Spis treści. Psychologia akademicka. Lektury menedżera. Socjologia. Stosunki międzynarodowe. Psychologia biznesu. Metodyka pracy naukowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Psychologia akademicka. Lektury menedżera. Socjologia. Stosunki międzynarodowe. Psychologia biznesu. Metodyka pracy naukowej"

Transkrypt

1 Spis treści Psychologia akademicka Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki 3 Psychologia. Jak ślimak piął się pod górę 4 Psychologia społeczna. Teoria i praktyka 4 Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje 5 Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia 5 Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia 6 Pracoholizm uzależnienie czy pasja 6 Osobowość, stres a zdrowie 7 Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła konsekwencje zapobieganie 7 Psychologia organizacji i zarządzania 8 Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych 8 Psychologia sądowa 9 Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka 9 Sugestia, manipulacja, hipnoza 10 Obraz ciała obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym 10 Psychologia zdrady 11 Psychologia bólu 11 Psychologia biznesu Role i umiejętności menedżerskie. Sekrety sukcesu i kariery 12 Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji 12 Studium mediacji. Od teorii ku praktyce 13 Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura 13 Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna 13 Techniki i triki negocjacyjne, czyli jak negocjują profesjonaliści 13 Poradniki rodzice nauczyciele Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi 14 Ja i grupa. Trening dla uczniów 14 Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo 15 Agresja w szkole diagnoza i profilaktyka 16 Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka 16 Poradniki pedagodzy nauczyciele Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych 17 abc elearningu. System LAMS 17 Rozwój osobisty Śmiało przez życie. Asertywność dla kobiet 18 Energia stresu 19 Zarządzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu 19 Lektury menedżera Psychologia komunikowania się dla menedżerów 20 Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych 21 Zdrowie menedżera. Style życia a zdrowie i choroba 21 Nigdy nie jedz sam, czyli sekrety sukcesów w biznesie 21 Socjologia Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej 22 Socjologia sztuki 23 Związki homoseksualne. Studium socjologiczne 23 Socjologia gospodarki 24 Region Zachodniopomorski kolaż socjologiczny 24 Problemy społeczne we współczesnych organizacjach 24 Stosunki międzynarodowe Polityczne teorie integracji międzynarodowej 25 Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej 25 Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy 25 Polityka zagraniczna Rosji 25 Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne 26 Globalizacja więcej niż podręcznik. Społeczeństwo kultura polityka 26 Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 26 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych 26 Metodyka pracy naukowej Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów 27 Wprowadzenie do informatyki dla humanistów 27 Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne 27 Media Etyka mediów 28 Etyka dziennikarska 29 Etyka Dylematy etyczne współczesności 30 Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy metody konsekwencje 30 Zapowiedzi Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki 31 Demokracja i autorytaryzm w okresie transformacji 31 PR w sytuacjach kryzysowych 31 Uzależnienia komputerowe. Diagnoza i terapia 31 2

2 psychologia akademicka Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki Wiesław Szymczak ISBN Rok w ydania 2008 Cena 44 zł. Format B5, str. 328 NOWOŚĆ Autor przedstawia spójny obraz najczęściej stosowanych metod statystycznych, dodatkowo omawiając takie zagadnienia, jak teoria podejmowania decyzji, wykorzystanie częstościowej interpretacji prawdopodobieństwa przy wyjaśnianiu poziomu istotności testu czy poziomu ufności estymatora przedziałowego, analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami na jednym czynniku metody znajdujące stosunkowo częste zastosowania w opracowywaniu wyników badań psychologicznych, a pomijane w większości opracowań. Przedstawiono także schematy postępowania z pakietem SPSS narzędzia niezbędnego w realizacji obliczeń związanych z gromadzeniem i analizą danych z testów psychologicznych. Książka jest adresowana głównie do studentów psychologii, choć ze względu na szeroki zakres omawianych metod, może być wykorzystywana przez pracowników naukowych, a zwłaszcza osoby prowadzące badania. Czy statystyka jest potrzebna psychologom? Sądzę, że jest wręcz niezbędna. Podstawowy, utylitarny sens stosowania statystyki to uogólnianie zjawisk zaobserwowanych w pewnej, względnie niedużej próbie, na całą populację generalną, z której ta próba została wylosowana. Statystyka zatem umożliwia badaczowi sformułowanie pewnych ogólniejszych praw. katalog wydawniczy 2008/2009 3

3 psychologia akademicka Psychologia społeczna. Teoria i praktyka Hanna Hamer ISBN Rok wydania 2005 Cena 53 zł. Format B5, str. 336 Psychologia. Jak ślimak piął się pod górę Andrzej Augustynek ISBN Cena 39 zł. Format B5, str. 196 Autorka zaprasza w pasjonującą podróż do świata psychologii społecznej. Dzięki nowoczesnemu, interdyscyplinarnemu, trafiającemu w sedno ujęciu książka pozwala zrozumieć wiele zagadnień dysonans poznawczy, konformizm, antypatię i sympatię, poznawanie siebie i innych, motywacje i motywowanie, uprzedzenie i tolerancję, zachowania prospołeczne, agresję, manipulacje, konflikt i negocjacje. Tradycyjna problematyka psychologii społecznej spotyka się w tym ujęciu z filozofią, biologią, psychologią ogólną i kliniczną. Autorka kładzie duży nacisk na połączenie wiedzy z praktyką i w swoim podręczniku pokazuje, jak zastosować tę wiedzę w życiu. Książka jest napisana prostym językiem, zrozumiałym dla każdego i przeznaczona nie tylko dla studentów. Książka będąca kompendium wiedzy psychologicznej, adresowana jest głównie do studentów kierunków mających w programie psychologię jako przedmiot uzupełniający lub fakultatywny, ale nie tylko. Sposób prezentacji pozwala znaleźć w jednym podręczniku zarówno rozdziały poświęcone problematyce podstawowych procesów psychicznych pamięci, myślenia, inteligencji i osobowości, emocji (również stresu), ale także zagadnienia, których poznanie może służyć zwiększeniu efektywności własnego działania: prowadzenie negocjacji, rodzaje manipulacji i obrona przed nimi oraz kierowanie karierą zawodową. Opisano także nowe zagadnienia psychologiczne oraz zagrożenia związane z tworzącym się wokół nas społeczeństwem informacyjnym. 4

4 psychologia akademicka Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia Anna Lubrańska ISBN Cena 25 zł. Format A5, str. 104 Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje Henryk Gasiul ISBN Rok wydania 2006 Cena 65 zł. Format: B5, str. 426 Wielowątkowe opracowanie prezentuje treści typowe dla obszaru psychologii pracy: znaczenie pracy w życiu człowieka, sytuacje trudne i zjawiska dysfunkcjonalne w środowisku pracy (m.in. stres, bezrobocie, wypalenie zawodowe, mobbing, pracoholizm), człowiek jako podmiot sytuacji pracy (ze zwróceniem uwagi na zasadnicze zmienne psychologiczne warunkujące skuteczność działania jednostki), praca zespołowa i funkcjonowanie jednostki w relacjach interpersonalnych, motywacja do pracy. Książka łączy motywy teoretyczne z praktycznymi. Zamyka ją dwadzieścia propozycji różnorodnych ćwiczeń-metod aktywizujących, które mogą znaleźć zastosowanie w procesie dydaktycznym. Książka zawiera przegląd zarówno współczesnych, jak i wcześniejszych, znanych i wciąż zachowujących aktualność teorii i koncepcji osobowości. Sięgając do nurtów psychologii klasycznej, w sposób wyczerpujący analizuje korzenie teoretyczne koncepcji współczesnych. Teorie zostały w sposób czytelny uporządkowane. Książka ma charakter podręcznika, przystępny charakter wywodów autora sprawia, że powinna zainteresować szersze grono odbiorców. katalog wydawniczy 2008/2009 5

5 psychologia akademicka Pracoholizm uzależnienie czy pasja Lucyna Golińska ISBN Cena 38 zł. Format B5, str. 192 Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia Anna Jachnis ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 264 Pracoholizm to nazwa zjawiska, które pojawia się coraz częściej, budzi niepokój, irytację, ciekawość. Pracoholikiem nazywamy kogoś, kto nie tylko poświęca pracy wiele czasu i wysiłku, traktuje ją jako coś ważniejszego niż inne zajęcia i obowiązki, ale także doświadcza niepokoju i czuje się źle, gdy nie pracuje praca staje się dla niej przymusem. Gdy od bliskiej ci osoby partnera, przyjaciela słyszysz jesteś pracoholikiem, oznacza to, że dzieje się z tobą coś niedobrego. Książka ta adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zarówno tych, którzy oburzają się na sugestię, że mogą być pracoholikami, tych, których wprawia to w dumę, a także tych wszystkich, którzy chcieliby po prostu lepiej poznać ten fenomen. Skuteczność i efektywność funkcjonowania organizacji to pole działania każdego menedżera, któremu jednak brakuje niekiedy wiedzy na temat mechanizmów podejmowania decyzji, motywacji pracowników, efektywnego przywództwa, stresów w organizacji czy konfliktów organizacyjnych. Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom, w książce omówiono aspekty psychologiczne funkcjonowania organizacji, przedstawiając jednocześnie trudności i problemy w obszarze stosunków międzyludzkich występujące we współczesnych organizacjach. Zaproponowano też szereg wskazówek praktycznych, mogących ułatwić menedżerom skuteczne zarządzanie i efektywne rozwiązywanie problemów interpersonalnych w organizacji. 6

6 psychologia akademicka Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła konsekwencje zapobieganie Nina Ogińska-Bulik ISBN Rok wydania 2006 Cena 50 zł. Format B5, str. 296 Osobowość, stres a zdrowie Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 304 Książka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na pracownikach 14 różnych grup zawodowych w bardzo szerokim ujęciu od funkcjonariuszy policji do aktorów; ich cechą wspólną jest praca w sektorze usług społecznych. Specyfika tej pracy polega na stałym intensywnym kontaktowaniu się z innymi ludźmi, angażowaniu się w ich problemy społeczne, psychologiczne i fizyczne. W pracy wskazano na źródła stresu występujące w pracy poszczególnych grup zawodowych i dokonano analizy ponoszonych przez nie negatywnych konsekwencji stresu w postaci zespołu wypalenia zawodowego oraz zaburzeń stanu zdrowia, przede wszystkim psychicznego. Wskazano też na rolę zasobów osobistych i społecznych w zapobieganiu tym konsekwencjom. Książka nawiązuje do koncepcji pozytywnego ujęcia zdrowia. Opisuje i analizuje cechy osobowości sprzyjające zdrowiu, przeciwstawiając je cechom sprzyjającym chorobie. Szeroko prezentuje zjawisko stresu, skupiając się na skutkach oraz metodach skutecznego radzenia sobie ze stresem jako wyznacznikiem zdrowia. W przeciwieństwie do zdrowia rozumianego jako stan autorzy traktują zdrowie w kategoriach procesu, co inspiruje i wzbudza większe zainteresowanie zachowaniami sprzyjającymi osiąganiu pełni możliwości biologicznych, psychicznych i społecznych. Opracowanie jest przeznaczone głównie dla profesjonalistów: psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, a także specjalistów w zakresie edukacji i promocji zdrowia, doradców i trenerów. katalog wydawniczy 2008/2009 7

7 psychologia akademicka Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych Andrzej Lipczyński ISBN Cena 29 zł. Format B5, str. 120 Psychologia organizacji i zarządzania Jan F. Terelak ISBN Rok wydania 2005 Cena 60 zł. Format B5, str. 416 W książce przedstawiono podstawowe problemy i sposoby prowadzenia interwencji w sytuacjach kryzysowych. Autor podkreśla, że w każdej sytuacji wymagającej interwencji grupa społeczna zachowuje się w określony sposób i ratownicy, poza pomocą techniczną i materialną, udzielają chcąc czy nie chcąc pomocy psychologicznej. Jej adresatami są więc przede wszystkim pracownicy i wolontariusze sztabów kryzysowych, policjanci, strażacy, ratownicy medyczni, lekarze. W książce przedstawiono sposoby interwencji w zróżnicowanych sytuacjach kryzysowych: od katastrof, kataklizmów technicznych, ekologicznych i naturalnych po zagadnienia terroryzmu, wzięcia zakładników, samobójstw, aktów przemocy itd. Autor analizuje w aspekcie psychologicznym firmę traktowaną jako strukturę organizacyjną zarządzającą w głównej mierze zasobami ludzkimi. Zawarta w książce wiedza psychologiczna na temat jednostkowych właściwości człowieka (procesy poznawcze i inteligencja, osobowość i temperament, mechanizmy motywacyjne itp.) jest wielce przydatna do trafnego doboru i selekcji oraz wykorzystania tzw. dobrych stron w toku pracy i polityce kadrowej. Ujęcie grupowe wskazuje na ważny dla zarządzania fakt, że zasoby ludzkie w zakładzie pracy nie stanowią prostej sumy jednostek, lecz zupełnie nową jakość systemową. 8

8 psychologia akademicka Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka Grażyna Wąsowicz-Kiryło ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 184 Psychologia sądowa Andrzej Lipczyński ISBN Cena 30 zł. Format B5, str. 155 Czy kobiety potrzebują więcej pieniędzy niż mężczyźni? Dlaczego decyzje finansowe nie są perfekcyjnie racjonalne i czy ludzie są tego świadomi? Do czego służą pieniądze i dlaczego stanowią podłoże konfliktów? To tylko nieliczne z pytań, na które odpowiada publikacja. Książka zawiera prezentację naukowych prac psychologicznych, drążących temat znaczenia pieniędzy w życiu jednostek i może stanowić podręcznik przydatny w procesie kształcenia studentów nauk społecznych (np. psychologii, socjologii, zarządzania, ekonomii). Przystępna lektura dla wszystkich osób zajmujących się zawodowo zachowaniami finansowymi i/ lub prywatnie zainteresowanych ich lepszym zrozumieniem. Książka zawiera analizę psychologicznych oraz prawnych aspektów przestępczości i procesu sądowego. Szczególną uwagę autor skupia na zagadnieniach oceny pobudek działania sprawcy przestępstwa i jego poczytalności, wiarygodności zeznań ofiary, stresu pourazowego, prewencji psychologicznej oraz roli psychologa jako mediatora sądowego. W opisie tych zagadnień uwypukla się specyfikę ich widzenia i oceny przez organy sądowe, sprawców przestępstwa, ofiary oraz biegłych i psychologów. Książka może być pożyteczną lekturą ludzi profesjonalnie związanych z sądownictwem adwokatów, sędziów, biegłych sądowych, psychologów, a także wykorzystywana jako podręcznik akademicki. katalog wydawniczy 2008/2009 9

9 psychologia akademicka Obraz ciała obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym Anna Brytek-Matera ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 200 NOWOŚĆ Sugestia, manipulacja, hipnoza Andrzej Augustynek ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 280 Książka porusza problematykę wizerunku ciała w życiu kobiet i mężczyzn w kontekście zaburzeń odżywiania, otyłości, zaburzeń klinicznych i zdrowia. Ważnym wątkiem jest psychologiczna (również kliniczna) analiza zaburzeń obrazu ciała przejawiających się w anoreksji, bulimii psychicznej, dysmorfofobii, kompleksie Adonisa oraz otyłości i nadwadze. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych problematyką cielesności oraz zaburzeń odżywiania, pacjentów i ich rodzin, a także studentów psychologii i medycyny oraz psychoterapeutów. Książka łączy zalety podręcznika hipnozy z przeglądem opinii i opracowań na temat sugestii. Autor omawia różne spojrzenia na zjawiska sugestii, hipnozy i manipulacji. Problematykę manipulacji zaprezentowano w ujęciu psychologicznym, w zakresie odpowiadającym jej miejscu w programie studiów. Potężny wpływ sugestii i hipnozy na psychikę człowieka jest faktem, podobnie jest z manipulacją. Dlatego metody te należy stosować ostrożnie i etycznie, a przede wszystkim kompetentnie. Negatywny obraz manipulacji jest bez wątpienia efektem nieetycznych działań osób posługujących się tą metodą. Książka jest adresowana do studentów psychologii, jak i profesjonalistów wykorzystujących w praktyce omawiane metody. 10

10 psychologia akademicka Psychologia bólu Lilia Suchocka ISBN Cena 39 zł. Format B5, str. 182 Problematykę psychologii bólu autorka omawia wieloaspektowo i interdyscyplinarnie. Takie podejście umożliwia głębsze zrozumienie i poznanie czynników odgrywających istotną rolę w powodowaniu i wpływaniu na ból. Książka wykorzystuje założenia noo-logoteoretyczne, a dokładnie koncepcję wielowymiarowego bycia i wielokierunkowego stawania się ludzkiej egzystencji. Jest adresowana do studentów psychologii i medycyny, lekarzy, pielęgniarek, a także do osób bezpośrednio dotkniętych bólem przewlekłym. Psychologia zdrady Agata Błachnio ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 176 NOWOŚĆ Nielojalność, inaczej zdrada, jest zjawiskiem częstym i znanym, a jednak bardzo złożonym i niejednoznacznym. Autorka wychodząc poza nielojalność i zdradę małżeńską, które w języku potocznym najbardziej kojarzą się z tymi terminami, na kanwie analiz teoretycznych odpowiada na pytania mające wymiar praktyczny: zjakie cechy predysponują do zachowań nielojalnych? zjakie są zyski i koszty bycia nielojalnym? zco wpływa na decyzję o byciu nielojalnym? zczym różni się poczucie nielojalności własnej i cudzej? katalog wydawniczy 2008/

11 psychologia biznesu Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji Marta Juchnowicz, Łukasz Sienkiewicz ISBN: Rok wydania 2006 Cena 50 zł. Format B5, str. 280 Role i umiejętności menedżerskie. Sekrety sukcesu i kariery Józef Penc ISBN Rok wydania 2005 Cena 55 zł. Format B5, str. 340 Właściwe zdefiniowanie roli oceny pracy w organizacji pozwala na zwiększenie spójności narzędzi i procesów zarządzania zasobami ludzkimi, a tym samym na realizację celów stawianych temu obszarowi zarządzania. Omawiana publikacja łączy w sobie opis dwóch podejść do oceny pracy wartościowania pracy i oceny kompetencji pracowników. Ten ostatni proces jest wynikiem nowych tendencji w wartościowaniu pracy, znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce, przede wszystkim w obszarze kształtowania wynagrodzeń. Książka ukazuje skutecznych liderów w skutecznym działaniu. Podsuwa odpowiedzi na pytania jacy powinni być menedżerowie, jak realizują swoje funkcje, jak postępują a jak postępować powinni. Wyzwania przyszłości i procesy integracji tworzą nowy paradygmat zarządzania, który zmienia zasadniczo status i obowiązki menedżera. Menedżerowie muszą stawać się liderami, którzy potrafią przekonać innych do własnych wizji, by zapewnić sobie ich pomoc i współpracę. Muszą więc sięgać po nowe wartości i instrumenty, zmieniać styl funkcjonowania swoich organizacji, aby sprostać zadaniom. Praktycznych wskazówek i sugestii może im w tym zakresie dostarczyć nauka, której osiągnięcia i ustalenia przekazuje omawiana książka. 12

12 RACHUNKOWOŚĆ psychologia biznesu Studium mediacji. Od teorii ku praktyce Adam Zienkiewicz ISBN: Cena 58 zł Format B5, str. 336 Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna Czesław Sikorski ISBN Cena 40 zł Format B5, str. 216 Publikacja w wieloaspektowy i pogłębiony sposób ukazuje instytucję mediacji jako uzupełniającą formę wymiaru sprawiedliwości, skądinąd mocno osadzoną w tradycji wielu krajów świata. Walorem pracy są liczne odwołania do bogatej literatury zagranicznej, zwłaszcza amerykańskiej. Tematem książki są problemy człowieka we współczesnej organizacji. Autor ukazuje sytuację podmiotowości i wolności osób tworzących organizację w kontekście ich społecznych i historycznych uwikłań. Przedstawia członków organizacji w świecie wzajemnych zobowiązań, oddziałujących na nich norm i wzorów społecznych. Negocjacje. Jednostka, organizacja, kultura Anna Winch Sławomir Winch ISBN Rok wydania 2005 Cena 50 zł Format B5, str. 248 Techniki i triki negocjacyjne, czyli jak negocjują profesjonaliści Grzegorz Myśliwiec ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 136 W książce przedstawiono procedury negocjacji z trzech punktów widzenia: z perspektywy jednostki postrzegającej negocjacje jako zestaw umiejętności i narzędzi działania, z punktu widzenia organizacji, z perspektywy systemu norm i wartości. Wykorzystano wyniki badań wyjaśniających różnice w sposobie prowadzenia negocjacji, podważające liczne stereotypy wokół procesów negocjacji. Książka jest adresowana do ludzi, dla których negocjacje (bądź rywalizacja) są chlebem codziennym, a więc prawie do wszystkich... Nie jest suchym wykładem akademickim. Ludziom negocjacji i rywalizacji daje wskazówki, jak zachować się w tych sytuacjach, aby osiągnąć zamierzony cel, minimalizując błędy. katalog wydawniczy 2008/

13 Poradniki rodzice nauczyciele Ja i grupa. Trening dla uczniów Justyna Święcicka ISBN Cena 30 zł. Format B5, str. 120 Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi Hanna Hamer ISBN Cena 38 zł. Format B5, str. 170 Książka zawiera zestaw gier i zabaw dla uczniów, scenariuszy przygotowanych do prowadzenia zajęć przez nauczycieli oraz osoby pracujące z gimnazjalistami. Celem tych zajęć jest zwiększenie umiejętności społecznych, poczucia własnej wartości oraz kreatywności pojedynczych uczniów i całej klasy. Opracowanie zawiera ćwiczenia, które można dowolnie zestawiać i wykorzystywać na lekcjach wychowawczych, przerwach, podczas szkolnych zabaw, na zajęciach pozalekcyjnych. Książka jest pomocna w rozwiązywaniu istotnego problemu: jak będąc gimnazjalistą, czuć się kimś wyjątkowym, ważnym, mieć własne zdanie, a jednocześnie należeć do grupy rówieśniczej, dzielić się pomysłami, pracować w zespole. Jak wypracować bezpieczne granice pomiędzy ludźmi, nie naruszając wolności? Czy istnieją dobre sposoby ustalenia kompromisu między uleganiem kaprysom a zakazami? Próbą odpowiedzi na te pytania jest omawiana książka, efekt doświadczeń autorki m.in. z zakresu praktyki psychoterapeutycznej i rodzicielskiej. Jest przeznaczona zarówno dla rodziców, którym zależy na przyjaznym kontakcie z dorastającymi dziećmi, jak i dla młodzieży, która chciałaby znaleźć z rodzicami wspólny język (stąd dialogi jako podstawowa forma przekazu). Wyodrębnioną częścią książki jest blok antystresowy adresowany do wszystkich, którzy chcą codziennie obniżać napięcie w możliwie przyjemny sposób indywidualnie lub rodzinnie. 14

14 Poradniki rodzice nauczyciele Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo Beata Chrzanowska Justyna Święcicka ISBN Rok wydania 2006 Cena 30 zł. Format B5, str. 120 ADHD jest skrótem angielskiego określenia-diagnozy Attention Deficit Hyperactivity Disorder, sformułowanie to w polskim tłumaczeniu przybrało nazwę nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Książka powstała na podstawie kilkuletnich doświadczeń w pracy z dziećmi dotkniętymi tą przypadłością oraz z ich rodzicami. Jej zaletą jest to, że zawiera praktyczne rady, jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym w codziennych sytuacjach w szkole i w domu, w czasie zabawy i nauki. Pewne zmiany w systemie wychowawczym, w codziennych nawykach, pozwalają niekiedy radykalnie zmienić atmosferę współistnienia i nauczyć się żyć z ADHD. Pomagają zapobiec wtórnym skutkom nadpobudliwości, jakimi są drugoroczność, zaburzenia zachowania, a w wieku późniejszym konflikty z prawem, nieprzystosowanie społeczne. Codzienne życie rodziców dzieci z ADHD nie musi przypominać scen z koszmarnego snu, co więcej może być znośne, a nawet przyjemne. Czasami wystarczy kilka zmian i okazuje się, że dziecko z ADHD jest świetnym kompanem, a przebywanie w jego towarzystwie może być miłe, że ADHD to nie tylko udręka dla otoczenia, ale i ciekawie spędzony czas. katalog wydawniczy 2008/

15 Poradniki rodzice nauczyciele Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka Stanisław Kozak ISBN Cena 46 zł. Format B5, str. 264 Agresja w szkole diagnoza i profilaktyka Maria Libiszowska-Żółtkowska Krystyna Ostrowska (red.) ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 272 Autor tej pracy, która stanowi kompendium wiedzy na temat patologii społecznych, był wychowawcą w domu dziecka w Trójmieście, od 30 lat jest wykładowcą akademickim. Celem książki jest dostarczenie informacji o istocie, mechanizmach psychologicznych i społecznych oraz uwarunkowaniach ekonomicznych powstawania zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży. Szczególnie istotne jest wskazanie, jak można takie zjawiska eliminować lub ograniczać. Adresatami pracy są zarówno nauczyciele, jak i rodzice. Zamieszczone w pracy testy mogą być pomocne w rozpoznawaniu patologicznych zachowań własnych dzieci, w stosowaniu profilaktyki oraz leczenia. Książka stanowi kompendium wiedzy w zakresie najnowszych interdyscyplinarnych teorii wyjaśniających przyczyny agresji w szkole; prezentuje wypróbowane programy zapobiegania i skutecznego zmniejszania negatywnych społecznie skutków zachowań agresywnych młodzieży. Przyczyny te obejmują zarówno czynniki określane mianem wrodzonych, osobowościowych, jak i takie, które tkwią w rodzinie, w szkole, w grupie rówieśniczej, środowisku lokalnym czy środkach masowego przekazu. Ich diagnoza jest pierwszym etapem na drodze do podjęcia działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. W książce zamieszczono 14 autorskich tekstów specjalistów z zakresu nauk społecznych (psychologii, pedagogiki, kryminalistyki, socjologii wychowania). 16

16 Poradniki pedagodzy nauczyciele abc elearningu. System LAMS Adam Stecyk ISBN Cena 43 zł. Format B5, str. 190 NOWOŚĆ Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych Tomasz Huk ISBN Cena 40 zł. Format B5, str. 222 E-learning, forma nauczania na odległość, jest coraz częściej stosowana w praktyce instytucji edukacyjnych, organów administracji publicznej, w samokształceniu menedżerów, na studiach zaocznych. Jak dostosować ofertę organizacji szkoleniowych do wymogów rynku? Jak wprowadzić nowoczesne kanały kształcenia, aby zachować przewagę konkurencyjną, a zarazem drastycznie nie zwiększyć kosztów? Książka odpowiada na te pytania: część pierwsza omawia pojęcia i istotę e-learningu, część druga zawiera szczegółową charakterystykę wdrożenia i wykorzystania bezpłatnej platformy e-learningu LAMS (Learning Activity Management System). W części trzeciej przedstawiono przykłady wykorzystania systemu LAMS oraz zasady i możliwości tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych. Ideą przewodnią jest prezentacja, analiza i wskazanie znaczenia koncepcji edukacji skupionej na kształtowaniu umiejętności kluczowych. Wymaga to odmiennych podejść do organizacji nauczania oraz nowych kompetencji nauczycieli, umożliwiających osobom młodym przygotowanie się do dalszej nauki i podjęcia pracy zawodowej, a dorosłym rozwijanie i aktualizowanie posiadanych umiejętności. Umiejętności kluczowe dotyczą: planowania, organizacji i oceny własnej nauki, komunikowania się i współdziałania w zespole, twórczego rozwiązywania problemów, wykorzystania informacji i posługiwania się technologią informacyjną, połączenia wiedzy z praktyką, rozwijania zainteresowań. katalog wydawniczy 2008/

17 Rozwój osobisty Śmiało przez życie. Asertywność dla kobiet Katarzyna Starowicz Jarosław Starowicz ISBN Cena 35 zł Format A5, str. 200 NOWOŚĆ Poradnik przedstawia wiedzę o zachowaniach asertywnych, ich genezę, możliwości i techniki rozwijania umiejętności obrony swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych. Uczy umiejętności formułowania i przyjmowania ocen, wyrażania próśb, uczuć, opinii. Wszystko w pigułce przekazywana wiedza to minimum niezbędnej teorii i wiele rozwijających świadomość ćwiczeń i zadań do samodzielnego wykonania. Głównym adresatem książki są kobiety, które dla własnego dobra chcą dziś jasno i głośno wyrażać swoje zdanie i dbać o swoje interesy. Każdy człowiek jest inny, zaś jego droga życiowa jest wypadkową osobowości, predyspozycji, wreszcie zwykłego szczęścia. I jeśli trudno dyskutować nad szczęściem lub jego brakiem czy cechami osobowości, to predyspozycje można, a nawet trzeba rozwijać. Zaniedbywanie rozwoju to zaprzepaszczanie szansy na lepsze, szczęśliwsze i bardziej świadome życie. 18

18 Rozwój osobisty NOWOŚĆ Zarządzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu Renata Gut, Maria Piegowska, Barbara Wójcik ISBN Cena: 40 zł, Format A5 str. 280 ZAPOWIEDŹ Energia stresu Edyta Ponarad, Paweł Wypychowski Rok wydania 2009 Format A5, ok. 200 str. Autorki dzielą się 12-letnim doświadczeniem nabytym w pracy trenerskiej i doradczej. W czasach przesiąkniętych duchem liberalizmu i indywidualizmu istnieje zapotrzebowanie na specyficzne osobiste zdolności i umiejętności oraz optymalne sposoby ich wykorzystywania. Zwiększa się osobista odpowiedzialność za wybór ścieżki życia i kariery. Coraz większe znaczenie na rynku ma świadomość własnych mocnych stron, samego siebie, swoich wartości i potrzeb. Książka przedstawia stres jako efekt przepływu energii. Jako energia stres sam w sobie nie jest ani pozytywny, ani negatywny (lub pozytywny i negatywny jednocześnie). Jeśli postrzegamy stres jako energię, radzenie sobie zależy od tego, czy i na ile dana osoba jest w stanie przyjąć tę energię i przekształcić w działanie. Wymaga to zasobu osobistej energii i umiejętności. Stres w ujęciu proponowanym przez Autorów można porównać do fali wykorzystywanej przez surfera: jeśli surfer zgromadzi dość osobistej energii i umiejętności, może na fali wykonać ślizg życia ; jeśli brakuje mu energii i nie ma dość umiejętności, a fala jest duża porwie go, wciągnie w swój wir, rzuci o dno i złamie mu kręgosłup. Energia stresu pomoże w surfowaniu bez połamania kości. katalog wydawniczy 2008/

19 lektury menedżera Psychologia komunikowania się dla menedżerów Teresa Rzepa ISBN: X Rok wydania 2006 Cena 53 zł. Format B5, str. 288 Najważniejszym celem tej książki jest dostarczenie przydatnych wzorów komunikacyjnych tym wszystkim, których praca polega na zarządzaniu choćby najmniejszą grupą ludzi i którzy na podstawie swych doświadczeń zawodowych wiedzą, że każdą funkcję kierowniczą, czy jest to planowanie, organizowanie, motywowanie, przewodzenie czy też kontrolowanie lub zarządzanie zmianą, można skutecznie realizować tylko po opanowaniu sztuki komunikowania się z innymi. Autorka na podstawie wielu przykładów zaczerpniętych z życia polskich firm charakteryzuje reguły skutecznego zachowania w sytuacjach komunikacyjnych typowych dla każdej pracy wymagającej ciągłego kontaktowania się z innymi ludźmi. Książka jest więc przewodnikiem po prawidłowościach przemawiania, prowadzenia zebrań, dyskusji i prezentacji, a także rozmów oceniających, dyscyplinujących i kwalifikacyjnych. Z pewnością przyczyni się do polepszenia funkcjonowania każdego kierownika, przywódcy, negocjatora, mówcy, polityka, dla których komunikacyjne sytuacje są zawodową codziennością. Od komunikowania się z innymi nie można uciec i nie warto tego czynić, choćby dlatego, że od innych można się wiele nauczyć. Ta nauka jest nieustanna i świeża, jak dynamiczne i nowe są nasze kontakty społeczne, nawiązywane w ciągu całego życia. Naprawdę warto je pogłębiać i z żadnego powodu z nich nie rezygnować również dlatego, że w innych ludziach można się przeglądać dosłownie jak w lustrze. 20

20 RACHUNKOWOŚĆ lektury menedżera Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych Piotr Wachowiak ISBN: Rok wydania 2001 Cena 36 zł. Format B5, str. 206 Zdrowie menedżera. Style życia a zdrowie i choroba Jan Tylka ISBN: , wydanie 3 Cena 30 zł. Format A5, str. 128 Książka ma charakter poradnika, w którym autor wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie terapeutyczne i rehabilitacyjne. Celem jest ukazanie zagadnień stylu życia jednostki w ujęciu psychologicznym oraz związków ze zdrowiem i chorobą. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę tzw. czynników ryzyka choroby, mechanizmy działania stresu i jego związek ze stanem zdrowia. Książka przedstawia też psychologiczne aspekty formowania osobowości. Omówione zagadnienia mają wspólny punkt odniesienia, jakim jest specyfika zawodu i pracy menedżera. Osobowość menedżera powinna umożliwić mu bycie osobą asertywną, kreatywną i przedsiębiorczą, ponieważ tylko osoba posiadająca takie cechy może sprostać zadaniom postawionym przed profesjonalnym menedżerem. Celem książki jest przybliżenie Czytelnikom zagadnień dotyczących umiejętności menedżerskich pomocnych w wypełnianiu różnych ról kierowniczych. Nigdy nie jedz sam, czyli sekrety sukcesów w biznesie Keith Ferrazzi, Tahl Raz tłum. Aneta Pietrzak ISBN: Cena 33 zł Format 123x195, str. 311 Autor pisze o tym, jak nawiązywać pożyteczne, owocne kontakty z ludźmi, którzy ułatwią osiągnięcie sukcesu i trafnie zauważa, że pomocni ludzie to na ogół tacy, którym ktoś też pomógł w życiu. Takie działanie określa mianem budowania relacji, tworzenia sieci i radzi, jak tego skutecznie dokonać. Nie jest to jeszcze jeden przemądrzały poradnik, ale barwna, pełna anegdot i opisów niecodziennych wydarzeń opowieść. katalog wydawniczy 2008/

21 socjologia Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej Jacek Wasilewski, Adam Skibiński ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 306 NOWOŚĆ Po przeczytaniu tej książki można zrozumieć, dlaczego poziom publicznego mówienia w Polsce jest jaki jest i jak można go ulepszyć. Autorzy, niczym mechanicy samochodowi, pokazujący widzom najszybsze i najlepsze samochody, rozkręcają najskuteczniejsze mowy w historii, demonstrują, co w nich jest takiego, że tak dobrze działają i montują je z powrotem. Czytelnik przekona się, co łączy: zmanifest Komunistyczny, zmowę Josefa Goebbelsa, zreklamę Marlboro, zhomilię papieża Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa, zsłynne przemówienie Martina Luthera Kinga, zperswazję Jima Jonesa ze świątyni Ludu w Gujanie. Autorzy uczą psychologii języka oraz retoryki i erystyki zarówno dziennikarzy, jak i aktorów życia publicznego. Ta książka pozwoli zupełnie inaczej zadawać pytania. Tym bardziej że autorzy nie zwracają uwagi na granice dyscyplin, swobodnie je zmieniają, zapewniając Czytelnikowi prawdziwą przygodę intelektualną. Prorocy i politycy, wielcy przywódcy i mistrzowie propagandy, nauczyciele i kapłani prowadzą nas słowami, ale tylko tak mogą nas prowadzić, jak my sami pozwalamy. W słowach zanurzeni nie jesteśmy wszak bezwolnymi narzędziami, gdyż to my wybieramy i my decydujemy sami za siebie. Zawsze będziemy prowadzeni słowami i sami słowami będziemy prowadzić innych, bo to arcyludzka rzecz. 22

22 socjologia Socjologia sztuki Marian Golka ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 280 NOWOŚĆ Związki homoseksualne. Studium socjologiczne Dorota Majka-Rostek ISBN Cena 47 zł. Format B5, str. 230 Związki lesbijek i gejów autorka traktuje jako formy życia rodzinnego, których funkcjonowanie łączy się z przemianami współczesnych społeczeństw. Proponuje typologię alternatywnych form życia rodzinnego w kontekście zjawisk modernizacyjnych: indywidualizmu związanego z pojawieniem się specyficznego wzorca osobowości nowoczesnej, konieczności dokonywania wyborów, ryzyka, refleksyjności, przemian intymności oraz rozwoju technologicznego. Przedstawia też analizę społecznych postaw wobec związków lesbijek i gejów wyrażanych zarówno w dyskursie publicznym, jak i w badaniach opinii. Przybliża podejścia socjologii do związków homoseksualnych i dokonuje analizy wywiadów z dwudziestoma ośmioma parami lesbijek i gejów. Książka ma charakter podręcznika z zakresu socjologii kultury i sztuki. Analizuje rolę i funkcje sztuki (przede wszystkim sztuk plastycznych) w życiu społecznym. Jak pisze Autor: ( ) sztuka nie jest czymś odrębnym od życia społecznego, lecz stanowi jego element (aspekt). Oczywiście, nie jest ona sublimacją życia społecznego ani jego najważniejszym wykwitem, ale nie jest też jego marginesem. Sztuka jest ze swej istoty społeczna, tak jak społeczeństwa są z istoty rzeczy współkształtowane (wraz z innymi oddziaływaniami kulturowymi oraz przyrodniczymi) przez wytwory sztuki. katalog wydawniczy 2008/

23 socjologia Region Zachodniopomorski kolaż socjologiczny Pod redakcją Agnieszki Kołodziej-Durnaś ISBN Cena 40 zł. Format B5, str. 176 Socjologia gospodarki Juliusz Gardawski, Leszek Gilejko, Jacenty Siewierski, Rafał Towalski ISBN: , wydanie II Cena 48 zł. Format B5, str. 256 Książka jest klasycznym podręcznikiem akademickim. Przedstawia determinanty rozwoju i wzrostu gospodarczego, zagadnienia rynku i otoczenia instytucjonalnego gospodarki, problemy ekonomicznego wymiaru struktury społecznej, stosunki pracy i socjologiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analizowane są instytucje gospodarcze z socjologicznego punktu widzenia oraz zachowania aktorów w gospodarce. Omówiono także specyfikę struktury społecznej w jej związkach z gospodarką oraz mentalność ekonomiczną. Przedstawiono zagadnienia przedsiębiorstwa, stosunków pracy wraz z partycypacją oraz konflikt przemysłowy. Opracowanie jest zbiorem tekstów socjologicznych (bądź z pogranicza socjologii) dotyczących różnorodnych aspektów życia społecznego w Regionie Zachodniopomorskim. W tomie znalazły się opracowania poświęcone m.in. kwestiom integracji europejskiej, wizerunku i marki województwa, problemom pogranicza i sąsiedztwa niemieckiego. Problemy społeczne we współczesnych organizacjach Katarzyna Markiewicz Monika Wawer ISBN Rok wydania 2005 Cena 55 zł. Format B5, str. 342 W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania problematyką zarządzania zasobami ludzkimi i odchodzenie od koncepcji operacyjnego administrowania kadrami na rzecz strategicznego zarządzania potencjałem społecznym. Niezbędne staje się inne niż tradycyjne spojrzenie na zatrudniony personel. W książce autorzy prezentują i analizują tę tendencję w różnych aspektach i ujęciach. 24

24 stosunki międzynarodowe Polityczne teorie integracji międzynarodowej Paweł Janusz Borkowski ISBN Cena 38 zł Format B5, str. 216 Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy Pod reakcją Jolanty Polakowskiej-Kujawy ISBN Rok wydania 2006 Cena 75 zł Format B5, str. 540 Publikacja ta jest monograficznym opracowaniem teorii integracji. Prezentuje bogaty dorobek refleksji teoretycznej, głównie amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej. Wprowadza systematykę tych teorii, bada ich odniesienia do szerszych zagadnień stosunków międzynarodowych. W intencji autorów książka ta, podejmująca szerokie spektrum zagadnień społecznych, gospodarczych i kulturowych charakterystycznych dla współczesnej Europy, ma nie tylko informować, lecz także inspirować do dyskusji na temat dominujących na naszym kontynencie problemów oraz sposobów ich rozwiązywania. Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej Marcin Florian Gawrycki (redakcja naukowa) ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 264 Polityka zagraniczna Rosji Stanisław Bieleń Maciej Raś (redakcja naukowa) ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 218 Książka zawiera pierwsze w Polsce omówienie problematyki integracji na kontynencie południowoamerykańskim. Autorzy omówili zjawiska integracji w trzech wymiarach: pankontynentalnym, regionalnym oraz subregionalnym. Kolejną płaszczyzną rozważań jest integracja sektorowa w dziedzinach: ochrony środowiska, handlu, współpracy gospodarczej, integracji infrastruktury. Książka stanowi wartościowy wkład w rozumienie procesów zachodzących we współczesnej Rosji. Jej atutem jest wnikliwa analiza tych procesów, jak i bogactwo informacji. Adresowana jest do studentów stosunków międzynarodowych, politologów i praktyków życia politycznego, jak i do wszystkich zainteresowanych procesem podnoszenia się Rosji z kolan. katalog wydawniczy 2008/

25 stosunki międzynarodowe Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne Katarzyna Górak- -Sosnowska ISBN Cena 48 zł Format B5, str. 248 Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej Jolanta Zombirt ISBN Cena 85 zł Format B5, str. 544 Relacje pomiędzy światem islamu a globalizacją czy też szerzej pomiędzy islamem a nowoczesnością ujmowane są zazwyczaj w aspekcie społeczno-kulturowym lub gospodarczym. Omawiana publikacja łączy te dwa podejścia, przedstawiając przemiany społeczne i gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie arabskim. W książce przedstawiono rozległą tematykę ekonomicznych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. W polskiej literaturze przedmiotu brakowało kompleksowych opracowań napisanych w sposób przystępny i zrozumiały nawet dla osób, które nie mają wykształcenia ekonomicznego. Globalizacja więcej niż podręcznik. Społeczeństwo kultura polityka Władysław Misiak ISBN Cena 40 zł Format B5, str. 164 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych Justyna Nakonieczna ISBN Cena 48 zł Format B5, str. 246 Poznanie istoty globalizacji, wyzwań i zagadnień badawczych, jakie generuje, jest pierwszym krokiem przed opracowaniem ogólnych strategii racjonalnego wpływania na dokonujące się przemiany ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe. Temu celowi poświęcona jest prezentowana książka, składająca się z kilkunastu szkiców obejmujących szerokie spektrum problemu. Omawiany w książce problem jest przedmiotem ostrego sporu pomiędzy zwolennikami niczym nieograniczonej globalizacji i krytykami negatywnych skutków globalizacji. Problem jest złożony, a racje podzielone i niejednoznaczne. Autorka w obiektywny sposób, wykorzystując najnowsze dane ekonomiczne i liczne raporty organizacji międzynarodowych, przedstawia poglądy i emocje obu stron. 26

26 metodyka pracy naukowej Wprowadzenie do informatyki dla humanistów Włodzimierz Gogołek ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 160 NOWOŚĆ Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 296 Opracowanie jest odpowiedzią na kłopoty, z jakimi borykają się studenci piszący prace dyplomowe. Podręcznik uwzględnia perspektywę studencką, ma walory realnej użyteczności dydaktycznej. Omawia zagadnienia m.in. wyboru tematyki najbliższej osobistym zainteresowaniom i potrzebom, gromadzenia i przetwarzania niezbędnych materiałów źródłowych, formułowania problemu badawczego i stawiania hipotez, tworzenia planu pracy, posługiwania się stylem naukowym, edytorskiego opracowania pracy. Podręcznik zawiera szczegółowe wskazówki metodyczne. Książka zawiera podstawowe informacje przydatne wszystkim korzystającym z narzędzi współczesnej informatyki, którzy nie posiadają fachowego przygotowania w tej dziedzinie. Omówiono w niej istotę komputerowego zapisu, tj. cyfryzacji utrwalania tekstu, obrazu, dźwięku oraz wideo, możliwości ich wykorzystania, obróbki i przetwarzania. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne Jerzy Apanowicz ISBN Rok wydania 2005 Cena 45 zł. Format B5, str. 168 Podstawowym celem opracowania jest zaprezentowanie metodologicznych uwarunkowań prac kwalifikacyjnych najwyższej rangi w aspekcie rozwoju wiedzy ludzkiej (nauki), poznania naukowego, metod, technik i narzędzi badawczych oraz pisarstwa naukowego opartego na zasadach dobrych obyczajów w nauce. Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny. katalog wydawniczy 2008/

27 media Etyka mediów Paweł Czarnecki ISBN Cena 31 zł. Format B5, str. 144 Normy etyczne funkcjonowania mediów są w zasadzie znane. Podają je liczne podręczniki i kodeksy etyki dziennikarskiej. Celem niniejszej pracy nie jest ich ponowne sformułowanie, lecz raczej wskazanie trudności, na jakie napotyka realizacja tych norm w praktyce. Co ważne, etyka mediów nie może sprowadzać się jedynie do zbioru zasad. Przy ich ustalaniu i ocenie skuteczności należy wziąć pod uwagę przemiany, jakim podlegają media w wyniku konieczności dostosowania się do gwałtownych przemian całego społeczeństwa, a także rewolucję technologiczną w samych mediach. W książce autor stara się nie eksponować różnic pomiędzy mediami komercyjnymi a publicznymi. Podziela pogląd, zgodnie z którym istnieje jedna etyka mediów i o niej traktuje niniejsza praca. Czy dziennikarze mają prawo do posiadania własnych poglądów i sympatii politycznych? Co w sytuacji, kiedy owe prawa ograniczane są w związku z tzw. linią programową poszczególnych redakcji? Jakie są skutki nadmiernego zaangażowania politycznego mediów z punktu widzenia dobra odbiorcy? 28

28 media Etyka dziennikarska Jan Pleszczyński ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 264 Książka podejmuje szczególnie istotną w ostatnim czasie problematykę etyki dziennikarskiej, przedstawiając temat problemowo, ale również w szerszej filozoficznej perspektywie. Autor dziennikarz i nauczyciel akademicki odnosi się do szeroko rozumianej sfery wartości i norm etycznych, sytuując etykę dziennikarską na ich tle. Omawia też bardziej szczegółowe kwestie w profesjonalnej perspektywie: relacje dziennikarzspołeczeństwo, specyfikę mediów, zagadnienia dziennikarskiej odpowiedzialności, podaje także bulwersujące przykłady z praktyki. Książka powinna zainteresować nie tylko dziennikarzy i adeptów tej profesji, ale także wszystkich konsumentów mediów, pragnących lepiej poznać rządzące nimi prawa. Chciałbym, aby ta książka pomogła młodym ludziom, którzy pełni nadziei wkraczają do mediów, zobaczyć, jak trudno być etycznym dziennikarzem. I przekonać ich, że siłę moralną muszą czerpać ze swego charakteru i wiedzy. Normy i dobre chęci nie wystarczą. katalog wydawniczy 2008/

29 etyka Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy metody konsekwencje Stanisław Galata ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 216 Dylematy etyczne współczesności Paweł Czarnecki ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 264 Zadaniem każdego podręcznika jest przedstawienie w sposób możliwie pełny aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie. Zauważane ostatnio coraz większe zainteresowanie filozofią moralności i praktycznymi zagadnieniami moralnymi współczesnego świata stanowi o konieczności selekcji rozmaitych koncepcji, problemów i twierdzeń. W oparciu o koncepcje funkcjonujące obecnie przedstawiono tu stan wiedzy na temat najdonioślejszych doktryn etycznych z ukazaniem ich spójnej perspektywy interpretacyjnej. Książka jest z pragmatycznego punktu widzenia próbą odpowiedzi na przewrotne z pozoru pytanie czy postępowanie etyczne w biznesie to dobry biznes? Autor dokonuje przeglądu najważniejszych zagadnień z dziedziny bioetyki, etyki seksualnej i etyki społecznej. Książka jest poświęcona sytuacji etycznej w Polsce i zakłada znajomość kontekstu, w jakim toczy się debata etyczna. Aborcja, klonowanie, etyka lekarska, eutanazja, homoseksualizm, pedofilia i inne kontrowersyjne zagadnienia są omówione w sposób jasny i precyzyjny, bez poruszania kwestii drugo- i trzeciorzędnych. 30

30 zapowiedzi Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki Lidia Grzesiuk, Rafał Styła (red.) Poradnik, który pomoże odpowiedzieć na pytania: Czy jestem chory? Czym jest psychoterapia i kiedy z niej skorzystać? Co lepsze, psychoterapia czy leki? Jak działa psychoterapia? Czy mi to pomoże? Jak wybrać psychoterapeutę? Co mam robić podczas psychoterapii? Co się dzieje podczas psychoterapii? Kiedy i jak zakończyć psychoterapię? Demokracja i autorytaryzm w okresie transformacji Paweł Czarnecki Autor omawia autorytaryzm i jego rodzaje we współczesnym świecie, przyczyny (historyczne, ekonomiczne i społeczne) popularności autorytaryzmu oraz modele ustrojów autorytarnych. Przedstawia autorytaryzm w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawy autorytaryzmu politycznego w poszczególnych okresach transformacji w Polsce po 1989 r. Książkę kończy rozdział dotyczący rozwoju demokracji w Polsce w najbliższych latach. PR w sytuacjach kryzysowych Urszula Podraza Oprócz analizy przyczyn i symptomów kryzysu, książka zawiera komentarze eksperta zaangażowanego w prace sztabu kryzysowego, jak również opis błędów, ale także decyzji, które zadecydowały o powodzeniu. Wszechstronne ujęcie problemu, od chronologii wydarzeń prowadzących do kryzysu, poprzez ich obraz medialny i strategię wyjścia z kryzysu decydują o walorach i użyteczności tej publikacji. Uzależnienia komputerowe. Diagnoza i terapia Andrzej Augustynek Czym jest uzależnienie komputerowe? Jakie są jego objawy? Kto jest najbardziej narażony na uzależnienie? Jak rozpoznać uzależnionego? Jak pomóc osobie uzależnionej? Książka zawiera przegląd badań nad uzależnieniami od internetu, przedstawia kryteria diagnostyczne rozpoznawania uzależnień komputerowych, opisuje cechy osobowościowe i predyspozycje do uzależnienia. Zaletą książki są także analizy przypadków osób uzależnionych. katalog wydawniczy 2008/

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Dyrektor ds. Edytorskich 22 826 41 82 mrozmus@pwe.com.pl Kierownik Działu Handlowego 22 827 75 94 bialek@pwe.com.pl Kierownik

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Praca zbiorowa pod redakcją M. Budzyńskiego, P. Czekierdy, J. Traczyńskiego, Z. Zalewskiego, A. Zembrzuskiej Towarzystwo Edukacji Otwartej

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

Korekta Rafał WŁODARCZYK, Agnieszka ZEMBRZUSKA

Korekta Rafał WŁODARCZYK, Agnieszka ZEMBRZUSKA Copyright by Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2008 Recenzja naukowa Prof. dr hab. Alicja KARGULOWA Przygotowanie maszynopisów do druku Aneta PANASEWICZ Korekta Rafał WŁODARCZYK,

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY

MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY www.fundacja-proeuropa.org.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY

PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY PORADNIK TUTORA T OR A RAKTYKA W RA Y Z O Z ŻĄ ZAGROŻONĄ WYKL Z N O ZNY EGZEMPLARZ BEZPŁATNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Teresa Myjak Nowy Sącz 2014 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych Halina Dołęga-Herzog Małgorzata Rosalska Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska. Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany

Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska. Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany 4 Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany Nowa Praca Socjalna Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska Pracownik socjalny

Bardziej szczegółowo

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o.

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o. PORADNIK Edustacja.pl Sp. z o.o. Łódź 2010 Redaktor naczelny Katarzyna Razik Redaktorzy Marcin Felkiewicz, Katarzyna Kaszyńska, Magdalena Korczyk-Waszak, Karolina Kotkowska, Ewa Mlostoń, Ryszard Naskręcki,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 8 CZĘŚĆ II Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy Redakcja Iwona Werner, Ewa Więcek-Janka Łódź 2014 Zeszyt finansowany przez Wyższą

Bardziej szczegółowo

Książka dofinansowana ze środków na naukę w latach 2009 2012 jako projekt badawczy nr N115014537 Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych Recenzent dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU NR 2789 ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU pod redakcją Barbary Kożusznik przy współudziale Małgorzaty Chrupały-Pniak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl SPIS TREŚCI Rachunkowość Rachunkowość podatkowa 4 Rachunkowość finansowa w przykładach 4 Sprawozdawczość finansowa 5 Rachunkowość bankowa 5 Rachunek wyników 5 Rachunkowość finansowa 6 Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej...

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... Wprowadzenie... 3 Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... 12 Co to znaczy kompetentny profilaktyk w szkole?... 15 Instytucje rządowe

Bardziej szczegółowo