniać ich położenie, dodawać wiązania, tworzyć wymiarowania i wiele innych. Co więcej, Quad zapamiętuje ostatnio wykorzystane funkcje dla danego obiektu i przy następnym najechaniu jako pierwsze podpowiada właśnie je. Dzięki kursorowi Quad można oszczędzić czas przeznaczony na wyszukiwanie funkcji oraz zwiększyć zakres obszaru roboczego ograniczając ilość miejsca przeznaczonego na paski narzędzi. 44 BRICSCAD V15 Wersja Classic

46 Przed ćwiczeniami Przed przejściem do właściwych ćwiczeń należy poznać kilka podstawowych zasad obowiązujących w programie BricsCAD. Wszystkie rysunki tworzymy w skali 1:1, oczywiście możemy rysować w dowolnej skali, ale jest to bezcelowe, gdyż wydłuży nam czas potrzebny do utworzenia obiektu. Zalecane jest skalowanie dopiero podczas wydruku. Kolejnym ważnym elementem jest wybór obiektów do poszczególnych edycji. Program BricsCAD daje nam możliwość wyboru na trzy różne sposoby. Pierwszy z nich to zwyczajny wybór obiektów poprzez kliknięcie lewego przycisku myszy na elemencie, który chcemy dodać do zbioru selekcji. Dwa kolejne sposoby to zaznaczanie oknem, mamy możliwość tworzenia okna w dwóch kierunkach: od prawej do lewej, wtedy do zbioru selekcji zostaną dodane wszystkie obiekty, które choć w najmniejszym stopniu znajdą się w oknie (rysowane linią przerywaną) oraz od lewej do prawej, w tym przypadku zostaną wyselekcjonowane tylko te obiekty, które w 100% znajdą się w oknie (rysowane linią ciągłą). Oba rodzaje okien tworzone są po kliknięciu lewego przycisku myszy na wolne pole rzutni, ponowne kliknięcie spowoduje wybór drugiego narożnika okna. Wybór poleceń. Wraz ze wzrostem poziomu zaawansowania użytkownika zmienia się sposób dokonywania selekcji poleceń. Początkującym użytkownikom zaleca się używanie pasków poleceń i znajdujących się na nich ikon. Oczywiście możemy również używać menu rozwijalnego. Każda Funkcja w BricsCAD jest opisana poleceniem, które wyświetla się po kliknięciu w oknie poleceń. Dodatkowo każde polecenie posiada skrót zwany aliasem, które możemy ustawić w zależności od upodobań. Przy pomocy klawiatury może także włączać i wyłączać podstawowe tryby pracy programu. Standardowe klawisze skrótów wraz z opisem ich działania zamieszczono poniżej: F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Enter Spacja Prawy przycisk myszy Ctrl+Z Esc Przywołuje Pomoc programu. Włącza okno Historia podpowiedzi i odwrotnie. Włącza/wyłącza Punkty charakterystyczne. Włącza/wyłącza Tablet. Przełącza Płaszczyzny izometrii. Włącza/wyłącza Współrzędne. Włącza/wyłącza Siatkę punktów pomocniczych. Włącza/wyłącza tryb Ortogonalny. Włącza/wyłącza Skok kursora. Włącza/wyłącza Pasek stanu. Kiedy program czeka na wydanie polecenia przywołuje ostatnio wykonane polecenie. Cofa ostatnio wykonane polecenie. Przerywa aktualnie realizowane polecenie. Kolejnym nieodzownym elementem obsługi programu jest oczywiście mysz. Podstawową opcją jest poruszanie się po 45 BRICSCAD V15 Wersja Classic

47 ekranie kursorem. Lewy przycisk myszy powoduje selekcje punktów, obiektów (na rzutni) bądź którejś z opcji programu. Prawy przycisk ma dwojakie działanie, po pierwsze służy do zatwierdzania wartości wpisywanych z klawiatury, bądź wartości domyślnych, najczęściej przy opcjach edycji obiektów. Dodatkowo (bez wyboru żadnej z opcji) włącz menu podręczne, w którym prócz podstawowych opcji edycji obiektu znajduje się funkcja powtarzająca ostatnie polecenie Powtórz. Warto zaopatrzyć się w mysz posiadającą tzw. rolkę lub scroll, służy on do zmiany widoku podczas obrotu (zbliż/oddal), oraz po dwukrotnym kliknięciu wywołuje polecenie Widok zakres. Przytrzymanie natomiast uruchamia tzw. PAN, dzięki tej funkcji można poruszać widokiem za pomocą myszy. Przed ćwiczeniem należy zapoznać się z dwoma definicjami: Globalny układ współrzędnych: jest to układ współrzędnych przypisany zawsze do każdego rysunku. To w odniesieniu do niego wyświetlane są współrzędne kursora w pasku stanu. Jeśli w poleceniu wystąpi podpowiedź (w pasku poleceń) Podaj punkt jego współrzędne możemy podać z klawiatury Np: 12,15.5,0 Pamiętajmy, że w programie BricsCAD wartości współrzędnych x, y, z, rozdzielone są przecinkami, miejsca dziesiętne zaś kropkami. Jeśli wartość składowej jest równa 0, możemy ją pominąć. Lokalny układ współrzędnych: to taki układ, którego początkiem (punktem 0,0,0) jest zawsze ostatnio wskazany punkt. Punkty podawane w lokalnym układzie współrzędnych muszą być poprzedzone Jak zrozumieć ćwiczenia? Bardzo ważnym elementem ćwiczeń jest okno dialogowe. Umieszczone poniżej ćwiczenia oparte są o ścisłą współpracę właśnie z tym oknem. Po lewej stronie znajdują się (tekst napisany kursywą) elementy z okna dialogowego, po prawej zaś to, co powinien wykonać użytkownik. Przed każdym poleceniem została zamieszczona informacja o jego lokalizacji, zawarte są także krótkie komentarze ważniejszych poleceń, np: Wybierz Utnij z paska Zmiana. Pasek pleceń wyświetli: Wybierz obiekty tnące : Klikając wybierz obie linie oraz wewnętrzny prostokąt. Obiekty tnące to te ograniczające ucięcie (na rysunku wyświetlone kolorem czerwonym). Wciśnij Enter, aby zatwierdzić i przejść dalej....wybierz obiekty do utnij Kliknij odcinki, które należy wyciąć, zostaną one automatycznie usunięte (krawędzie pomiędzy liniami tnącymi) (odcinki, na które należy kliknąć zostały zaznaczone okręgami)....wybierz obiekty do utnij Po ucięciu wciśnij Enter, aby zakończyć. 46 BRICSCAD V15 Wersja Classic

48 Nowy rysunek Tworzenie oraz podstawowe ustawienia pliku DWG Ćwiczenie to jest przeznaczone dla użytkowników początkujących, opisuje możliwości tworzenia nowych plików oraz możliwości ich dostosowania do potrzeb aktualnego. Pokazuje również, jak przyspieszyć ten proces poprzez użycie szablonów. Tworzenie nowego rysunku Każdorazowo po otwarciu programu automatycznie tworzony jest nowy plik o domyślnej nazwie "Rysunek 1", z domyślnymi ustawieniami lub poprzez użycie wskazanego przez użytkownika pliku szablonu będącego plikiem rysunku.dwg lub plikiem szablonu.dwt. Użycie domyślnych ustawień skazuje użytkownika na wykonanie szeregu operacji lub importowania składników rysunku mających na celu dostosowanie pliku, przy użyciu odpowiednio przygotowanego pliku szablonu będziemy zwolnieni z części pracy na rzecz szybszego rozpoczęcia pracy. Oto lista rzeczy, których przygotowanie w szablonie przyspieszy twoją pracę: Określenie jednostki rysunku. Utworzenie wymaganych warstw o kreślonych parametrach koloru, rodzaju i szerokości linii. Utworzenie stylu wymiarowania. Utworzenie wielu zdefiniowanych obszarów papieru. Ustawienie drukarki oraz tabeli stylu wydruku. Ustawienia siatki oraz skoku. Dodanie bloków lub gotowych części rysunku np. Tabeli rysunkowej. Są to tylko najważniejsze składniki naszego rysunku, pamiętajmy, iż mamy możliwość przygotowania każdego ustawienia, które zapisywane jest w pliku.dwg. Ustawienie szablonu Aby włączyć użycie danego szablonu należy: Z menu Ustawienia wybrać polecenie Ustawienia... Po otwarciu okna dialogowego należy odnaleźć pozycję "Szablon", co można osiągnąć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to rozwinięcie poprzez przyciski + grupy Opcje programu > Pliki > Szablony. Drugim sposobem jest wpisanie w okno wyszukiwarki słowa "szablon" i automatyczne odnalezienie wymaganej pozycji w oknie dialogowym. Kliknąć jednokrotnie lewym przyciskiem myszy w pole "Szablon" po lewej lub po prawej stronie. Podać ścieżkę do utworzonego wcześniej pliku. Ścieżkę możemy wpisać lub wkleić, możemy również posłużyć się przeciekiem przeglądaj "...",który umożliwi przeglądanie dysku w celu poszukiwania wymaganego pliku.opcja ta obsługuje zarówno standardowe rozszerzenia.dwg, jak również rozszerzenia.dwt, czyli pliki szablonu rysunku. 47 BRICSCAD V15 Wersja Classic

49 Ćwiczenia Rysunkowe Ćwiczenie 1 Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Linia LI Rysuj Linia Prostokąt REC Rysuj Prostokąt Usuń E Zmiana Usuń Odsuń O Zmiana Odsuń Utnij TR Zmiana Utnij Metody rysowania precyzyjnego Nazwa Sposób wywołania Współrzędne względne Współrzędne poprzedzone znakiem Punkt charakterystyczny Ustaw symetrię Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne 48 BRICSCAD V15 Wersja Classic

50 Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie utworzony rysunek o domyślnej nazwie Rysunek1. Do utworzenia nowego pliku używamy polecenia Nowy. W celu zapisania używamy polecenia Zapisz, obie ikony znajdują się na pasku Standard. Rysowanie prostokąta Pierwszym krokiem będzie narysowanie prostokąta, w tym celu posłużymy się odpowiednim poleceniem z menu Rysuj oraz współrzędnymi względnymi. Z paska Rysuj 2D kliknij Prostokąt. Pasek poleceń wyświetli: <Wybierz pierwszy narożnik prostokąta> wskaż dowolny punkt na rzutni Kolejny narożnik i wciśnij Enter Zostanie utworzony pierwszy prostokąt. Ustawienie powiększenia Z paska narzędzi Widok kliknij Powiększ zakres, bądź kliknij dwukrotnie rolkę swojej myszy. Widok zostanie dopasowany, tak aby wyświetlać cały prostokąt. Rysowanie linii Teraz poprowadzimy linie biegnące przez środki przeciwległych boków prostokąta. W tym celu przed wyborem odpowiedniego polecenia rysowania włączymy punkt charakterystyczny Ustaw Symetrię z paska narzędzi Punkty Charakterystyczne. Kliknij Linia z paska Rysuj 2D. Pasek poleceń wyświetli: Początek linii: Zbliż kursor do punktu A (Rys. 3b) zauważ, że zostanie podświetlony żółty trójkąt oznaczający symetrię boku prostokąta. Kliknij lewy przycisk myszy w celu selekcji punktu. Kąt /Długość/<Punkt końcowy> Zbliż kursor do punktu B (Rys. 3b), wybierz analogicznie symetryczny punkt 49 BRICSCAD V15 Wersja Classic

51 większego prostokąta. Kąt/ /<Koniec> <Enter> zakończy operację. Ponownie uruchom polecenie Linia i analogicznie narysuj linię dla punktów C oraz D. Kopiowanie przez odsunięcie Następnym krokiem będzie tworzenie nowych obiektów (ramy okna oraz jego poprzeczek) poprzez wykorzystanie polecenia Odsuń. Polecenie to służy do kopiowania równoległego i doskonale sprawdzi się w danym przypadku. Kliknij Odsuń z paska Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: <Odległość> Wybierz obiekty: Wpisz 7 i wciśnij Enter Kliknij na prostokąt, a pasek poleceń wyświetli: Strona dla równoległej kopii> Kliknij dowolny punkt wewnątrz wybranego prostokąta, aby określić kierunek Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty: Wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. Ponownie wybierz Odsuń z paska Zmiana. <Odległość> Wybierz obiekty: Strona dla równoległej kopii> Tym razem wpisz 3.5 i wciśnij Enter Kliknij na jedną z linii (poprzeczek), a pasek poleceń wyświetli: Z menu kontekstowego wybierz Obie strony, aby utworzyć dwa obiekty. Pasek poleceń wyświetli: 50 BRICSCAD V15 Wersja Classic

52 Wybierz obiekty: Strona dla równoległej kopii> Kliknij na drugą linię (poprzeczkę) Z menu kontekstowego wybierz Obie strony, aby utworzyć dwa obiekty. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty: Wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. Po zakończeniu polecenia należy zaznaczyć klikając na obie linie wychodzące ze środków boków prostokąta i wybrać polecenie Usuń z paska Standard w celu ich wymazania z rysunku. Ucinanie Ostatnim etapem tworzenia naszego rysunku okna będzie posłużenie się poleceniem Utnij w celu usunięcia niepotrzebnych części obiektów. Zasadą działania polecenia jest odpowiedni wybór obiektów, które staną się krawędziami tnącymi. Wybierz Utnij z paska Zmiana. Pasek pleceń wyświetli: Wybierz obiekty tnące : Klikając wybierz obie linie oraz wewnętrzny prostokąt. Obiekty tnące to te ograniczające ucięcie (na rysunku wyświetlone kolorem czerwonym). Wciśnij Enter, aby zatwierdzić i przejść dalej....wybierz obiekty do utnij Kliknij odcinki, które należy wyciąć, zostaną one automatycznie usunięte (krawędzie pomiędzy liniami tnącymi) (odcinki, na które należy kliknąć, zostały zaznaczone okręgami)...wybierz obiekty do utnij Po ucięciu wciśnij Enter, aby zakończyć. 51 BRICSCAD V15 Wersja Classic

53 Rysunek jest gotowy, a ćwiczenie zakończone, zapisz jego rezultat. 52 BRICSCAD V15 Wersja Classic

54 Ćwiczenie 2 Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Okrąg - Rysuj Okrąg Środek - Promień Odsuń O Zmiana Odsuń Utnij TR Zmiana Utnij Zaokrąglij F Zmiana Zaokrąglij Szyk AR Zmiana Szyk Metody rysowania precyzyjnego Nazwa Sposób wywołania Punkt charakterystyczny Kwadrant Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Punkt charakterystyczny Centralny Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Tryb ortogonalny Klawisz funkcyjny F8 Tworzenie nowego rysunku Do utworzenia nowego pliku używamy polecenia Nowy. W celu zapisania używamy polecenia Zapisz, obie ikony znajdują się na pasku Standard. 53 BRICSCAD V15 Wersja Classic

55 Rysowanie okręgu W menu Rysuj 2D wybierz polecenie Okrąg: Pasek pleceń wyświetli: <Środek okręgu> Wybierz dowolny punkt na rzutni <Promień> Wpisz 40 i wciśnij Enter Ustawienie powiększenia Z paska narzędzi Widok kliknij Powiększ zakres, bądź kliknij dwukrotnie rolkę swojej myszy. Powielanie równoległe okręgu W menu Zmiana kliknij polecenie Odsuń. Pasek poleceń wyświetli: <Odległość> Wybierz obiekt: <strona dla równoległej kopii> Wpisz 15 i wciśnij Enter Kliknij na krawędź okręgu Kliknij punkt na zewnątrz okręgu, wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. Ustawienie powiększenia Z paska narzędzi Widok kliknij Powiększ zakres, bądź kliknij dwukrotnie rolkę swojej myszy. 54 BRICSCAD V15 Wersja Classic

56 Rysowanie okręgów Przed właściwym rysowaniem należy upewnić się, że mamy włączony punkt charakterystyczne Ustaw kwadrant. Pamiętajmy, że zbyt duża ilość włączonych punktów charakterystycznych może wywołać niepożądane działanie (wybór niewłaściwego punktu). W celu dezaktywacji punktów charakterystycznych używamy ikony Wyczyść punkty charakterystyczne znajdującej się na pasku Punkty charakterystyczne. Wybierz polecenie Okrąg z paska Rysuj 2D. Z menu kontekstowego wybierz pozycje 2Punkty. Pierwszy punkt średnicy: Zbliż kursor do punktu A, zauważ, że wyświetlił się żółty romb mówiący o znalezieniu jednego z czterech kwadrantów okręgu, kliknij lewy przycisk myszki w celu selekcji punktu. Drugi punkt średnicy: Teraz przyciskiem F8 włącz tryb Ortogonalny (włączenie trybu spowoduje możliwość rysowania tylko w poziomie lub pionie), przesuń kursor w dół i wpisz z klawiatury 9, <Enter> zatwierdzi średnicę okręgu, kończąc polecenie. Wyłącz tryb Ortogonalny klawiszem F8. Wyłącz Ustaw kwadrant, możesz użyć ikony Wyczyść punkty charakterystyczne, a następnie włącz punkt charakterystyczny Ustaw centralny uchwyt. 55 BRICSCAD V15 Wersja Classic

57 Z paska narzędzi Rysuj 2D wybierz polecenie Okrąg: <Środek okręgu> Najedź kursorem na najmniejszy okrąg, zauważ, że wyświetlił się żółty okrąg mówiący o znalezieniu środka okręgu, kliknij lewy przycisk myszy w celu selekcji punktu. <Promień> Wpisz 10 i wciśnij Enter, utworzony zostanie okrąg. Ucinanie Z menu Zmiana wybierz polecenie Utnij. Wybierz obiekty tnące : Klikając wybierz okręgi a i b (Rys. 2c) Wybierz obiekty tnące :...Wybierz obiekty do utnij...wybierz obiekty do utnij W tym przypadku musimy zatwierdzić nasz wybór <Enter> kliknij odcinki, które należy wyciąć, zostaną one automatycznie usunięte Enter, aby zakończyć polecenie. Zaokrąglanie Z paska Zmiana wybierz polecenie Zaokrąglij. Z menu kontekstowego wybierz Zaokrąglenia ustawienia W tym miejscu należy wybrać wymagany promień zaokrąglenia, w przypadku tego ćwiczenia jest to 10. <Wybierz pierwszy obiekt> Kliknij okrąg a Wybierz drugi odcinek Kliknij okrąg b Wybierając obiekty staraj się klikać w nie po tej samej stronie, np: po lewej. Powtórz operacje dla drugiej strony. 56 BRICSCAD V15 Wersja Classic

58 Szyk Z paska Zmiana wybierz polecenie Szyk. Wybierz obiekty od szyku: Wybierz okrąg c, b oraz łuki łączące okręgi a i b. Razem 4 elementy, zatwierdza wybór (Rys. 2d) <Enter> Rodzaj szyku: Kołowy/<Prostokątny> Z menu kontekstowego wybierz Kołowy..../Centrum szyku biegunowego: Z włączonym punktem charakterystycznym Ustaw środek (powinien być włączony) najedz na okrąg a. Zauważ, że wyświetlił się żółty okrąg mówiący o znalezieniu środka okręgu, kliknij lewy przycisk myszy w celu selekcji punktu. /Liczba elementów do szyku: Wpisz 3 i zatwierdź Enter Kąt dla szyku <360> Enter zatwierdzi kąt 360 Obrócić elementy wokół szyku? Nie/<Tak>: Enter zatwierdzi obrót elementów. Ucinanie Z menu Zmiana wybierz polecenie Utnij. Wybierz obiekty tnące : Klikając wybierz nowo utworzone łuki łączące okręgi a i b (Rys. 2d) Wybierz obiekty tnące :...Wybierz obiekty do utnij...wybierz obiekty do utnij W tym przypadku musimy zatwierdzić nasz wybór przez Enter kliknij odcinki, które należy wyciąć, zostaną one automatycznie usunięte Enter, aby zakończyć polecenie. W menu kliknij polecenie Zapisz. 57 BRICSCAD V15 Wersja Classic

59 Ćwiczenie 3 Celem kolejnego ćwiczenia będzie narysowanie jednego z widoków budynku, tak jak na ilustracji poniżej. Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Linia LI Rysuj Linia Polilinia PL Rysuj Polilinia Odsuń O Zmiana Odsuń Rozbij X Zmiana Rozbij Zaokrąglij F Zmiana Zaokrąglij Utnij TR Zmiana Utnij Prostokąt REC Rysuj Prostokąt Gradient H Rysuj Gradient Kopiuj CO Zmiana Kopiuj 58 BRICSCAD V15 Wersja Classic

60 Metody rysowania precyzyjnego Nazwa Sposób wywołania Punkt charakterystyczny Koniec Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Punkt charakterystyczny Od punktu Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Współrzędne względne Współrzędne poprzedzone znakiem Rysowanie linii Kliknij Linia z paska Rysuj 2D. Pasek poleceń wyświetli: Początek linii: Kąt /Długość/<Punkt końcowy> Kąt/ /<Koniec> Kąt/ /<Koniec> Kliknij na dowolny punkt na rzutni. i wciśnij Enter i wciśnij Enter i wciśnij Enter, wciśnij Enter ponownie, aby zakończyć polecenie. Włącz punkt charakterystyczny Ustaw koniec. Kliknij polecenie Polilinia z paska Rysuj 2D. 59 BRICSCAD V15 Wersja Classic

61 W tym przypadku użyjemy dodatkowo punktu charakterystycznego Tumczasowy punkt śledzenia klikając ikonę z paska narzędzi Punkty charakterystyczne. Pasek poleceń wyświetli: Określ pierwszy tymczasowy punkt śledzenia: Określ kolejny tymczasowy punkt śledzenia (Enter, by zakończyć): Najedź i kliknij na punkt A 32 i wciśnij Enter Operacja ta pozwoli na rozpoczęcie rysowania polilinii z punktu odsuniętego o zadane odległości od punktu A. Pasek poleceń wyświetli: Łuk/...<Następny punkt>: Łuk/...<Następny punkt>: Łuk/...<Następny punkt>: Łuk/...<Następny punkt>: Łuk/...<Następny punkt>: Kliknij punkt A i wciśnij Enter i wciśnij Enter Kliknij punkt B i wciśnij Enter, ponownie wciśnij Enter, aby zakończyć. Powielanie równoległe linii W menu Zmiana kliknij polecenie Odsuń. Pasek poleceń wyświetli: <Odległość> Wybierz obiekt: Wpisz 24 i wciśnij Enter Kliknij na krawędź stworzonej polilinii <strona dla równoległej kopii> Kliknij punkt nad polilinią, zostanie utworzony nowy obiekt (polilinia oznaczona czerwonym kolorem na ilustracji), wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. 60 BRICSCAD V15 Wersja Classic

62 Rysowanie linii Kliknij Linia z paska Rysuj 2D. Pasek poleceń wyświetli: Początek linii: wybrać punkt. Zbliż kursor do wolnego końca jednej z polilinii, kliknij lewy przycisk myszy, aby Kąt /Długość/<Punkt końcowy> myszy, aby wybrać punkt. Kliknij Enter, aby zakończyć polecenie. Zbliż kursor do najbliższego wolnego końca drugiej polilinii, kliknij lewy przycisk Ponownie wybierz pocenie Linia i wykonaj analogiczną operację dla drugiej strony rysunku. Rozbijanie poliginii Kliknij Rozbij z paska Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty do rozbicia: Kliknij na górną polilinię i wciśnij Enter. Dzięki tej operacji polilinia została zamieniona na linię, dzięki czemu ułatwimy sobie następny krok. Zaokrąglenie Kliknij Zaokrąglij z paska Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: Zaokrąglenie (promień=8):...<wybierz pierwszy obiekt>: Wpisz R i wciśnij Enter. Promień zaokrąglenia <8>: Wpisz 0 i wciśnij Enter. 61 BRICSCAD V15 Wersja Classic

63 Zaokrąglenie (promień=0):...<wybierz pierwszy obiekt>: Wybierz pierwszą linię (z oznaczonych kolorem czerwonym) Wybierz drugi obiekt: Wybierz drugą linię (z oznaczonych kolorem czerwonym) Dzięki tej operacji program odnajdzie punkt przecięcia się wskazanych linii i połączy je ze sobą. Rysowanie prostokątów Z paska Rysuj 2D kliknij Prostokąt. W tym przypadku użyjemy dodatkowo punktu charakterystycznego Tymczasowy punkt śledzenia klikając ikonę z paska narzędzi Punkty charakterystyczne. Pasek poleceń wyświetli: Określ pierwszy tymczasowy punkt śledzenia: Określ kolejny tymczasowy punkt śledzenia (Enter, by zakończyć): Najedź i kliknij na punkt C i wciśnij Enter Operacja ta pozwoli na rozpoczęcie rysowania polilinii z punktu odsuniętego o zadane odległości od punktu C. Pasek poleceń wyświetli: Kolejny narożnik: i wciśnij Enter Zostanie utworzony prostokąt. 62 BRICSCAD V15 Wersja Classic

64 Z paska Rysuj 2D kliknij ponownie na Prostokąt. W tym przypadku również użyjemy punktu charakterystycznego Od punktu klikając ikonę z paska narzędzi Punkty charakterystyczne. Pasek poleceń wyświetli: Określ pierwszy tymczasowy punkt śledzenia: już prostokąta. Określ kolejny tymczasowy punkt śledzenia (Enter, by zakończyć): Najedź i kliknij na lewy górny róg stworzonego i wciśnij Enter Operacja ta pozwoli na rozpoczęcie rysowania polilinii z punktu odsuniętego o zadane odległości od punktu narożnika. Pasek poleceń wyświetli: Kolejny narożnik: i wciśnij Enter Zostanie utworzony prostokąt. Ucinanie Z menu Zmiana wybierz polecenie Utnij. Wybierz obiekty tnące : Klikając wybierz oba nowo utworzone prostokąty 63 BRICSCAD V15 Wersja Classic

65 Wybierz obiekty tnące : W tym przypadku musimy zatwierdzić nasz wybór przez Enter...Wybierz obiekty do utnij automatycznie usunięte...wybierz obiekty do utnij kliknij odcinki, które należy wyciąć (jak na rysunku poniżej), zostaną one Enter, aby zakończyć polecenie. Wypełnienia gradientem Zarówno wypełnienia gradientem, jak i kreskowanie może być umieszczone na rysunku, a wypełniający obiekt powinien być zamkniętym obszarem. Kliknij polecenie Gradient z menu Rysuj 2D. Zostanie otwarte okno dialogowe: Kliknij na ikonę zawierającą próbkę aktualnego koloru. 64 BRICSCAD V15 Wersja Classic

66 Wybierz kolor, którego gradientem chcesz wypełnić obszar. W tym ćwiczeniu należy wybrać dowolną kolorystykę. Po wskazaniu koloru zatwierdź i zamknij okno przyciskiem OK. Wskaż rodzaj gradientu, masz do wyboru dziewięć stylów wypełnienia. Kliknij przycisk Wybierz punkt wewnątrz granic. Okno dialogowe zostanie zamknięte i umożliwi wskazanie punktu wewnątrz obszaru, który chcemy wypełnić. Kliknij dowolny punkt wewnątrz prostokąta i zatwierdź wybór przyciskiem Enter. Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe, aby zakończyć polecenie i umieścić wypełnienie na rysunku wciśnij przycisk OK znajdujący się na dole okna. 65 BRICSCAD V15 Wersja Classic

67 Powtarzaj operację w celu wypełnienia wszystkich zamkniętych obszarów szkicu, pamiętaj o każdorazowej zmianie kolorów, zmieniaj również styl wypełnienia. Ćwiczenie 4 To ćwiczenie jest przeznaczone do samodzielnego wykonania, nie wymaga ono znajomości żadnych dodatkowych, jeszcze nie poznanych funkcji. Pamiętaj, że nieważne są wymiary tylko wykorzystanie potrzebnych narzędzi. Powodzenia! 66 BRICSCAD V15 Wersja Classic

68 Ćwiczenie 5 Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Polilinia PL Rysuj Polilinia Zaokrąglij F Zmiana Zaokrąglij Kopiuj CO Zmiana Kopiuj Utwórz blok BLOK Narzędzia Utwórz blok Zmierz - Zmiana Zmierz Podziel DIV Zmiana Podziel Metody rysowania precyzyjnego Nazwa Sposób wywołania Punkt charakterystyczny Koniec Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Punkt charakterystyczny Przecięcie Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Współrzędne względne Współrzędne poprzedzone znakiem 67 BRICSCAD V15 Wersja Classic

69 Utworzenie nowego rysunku Wybieramy ikonę Nowy na pasku poleceń, bądź wpisujemy w pasek poleceń nowy. Kliknij przycisk Zapisz. Można użyć ctrl+s (klawiatura). Ustawienie granic rysunku Z menu rozwijalnego Ustawienia wybierz Granice rysunku Pasek pleceń wyświetli: Granice /<Dolny lewy narożnik><0,0> Wciśnij Enter, aby zatwierdzić punkt 0,0. Górny prawy róg<12,60> Wpisz 297,410 i wciśnij Enter. Ustawienie powiększenia Z paska narzędzi Widok kliknij Powiększ zakres, bądź kliknij dwukrotnie rolkę swojej myszy. Tworzenie nowych warstw Aby utworzyć nowe obiekty należy kliknąć polecenie Warstwy z paska Właściwości obiektu. Pasek ten powinien być włączony. Po wybraniu polecenia uruchomi się Eksplorator rysunku. Aby utworzyć nową warstwę należy kliknąć ikonę Nowa pozycja. 68 BRICSCAD V15 Wersja Classic

70 Następnie wpisz nazwę dla nowej warstwy oraz ustal jej właściwości. Aby określić kolor obiektów na warstwie należy kliknąć na pozycję w kolumnie Kolor. Otworzy się okno, dzięki któremu będziemy mogli wybrać barwę. Analogicznie, aby zmienić rodzaj linii należy kliknąć na pozycję w kolumnie Rodzaj linii. Utwórz dwie warstwy: zieloną o nazwie trasa2, oraz czerwoną o nazwie trasa1 Kliknij w kolumnie obok nazwy warstwy trasa1 tak, aby w tym miejscu pojawił o się kółeczko, oznacza to, że warstwa jest aktualnie używana i wszystkie nowo utworzone obiekty zostaną do niej przypisane. 69 BRICSCAD V15 Wersja Classic

71 Rysowanie linii Wybierz Polilinia z paska Rysuj 2D Pasek pleceń wyświetli: Początek poliliniii: <Następny punkt >: <Następny punkt >: <Następny punkt >: <Następny punkt >: <Następny punkt >: <Następny punkt >: Wpisz 145,10 i wciśnij Enter. i wciśnij Enter. i wciśnij Enter. i wciśnij Enter. i wciśnij Enter. i wciśnij Enter. Wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. Zaokrąglanie Wybierz Zaokrąglij z paska Zmiany. Wejdź w Ustawienia zaokrąglenia z menu kontekstowego. Należy ustawić promień na 20. <Wybierz pierwszy obiekt> Zaznacz narysowaną polilinię oknem (od prawej do lewej) Wybierz drugi odcinek 70 BRICSCAD V15 Wersja Classic

72 Kliknij na polilinię w dowolnym jej punkcie. Zauważ, że zostały zaokrąglone wszystkie wierzchołki obiektu. Uzyskaliśmy to dzięki zaznaczeniu ją przez okno. Polecenie to jest aktywne tylko dla obiektów typu polilinia. Kopiowanie obiektów Przed właściwym rysowaniem należy upewnić się, że mamy włączony punkt charakterystyczne Ustaw koniec. Wybierz polecenie Kopiuj z paska Zmiana. Wybierz obiekty do kopiowania: Kliknij na polilinię. Zatwierdź wybór prawym przyciskiem myszy. Wielokrotnie polecenie /<Punkt bazowy>: Wybierz punkt A (Rys. 6b) Punkt przesunięcia: i wciśnij Enter. Zmiana warstwy obiektu Kliknij dwukrotnie na nowo powstałą polilinię, po prawej stronie ekranu pokaże się Okno właściwości obiektu. Zmień wartość pozycji Warstwa na trasa2. Wciśnij klawisz Esc, aby zakończyć. 71 BRICSCAD V15 Wersja Classic

73 Utworzenie bloku Blok to obiekt złożony z wielu obiektów traktowany jak jeden obiekt o zadanej nazwie. Może on składać się z obiektów takich jak okrąg, łuk, linia a także z widocznych lub niewidocznych tekstów zwanych atrybutami. Atrybuty mogą być wykorzystane jako numery kolejne wstawienia bloku. Program umożliwia zliczanie liczby wstawień poszczególnych bloków. Utwórzmy teraz blok, który następnie wykorzystamy w rysunku. Naszym blokiem będzie prostokąt wraz z wrysowanymi przekątnymi. Myślę, że uda ci się samemu narysować prostokąt w wymiarach 20 na 6 oraz jego obie przekątne. Narysuj go w takiej samej orientacji, jak na rysunku powyżej. Podczas tworzenia bloku będziemy potrzebowali włączonego punktu charakterystycznego Ustaw przecięcie. Aby utworzyć blok należy kliknąć ikonę Utwórz blok znajdujący się na pasku Narzędzia. Pozycję tą znajdziemy również w menu rozwijalnym Narzędzia. Nazwa dla nowego bloku : Wskaż punkt do nowego bloku: przyciskiem myszy. Wybierz obiekty do bloku: Wybierz obiekty do bloku: Wpisz nazwę b1 oraz zatwierdź wciskając Enter. Najedź kursorem na przecięcie przekątnych prostokąta i zatwierdź wybór lewym Zaznacz oknem, bądź klikając wybierz prostokąt oraz przekątne. Wciśnij Enter, aby zakończy polecenie. Zniknęły obiekty tworzące blok? Jeśli tak, to znaczy, że polecenie zakończyło się poprawnie. Zmierz i Podziel Polecenie Zmierz służy do wygenerowania odpowiedniej liczby punktów na wskazanym obiekcie tak, aby tworzyły one segmenty o odpowiednich wskazanych przez użytkownika odległościach. 72 BRICSCAD V15 Wersja Classic

74 Polecenie Podziel służy do wygenerowania odpowiedniej liczby punktów na wskazanym obiekcie tak, aby tworzyły one wskazaną przez użytkownika ilość segmentów. Oba polecenia posiadają dodatkowo opcje wklejania w miejsca punktów wcześniej utworzonych bloków. Wybierz polecenie Podziel znajdujące się na pasku Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty do podziału: Bloki/<Liczba segmentów>: Nazwa bloku do wstawienia: Wyrównać bloki z obiektami?<t>: Liczba segmentów: Kliknij na jedną z polilinii. Wybierz z menu kontekstowego Wstaw bloki. Wpisz b1 i wciśnij Enter. Wciśnij Enter, aby zatwierdzić Tak Wpisz 12 i wciśnij Enter. Wybierz polecenie Zmierz z paska Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty do wymiarowania: Bloki/<Liczba segmentów>: Nazwa bloku do wstawienia: Wyrównać bloki z obiektami? <T>: Długość segmentów: Kliknij na drugą Polilinię. Wybierz z menu kontekstowego Wstaw bloki. Wpisz b1 i wciśnij Enter. Wciśnij Enter, aby zatwierdzić Tak Wpisz 40 i wciśnij Enter. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz. 73 BRICSCAD V15 Wersja Classic

75 Ćwiczenie 6 Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Linia LI Rysuj Linia Polilinia PL Rysuj Polilinia Utnij TR Zmiana Utnij Fazuj CHA Zmiana Fazuj Zaokrąglij F Zmiana Zaokrąglij Lustro MI Zmiana Lustro 2D Okrąg - Rysuj Okrąg Metody rysowania precyzyjnego Nazwa Sposób wywołania Punkt charakterystyczny Koniec Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Punkt charakterystyczny Prostopadły Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Punkt charakterystyczny Od punktu Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne Współrzędne względne Współrzędne poprzedzone znakiem Tryb Ortogonalny Klawisz funkcyjny F8 74 BRICSCAD V15 Wersja Classic

76 Rysowanie linii W tym ćwiczeniu wykorzystamy tryb Ortogonalny, włącz go wciskając klawisz funkcyjny F8. Kliknij Linia z paska Rysuj 2D. Włączony wcześniej tryb ortogonalny pozwoli nam rysować tylko pionowe i poziome linie, umożliwia też wskazywanie kierunku i wpisanie odległości dla nowego odcinka. Pasek poleceń wyświetli: Początek linii: Kliknij na dowolny punkt na rzutni. Kąt /Długość/<Punkt końcowy> Przesuń kursor nad punkt początkowy, zauważ iż program wyświetla pionową linię, wpisz 22.5 i wciśnij Enter. Zostanie utworzony odcinek o zadanym kierunku (pionowym) i podanej odległości. Kąt/ /<Koniec> Kąt/ /<Koniec> Kąt/ /<Koniec> Kąt/ /<Koniec> Kąt/ /<Koniec> Kąt/ /<Koniec> Kąt/ /<Koniec> Kąt/ /<Koniec> Kąt/ /<Koniec> Kąt/ /<Koniec> Kąt/ /<Koniec> Kąt/ /<Koniec> zakończyć polecenie. Przesuń kursor w prawo, wpisz 42 i wciśnij Enter i wciśnij Enter Przesuń kursor w prawo, wpisz 59 i wciśnij Enter Przesuń kursor do góry, wpisz 3,5 i wciśnij Enter Przesuń kursor w prawo, wpisz 5 i wciśnij Enter Przesuń kursor do góry, wpisz 8 i wciśnij Enter Przesuń kursor w prawo, wpisz 45 i wciśnij Enter Przesuń kursor w dół, wpisz 8 i wciśnij Enter Przesuń kursor w prawo, wpisz 20 i wciśnij Enter Przesuń kursor w dół, wpisz 4 i wciśnij Enter Przesuń kursor w prawo, wpisz 29 i wciśnij Enter Przesuń kursor w dół, wpisz 22 i wciśnij Enter, ponownie wciśnij Enter, aby Wciśnij klawisz funkcyjny F8, aby wyłączyć tryb Ortogonalny. 75 BRICSCAD V15 Wersja Classic

77 Tworzenie nowych warstw Aby utworzyć nowe obiekty należy kliknąć polecenie Warstwy z paska Właściwości obiektu. Pasek ten powinien być włączony. Po wybraniu polecenia uruchomi się Eksplorator rysunku. Aby utworzyć nową warstwę należy kliknąć ikonę Nowa pozycja. Następnie wpisz nazwę Oś dla nowej warstwy oraz ustal jej właściwości. Aby określić kolor obiektów na warstwie należy kliknąć na pozycję w kolumnie Kolor. Otworzy się okno, dzięki któremu będziemy mogli wybrać barwę. Analogicznie, aby zmienić rodzaj linii należy kliknąć na pozycję w kolumnie Rodzaj linii. Dla warstwy Oś ustal Typ linii CENTER BRICSCAD V15 Wersja Classic

78 Kliknij w kolumnie obok nazwy warstwy Oś tak, aby w tym miejscu pojawił się skobelek, oznacza to, że warstwa jest aktualnie używana i wszystkie nowo utworzone obiekty zostaną do niej przypisane. Rysowanie linii osi symetrii Włącz punkt charakterystyczny Ustaw koniec. Kliknij Linia z paska Rysuj 2D. Pasek poleceń wyświetli: Początek linii: Kliknij na pierwszy wolny koniec otrzymanego profilu Kąt/ /<Koniec> Kliknij na drugi wolny koniec otrzymanego profilu, zakończ polecenie wciskając Enter. Po zakończeniu operacji ustaw ponownie warstwę 0 jako aktualną. Fazowanie Kliknij polecenie Fazuj z menu Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: Fazuj (odl1=1, odl2=1): Ustawienia...<Wybierz pierwszy obiekt>: Wpisz o i wciśnij Enter, pozwoli to nam ustawić odległości fazowania. W tym przypadku możesz również skorzystać z okna dialogowego Ustawienia klikając na opcję Ustawienia Fazowania z menu kontekstowego. Odległość fazowania na pierwszym obiekcie <1>: Odległość fazowania na drugim obiekcie <1>: Wpisz 2 i wciśnij Enter Wpisz 2 i wciśnij Enter Fazuj (odl1=2, odl2=2): Ustawienia...<Wybierz pierwszy obiekt>: Z menu kontekstowego wybierz opcję Wielokrotnie, pozwoli to nam na dokonanie modyfikacji wielu wierzchołków w jednym poleceniu. Fazuj (odl1=2, odl2=2): Ustawienia...<Wybierz pierwszy obiekt>: ilustracji poniżej odcinków Kliknij na jeden z zaznaczonych na czerwono na Wybierz drugi obiekt: Kliknij na drugi zaznaczony na czerwono na ilustracji poniżej odcinek, faza zostanie wstawiona a polecenie nie zakończy się umożliwiając dalszą edycję. Wskazuj następne zaznaczone poniżej pary odcinków o wspólnym kolorze, aby zakończyć polecenie wciśnij Enter. 77 BRICSCAD V15 Wersja Classic

79 Zaokrąglenie Kliknij polecenie Zaokrąglij z menu Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: Zaokrąglenie (promień=1): ustawienia...<wybierz pierwszy obiekt>: Wpisz pr i wciśnij Enter, pozwoli to nam ustawić odległości fazowania. W tym przypadku możesz również skorzystać z okna dialogowego Ustawienia klikając na opcję Ustawienia Zaokrąglenia z menu kontekstowego. Promień zaokrąglenia <1>: Wpisz 2 i wciśnij Enter Zaokrąglenie (promień=2): ustawienia...<wybierz pierwszy obiekt>: Z menu kontekstowego wybierz opcję Wielokrotnie, pozwoli to nam na dokonanie modyfikacji wielu wierzchołków w jednym poleceniu. Zaokrąglenie (promień=2): ustawienia...<wybierz pierwszy obiekt>: Kliknij na jeden z zaznaczonych na czerwono na ilustracji poniżej odcinków Wybierz drugi obiekt: Kliknij na drugi zaznaczony na czerwono na ilustracji poniżej odcinek, zaokrąglenie zostanie wstawione a polecenie nie zakończy się umożliwiając dalszą edycję. Wskazuj następne zaznaczone poniżej pary odcinków o wspólnym kolorze, aby zakończyć polecenie wciśnij Enter. Kopia lustrzana Kliknij polecenie Lustro 2D z menu Zmiana. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz obiekty do odbicia: zatwierdzić Początek linii odbicia: Koniec linii odbicia: Usunąć pierwotne obiekty? <N> kopia zostanie stworzona. Zaznacz wszystkie obiekty stworzonego konturu, wciśnij Enter, aby Kliknij na jeden z końców linii osi symetrii Kliknij na drugi koniec linii osi symetrii Wciśnij Enter lub wybierz Nie-zachowaj obiekty z menu kontekstowego, Rysowanie linii Następnym zadaniem będzie dorysowanie brakujących linii. Kliknij Linia z paska Rysuj 2D. Pasek poleceń wyświetli: Początek linii: Wykorzystaj punkt charakterystyczny Koniec, aby określić początek nowej linii, zaznaczonej na czerwono na poniższej ilustracji. 78 BRICSCAD V15 Wersja Classic

80 Kąt/ /<Koniec> Najedź na analogiczny punkt na przeciwnej stronie profilu, również użyj punktu charakterystycznego Koniec, aby wskazać koniec dla odcinka. Wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. Powtarzaj powyższą operację, aby dodać wszystkie brakujące linie rysunku. Rysowanie okręgów Włącz punkt charakterystyczny Ustaw symetrię. Kliknij Okrąg z paska Rysuj 2D. W tym przypadku użyjemy dodatkowo punktu charakterystycznego Od punktu klikając ikonę z paska narzędzi Punkty charakterystyczne. Pasek poleceń wyświetli: Określ pierwszy tymczasowy punkt śledzenia: na czerwono stworzonego już prostokąta. Określ kolejny tymczasowy punkt śledzenia (Enter, by zakończyć): Najedź i kliknij na punkt symetrii linii oznaczonej i wciśnij Enter Operacja ta pozwoli na rozpoczęcie rysowania okręgu z punktu odsuniętego o zadane odległości od punktu symetrii. Pasek poleceń wyświetli: Średnica/<Promień>: Wpisz 7 i wciśnij Enter, okrąg zostanie narysowany, a plecenie zakończone. Ponownie kliknij Okrąg z paska Rysuj 2D. Ponownie użyjemy dodatkowo punktu charakterystycznego Od punktu klikając ikonę z paska narzędzi Punkty charakterystyczne. Pasek poleceń wyświetli: Określ pierwszy tymczasowy punkt śledzenia: na czerwono stworzonego już prostokąta. Określ kolejny tymczasowy punkt śledzenia (Enter, by zakończyć): Najedź i kliknij na punkt symetrii linii oznaczonej i wciśnij Enter 79 BRICSCAD V15 Wersja Classic

81 Operacja ta pozwoli na rozpoczęcie rysowania okręgu z punktu odsuniętego o zadane odległości od punktu symetrii. Pasek poleceń wyświetli: Średnica/<Promień>: Wpisz 7 i wciśnij Enter, okrąg ostanie narysowany, a plecenie zakończone. Rysowanie linii Włącz punkt charakterystyczny Ustaw kwadrant. Kliknij Linia z paska Rysuj 2D. Pasek poleceń wyświetli: Początek linii: Wykorzystaj punkt charakterystyczny Kwadrant, aby określić początek nowej linii na okręgu, zaznaczonej na czerwono na poniższej ilustracji. Kąt/ /<Koniec> Najedź na analogiczny punkt na przeciwległym okręgu, również użyj punktu charakterystycznego Kwadrant, aby wskazać koniec dla odcinka. Wciśnij Enter, aby zakończyć polecenie. Powtórz powyższą operację, aby dodać drugą linię. Ucinanie Wybierz Utnij z paska Zmiana. Pasek pleceń wyświetli: Wybierz obiekty tnące : Klikając wybierz obie ostatnio utworzone linie oraz Wciśnij Enter, aby zatwierdzić wybór...wybierz obiekty do utnij...wybierz obiekty do utnij Kliknij na wewnętrzne części okręgów, zostaną one usunięte. Po ucięciu wciśnij Enter, aby zakończyć. Zapisz wyniki ćwiczenia, gdyż będą one wykorzystane w dalszej części. 80 BRICSCAD V15 Wersja Classic

82 Ćwiczenie 7 Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Definiowanie Atrybutów - Narzędzia Definiowanie... Zapisz blok - Narzędzia Zapisz blok... Wstaw blok I Wstaw Blok... Ponieważ celem tego ćwiczenia jest zapoznanie się z użyciem atrybutów bloku skorzystamy z gotowego rysunku tabeli. Kliknij tutaj, aby otworzyć rysunek tabeli. Definiowanie atrybutów Z menu Narzędzia kliknij Definiowanie atrybutów. Zostanie otwarte okno dialogowe Definiuj atrybut: 81 BRICSCAD V15 Wersja Classic

83 Wypełni pole Etykieta wpisując: NAZWA_PRZEDMIOTU Wypełnij pole Podpowiedź wpisując: Podaj nazwę przedmiotu Wypełnij pole Domyślne wpisując: Reduktor Kliknij przycisk Wstaw współrzędne Okno dialogowe zostanie zamknięte umożliwiając określenie punktu wstawienia atrybutu. Kliknij punkt wewnątrz rubryki Nazwa przedmiotu. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić i wstawić atrybut. Powtarzaj powyższa operację, aby wstawić atrybuty zgodnie z poniższa tabelą: Etykieta Podpowiedź Domyślne Rubryka NR_RYSUNKU Podaj numer rysunku Nr. Rysunku NR_CZESC Podaj numer części 1 Nr część NAZWA_CZĘŚCI Podaj nazwę części Wał Nazwa części ILOŚĆ Podaj ilość 1 Ilość MATERIAŁ Podaj materiał 45 Materiał i numer nor. NORMA_PÓŁWYROBU Podaj normę półwyrobu - Numer normy półwyrobu CIĘŻAR Podaj ciężar - Ciężar 82 BRICSCAD V15 Wersja Classic

84 Zapisanie bloku na dysku bloku Z menu Narzędzia kliknij Zapisz blok. Zostanie otwarte okno dialogowe Określ ścieżkę zapisu bloku oraz jego nazwę klikając przycisk przeglądaj. Zapisz go pod nazwą Tabelka. Ustaw milimetry w oknie Wstaw jednostki. Kliknij przycisk Wybierz obiekty. Okno zostanie zamknięte w celu umożliwienia wyboru obiektów, wybierz wszystkie obiekty, zarówno linie, jak i atrybuty. Wciśnij Enter, aby zatwierdzić wybór obiektów. Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe. Kliknij przycisk Wybierz punkt. Okno dialogowe zostanie zamknięte w celu umożliwienia wyboru punktu wstawienia. Kliknij dowolny punkt, zaleca się taki wybór punktu, który ułatwi wstawianie bloku. W naszym przypadku będzie to prawy dolny róg tabeli. Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe. Kliknij przycisk OK w celu zapisu bloku i zakończenia operacji. 83 BRICSCAD V15 Wersja Classic

85 Wstawianie bloku i wypełnianie atrybutów Z menu Wstaw kliknij Wstaw blok. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw blok. Kliknij przycisk Przeglądaj, wskaż miejsce na dysku, w którym został zapisany blok, kliknij na plik i wciśnij Otwórz. Dla Punkt wstawienia włącz opcję Określ na ekranie. Skale ustaw na 1. Kąt obrotu ustaw na 0. Kliknij przycisk Wstaw. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a pasek poleceń wyświetli: Punkt wstawienia dla bloku: dla atrybutów: Kliknij dowolny punkt wstawienia dla bloku. Za pomocą paska poleceń określ wartości Podaj nazwę przedmiotu <Reduktor>: Podaj nazwę części <Wał>: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Podaj numer części <1>: Podaj ilość <1>: Podaj materiał <45>: Podaj normę dla półwyrobu: Podaj ciężar: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. 84 BRICSCAD V15 Wersja Classic

86 Podaj numer rysunku < >: Wpisz nową wartość lub wciśnij Enter, aby zatwierdzić domyślną. Blok zostanie wstawiony.ćwiczenie 8 Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Otwórz Ctrl + O Plik Otwórz Liniowy DLI Wymiar Liniowy Bazowy DIMBASE Wymiar Bazowy Promień DRA Wymiar Promień Zapisz jako Ctrl + Shift + S Plik Zapisz jako Metody rysowania precyzyjnego Nazwa Sposób wywołania Punkt charakterystyczny Koniec Przycisk paska narzędzi Punkty charakterystyczne 85 BRICSCAD V15 Wersja Classic

87 Otwieranie plików Z menu Plik wybierz polecenie Otwórz. Zostanie otwarte okno dialogowe: Otwórz plik ćwiczenia nr 6. Ustawienie stylu wymiarowania Aby zapewnić poprawny wygląd obiektów typu wymiar należy dostosować styl wymiarowania w aktualnym rysunku. Z menu Ustawienia wybierz Style wymiarowania BRICSCAD V15 Wersja Classic

88 Zostanie otwarte okno dialogowe Eksploratora rysunku. Kliknij prawym przyciskiem myszy na styl o nazwie ISO i wybierz z wyświetlonego menu Ustaw aktualny. Rozwiń za pomocą przycisku "+" ustawienia stylu ISO. Następnie rozwiń grupę Linie i strzałki. Odnajdź ustawienie Rozmiar strzałki i wpisz wartość 5. Odnajdź ustawienie Rozmieszczenie linii bazowej wym. i wpisz wartość 7. Zwiń grupę Linie i strzałki, rozwiń grupę Tekst. Odnajdź ustawienie Wysokość tekstu i wpisz wartość 5. Odnajdź ustawienie Poz. Pionowa tekstu i ustaw wartość Powyżej. Odnajdź ustawienie Tekst wewnątrz i ustaw wartość Wyłącz. Zwiń grupę Tekst, rozwiń grupę Jednostki główne. Odnajdź ustawienie Dokładność wymiaru i ustaw wartość 0.0. Odnajdź ustawienie Pomijaj zera końcowe i ustaw wartość Tak. 87 BRICSCAD V15 Wersja Classic

89 Zamknij okno Eksploratora rysunku. Zauważ, iż nie musisz zatwierdzać zmiany żadnego ustawienia, są one zapisywane automatycznie. Wymiarowanie liniowe Z menu Wymiarowanie wybierz polecenie Liniowy. Pasek poleceń wyświetli: ENTER, aby wybrać obiekt/<początek pierwszej przedłużonej linii>: Wybierz pierwszy punkt dla wymiaru, wykorzystaj punkt charakterystyczny Koniec. Początek drugiej przedłużonej linii: Kąt/Tekst/Poziomo/Pionowo/Obrót: Wybierz drugi punkt dla wymiary. Określ położenie wymiaru. Wymiarowanie bazowe Z menu Wymiarowanie wybierz polecenie Liniowy. Pasek poleceń wyświetli: ENTER, aby wybrać obiekt/<początek pierwszej przedłużonej linii>: Wybierz pierwszy punkt dla wymiaru, wykorzystaj punkt charakterystyczny Koniec. Początek drugiej przedłużonej linii: Kąt/Tekst/Poziomo/Pionowo/Obrót: Wybierz drugi punkt dla wymiaru. Określ położenie wymiaru. 88 BRICSCAD V15 Wersja Classic

90 Z menu Wymiarowanie wybierz polecenie Bazowy. Pasek poleceń wyświetli: Linia bazowa:...<początek następnej przedłużonej linii>: Ponieważ w poprzednim kroku wstawiliśmy już wymiar liniowy zostanie on potraktowany jako pierwszy wymiar łańcucha. Klikaj poszczególne punkty Końcowe w celu wstawiania kolejnych wymiarów w łańcuchu. Aby zakończyć polecenie wciśnij Enter. Wymiarowanie promieni Z menu Wymiarowanie wybierz polecenie Promień. Pasek poleceń wyświetli: Wybierz łuk lub okrąg do wymiarowania: Kliknij na promień. Kąt/Tekst/<Położenie linii wymiaru>: Wybierz punkt, aby umieścić wymiar. 89 BRICSCAD V15 Wersja Classic

91 Zapisanie pliku Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz. Wszelkie zmiany w pliku zostaną zapisane. 90 BRICSCAD V15 Wersja Classic

92 Ćwiczenie 9 Użyte Polecenia Polecenie Alias Menu Otwórz Ctrl + O Plik Otwórz Kopiuj Ctrl + C Edycja Kopiuj Wklej Ctrl + V Edycja Wklej Drukuj Ctrl + P Plik Drukuj Widoki obszaru papieru - Widok Widoki obszaru papieru Usuń E Edycja Usuń Wstaw blok I Wstaw Wstaw blok Podgląd wydruku - Plik Podgląd wydruku 91 BRICSCAD V15 Wersja Classic

93 Metody rysowania precyzyjnego Nazwa Sposób wywołania Współrzędne względne Współrzędne poprzedzone znakiem Otwarcie plików Z menu Plik wybierz polecenie Otwórz. Zostanie otwarte okno dialogowe: Otwórz plik ćwiczenia nr 11. Ponownie z menu Plik wybierz polecenie Otwórz. Otwórz plik ćwiczenia nr 12. Uwaga! Aby przełączać się pomiędzy otwartymi rysunkami skorzystaj z menu Okno, w którym widnieją wszystkie otwarte aktualnie rysunki. 92 BRICSCAD V15 Wersja Classic

94 Kopiowanie i Wklejanie obiektów Przejdź do pliku ćwiczenia nr 11. Zaznacz utworzona bryłę i z menu Edycja wybierz polecenie Kopiuj. Przejdź do pliku ćwiczenia nr 12. Zaznacz utworzona bryłę i z menu Edycja wybierz polecenie Wklej. Określ dowolny punkt wstawienia nie kolidujący ze znajdującym się już rysunkiem. Ustawienia wydruku Przejdź do zakładki Arkusz 1. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj... Zostanie otwarte okno dialogowe Drukuj. Rozwiń pole Konfiguracja Drukarki/Plotera i wybierz Drukarkę, której chcesz użyć. 93 BRICSCAD V15 Wersja Classic

95 Rozwiń pole Rozmiar papieru i wybierz A4. Ustaw Jednostki na Milimetry. Obszar kreślenia ustaw na Arkusz. Skalę druku ustaw na 1:1. Orientację ustaw na Poziomą. W opcji Początek obszaru drukowania włącz opcje Wyśrodkuj na stronie. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie Zamknij okno. Ustawienia, których właśnie dokonaliśmy, miały na celu zmianę wielkości papieru w arkuszu oraz ustawienie granic drukowania przypisanych do wskazanej drukarki. Tworzenie rzutni Zanim ustawimy nowe rzutnie, usuniemy te, które są tworzone automatycznie. Z menu Edycja wybierz Zaznacz wszystko. Program zaznaczy wszystkie obiekty znajdujące się w zakładce Arkusz 1. Z menu Edycja wybierz Usuń. Z menu Widok wybierz Widoki Obszaru Papieru. Pasek poleceń wyświetli: Rzutnia:...<Pierwszy narożnik>: Z menu kontekstowego wybierz Dopasuj do widoku. Zostanie wstawiona rzutnia, a polecenie zakończy się. Ponownie z menu Widok wybierz Widoki Obszaru Papieru. Rzutnia:...<Pierwszy narożnik>: Przeciwległy narożnik: Wpisz 10,10 i wciśnij Enter. i wciśnij Enter. Zostanie wstawiona rzutnia, a polecenie zakończy się. 94 BRICSCAD V15 Wersja Classic

Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8 Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii...8

Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8 Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii...8 1 Spis treści W s t ę p...5 A k t u a l i z a c j e p o s i a d a n e j w e r s j i...6 W s p a r c i e t e c h n i c z n e...6 O k n o a p l i k a c j i B r i c s c a d...7 Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8

Bardziej szczegółowo

Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8 Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii...8

Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8 Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii...8 1 Spis treści W s t ę p...5 A k t u a l i z a c j e p o s i a d a n e j w e r s j i...6 W s p a r c i e t e c h n i c z n e...6 O k n o a p l i k a c j i B r i c s c a d...7 Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe

IRONCAD IRONCAD Skróty klawiaturowe IRONCAD IRONCAD 2016 Skróty klawiaturowe Spis treści 1. Klawisze zmiany interfejsu... 2 2. Klawisze funkcyjne pliku/edycji... 2 3. Klawisze funkcyjne/ przypisania dla kamer... 2 a. Klawisze zmiany kamer...

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

I. Instalacja programu. Dopasowanie CADprofi do programu CAD

I. Instalacja programu. Dopasowanie CADprofi do programu CAD I. Instalacja programu Pliki instalacyjne można pobrać z internetu lub z płyty MULTIMEDIA CD. Na płycie znajduje się folder Program do współpracy z AUTOCAD. W folderze jest plik lamel-cad (wersja) który

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

O czym należy pamiętać?

O czym należy pamiętać? O czym należy pamiętać? Podczas pracy na płaszczyźnie możliwe jest wprowadzanie współrzędnych punktów w następujących układach: - układ współrzędnych kartezjańskich: x, y służy do rysowania odcinków o

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ Czasami konieczne jest rozmieszczenie na obiekcie punktów lub bloków, w równych odstępach. Na przykład, moŝe zachodzić konieczność zlokalizowania na obiekcie punktów oddalonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika

Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika http://mapy.gis-expert.pl/lubelszczyzna/sladami_przeszlosci/ Nawigacja po mapie przy użyciu myszy i klawiatury 1. Przybliżanie umieść kursor

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione)

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) o Menu programu o Obszar modelu o Paski i palety narzędzi (wstążka) o Wiersz poleceo o Kursor Bezpieczeostwo rysunku,

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM

BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM Zawartość INORMACJE OGÓLNE... 3 WSTAWIANIE BLOKÓW W PROGRAMIE AutoCAD... 3 UWAGI DOTYCZĄCE WSTAWIANIA I DRUKOWANIA BLOKÓW... 4 Przykład... 5 ZESTAWIENIE BLOKÓW...

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia: TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH WYKŁAD (TEORIA) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH ĆWICZENIA (PRAKTYKA) AutoCAD (32h) 7 25 Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu

Bardziej szczegółowo

na podstawie modelu 3D

na podstawie modelu 3D Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D SST-2013/2014 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D 1 Wydruk rysunku z AutoCAD 2D można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce Model

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu w zakładce MODEL

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu w zakładce MODEL Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu w zakładce MODEL Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku.

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Zadanie a 1. Celem ćwiczenia jest przygotowanie arkusza wydruku rysunku wałka. Wałek ma być pokazany zgodnie z poniższym rysunkiem widoku całości elementu i dwóch

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie programu

Uruchamianie programu Wprowadzenie do programu SolidWorks Uruchamianie programu Rysunek 1.1. Menu w postaci zwiniętej (na górze) i rozwiniętej (na dole) Po uruchomieniu programu SolidWorks pojawia się okno bez otwartego pliku.

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: Ustawienia rysunku w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 2: Ustawienia rysunku w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 2: Ustawienia rysunku w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu UWAGA Aby

Bardziej szczegółowo

Badanie ruchu złożenia

Badanie ruchu złożenia Badanie ruchu złożenia W wersji Standard programu SolidWorks mamy do dyspozycji dwie aplikacje: Podstawowy ruch symulacja ruchu z użyciem grawitacji, sprężyn, napędów oraz kontaktu między komponentami.

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE INFORMACJI Z AUTOCADa: ODLEG _DIST, POLE _AREA, ID (współrzędne), LISTA _LIST, STAN _STATUS, _TIME

POZYSKIWANIE INFORMACJI Z AUTOCADa: ODLEG _DIST, POLE _AREA, ID (współrzędne), LISTA _LIST, STAN _STATUS, _TIME POZYSKIWANIE INFORMACJI Z AUTOCADa: ODLEG _DIST, POLE _AREA, ID (współrzędne), LISTA _LIST, STAN _STATUS, _TIME Odległość ODLEG _DIST Użytkownik może szybko wyświetlić poniższe informacje dla dwóch punktów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 37-46. Wprowadzenie Projektowanie wymaga budowania modelu geometrycznego zgodnie z określonymi wymiarami, a to narzuca

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów.

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Wstążka: Podgląd listy raportów wraz z menu kontekstowym: Podgląd aktualnego raportu wraz z menu kontekstowym: Przeglądanie bieżącego raportu. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer Instrukcja obsługi RoofCon Viewer 1 Spis treści Spis treści... Fel! Bokmärket är inte definierat. Instalacja... 3 Wybór obiektów... Fel! Bokmärket är inte definierat. PrzybliŜanie... Fel! Bokmärket är

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz

Rysunek map Wstęp do AutoCada. Elżbieta Lewandowicz Rysunek map Wstęp do AutoCada Elżbieta Lewandowicz Ustawienia szablonu rysunkowego Kreator ustawień jednostki : liniowe, kątowe, zwrot kąta granice rysunku Przykład organizacji rys. Kreator ustawień: Jednostki

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów Auto CAD 14 5-1 5. Punkty charakterystyczne obiektów. 5.1 Wstęp Obiekty AutoCAD-a mają punkty charakterystyczne. Rodzaj punktów charakterystycznych zależy od typu obiektu. Przykładowo punktami charakterystycznymi

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9 Style wydruku, wydruk

Ćwiczenie nr 9 Style wydruku, wydruk Ćwiczenie nr 9 Style wydruku, wydruk Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 111-134 skryptu. Wprowadzenie Końcowym etapem wykonywania dokumentacji technicznej po przygotowaniu arkusza wydruku

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

37. Podstawy techniki bloków

37. Podstawy techniki bloków 37 37. Podstawy techniki bloków Bloki stosujemy w przypadku projektów zawierających powtarzające się identyczne złożone obiekty. Przykłady bloków pokazano na rysunku. Zacieniowane kwadraty to tzw. punkty

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki.

AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. AutoCAD LT praca na obiektach rastrowych i nakładanie barw z palety RGB na rysunki. Niniejsza instrukcja jest przewodnikiem po narzędziach służących do wstawiania i edycji obiektów rastrowych dostępnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Przewodnik VECTORWORKS ARCHITEKTURA I WNĘTRZA

Przewodnik VECTORWORKS ARCHITEKTURA I WNĘTRZA 2017 Przewodnik VECTORWORKS ARCHITEKTURA I WNĘTRZA MODELOWANIE MIESZKANIA PAWEŁ GRZYBOWSKI DESIGN EXPRESS POLAND SP. Z O.O. Spis treści I. Omówienie interfejsu programu Vectorworks Architektura i Wnętrza

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH

TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH R O Z D Z I A Ł 2 TWORZENIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH Rozdział ten poświęcony będzie dokładnemu wyjaśnieniu, w jaki sposób działają polecenia służące do rysowania różnych obiektów oraz jak z nich korzystać.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie 1 Spis treści 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy... 3 1.1. Drukowanie... 4 1.2. Zapisz do pdf... 5 1.3. Przesuwanie... 5 1.4.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo