DIAGNOZA PROBLEMÓW W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM PSYCHOPROFILAKTYCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA PROBLEMÓW W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM PSYCHOPROFILAKTYCE"

Transkrypt

1 KIEDY SZUKAĆ POMOCY. ETIOLOGIA I DIAGNOZA PROBLEMÓW W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM w ujęciu psychiatryczno- psychologicznym LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ CZYLI O PSYCHOPROFILAKTYCE Lek.med JoannaBoroń-Zyss specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży WSSD im. św. Ludwika w Krakowie, Oddział Psychiatrii Dziecięcej Kraków, czerwiec

2 SPECYFIKA OKRESU ROZWOJOWEGO Na trudności dotyczące oceny zdrowia psychicznego dziecka wpływają m.in.: granice normy i patologii rozwojowa natura dziecka efekty wpływu otoczenia SPECYFIKA OKRESU ROZWOJOWEGO Pojęcie objawu u dziecka jest złożone ponieważ: Dziecko rzadko jest konsultowane samotnie, zwykle jest przyprowadzane na konsultację przez rodziców z powodu niepokojących objawów, które niekoniecznie są zasadnicze Duża liczba dzieci cierpi na skutek konsekwencji objawów niż z powodu ich samych Objaw utrzymuje się z powodu tzw. wtórnych korzyści Zespół objawów u dziecka może wynikać z ciężkiej dysfunkcjonalności rodziny, która skupia się wokół chorego dziecka, unikając w ten sposób zmierzenia się z konfliktami w rodzinie 2

3 ZASADNICZE CZYNNIKI RYZYKA PSYCHOPATOLOGICZNEGO U DZIECKA PSYCHOPATOLOGIA WIEKU DZIECIĘCEGO DANIEL MARCELI Czynniki związane z dzieckiem : Wcześniactwo, reanimacja przy urodzeniu Choroba przewlekła lub kalectwo Pozbawienie rodziny i umieszczenie w placówce Doświadczenie maltretowania Dzieci płci męskiej Czynniki związane z okolicznościami : Rodziny z jednym rodzicem Rodzice u których występują psychopatologie Traumatyzujące wydarzenia życiowe Niekorzystne warunki socjoekonomiczne 3

4 Zasady oceny zaburzeń psychicznych u dziecka Czy jest to zachowanie właściwe ze względu na wiek dziecka? np. napady złości u dwulatka, lęk separacyjny u rocznego dziecka? Uwzględnić upośledzenie umysłowe (zahamowanie uczenia się)iq < 70 oraz zaburzenia funkcjonowania i przystosowania. Zaburzenia rozwojowe Zaburzenia nabyte Specyficzne zaburzenia rozwojowe poszczególnych funkcji językowych czytania liczenia koordynacji ruchowej Całościowe zaburzenia rozwoju autyzm zespół Aspergera zespół Retta Nabyte zaburzenia rozpoczynające się w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym ADHD ODD/CD zaburzenia emocjonalne mutyzm, tiki, moczenie Nabyte zaburzenia u dorosłych z początkiem w dzieciństwie zaburzenie afektywne psychotyczne lękowe CECHA STAJE SIĘ OBJAWEM, GDY ZACZYNA PRZESZKADZAĆ W NORMALNYMŻYCIU. Ilość dzieci Nasilenie ADHD Dzieci zbyt spokojne Szeroka norma populacyjna Cechy ADHD ADHD 4

5 POZIOM INTELEKTUALNY Dzieci upośledzone umysłowo Dzieci wybitne / bardzo zdolne / 5

6 NIEDOSTATKI W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI POZNAWCZYCH 6

7 IQ Na granicy normy Poniżej przeciętnej Przeciętna Powyżej przeciętnej Wysoka Bardzo wysoka >130 UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE rozpowszechnienie 1-2% w populacji lekkie, 85% przypadków, IQ możliwość wykonywania prostych prac, może być zdolny do samodzielnego życia umiarkowane, 10% przypadków, IQ ograniczone umiejętności językowe, rozumienia, jest w stanie pod nadzorem wykonać proste zadania znaczne, 3-4% przypadków, IQ wyraźnie upośledzone czynności ruchowe, wymaga stałej opieki głębokie, 1-2% przypadków, IQ < 20 brak kontroli zwieraczy 7

8 PONADPRZECIĘTNE ZDOLNOŚCI DZIECKA Dzieci zdolne, które prześcigają swoich rówieśników podczas wykonywania prac, rozwiązywania zadań nudzą się i w celu poradzenia sobie z tą sytuacją uruchamiają różnego rodzaju zachowania, które przez otoczenie mogą być postrzegane jako nadpobudliwe np. wstają od stolika zanim inni skończą, wyrywają się do odpowiedzi, odmawiają uczestnictwa w zbyt prostych zadaniach itd., Mogą mieć też trudności w relacjach społecznych, gdyż zabawy rówieśników będą uważały za mało atrakcyjne, a rówieśnicy nie będą zainteresowani tym, co one proponują w wyniku czego łatwo popadają we frustrację, którą mogą rozładowywać agresywnymi zachowaniami. DZIECKO UZDOLNIONE Na opracowanie czeka koncepcja opieki a zwłaszcza postępowania edukacyjnego wobec tych dzieci Obecnie funkcjonujący indywidualny tok nauczania wydaje się być niewystarczającym rozwiązaniem 8

9 SPECYFICZNE ZABURZENIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH - zaburzone wzorce nabywania umiejętności szkolnych - wynik testu dokładności i/lub rozumienia czytania (umiejętności arytmetycznych) jest o co najmniej 2 standardowe błędy przewidywania poniżej poziomu oczekiwanego na podstawie wieku kalendarzowego i ogólnej inteligencji dziecka - zaburzenie w sposób istotny zaburza osiągnięcia szkolne lub te czynności codziennego życia,które wymagają umiejętności czytania (umiejętności arytmetycznych) - zaburzenie nie wynika bezpośrednio z deficytu wzroku lub ostrości słuchu ani zaburzeń neurologicznych -doświadczenia szkolne pozostają w oczekiwanym obszarze przeciętnym (= w doświadczeniach edukacyjnych nie było skrajnego niedostosowania ) DYLEMATY ZWIĄZANE Z ROZPOZNANIEM: - odróżnienie od jeszcze prawidłowych wariantów umiejętności szkolnych - konieczność uwzględnienia normalnego przebiegu rozwoju - ciężkość np. znaczenie rocznego opóźnienia czytania w zależności od wieku - zależność poziomu dziecka od czynników zewnętrznych oraz cech indywidualnych - problem w odróżnieniu pomiędzy tym co spowodowało trudności, a tym co wynika z tych trudności, a co im towarzyszy -wciąż utrzymujące się wątpliwości w sprawie trafnego podziału 9

10 Trudności w czytaniu i pisaniu mogą wynikać również z : 1- obniżonej ogólnie sprawności intelektualnej 2- przewlekłych schorzeń np. choroby reumatyczne, laryngologiczne 3- zaburzeń w funkcjonowaniu analizatora wzrokowego i słuchowego 4- zaburzeń mowy 5- posługiwania się gwarą lub żargonem 6- czynników natury psychicznej 7- zaniedbań środowiskowych (środowisko rodzinne) 8- wadliwej metody nauczania 9- zaniedbania pedagogicznego FORMY POMOCY - oddziaływania pedagogiczne, logopedyczne - psychoterapia - wyciszanie wtórnej problematyki nerwicowej - zbudowanie stabilnego oparcia - baza współpracy szkoładom - farmakoterapia - piracetam (Nootropil) - preparaty witaminowe - szeroko rozumiana psychoedukacja 10

11 ZABURZENIA UWAGI Mogą przejawiać się w : Słabej zdolności do wyboru jednego bodźca z wielu /selektywność/ Trudności z utrzymaniem uwagi w nużącej sytuacji /trwałość/ Słaba umiejętność wyszukiwania bodźca /przerzutność/ Osłabiona zdolność do wykonywania kilku czynności naraz /podzielność/ Ograniczona liczba bodźców na których można się skupić naraz /rozpiętość/ ZABURZENIA UWAGI CD Szukając tego zaburzenia uwzględnij : Etap rozwojowy dziecka poniżej 6 r.ż. trudności są naturalne i wpisane w rozwój Poziom funkcjonowania poznawczego Trening społeczny i edukacyjny 11

12 ZABURZENIA ROZWOJU MOWY I JĘZYKA W zaburzeniach tych od wczesnych stadiów rozwojowych ulegają zaburzeniu normalne wzorce mowy. Dziecko może lepiej komunikować się albo rozumieć język w pewnych znanych mu sytuacjach niż w innych, ale umiejętność mówienia pozostaje zaburzona w każdych warunkach. MOWA A KOMUNIKACJA Dziecko może nie mówić, ale świetnie ( i skutecznie) się komunikuje np. w zaburzeniach słuchu, niedokształceniu mowy o typie afazji; Dziecko może mówić, ale się nie komunikować - AUTYZM 12

13 ZABURZENIA ROZWOJU MOWY I JĘZYKA Zaliczamy tu: Specyficzne zaburzenia artykulacji Zaburzenie ekspresji mowy Zaburzenie rozumienia mowy WARTO WYKLUCZYĆ Zaburzenia natury neurologicznej, w zakresie narządów zmysłów, lub somatycznych bezpośrednio oddziałujących na wytwarzanie dźwięków mowy oraz całościowe zaburzenia rozwojowe A także zaniedbanie środowiskowe i obniżony poziom intelektualny 13

14 MUTYZM WYBIÓRCZY Dotyczy zwykle dzieci w wieku 5-6 lat, częściej są to dziewczynki. Rozpoznanie; = ekspresja i rozumienie języka oceniane wg standaryzowanych testów mieszczą się w granicach dwóch odchyleń standartowych stosownie do wieku dziecka = możliwa do potwierdzenia niemożność mówienia w specyficznych sytuacjach, w których od dziecka mówienie jest oczekiwane; pomimo mówienia w innych sytuacjach = czas trwania mutyzmu przekracza 4 tygodnie = zaburzenia nie wyjaśnia brak znajomości języka mówionego wymaganego w ww sytuacjach Cechy dziecka mutystycznego: Lękliwość, nieśmiałość, wrażliwość, niedojrzałość emocjonalna, bierny opór, kontrolowanie i manipulowanie otoczeniem Współwystępowanie z : moczeniem nocnym, zanieczyszczaniem się, zaburzeniami jedzenia, nadpobudliwością psychoruchową, tikami MUTYZM WYBIÓRCZY - ETIOLOGIA = redukcja lęku związanego z separacją,unikanie nieprzyjemności, zyskanie uwagi i przywilejów = rola organicznego uszkodzenia csn ( najczęściej okołoporodowe) = w rodzinach od pokoleń ograniczona komunikacja werbalna = zakaz ujawniania rodzinnych sekretów = odrzucenie dziecka przez rodziców = urazy rola wyzwalająca np. nowe otoczenie, narodziny rodzeństwa, maltretowanie, obserwacja praktyk seksualnych, niechęć do mówienia o stresach, śmierć kogoś bliskiego = często w rodzinach imigrantów 14

15 TYPY MUTYZMU WYBIÓRCZEGO 1- symbiotyczny dzieci manifestujące związek z opiekunem, wrażliwe, negatywistyczne, sprawujące kontrolę nad dorosłymi 2 cechujący się fobią mówienia u dzieci z lękiem przed usłyszeniem własnego głosu i u których występują natręctwa 3 - reaktywny często z towarzyszącą depresją ; w życiu dorosłym częsty alkoholizm i próby samobójcze 4 - bierno agresywny milczenie to broń LECZENIE MUTYZMU WYBIÓRCZEGO: Czynnik zły prognostycznie, gdy objawy utrzymują się powyżej 10 r.ż. Kompleksowa terapia całej rodziny- praca skierowana na zmianę nieprawidłowych wzorców zachowań i postawy unikania kontaktów społecznych ( twierdza rodzinna) Terapia behawioralna Współpraca ze szkołą Farmakoterapia 15

16 POZIOM I PRZEJAWY EMOCJONALNOŚCI - LĘK To nie obecność lub brak lęku, jego jakość albo nawet ilość, umożliwiają przewidywanie późniejszej równowagi psychicznej lub choroby. Pod tym względem znacząca jest tylko zdolność Ego do opanowania lęku Anna Freud 16

17 LĘK Lęk pojawia się wtedy, gdy wyposażenie rozwojowe osobnika nie może w sposób adekwatny odpowiedzieć na napięcie przeżywane jako zagrażające, przy czym dla natury tego afektu obojętne jest czy napięcie jest wywołane czynnikiem zewnętrznym czy wewnętrznym, albo czy wyposażenie rozwojowe zawodzi, czy też brakuje mu jeszcze doświadczenia. KAŻDY WIEK MA SWOJE LĘKI 4 lata Ciemność, dzikie zwierzęta, wyjście matki, 5 lat Konkretne obawy np. o potłuczenie przy upadku, ugryzienie przez psa, 6 lat Duże natężenie stanów lękowych W reakcji na bodźce dźwiękowe np. telefon, dzwonek do drzwi, Obawy przed światem nadprzyrodzonym (duchy), żywiołami, Lęk przed zostaniem samemu w domu, pokoju, Obawa o zgubienie się, o matkę, 7 lat Dużo lęków m.in. przed ciemnością, piwnicami, Przed szpiegami, wojną, Bywa stymulowany przez radio, TV, 8-9 lat Lepsza umiejętność oceny sytuacji Mało lęków głównie dotyczą własnych zdolności i możliwości porażki 10 lat Dużo lęków związanych ze zwierzętami, przestępcami. Dzieci same potrafią wymienić przyczyny. 17

18 WARTO PAMIĘTAĆ LĘK Co należy robić gdy dziecko się boi? - zrozumieć jego lęk - PAMIĘTAĆ o tym czego dzieci się boją w różnych okresach życia - pozwolić przynajmniej na początku na unikanie lękotwórczej sytuacji zanim zostaną podjęte kroki służące oswojeniu sytuacji - PAMIĘTAĆ że w większości dzieci wyrastają ze swoich lęków Gdy mimo tego lęk utrzymuje na wysokim poziomie, nie zmniejsza mimo upływu czasu, nie można znaleźć dla niego wytłumaczenia konieczna jest pomoc specjalisty LĘK WARTO PAMIĘTAĆ Czego nie wolno robić kiedy dziecko się boi? - wyśmiewać jego lęków - zawstydzać go przed innymi - zmuszać do stawiania czoła lękotwórczej sytuacji gdy nie jest do tego gotowe - niecierpliwić się - zakładać winę swoją lub dziecka zw. z lękiem - UWAŻAĆ LĘKI ZA COŚ ZŁEGO, NIENORMALNEGO 18

19 LĘK Rodzaje zaburzeń lękowych - lęk przed separacją w dzieciństwie - fobie społeczne - fobie proste - zaburzenie lękowe z napadami lęku - zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane - zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne - zaburzenie stresowe pourazowe - zaburzenia dysocjacyjne LISTA OBJAWÓW ( WEINBERG ) Nastrój dysforyczny Autodeprecjacja Zachowanie agresywne Zaburzenia snu Zmienione wyniki szkolne Mniejsze uspołecznienie Zmiana postawy wobec szkoły Skargi somatyczne Utrata dotychczasowej energii Niecodzienna zmiana apetytu i/lub utrata wagi 19

20 OBJAWY LĘKU OBJAWY LĘKU 20

21 LĘK nakładanie się lęku i depresji WARTO WYKLUCZYĆ Przemoc w rodzinie i grupie rówieśniczej Molestowanie seksualne Alkoholizm rodziców Modelowanie przez środowisko (też wzorce w mediach) Traumatyczne doświadczenia 21

22 WARTO ZAPAMIĘTAĆ Przemoc zdarza się częściej niż myślimy Sprawdź gdzie i jaki rodzaj pomocy oferują najbliższe placówki Celowe jest nawiązanie kontaktów z w/w placówkami Nie każdy specjalista (także psycholog) zajmuje się każdym zaburzeniem JESZCZE KILKA INFORMACJI 60 % dorosłych Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich dzieci do 19 r.ż. Co 6 dwunastolatek przyznaje, że w wyniku przemocy ze strony rodziców doznał takich urazów jak zadrapania, siniaki 34% pacjentów lecznictwa odwykowego przyznaje, że w okresie intensywnego picia stosowało przemoc fizyczną wobec dzieci 22

23 POZIOM I PRZEJAWY EMOCJONALNOŚCI - AGRESJA Impulsywna Podłoże biologiczne Można ją modelować Związana z pobudliwością organizmu Nie ukierunkowana na osiągnięcie jakiegoś celu Może być skierowana przeciwko samemu sobie Nie musi się wiązać z antyspołecznymi dążeniami Pomocne socjo- i farmakoterapia Zsocjalizowana Zachowanie wyuczone Niewielki wpływ czynników biologicznych Związana z małą pobudliwością Kontrolowana przez sprawcę Ukierunkowana na osiągnięcie celu Skierowana przeciwko innym Zwykle zw. z zachowaniami aspołecznymi Pomocne techniki - CBT UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO Łatwo wzbudzić poczucie winy u rodziców i spowodować by czuli się oskarżani, atakowani Poczucie winy może budzić frustrację a tym samym stanowić dobre podłoże do zachowań agresywnych 23

24 CO MOŻNA ZROBIĆ? Postaw hipotezę co dzieje się z dzieckiem i/w rodzinie i komu tak naprawdę potrzebna jest pomoc Włącz w opiekę instytucje, które mogą być pomocne Jeżeli podejrzewasz zaburzenia wymagające wsparcia specjalistycznego skieruj do do specjalisty WARTO ZAPAMIĘTAĆ Ośrodki w których można szukać pomocy : Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Ośrodki Pomocy Rodzinie Ośrodki Interwencji Kryzysowej Ośrodki Socjoterapii Poradnie Zdrowia Psychicznego 24

25 ADHD ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z ZABURZENIAMI UWAGI ROZPOWSZECHNIENIE ADHD 3%-7% dzieci w wieku szkolnym Stosunek chłopców do dziewcząt to 4:1 (American Academy of Pediatrics) Kobiety najczęściej reprezentują podtyp z zaburzeniami uwagi, mężczyźni podtyp z nadruchliwością i impulsywnością 60% pacjentów ma objawy w wieku dorastania i dorosłości Goldman, et al. JAMA. 1998;279: Barkley RA. Attention-deficit hyperactivity disorder. In: Mash EJ, Barkley RA, eds. Child Psychopathology. 1996:

26 GRUPY OBJAWÓW ADHD Zaburzenia uwagi Nadmierna impulsywność Nadruchliwość ADHD BRAK UWAGI częste - Niezwracanie uwagi na szczegóły lub beztroskie błędy - Niepowodzenia w utrzymaniu uwagi na zadaniach lub czynnościach związanych z zabawą - Wydaje się nie słyszeć co zostało do niego powiedziane - Niepowodzenia w postępowaniu według instrukcji albo w zakończeniu pracy szkolnej,pomocy w domu lub obowiązkach w miejscu pracy - Upośledzona zdolność organizowania zadań i aktywności - Unikanie lub silna niechęć do takich zadań jak praca domowa wymagających wytrwałego wysiłku umysłowego - Częste gubienie rzeczy niezbędnych do niektórych zadań lub czynności - Łatwa odwracalność uwagi przez bodźce zewnętrzne - Częste zapominanie w toku codziennej aktywności 26

27 ADHD NADMIERNA AKTYWNOŚĆ Często - niespokojnie porusza rękoma lub stopami albo wierci się na krześle - opuszcza siedzenie w klasie lub w innych sytuacjach w których oczekiwane jest utrzymanie pozycji siedzącej - często nadmierne rozbieganie lub wtrącanie się w sytuacjach, w których jest to niewłaściwe - przesadna hałaśliwość lub trudność zachowania spokoju w czasie wypoczynku - przejawia utrwalony wzorzec nadmiernej aktywności ruchowej praktycznie nie modyfikowany przez społeczny kontekst i oczekiwania ADHD IMPULSYWNOŚĆ Często - udziela odpowiedzi zanim pytanie jest dokończone - nie umie czekać w kolejce lub doczekać swej rundy w grach i innych sytuacjach grupowych - przerywa lub przeszkadza innym - wypowiada się nadmiernie bez uwzględniania ograniczeń społecznych 27

28 NIELECZONE ADHD MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ CORAZ WIĘKSZYCH KOMPLIKACJI WedługAmerican Psychiatric Association, DSM-IV TR, 2000.,LD learning disorders - zaburzenia procesu uczenia się Zachowania destrukcyjne ADHD ODD Opóźnienia w procesie uczenia się Zachowania destrukcyjne ADHD Niska samoocena Niski poziom umiejętności społecznych Zachowania wymagające interwencji ODD Opóźnienia w procesie uczenia się Zachowania destrukcyjne ADHD Wyrzucenie ze szkoły Nadużywanie substancji Zaburzenia nastroju Zaburzenia zachowania Brak motywacji Całościowe LD Niska samoocena Niski poziom umiejętności społecznych Zachowania wymagające interwencji ODD Opóźnienia w procesie uczenia się Zachowania destrukcyjne ADHD Wiek PODSTAWOWY DYLEMAT KŁOPOTY Z ZACHOWANIEM CZY ZABURZENIA ZACHOWANIA? 28

29 Związek nadruchliwości i zaburzeń zachowania niepokój ruchowy opór impulsywność zachowania antyspołeczne zaburzenia uwagi agresja nadruchliwość zaburzenia zachowania ZABURZENIA ZACHOWANIA Objawy ADHD Objawy innych zaburzeń (np. lękowych, nastroju dysforyczno- depresyjnego) Celowe łamanie normy lub zasady ODD Poważne zaburzenia zachowania Agresja zsocjalizowana Agresja impulsywna 29

30 Zaburzenia zachowania i zachowania agresywne u dzieci i młodzieży są narastającym problemem społecznym. Wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD- 10), zaburzenia zachowania cechują powtarzające się i utrwalone wzorce zachowania dyssocjalnego, agresywnego lub buntowniczego. W skrajnej formie takie zachowanie, przekraczanie oczekiwań i norm społecznych dla danego wieku jest czymś więcej niż zwykłą dziecięcą złośliwością lub młodzieżową buntowniczością. Często towarzyszą im niekorzystne warunki psychospołeczne, jak: - niesatysfakcjonujące związki rodzinne - niepowodzenia szkolne Są częściej spotykane i chłopców, czas trwania 6 miesięcy i dłużej. OBJAWY TOWARZYSZĄCE : - Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych - Zaburzenia buntownicze, agresywne, aspołeczne - Trudności w kontaktach społecznych - Nieporadność ruchowa - Opóźnienia rozwojowe np. w nabyciu umiejętności językowych - Tiki 30

31 Model pracy nad zaburzeniami zachowania Proponowane leczenie farmakologiczne w wyjątkowych sytuacjach (np. przy współistnieniu innych zaburzeń psychicznych lub klinicznie potwierdzonych schorzeń OUN. Współpraca ze szkołą Kurator sądowy Terapia rodzinna ZABU- RZENIA ZACHO- WANIA Terapia grupowa Psychoedukacja rodzin Terapia indywidualna CO GDY NIE MAMY KONKRETNEJ DIAGNOZY A OBSERWUJEMY TRUDNE ZACHOWANIA? Być może dziecko należy do grupy mającej zaburzenia łączone Być może jego zachowania mieszczą się w granicach szeroko rozumianej normy 31

32 WSPÓŁWYSTĘPOWANIE INNYCH ZABURZEŃ SUD 83% Psychoza 28% CHAD ADHD 74%-90 90% CD 63% ODD 93% CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU autyzm dobrze funkcjonujący autyści przejawiają zachowania, które są odbierane przez otoczenie jak impulsywne, a zatem nieprzemyślane i najczęściej nieadekwatne do sytuacji tak, jak działania dzieci nadpobudliwych, zespół Aspergera później stawiana diagnoza ze względu na to, że objawy są mniej zauważalne, a nietypowe zachowania są tłumaczone charakterem dziecka, niezrozumienie sytuacji społecznych rodzi wybuchy i konflikty. 32

33 CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE (CZR) - Nieprawidłowości charakteryzują całość zachowań dziecka we wszystkich sytuacjach - Mogą się różnić stopniem natężenia - u większości nieprawidłowy rozwój od niemowlęctwa - Zaburzenia pojawiają się (ujawniają się) w pierwszych 5 latach życia - Zaburzenia definiowane są w kategoriach zachowania, które odbiega od normy w stosunku do wieku umysłowego dziecka (tzn. niezależnie od obecności/stopnia upośledzenia umysłowego) DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 33

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Agnieszka Piekutowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Rozrabiaka, wiercipięta, rozbrykany urwis, świrus- takie określenia

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz

Dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz Dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz Depresja jako problem społeczny Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2020 roku depresja może stać się drugim co do wielkości - po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi PORADNIK dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego ZABURZENIE ZACHOWANIA WAKEFIELD określa jako stan psychiczny, który: Powoduje znaczące cierpienie lub

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole Informacje dla pedagogów i opiekunów irena Namysłowska One są ws, ród nas DZIECKO Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabrzu Spis treści Słowo wstępne Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu mgr Urszula Koszutska... 3 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej UzaleŜnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski

Bardziej szczegółowo

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji?

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004 W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? 1 Rola wychowania w społecznym podziale ról według płci. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

AUTYZM DZIECIĘCY: JEGO SYMPTOMY, DIAGNOZA, TERAPIA ORAZ JEJ ORGANIZACJA

AUTYZM DZIECIĘCY: JEGO SYMPTOMY, DIAGNOZA, TERAPIA ORAZ JEJ ORGANIZACJA Andrzej Wolski AUTYZM DZIECIĘCY: JEGO SYMPTOMY, DIAGNOZA, TERAPIA ORAZ JEJ ORGANIZACJA Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju. Zaburzenie to zaczyna pojawiać się przed trzecim rokiem życia. Autyzm objawia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe

Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe 14 Roman Mikuła, Semko Lipiec Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe Selected aspects of psychological and psychiatric care of patients with neoplastic

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii ANIDA SZAFRAŃSKA DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab.

Bardziej szczegółowo

Anna Bakuła. Przemoc w rodzinie

Anna Bakuła. Przemoc w rodzinie Anna Bakuła Przemoc w rodzinie Zasięg zjawiska 2011 Komenda Głowna 710941 interwencji domowych, w tym 40816 na wsi Liczba pokrzywdzonych 150 226 (2009) 88388 kobiet 9214 mężczyzn 35 137 dzieci do 13 roku

Bardziej szczegółowo

socjoterapia w szkole

socjoterapia w szkole socjoterapia w szkole Jarosław Jagieła socjoterapia w szkole Krótki poradnik psychologiczny Copyright by Wydawnictwo Rubikon Redakcja i korekta: Anna Grochowska-Piróg Projekt okładki Katarzyna Raputa

Bardziej szczegółowo

Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga.

Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga. Co warto wiedzieć na temat depresji? Poradnik www.lundbeck.pl Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga. Tłumaczenie i adaptacja do warunków polskich dr hab. n. med. Jan Jaracz, Katedra

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO TEN PORADNIK?

DLA KOGO TEN PORADNIK? WSTĘP Od wielu lat, w jednej z dużych warszawskich poradni, prowadzę spotkania konsultacyjne. Rozmawiam z osobami, które szukają pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej. Stąd wiem, jak trudno czasami

Bardziej szczegółowo

A. Różne objawy chorobowe (pojawiające się również poza czasem modlitwy i posługi modlitwy wstawienniczej):

A. Różne objawy chorobowe (pojawiające się również poza czasem modlitwy i posługi modlitwy wstawienniczej): ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE OSTATNIO PROWADZĄC REKOLEKCJE W ŚWINICACH WARCKICH, ŁODZI i WIŚLE PORUSZAM KWESTIE GRZECHÓW:PIERWORODNEGO, GŁÓWNYCH, PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU, CUDZYCH, WOŁAJĄCYCH O POMSTĘ DO NIEBA,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI (ADHD) W UJĘCIU

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI (ADHD) W UJĘCIU N e u r o k o g n i t y w i s t y k a w p a t o l o g i i i z d r o w i u, 2 0 0 9 2 0 1 1 P o m o r s k i U n i w e r s y t e t M e d y c z n y w S z c z e c i n i e 72 80 IZABELA KREMPIŃSKA ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny 2 SPIS TREŚCI a.podstawowe informacje dotyczące dziecka z ADHD i jego rodziny...50

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr VII /55/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Hrubieszów 2011 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Joanna Szymańska Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Spis treści

Joanna Szymańska Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Spis treści Spis treści Wstęp... 2 I. Depresje młodzieńcze... 3 1. Klasyfikacja depresji... 3 2. Depresja młodzieńcza norma rozwojowa czy zaburzenie?... 5 3. Depresja u młodych ludzi czynniki ryzyka i czynniki chroniące...

Bardziej szczegółowo

Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu

Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu Kamila Dudek Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu Alkohol towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Wpływ i skutki wpływu

Bardziej szczegółowo