(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2091526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2007 07858785."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2011/18 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/198 ( ) A61P 25/18 ( ) A61K 35/68 ( ) (54) Tytuł wynalazku: Leczenie całościowych zaburzeń rozwojowych (30) Pierwszeństwo: GB (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/35 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2011/10 (73) Uprawniony z patentu: SHS International Ltd., Liverpool, GB (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 ANDREW SEAN LYNCH, Liverpool, GB KERRY LOUISA HAMBLETON, Northwich, GB STEPHEN LEYLAND SMITH, Liverpool, GB (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Helena Danuta Stefani-Iwanow JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 12491/11/P-R/DS EP LECZENIE CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH Opis [0001] Niniejszy wynalazek odnosi się do żywieniowego leczenia Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, np. Autyzmu. Tło wynalazku [0002] Autyzm jest złożoną chorobą rozwojową charakteryzującą się upośledzeniami w funkcjonowaniu społecznym, komunikacji i elastyczności myślenia i zachowania (Wing 96). Upośledzenia ujawniają się we wczesnym dzieciństwie (-2 lata) i trwają aż do dorosłości, posiadając silny wpływ na naukę i integrację społeczną osobnika. [0003] Oszacowania rozpowszechnienia zwiększyły się w ostatnich latach znacząco, prawdopodobnie wskutek udoskonalonych procedur diagnostycznych i zwiększonej publicznej i klinicznej świadomości tej choroby (Wing 02): obecnie najlepsze oszacowania mieszczą się w zakresie od 1: 1000 do 1:200 (Fombonne 99). [0004] Autyzm należy do szerokiej rodziny Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (Pervasive Developmental Disorders, PDD), która obejmuje także zaburzenia Aspergera i Retta. Wszystkie PDD do diagnozy wymagają triady upośledzeń społecznych, komunikacyjnych i behawioralnych zidentyfikowanych przez Winga. Podobne zaburzenia, takie jak Zespół Deficytu Uwagi (Attention Deficit Disorder, ADD), zaburzenia nadpobudliwości i schizofrenia przejawiają się na ogół takimi upośledzeniami, ale ich obecność nie jest wymagana do diagnozy. Grupę zaburzeń występujących zwykle wraz z triadą Winga nazywa się często "spektrum autystycznym", niezależnie od tego, czy jest wymagana do diagnozy, czy nie. [0005] Etiologia choroby jest nieznana, przy czym według zgodnej opinii ekspertów predyspozycja genetyczna może współgrać z wielowymiarowymi czynnikami środowiskowymi, powodując zaburzenie. Niepewność dotycząca możliwych przyczyn i mechanizmów choroby spowodowała ubóstwo możliwości terapeutycznych dostępnych dla dotkniętych osobników. [0006] Obecne leczenia farmaceutyczne odnoszą się na ogół do wtórnych objawów choroby, nie jej podstawowych aspektów. Na przykład w celu opanowania agresji i gryzienia stosuje się neuroleptyki, SSRI do leczenia depresji, a środki pobudzające w celu poprawienia kontroli nad impulsami lub nadpobudliwości. Takie podejścia są na ogół uważane za mające ograniczoną wartość w kontrolowaniu choroby (Bostic 05). [0007] Peptydy opioidowe w moczu dzieci autystycznych zostały po raz pierwszy zaobserwowane w późnych latach 1980 (Israngkun 86). Takie peptydy powstają w toku przetwarzania glutenu i białek kazeiny z pokarmu w jelicie i normalnie nie są wchłaniane przez ciało. Z glutenu powstają gliadomorfiny, a z kazeiny - kazomorfiny. Peptydy te, nazywane

3 - 2 - zbiorczo egzorfinami (Zioudrou 79), posiadają zasadniczo identyczną strukturę i są silnymi czynnikami wywołującymi psychozę (Lindstrom 84). [0008] Jeśli struktura jelita jest uszkodzona, peptydy te mogą wchodzić do ciała. Rozwinięto hipotezę "cieknącego jelita" lub "nadmiaru opioidów", proponującą, że autyzm, przynajmniej w podzbiorze populacji, może być spowodowany wchodzeniem do ciała egzorfin poprzez cieknące jelito, umożliwiające ich transport przez krew do mózgu i w następstwie uszkodzenie mózgu. [0009] Hipoteza ta zyskała przez lata podparcie wskutek dalszego scharakteryzowania peptydów w moczu (Shattock 90, Reichelt 91), rozstrzygającego wykazania cieknącego jelita u osób z autyzmem (np. D Eufemia 96), jak również strukturalnego scharakteryzowania patologii układu pokarmowego. [0010] Sugerowano także, że nietolerancja na białko pokarmowe i/lub alergia na białko pokarmowe odgrywa rolę w autyzmie, i wydaje się, że między autyzmem a zaburzeniami zapalnymi występują podobieństwa. Przypuszczano, że związek między autyzmem a deregulacją immunologiczną układu pokarmowego może być związany z makroskopowo obserwowaną hiperplazją limfoidalną jelita krętego i zapaleniem jelit. Mimo że hiperplazja limfoidalna jelita krętego może częściej występować u dzieci z regresywnym autyzmem, obserwuje się ją także u dzieci z alergiami pokarmowymi i poważną obstrukcją, skrajnie często stwierdzaną u dzieci autystycznych. [0011] Donoszono o braku równowagi w procesach immunologicznych i przeciwzapalnych u pacjentów autystycznych. Krwinki Jednojądrzaste Krwi Obwodowej (Peripheral Blood Mononuclear cells, PBMC s) otrzymane od dzieci autystycznych z objawami układu pokarmowego wytwarzały więcej czynnika martwicy nowotworu α (tumour necrosis factor, TNF α) niż osobniki kontrolne w odpowiedzi na stymulację białkiem mleka krowiego, sugerując rolę alergii pokarmowej nie związanej z IgE. [0012] Problemy układu pokarmowego powiązane z autyzmem rejestrowano i zostały oszacowane jako dotykające około 20-30% populacji. Objawy obejmują od wzdęć i bóli brzucha do luźnych stolców i biegunki, odnotowano także korelację z nietolerancjami pokarmowymi, przede wszystkim na mleko i pszenicę (np. Goodwin 71, Lightdale 01). Co ciekawe, peptydy w moczu występują u >90% osób autystycznych, sugerując, że u większości osób autystycznych może zachodzić sub-kliniczna dysfunkcja układu pokarmowego, która wyraża się jako znaczące problemy układu pokarmowego tylko u 20-30% odnotowanych powyżej. [0013] Początkowe obserwacje peptydów w moczu i hipoteza cieknącego jelita/nadmiaru opioidów doprowadziła do pierwszych badań klinicznych nad interwencjami żywieniowymi, szczególnie dietami pozbawionymi kazeiny i glutenu (Reichelt 90, Knivsberg 95, Lucarelli 95). Niestety, mimo że te badania zasugerowały, że interwencja żywieniowa mogłaby długoterminowo (aż do 4 lat) poprawić wskaźniki układu pokarmowego i autyzmu, ich projekt nie umożliwił potwierdzenia bezpośredniego oddziaływania między kontrolą żywieniową a wydajnością kliniczną.

4 - 3 - [0014] Trwają badania mające na celu potwierdzenie wydajności diety wykluczeniowej (np. NIMH 04), ale jedno badanie opublikowane ostatnio osiągnęło jakość metodologiczną wymaganą do wykazania efektu klinicznego (Knivsberg 02). Badanie przez 1 rok porównywało wpływ diety wolnej do kazeiny/glutenu z normalną dietą na kliniczne wskaźniki u 20 dzieci autystycznych o nienaturalnie wysokich poziomach peptydów w moczu. U osób na diecie restrykcyjnej zaobserwowano znaczące ograniczenie cech autystycznych. Oprócz anegdotycznych doniesień rodziców, badań nad poszczególnymi przypadkami i badań nie kontrolowanych, niniejsze badanie dostarcza wstępnego poparcia dla interwencji dietetycznej jako skutecznej możliwości w autyzmie (Millward 05). [0015] Dostępne dane sugerują, że sub-kliniczne upośledzenia układu pokarmowego występują u większości osób autystycznych, co się wyraża jako w pełni rozwinięte objawy układu pokarmowego, takie jak osłabiona funkcja bariery i rozwolnienie. Wykazano, że u znaczącego podzbioru populacji diety wykluczeniowe polepszają funkcje zarówno układu pokarmowego, jak i związane z autyzmem, oraz że poprawa utrzymuje się przez długi czas. Streszczenie wynalazku [0016] Według pierwszego aspektu niniejszego wynalazku zapewnia się zastosowanie formulacji żywieniowej, którą można podawać doustnie, zawierającej (a) wolne aminokwasy jako jedyne źródło białka, (b) tłuszcz oraz (c) węglowodany, w której a. kompozycja aminokwasowa zawiera co najmniej L-alaninę, L-argininę, kwas L- asparaginowy, L-cystynę, glicynę, L-histydynę, L-izoleucynę, L-lizynę, L-metioninę, L- fenyloalaninę, L-prolinę, L-serynę, L-treoninę, L-tryptofan, L-tyrozynę, L-walinę, L-karnitynę i taurynę; b. tłuszcz obejmuje długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe; oraz c. węglowodany zawierają błonnik pokarmowy do wytwarzania leku do leczenia Całościowych Zaburzeń Rozwojowych do podawania jako jedyne dzienne źródło białka lub jako dodatek żywieniowy do diet wykluczających, przy czym wspomniane aminokwasy w formulacji żywieniowej są jedynym dziennym źródłem białka lub częściowo uzupełniają niedobory spowodowane wyłączeniem pewnych białek w diecie. [0017] Według drugiego aspektu niniejszego wynalazku zapewnia się formulację żywieniową zawierającą (a) wolne aminokwasy jako jedyne źródło białka, (b) tłuszcz oraz (c) węglowodany, w której a. kompozycja aminokwasowa zawiera co najmniej L-alaninę, L-argininę, kwas L-asparaginowy, L-cystynę, glicynę, L-histydynę, L-izoleucynę, L-lizynę, L-metioninę, L-fenyloalaninę, L-prolinę, L-serynę, L-treoninę, L-tryptofan, L-tyrozynę, L-walinę, L-karnitynę i taurynę; b. tłuszcz obejmuje długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe; oraz c. węglowodany zawierają błonnik pokarmowy do leczenia Całościowych Zaburzeń Rozwojowych.

5 - 4 - [0018] Według trzeciego aspektu niniejszego wynalazku zapewnia się kompozycję zawierającą aminokwasy jako jedyne źródło białka, tłuszcz oraz węglowodany, w której a. kompozycja aminokwasowa zawiera co najmniej L-alaninę, L-argininę, kwas L-asparaginowy, L-cystynę, glicynę, L-histydynę, L-izoleucynę, L-lizynę, L-metioninę, L-fenyloalaninę, L-prolinę, L-serynę, L-treoninę, L-tryptofan, L-tyrozynę, L-walinę, L-karnitynę i taurynę; b. tłuszcz zawiera co najmniej 10% wagowych długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych opartych na masie tłuszczu w kompozycji; c. węglowodany zawierające między 5 a 50% wagowych błonnika pokarmowego w oparciu o całkowitą masę węglowodanów w kompozycji; oraz w której procent wagowych aminokwasów wynosi co najmniej 5%, tłuszczu aż do 20%, a węglowodanów między 10 a 70% suchej masy kompozycji. Szczegółowy opis wynalazku [0019] Wynalazcy stwierdzili, i stanowi to podstawę niniejszego wynalazku, że doustne podawanie formulacji żywieniowej zawierającej wolne aminokwasy jako jedyne źródło białka w formulacji (tak że formulacja żywieniowa jest pozbawiona białek i/lub fragmentów białek) w połączeniu z Formulacją żywieniową zapewniającą jedyne źródło białka, jakie podaje się pacjentowi, stanowi skuteczny sposób leczenia Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. W ten sposób pacjent nie otrzymuje całych białek lub fragmentów białek i nie występuje zatem ryzyko produkcji egzorfin takich jak gliadomorfiny i kazomorfiny. [0020] Dodatkowo wynalazcy stwierdzili, że kompozycje według wynalazku można korzystnie zastosować jako formulację uzupełniającą w celu uzupełnienia niedoborów spowodowanych ograniczeniami wprowadzonymi do diet pacjentów i w celu poprawienia zdrowia ich układu pokarmowego poprzez poprawę funkcji bariery. W takim przypadku formulację opartą na aminokwasach zawiera się w ograniczonej w białka diecie pacjentów z PDD. [0021] Formulację żywieniową można podawać jako jedyne źródło białka (tj. jako zapewnione przez aminokwasy) przez ograniczony okres czasu zanim ponownie wprowadzi się białko żywieniowe. Tym ograniczonym okresem czasu może być na przykład jeden tydzień, a bardziej ogólnie co najmniej dwa tygodnie. Typowo okresem tym byłyby 2-4 tygodnie lub nawet dłużej, w zależności od okoliczności. Ponowne wprowadzenie białka żywieniowego może przebiegać według algorytmu zaprojektowanego do wykrywania, które białko(a) jest/są zaangażowane u danego pacjenta. [0022] W korzystnym przykładzie wykonania formulację żywieniową można podawać jako uzupełnienie diety tych pacjentów przez dłuższy okres czasu. Gdy pacjentom zaleca się ograniczenie ich normalnego spożycia białka, ograniczenie to można skompensować formulacją na bazie aminokwasów według niniejszego wynalazku. [0023] Wolne aminokwasy obecne w formulacji mogą obejmować L-alaninę, L-argininę, kwas L-asparaginowy, L-cystynę, glicynę, L-histydynę, L-izoleucynę, L-lizynę, L-metioninę, L-

6 - 5 - fenyloalaninę, L-prolinę, L-serynę, L-treoninę, L-tryptofan, L-tyrozynę, L-walinę, L-karnitynę i taurynę. Formulacja żywieniowa może ponadto zawierać L-glutaminę jako wolny aminokwas. Obecność lub brak glutaminy będzie na ogół podyktowana sposobem, w jaki produkuje się formulację żywieniową. Jeśli wymagana jest obróbka cieplna (np. do produkcji formulacji żywieniowej pod postacią pasteryzowanego napoju), wówczas użycia glutaminy będzie się na ogół unikać, aby zapobiec posmakom. [0024] Oprócz opartego na aminokwasach równoważnika białkowego formulacja zawiera źródło tłuszczu zawierające Długołańcuchowe Wielonienasycone Kwasy Tłuszczowe (Long Chain Poly Unsaturated Fatty Acids, LC-PUFA) i błonnik pokarmowy oraz opcjonalnie wyższe poziomy pierwiastków śladowych. Wynalazcy uważają, że kombinacja aminokwasów i LC-PUFA polepsza symptomy układu pokarmowego (gastro-intestinal, GI) u pacjentów cierpiących na Całościowe Zaburzenia Rozwojowe. Korzystny przykład wykonania zawiera EPA i/lub DHA jako LC-PUFA. Korzystny stosunek kwasów tłuszczowych omega-3/omega-6 wynosi między 0.1 a 1, ponieważ w tym zakresie stosunku przewiduje się optymalne efekty wobec objawów jelitowych i cech autystycznych. [0025] Błonnik pokarmowy stosuje się u tych pacjentów w celu polepszenia działania formulacji aminokwasowych na funkcję bariery jelitowej. Poprzez staranny dobór składników, kompozycje polepszą objawy układu pokarmowego i ograniczą cechy autystyczne. [0026] Błonnik pokarmowy jak stosowany w niniejszym wynalazku jest na ogół odporny na trawienie i przyswajanie w ludzkim jelicie cienkim i korzystnie ulega całkowitej lub częściowej fermentacji w jelicie grubym. Niniejsza kompozycja zawiera korzystnie co najmniej jeden błonnik pokarmowy wybrany z grupy składającej się z galaktooligosacharydów, w tym trans galaktooligosacharydów, długołańcuchowych FOS (inuliny), krótkołańcuchowych FOS (fruktooligosacharydów), ksylooligosacharydów, palatynozooligosacharydów, oligosacharydu sojowego, gentiooligosacharydu, pektyny, pektynianu, alginianu, chondroityny, kwasów hialuronowych, heparyny, heparanu, sialoglikanów, fukoidanu, fukooligosacharydów, karagenu, gumy ksantanowej, celulozy, polidekstrozy (PDX, niestrawnego węglowodanu, który zsyntetyzowano z losowo powiązanych krzyżowo glukozy i sorbitolu), gumy guar, arabinoksylanu, korzystnie związku arabinoksylanowego z otrębów ryżowych MGN-3 według Patentu USA: 5,560,914, ksyloglikanu, kallozy, ligniny i/lub produktów degradacji błonnika pokarmowego. [0027] Wszystkie wspomniane tu błonniki wywierają korzystne efekty prebiotyczne na układ pokarmowy. Szacuje się, że u dorosłych całkowite dzienne spożycie błonnika wynosi między g/d. U dzieci w wieku 4-7 dzienne spożycie oszacowano na g, rosnące do g na dzień u latków. Przyjmowanie Nieskrobiowych Polisacharydów określono na g na dzień, z 40-50% udziałem błonnika rozpuszczalnego i 50-60% błonnika nierozpuszczalnego. Przyjmowanie inuliny i FOS mieści się w zakresie od 2-12 g na dzień. Na amerykańskiej konferencji dotyczącej błonnika pokarmowego w dzieciństwie u dzieci powyżej 2 lat przedstawiono rekomendację dla spożycia w zakresie jednego grama na każdy rok życia plus 5 g

7 - 6 - do jednego grama błonnika na każdy rok życia plus 10 g 51. Zatem dwulatek wymagałby 2-12 g błonnika dziennie. [0028] W związku z kwestiami problemów układu pokarmowego takich jak rozwolnienie w autyzmie, kompozycja według wynalazku korzystnie nie zawiera nierozpuszczalnego błonnika. Zatem w korzystnym przykładzie wynalazku w produkcie zapewnia się źródło długołańcuchowych FOS Inulinę raftilinę (BeneoHP) w kombinacji z raftilozą (BeneoP95) jako źródłem krótkołańcuchowych FOS, które są dobrze rozpuszczalnym błonnikiem pokarmowym. [0029] W dalszym korzystnym przykładzie wykonania wynalazku probiotyki zawierają się w kompozycji według wynalazku. Mikroorganizm probiotyczny [0030] Mikroorganizm probiotyczny oznacza mikroorganizm, który korzystnie wpływa na pacjenta z Całościowym Zaburzeniem Rozwojowym poprzez polepszenie jego równowagi mikrobiologicznej jelit. Mikroorganizm probiotyczny można wybrać spośród jednego lub większej liczby mikroorganizmów odpowiednich do konsumpcji przez człowieka i które są w stanie poprawić równowagę mikrobiologiczną w jelicie. Korzystnie niniejsza kompozycja zawiera 10 4 do 10 12, korzystniej od 10 5 do 10 11, najkorzystniej od 10 7 do 5x10 10 jednostek tworzących kolonię (colony forming units, cfu) bakterii probiotycznych na gram oligosacharydu kwasu uronowego o DP między 2 a 100. Niniejsza kompozycja zawiera korzystnie 10 2 do jednostek tworzących kolonię (cfu) bakterii probiotycznych na gram suchej masy niniejszej kompozycji, korzystnie 10 4 do 10 12, korzystniej 10 5 do 10 10, najkorzystniej od 10 5 do 1x10 9 cfu. Dawkowanie bakterii probiotycznych według niniejszego wynalazku to korzystnie między 10 2 a 10 13, korzystniej od 10 5 do 10 11, najkorzystniej od 10 8 do 5x10 10 jednostek tworzących kolonię (cfu) na dzień. Korzystnie stosuje się bakterie żywe lub żywotne, ale można także stosować martwe bakterie lub fragmenty bakterii. [0031] Korzystnie niniejsza kompozycja zawiera bakterie z rodzaju Lactobacillus i/lub Bifidobacterium. Kompozycja zawiera korzystnie Bifidobacterium wybrane z grupy złożonej z B. longum, B.breve i B. bifidum i/lub Lactobacillus wybrane z grupy złożonej z L. casei, L paracasei, L. rhamnosus, L. acidophilus i L. plantarum. Najkorzystniej niniejsza kompozycja zawiera Bifidobacterium breve i/lub Lactobacillus paracasei. [0032] Bifidobacterium breve jest Gram-dodatnią anaerobową bakterią w kształcie laseczki. Niniejsze B. breve posiada sekwencję kwasu nukleinowego 16 S rrna w co najmniej 95 % zgodną w porównaniu ze szczepem typowym B. breve ATCC 15700, korzystniej zgodną w co najmniej 97%, 98%, 99% lub więcej, jak zdefiniowano w Stackebrandt & Goebel, 1994, Int. J. Syst. Bacteriol. 44: Zgodność sekwencji kwasu nukleinowego oblicza się dla dwóch sekwencji nukleotydowych przy optymalnym uliniowaniu z użyciem programów GAP lub BESTFIT stosując domyślne parametry. Stosuje się domyślne parametry GAP, z karą za utworzenie przerwy = 50 (nukleotydy) / 8 (białka) i karą za rozszerzenie przerwy = 3 (nukleotydy) / 2 (białka). Dla nukleotydów domyślną macierzą punktacji jest nwsgapdna

8 - 7 - (Henikoff & Henikoff, 1992, PNAS 89, ). Jasne jest więc, że gdy o sekwencjach RNA mówi się, że są zasadniczo podobne lub posiadają pewien stopień zgodności sekwencji z sekwencjami DNA, tyminę (T) w sekwencji DNA uważa się za równą uracylowi (U) w sekwencji RNA. Uliniowania sekwencji i punkty za procentową zgodność sekwencji można wyznaczyć z użyciem programów komputerowych takich jak GCG Wisconsin Package, Version 10.3, dostępny od Accelrys Inc., 9685 Scranton Road, San Diego, CA , USA lub EMBOSSwin v Bifidobacterium użyte w niniejszym wynalazku hybrydyzuje korzystnie z próbką B. breve i daje sygnał w teście nukleazy 5, jak opisano w WO 2005/ i WO 2006/091103, oba autorstwa N.V. Nutricia. Według korzystnego przykładu wykonania niniejsza kompozycja zawiera co najmniej jedno B. breve wybrane spośród grupy złożonej z B. breve Bb- 03 (Rhodia), B. breve M16-V (Morinaga), B. breve R0070 (Instytut Rosell, Lallemand), DSM i LMG Najkorzystniej B. breve jest B. breve M-16V (Morinaga). [0033] W korzystnym przykładzie wykonania niniejsza kompozycja zawiera Lactobacillus paracasei. Korzystnie obecny szczep L. paracasei posiada co najmniej 95%, korzystniej co najmniej 97%, 98%, 99% lub więcej zgodności sekwencji kwasu nukleinowego sekwencji 16S rrna w porównaniu ze szczepem typowym L. paracasei ATCC 25032, jak zdefiniowano powyżej. Lactobacillus użyty w niniejszym wynalazku hybrydyzuje korzystnie z próbką L. paracasei i daje sygnał w teście nukleazy 5, jak opisano w oczekującym europejskim zgłoszeniu patentowym niniejszego zgłaszającego. Według korzystnego przykładu wykonania, niniejsza kompozycja zawiera co najmniej L. paracasei wybrany z grupy złożonej z L. paracasei F19 (Arla, Szwecja), L. paracasei LAFTI L26 (DSM Food Specialties, Holandia) i L. paracasei CRL 431 (Chr. Hansen, Dania), LMG i LMG [0034] W korzystnym przykładzie wykonania kompozycja według wynalazku zawiera określony szczep, Lactobacillus casei DN (CNCM ), który jest obecny w Actimelu(R), do opóźniania i/lub łagodzenia objawów reakcji nadwrażliwości, które mogą występować u pacjentów cierpiących na Całościowe Zaburzenia Rozwojowe, np. Autyzm. [0035] W dalszym korzystnym przykładzie wykonania bakterie probiotyczne łączy się z bakteriami prebiotycznymi. Ta kombinacja, nazywana symbiotykiem, jest szczególnie użyteczna w leczeniu objawów jelitowych u pacjentów cierpiących na PDD. [0036] O wielu pierwiastkach śladowych stwierdzono, że są niedostatecznie przyswajane w przypadkach dysfunkcji GI. Odpowiednio, kluczowe pierwiastki śladowe można w wynalazku dostarczać na wyższym poziomie w celu kompensacji (tj. powyżej 100% ich obecnych wartości Zalecanego Dziennego Spożycia (Dietary Reference Intake, DRI)), np. Witaminy A, B6, B12, C, kwas foliowy, Mg, Zn, Ca. Następująca Tabela wymienia korzystne zakresy i ilości tych pierwiastków śladowych (w stosunku do ich obecnych wartości DRI) podawanych według wynalazku pacjentowi cierpiącemu na PDD.

9 - 8 - Pierwiastek Śladowy Korzystny Zakres Korzystna Ilość 1 Wit. A >100%-300% 190% 2 Wit. B6 >100%-300% 150% 2 Wit. B12 >100%-300% 160% 3 Wit. C 300%-600% 470% 2 Kwas foliowy >100%-300% 150% 1 Mg 500%-750% 680% 4 Zn >100%-300% 240% 1 Ca >100%-300% 170% 1 Zalecane Dzienne Spożycie Wapnia, Fosforu, Magnezu, Witaminy D i Fluorku (1997) 2 Zalecane Dzienne Spożycie Tiaminy, Ryboflawiny, Niacyny, Witaminy B6, Kwasu Foliowego, 3 Witaminy B12, Kwasu Pantotenowego, Biotyny i Choliny (1998) 3 Zalecane Dzienne Spożycie Witaminy C, Witaminy E, Selenu i Karotenoidów. (2000) 4 Zalecane Dzienne Spożycie Witaminy A, Witaminy K, Arsenu, Boru, Chromu, Miedzi, Jodu, Żelaza, Manganu, Molibdenu, Niklu, Krzemu, Wanadu i Cynku (2001). [0037] Wszystkie wartości w środkowej i prawej kolumnie podano w stosunku do wartości DRI w następujących raportach Rady Żywności i Żywienia Instytutu Medycyny (wszystkie raporty opublikowane przez National Academy Press, Waszyngton DC): [0038] Formulacja może być kompletna odżywczo. Zastosowanie wynalazku: [0039] Wynalazek ma w szczególności zastosowanie do leczenia Autyzmu, ale ma także zastosowanie do innych Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, takich jak Zaburzenia Aspergera i Retta. [0040] Kompozycje według wynalazku można także zastosować do leczenia zaburzeń jelitowych występujących u pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Kompozycje są w szczególności odpowiednie do leczenia i/lub zapobiegania funkcji bariery jelita i rozwolnieniu w tej grupie pacjentów. [0041] Mimo że wynalazek jest przeznaczony przede wszystkim do leczenia Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, przewidujemy także, że ma zastosowanie do diagnozy takich stanów. Zatem formulację żywieniową można podawać osobie, u której podejrzewa się, że cierpi na Całościowe Zaburzenie Rozwojowe, aby zobaczyć, czy wystąpi jakakolwiek poprawa stanu. Jeśli tak, co najmniej pomogłoby to w potwierdzeniu diagnozy stanu takiej osoby. [0042] Wynalazek zilustrowano następującymi nieograniczającymi Przykładami.

10 - 9 - Przykłady [0043] Formulacjami szczególnie odpowiednimi do podawania według wynalazku są Neocate, Neocate LCP i ciekła Paediatric E028, wszystkie dostępne od SHS International Limited. [0044] Korzystny przykład wykonania do leczenia całościowych zaburzeń rozwojowych na 100 gram ciekłego produktu. Aminokwasowy równoważnik białkowy 2.5 Węglowodany 14.6 Błonnik 5.2 Tłuszcz 3.5 o FOS, FPS odpowiednio 2.6, 2.6 gram o MCT 1.5 o LCT 2.0 pierwiastki śladowe w ilościach większych niż Zalecane Dzienne Spożycie Woda do 100 gram produktu [0045] Korzystny przykład wykonania do leczenia Autyzmu (dodatek) procent wagowy w odniesieniu do suchej masy produktu Aminokwasowy równoważnik białkowy 13 Węglowodany 49 Tłuszcz 23 o MCT 7.6 o LCT 15.4 Błonnik pokarmowy 5 o Krótkołańcuchowe FOS, długołańcuchowe FOS (inulina) 2.5, 2.5 Witaminy i minerały Opcjonalnie mogą występować bakterie probiotyczne. 1 [0046] Szczególną formulacją do użytku według wynalazku jest ciecz posiadająca skład przedstawiony w następującej Tabeli, w której ilości rozmaitych składników wyrażono na 100 ml cieczy (przy czym kompozycję zrównoważono wodą). Nazwa Składnika Odżywczego Poziom na 100 ml Równoważniki Białka 2.5 g Energia 100 kcal Węglowodany 14.6 g Tłuszcz (Całkowity) 3.5 g (MCT) 35% (LCT) 65%

11 Minerały Sód Potas Chlorek Wapń Fosfor Magnez Pierwiastki Śladowe Żelazo Cynk Jod Mangan Miedź Molibden Selen Chrom Witaminy Witamina A Witamina E Kwas L-Askorbinowy Tiamina Ryboflawina Pirydoksyna Niacyna Równoważnik Niacyny Kwas Pantotenowy Myo-Inositol Cholina Witamina D3 Cyjanokobalamina Kwas Foliowy d-biotyna Witamina K1 Aminokwasy L-Alanina L-Arginina Kwas L-Asparaginowy L-Cystyna Glicyna 65 mg 180 mg 75 mg 140 mg 74 mg 25 mg 1.6 mg 1.0 mg 19.0 μg 0.14 mg 0.12 mg 4.8 μg 3.2 μg 4.0 μg 80 μg 1.2 IU 10 mg 0.11 mg 0.11 mg 0.11 mg 0.95 mg 2 mg 0.42 mg 23 mg 31 mg 1.0 μg 0.2 μg 32.0 μg 2.0 μg 4.3 μg 0.11 g 0.5 g 0.2 g 0.01 g 0.18 g

12 L-Histydyna L-Izoleucyna L-Leucyna L-Lizyna L-Metionina L-Prolina L-Fenyloalanina L-Seryna L-Treonina L-Tryptofan L-Tyrozyna L-Walina Tauryna L-Karnityna 0.13 g 0.18 g 0.3 g 0.22 g 0.14 g 0.21 g 0.25 g 0.13 g 0.15 g 0.06 g 0.05 g 0.19 g 6.62 mg 3.17 mg Aminokwasy (Suma) 3 g Odnośniki [0047] Bostic 2005, Expert Opin Emerg Drugs 10: 521. D Eufemia 1996, Acta Paediatr. 85:1076 Fombonne 1999, Psychol. Med. 29:769 Goodwin 1971, J. Autism Child Schiz.1:48 Harapocos 1975, DIPAB Heming, Norway Israngkun 1986, Neurochem. Pathol. 5:51 Knivsberg 1995, Scand. J. Educ. Res. 39:223 Knivsberg 2002, Nutr. Neurosci. 5:251 Liacouras 2003, Am. J. Gastroenterol. 98:777 Lightdale 2001, Clin. Perspect. Gastroenterol. 01:56 Lindstrom 1984, Am. J. Psych. 41:1059 Lucarelli 1995, Panminerva Med. 37:137 Millward 2005, Cochrane Database Syst. Rev. CD NIMH 2004,

13 Rainford 2005, Wewnętrzny raport SHS Reichelt 1990, J. Appl. Nutr. 42:1 Reichelt 1991, Brain Dysfunct. 4:308 Shattock 1990, Brain Dysfunct. 3:328 Wing 1996, BMJ 312:327 Wing 2002, Mental Retardation Dev. Disabilities Res. Dev. 8:151 Zioudrou 1979, J. Biol. Chem. 254:2446 Sporządziła i zweryfikowała Danuta Stefani-Iwanow Rzecznik patentowy

14 Zastrzeżenia patentowe 1. Zastosowanie formulacji żywieniowej, którą można podawać doustnie, zawierającej (a) wolne aminokwasy jako jedyne źródło białka, (b) tłuszcz oraz (c) węglowodany, w której a. kompozycja aminokwasowa zawiera co najmniej L-alaninę, L-argininę, kwas L-asparaginowy, L-cystynę, glicynę. L-histydynę, L-izoleucynę, L-lizynę, L-metioninę, L-fenyloalaninę, L-prolinę, L-serynę. L-treoninę, L-tryptofan, L-tyrozynę, L-walinę, L-karnitynę i taurynę; b. tłuszcz obejmuje długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe; oraz c. węglowodany zawierają błonnik pokarmowy do wytwarzania leku do leczenia Całościowych Zaburzeń Rozwojowych do podawania jako jedyne dzienne źródło białka lub jako dodatek żywieniowy do diet wykluczających, przy czym wspomniane aminokwasy w formulacji żywieniowej są jedynym dziennym źródłem białka lub częściowo uzupełniają niedobory spowodowane wyłączeniem pewnych białek w diecie. 2. Zastosowanie według zastrz. 1, w którym Całościowym Zaburzeniem Rozwojowym jest autyzm. 3. Zastosowanie według zastrz. 1, w którym Całościowym Zaburzeniem Rozwojowym jest zaburzenie Aspergera lub zaburzenie Rettsa. 4. Zastosowanie według zastrz. 1, w którym b. tłuszcz zawiera co najmniej 10% wagowych długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych bazując na masie tłuszczu w kompozycji; c. węglowodany zawierają między 5 a 50% wagowych błonnika pokarmowego bazując na całkowitej masie węglowodanów w kompozycji; i w którym procent wagowy aminokwasów wynosi co najmniej 5%, tłuszczu do 20%, a węglowodanów między 10 a 70% suchej masy kompozycji. 5. Zastosowanie według zastrz. 4, w którym wolne aminokwasy obejmują dodatkowo L- glutaminę. 6. Zastosowanie według któregokolwiek z zastrz. od 1 do 5, w którym formulacja zawiera bakterie probiotyczne. 7. Formulacja żywieniowa zawierająca (a) aminokwasy jako jedyne źródło białka, (b) tłuszcz oraz (c) węglowodany, w której a. kompozycja aminokwasowa zawiera co najmniej L-alaninę, L-argininę, kwas L- asparaginowy, L-cystynę, glicynę, L-histydynę, L-izoleucynę, L-lizynę, L-metioninę, L- fenyloalaninę, L-prolinę, L-serynę, L-treoninę, L-tryptofan, L-tyrozynę, L-walinę, L-karnitynę i taurynę;

15 b. tłuszcz obejmuje długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe; oraz c. węglowodany zawierają błonnik pokarmowy do leczenia Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. 8. Formulacja według zastrz. 7, w której Całościowym Zaburzeniem Rozwojowym jest autyzm. 9. Formulacja według zastrz. 7, w której Całościowym Zaburzeniem Rozwojowym jest zaburzenie Aspergera lub zaburzenie Rettsa. 10. Formulacja według zastrz. 7, w której b. tłuszcz zawiera co najmniej 10% wagowych długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w odniesieniu do masy tłuszczu w kompozycji; c. węglowodany zawierające między 5 a 50% wagowych błonnika pokarmowego w odniesieniu do całkowitej masy węglowodanów w kompozycji; oraz w której procent wagowy aminokwasów wynosi co najmniej 6%, tłuszczu do 20%, a węglowodanów między 10 a 70% suchej masy kompozycji. 11. Formulacja według zastrz. 10, w której wolne aminokwasy obejmują dodatkowo L- glutaminę. 12. Formulacja według któregokolwiek z zastrz. od 7 do 11, w którym formulacja zawiera bakterie probiotyczne. 13. Kompozycja zawierająca aminokwasy jako jedyne źródło białka, tłuszcz oraz węglowodany, w której b. kompozycja aminokwasowa zawiera co najmniej L-alaninę, L-argininę, kwas L- asparaginowy, L-cystynę, glicynę, L-histydynę, L-izoleucynę, L-lizynę, L-metioninę, L- fenyloalaninę, L-prolinę, L-serynę, L-treoninę, L-tryptofan, L-tyrozynę, L-walinę. L-karnitynę i taurynę; c. tłuszcz zawiera co najmniej 10% wagowych długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w odniesieniu do masy tłuszczu w kompozycji; d. węglowodany zawierające między 5 a 50% wagowych błonnika pokarmowego w odniesieniu do całkowitej masy węglowodanów w kompozycji; i w której procent wagowych aminokwasów wynosi co najmniej 5%, tłuszczu aż do 20%, a węglowodanów między 10 a 70% suchej masy kompozycji. 14. Kompozycja według zastrz. 13 zawierająca ponadto bakterie probiotyczne. Sporządziła i zweryfikowała Danuta Stefani-Iwanow Rzecznik patentowy

Dieta kompletna, wysokoenergetyczna, bezresztkowa.

Dieta kompletna, wysokoenergetyczna, bezresztkowa. Nutramil suplement diety Dieta kompletna, wysokoenergetyczna, bezresztkowa. Nutramil stanowi kompozycję niezbędnych składników pokarmowych białek, węglowodanów, tłuszczów, witamin, mikro- i makroelementów

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) Dz.U.07.137.967 2010.01.22 zm. Dz.U.2010.9.63 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) Na

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886669 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.08.2007 07113670.9

Bardziej szczegółowo

SANPROBI Super Formula

SANPROBI Super Formula SUPLEMENT DIETY SANPROBI Super Formula Unikalna formuła siedmiu żywych szczepów probiotycznych i dwóch prebiotyków Zdrowie i sylwetka a w super formie Zaburzenia metaboliczne stanowią istotny problem medyczny

Bardziej szczegółowo

Diety do żywienia medycznego do podaży przez zgłębnik

Diety do żywienia medycznego do podaży przez zgłębnik Diety do żywienia medycznego do podaży przez zgłębnik Dieta kompletna pod względem odżywczym, gotowa do użycia, zawierająca DHA/EPA, bezresztkowa, przeznaczona do stosowania przez zgłębnik Wskazania: okres

Bardziej szczegółowo

Zawartość w 100 g proszku

Zawartość w 100 g proszku HUMANA SL Proszek Produkt leczniczy przeznaczony do specjalnych celów żywieniowych, bez mleka. Produkt bezglutenowy. Zbilansowana dieta dla niemowląt i małych dzieci z nietolerancją mleka krowiego. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Sheet1. Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1 Zadanie nr 1. Cena jedn. Cena jedn. Wartość Lp. GRAMATURA OPIS Ilość Netto VAT % Brutto brutto Producent

Sheet1. Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1 Zadanie nr 1. Cena jedn. Cena jedn. Wartość Lp. GRAMATURA OPIS Ilość Netto VAT % Brutto brutto Producent Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1 Zadanie nr 1 Cena jedn. Cena jedn. Wartość Lp. GRAMATURA OPIS Ilość Netto VAT % Brutto brutto Producent mieszanka początkowa typu HA z dodatkiem frukto i 1 400g galaktooligosacharydów,

Bardziej szczegółowo

Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1 Zadanie 1

Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1 Zadanie 1 Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1 Zadanie 1 Lp. PRODUKT GRAMATURA OPIS Ilość Cena jedn. Netto VAT % Cena jedn. Brutto Wartość brutto Producent mieszanka początkowa typu HA z dodatkiem frukto i 1 Bebilon

Bardziej szczegółowo

Nazwa producenta Ilość w opakowaniu handlowym. opak. Cena części / netto / słownie : zł groszy. Kwota podatku VAT słownie : zł groszy

Nazwa producenta Ilość w opakowaniu handlowym. opak. Cena części / netto / słownie : zł groszy. Kwota podatku VAT słownie : zł groszy Załącznik nr 1 Część nr 1 - Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Mleko początkowe. Opis produktu leczniczego, postać, dawka, ilość w opakowaniu j.m.. Nazwa handlowa, postać w opakowaniu

Bardziej szczegółowo

Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1

Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1 Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1 Lp. GRAMATURA OPIS Ilość Cena jedn. Netto VAT % Cena jedn. Brutto Wartość brutto Producent mieszanka początkowa typu HA z dodatkiem frukto i 1 400g galaktooligosacharydów,

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.2001, PCT/EP01/13302 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.2001, PCT/EP01/13302 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201161 (21) Numer zgłoszenia: 362438 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.11.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

NORMY ŻYWIENIA INSTYTUTU ŻYWNOSCI I ŻYWIENIA W WARSZAWIE

NORMY ŻYWIENIA INSTYTUTU ŻYWNOSCI I ŻYWIENIA W WARSZAWIE Załącznik nr 6 do SIWZ Znak sprawy: 13/IK/13pn/07 NORMY ŻYWIENIA INSTYTUTU ŻYWNOSCI I ŻYWIENIA W WARSZAWIE źródło: www.izz.waw.pl/wwzz/normy.html I. ENERGIA Tabela 1. Normy na energię dla niemowląt i dzieci

Bardziej szczegółowo

Nutramil Complex Protein

Nutramil Complex Protein Nutramil Complex Protein suplement diety Dieta wysokobiałkowa, wysokoenergetyczna, bezresztkowa. Nutramil complex Protein to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Preparat stanowi kompozycję niezbędnych

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 55 z , str. 22)

(Dz.U. L 55 z , str. 22) 1996L0008 PL 20.06.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 96/8/WE z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2016 r. (OR. en) 8540/16 ADD 1 REV 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 10 maja 2016 r. Do: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Whey C6-1000g (Whey C-6) + BCAA POWDER - 500g

Whey C6-1000g (Whey C-6) + BCAA POWDER - 500g Utworzono: 2016-12-27 03:56:36 Whey C6-1000g (Whey C-6) + BCAA POWDER - 500g Cena produktu: 159,90 PLN 121,99 PLN Whey C-6 to megaanaboliczny, wysokobiałkowy preparat (85% białka w suchej masie), zawierający

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1648484 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.06.04 047366.4 (97)

Bardziej szczegółowo

Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 6 tel./fax: ,

Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 6 tel./fax: , 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 6 tel./fax: 44 616 30 51, 44 616 31 51 e-mail: pets@dolfos.pl www.dolfos.pl Dodatki w 1 tabletce Witamina A... 1 500 j.m. Witamina D3... 66 j.m. Witamina E...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2179743 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09460028.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 15

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 15 454 31996L0008 L 55/22 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 6.3.1996 DYREKTYWA KOMISJI 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r.w sprawie żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności

Bardziej szczegółowo

FitMax Slim Diet wspomagający odchudzanie zamiennik posiłku. Dostępny na ETYKIETA DO OPAKOWANIA smak waniliowy

FitMax Slim Diet wspomagający odchudzanie zamiennik posiłku. Dostępny na  ETYKIETA DO OPAKOWANIA smak waniliowy FitMax Slim Diet wspomagający odchudzanie zamiennik posiłku. Dostępny na www.kulturystyka.sklep.pl ETYKIETA DO OPAKOWANIA smak waniliowy 1 porcja 65 gramów WARTOŚĆ ODŻYWCZA ZAWARTOŚĆ W PORCJI (65g) W 100g

Bardziej szczegółowo

Cena : 75,00 zł Producent : SCITEC NUTRITION Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji. superodzywki.pl

Cena : 75,00 zł Producent : SCITEC NUTRITION Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji. superodzywki.pl Scitec Multi Pro PLUS 30 saszetek Cena : 75,00 zł Producent : SCITEC NUTRITION Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 23-12-2016 MULTI PRO PLUS posiada wysoki poziom multi-

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 259/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1798 z dnia 2 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych

Bardziej szczegółowo

1.5. Zasady planowania diet leczniczych na podstawie dziennej racji pokarmowej człowieka zdrowego

1.5. Zasady planowania diet leczniczych na podstawie dziennej racji pokarmowej człowieka zdrowego DIETETYKA Dariusz Włodarek SPIS TREŚCI Rozdział I. Planowanie i organizacja żywienia dietetycznego 1.1. Zagadnienia sanitarno-higieniczne w żywieniu dietetycznym 1.2. Dobór surowców i technik przyrządzania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W PROFILU SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W GOTOWEJ ŻYWNOŚCI PRZEZNACZONEJ DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

ANALIZA ZMIAN W PROFILU SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W GOTOWEJ ŻYWNOŚCI PRZEZNACZONEJ DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIX, 2016, 3, str. 711 717 Halina Weker 1, 3, Małgorzata Więch 1, Marta Barańska 2, Hanna Wilska 3 ANALIZA ZMIAN W PROFILU SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W GOTOWEJ ŻYWNOŚCI PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

Substancje chemiczne, które mogą być dodawane w szczególnych celach żywieniowych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Substancje chemiczne, które mogą być dodawane w szczególnych celach żywieniowych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Załącznik nr 19 Substancje chemiczne, które mogą być dodawane w szczególnych celach żywieniowych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Określone w tabeli skróty oznaczają: "DŚSSPM"

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 230/8 PL 25.8.2016 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1413 z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ (2)

PLANOWANIE INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ (2) Kurs Zespołów Żywieniowych PLANOWANIE INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ (2) Stanisław Kłęk Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudrick a, Skawina

Bardziej szczegółowo

Żywienie dziecka. Żywienie dziecka. Budowa nowych tkanek (rozrost) Odnowa zużytych tkanek. Wytwarzanie energii. Utrzymywanie temperatury ciała

Żywienie dziecka. Żywienie dziecka. Budowa nowych tkanek (rozrost) Odnowa zużytych tkanek. Wytwarzanie energii. Utrzymywanie temperatury ciała Żywienie dziecka dr n.med. Jolanta Meller Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy się krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658064 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.6 (51) Int. Cl. A61K31/37 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Formuła 2 Zestaw witamin i minerałów dla kobiet

Formuła 2 Zestaw witamin i minerałów dla kobiet KARTA OŚWIADCZEŃ PRODUKTOWYCH Formuła 2 Zestaw witamin i minerałów dla kobiet GŁÓWNE OŚWIADCZENIA Równowaga hormonalna: Zawiera witaminę B6 przyczyniającą się do regulacji aktywności hormonalnej. Metabolizm

Bardziej szczegółowo

Skład i wartości odżywcze Size Max od Mex Nutrition USA:

Skład i wartości odżywcze Size Max od Mex Nutrition USA: Mex Nutrition Size Max - Gainer 30 Amerykańska odżywka węglowodanowo-białkowa cechująca się bardzo wysoką zawartością białka - ponad 30 gram w dawce produktu. Kompozycja białek (mieszanka kilku frakcji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 6.9.2017 L 230/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1522 z dnia 2 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr Produkty do żywienia pozajelitowego. CPV 369.200-9 Załącznik nr 1 do SIWZ średniołańcuchowe MCT, olej rybny (2,8 g) z kwasami omega-3, azot (4 g), nie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Beata Przygoda Wartość odżywcza żywności co powinnyśmy wiedzieć?

dr inż. Beata Przygoda Wartość odżywcza żywności co powinnyśmy wiedzieć? dr inż. Beata Przygoda Wartość odżywcza żywności co powinnyśmy wiedzieć? Do prawidłowego rozwoju, dobrego stanu zdrowia, odpowiedniej sprawności fizycznej i umysłowej powinnyśmy codziennie spożywać określoną

Bardziej szczegółowo

Mój kot ma problemy z układem pokarmowym Co muszę wiedzieć?

Mój kot ma problemy z układem pokarmowym Co muszę wiedzieć? TROVET Intestinal FRD - kompletna, wysoko przyswajalna, hipoalergiczna dieta weterynaryjna dla kotów ze schorzeniami układu pokarmowego. Mój kot ma problemy z układem pokarmowym Co muszę wiedzieć? Niezawodna

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Humana HN z MCT. postępowanie dietetyczne w przebiegu biegunek dla niemowląt, dzieci i dorosłych. z MCT lekkostrawna do jedzenia i picia 300 g

Humana HN z MCT. postępowanie dietetyczne w przebiegu biegunek dla niemowląt, dzieci i dorosłych. z MCT lekkostrawna do jedzenia i picia 300 g Humana HN z MCT postępowanie dietetyczne w przebiegu biegunek dla niemowląt, dzieci i dorosłych z MCT lekkostrawna do jedzenia i picia 300 g Zastosowanie Humana HN z MCT zawiera wszystkie składniki mineralne,

Bardziej szczegółowo

Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki

Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Witaminy i minerały dla osób z przewlekłą chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki Zestaw witamin i składników mineralnych przygotowany

Bardziej szczegółowo

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta

Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta Pakiet konsultacji genetycznych zawierający spersonalizowane zalecenia żywieniowe dla pacjenta CHOROBY DIETOZALEŻNE W POLSCE 2,150,000 osób w Polsce cierpi na cukrzycę typu II 7,500,000 osób w Polsce cierpi

Bardziej szczegółowo

mascotas Hill's Prescription Diet d/d Canine Jagnięcina puszka 370g

mascotas Hill's Prescription Diet d/d Canine Jagnięcina puszka 370g Informacje o produkcie Hill's Prescription Diet d/d Canine Jagnięcina puszka 370g Cena : 13,00 zł Nr katalogowy : mls-1175 Producent : Hill's Prescription Diet Dostępność : do 1 dnia Stan magazynowy :

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1782818 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.06 0642217.4

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 273180-2015 z dnia 2015-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź Dostawa produktów dietetycznych dla Instytutu CZMP - ZP/123/2015 1-Dieta cząstkowa, hiperkaloryczna

Bardziej szczegółowo

LeanShake. Kluczowe korzyści: ZINZINO

LeanShake. Kluczowe korzyści: ZINZINO ZINZINO LeanShake Zinzino LeanShake to smaczny i zdrowy produkt zastępujący posiłek wykorzystywany podczas odchudzania 1. Stosuj go, by stracić tłuszcz i zbudować mięśnie 3, a jednocześnie zrównoważyć

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 14.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 269/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych

Bardziej szczegółowo

Best Body. SCITEC Mega Daily One 120 kap. Witaminy i minerały > SCITEC Mega Daily One 120 kap. Utworzono : 20 marzec 2017

Best Body. SCITEC Mega Daily One 120 kap. Witaminy i minerały > SCITEC Mega Daily One 120 kap. Utworzono : 20 marzec 2017 Witaminy i minerały > Model : - Producent : Scitec Mega Daily One - są to obecnie najlepsze witaminy na rynku, biorąc pod uwagę stosunek ceny/jakości/ilości. Opakowanie starcza aż na 60-120 dni suplementacji

Bardziej szczegółowo

Jak działają witaminy z serii FA CORE i dlaczego to najlepszy wybór. Olej słonecznikowy Witaminy Witamina A Witamina D Witamina E Witamina C

Jak działają witaminy z serii FA CORE i dlaczego to najlepszy wybór. Olej słonecznikowy Witaminy Witamina A Witamina D Witamina E Witamina C FA Core Vita Core Kompleks witamin i minerałów wzbogacony o olej słonecznikowy bogaty w zdrowe kwasy tłuszczowe z grupy Omega. Doskonały suplement diety dla zawodowych sportowców oraz osób aktywnych, których

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia..... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

HUMANA z MCT. Proszek

HUMANA z MCT. Proszek HUMANA z MCT Proszek Produkt leczniczy przeznaczony do specjalnych celów żywieniowych. Produkt bezglutenowy. Zbilansowana dieta do stosowania jako jedyne pożywienie lub pożywienie uzupełniające w leczeniu

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

1 000 szt. 500 szt. Strona 1 z 5

1 000 szt. 500 szt. Strona 1 z 5 Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) znak: SW/ZP/251/N/44/2014-A Grupa 1 FORMULARZ CENOWY Dieta kompletna o wysokiej zawartości białka normo kaloryczna, klinicznie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47 Spis treści Przedmowa... 9 1. Ustalanie zapotrzebowania energetycznego w róŝnych stanach chorobowych (Danuta Gajewska)... 11 Wiadomości ogólne... 11 Całkowita przemiana materii... 12 Wprowadzenie... 12

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1: Preparaty do żywienia dojelitowego dorosłych i dzieci. Ilość z Opis asortymentu /Nazwa handlowa* Wartość netto w. prawem /Producent* zł.

Pakiet nr 1: Preparaty do żywienia dojelitowego dorosłych i dzieci. Ilość z Opis asortymentu /Nazwa handlowa* Wartość netto w. prawem /Producent* zł. Załącznik Nr 2/1 Formularz cenowy Pakiet nr 1: Preparaty do żywienia dojelitowego dorosłych i dzieci Cena Stawka Ilość z Opis asortymentu /Nazwa handlowa* Wartość netto w Wartość brutto w Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie

Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie H. Dyląg, 1 H. Weker 1, M. Barańska 2 1 Zakład Żywienia 2 Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej karmienie na żądanie 7-5 posiłków 3 posiłki

Bardziej szczegółowo

Gotowa Na Czas. Program żywienia cieląt i jałówek. Odchów z myślą o przyszłości. Wiek pierwszego wycielenia ma ścisły związek z produkcją mleka.

Gotowa Na Czas. Program żywienia cieląt i jałówek. Odchów z myślą o przyszłości. Wiek pierwszego wycielenia ma ścisły związek z produkcją mleka. Gotowa Na Czas Odchów z myślą o przyszłości Program żywienia cieląt i jałówek Wiek pierwszego wycielenia ma ścisły związek z produkcją mleka. Gotowa Na Czas to dokładne wytyczne dotyczące żywienia cieląt

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - postępowanie AG.ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - postępowanie AG.ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - postępowanie AG.ZP.3320.65.16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 przedmiotu zamówienia Dawka Postać/Status/Opakowanie Ilość opak. 1 Dieta kompletna pod względem w 100ml: nie

Bardziej szczegółowo

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 29/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasadności finansowania środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowane składniki granulatów Fitmin są podstawą optymalnej wartości odżywczej. Białko (37%), tłuszcz (22%), energia: 16,2 MJ/1 kg

Zróżnicowane składniki granulatów Fitmin są podstawą optymalnej wartości odżywczej. Białko (37%), tłuszcz (22%), energia: 16,2 MJ/1 kg KARMA SUCHA Sucha programu żywieniowego Fitmin dla kotów ma wiele zalet. Wśród nich najważniejsze są niewątpliwie: walory smakowe wzmocnione przez nałożenie na powierzchnie każdej granuli smaku wątroby

Bardziej szczegółowo

ROSS 708 STADO RODZICIELSKIE. Specyfikacja Paszy. An Aviagen Brand

ROSS 708 STADO RODZICIELSKIE. Specyfikacja Paszy. An Aviagen Brand 1 STADO RODZICIELSKIE ROSS 708 Specyfikacja Paszy An Aviagen Brand Wstęp Folder zawiera zalecenia żywieniowe dla stada rodzicielskiego Ross 708 i powinien być wykorzystywany razem z Instrukcją Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia Kategoria, WITAMINY VITAMINS 1 Wiatminy ogólnie Vitamins, in general - witaminy pomagają w rozwoju wszystkich struktur organizmu; - witaminy pomagają zachować silny organizm; - witaminy są niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

Skład surowcowy: mączka drobiowa, drożdże, chrząstka rekina, mączka z muszli

Skład surowcowy: mączka drobiowa, drożdże, chrząstka rekina, mączka z muszli DODATKI ŻYWIENIOWE Głównym zdaniem dodatków żywieniowych Fitmin jest dostarczanie niezbędnych składników w przypadkach gdy nawet kompletna i zbilansowana karma nie jest w stanie zaspokoić specyficznych

Bardziej szczegółowo

Cena : 179,99 zł Nr katalogowy : 7107 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji.

Cena : 179,99 zł Nr katalogowy : 7107 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji. Informacje o produkcie Orijen Adult 6,8kg Cena : 179,99 zł Nr katalogowy : 7107 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Orijen Adult 6,8 kg Z NATURY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Pasze Totally Pathogen Free

Pasze Totally Pathogen Free Pasze Totally Pathogen Free gotowe do użycia za barierą higieniczną bez konieczności autoklawowania tańsze o 30% od pasz sterylizowanych promieniowaniem Gamma Altromin - produkcja pasz tylko dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Grupa 1 Diety dojelitowe oraz doustne, oraz preparaty dla pacjentów z dysfagią. Cena jedn. netto. Wartość netto Podatek VAT

Strona 1 z 5. Grupa 1 Diety dojelitowe oraz doustne, oraz preparaty dla pacjentów z dysfagią. Cena jedn. netto. Wartość netto Podatek VAT Grupa 1 Diety dojelitowe oraz doustne, oraz preparaty dla pacjentów z dysfagią Wartość Podatek VAT Stawka Wartość ogółem 1 Dieta dla pacjentów z chorobą nowotworową, do podaży doustnej, okres przygotowania

Bardziej szczegółowo

LeanShake. Kluczowe korzyści: ZINZINO

LeanShake. Kluczowe korzyści: ZINZINO ZINZINO LeanShake Zinzino LeanShake to smaczny i zdrowy produkt zastępujący posiłek wykorzystywany podczas odchudzania 1. Stosuj go, by stracić tłuszcz i zbudować mięśnie 3, a jednocześnie zrównoważyć

Bardziej szczegółowo

Cena : 89,99 zł Nr katalogowy : 7480 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji.

Cena : 89,99 zł Nr katalogowy : 7480 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji. Informacje o produkcie Orijen Adult 2,27kg Cena : 89,99 zł Nr katalogowy : 7480 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Orijen Adult 13kg Z NATURY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Mleko początkowe dla niemowląt oraz mleko następne z mleka koziego

Mleko początkowe dla niemowląt oraz mleko następne z mleka koziego Najlepsze mleko kozie dla zdrowego odżywiania! Mleko początkowe dla niemowląt oraz mleko następne z mleka koziego Bambinchen 1 od urodzenia Bambinchen 2 po 6 miesiącu Mleko kozie zdrowe pożywienie od urodzenia

Bardziej szczegółowo

Podczas przyjmowania witamin i minerałów mogą wystąpić problemy z ich wchłanianiem z kilku powodów:

Podczas przyjmowania witamin i minerałów mogą wystąpić problemy z ich wchłanianiem z kilku powodów: Synergizm i antagonizm witamin oraz składników mineralnych Witaminy i składniki mineralne, ze względu na odmienną budowę, wchodzą w interakcje pomiędzy sobą i z innymi składnikami powodując ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Wtórna nietolerancja laktozy, inaczej zwana jest odwracalną lub czasową. Więcej na temat tego, dlaczego wtórna nietolerancja laktozy rozwija się u

Wtórna nietolerancja laktozy, inaczej zwana jest odwracalną lub czasową. Więcej na temat tego, dlaczego wtórna nietolerancja laktozy rozwija się u Wtórna nietolerancja laktozy, inaczej zwana jest odwracalną lub czasową. Więcej na temat tego, dlaczego wtórna nietolerancja laktozy rozwija się u chorych onkologicznie w dalszej części prezentacji. 1

Bardziej szczegółowo

RodeVit Multi. WITAMINY, MINERAŁY, AMINOKWASY dla gryzoni i królików

RodeVit Multi. WITAMINY, MINERAŁY, AMINOKWASY dla gryzoni i królików RodeVit Multi WITAMINY, MINERAŁY, AMINOKWASY dla gryzoni i królików Właściwości RodeVit Multi zawiera zestaw witamin, mikro i makroelementów oraz aminokwasów. Składniki preparatu uzupełniają niedobory

Bardziej szczegółowo

WHEY C6-1000g W ZESTAWIE ZNAJDZIESZ:

WHEY C6-1000g W ZESTAWIE ZNAJDZIESZ: Utworzono: 2016-12-27 03:56:35 ZESTAW DLA NIEGO - Whey C6 1000g + MICELLAR CASEIN 1000g + BCAA POWDER 500g + Creatine Powder 2x 250g+ Vitamin A-Z 120tab. + Koszulka + Shaker Cena produktu: 398,00 PLN 199,00

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o. o.,

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o. o., POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

Żywienie dziecka. dr n.med. Jolanta Meller

Żywienie dziecka. dr n.med. Jolanta Meller Żywienie dziecka dr n.med. Jolanta Meller Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy się krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć

Bardziej szczegółowo

dziecko z biegunką kompendium wiedzy nadzór merytoryczny prof. dr hab. n.med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

dziecko z biegunką kompendium wiedzy nadzór merytoryczny prof. dr hab. n.med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska lek. med. Julia Gawryjołek dziecko z biegunką kompendium wiedzy nadzór merytoryczny prof. dr hab. n.med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska trilacplus krople saszetki kapsułki od 1. miesiąca życia poradnik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola 3 SPIS TREŚCI 1. Znaczenie nauki o żywieniu 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu................................................8 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka.............................................9

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na energię

Zapotrzebowanie na energię Zapotrzebowanie na energię Krowa wykorzystuje na produkcję mleka tylko około 20% pobranej energii. Pozostałe 80% jest przeznaczone na podtrzymanie funkcji życiowych oraz stanowi stratę w postaci wypromieniowanego

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE, LECZENIE. dr n. med. Małgorzata Kaczkan dietetyk Katedra Żywienia Klinicznego GUMed

ZALECENIA ŻYWIENIOWE, LECZENIE. dr n. med. Małgorzata Kaczkan dietetyk Katedra Żywienia Klinicznego GUMed ZALECENIA ŻYWIENIOWE, LECZENIE dr n. med. Małgorzata Kaczkan dietetyk Katedra Żywienia Klinicznego GUMed AKTUALNE ZALECENIA I NOWE MOŻLIWOŚCI LECZENIA NIEDOŻYWIENIA CELE LECZENIA ŻYWIENIOWEGO: zapobieganie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Nutramigen AA, proszek do sporządzania roztworu doustnego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Oleje roślinne (oleina oleju palmowego, olej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety. (Dz. U. z dnia 17 lutego 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety. (Dz. U. z dnia 17 lutego 2003 r.) Dz.U.03.27.236 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety (Dz. U. z dnia 17 lutego 2003 r.) Na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 29 grudnia 2016 r. AG.ZP dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamość, dnia 29 grudnia 2016 r. AG.ZP dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ. Zamość, dnia 29 grudnia 2016 r. AG.ZP.3320.65..16 dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ. ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z

Bardziej szczegółowo

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH

PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH PAKIET KONSULTACJI GENETYCZNYCH GENODIET ZDROWIE ZAPISANE W GENACH Rodzaje pakietów Genodiet Pakiet konsultacji genetycznych Genodiet składaja się z 3 uzupełniających się modułów, stanowiących 3 kroki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1026 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ... (pieczątka firmowa Wykonawcy) Formularz asortymentowo-cenowy Dotyczy postępowania prowadzonego pn. dostawa preparatów do żywienia niemowląt, dzieci i dorosłych, znak sprawy: ZP/44/2014.

Bardziej szczegółowo

VitaMeal -Kaszka z prażonych ziaren kukurydzy i soi-

VitaMeal -Kaszka z prażonych ziaren kukurydzy i soi- VitaMeal -Kaszka z prażonych ziaren kukurydzy i soi- Od samego początku naszą misją jest działalność na rzecz dobra na świecie. Dzięki inicjatywie Nourish the Children mamy możliwość niesienia pomocy niedożywionym

Bardziej szczegółowo

VITA-MIN Plus połączenie witamin i minerałów, stworzone z myślą o osobach aktywnie uprawiających sport.

VITA-MIN Plus połączenie witamin i minerałów, stworzone z myślą o osobach aktywnie uprawiających sport. Witaminy i minerały > Model : Producent : Olimp VITAMIN Plus połączenie witamin i minerałów, stworzone z myślą o osobach aktywnie uprawiających sport. DZIAŁA PROZDROWOTNIE WZMACNIA SYSTEM ODPORNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711158 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.11.2004 04806793.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia

Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia Nieprawidłowe odżywianie jest szczególnie groźne w wieku podeszłym, gdyż może prowadzić do niedożywienia Niedożywienie może występować u osób z nadwagą (powyżej 120% masy należnej) niedowagą (poniżej 80%

Bardziej szczegółowo

WITAMINY I MINERAŁY DLA OSÓB DIALIZOWANYCH

WITAMINY I MINERAŁY DLA OSÓB DIALIZOWANYCH Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego WITAMINY I MINERAŁY DLA OSÓB DIALIZOWANYCH Zestaw witamin i składników mineralnych przygotowany w oparciu o doniesienia naukowe oraz przyjęte

Bardziej szczegółowo

Cena : 229,99 zł Nr katalogowy : 7707 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji.

Cena : 229,99 zł Nr katalogowy : 7707 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji. Informacje o produkcie Orijen Cat 6 Fish 6,8kg Cena : 229,99 zł Nr katalogowy : 7707 Dostępność : Na zamówienie Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Orijen Cat 6 Fish 6,8kg OTACZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 25.5.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 136/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych

Bardziej szczegółowo

8.2. Wartość odżywcza produktów spożywczych Czynniki kształtujące wartość odżywczą produktów spożywczych...185

8.2. Wartość odżywcza produktów spożywczych Czynniki kształtujące wartość odżywczą produktów spożywczych...185 SpiS treści 1. Znaczenie nauki o żywieniu człowieka...9 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu...9 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka...9 1.3. Problemy żywieniowe Polski i świata...11 1.4. Organizacje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Twój kot jest wybredny

Dlaczego Twój kot jest wybredny Dlaczego Twój kot jest wybredny NOWOŚĆ! Zdrowe Żywienie kotów wybrednych Koty wybredne Niektóre koty są szczególnie wybredne i trudno jest zaspokoić ich potrzeby. W rezultacie, koty takie jedzą nieregularnie,

Bardziej szczegółowo