Raporty zostały pogrupowane według pięciu kategorii (dla Personelu, dla Zasobów, dla Instruktorów, dla Serwisantów oraz Dowolny).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raporty zostały pogrupowane według pięciu kategorii (dla Personelu, dla Zasobów, dla Instruktorów, dla Serwisantów oraz Dowolny)."

Transkrypt

1 3. RAPORTY (szkolenia przeglądy i badania) Na poniższym rysunku została zaprezentowana główna ramka modułu szkoleń. Do trzeciej części głównego menu należą Raporty. ISO FT DMS. Rysunek 19 Raporty zostały pogrupowane według pięciu kategorii (dla Personelu, dla Zasobów, dla Instruktorów, dla Serwisantów oraz Dowolny). Poniższa lista (rys 20) zawiera pełną strukturę wszystkich raportów. W pierwszej kolumnie znajdują się etykiety grup raportów. W kolumnie drugiej są etykiety nazw poszczególnych raportów, natomiast w trzeciej lista nazw poziomów w danym raporcie ; tel/fax.: (033) ,

2 Dla Personelu Personelu Personel Stanowiska Stanowiskowy Stanowiska Personel Szkoleniowy Personel Kursy Certyfikatów Personel Kursy Certyfikaty Braki Personel Wymagania szkoleniowe Dla Zasobu Zasobów Zasoby Stanowiska Stanowiskowy Stanowiska Zasoby Przeglądów Zasoby Przeglądy Certyfikatów Zasoby Przeglądy Certyfikaty Braki Zasoby Wymagania przeglądu Dla instruktorów Instruktorski Instruktorzy Kursantów Instruktorzy Kursy Personel Kursów Instruktorzy Kursy Certyfikatów Instruktorzy Kursy Certyfikaty Dla Zasobu Serwisowy Serwisant Maszyn Serwisant Przeglądy Zasoby Przeglądów Serwisant Przeglądy Certyfikatów Serwisant Przeglądy Certyfikaty Dowolny (brak) (zależy od użytkownika) ISO FT DMS. Rysunek 20 tel.: + 48 (33) / 11

3 ISO FT DMS. Rysunek 21. Na rys. 21 została przedstawiona formatka do generowania raportów dla Personelu. W górnej części formatki znajduje się nazwa raportu. Po prawej jest lista konkretnych raportów (rys. 22). Przykładowo po wybraniu pierwszego (o nazwie Personelu ) w liście (z markerami) po lewej stronie zostaną dodane dwie pozycje.(rys. 23). ISO FT DMS. Rysunek 22 ISO FT DMS. Rysunek 23 Jedyną częścią jaką różnią się formatki z poszczególnych grup, jest prostokąt zawierający nazwy konkretnych raportów. Tą różnicę przedstawiono na kolejnych rysunkach rys. 24 dla Zasobów, rys. 25 dla Instruktorów, rys.26 dla Serwisantów. tel.: + 48 (33) / 11

4 ISO FT DMS. Rysunek 24 Rysunek 25 Rysunek 26 W niej ukazuje się struktura raportu. W naszym przykładzie jest złożona z dwóch poziomów. Markery znajdujące się po ich lewej strony są włączone, a więc oba poziomy zostaną wyświetlone. W pierwszym znajdą się informacje dotyczące personelu, natomiast w drugim informacje dotyczące piastowanych przez konkretną osobę stanowisku. Przykładowy wydruk takiego raportu znajduje się na rys. 27. ISO FT DMS. Rysunek 27 W dolnej części formatki znajduje się pole z tekstem (tylko do odczytu), jaki zostanie wpisany jako tytuł raportu. Na formatce znajduj się również cztery przyciski. Przycisk z etykietą Zamknij zamyka formatkę, przycisk z etykietą Wyświetl generuje raport (między innymi taki jak na rys 27). Przycisk z etykietą Zawęź do służy do zawężania danych w poziomie. Przykładowo gdy chcemy informacje które osoby są na stanowisku Kierownik księgowości wówczas zaznaczamy drugą pozycję w lewej liście ( Stanowiska rys 23) oraz naciskamy ten przycisk. Natomiast przycisk z etykietą Wyczyść ramki anuluje wszystkie wybrane zawężenia. Gdy zostanie naciśnięty przycisk z etykietą Zawęź do, przy wybranym poziomie pierwszym, zostanie wyświetlona ramka służąca do zawężenia liczby wyświetlanych informacji. (rys 28). tel.: + 48 (33) / 11

5 ISO FT DMS. Rysunek 28 W części głównej znajduje się lista osób. Z lewej strony każdej pozycji znajduje się marker. Gdy żadna pozycja nie jest zaznaczona przyjmowane jest, że do raportu wybierane będą wszystkie pozycje. Włączenie markera implikuje wprowadzenie liczby do listy personelu który będzie prezentowany w raporcie. Poniżej na formatce znajduje się filtr natomiast po prawej zawarte są dodatkowe informacje aktualnie podświetlonego wiersza. Dodatkowymi elementami na formatce są trzy markery (znajdujące się na samym spodzie formatki). Ich włączenie powoduje dołączenie w raporcie do informacji o osobie pewnej grupy informacji. Na formatce znajduje się również grupa siedmiu przycisków. I tak od lewej: pierwszy służy do włączenia markera przy podświetlanym wierszu, drugi służy do wyłączenia markera przy podświetlanym wierszu, czwarty do włączenia wszystkich na liście, czwarty do wyłączenia wszystkich na liście, piąty do odwrócenia zaznaczenia każdego markera, szósty do zatwierdzenia wprowadzonych zmian oraz siódmy do anulowania wprowadzonych zmian i powrócenia do głównej strony formatki. Natomiast gdy naciśniemy przycisk z etykietą Zawęź do gdy podświetlony będzie drugi poziom (o nazwie Stanowiska ) wyświetlona zostanie analogiczna ramka z opisem dostosowanym do informacji o stanowiskach (rys 29) tel.: + 48 (33) / 11

6 ISO FT DMS. Rysunek 29 Przy wyborze czwartego raportu z tej samej formatki o nazwie Certyfikatów, otrzymamy trzy poziomy. Przy zawężaniu danych z poziomu o etykiecie Kursy ukaże się nam ramka z rys 30. ISO FT DMS. Rysunek 30. tel.: + 48 (33) / 11

7 Nową opcją jest tu możliwość zawężenia kursów (bądź przeglądów w przypadku maszyn) do określonego przydziału czasu. Przy zawężaniu danych z poziomu o etykiecie Certyfikaty ukaże się nam ramka z rys 31 ISO FT DMS. Rysunek 31 Przy zawężaniu danych z poziomu o etykiecie Wymagania szkoleniowe (piąty raport o etykiecie Braki z tej samej grupy raportów) ukaże się nam ramka z rys 32 tel.: + 48 (33) / 11

8 ISO FT DMS. Rysunek 32 Ta ramka służy do zawężania liczby certyfikatów z jakich ma zostać przeszkolona osoba (albo przegląd w przypadku maszyn) piastująca dane stanowisko. Niezależnie od tego można ustawić datę na jaką jest sprawdzane posiadanie odpowiednich certyfikatów badań czy atestów. W przypadku gdy wybierzemy czwartą grupę raportów ( dla Serwisantów ), a w niej drugi raport (o etykiecie Maszyn ) oraz poziom pierwszy ( Serwisant ) to po naciśnięciu przycisku zawężającego, ukaże się nam ramka z rys 33. tel.: + 48 (33) / 11

9 ISO FT DMS. Rysunek 33 Natomiast w analogicznej sytuacji z tą różnicą, iż wybieramy poziom trzeci ( Zasoby ) ukazuje się nam ramka z Rys 34 tel.: + 48 (33) / 11

10 ISO FT DMS. Rysunek 34 Pod ostatnią ikoną z nazwą Dowolny kryje się formatka służąca do tworzenia dowolnego raportu. Każdy raport wcześniejszy jesteśmy wstanie stworzyć za pomocą tego raportu. Po naciśnięciu ostatniej ikony w grupie ukaże się nam formatka z rys 35. ISO FT DMS. Rysunek 35 Z poprzednich formatek przejęła ona Funkcjonalność dolnych klawiszy ( Zawęź do, Wyświetl, Zamknij, Wyczyść ramki ). Niewielkim modyfikacjom uległy Tekst nagłówka (można go edytować), lista poziomów (można zmieniać widoczność poziomu). Nowymi elementami tej formatki są dwa przyciski Dodaj, Zmniejsz oraz prawa lista poziomów. Tworzenie struktury (hierarchii) nowego raportu odbywa się przez zaznaczenie w prawej liście pierwszego poziomu i naciśnięcie klawisza z etykietą Dodaj. Rys 36 ISO FT DMS. Rysunek 36 Aby stworzyć więcej poziomów należy powtórzyć powyższe operacje. Rys 37 tel.: + 48 (33) / 11

11 ISO FT DMS. Rysunek 37 Jeśli chcemy zmniejszyć liczbę poziomów naciskamy przycisk z etykietą Zmniejsz. Przy zmianie lewej listy poziomów automatycznie uaktualnia się prawa lista. Zawartość listy następnego poziomu (prawej). Jest uzależniona od logicznego powiązania na bazie oraz od wybranych wcześniej poziomów. Tak więc nie można stworzyć następujących hierarchii (Stanowisko, Zasoby, Stanowisko) oraz (Stanowisko, Przeglądy). Drugi przykład możemy stworzyć pośrednio (rys 38), mianowicie przez wyłączenie widoczności drugiego poziomu. (etykieta Zasoby ) ISO FT DMS. Rysunek 38 tel.: + 48 (33) / 11

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: 2012.00.0.0 Data

Bardziej szczegółowo

ProSalon. Podręcznik użytkownika

ProSalon. Podręcznik użytkownika ProSalon Podręcznik użytkownika 2 / 41 Spis treści ProSalon...1 1. Ogólne zachowanie programu...5 1.1. Okna danych...6 1.1.1. Panel filtrowania...7 1.1.2. Siatka danych...7 1.1.3. Panel edycji danych...8

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012. Manual. Moduł Akcji Marketingowych

Listopad 2012. Manual. Moduł Akcji Marketingowych Listopad 2012 Manual Moduł Akcji Marketingowych 1. Cykliczne akcje marketingowe a. Szablony wyszukiwania klientów (kierownik seriwsu) str. 1 b. Zestawy Pytań (kierownik serwisu) str. 9 c. Filtrowanie klientów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ehurtownia online. Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online. Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1

Instrukcja obsługi ehurtownia online. Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online. Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1 Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1 1. ehurtownia Online... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Nawigacja... 5 1.2.1 Informacje... 6 1.2.1.1 Informacje... 6 1.2.1.2

Bardziej szczegółowo

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Instrukcja Użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 Podstawowa nawigacja w aplikacji... 4 KONFIGURACJA... 7 Założenie jednostki org. stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA grudzień 2009 SPIS TREŚCI 1. WASTE MANAGEMENT SYSTEM INFORMACJE O SYSTEMIE... 5 2. URUCHOMIENIE SYSTEMU WMS... 8 2.1. Logowanie... 8 2.2. Zmiana hasła...

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM... 6 2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz ROZDZIAŁ 11 RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz I Generator Raportów 11-1 Parametry raportu 11-3 Arkusz kalkulacyjny 11-9 Tworzenie raportu w formie arkusza 11-9 Projektant

Bardziej szczegółowo

O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007

O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007 O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007 Katowice 2006-08-25 Uwaga! Niniejsza instrukcja stanowi materiał pomocniczy i uzupełniający, i nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA WINDOWS APW45 APTEKA INTERNETOWA

KS-APTEKA WINDOWS APW45 APTEKA INTERNETOWA KS-APTEKA WINDOWS APW45 APTEKA INTERNETOWA APW45 APTEKA INTERNETOWA Moduł APW45 Apteka internetowa służy do komunikacji programu aptecznego z apteką w Internecie, czyli tym, co widzi w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

System Kadry - Płace Moduł Kadry. Dokumentacja Użytkownika

System Kadry - Płace Moduł Kadry. Dokumentacja Użytkownika System Kadry - Płace Moduł Kadry Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Podstawowe funkcje modułu 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 Uruchomienie... programu 1-1 Wpółpraca... systemu z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Mechanizm importu wyposażenia do programu Comarch ERP Optima....3 2.1. Konfiguracja funkcji specjalnej...3

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo