ADUMA S.A. - RAPORT KWARTALNY ZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADUMA S.A. - RAPORT KWARTALNY ZA"

Transkrypt

1 ADUMA S.A. - RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 ADUMA S.A., Ul. Duńska Wrocław, Polska tel Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu, , przy ul. Duńskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON: Kapitał zakładowy ,10 PLN, w całości opłacony.

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Aduma jest liderem polskiego rynku technologii interaktywnych i dotykowych. Innowacyjne rozwiązania oferowane przez Spółkę to nowy wymiar komunikacji pod względem formy, siły przekazu i skuteczności: zmieniają odbiorcę przekazu w jego aktywnego i zaangażowanego uczestnika. Jako jeden z globalnych producentów Aduma oferuje klientom szeroki wybór najwyższej jakości systemów dotykowych, interaktywnych i autorskich rozwiązań pozwalających na zdalne zarządzanie sieciami innowacyjnych nośników multimedialnych, wykorzystujących najnowsze technologie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom software owym tworzonym przez Aduma S.A. powstają zaskakujące kampanie, eventy, reklamy i instalacje multimedialne obok których nikt nie przejdzie obojętnie! Oferowane Usługi: Sprzedaż systemów interaktywnych i dotykowych: wszędzie tam gdzie zaskoczenie, interakcja, zaangażowanie i zabawa służą skutecznej komunikacji (muzea, placówki edukacyjne, bary i puby, punkty sprzedaży itd.); Planowanie i sprzedaż angażujących kampanii interaktywnych w ramach sieci Aduma Interactive Network i innych lokalizacji ambientowych; Wynajem systemów interaktywnych i dotykowych: uatrakcyjnianie eventów, konferencji, targów, itd.; Produkcja i sprzedaż aplikacji interaktywnych i dotykowych; Sprzedaż multimediów. Władze Spółki: W skład Zarządu Aduma S.A. wchodzą: Marcin Ćmiech Prezes Zarządu Maciej Mielcarek Wiceprezes Zarządu Zbigniew Wantuła Wiceprezes Zarządu W skład Rady Nadzorczej Aduma S.A. wchodzą: adw. Rafał Syska Przewodniczący Rady Nadzorczej Magdalena Ogibowska Adam Michalewicz dr Grzegorz Mielcarek dr Zbigniew Wójtowicz 2

3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela: Wybrane Dane Finansowe z Rachunku Zysków i Strat w zł Wyszczególnienie III Kwartał 2011 III Kwartał 2012 III kwartał 2011 narastająco III kwartał 2012 narastająco Amortyzacja ,20 zł ,76 zł ,19 zł ,52 zł Przychody netto ze sprzedaży ,95 zł ,80 zł ,81 zł ,90 zł Zysk (strata) ze sprzedaży ,59 zł ,48 zł ,37 zł ,45 zł Zysk (strata)z działalności operacyjnej (EBIT) ,91 zł ,84 zł ,98 zł ,60 zł Zysk (strata) brutto ,80 zł ,18 zł ,35 zł ,81 zł Zysk (strata) netto ,80 zł ,18 zł ,35 zł ,81 zł EBITDA ,11 zł ,60 zł ,17 zł ,12 zł Tabela: Wybrane Dane Finansowe z Bilansu w zł Należności Długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Należności Krótkoterminowe ,57 zł ,90 zł ,39 zł ,89 zł Środki Pieniężne i Inne Aktywa Pieniężne ,18 zł ,22 zł ,03 zł ,02 zł Kapitał (fundusz) własny ,40 zł ,92 zł ,36 zł ,10 zł Zobowiązania Długoterminowe 0,00 zł ,06 zł ,87 zł ,40 zł Zobowiązania Krótkoterminowe ,79 zł ,55 zł ,38 zł ,56 zł 3

4 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody spółki w III kwartale 2012 roku wyniosły tys. złotych i były o 92% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W trzecim kwartale EBITDA osiągnęła 182 tys. zł, zysk brutto 108 tys. zł, a zysk netto 149 tys. zł, co stanowi wzrost odpowiednio o 46%, 55% i 249% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Po trzech kwartałach 2012 roku przychody wyniosły tys. zł, zysk brutto 656 tys. zł, zysk netto 532 tys. zł, a EBITDA 869 tys. zł, co stanowi prawie 3-krotny wzrost w stosunku do wyników osiągniętych w trzech pierwszych kwartałach 2011 roku. W III kwartale Aduma opracowała i wdrażała rozwiązania technologiczne między innymi na potrzeby: Kompanii Piwowarskiej, Grupy Żywiec, Nike, ZPR S.A. i Grupy Impel. Zrealizowaliśmy także instalacje technologiczne na potrzeby jednostek publicznych takich jak Punkt Informacji Turystycznej w Białymstoku i Gmina Siemianowice Śląskie. Dynamicznie rozwijała się także nasza współpraca z producentami sprzętu, takimi jak NEC, Sharp czy Samsung, którzy korzystają z rozwiązań Adumy jako dostawcy technologii i software u do wytwarzanego przez nich sprzętu. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami Zarządu, intensywnie rozwijała się działalność międzynarodowa Adumy. Wykonaliśmy kolejne zlecenia dla naszych klientów w Holandii w obrębie rynków muzealnych. Systemy Multitouch Spółki służyły także angielskiemu producentowi filmów dokumentalnych do ilustracji w 3D najnowszych odkryć w Stonehenge. Na potrzeby londyńskiego muzeum sponsorowanego przez rząd Kataru wykonaliśmy aplikacje pokazujące historię Igrzysk Panarabskich i inwestycje realizowane na terenie emiratu. Mamy za sobą także pierwszą realizacje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dzięki oprogramowaniu dostarczonemu przez Adumę, JW Marriott Marquis Hotel Dubai może zaproponować swoim gościom możliwość przeglądania elektronicznej prasy na specjalnych wielodotykowych ekranach. Po okresie testów na nasze oprogramowanie zdecydował się także Google Europe, który do zarządzania i obsługi zainstalowanego w dublińskiej siedzibie spółki wielkoformatowego Multitouch Wall-a używa rozwiązania software owego Aduma Multitouch Pack. W następnych okresach Spółka planuje znaczącą ekspansje międzynarodową i wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych w oparciu zarówno o wprowadzoną do sprzedaży licencyjną wersję MultiTouch Pack-a, jak i dedykowane rozwiązania technologiczne. Negatywnie na przychodach i wynikach osiągniętych w trzecim kwartale odbiło się wystąpienie istotnych opóźnień w realizacji projektów po stronie klientów Spółki. Racjonalne zarządzanie strukturą kosztów i skupienie na optymalizacji rentowności zleceń, skutkowało osiągnięciem dobrych wyników i utrzymaniem wysokiej rentowności działalności ogólnej w kwartale. Zarząd podejmuje kroki mające na celu dalsze powiększenie bazy odbiorców i rozwój sprzedaży międzynarodowej, aby zmniejszyć zależność od czasowych przestojów na rynku lokalnym. Ryzyko związane z wystąpieniem dalszych opóźnień w IV kwartale, zmusiły emitenta do odwołania prognoz finansowych na 2012 rok. Jednocześnie Zarząd, rezygnując z podawania prognoz finansowych, poinformował, iż Spółka w ostatnim kwartale 2012 roku planuje dalsze zwiększanie przychodów, utrzymanie lub zwiększenie rentowności realizowanych projektów oraz konsekwentną poprawę dobrych wyników finansowych osiągniętych w poprzednich okresach 2012 roku. 4

5 4. Informacje na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Trzeci kwartał 2012 roku to intensywne prace nad rozszerzeniem portfolio o gotowe rozwiązania software-owe w obszarze systemów wielodotykowych. Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, Spółka zakończyła pracę nad pierwszą, licencyjną wersją autorskiego oprogramowania Aduma Multitouch Pack, pozwalającego na samodzielne tworzenie kontentu i zdalne zarządzanie wielkoformatowymi nośnikami MultiTouch. Gotowe rozwiązania to podwalina naszej strategii międzynarodowej, a ich idea, ewolucja i proces komercjalizacji oparte są w całości o potrzeby i specyfikę rynków międzynarodowych. Rozpoczęto już rozmowy z partnerami, a w perspektywie krótkookresowej planowane jest podpisanie pierwszych umów, mających na celu zwiększenie zasięgu dystrybucji i sprzedaży rozwiązań oferowanych przez Aduma S.A. Rozwiązania technologiczne Adumy charakteryzują się szerokim spektrum zastosowań. Spółka w ostatnim kwartale prowadziła prace nad dalszym dopracowaniem i ulepszeniem oferty targowo-eventowej (prezentowanej podczas warszawskich targów Event wspólnie z Samsungiem), hotelarskiej, muzealnej, skierowanej dla punktów sprzedaży i branży szeroko pojętego digital signage/dooh (Digital Out Of Home). W kontekście wdrożeń z zakresu digital signage, jest nam miło poinformować, iż nasze rozwiązanie - największy na świecie, kinetyczny MegaWall zainstalowany we wrocławskiej Galerii Sky Tower przyniósł firmie zwycięstwo podczas najbardziej prestiżowego konkursu branży Digital Signage w Polsce - PDSA Awards 2012 w kategorii najlepsze innowacyjne rozwiązanie Digital Signage - produkt. W ostatnim kwartale Spółka podjęła także działalność w obrębie rozszerzenia oferty o aplikacji mobilne. Emitent od początku istnienia konsekwentnie umacnia swoją pozycję konkurencyjną poprzez integrację innowacyjnych technologii, tworząc w ten sposób unikalne rozwiązania. Rosnąca popularność smartfonów i możliwości, jakie stwarzają nie mogła pozostać bez wpływu na rozwiązania oferowane przez Aduma S.A. Po początkowej analizie rynku i potencjału technologicznego Zarząd podjął w III kwartale działania mające na celu poszerzenie profilu działalności. Jest nam miło poinformować, iż po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, z dniem 11 października 2012 utworzona została Aduma Mobile Sp. z o.o., podmiot powiązany z Aduma S.A., którego podstawową działalność stanowi tworzenie rozwiązań software owych na urządzenia mobilne (smartfony, tablety). Spółką kieruje doświadczony zespół w postaci Jakuba Wojnickiego (Prezes Zarządu) i Piotra Hrebieniuka (Wiceprezes Zarządu). Aduma Mobile będzie wytwarzać i oferować autorskie rozwiązania software owe, a także współtworzyć z Aduma S.A. unikalnie, zintegrowane systemy multimedialne i mobilne, jeszcze lepiej odpowiadające na potrzeby najbardziej wymagających klientów na rynku. Podpisane zostały już pierwsze zlecenia w ramach których Aduma S.A. wyposaży kompleksy handlowe nie tylko w rewolucyjne, interaktywne instalacje multimedialne, ale także zintegrowane z nimi systemy mobilne. 5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Aduma nie była spółką dominującą w stosunku do innych podmiotów i w związku z tym nie tworzyła grupy kapitałowej. 5

6 6. Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce skład akcjonariatu Aduma S.A. na 30 września 2012 roku wyglądał następująco: Akcjonariusz Liczba Akcji Liczba Głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Zbigniew Wantuła ,45% Marcin Ćmiech ,49% Maciej Mielcarek ,10% Beriot Holding Limited, Cypr ,03% CAM Media S.A ,37% Altus TFI S.A. (poprzez fundusze zależne) ,29% Miley Company Limited, Cypr ,18% POZOSTALI ,10% Wrocław, Marcin Ćmiech Maciej Mielcarek Zbigniew Wantuła Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 6

ADUMA S.A., Ul. Duńska 9 54-427 Wrocław, Polska tel. +48 71 72 77 057 E-maiL: info@aduma.pl

ADUMA S.A., Ul. Duńska 9 54-427 Wrocław, Polska tel. +48 71 72 77 057 E-maiL: info@aduma.pl ADUMA S.A. - JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2013 ADUMA S.A., Ul. Duńska 9 54-427 Wrocław, Polska tel. +48 71 72 77 057 E-maiL: info@aduma.pl Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku 1 tel.: +48 58 50 50 000, fax: +48 58 50 50 001, biuro@aitoncaldwell.pl, www.aitoncaldwell.pl

Bardziej szczegółowo

Rybnik, 14 sierpnia 2013 r.

Rybnik, 14 sierpnia 2013 r. R A P O R T G R U P Y K A P I T A Ł O W E J S A R E S. A. Z A I I K W A R T A Ł 2 0 1 3 R O K U Rybnik, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE S.A.... 3 1 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (dane za okres 01.04.2013 r. 30.06.2013 r.) Zawartość raportu: 1. Podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za II kwartał

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 14 lutego 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DIGITAL AVENUE S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA DIGITAL AVENUE S.A. GRUPA KAPITAŁOWA DIGITAL AVENUE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2010 R. RAPORT ZAWIERA: Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A. za okres od

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014. Bielsko-Biała, 13.11.2014 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014. Bielsko-Biała, 13.11.2014 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. III KWARTAŁ ROKU 2014 Bielsko-Biała, 13.11.2014 r. Raport EXAMOBILE S.A. za III kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Opis działalności grupy kapitałowej emitenta.

I. Opis działalności grupy kapitałowej emitenta. I. Opis działalności grupy kapitałowej emitenta. 1 I. Opis działalności grupy kapitałowej emitenta. Grupa kapitałowa CAM Media S.A. zajmuje się rozwojem niestandardowych mediów w dwóch wymiarach komunikacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.04.2013r do 30.06.2013r. SPIS TREŚCI: I. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile S.A. KRAKÓW 12 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU SPÓŁKI WIND MOBILE S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Wind Mobile S.A. KRAKÓW 12 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU SPÓŁKI WIND MOBILE S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Wind Mobile S.A. KRAKÓW 12 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU SPÓŁKI WIND MOBILE S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe dane o Emitencie. 3 2. Wybrane dane finansowe za

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015

Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015 Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INDATA Software

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT

SKONSOLIDOWANY RAPORT SKONSOLIDOWANY RAPORT za IV kwartał 2013 r. okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r. ICP Group S.A. Warszawa, 12 lutego 2014 roku Spis treści Spis treści... 2 I. List Zarządu do Akcjonariuszy ICP

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r.

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 5 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

raport kwartalny III kwartał 2013

raport kwartalny III kwartał 2013 raport kwartalny III kwartał 2013 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo