Educating Children with Special Educational Needs

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Educating Children with Special Educational Needs"

Transkrypt

1 KARTA RZEDMIOTU Kod przedmiotu: Rad/F/A/E/ewp/p/C 1 /ST/1(I)/6L/13 Nazwa przedmiotu: (w języku polskim i angielskim) Wersja przedmiotu: pierwsza Educating Children with Special Educational Needs raca z dzieckiem ze I. USYTUOWANIE RZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1. oziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 2. Forma studiów: stacjonarne 3. Kierunek studiów: pedagogika 4. rofil studiów : ogólnoakademicki 5. Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 6. Jednostka prowadząca przedmiot w ramach jednostki prowadzącej kierunek: Katedra edagogiki sychologii 7. Jednostka prowadząca przedmiot w ramach zlecenia: Katedra edagogiki sychologii 8. Koordynator przedmiotu: dr hab. Anna Zamkowska II. OGÓLNA CHARAKTRERYSTYKA RZEDMIOTU 1. rzynależność do grupy przedmiotu: przedmioty specjalnościowe 2. oziom przedmiotu: przedmiot średniozaawansowany 3. Status przedmiotu: przedmiot obieralny 4. Język wykładowy: polski, angielski 5. Usytuowanie przedmiotu w planie studiów- semestr nominalny: 6 6. Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim: semestr letni 7. Kryterium doboru słuchaczy: studenci kierunku edagogika III. EFEKTY KSZTAŁCENIA I SOSÓB ROWADZENIA ZAJĘĆ 1. Cel przedmiotu: - Describe concepts of special educational needs. - Explain definitions, classifications, characteristics and identification process for students with different kinds of special educational needs. - Describe adaptations of instruction and classroom for children with special needs. 2. Efekty kształcenia dla przedmiotu Symbol efektu kształcenia W01 Efekty kształcenia Wiedza osiada wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań edukacyjnych stosowanych w pracy z uczniem ze w Odniesienie do kierunkowych K_W16 Odniesienie do obszarowych H1A_W04

2 W02 U01 U02 K01 szkołach ogólnodostępnych, w szkołach specjalnych i oddziałach integracyjnych osiada wiedzę o metodyce wykonywania zadań wychowawczych mających na celu społeczną integrację w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach specjalnych i oddziałach integracyjnych Umiejętności otrafi zaplanować dostosowanie pracy do specjalnych potrzeb edukacyjnych wybranych grup uczniów otrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w udzielaniu pomocy uczniom ze Kompetencje Ma świadomość konieczności zindywidualizowanego działania uczniów ze K_W16 K_U10 K_U12 K_K04 H1A_W04 S1A_U04 S1A_U05 S1A_K04 H1A_K05 3. Forma zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy semestr wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium Studia stacjonarne Forma nauczania : tradycyjne zajęcia zorganizowane w Uczelni 5. Treści kształcenia oddzielnie dla każdej formy zajęć: Wykłady: Treści Identifying and rogramming for Student Needs. The concept of Special Educational Needs (SEN). The special education process: formal referral, determination of eligibility, Individualized Education rogram (IE), behavioral intervention planning, annual assessment of IE and reevaluation. Teaching Students with Learning Disabilities (LD). Basic concepts about LD: definitions; characteristics; identification, assessment and eligibility. Classroom modifications for students with LD. Teaching Students with Intellectual Disabilities. Basic concepts about Intellectual disabilities: terminology; definitions; classification; characteristics; identification, assessment and placement. Strategies for curriculum and instruction. Classroom adaptations. Teaching Students with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Basic concepts about ADHD: definitions; characteristics; identification, assessment and eligibility. Strategies for curriculum and instruction. Classroom adaptations. Teaching Students with Autism Spectrum Disorders. Basic concepts about autism: definition, identification, characteristics and identification. Strategies for curriculum and instruction. Appropriate adaptations. Teaching Students with Sensory Impairments. Basic concepts about hearing impairment and visual impairment: definition; classification; characteristics; identification, assessment and

3 eligibility. Strategies for curriculum and instruction. Classroom adaptations. Classroom Management and Organization. Basic concepts about classroom management and organization: definition, comprehensive model, guiding principles. Components of effective classroom management and organization: psychosocial, procedural, physical and behavioral dimensions. resentation and evaluation of students projects: roject: Design adjustments in learning environment for a certain child with SEN. 6 i 7. Kryteria oceny osiągniętych kształcenia i metody weryfikacji kształcenia: Symbol efektu kształcenia ¹ Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 Metody weryfikacji kształcenia² W01 W02 U01 U02 Student nie zna metodyki wykonywania typowych zadań edukacyjnych Student nie zna metodyki wykonywania typowych zadań wychowawczych Student nie potrafi zaplanować sposobu dostosowania pracy do specjalnych potrzeb edukacyjnych wybranych grup uczniów Student nie posiada podstawowej wiedzy o zasadach normach etycznych istotnych w pracy z dzieckiem ze wymienia opisuje metody postepowania z uczniem z wybranej przez siebie grupy wymienia jedynie kilka wybranych przez siebie metod wymienić dwa dostosowania dla jednej wybranej grupy zasady i normy charakteryzuje typowe metody stosowane w pracy z uczniami ze ( charakteryzuje typowe metody stosowane w pracy z uczniami ze charakteryzuje charakteryzuje wybraną metodę wszystkie omawiane metody wymienić dostosowania dla trzech grup uczniów zasady i niektóre stosuje poprawnie poprawnie zaplanować dostosowanie pracy do każdej wskazanej grupy uczniów podstawowe normy i zasady, rozumie je i potrafi je dobrać odpowiednio do sytuacji K01 Student nie ma Student przyznaje

4 świadomości konieczności zindywidualizowan ego działania zindywidualizowa nego działania zgadza się z tym założeniem wskazać na zindywidualizow anego działania pedagogicznego w uzasadnić zindywidualizowane go działania K01 Student nie ma świadomości wagi w pracy z uczniami ze Student zgadza się z potrzebą Student w omawianych sytuacjach zauważa potrzebę zachowania się w refleksji na tematy uzasadnić potrzebę ¹ wpisać symbol z tabeli nr 2 w punkcie III ² np. - EU- egzamin ustny; E- egzamin pisemny; T- test; - projekt Literatura podstawowa i uzupełniająca: Literatura podstawowa: 1. Frederickson N., Cline T. (2002) Special Educational Needs, Inclusion and Diversity: a textbook. Buckingham- hiladelphia, Open University ress. 2. Gross J. (1993) Special Educational Needs in the rimary School: a practical guide. Open University ress, Buckingham. 3. Lewis R.B., Doorlag D.H. (1991) Teaching Special Students in the Mainstream. New York, McMillian ublishing Company. 4. Mc Cormick L., Loeb D.F., Schiefelbush R.L. (1997) Supporting Children with Communication Difficulties in Inclusive Settings: School-based language intervention. Allyn & Bacon. 5. Smith T.E.C., olloway E.A., atton J.R., Dowdy C.A. (2008) Teaching Students with Special Needs in Inclusive Settings. Boston, earson Education. 6. Westwood. (2002) Commonsense methods for children with special needs. Strategies for the regular classroom. London and New York, RoutledgeFalmer. 7. Zamkowska A. (2009) Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji. Radom, Wyd. olitechniki Radomskiej.

5 Literatura uzupełniająca: eriodicals: 1. Disability and Society, Taylor & Francis. 2. European Journal of Special Needs Education, Taylor & Francis. 3. International Journal of Disability, Development and Education, Taylor & Francis. 4. International Journal of Inclusive Education, Taylor & Francis. IV. NAKŁAD RACY STUDENTA- BILANS UNKTÓW ECTS- brak pkt. ECTS (oprócz studentów Erasmusa) Udział w wykładach Aktywność Samodzielne studiowanie tematyki wykładów Obciążenie studenta (godzinowo) Studia stacjonarne 15 h Udział w ćwiczeniach 15 h * Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 h * Udział w konsultacjach 5 h * Wykonanie projektu i dokumentacji 5 h * rzygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie - Sumaryczne obciążenie pracą studenta unkty ECTS za moduł Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 5 h 50 h 2 ECTS = 30 h 1 ECTS = 35 h 1,5 ECTS

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Wiesław Macierzyński.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Wiesław Macierzyński. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-492 Nazwa modułu Public relations Nazwa modułu w języku angielskim Public Relations Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk

Stacjonarne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jan Bednarczyk KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-312z Zarządzanie finansami przedsiębiorstw The financial management

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 Kod przedmiotu 12.6-3FIZJ-C1-KUR Nazwa przedmiotu polskim Kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu w języku angielskim Education and methods

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Systemy zarządzania jakością w transporcie Wersja 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne

Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process design A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo