VISUAL COMMUNICATION Homo digitalikus. frankfurt 2008 TEKST ŁUKASZ MIKOŁAJCZAK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VISUAL COMMUNICATION 2008-10-01. Homo digitalikus. frankfurt 2008 TEKST ŁUKASZ MIKOŁAJCZAK"

Transkrypt

1 Homo digitalikus TEKST ŁUKASZ MIKOŁAJCZAK frankfurt 2008 Digital signage to nic innego jak wynik ewolucji mediów w kierunku ich digitalizacji. Kanał ten będzie musiał przejść wszystkie fazy rozwoju, które były także udziałem innych instrumentów komunikacji rynkowej ATL i BTL - od ciekawostki mogącej zwiększyć efektywność kampanii, poprzez oswojenie się z jego wadami i zaletami, a skończywszy na pełnowartościowym instrumencie o efektywnym działaniu. Gdzie dziś się znajdujemy? Brak jednoznacznej odpowiedzi. TEXT ŁUKASZ MIKOŁAJCZAK Digital Signage ist nichts anderes ais ein Ergebnis der Medienevolution in Richtung ihrer Digitalisierung. Der Kanał wird alle Entwicklungsphasen durchmachen mussen, die auch anderen Marktkommunikationsinstrumenten ATL und BTL zuteil wurden - von einer Besonderheit, die Effektivitat einer Werbekampagne erhóhen kann, Ober das Kennenlemen seiner Vor- und Nachteile, bis hin zum vollwertigen Marketinginstrument mit hoher Effektivitat. Wo befinden wir uns heute? Es fehlt eine eindeutige Antwort.

2 VISUAL COMMUNICATION Rozglądając się wkoło coraz częściej możemy zauważyć, że współczesny człowiek to nomad ery komunikacji cyfrowej wyposażony we wszystkie dobrodziejstwa i nowinki technologiczne. Z jednej strony przemieszcza się tak szybko, że bezpośrednie kontakty międzyludzkie stanowią niewielki procent jego czasu, z drugiej - powiększające się grono wirtualnych odbiorców nieustannie zaprząta uwagę dzisiejszego homo digitalikus. Trend ten dostrzegają też marketerzy, którzy w pogoni za swoim targetem wynieśli telewizory z pustoszejących domów i ustawili je w miejscach gdzie, choć na chwilę można przyciągnąć uwagę naszego zabieganego odbiorcy. Uwaga ta wbrew pozorom nie jest bezcenna, lecz bardzo wymierna, choć w przypadku digital signage z tą wymiernością bywa różnie. Ale po kolei w tym zakresie. Dynamiczny progres w tym zakresie jest bardzo widoczny zwłaszcza w okresie ostatniego roku, czy dwóch. Graczy jest coraz więcej, lecz pieniędzy w puli do zgarnięcia wciąż niewiele. Wszyscy czekają na rozbicie banku, walcząc o pojedyncze zlecenia, które mają nakręcić koniunkturę kolejnym wdrożeniom. Działania te zresztą nie są pozbawione podstaw, bo pokazują jak wiele jest jeszcze obszarów do zagospodarowania przez digital signage. Co więc wstrzymuje rozwój digital signage w Polsce? Zdaniem Mariusza Orzechowskiego, dyrektora przedstawicielstwa NEC Display Solutions Europe GmbH w Polsce, mechanizm jest prosty i od lat działa niezmiennie. Opór przed zmianami, obawa przed inwestowaniem w nowe technologie, stosunkowo wysokie koszty inwestycji i brak know how". Klienci końcowi nie mają świadomości zalet tej technologii, a brak zakończonego sukcesem spektakularnego wdrożenia skutkuje wstrzymaniem się z decyzją. Sprawy nie ułatwiają także długotrwałe procesy formalnych zezwoleń na instalacje systemu w danych obiektach (konserwatorzy, plastycy miejscy, warunki bezpieczeństwa itp.)" - informuje Michał Moszyński, dyrektor marketingu i sprzedaży POL-TV Multimedia Sp. z o.o. Na inny aspekt zwraca uwagę Ewelina Baran, Marketing Director spółki Eveo. Dla dużych instytucji, które myślą o budowie rozległej sieci problemem jest brak standaryzacji wyników potwierdzających skuteczność tego narzędzia. Natomiast dla małych, lokalnych sieci przeszkodą są koszty" kończy Ewelina Baran. Powstaje pytanie, co robić, gdy pacjent jest w stanie fur einen Augenblick die Aufmerksamkeit unseres geschaftigen Verbrauchers angezogen werden kann. Diese Aufmerksamkeit ist dem Anschein entgegen - nicht unschatzbar, sondern durchaus messbar, obwohl es im Fali von Digital Signage mit dieser Messbarkeit verschieden ist. Aber der Reihe nach. Fortschritt in diesem Marktbereich ist sehr deutlich besonders im Verlauf des letzten Jahres oder zwei Jahren. Es gibt immer mehr Anbieter, aber das Geld zum Absahnen" weiterhin nicht viel. Alle warten auf Sprengung der Bank und kampfen urn einzelne Auftrage, die die Konjunktur ISTOTA PROBLEMU Polski rynek digital signage niezwykle szybko przyjmuje kolejne firmy oferujące rozwiązania Wenn man sich rundherum umschaut, kann man immer haufiger bemerken, dass der gegenwartige Mensch ein Nomadę der digitalen Kommunikationausgestattet mit allen Errungenschaften und technologischen Neuigkeiten. Einerseits ist er in solchem AusmaR mobil, dass direkte zwischenmenschliche Kontakte nur einen Bruchteil seinerzeit ausmachen, andererseits nimmt die immer intensivere virtuelle Kommunikation die Aufmerksamkeit des heutigen Homo digitalikus unaufhórlich in Anspruch. Diesen Trend erkannten au Marketingspezialisten - die auf der Jagd nach ihrer Zielgruppe - die Fernseher aus den leer werdenden Hausern heraustrugen und sie an Orten hinstellten, wo wenigstens DER KERN DER SACHE er polnische tmt durchaus schnell weitere Firmen auf, die Lósungen in diesem Bereich anbieten. Der dynamische fur nachste ankurbeln sollten. Diese MaRnahmen sind ubrigens nicht grundlos, denn sie zeigen wie viele Bereiche durch Digital Signage noch zu bewirtschaften sind. Was also hemmt das Wachstum

3 stabilnym, ale mimo dobrych rokowań poprawa jest niewielka? Wydaje się, że skutecznym remedium może być pokazywanie pozytywów i korzyści wypływających z digital signage, a jest ich wiele. Jednym z ważniejszych jest interakcja z klientem i dynamika przekazu oraz możliwość szybkiej aktualizacji kontentu. Walory te doceniło już wielu marketerów. Największe projekty realizowane są w branży bankowej i jest to prawidłowość dotycząca tego rynku na całym świecie" - stwierdza Leszek Golonka, członek zarządu DDS Poland. Digital signage w tym wypadku funkcjonuje jako typowa Corporate TV. Drugim naturalnym obszarem działania są sieci handlowe. Niestety tutaj sytuacja wygląda gorzej, głównie z uwagi na mniejsze możliwości finansowe podmiotów próbujących działać na tym rynku. Może to w dłuższym okresie spowodować sporo N przetasowań" - zaznacza Golonka. Z kolei Michał Rędziak, menadżer ds. digital signage w Veracomp S.A. wskazuje na sektory związane z finansami, edukacją i transportem. Instytucje finansowe mają środki na inwestycje, zależy im na wygodzie klientów i budowaniu wizerunku, mają również sieć rozsianych po całym kraju oddziałów, co komplikuje komunikację i wymaga nieustannej kontroli Centralnie zarządzany system byłby narzędziem budowania spójnej polityki informacyjnej. Edukacja oczekuje funkcjonalności. Dla tego sektora DS, to przede wszystkim ogromna elastyczność i szansa na zapanowanie nad ogromem informacji, który codziennie przewijają się przez polskie szkoły, wyższe uczelnie, czy inne placówki naukowe. von Digital Signage in Polen? Nach Mariusz Orzechowski, Direktor der Vertretung NEC Display Solutions Europe GmbH in Polen, ist der Mechanismus einfach und seit Jahren gleich bleibend. Der Widerstand gegen Anderungen, Angst vor lnvestitionen in neue Technologien, relativ hohe Im/estitionskosten sowie Know-How-Defizit". Endverbraucher sind sich uber Vorteile dieser Technologie nicht im Klaren, und weil bis dahin eine erfolgreiche spektakulare Einfuhrung ausbleibt, ist die lnvestitionszuruckhaltung die Folgę. Hemmend wirken sich auch umstandliche Verfahren zur Einholung formeller Zulassungen fiir Systeminstallationen in jeweiligen Anlagen aus (Wartungsspezialisten, Stadtplastiker, Unfallverhutungs- und Arbeitsschutzbedingungen usw.)" - sagt Michał Moszyński, Marketing- und Vertriebsdirektor bei POL-TV Multimedia Sp. z o.o. Auf einen anderen Aspekt macht Ewelina Baran, Marketing Director bei Eveo, aufmerksam. Fur grobe Organisationen, welche Erstellung eines umtangreichen Netzes vorhaben, ist die fehlende Standardisierung von Ergebnissen, welche die Wirksamkeit dieses Marketinginstruments bestatigen, ein Problem. Fur kleine lokale Netze sind dagegen die Kosten ein Hindernis" - fasst Ewelina Baran zusammen. Es stellt sich die Frage, was man machen sollte, wenn der Patient in einem stabilen Zustand ist, aber die Besserung ist Es scheint, dass das Aufzeigen von Vorteilen und Nutzen der Digital Signage - und davon gibt es einige - hier erfolgreich Abhilfe schaffen kónnte. Einer der wichtigsten Vorteile ist die Interaktion mit dem Kunden und die ebotschaftsdynamik! die Móglichkeit, Inhalte >ll zu aktualisieren. )iese Vorzuge haben schon viele Marketingspezialisten erkannt. Die gróbten Projekte werden in der Bauindustrie realisiert und das ist kennzeichnend fur diesen Marktbereich weltweit" - stellt Leszek Golonka, Vorstandsmitglied, DDS Poland, fest. Digital Signage funktioniert in diesem Fali ais typisches Corporate TV. Der zweite natiirliche" Einsatzbereich sind Handelsketten. Die Situation sieht hier leider schlimmer aus, hauptsachlich aufgrund von kleineren finanziellen Móglichkeiten der Unternehmen. die auf diesem Marktbereich zu agieren versuchen. Dies kann langfristig ziemlich viele Rochaden zur Folgę haben" - betont Golonka. Michał Rędziak, Manager fur Digital Signage bei Veracomp S.A. weist dagegen auf die mit Finanzen, Bildung und Transport verbundene Marktsegmente hin. Finanzinstitutionen besitzen Mittel fiir lnvestitionen, es liegt ihnen am Komfort der Kunden

4 VISUAL COMMUNICATION Z kolei transport, z racji ogromnego przepływu konsumentów dysponujących mnóstwem wolnego czasu i uwagi do zagospodarowania, to pole do sporych zysków z reklamy" - podsumowuje Michał Rędziak. Oczywiście, nie można zapomnieć o FMCG, a najlepszym tego przykładem są chociażby ostatnie instalacje w sieciach Selgros czy Tesco. W tym obszarze najłatwiej jest też znaleźć reklamodawców. Osobiście wydaje mi się, żę za ciosem" pójdą też biura i agencje turystyczne. W ich przypadku atrakcyjny obraz ma zasadnicze znaczenie w komunikacji z klientami. Zdjęcia w katalogach już nie wystarczą" - podkreśla Bartosz Drzewiński Business Development Manager w Neo Advertising. Wszystko wskazuje na to, że najbliższa przyszłość będzie należała do digital signage, a naj lepszy okres wciąż jeszcze przed nami. Świadczy o tym kilka pozytywnych tendencji na rynku. Pierwszą z nich jest spadek cen ekranów i technologii. Jak istotny jest to czynnik wskazuje Mariusz Orzechowski z NEC. Z badań przeprowadzonych przez Pentor pod koniec 2007 r. wynika, że 23 proc. polskich korporacji nie była skłonna do inwestycji w nowsze, und an der positiven Imagebildung, sie verfugen auch Ober landesweit zerstreute Niederlassungen, was Kommunikation erschwert und unaufhórliche Kontrolle erfordert. Ein zentral verwaltetes System ware ein Instrument zur Erstellung einer konsistenten Informationsstrategie. Das Bildungswesen erwartet Funktionalitat. Fur diesen Bereich bedeutet Digital Signage vor allem enorme Flexibilitat und Chance, den UbermaPj an Informationen, die jeden Tag polnische Schulen, Hochschulen oder andere wissenschaftliche Einrichtungen uberschwemmen, in Griff zu bekommen. Der Transport hingegen, aufgrund des Durchflusses einer riesigen Anzahl an Konsumenten, die Ober eine Menge Freizeit und zu bewirtschaftende Aufmerksamkeit verfiigen, stellt ein Feld dar, das ziemlich grore Gewinne aus Werbung einbringen kónnte" - fasst Michał Rędziak zusammen. Selbstverstandlich kann man nicht den FMCG-Sektor vergessen - das beste Beispiel sind beispielsweise letzte Installationen bei Selgros- oder Tesco-Handelsketten. Auf diesem Markt ist es auch am einfachsten, Werbekunden zu finden. Persónlich denke ich, dass auch Reiseburos und -agenturen efektywniejsze technologie komunikacji wizualnej, woląc pozostać przy tradycyjnych narzędziach jak ulotka czy plakat. Główną przyczyną ich ostrożności była cena. Aż 41 proc. respondentów uznało ją za główne kryterium wyboru rozwiązań IT" - przekonuje Orzechowski. Pozytywne symptomy związane ze spadkiem cen dostrzega też Michał Moszyński z POL TV. Zwraca on jednak uwagę, że cena nośnika to jedynie 30 proc. całego wdrożenia. Ostrożniej w tej kwestii wypowiada się Leszek Golonka z DDS Poland. Monitory LCD w przeciwieństwie do telewizorów LCD nie tanieją zbyt szybko. Sporo firm, realizujących projekty po raz pierwszy, bazuje na telewizorach, a nie na profesjonalnych monitorach LCD. Takie podejście sprawdza się wyłącznie na krótką metę i jest iluzoryczną oszczędnością. Generalnie, spadek cen ma oczywisty, pozytywny wpływ na rozwój rynku, niemniej na rynku rozwiązań profesjonalnych nie możemy spodziewać się wielkiej dynamiki w tym zakresie." Kierunkiem, który sprzyja rozwojowi DS, są też niewątpliwie nowe narzędzia. Zaliczyć można do nich chociażby monitory wielkoformatowe oraz technologię bluetooth, która umożliwia przesyłanie multimediów na telefony komórkowe użytkowników. Ciekawostką są także cylindry czne ekrany LED 360 firmy Dynasta, czy narzędzia takie jak system monitoringu i perso Beispiel daran nehmen werden. In diesem Fali hat ein attraktives Bild grundlegende Bedeutung in der Kommunikation mit den Kunden. Die Bilder in Katalogen reichen schon nicht aus" - betont Bartosz Drzewiński, Business Development Manager bei Neo Advertising. POSITIVE ENTWICKLUNGSTENDENZEN. Jiguai signage angenoren wir und die beste Zeiten haben wir weiterhin vor uns. Davon zeugen mehrere positive Entwicklungstendenzen auf dem Markt. Die erste davon ist die Preissenkung von Bildschirmen und Technologien. Wie bedeutend es ist, erklart Mariusz Orzechowski von NEC. Laut den von Pentor Ende 2007 durchgefuhrten Untersuchungen ergibt sich, dass 23% der polnischen Korporationen nicht geneigt zu lnvestitionen in neuere effektivere Technologien der visuellen Kommunikation waren; sie bevorzugen herkómmliche Instrumente, wie Flugblatter oder Poster. Der Hauptgrund fur ihre Zuruckhaltung war der Preis. Bis zu 41% der Befragten nannte ihn ais Hauptkriterium bei der Auswahl der ITLósungen" - kommentiert Orzechowski. Positive Symptome, die im Zusammenhang mit dem nalizacji i Capture lub sysem URVE, dający możliwość wchodzenia w interakcję z oglądającym, który może decydować, co w danej chwili ma być wyświetlane na ekranie. Pojawiają się też pierwsze jaskółki w zakresie metodologii badawczej dotyczącej oglądalności. Oprócz metod ilościowych i jakościowych, wdrażane są zaawansowane instrumenty pomiarowe. POL TV jako jedna z trzech firm na świecie posiada terytorialną wyłączność na dystrybucję oraz wdrażanie inteligentnego monitorowania obrazu - Inteligent Video Survelince. Z kolei Eveo ma w swojej ofercie System Badania Oglądalności, który zlicza osoby patrzące na wybrany punkt np. monitor. Jednak jak podkreśla Mariusz Orzechowski, istniejące instrumenty badawcze są bardzo drogie. Dalej idzie Leszek Golonka z DDS Poland. Jego zdaniem niestety nie ma skutecznych narzędzi oprócz tradycyjnych, ankietowych metod badania zachowań konsumenckich. Systemy zliczania kontaktów wzrokowych z nośnikiem, które sami posiadamy w ofer cie, są niestety bardzo niedokładne i przy tym niestety bardzo drogie, więc nie rekomendujemy ich naszym klientom" rekapituluje Leszek Golonka. Preisruckgang stehen, bemerkt auch Michał Moszyński von POL TV. Er weist jedoch darauf hin, dass der Preis des Werbetragers nur 30% der gesamten Einfuhrungskosten ausmacht. Vorsichtigerzu diesem Thema aubert sich Leszek Golonka von DDS Poland. LCD-Bildschirme werden im Gegensatz zu LCD-Fernsehgeraten nicht schnell billiger. Ziemlich viele Unternehmen, die ihre Projekte zum ersten Mal einfiihren, basieren auf Fernsehgeraten und nicht auf professionellen LCDBildschirmen. Solche Vorgehensweise bewahrt sich ausschlieblich auf kurze Sicht und ist ein trugerisches Ersparnis. Im allgemeinen hat der Preisruckgang einen selbstverstandlichen positiven Einfluss auf die Marktentwicklung, doch im Markt der professionellen Lósungen kónnen wir in diesem Bereich keine grore Dynamik erwarten." Das Digital-Signage -Wachstum begunstigen zweifellos auch neue Werkzeuge. Dazu kann man beispielsweise grorformatige Bildschirme sowie BluetoothTechnologie zahlen, die den Transfer von multimedialen Inhalten auf Handys der Benutzer erlaubt. Eine Besonderheit stellen ebenfalls zylindrische LED-Bildschirme 360 von Dynasta dar, oder Werkzeuge v ^

5 Eksperci zgodnie twierdzą, że jeżeli tempo rozwoju tej branży zostanie utrzymane, to prognozy są bardzo obiecujące. Rynek DS. powinien stopniowo się rozwijać, gdyż trendy z Zachodu będą w Polsce coraz bardziej popularne" - zakłada Tomasz Wojciechowski z Get-Solid. Tezę te potwierdzają badania wykonane na zlecenie POL-TV. Wynika z nich, że obecny wzrost zostanie utrzymany na wyższym poziomie zarówno na krzywej rozwoju sieci, jak i sprzedaży czasu reklamowego. Należy jednak pamiętać, że tempo rozwoju digital signage jest uzależnione od dojrzałości rynku, jego kapitałowo-technologicznych możliwości, a przede wszystkim otwartości na innowacje. To, że sieć digital signage będzie oferowana reklamodawcom przez brokerów, jako podstawy kanał komunikacyjny kampanii reklamowych, to tylko kwestia czasu" - konkluduje Bartosz Drzewiński z Neo Advertising. Potwierdzają to doświadczenia krajów starej Unii", USA i Kanady. Czy w przypadku Polski, będzie to rok czy 5 lat zależy od czasu, jaki będziemy potrzebować, żeby stworzyć szeroko dostępną sieci nośników i oswoić się z możliwościami cyfrowej komunikacji. Przełamanie psychologicznego oporu w stosunku do digital signage, zależy w dużej mierze od wiarygodności i technicznych możliwości podmiotów, które starają się zagospodarować tą niszę w naszym kraju" - kończy Drzewiński. Wydaje się więc, że obecnie do szczęścia są nam potrzebne dwie rzeczy. Przede wszystkim zaufanie marketerów, a także utrzymanie dobrej koniunktury gospodarczej. Wynikowe tych dwóch obszarów będą w najbliższym czasie determinowały obraz tego rynku w Polsce, który ma swoją szansę, tylko nie wiadomo jeszcze, kiedy ją w pełni wykorzysta. Monitoring- und Personalisierungssysteme icapture bzw. URVE-System, das eine Interaktion mit dem Betrachter, der entscheiden kann, was im Augenblick am Bildschirm angezeigt wird, ermóglicht. Es tauchen auch die ersten Vorboten im Bereich der Untersuchungsmethodologie in Bezug auf die Wahrnehmung auf. Neben qualitatsund quantitatsma(3igen Methoden werden fortgeschrittene Messinstrumente eingefiihrt. POL TV ais eins der drei Unternehmen weltweit verfugt uber territoriale Exklusivrechte auł Vertrieb und Einfuhrung der intelligenten Technologie des Bildmonitorings - Inteligent Video Survelince. Eveo dagegen hat in seinem Angebot ein System zur Messung der Wahrnehmung, das die auf einen gewahlten Punkt, z. B. Bildschirm, schauenden Personen zusammenzahlt. Doch wie Mariusz Orzechowski betont, sind die bestehenden Untersuchungsinstrumente sehr teuer Noch weiter geht Leszek Golonka von DDS Poland. Seines Erachtens gibt es leider keine wirksamen Werkzeuge zur Untersuchung der Verbraucherverhalten, ausgenommen herkómmliche Befragungen. Die Systeme zum Zusammenzahlen der Blickkontakte mit einem Werbetrager, welche wir anbieten, sind leider sehr unprazise und dabei leider sehr teuer, deshalb empfehlen wir sie unseren Kunden nicht" - kommentiert Leszek Golonka. OPTIMISTISCH, ABER WANN? wenn das Wachstumstempo in dieser Branche anhalt, sind Zukunftsaussichten vielversprechend. Der Digital-Signage -Markt sollte sich allmahlich entwickeln, denn die Trends vom Westen werden in Polen immer popularer" - nimmt Tomasz Wojciechowski von Get-Solid an. Diese Behauptung bestatigen die im Auftrag von POL-TV durchgefiihrten Untersuchungen. Daraus ergibt sich, dass das gegenwartige Wachstum auf einem hóheren Niveau sowohl im Hinblick auf Netzausbau, ais auch auf Verkauf der Werbezeit gehalten wird. Man darf aber nicht vergessen, dass das Entwicklungstempo des Digital-Signage- Marktes von dessen Reife, Kapitał- und technologischen Móglichkeiten, sowie in erster Linie von der lnnovationsoffenheit abhangig ist. Dass das Digital-Signage- Netz den Werbekunden von Brokern ais grundlegender Kommunikationskanal der Werbekampagnen angeboten wird, ist eine Frage der Zeit" - erlautert Bartosz Drzewiński von Neo Advertising. Das bestatigen die Erfahrungen aus den Landem der alten EU", USA und Kanada. Ob es in Polen ein Jahr oder fiinf Jahre dauern wird, hangt von der Zeit, welche wir benótigen werden, urn ein breit verfi)gbares Werbetragernetz zu errichten und sich an Móglichkeiten der digitalen Kommunikation zu gewóhnen. Die Durchbrechung der psychologischen Hemmungen in der Einstellung zu Digital Signage, hangt weitgehend von der Glaubwurdigkeit und technischen Móglichkeiten der Anbieter ab, die diese Marktnische in unserem Land zu bewirtschaften versuchen" - fasst Drzewiński zusammen. Es scheint also. dass wir heutzutage zum Gliick zwei Sachen brauchen. Vor allem das Vertrauen der Marketingspezialisten und eine gute Konjunktur. Diese zwei Aspekte werden in der nachsten Zeit die Landschaft dieses Marktes in Polen bestimmen, der seine Chance hat, sondern es ist noch nicht bekannt, wann er sie voll ausnutzt.

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZĘŚĆ I HÖRVERSTEHEN ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Poprawna odpowiedź (1 pkt) A. X B. X C. D. X E. X

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton .shock Fotolia Przed obejrzeniem filmu: Zadanie 1 Zadanie 3 Zadanie 1 Was stellt dieses Foto dar? Schreib deine Assoziationen auf. Napisz swoje skojarzenia z powyższym zdjęciem. Zadanie 2 Wie sieht die

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

Sprawdź swoje kompetencje językowe

Sprawdź swoje kompetencje językowe Sprawdź swoje kompetencje językowe 1. Jaki to rok? Napisz cyframi. 2pkt achtzehnhundertzweiundneunzig zweitausendfünfzehn 2. Wybierz prawidłową odpowiedź. 5pkt Er (wohnt - schreibt - kommt) in Berlin.

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen

Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen Dr. Ing. Aleksander Niemczyk, Mag. Tomasz Janiak Institut für Logistik und Lagerwirtschaft 2 Pressestimmen Die neuesten Zahlen des Statistischen

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 19.01.2015 1. Test konkursowy zawiera 11 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

POLSKA OŚWIATA NA UKRAINIE

POLSKA OŚWIATA NA UKRAINIE ROCZNIK LUBUSKI TOM XXX, CZ. I, 2004 Władysław Strutyński POLSKA OŚWIATA NA UKRAINIE Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, w czasach pieriestrojki w ZSRR, okrągłego stołu w Polsce (1989 r.),

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung BMUB, 9 Dezember 2014 Zainstalowana moc - Energia wiatrowa Installierte

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym 111 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Rozmowa wstępna 1 minuta

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. D 1.2. B 1.3. Zdający określa główną myśl tekstu. (II.

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia

www.awans.net Publikacje nauczycieli Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia www.awans.net Publikacje nauczycieli Urszula Król Zespół Szkół Salezjańskich w Krakowie Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia Materiały wspomagające pracę na lekcjach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2013. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014 WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Józef T. Finster O projekcie PRACTPLANT Über das Projekt PRACTPLANT Historia projektu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY HISTORIA PLACÓWKI Geschichte der Schule 1 grudnia 1945 roku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. F F F F R Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. R 1.2. Zdający stwierdza, czy tekst zawiera określone

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET?

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? WARSZTATY WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka niemieckiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka niemieckiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Część ustna (bez określania poziomu): Przykładowe zestawy zadań 35 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna

Bardziej szczegółowo

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Vortrag (4) ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Marek Trojnar, Swinoujscie 33 Komplex der Häfen in Szczecin und Świnoujście Strategische Lage Der kürzeste Weg aus Skandinavien nach Südeuropa

Bardziej szczegółowo

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu O nas / Über uns Firma założona w 1991 w Duisburgu, od roku 2001 we Frankfurt nad Odrą. Jesteśmy zespołem międzynarodowych doradców, trenerów i moderatorów

Bardziej szczegółowo

OBS UGI KLAWIATURY GALILEO

OBS UGI KLAWIATURY GALILEO OBS UGI KLAWIATURY GALILEO KCINSTRUKCJA 600 BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE GALILEO TESTATUR Wprowadzenie / Opis w³aœciwoœci Gratulujemy zakupu KLAWIATURY GALILEO. Niniejszy podrêcznik u ytkownika zawiera wszystkie

Bardziej szczegółowo

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße Anna zmierza w kierunku Kantstraße. Traci jednak sporo czasu pytając o drogę. Zjawiają się mężczyźni na motorach i rozlegają się kolejne strzały, a zegar nieubłagalnie

Bardziej szczegółowo

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11. Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.2015 Christine Michel, Sekretarz Branży opieki w domach prywatnych,

Bardziej szczegółowo

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983-2013 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983 Poznań 1983 - Posen Wymianę szkolną pomiędzy Bismarckschule z Hanoweru a V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu zapoczątkowali:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A1) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 5) proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Danuta Kubińska

Opracowanie: Danuta Kubińska Opracowanie: Danuta Kubińska Scenariusz lekcji. Przedmiot: język niemiecki Podręcznik: Alles klar 2b rozdział 9 Czas: 2 godziny lekcyjne Miejsce: pracownia języka niemieckiego Temat: Das Wichtigste in

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. R F 1.1. Arthus-Bertrand

Bardziej szczegółowo

BADANIE JAKOŚCI ŻYCIA. -FORSCHUNG -Methodologische Grundlagen LEBENSQUALITÄTS. założenia metodologiczne. Tadeusz Borys

BADANIE JAKOŚCI ŻYCIA. -FORSCHUNG -Methodologische Grundlagen LEBENSQUALITÄTS. założenia metodologiczne. Tadeusz Borys Tadeusz Borys BADANIE JAKOŚCI ŻYCIA założenia metodologiczne LEBENSQUALITÄTS -FORSCHUNG -Methodologische Grundlagen Tadeusz Borys 1. Jaki jest cel naszych badań? 2. Jakie założenia metodyczne przyjęto

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka niemieckiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Data zdarzenia / Unfalldatum... Godzina /Uhrzeit... Miejscowośd / Unfallort... Paostwo / Staat... Osoby ranne

Bardziej szczegółowo

BASISDATEN 1. PERSÖNLICHE ANGABEN

BASISDATEN 1. PERSÖNLICHE ANGABEN BASISDATEN Status: Status kandydata w chwili rozpoczcia stypendium [Studierende studenci; Graduierte absolwenci, czyli osoby, które posiadaj ju dyplom (np. licencjat, inynier, magister); Doktoranden doktoranci;

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI dla absolwentów klas dwujęzycznych Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 Zadanie 1. 1.1. C 1.2. A 1.3. A 1.4. B Zadanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Temat: In den Sommerferien fahren wir nach Berlin (W wakacje pojedziemy do Berlina). Klasa: szósta szkoły podstawowej Główny cel lekcji: Uczniowie powinnni sporządzić

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 12 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 12 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign

Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign Guten Tag Deutsch-polnischer Workshop Interkulturelles Webdesign Oerlinghausen 5-11.08.2013 bei Bielefeld die Hauptidee Uns interessieren Unterschiede, die einen Unterschied machen. In unserem Workshop

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

CZTERY LINIE PRODUKTÓW Już od lat po drogach 6-ciu kontynentów poruszają się auta pod maską których "zielonej mocy" dostarczają 4 linie produktów: EXCLUSIVE Line COMFORT Line EXCLUSIVEline - to linia produktów

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK MIECKI

Bardziej szczegółowo

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych Fragebogen zur steuerlichen Erfassung von polnischen Einzelunternehmen / Formularz podatkowej rejestracji polskich przedsiębiorstw jednoosobowych Finanzamt Oranienburg Heinrich-Grüber-Platz 3 16515 Oranienburg

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 13 siepnia, rok 1961. Siedemnasta pięćdziesiąt pięć. Masz 60 minut, aby zakończyć

COMPUTER: Misja Berlin. 13 siepnia, rok 1961. Siedemnasta pięćdziesiąt pięć. Masz 60 minut, aby zakończyć ODCINEK 15 Podróż w czasie Anna udaje się do podzielonego Berlina. Wkrótce odkrywa, że powinna znaleźć się w zachodniej części, jednak jest w Berlinie Wschodnim. To nie jedyny problem. Do końca misji i

Bardziej szczegółowo

DACHfenster, klasa 2. Rozdział 2 PFLICHTEN, RECHTE. Test sprawdzający

DACHfenster, klasa 2. Rozdział 2 PFLICHTEN, RECHTE. Test sprawdzający DACHfenster, klasa 2 Rozdział 2 PFLICHTEN, RECHTE Test sprawdzający ZADANIE 1 Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pytania do jego treści. (5 x 1 pkt) STADTBIBLIOTHEK AM ALTEN FRIEDHOF Benutzungsordnung

Bardziej szczegółowo

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin

Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Zdefiniowane potrzeby: Definierte Bedürfnisse: Koniecznośd promocji wymiany turystycznej między województwem lubuskim a Berlinem

Bardziej szczegółowo

Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW

Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW PROCES REJESTRACJI Jednorazowy proces rejestracji dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech kroków:

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada, rok Jedenasta zero pięć. Masz 65 minut by wypełnić misję.

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada, rok Jedenasta zero pięć. Masz 65 minut by wypełnić misję. ODCINEK 14 Powrót do przyszłości Anna widzi wehikuł czasu. Dowiaduje się, że gang terrorystów przemieszczających się w czasie chce wymazać z historii pewne wydarzenie. Ale które? Gracz mówi jej, by cofnęła

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

Czas staje się coraz cenniejszy. Anna żegna się z Paulem i powraca do 9 listopada 2006 roku. Zostało jej już tylko pięć minut. Czy zdąży?

Czas staje się coraz cenniejszy. Anna żegna się z Paulem i powraca do 9 listopada 2006 roku. Zostało jej już tylko pięć minut. Czy zdąży? ODCINEK 25 Wszystko na nic Czas staje się coraz cenniejszy. Anna żegna się z Paulem i powraca do 9 listopada 2006 roku. Zostało jej już tylko pięć minut. Czy zdąży? Do ukończenia misji zostało Annie zaledwie

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. Język niemiecki. poziom podstawowy i rozszerzony. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz!

Egzamin gimnazjalny. Język niemiecki. poziom podstawowy i rozszerzony. Także w wersji online TRENING PRZED EGZAMINEM. Sprawdź, czy zdasz! Egzamin gimnazjalny 8 Język niemiecki poziom podstawowy i rozszerzony TRENING PRZED EGZAMINEM Także w wersji online Sprawdź, czy zdasz! Spis treści Poziom podstawowy Zestaw 1: Aller Anfang ist schwer 5

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich. Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Etagen. Objektanschrift: Beispielweg

Bardziej szczegółowo

Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki

Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ost-west-forum Gut Gödelitz e.v. Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki Pułtusk

Bardziej szczegółowo

Alex bei der Schneekönigin

Alex bei der Schneekönigin SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Theaterstück Alex bei der Schneekönigin Poziom: szkoła podstawowa, klasa III Cele: Uczniowie powtarzają słownictwo z rozdziałów Vier Jahreszeiten oraz Auf der Ritterburg; stosują

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) zip zap Sprachanimationen Workshops Animacje językowe warsztaty 2015 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już od 2008 roku organizuje warsztaty z animacji językowej Zip-Zap W ubiegłych latach wzięło

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 2006, dziesiąta czterdzieści. Zostało ci 70 minut i tylko jedna szansa. Musisz się spieszyć. Kto cię śledzi?

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 2006, dziesiąta czterdzieści. Zostało ci 70 minut i tylko jedna szansa. Musisz się spieszyć. Kto cię śledzi? ODCINEK 09 Brakujące ogniwa Anna ucieka z Teatru Variete, ale kobieta w czerwieni dogania ją przy sklepie Paula Winklera. Annie udaje się zbiec dzięki pomocy Heidrun Drei. Jednak Anna posiada tylko jeden

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWIE ĆWICZENIA + ZADANIA. POZIOM A1/A2 LEKCJA 7. (45 minut)

MISTRZOWIE ĆWICZENIA + ZADANIA. POZIOM A1/A2 LEKCJA 7. (45 minut) MISTRZOWIE DRYBLINGU ĆWICZENIA + ZADANIA POZIOM A1/A2 LEKCJA 7. (45 minut) 2 Poziom A1/A2 3 7. Sicherheit geht vor 1. Na stadionie doszło do sprzeczki między kibicami. Porównaj opisy osób, które otrzymałeś

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Uprawnienia ucznia do nieprzenoszenia

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego Wersja dla zdającego Zestaw 1 podróżowanie sport jedzenie Zadanie 1 / 3 minuty Jesteś na wakacjach u znajomego/ znajomej w Niemczech. Wspólnie ustalacie plan

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau 28 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau Wasserüberleitung in die Gemeine Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation

Bardziej szczegółowo

Wir sind an der Ausnutzung unseres Menschen- und Maschinenpotenzials interessiert.

Wir sind an der Ausnutzung unseres Menschen- und Maschinenpotenzials interessiert. 1 Firma STALMET aus Strzelce Opolskie ist bereit, die Zusammenarbeit mit Firmen aus Deutschland als ihr Subunternehmer oder Hersteller ihrer Produkte aus Stahl, aufzunehmen. Wir sind an der Ausnutzung

Bardziej szczegółowo

Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen... mit Allegro und/oder ebay

Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen... mit Allegro und/oder ebay Abb. 2007-3/472 Allegro Polen... http://www.allegro.pl/26013_antyki_i_sztuka.html... Suche nach Glas: Antyki i Sztuka... Antyki... Szkło SG September 2007 Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen...

Bardziej szczegółowo

EWT EWT. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.

EWT EWT. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb. System informatyczny(portal ILB) Pod następującym linkiem znajduje się wniosek o dofinansowanie projektów: https://kundenportal.ilb.de 1 Logowanie do Portalu Strona Główna Tutaj znajdą Państwo Instrukcję

Bardziej szczegółowo

1-1 Hilfe schütze mich! In Europa und auf der ganzen Welt sterben Tier- und Pflanzenarten aus. Welche möchtet Ihr beschützen?

1-1 Hilfe schütze mich! In Europa und auf der ganzen Welt sterben Tier- und Pflanzenarten aus. Welche möchtet Ihr beschützen? E U R O P A - U N I O N Landesverband Rheinland-Pfalz 62. EUROPÄISCHER WETTBEWERB 2015 Preisträgerliste Region Jelenia Góra Modul 1 Altersgruppe bis 9 Jahre 1. bis 4. Klasse 1-1 Hilfe schütze mich! In

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Działania podejmowane przez CBŚ mają na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka niemieckiego dla klas II

Rozkład materiału z języka niemieckiego dla klas II Podręcznik: Aha neu 2a,2b Rozkład materiału z języka dla klas II 1. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami oceniania w II klasie Kapitel 1 Ich lade dich ein! Wann hast du Geburtstag? Liczebniki

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

REGELN. Horka e.v. Zum Weinberg 6 D Horka

REGELN. Horka e.v. Zum Weinberg 6 D Horka Regulamin polsko-niemieckiego Pucharu w skokach przez przeszkody EURO-CUP Neisse / Nysa 1. Organizatorami polsko-niemieckiego Pucharu EURO- CUP Neisse Nysa w skokach przez przeszkody są wspólnie: a) Starostwo

Bardziej szczegółowo

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 11 Bar szybkiej obsługi

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 11 Bar szybkiej obsługi ODCINEK 11 Bar szybkiej obsługi Paul i Anna zatrzymują się, by coś zjeść. Ledwie jednak znajdują czas, by cokolwiek przełknąć. Po tym jak Anna wypowiada tajemnicze zdanie "In der Teilung liegt die Lösung.

Bardziej szczegółowo

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Zgodność od wersji 1.8 Copyright 2007 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. Die EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZMIN MTUNY OD OKU SZKONEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM OZSZEZONY OZWIĄZNI ZDŃ I SCHEMTY PUNKTOWNI (1) GUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) II. ozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie wypowiedzi ustne [ ]

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWIE ĆWICZENIA + ZADANIA. POZIOM A1/A2 LEKCJA 1. (45 minut)

MISTRZOWIE ĆWICZENIA + ZADANIA. POZIOM A1/A2 LEKCJA 1. (45 minut) MISTRZOWIE DRYBLINGU ĆWICZENIA + ZADANIA POZIOM A1/A2 LEKCJA 1. (45 minut) 2 Poziom A1/A2 3 1. Unser Hobby? Fußball! 1. Przeczytaj wypowiedzi piłkarzy. Jakie jest ich hobby? Ich heiße Jakub Błaszczykowski.

Bardziej szczegółowo

skuteczna komunikacja multimedialna w placówkach Banków Spółdzielczych Kazimierz Dolny, 13.10.2009

skuteczna komunikacja multimedialna w placówkach Banków Spółdzielczych Kazimierz Dolny, 13.10.2009 skuteczna komunikacja multimedialna w placówkach Banków Spółdzielczych Kazimierz Dolny, 13.10.2009 skuteczna komunikacja multimedialna Agenda DDS Poland - kim jesteśmy? Kilka słów o projektach DS. w polskim

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

FILM 5 Nazwy miesi cy

FILM 5 Nazwy miesi cy FILM 5 Nazwy miesi cy Lekcja zosta a opracowana z myêlà o grupie uczniów znajàcych s ownictwo zwiàzane z kalendarzem: miesiàce, pory roku. Te zaj cia warto zrealizowaç po rozdziale 7. podr cznika Das ist

Bardziej szczegółowo

OPIS TESTU DIAGNOSTYCZNEGO Z PNJN II rok - filologia germańska Rok akademicki 2013/2014

OPIS TESTU DIAGNOSTYCZNEGO Z PNJN II rok - filologia germańska Rok akademicki 2013/2014 OPIS TESTU DIAGNOSTYCZNEGO Z PNJN II rok - filologia germańska Rok akademicki 2013/2014 KATALOG WYMAGAŃ I ZADAŃ NA TEŚCIE DIAGNOSTYCZNYM ZAKRES MATERIAŁU Rok II TEIL I: Aufsatz (wypracowanie, objętość

Bardziej szczegółowo

Przykładowy sprawdzian uzdolnień językowych z języka niemieckiego. dla kandydatów do Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelinie

Przykładowy sprawdzian uzdolnień językowych z języka niemieckiego. dla kandydatów do Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelinie Przykładowy sprawdzian uzdolnień językowych z języka niemieckiego dla kandydatów do Gimnazjum Dwujęzycznego w Strzelinie Imię i nazwisko ucznia : Ilość uzyskanych punktów: Ilość punktów możliwych do zdobycia:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 1989. Dwudziesta trzydzieści. Masz 30 minut, aby ocalić Niemcy. Teraz twój ruch.

COMPUTER: Misja Berlin. 9 listopada 1989. Dwudziesta trzydzieści. Masz 30 minut, aby ocalić Niemcy. Teraz twój ruch. ODCINEK 23 Do zobaczenia Anna łapie okazję i na skuterze dostaje się na Bernauer Straße. Dobrym samarytaninem okazuje się być Emre Ogur, który życzy jej szczęścia, Glück, w Berlinie. Czy będzie jej ono

Bardziej szczegółowo