XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA AUDIOWIZUALNA Część opisowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA AUDIOWIZUALNA Część opisowa"

Transkrypt

1 XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA AUDIOWIZUALNA Część opisowa NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP Kraków, os. Zgody 18 INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW Państwowej Straży Pożarnej Kraków, os. Zgody PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora Obowiązujące normy i przepisy, Wytyczne inwestora Uzgodnienia i ustalenia robocze z Inwestorem Użytkownikiem Wizja lokalna, inwentaryzacja, 2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: PN-75/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa Załącznik nr 23 do rozporządzenia Ministra Łączności z dn r.- Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo Łączności, Warszawa PN-HD :2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania BN-84/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z późn. Zm.) tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888 Polska Norma PN-87 B-02151/02 Akustyka Budowlana Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 3. WPROWADZENIE We współczesnej sali wykładowej/konferencyjnej konieczne jest zastosowanie nowoczesnych systemów audiowizualnych, wspomagających przekazywane treści. Przyjęto, że sala zostanie wyposażona w urządzenia i systemy do prezentacji multimedialnych, nagłośnienie, system oświetlenia scenicznego i system sterowania, jakie są dziś standardem w tego typu obiektach. Aby podnieść funkcjonalność sali i przyległych pomieszczeń zastosowano niewielki system informacji wizualnej z monitorami w holu i ogrodzie zimowym. Ponadto możliwy będzie podgląd obrazu z kamery IP umieszczonej w sali.

2 Uzupełnieniem systemu będzie system tłumaczeń językowych, używany w przypadku konferencji z udziałem zagranicznych gości. 4. ROZWIĄZANIA ZAMIENNE Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych. Za rozwiązanie zamienne uznaje się system AV posiadający funkcjonalność przynajmniej równoważną proponowanemu rozwiązaniu. W przypadku stosowania jakichkolwiek zamienników firma instalacyjna ma obowiązek zapoznać się z kartami katalogowymi zaprojektowanych urządzeń (uwzględniając ewentualne zmiany dokonane przez producenta od czasu wykonania projektu). Parametry zamienników muszą być lepsze lub co najmniej równe tym zaproponowanym w niniejszym opracowaniu. Ponadto stosując zamienniki należy wykazać, że funkcje użytkowe i techniczne poszczególnych systemów nie ulegną pogorszeniu. Dla udokumentowana spełnienia wymagań dot. parametrów technicznych rozwiązania zamiennego należy przedstawić certyfikaty, karty katalogowe, dane techniczno-ruchowe (DTR) oraz stosowne oświadczenia producentów i dostawców urządzeń. System nagłośnienia oraz jego poszczególne elementy zostały precyzyjnie dobrane na podstawie komputerowej analizy akustycznej. Gwarantuje to właściwe pokrycie dźwiękiem tego obszaru sali, gdzie znajdują się słuchacze. Jakakolwiek zmiana zaprojektowanych elementów systemu nagłośnienia wymaga wykonania profesjonalnej, komputerowej analizy akustycznej w przeznaczonym do tego programie, aby wykazać, że akustyka sali i funkcjonalność systemu audio nie ulegnie pogorszeniu. 5. SYSTEM PROJEKCJI OBRAZÓW System projekcji obrazów opierać się będzie na trzech projektach multimedialnych (1920x1200), wyświetlających obraz na istniejącym dużym ekranie stacjonarnym, usytuowanym w głębi sceny. Dwa projektory podwieszone w wnęce scenicznej będą wyświetlać dwa obrazy obok siebie o takiej wielkości, że jeden obraz będzie wykorzystywał połowę powierzchni ekranu. Możliwe będzie wyświetlanie obrazów z różnych lub tego samego źródła. Trzeci projektor (1920x1200) zostanie umieszczony w reżyserce lub na drugiej kratownicy i będzie wyświetlał obraz o podstawie 600 cm. Mównica wyposażona zostanie w dodatkowy osprzęt (laptop, monitor podglądu, panel sterujący, przyłącze sygnałowe z wiązką przewodów do przyłącza sceny). Po obu stronach sceny wbudowane będą przyłącza sygnałowe do których będzie podłączana mównica. Przewody z tych przyłączy doprowadzone zostaną do urządzeń przełączająco-powielających a następnie do projektorów. Takie rozwiązanie z jednej strony zapewni łatwe podłączenie dowolnego sygnału AV a z drugiej strony bezproblemowe odłączenie mównicy i jej usunięcie np. na czas nietypowych konferencji, występów artystycznych czy remontu/malowania sali. Dodatkowe przyłącze sygnałowe AV zostanie wykonane w reżyserce i umożliwi technikowi dołączenie do systemu dowolnego sygnału. Projektory multimedialne są tak dobrane, by wyświetlić wystarczająco jasny obraz a ich rozdzielczość rzeczywista odpowiada współczesnym standardom czyli rozdzielczości FullHD. Projekcja odbywać się będzie w formacie 16:10 co najlepiej wykorzystuje powierzchnię ekranu przy tak dużej wysokości sali oraz

3 jest pewnym standardem w technice komputerowej. Możliwa będzie również projekcja 16:9 lub 4:3. Podczas zwykłych konferencji/szkoleń na obu bocznych ekranach będzie wyświetlany ten sam obraz. W przypadku bardziej interaktywnych prezentacji możliwe będzie wyświetlanie dwóch różnych obrazów, innego na ekranie po lewej stronie a innego na ekranie po prawej stronie. W przypadku wyświetlania filmów zastosowany zostanie projektor centralny dużej mocy. Jako źródła sygnału wizyjnego przewidziano: Dowolne źródła HDMI, podłączane do przyłączy sygnałowych Dowolne źródła XGA, podłączane do przyłączy sygnałowych W sali zamontowane zostaną dwie kamery. Kamera typu box służyć będzie technikowi do podglądu sali w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie jest konieczne, gdyż w przypadku zamontowania trzech przenośnych kabin zostaną zasłonięte okna reżyserki i technik straci możliwość bezpośredniego widoku na salę. Druga kamera będzie kamerą IP i umożliwi podgląd toczącej się konferencji czy wykładu z poziomu sieci LAN. 6. SYSTEM NAGŁOŚNIENIA W trakcie wykładów, konferencji, prezentacji multimedialnych, odtwarzania filmów oraz występów scenicznych istnieje konieczność właściwego nagłośnienia sali. Jako najbardziej optymalny wybrano system Line Array, który będzie najbardziej uniwersalnym systemem, pozwalającym na równomierne nagłośnienia całej powierzchni audytorium, łącznie z balkonem. UWAGA: System nagłośnienia został dobrany z uwzględnieniem zaprojektowanych materiałów dźwiękochłonnych, które ujęto w części budowlano-wykończeniowej projektu. Zmiana tych materiałów wpłynie na akustykę całej sali, co może się niekorzystnie odbić na oczekiwanych parametrach odsłuchowych. Do pracy w roli głównych klastrów głośnikowych zastosowano aktywny system wyrównany linowo QSC KLA (jeden klaster składa się z 3szt. KLA12 oraz 1szt. KLA181). KLA to aktywny system wyrównany liniowo zaprojektowany specjalnie pod kątem instalacji stałych. KLA jest kompletnym systemem, w skład którego wchodzi grono z głośnikami średnio-wysokotonowymi, subwoofer, wbudowany procesor DSP, wbudowane wzmacniacze oraz akcesoria do podwieszania systemu. Każda kolumna głośnikowa szerokopasmowa KLA12 posiada wbudowany wzmacniacz oraz przetwornik o średnicy 12 cali i kątem promieniowania 90x18 stopni. Kolumna subniskotonowa KLA181 posiada wbudowany wzmacniacz oraz przetwornik 18 calowy z zakresem dolnego pasma ok. 30Hz. Gwarantuje to zachowanie wyraźnego obrazu stereofonicznego na całym obszarze odsłuchu przy jednoczesnym uzyskaniu jakości brzmieniowej, zasięgu i mocy charakterystycznej dla wysokiej klasy systemów wyrównanych liniowo. W celu dogłośnienia pierwszych rzędów zastosowano dwa głośniki front-fill ustawione bezpośrednio na scenie. System został również wyposażony w dwa głośniki umożliwiające odsłuch dźwięku na scenie. Głośniki można będzie podłączyć do dowolnego z trzech punktów przyłączowych. Głośniki odsłuchowe wykonane są w technologii aktywnej, co oznacza że są wyposażone we

4 wbudowany wzmacniacz. Takie rozwiązanie umożliwia różnorodne wykorzystanie tych głośników poza sceną, np. do nagłośnienia innych pomieszczeń, nagłośnienia na zewnątrz budynku, itp. W tym celu do głośnika odsłuchowego wystarczy podłączyć mikrofon lub jakiekolwiek inne źródło dźwięku i wykorzystywać go jako nagłośnienie przenośne. Do pracy w roli głośników odsłuchowych zastosowano modele QSC K-10. Podstawowym elementem systemu przetwarzania dźwięku jest cyfrowy mikser firmy Yamaha 01V96, będący na wyposażeniu Inwestora. System nagłośnienia doposażony został o konieczny splitter, mikrofon odsłuchowy, mikrofony przewodowe i bezprzewodowe. Sygnał ze splittera będzie też podawany na wejście audio kamery IP służącej do podglądu obrazu z sali. Podczas zwykłych zajęć (wykłady, szkolenia) możliwa będzie praca systemu bez obsługi ze strony technika, ponieważ przełączanie źródeł fonicznych i regulacja głośności będzie się odbywać poprzez system sterowania. 7. SYSTEM STEROWANIA System zintegrowanego sterowania będzie podstawowym systemem integrującym wszelkie funkcje wyposażenia audiowizualnego i teletechnicznego sali. Sterowanie systemem odbywać się będzie przez bezprzewodowy, interaktywny panel dotykowy z interfejsem graficznym opisanym w języku polskim (lub po dokonaniu wyboru w języku angielskim) obsługiwanym przez prowadzącego spotkanie. Na panelu prowadzącego, będą dostępne wszystkie podstawowe funkcje służące do obsługi systemu. Ponadto możliwe będzie wykonanie całej sekwencji zdarzeń. Np. naciśnięcie jednego przycisku spowoduje automatyczne załączenie projektorów, zmniejszenie natężenia oświetlenia, ustawienie optymalnego poziomu fonii i aktywację wejścia wizyjnego laptop. Jednostka centralna systemu steruje funkcjami przełączania przekaźnikami w rozdzielni, sterowanie projektorami, oświetleniem oraz zarządzaniem sygnałami i dźwiękiem prezentacyjnym. Bezprzewodowy panel dotykowy wyposażony jest w wygaszacz ekranu, co znakomicie wydłuża jego pracę bez konieczności częstego doładowywania akumulatorków. Drugą zaletą zastosowanego panelu jest praca w niezawodnej i odpornej na zakłócenia technologii bezprzewodowej ZiggBee. Niewątpliwą zaletą zaprojektowanego systemu sterowania jest rzadko spotykana funkcja prawie natychmiastowego działania systemu od chwili załączenia zasilania. Maksymalny czas oczekiwania wykładowcy na gotowość systemu wynosi ok.2 sekund. W razie problemów z obsługą można łatwo i szybko zresetować system powracając do ustawień początkowych bez konieczności długiego oczekiwania na restart systemu. Biorąc pod uwagę przewidywaną funkcjonalność auli zastosowano drugi panel dotykowy, przeznaczony dla technika w reżyserce. Sterowanie wszystkimi funkcjami sali możliwe będzie z obu paneli, przy czym więcej zaawansowanych funkcji będzie posiadał panel technika. Wybrane funkcje systemu sterowania: czas oczekiwania na gotowość systemu od chwili załączenia zasilaniamaksymalnie 2 sekundy.

5 oprogramowanie - na karcie pamięci zainstalowanej w panelu dotykowym. Wygląd i grafika zakładek oraz ich funkcje uzgodnione z użytkownikiem. wygaszanie ekranu - ściśle powiązane z czujnikiem zbliżeniowym. Czujnik działa na zbliżenie ręki obsługującej osoby. informacja zwrotna wyświetlana na panelu, potwierdzająca wysłanie i otrzymanie komendy sterującej dla urządzeń z transmisją RS232/485. wszystkie moduły sterowania wyposażone w porty TCP IP. 8. SYSTEM MONITORÓW INFORMACYJNYCH Systemem znacząco zwiększającym funkcjonalność auli będzie system monitorów informacyjnych (digital signage), który służy do przekazywania dowolnych treści multimedialnych za pomocą monitorów/wyświetlaczy umieszczonych w najistotniejszych punktach jakiegoś budynku. W tym przypadku zamontowane zostaną dwa monitory umieszczone w holu oraz ogrodzie zimowym. Monitory realizować będą trzy różne funkcje. Po pierwsze - zostaną podłączone do systemu wizyjnego sali, co umożliwi pokazanie na nich przebiegu toczącej się konferencji/wykładu. Po drugie monitory posiadać będą lokalne wejście wizyjno-foniczne (naścienne przyłącze) dzięki czemu możliwe będzie podłączenie lokalnego źródła sygnału wizji i fonii (np. odrębna konferencja w ogrodzie zimowym). Po trzecie monitory podłączone będą do playerów oraz prostego serwera z oprogramowaniem digital signage a dzięki temu na monitorze/monitorach możliwe będzie wyświetlanie planu zajęć dla danej sali lub innej, dowolnej treści informacyjnej czy reklamowej. System jest otwarty, co oznacza że w każdej chwili możliwa będzie jego rozbudowa o kolejne wyświetlacze/monitory podłączone do wewnętrznej sieci LAN. Zarządzanie systemem odbywać się będzie za pomocą dedykowanej aplikacji ScreenBullet, która umożliwi tworzenie materiałów informacyjnych i zdalną obsługę systemu. Podstawowe parametry oprogramowania Screen Bullet: Oprogramowanie zarządzające systemem (w języku polskim) jest dostępne poprzez panel WWW, poprzez który mamy możliwość monitorowania całym systemem i przypisanymi odtwarzaczami Można dodawać, usuwać i podglądać treści na które składają się następujące typy danych: obrazy (standardowe formaty obrazków m.in..jpg,.jpeg,.gif,.png), pliki wideo (m.in..avi,.mpg,.mp4,.flv) oraz poprzez adres z YouTube, animacje flash (.swf dają możliwość interakcji), kotwiczenie stron www, dokumenty pdf (interakcja), importery danych obsługujące kanały rss, pliki kalendarza (.ics,.ical,.ifb,.icalendar), tablice informacyjne (prezentacja danych w tabelach), prezentacje Powerpoint. 9. SYSTEM TŁUMACZEŃ JĘZYKOWYCH W sali znajdować się będzie bezprzewodowy system symultanicznych tłumaczeń językowych z transmisją dla trzech języków tłumaczonych oraz jednego języka wiodącego. Zastosowany zostanie transmiter i odbiorniki dla maksymalnej ilości czterech kanałów. Odbiorniki indywidualne wyposażone w słuchawkę umieszczone będą w specjalnej skrzyni z wbudowaną ładowarką. Odbiorniki wyposażone są w słuchawkę zakładaną na jedno ucho, tak by

6 uczestnik miał kontakt z otoczeniem. Stałym elementem systemu tłumaczeń są promienniki podczerwieni, które zamontowane zostaną pod sufitem obu sal. W miejscu określonym na rysunku przewidziano przyłącza ścienne do podłączenia kabin z pulpitami tłumaczy. Pozwoli to na postawienie kabin/kabiny przenośnej i podłączenie systemu na czas konferencji wymagającej tłumaczeń językowych. Opis parametrów kabin znajduje się w części architektonicznej projektu. Wybrane funkcje systemu tłumaczeń: cyfrowa transmisja sygnałów pomiędzy pulpitem tłumacza, jednostką tłumaczeń, jednostką dystrybucji w podczerwieni. funkcja alarmu możliwość podania priorytetowego sygnału alarmu na wszystkich kanałach jednocześnie. pulpit tłumacza z możliwością pracy dla dwóch tłumaczy tego samego języka. odbiorniki wyposażone w słuchawkę na jedno ucho. promienniki, odbiorniki, jednostki systemu oraz oprogramowanie ma umożliwić transmisję 4 kanałów, bez jakiejkolwiek przyszłej rozbudowy (aktualnie tłumaczone będą 3 języki). 10. SYSTEM OŚWIETLENIA SCENICZNEGO Ze względu na kinowo-teatralny układ sali i ewentualną możliwość jej okazjonalnego wykorzystania dla występów artystycznych zastosowano prosty system oświetlenia scenicznego. System będzie się składał z kilku podstawowych źródeł światła rozmieszczonych nad i przed sceną. Na istniejącym przed sceną sztankiecie/kratownicy zainstalowane zostaną dwie ruchome głowy LED WASH a na obu bocznych ścianach i sufitowej kratownicy reflektory profilowe LED. Ponadto bezpośrednio nad sceną zamontowane zostaną naprzemiennie usytuowane reflektory typu PAR oraz reflektory typu Fresnel. Wszystkie reflektory podłączone zostaną do sterownika oświetlenia DMX umieszczonego w reżyserce. 11. OGRÓD ZIMOWY I HOL W pomieszczeniach ogrodu zimowego oraz w holu zamontowane zostaną monitory ścienne i prosty system nagłośnienia. Konfiguracja systemu wizji pozwoli na wyświetlenie obrazu źródłowego z sali na monitorach w holu lub/i ogrodzie zimowym (funkcjonalność opisano w punkcie 4). Dodatkowo zamontowane będą głośniki sufitowo-ścienne podłączone do przedwzmacniacza z kilkoma wejściami i możliwością sterowania ze zdalnego sterownika ściennego. W obu omawianych pomieszczeniach można więc będzie odtworzyć dźwięk z sali kinowej, odtworzyć dźwięk z urządzenia podłączonego do przyłącza ściennego (np. laptop) lub z mikrofonu podłączonego do drugiego wejścia przyłącza. Regulacja natężenia dźwięku oraz wybór aktualnie odtwarzanego źródła dokonywana będzie za pomocą ściennego regulatora, umieszczonego nad przyłączem sygnałowym każdego z tych dwóch pomieszczeń.

7 12. WYTYCZNE MONTAŻOWE Do zapewnienia prawidłowej pracy wszystkich systemów konieczne jest zintegrowanie systemów wizji, fonii, sterowania, oświetlenia, itp. Właściwe, konieczne połączenia pokazano na rysunkach i schematach. Ponadto należy zintegrować system sterowania AV ze stycznikami oświetlenia, tak by sterowanie oświetleniem dostępne było zarówno z panelu dotykowego jak i z sterowników/przycisków naściennych (projekt elektryczny). Wszystkie urządzenia systemów AV należy zamontować w miejscach określonych na rysunkach, schematach blokowych oraz zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Dla wszystkich urządzeń AV przewidziano miejsce w zamykanej szafie rack umieszczonej w reżyserce. Z punktu umiejscowienia szafy rack należy rozprowadzić przewody zgodnie z rysunkami i schematami. Założono, że wykładowcy będą używać laptopa będącego na wyposażeniu mównicy lub własnych przenośnych komputerów osobistych podłączanych na czas wykładów do przyłącza wizyjno-fonicznego mównicy. Instalatorzy systemu AV są zobowiązani do warsztatowego, estetycznego wykonania zabudowy laptopa, monitora podglądu, mikrofonu i przyłącza sygnałowego w samej mównicy. Ostateczny kolor mównicy uzgodnić z użytkownikiem na etapie instalacyjnym. Projektor i monitory montować na uchwytach sufitowych w miejscach wskazanych na rysunkach. Poniżej pokazano zakres możliwej odległości montażu poszczególnych projektorów. Projektory w wnęce scenicznej:

8 Projektor dużej mocy: W sali przewidziano zainstalowanie profesjonalnych przyłączy sygnałowych montowanych w podłodze sceny lub na ścianie. Pomiędzy poszczególnymi urządzeniami AV należy położyć wszystkie przewody sieci audio i sieci wizji, zgodnie z rysunkami oraz za pomocą przewodów określonych na rysunkach i w wykazie materiałów. Z szafy rack do projektora, monitorów i sceny należy doprowadzić dodatkowe, rezerwowe przewody CAT6. Wszystkie zabezpieczenia obwodów AV i sterowania mają być umiejscowione w odpowiedniej rozdzielni RAV, zgodnie ze schematem. Rozdzielnia RAV ma zawierać wszelki konieczne elementy sterujące i zabezpieczające dla systemów AV i oświetlenia scenicznego. Rozmieszczenie klastrów głośnikowych jest przedstawione na rysunkach. Architektura systemu, sposób rozmieszczenia poszczególnych elementów oraz instalacja przewodów uwzględnia oczekiwaną funkcjonalność systemu nagłośnienia. Główne klastry głośnikowe kanałów L i R przewidziano do zainstalowania przez podwieszenie do stropu. Klastry zostaną zawieszone na oryginalnych, fabrycznych uchwytach montażowych i certyfikowanych linach, dobranych przez instalatora systemu. Ustawienie, regulacja, skonfigurowanie poszczególnych procesorów wizji, fonii i sterowania powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą uprawnienia producenta sprzętu do tego typu działań. Oprogramowanie systemów, wygląd interfejsu paneli dotykowych systemu sterowania należy uzgodnić z użytkownikiem.

9 13. OKABLOWANIE I PROWADZENIE LINII Wszystkie przewody muszą być zgodne z wykazem materiałów ujętym w przedmiarze. Ze względu na wysoką specjalizację projektowanej branży przewody muszą pochodzić od renomowanych producentów a ewentualne zamienniki nie mogą wpływać na pogorszenie parametrów wizji lub dźwięku. Wszystkie przewody należy prowadzić nad sufitem podwieszanym, pod okładzinami ściennymi lub podtynkowo w rurach PVC. Instalatorzy muszą przestrzegać kilku warunków prowadzenia tras, uznawanych jako bezwzględne: zachować odległość minimum 40cm od równoległych tras kablowych 230V i punktów lamp wyładowczych, rozdzielić trasę do klastrów głównych głośników od tras z przewodami mikrofonowymi. Przejścia kabli przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego mają być wykonane, jako ognioodporne z zastosowaniem odpowiednich certyfikowanych izolacji ogniowych i ognioodpornych mas uszczelniających. Stosowane uszczelnienia mają posiadać odporność pożarową nie mniejszą niż odporność pożarowa przegrody. Wszystkie uszczelnienia pożarowe mają być wykonane przez wyspecjalizowany personel posiadający odpowiednie certyfikaty wydane przez producentów materiałów uszczelniających. Wszystkie przewody kończące się w poszczególnych punktach muszą posiadać odpowiedni zapas. Przewody kończące się przy szafie rack muszą posiadać 5m zapas. Przewody kończące się w rozdzielnicy muszą posiadać 2m zapas. 14. WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE Branża elektryczna Zasilanie urządzeń systemów audiowizualnych w sali prowadzone będzie z wydzielonej rozdzielnicy RAV. Od branży elektrycznej wymaga się, by do wskazanego miejsca (reżyserka) doprowadzić odpowiednią trójfazową linię zasilającą rozdzielnicę RAV. Moc zainstalowanych urządzeń AV wynosi ok. 6 kw. Oświetlenie podstawowe auli (kinkiety, oświetlenie sufitowe, itp.) powinno być sterowane z wyłączników naściennych, uwzględnionych w projekcie instalacji elektrycznej, ale także z systemu sterowania AV. Z tego powodu należy BEZWZGLĘDNIE sprowadzić do rozdzielnicy RAV wszystkie obwody oświetlenia, zarówno zasilanie, jak i odpowiednie wyłączniki tych obwodów. Oznacza to, że wszystkie przewody z wyłączników (oba zaciski każdego wyłącznika) i wszystkie przewody z każdej strefy lamp mają przechodzić przez rozdzielnię RAV. Obwody opraw awaryjnych mają być całkowicie niezależne od systemu audiowizualnego i nie należy ich łączyć z jakimikolwiek urządzeniami audiowizualnymi. Poniżej rysunek poglądowy:

10 Powyższy rysunek pokazuje prawidłowe połączenie/zasilanie obwodu oświetlenia z zastosowaniem wyłączników schodowych. Taka sama zasada występuje przy zwykłych, pojedynczych wyłącznikach naściennych. Instalator branży elektrycznej może również zastosować styczniki a wyłączniki naścienne będą służyć do sterowania tymi stycznikami. Przewód zasilający pomiędzy rozdzielnicą RAV a piętrową rozdzielnicą elektryczną mają położyć instalatorzy branży elektrycznej. Dodatkowe przewody do ewentualnego sterowania mają położyć instalatorzy instalacji AV. Branża budowlana W celu zapewnienia właściwej akustyki sal konieczne jest zastosowanie dźwiękochłonnych materiałów zgodnie z częścią budowlaną i architektoniczną projektu. Bez właściwych materiałów dźwiękochłonnych niemożliwe będzie korzystanie z systemu nagłośnienia. 15. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I USŁUG Lp. Nazwa Jm Ilość 1 (Rozłącznik, wyłącznik nadprądowy, wyłącznik różnicowoprądowy, przekaźnik sterujący, przekaźnik wykonawczy, zasilacz) kpl. wyposażenie rozdzielnicy RAV szt x 6P-DIN - przewód systemowy Restmoment m 41,6 3 Access point do panelu bezprzewodowego Vity ZIGACCESS S2 szt 1 4 Aktywny szerokopasmowy splitter antenowy Sennheiser ASA1 szt 1 5 Antena dookólna, szerokopasmowa Sennheiser A1031-U do splittera mikrofonów bezprzewodowych szt 2 6 Cyfrowy odbiornik podczerwieni RESTMOMENT RX-E1004XP do systemu tłumaczeń językowych ze słuchawką na jedno ucho szt 60

11 7 Cyfrowy promiennik podczerwieni dużej mocy RESTMOMENT RX-H1032XP do systemu tłumaczeń językowych szt 2 8 Extender HDMI HD-BaseT Avlink HDMI-EXW (nadajnikodbiornik do 100m) szt 2 9 Extender HDMI HD-BaseT Avlink HDMI-SXW (nadajnikodbiornik do 70m) szt 4 10 Extender RS232-CAT5 Digitus (nadajnik-odbiornik) szt 2 11 Głośnik aktywny Apart SDQ5PIR kpl. ( odsłuchowy w reżyserce) szt 1 12 Głośnik ścienno-sufitowy Apart MASK4T (hol i ogród zimowy) szt 8 13 Głośniki front-fill oraz głośniki odsłuchowe QSC KL10 (aktywne) szt 4 14 gniazdo podtynkowe RJ45 z puszką i osprzętem szt Jednostka centralna systemu sterowania Vity MAXINITRO szt 1 16 Jednostka centralna systemu tłumaczeń Restmoment RX- M9008 szt 1 17 Jednostka modulatora podczerwieni (cyfrowej dystrybucji IR) systemu tłumaczeń językowych RESTMOMENT RX-M1004XP szt 1 18 Jednostka sterowania CA-300 LAN szt 1 19 Jednostka sterowania przekaźnikowa CP-12 LAN szt 1 20 Kabel DMX3 m Kabel konfekcjonowany DMX3 3m szt Kabel PowerCon in/out 2m szt 6 23 Kabina tłumacza, przenośna TETRIX spełniająca normy międzynarodowe ISO (opis parametrów kabiny w części architektonicznej) szt 3 24 Kamera HD-SDI Grundig GCH-K0302B + obiektyw + uchwyt ścienny/sufitowy szt 1 25 Kamera obrotwa IP Vivotek SD8362E szt 1 26 Klamry do urządzeń Guil ABZ-00 szt kołki kotwiące metalowe szt Konwerter DMX OXO ARTNET DMX szt 1 29 Konwerter DVI-VGA Avlink DV-101 z przejściówką HDMI-DVI szt 1 30 Konwerter wizji Avlink SH-01W szt 1 31 Linki zabezpieczające o udźwigu do 30 kg szt Ładowarka Restmoment dla 72 akumulatorków odbiorników RX-CB072 szt 1 33 Matryca wizji Avlink HDMI HX-2344 szt 1 34 Mikrofon bezprzewodowy do ręki z wyborem kanału transmisji Sennheiser XSW 35 szt 4 35 Mikrofon przewodowy "gęsia szyjka" Rduch MS-15/50 (dla techika) szt 1 36 Mikrofon przewodowy "gęsia szyjka" Sennheiser ME34+MZH MZS31 (na mównicę) szt 1 37 Mikrofon przewodowy AKG CK32 + HM1000 (odsłuchowy) szt 1 38 Mikrofon przewodowy Sennheiser E-PACK E835S (zestaw mikrofon, kabel, statyw estradowy) szt 4 39 Mikrofon/słuchawki tłumacza RESTMOMENT RX-E092 do systemu tłumaczeń językowych szt 6 40 Mini mikser Monacor MMX-3USB szt 1 41 Moduł akumulatora do odbiornika RX-CL113 szt Moduł HDMI audio extractor CYP CLUX-11CD szt 1 43 Moduł Key-stone CAT5E Drakom szt Moduł Key-stone CAT6 Drakom szt. 16

12 45 Moduł Key-stone CAT6A Drakom szt Monitor LED 17" (1024x768, VGA) do zabudowy w mównicy (podgląd dla prelegenta) kpl Monitor podglądu orazu dla tehnika LG 22MA53D-PZ (z pilotem IR) szt 1 48 Mównica multimedialna MM-4 z dodatkowym wyposażeniem kpl Notebook Asus K56CB-X0100H z syst.operacyjnym na mównicę kpl Obiektyw "długi" zoom NEC NP28ZL do projektora PH1400U szt 2 51 Obiektyw "krótki" zoom NEC NP30ZL do projektora PA500U szt 2 52 Oprogramowanie na player Digital Signage Maxto ScreenBullet Player (wsparcie i upgrade 12m) szt 2 53 Oprogramowanie na serwer Digital Signage Maxto ScreenBullet Studio (wsparcie i upgrade 12m) szt 1 54 Panel sterujący dotykowy bezprzewodowy ZigBee Vity VIMATY 70ZR szt 1 55 Panel sterujący dotykowy przewodowy Vity TACTUMXP515DX dla technika do reżyserki szt 2 56 Patch panel CAT6A 24-porty do szafy rack, zaślepki szt Patchcord CAT6A, CAT6, CAT5E szt Podstawa stołowa z ładowarką do panelu Vity V7TOP szt 1 59 Podwójny pulpit tłumacza systemu tłumaczeń językowych RESTMOMENT RX-E9008 szt 3 60 Program systemu zintegrowanego sterowania Vity PC2Maty szt 1 61 Programowanie, konfiguracja i uruchomienie systemu nagłośnienia Line Array - usługa inżynierska kpl Projektor NEC PA500U (1920x1200, 5000lm) z przedłużoną gwarancją na lampę do 3 lat lub 2000 godzin. Konieczne oświadczenie, że producent przejmie obowiązki gwarancyjne w przypadku niewywiązania się z nich przez sprzedawcę szt 2 63 Projektor NEC PH1400U (1920x1200, 13500lm) z przedłużoną gwarancją na lampę do 3 lat lub 2000 godzin. Konieczne oświadczenie, że producent przejmie obowiązki gwarancyjne w przypadku niewywiązania się z nich przez sprzedawcę szt 2 64 Przedwzmacniacz/mikser Apart PM1122 szt 2 65 Przełącznik/regulator Apart PM1122R szt 2 66 Przewód audio MC305 m Przewód audio YPMXekżp 2x0,15 m 20,8 68 Przewód HDMI m 87,36 69 Przewód koncentryczny Belden H155 m 83,2 70 Przewód OMY 2x1,5mm2 m 83,2 71 Przewód OMY 3x1,5mm2 m 114,4 72 Przewód OWY 3x2,5mm2 m Przewód RGBHV VK520 m 187,2 74 Przewód U/FTP KAT6A DRUT DRAKA m 270,4 75 Przewód U/UTP KAT5E DRUT DRAKA m 166,4 76 Przewód U/UTP KAT6 DRUT DRAKA m 343,2 77 Przewód YDYżo 3x2,5mm2 m 98,8 78 Przewód YWDXpek75-1,13/4,6 m 67,6 79 Przyłącze sygnałowe AV montowane w mównicy, wyrób warsztatowy szt 1 80 Przyłącze sygnałowe podłogowe Electraplan (8 modułów 45x45), pokrywa do podług podniesionych kpl Przyłącze ścienne AV, wyrób warsztatowy + wyposażenie przyłącza (puszki montażowe, redukcje, gniazda i złącza AV) kpl. 2

13 82 Przyłącze ścienne DMX, wyrób warsztatowy + wyposażenie przyłącza (puszki montażowe, redukcje, gniazda i złącza DMX) kpl Przyłącze ścienne kabin tłumaczy, wyrób warsztatowy + wyposażenie przyłącza (puszki montażowe, redukcje, gniazda Restmoment 5DIN) kpl Przyłącze ścienne, wyrób warsztatowy + wyposażenie przyłącza (puszki montażowe, redukcje, gniazda i złącza AV, gniazda RJ) kpl Rama QSC KLAAF12 do podwieszania klastra (tego samego producenta, co głośniki) szt 2 86 Reflektor LED typu Fresnel EVO160F szt 3 87 Reflektor profilowy LED EVO190E szt 4 88 Reflektor typu PAR RGB LUMIPAR18TRI szt 4 89 Rozdzielacz prądowy 1/3 16A szt 6 90 Rozdzielnica RAV 120 moduły + drzwi + zamek do drzwi szt Ruchoma głowa LED WASH REFLEX szt 2 92 rury winidurowe m 39,52 93 Serwer systemu informacji wizualnej Digital Signage DELL Optiplex szt Skaler/przełącznik wizji Avlink MRM-701 szt 1 95 Splitter audio symetryczny Monacor LS-280SW szt 1 96 Splitter HDMI Avlink HS-2312FS szt 2 97 Splitter VGA Avlink VS-812PF szt 2 98 Splitter VGA Avlink VS-814PF szt 1 99 Sterownik DMX DIGILITE PULSE MX szt Subwoofer aktywny systemu wyrównanego liniowo QSC KLA181 szt Switcher do sieci LAN TP-LINK TL-SG3216 szt Switcher do sieci sterowania 8 portów szt Switcher VGA/audio CYP CPCD-41AR szt System aktywny wyrównany liniowo QSC KLA12 szt System mocowania klastra (lina stalowa nierdzewna, zaciski, uchwyty, obejmy, kabłąki) z atestowanych elementów kpl Szafa rack 60x80 42U BKT dla systemu AV kpl Uchwyt sufitowy projektora - długi szt Uchwyt ścienno/sufitowy projektora - do reżyserki szt Uchwyt montażowy GAM 1 odbiornika mikrofonu bezprzewodowego do instalacji w szafie rack szt Wyposażenie przyłącza sygnałowego podłogowego (puszki montażowe, redukcje, gniazda i złącza AV, gniazda RJ, gniazda 230V) kpl Wyposażenie szafy rack dla systemu AV (2x półka V, 2x listwa zasilająca 1134L , koła jezdne ) kpl Wyposażenie szafy rack dla systemu AV (okablowanie wewnętrzne pomiędzy urządzeniami szafy) kpl Wzmacniacz audio Monacor PA-900S (głośników sufitowych do holu i ogrodu zimowego) szt Zasilacz Sennheiser NT1-1-EU do splitera szt Zestaw ścienny: Nec Multisync V552, player Dell Optiplex USFF, uchwyt naścienny Maxto UMH umożliwiający zamocowanie playera szt Złącza DMX (wtyk, gniazdo 3-pin) szt materiały pomocnicze kpl. 1

14 118 materiały pomocnicze kpl. 1 USŁUGI INSTALACYJNE I INŻYNIERSKIE 119 System wizji - Usługa montażu, okablowanie, uruchomienie kpl System audio - Usługa montażu, okablowanie, uruchomienie kpl System sterowania - Usługa montażu, okablowanie, uruchomienie kpl System monitorów informacyjnych - Usługa montażu, okablowanie, uruchomienie kpl System tłumaczeń językowych - Usługa montażu, okablowanie, uruchomienie kpl System oświetlenia scenicznego - Usługa montażu, okablowanie, uruchomienie kpl Projekt powykonawczy kpl Szkolenie użytkowników kpl ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW DLA PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ MODUŁ STERUJĄCY -CMS1 Działanie Standard komunikacji z modułem Wejścia sterujące Wejścia logiczne Wyjścia Audio wejścia / wyjścia Audio regulacje Funkcje wejść TTL Obudowa Zasilanie Inne jednostka systemu sterowania z przełącznikiem audio otwarty instrukcja zawiera wszystkie komendy potrzebne do wysterowania modułem BEZ DODATKOWEGO OPROGRAMOWANIA 1x LAN IP, 1x RS232 3x TTL (programowalne funkcje) 3x RS232, 1x RS485 (jeden RS232 z programowalną prędkością portu) 4x wejście stereo, 1x wyjście stereo, impedancja wejścia 33kOhm, impedancja wyjścia 40Ohm, max 2.5V rms czułość wejść, barwa tonu (niskie, średnie, wysokie), poziom wyjścia, regulacje odrębne dla każdego kanału L R fabrycznie zaprogramowane funkcje dla każdego wejścia TTL. Funkcje: głośniej, ciszej, przełącz wejście audio na szynę DIN + uchwyt do szafy rack 12-24V AC lub DC (zewnętrzny zasilacz) współpraca z dowolnym systemem sterowania, możliwość zmiany oprogramowania pamięci wewnętrznej, możliwość zmiany zaprogramowanych funkcji dla wejść TTL MODUŁ STERUJĄCY -CPR1 Działanie Standard komunikacji z modułem Wejścia sterujące Wyjścia sterujące Wyjścia Porty przekaźnikowe Funkcje wejść TTL jednostka dodatkowa systemu sterowania otwarty instrukcja zawiera wszystkie komendy potrzebne do wysterowania modułem BEZ DODATKOWEGO OPROGRAMOWANIA 1xRJ45 IP, 1x RS232, 1xRS485, 2xTTL 1x RS232 z programowalną prędkością portu 12x przekaźnikowe 8xNO, 4xprzełączalny, max 1A/100VAC lub 30VDC możliwość dowolnego zaprogramowania jednej z czterech funkcji dla dowolnego wejścia TTL i dowolnego przekaźnika. Funkcje: wyłącz i podtrzymaj, załącz i

15 podtrzymaj, przełącz, załącz. Obudowa na szynę DIN Zasilanie 12-24V AC/DC (zewnętrzny zasilacz) Inne współpraca z dowolnym systemem sterowania, możliwość zmiany oprogramowania pamięci wewnętrznej, zegar czasu rzeczywistego MODUŁ STERUJĄCY -VJC1 Działanie jednostka centralna systemu sterowania Procesor / OS ARM9 400MHz, 64 Mo RAM, OS Vity Multitask Wejścia 4x GPI, 2x IR, 1x audio stereo, 1x MIDI, 1x slot kart SD, 1x USB Wyjścia 8x przekaźniki, 8x IR, 8x RS232, 1x audio stereo Wyjście/wejście 1x MBC bus, 1xRJ45 IP komunikacyjne: Porty GPI max 24V Porty przekaźnikowe max 1A/24V DC Zasilanie 12V (zewnętrzny zasilacz) Obudowa metalowa obudowa do szaf rack 19 Wymiary 105 x 1U Waga 1,68kg Inne Wbudowany odbiornik podczerwieni z możliwością przechwytywania kodów IR PANEL STERUJĄCY DOTYKOWY, BEZPRZEWODOWY -VPA1 Transmisja bezprzewodowa Technologia TFT aktywna matryca kolorowa 65mln Technologia ekranu dotykowego rezystancyjny Technologia transmisji ZigBee 2.4GHz z zasięgiem do 100m bezprzewodowej Przekątna matrycy 7 cali Proporcje obrazu / 16:9 / 800x600 rozdzielczość Kąt widzenia poziomo/pionowo 100 / 100 stopni Kąt nachylenia ekranu 30 stopni Czujnik zewnętrznego oświetlenia TAK - powiązany z automatyczną regulacją jasności matrycy Wbudowany odbiornik TAK podczerwieni Pamięć karta pamięci CF Zasilanie akumulator 8V Wymiary 214x125x35mm Waga 700g Obudowa wolnostojąca w czarnym kolorze Inne sześć dodatkowych przycisków funkcyjnych na obudowie ekranu dotykowego, czas gotowości do pracy poniżej 1 sekundy od chwili załączenia, wszystkie funkcje systemu sterowania zawarte w pamięci karty CF PODSTAWA -VTOP do panelu bezprzewodowego Działanie podstawa stołowa pod bezprzewodowy panel dotykowy VPA1 Zasilacz Inne ZIGACCESS -VZA1 Technologia transmisji bezprzewodowej Wyjście wbudowany ładowanie akumulatora panelu, ten sam producent co producent panelu VPA1 ZigBee 2.4GHz z zasięgiem do 100m MBC bus - do współpracy z jednostką centralną systemu

16 Parametry portu MBC bus bps, 8 bitów, jeden bit stopu, Złącze portu MBC bus 3 pinowe phoenix block Adresowanie DIP switch Pozostałe porty 2x RS232 do dowolnego wykorzystania w systemie sterowania Inne możliwość kaskadowego łączenia kilku Access pointów PANEL STERUJĄCY DOTYKOWY, PRZEWODOWY -VPA2 Technologia TFT aktywna matryca kolorowa Technologia ekranu dotykowego rezystancyjny Przekątna matrycy 15 Rozdzielczość 1024x768 CPU Intel Atom Dual Core 1.86GHz System operacyjny Windows 7 Pamięć karta pamięci CF, opcjonalnie HDD do 320GB Wejścia/wyjścia 1x LAN, 2xCOM, 4x USB, 1x mikrofonowe, 1x audio liniowe Zasilanie 18.5V Wymiary z podstawą 356x354x171mm Waga z podstawą 6kg Obudowa wolnostojąca w czarnym kolorze Inne wszystkie funkcje systemu sterowania zawarte w pamięci karty CF lub twardym dysku OPROGRAMOWANIE SYSTEMU STEROWANIA Producent ten sam, co producent paneli dotykowych Możliwości oprogramowanie sterujące uzgodnione z użytkownikiem, uwzględniające sterowanie wszystkimi funkcjami urządzeń audiowizualnych, ekranu elektrycznego, rolet, oświetlenia DALI, procesorów CobraNet Funkcje graficzne wybór dowolnych elementów graficznych z biblioteki producenta, możliwość zaimplementowania i wyświetlenia na ekranie dotykowym dowolnej grafiki jpg, bmp Funkcja sekwencji zdarzeń TAK, tworzenie dowolnych makr Inne zegar czasu rzeczywistego, timery, zapis pliku wykonywalnego na kartach CF lub HDD, współpraca z urządzeniami z systemem Windows, Andriod, Apple SKALER / KONWERTER / PRZEŁĄCZNIK -AVS1 Wejścia 3x HDMI HDCP, 1x VGA, 1xYPbPr, 1xCVBS, 1xS-video Wyjścia HDMI HDCP, 1080P 60Hz Wejścia sterujące RS232, IR Wejścia audio odrębne dla: VGA, YPbPr, S-video Obudowa metalowa 1U Zasilanie 12DC -zewnętrzny zasilacz w standardowym wyposażeniu Inne pilot bezprzewodowy, oprogramowanie zarządzające na PC KONWERTER HD-SDI do HDMI -KNW1 Wejścia 1x HD-SDI BNC Wyjścia 1x HDMI + 2x RCA audio, 1x loop HD-SDI Maksymalna rozdzielczość wejściowa Odległość od źródła sygnału 100m wejściowego HD-SDI Odległość od wyjścia loop HD- 10m SDI Obudowa metalowa

17 Zasilanie 12DC -zewnętrzny zasilacz w standardowym wyposażeniu Inne DIP Switch do ustawień toru audio WZMACNIACZ HDMI HD-BaseT -ATRT/-AVREC 1-4 Działanie transmisja sygnału HDMI FullHD na dużą odległość po POJEDYNCZEJ skrętce komputerowej wraz z sygnałem RS232 oraz IR Elementy wzmacniacza komplet składający się z nadajnika i odbiornika Wejścia/wyjścia AV HDMI HDCP, 1080P 60Hz Wejścia/wyjścia inne RS232, 2x IR Wsparcie/obsługa 3D, CEC Wymagana technologia HD-BaseT Gwarantowany zasięg 70m transmisji Obudowa metalowa Zasilanie 12DC -zewnętrzne zasilacze w standardowym wyposażeniu Inne 1.2m kabel HDMI oraz 2x kabel IR w standardowym wyposażeniu WZMACNIACZ HDMI HD-BaseT -ATRT/-AVREC 5-6 Działanie transmisja sygnału HDMI FullHD na dużą odległość po POJEDYNCZEJ skrętce komputerowej wraz z sygnałem RS232 oraz IR Elementy wzmacniacza komplet składający się z nadajnika i odbiornika Wejścia/wyjścia AV HDMI HDCP, 1080P 60Hz Wejścia/wyjścia inne RS232, 2x IR Wsparcie/obsługa 3D, CEC Wymagana technologia HD-BaseT Gwarantowany zasięg 100m transmisji Obudowa metalowa Zasilanie 12DC -zewnętrzne zasilacze w standardowym wyposażeniu Inne 1.2m kabel HDMI oraz 2x kabel IR w standardowym wyposażeniu PROJEKTOR MULTIMEDIALNY -PRO1, PRO2 System wyświetlania LCD P-Si Rozdzielczość rzeczywista WUXGA (1920 x 1200) Dołączony obiektyw współczynnik projekcji 0,79-1,04:1 obiektyw musi zapewniać odległość od ekranu wskazaną w projekcie, przy określonej wielkości obrazu Trwałość lampy 4000 godzin Współczynnik kontrastu 2000:1 Jasność 5000 Lumens Wymienne obiektywy TAK Optyczna korekcja zniekształceń trapezowych Lens Shift Wejścia: Projektor sieciowy zgodny z Windows 7 Wbudowana przeglądarka plików power point oraz PDF Możliwość wysyłania sygnału wideo przez złącze RJ-45 oraz możliwość przesunięcia obrazu w pionie +50%/-10% oraz w poziomie +/-30% (prawo/lewo) 1x5BNC, 2xD-SUB, 1xDisplay Port, 1xHDMI, 1xS-video mini DIN 4-pin, 1xVIDEO RCA, audio RCA stereo, USB, RS232, RJ45 TAK TAK TAK

18 USB Możliwość parowania kilku projektorów w celu osiągnięcia obrazu o wysokiej jasności: Funkcja łączenia krawędzi (Edge Blending) Centralnie ustawiony obiektyw Waga Gwarancja TAK, automatycznie za pomocą oprogramowania tego samego producenta TAK TAK 7,8kg 3 lata na projektor oraz przedłużona gwarancja na lampę do 3 lat lub 2000 godzin. Konieczne oświadczenie, że producent przejmie obowiązki gwarancyjne w przypadku niewywiązania się z nich przez sprzedawcę PROJEKTOR MULTIMEDIALNY DUŻEJ MOCY -PRO3 System wyświetlania 3 x CHIP DLP Rozdzielczość rzeczywista WUXGA (1920 x 1200) Dołączony obiektyw współczynnik projekcji :1 obiektyw musi zapewniać odległość od ekranu wskazaną w projekcie, przy określonej wielkości obrazu Trwałość lampy 3000 godzin (system dwulampowy) Współczynnik kontrastu 2000:1 Jasność Lumens Wymienne obiektywy TAK Optyczna korekcja zniekształceń trapezowych Lens Shift Wejścia: Złącze synchronizcji 3D Wbudowana przeglądarka plików power point oraz PDF Możliwość wysyłania sygnału wideo przez złącze RJ-45 oraz USB Elektryczny system ustawiania ostrości Centralnie ustawiony obiektyw Możliwość parowania kilku projektorów w celu osiągnięcia obrazu o wysokiej jasności Funkcja łączenia krawędzi (Edge Blending) Waga Gwarancja możliwość przesunięcia obrazu w pionie -0.4/+0.55 i poziomie +/ x5BNC, 2xD-SUB, 1xDisplay Port, 1xHDMi, 1xS-video mini DIN 4-pin, 1xVIDEO RCA, audio RCA, 2xUSB, RS232, RJ-45, gniazdo akcesoriów zgodne ze standardem Intel OPS TAK TAK TAK TAK TAK TAK, automatycznie za pomocą oprogramowania tego samego producenta TAK MONITOR ŚCIENNY -M1, -M2 Wielkość ekranu 55 39kg 3 lata na projektor oraz przedłużona gwarancja na lampę do 3 lat lub 2000 godzin. Konieczne oświadczenie, że producent przejmie obowiązki gwarancyjne w przypadku niewywiązania się z nich przez sprzedawcę Rodzaj panelu AMVA z podświetleniem LED Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli Jasność maksymalnie 450cd/m2 Kontrast statyczny 4000:1 Czas reakcji 6,5 ms g-g Terminarz umożliwiający TAK

19 zaprogramowanie godzin działania monitora Możliwość zamontowania na TAK ścianie, rozstaw śrub 300 x 300 mm Złącza D-SUB In, DVI-Din/out, BNC,HDMi, RS232-in/RS232- out, Display Port Możliwość podłączenia TAK głośników Czujnik natężenia oświetlenia TAK otoczenia Szerokość ramki ekranu: Maksymalnie 18.5mm Waga Nie więcej niż 26,5Kg Możliwość sterowania TAK monitorem przez RS-232 Slot opcji umożliwiający TAK kompatybilny z OPS integrację monitora z dodatkowymi urządzeniami Możliwość sterowania TAK monitorem za pomocą oprogramowania tego samego producenta Możliwość sprzętowej kalibracji TAK za pomocą programowalnej tablicy LUT o rozdzielczości co najmniej 10 bit na każdy kanał R,G,B Złącze RJ45 do sterowania TAK przez sieć LAN Zintegrowane głośniki TAK 10W +10W Kolor obudowy monitora CZARNY MAT PODSTAWOWA JEDNOSTKA SYSTEMU TŁUMACZEŃ -RXJST1 Działanie cyfrowa technika kodowania/dekodowania oraz kompresji/dekompresji Ilość kanałów 8 Wejścia audio mikrofonowe XLR, mikrofonowe jack, liniowe 2x RCA Wyjście audio liniowe 2x RCA Impedancja wyjścia 47kOhm Pasmo 20-20kHz SNR 102dB Dynamika 106dB Separacja kanałów 102dB Zniekształcenia całkowite < 0.05% Typ sterowania RS-232 / RX-485 / USB Ilość możliwych do podłączenia pulpitów 63 szt tłumaczy Wyjścia do pulpitów tłumaczy 4x złącze Big 6 pin DIN Wyjścia do modulatora 8x RCA podczerwieni Porty pozostałe 3x USB, RS232, DIN6P do jednostki rozszerzeń Kolor obudowy Ciemno szary Obudowa 2U 19 z wyświetlaczem LCD i przyciskami funkcyjnymi funkcja blokady kanałów, funkcja tłumaczenia RELAY, Inne funkcje funkcja wyciszania, zapobiegająca przenoszeniu odgłosów tła JEDNOSTKA MODULATORA PODCZERWIENI (dystrybucji IR) -RXJMP1 Działanie cyfrowa technologia dźwięku w jednostce dystrybucji IR,

20 wbudowane DSP, prędkość przetwarzania do 100MIPS Zgodność z normami IEC , IEC60914, IEC IR system Ilość kanałów 4 Modulacja CYFROWA Pasmo IR 2-8MHz Przetwarzanie audio IR-DSP Pasmo przenoszenia audio Hz Zniekształcenia <0.2% SNR >86dB Wejście audio syst. konferencyjnego 2x RCA Wejście audio sygnału alarmowego 2x RCA Wejście audio - uniwersalne 2x RCA Wyjście cyfrowe do promienników IR 4x BNC Ilość promienników IR, które można podłączyć do jednego 4 promienniki IR wyjścia Wyświetlacz LED stan pracy kanałów, tryb pracy i poziom wejściowy Kolor obudowy ciemno szary Obudowa 2U 19 tryb konferencyjny - odbiorniki mogą odbierać niezależnie sygnały z poszczególnych kanałów, tryb alarmu - wszystkie Tryby pracy odbiorniki odbierają zewnętrzny sygnał alarmu, tryb swobodny - wszystkie odbiorniki odbierają tylko zewnętrzny sygnał muzyki PROMIENNIK PODCZERWIENI -RXPIR1, 2 Zgodność z normami IEC , IEC60914, IEC IR system Ilość kanałów 4 Złącza wejście IR, wyjście IR, zasilanie Modulacja CYFROWA Częstotliwość nośna 2-8MHz Przetwarzanie dźwięku IR-DSP Moc nadawcza promiennika 25 W Napięcie zasilania AC 110/230 V Odległość skutecznej pracy do 50m Kąt promieniowania 90 stopni Wyświetlacz LED zasilanie / sygnał Wymiary 400 x 200 x 70 mm Waga 6 kg Kolor obudowy czarny PULPIT TŁUMACZA -RXPT1, 2, 3 Ilość tłumaczonych języków 8 Model podwójny pulpit - możliwość użycia przez 2 tłumaczy, zgodne z IEC60914 Pasmo przenoszenia 30Hz-15kHz Typ mikrofonu / długość pojemnościowy / 42cm, z czerwonym pierścieniem sygnalizacyjnym Czułość mikrofonu -47dB Stosunek sygnał/szum 102dB Zakres dynamiki 106dB Całkowite zniekształcenia harmoniczne <0.45% Napięcie zasilania 36 DC Maksymalny pobór mocy 2W Rodzaj sterowania RS485

21 Złącze systemowe 6 pin DIN wejście/wyjście Złącze mikrofon/słuchawki 2x mikrofon, 2x słuchawki Obudowa wolnostojąca Kolor obudowy czarny Inne funkcje pokrętło wyboru kanału wejściowego i wyjściowego szybki wybór, funkcja blokady kanałów, funkcja podpowiedzi o zajętości kanału, funkcja tłumaczenia RELAY, funkcja wyciszania - zapobiega przenoszeniu odgłosów tła, funkcja prośby o mówienie wolniej przez mówcę, funkcja prośby o pomoc - tłumacz może wcisnąć i prosić operatora o pomoc MIKROFON/SŁUCHAWKI TŁUMACZA -RXMST1, 2 Model słuchawki z pałąkiem nausznym i zamontowanym mikrofonem Złącze przewód z wtykami mini jack 1x słuchawki, 1x mikrofon ODBIORNIK PODCZERWIENI -RXOIR1 do 70 Zgodność z normami IEC , IEC60914, IEC IR system miniaturowy indywidualny odbiornik ze słuchawką, Model wyposażone w odbioru stałej częstotliwości, system transmisji cyfrowej Słuchawka słuchawka na jedno ucho w standardowym wyposażeniu Ilość kanałów 4 Modulacja CYFROWA Częstotliwość nośna 2-8MHz Przetwarzanie dźwięku IR-DSP Kąt odbioru 270 stopni Obsługa 4 przyciski nawigacyjne, możliwość regulacji głośności i wyboru kanałów Pasmo przenoszenia Hz Zniekształcenia <0,2% SNR > 70dB Separacja kanałów 102dB Impedancja słuchawek 32 Ohm Wyjście słuchawek gniazdo mini jack Zasilanie akumulator 3,7V litowy Czas pracy 30 godzin do kolejnego ładowania Wskaźniki ekran LCD wyświetlający numer kanału, głośność, sygnał nadawczy i ostrzeżenie o rozładowaniu baterii Mocowanie dwie możliwości mocowania klip/ pasek Wymiary 155 x 49 x 27 mm Waga 100g Kolor Inne funkcje ŁADOWARKA -RXŁ1 do odbiorników podczerwieni Typ przenośny/stacjonarny Napięcie 3,7V szaro-stalowy automatyczne wykrywanie niedziałających kanałów powoduje, że nie pojawiają się one w puli kanałów do wyboru. Numery pracujących kanałów zawsze te same, co kanałów aktywnych. załączenie odbiornika dowolnym przyciskiem przy podłączonej słuchawce. funkcja MUTE - automatyczne wyciszanie szumów. wyjęcie słuchawki automatycznie wyłącza zasilanie odbiornika. przy braku sygnału automatyczne wyłączenie.

22 Ilość miejsc na odbiorniki 72 szt Funkcje możliwość ładowania bez wyjmowania akumulatorków z odbiorników REFLEKTOR PROFILOWY LED Źródło światła 19x10W LED Temperatura barwowa źródła światła 3100K, stabilność temperatury barwowej na całej krzywej ściemniania Oddawanie barw >83Ra Ilość lumenów 5736lm Kąt rozsyłu światła 26 (optyki opcjonalne 19, 36, 50 ) Sterowanie DMX 1/2/3 kanały Efekty Dimer, stroboskop Wyświetlacz LED 4 znaki System wentylacji Zaawansowany system wentylacji zapewniający cichą pracę Gniazda XLR 3p/5p Zasilanie V 50/60Hz Warunki pracy -20/+45 C Maksymalna moc 230W Waga 9,6kg Wymiary 380x530x645mm RUCHOMA GŁOWA LED WASH Źródło światła 19 x 10W RGBW FullColor Osram Ostar LEDs System kolorów RGBW Temperatura barwowa źródła światła temperatura barwowa regulowana w zakresie 3200K~10000K Ilość lumenów 3950lm Kąt rozsyłu światła Kąt wiązki regulowany w zakresie Fast-Zoom Sterowanie DMX 15 kanałów Efekty zmotoryzowany elektroniczny zoom, liniowy dimer 0-100%, dostępne 4 różne krzywe dimmerowania, efekty shutter i fading z regulowaną szybkością, efekt Strobo z regulowaną prędkością 1-20 błysków na sekundę, wirtualna tarcza kolorów na bazie barw filtrów LEE oraz efekt Rainbow, sterowanie CTC za pomocą niezależnego kanału DMX, podświetlony panel z soczewkami Wyświetlacz czarny wyświetlacz LCD z szybkim dostępem do menu, konfiguracji oraz adresowania DMX System wentylacji zaawansowany system wentylacji z regulowaną prędkością cichych wentylatorów Ruch - ruch Pan 540 8/16 bit - ruch Tilt 220 8/16 bit Gniazda PowerCon IN/OUT Zasilanie V 50/60Hz Warunki pracy -20/+45 C Maksymalny pobór prądu 245W Waga 9,2kg Wymiary 324x395x188 mm Stopień szczelności IP33 Inne wbudowany odbiornik W-DMX (Wireless Solution), przycisk reset, kaskadowe łączenie zasilania do 8 głów w linii REFLEKTOR LED TYPU FRESNEL Źródło światła 16x10W LED Oddawanie barw >83Ra Temperatura barwowa źródła światła 3100K, stabilność temperatury barwowej na całej krzywej ściemniania

23 Ilość lumenów 5300lm Kąt rozsyłu światła zoom Sterowanie DMX 1, 2, 5 kanałów Efekty Dimer, stroboskop Wyświetlacz LED 4 znaki System wentylacji Zaawansowany system wentylacji zapewniający cichą pracę Gniazda XLR 3p/5p Zasilanie V 50/60Hz Warunki pracy -20/+45 C Maksymalny pobór prądu 180W Waga 6,6kg Wymiary 286x260x417mm REFLEKTOR TYPU PAR RGB Źródło światła 18 x 3W LED System kolorów RGB Kąt rozsyłu światła 21 Sterowanie DMX 3/4/9 kanałów Efekty wbudowany auto mode z 5-cioma programami z regulacją szybkości, wybór koloru statycznego static colour mode, Master/Slave mode Wyświetlacz LED System wentylacji chłodzenie pasywne Zasilanie V 50/60Hz Maksymalny pobór prądu 102W Waga 2,9 kg Wymiary 255x198x240 mm Stopień szczelności IP54 Inne korpus z odlewu aluminiowego, podwójne składane nóżki umożliwiające powieszenie lub postawienie urządzenia KONWERTER DMX Pamięć Wbudowany CHIP 128 memory pozwala na zachowanie danych DMX Inne Możliwość nagrywania w czasie rzeczywistym Kanały 8 x 512 Złącza 8 x XLR 3-pin, RJ45 Stopień szczelności IP20 Zasilanie AC100 ~ 240V, 50/60Hz Bezpieczniki F3.15A 250V 5x20mm Kompatybilność DMX-512, High Speed DMX-1000K(1M) z protokołami Wsparcie dla TCP/IP, Artnet, CL100M Wymiary 482 x 205 x 44 / 19 1U Montaż Rack 19 Waga 1,5kg STEROWNIK DMX Ilość kanałów Obsługa do 3072 kanałów DMX Wejścia/wyjścia 2 niezależne wyjścia DMX obsługujące 2 linie (konektory XLR 3-pin i XLR 5-pin dla każdego z wyjść) 4 line wirtualne (ArtNet - wyjście złączem RJ45) Wejście DMX (XLR 5 - pin) Wejście MIDI (złącze DIN 3-pin) Wejście SMPTE Port USB (backup, pamięć) Procesor Wbudowany procesor 454 Mhz / 128Mb RAM Pamięć 4GB (karta SD)

Załącznik nr 8 do SIWZ OFERUJEMY przedmiot Zamówienia, w ilościach i parametrach określonych w projektach wykonawczych, na który składają się m.in.

Załącznik nr 8 do SIWZ OFERUJEMY przedmiot Zamówienia, w ilościach i parametrach określonych w projektach wykonawczych, na który składają się m.in. Załącznik nr 8 do SIWZ OFERUJEMY przedmiot Zamówienia, w ilościach i parametrach określonych w projektach wykonawczych, na który składają się m.in.: PROJEKT- System nagłośnienia Sali Głównej wraz z aktualizacją

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.1 do siwz

Załącznik nr 6.1 do siwz Załącznik nr 6. do siwz Zamawiający wprowadza poniższe zmiany w stosunku do dokumentu "Projekt wykonawczy zamienny systemów audiowizualnych Część A - Budynek Biurowo-Laboratoryjny " uwzględnionego w załączniku

Bardziej szczegółowo

I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne dla sal IC, IIC, IIIC, IVC (4 zestawy) Każdy zestaw powinien zawierać:

I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne dla sal IC, IIC, IIIC, IVC (4 zestawy) Każdy zestaw powinien zawierać: Sprawa Nr RAP.272.21.2014 Załącznik Nr 6a do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... I. Projekcyjne zestawy dydaktyczne I.a. Zestawy projekcyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 4 zestawów interaktywnych z niezbędnym oprogramowaniem do wskazanych pomieszczeń w szkole oraz dostawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu AV Patio ASP

Koncepcja systemu AV Patio ASP 2013 Koncepcja systemu AV Patio ASP Piotr Nowiński Mega Music Sp. z o.o. 2013-12-15 2 Koncepcja systemu AV Patio ASP Spis treści Założenia... 3 Obraz... 4 Wyświetlanie... 4 Monitory LCD.... 4 Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilo 1 2 3 4 5 SYSTEM AUDIOWIZUALNY SALI KINOWEJ 1 45315600-4 OKABLOWANIE I ELEMENTY INSTALACYJNE AV 1 d.

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilo 1 2 3 4 5 SYSTEM AUDIOWIZUALNY SALI KINOWEJ 1 45315600-4 OKABLOWANIE I ELEMENTY INSTALACYJNE AV 1 d. SYSTEM AUDIOWIZUALNY SALI KINOWEJ 1 45315600-4 OKABLOWANIE I ELEMENTY INSTALACYJNE AV 1 KNNR 5 0301-09 Przygotowanie pod a pod osprz t instalacyjny mocowany przez - wykonanie lepych otworów w pod u betonowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oraz instalacja 31 projektorów multimedialnych oraz 7 ekranów projekcyjnych w 30 salach dydaktycznych na terenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający Załącznik nr 1B do SIWZ CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający I. Rodzaj sprzętu nagłaśniającego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1 Niskonapięciowa matryca 8x8 urządzenie centralne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 5 Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. Pozycja A - Wyposażenie dla kierunku Psychologia. Lp.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWIZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE L.P SYMBOL NAZWA ILOŚĆ 1 MM Monitory Multimedialne 12 2 IK1 Info kiosk typ 1 6 3 IK2 Info kiosk typ 2 3 4 EL Moduły (kabinety)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna urządzeń multimedialnych i oświetlenia

Specyfikacja Techniczna urządzeń multimedialnych i oświetlenia (województwo lubuskie) Brandenburgia 007-0 Znak: ZP-7.8.04 Specyfikacja Techniczna urządzeń multimedialnych i oświetlenia Załącznik nr 7 do SIWZ Montaż urządzeń, podłączenie do istniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Wartość netto Wartość vat Wartość brutto

Arkusz1. Strona 1. Wartość netto Wartość vat Wartość brutto Przedmiar robót elementy nagłośnienia Lp. Oferowany przedmiot zamówienia Wpisać nazwę producenta i urządzenia oraz Ilość Cena jego parametry techniczne w odpowiednich jednostkowa wierszach. Dodatkowo dołączyć

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Urządzenia Ilość K1.01 Hol K1.02F Geyer K1.02E Maszyna parowa

Pomieszczenie Urządzenia Ilość K1.01 Hol K1.02F Geyer K1.02E Maszyna parowa Pomieszczenie nr Urządzenia Ilość K1.01 Hol 1 1.1.1. Interaktywne podłoże 1 1.1.2. Projektor 1 1.1.3. Obiektyw 1 1.1.4. Uchwyt do montażu projektora wraz z obudową 1 1.1.5. Interaktywny Kiosk Multitouch

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ i nr 2 do wzoru umowy - formularz cenowy

Załącznik nr 5 do SIWZ i nr 2 do wzoru umowy - formularz cenowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 A B C D E F G H I L.p. Producent Symbol/model Opis skrócony Ilość Jedn. cena jedn. netto cena jedn. brutto

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim Załącznik nr 5. Część I: Wymagania Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - należy załączyć porty i złącza: Urządzenie wielofunkcyjne Podstawowe funkcje Biurowe wielofunkcyjne Kopiarka Drukarka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań technicznych

Specyfikacja wymagań technicznych Załącznik nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy Spis treści: Część I Dostawa radioodtwarzaczy 1. Radioodtwarzacz przenośny 16 szt. radio cyfrowe FM, odtwarzanie płyt CD i CD-RW w formacie CD-Audio, odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Ilość łączna Kategoria Opis. pozycjonowanie w podczerwieni >=79"

Ilość łączna Kategoria Opis. pozycjonowanie w podczerwieni >=79 Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia na DOSTAWA, WNIESIENIE I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 50 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak. post. FS/ZP/07/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ.. /Pieczęć lub nazwa Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł.

1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł. 1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł. Jasność 2600 Ansi lm Żywotność lampy: 3000h/5000h w trybie eco Głośnik 7W Waga 2,5 kg Poziom szumu: 34dB/31dB w trybie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. 1 Uwaga ogólna: Jeżeli w remontowanym pomieszczeniu istnieje instalacja położona w korytkach, które przechodzi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Nr sprawy: 35/PNE/DOT/2015 ` Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY I. Przełącznik matrycowy montowany na sali operacyjnej ilość 5 szt. % VAT Wartość wymagane y i warunki dla przełącznika

Bardziej szczegółowo

Część III - Zestawy multimedialne

Część III - Zestawy multimedialne Załącznik nr 3 C Do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część III - Zestawy multimedialne Zadanie nr 1A Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności Komputer przenośny KONFIGURACJA WYMAGANE PARAMETRY PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES nr III - WYPOSAŻENIE IT

ZAKRES nr III - WYPOSAŻENIE IT Lp. Przedmiot zamówienia j.m. liczba Specyfikacja Wyposażenie pracowni matematycznej 1 Laptop dla nauczyciela - 15 cali, 4 GB RAM 2 Matematyka - plansze interaktywne, CD ROM 3 Edukacyjny program multimedialny

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne

CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne Załącznik nr 5 W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, integracji, uruchomienia i szkolenia użytkowników w ramach ceny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

MONITORY I PROJEKTORY NEC PAŹDZIERNIK 2013 MONITORY DESKTOP MONITORY WIELKOFORMATOWE PROJEKTORY ŚCIANY LED

MONITORY I PROJEKTORY NEC PAŹDZIERNIK 2013 MONITORY DESKTOP MONITORY WIELKOFORMATOWE PROJEKTORY ŚCIANY LED MONITORY I PROJEKTORY NEC PAŹDZIERNIK 2013 MONITORY DESKTOP MONITORY WIELKOFORMATOWE PROJEKTORY ŚCIANY LED PUBLIC DISPLAY Komputer SBC do gniazda opcji STv2 System Wall Mount MultiSync E324 MultiSync V322

Bardziej szczegółowo

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie I. Opis przedmiotu zamówienia: II. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu audio-wideo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do wniosku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DEKODER CYFROWEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ 1. dekoder, 3. przewód połączeniowy EURO-EURO. 1. obsługa DVB- T MPEG-4; 2. kompatybilność video NTSC, PAL;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Zamówienie obejmuje dostawę projektorów multimedialnych i drukarek, instalację, konfigurację oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego Załącznik nr 1C do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego I. Rodzaj sprzętu audiowizualnego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1. Aparat cyfrowy 13 szt. 2. Radio z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl.

ZAŁĄCZNIK NR Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl. ZAŁĄCZNIK NR 2 1. Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl. 1.1. Mikser cyfrowy (1 szt.): 1.1.1 Parametry użytkowe miksera: 1. Minimalna ilość kanałów monofonicznych: 32 2. Minimalna ilość kanałów

Bardziej szczegółowo

Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160

Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160 Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160 MULTIMEDIA plus KONFERENCJA-SZKOLENIA-DYSKUSJA PODSTAWOWY ZESTAW ZAWIERA: Wzmacniacz mocy 4x40W/100V lub 4Ω z mikserem 5-wejściowym Głośnik multimedialny naścienny

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 ZAŁĄCZNIK A DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ekranów oraz projektorów multimedialnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/032/2010 Zadanie nr Nazwa zadania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis zadania 1 Dostawa projektorów multimedialnych i przenośnych tablic interaktywnych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660 Nazwa Opis Ilość System audio i video Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 660 Okablowanie logiczne Panel 4 nie wyposażony FTP Okablowanie logiczne Moduł kat 6 FTP 96 Okablowanie logiczne

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

WIELOSTREFOWY WZMACNIACZ KONTROLUJĄCY CAA66

WIELOSTREFOWY WZMACNIACZ KONTROLUJĄCY CAA66 WIELOSTREFOWY WZMACNIACZ KONTROLUJĄCY CAA66 System CAA66 charakteryzuje się funkcjami, które nie są typowe dla urządzeń w tym przedziale cenowym. Uproszczone programowanie, ustawienia odtwarzania dźwięku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem i wykonaniem instalacji nagłośnienia w Hali Sportów Walki (Część I.) oraz Wielofunkcyjnej Hali Sportowej (Część II.)

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Pomóż to proste. Zapytanie ofertowe (dotyczy zakupu tablicy interaktywnej wraz z projektorem multimedialnym)

Projekt pn. Pomóż to proste. Zapytanie ofertowe (dotyczy zakupu tablicy interaktywnej wraz z projektorem multimedialnym) Projekt pn. Pomóż to proste. Opole, dn. 21.05.2013 r. Zamawiający Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole Opis przedmiotu zamówienia : Zapytanie ofertowe (dotyczy zakupu tablicy interaktywnej wraz z

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32342400-6 Sprzęt

Bardziej szczegółowo

Seria TS-900/800. Systemy konferencyjne. sound without compromise.

Seria TS-900/800. Systemy konferencyjne. sound without compromise. Seria TS-900/800 Systemy konferencyjne sound without compromise www.toa.pl Bezprzewodowe systemy konferencyjne zapewniające wysoką jakość dźwięku oraz elastyczne dopasowanie do różnych stylów konferencji.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.48.2013 Załącznik Nr 6 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... I. Projekcyjny zestaw awaryjny typ A (4 zestawy) Każdy zestaw

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘSCI I ZMIANA nr 2

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘSCI I ZMIANA nr 2 załącznik nr 2 do SIWZ..., dn....... (pieczątka wykonawcy) Nr postępowania:zp/333/050/d/10 FORMULARZ CENOWY DLA CZĘSCI I ZMIANA nr 2 Przedmiot zamówienia liczba, jednostka miary cena jednostkowa (zł netto)

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów prezentacji w salach centrum edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego

Modernizacja systemów prezentacji w salach centrum edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego System elektronicznego przewodnika Arkusz kalkulacyjny załącznik nr Modernizacja systemów prezentacji w salach centrum edukacji Karkonoskiego Parku Narodowego ilość wartość, Odbiornik przewodnika Indywidualny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach Zadania 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach Zadania 3 Załącznik 1c Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ramach Zadania 3 Oznaczenie sprawy W7/2014/Rewit/8 Kod/Nazwa: WT-08-1 Projektor wideo, podsufitowy wersja 1 Opis: Projektor projekcyjny. Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk

PRZEDMIAR ROBÓT. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk BUD-EL Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 124/4, 80-244 Gdańsk PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i modernizacja systemu sieci strukturalnej i zasilania dedykowanego. - Instalacja Multimedialna ADRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 30 000,00 EURO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup nagród rzeczowych na potrzeby Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności

Bardziej szczegółowo

Sala konferencyjna Wielkopolski UW

Sala konferencyjna Wielkopolski UW Sala konferencyjna Wielkopolski UW Okablowanie wizyjne Nr Skąd Dokąd Typ Uwagi przewodu Urządzenie Złącze Typ złącza Urządzenie Złącze Typ złącza przewodu 3 4 5 6 7 8 9 Selektor automatyczny Kramer VP

Bardziej szczegółowo

,,Nauczyciel Doskonały

,,Nauczyciel Doskonały Dział II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do działalności sieci współpracy w ramach projektu pn.: Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zestawienie ilościowe Ilość 1 Telewizor 29 2 Uchwyt na telewizor 8 3 Odtwarzacz DVD 27 4 Radiomagnetofon CD 13 5 Dyktafon 2 6 Słuchawki 80 7. Mini

Bardziej szczegółowo

Matrycowy przełącznik sygnału HDMI z portami 4 x 2

Matrycowy przełącznik sygnału HDMI z portami 4 x 2 Matrycowy przełącznik sygnału HDMI z portami 4 x 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DS-48300 Dziękujemy za zakup niniejszego produktu. Aby zapewnić optymalne działanie oraz bezpieczeństwo, należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY Załącznik nr 5.3. do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ZADANIE 3 - zakup i dostawa sprzętu 1. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu: Lp. Rodzaj sprzętu, wymagane parametry Ilość Miejsce dostawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160

Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160 Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160 MULTIMEDIA plus KONFERENCJA PODSTAWOWY ZESTAW ZAWIERA: Wzmacniacz mocy 4x40W/100V lub 4Ω z mikserem 5-wejściowym Głośnik multimedialny naścienny 60W/100V/90-19 000Hz.,

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY BEZPRZEWODOWE

ZESTAWY BEZPRZEWODOWE ZESTAWY BEZPRZEWODOWE Wszystkie zestawy są dostępne w dowolnych konfiguracjach nadajników w ramach danej serii, a ich rodzaj nie ma wpływu na cenę SERIA UR-220 NAGŁOWNYM DO AEROBIKU Pojedynczy zestaw bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu audio

Specyfikacja sprzętu audio - 1 - Specyfikacja sprzętu audio 1. Kolumna pasywna sztuk 2 Moc : RMS 800 W Impedancja : 4 Ohm Pasmo przenoszenia : 45 Hz - 20 khz Skuteczność : 102 db Głośnik wysokotonowy : 1,75" Celestion Głośnik niskotonowy

Bardziej szczegółowo

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016

Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Zator, dnia 31.03.2016 r. DI.271.3.2016 Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.3.2016 na: Dostawę i montaż elektronicznego sprzętu biurowego (w tym m. in. komputerów,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY OPTYCZNE. Technologia projekcji 3LCD Technology. Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3. Kontrast 12000:1.

PARAMETRY OPTYCZNE. Technologia projekcji 3LCD Technology. Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3. Kontrast 12000:1. PARAMETRY OPTYCZNE Technologia projekcji 3LCD Technology Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XGA) Proporcje obrazu 4:3 Kontrast 12000:1 Jasność 1 1 4000 ANSI lumenów w trybie wysokiej jasności / 3000 w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY. Lp. Rodzaj sprzętu, wymagane parametry Ilość Miejsce dostawy

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY. Lp. Rodzaj sprzętu, wymagane parametry Ilość Miejsce dostawy Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY 1. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu: Lp. Rodzaj sprzętu, wymagane parametry Ilość Miejsce dostawy 1 2 3 4 1. Aparat fotograficzny I a) typ:

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY pieczątka Wykonawcy FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu i oprogramowania do pracowni multimedialnych dla DODN we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor Panasonic PT-LB3E. Cena: 3 693,00 zł. Producent: Panasonic

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor Panasonic PT-LB3E. Cena: 3 693,00 zł. Producent: Panasonic Salon Bemowo Powstańców Śląskich 87 lok. U10 B 01-466 Warszawa Tel. (22)427-89-95, (22)398-73-32 Salon Białołęka Kabrioletu 4 03-117 Warszawa Tel. (22)490-31-43, (22)243-36-05 Nazwa: Projektor Panasonic

Bardziej szczegółowo

Nowość Monitory dotykowe NewLine X5

Nowość Monitory dotykowe NewLine X5 Monitor Interaktywny Newline 55 X5 Numer katalogowy:x5 Twój konsultant Arkadiusz Trzebiński tel. 503 030 555 at@aktin.pl NOWOŚĆ W OFERCIE 26199.00 zł 26199.00 zł z VAT Karina Gładecka 796 603 606 karina@aktin.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY

FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY Zastosowanie: FORMULARZ PRZEDMIOTOWO-CENOWY Wyposażenie auli w projektor multimedialny i sprzęt nagłaśniający (głośniki, wzmacniacz, mikrofony) stanowią niezbędną pomoc przy realizacji zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Typ: Komputer przenośny typu laptop Spełnia/nie spełnia. Przekątna 15-15,9, matryca z podświetleniem LED

Typ: Komputer przenośny typu laptop Spełnia/nie spełnia. Przekątna 15-15,9, matryca z podświetleniem LED Utworzenie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nr umowy POIS.08.01.00-00-009/10 Sprzęt komputerowy do sali konferencyjnej - dostawa i montaż Komputer przenośny - 1szt. Typ: Komputer

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne:

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne: Zestawienie : 21 szt. Monitorów komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną. 13 szt. jednostek komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną (A) 5 szt. jednostek komputerowych zgodny

Bardziej szczegółowo