Zarządzenie Nr 112/2014. Starosty Poznańskiego. z dnia 22 października 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 112/2014. Starosty Poznańskiego. z dnia 22 października 2014 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 112/2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zasad korzystania z parkingu Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i przy ul. Słowackiego 8. Na podstawie art. 34 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), i 68 pkt. 2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/364/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2014 r. zarządzam co następuje: 1. Ustalam zasady korzystania z parkingów Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i przy ul. Słowackiego 8 w celu zapewnienia bezpiecznego i racjonalnego wykorzystywania Na parkingach mogą parkować wyłącznie samochody, których użytkownicy posiadają ważne karty parkingowe. 2. Karty parkingowe upoważniające do wjazdu na parking przy ul. Jackowskiego 18 otrzymują na czas kadencji: 1) Starosta, Wicestarosta, Członkowie Zarządu Powiatu, 2) Skarbnik, Sekretarz Powiatu, 3) Przewodniczący Rady Powiatu i jego Zastępcy, 4) Przewodniczący Komisji Rady Powiatu. 3. Karty parkingowe upoważniające do wjazdu na parking przy ul. Jackowskiego 18 otrzymują na czas trwania stosunku pracy: 1) Dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego i ich Zastępcy, 2) osoby wskazane przez Starostę. 4. Karty parkingowe upoważniające do wjazdu na parking przy ul. Słowackiego 8 otrzymują na czas trwania stosunku pracy: 1) Dyrektorzy, Zastępcy wydziałów Starostwa Powiatowego mających siedzibę w budynku przy ul. Słowackiego 8, 2) osoby wskazane przez Starostę. 5. Na parkingu przy ul. Słowackiego 8 wyznacza się jedno miejsce parkingowe dla: 1) Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu, 2) Skarbnika, Sekretarza, 3. Do wjazdu na parking bez kart parkingowych uprawnieni są: 1) senatorowie i posłowie - po okazaniu legitymacji, 2) samochody służbowe administracji rządowej i samorządowej po okazaniu dokumentów służbowych, 3) oficjalne delegacje - po zgłoszeniu wizyty przez Gabinet Starosty lub Wydział Promocji i Aktywności Społecznejj 4) przedstawiciele prasy, radia i telewizji po otrzymaniu zgody Dyrektora Gabinetu Starosty lub Dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, 5) oznakowane pojazdy służb specjalnych, będących w akcji Parkingi są strzeżone i nieodpłatne. Starostwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne pojazdów wynikłe na skutek kolizji, niewłaściwego parkowania oraz działania osób trzecich. 2. Parkowanie samochodu może odbywać się wyłącznie w miejscach przeznaczonych do parkowania.

2 5.1. Karty parkingowe upoważniające do wjazdu na parking przy ul. Jackowskiego 18 wydaje i prowadzi ich wykaz Wydział Administracyjny. 2. Karty parkingowe upoważniające do wjazdu na parking przy ul. Słowackiego 8 wydaje i prowadzi ich wykaz Wydział Gospodarowania Mieniem. 3. Posiadacz karty parkingowej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia wydziału, o którym mowa w ust. 1 i 2 o zmianach dotyczących samochodu, na który otrzymał kartę w celu jej zaktualizowania. 4. W zaparkowanym pojeździe karta parkingowa winna być umieszczona, przez cały czas parkowania, za przednią szybą samochodu, po lewej stronie. Brak karty w zaparkowanym samochodzie oznacza parkowanie niezgodnie z regulaminem i może skutkować odebraniem przyznanej karty parkingowej. 5. Odstępowanie kart parkingowych osobom nieupoważnionym jest niedozwolone, a stwierdzenie takiego przypadku skutkować będzie odebraniem karty w trybie natychmiastowym. 6. W przypadku nie przestrzegania regulaminu karta parkingowa może zostać odebrana przed upływem okresu jej ważności. 7. W przypadku cofnięcia uprawnień posiadacz karty parkingowej zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrotu. 8. Wykaz osób, którym zostały wydane karty parkingowe przekazywany jest do Wydziału Informatyki w celu zdefiniowania uprawnienia na karcie zbliżeniowej - identyfikatorze. 9. Zwrot karty parkingowej odnotowuje się w wykazie wydanych kart Parkowanie pojazdów winno odbywać się na ogólnie obowiązujących zasadach, wynikających z postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. z 2012r; poz ze zm), z uwzględnieniem ograniczoności miejsca (racjonalne wykorzystanie określonej powierzchni) oraz poszanowaniem praw innych użytkowników pojazdów samochodowych. 2. Kontrola wjeżdżających samochodów prowadzona będzie przez firmę świadczącą usługę ochrony. 3. Określone zasady parkowania obowiązują w dniach pracy Starostwa, tj. od poniedziałku do piątku w godz Przyjazdy gości, powinny być zgłaszane w intranecie na helpdesku WA/ZN - wjazd na parking. 5. Przyjazdy firm świadczących usługi na rzecz Starostwa powinny zgłaszane w intranecie na helpdesku WA/ZN - wjazd na parking. 7. Dokumentację tworzą: 1. załącznik nr 1 - wzór karty parkingowej 2. załącznik nr 2 - wniosek o wydanie karty parkingowej 3. załącznik nr 3 - wniosek o dokonanie aktualizacji karty parkingowej. 8. Wykonanie zarządzenia powierza się w części dotyczącej parkingu przy ul. Jackowskiego 18 Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego, w części dotyczącej parkingu przy ul. Słowackiego 8 Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem. 9.Traci moc: 1. Zarządzenie Nr 143/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zasad korzystania z parkingu Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany Zarządzenie Nr 143/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zasad korzystania z parkingu Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 Uzasadnienie z dnia 22 października 2014 roku Celem przyjęcia przedmiotowego zarządzenia jest ujednolicenie zasad korzystania z parkingów Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i przy ul. Słowackiego 8.

4 Załącznik nr 1 z dnia 22 października 2014r. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony

5 Załącznik nr 2 z dnia 22 października 2014r. Poznań, dnia Imię i nazwisko... Stanowisko... Wydział... Marka Pojazdu... Nr rejestracyjny pojazdu WNIOSEK o wydanie karty parkingowej I. Wnoszę o wyrażenie zgody na: Wydanie karty parkingowej upoważniającej do wjazdu na parking Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 / ul. Słowackiego 8* na okres od... na okres zatrudnienia/ na czas kadencji* podpis osoby wnioskującej II. Wyrażam zgodę na wydanie karty parkingowej * / Nie wyrażam zgody na wydanie karty parkingowej* (data i podpis Starosty) * niepotrzebne skreślić

6 Załącznik nr 3 z dnia 22 października 2014r. Poznań, dnia Imię i nazwisko Stanowisko Wydział WNIOSEK o dokonanie aktualizacji karty parkingowej 1. Wnoszą o: Dokonanie aktualizacji karty parkingowej upoważniającej do wjazdu na parking Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 / ul. Słowackiego 8* Marka Pojazdu... Nr rejestracyjny pojazdu... podpis osoby wnioskującej * niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania służbowych kart płatniczych i rozliczania operacji finansowych dokonanych przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU w sprawie: ustalenia logo Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny oraz regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Wolsztyńska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 kwietnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. z dnia 3 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE NR 17 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 września 2012 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XLVII/902/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 137/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 11 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 137/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 11 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 137/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu realizacji kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-02-19. Numer aktu 30. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-02-19. Numer aktu 30. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 30/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych Data utworzenia 2014-02-19 Numer aktu

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 289/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2013/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie użytkowania służbowych pojazdów samochodowych i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia na terenie Obornik

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY. Iwona Hickiewicz

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY. Iwona Hickiewicz Zarządzenie Nr 14/2013 Głównego Inspektora Pracy z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wykorzystywania służbowych samochodów w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Na podstawie 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE

ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2013 Prezydenta Miasta Łomża ZASADY KORZYSTANIA Z OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY ZASADY OGÓLNE Wykonywanie zadań służbowych, zwanym dalej Urzędem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Leszno z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Rodziny 3+ dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 404, 769, 1544, z 2014 r. poz. 598, 768, z 2015 r. poz. 277. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. ZARZĄDZENIE NR 46 /2011 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 19 maja 2011r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw. Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1 5 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego

UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego Wielk.2010.216.3939 2011-06-23 zm. Wielk.2011.165.2710 1 2012-07-04 zm. Wielk.2012.2711 1 2012-10-18 zm. Wielk.2012.4116 1 UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/130/10 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 13 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/130/10 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 13 października 2010 r. UCHWAŁA Nr III/130/10 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych używanych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r.

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-24-11 Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz. 1499 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/564/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013 r. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo