Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Program konferencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Program konferencji"

Transkrypt

1 Program konferencji Między lękiem i nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Poznań 7-8 maja 2015 r. Patronat honorowy Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP Wicewojewoda Wielkopolski Czwartek, 7 maja 2015 Miejsce: Obrady odbywać się będą w sali 43 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89A, Poznań Rejestracja uczestników Uroczyste otwarcie konferencji Sesja 1. Obrady plenarne (s. 43), przewodniczący prof. A. Sakson Prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Geneza, stan prawny i perspektywy ochrony podmiotowej w ustawie o mniejszościach z 6 stycznia 2005 roku Prof. dr hab. Sławomir Łodziński, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski Przed ustawą o mniejszościach. Charakter instytucjonalizacji praw osób należących do mniejszości narodowych po 1989 roku a ustawa o mniejszościach z 2005 roku Prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a procesy narodotwórcze na wschodnim pograniczu RP Prof. dr hab. Helena Duć-Fajfer, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Łemków Paternalizm unikowy, czyli jak radzić sobie z ustawowymi zobowiązaniami

2 Prof. dr hab. Maria Szmeja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Spisy Narodowe, ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych a budowa tożsamości śląskiej przerwa kawowa c. d. obrad plenarnych, przewodniczący prof. G. Janusz Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet A. Mickiewicza Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy nieuznane mniejszości etniczne Prof. dr hab. Dariusz Matelski, Instytut Wschodni, Uniwersytet A. Mickiewicza Ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych w Polsce na mocy ustawy o mniejszościach narodowych z 2005 roku Dr Marzenna Giedrojć, Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński Kontrola realizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym przez Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP Dr Tomasz Browarek, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej Podmioty doradcze i koordynujące w polityce państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych po 1989 roku Dr Ewa Godlewska, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej Polska ustawa o mniejszościach versus rozwiązania austriackie analiza porównawcza Dr Elżbieta Szyszlak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski Polskie i czeskie rozwiązania prawne dotyczące mniejszości narodowych: analiza porównawcza dyskusja przerwa obiadowa

3 Sesja 2. Dyskusja panelowa (s. 43) Zapisy ustawy a oczekiwania Ślązaków, prowadzący dr Cezary Trosiak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet A. Mickiewicza Uczestnicy panelu: Dietmar Brehmer (Niemiecka Wspólnota Robocza,,Pojednanie i Przyszłość ) Pejter Długosz (Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej) Jerzy Gorzelik (Ruch Autonomii Śląska) Piotr Spyra (Ruch Społeczny,,Polski Górny Śląsk ) Waldemar Szendera (Związek Górnośląski) Panel 1. (s. 43) Ślązacy w poszukiwaniu tożsamości, przewodnicząca prof. M. Szmeja Prof. dr hab. Ewa Michna, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński Pomiędzy uznaniem a wykluczeniem. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym a aspiracje emancypacyjne Ślązaków Dr Kamilla Dolińska, dr Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski Ślązacy problemy ze statusem prawnym okiem socjologa Dr Patrycja Bałdys, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Górny Śląsk nieoswojony. Tożsamość śląska a polityka wobec grup etnicznych i mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku Dr Małgorzata Myśliwiec, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski Ślązacy o co i po co pytał GUS Dr Tomasz Słupik, Uniwersytet Śląski Społeczna, polityczna i kulturalna emancypacja Ślązaków w ostatnim ćwierćwieczu Dr Cezary Trosiak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet A. Mickiewicza Relacje między mniejszością niemiecką a,,większością śląską dyskusja

4 Panel 2. (s. 126) Sytuacja mniejszości niemieckiej w okresie obowiązywania ustawy, przewodniczący prof. S. Łodziński Prof. dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim atut czy wyzwanie dla regionu? Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski Przeobrażenia i specyfika działalności organizacyjnej mniejszości niemieckiej Dr Irena Kurasz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski Metodologiczne problemy badania mniejszości narodowych na przykładzie mniejszości niemieckiej Dolnego Śląska Prof. dr hab. Romuald Jończy, mgr Katarzyna Łukaniszyn- Domaszewska, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ocena aktywności społeczno-ekonomicznej ludności pochodzenia niemieckiego zamieszkałej na Opolszczyźnie wnioski z badań przeprowadzonych wśród samorządowców na Opolszczyźnie Dr Marta Jas-Koziarkiewicz, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski Zakres realizacja praw zagwarantowanych w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalny w świetle publikacji Wochenblatt.pl Dr Paweł Popieliński, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa Wpływ Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym na funkcjonowanie środowiska mniejszości niemieckiej w Polsce dyskusja uroczysta kolacja i program artystyczny na WNPiD

5 Piątek, 8 maja Sesja Panel 1. (s. 127) Ustawa wobec mniejszości etnicznych, przewodniczący prof. A. Sadowski Prof. dr hab. Katarzyna Warmińska, Katedra Socjologii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Jesteśmy narodem? Kaszubskie dyskusje nad tożsamością w kontekście ustawy o mniejszościach z 2005 roku Prof. dr hab. Monika Mazurek-Janasik, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Gdański Kaszubi dziś czyli 10 lat po wejściu w życiu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku Łukasz Grzędzicki, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Społeczność kaszubska wobec realizacji ustawy o mniejszościach oraz języku regionalnym na Pomorzu w latach Dr Beata A. Orłowska, Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych przy PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Realizacja założeń wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym wśród mniejszości etnicznej Łemków zamieszkujących powiat strzelecko drezdenecki Dr Monika Ślęzak, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Stan badań nad społecznością romską w Polsce Prof. dr hab. Anita Adamczyk, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet A. Mickiewicza Romowie w okresie 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym dyskusja przerwa kawowa

6 Panel 2. (s. 127) Wpływ ustawy na różne aspekty aktywności mniejszości narodowych etnicznych, przewodnicząca prof. A. Trzcielińska-Polus Prof. dr hab. Julita Makaro, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski Etniczne polityki miejskie. Na marginesie ustawy Dr Ewa Pogorzała, Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Stan i wyzwania systemu nauczania języków mniejszości i w językach mniejszości w Polsce z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Dr Norbert Honka, Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski Wpływ ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym na funkcjonowanie samorządu terytorialnego na przykładzie województwa opolskiego Dr Barbara Kobzarska-Bar, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Podmiotowość polityczna mniejszości narodowych i etnicznych w świetle teorii zasobów organizacji implikacje dla zarządzania Mgr Dorota Kowalewska, Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński Depolityzacja organizacji mniejszości narodowych i etnicznych Dr Paweł Stachowiak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet A. Mickiewicza Mniejszości narodowe w nauczaniu i działalności Kościoła katolickiego w Polsce w okresie funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Mgr Patryk Pawełczak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet A. Mickiewicza Pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych jako warunek upodmiotowienia polityki państwa wobec mniejszości dyskusja

7 podsumowanie i zakończenie obrad obiad

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje XVIII Seminarium Śląskie Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje (stan na dzień: 03.09.2013r.) Środa, 25 września 2013 r. Materialne i niematerialne dziedzictwo -

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Program Abstrakty Lista uczestników Paryż 2012 Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 837 / 251 / IV / 2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wieloletni regionalny plan działań

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal

Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a A R C H I W I S T Y K A S P O Ł E C Z N A Pod redakcją merytoryczną Katarzyny Ziętal spis treści TEKSTY 7 Wstęp katarzyna ziętal 14 Część zasobu narodowego władysław

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ Warszawa, październik 2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...4 1. CELE I OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁAŃ...4 1.1 Uzasadnienie programu...4 1.2 Grupy

Bardziej szczegółowo

Anna Kołomycew, Agnieszka Pawłowska SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI LIDER SPOŁECZNY W XXI WIEKU. WYMIAR LOKALNY I KRAJOWY 6 7 CZERWCA 2013 R.

Anna Kołomycew, Agnieszka Pawłowska SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI LIDER SPOŁECZNY W XXI WIEKU. WYMIAR LOKALNY I KRAJOWY 6 7 CZERWCA 2013 R. Sprawozdanie z konferencji Lider społeczny w XXI wieku... 135 Polityka i Społeczeństwo 2(11) / 2013 SPRAWOZDANIA Anna Kołomycew, Agnieszka Pawłowska SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI LIDER SPOŁECZNY W XXI WIEKU.

Bardziej szczegółowo

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze KsiąŜki 1. Zrozumieć Chińczyków : kulturowe kody społeczności chińskich / pod red. nauk. Ewy Zajdler. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog,

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań

Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Redakcja naukowa: prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska Warszawa 2008 r. dyskryminacja bookman.indd 1 2008-09-24 11:18:01

Bardziej szczegółowo

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Cel i potrzeba uchwalenia projektowanej zmiany. Dotychczasowy stan prawny i przewidywany zakres zmian.

UZASADNIENIE. 1. Cel i potrzeba uchwalenia projektowanej zmiany. Dotychczasowy stan prawny i przewidywany zakres zmian. UZASADNIENIE 1. Cel i potrzeba uchwalenia projektowanej zmiany. Dotychczasowy stan prawny i przewidywany zakres zmian. Skutki społeczne Projektowana regulacja obejmuje zmiany wynikające z zaleceń organizacji

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Obchody 30-lecia Wydziału Rehabilitacji

Obchody 30-lecia Wydziału Rehabilitacji Obchody 30-lecia Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 24-25.10.2014 Obchody 30-lecia Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa Organizator: Wydział Rehabilitacji,

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym

Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym C O L L E G I U M C I V I T A S Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym Tom 2 ZESZYTÓW GOSPODARKI SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Ewy Leś i

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowe Forum. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE. Suwałki, 17 19 kwietnia 2013. Program Forum

VII Międzynarodowe Forum. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE. Suwałki, 17 19 kwietnia 2013. Program Forum VII Międzynarodowe Forum WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE NOWE MATERIAŁY I PROCESY ZDROWIE ICT ENERGIA ŚRODOWISKO Suwałki, 17 19 kwietnia 2013 PATRONAT HONOROWY Minister Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Przepisy odnoszące się do kwestii języka polskiego zawiera Konstytucja RP 1069 w art. 27 ( W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Elżbieta STRZELECKA Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, al. Politechniki 6, Łódź Streszczenie: Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo