PROJEKT WYKONAWCZY TOM IV ELEKTROAKUSTYKA EGZEMPLARZ TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO BRANŻA NR UPRAWNIEŃ. Elektroakustyka. Kraków, Kwiecień 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY TOM IV ELEKTROAKUSTYKA EGZEMPLARZ TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO BRANŻA NR UPRAWNIEŃ. Elektroakustyka. Kraków, Kwiecień 2013"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE ADRES OBIEKTU BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWN. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM, ZJAZDEM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, INSTALACJAMI WEW. POZABUDYNKOWYMI (KAN. SANIT., KAN. DESZCZOWEJ, WLZ, KAN TELETECH.) WRAZ Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW HANDLOWYCH NA DZ. NR 2511, 2510/1, 6855, 2523, J.EWID _4 KOZIENICE MIASTO, OBRĘB NR 004. DZ NR 2511, 2510/1, 2510/2 6855, 2523 J.EWID _4 KOZIENICE MIASTO, OBRĘB NR 004, KOZIENICE INWESTOR GMINA KOZIENICE UL. PARKOWA 5, KOZIENICE TOM IV ELEKTROAKUSTYKA EGZEMPLARZ TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO BRANŻA NR UPRAWNIEŃ PIECZĄTKA, PODPIS PROJEKTANT mgr inż. Urszula Rysiewicz SPRAWDZAJĄCY mgr. Inż. Maciej Łukaszewicz Elektroakustyka OPRACOWANIE Kraków, Kwiecień 2013 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak Kraków ul. Grochowska 6B / adres korespondencyjny Kraków ul. Olszańska 7A NIP / Regon / tel.fax / /

2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE OPIS PROJEKTU ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU CYFROWA SIEĆ DŹWIĘKOWA SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SALI WIDOWISKOWEJ I SALI KAMERALNEJ KONSOLETA FONICZNA SALI WIDOWISKOWEJ WYPOSAŻENIE KABINY AKUSTYKA SALI WIDOWISKOWEJ MIKROFONY BEZPRZEWODOWE SALI WIDOWISKOWEJ KONSOLETA FONICZNA SALI KAMERALNEJ WYPOSAŻENIE KABINY AKUSTYKA SALI KAMERALNEJ MIKROFONY BEZPRZEWODOWE SALI KAMERALNEJ MIKROFONY PRZEWODOWE - SALI WIDOWISKOWEJ I SALI KAMERALNEJ POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE - SALI WIDOWISKOWEJ I SALI KAMERALNEJ SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY STUDIA NAGRAŃ SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY SALI ZAJĘĆ TEATRALNYCH SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY SALI TANECZNEJ SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY SALI PRÓB SOLISTÓW SYSTEM ODTWARZANIA DŹWIĘKU W BIBLIOTECE SYSTEM KINOTECHNIKI SALI WIDOWISKOWEJ SYSTEM KINOTECHNIKI SALI KAMERALNEJ SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH SALI WIDOWISKOWEJ SYSTEM PROJEKCJI MULTIMEDIALNEJ SALI KAMERALNEJ SYSTEM INTERKOMOWY SYSTEM ROZGŁOSZENIOWY SYSTEM PROJEKCJI MULTIMEDIALNEJ WYTYCZNE DLA BRANŻ WYTYCZNE DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ WYTYCZNE DLA BRANŻY IT WYTYCZNE DLA BRANŻY MECHANICZNEJ SPIS URZADZEŃ

3 8. SPIS TRAS KABLOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPIS RYSUNKÓW

4 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I. Program funkcjonalno-użytkowy Centrum Kulturalno Oświatowo - Artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice. II. Opis do wielobranżowej koncepcji budynku Centrum Kulturalno- Artystycznego w Kozienicach. III. IV. Wytyczne funkcjonalno - technologiczne ustalone z przedstawicielami Inwestora Projekt Budowlany elektroakustyki 4

5 2. WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH [1] Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogólne. PN-92/T [2] Urządzenia systemów elektroakustycznych. Głośniki i zestawy głośnikowe PN-EN :2005. [3] Słownictwo telekomunikacyjne. Elektroakustyka. Nazwy i określenia. PrPN/T [4] PN-EN 60064:2001, Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania bezpieczeństwa użytkowania, [5] PN-87/E /04, PN-76/E przepusty kablowe, linie kablowe, [6] BN-76/ , Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogólne wymagania i badania, [7] BN-76/ , Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania, [8] BN-73/ , Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej. Ogólne wymagania i badania. [9] AES/EBU, Zbiór norm i zaleceń Audio Engineering Society i European Broadcasting Union dotyczących transmisji i wymiany cyfrowych sygnałów fonicznych. [10] PN-B Ochrona przed Halasem w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 5

6 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Obiekt: Centrum Kulturalno Artystyczne Kozienice Adres budowy: Kozienice, ul. Parkowa 5 Inwestor: Gmina Kozienice Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany systemu elektroakustycznego, systemu projekcji wizyjnej oraz akustyki wnętrz. Opracowanie obejmuje następujący zakres: a) cyfrowa sieć dźwiękowa, b) system nagłośnienia Sali Widowiskowej I Sali Kameralnej, c) konsoleta foniczna Sali Widowiskowej, d) wyposażenie kabiny akustyka Sali Widowiskowej, e) mikrofony bezprzewodowe Sali Widowiskowej, f) przyłącza na Sali Widowiskowej, g) konsoleta foniczna Sali Kameralnej, h) wyposażenie kabiny akustyka Sali Kameralnej, i) mikrofony bezprzewodowe Sali Kameralnej, j) przyłącza na Sali Kameralnej, k) mikrofony przewodowe - Sali Widowiskowej i Sali Kameralnej l) pozostałe wyposażenie - Sali Widowiskowej i Sali Kameralnej m) system elektroakustyczny Studia Nagrań, n) system elektroakustyczny Sali Zajęć Teatralnych, o) system elektroakustyczny Sali Tanecznej, p) system elektroakustyczny Sali Prób Solistów, q) system odtwarzania dźwięku w Bibliotece r) system kinotechniki Sali Widowiskowej, s) system kinotechniki Sali Kameralnej, t) system prezentacji multimedialnych Sali Widowiskowej, u) system prezentacji multimedialnych Salu Kameralnej, v) system interkomowy w) system rozgłoszeniowy x) system multimedialnej komunikacji cyfrowej (digital signage) y) okablowanie studia telewizyjnego. 6

7 4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Założenia projektowe opracowano na podstawie ustaleń z przedstawicielami Inwestora oraz wymagań stawianych tego typu obiektom. Zakłada się, iż system elektroakustyczny będzie obsługiwany przez osoby posiadające praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu elektroakustyki i realizacji dźwięku. Ze względu na różnorodność funkcji realizowanych w poszczególnych pomieszczeniach Centrum, należy zapewnić możliwość przesyłania sygnałów audio i wideo pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami przy pomocy cyfrowej sieci audio i wideo. System transmisji sygnałów łączący poszczególne komponenty systemu powinien odbywać się w domenie cyfrowej z wykorzystaniem sieci światłowodowej. Założenia projektowe dla Sali Widowiskowej: Podstawową funkcją Sali Widowiskowej jest projekcja kinowa. Dodatkowo w sali tej mogą odbywać się imprezy typu konferencje, sympozja. System powinien umożliwiać: - kinową projekcję wizyjną 3D, - nagłośnienie kinowe, - nagłaśnianie i realizację kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, uroczystości państwowych i środowiskowych oraz innych zgromadzeń. System elektroakustyczny Sali Widowiskowej zostanie połączony z cyfrową siecią audio i wideo. Założenia projektowe dla Sali Kameralnej: W Sali Kameralnej zakłada się realizację małych form scenicznych, słownomuzycznych, z udziałem zespołów muzycznych. Dodatkowo w sali tej mogą odbywać się imprezy typu konferencje, sympozja. Projektowany system nagłośnienia powinien zapewnić na widowni poziom ciśnienia akustycznego o wartości przekraczającej 105 db przy nierównomierności nieprzekraczającej 6 db oraz powinien zapewniać zrozumiałość sygnału mowy określoną wskaźnikiem RASTI nie mniejszą niż 0,6. System elektroakustyczny Sali Kameralnej zostanie połączony z cyfrową siecią audio i wideo. 7

8 Założenia projektowe dla studia nagrań: System studia nagraniowego powinien umożliwiać: - dokonanie rejestracji materiału muzycznego na potrzeby spektakli lub innych form muzycznych wystawianych przez Dom Kultury czy Szkołę Muzyczną. - dokonanie rejestracji materiału muzycznego na potrzeby wydawnicze instytucji, - dokonanie rejestracji odbywających się w Centrum Kultury spektakli i koncertów na potrzeby archiwizacyjne. Stosownie od potrzeb i wielkości aparatu wykonawczego rejestracja odbywać się będzie w pomieszczeniu studia nagrań lub też w Sali Kameralnej. W tym celu studio nagrań zostanie połączone siecią cyfrową audio z pozostałymi salami Centrum Kultury. Założenia projektowe dla studia telewizyjnego W studiu telewizyjnym należy przewidzieć trasy kablowe oraz tablice przyłączeniowe umożliwiające podłączenie istniejącego systemu telewizyjnego. Dodatkowo będzie możliwa komunikacja studia telewizyjnego z innymi pomieszczeniami Centrum Kultury poprzez sieć cyfrową audio. Założenia projektowe dla Sali Zajęć Teatralnych: System powinien umożliwiać: - nagłośnienie i realizację prób kameralnych teatralnych, - odtwarzanie efektów dźwiękowych oraz muzyki. Założenia projektowe dla Sali Zajęć Tanecznej: System elektroakustyczny na Sali Tanecznej powinien umożliwiać odtwarzanie muzyki oraz nagłośnienie konferansjerki. Założenia projektowe dla Sali Prób Solistów: W Sali Prób Solistów należy przewidzieć system do odtwarzania nagrań oraz podkładów muzycznych. Założenia projektowe Biblioteki. Bibliotekę należy wyposażyć w trzy stanowiska do odsłuchu nagrań muzycznych w tym jedno z możliwością odtwarzania nagrań z płyt winylowych 8

9 5. OPIS PROJEKTU 5.1. Elementy składowe systemu a) cyfrowa sieć dźwiękowa, b) system nagłośnienia Sali Widowiskowej I Sali Kameralnej, c) konsoleta foniczna Sali Widowiskowej, d) wyposażenie kabiny akustyka Sali Widowiskowej, e) mikrofony bezprzewodowe Sali Widowiskowej, f) przyłącza na Sali Widowiskowej, g) konsoleta foniczna Sali Kameralnej, h) wyposażenie kabiny akustyka Sali Kameralnej, i) mikrofony bezprzewodowe Sali Kameralnej, j) przyłącza na Sali Kameralnej, k) mikrofony przewodowe - Sali Widowiskowej i Sali Kameralnej l) pozostałe wyposażenie - Sali Widowiskowej i Sali Kameralnej m) system elektroakustyczny Studia Nagrań, n) system elektroakustyczny Sali Zajęć Teatralnych, o) system elektroakustyczny Sali Tanecznej, p) system elektroakustyczny Sali Prób Solistów, q) system odtwarzania dźwięku w Bibliotece r) system kinotechniki Sali Widowiskowej, s) system kinotechniki Sali Kameralnej, t) system prezentacji multimedialnych Sali Widowiskowej, u) system prezentacji multimedialnych Salu Kameralnej, v) system interkomowy w) system rozgłoszeniowy x) system multimedialnej komunikacji cyfrowej (digital signage) y) okablowanie studia telewizyjnego. 9

10 5.2. Cyfrowa sieć dźwiękowa System cyfrowej sieci dźwiękowej będzie obejmował 4 jednostki bazowe oraz 1 jednostkę mobilną. Zostaną one zainstalowane w następujących miejscach: - amplifikatornia Sali Widowiskowej- BD1, - amplifikatornia Sali Kamerlanej- BD2, - reżysernia studia nagrań- BD3, - reżysernia studia telewizyjnego BD4, - jednostka mobilna- BD5. Dodatkowo przewidziano jednostkę centralną cyfrowej sieci dźwiękowej, która połączy wszystkie jednostki bazowe. Jednostka zostanie umieszczona w pomieszczeniu technicznym studia nagrań. Połączenie pomiędzy poszczególnymi jednostkami zostanie zrealizowane przy pomocy linii światłowodów wielomodowych lub przewodu FTP cat. 6. Pojedyncze połączenie światłowodowe łączące jednostkę bazową i jednostkę centralną zapewni dwukierunkową transmisję do 512 sygnałów fonicznych oraz dodatkowych sygnałów sterujących i synchronizacji. Połączenie przewodem FTP cat. 6 umożliwi transmisję 48 kanałów fonicznych, sygnałów sterujących oraz zasilanie. Wszystkie jednostki zostaną połączone w układzie gwiazdy z jednostką centralną XC1. W każdej jednostce dostępne będą sygnały pochodzące od dowolnej innej jednostki niezależnie od formatu sygnału wejściowego System nagłośnienia Sali Widowiskowej i Sali Kameralnej Z uwagi na różnorodność imprez jakie mogą się odbywać zarówno w Sali Widowiskowej jak i Sali Kameralnej, przewidziano jeden system nagłośnienia typu line array. System ten będzie mobilny a jego konfiguracja będzie mogła być dostosowywana do potrzeb imprez odbywających się w każdej z sal lub do zastosowań poza salami Centrum. 10

11 W zależności od sposobu wykorzystania danej Sali zaleca się zastosowanie następujących konfiguracji systemu a) System do realizacji koncertów, większych imprez teatralnych i widowisk na Sali Widowiskowej Dwa grona głośnikowe, podwieszone symetrycznie z lewej i prawej strony okna scenicznego. Każde grono wyposażone w 2 głośniki niskotonowe SUB1-SUB4 i osiem głośników szerokopasmowych ZG1- ZG16. Dodatkowo przewiduje się ustawienie dwóch głośników niskotonowych SUB5-SUB6 rozmieszczonych symetrycznie z prawej i lewej strony sceny, a także użycie 4 głośników typu frontfill ZG17-ZG20 ustawionych na krawędzi sceny. b) System do realizacji koncertów, imprez teatralnych, widowisk i projekcji kinowej Sali Kameralnej Dwa grona głośnikowe, podwieszone symetrycznie z lewej i prawej strony okna scenicznego. Każde grono wyposażone w 2 głośniki niskotonowe SUB1-SUB4 i osiem głośników szerokopasmowych ZG1- ZG10. Dodatkowo przewiduje się ustawienie dwóch głośników niskotonowych SUB5-SUB6 rozmieszczonych symetrycznie z prawej i lewej strony sceny, a także użycie 4 głośników typu frontfill ZG17-ZG20 rozmieszczonych na krawędzi sceny. c) System do realizacji konferencji i imprez wymagających nagłośnienia konferansjerki Przewiduje się zawieszenie dwóch gron głośnikowych z lewej i prawej strony okna scenicznego. Każde z gron będzie złożone z od trzech do sześciu głośników szerokopasmowych. Zestawy głośnikowe będą zasilane ze wzmacniaczy WZM1-WZM8 zainstalowanych w amplifikatorni Sali Kameralnej w szafie teletechnicznej STK3. Wybór sygnałów dochodzących do wzmacniaczy będzie możliwy poprzez przełącznicę sygnałową PS1. 11

12 5.4. Konsoleta foniczna Sali Widowiskowej Zaprojektowano system cyfrowej konsolety fonicznej składający się z jednostki centralnej KFC1, sterownika KFS1 oraz mobilnych modułów wejść/wyjść audio KFE1-KFE2. Sygnały audio pochodzące ze sceny oraz sygnały analogowe z odbiorników mikrofonów bezprzewodowych będą dostarczane 24 do wejść mikrofonowych jednostki centralnej konsolety cyfrowej KFC1 zainstalowanej w szafie teletechnicznej STK1. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia ilości wejść analogowych o dodatkowe 16 kanałów poprzez mobilne moduły KFE1 i KFE2 podłączane do przyłączy scenicznych TPW1-TPW6. System konsolety fonicznej będzie połączony z cyfrową siecią dźwiękową poprzez port DANTE w sterowniku konsolety fonicznej. Dla umożliwienia zdalnego sterowania systemem konsolety fonicznej przewidziano router wifi RT1 oraz kontroler ipad Wyposażenie kabiny akustyka Sali Widowiskowej Wyposażenie sali obejmuje narzędzia pozwalające na obsługę wydarzeń o założonym charakterze. Zakłada się wykorzystanie: Komputera jako narzędzia sterowania systemem nagłośnieniowym i mikrofonami (KMP1), Odtwarzacza CD (CD2), Odtwarzacza CD/CF (CD1) Skrzyni transportowej Mikrofony bezprzewodowe Sali Widowiskowej System mikrofonów bezprzewodowych obejmuje 2 podwójne odbiorniki ODB1-ODB2, spliter antenowy SPL1, 4 mikrofony do ręki oraz parę anten ANT1-ANT2. Odbiorniki wraz ze spliterem będą zainstalowane w szafie teletechnicznej STK 1. System pracować będzie w paśmie UHF w układzie true diversity. Obsługa systemu możliwa będzie bezpośrednio z paneli przednich, lub też z poziomu komputera PC poprzez sieć Ethernet. Przy pomocy komputera KMP1 możliwa będzie kontrola parametrów pracy poszczególnych nadajników 12

13 i odbiorników, w tym również kontrola stanu baterii w nadajnikach oraz zmiana parametrów pracy odbiorników Konsoleta foniczna Sali Kameralnej System cyfrowej konsolety fonicznej obejmuje jednostkę centralną KFC2 wraz z modułem wejść/wyjść audio KFE3, sterownik KFS2 oraz mobilny moduł wejść/wyjść audio KFE4. Sygnały audio pochodzące ze sceny będą przekazywane do 24 wejść mikrofonowych jednostki centralnej konsolety cyfrowej KFC1 natomiast sygnały analogowe z odbiorników mikrofonów bezprzewodowych będą dostarczane do modułu wejść/wyjść KFE3 zainstalowanej w szafie teletechnicznej STK1. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia ilości wejść analogowych o dodatkowe 16 kanałów poprzez mobilne moduły KFE1 i KFE2 podłączane do przyłączy scenicznych TPW1-TPW6. System konsolety fonicznej będzie połączono z cyfrową siecią dźwiękową poprzez port DANTE w sterowniku konsolety fonicznej. Dla umożliwienia zdalnego sterowania systemem konsolety fonicznej przewidziano router wifi RT2 oraz kontroler ipad Wyposażenie kabiny akustyka Sali Kameralnej Kabinę akustyka wyposażono w 2 szt. odtwarzaczy CD3 i CD4 podłączonych do sterownika konsolety mikserskiej KFS, komputer KS2 z programem do rejestracji i edycji nagrań oraz interfejs MADI Mikrofony bezprzewodowe Sali Kameralnej System mikrofonów bezprzewodowych obejmuje cztery podwójne odbiorniki ODB3-ODB6, spliter antenowy SPL2, parę anten ANT3-ANT4, cztery mikrofony do ręki ND5-ND8, sześć nadajników typu bodypack BP1-BP6 wraz z mikrofonami nagłownymi MN1-MN6 oraz dwa nadajniki typu bodypack z mikrofonami typu l avier ML1-ML2. Odbiorniki wraz ze spliterem będą zainstalowane w amplifikatorni w szafie teletechnicznej STK 4. System pracować będzie w paśmie UHF w układzie true diversity. Obsługa systemu możliwa będzie bezpośrednio z paneli przednich, lub też z poziomu komputera PC poprzez sieć Ethernet. Przy pomocy komputera KMP2 możliwa 13

14 będzie kontrola parametrów pracy poszczególnych nadajników i odbiorników, w tym również kontrola stanu baterii w nadajnikach oraz zmiana parametrów pracy odbiorników Mikrofony przewodowe - Sali Widowiskowej i Sali Kameralnej Przewidziano zestaw mikrofonów pozwalający obsłużyć większość imprez odbywających się w obu salach. Ich wykaz zawarto w zestawieniu urządzeń Pozostałe wyposażenie - Sali Widowiskowej i Sali Kameralnej Wyposażenie systemu elektroakustycznego Sali Widowiskowej i Sali Kameralnej uzupełnią: - Statyw mikrofonowy (standard), 12 szt. - Statyw mikrofonowy niski do instrumentów, 6 szt. - Statyw mikrofonowy wysoki, 6 szt. - Di-box aktywny, Radial J48, 6 szt. - Di-box pasywny, Radial JDI, 4 szt. - Di-box stereo, Radial PROD2, 2 szt. - Skrzynia transportowa na okablowanie mobilne, 1 szt. - Skrzynia transportowa na statywy, 1 szt. - Skrzynia transportowa na mikrofony, 1 szt. - Skrzynia transportowa na monitory podłogowe, 2 szt System elektroakustyczny Studia Nagrań Studio Nagrań (pom. 1.21) obejmuje reżysernie dźwięku oraz studio nagrań lektorskich. Dodatkowo możliwe będzie zaadaptowanie Sali Zajęć Teatralnych (pom. 1.23) jako studia wykorzystywanego do rejestracji większych form muzycznych. Studio Nagrań połączono z cyfrową siecią dźwiękową, co pozwoli na rejestrację wydarzeń odbywających się w Sali Widowiskowej oraz Sali Kameralnej. System rejestracji dźwięku umożliwia rejestrację 16 sygnałów fonicznych za pośrednictwem interfejsu wejść/wyjść I/O oraz do 64 sygnałów fonicznych z wykorzystaniem lokalnej jednostki bazowej cyfrowej sieci dźwiękowej. 14

15 Sygnały z obu urządzeń trafią do komputera KMP3 umieszczonego w wydzielonym pomieszczeniu technicznym, gdzie będą przetwarzane przy pomocy oprogramowania DAW (Digital Audio Worskstation). System wyposażono w sterownik systemu DAW - STER1. Realizacja dźwięku odbywać się będzie z wykorzystaniem dwóch par monitorów odsłuchowych: pola bliskiego MONS1-MONS2, pola średniego MONS3-MONS4 oraz głośnikiem niskotonowym SUBS1. Studio nagraniowe wyposażono w urządzenia peryferyjne: - studyjne mikrofony przewodowe, - słuchawki kontrolne, - odtwarzacz CD/CF, - monitor odsłuchowy MONS5 w Sali Zajęć Teatralnych, - okablowanie mobilne, System elektroakustyczny Sali Zajęć Teatralnych System Sali Zajęć Teatralnych (pom. 1.23) umożliwi prowadzenie prób spektakli teatralnych lub innych form słowno-muzycznych. Przewidziano zastosowanie dwóch szerokopasmowych urządzeń głośnikowych ZGT1-ZGT2, umieszczonych na uchwytach głośnikowych instalowanych na ścianie przylegającej do pomieszczenia System zostanie wyposażony w: - analogową konsoletę foniczną MX1, instalowaną w szafie rack, - mobilny system mikrofonów bezprzewodowych, obejmujący 4 odbiorniki ODB7- ODB10, nadajniki handheld ND9-ND10, dwa nadajniki typu bodypack BP9-BP10 oraz mikrofony nagłowne, - podwójny odtwarzacz CD/mp3 CD6, System elektroakustyczny Sali Tanecznej System Sali Tanecznej (pom. 1.28) umożliwi próby zespołów tanecznych. W tym celu zastosowano dwa szerokopasmowe urządzenia głośnikowe, umieszczone na uchwytach głośnikowych instalowanych na ścianie przylegającej do pomieszczenia System umożliwia odtwarzanie muzyki z wykorzystaniem podwójnego odtwarzacza CD/mp3 - CD7. Prowadzący zajęcia zostanie wyposażony w nagłowny mikrofon bezprzewodowy. Sygnały z odtwarzacza oraz odbiornika mikrofonu bezprzewodowego BP11 15

16 będą dystrybuowane do instalacyjnej konsolety mikserskiej MX2, umożliwiającej obsługę przez osobę nie posiadającej praktycznej wiedzy zzakresu realizacji dźwięku. Konsoleta foniczna, odtwarzacz oraz odbiornik mikrofonu bezprzewodowego zostaną umieszczone w szafie teletechnicznej STK5 znajdującej się w Sali Tanecznej System elektroakustyczny Sali Prób Solistów Wyposażenie Sali Prób Solistów obejmuje 2 szerokopasmowe urządzenia głośnikowe ZGS1-ZGS2 oraz wielofunkcyjny odtwarzacz multimedialny CD System odtwarzania dźwięku w Bibliotece Salę Główną Biblioteki (0.8) wyposażono w 3 stanowiska odsłuchowe audio. Każde stanowisko zostanie wyposażone w odtwarzacz wielofunkcyjny CD9- CD11, pozwalający na odtwarzanie muzyki z nośników CD oraz Compact Flash. Jedno stanowisko zostanie dodatkowo wyposażone w gramofon GR1. Stanowiska wyposażono 3 pary słuchawek oraz wzmacniacze słuchawkowe System kinotechniki Sali Widowiskowej Założono zastosowanie systemu kinotechniki umożliwiającego projekcje kinowe oraz projekcje wizyjne znajdujące zastosowanie podczas organizacji konferencji, kongresów czy sympozjów. System kinotechniki składa się z następujących podsystemów: - systemu do projekcji cyfrowej, - kinowego systemu nagłośnieniowego, - zespołu ekranowego. System projekcji cyfrowej wyposażony jest w cyfrowy projektor kinowy (PROJ1) z lampą ksenonową, obiektywem projekcyjnym i układem do projekcji 3D oraz urządzenia peryferyjne takie jak serwer kina cyfrowego (SERW1), procesor wizyjny (PROW1) i komputer do projektora. Urządzenia peryferyjne będą zainstalowane w stojaku w kabinie projekcyjnej Sali Widowiskowej. Zastosowano system nagłośnieniowy zaekranowy składający się z trzech zestawów głośnikowych szerokopasmowych (ZGK1 ZGK3) oraz dwóch zestawów głośnikowych niskotonowych (SUBK1-SUBK3). Dodatkowo 16

17 przewidziano zespół 16 głośników efektowych zainstalowanych na widowni (ZGK4-ZGK19). Do projekcji obrazu przewidziano ekran zwijany elektrycznie o wymiarach 900x500 mm (EK1). Ekran zainstalowany będzie na wysokości okna scenicznego System Kinotechniki Sali Kameralnej Zaprojektowano system kinotechniki umożliwiający projekcję kinową. System wizyjny składa się z następujących podsystemów: systemu do projekcji cyfrowej, zespołu ekranowego. System projekcji cyfrowej składa się z cyfrowego projektora kinowego (PROJ2), z wbudowanym serwerem, z lampą ksenonową i obiektywem projekcyjnym, procesora wizyjnego (PROW2) oraz komputera do obsługi projektora. Urządzenia do projekcji cyfrowej będą zainstalowane w stojaku w kabinie projekcyjnej SaliKameralnej. Do projekcji obrazu przewidziano ekran zwijany elektrycznie o wymiarach 700x325 mm (EK1). Ekran zainstalowany będzie na wysokości okna scenicznego System prezentacji multimedialnych Sali Widowiskowej Do obsługi wydarzeń takich jak konferencje czy kongresy przewidziano także system prezentacji multimedialnych. W systemie wykorzystany będzie projektor oraz ekran z systemu kinotechniki. Pozostałe urządzenia takie jak komputer do prezentacji multimedialnych KMP4, odtwarzacz bluray (BL1), odtwarzacz DVD (DVD1) będą podłączane do projektora poprzez procesor wizyjny (PROW1). 17

18 5.20. System projekcji multimedialnej Sali Kameralnej System prezentacji multimedialnych przewidziano w celu obsługi wydarzeń takich jak konferencje czy kongresy. W systemie wykorzystany będzie projektor oraz ekran z systemu kinotechniki. Pozostałe urządzenia takie jak komputer do prezentacji multimedialnych KMP5, odtwarzacz bluray (BL2), odtwarzacz DVD (DVD2) będą podłączane do projektora poprzez procesor wizyjny System interkomowy W obiekcie przewidziano system interkomowy umożliwiający komunikację pomiędzy pomieszczeniami obsługi technicznej. System obejmuje: a) pulpity interkomowe ścienne: - PI1 na zapleczu Sali Widowiskowej, - PI2 na zapleczu Sali Kameralnej, b) pulpity interkomowe biurkowe: - PI3 w kabinie akustyka Sali Widowiskowej, - PI4 w kabinie projekcyjnej Sali Widowiskowej, - PI5 w kabinie akustyka Sali Kameralnej, - PI6 w kabinie projekcyjnej Sali Kameralnej, - PI7 w reżyserni Studia Nagrań, - PI8 w kabinie lektorskiej Studia Nagrań, - PI9 w Sali Zajęć Teatralnych, - PI9 w reżyserni Studia Telewizyjnego, c) system komunikacji bezprzewodowej Sali Widowiskowej składający się ze stacji bazowej RAD1 oraz pięciu radiotelefonów RT1-RT5, d) system komunikacji bezprzewodowej Sali Kameralnej składający się ze stacji bazowej RAD2 oraz pięciu radiotelefonów RT6-RT System rozgłoszeniowy System rozgłoszeniowy umożliwia: - odtwarzanie muzyki i innych materiałów muzycznych, - odtwarzanie dźwięku ze Sali Widowiskowej lub Sali Kameralnej, - odtwarzanie dzwonków antraktowych i innych komunikatów i zapowiedzi. 18

19 System zawiera centralę systemu rozgłoszeniowego CSR1, sterownik STER2, moduł komunikatów cyfrowych MCK1, wzmacniacz wielokanałowy WZMI1, głośniki sufitowe oraz regulatory głośności. W projekcie przewidziano pięć stref rozgłoszeniowych: - garderoby Sali kameralnej, - foyer kina, - foyer poziom 0, - foyer poziom 1, - foyer poziom 2 - gabinety dyrektora Domu Kultury System projekcji multimedialnej Przewiduje się zainstalowanie w holu Centrum Kultury systemu prezentacji informacji multimedialnych na ekranach LCD. Stosownie od potrzeb na ekranach tych będą mogły być wyświetlane informacje o instytucjach, repertuar, zapowiedzi koncertów/projekcji i inne materiały reklamowe lub przekaz wideo z Sali Widowiskowej lub Sali Kameralnej. 19

20 6. WYTYCZNE DLA BRANŻ 6.1. Wytyczne dla branży elektrycznej W celu zminimalizowania ryzyka przenikania zakłóceń elektromagnetycznych do systemu elektroakustycznego od takich źródeł jak regulatory tyrystorowe systemu oświetleniowego, instalacje zasilające systemu elektroakustycznego należy wykonać wg przyjętych poniżej zasad: a) System elektroakustyczny należy zasilić z jednego źródła zasilania, z głównej rozdzielni z pominięciem rozdzielni pośrednich. W rozdzielni głównej należy przewidzieć możliwość wyboru fazy mającej najmniejszy poziom zakłóceń elektromagnetycznych. b) Nie dopuszcza się zasilania urządzeń niewchodzących w skład systemu elektroakustycznego z jego rozdzielni. c) Nie dopuszcza się rozdziału zasilania urządzeń elektroakustycznych między 3 fazy zasilania. d) Do poszczególnych rozdzielnic doprowadzić oddzielne, izolowane uziemienie technologiczne o oporności < 2 Ohm. e) Zastosować dodatkowe połączenie wyrównawcze pomiędzy stałymi elementami systemu o przekroju nie mniejszym niż 16 mm 2. f) W ramach projektu elektrycznego należy przewidzieć linie zasilające rozdzielnie systemu elektroakustycznego (RAK1 RAK4) oraz rozdzielnie wraz z wyposażeniem. Linie zasilające poszczególne komponenty systemu elektroakustycznego wraz z gniazdami zasilania montowanymi w przyłączach sygnałowych zostaną uwzględnione w projekcie elektroakustyki. Wyłączniki sterujące do załączania rozdzielnic powinny być wyposażone w sygnalizację stanu załączenia lub wyłączenia zasilania urządzeń. 20

21 Sala Widowiskowa Dla systemu elektroakustycznego Sali głównej przewiduje się dwie tablice rozdzielczą: RAK 1 kabinie projekcyjnej (pom. 2.1). Obwody tej rozdzielni powinny być załączane z jednego wyłącznika głównego. Tablica rozdzielcza RAK 1 (pom. s.1.04 ) wymagania techniczne Maksymalny pobór mocy 20 kw. Nr obwodu Odbiór Lokalizacja odbioru Zabezpieczenie Uwagi 1. Projektor Kabina projekcyjna pom UPS Kabina projekcyjna pom Stojak foniczny wzmacniacze mocy 4. Stojak foniczny wzmacniacze mocy 5. Stojak foniczny wzmacniacze mocy Kabina projekcyjna pom. 2.1 Kabina projekcyjna pom. 2.1 Kabina projekcyjna pom Ekran zwijany Scena Sali Widowiskowej pom Przyłącze sceniczne Scena Sali Widowiskowej pom A 16A 16A 16A 16A 10A 16A 8. Rezerwa 16A Sala Kameralna Dla systemu elektroakustycznego Sali Kameralnej przewiduje się tablicę rozdzielczą RAK 2 w pom. 1.3 (amplifikatornia Sali Kameralnej). Rozdzielnia powinna być załączana z wyłącznika głównego znajdującego się Kabinie akustyka Sali Kameralnej. Tablica rozdzielcza RAK 2 (pom. 1.3) wymagania techniczne Maksymalny pobór mocy 30 kw. Nr obwodu Odbiór Lokalizacja odbioru Zabezpieczenie Uwagi 1. Stojak foniczny Amplifikatornia Sali Kameralnej pom Stojak foniczny Amplifikatornia Sali Kameralnej pom Stojak foniczny Amplifikatornia Sali Kameralnej pom A 16A 10A 4. Stojak foniczny Amplifikatornia Sali 10A 21

22 Kameralnej pom Gniazda na scenie TP1 przyłącze sceniczne pom Gniazda na scenie TP2 przyłącze sceniczne pom Gniazda na scenie TP3 przyłącze sceniczne pom Gniazda na scenie TP4 przyłącze sceniczne pom Stojak foniczny Kabina akustyka Sali Kameralnej 10. Stojak foniczny Kabina akustyka Sali Kameralnej 16A 16A 16A 16A 10A 10A 11. Projektor multimedialny Kabina akustyka Sali 10A Kameralnej 12. Ekran zwijany Scena pom A 13. Rezerwa 10A Studio nagrań Dla systemu elektroakustycznego studia nagrań przewiduje się jedną tablicę rozdzielczą: RAK 3 w reżyserni studia nagrań (pom. 1.21). Tablicę należy wyposażyć w główny wyłącznik zasilania. Tablica rozdzielcza RAK 4 (pom. c.3.02) wymagania techniczne Maksymalny pobór mocy 12kW. Nr obwodu Odbiór Lokalizacja odbioru Zabezpieczenie Uwagi 1. Stojak foniczny Reżysernia studia 16A nagrań pom Stojak foniczny Reżysernia studia 16A nagrań pom Stojak foniczny Reżysernia studia 10A nagrań pom Monitory odsłuchowe Reżysernia studia 16A nagrań pom Gniazda zasilające w Studio nagrań 16A studiu nagrań lektorskich lektorskich pom Gniazda zasilające w Sali Studio w Sali Prób 16A Prób Teatralnych Teatralnych pom Rezerwa 16A 22

23 6.3. Wytyczne dla branży IT Należy przewidzieć punkt dostępowy do sieci Internet w: - kabinie projekcyjnej Sali Widowiskowej (pom. 2.1), - kabinie projekcyjnej Sali Kameralnej (pom. 1.2), - reżyserni studia nagraniowego (pom. 1.21) Wytyczne dla branży mechanicznej Sala Widowiskowa Należy przewidzieć możliwość zainstalowania ekranu projekcyjnego, instalowanego w obrębie okna scenicznego do powierzchni sufitu o obciążeniu użytecznym wynoszącym 400 kg. Należy także przewidzieć sztankiety do podwieszenia dwóch gron głośnikowych, umieszczonych po prawej i lewej stronie okna scenicznego. Obciążalność każdego z nich powinna być nie mniej niż 200 kg. Sala kameralna Należy przewidzieć sztankiety do podwieszenia dwóch gron głośnikowych, umieszczonych po prawej i lewej stronie okna scenicznego. Obciążalność każdego z nich powinna być nie mniej niż 100 kg. Jako horyzont sceny zostanie zainstalowany ekran zwijany elektrycznie o wadze 300 kg. 23

24 7. SPIS URZADZEŃ L.p. Symbol Rodzaj urządzenia Ilość SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNY SYSTEM CYFROWEJ SIECI DŹWIĘKOWEJ 1.1 XC1 Jednostka centralna sieci cyfrowej BD1 Jednostka kabinie akustyka Sali Widowiskowej BD2 Jednostka w kabinie akustyka Sali Kameralnej BD3 Jednostka w reżyserni studia nagrań BD4 Jednostka w reżyserni studia telewizyjnego BD5 Jednostka mobilna PS1 Przyłącznica światłowodowa 1 SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SALI WIDOWISKOWEJ I SALI KAMERALNEJ 2.1 ZG1-ZG16 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy SUB1-SUB2 Zestaw głośnikowy niskotonowy SUB3-SUB4 Zestaw głośnikowy niskotonowy Akcesoria montażowe do gron głośnikowych ZG17-ZG20 Zestaw głośnikowy frontfill MON1-MON4 Monitor sceniczny Statyw do monitora WZM1-WZM2 Wzmacniacz mocy 2x1200W WZM3-WZM8 Wzmacniacz mocy 2x600W PS1 Przyłącznica sygnałowa 12 XLR PG1 Krosownica głośnikowa 18 x speakon PG2 Krosownica głośnikowa 6 x speakon - frontfill PG3 Krosownica głośnikowa 12 x speakon - nagłośnienie sceny INT1 Interfejs do sterowania wzmacniaczami mocy SWTCH1 Switch 5-portowy STK3 Szafa teletechniczna rack 19" 45 U 1 SALA WIDOWISKOWA Konsoleta foniczna Sali Widowiskowej 3.1 KFS1 Sterownik konsolety fonicznej SKRZ1 Skrzynia transportowa sterownika KFC1 Jednostka centralna konsolety fonicznej KFE1-KFE2 Ekspander konsolety fonicznej SKRZ2-SKRZ3 Skrzynia transportowa ekspandera ipad PP1 Patch panel STK1 Szafa teletechniczna rack 19" 45 U 1 Wyposażenie kabiny akustyka Sali Widowiskowej 4.1 CD1 Odtwarzacz CD/CF CD2 Odtwarzacz CD MON5-MON6 Monitory odsłuchowe KMP1 Laptop Meble 1 Mikrofony bezprzewodowe Sali Widowiskowej 24

25 5.1 ODB1 - ODB2 Odbiornik systemu bezprzewodowego RT1 Router SWTCH2 Switch 5-portowy ND1-ND4 Nadajnik handheld SPL1 Splitter mikrofonów bezprzewodowych ANT1 -ANT2 Antena mikrofonów bezprzewodowych SKRZ4 Walizka na mikrofony bezp. 1 SALA KAMERALNA Konsoleta foniczna Sali Kameralnej 6.1 KFS2 Sterownik konsolety fonicznej SKRZ5 Skrzynia transportowa sterownika KFC2 Jednostka centralna konsolety fonicznej FFE3-KFE4 Ekspander konsolety fonicznej SKRZ5 Skrzynia transportowa ekspandera ipad PP2 Patch panel STK4 Szafa teletechniczna rack 19" 45 U 1 Wyposażenie stanowiska FOH Sali Kameralnej 7.1 CD3 Odtwarzacz CD/CF CD4 Odtwarzacz CD MON5-MON6 Monitory odsłuchowe KMP2 Laptop Program do rejestracji i edycji nagrań KMP8 Laptop serwisowy INT2 Interfejs MADI SKRZ7 Skrzynia transportowa na interfejs MADI Meble 1 Mikrofony bezprzewodowe Sali Kameralnej 8.1 ODB3 - ODB6 Odbiornik systemu bezprzewodowego RT2 Router SWTCH3 Switch 5-portowy BP1-BP8 Nadajnik bodypack ND5-ND8 Nadajnik hanheld MM1-MM6 Mikrofon nagłowny ML1-ML2 Mikrofon l'avier SPL2 Splitter mikrofonów bezprzewdowych ANT3-ANT4 Antena mikrofonów bezprzewodowych SKRZ8 Walizka na mikrofony bezp. 1 AKCESORIA SALI WIDOWISKOWEJ I SALI KAMERALNEJ Mikrofony przewodowe - Sali Widowiskowej i Sali Kameralnej 9.1 MIC1-MIC4 Mikrofon dynamiczny MIC4-MIC8 Mikrofon dynamiczny instrumentalny MIC9 Mikrofon instrumentalny MIC10-MI11 Mikrofon pojemnościowy instrumentalny MIC12-MIC13 Mikrofon dynamiczny wokalny MIC14-MIC15 Mikrofon dynamiczny wokalny 2 25

26 9.7 MIC16-MIC17 Mikrofon pojemnościowy wokalny MIC18-MIC19 Mikrofon dynamiczny do wzmacniaczy gitarowych MIC20-MIC23 Mikrofon dynamiczny do instrumentów perkusyjnych MIC24-MIC25 Mikrofon pojemnościowy instrumentalny MIC26 Mikrofon dynamiczny BD MIC27-MIC28 Mikrofon dynamiczny instrumentalny MIC29-MIC32 Mikrofon pojemnościowy Clip-on MIC33-MIC34 Mikrofon pojemnościowy 2 Pozostałe wyposażenie - Sali Widowiskowej i Sali Kameralnej 10.1 SŁ12-SŁ13 Słuchawki kontrolne STW1-STW4 Statyw mikrofonowy wysoki STW5-STW16 Statyw mikrofonowy standard STW17-STW24 Statyw mikrofonowy niski DB1-DB6 Di-box aktywny DB7-DB10 Di-box pasywny DB11-DB12 Di-box stereo Przewód mikrofonowy XLR/XLR 10m Przewód mikrofonowy XLR/XLR 5m Przewód RCA/RCA 5m Przewód TRS/TRS 5m Przewód głośnikowy speakon/spekon Przewód antenowy 12 m Przewód zasilający SKRZ9 Skrzynia transportowa na okablowanie mobilne SKRZ10 Skrzynia transportowa na statywy SKRZ11 Skrzynia transportowa na mikrofony SKRZ12 Skrzynia transportowa na akcesoria montażowe SKRZ13-SKRZ14 Skrzynia transportowa na monitory sceniczne 2 STUDIO NAGRAŃ System rejestracji 11.1 STER1 Sterownik DAW KMP3 Komputer do edycji nagrań LCD1-LCD2 Monitor komputerowy 22" Program do realizacji i edycji nagrań PM1-PM2 Przedwzmacniacz mikrofonowy PM3 Karta PCI systemu rejestracji wraz z interfejsem we i wy audio MONS1-MONS2 Monitor odsłuchowy pole bliskie SUBS1 Monitor niskotonowy MONS3-MONS4 Monitor odsłuchowy pole średnie MONS5 Monitor odsłuchowy w sali teatralnej CD5 Odtwarzacz CD/CF Słuchawki studyjne Słuchawki stydyjne Meble do studia nagrań STK7 Szafa teletechniczna 1 Mikrofony przewodowe 12.1 MIC35-MIC36 Mikrofon pojemnościowy 2 26

27 12.2 MIC37-MIC40 Mikrofon pojemnościowy MIC41-MIC42 Mikrofon pojemnościowy MIC43 Mikrofon stereofoniczny MIC44-MIC45 Mikrofon pojemnościowy MIC46-MIC47 Mikrofon pojemnościowy MIC49-MIC53 Mikrofon pojemnościowy para MIC54 Mikrofon pojemnościowy MIC55-MIC56 Mikrofon wstęgowy 2 Akcesoria 13.1 STW25-ST28 Statyw do mikrofonu typ żuraw STW29-STW30 Statyw mikrofonowy standard STW31-STW32 Statyw do mikrofonu typ niski SKRZ15 Skrzynia transportowa na mikrofony Przewód mikrofonowy XLR - XLR długość 10 m. 30 SALA ZAJĘĆ TEATRALNYCH 14.1 ZGT1-ZGT2 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy Uchwyty ścienne zestawów głośnikowych MX1 Mikser dźwięku CD6 Odtwarzacz CD/MP SKRZ16 Skrzynia transportowa odtwarzacza CD ODB7-ODB10 Odbiornik systemu bezprzewodowego BP9-BP10 Nadajnik bodypack ND9-ND10 Nadajnik handheld Mikrofon nagłowny SPL3 Splitter mikrofonów bezprzewdowych ANT5-ANT6 Antena mikrofonów bezprzewodowych SKRZ17 Skrzynia transportowa 1 SALA TANECZNA 15.1 ZGT3-ZGT4 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy Uchwyty ścienne zestawów głośnikowych MX2 Konsoleta foniczna CD7 Odtwarzacz CD/MP ODB11 Odbiornik systemu bezprzewodowego BP13 Nadajnik bodypack Mikrofon nagłowny STK6 Szafa teletechniczna 8U 1 SALA PRÓB SOLISTÓW 16.1 ZGS1-ZGS2 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy CD8 Odtwarzacz wielofunkcyjny SZ1 Szafka na odtwarzacz 1 BIBLIOTEKA 17.1 CD9-CD11 Odtwarzacz wielofunkcyjny GR1 Gramofon 1 SYSTEM KINOTECHNIKI SALA WIDOWISKOWA System kinowej projekcji kinowej 27

28 18.1 PROJ1 Projaktor filmowy cyfrowy Obiektyw do projektora Lampa do projektora PROW1 Procesor wizyjny Stolik pod projektor z rackiem na serwer KMP4 Dedykowany netbook z opprogramowaniem na serwer do kontroli i obsługi projektora 18.7 SERW1 Serwer kinowy z mediablok + Licencja do odtwarzania 4k 18.8 System 3D z okularami polaryzacyjnymi Okulary do systemu Dolby3D 300 Zespół ekranowy 19.1 EK1 Ekran kinowy zwijany 1400x Okienko projekcyjne 120x50 EI30 1 Nagłośnienie kinowe 20.1 STK2 Szafa aparaturowa, rack 19" Dźwiękowy procesor kinowy ZGK1-ZGK3 Kolumna głośnikowa zaekranowa, trójdrożna ZGK4-ZGK19 Zestaw głośnikowy dodokólny SUBK1-SUBK3 Zestaw głośnikowy Suwoofer WZMK1-WZMK2 Wzmacniacz mocy 2x 550W/4Ohm WZMK3-WZMK7 Wzmacniacz mocy 2x 700W/4Ohm Zwrotnica aktywna Wózek pod kolumnę zaekranową 3 SALA KAMERALNA System kinowej projekcji kinowej 22.1 PROJ2 Projaktor filmowy cyfrowy PROW1 Procesor wizyjny Stolik pod projektor z rackiem na serwer 1 Dedykowany netbook z opprogramowaniem na serwer do 22.4 KMP5 kontroli i obsługi projektora Zespół ekranowy 23.1 EK2 Ekran kinowy zwijany 700x Okienko projekcyjne 120x50 EI60 1 SYSTEM PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH SALA WIDOWISKOWA 25.1 KMP6 Laptop do prezentacji multimedialnych BL1 Odtwarzacz blueray DVD1 Odtwarzacz DVD 1 SALA KAMERALNA 26.1 KMP7 Laptop do prezentacji multimedialnych BL2 Odtwarzacz blueray DVD2 Odtwarzacz DVD 1 SYSTEM INTERKOMOWY 27.1 STK3 Szafa teletechniczna rack 19" 45 U SWTCH4 Switch POE PI3-PI10 Pulpit interkomowy 8 28

29 27.4 PI1-PI2 Pulpit interkomowy naścienny RAD1-RAD2 Stacja bazowa radiotelefonu z zasilaczem RT1-RT10 Radiotelefon IANT1-IANT2 Antena stacji bazowej radiotelefonu INTI1-INTI2 Interfejs 4wire Ładowarka radiotelefonu 10 SYSTEM ROZGŁOSZENIOWY 28.1 CSR Centrala systemu rozgłoszeniowego Karta wejść mkikrofonowych /liniowych Karta wyjść mikrofonowych/liniowych WZMI1 Wzmacniacz strefowy + transformatory SWTCH5 - SWTCH6 Switch POE STER1-STER2 Sterownik sysetmu rozgłoszeniowego EXP1-EXP2 Expander wejść/wyjść centrali systemu rozgłoszeniowego CD12-CD13 Odtwarzacz CD SZ2-SZ3 Szafka na urzadzenia zdalnego sterwania MKC1 Moduł komunikatów GS1/1-GS1/5 GS2/1-GS2/5 GS3/1-GS3/13 GS4/1-GS4/10 GS5/1-GS5/12 GN1/1-GN1/2 GN2/1-GN2/2 GN3/1-GN3/5 GN4/1-GN4/2 GN5/1-GN5/2 Głośnik sufitowy 44 Głośnik naścienny RG1-RG6 Regulator głośności 6 SYSTEM WIZYJNY 29.1 KM1-KM3 Kamera podglądu wizyjnego Obiektyw do kamery RTW1 Router wideo SWTCH7 Switch wizyjny RW1 Rejestrator wideo RZ1-RZ2 Rozgałęźnik sygnału TV1-TV3, TV5 Monitor podglądu wideo 24" TV4, TV6-TV14 Monitor podglądu wideo 42" Uchwyt do monitora 24" Uchwyt do monitora 42" KWT6-KWT19 Konwerter SDI/HDMI SRW Serwer systemu digital signage PL1-PL5 Odtwarzacz systemu digital signage KWT1-KWT5 Konwerter HDMI/SDI 5 29

30 8. SPIS TRAS KABLOWYCH L.p. OZN. PRZYŁ. LOKALIZACJA TYP ZŁĄCZA OZN. LINII RODZAJ LINII RODZAJ PRZEWODU TYP ZŁĄCZA LOKALIZACJA OZN. PRZYŁ. ELEKTROAKUSTYKA ALA WIDOWISKOWA PRZYŁACZA MIKROFONOWE 1 TPW1 Scena Sali Widowiskowej 3 x XLRF/ 1 x XLRM LMAW1 Linia multicorowa CMS4 3 x XLRM/ 1xXLRF Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 2 TPW2 Scena Sali Widowiskowej 3 x XLRF/ 1 x XLRM LMAW2 Linia multicorowa CMS4 3 x XLRM/ 1xXLRF Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 3 TPW3 Scena Sali Widowiskowej 3 x XLRF/ 1 x XLRM LMAW3 Linia multicorowa CMS4 3 x XLRM/ 1xXLRF Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 4 TPW4 Scena Sali Widowiskowej 3 x XLRF/ 1 x XLRM LMAW4 Linia multicorowa CMS4 3 x XLRM/ 1xXLRF Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 SYSTEM KONSOLETY 6 TPW1 Scena Sali Widowiskowej 1 x RJ45 LSNW1 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 7 TPW2 Scena Sali Widowiskowej 1 x RJ45 LSNW2 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 8 TPW3 Scena Sali Widowiskowej 1 x RJ45 LSNW3 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 9 TPW4 Scena Sali Widowiskowej 1 x RJ45 LSNW4 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 10 TPW7 Scena Sali Widowiskowej 1 x RJ45 LSNW5 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 11 TPW8 Scena Sali Widowiskowej 1 x RJ45 LSNW6 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 12 TPW9 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSNW7 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 13 TPW9 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSNW8 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 STEROWANIE EL-AK 17 TPW9 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSW1 Linia sterujaca UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 18 TPW9 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSW2 Linia sterujaca UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 19 TPW9 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSW3 rezerwa UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 20 TPW9 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSW4 rezerwa UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 MIKROFONY BEZPRZEWODOWE 22 TPW13 Strop techniczny 1 x BNC LANTW1 Linia antenowa H x BNC Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 30

31 23 TPW14 Strop techniczny 1 x BNC LANTW2 Linia antenowa H x BNC Amplifikatornia Sali Widowiskowej STK1 25 STK1 Amplifikatornia Sali Widowiskowej LINIE GŁOŚNIKOWE NAGŁOŚNIENIA FRONTALNEGO 4 x XLRF/ 1 x XLRM LMAW5 Linia multicorowa CMS4 4 x XLRM/ 1xXLRF Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 26 TPW1 Scena Sali Widowiskowej 1 x NL4 LGW1 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 27 TPW2 Scena Sali Widowiskowej 1 x NL4 LGW2 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 28 TPW3 Scena Sali Widowiskowej 1 x NL4 LGW3 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 29 TPW4 Scena Sali Widowiskowej 1 x NL4 LGW4 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 30 TPW1 Scena Sali Widowiskowej 1 x NL4 LGW5 Linia głośnikowa CLS440 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 31 TPW4 Scena Sali Widowiskowej 1 x NL4 LGW6 Linia głośnikowa CLS440 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 32 TPW11 Strop techniczny 3 x NL4 LGW7 Linia głośnikowa CLS840 3 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 33 TPW12 Strop techniczny 3 x NL4 LGW8 Linia głośnikowa CLS840 3 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 LINIE GŁOŚNIKOWE MONITORY 35 TPW1 Scena Sali Widowiskowej 1 x NL4 LGW9 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 36 TPW2 Scena Sali Widowiskowej 1 x NL4 LGW10 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 37 TPW3 Scena Sali Widowiskowej 1 x NL4 LGW11 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 38 TPW4 Scena Sali Widowiskowej 1 x NL4 LGW12 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 39 TPW7 Scena Sali Widowiskowej 1 x NL4 LGW13 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 40 TPW7 Scena Sali Widowiskowej 1 x NL4 LGW14 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 41 TPW8 Scena Sali Widowiskowej 1 x NL4 LGW15 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 42 TPW8 Scena Sali Widowiskowej 1 x NL4 LGW16 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 SALA KAMERALNA PRZYŁACZA MIKROFONOWE 45 TPK1 Scena Sali Widowiskowej 4 x XLRF/ 2 x XLRM LMAK1 Linia multicorowa CMS8 4 x XLRM/ 2xXLRF Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 46 TPK2 Scena Sali Widowiskowej 4 x XLRF/ 2 x XLRM LMAK2 Linia multicorowa CMS8 4 x XLRM/ 2xXLRF Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 47 TPK3 Scena Sali Widowiskowej 4 x XLRF/ 2 x XLRM LMAK3 Linia multicorowa CMS8 4 x XLRM/ 2xXLRF Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 48 TPK4 Scena Sali Widowiskowej 4 x XLRF/ 2 x XLRM LMAK4 Linia multicorowa CMS8 4 x XLRM/ 2xXLRF Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 49 TPK5 Scena Sali Widowiskowej 4 x XLRF/ 2 x XLRM LMAK5 Linia multicorowa CMS8 4 x XLRM/ 2xXLRF Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 50 TPK6 Scena Sali Widowiskowej 4 x XLRF/ 2 x XLRM LMAK6 Linia multicorowa CMS8 4 x XLRM/ 2xXLRF Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 SYSTEM KONSOLETY 52 TPK1 Scena Sali Widowiskowej 1 x RJ45 LSNK1 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 53 TPK2 Scena Sali Widowiskowej 1 x RJ45 LSNK2 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 31

32 54 TPK3 Scena Sali Widowiskowej 1 x RJ45 LSNK3 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 55 TPK4 Scena Sali Widowiskowej 1 x RJ45 LSNK4 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 56 TPK5 Scena Sali Widowiskowej 1 x RJ45 LSNK5 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 57 TPK6 Scena Sali Widowiskowej 1 x RJ45 LSNK6 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 58 TPK7 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSNK7 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 59 TPK7 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSNK8 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 58 TPK8 Stanowisko FOH 1 x RJ45 LSNK9 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 59 TPK8 Stanowisko FOH 1 x RJ45 LSNK10 Linia dsnake UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 STEROWANIE EL-AK 63 TPK7 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSK1 Linia sterujaca UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 64 TPK7 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSK2 Linia sterujaca UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 65 TPK7 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSK3 rezerwa UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 66 TPK7 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSK4 rezerwa UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 63 TPK8 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSK5 Linia sterujaca UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 64 TPK8 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSK6 Linia sterujaca UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 65 TPK8 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSK7 rezerwa UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 66 TPK8 Kabina akustyka 1 x RJ45 LSK8 rezerwa UTP cat 5 1 x RJ45 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 MIKROFONY BEZPRZEWODOWE 68 TPK9 Strop techniczny 1 x BNC LANTK1 Linia antenowa H x BNC Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 69 TPK10 Strop techniczny 1 x BNC LANTK2 Linia antenowa H x BNC Amplifikatornia Sali Kameralnej STK4 LINIE GŁOŚNIKOWE NAGŁOŚNIENIA FRONTALNEGO 71 TPK1 Scena Sali Kameralnej 1 x NL4 LGK1 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 72 TPK2 Scena Sali Kameralnej 1 x NL4 LGK2 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 73 TPK3 Scena Sali Kameralnej 1 x NL4 LGK3 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 74 TPK4 Scena Sali Kameralnej 1 x NL4 LGK4 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 75 TPK1 Scena Sali Kameralnej 1 x NL4 LGK5 Linia głośnikowa CLS440 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 76 TPK4 Scena Sali Kameralnej 1 x NL4 LGK6 Linia głośnikowa CLS440 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 77 TPK11 Strop techniczny 3 x NL4 LGK7 Linia głośnikowa CLS840 3 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 78 TPK12 Strop techniczny 3 x NL4 LGK8 Linia głośnikowa CLS840 3 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 LINIE GŁOŚNIKOWE MONITORY 80 TPK1 Scena Sali Kameralnej 1 x NL4 LGK9 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 32

33 81 TPK2 Scena Sali Kameralnej 1 x NL4 LGK10 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 82 TPK3 Scena Sali Kameralnej 1 x NL4 LGK11 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 83 TPK4 Scena Sali Kameralnej 1 x NL4 LGK12 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 84 TPK5 Scena Sali Kameralnej 1 x NL4 LGK13 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 85 TPK5 Scena Sali Kameralnej 1 x NL4 LGK14 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 86 TPK6 Scena Sali Kameralnej 1 x NL4 LGK15 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 87 TPK6 Scena Sali Kameralnej 1 x NL4 LGK16 Linia głośnikowa CLS240 1 x NL4 Amplifikatornia Sali Kameralnej STK3 STUDIO NAGRAŃ 89 STK7 Zaplecze studia nagrań 4 x XLRM LMAS1 Linia multicorowa CMS4 4 x XLRF Kabina lektorska TPS3 90 STK7 Zaplecze studia nagrań 2 x XLRF LMAS2 Linia sygnałowa audio 2 x CMK222 2 x XLRM Kabina lektorska 91 TPS1 Reżysernia Studia Nagrań 1 x RJ45 LSS1 Linia sterowania UTP cat 5 1 x RJ45 Kabina lektorska TPS3 92 STK7 Zaplecze studia nagrań 4 x XLRM LMAS3 Linia multicorowa CMS4 4 x XLRF Sala zajęć teatralnych TPS4 93 STK7 94 TPS1 Zaplecze studia nagrań 2 x XLRF LMAS4 Reżysernia Studia Nagrań 1 x RJ45 LSS2 Linia sygnałowa audio 2 x CMK222 2 x XLRM Sala zajęć teatralnych Linia sterowania UTP cat 5 1 x RJ45 Sala zajęć teatralnych 95 STK7 Zaplecze studia nagrań 4 x XLRM LMAS5 Linia multicorowa CMS4 4 x XLRF Sala zajęć teatralnych TPS5 96 STK7 Zaplecze studia nagrań 2 x XLRF LMAS6 Linia sygnałowa audio 2 x CMK222 2 x XLRM Sala zajęć teatralnych 97 TPS1 Sala zajęć teatralnych 1 x RJ45 LSS3 Linia sterowania UTP cat 5 1 x RJ45 Sala zajęć teatralnych TPS5 98 STK7 Zaplecze studia nagrań 1 x BNC LDANTES1 Linia Dante CVI x BNC Reżysernia Studia Nagrań TPS1 99 STK7 100 STK7 101 STK7 Zaplecze studia nagrań Zaplecze studia nagrań Zaplecze studia nagrań 4x XLRF XLRF XLRF LMAS7 LMAS8 LMAS9 Linia sygnałowa audio CMS8 4 x XLRM Reżysernia Studia Nagrań Linia sygnałowa audio CMK222 XLRM Reżysernia Studia Nagrań Linia sygnałowa audio CMK222 XLRM Reżysernia Studia Nagrań 102 STK7 Zaplecze studia nagrań 1 x RJ45 LSS4 Linia sterowania UTP cat 5 1 x RJ45 Reżysernia Studia Nagrań TPS2 103 STK7 Zaplecze studia nagrań 1 x RJ45 LSS5 Linia sterowania UTP cat 5 1 x RJ45 Reżysernia Studia Nagrań TPS2 104 STK7 Zaplecze studia nagrań 1 x USB LKS1 Linia komputerowa USB 1 x USB Reżysernia Studia Nagrań TPS2 105 STK7 Zaplecze studia nagrań 1 x USB LKS2 Linia komputerowa USB 1 x USB Reżysernia Studia Nagrań TPS2 106 STK7 Zaplecze studia nagrań 1 x USB LKS3 Linia komputerowa USB 1 x USB Reżysernia Studia Nagrań TPS2 107 STK7 Zaplecze studia nagrań 1 x USB LKS4 Linia komputerowa USB 1 x USB Reżysernia Studia Nagrań TPS2 108 STK7 Zaplecze studia nagrań 1 x USB LKS5 Linia komputerowa USB 1 x USB Reżysernia Studia Nagrań TPS2 109 STK7 Zaplecze studia nagrań 1 x USB LKS6 Linia komputerowa USB 1 x USB Reżysernia Studia Nagrań TPS2 TPS3 TPS4 TPS4 TPS5 TPS1 MONS3 MONS4 33

PRZEDMIAR ROBÓT. System elektroakustyczny

PRZEDMIAR ROBÓT. System elektroakustyczny Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 FILHARMONIA FOLKLORU POLSKIEGO W ZBĄSZYNIU PRZEDMIAR ROBÓT System elektroakustyczny JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ OFERUJEMY przedmiot Zamówienia, w ilościach i parametrach określonych w projektach wykonawczych, na który składają się m.in.

Załącznik nr 8 do SIWZ OFERUJEMY przedmiot Zamówienia, w ilościach i parametrach określonych w projektach wykonawczych, na który składają się m.in. Załącznik nr 8 do SIWZ OFERUJEMY przedmiot Zamówienia, w ilościach i parametrach określonych w projektach wykonawczych, na który składają się m.in.: PROJEKT- System nagłośnienia Sali Głównej wraz z aktualizacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ i nr 2 do wzoru umowy - formularz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ i nr 2 do wzoru umowy - formularz cenowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 A B C D E F G H I L.p. Producent Symbol/model Opis skrócony Ilość Jedn. cena jedn. netto cena jedn. brutto

Bardziej szczegółowo

Wykaz wybranych elementów przedmiotu zamówienia, dla których wykonawca musi podać oznaczenie oferowanych produktów w kolumnie 6 i 7

Wykaz wybranych elementów przedmiotu zamówienia, dla których wykonawca musi podać oznaczenie oferowanych produktów w kolumnie 6 i 7 1 2 3 4 5 6 7 L.p. Symbol Rodzaj urządzenia Ilość j.m. PRODUCENT MODEL A SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SCENY 1. Nagłośnienie 1.1 Nagłośnienie główne ZG01 ZG07 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy L, P, C

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BRANŻOWE TEATR MUZYCZNY W TORUNIU SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY SYSTEM INSPICJENTA

WYTYCZNE BRANŻOWE TEATR MUZYCZNY W TORUNIU SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY SYSTEM INSPICJENTA WYTYCZNE BRANŻOWE TEATR MUZYCZNY W TORUNIU SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY SYSTEM INSPICJENTA czerwiec 2016 1. WYTYCZNE DLA BRANŻ 1.1. Legenda Projekt Systemu Elektroakustycznego oraz Systemu Inspicjenta Linie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż wyposażenia sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż wyposażenia sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej Pieczęć Wykonawcy Wzór Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu AV Patio ASP

Koncepcja systemu AV Patio ASP 2013 Koncepcja systemu AV Patio ASP Piotr Nowiński Mega Music Sp. z o.o. 2013-12-15 2 Koncepcja systemu AV Patio ASP Spis treści Założenia... 3 Obraz... 4 Wyświetlanie... 4 Monitory LCD.... 4 Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Urządzenia Ilość K1.01 Hol K1.02F Geyer K1.02E Maszyna parowa

Pomieszczenie Urządzenia Ilość K1.01 Hol K1.02F Geyer K1.02E Maszyna parowa Pomieszczenie nr Urządzenia Ilość K1.01 Hol 1 1.1.1. Interaktywne podłoże 1 1.1.2. Projektor 1 1.1.3. Obiektyw 1 1.1.4. Uchwyt do montażu projektora wraz z obudową 1 1.1.5. Interaktywny Kiosk Multitouch

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną TRIAS AVI Sp. z o.o. INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną PRZEDMIAR ROBÓT Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

Bardziej szczegółowo

Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert. Działając imieniem Zamawiającego, informuję o wprowadzeniu następujących zmian w treści SIWZ:

Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert. Działając imieniem Zamawiającego, informuję o wprowadzeniu następujących zmian w treści SIWZ: Kraków 15 marca 2016 Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert dotyczy: przetargu o nazwie: dostawę sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa, nr ogłoszenia 2016/S 035-055934 Działając

Bardziej szczegółowo

CENA NETTO. Lp. Nopis towaru, usługi Ilość Oferowane urządzenie, Producent, typ, model cena jednostkowa netto wartość netto

CENA NETTO. Lp. Nopis towaru, usługi Ilość Oferowane urządzenie, Producent, typ, model cena jednostkowa netto wartość netto PRZEDMIAR TECHNOLOGIE SCENICZNE DK DRZEWICA ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁ APARATURA DO PROJEKCJI CYFROWYCH 2D SYSTEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO DOLBY ZESPÓŁ EKRANOWY SALA WIDOWISKOWA - NAGŁOŚNIENIE ESTRADOWE SALA

Bardziej szczegółowo

Rider Techniczny NOSPR Katowice elektroakustyka -

Rider Techniczny NOSPR Katowice elektroakustyka - Rider Techniczny NOSPR Katowice 2014 - elektroakustyka - OPIS SAL Wielka Sala Koncertowa (WSK) nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach została zaprojektowana dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO Lp. Przedmiot zamówienia

CZEŚĆ I DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO Lp. Przedmiot zamówienia Znak sprawy: ZP-22/07/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY CZEŚĆ I DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa producenta i model Cena jednostkowa netto Ilość netto Stawka VAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK Ostrów Wielkopolski ul. Waryńskiego 21/2 tel. fax. ( 0-62 ) 592 35 35 e mail pads@osw.pl NIP 622 215 05 42 GBW S.A.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘSCI I ZMIANA nr 2

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘSCI I ZMIANA nr 2 załącznik nr 2 do SIWZ..., dn....... (pieczątka wykonawcy) Nr postępowania:zp/333/050/d/10 FORMULARZ CENOWY DLA CZĘSCI I ZMIANA nr 2 Przedmiot zamówienia liczba, jednostka miary cena jednostkowa (zł netto)

Bardziej szczegółowo

TOM. PROJEKT WYPOSAŻENIA STUDIA TV W SPRZĘT WIZYJNY EGZEMPLARZ. Kraków, Marzec 2013 r.

TOM. PROJEKT WYPOSAŻENIA STUDIA TV W SPRZĘT WIZYJNY EGZEMPLARZ. Kraków, Marzec 2013 r. ZAMIERZENIE BUDOWLANE ADRES OBIEKTU PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWN. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE)

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ilość Jm Nr referencyjny Producent Cena netto [ zł]

Lp. Nazwa Ilość Jm Nr referencyjny Producent Cena netto [ zł] TABELA ELEMENTÓW WYNAGRODZENIA DO POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA: DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE "LABORATORIUM SYMULACJI NAGRAŃ TELEWIZYJNYCH I DOKUMENTACJI FILMOWEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający Załącznik nr 1B do SIWZ CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający I. Rodzaj sprzętu nagłaśniającego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1 Niskonapięciowa matryca 8x8 urządzenie centralne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl.

ZAŁĄCZNIK NR Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl. ZAŁĄCZNIK NR 2 1. Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl. 1.1. Mikser cyfrowy (1 szt.): 1.1.1 Parametry użytkowe miksera: 1. Minimalna ilość kanałów monofonicznych: 32 2. Minimalna ilość kanałów

Bardziej szczegółowo

SKANSKA S.A WARSZAWA, UL.GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA 9

SKANSKA S.A WARSZAWA, UL.GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA 9 INWESTOR : SKANSKA S.A. 01-518 WARSZAWA, UL.GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA 9 ZAMAWIAJĄCY: U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I W Y D Z I A Ł N A U K P O L I T Y C Z N Y C H I S T U D I Ó W M I Ę D Z Y N A R

Bardziej szczegółowo

12. Zestawienie linii i kabli

12. Zestawienie linii i kabli 12. Zestawienie linii i kabli Nr linii Skąd Dokąd Pomieszczenie Urządzenie Złącze Pomieszczenie Urządzenie Złącze Typ kabla Uwagi System wizyjny 0001 Sala koncertowa - scena Przyłącze podłogowe PAV2 D-sub

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy 1 INSPICJENT. 2 NAGŁOŚNIENIE System mocowania. wartość jedn. L.p. Nazwa ilość j.m. 1.1 Jednostka centralna interkomu 2 kanałowa 1

Formularz cenowy 1 INSPICJENT. 2 NAGŁOŚNIENIE System mocowania. wartość jedn. L.p. Nazwa ilość j.m. 1.1 Jednostka centralna interkomu 2 kanałowa 1 INSPICJENT Formularz cenowy L.p. Nazwa ilość j.m. wartość jedn. wartość netto w zł wartość brutto w zł. Jednostka centralna interkomu kanałowa. Stacja reżysera kanałowa. Stacja garderoba. Realizator światła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. FORMULARZ CENOWY Część I. Wartość jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość

Załącznik nr 2 do SIWZ. FORMULARZ CENOWY Część I. Wartość jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość FORMULARZ CENOWY Część I L.p. Nazwa urządzenia Ilość Wartość jednostkowa netto Wartość netto Wartość brutto. Kinowy projektor cyfrowy 2K w standardzie DCI 2. Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI

Bardziej szczegółowo

GALICJA S.C. ul. Pękowicka Kraków tel / fax:

GALICJA S.C. ul. Pękowicka Kraków tel / fax: GALICJA S.C. ul. Pękowicka 77 31-262 Kraków tel / fax: +48 12 415 24 44 biuro@eventgalicja.pl Nagłośnienie oferta 2016 Głośniki Mackie Aktywne głośniki Mackie SRM 450 12 szt. Bardzo funkcjonalna aktywna

Bardziej szczegółowo

... Pełna nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON FORMULARZ OFERTOWY

... Pełna nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr do SIWZ formularz ofertowy......... Pełna nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON FORMULARZ OFERTOWY. Przystępując do przetargu nieograniczonego pod

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1 PODSTAWA OPRACOWANIA 2 ZAŁOŻENIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ 3 OPIS TECHNICZNY 3.1 Lokalna sieć komputerowa 3.2 Okablowanie dodatkowe RS 232 3.3 Instalacja nagłośnienia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Część 5 - Dostawa gitary elektrycznej oraz sprzętu studyjnego i scenicznego

Część 5 - Dostawa gitary elektrycznej oraz sprzętu studyjnego i scenicznego Znak sprawy: SM-D.271.1.2017 Załącznik nr 5.5. do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy dla zadania: Dostawa instrumentów muzycznych oraz sprzętu studyjnego i scenicznego dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Wartość netto Wartość vat Wartość brutto

Arkusz1. Strona 1. Wartość netto Wartość vat Wartość brutto Przedmiar robót elementy nagłośnienia Lp. Oferowany przedmiot zamówienia Wpisać nazwę producenta i urządzenia oraz Ilość Cena jego parametry techniczne w odpowiednich jednostkowa wierszach. Dodatkowo dołączyć

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660 Nazwa Opis Ilość System audio i video Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 660 Okablowanie logiczne Panel 4 nie wyposażony FTP Okablowanie logiczne Moduł kat 6 FTP 96 Okablowanie logiczne

Bardziej szczegółowo

Przygotował Marek Nowomiński Strona 1 z 6

Przygotował Marek Nowomiński Strona 1 z 6 Przygotował Marek Nowomiński marek@essaudio.pl Strona 1 z 6 MSWiA Opis szczegółowy : W opisie szczegółowym zostaną uwzględnione zarówno wszystkie wykorzystane urządzenia pracujące w danej scenie jak i

Bardziej szczegółowo

Karta rozszerzająca Multi Digital do cyfrowych konsolet Soundcraft serii Si

Karta rozszerzająca Multi Digital do cyfrowych konsolet Soundcraft serii Si Karta rozszerzająca Multi Digital do cyfrowych konsolet Soundcraft serii Si Karta rozszerzająca Soundcraft Multi Digital do cyfrowych konsolet mikserskich Soundcraft serii Si jest interfejsem wykorzystującym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres zamówienia obejmuje: Urządzenia systemu nagłośnienia muszą tworzyć jednorodny system nie dopuszcza się stosowania zestawów głośnikowych pochodzących od różnych producentów.

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK REALIZACJI DŹWIĘKU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK REALIZACJI DŹWIĘKU Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK REALIZACJI DŹWIĘKU SYMBOL CYFROWY 313[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA Opracował: Maciej Barański Spis treści 1. Wstęp 3 2. Projekt Technologiczny 3 3. Program Pomieszczenia 3 4. Analizy akustyczne 3 5. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oraz instalacja 31 projektorów multimedialnych oraz 7 ekranów projekcyjnych w 30 salach dydaktycznych na terenie

Bardziej szczegółowo

inteligentny budynek Audio Multiroom wiele potrzeb jedno rozwiązanie BUILDING TECHNOLOGIES

inteligentny budynek Audio Multiroom wiele potrzeb jedno rozwiązanie BUILDING TECHNOLOGIES Audio Multiroom inteligentny budynek wiele potrzeb jedno rozwiązanie Pojedyncza (autonomiczna) strefa w systemie audio multiroom Antena radiowa LAN / Ethernet CD / DVD / BR TV System automatyki VBT - 2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1/ 9

Spis treści. Strona 1/ 9 Spis treści 1.Wstęp 2.Projekt technologiczny 3.Program pomieszczenia 4. Analizy akustyczne 5.Koordynacja 6.Elementy systemu nagłośnienia 7.Zasilanie systemu nagłośnienia 8.Ogólne zestawienie urządzeń wraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SYSTEMU ELEKTROAKUSTYCZNEGO, REJESTRACJI WIELOŚLADOWEJ I OŚWIETLENIA ESTRADOWEGO DLA TEATRU IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU

KONCEPCJA SYSTEMU ELEKTROAKUSTYCZNEGO, REJESTRACJI WIELOŚLADOWEJ I OŚWIETLENIA ESTRADOWEGO DLA TEATRU IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU KONCEPCJA SYSTEMU ELEKTROAKUSTYCZNEGO, REJESTRACJI WIELOŚLADOWEJ I OŚWIETLENIA ESTRADOWEGO DLA TEATRU IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU Adres obiektu Pl. Teatralny 12 45-056 Opole Zamawiający Teatr im. Jana

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy 1 INSPICJENT 2 NAGŁOŚNIENIE. wartość jedn. L.p. Nazwa ilość j.m. 1.1 Jednostka centralna interkomu 2 kanałowa 0 szt

Formularz cenowy 1 INSPICJENT 2 NAGŁOŚNIENIE. wartość jedn. L.p. Nazwa ilość j.m. 1.1 Jednostka centralna interkomu 2 kanałowa 0 szt 1 INSPICJENT Formularz cenowy L.p. Nazwa ilość j.m. 1.1 Jednostka centralna interkomu 2 kanałowa 0 szt 1.2 Stacja reżysera 2 kanałowa 0 szt 1.3 Stacja garderoba 0 szt 1.4 Realizator światła / akustyka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA. prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA. prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA Nazwa zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA Opis zadania Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku

Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku Opracowanie P.P.H.U. PROAKUSTYKA ul. Modlińska 88 05-135 Wieliszew Marcin śaluk Piotr Fabisiak Wieliszew 09-04-2008 Opis i charakterystyka urządzeń

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów prezentacji w salach centrum edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego

Modernizacja systemów prezentacji w salach centrum edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego System elektronicznego przewodnika Arkusz kalkulacyjny załącznik nr Modernizacja systemów prezentacji w salach centrum edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego ilość wartość, Odbiornik przewodnika Indywidualny

Bardziej szczegółowo

Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160

Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160 Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160 MULTIMEDIA plus KONFERENCJA-SZKOLENIA-DYSKUSJA PODSTAWOWY ZESTAW ZAWIERA: Wzmacniacz mocy 4x40W/100V lub 4Ω z mikserem 5-wejściowym Głośnik multimedialny naścienny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem i wykonaniem instalacji nagłośnienia w Hali Sportów Walki (Część I.) oraz Wielofunkcyjnej Hali Sportowej (Część II.)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Opis Koncepcyjny Systemów Multimedialnych. na potrzeby sali wielofunkcyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Opis Koncepcyjny Systemów Multimedialnych. na potrzeby sali wielofunkcyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie Opis Koncepcyjny Systemów Multimedialnych na potrzeby sali wielofunkcyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie Wrocław, sierpień 2014 Sala Wielofunkcyjna zostanie wyposażona

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót C-GR129. CPV , , Specyfikacja techniczna ST.EL.02.

Przedmiar Robót C-GR129. CPV , , Specyfikacja techniczna ST.EL.02. Inwestor: Gmina Bojszowy ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy Wykonawca: Przedmiar Robót C-GR129. CPV 45312200-9, 45314200-3, 45314300-4. Specyfikacja techniczna ST.EL.02. Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD ROBÓT BRANŻA : Instalacje audiowizualne Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koy pośrednie [Kp]... % R Zysk od Kp [ZKp]... % Kp(R) Zysk od R [Zr]... % R+Kp(R)+ZKp(Kp), S Ogółe wartość koorysowa robót : zł Słownie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5rm do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę fabrycznie nowego liniowego systemu nagłośnieniowego do Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wynajem, montaż i demontaż konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń artystycznych podczas Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W A R R W R O C Ł A W S K A A G E N C J A R O Z W O JU R E G I O N A L N E G O S A W R O C Ł A W R E G I O N A L D E V E L O P M E N T A G E N C Y 5 0-0 6 2 W r o c ł a w,p l a c S o l n y 1 6 t e l. (4

Bardziej szczegółowo

Pracownia techniki przetwarzania i montażu dźwięku (PMD) Wpisany przez Marek Naskrent czwartek, 27 listopada :05

Pracownia techniki przetwarzania i montażu dźwięku (PMD) Wpisany przez Marek Naskrent czwartek, 27 listopada :05 Na zajęciach w Pracowni montażu dźwięku studenci uczą się pracy z tak zwanymi systemami DAW (Digital Audio Workstation). DAW jest to cyfrowy system rejestracji, zaawansowanej edycji, miksowania i masteringu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu audio

Specyfikacja sprzętu audio - 1 - Specyfikacja sprzętu audio 1. Kolumna pasywna sztuk 2 Moc : RMS 800 W Impedancja : 4 Ohm Pasmo przenoszenia : 45 Hz - 20 khz Skuteczność : 102 db Głośnik wysokotonowy : 1,75" Celestion Głośnik niskotonowy

Bardziej szczegółowo

Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160

Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160 Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160 MULTIMEDIA plus KONFERENCJA PODSTAWOWY ZESTAW ZAWIERA: Wzmacniacz mocy 4x40W/100V lub 4Ω z mikserem 5-wejściowym Głośnik multimedialny naścienny 60W/100V/90-19 000Hz.,

Bardziej szczegółowo

Kraków, [ 16 marca ]2016. Zestaw pytań nr 2

Kraków, [ 16 marca ]2016. Zestaw pytań nr 2 Kraków, [ 16 marca ]2016 Zestaw pytań nr 2 Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ref. 4/16, pod nazwą: dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ.

Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ. Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ. Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system do głosowania, bezprzewodowy - system TRACK

Bardziej szczegółowo

Sala konferencyjna Wielkopolski UW

Sala konferencyjna Wielkopolski UW Sala konferencyjna Wielkopolski UW Okablowanie wizyjne Nr Skąd Dokąd Typ Uwagi przewodu Urządzenie Złącze Typ złącza Urządzenie Złącze Typ złącza przewodu 3 4 5 6 7 8 9 Selektor automatyczny Kramer VP

Bardziej szczegółowo

Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o Piaseczno ul. Puławska 38 tel fax

Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o Piaseczno ul. Puławska 38 tel fax Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 System nagłośnienia frontalnego i monitorowego Opery Nova w Bydgoszczy Aktualizacja Etap

Bardziej szczegółowo

Upr. bud. 5919/GD/94

Upr. bud. 5919/GD/94 PROJEKT TECHNICZNY Branża elektryczna INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont sali 360 Gmach Główny PG BRANŻA Elektryczna AUTOR PROJEKTU Waldemar Kazimierczak

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA KOMAX telefon 22 241 70 10 Biuro: Konstruktorska 6 kom. 602 247 267 02-673 Warszawa www.komax.net.pl e-mail jacek.kosiorek@komax.net.pl DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Inwestor : Jednostka Wojskowa 4198 Ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32342400-6 Sprzęt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

Tor foniczny Studiem fonicznym

Tor foniczny Studiem fonicznym Tor foniczny Studio Studiem fonicznym nazywać będziemy pomieszczenie mające odpowiednie właściwości akustyczne, w którym odbywa się przetwarzanie przebiegów drgań akustycznych za pośrednictwem mikrofonu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrsyrena.pl Warszawa: Modernizacja systemu nagłośnienia widowni w Teatrze Syrena Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Funkcjonalność systemu nagłośnienia

I Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Funkcjonalność systemu nagłośnienia Zawartość projektu : I Opis Techniczny... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Funkcjonalność systemu nagłośnienia... 2 4. Dystrybucja sygnału... 3 5. Wytyczne branżowe... 3 6.

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia 29.06.2015 roku Dotyczy Branży sanitarnej PYTANIE NR 1 Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na zapotrzebowanie mocy

Bardziej szczegółowo

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

RIDER TECHNICZNY - COMA 2016

RIDER TECHNICZNY - COMA 2016 REALIZATOR FOH Tomek ZALEWSKI 517 094 215 zed@coma.art.pl REALIZATOR MON Leszek LICHOTA 606 747 795 kedziorros@wp.pl SYSTEM NAGŁOŚNIENIA WIDOWNI (FOH) Wymagane jest zapewnienie równomiernego pokrycia dźwiękiem

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA 45331100-7 5, 26-900 KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CENTRUM KULTURY OPRACOWANIE SYSTEMU SALI WIELOFUNKCYJNEJ

CENTRUM CENTRUM KULTURY OPRACOWANIE SYSTEMU SALI WIELOFUNKCYJNEJ CENTRUM KULTURY OPRACOWANIE SYSTEMU SALI WIELOFUNKCYJNEJ Maj 2010 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 1.1.... 4 2.... 5 3. OPIS TECHNICZNY... 6 3.1.... 6 3.2.... 6 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 7 5.... 8 6....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 PROJEKT ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JEDNOSTKA POMIAROWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE Dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE Dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE WYMAGANIA MINIMNALNE 1. Minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia: Z uwagi na różnorodny

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 4 zestawów interaktywnych z niezbędnym oprogramowaniem do wskazanych pomieszczeń w szkole oraz dostawa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych sprzętu nagłośnieniowego do sali koncertowej Klubie ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197

Zestawienie parametrów technicznych sprzętu nagłośnieniowego do sali koncertowej Klubie ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 ZP/P/D/0/ Załącznik nr do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych sprzętu nagłośnieniowego do sali koncertowej Klubie ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej /... miejscowość i data Wymogi ogólne: Oferowane

Bardziej szczegółowo

Pomocniczy zespó ł głośnikowy, szerokopasmowy; LF: 1x 6"; HF: 1x 1"; 150W r.m.s./

Pomocniczy zespó ł głośnikowy, szerokopasmowy; LF: 1x 6; HF: 1x 1; 150W r.m.s./ Nagłośnienie estradowe stałe L.P. Producent model Opis ilość Dynacord VL Główny zespó ł głośnikowy, szerokopasmowy; LF: x "; HF: x,",800w r.m.s./ 8Ω Dynacord Pomocniczy zespó ł głośnikowy, szerokopasmowy;

Bardziej szczegółowo

Nagłośnienie sali sportowej dużej wielkości

Nagłośnienie sali sportowej dużej wielkości Nagłośnienie sali sportowej dużej wielkości Projektowany system elektroakustyczny odpowiadać będzie za nagłośnienie hali sportowej wraz z towarzyszącymi jej trybunami oraz głównymi ciągam komunikacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Zestaw nagłośnienia konferencyjnego KN-90

Zestaw nagłośnienia konferencyjnego KN-90 Zestaw nagłośnienia konferencyjnego KN-90 Kompletne, małe nagłośnienie do sal szkoleniowych i konferencyjnych, również z prezentacją wideo. Ten zestaw stanowi bazę, którą dalej rozbudowujemy o mikrofony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: asystent operatora dźwięku Symbol cyfrowy zawodu: 313[06] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 313[06]-06-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CES-DT 024/09/W

PROJEKT NR CES-DT 024/09/W e-mail: ces@ces.gda.pl, WWW: www.ces.gda.pl PROJEKT NR CES-DT 024/09/W INWESTOR: Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk OBIEKT: Sala Audytoryjna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. 1. Sale konferencyjne 1.07 i Sala Kongresowa 1.14, Nagłośnienie sal Konsumpcyjna 1.33 i Bankietowa 2.

Przedmiar. 1. Sale konferencyjne 1.07 i Sala Kongresowa 1.14, Nagłośnienie sal Konsumpcyjna 1.33 i Bankietowa 2. Lp. Opis pozycji 1. Sale konferencyjne 1.07 i 2.07 1.1 Kabel teletechniczny kat. 7 470 mb. 1.2 Przewód zasilajacy YDY 3 x 2.5mm2 110 mb. 1.3 Przewód zasilajacy YDY 4 x 1.5mm2 100 mb. 1.4 Przewód symetryczny

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENOWA. Sygn. SOiO.271.1.2012. Zadanie 1: Dostawa fabrycznie nowego nagłośnienia.

KALKULACJA CENOWA. Sygn. SOiO.271.1.2012. Zadanie 1: Dostawa fabrycznie nowego nagłośnienia. Załącznik nr 2 do SIWZ KALKULACJA CENOWA Zadanie 1: Dostawa fabrycznie nowego nagłośnienia. Lp. Wyceny Nr 8a do SIWZ 1 mikrofon instrumentalny 2 mikrofon pojemnościowy 3 cyfrowy odbiornik bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. 1 Uwaga ogólna: Jeżeli w remontowanym pomieszczeniu istnieje instalacja położona w korytkach, które przechodzi

Bardziej szczegółowo

Sound & Space Robert Lebioda

Sound & Space Robert Lebioda Sound & Space Robert Lebioda TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: ul. W. Biegańskiego 6A 6-68 Poznań

Bardziej szczegółowo

Widownia powierzchnia szer./głęb./wys. liczba miejsc -------------- ------------ 803 Scena 297m 2 18,5m/16m/20m --------------

Widownia powierzchnia szer./głęb./wys. liczba miejsc -------------- ------------ 803 Scena 297m 2 18,5m/16m/20m -------------- OPERA NOVA I KRĄG Sala Widowiskowa Sala widowiskowa Opery Nova to doskonałe miejsce do organizacji kongresów, konferencji i spotkań okolicznościowych. Efektowne wnętrza stanowią wyjątkową i niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70 1. Uwagi dla użytkownika. - Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. - Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: asystent operatora dźwięku Symbol cyfrowy zawodu: 313[06] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 313[06]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy oraz załącznik nr 2a do SIWZ Opis urządzeń :

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy oraz załącznik nr 2a do SIWZ Opis urządzeń : Gdańsk 2.03.2011 dot. Dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń multimedialnych do sali audytoryjnej E-41 Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w ramach Projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej"

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 362106-2012 z dnia 2012-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropczyce 1. Nazwa nadana przez zamawiającego: Zakup wyposażenia obiektu Domu Kultury w Niedźwiadzie w ramach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres:

FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres: Załącznik nr 2a do SIWZ Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części: Zadanie 1: Dostawa systemów

Bardziej szczegółowo