Konkurs NetRiders: Europa, Federacja Rosyjska i WNP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs NetRiders: Europa, Federacja Rosyjska i WNP"

Transkrypt

1 Konkurs NetRiders: Europa, Federacja Rosyjska i WNP IT Essentials NetRiders Najczęściej zadawane pytania (FAQ) Opublikowano 23 lutego 2015 r. UWAGA: Najczęściej zadawane pytania będą aktualizowane w miarę otrzymywania przez nas wiadomości . Aby upewnić się, że czytasz aktualną wersję, sprawdź datę publikacji. Ponadto każdy uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się nie tylko z Najczęściej zadawanymi pytaniami, ale również z Warunkami. Warunki (Oficjalne zasady) to obowiązujące reguły, do których przestrzegania zobowiązuje się każdy kursant, klikając przycisk akceptacji w momencie zapisu do udziału w konkursie. Postanowienia te będą dostępne w postaci pliku PDF na stronie regionu Europa, Federacja Rosyjska i WNP po rozpoczęciu procesu rejestracji. Informacje ogólne strony 2 3 Warunki udziału strony 4 6 Rejestracja i klucz rejestracyjny strony 7 9 Witryna szkoleniowa strony 9 10 Etapy konkursu strony Nagrody strona 14 Dyskwalifikacja strona Pytania od instruktorów strony Informacje kontaktowe strona 16 Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 1

2 INFORMACJE OGÓLNE P: Jakie są cele konkursu? O: Konkurs Cisco NetRiders to rozrywkowe wyzwanie edukacyjne oferujące kursantom możliwość rywalizacji z innymi uczestnikami kursów w środowisku czasu rzeczywistego i zaprezentowanie własnych umiejętności z zakresu IT/tworzenia sieci. Dodatkowo konkurs pomaga w wyłonieniu największych talentów, czyli osób, które mają szansę na zdobycie atrakcyjnej posady. Dla instruktorów konkurs NetRiders to doskonała okazja zapewnienia kursantom możliwości rozwijania i prezentowania własnych kompetencji poza tradycyjnym środowiskiem zajęciowym. P: Jak wygląda organizacja konkursu IT Essentials? O: Harmonogram konkursu IT Essentials można znaleźć poniżej: ZAPISY dla uczestników będących kursantami Od 23 lutego do 3 kwietnia 2015 r. Rejestracja udziału w konkursie NetRiders IT Essentials 2015 dla regionu Europa, Federacja Rosyjska i WNP. W czasie trwania zapisów dostępna jest witryna szkoleniowa (oddzielny proces rejestracji), w której można sprawdzić: Ustawienia zapory sieciowej i serwera proxy Wyświetlanie obrazów Pobieranie i konfiguracja pliku Packet Tracer ETAP PIERWSZY: RUNDA KWALIFIKACYJNA Wtorek, 21 kwietnia 2015 r. od 12:00 do 16:00 GMT Jeden egzamin wirtualny 60 minut Do kolejnego etapu przechodzi pięciu uczestników z najlepszym wynikiem (minimum to 60% poprawnych odpowiedzi) ETAP DRUGI: MIĘDZYNARODOWY FINAŁ Poniedziałek, 11 maja 2015 r. od 12:00 do 16:00 GMT Dwa egzaminy wirtualne jeden 60-minutowy i jeden 30-minutowy Uczestnicy z najlepszymi wynikami zdobywają nagrody szczegółowe informacje o nagrodach można znaleźć w Oficjalnych zasadach. P: Jaki jest zakres merytoryczny konkursu IT Essentials? O: Egzamin teoretyczny obejmuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu IT Essentials. Pojawią się na nim również pytania dotyczące umiejętności z zakresu Internetu Wszechrzeczy (IoE) i oprogramowania. Dodatkowo do wykonania są zintegrowane ćwiczenia w emulatorze Packet Tracer Egzamin składa się z pytań testowych wielokrotnego wyboru z jedną lub wieloma poprawnymi odpowiedziami oraz ćwiczeń polegających na uzupełnianiu luk i dopasowywaniu elementów. Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 2

3 Zalecamy przejście do witryny Cisco Learning Network i utworzenie własnych danych logowania w celu sprawdzenia posiadanej wiedzy (przeglądarka IE nie jest rekomendowanym narzędziem do pracy w witrynie Cisco Learning Network). Centrum gier https://learningnetwork.cisco.com/community/learning_center/games P: Gdzie odbywa się rywalizacja? O: Uczestnicy rywalizują w trybie online w witrynie i reprezentują akademię, w której realizują lub już ukończyli kurs IT Essentials. P: Jaki jest koszt zapisu do udziału w konkursie? O: Rejestracja i udział w konkursie NetRiders są bezpłatne. P: W jakich wersjach językowych dostępny jest konkurs?https://learningnetwork.cisco.com/community/learning_center/games O: Uczestnicy konkursu IT Essentials dla regionu Europa, Federacja Rosyjska i WNP mogą wybrać jedną z następujących wersji językowych: angielski, francuski, włoski, polski i rosyjski. Wszystkie opcje językowe będą dostępne na stronie konkursu. Uczestnicy konkursu nie mogą jednak otworzyć egzaminów konkursowych w kliku wersjach językowych. P: Jakie są wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania niezbędnego do udziału? O: Standardowy komputer PC lub laptop używany na kursie CCNA Routing and Switching zgodny z opisem dostępnym w menu Programs (Programy) (menu rozwijane Equipment Information (Informacje o sprzęcie)) w witrynie Cisco NetSpace. Komputer musi zapewniać dostęp do Internetu i obsługę emulatora Packet Tracer lub jego nowszej wersji. WAŻNA UWAGA: Przed datą egzaminu konkursowego należy zainstalować emulator Packet Tracer lub jego nowszą wersję i sprawdzić działanie programu. Aktualną wersję emulatora Packet Tracer można pobrać z witryny Cisco NetSpace, pod adresem https://www.netacad.com/group/offerings/packet-tracer (konieczne jest zalogowanie się). Aby uzyskać dalszą pomoc w zakresie instalacji emulatora Packet Tracer, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej akademii. P: Jakie najważniejsze daty związane z konkursem należy znać? O: Poniżej wyszczególniono najważniejsze daty związane z konkursem: Od 23 lutego do 3 kwietnia Rejestracja na stronie konkursu. Zapisywać mogą się osoby będące kursantami. Dostępna jest również witryna szkoleniowa (wymaga oddzielnej rejestracji), w której można znaleźć przykładowe pytania, sprawdzić wyświetlanie grafiki, pobieranie pliku Packet Tracer, przepustowość oraz ustawienia zapory systemowej i serwera proxy. 21 kwietnia od 12:00 do 16:00 GMT Etap pierwszy konkursu Uczestnicy muszą zalogować się w podanych godzinach i wypełnić w całości oba testy egzaminacyjne z etapu pierwszego. Obowiązek sprawdzenia czasu trwania konkursu dla danej lokalizacji spoczywa na uczestniku. (13:00 17:00 WEST GMT+1, 14:00 18:00 CEST GMT+2, 15:00 19:00 EEST GMT+3, 16:00 20:00 GMT+4, 17:00 21:00 GMT+5, 18:00 22:00 GMT+6) 5 maja Przesłanie powiadomień do tych uczestników etapu pierwszego, którzy przechodzą do etapu drugiego. Na stronie konkursu opublikowany zostanie ranking z wynikami uczestników, którzy wzięli udział w pierwszym etapie. 9 maja Przesłanie wiadomości z hasłami do egzaminu konkursowego do wszystkich uczestników, którzy zakwalifikowali się do etapu drugiego. Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 3

4 11 maja od 12:00 do 16:00 GMT Etap drugi konkursu Uczestnicy muszą zalogować się w podanych godzinach i wypełnić w całości oba testy egzaminacyjne z etapu drugiego. Obowiązek sprawdzenia czasu trwania konkursu dla danej lokalizacji spoczywa na uczestniku. (13:00 17:00 WEST GMT+1, 14:00 18:00 CEST GMT+2, 15:00 19:00 EEST GMT+3, 16:00 20:00 GMT+4, 17:00 21:00 GMT+5, 18:00 22:00 GMT+6) 22 maja Przesłanie powiadomień do zdobywców nagród. Od kursantów wymagane jest podpisanie i odesłanie formularza deklaracji. Jeżeli zdobywcą nagrody jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia wymagany jest również podpis rodzica/prawnego opiekuna. Na stronie konkursu opublikowany zostanie ranking z wynikami uczestników, którzy wzięli udział w drugim etapie. WARUNKI UDZIAŁU P: Kto kwalifikuje się do udziału w konkursie NetRiders IT Essentials dla regionu Europa, Federacja Rosyjska i WNP? P: W konkursie NetRiders IT Essentials dla regionu Europa, Federacja Rosyjska i WNP mogą brać udział kursanci ze wszystkich reprezentowanych krajów z regionu Europa, Federacja Rosyjska i WNP (pełną listę można znaleźć w Oficjalnych zasadach), którzy spełniają wszystkie podane poniżej kryteria: (a) są obecnie lub byli zapisani na kurs w ramach programu Cisco Networking Academy i biorą udział w zajęciach kursu IT Essentials lub pomyślnie zdali już egzamin kończący ten kurs na 10 miesięcy przed datą otwarcia zapisów do udziału w konkursie (23 luty 2015); (b) ukończyli przynajmniej 13 rok życia przed 3 kwietnia 2015; (c) podali prawidłowe hasło i nazwę użytkownika platformy Cisco NetSpace podczas rejestracji; (d) posiadają uprawnienia dostępu do sieci umożliwiające wzięcie udziału; (e) mieszkają na stałe na terenie jednego z krajów wymienionych na liście zawartej w Warunkach i są obecnie zapisani na kurs w ramach programu Cisco Networking Academy lub ukończyli już taki kurs jako użytkownicy z danego kraju. P: Czy kursant może zgłosić się do udziału w więcej niż jednym konkursie w tym samym roku kalendarzowym? O: Nie. Kursanci nie mogą zgłosić udziału w dwóch ani wszystkich trzech konkursach jednocześnie. Konieczne jest dokonanie wyboru jednego konkursu, który najlepiej pasuje do realizowanych bądź już zrealizowanych kursów. P: Czy kursanci mogą zgłosić się do udziału w tym samym konkursie (CCNA, CCENT lub IT Essentials) dwa lub trzy razy z rzędu? O: Nie. Począwszy od roku 2015 kursanci nie mogą uczestniczyć w konkursie któregokolwiek poziomu (CCNA, CCENT lub IT Essentials) więcej niż raz. Na początku 2016 roku sprawdzimy, czy dana osoba brała już udział w konkursie IT Essentials Jeżeli dana osoba uczestniczyła już w konkursie i mimo to zgłosiła się do udziału w konkursie IT Essentials 2016, zostanie zdyskwalifikowana. Począwszy od roku 2015 kursanci powinni dobrze przemyśleć w którym roku uczestniczą w konkursie danego poziomu, ponieważ w każdym z nich mogą wziąć udział tylko raz w ciągu całego okresu zaangażowania w program NetRiders. Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 4

5 P: Jak kursanci mogą zdecydować, w którym konkursie wziąć udział? O: W wyborze odpowiedniego konkursu powinna pomóc znajdująca się poniżej tabela: Kurs Status Konkurs IT Essentials IT Essentials Kursy CCNA pierwszego poziomu CCNA Routing & Switching: Wprowadzenie do sieci komputerowych CCNA Discovery: Sieć dla domu i małych przedsiębiorstw CCNA Exploration: Podstawy sieci Osoby, które są obecnie zapisane na kurs lub niedawno pomyślnie go ukończyły. Osoby, które są obecnie zapisane na kurs lub niedawno pomyślnie go ukończyły bądź w ostatnim czasie ukończyły kurs IT Essentials Konkurs CCENT bądź IT Essentials (jednak nie oba jednocześnie) Kursy CCNA drugiego poziomu CCNA Routing & Switching: Podstawy trasowania i przełączania CCNA Discovery: Praca w małym i średnim przedsiębiorstwie lub dla ISP CCNA Exploration: Protokoły i koncepcje routingu Kursy CCNA trzeciego poziomu CCNA Routing & Switching: Skalowanie sieci CCNA Discovery: Wprowadzenie routingu i przełączanie w przedsiębiorstwie CCNA Exploration: Przełączanie w sieci LAN i sieci bezprzewodowe Kursy CCNA czwartego poziomu CCNA Routing & Switching: Łączenie sieci CCNA Discovery: Projektowanie i wspomaganie sieci komputerowych CCNA Exploration: Dostęp do sieci WAN Osoby, które są obecnie zapisane na kurs lub niedawno pomyślnie go ukończyły. Osoby, które są obecnie zapisane na kurs lub niedawno pomyślnie go ukończyły. W przypadku osób, które zrealizowały kurs CCNA 1 lub 2 konieczne jest, aby został on ukończony w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Osoby, które są obecnie zapisane na kurs CCNA 1 lub 2 bądź ukończyły go w ciągu ostatnich 10 miesięcy. CCENT Konkurs CCNA bądź CCENT (jednak nie oba jednocześnie) Konkurs CCNA bądź CCENT (jednak nie oba jednocześnie) Osoby, które ukończyły kurs z oceną pozytywną CCNA P: Czy kursanci realizujący kurs CCNA Security lub CCNP kwalifikują się do udziału w konkursie? O: Nie. Kursanci realizujący obecnie kurs CCNA Security bądź CCNP mogą zgłosić się do rywalizacji w konkursie CCNA NetRiders, tylko jeżeli spełniają wszystkie warunki udziału. P: Czy kursanci realizujący kurs CCNA kwalifikują się do udziału w konkursie? O: Tak, ale tylko jeżeli kursant jest obecnie zapisany na kurs IT Essentials lub zapisał się na niego na 10 miesięcy przed rozpoczęciem zapisów, zgodnie z jedną z zasad podaną w warunkach udziału w sekcji 1 Warunków. Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 5

6 P: Czy zarówno rozpoczęcie jak i ukończenie kursu Cisco IT Essentials musi mieścić się w przedziale 10 miesięcy od rozpoczęcia zapisów (od 24 kwietnia 2014 r. do 23 lutego 2015 r.)? O: Nie. Data rozpoczęcia kursu realizowanego przez osobę zgłaszającą się do udziału może być wcześniejsza 23 kwietnia 2014 roku, jednak tego dnia kursant powinien być zapisany na kwalifikujący do udziału kurs kończący się 24 kwietnia 2014 roku lub później (data zakończenia kursu może być późniejsza niż 23 lutego 2015 roku). Dopuszczalne przypadki: 1. Osoba zgłaszająca się była zapisana na kurs IT Essentials rozpoczynający się 15 kwietnia 2014 roku i kończący się 20 sierpnia Osoba zgłaszająca się jest obecnie zapisana na kurs Wprowadzenie do sieci komputerowych kończący się 20 maja 2015 roku. Osoba zgłaszająca się była zapisana na kurs IT Essentials rozpoczynający się 10 września 2014 roku i kończący się 15 grudnia UWAGA: W takim przypadku osoba zgłaszająca może wybrać pomiędzy udziałem w konkursie IT Essentials lub konkursie CCENT, nie może jednak rywalizować w obu. Niedopuszczalne przypadki: 1. Osoba zgłaszająca ukończyła już wszystkie kursy CCNA z 4 poziomów. 2. Osoba zgłaszająca była zapisana na kurs IT Essentials rozpoczynający się 8 stycznia 2014 roku i kończący się 15 kwietnia P: Czy kursant może mieć przypisaną zarówno rolę uczestnika, jak i instruktora i mimo to kwalifikować się do udziału? O: Nie. Osoby, które pełnią rolę instruktora lub personelu na platformie Cisco NetSpace bądź wcześniej pełniły tego rodzaju rolę, nie kwalifikują się do udziału w którymkolwiek konkursie NetRiders i zostaną zdyskwalifikowane. P: Czy kursant biorący udział w rywalizacji musi być obywatelem jednego z krajów w regionie, którego dotyczy konkurs? O: Nie. Uczestnik może pochodzić spoza wymienionych na liście krajów, jednak konieczne jest, aby aktualnie mieszkał legalnie na terenie Europy, w jednym z krajów należących do WNP bądź w Federacji Rosyjskiej i realizował bądź ukończył niedawno kurs kwalifikujący do udziału w akademii zlokalizowanej w Europie, Federacji Rosyjskiej lub WNP. P: Czy kursant mieszkający w kraju niewymienionym na liście, ale realizujący kurs internetowy w akademii zlokalizowanej w Europie, Federacji Rosyjskiej lub WNP może wziąć udział w konkursie? O: Nie. Konieczne jest, aby uczestnik obecnie mieszkał legalnie na terenie Europy, w jednym z krajów należących do WNP bądź w Federacji Rosyjskiej i realizował bądź ukończył niedawno kurs kwalifikujący do udziału w akademii zlokalizowanej w Europie, Federacji Rosyjskiej lub WNP. P: Czy uczestnik zatrudniony w Cisco za pośrednictwem dostawcy (podmiot trzeci) kwalifikuje się do udziału w konkursie? O: Nie. Osoby zatrudnione w Cisco, bez względu na to, czy są pracownikami bezpośrednimi, czy pracownikami dostawców będących podmiotami trzecimi, i posiadające adres lub logo w systemie Cisco nie kwalifikują się do udziału w którymkolwiek konkursie NetRiders i zostaną zdyskwalifikowane. P: Co w przypadku, gdy uczestnik nie spełnia WSZYSTKICH warunków udziału? O: Uczestnicy niespełniający wszystkich warunków udziału zostaną zdyskwalifikowani. Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 6

7 REJESTRACJA I KLUCZ REJESTRACYJNY P: Jaki jest czas trwania zapisów? O: Zapisy trwają od poniedziałku, 23 lutego 2015 roku do piątku, 3 kwietnia 2015 roku. Rejestracji można dokonywać 24 godziny na dobę na stronie P: Kto może zapisać się do udziału? O: Do udziału w konkursie mogą zapisywać się kursanci spełniający wszystkie warunki udziału. P: Jaki jest klucz rejestracyjny? O: W kluczu rejestracyjnym rozróżniane są małe i wielkie litery. Kursanci mogą zgłosić udział w tylko jednym konkursie w roku kalendarzowym. Klucz rejestracyjny to EUR_ITE_2015 P: Gdzie rejestrują się uczestnicy? O: Wszystkie dane potrzebne do zgłoszenia udziału są wypełniane online na stronie P: Jak zapisać się do udziału w konkursie? O: Zgłaszanie udziału w konkursie to dwuetapowy proces. 1. Najpierw należy zarejestrować profil w witrynie NetRiders przez zalogowanie się za pomocą nazwy i hasła użytkownika platformy Cisco NetSpace. 2. Kolejny krok to zapisanie się do udziału w wybranym konkursie (IT Essentials NetRiders 2015 dla regionu Europa, Federacja Rosyjska i WNP) za pomocą klucza rejestracyjnego. P: Jak utworzyć profil w witrynie NetRiders (www.academynetriders.com)? O: Aby utworzyć profil, należy postępować według następującej instrukcji: Krok 1: Kliknij łącze Login (Zaloguj) znajdujące się w prawym górnym rogu strony głównej. Krok 2: Po przejściu do kolejnej strony kliknij łącze Cisco NetSpace znajdujące się po prawej stronie w celu zalogowania się. Krok 3: Wpisz nazwę i hasło użytkownika platformy Cisco NetSpace (jeżeli to Twoja pierwsza wizyta w witrynie, wyświetlona zostanie strona z polami automatycznie wypełnionymi informacjami z profilu na platformie Cisco NetSpace) Krok 4: Sprawdź podane informacje i kliknij przycisk Create My New Account (Utwórz nowe konto) (w ten sposób zyskasz status zarejestrowanego użytkownika w witrynie NetRiders). Uwaga: Rejestracji profilu w witrynie NetRiders można dokonać w dowolnym czasie. Natomiast udział w konkretnym konkursie można zgłosić tylko w czasie trwania zapisów do tego konkursu. P: Jak zapisać się do udziału w konkursie IT Essentials NetRiders 2015 dla regionu Europa, Federacja Rosyjska i WNP? O: Aby zapisać się do udziału w konkursie IT Essentials NetRiders 2015, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: Krok 1: Uzyskaj klucz rejestracyjny. Można otrzymać go od instruktora lub znaleźć w treści Najczęściej zadawanych pytań dostępnych na stronie regionu Europa, Federacja Rosyjska oraz WNP. Logowanie nie jest wymagane. Klucz rejestracyjny jest niezbędny do wzięcia udziału w rywalizacji. Krok 2: Po uzyskaniu klucza rejestracyjnego przejdź do strony w zasie trwania zapisów i zaloguj się za pomocą nazwy i hasła użytkownika platformy Cisco Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 7

8 NetSpace. Łącze do logowania znajduje się w prawym górnym rogu strony głównej witryny NetRiders. Krok 3: W sekcji Competition Categories (Kategorie konkursowe) zaznacz opcję NetRiders Europe, Russian Federation and CIS 2015 (NetRiders 2015 dla regionu Europa, Federacja Rosyjska i WNP), a później wybierz opcję Europe, Russian Federation and CIS 2015 IT Essentials NetRiders (IT Essentials NetRiders 2015 dla regionu Europa, Federacja Rosyjska i WNP) znajdującą się na następnej stronie. Krok 4: Przeczytaj i zaakceptuj Warunki (oficjalne zasady obowiązujące podczas konkursu). Krok 5: Wpisz klucz rejestracyjny: EUR_ITE_2015 Po wykonaniu tych uczynności kursant zyskuje status zarejestrowanego uczestnika konkursu i ma dostęp do strony konkursowej. UWAGA: Należy sprawdzić, czy dokonano zapisu na stronie konkursu, a nie tylko w witrynie szkoleniowej. Witryna szkoleniowa to oddzielny serwis, nie stanowi części strony konkursu IT Essentials. P: Czy instruktorzy mogą zgłaszać własnych kursantów? O: Nie. Wymagane jest, aby każdy kursant zarejestrował własny profil w witrynie a następnie użył klucza rejestracyjnego w celu zapisania się do udziału. Podczas tego procesu kursanci zapoznają się z warunkami prawnymi i akceptują je. To właśnie dlatego konieczne jest samodzielne dokonanie zgłoszenia. P: Czy instruktorzy mają możliwość wyświetlania listy kursantów biorących udział w konkursie? O: W lewym górnym rogu strony konkursu znajduje się łącze Participants (Uczestnicy). Kliknięcie tego łącza przez instruktora, który zapisał się do udziału w konkursie IT Essentials, powoduje wyświetlenie listy wszystkich kursantów zarejestrowanych do udziału w rywalizacji. Listę można filtrować według imienia, nazwiska, akademii lub województwa/regionu. Dzięki temu osoby nadzorujące mają możliwość sprawdzenia, którzy kursanci z ich grupy lub akademii zapisali się do udziału w konkursie. Wyszukiwanie według nazwy akademii Wyszukiwanie według województwa/regionu P: Występują problemy z rejestracją w witrynie. Co mam zrobić? O: Istnieje kilka przyczyn, z powodu których kursanci nie mogą się zarejestrować. Jeżeli dana osoba nie realizuje obecnie kursu kwalifikującego do udziału lub w najbliższym czasie nie zakończyła z pozytywnym wynikiem takiego kursu w akademii Cisco, witryna uniemożliwi jej rejestrację, ponieważ nie spełnia ona warunków udziału. Osoby spełniające warunki udziału, które napotykają problemy z rejestracją, powinny wykonać następujące czynności: Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 8

9 1. Usuń pliki cookie i wyczyść pamięć podręczną przeglądarki (szczególnie jeśli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer 8), a następnie spróbuj ponownie. 2. Tylko dwie przeglądarki oferują pełną obsługę witryny NetRiders: Firefox i Internet Explorer 3. Jeżeli korzystasz z przeglądarki Chrome, Opera, Safari lub innej, mogą pojawiać się problemy. 4. Skontaktuj się z akademią i sprawdź, czy ustawienia serwera proxy lub zapory systemowej nie blokują dostępu. 5. Spróbuj zarejestrować się z lokalizacji innej niż szkoła. Jeżeli przyniesie to oczekiwany rezultat, porozmawiaj z pracownikami szkoły o ustawieniach zapory, ponieważ konieczne będzie uzyskanie dostępu na czas konkursu. 6. Jeżeli nadal występują problemy, prześlij zrzut ekranu pojawiającej się usterki razem z podanymi dalej informacjami na adres: Do zgłoszenia problemu należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, nazwę użytkownika platformy Cisco NetSpace, kraj, nazwę akademii, nazwę przeglądarki internetowej wraz z numerem wersji oraz nazwę używanego systemu operacyjnego. Należy również zamieścić informacje, że problem dotyczy konkursu IT Essentials, w którym bierzesz udział. Zrzut ekranu przedstawiający problem wraz z opisem czynności, które doprowadziły do jego pojawienia się, jest bardzo pomocny. P: Jak mogę sprawdzić, czy jestem uczestnikiem zarejestrowanym na stronie konkursowej? O: Po zarejestrowaniu się w witrynie NetRiders i zgłoszeniu udziału w konkursie CCNA NetRiders 2015 dla regionu Europa, Federacja Rosyjska i WNP, powinno być możliwe wyświetlenie następującej strony: Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 9

10 WITRYNA SZKOLENIOWA P: Czy przed udziałem w prawdziwym konkursie będzie można przystąpić do egzaminu próbnego? O: Tak. Uczestnicy konkursu mogą skorzystać z witryny szkoleniowej, gdzie można zaznajomić się z procesem logowania i stroną konkursu. W witrynie szkoleniowej dostępny jest również próbny egzamin teoretyczny. Każda zarejestrowana osoba (uczestnik lub instruktor) może przystępować do próbnego egzaminu maksymalnie 5 (pięć) razy. W witrynie szkoleniowej można sprawdzić: poprawność procesu logowania; obsługę emulatora Packet Tracer lub jego nowszej wersji; ustawienia zapory systemowej i serwera proxy w danej akademii; kwestie związane z przepustowością; ładowanie obrazów i grafiki. UWAGA: Witryna szkoleniowa pozwala na zapoznanie się z rodzajami pytań zadawanych podczas konkursu oraz umożliwia weryfikację kwestii opisanych powyżej przed rozpoczęciem konkursu. Nie jest to jednak witryna służąca do przygotowania do egzaminu. Konieczny będzie wielokrotny kontakt z działem IT akademii w celu konfiguracji odpowiednich ustawień zapory systemowej i serwera proxy. Na komputerze, który będzie używany podczas konkursu, wymagana jest instalacja emulatora Packet Tracer lub jego nowszej wersji. Najnowszą wersję emulatora Packet Tracer można pobrać z witryny Cisco NetSpace, przechodząc do adresu https://www.netacad.com/group/offerings/packet-tracer (konieczne jest zalogowanie się). Aby uzyskać dalszą pomoc, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej akademii. Po sprawdzeniu działania wszystkich rozwiązań technicznych przez przystąpienie do egzaminu próbnego uczestnicy mogą odwiedzić Centrum szkoleniowe CCNA CCNA Prep Center na platformie Cisco Learning Network (bezpłatne logowanie za pomocą danych utworzonych przez użytkownika): https://learningnetwork.cisco.com P: Jak uczestnicy konkursu mogą zyskać dostęp do witryny szkoleniowej? O: Dostęp do witryny szkoleniowej można uzyskać po zalogowaniu się. W sekcji Competition Categories (Kategorie konkursowe), kliknij opcję NetRiders Europe, Russian Federation and CIS 2015 (NetRiders 2015 dla regionu Europa, Federacja Rosyjska i WNP). Konieczna jest rejestracja w witrynie szkoleniowej. Klucz rejestracyjny można znaleźć w sekcji z podsumowaniem na tej stronie. P: Co można znaleźć w witrynie szkoleniowej? O: W witrynie szkoleniowej zamieszczono przykładowe egzaminy konkursowe: dwa na poziomie CCNA, dwa na poziomie CCENT oraz jeden na poziomie IT Essentials. Można uzyskać do nich dostęp i do nich przystąpić. Uczestnicy konkursu na poziomie IT Essentials mogą być również zainteresowani wykonaniem ćwiczenia egzaminacyjnego w emulatorze Packet Tracer na poziomie CCENT. Polega ono na pobraniu plików Packet Tracer i przeprowadzeniu za pomocą emulatora konfiguracji w celu przygotowania do etapu drugiego, podczas którego uczestnicy przystępują do osobnego egzaminu dotyczącego emulatora Packet Tracer. Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 10

11 ETAPY KONKURSU P: Jaki format ma konkurs NetRiders IT Essentials? O: Konkurs składa się z dwóch etapów. Daty oraz opisy można znaleźć w sekcji Informacje ogólne znajdującej się powyżej. P: Kto bierze udział w każdym etapie konkursu? O: Etap 1: Wszyscy kursanci, którzy realizują bądź ukończyli już kurs IT Essentials, posiadają aktywne konto Cisco NetSpace i spełniają wszystkie warunki udziału (szczegółowe informacje można znaleźć w Warunkach). Etap 2: 5 uczestników z najlepszymi wynikami (minimum to 60% poprawnych odpowiedzi) z każdej biorącej udział akademii z każdego województwa, regionu, okręgu lub obszaru w kraju. (Szczegółowe informacje można znaleźć w Warunkach). P: Jaki jest termin przeprowadzenia każdego z etapów konkursu IT Essentials? O: Etap 1 odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2015 roku i potrwa od 12:00 16:00 GMT. Etap 2 odbędzie się w poniedziałek, 11 maja 2015 roku i potrwa od 12:00 16:00 GMT. Każdy uczestnik ma obowiązek sprawdzenia czasu trwania konkursu dla danej lokalizacji. W lokalizacjach, gdzie używany jest czas uniwersalny (GMT) rywalizacja trwa od 12:00 do 16:00. W lokalizacjach, gdzie używany jest czas zachodnioeuropejski letni (WEST GMT+1) rywalizacja trwa od 13:00 do 17:00. W lokalizacjach, gdzie używany jest czas środkowoeuropejski letni (CEST GMT+2) rywalizacja trwa od 14:00 do 18:00. W lokalizacjach, gdzie używany jest czas wschodnioeuropejski letni (EEST GMT+3) rywalizacja trwa od 15:00 do 19:00. W strefach czasowych AMT oraz GET (GMT+4) rywalizacja trwa od 16:00 do 20:00. W strefach czasowych AZST, TJT, UZT oraz TMT (GMT+5) rywalizacja trwa od 17:00 do 21:00. W strefach czasowych ALMT oraz KGT (GMT+6) rywalizacja trwa od 18:00 do 22:00. Na wypełnienie egzaminu z każdego etapu nie potrzeba aż 4 godzin, jednak uczestnicy muszą przystąpić do obu egzaminów i ukończyć je w ciągu 4-godzinnego bloku. P: Czy konkurs jest nadzorowany? O: Nie, konkurs ma format nienadzorowany. Wymagane jest, aby na każdym z etapów uczestnicy zalogowali się i ukończyli egzaminy w ciągu czterogodzinnego bloku. P: Z jakiej przeglądarki powinni korzystać uczestnicy konkursu w celu uzyskania dostępu do egzaminów? O: Uczestnicy powinni uzyskać dostęp do strony konkursu za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox lub Internet Explorer. Te dwie przeglądarki zapewniają pełną obsługę strony. Jeżeli uczestnicy będą pracować za pomocą przeglądarek Chrome, Opera, Safari lub innych, mogą napotkać problemy techniczne i w konsekwencji stracić czas przeznaczony na wypełnienie egzaminu. Należy zadbać o to, aby do uzyskania dostępu do egzaminów konkursowych użyć przeglądarki Firefox lub IE. P: Czy podczas egzaminów uczestnicy mogą korzystać z kalkulatorów? O: Uczestnicy mogą skorzystać z kalkulatora do obliczenia powierzchni, przeliczania wartości walut i dokonywania podstawowych obliczeń arytmetycznych. Uczestnikom nie wolno korzystać z kalkulatorów do przekształcania adresów IP oraz konwersji liczb szesnastkowych. Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 11

12 P: Czy uczestnicy mogą otworzyć egzaminy w kilku wersjach językowych? O: Nie. Otwarcie egzaminów w kilku wersjach językowych jest podstawą do dyskwalifikacji. Dostępne będą łącza do egzaminów we wszystkich wersjach językowych. Każde z nich będzie rozpoczynała wersja językowa. Przykłady: ENGLISH Round 1 IT Essentials Exam FRANÇAIS Round 1 IT Essentials Exam ITALIANO Round 1 IT Essentials Exam POLSKA Round 1 IT Essentials Exam РУССКИЙ Round 1 IT Essentials Exam Jeżeli uczestnik skorzysta z kliku łączy, wprowadzi hasło i przystąpi do egzaminu w kilku wersjach językowych, jednak poda odpowiedzi tylko w jednej z nich, zostanie zdyskwalifikowany mimo to. P: Czy podczas egzaminów uczestnicy mogą korzystać z materiałów pomocniczych? O: Podczas egzaminów nie wolno korzystać z żadnych materiałów pomocniczych, takich jak na przykład książki czy witryny internetowe. Dozwolone jest jedynie korzystanie z notatek z dziennika technicznego przygotowanych podczas wykonywania ćwiczenia dotyczącego emulatora Packet Tracer lub egzaminu o tym samym zakresie. P: Czy uczestnicy mogą tymczasowo przerwać wypełnianie egzaminu po jego otwarciu? O: Nie. W przypadku każdego egzaminu odliczanie czasu rozpoczyna się po podaniu hasła do egzaminu i kliknięciu przycisku OK. Uczestnicy nie mogą tymczasowo przerwać egzaminu po rozpoczęciu wypełniania. P: Czy uczestnicy mogą zmieniać udzielone odpowiedzi? O: Tak. Uczestnicy powinni korzystać z przycisku Zapisz, ale nie przesyłaj w trakcie udzielania odpowiedzi na kolejne pytania. Standardowo na jednej stronie wyświetlane jest około 10 pytań. Uczestnicy mają możliwość przeglądania wszystkich stron, sprawdzania udzielonych odpowiedzi i dokonywania zmian do momentu upłynięcia czasu na zegarze. P: Czy uczestnicy muszą zapisać i przesłać ostateczną wersję udzielonych odpowiedzi? O: Tak. Egzaminy są automatycznie wyłączane po upłynięciu czasu przeznaczonego na ich wypełnienie. Ważne jest, aby przesłać odpowiedzi za pomocą przycisku Prześlij wszystko i zakończ przed upływem czasu. Naciśnięcie tego przycisku powoduje zamknięcie egzaminu. Po wykonaniu tej czynności nie można już uzyskać do niego dostępu. P: Czy uczestnikom przyznawane są punkty ujemne za nieprawidłowe odpowiedzi? O: W przypadku pytania wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią punkty są przydzielane za prawidłowe odpowiedzi, co oznacza, że uczestnicy nie otrzymują punktów ujemnych. Przy przydzielaniu punktów za pytania wielokrotnego wyboru z wieloma poprawnymi odpowiedziami (gdzie 2, 3 lub 4 odpowiedzi należy zaznaczyć jako prawidłowe) uczestnikom przydzielane są punkty ujemne za nieprawidłowe odpowiedzi. P: Co mogę zrobić, jeżeli już po otwarciu egzaminu wystąpią problemy z połączeniem internetowym? Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 12

13 O: Odpowiedzialność za rozwiązanie problemów z połączeniem internetowym spoczywa na uczestnikach. Z tego względu zalecamy przystąpienie do próbnych egzaminów w lokalizacji, w której uczestnik będzie brał udział w rywalizacji, aby sprawdzić przepustowość, ładowanie obrazów oraz pobieranie i konfigurację plików Packet Tracer. Jeżeli połączenie z Internetem zostanie utracone podczas egzaminu należy szybko zalogować się i ponownie otworzyć egzamin. W takiej sytuacji uczestnikowi pozostaje tyle czasu, ile wskazuje zegar. Egzaminy nie będą rozpoczynane ponownie z powodu problemów z łącznością. P: Co mogę zrobić, jeżeli już po otwarciu egzaminu wystąpią problemy z wyświetlaniem obrazów? O: Jeżeli obraz nie jest wyświetlany poprawnie, nie należy wpadać w panikę. Najpierw należy sprawdzić, czy zalogowano się za pomocą przeglądarki Firefox lub Internet Explorer. Następnie można pominąć dane pytanie lub poświęcić chwilę na przesłanie wiadomości do zespołu NetRiders pod adres Należy podać nazwę egzaminu, który jest wypełniany (egzamin IT Essentials lub IT Essentials Packet Tracer), i numer pytania zawierającego nieprawidłowo wyświetlony obraz. Należy pamiętać o umieszczeniu w treści wiadomości nazwy użytkownika i hasła powiązanych z kontem NetSpace. Zespół NetRiders sprawdzi, czy dany uczestnik wypełnia obecnie egzamin i prześle obraz w wiadomości . Podczas oczekiwania na przesłanie obrazu w wiadomości należy tymczasowo pominąć dane pytanie i kontynuować, udzielając odpowiedzi na pozostałe pytania. Zegar nie zostanie wstrzymany, a uczestnik z pewnością nie chce tracić cennego czasu. Nie przewidujemy żadnych ustępstw ze względu na brak obrazów, ponieważ jest to spowodowane kwestiami związanymi z przepustowością bądź ustawieniami zapory lub serwera proxy po stronie użytkownika lub też korzystaniem z niezalecanej przez nas przeglądarki. P: Z kim mogę kontaktować się podczas egzaminu w celu uzyskania pomocy? O: Uczestnicy oraz instruktorzy mogą kontaktować się z zespołem pomocy technicznej NetRiders pod adresem W czasie trwania egzaminów nasi pracownicy będą monitorować skrzynki pocztowe. Należy zauważyć, że im więcej szczegółów podanych w wiadomości , tym szybciej nasz zespół może rozwiązać opisywany problem i przesłać odpowiedź. Ponadto główny zespół posługuje się wyłącznie językiem angielskim, dlatego w przypadku przesłania wiadomości w innym języku nasz zespół skorzysta z serwisu Tłumacz Google (https://translate.google.com/) w celu zrozumienia pytań, a następnie udzieli odpowiedzi w języku angielskim. P: Czy uczestnicy mogą sprawdzić, na które pytania udzielono poprawnej odpowiedzi lub jaka jest poprawna odpowiedź w przypadku udzielenia błędnej? O: Nie. Nie podajemy żadnych informacji dotyczących poprawności odpowiedzi na żadnym z egzaminów konkursowych. Nie podajemy również poprawnej odpowiedzi w przypadku udzielenia błędnej. P: Czy instruktor może zgłosić prośbę o zapoznanie się z wynikami uczestników? O: Nie. Nie podajemy wyników instruktorom. Nie podajemy rezultatów żadnego z konkursów. Publikujemy wyłącznie rankingi. P: Dlaczego uczestnikom ani instruktorom nie są podawane informacje dotyczące punktów przydzielonych za poszczególne pytania? O: Konkurs odbywa się w określonych ramach czasowych. Nie chcemy, aby uczestnicy udostępniali własne wyniki za pomocą mediów społecznościowych lub innych metod i tym samym zapewniali nieuczciwą przewagę pozostałym osobom rywalizującym w konkursie. Dlatego właśnie nie publikujemy informacji o przydzielonych punktach i wynikach, a dostęp do Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 13

14 nich mają wyłącznie administratorzy konkursu. Jest to zasada globalna, którą stosujemy podczas wszystkich konkursów NetRiders. P: Jak wygląda struktura każdego etapu i jakie są zasady punktacji? O: Szczegółowe informacje dotyczące struktury egzaminów z każdego etapu oraz zasad ich punktacji można znaleźć w warunkach prawnych, które każdy uczestnik akceptuje w momencie zapisu do udziału w konkursie. Na stronie konkursu oraz na stronie regionu można znaleźć Plik PDF z obowiązującymi zasadami. Do uzyskania dostępu do tych stron wymagane jest logowanie. P: Jak uczestnicy uzyskują dostęp do egzaminów? O: Uczestnicy logują się w witrynie NetRiders i przechodzą do strony konkursu. Następnie klikają łącze umożliwiające przejście do egzaminu w jednej, wybranej wersji językowej i wpisują hasło do egzaminu konkursowego. Hasło do egzaminu konkursowego w 1. etapie będzie widoczne po kliknięciu łącza do egzaminu. Hasła do egzaminów konkursowych w 2. etapie zostaną przesłane w wiadomości do wszystkich uczestników, którzy zakwalifikują się do 2. etapu. Szczegóły dotyczące ważnych dat można znaleźć w sekcji Informacje ogólne znajdującej się powyżej. Zalecamy przystąpienie do egzaminów konkursowych za pomocą komputera oferującego wysoką prędkość i stabilność połączenia z Internetem. P: Kiedy ogłoszone zostaną imiona i nazwiska zwycięzców poszczególnych etapów? O: Szczegóły dotyczące ważnych dat można znaleźć w sekcji Informacje ogólne znajdującej się powyżej. Osoby, które uzyskają najlepsze wyniki oraz zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej. Rankingi zostaną opublikowane w witrynie NetRiders, na stronie konkursu, a także na stronie Wall of Fame (Galeria sław). NAGRODY P: Jakie nagrody przewidziano w 1. etapie konkursu? O: Po zakończeniu 1. etapu nie są przyznawane żadne nagrody. Uczestnicy 1. etapu będą mogli pobrać ze strony konkursu certyfikaty udziału w formie plików PDF. Będą one dostępne po opublikowaniu wyników 1. etapu dnia 5 maja 2015 roku. P: Jakie nagrody przewidziano w 2. etapie konkursu? O: Nagrody zostaną przyznane po zakończeniu 2. etapu wyłącznie 5 (pięciu) uczestnikom, którzy zdobędą najwyższe wyniki. UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w OFICJALNYCH ZASADACH. Należy się z nimi zapoznać podczas procesu rejestracji lub już po jego zakończeniu, co umożliwia kliknięcie przycisku Rules PDF (Plik PDF z zasadami) na stronie konkursu. DYSKWALIFIKACJA P: Co w przypadku, gdy uczestnik nie spełnia WSZYSTKICH warunków udziału? O: Uczestnicy niespełniający wszystkich warunków udziału zostaną zdyskwalifikowani. P: Co może spowodować dyskwalifikację uczestnika z konkursu? Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 14

15 O: Sponsor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego uczestnika, który naruszy postanowienia Warunków. Każdy uczestnik ma obowiązek dokładnie zapoznać się z treścią Warunków. Uczestnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na następujące powody dyskwalifikacji z konkursu: Niespełnienie wszystkich warunków udziału Brak odpowiedzi na wiadomość od Cisco z prośbą o potwierdzenie spełnienia warunków udziału, jeśli zostanie przesłana Brak zatwierdzonego statusu obecnego lub byłego (w ciągu ostatnich 10 miesięcy od daty rozpoczęcia zapisów) uczestnika kursu IT Essentials Zgłoszenie udziału w kliku konkursach NetRiders w bieżącym roku kalendarzowym Otwarcie egzaminu w kilku wersjach językowych Korzystanie podczas wypełniania egzaminu z materiałów pomocniczych (wyjątek stanowi dziennik techniczny używany przy wykonywaniu ćwiczenia egzaminacyjnego dotyczącego emulatora Packet Tracer), takich jak np. książki czy witryny internetowe Kopiowanie lub udostępnianie treści pytań egzaminacyjnych, odpowiedzi, obrazów lub plików Pełnienie roli instruktora NetAcad lub członka personelu NetAcad na platformie Cisco NetSpace lub pełnienie roli instruktora w usłudze Academy Connection w przeszłości Bezpośrednie zatrudnienie w Cisco lub zatrudnienie w Cisco za pośrednictwem dostawcy będącego podmiotem trzecim PYTANIA OD INSTRUKTORÓW P: Jakie zadania pełni instruktor w procesie rejestracji? O: Instruktor ma za zadanie m.in: zachęcać kursantów do udziału w konkursie (na stronie regionu w witrynie NetRiders dostępny do pobrania i wydruku jest plakat w formie pliku PDF). przekazać uczestnikom prowadzonych kursów klucz rejestracyjny IT Essentials w celu umożliwienia im zapisu między 23 lutego a 3 kwietnia 2015 roku. Jeżeli nie otrzymasz klucza rejestracyjnego w wiadomości od Cisco lub centrum ASC, prawdopodobnie nie wyrażono zgody na otrzymywanie elektronicznej korespondencji pocztowej. Klucz rejestracyjny można jednak znaleźć również w Najczęściej zadawanych pytaniach w sekcji Rejestracja i klucz rejestracyjny znajdującej się powyżej. sprawdzić, czy kursanci zgłosili udział na stronie konkursu przed zakończeniem zapisów w piątek, 3 kwietnia (a nie tylko w witrynie NetRiders lub na stronie szkoleniowej). sprawdzić, czy kursanci zgłaszają udział w konkursie na poziomie, do którego się kwalifikują. Jeżeli ze względu na realizowane lub ukończone kursy kwalifikują się oni do kilku konkursów, należy pomóc im w dokonaniu strategicznej decyzji dotyczącej terminu udziału w konkursach poszczególnych poziomów. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie jednego poziomu w roku kalendarzowym. Ponadto począwszy od roku 2015 mogą brać udział w konkursie danego poziomu tylko raz. P: Jestem instruktorem jednak w moim profilu w witrynie NetRiders mam przypisaną rolę uczestnika. O: Wszystkim osobom zgłaszającym się do udziału automatycznie zostaje przypisana rola uczestnika. Jeżeli zgodnie informacją w profilu NetRiders Twoja rola w programie Network Academy to instruktor, skrót inst, w ciągu 36 godzin od rejestracji zespół NetRiders zmieni Twoją rolę na Instruktor-Obserwator. Nie ma potrzeby wysyłania do nas wiadomości. Odpowiednie operacje będą wykonywane automatycznie co tydzień. Należy jednak zwrócić Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 15

16 uwagę, że rola instruktorów nie jest aktualizowana w witrynie szkoleniowej. Tylko użytkownicy z przypisaną rolą Uczestnik mogą wyświetlać próbne egzaminy. Zakładamy, że instruktorzy będą chcieli odwiedzić witrynę szkoleniową i zapoznać się z próbnymi egzaminami, aby pomóc kursantom w przygotowaniu. P: Jestem instruktorem i chcę dowiedzieć się, którzy z uczestników prowadzonych przeze mnie kursów zgłosili się do konkursu. O: Instruktorzy mogą skorzystać z przekazanego kursantom klucza rejestracyjnego, aby zarejestrować się do jednego, dwóch lub trzech poziomów konkursu. Po zaktualizowaniu statusu instruktora i nadaniu mu roli Instruktora-Obserwatora (nastąpi to automatycznie w ciągu 36 godzin od zgłoszenia udziału na stronie konkursu) instruktor ma możliwość wyświetlenia listy uczestników. Aby to zrobić, należy kliknąć łącze Participants (Uczestnicy) widoczne od tej pory w lewym górnym rogu strony konkursu. Instruktorzy mogą klikać kolumny i sortować listę według kraju, nazwy akademii lub imion i nazwisk uczestników. INFORMACJE KONTAKTOWE P: Z kim mogę się skontaktować w razie dalszych pytań? O: Najpierw należy dokładnie zapoznać się z całym dokumentem Najczęściej zadawane pytania oraz Warunki (Oficjalne zasady). Jeżeli w Najczęściej zadawanych pytach w witrynie NetRiders ani Warunkach nie ma odpowiedzi na pytania, prosimy o ich przesłanie pod adres Konieczne jest podanie imienia i nazwiska, kraju, nazwy akademii, pełnionej roli (uczestnik konkursu bądź instruktor), nazwy użytkownika platformy Cisco NetSpace oraz treści pytania. Brak którejkolwiek z wymienionych powyżej informacji może spowodować opóźnienie odpowiedzi. Odpowiedzi na wiadomości są na ogól przesyłane od poniedziałku do piątku między 9:00 a 16:00 czasu pacyficznego (GMT-8 godzin). Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 3 dni roboczych, wyjątek stanowią dni, w których odbywać się będą konkursy. Wtedy nasz zespół będzie udzielał odpowiedzi możliwie jak najszybciej. Ponadto główny zespół posługuje się wyłącznie językiem angielskim, dlatego w przypadku przesłania wiadomości w innym języku nasz zespół skorzysta z serwisu Tłumacz Google (https://translate.google.com/) w celu zrozumienia pytań, a następnie udzieli odpowiedzi w języku angielskim. Najczęściej zadawane pytania Konkurs NetRiders IT Essentials 2015: Europa, Federacja Rosyjska i WNP Strona 16

Konkurs Cisco Networking Academy NetRiders IT Essentials Polska 2013 Regulamin

Konkurs Cisco Networking Academy NetRiders IT Essentials Polska 2013 Regulamin Konkurs Cisco Networking Academy NetRiders IT Essentials Polska 2013 Regulamin Konkurs Cisco Networking AcademyNetRiders IT Essentials Polska 2013 ( Konkurs ) rozpoczyna się 4 kwietnia 2013 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU Element systemu Nabór Optivum dla szkół ponadgimnazjalnych Kanał: Gimnazjum Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Kazimierska 15 51-657 Wrocław tel. (071) 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów Nabór Gimnazja Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2013 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 1 z 2 Spis treści Spis treści...2 Przedmowa...55 Informacje o podręczniku...66 1. Bezpieczeństwo...77

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI DZIEŃ DOBRY...3 I. WYMAGANIA TECHNICZNE...4 Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z ipkonet... 5 II. POCZĄTEK...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 1 z 2 Spis treści Spis treści... 2 Przedmowa... 5 Informacje o podręczniku... 6 1. Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail: cok@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail: cok@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail: cok@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie prawo do ciągłego ulepszania programu i wprowadzania do

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3. 2 Certyfikacja ECDL w Polsce... 3. 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4. 2.2 Certyfikat ECDL BASE...

1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3. 2 Certyfikacja ECDL w Polsce... 3. 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4. 2.2 Certyfikat ECDL BASE... Spis treści 1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3 2 Certyfikacja ECDL w Polsce.... 3 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4 2.2 Certyfikat ECDL BASE.... 4 2.3 Certyfikat ECDL STANDARD.... 5 2.4 Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik

Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku. przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku przewodnik Program etwinning rejestracja i narzędzia krok po kroku Redakcja merytoryczna Monika Regulska Korekta Weronika Walasek, Agnieszka Pawłowiec

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo