Spis treści. Psychologia akademicka. Lektury menedżera. Socjologia. Stosunki międzynarodowe. Psychologia biznesu. Metodyka pracy naukowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Psychologia akademicka. Lektury menedżera. Socjologia. Stosunki międzynarodowe. Psychologia biznesu. Metodyka pracy naukowej"

Transkrypt

1 Spis treści Psychologia akademicka Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki 3 Psychologia. Jak ślimak piął się pod górę 4 Psychologia społeczna. Teoria i praktyka 4 Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje 5 Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia 5 Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia 6 Pracoholizm uzależnienie czy pasja 6 Osobowość, stres a zdrowie 7 Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła konsekwencje zapobieganie 7 Psychologia organizacji i zarządzania 8 Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych 8 Psychologia sądowa 9 Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka 9 Sugestia, manipulacja, hipnoza 10 Obraz ciała obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym 10 Psychologia zdrady 11 Psychologia bólu 11 Psychologia biznesu Role i umiejętności menedżerskie. Sekrety sukcesu i kariery 12 Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji 12 Studium mediacji. Od teorii ku praktyce 13 Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura 13 Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna 13 Techniki i triki negocjacyjne, czyli jak negocjują profesjonaliści 13 Poradniki rodzice nauczyciele Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi 14 Ja i grupa. Trening dla uczniów 14 Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo 15 Agresja w szkole diagnoza i profilaktyka 16 Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka 16 Poradniki pedagodzy nauczyciele Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych 17 abc elearningu. System LAMS 17 Rozwój osobisty Śmiało przez życie. Asertywność dla kobiet 18 Energia stresu 19 Zarządzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu 19 Lektury menedżera Psychologia komunikowania się dla menedżerów 20 Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych 21 Zdrowie menedżera. Style życia a zdrowie i choroba 21 Nigdy nie jedz sam, czyli sekrety sukcesów w biznesie 21 Socjologia Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej 22 Socjologia sztuki 23 Związki homoseksualne. Studium socjologiczne 23 Socjologia gospodarki 24 Region Zachodniopomorski kolaż socjologiczny 24 Problemy społeczne we współczesnych organizacjach 24 Stosunki międzynarodowe Polityczne teorie integracji międzynarodowej 25 Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej 25 Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy 25 Polityka zagraniczna Rosji 25 Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne 26 Globalizacja więcej niż podręcznik. Społeczeństwo kultura polityka 26 Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 26 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych 26 Metodyka pracy naukowej Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów 27 Wprowadzenie do informatyki dla humanistów 27 Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne 27 Media Etyka mediów 28 Etyka dziennikarska 29 Etyka Dylematy etyczne współczesności 30 Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy metody konsekwencje 30 Zapowiedzi Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki 31 Demokracja i autorytaryzm w okresie transformacji 31 PR w sytuacjach kryzysowych 31 Uzależnienia komputerowe. Diagnoza i terapia 31 2

2 psychologia akademicka Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki Wiesław Szymczak ISBN Rok w ydania 2008 Cena 44 zł. Format B5, str. 328 NOWOŚĆ Autor przedstawia spójny obraz najczęściej stosowanych metod statystycznych, dodatkowo omawiając takie zagadnienia, jak teoria podejmowania decyzji, wykorzystanie częstościowej interpretacji prawdopodobieństwa przy wyjaśnianiu poziomu istotności testu czy poziomu ufności estymatora przedziałowego, analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami na jednym czynniku metody znajdujące stosunkowo częste zastosowania w opracowywaniu wyników badań psychologicznych, a pomijane w większości opracowań. Przedstawiono także schematy postępowania z pakietem SPSS narzędzia niezbędnego w realizacji obliczeń związanych z gromadzeniem i analizą danych z testów psychologicznych. Książka jest adresowana głównie do studentów psychologii, choć ze względu na szeroki zakres omawianych metod, może być wykorzystywana przez pracowników naukowych, a zwłaszcza osoby prowadzące badania. Czy statystyka jest potrzebna psychologom? Sądzę, że jest wręcz niezbędna. Podstawowy, utylitarny sens stosowania statystyki to uogólnianie zjawisk zaobserwowanych w pewnej, względnie niedużej próbie, na całą populację generalną, z której ta próba została wylosowana. Statystyka zatem umożliwia badaczowi sformułowanie pewnych ogólniejszych praw. katalog wydawniczy 2008/2009 3

3 psychologia akademicka Psychologia społeczna. Teoria i praktyka Hanna Hamer ISBN Rok wydania 2005 Cena 53 zł. Format B5, str. 336 Psychologia. Jak ślimak piął się pod górę Andrzej Augustynek ISBN Cena 39 zł. Format B5, str. 196 Autorka zaprasza w pasjonującą podróż do świata psychologii społecznej. Dzięki nowoczesnemu, interdyscyplinarnemu, trafiającemu w sedno ujęciu książka pozwala zrozumieć wiele zagadnień dysonans poznawczy, konformizm, antypatię i sympatię, poznawanie siebie i innych, motywacje i motywowanie, uprzedzenie i tolerancję, zachowania prospołeczne, agresję, manipulacje, konflikt i negocjacje. Tradycyjna problematyka psychologii społecznej spotyka się w tym ujęciu z filozofią, biologią, psychologią ogólną i kliniczną. Autorka kładzie duży nacisk na połączenie wiedzy z praktyką i w swoim podręczniku pokazuje, jak zastosować tę wiedzę w życiu. Książka jest napisana prostym językiem, zrozumiałym dla każdego i przeznaczona nie tylko dla studentów. Książka będąca kompendium wiedzy psychologicznej, adresowana jest głównie do studentów kierunków mających w programie psychologię jako przedmiot uzupełniający lub fakultatywny, ale nie tylko. Sposób prezentacji pozwala znaleźć w jednym podręczniku zarówno rozdziały poświęcone problematyce podstawowych procesów psychicznych pamięci, myślenia, inteligencji i osobowości, emocji (również stresu), ale także zagadnienia, których poznanie może służyć zwiększeniu efektywności własnego działania: prowadzenie negocjacji, rodzaje manipulacji i obrona przed nimi oraz kierowanie karierą zawodową. Opisano także nowe zagadnienia psychologiczne oraz zagrożenia związane z tworzącym się wokół nas społeczeństwem informacyjnym. 4

4 psychologia akademicka Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia Anna Lubrańska ISBN Cena 25 zł. Format A5, str. 104 Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje Henryk Gasiul ISBN Rok wydania 2006 Cena 65 zł. Format: B5, str. 426 Wielowątkowe opracowanie prezentuje treści typowe dla obszaru psychologii pracy: znaczenie pracy w życiu człowieka, sytuacje trudne i zjawiska dysfunkcjonalne w środowisku pracy (m.in. stres, bezrobocie, wypalenie zawodowe, mobbing, pracoholizm), człowiek jako podmiot sytuacji pracy (ze zwróceniem uwagi na zasadnicze zmienne psychologiczne warunkujące skuteczność działania jednostki), praca zespołowa i funkcjonowanie jednostki w relacjach interpersonalnych, motywacja do pracy. Książka łączy motywy teoretyczne z praktycznymi. Zamyka ją dwadzieścia propozycji różnorodnych ćwiczeń-metod aktywizujących, które mogą znaleźć zastosowanie w procesie dydaktycznym. Książka zawiera przegląd zarówno współczesnych, jak i wcześniejszych, znanych i wciąż zachowujących aktualność teorii i koncepcji osobowości. Sięgając do nurtów psychologii klasycznej, w sposób wyczerpujący analizuje korzenie teoretyczne koncepcji współczesnych. Teorie zostały w sposób czytelny uporządkowane. Książka ma charakter podręcznika, przystępny charakter wywodów autora sprawia, że powinna zainteresować szersze grono odbiorców. katalog wydawniczy 2008/2009 5

5 psychologia akademicka Pracoholizm uzależnienie czy pasja Lucyna Golińska ISBN Cena 38 zł. Format B5, str. 192 Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia Anna Jachnis ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 264 Pracoholizm to nazwa zjawiska, które pojawia się coraz częściej, budzi niepokój, irytację, ciekawość. Pracoholikiem nazywamy kogoś, kto nie tylko poświęca pracy wiele czasu i wysiłku, traktuje ją jako coś ważniejszego niż inne zajęcia i obowiązki, ale także doświadcza niepokoju i czuje się źle, gdy nie pracuje praca staje się dla niej przymusem. Gdy od bliskiej ci osoby partnera, przyjaciela słyszysz jesteś pracoholikiem, oznacza to, że dzieje się z tobą coś niedobrego. Książka ta adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zarówno tych, którzy oburzają się na sugestię, że mogą być pracoholikami, tych, których wprawia to w dumę, a także tych wszystkich, którzy chcieliby po prostu lepiej poznać ten fenomen. Skuteczność i efektywność funkcjonowania organizacji to pole działania każdego menedżera, któremu jednak brakuje niekiedy wiedzy na temat mechanizmów podejmowania decyzji, motywacji pracowników, efektywnego przywództwa, stresów w organizacji czy konfliktów organizacyjnych. Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom, w książce omówiono aspekty psychologiczne funkcjonowania organizacji, przedstawiając jednocześnie trudności i problemy w obszarze stosunków międzyludzkich występujące we współczesnych organizacjach. Zaproponowano też szereg wskazówek praktycznych, mogących ułatwić menedżerom skuteczne zarządzanie i efektywne rozwiązywanie problemów interpersonalnych w organizacji. 6

6 psychologia akademicka Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła konsekwencje zapobieganie Nina Ogińska-Bulik ISBN Rok wydania 2006 Cena 50 zł. Format B5, str. 296 Osobowość, stres a zdrowie Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 304 Książka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na pracownikach 14 różnych grup zawodowych w bardzo szerokim ujęciu od funkcjonariuszy policji do aktorów; ich cechą wspólną jest praca w sektorze usług społecznych. Specyfika tej pracy polega na stałym intensywnym kontaktowaniu się z innymi ludźmi, angażowaniu się w ich problemy społeczne, psychologiczne i fizyczne. W pracy wskazano na źródła stresu występujące w pracy poszczególnych grup zawodowych i dokonano analizy ponoszonych przez nie negatywnych konsekwencji stresu w postaci zespołu wypalenia zawodowego oraz zaburzeń stanu zdrowia, przede wszystkim psychicznego. Wskazano też na rolę zasobów osobistych i społecznych w zapobieganiu tym konsekwencjom. Książka nawiązuje do koncepcji pozytywnego ujęcia zdrowia. Opisuje i analizuje cechy osobowości sprzyjające zdrowiu, przeciwstawiając je cechom sprzyjającym chorobie. Szeroko prezentuje zjawisko stresu, skupiając się na skutkach oraz metodach skutecznego radzenia sobie ze stresem jako wyznacznikiem zdrowia. W przeciwieństwie do zdrowia rozumianego jako stan autorzy traktują zdrowie w kategoriach procesu, co inspiruje i wzbudza większe zainteresowanie zachowaniami sprzyjającymi osiąganiu pełni możliwości biologicznych, psychicznych i społecznych. Opracowanie jest przeznaczone głównie dla profesjonalistów: psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, a także specjalistów w zakresie edukacji i promocji zdrowia, doradców i trenerów. katalog wydawniczy 2008/2009 7

7 psychologia akademicka Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych Andrzej Lipczyński ISBN Cena 29 zł. Format B5, str. 120 Psychologia organizacji i zarządzania Jan F. Terelak ISBN Rok wydania 2005 Cena 60 zł. Format B5, str. 416 W książce przedstawiono podstawowe problemy i sposoby prowadzenia interwencji w sytuacjach kryzysowych. Autor podkreśla, że w każdej sytuacji wymagającej interwencji grupa społeczna zachowuje się w określony sposób i ratownicy, poza pomocą techniczną i materialną, udzielają chcąc czy nie chcąc pomocy psychologicznej. Jej adresatami są więc przede wszystkim pracownicy i wolontariusze sztabów kryzysowych, policjanci, strażacy, ratownicy medyczni, lekarze. W książce przedstawiono sposoby interwencji w zróżnicowanych sytuacjach kryzysowych: od katastrof, kataklizmów technicznych, ekologicznych i naturalnych po zagadnienia terroryzmu, wzięcia zakładników, samobójstw, aktów przemocy itd. Autor analizuje w aspekcie psychologicznym firmę traktowaną jako strukturę organizacyjną zarządzającą w głównej mierze zasobami ludzkimi. Zawarta w książce wiedza psychologiczna na temat jednostkowych właściwości człowieka (procesy poznawcze i inteligencja, osobowość i temperament, mechanizmy motywacyjne itp.) jest wielce przydatna do trafnego doboru i selekcji oraz wykorzystania tzw. dobrych stron w toku pracy i polityce kadrowej. Ujęcie grupowe wskazuje na ważny dla zarządzania fakt, że zasoby ludzkie w zakładzie pracy nie stanowią prostej sumy jednostek, lecz zupełnie nową jakość systemową. 8

8 psychologia akademicka Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka Grażyna Wąsowicz-Kiryło ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 184 Psychologia sądowa Andrzej Lipczyński ISBN Cena 30 zł. Format B5, str. 155 Czy kobiety potrzebują więcej pieniędzy niż mężczyźni? Dlaczego decyzje finansowe nie są perfekcyjnie racjonalne i czy ludzie są tego świadomi? Do czego służą pieniądze i dlaczego stanowią podłoże konfliktów? To tylko nieliczne z pytań, na które odpowiada publikacja. Książka zawiera prezentację naukowych prac psychologicznych, drążących temat znaczenia pieniędzy w życiu jednostek i może stanowić podręcznik przydatny w procesie kształcenia studentów nauk społecznych (np. psychologii, socjologii, zarządzania, ekonomii). Przystępna lektura dla wszystkich osób zajmujących się zawodowo zachowaniami finansowymi i/ lub prywatnie zainteresowanych ich lepszym zrozumieniem. Książka zawiera analizę psychologicznych oraz prawnych aspektów przestępczości i procesu sądowego. Szczególną uwagę autor skupia na zagadnieniach oceny pobudek działania sprawcy przestępstwa i jego poczytalności, wiarygodności zeznań ofiary, stresu pourazowego, prewencji psychologicznej oraz roli psychologa jako mediatora sądowego. W opisie tych zagadnień uwypukla się specyfikę ich widzenia i oceny przez organy sądowe, sprawców przestępstwa, ofiary oraz biegłych i psychologów. Książka może być pożyteczną lekturą ludzi profesjonalnie związanych z sądownictwem adwokatów, sędziów, biegłych sądowych, psychologów, a także wykorzystywana jako podręcznik akademicki. katalog wydawniczy 2008/2009 9

9 psychologia akademicka Obraz ciała obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym Anna Brytek-Matera ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 200 NOWOŚĆ Sugestia, manipulacja, hipnoza Andrzej Augustynek ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 280 Książka porusza problematykę wizerunku ciała w życiu kobiet i mężczyzn w kontekście zaburzeń odżywiania, otyłości, zaburzeń klinicznych i zdrowia. Ważnym wątkiem jest psychologiczna (również kliniczna) analiza zaburzeń obrazu ciała przejawiających się w anoreksji, bulimii psychicznej, dysmorfofobii, kompleksie Adonisa oraz otyłości i nadwadze. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych problematyką cielesności oraz zaburzeń odżywiania, pacjentów i ich rodzin, a także studentów psychologii i medycyny oraz psychoterapeutów. Książka łączy zalety podręcznika hipnozy z przeglądem opinii i opracowań na temat sugestii. Autor omawia różne spojrzenia na zjawiska sugestii, hipnozy i manipulacji. Problematykę manipulacji zaprezentowano w ujęciu psychologicznym, w zakresie odpowiadającym jej miejscu w programie studiów. Potężny wpływ sugestii i hipnozy na psychikę człowieka jest faktem, podobnie jest z manipulacją. Dlatego metody te należy stosować ostrożnie i etycznie, a przede wszystkim kompetentnie. Negatywny obraz manipulacji jest bez wątpienia efektem nieetycznych działań osób posługujących się tą metodą. Książka jest adresowana do studentów psychologii, jak i profesjonalistów wykorzystujących w praktyce omawiane metody. 10

10 psychologia akademicka Psychologia bólu Lilia Suchocka ISBN Cena 39 zł. Format B5, str. 182 Problematykę psychologii bólu autorka omawia wieloaspektowo i interdyscyplinarnie. Takie podejście umożliwia głębsze zrozumienie i poznanie czynników odgrywających istotną rolę w powodowaniu i wpływaniu na ból. Książka wykorzystuje założenia noo-logoteoretyczne, a dokładnie koncepcję wielowymiarowego bycia i wielokierunkowego stawania się ludzkiej egzystencji. Jest adresowana do studentów psychologii i medycyny, lekarzy, pielęgniarek, a także do osób bezpośrednio dotkniętych bólem przewlekłym. Psychologia zdrady Agata Błachnio ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 176 NOWOŚĆ Nielojalność, inaczej zdrada, jest zjawiskiem częstym i znanym, a jednak bardzo złożonym i niejednoznacznym. Autorka wychodząc poza nielojalność i zdradę małżeńską, które w języku potocznym najbardziej kojarzą się z tymi terminami, na kanwie analiz teoretycznych odpowiada na pytania mające wymiar praktyczny: zjakie cechy predysponują do zachowań nielojalnych? zjakie są zyski i koszty bycia nielojalnym? zco wpływa na decyzję o byciu nielojalnym? zczym różni się poczucie nielojalności własnej i cudzej? katalog wydawniczy 2008/

11 psychologia biznesu Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji Marta Juchnowicz, Łukasz Sienkiewicz ISBN: Rok wydania 2006 Cena 50 zł. Format B5, str. 280 Role i umiejętności menedżerskie. Sekrety sukcesu i kariery Józef Penc ISBN Rok wydania 2005 Cena 55 zł. Format B5, str. 340 Właściwe zdefiniowanie roli oceny pracy w organizacji pozwala na zwiększenie spójności narzędzi i procesów zarządzania zasobami ludzkimi, a tym samym na realizację celów stawianych temu obszarowi zarządzania. Omawiana publikacja łączy w sobie opis dwóch podejść do oceny pracy wartościowania pracy i oceny kompetencji pracowników. Ten ostatni proces jest wynikiem nowych tendencji w wartościowaniu pracy, znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce, przede wszystkim w obszarze kształtowania wynagrodzeń. Książka ukazuje skutecznych liderów w skutecznym działaniu. Podsuwa odpowiedzi na pytania jacy powinni być menedżerowie, jak realizują swoje funkcje, jak postępują a jak postępować powinni. Wyzwania przyszłości i procesy integracji tworzą nowy paradygmat zarządzania, który zmienia zasadniczo status i obowiązki menedżera. Menedżerowie muszą stawać się liderami, którzy potrafią przekonać innych do własnych wizji, by zapewnić sobie ich pomoc i współpracę. Muszą więc sięgać po nowe wartości i instrumenty, zmieniać styl funkcjonowania swoich organizacji, aby sprostać zadaniom. Praktycznych wskazówek i sugestii może im w tym zakresie dostarczyć nauka, której osiągnięcia i ustalenia przekazuje omawiana książka. 12

12 RACHUNKOWOŚĆ psychologia biznesu Studium mediacji. Od teorii ku praktyce Adam Zienkiewicz ISBN: Cena 58 zł Format B5, str. 336 Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna Czesław Sikorski ISBN Cena 40 zł Format B5, str. 216 Publikacja w wieloaspektowy i pogłębiony sposób ukazuje instytucję mediacji jako uzupełniającą formę wymiaru sprawiedliwości, skądinąd mocno osadzoną w tradycji wielu krajów świata. Walorem pracy są liczne odwołania do bogatej literatury zagranicznej, zwłaszcza amerykańskiej. Tematem książki są problemy człowieka we współczesnej organizacji. Autor ukazuje sytuację podmiotowości i wolności osób tworzących organizację w kontekście ich społecznych i historycznych uwikłań. Przedstawia członków organizacji w świecie wzajemnych zobowiązań, oddziałujących na nich norm i wzorów społecznych. Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura Anna Winch Sławomir Winch ISBN Rok wydania 2005 Cena 50 zł Format B5, str. 248 Techniki i triki negocjacyjne, czyli jak negocjują profesjonaliści Grzegorz Myśliwiec ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 136 W książce przedstawiono procedury negocjacji z trzech punktów widzenia: z perspektywy jednostki postrzegającej negocjacje jako zestaw umiejętności i narzędzi działania, z punktu widzenia organizacji, z perspektywy systemu norm i wartości. Wykorzystano wyniki badań wyjaśniających różnice w sposobie prowadzenia negocjacji, podważające liczne stereotypy wokół procesów negocjacji. Książka jest adresowana do ludzi, dla których negocjacje (bądź rywalizacja) są chlebem codziennym, a więc prawie do wszystkich... Nie jest suchym wykładem akademickim. Ludziom negocjacji i rywalizacji daje wskazówki, jak zachować się w tych sytuacjach, aby osiągnąć zamierzony cel, minimalizując błędy. katalog wydawniczy 2008/

13 Poradniki rodzice nauczyciele Ja i grupa. Trening dla uczniów Justyna Święcicka ISBN Cena 30 zł. Format B5, str. 120 Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi Hanna Hamer ISBN Cena 38 zł. Format B5, str. 170 Książka zawiera zestaw gier i zabaw dla uczniów, scenariuszy przygotowanych do prowadzenia zajęć przez nauczycieli oraz osoby pracujące z gimnazjalistami. Celem tych zajęć jest zwiększenie umiejętności społecznych, poczucia własnej wartości oraz kreatywności pojedynczych uczniów i całej klasy. Opracowanie zawiera ćwiczenia, które można dowolnie zestawiać i wykorzystywać na lekcjach wychowawczych, przerwach, podczas szkolnych zabaw, na zajęciach pozalekcyjnych. Książka jest pomocna w rozwiązywaniu istotnego problemu: jak będąc gimnazjalistą, czuć się kimś wyjątkowym, ważnym, mieć własne zdanie, a jednocześnie należeć do grupy rówieśniczej, dzielić się pomysłami, pracować w zespole. Jak wypracować bezpieczne granice pomiędzy ludźmi, nie naruszając wolności? Czy istnieją dobre sposoby ustalenia kompromisu między uleganiem kaprysom a zakazami? Próbą odpowiedzi na te pytania jest omawiana książka, efekt doświadczeń autorki m.in. z zakresu praktyki psychoterapeutycznej i rodzicielskiej. Jest przeznaczona zarówno dla rodziców, którym zależy na przyjaznym kontakcie z dorastającymi dziećmi, jak i dla młodzieży, która chciałaby znaleźć z rodzicami wspólny język (stąd dialogi jako podstawowa forma przekazu). Wyodrębnioną częścią książki jest blok antystresowy adresowany do wszystkich, którzy chcą codziennie obniżać napięcie w możliwie przyjemny sposób indywidualnie lub rodzinnie. 14

14 Poradniki rodzice nauczyciele Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo Beata Chrzanowska Justyna Święcicka ISBN Rok wydania 2006 Cena 30 zł. Format B5, str. 120 ADHD jest skrótem angielskiego określenia-diagnozy Attention Deficit Hyperactivity Disorder, sformułowanie to w polskim tłumaczeniu przybrało nazwę nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Książka powstała na podstawie kilkuletnich doświadczeń w pracy z dziećmi dotkniętymi tą przypadłością oraz z ich rodzicami. Jej zaletą jest to, że zawiera praktyczne rady, jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym w codziennych sytuacjach w szkole i w domu, w czasie zabawy i nauki. Pewne zmiany w systemie wychowawczym, w codziennych nawykach, pozwalają niekiedy radykalnie zmienić atmosferę współistnienia i nauczyć się żyć z ADHD. Pomagają zapobiec wtórnym skutkom nadpobudliwości, jakimi są drugoroczność, zaburzenia zachowania, a w wieku późniejszym konflikty z prawem, nieprzystosowanie społeczne. Codzienne życie rodziców dzieci z ADHD nie musi przypominać scen z koszmarnego snu, co więcej może być znośne, a nawet przyjemne. Czasami wystarczy kilka zmian i okazuje się, że dziecko z ADHD jest świetnym kompanem, a przebywanie w jego towarzystwie może być miłe, że ADHD to nie tylko udręka dla otoczenia, ale i ciekawie spędzony czas. katalog wydawniczy 2008/

15 Poradniki rodzice nauczyciele Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka Stanisław Kozak ISBN Cena 46 zł. Format B5, str. 264 Agresja w szkole diagnoza i profilaktyka Maria Libiszowska-Żółtkowska Krystyna Ostrowska (red.) ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 272 Autor tej pracy, która stanowi kompendium wiedzy na temat patologii społecznych, był wychowawcą w domu dziecka w Trójmieście, od 30 lat jest wykładowcą akademickim. Celem książki jest dostarczenie informacji o istocie, mechanizmach psychologicznych i społecznych oraz uwarunkowaniach ekonomicznych powstawania zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży. Szczególnie istotne jest wskazanie, jak można takie zjawiska eliminować lub ograniczać. Adresatami pracy są zarówno nauczyciele, jak i rodzice. Zamieszczone w pracy testy mogą być pomocne w rozpoznawaniu patologicznych zachowań własnych dzieci, w stosowaniu profilaktyki oraz leczenia. Książka stanowi kompendium wiedzy w zakresie najnowszych interdyscyplinarnych teorii wyjaśniających przyczyny agresji w szkole; prezentuje wypróbowane programy zapobiegania i skutecznego zmniejszania negatywnych społecznie skutków zachowań agresywnych młodzieży. Przyczyny te obejmują zarówno czynniki określane mianem wrodzonych, osobowościowych, jak i takie, które tkwią w rodzinie, w szkole, w grupie rówieśniczej, środowisku lokalnym czy środkach masowego przekazu. Ich diagnoza jest pierwszym etapem na drodze do podjęcia działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. W książce zamieszczono 14 autorskich tekstów specjalistów z zakresu nauk społecznych (psychologii, pedagogiki, kryminalistyki, socjologii wychowania). 16

16 Poradniki pedagodzy nauczyciele abc elearningu. System LAMS Adam Stecyk ISBN Cena 43 zł. Format B5, str. 190 NOWOŚĆ Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych Tomasz Huk ISBN Cena 40 zł. Format B5, str. 222 E-learning, forma nauczania na odległość, jest coraz częściej stosowana w praktyce instytucji edukacyjnych, organów administracji publicznej, w samokształceniu menedżerów, na studiach zaocznych. Jak dostosować ofertę organizacji szkoleniowych do wymogów rynku? Jak wprowadzić nowoczesne kanały kształcenia, aby zachować przewagę konkurencyjną, a zarazem drastycznie nie zwiększyć kosztów? Książka odpowiada na te pytania: część pierwsza omawia pojęcia i istotę e-learningu, część druga zawiera szczegółową charakterystykę wdrożenia i wykorzystania bezpłatnej platformy e-learningu LAMS (Learning Activity Management System). W części trzeciej przedstawiono przykłady wykorzystania systemu LAMS oraz zasady i możliwości tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych. Ideą przewodnią jest prezentacja, analiza i wskazanie znaczenia koncepcji edukacji skupionej na kształtowaniu umiejętności kluczowych. Wymaga to odmiennych podejść do organizacji nauczania oraz nowych kompetencji nauczycieli, umożliwiających osobom młodym przygotowanie się do dalszej nauki i podjęcia pracy zawodowej, a dorosłym rozwijanie i aktualizowanie posiadanych umiejętności. Umiejętności kluczowe dotyczą: planowania, organizacji i oceny własnej nauki, komunikowania się i współdziałania w zespole, twórczego rozwiązywania problemów, wykorzystania informacji i posługiwania się technologią informacyjną, połączenia wiedzy z praktyką, rozwijania zainteresowań. katalog wydawniczy 2008/

17 Rozwój osobisty Śmiało przez życie. Asertywność dla kobiet Katarzyna Starowicz Jarosław Starowicz ISBN Cena 35 zł Format A5, str. 200 NOWOŚĆ Poradnik przedstawia wiedzę o zachowaniach asertywnych, ich genezę, możliwości i techniki rozwijania umiejętności obrony swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych. Uczy umiejętności formułowania i przyjmowania ocen, wyrażania próśb, uczuć, opinii. Wszystko w pigułce przekazywana wiedza to minimum niezbędnej teorii i wiele rozwijających świadomość ćwiczeń i zadań do samodzielnego wykonania. Głównym adresatem książki są kobiety, które dla własnego dobra chcą dziś jasno i głośno wyrażać swoje zdanie i dbać o swoje interesy. Każdy człowiek jest inny, zaś jego droga życiowa jest wypadkową osobowości, predyspozycji, wreszcie zwykłego szczęścia. I jeśli trudno dyskutować nad szczęściem lub jego brakiem czy cechami osobowości, to predyspozycje można, a nawet trzeba rozwijać. Zaniedbywanie rozwoju to zaprzepaszczanie szansy na lepsze, szczęśliwsze i bardziej świadome życie. 18

18 Rozwój osobisty NOWOŚĆ Zarządzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu Renata Gut, Maria Piegowska, Barbara Wójcik ISBN Cena: 40 zł, Format A5 str. 280 ZAPOWIEDŹ Energia stresu Edyta Ponarad, Paweł Wypychowski Rok wydania 2009 Format A5, ok. 200 str. Autorki dzielą się 12-letnim doświadczeniem nabytym w pracy trenerskiej i doradczej. W czasach przesiąkniętych duchem liberalizmu i indywidualizmu istnieje zapotrzebowanie na specyficzne osobiste zdolności i umiejętności oraz optymalne sposoby ich wykorzystywania. Zwiększa się osobista odpowiedzialność za wybór ścieżki życia i kariery. Coraz większe znaczenie na rynku ma świadomość własnych mocnych stron, samego siebie, swoich wartości i potrzeb. Książka przedstawia stres jako efekt przepływu energii. Jako energia stres sam w sobie nie jest ani pozytywny, ani negatywny (lub pozytywny i negatywny jednocześnie). Jeśli postrzegamy stres jako energię, radzenie sobie zależy od tego, czy i na ile dana osoba jest w stanie przyjąć tę energię i przekształcić w działanie. Wymaga to zasobu osobistej energii i umiejętności. Stres w ujęciu proponowanym przez Autorów można porównać do fali wykorzystywanej przez surfera: jeśli surfer zgromadzi dość osobistej energii i umiejętności, może na fali wykonać ślizg życia ; jeśli brakuje mu energii i nie ma dość umiejętności, a fala jest duża porwie go, wciągnie w swój wir, rzuci o dno i złamie mu kręgosłup. Energia stresu pomoże w surfowaniu bez połamania kości. katalog wydawniczy 2008/

19 lektury menedżera Psychologia komunikowania się dla menedżerów Teresa Rzepa ISBN: X Rok wydania 2006 Cena 53 zł. Format B5, str. 288 Najważniejszym celem tej książki jest dostarczenie przydatnych wzorów komunikacyjnych tym wszystkim, których praca polega na zarządzaniu choćby najmniejszą grupą ludzi i którzy na podstawie swych doświadczeń zawodowych wiedzą, że każdą funkcję kierowniczą, czy jest to planowanie, organizowanie, motywowanie, przewodzenie czy też kontrolowanie lub zarządzanie zmianą, można skutecznie realizować tylko po opanowaniu sztuki komunikowania się z innymi. Autorka na podstawie wielu przykładów zaczerpniętych z życia polskich firm charakteryzuje reguły skutecznego zachowania w sytuacjach komunikacyjnych typowych dla każdej pracy wymagającej ciągłego kontaktowania się z innymi ludźmi. Książka jest więc przewodnikiem po prawidłowościach przemawiania, prowadzenia zebrań, dyskusji i prezentacji, a także rozmów oceniających, dyscyplinujących i kwalifikacyjnych. Z pewnością przyczyni się do polepszenia funkcjonowania każdego kierownika, przywódcy, negocjatora, mówcy, polityka, dla których komunikacyjne sytuacje są zawodową codziennością. Od komunikowania się z innymi nie można uciec i nie warto tego czynić, choćby dlatego, że od innych można się wiele nauczyć. Ta nauka jest nieustanna i świeża, jak dynamiczne i nowe są nasze kontakty społeczne, nawiązywane w ciągu całego życia. Naprawdę warto je pogłębiać i z żadnego powodu z nich nie rezygnować również dlatego, że w innych ludziach można się przeglądać dosłownie jak w lustrze. 20

20 RACHUNKOWOŚĆ lektury menedżera Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych Piotr Wachowiak ISBN: Rok wydania 2001 Cena 36 zł. Format B5, str. 206 Zdrowie menedżera. Style życia a zdrowie i choroba Jan Tylka ISBN: , wydanie 3 Cena 30 zł. Format A5, str. 128 Książka ma charakter poradnika, w którym autor wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie terapeutyczne i rehabilitacyjne. Celem jest ukazanie zagadnień stylu życia jednostki w ujęciu psychologicznym oraz związków ze zdrowiem i chorobą. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę tzw. czynników ryzyka choroby, mechanizmy działania stresu i jego związek ze stanem zdrowia. Książka przedstawia też psychologiczne aspekty formowania osobowości. Omówione zagadnienia mają wspólny punkt odniesienia, jakim jest specyfika zawodu i pracy menedżera. Osobowość menedżera powinna umożliwić mu bycie osobą asertywną, kreatywną i przedsiębiorczą, ponieważ tylko osoba posiadająca takie cechy może sprostać zadaniom postawionym przed profesjonalnym menedżerem. Celem książki jest przybliżenie Czytelnikom zagadnień dotyczących umiejętności menedżerskich pomocnych w wypełnianiu różnych ról kierowniczych. Nigdy nie jedz sam, czyli sekrety sukcesów w biznesie Keith Ferrazzi, Tahl Raz tłum. Aneta Pietrzak ISBN: Cena 33 zł Format 123x195, str. 311 Autor pisze o tym, jak nawiązywać pożyteczne, owocne kontakty z ludźmi, którzy ułatwią osiągnięcie sukcesu i trafnie zauważa, że pomocni ludzie to na ogół tacy, którym ktoś też pomógł w życiu. Takie działanie określa mianem budowania relacji, tworzenia sieci i radzi, jak tego skutecznie dokonać. Nie jest to jeszcze jeden przemądrzały poradnik, ale barwna, pełna anegdot i opisów niecodziennych wydarzeń opowieść. katalog wydawniczy 2008/

21 socjologia Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej Jacek Wasilewski, Adam Skibiński ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 306 NOWOŚĆ Po przeczytaniu tej książki można zrozumieć, dlaczego poziom publicznego mówienia w Polsce jest jaki jest i jak można go ulepszyć. Autorzy, niczym mechanicy samochodowi, pokazujący widzom najszybsze i najlepsze samochody, rozkręcają najskuteczniejsze mowy w historii, demonstrują, co w nich jest takiego, że tak dobrze działają i montują je z powrotem. Czytelnik przekona się, co łączy: zmanifest Komunistyczny, zmowę Josefa Goebbelsa, zreklamę Marlboro, zhomilię papieża Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa, zsłynne przemówienie Martina Luthera Kinga, zperswazję Jima Jonesa ze świątyni Ludu w Gujanie. Autorzy uczą psychologii języka oraz retoryki i erystyki zarówno dziennikarzy, jak i aktorów życia publicznego. Ta książka pozwoli zupełnie inaczej zadawać pytania. Tym bardziej że autorzy nie zwracają uwagi na granice dyscyplin, swobodnie je zmieniają, zapewniając Czytelnikowi prawdziwą przygodę intelektualną. Prorocy i politycy, wielcy przywódcy i mistrzowie propagandy, nauczyciele i kapłani prowadzą nas słowami, ale tylko tak mogą nas prowadzić, jak my sami pozwalamy. W słowach zanurzeni nie jesteśmy wszak bezwolnymi narzędziami, gdyż to my wybieramy i my decydujemy sami za siebie. Zawsze będziemy prowadzeni słowami i sami słowami będziemy prowadzić innych, bo to arcyludzka rzecz. 22

22 socjologia Socjologia sztuki Marian Golka ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 280 NOWOŚĆ Związki homoseksualne. Studium socjologiczne Dorota Majka-Rostek ISBN Cena 47 zł. Format B5, str. 230 Związki lesbijek i gejów autorka traktuje jako formy życia rodzinnego, których funkcjonowanie łączy się z przemianami współczesnych społeczeństw. Proponuje typologię alternatywnych form życia rodzinnego w kontekście zjawisk modernizacyjnych: indywidualizmu związanego z pojawieniem się specyficznego wzorca osobowości nowoczesnej, konieczności dokonywania wyborów, ryzyka, refleksyjności, przemian intymności oraz rozwoju technologicznego. Przedstawia też analizę społecznych postaw wobec związków lesbijek i gejów wyrażanych zarówno w dyskursie publicznym, jak i w badaniach opinii. Przybliża podejścia socjologii do związków homoseksualnych i dokonuje analizy wywiadów z dwudziestoma ośmioma parami lesbijek i gejów. Książka ma charakter podręcznika z zakresu socjologii kultury i sztuki. Analizuje rolę i funkcje sztuki (przede wszystkim sztuk plastycznych) w życiu społecznym. Jak pisze Autor: ( ) sztuka nie jest czymś odrębnym od życia społecznego, lecz stanowi jego element (aspekt). Oczywiście, nie jest ona sublimacją życia społecznego ani jego najważniejszym wykwitem, ale nie jest też jego marginesem. Sztuka jest ze swej istoty społeczna, tak jak społeczeństwa są z istoty rzeczy współkształtowane (wraz z innymi oddziaływaniami kulturowymi oraz przyrodniczymi) przez wytwory sztuki. katalog wydawniczy 2008/

23 socjologia Region Zachodniopomorski kolaż socjologiczny Pod redakcją Agnieszki Kołodziej-Durnaś ISBN Cena 40 zł. Format B5, str. 176 Socjologia gospodarki Juliusz Gardawski, Leszek Gilejko, Jacenty Siewierski, Rafał Towalski ISBN: , wydanie II Cena 48 zł. Format B5, str. 256 Książka jest klasycznym podręcznikiem akademickim. Przedstawia determinanty rozwoju i wzrostu gospodarczego, zagadnienia rynku i otoczenia instytucjonalnego gospodarki, problemy ekonomicznego wymiaru struktury społecznej, stosunki pracy i socjologiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analizowane są instytucje gospodarcze z socjologicznego punktu widzenia oraz zachowania aktorów w gospodarce. Omówiono także specyfikę struktury społecznej w jej związkach z gospodarką oraz mentalność ekonomiczną. Przedstawiono zagadnienia przedsiębiorstwa, stosunków pracy wraz z partycypacją oraz konflikt przemysłowy. Opracowanie jest zbiorem tekstów socjologicznych (bądź z pogranicza socjologii) dotyczących różnorodnych aspektów życia społecznego w Regionie Zachodniopomorskim. W tomie znalazły się opracowania poświęcone m.in. kwestiom integracji europejskiej, wizerunku i marki województwa, problemom pogranicza i sąsiedztwa niemieckiego. Problemy społeczne we współczesnych organizacjach Katarzyna Markiewicz Monika Wawer ISBN Rok wydania 2005 Cena 55 zł. Format B5, str. 342 W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania problematyką zarządzania zasobami ludzkimi i odchodzenie od koncepcji operacyjnego administrowania kadrami na rzecz strategicznego zarządzania potencjałem społecznym. Niezbędne staje się inne niż tradycyjne spojrzenie na zatrudniony personel. W książce autorzy prezentują i analizują tę tendencję w różnych aspektach i ujęciach. 24

24 stosunki międzynarodowe Polityczne teorie integracji międzynarodowej Paweł Janusz Borkowski ISBN Cena 38 zł Format B5, str. 216 Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy Pod reakcją Jolanty Polakowskiej-Kujawy ISBN Rok wydania 2006 Cena 75 zł Format B5, str. 540 Publikacja ta jest monograficznym opracowaniem teorii integracji. Prezentuje bogaty dorobek refleksji teoretycznej, głównie amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej. Wprowadza systematykę tych teorii, bada ich odniesienia do szerszych zagadnień stosunków międzynarodowych. W intencji autorów książka ta, podejmująca szerokie spektrum zagadnień społecznych, gospodarczych i kulturowych charakterystycznych dla współczesnej Europy, ma nie tylko informować, lecz także inspirować do dyskusji na temat dominujących na naszym kontynencie problemów oraz sposobów ich rozwiązywania. Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej Marcin Florian Gawrycki (redakcja naukowa) ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 264 Polityka zagraniczna Rosji Stanisław Bieleń Maciej Raś (redakcja naukowa) ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 218 Książka zawiera pierwsze w Polsce omówienie problematyki integracji na kontynencie południowoamerykańskim. Autorzy omówili zjawiska integracji w trzech wymiarach: pankontynentalnym, regionalnym oraz subregionalnym. Kolejną płaszczyzną rozważań jest integracja sektorowa w dziedzinach: ochrony środowiska, handlu, współpracy gospodarczej, integracji infrastruktury. Książka stanowi wartościowy wkład w rozumienie procesów zachodzących we współczesnej Rosji. Jej atutem jest wnikliwa analiza tych procesów, jak i bogactwo informacji. Adresowana jest do studentów stosunków międzynarodowych, politologów i praktyków życia politycznego, jak i do wszystkich zainteresowanych procesem podnoszenia się Rosji z kolan. katalog wydawniczy 2008/

25 stosunki międzynarodowe Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne Katarzyna Górak- -Sosnowska ISBN Cena 48 zł Format B5, str. 248 Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej Jolanta Zombirt ISBN Cena 85 zł Format B5, str. 544 Relacje pomiędzy światem islamu a globalizacją czy też szerzej pomiędzy islamem a nowoczesnością ujmowane są zazwyczaj w aspekcie społeczno-kulturowym lub gospodarczym. Omawiana publikacja łączy te dwa podejścia, przedstawiając przemiany społeczne i gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie arabskim. W książce przedstawiono rozległą tematykę ekonomicznych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. W polskiej literaturze przedmiotu brakowało kompleksowych opracowań napisanych w sposób przystępny i zrozumiały nawet dla osób, które nie mają wykształcenia ekonomicznego. Globalizacja więcej niż podręcznik. Społeczeństwo kultura polityka Władysław Misiak ISBN Cena 40 zł Format B5, str. 164 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych Justyna Nakonieczna ISBN Cena 48 zł Format B5, str. 246 Poznanie istoty globalizacji, wyzwań i zagadnień badawczych, jakie generuje, jest pierwszym krokiem przed opracowaniem ogólnych strategii racjonalnego wpływania na dokonujące się przemiany ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe. Temu celowi poświęcona jest prezentowana książka, składająca się z kilkunastu szkiców obejmujących szerokie spektrum problemu. Omawiany w książce problem jest przedmiotem ostrego sporu pomiędzy zwolennikami niczym nieograniczonej globalizacji i krytykami negatywnych skutków globalizacji. Problem jest złożony, a racje podzielone i niejednoznaczne. Autorka w obiektywny sposób, wykorzystując najnowsze dane ekonomiczne i liczne raporty organizacji międzynarodowych, przedstawia poglądy i emocje obu stron. 26

26 metodyka pracy naukowej Wprowadzenie do informatyki dla humanistów Włodzimierz Gogołek ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 160 NOWOŚĆ Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 296 Opracowanie jest odpowiedzią na kłopoty, z jakimi borykają się studenci piszący prace dyplomowe. Podręcznik uwzględnia perspektywę studencką, ma walory realnej użyteczności dydaktycznej. Omawia zagadnienia m.in. wyboru tematyki najbliższej osobistym zainteresowaniom i potrzebom, gromadzenia i przetwarzania niezbędnych materiałów źródłowych, formułowania problemu badawczego i stawiania hipotez, tworzenia planu pracy, posługiwania się stylem naukowym, edytorskiego opracowania pracy. Podręcznik zawiera szczegółowe wskazówki metodyczne. Książka zawiera podstawowe informacje przydatne wszystkim korzystającym z narzędzi współczesnej informatyki, którzy nie posiadają fachowego przygotowania w tej dziedzinie. Omówiono w niej istotę komputerowego zapisu, tj. cyfryzacji utrwalania tekstu, obrazu, dźwięku oraz wideo, możliwości ich wykorzystania, obróbki i przetwarzania. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne Jerzy Apanowicz ISBN Rok wydania 2005 Cena 45 zł. Format B5, str. 168 Podstawowym celem opracowania jest zaprezentowanie metodologicznych uwarunkowań prac kwalifikacyjnych najwyższej rangi w aspekcie rozwoju wiedzy ludzkiej (nauki), poznania naukowego, metod, technik i narzędzi badawczych oraz pisarstwa naukowego opartego na zasadach dobrych obyczajów w nauce. Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny. katalog wydawniczy 2008/

27 media Etyka mediów Paweł Czarnecki ISBN Cena 31 zł. Format B5, str. 144 Normy etyczne funkcjonowania mediów są w zasadzie znane. Podają je liczne podręczniki i kodeksy etyki dziennikarskiej. Celem niniejszej pracy nie jest ich ponowne sformułowanie, lecz raczej wskazanie trudności, na jakie napotyka realizacja tych norm w praktyce. Co ważne, etyka mediów nie może sprowadzać się jedynie do zbioru zasad. Przy ich ustalaniu i ocenie skuteczności należy wziąć pod uwagę przemiany, jakim podlegają media w wyniku konieczności dostosowania się do gwałtownych przemian całego społeczeństwa, a także rewolucję technologiczną w samych mediach. W książce autor stara się nie eksponować różnic pomiędzy mediami komercyjnymi a publicznymi. Podziela pogląd, zgodnie z którym istnieje jedna etyka mediów i o niej traktuje niniejsza praca. Czy dziennikarze mają prawo do posiadania własnych poglądów i sympatii politycznych? Co w sytuacji, kiedy owe prawa ograniczane są w związku z tzw. linią programową poszczególnych redakcji? Jakie są skutki nadmiernego zaangażowania politycznego mediów z punktu widzenia dobra odbiorcy? 28

28 media Etyka dziennikarska Jan Pleszczyński ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 264 Książka podejmuje szczególnie istotną w ostatnim czasie problematykę etyki dziennikarskiej, przedstawiając temat problemowo, ale również w szerszej filozoficznej perspektywie. Autor dziennikarz i nauczyciel akademicki odnosi się do szeroko rozumianej sfery wartości i norm etycznych, sytuując etykę dziennikarską na ich tle. Omawia też bardziej szczegółowe kwestie w profesjonalnej perspektywie: relacje dziennikarzspołeczeństwo, specyfikę mediów, zagadnienia dziennikarskiej odpowiedzialności, podaje także bulwersujące przykłady z praktyki. Książka powinna zainteresować nie tylko dziennikarzy i adeptów tej profesji, ale także wszystkich konsumentów mediów, pragnących lepiej poznać rządzące nimi prawa. Chciałbym, aby ta książka pomogła młodym ludziom, którzy pełni nadziei wkraczają do mediów, zobaczyć, jak trudno być etycznym dziennikarzem. I przekonać ich, że siłę moralną muszą czerpać ze swego charakteru i wiedzy. Normy i dobre chęci nie wystarczą. katalog wydawniczy 2008/

29 etyka Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy metody konsekwencje Stanisław Galata ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 216 Dylematy etyczne współczesności Paweł Czarnecki ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 264 Zadaniem każdego podręcznika jest przedstawienie w sposób możliwie pełny aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie. Zauważane ostatnio coraz większe zainteresowanie filozofią moralności i praktycznymi zagadnieniami moralnymi współczesnego świata stanowi o konieczności selekcji rozmaitych koncepcji, problemów i twierdzeń. W oparciu o koncepcje funkcjonujące obecnie przedstawiono tu stan wiedzy na temat najdonioślejszych doktryn etycznych z ukazaniem ich spójnej perspektywy interpretacyjnej. Książka jest z pragmatycznego punktu widzenia próbą odpowiedzi na przewrotne z pozoru pytanie czy postępowanie etyczne w biznesie to dobry biznes? Autor dokonuje przeglądu najważniejszych zagadnień z dziedziny bioetyki, etyki seksualnej i etyki społecznej. Książka jest poświęcona sytuacji etycznej w Polsce i zakłada znajomość kontekstu, w jakim toczy się debata etyczna. Aborcja, klonowanie, etyka lekarska, eutanazja, homoseksualizm, pedofilia i inne kontrowersyjne zagadnienia są omówione w sposób jasny i precyzyjny, bez poruszania kwestii drugo- i trzeciorzędnych. 30

30 zapowiedzi Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki Lidia Grzesiuk, Rafał Styła (red.) Poradnik, który pomoże odpowiedzieć na pytania: Czy jestem chory? Czym jest psychoterapia i kiedy z niej skorzystać? Co lepsze, psychoterapia czy leki? Jak działa psychoterapia? Czy mi to pomoże? Jak wybrać psychoterapeutę? Co mam robić podczas psychoterapii? Co się dzieje podczas psychoterapii? Kiedy i jak zakończyć psychoterapię? Demokracja i autorytaryzm w okresie transformacji Paweł Czarnecki Autor omawia autorytaryzm i jego rodzaje we współczesnym świecie, przyczyny (historyczne, ekonomiczne i społeczne) popularności autorytaryzmu oraz modele ustrojów autorytarnych. Przedstawia autorytaryzm w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawy autorytaryzmu politycznego w poszczególnych okresach transformacji w Polsce po 1989 r. Książkę kończy rozdział dotyczący rozwoju demokracji w Polsce w najbliższych latach. PR w sytuacjach kryzysowych Urszula Podraza Oprócz analizy przyczyn i symptomów kryzysu, książka zawiera komentarze eksperta zaangażowanego w prace sztabu kryzysowego, jak również opis błędów, ale także decyzji, które zadecydowały o powodzeniu. Wszechstronne ujęcie problemu, od chronologii wydarzeń prowadzących do kryzysu, poprzez ich obraz medialny i strategię wyjścia z kryzysu decydują o walorach i użyteczności tej publikacji. Uzależnienia komputerowe. Diagnoza i terapia Andrzej Augustynek Czym jest uzależnienie komputerowe? Jakie są jego objawy? Kto jest najbardziej narażony na uzależnienie? Jak rozpoznać uzależnionego? Jak pomóc osobie uzależnionej? Książka zawiera przegląd badań nad uzależnieniami od internetu, przedstawia kryteria diagnostyczne rozpoznawania uzależnień komputerowych, opisuje cechy osobowościowe i predyspozycje do uzależnienia. Zaletą książki są także analizy przypadków osób uzależnionych. katalog wydawniczy 2008/

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister Załącznik nr 4 do Uchwały nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku psychologia dla jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 21.03.2017 r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy obowiązujące studentów kończących studia w roku akad. 2016/2017 Kierunek psychologia studia jednolite magisterskie

Zagadnienia na egzamin dyplomowy obowiązujące studentów kończących studia w roku akad. 2016/2017 Kierunek psychologia studia jednolite magisterskie 1 Rozwód jako przeżycie 01 Potrafi opisać psychologiczne konsekwencje Psychologiczne problemy rodzin traumatyczne rozwodu dla małżonków oraz osób z ich rozwodzących się najbliższego otoczenia społecznego.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG:

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG: Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Justyna Siemionow Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 21.03.2017 r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii

I Wprowadzenie do psychologii moduł 20 3 zaliczenie z oceną Wprowadzenie do psychologii WYDZIAŁ: ZAMIEJSCOWY W POZNANIU KIERUNEK: Psychologia w indywidualnej organizacji toku PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite studia magisterskie TRYB: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia 2017/2018 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20,

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20, S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia zarządzania z elementami

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia w roku akademickim 20/2016 Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł ogólny moduł 45 6 zaliczenie z oceną

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia społeczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: I Moduł ogólny moduł 30 6 zaliczenie z oceną Filozofia wykład 18 Logika wykład 12 II Kompetencje społeczne i osobiste I warsztaty 15 3 zaliczenie z oceną III Wprowadzenie do psychologii wykład 21 5 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

Praca socjalna. studia II stopnia. Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi: Praca socjalna studia II stopnia Praca socjalna* to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny ogólnoszkolny a 1

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

Rok immatrykulacji 2013/ Studia niestacjonarne - program PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA

Rok immatrykulacji 2013/ Studia niestacjonarne - program PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA l.p. Rok immatrykulacji 13/14 - Studia niestacjonarne - program 3+2 - PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA NAZWA MODUŁU/ELEMENTY SKŁADOWE/KOORDYNATOR Studia I stopnia LICZBA GODZIN ECTS ROK SEMESTR GRUPA 1.

Bardziej szczegółowo

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Małgorzata Kosiorek Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Oicyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Oicyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta Obszar wiedzy Dziedzina Dyscyplina studia I stopnia praktyczny licencjat obszar nauk

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Koordynator projektu: Schulungszentrum Fohnsdorf Instytucje partnerskie: University of Gothenburg

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 RETORYKA STOSOWANA stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Doradztwo personalne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA 2013-2015: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: ZDROWIE PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Etyka w biznesie Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Beata Orłowska-Drzewek Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Jan Paweł II P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia substancjonalne i behawioralne. Instytut Psychologii Stosowanej Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Uzależnienia substancjonalne i behawioralne. Instytut Psychologii Stosowanej Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Nazwa kierunku studiów podyplomowych Uzależnienia substancjonalne i behawioralne Miejsce realizacji studiów Instytut Psychologii Stosowanej Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Kategoria/obszar Kategoria 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA ORGANIZACJI 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA DLA:

OFERTA PROGRAMOWA DLA: Warszawa, dn. 10.10.2011r. Aleksandra Szygendowska Centrum Treningu i Rozwoju Psychologicznego NIP: 525 220 01-74 REGON:145231537 www.ctirp.pl Tel.: 694 49 93 77 OFERTA PROGRAMOWA DLA: Samorządów, gmin,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 12 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. dr hab. Mieczysław Plopa Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży immatrykulacja 1/17 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ: II Wydział Psychologii we Wrocławiu KIERUNEK: Psychologia w Indywidualnej Organizacji Studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: studia jednolite magisterskie FORMA: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo