Informatordla rodziców dotyczący dalszego postępowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatordla rodziców dotyczący dalszego postępowania"

Transkrypt

1 P R O G R A M S TA N U M A R Y L A N D O D N A R O D Z I N D O P I ĄT E G O R O K U Ż Y C I A INFORMACJE DLA RODZICÓW Wczesna Interwencja Prawa rodziców przewodnik uzupełniający Jak rozumieć IFSP? (Individualized family Service Plan plan pomocy rodzine) Gdy Państwa dziecko kończy trzy lata Informatordla rodziców dotyczący dalszego postępowania Gdy Państwa dziecko biorące udział w programie Wczesnej Interwencji osiąga wiek 3 lat. Wyprzedzając fakty: okres przejściowy Od trzeciego do piątego roku życia przewodnik Rodziny mają wybór. DEPARTAMENT OŚWIATY STANU MARYLAND Wydział Nauczania Specjalnego/Służby Wczesnej Interwencji Program stanu Maryland dla niemowląt i małych dzieci/świadczenia z zakresu specjalnej edukacji przedszkolnej w stanie Maryland Lipiec 2013

2 Zanim Państwa dziecko skończy 3 lata Przygotowanie do podjęcia dalszych kroków w ramach wczesnej interwencji i edukacji Departament Oświaty Stanu Maryland (Maryland State Department of Education MSDE) oferuje rodzinom możliwość przedłużenia świadczeń z zakresu wczesnej interwencji w ramach Zindywidualizowanego planu pomocy rodzinie (Indvidualized Family Service Plan IFSP), dla dzieci po 3. roku życia, aż do początku roku szkolnego, po osiągnięciu wieku 4 lat. Zanim Państwa dziecko skończy trzy lata, mogą Państwo zdecydować się na dalsze uczestnictwo w planie IFSP. Dzieci aktualnie objęte lokalnym Programem dla niemowląt i małych dzieci, które zostały zakwalifikowane do objęcia specjalnym nauczaniem przedszkolnym i związanymi z nim świadczeniami, będą mogły nadal korzystać ze świadczeń w ramach planu IFSP przejść do Zindywidualizowanego programu nauczania (Individualized Education Program IEP). Od 9. miesiąca życia najpóźniej do 90. dnia przed skończeniem 3. roku życia Od urodzenia do 2 lat Świadczenia z zakresu wczesnej interwencji dla dzieci i ich rodzin w ramach planu IFSP g Spotkanie w sprawie planowanego przeniesienia w celu ustalenia, czy dalsze świadczenia i pomoc są konieczne g Przed ukończeniem 3 roku życia Jeżeli Państwa dziecko się nie kwalifikuje Spotkanie zespołu ds. programu IEP w celu ustalenia, czy dziecko kwalifikuje się do objęcia specjalnym nauczaniem przedszkolnym i związanymi z nim świadczeniami Lokalny Program dla niemowląt i małych dzieci obejmuje świadczenia na rzecz dzieci i ich rodzin do momentu, kiedy dziecko skończy 3 lata g 4 Jeżeli Państwa dziecko się kwalifikuje Wybór rodziny: przed trzecimi urodzinami dziecka l m Zgoda rodziców na kontynuowanie świadczeń w ramach planu IFSP Rodzina wnioskuje o zrezygnowanie ze świadczeń w ramach planu IFSP i rozważenie możliwości korzystania ze świadczeń w ramach programu IEP q q Plan IFSP jest aktualizowany Strona 2 Przygotowany zostaje program IEP

3 Od 3. roku życia, aż do początku roku szkolnego, po osiągnięciu wieku 4 lat. Wybór świadczeń w ramach planu IFSP w ramach programu IEP plan pomocy rodzinie (IFSP) Aby korzystać ze świadczeń w ramach planu IFSP, Państwa dziecko i rodzina musi być aktualnie objęta planem IFSP w ramach lokalnego Programu dla niemowląt i małych dzieci oraz dziecko musi zostać uznane przez lokalny system edukacji szkolnej za kwalifikujące się do objęcia specjalną edukacją przedszkolną i związanymi z nią świadczeniami. Aby korzystać ze świadczeń w ramach programu IEP Państwa dziecko musi zostać uznane przez lokalny system edukacji szkolnej za kwalifikujące się do objęcia specjalną edukacją przedszkolną i związanymi z nią świadczeniami. Świadczenia W Ramach Planu IFSP Aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru: plan pomocy rodzinie Koordynacja usług mająca na celu wsparcie procesu wdrożenia planu IFSP w poszczególnych placówkach Świadczenia otrzymywane w naturalnym otoczeniu Świadczenia ciągłe przez cały rok Pomoc rodzinie i szkolenia na podstawie założeń planu IFSP Plan IFSP obejmuje element edukacyjny mający na celu rozwijanie umiejętności świadczących o dojrzałości szkolnej dziecka W dowolnym momencie mogą Państwo złożyć wniosek o rezygnację ze świadczeń w ramach planu IFSP i rozważyć objęcie dziecka specjalną edukacją przedszkolną i związanymi z nią świadczeniami z programu IEP. Świadczenia IFSP nie wygasną do momentu rozpoczęcia świadczeń z programu IEP do początku roku szkolnego po ukończenia przez Państwa dziecko 4. roku życia, cokolwiek nastąpi wcześniej. program nauczania Nadzór procesu wdrożenia i realizacji programu IEP sprawowany przez zespół IEP Świadczenia w najmniej restrykcyjnym otoczeniu Świadczenia w trakcie roku szkolnego, jeżeli dziecko się kwalifikuje Edukacja rodziców za pośrednictwem niektórych programów i świadczeń Dziecko objęte jest specjalną edukacją przedszkolną i związanymi z nią świadczeniami w celu rozwijania umiejętności świadczących o dojrzałości szkolnej Po podjęciu decyzji (oświadczonej na piśmie skierowanym do lokalnej placówki programu IEP) o rezygnacji z otrzymywania świadczeń w ramach planu IFSP o raz o przystąpieniu IEP, opcja ponownego wyboru planu IFSP będzie już niedostępna. Realizacja świadczeń i miejsca, w których są one realizowane, różnią się w poszczególnych częściach stanu Maryland. W ramach Programu dla niemowląt i małych dzieci uzyskają Państwo pomoc w dokonaniu wyboru, który będzie najbardziej odpowiedni dla Państwa dziecka i rodziny. W dalszej części dokumentu przedstawiono porównanie planu IFSP i programu IEP. Strona 3 Świadczenia W Ramach Programu IEP

4 Zgodnie z ustawą IDEA 2004, 20 U.S.C. par i stanowymi politykami i procedurami rodzice obowiązkowo otrzymują niniejszy dokument w sprawie planu IFSP w celu ułatwienia im podjęcia właściwej decyzji. Aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru Porównanie planu IFSP i programu IEP plan pomocy rodzinie (IFSP) Świadczenia w ramach planu IFSP Świadczenia w ramach programu IEP Bezpłatna należyta edukacja publiczna Stan Maryland zapewnia bezpłatną należytą edukację publiczną wszystkim niepełnosprawnym uczniom w wieku od urodzenia do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 21 lat. O ile wszystkim uprawnionym dzieciom przysługuje prawo do bezpłatnej należytej edukacji publicznej, to modele i rodzaje świadczeń różnią się od siebie. Stan Maryland zapewnia bezpłatną należytą edukację publiczną wszystkim niepełnosprawnym uczniom w wieku od urodzenia do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 21 lat. O ile wszystkim uprawnionym dzieciom przysługuje prawo do bezpłatnej należytej edukacji publicznej, to modele i rodzaje świadczeń różnią się od siebie. Opłaty Rodzice nie płacą za otrzymywane świadczenia. Za zgodą rodziców ubezpieczenie zdrowotne Medicaid może mieć zastosowanie wyłącznie do świadczeń zdrowotnych i zarządzania danym przypadkiem. Ubezpieczenie prywatne (za zgodą rodziców) może mieć zastosowanie do świadczeń zdrowotnych wyłącznie w przypadku dzieci, które objęte są ubezpieczeniem prywatnym i ubezpieczeniem Medicaid. W razie odmowy ubezpieczyciela prywatnego rachunek otrzymuje Medicaid. W przypadku opłacania z ubezpieczenia prywatnego w rzadkich przypadkach rodzice otrzymują zwrot kosztów. Rodzice nie płacą za otrzymywane świadczenia. Za zgodą rodziców ubezpieczenie zdrowotne Medicaid może mieć zastosowanie wyłącznie do świadczeń zdrowotnych i zarządzania danym przypadkiem. Ubezpieczenie prywatne (za zgodą rodziców) może mieć zastosowanie do świadczeń zdrowotnych wyłącznie w przypadku dzieci, które objęte są ubezpieczeniem prywatnym i ubezpieczeniem Medicaid. W razie odmowy ubezpieczyciela prywatnego rachunek otrzymuje Medicaid. W przypadku opłacania z ubezpieczenia prywatnego w rzadkich przypadkach rodzice otrzymują zwrot kosztów. plan program plan pomocy rodzinie (IFSP) to sporządzony na piśmie plan świadczeń z zakresu wczesnej interwencji i innych świadczeń na rzecz uprawnionych dzieci i ich rodzin. Plan IFSP jest poddawany przeglądowi przynajmniej co sześć miesięcy i aktualizowany przynajmniej raz w roku przez zespół ds. IFSP, w skład którego wchodzi rodzic dziecka. Plan IFSP obejmuje aktualny poziom rozwoju, sprawy rodzinne, priorytety, zasoby, mierzalne skutki działań widoczne u dziecka i w rodzinie, świadczenia związane z wczesną interwencją i powiązania pomiędzy tymi świadczeniami. Plan IFSP wymaga w szczególności wyznaczenia koordynatora świadczeń, który zapewni właściwe wdrożenie i koordynację planu we wszystkich placówkach, z których korzysta rodzina. Plan IFSP koncentruje się zarówno na dziecku jak i na jego rodzinie w zakresie ich codziennych zajęć. to sporządzony na piśmie plan edukacji specjalnej i związanych z nią świadczeń otrzymywanych przez niepełnosprawnego ucznia. Program IEP jest opracowywany, poddawany przeglądowi i aktualizowany przynajmniej raz w roku przez zespół ds. IEP, w skład którego wchodzi rodzic dziecka. Program IEP obejmuje aktualny poziom osiągnięć naukowych i wyniki funkcjonowania, mierzalne cele roczne z punktami odniesienia celami krótkoterminowymi, edukację specjalną, związane z nią świadczenia i dodatkowe pomoce, zmiany programu i wsparcie dla programu oraz (w razie konieczności) dostosowanie do potrzeb konkretnego dziecka. Program IEP koncentruje się głównie na tym, jaki wpływ ma niesprawność dziecka na jego udział w poszczególnych zajęciach. Strona 4

5 Zgodnie z ustawą IDEA 2004, 20 U.S.C. par i stanowymi politykami i procedurami rodzice obowiązkowo otrzymują niniejszy dokument w sprawie planu IFSP w celu ułatwienia im podjęcia właściwej decyzji. Aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru Porównanie planu IFSP i programu IEP, cd. plan pomocy rodzinie (IFSP) Świadczenia w ramach planu IFSP Świadczenia w ramach programu IEP Zgoda rodziców Treść programu IFSP zostaje w pełni zakomunikowana i wyjaśniona rodzicowi. Przed przystąpieniem do realizacji świadczeń z zakresu wczesnej interwencji opisanych w planie rodzic musi wyrazić na piśmie swoją zgodę. Jeżeli rodzic nie wyrazi zgody na konkretne świadczenie wycofa swoją zgodę po jednorazowym otrzymaniu świadczenia, świadczenie to NIE będzie zapewniane. Realizowane będą wyłącznie te świadczenia z zakresu wczesnej interwencji, na które rodzic wyraził zgodę. Przed przystąpieniem do realizacji świadczeń od rodzica wymagana jest zgoda na ewaluację, edukację specjalną i inne związane z nią świadczenia w ramach programu IEP. Jeżeli w dowolnym momencie po rozpoczęciu realizacji świadczeń z zakresu edukacji specjalnej i świadczeń powiązanych rodzic wycofa swoją pisemną zgodę na ich ciągłe otrzymywanie, placówka publiczna będzie zmuszona zawiesić realizację wszystkich świadczeń wymienionych w programie IEP. Pouczenie o zabezpieczeniach proceduralnych Pouczenie dla rodziców obejmuje następujące kwestie: Możliwość wglądu do dokumentacji Wcześniejsze powiadomienie Język ojczysty Zgoda rodziców Rodzic zastępczy Rozwiązywanie sporów Pisemna skarga do władz stanowych Bezstronne rozpatrzenie skargi Spotkanie ugodowe Świadczenia w czasie trwania postępowania Mediacja Zachowanie poufności Honorarium adwokackie Pouczenie dla rodziców obejmuje następujące kwestie: Możliwość wglądu do dokumentacji Wcześniejsze powiadomienie Język ojczysty Zgoda rodziców Rodzic zastępczy Rozwiązywanie sporów Pisemna skarga do władz stanowych Bezstronne rozpatrzenie skargi Spotkanie ugodowe Świadczenia w czasie trwania postępowania Mediacja Zachowanie poufności Honorarium adwokackie Niezależna ewaluacja edukacyjna Dyscyplina uczniów niepełnosprawnych Przeniesienie praw w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości Strona 5

6 Zgodnie z ustawą IDEA 2004, 20 U.S.C. par i stanowymi politykami i procedurami rodzice obowiązkowo otrzymują niniejszy dokument w sprawie planu IFSP w celu ułatwienia im podjęcia właściwej decyzji. Aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru Porównanie planu IFSP i programu IEP, cd. plan pomocy rodzinie (IFSP) Świadczenia w ramach planu IFSP Świadczenia w ramach programu IEP Rodzaje świadczeń Dziecko i jego rodzina otrzymują świadczenia z zakresu wczesnej interwencji najbardziej odpowiadające ich potrzebom. Świadczenia te obejmują zajęcia specjalne przygotowane specjalnie na potrzeby małego niepełnosprawnego dziecka. Przykładowe świadczenia, o których mowa powyżej: Transport Pomoc logopedy Technologie asystujące, które mogą obejmować urządzenia dla niepełnosprawnych Badanie i leczenie zaburzeń słuchu Pomoc psychologa Fizjoterapia Terapia zajęciowa Pomoc społeczna Wczesne diagnozowanie, badania przesiewowe i ocena Pomoc lekarska wyłącznie w celu postawienia diagnozy ewaluacji Pomoc dla dzieci mających problemy ze wzrokiem Szkolenia i pomoc terapeuty dla rodzin, wizyty domowe Opieka pielęgniarska Pomoc dietetyka Koordynacja świadczeń Opieka zastępcza: opieka nad dzieckiem, kiedy rodzic korzysta z innych świadczeń z zakresu wczesnej interwencji w celu osiągnięcia założeń planu IFSP Ciągłe całoroczne świadczenia dla wszystkich dzieci Edukacja specjalna to specjalnie przygotowane zajęcia, które zapewniają dziecku dostęp do ogólnego programu nauczania w celu zapewnienia zgodności z normami nauczania mającymi zastosowanie do wszystkich dzieci i obowiązującymi na obszarze podlegającym placówce publicznej. Przykładowe świadczenia powiązane (jeżeli zostaną uznane za konieczne), które umożliwią dziecku korzystanie z edukacji specjalnej: Transport Pomoc logopedy Technologie asystujące, które mogą obejmować urządzenia dla niepełnosprawnych Badanie i leczenie zaburzeń słuchu Pomoc psychologa Fizjoterapia Terapia zajęciowa Pomoc społeczna Wczesne diagnozowanie i ocena Pomoc lekarska w celu postawienia diagnozy ewaluacji Pomoc dla dzieci mających problemy ze wzrokiem, w tym nauka orientacji przestrzennej i poruszania się Pomoc terapeuty dla rodzin i szkolenia Pomoc tłumacza Rekreacja, w tym rekreacja terapeutyczna Pomoc psychologa, w tym pomoc w zakresie rehabilitacji Opieka zdrowotna w szkole Opieka pielęgniarki w szkole Extended school year services if the IEP team determines the individual student eligible Continuous year-round services for all children Strona 6 Poszerzony zakres świadczeń w roku szkolnym, jeżeli zespół ds. IEP uzna to za stosowne w przypadku danego ucznia

7 Zgodnie z ustawą IDEA 2004, 20 U.S.C. par i stanowymi politykami i procedurami rodzice obowiązkowo otrzymują niniejszy dokument w sprawie planu IFSP w celu ułatwienia im podjęcia właściwej decyzji. Aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru Porównanie planu IFSP i programu IEP, cd. plan pomocy rodzinie (IFSP) Świadczenia w ramach planu IFSP Świadczenia w ramach programu IEP Miejsce świadczeń Środowisko naturalne Dzieci otrzymują świadczenia w naturalnym otoczeniu, w tym w domu i miejscowych ośrodkach, w których spotykają się z dziećmi zdrowymi. Pomoc w ramach planu IFSP może być udzielana w środowisku innym niż naturalne wyłącznie wtedy, kiedy w otoczeniu naturalnym nie można osiągnąć zadawalających wyników nauczania i wczesnej interwencji. Wymagane jest uzasadnienie zakresu, w jakim pomoc nie może być udzielana w środowisku naturalnym, z uwzględnieniem potrzeb dziecka. Przykłady środowiska naturalnego: Dom Placówki publiczne prywatne, takie jak: Programy dla przedszkoli i żłobków realizowane w szkołach publicznych Programy dla przedszkoli i żłobków realizowane w placówkach prywatnych Programy Head Start/Early Head Start Ośrodki Judith Hoyer Center Partnership Ośrodki opieki nad dziećmi Opieka nad dziećmi sprawowana w domu przez osoby prywatne Parki i programy rekreacyjne Zajęcia organizowane przez rodziców dla grupy dzieci Biblioteki Inne programy oferujące pomoc w opiece nad dzieckiem Strona 7 Najmniej restrykcyjne otoczenie Uczniowie niepełnosprawni, w tym uczniowie w placówkach publicznych i prywatnych innych placówkach opiekuńczych, w maksymalnym możliwym zakresie uczą się z uczniami zdrowymi. Organizowanie klas specjalnych, nauka w osobnych klasach inne sposoby wykluczania niepełnosprawnych uczniów z normalnego środowiska nauczania stosowane są wyłącznie wtedy, kiedy charakter stopień niepełnosprawności uniemożliwia (nawet z wykorzystaniem dodatkowych świadczeń i pomocy) zapewnienie edukacji na zadawalającym poziomie w normalnych klasach. Przykłady środowiska naturalnego: Dom Placówki publiczne prywatne, takie jak: Programy dla przedszkoli i żłobków realizowane w szkołach publicznych Programy dla przedszkoli i żłobków realizowane w placówkach prywatnych Programy Head Start/Early Head Start Ośrodki Judith Hoyer Center Partnership Ośrodki opieki nad dziećmi Opieka nad dziećmi sprawowana w domu przez osoby prywatne Parki i programy rekreacyjne Zajęcia organizowane przez rodziców dla grupy dzieci Biblioteki Inne programy oferujące pomoc w opiece nad dzieckiem Siedziba placówki udzielającej świadczeń Publiczna prywatna szkoła dzienna Publiczna prywatna szkoła z internatem

8 Źródła informacji na rodziców: Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Lokalne programy dla niemowląt i małych dzieci Hrabstwo Allegany Hrabstwo Anne Arundel Miasto Baltimore Hrabstwo Baltimore Hrabstwo Calvert Hrabstwo Caroline Hrabstwo Carroll Hrabstwo Cecil Hrabstwo Charles Hrabstwo Dorchester , x1023 Hrabstwo Frederick Hrabstwo Garrett Hrabstwo Harford Hrabstwo Howard Hrabstwo Kent Hrabstwo Montgomery Hrabstwo Prince George Hrabstwo Queen Anne , x10 Hrabstwo Somerset Hrabstwo St. Mary Hrabstwo Talbot Hrabstwo Washington Hrabstwo Wicomico Worcester County Szkoła Stanu Meryland dla Niewidomych Szkoła Stanu Meryland dla Niesłyszących Źródła internetowe: Maryland Learning Link oferuje informacje materiały dotyczące Wczesnej Interwencji i Nauczania Specjalnego w stanie Maryland. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem administracyjnym, nauczycielem, usługodawcą, czy też rodzicem, możesz skorzystać z wyczerpujących i przyjaznych dla użytkownika informacji i sprawdzonych praktyk, które bazują na przekonaniu, że każde dziecko może uczyć się i zdobywać wiedzę zarówno w klasie, jak i poza nią. Witryna Maryland Learning Links została zaprojektowana i zbudowana przez Wydział Nauczania Specjalnego/ Służby Wczesnej Interwencji stanu Maryland, przy współpracy z Centrum Technologii w Edukacji przy Uniwersytecie Johna Hopkinsa. Departament Oświaty Stanu Maryland, Wydział Nauczania Specjalnego/Służby Wczesnej Interwencji zapewnia przewodnictwo, wsparcie i odpowiedzialność za wyniki względem lokalnego systemu edukacyjnego, agencji publicznych i zainteresowanych stron poprzez spójny system skoordynowanych usług dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, od urodzenia, aż do osiągnięcia wieku 21 lat, oraz dla ich rodzin. Dodatkowe zasoby i informacje dostępne są w: DEPARTAMENT OŚWIATY STANU MARYLAND IWYDZIAŁ NAUCZANIA SPECJALNEGO/SŁUŻBY WCZESNEJ INTERWENCJI 200 West Baltimore Street Baltimore, Maryland Tel: Faxs: Tel. bezpłatny: Maryland State Department of Education 2011 Niniejszy dokument został opracowany i wydany przez Departament Oświaty Stanu Maryland, Wydział Nauczania Specjalnego/Służb Wczesnej Interwencji, dzięki środkom z grantu Amerykańskiego Departamentu Oświaty nr H393A090124A, edukacja specjalna granty dla niemowląt i rodzin Fundusze na odbudowę na mocy ustawy Individuals with Disabilities Education Act [ustawa w sprawie kształcenia osób niepełnosprawnych]/ustawy Federal American Reinvestment and Recovery Act (ARRA) [ustawa w sprawie reinwestycji i odbudowy]. W przypadku powielania udostepniania przez czytelników, prosimy o powoływanie siena Departament Oświaty Stanu Maryland, Wydział Nauczania Specjalnego/Słuzby Wczesnej Interwencji. Departament Oświaty Stanu Maryland jest główną agencją odpowiadającą za realizację Programu dla niemowląt i małych dzieci w stanie Maryland. Jest to program świadczeń i pomocy koordynowany przez władze stanowe i lokalne agencje i organizacje. W kwestiach związanych z zatrudnieniem zapewnianiem dostępu do programów Departament Oświaty Stanu Maryland nie dyskryminuje nikogo z uwagi na rasę, kolor skóry, płeć, wiek, pochodzenie, wyznawaną religię, niesprawność orientację seksualną. Wszelkie zapytania dotyczące polityki Departamentu należy kierować do Oddziału odpowiedzialnego za zapewnienie równości i zgodności, Biuro Stanowego Zastępcy Dyrektora ds. Administracji, Departament Oświaty Stanu Maryland, 200 West Baltimore Street, 6th Floor, Baltimore, MD , , TTY/TDD , Lillian M. Lowrey, Stanowy Kurator Oświaty Charlene M. Dukes, Przewodniczący Stanowego Wydziału Oświaty Martin O Malley, Governor, Gubernator Marcella E. Franczkowski, Zastępca Stanowego Kuratora Oświaty Wydział Nauczania Specjalnego/Służby Wczesnej Interwencji Lipiec 2013

DEPARTAMENT OŚWIATY STANU MARYLAND

DEPARTAMENT OŚWIATY STANU MARYLAND P R O G R A M S TA N U MA R Y L A N D. O D U R O D Z E N I A D O P I ĄT E G O R O K U Ż Y C I A SERIA PUBLIK ACJI INFORMACYJNYCH DLA R ODZICÓ W Poradnik dla rodziców niemowląt i małych dzieci Prawa rodziców

Bardziej szczegółowo

Od narodzin do trzeciego. roku życia. Przewodnik dla rodzin z zakresu usług wczesnej interwencji stanu Maryland

Od narodzin do trzeciego. roku życia. Przewodnik dla rodzin z zakresu usług wczesnej interwencji stanu Maryland O D N A R O D Z I N D O P I ĄT E G O R O K U Ż Y C I A S E R I A I N F O R M AT O R Ó W D L A R O D Z I C Ó W S TA N U M A R Y L A N D Przewodnik od narodzin do trzeciego roku życia Przewodnik prawa rodzicielskie

Bardziej szczegółowo

Rozumienie procedury oceny i kwalifikacji oraz Zindywidualizowanego Programu Nauczania (ZPN) w Maryland

Rozumienie procedury oceny i kwalifikacji oraz Zindywidualizowanego Programu Nauczania (ZPN) w Maryland Rozumienie procedury oceny i kwalifikacji oraz Zindywidualizowanego Programu Nauczania w Maryland Poradnik dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Rozumienie procedury oceny i kwalifikacji oraz Zindywidualizowanego

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Cel. Procedura została opracowana w celu:

Podstawa prawna: Cel. Procedura została opracowana w celu: Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2013. Division of Special Education/ Early Intervention Services

LIPIEC 2013. Division of Special Education/ Early Intervention Services Prawa rodziców Pouczenie o gwarancjach proceduralnych stanu Maryland Wczesna interwencja w sprawie niemowląt i małych dzieci/przedszkolna edukacja specjalna i edukacja specjalna LIPIEC 2013 Division of

Bardziej szczegółowo

PRPCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU Nr 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PRPCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU Nr 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRPCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU Nr 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE Podstawa prawna: W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Prawa rodziców Pouczenie o gwarancjach proceduralnych stanu Maryland Niemowlęta i małe dzieci/przedszkolna edukacja specjalna i edukacja specjalna

Prawa rodziców Pouczenie o gwarancjach proceduralnych stanu Maryland Niemowlęta i małe dzieci/przedszkolna edukacja specjalna i edukacja specjalna Prawa rodziców Pouczenie o gwarancjach proceduralnych stanu Maryland Niemowlęta i małe dzieci/przedszkolna edukacja specjalna i edukacja specjalna STYCZEŃ 2010 Division of Special Education/ Early Intervention

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA M-1U0 PUCK, ul. Kolejowa 7 tei./fax (0-58) 673-25-69 NIP 587-13-20-762 REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku Na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna:

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna: Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie przyjęty Uchwała Nr V 2013/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie z dnia 14 października 2013 r.

Bardziej szczegółowo

działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim

działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim Podstawa prawna: REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DZIECI POZAOBWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

REKRUTACJA DZIECI POZAOBWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 REKRUTACJA DZIECI POZAOBWODOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCIĄG ZE STATUTU SZKOŁY 32 1. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 1) urodzone w 2007 r., 2) urodzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH działających w PP-P w CZŁUCHOWIE opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Standardy orzecznictwa w poradni psychologicznopedagogicznej

Standardy orzecznictwa w poradni psychologicznopedagogicznej Standardy orzecznictwa w poradni psychologicznopedagogicznej (informacja ze szkolenia) narada dyrektorów poradni psychologicznopedagogicznych w woj. podlaskim Białystok, 21 października 2009 r. S1 Rodzaje

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH Załącznik nr 1 do Statutu Poradni REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH opracowany w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń

Bardziej szczegółowo

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 25

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 25 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZASAD UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 IM. MARII MONTESSORI W LUBLINIE Procedura obowiązuje od dnia 15 września 2017 r. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. działalności Zespołu Orzekającego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy.

Regulamin. działalności Zespołu Orzekającego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy. Regulamin działalności Zespołu Orzekającego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy. Podstawa prawna: 1. Art. 71b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ / OPINII

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ / OPINII PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ / OPINII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W CHEŁMNIE Styczeń 2012 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU

ZMIANY DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU ZMIANY DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Uchwałą nr 1 Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2012 r., na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MASZEWIE na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MASZEWIE na rok szkolny 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia Nr 01/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku Dyrektora Przedszkola w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Maszewie REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH.

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej

Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej 1 Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły do klasy pierwszej są przyjmowani z urzędu. 2 Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza jej obwodem po przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu Jolanta Rafał-Łuniewska Propozycja procedury wdrażania pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 286 W WARSZAWIE.

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 286 W WARSZAWIE. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 286 W WARSZAWIE. PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU Podstawa prawna: 1) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego spotkanie z wizytatorami Kuratoriów Oświaty Sulejówek, 6 lutego 2014 r. Regulacje prawne rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

IFSP. Poradnik dla rodziców: Znaczenie Zindywidualizowanego planu pomocy rodzinie (IFSP) Program stanu Maryland dla niemowląt i małych dzieci

IFSP. Poradnik dla rodziców: Znaczenie Zindywidualizowanego planu pomocy rodzinie (IFSP) Program stanu Maryland dla niemowląt i małych dzieci PROGRAM STANU MARYLAND OD URODZENIA DO PIĄTEGO ROKU ŻYCIA SERIA PUBLIKACJI INFORMACYJNYCH DLA RODZICÓW Od urodzenia do trzeciego roku życia Poradnik Prawa rodzicielskie Znaczenie planu IFSP Poradnik Kolejne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W LUBINIE

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W LUBINIE PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W LUBINIE Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa: 1) skład zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych;

1. Rozporządzenie określa: 1) skład zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych; Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 173 poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie 1 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt nr WND-POKL.09.02.00-26-009/10 pt. "Inwestuj w siebie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA RODZICÓW

INFORMATOR DLA RODZICÓW INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 1 W Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje następujące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - 1 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

Regulamin. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach. 2011 http://szkolawyszki.edupage.org str. 9 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8

INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 str. 1 W Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje następujące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu

Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu Podstawa prawna: 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej 1 1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/-EK

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/-EK REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI/-EK w projekcie Matematyczne eksperymenty poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Szkoła Podstawowa im.władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach Dokument zawiera takie informacje jak: akty prawne, istotę pomocy psychologiczno- pedagogicznej, warunki,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz.

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne kształcenia specjalnego Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 1453 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Joanna Wrona Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ / OPINII

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ / OPINII PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ / OPINII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W CHEŁMNIE Styczeń 2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256

Bardziej szczegółowo

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA

PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES TEMATYKA PLAN PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KAŻDY UCZEŃ MA SZANSĘ NA SUKCES ZADANIA TEMATYKA Diagnoza dzieci przedszkolnych i uczniów Diagnoza: Logopedyczna (na terenie PPP i przesiewowa na terenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. w Przedszkolu Samorządowym Nr 27. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. w Białymstoku.

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. w Przedszkolu Samorządowym Nr 27. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. w Białymstoku. Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

S T A T U T. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie S T A T U T Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie 1 1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwana dalej poradnią ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Lewakowskiego 14. 2. Miejska

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Przedszkola im. Krasnala Hałabały w w Buku

Regulamin rekrutacji do Przedszkola im. Krasnala Hałabały w w Buku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola im. Krasnala Hałabały z dnia 2.03.2015 r. Regulamin rekrutacji do Przedszkola im. Krasnala Hałabały w w Buku zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO I ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO I ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO I ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Szanowni Państwo, Rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8

INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 INFORMATOR DLA RODZICÓW CZYLI WSZYSTKO CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE DLA DZIECKA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 str. 1 W Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje następujące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W WARSZAWIE

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W WARSZAWIE ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W WARSZAWIE W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I SP2

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I SP2 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora SP2z dnia 02.02.2016r. PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

1. W statucie Zespołu Szkól Nr 3 w Bochni wprowadza się zmiany stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

1. W statucie Zespołu Szkól Nr 3 w Bochni wprowadza się zmiany stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 23/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. J Tischnera w Bochni z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz w związku z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 10 Szkoły Podstawowej w Buku z dnia 19.02.2016r. Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku zasady,

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu Dokument przygotowany w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo