OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI OCENY JAKOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA PODSTAWIE ICH OBRAZU RADIOGRAFICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI OCENY JAKOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA PODSTAWIE ICH OBRAZU RADIOGRAFICZNEGO"

Transkrypt

1 OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI OCENY JAKOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA PODSTAWIE ICH OBRAZU RADIOGRAFICZNEGO Wprowadzenie Janusz Czuchryj Sławomir Sikora Ważne tworzywo konstrukcyjne, przeznaczone na różnego rodzaju wyroby gotowe lub półprodukty o dowolnym kształcie i wymiarach, stanowią materiały polimerowe, nazywane też tworzywami sztucznymi lub plastikami [1]. Tworzywa sztuczne są materiałami syntetycznymi wytwarzanymi z produktów naftowych w procesie polireakcji (np. polimeryzacji, polikondensacji) związków o małej masie cząsteczkowej nazywanych manomerami. Podczas reakcji manomery łączą się w makrocząsteczki budując tworzywo o nazwie manomeru z przedrostkiem poli, np. polietylen czy polipropylen. Z uwagi na, między innymi, mały ciężar, dużą plastyczność, odporność na korozję wyroby lub półprodukty z polimerów coraz powszechniej stosuje się, przykładowo, w przemyśle samochodowym, lotniczym, maszynowym, w produkcji sprzętu AGD, przy czym w wielu przypadkach zachodzi konieczność łączenia tych wyrobów przy pomocy spawania. Złącza, z założenia, powinny charakteryzować się jakością wykonania, umożliwiającą uzyskanie ich wysokiej trwałości eksploatacyjnej. W rzeczywistości wykonanie złączy bez niezgodności jest nieekonomiczne i trudno wykonalne. Z tego powodu opracowuje się kryteria odbiorowe, dopuszczające obecność w złączach spawanych pewnych niezgodności. Jednak obniżenie trwałości eksploatacyjnej złączy spowodowane tymi niezgodnościami musi być akceptowalne. Uwzględniając ten punkt widzenia podjęto prace, zmierzające do określenia możliwości oceny jakości złączy spawanych z tworzyw termoplastycznych na podstawie ich obrazu na radiogramie. Złącza próbne do badań Spośród termoplastycznych tworzyw sztucznych szerokie zastosowanie w gospodarce światowej znajduje polipropylen (PP). Z tego powodu spawane złącza próbne wykonano z płyt polipropylenowych typu PP-H produkcji niemieckiej firmy DEHOPLAST. Zgodnie z załączonym dowodem dostawy polipropylen charakteryzował się następującymi własnościami: gęstość 0,92 g/cm 3, współczynnik topliwości (wg MFR 190/5) 0,6 g/10 min., wytrzymałość na rozciąganie 30 MPa, wydłużenie min. 8%, udarność 11 mj/mm 2, moduł sprężystości podłużnej min. 950 MPa. Spawanie ciągłe ekstruderem ręcznym przeprowadzono stosując następujące parametry: grubość układanego ściegu do 15 mm, temperatura masy uplastycznionej 200 do C, temperatura gorącego powietrza 250 do C, strumień gorącego powietrza min. 300 l/min., kąt ukosowania rowka spawalniczego na V w zależności od grubości płyty od 45 do Jako spoiwo zastosowano pręt typu TIPPLEN H890 o własnościach: wytrzymałość na rozciąganie 38 MPa, wydłużenie 13%, udarność 11 mj/mm 2, moduł sprężystości podłużnej 1300 MPa. Warunki spawania dobrano zgodnie z kartami technologicznymi firmy SZAGRU z Pszczyny. 1

2 Do badań wykonano 15 szt. doczołowych złączy spawanych o grubościach: 10, 15, 20, 25 i 30 mm, po 3 złącza z każdej grubości. Jedno złącze z danej grubości wykonano z pełnym przetopem, natomiast pozostałe z wkładką w postaci pręta stalowego symulującego ubytek przekroju nośnego o określonym wymiarze. Zaplanowane do badań złącza zestawiono w tablicy 1. Widok złączy, przykładowo, pokazano na rys.1. Tablica 1. Zestawienie złączy spawanych z polipropylenu do zaplanowanych badań. SZEROKOŚĆ PRÓBKI POWIERZ- OZNACZE- GRUBOŚĆ ŚREDNICA DO PRÓBY CHNIA L.P. NIE ZŁĄCZA PRĘTA PRZEKROJU ZŁĄCZA PRÓBKI PRZEWIDY- WANY UBYTEK PRZEKROJU ROZCIĄGA- NIA [mm] [mm] [mm] [mm] [%] /0 10/1,5 10/2,0 15/0 15/1,5 15/2,0 20/0 20/2,0 20/2,5 25/0 25/2,5 25/3,25 30/0 30/3,25 30/4, ,5 2,0-1,5 2,0-2,0 2,5-2,5 3,25-3,25 4, ,5 37,5 37, ,5 937,5 937, , , ,8 13,3 a) 2

3 b) c) d) Rys.1 Widok złączy spawanych z polipropylenu. a) złącze o grubości 10 mm z symulowanym ubytkiem przekroju równym 2 mm; b) złącze o grubości 15 mm z symulowanym ubytkiem przekroju równym 1,5 mm; c) złącze o grubości 20 mm z symulowanym ubytkiem przekroju równym 2 mm; d) d) złącze o grubości 30 mm z pełnym przetopem Przeprowadzone badania i ich wyniki Wykonane złącz spawane poddano badaniom radiograficznym według wcześniej uzyskanych doświadczeń [2]. Otrzymane na radiogramach obrazy poddano oględzinom, 3

4 których celem było rozpoznanie występujących w złączach niezgodności spawalniczych. Wyniki oględzin zestawiono w tablicy 2. Tablica 2. Wyniki oględzin radiogramów złączy spawanych z polipropylenu L.P. OZNACZE- NIE ZŁĄCZA OPIS OBRAZU NA RADIOGRAMIE I RADIO- GRAMU /0 W osi podłużnej spoiny widoczne liczne pęcherze gazowe. 10/1,5 1 w postaci pręta. 10/2,0 w postaci pręta. Na początku złącza możliwe przyklejenie brzegowe, natomiast w końcowej części złącza widoczne pęcherze gazowe. W osi podłużnej spoiny wyraźnie widoczne liczne pęcherze gazowe 15/0 i podłużne. Możliwe występowanie przyklejenia brzegowego prawie na całej długości złącza. 15/1,5 w postaci pręta. Na początku złącza widoczne pęcherze gazowe. Możliwe występowanie przyklejenia brzegowego (obraz ledwie 2 widoczny). 3 15/2,0 w postaci pręta. Widoczne drobne, sporadycznie występujące, pęcherze gazowe. Możliwe występowanie przyklejenia brzegowego (obraz słabo widoczny). Wyraźnie widoczny ubytek przekroju złącza na całej jego długości. 15/2,0 (U) * Z uwagi na ostrość obrazu lepsza niż na radiogramie 15/2,0 wzrost prawdopodobieństwa występowania przyklejenia brzegowego. 20/0 W osi podłużnej spoiny widoczne liczne pęcherze podłużne i gazowe. Widoczne również wyraźnie przyklejenia brzegowe. 20/2,0 w postaci pręta. Widoczne pęcherze gazowe i podłużne. Możliwe występowanie przyklejenia brzegowego (obraz słabo widoczny). Wyraźnie widoczny ubytek przekroju złącza na całej jego długości. 20/2,0 (U) * W pobliżu tego ubytku wyraźnie widoczne liczne pęcherze podłużne i gazowe. Lepiej niż na radiogramie 20/2,0 widoczne przyklejenia brzegowe. 20/2,5 w postaci pręta. Widoczne pęcherze gazowe i podłużne. Dość wyraźnie widoczne występowanie przyklejenia brzegowego. 20/2,5 (U) * Wyraźnie widoczny ubytek przekroju złącza na całej jego długości. Wyraźnie widoczne liczne pęcherze gazowe i podłużne oraz przyklejenia brzegowe. 4

5 /0 W osi spoiny widoczne duże pęcherze gazowe i podłużne. Wyraźny obraz przyklejenia brzegowego. 25/2,5 w postaci pręta. Słabo widoczne liczne pęcherze gazowe i podłużne. 4 25/2,5 (U) * Wyraźnie widoczny ubytek przekroju złącza na całej jego długości. Wyraźnie widoczne liczne pęcherze gazowe. Dość dobrze widoczne przyklejenie brzegowe. 25/3,25 w postaci pręta. Słabo 30/0 W spoinie widoczne liczne pęcherze gazowe i podłużne. Dość wyraźnie 5 30/3,25 w postaci pręta. W spoinie widoczna niewielka ilość pęcherzy gazowych. Dość dobrze widoczne duże przyklejenie brzegowe. 30/4,0 w postaci pręta. Dobrze widoczne pęcherze gazowe oraz duże przyklejenie brzegowe. * - złącza z usuniętą wkładką w postaci pręta stalowego. Z wykonanych złączy z tworzywa sztucznego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w normie PN-EN [3], wycięto próbki do próby rozciągania. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie złączy spawanych z polipropylenu zestawiono w tablicy 3. Tablica 3. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie złączy spawanych z polipropylenu. _ OZNA- Rm L.P. Rm CZENIE OPIS PRZEŁOMU PRÓBKI [MPa] PRÓBKI [MPa] /0/A 31,88 Zerwanie w spoinie. Przełom o charakterze plastycznym. Brak wyraźnych niezgodności na powierzchni przełomu (możliwe ślady pęcherzy). 1 28,40 Zerwanie w strefie wpływu ciepła i materiale spawanym. 10/0/B 25,42 Przełom o charakterze kruchym. Na powierzchni przełomu widoczne wtrącenie usytuowane w przejściu lica spoiny do materiału spawanego (prawdopodobnie miejsce inicjacji pęknięcia). 10/0/C 27,89 Zerwanie w spoinie. Przełom o charakterze mieszanym. Brak wyraźnych niezgodności na powierzchni przełomu (możliwe ślady pęcherzy gazowych). 5

6 Zerwanie w spoinie i strefie wpływu ciepła poza sztuczną 10/1,5/A 30,91 niezgodnością. Przełom o charakterze mieszanym. Możliwe przyklejenie brzegowe. 10/1,5/B 30,73 30,46 niezgodności. Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu ślady drobnych przyklejeń. 10/1,5/C 29,75 niezgodności. Przełom o charakterze mieszanym. Brak widocznych (innych) niezgodności na powierzchni 1 przełomu. 10/2,0/A 29,50 niezgodności. Przełom o charakterze mieszanym. Możliwe niewielkie przyklejenie brzegowe. 10/2,0/B 24,52 26,38 Zerwanie w spoinie poza sztuczną niezgodnością. Przełom o charakterze mieszanym. Możliwe przyklejenie brzegowe. 10/2,0/C 25,11 niezgodności. Przełom o charakterze mieszanym. Możliwe przyklejenie brzegowe. Zerwanie w spoinie i strefie wpływu ciepła. Przełom o 15/0/A 17,13 charakterze kruchym. Na powierzchni przełomu przyklejenie brzegowe. 15/0/B 20,69 22,84 Zerwanie w spoinie i w strefie wpływu ciepła. Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu widoczne przyklejenie brzegowe i pęcherz podłużny. 15/0/C 30,70 Zerwanie w spoinie. Przełom o charakterze plastycznym. Na powierzchni przełomu widoczne pęcherze gazowe. 2 15/1,5/A 29,20 niezgodności i strefie wpływu ciepła. Przełom o charakterze plastycznym. Na powierzchni widoczne przyklejenie brzegowe. 15/1,5/B 31,30 29,73 niezgodności i strefie wpływu ciepła. Przełom o charakterze plastycznym. Na powierzchni przełomu widoczne pęcherze gazowe. 15/1,5/C 28,69 niezgodności i strefie wpływu ciepła. Przełom o charakterze plastycznym. Przyklejenie brzegowe na powierzchni przełomu. 6

7 /2,0/A 31,40 niezgodności. Przełom o charakterze kruchym. Na powierzchni przełomu 15/2,0/B 30,11 niezgodności. Przełom o charakterze mieszanym. Na 2 30,44 powierzchni przełomu Zerwanie w spoinie poza płaszczyzną sztucznej 15/2,0/C 29,80 niezgodności i strefie wpływu ciepła. Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu 20/0/A 30,10 Zerwanie w spoinie. Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu widoczne pęcherze. Możliwe niewielkie przyklejenie brzegowe. 20/0/B 26,39 27,40 Zerwanie w spoinie. Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu widoczne duże gazowe pęcherze. Możliwe przyklejenie brzegowe. 20/0/C 25,71 Zerwanie w spoinie. Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu widoczne pęcherze gazowe i podłużne oraz przyklejenie brzegowe. Zerwanie w strefie wpływu ciepła I materiale spawanym 20/2,0/A 26,76 (poza płaszczyzną sztucznej wady). Przełom o charakterze kruchym. Na powierzchni przełomu 3 20/2,0/B 26,80 27,63 Zerwanie w spoinie, strefie wpływu ciepła i materiale spawanym (poza płaszczyzna sztucznej niezgodności). Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu 20/2,0/C 29,64 niezgodności i strefie wpływu ciepła. Przełom o charakterze mieszanym. 20/2,5/A 23,33 Zerwanie w strefie wpływu ciepła i materiale spawanym (poza płaszczyzna sztucznej niezgodności). Przełom o charakterze kruchym. Na powierzchni przełomu 20/2,5/B 24,88 24,69 Zerwanie w strefie wpływu ciepła i materiale spawanym (poza płaszczyzną sztucznej niezgodności). Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu 20/2,5/C 25,86 Zerwanie w strefie wpływu ciepła i materiale spawanym (poza płaszczyzną sztucznej niezgodności). Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu 7

8 /0/A 25,79 Zerwanie w spoinie poprzez strefę wpływu ciepła i materiał spawany. Przełom o charakterze kruchym. Na powierzchni przełomu widoczne wtrącenie. 25/0/B 28,45 25,08 Zerwanie w strefie wpływu ciepła i materiale spawanym. Przełom o charakterze plastycznym. Na powierzchni przełomu, w pobliżu lica, widoczny uskok sugerujący występowanie przyklejenia w przejściu lica spoiny do materiału spawanego. 25/0/C 21,01 Zerwanie w strefie wpływu ciepła i materiale spawanym. Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu 25/2,5/A 23,53 Zerwanie w strefie wpływu ciepła i materiale spawanym (poza płaszczyzną sztucznej niezgodności). Przełom o charakterze plastycznym. Na powierzchni przełomu Zerwanie w spoinie i strefie wpływu ciepła (poza 25/2,5/B 15,12 20,02 płaszczyzną sztucznej niezgodności). Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu 4 widoczne duże przyklejenie brzegowe. Zerwanie w spoinie i strefie wpływu ciepła (poza płaszczyzną sztucznej niezgodności). Przełom o 25/2,5/C 21,41 charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu widoczne znaczne przyklejenie brzegowe oraz pęcherz podłużny. Zerwanie w strefie wpływu ciepła I materiale spawanym 25/3,25/A 22,24 (poza płaszczyzną sztucznej niezgodności). Przełom o charakterze plastycznym. Na powierzchni przełomu 25/3,25/B 19,85 18,63 Zerwanie w strefie wpływu ciepła i materiale spawanym (poza płaszczyzną sztucznej niezgodności). Przełom o charakterze kruchym. Na powierzchni przełomu Zerwanie w strefie wpływu ciepła (poza płaszczyzną 25/3,25/C 13,79 sztucznej niezgodności). Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu widoczne bardzo duże przyklejenie brzegowe. 8

9 /0/A 19,70 Zerwanie w materiale spawanym i strefie wpływu ciepła. Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu nie stwierdzono widocznych niezgodności. 30/0/B 13,37 17,23 Zerwanie w spoinie i strefie wpływu ciepła. Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu widoczne duże przyklejenie brzegowe. 30/0/C 18,61 Zerwanie w spoinie i strefie wpływu ciepła. Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu Zerwanie w spoinie i strefie wpływu ciepła. Przełom 30/3,25/A 16,46 o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu widoczne duże przyklejenie brzegowe. Zerwanie w spoinie i strefie wpływu ciepła (poza 30/3,25/B 19,29 płaszczyzną sztucznej nieciągłości). Przełom 15,74 o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu 5 Zerwanie w spoinie i strefie wpływu ciepła (poza 30/3,25/C 11,48 płaszczyzną sztucznej nieciągłości). Przełom o charakterze kruchym. Na powierzchni przełomu widoczne duże przyklejenie brzegowe. Zerwanie w spoinie i strefie wpływu ciepła (poza 30/4/A 17,39 płaszczyzną sztucznej nieciągłości). Przełom o charakterze plastycznym. Na powierzchni przełomu widoczne duże przyklejenie brzegowe. Zerwanie w spoinie i strefie wpływu ciepła (poza 30/4/B 21,55 16,44 płaszczyzną sztucznej nieciągłości). Przełom o charakterze mieszanym. Na powierzchni przełomu Zerwanie w spoinie i strefie wpływu ciepła (poza 30/4/C 10,37 płaszczyzną sztucznej nieciągłości). Przełom o charakterze kruchym. Na powierzchni przełomu widoczne duże przyklejenie brzegowe. Analiza wyników badań Z przeprowadzonych badań radiograficznych złączy spawanych z polipropylenu (tablica 2) wynika, że na uzyskanych radiogramach najłatwiej rozpoznawalna była niezgodność sztuczna w postaci wkładki z pręta stalowego. Dotyczy to zarówno złączy, w których wkładkę pozostawiono, jak i złączy, z których wkładkę usunięto. Zgodnie z przewidywaniami, w pierwszym przypadku niezgodność była wyraźnie widoczna jako jasna, 9

10 równomierna linia, natomiast w drugim jako wyraźna linia ciemna. Uwzględniając różnicę gęstości między stalą a tworzywem sztucznym wynik ten jest wynikiem oczywistym. Interesującego natomiast spostrzeżenia dokonano podczas porównywania obrazów radiograficznych tego samego złącza z pozostawioną i usuniętą wkładka stalową. Mianowicie, ilość szczegółów widocznych na radiogramie złącza z wkładką pozostawioną jest mniejsza niż na radiogramie złącza z wkładką usuniętą (rys.2). a) b) Rys.2 Radiogramy złącza spawanego z polipropylenu o grubości 25 mm: a) z wkładką z pręta stalowego, b) z usuniętą wkładką w postaci pręta. Efekt ten, prawdopodobnie, spowodowany jest czynnikiem psychologicznym, polegającym na dominacji obrazu wkładki nad obrazami innych niezgodności spawalniczych, np. pęcherzy czy trudno zauważalnych przyklejeń. Należy tu podkreślić, że jakość obrazów na rozpatrywanych radiogramach jest porównywalna. Z badań radiograficznych wynika również, że występujące w badanych złączach niezgodności spawalnicze to przede wszystkim pęcherze gazowe i przyklejenia brzegowe. W szczególności przyklejenia osiągają tak duże rozmiary, że dyskwalifikuje to całkowicie przydatność złącza do eksploatacji. Wyniki z badań radiograficznych znalazły potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań wytrzymałościowych złączy spawanych z polipropylenu (tablica 3). Na przełomach próbek zaobserwowano obecność licznych przyklejeń brzegowych o różnej wielkości i pęcherzy gazowych lub podłużnych (rys.3). 10

11 a) b) c) d) 11

12 e) f) g) h) Rys.3 Przykłady niezgodności spawalniczych na przełomach złączy po próbie rozciągania: a) przyklejenie brzegowe, b) przyklejenie brzegowe i pęcherz podłużny, c) i d) duże przyklejenia brzegowe, e) i f) pęcherze gazowe g) duże pęcherze gazowe, h) pęcherze gazowe i podłużne oraz przyklejenie brzegowe. Jednym z celów przewidzianych do osiągnięcia podczas realizacji pracy było określenie wpływu ubytku przekroju nośnego złączy spawanych z polipropylenu na ich wytrzymałość na rozciąganie. Niestety, analiza wyników zestawionych w tablicy 3 nie pozwala na wyciągnięcie wiarygodnych wniosków z tego zakresu. Spowodowane jest to 12

13 faktem, że decydujący wpływ na tę wytrzymałość wywarły niezgodności spawalnicze w postaci przyklejeń i pęcherzy, a nie ubytek przekroju symulowany przez wkładkę z pręta stalowego. Zatem właściwych zależności w tej części badań nie udało się ustalić. Podsumowując należy stwierdzić, że złącza spawane z polipropylenu charakteryzowały się niską jakością wykonania. Znalazło to potwierdzenie zarówno w przeprowadzonych badaniach radiograficznych złączy, jak i badaniach wytrzymałościowych. Należałoby tu zadać pytanie: czy niska jakość złączy do badań była przypadkowa, czy też jest to powszechne zjawisko w produkcji przemysłowej. Odpowiedź na pytanie, zdaniem autorów referatu, może przynieść tylko kontrola złączy spawanych z tworzyw sztucznych (np. radiograficzna) wdrożona do powszechnej praktyki przemysłowej. Aby tę kontrolę zapewnić należy zdobyć doświadczenie w badaniach nieniszczących tego typu złączy oraz opracować odpowiednie kryteria ich odbioru. Literatura: 1. L. Dobrzański. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo.. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WN-T. Gliwice Warszawa, J. Czuchryj, S. Sikora. Badania nieniszczące złączy spawanych z tworzyw termoplastycznych. Referat wygłoszony na KKBR Popów 2004, Kule k/popowa r. 3. PN-EN :2002 Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych. Część 2: Próba rozciągania. 13

14 14

Badania radiograficzne złączy zgrzewanych z tworzyw sztucznych

Badania radiograficzne złączy zgrzewanych z tworzyw sztucznych Badania radiograficzne złączy zgrzewanych z tworzyw sztucznych Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa, Gliwice WPROWADZENIE Złącza zgrzewane z tworzyw sztucznych stosuje się w budowie takich konstrukcji,

Bardziej szczegółowo

Proces spawania POLETYLENU

Proces spawania POLETYLENU Proces spawania POLETYLENU Wytwarzania jednostek pływających z polietylenu (termoplastów) metodą spawania ręcznego i ekstruzyjnego oraz zgrzewania jest znamienna tym, iż powstała konstrukcja jednostki

Bardziej szczegółowo

RMD Boats, Robert Draszyński Tel: ,

RMD Boats, Robert Draszyński Tel: , Aktualnie jesteśmy na końcowym etapie projektowania pierwszej prototypowej jednostki o następujących parametrach: Długość jednostki 8,5 m Szerokość maksymalna 3,2 m Prędkość projektowa V 15 km/h Ilość

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE ELEKTRONOWE I SPAWANIE TIG BLACH Z TYTANU TECHNICZNEGO

SPAWANIE ELEKTRONOWE I SPAWANIE TIG BLACH Z TYTANU TECHNICZNEGO DOI: 10.2478/v10077-008-0022-5 K. Szymlek Centrum Techniki Okrętowej S.A., Zakład Badawczo Rozwojowy, Ośrodek Materiałoznawstwa, Korozji i Ochrony Środowiska, Al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk SPAWANIE

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE ZŁĄCZY SPAWANYCH Z TWORZYW TERMOPLASTYCZNYCH

BADANIA NIENISZCZĄCE ZŁĄCZY SPAWANYCH Z TWORZYW TERMOPLASTYCZNYCH BADANIA NIENISZCZĄCE ZŁĄCZY SPAWANYCH Z TWORZYW TERMOPLASTYCZNYCH WPROWADZENIE mgr inż. Janusz Czuchryj; mgr inż. Sławomir Sikora Instytut Spawalnictwa, GLIWICE W gospodarce światowej coraz powszechniej

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435

PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435 PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435 1. WPROWADZENIE. CEL BADAŃ. Dr inż. Ryszard ŚWIĄTKOWSKI Mgr inż. Jacek HARAS Dokonując porównania

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów!

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Łączenie elementów z tworzyw sztucznych, cz.2 - spawanie dr in. Michał Strankowski Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU NA SPAWALNOŚĆ, NIE USUWANYCH FARB GRUNTOWYCH

BADANIE WPŁYWU NA SPAWALNOŚĆ, NIE USUWANYCH FARB GRUNTOWYCH PRZEPISY PUBLIKACJA NR 22/P BADANIE WPŁYWU NA SPAWALNOŚĆ, NIE USUWANYCH FARB GRUNTOWYCH 1994 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów

Bardziej szczegółowo

IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435.

IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435. IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435. Dr inż. Ryszard Świątkowski Mgr inż. Jacek Haras Inż. Tadeusz Belka 1. WSTĘP I CEL PRACY Porównując normę europejską

Bardziej szczegółowo

RADIOGRAFICZNA OCENA JAKOŚCI ZŁACZY SPAWANYCH PŁYT POMOSTOWYCH WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY PN-EN 1090-2

RADIOGRAFICZNA OCENA JAKOŚCI ZŁACZY SPAWANYCH PŁYT POMOSTOWYCH WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY PN-EN 1090-2 RADIOGRAFICZNA OCENA JAKOŚCI ZŁACZY SPAWANYCH PŁYT POMOSTOWYCH WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY PN-EN 1090-2 Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora, Krzysztof Staniszewski Instytut Spawalnictwa, Gliwice Wprowadzenie Badania

Bardziej szczegółowo

Jakość złączy spawanych w konstrukcjach budowlanych, według wymagań normy PN-B-06200:2002

Jakość złączy spawanych w konstrukcjach budowlanych, według wymagań normy PN-B-06200:2002 Jakość złączy spawanych w konstrukcjach budowlanych, według wymagań normy PN-B-06200:2002 Tadeusz Morawski UTiE Level Warszawa 1. Wstęp Normy europejskie PN-EN wprowadzane od kilkunastu lat do krajowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania KRYTERIA OCEN KONSTRUKCJE SPAWANE Klasa IV TM Opracował: Piotr Grochola Ocena celujący: ocenę bardzo dobry a ponadto posiada wiedzę wykraczającą ponad program i uczestniczy

Bardziej szczegółowo

dr inż. Dariusz Czepiżak

dr inż. Dariusz Czepiżak POŁĄCZENIA SPAWANE dr inż. Dariusz Czepiżak 1 Połączenia spawane należą do połączeń nierozbieralnych typu strukturalnego. Obciążenie ż i z jednego elementu łączonego na drugi jest przekazywane za pomocą

Bardziej szczegółowo

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP.

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP. , PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP. ul. Pogodna10, Piotrkówek Mały 05-850 Ożarów Mazowiecki NIP: 723-152-09-67 email: biuro@amargo.pl tel: +48 22 758 88 27, 22 244 29 38, 22 201 24 03 fax: +48

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Stop AW-7075, którego polskim odpowiednikiem

Stop AW-7075, którego polskim odpowiednikiem Badanie wpływu zmian natężenia prądu na spawanie stopu aluminium AW-7075 Stop aluminium AW-7075 zyskuje coraz większą popularność w zastosowaniach komercyjnych ze względu na jego wyjątkowe właściwości

Bardziej szczegółowo

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Anna Sędek, Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji SPRAWOZDANIE B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Specjalność.. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1 Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Wykonanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie procesu uprawnienia Warsztatów Technicznych w

Bardziej szczegółowo

Poziomy akceptacji złączy spawanych proponowane zmiany w pren 12517: 2004

Poziomy akceptacji złączy spawanych proponowane zmiany w pren 12517: 2004 Poziomy akceptacji złączy spawanych proponowane zmiany w pren 12517: 2004 Artur DONATH Roman GRUCA TÜV Rheinland Polska TÜV Akademia Polska We wrześniu 2004 roku opublikowany został w Niemczech dokument

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Badanie udarności metali Numer ćwiczenia: 7 Laboratorium z przedmiotu: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 INTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5 Temat ćwiczenia: tatyczna próba ściskania materiałów kruchych Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego ściskania materiałów kruchych, na podstawie której można określić

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje spawane Połączenia

Konstrukcje spawane Połączenia Ferenc Kazimierz, Ferenc Jarosław Konstrukcje spawane Połączenia 2006, wyd. 3, B5, s. 460, rys. 246, tabl. 67 ISBN 83-204-3229-4 cena 58,00 zł Rabat 10% cena 52,20 W książce w sposób nowatorski przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002)

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002) Nazwisko i imię... Akademia Górniczo-Hutnicza Nazwisko i imię... Laboratorium z Wytrzymałości Materiałów Wydział... Katedra Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... i Konstrukcji Data ćwiczenia... Ocena...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 Temat ćwiczenia: Statyczna próba rozciągania metali Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego rozciągania metali, na podstawie której można określić następujące własności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Poliamid (Ertalon, Tarnamid)

Poliamid (Ertalon, Tarnamid) Poliamid (Ertalon, Tarnamid) POLIAMID WYTŁACZANY PA6-E Pół krystaliczny, niemodyfikowany polimer, który jest bardzo termoplastyczny to poliamid wytłaczany PA6-E (poliamid ekstrudowany PA6). Bardzo łatwo

Bardziej szczegółowo

Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej

Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej Badanie próbek materiału kompozytowego wykonanego z blachy stalowej i powłoki siatkobetonowej Temat: Sprawozdanie z wykonanych badań. OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Materek Kielce, lipiec 2015 SPIS TREŚCI str.

Bardziej szczegółowo

WTRĄCENIE MIEDZI W SPOINIE- CZY DA SIĘ WYKRYĆ RADIOGRAFICZNIE?

WTRĄCENIE MIEDZI W SPOINIE- CZY DA SIĘ WYKRYĆ RADIOGRAFICZNIE? WTRĄCENIE MIEDZI W SPOINIE- CZY DA SIĘ WYKRYĆ RADIOGRAFICZNIE? Jan Kielczyk ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC TSiL Sp. z o.o. Wtrącenie miedzi (Cu) w spoinie posiadające numer odniesienia 3042 w normie PN-EN ISO 6520-1

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Podstawy techniki i technologii Kod przedmiotu: IS01123; IN01123 Ćwiczenie 5 BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych. w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego

Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych. w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego Projekt 5.4. Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych typu Wood Plastic Components w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego Przedmiotem projektu jest wykonanie określonych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO vs WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

MATERIAŁOZNAWSTWO vs WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z MATERIAŁOZNAWSTWA Statyczna próba rozciągania stali Wyznaczanie charakterystyki naprężeniowo odkształceniowej. Określanie: granicy sprężystości, plastyczności, wytrzymałości na

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA O ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW TECH OLOGICZ A PRÓBA ZGI A IA Zasada wykonania próby. Próba polega

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM KATARZYNA BIRUK-URBAN WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach można zauważyć bardzo szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Tablica 2 Porównanie wymagań zawartych w normach dotyczących oceny jakości połączeń spawanych ze stali.

Tablica 2 Porównanie wymagań zawartych w normach dotyczących oceny jakości połączeń spawanych ze stali. Tablica 2 Porównanie wymagań zawartych w normach dotyczących oceny jakości połączeń spawanych ze stali. Numer wg PN-EN ISO 5817 Numer wg PN-EN 6520-1 Określenie niezgodności OPIS t mm Wartości graniczne

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700 Autor: Joachim Marzec BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700 Praca dyplomowa napisana w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE Artykul zamieszczony w "Inżynierze budownictwa", styczeń 2008 r. Michał A. Glinicki dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE 1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POŁĄCZEŃ NIEROZŁĄCZNYCH

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POŁĄCZEŃ NIEROZŁĄCZNYCH Paweł PŁUCIENNIK, Andrzej MACIEJCZYK ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POŁĄCZEŃ NIEOZŁĄCZNYCH W artykule została przedstawiona analiza techniczno-ekonomiczna połączeń nierozłącznych. W oparciu o założone

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE Nr ZT/282/11

ORZECZENIE Nr ZT/282/11 44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18 tel. 32-231-00-11, fax 32-231-46-52, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/282/11 pt.: OCENA WŁASNOŚCI UśYTKOWYCH PREPARATU HYDROGLISS

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Wprowadzenie Wytrzymałość na działanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW PRÓBA UDARNOŚCI METALI Opracował: Dr inż. Grzegorz Nowak Gliwice

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE

KONSTRUKCJE METALOWE KONSTRUKCJE METALOWE ĆWICZENIA 15 GODZ./SEMESTR PROWADZĄCY PRZEDMIOT: dr hab. inż. Lucjan ŚLĘCZKA prof. PRz. PROWADZĄCY ĆWICZENIA: dr inż. Wiesław KUBISZYN P39. ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ: KONSTRUOWANIE

Bardziej szczegółowo

RuRy osłonowe dla telekomunikacji i energetyki

RuRy osłonowe dla telekomunikacji i energetyki RuRy osłonowe dla telekomunikacji i energetyki www.jarolublin.pl O firmie JARO Sp. z o.o. założona w 1998 roku prowadzi działalność w zakresie produkcji rur osłonowych RHDPE dla telekomunikacji i energetyki,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z badań laboratoryjnych w Centrum Diagnostyki w Warszawie Warszawa (Miedzeszyn Hotel BOSS), maja 2016 r.

Wybrane zagadnienia z badań laboratoryjnych w Centrum Diagnostyki w Warszawie Warszawa (Miedzeszyn Hotel BOSS), maja 2016 r. Wybrane zagadnienia z badań laboratoryjnych w Centrum Diagnostyki w Warszawie 2013-2016 Warszawa (Miedzeszyn Hotel BOSS), 11-13 maja 2016 r. Plan prezentacji: Przyrząd do kontrolowanego chłodzenia złącza

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH Bogusław LADECKI Andrzej CICHOCIŃSKI Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH

Bardziej szczegółowo

44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18 tel. 32 231-00-11, fax 32 231-46-52, www.is.gliwice.pl

44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18 tel. 32 231-00-11, fax 32 231-46-52, www.is.gliwice.pl INSTYTUT SPAWALNICTWA 44-100, ul. Bł. Czesława 16-18 tel. 32 231-00-11, fax 32 231-46-52, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/322/12 pt.: Ocena przydatności zestawu preparatów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi spawarki

Instrukcja obsługi spawarki Instrukcja obsługi spawarki 8032 PT Spis treści Gwarancja...2 1.Podział tworzyw sztucznych polimerów...3 2.Stan fizyczny polimerów tworzyw sztucznych...4 3.Rozpoznawanie polimerów...5 4.Spawania tworzyw

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Sprężystość i wytrzymałość Naprężenie

Bardziej szczegółowo

ZGRZEWANIE TARCIOWE STOPU ALUMINIUM EN AW-6005A METODĄ FSW

ZGRZEWANIE TARCIOWE STOPU ALUMINIUM EN AW-6005A METODĄ FSW Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (25) Nr 1/2010 Roman BOGUCKI, Adam PIETRAS, Aleksandra WĘGLOWSKA ZGRZEWANIE TARCIOWE STOPU ALUMINIUM EN AW-6005A METODĄ FSW Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Bożena Krawczyk PGNiG S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu WSTĘP Budowane sieci gazowe w obszarze działania nie tylko Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r.

Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 11 lutego 2016 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: KOTAR Sp. Jawna, B. & S. Jaworscy ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów stwierdza

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali 2.1. Wstęp Próba statyczna ściskania jest podstawowym sposobem badania materiałów kruchych takich jak żeliwo czy beton, które mają znacznie lepsze

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Wymagana jakość sieci gazociągów przesyłowych

Wymagana jakość sieci gazociągów przesyłowych Wymagana jakość sieci gazociągów przesyłowych Bożena Krawczyk PGNiG S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu WSTĘP Dokumenty normatywne w tym również Rozporządzenie Ministra Gospodarki z

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH PSE-Operator S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH Warszawa 2006 1 z 5 SPIS TREŚCI 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.0 NORMY... 3 3.0 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE... 4 4.0 WYMAGANIA TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A )

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ZUK-12/ZP/2014 1.1. Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA ŁĄCZNOŚCI Sp. z o.o. ul. Mycielskiego 20, Warszawa SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WYROBU, NR ZDBŁ 2/2017

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA ŁĄCZNOŚCI Sp. z o.o. ul. Mycielskiego 20, Warszawa SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WYROBU, NR ZDBŁ 2/2017 Strona 1 WYKONAWCA: Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności Sp. z o.o. Adres: 04 379 Warszawa, ul. Mycielskiego 20 ZLECENIODAWCA: FPHU Wortex-Bis, Piotr Borowski Ul. Chełchowska 2, 04-948 Warszawa PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. System PE. Netvitc System Rury ciśnieniowe PE. Kleje i akcesoria montażowe Informacje techniczne Ogólne Warunki Sprzedaży

Spis treści. System PE. Netvitc System Rury ciśnieniowe PE. Kleje i akcesoria montażowe Informacje techniczne Ogólne Warunki Sprzedaży Spis treści System PE Kształtki zaciskowe PP PN16 do rur PE Kształtki zgrzewane elektrooporowo Kształtki zgrzewane doczołowego SDR11 Kształtki zgrzewane doczołowego SDR17 Opaski zaciskowe do rur Kołnierze,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW INŻYNIERIA MATERIAŁOWA INŻYNIERIA POLIMERÓW Właściwości tworzyw polimerowych przy rozciąganiu. Streszczenie: Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary NORMA ZAKŁADOWA I. CEL: Niniejsza Norma Zakładowa Diversa Diversa Sp. z o.o. Sp.k. stworzona została w oparciu o Polskie Normy: PN-EN 572-2 Szkło float. PN-EN 12150-1 Szkło w budownictwie Norma Zakładowa

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów

Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów Katedra Technologii Polimerów Przedmiot: Inżynieria polimerów Ćwiczenie laboratoryjne: Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów Wskaźnik szybkości płynięcia Wielkością która charakteryzuje prędkości płynięcia

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

262 Połączenia na łączniki mechaniczne Projektowanie połączeń sztywnych uproszczoną metodą składnikową

262 Połączenia na łączniki mechaniczne Projektowanie połączeń sztywnych uproszczoną metodą składnikową 262 Połączenia na łączniki mechaniczne grupy szeregów śrub przyjmuje się wartość P l eff równą sumie długości efektywnej l eff, określonej w odniesieniu do każdego właściwego szeregu śrub jako części grupy

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. PE 1000R (Regenerat)

DANE TECHNICZNE. PE 1000R (Regenerat) DANE TECHNICZNE PE 1000R (Regenerat) 01.02.2012r PARAMETR METODA BADAWCZA JEDNOSTKA WARTOŚĆ Gęstość ISO 1183 g/cm³ 0,95 Masa cząsteczkowa Obliczona na podstawie równania Margulesa 10 6 g/mol - Wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH I BADANIA NIENISZCZĄCE

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH I BADANIA NIENISZCZĄCE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH I BADANIA NIENISZCZĄCE Temat ćwiczenia: Wpływ kształtu karbu i temperatury na udarność Miejsce ćwiczeń: sala 15 Czas: 4*45 min Prowadzący: dr inż. Julita Dworecka-Wójcik,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

Badania wytrzymałościowe

Badania wytrzymałościowe WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. A.Meissnera w Ustroniu Badania wytrzymałościowe elementów drucianych w aparatach czynnościowych. Pod kierunkiem naukowym prof. V. Bednara Monika Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Wytrzymałość materiałów Semestr IV Laboratorium 1 Temat: Statyczna zwykła próba rozciągania metali. Praktyczne przeprowadzenie statycznej próby rozciągania metali, oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

METALE LEKKIE W KONSTRUKCJACH SPRZĘTU SPECJALNEGO - STOPY MAGNEZU

METALE LEKKIE W KONSTRUKCJACH SPRZĘTU SPECJALNEGO - STOPY MAGNEZU METALE LEKKIE W KONSTRUKCJACH SPRZĘTU SPECJALNEGO - STOPY MAGNEZU 1 Gliwice, 2016-03-10 Dlaczego stopy magnezu? 12 10 Gęstość, g/cm 3 8 6 4 2 0 Zalety stopów magnezu: Niska gęstość właściwa stopów; Wysokie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010 A. Sędek, J. Czuchryj NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym, którego wynik nie moŝe być w pełni sprawdzony przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8797/2012 Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY D.08.05.01. GRA-MAR ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego

Bardziej szczegółowo