Badanie polisomnograficzne w diagnostyce zaburzeń oddychania u dzieci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie polisomnograficzne w diagnostyce zaburzeń oddychania u dzieci"

Transkrypt

1 Badanie polisomnograficzne w diagnostyce zaburzeń oddychania u dzieci Dr hab. n. med. Jolanta Wasilewska Prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski III Klinika Chorób Dzieci AM w Białymstoku Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski Polysomnographic studies in infants and children S u m m a r y Sleep induces changes in the function and control of the respiratory system. These changes may result in clinically significant abnormalities in airway function and gas exchange. This paper describes the indications for polysomnographic studies in infants and children which includes the parameters of breathing, heart activity, blood gases and sleep state.... Zaburzenia oddychania u dzieci mają różne formy kliniczne, od nietypowych, manifestujących się np. obniżoną tolerancją wysiłku fizycznego i unikaniem ruchu, do stanów pełnoobjawowych, będących niekiedy zagrożeniem życia, takich jak bezdech, napad duszności wdechowej czy wydechowej. Mogą być skutkiem chorób układu oddechowego (pierwotne, lub innych schorzeń układowych i ogólnoustrojowych (wtórne. Następstwa przedłużających się zaburzeń przepływu powietrza przez drogi oddechowe i zaburzeń wymiany gazowej mają charakter ogólnoustrojowy (hipoksemia, hiperkapnia. Klinicznie jawne zaburzenia oddychania nie sprawiają problemów diagnostycznych, jednak wiele z nich przebiega subklinicznie, z nasileniem objawów nocą podczas snu. Rozpoznanie opiera się wówczas na analizie wywiadu, badaniu przedmiotowym i badaniach dodatkowych, wśród których rozstrzygające jest badanie polisomnograficzne (Fot... Polega ono na jednoczasowej rejestracji wybranych parametrów czynności układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego i wymiany gazowej (SaO 2, pco 2 (Tab.. Całonocne badanie jest źródłem wielu cennych informacji, na temat jakości snu, liczby i rodzaju zaburzeń oddychania oraz wzajemnych relacji pomiędzy czynnością monitorowanych układów, pod warunkiem prawidłowego wykonania badania pod względem technicznym. Pracownia polisomnograficzna składa się z 2 pomieszczeń, z których jedno spełnia funkcję sypialni pacjenta, a drugie, sąsiadujące przeznaczone jest dla osoby na bieżąco nadzorującej poprawność zapisu z poszczególnych czujników. Po zakończeniu rejestracji dane są analizowane m.in. pod kątem struktury snu (faz snu, liczby przebudzeń, całkowitej liczby bezdechów centralnych, obturacyjnych, mieszanych, epizodów spłyconego oddychania (hypowentylacji oraz ich średniej liczby w ciągu godziny snu wyrażonej jako tzw. wskaźnik bezdechów i spłyceń oddychania (AHI apnea/ hyponea index, liczby epizodów desaturacji (i ewentualnie hiperkapnii, zaburzeń rytmu serca, częstości i intensywności chrapania, zmian wartości ph-śródprzełykowego, częstości zmiany pozycji ciała podczas snu (. Wskazania kliniczne do wykonania badania u dzieci różnią się w pewnym stopniu od wskazań u osób dorosłych, co wynika z odrębności wiekowych (Tab.2.. Podstawowym wskazaniem, niezależnie od wieku, jest bezdech senny, czyli ustanie czynności oddechowej podczas snu prowadzące do zaburzeń wymiany gazowej FOTO Pacjentka po założeniu elektrod - przygotowana do nocnej polisomnografii Jesień 2003 ALERGIA 53

2 (hipoksemii, hiperkapnii. W zależności od mechanizmu odpowiedzialnego za zatrzymanie oddychania wyróżnia się bezdech centralny (central sleep apnea i obturacyjny (obstractive sleep apnea, lub jeśli jeden następuje po drugim mamy do czynienia z bezdechem mieszanym (mixed apnea. Bezdech centralny jest skutkiem braku impulsów z ośrodków oddychania do efektorów czyli mięśni oddechowych, co klinicznie charakteryzuje się ustaniem ruchów oddechowych. Bezdech obturacyjny wynika z wystąpienia przeszkody częściowo lub całkowicie zamykającej światło górnych drogach oddechowych, a próbą pokonania tej przeszkody jest wzmożony wysiłek mięśni oddechowych, co klinicznie odróżnia bezdech obturacyjny od centralnego (Ryc.. Obywa rodzaje bezdechów rzadko występują w izolacji, i tak większość pacjentów z bezdechem centralnym ma również okresowo bezdech obturacyjny. Zaburzenia oddychania podczas snu są zjawiskiem fizjologicznym i występują u zdrowych dzieci i dorosłych (częściej mężczyzn oraz u kobiet po menopauzie. Patologią stają się wówczas jeśli ich częstość wzrasta na tyle, że powoduje konsekwencje kliniczne np.: bezsenność, częste przebudzenia, wzmożoną senność dzienną, bóle głowy, przewlekłe zmęczenie. Wpływ snu na regulację oddychania Dlaczego trzeba wykonywać całonocne badanie polisomnoograficzne? Dlaczego nie wystarczy obserwacja oddychania w ciągu dnia, kiedy zapotrzebowanie na pracę układu oddechowego jest większe niż podczas nocnego odpoczynku? Nocą widać więcej okazuje się być prawdą w przypadku badania czynności układu oddechowego. Sen ma znaczny modulujący wpływ na oddychanie, zwłaszcza faza snu paradoksalnego, z szybkimi ruchami gałek ocznych - REM (rapid eye movement. Jest to faza snu ontogenetycznie najstarsza i związana z niedojrzałością tworu siatkowatego w rdzeniu. U donoszonych noworodków stanowi 50% snu, podczas gdy u dorosłych 20% (2. Skracanie czasu trwania snu REM obserwowane po urodzeniu towarzyszy prawidłowemu rozwojowi OUN. Faza REM charakteryzuje się m.in. zmniejszeniem wentylacji (u dorosłych wentylacja minutowa spada o ok.3-5% i odpowiedzi na CO 2 oraz częstszym występowaniem bezdechów centralnych, obturacyjnych i oddychania okresowego (periodic breathing (2. Podczas snu REM zmniejsza się również napięcie oddechowych mięśni międzyżebrowych oraz mięśni górnych dróg oddechowych, co sprzyja ich zapadaniu się podczas snu i tłumaczy większą częstość bezdechów obturacyjnych w tej fazie. Noworodki i niemowlęta spędzające znaczną część doby w stanie snu, w którym REM stanowi fizjologicznie znaczny odsetek są bardziej narażone na występowanie bezdechów sennych. Zespół bezdechu centralnego Bezdech centralny jest definiowany jako ustanie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, trwające 0 sekund lub dłużej, z jednoczesnym brakiem jest ruchów oddechowych. Wśród przyczyn wymienia się uszkodzenia ośrodków oddechowych w następstwie urazów okołoporodowych, infekcji, zmian naczyniowych. U noworodków i niemowląt główną przyczyną jest jednak niedojrzałość OUN. Dlatego najczęściej występuje u dzieci urodzonych przedwcześnie, z niską masą urodzeniową, z ciąż patologicznych, podczas których płód rozwijał się w suboptymalnych warunkach, narażony na przewlekłą hipoksemię np. u matek palących. Bezdech niemowlęcy uznany jest za jeden z czynników prowadzących do wystąpienia nagłego zgonu podczas snu (SIDS - Sudden Infant Death Syndrome (3. Bezdech jest też wiodącym objawem zespołu ALTE u niemowląt (Apparent Life Threatening Event (2,4. ALTE czyli nagły epizod zagrożenia życia polega na nagłym wystąpieniu bezdechu (najczęściej centralnego, któremu towarzyszą zmiany napięcia mięśniowego (zwiotczenie, sztywność, drgawki, zamiany zabarwienia skóry (zblednięcie, zsinienie i różnego stopnia zaburzenia świadomości. Objawy te ustępują spontanicznie lub pod wpływem interwencji, niekiedy niemowlęta wymagają pomocy w OIOM. ALTE może być objawem różnych chorób, jest też czynnikiem ryzyka SIDS i dlatego zawsze wymaga hospitalizacji i jest jednym z podstawowych wskazań do wykonania polisomnografii w wieku niemowlęcym. U niemowląt z ALTE wskazana jest opcja badania polisomnograficznego z ph-metrią, z uwagi na częste występowanie refluksu żołądkowo-przełykowego w tym wieku i jego przyczynową rolę w wywoływaniu zespołu ALTE (5 Zespół obturacyjnego bezdechu i spłycenia oddychania podczas snu (Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome, OSAHS Zespół ten jest zaburzeniem oddychania wynikającym z przedłużonej częściowej/całkowitej obturacji górnych dróg oddechowych, która zaburza prawidłową wentylację podczas snu. Sen wyzwala zmiany w ośrod- Standardowe parametry monitorowane w polisomnografii Elekroencefalografia C3/A2 I C4/A (EEG Elektrookulografia (EOG Elektromiografia z mięśni okolicy podbródkowej (EMG Przepływ powietrza przez nozdrza przednie Ruchy oddechowe klatki piersiowej Ruchy oddechowe powłok brzusznych Pomiar odgłosów oddechowych chrapania (mikrofon Rejestracja czynności serca Rejestracja saturacji krwi tętniczej (SaO 2 Rejestracja pco 2 : przezskórna (tc pco 2 lub w powietrzu wydychanym (ETCO 2 Czujnik pozycji ciała Czujniki ruchu kończyn Pomiar ph śródprzełykowego (jednokanałowy 54 ALERGIA Jesień 2003

3 kach kontrolujących czynność układu oddechowego, które mogą powodować klinicznie istotne następstwa w funkcjonowaniu górnych dróg oddechowych i wymianie gazowej, zarówno u zdrowych dzieci, jak i u dzieci z istniejącymi już chorobami układu oddechowego i centralnego układu nerwowego. Bezdech obturacyjny, w przeciwieństwie do bezdechu centralnego, występuje znacznie rzadziej u zdrowych dzieci. Ocenia się, że OSAHS występuje u około -3% ogółu dzieci oraz u około 7-27% dzieci przewlekle chrapiących (6. W populacji osób dorosłych OSAHS rozpoznawany jest znacznie częściej, u dzieci natomiast problem ten jest jeszcze niedoceniany i rozpoznawany jest zbyt rzadko. Większość dzieci z zespołem bezdechu sennego prawidłowo oddycha w ciągu dnia, u części jednak występuje objaw głośnego oddychania przez otwarte usta, z wyraźnie zaznaczonym wysiłkiem oddechowym, chrapaniem i niespokojnym snem. U niektórych dzieci z OSAHS chrapanie jest słabo wyrażone lub nie występuje w ogóle, objaw ten nie ma więc u dzieci tak wysokiej wartości diagnostycznej jak u dorosłych. Sen dziecka z OSAHS charakteryzują natomiast częste wybudzenia i mikroprzebudzenia (7, 8. Kliniczne następstwa długo trwającego zespołu mają charakter ogólnoustrojowy. Wyszczególnia się 3 główne grupy zagrożeń: /wpływ na układ krążenia, 2/zaburzenia rozwoju dzieci i 3/trudności w uczeniu się wskutek obniżenia zdolności neuropoznawczych (9-2. OSAHS wiąże się z częstszym występowaniem zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi (attention-deficit/hyperactivity disorder ADHD. Zaburzenia zachowania i deficyty w nauce u dzieci szkolnych przynajmniej częściowo ustępują po leczeniu operacyjnym (obserwacje po roku od wykonania zabiegu adeno-tonsilektomii. Niektórzy autorzy opisują moczenie nocne w przebiegu OSAHS. Obecność wyżej wymienionych objawów, nawet przy braku obecności nasilonego chrapania, powinna zwrócić uwagę na możliwość związku z nocnymi zaburzeniami oddychania. Czynniki predysponujące do OSAHS: Przerost tkanki limfatycznej gardła Otyłość Nieprawidłowości twarzoczaszki (niedorozwój żuchwy Zaburzenie drożności nosa Zaburzenia endokrynologiczne (niedoczynność tarczycy, akromegalia Występowanie rodzinne Głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia OSAHS u dzieci jest przerost migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że klinicznie oceniana wielkość migdałków nie koreluje z ciężkością przebiegu OSAHS, co oznacza, że dziecko z niewielkim nawet przerostem migdałków może mieć liczne i długotrwałe bezdechy obturacyjne a wynika to ze złożonej patogenezy zespołu, w której odgrywają rolę różne mechanizmy. Zalicza się do nich m.in. otyłość, choroby nerwowo-mięśniowe zarówno ze zwiększonym, jak i zmniejszonym napięciem mięśniowym, zespoły. 2 Choroby układu oddechowego Zespół centralnego bezdechu sennego, zespół bezdechu obturacyjnego i spłyconego oddychania podczas snu, zespół hypowentylacji pęcherzykowej, nocne zaostrzenia astmy oskrzelowej, przewlekła choroba płuc (dysplazja oskrzelowo-płucna, przewlekłe oporne na leczenie infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, restrykcyjne choroby płuc, zaburzenia rozwojowe układu oddechowego (np. deformacje klatki piersiowej - kyphoscoliosis Choroby układu krążenia Wrodzone wady serca, zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatie Choroby układu nerwowo-mięśniowego i psychogenne Nocna epilepsja, dyssomnie, parasomnie, stany pourazowe, choroby nerwowomięśniowe i neurodegeneracyjne, choroby genetyczne z obniżeniem napięcia mięśniowego (Z. Prader-Willi, moczenie nocne, zaburzenia zachowania (np. hiperaktywność lub nadmierna senność dzienna, zaburzenia uwagi i deficyty sprawności (np. koncentracji Choroby przewodu pokarmowego i zaburzenia przemiany materii Wsteczny odpływ żołądkowo-przełykowy, mukowiscydoza, mukopolisacharydozy, choroby endokrynologiczne przebiegające z zaburzeniami snu (akromegalia, niedoczynność tarczycy Zespoły czaszkowo-twarzowe Wskazania do badania polisomnograficznego u dzieci. Wrodzone niedorozwoje żuchwy (mikrognatia, retrognatia, Z. Pierre-Robin, Downa, Crouzona, pourazowe zahamowanie rozwoju żuchwy Zespół nagłej śmierci niemowlęcia (SIDS Niemowlęta z grupy ryzyka wystąpienia zespołu nagłego zgonu (Sudden Infant Death Syndrome - SIDS: / z rodzin obciążonych zgonem rodzeństwa, 2/ z objawami klinicznymi zaburzeń oddychania (zespół ALTE Apparent Life Threatening Event genetycznym, szczególnie z hypoplazją nosogardła, mikrognatią (Z. Downa, Z. Pierre Robin (3, 4. Choroby alergiczne górnych dróg oddechowych (np. alergiczny nieżyt nosa oraz wirusowe infekcje układu oddechowego nie są zaliczane do pierwotnych czynników ryzyka, ale mogą w istotny sposób nasilać objawy u dzieci z już istniejącym OSAHS i ich obecność należy uwzględnić w leczeniu. Rozpoznanie OSAHS stawia się w oparciu o dane z wywiadu, badanie przedmiotowe i badania dodatkowe, w tym polisomnografię (Tab.3. (5. Wywiad jest ważną częścią rozpoznania, jednak nawet wywiad przeprowadzony przez specjalistów z zakresu medycyny snu jest obarczony ok. 30% wyniku fałszywie ujemnego. W badaniu przedmiotowym szczególną uwagę zwraca się na drożność górnych dróg odde- Jesień 2003 ALERGIA 55

4 chowych, wielkość migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych, obecność blokady nosa. Badaniami dodatkowymi potwierdzającymi upośledzenie drożności są: badanie wziernikowe i endoskopowe górnych dróg oddechowych, rynomanometria i rynometria akustyczna oraz badania obrazowe głowy i szyi w I 3 Nadmierna senność w ciągu dnia nie spowodowana innymi czynnikami II Dwa lub więcej z poniższych nie spowodowane innymi czynnikami Przerwy w oddychaniu podczas snu Powtarzające się wybudzenia podczas snu Częste zmiany pozycji ciała podczas snu Sen nie dający wypoczynku poranne zmęczenie, poranne bóle głowy Zmęczenie w ciągu dnia, trudności w uczeniu się Zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość, wiąże się z zespołu nadpobudliwości i deficytu uwagi RYCINA Kryteria diagnostyczne OSAHS Zaburzenia rozwoju, m.in. wzrostu III Objawy polisomnograficzne projekcji bocznej: rtg, CT i MRI (6. Rozstrzygającą wartość diagnostyczną ma jednak badanie polisomnograficzne (z ph-metrią lub bez. Umożliwia ono ocenę stopnia nasilenia choroby i następstw ogólnoustrojowych, to jest stopnia zaburzeń utlenowania, (wyrażonych wskaźnikiem desaturacji, wpływu na układ krążenia (brady-tachyarytmie, niemiarowości, jakości snu. Na rozpoznanie zespołu wskazuje obecność 5 lub więcej epizodów bezdechu obturacyjnego (>0 sekund /h snu lub 30 epizodów podczas 6 godzinnego snu, którym towarzyszy zmniejszenie saturacji o więcej niż 3% i/lub wybudzenie się ze snu. Polisomnografia umożliwia różnicowanie OSAHS Zależność pomiędzy przepływem powietrza przez drogi oddechowe i wysiłkiem oddechowym w bezdechu centralnym i obturacyjnym. z chrapaniem pierwotnym (primary snoring, któremu nie towarzyszą ani bezdech ani spłycone oddychanie (7. Domowe monitorowanie oddychania dostępne w wielu krajach jest metodą tańszą obarczoną jednak większym błędem niż badanie wykonane w pracowni polisomnograficznej (8. Rozpoznanie OSAHS w pierwszej kolejności obliguje do rozważenia wskazań do tonsilektomii i/lub tonsilotomii i/lub adenoidektomii czyli chirurgicznego usunięcia powiększonych migdałków, będących mechaniczną przyczyną obturacji. U dzieci z przerostem układu chłonnego gardła zabieg adenotonsilektomii jest skuteczny u ok. 85% operowanych. Z badań Niemenena wynika, że dzieci poddane wybiórczej adenoidektomii mogą w późniejszym czasie wymagać dodatkowego zabiegu tonsilektomii. Chirurdzy znacznie częściej decydują się więc na wykonanie obydwu zabiegów w jednym czasie. Po zabiegu operacyjnym kontrolne badanie polisomnograficzne wykonuje się po 6 tygodniach. Dzieci z rodzinnym wywiadem zaburzeń snu, dzieci z otyłością oraz dzieci z mniejszości narodowościowych mają wyższe ryzyko wystąpienia resztkowego OSAHS (przetrwałego OSAHS po zabiegu tonsilektomii / adenoidektomii. Nawrót objawów po leczeniu operacyjnym dotyczyć może 20% dzieci i występuje po zabiegu częściej niżby się spodziewano. Inne techniki leczenia chirurgicznego obejmują zabiegi uwulopalatopharyngoplastyki (UPPP, uwulektomii, epiglottoplastyki, wysunięcia żuchwy, zmniejszenia języka i stosowane są głównie u dorosłych. Opisywane metody leczenia zachowawczego u dzieci to steroidoterapia (systemowa i miejscowa, suplementacja tlenem, nieinwazyjna wentylacja (CPAP. Leczenie OSAHS współistniejącego z chorobami alergicznymi przebiegającymi z upośledzeniem drożności górnych dróg oddechowych wymaga jednoczesnego leczenia antyalergicznego. Podkreślając dużą wartość diagnostyczną polisomnografii należy jednocześnie zwrócić uwagę, że trudniej wykonać to badanie u małych, nie współpracujących dzieci niż u osób dorosłych. Polisomnografia zaliczana jest do technik nieinwazyjnych, wymaga jednak unieruchomienia dziecka, stabilnego umiejscowienia na skórze głowy i tułowia wielu elektrod i czujników, co mimo największej nawet delikatności osoby przeprowadzającej badanie i mimo stałej obecności najbliższych, wzbudza wiele lęku u małych dzieci. Dlatego m.in. wskazania do polisomnografii ograniczone są do ściśle określonych stanów klinicznych, chociaż samo badanie ma charakter interdyscyplinarny i leży w kręgu zainteresowań m.in. pediatrów i neonatologów, pulmonologów i fizjologów oddychania, otolaryngologów i neurologów, psychiatrów i psychologów oraz kardiologów. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę wczesnego rozpoznania polismnograficznego nocnych zaburzeń oddychania, zwłaszcza u dzieci w wieku szkolnym, przewlekle zmęczonych, niekiedy chrapiących w nocy, z problemami w nauce i zaburzeniami zachowania. piśmiennictwo na str ALERGIA Jesień 2003

5 c.d. artykułu dr. hab. Grzegorza Lisa Wzrost zachorowań... ze str. 6 w obu ośrodkach dotyczyły istotnie wyższego odsetka dzieci w drugim badaniu w porównaniu z pierwszym badaniem. W obu okresach nieznacznie częściej objaw ten stwierdzano u dzieci krakowskich. Częstość rozpoznawania astmy wzrosła prawie trzykrotnie w Krakowie i ponad dwukrotnie w Poznaniu. W drugim badaniu częstości te wynosiły odpowiednio 6.8% i 5.2%. Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (azbśn i spojówek U dzieci młodszych w badaniu przeprowadzonym w latach 200/2002 objawy azbśn zgłaszane zarówno kiedykolwiek jak i w ciągu ostatniego roku odnotowano w obu ośrodkach z istotnie wyższą częstością w porównaniu do badania pierwszego. W Krakowie częstość ta wzrosła z 28.5% do 33.6% dla objawów występujących kiedykolwiek i z 24.6% do 28.3% dla objawów, które wystąpiły w ciągu ostatniego roku. W Poznaniu wzrost ten był jeszcze bardziej znaczący: odpowiednio dla objawów obserwowanych kiedykolwiek z 3.0% do 3.3%, dla objawów w ostatnim roku z.3% do 25.4%. Współwystępowanie w ciągu ostatniego roku azbśn i spojówek odnotowano istotnie częściej w drugim badaniu. Dolegliwościom tym towarzyszyło na ogół pogorszenie jakości życia: w pierwszym badaniu potwierdzone u 22.3% dzieci krakowskich i 3.8% dzieci poznańskich, w drugim wartości te wynosiły odpowiednio 27.2% i 25.2%. Rozpoznanie azbśn było potwierdzone przez lekarza w pierwszym badaniu w Krakowie u 5.3% badanych, w Poznaniu tylko u 5.0%, a u dzieci badanych w latach 200/ 2002 odpowiednio u 2.% i 9.5% badanych. U dzieci starszych w obu ośrodkach odnotowano istotny wzrost odsetka odczuwających objawy typowe dla azbśn i to zarówno kiedykolwiek jak i w ciągu ostatniego roku. Objawy kiedykolwiek zgłosiło 4.% dzieci krakowskich i 39.6% dzieci poznańskich. Objawy w ciągu ostatniego roku u dzieci ocenianych w latach 200/2002 występowały z prawie identyczną częstością w obu ośrodkach. W Krakowie częstość ta wynosiła 33.%, w Poznaniu 32.8%. Odsetek dzieci z towarzyszącymi objawami zapalenia spojówek w drugim badaniu był zbliżony i wynosił odpowiednio 20.9% i 20.3%. W równym stopniu w obu ośrodkach choroba pogarszała jakość życia. Odsetek dzieci, które w ten sposób oceniały wpływ choroby wynosił w Krakowie 30.% i w Poznaniu 30.6%. Ograniczenie aktywności z powodu choroby było znacznie częstsze w drugim badaniu niż w pierwszym. W obu ośrodkach w obu analizowanych przedziałach czasowych liczba ustalonych rozpoznań azbśn była niższa niż częstość występowania objawów kiedykolwiek. Jednocześnie jednak E P I D E M I O L O G I A odnotowano wzrost liczby dzieci z ustalonym rozpoznaniem tego schorzenia: w Krakowie z 9.7% do 29.9%, w Poznaniu z 2.0% do 32.6%. W grupie dzieci 6-7 letnich w obu ośrodkach zaznaczyły się dwa okresy zwiększonej częstości występowania objawów azbśn wiosenny w Krakowie od marca do czerwca, w Poznaniu od lutego do maja i jesienny w obu ośrodkach od września do listopada. W grupie dzieci starszych najwyższy odsetek dzieci chorował w Krakowie w kwietniu i maju. W Poznaniu najwyższą częstość odnotowano od maja do września. Atopowe zapalenie skóry Częstość występowania objawów atopowego zapalenia skóry kiedykolwiek wzrosła w grupie dzieci młodszych z 5.% do 24.3% w Krakowie i z 9.3% do 26.2% w Poznaniu. Podobny wzrost odnotowano u dzieci starszych: w Krakowie z 2.3% do 2.2%, w Poznaniu z.7% do 20.%. W obu grupach wieku i w obu ośrodkach zwiększyła się liczba dzieci z ustalonym kiedykolwiek rozpoznaniem choroby: w grupie dzieci 6-7 letnich w Krakowie z 9.6% do 28.9%, w Poznaniu z 9.5% do 34.5%; w grupie dzieci 3-4 letnich: w Krakowie z 4.6% do 5.6%, w Poznaniu z 3.2% do 20.8%. Podsumowanie Polska należy do grupy byłych krajów socjalistycznych, w których częstość występowania chorób alergicznych była dotąd niższa niż w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Takie obserwacje poczyniliśmy w badaniach polsko -szwedzkich, w których porównaliśmy występowanie chorób alergicznych w Sundsvall i w Koninie (9. Spostrzeżenia te potwierdzono w ramach pierwszej fazy badania ISAAC (4, 5, 6, 7. Podobna sytuacja dotyczyła byłych Niemiec Wschodnich, co wykazała von Mutius i wsp. (0 w badaniach przeprowadzonych w Monachium i Lipsku. Spostrzeżenia poczynione w tych badaniach były jednym ze źródeł tzw. higienicznej teorii rozwoju alergii (, 2. W ostatniej dekadzie XX wieku w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczął się proces stopniowej zmiany warunków i stylu życia. Zwiększyła się ekspozycja na zanieczyszczenia środowiska zewnętrznego związane miedzy innymi z rozwojem motoryzacji, stosowaniem środków chemicznych w przemyśle, rolnictwie, a także w gospodarstwach domowych. Zmieniły się nawyki żywieniowe, tryb życia, ograniczyła się aktywność fizyczna. Ujawniony w aktualnym badaniu wzrost liczby zachorowań może sugerować, że rzeczywiście zmiana stylu życia na tzw. styl zachodni może odgrywać istotną rolę w rozwoju astmy oskrzelowej (3. Adres autora Dr hab. n. med.grzegorz Lis Klinika Chorób Dzieci Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Kraków ul. Wielicka 265 Piśmiennictwo:. Lebowitz MD, Spinaci S: The epidemiology of asthma. Eur Respir J 993; 3: Sears MR: Epidemiology. W: Asthma: basic mechanisms & clinical management.. Ed. Barnes PJ, Rodger IW, Thomson NC. Academic Press Ltd 992, Asher MI i wsp: International study of asthma and allergies in childhood (ISAAC rationale and methods. Eur Respir J 995; 8: Strachan D i wsp: Worldwide variations in the prevalence of symptoms of allergic rhinoconjunctivitis in children: the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC. Pediatr Allergy Immunol 997; 8: The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC Steering Committee. Worldwide variations in the prevalence of asthma symptoms: the International Study of Asthma and Allergies in Childhood. Eur Respir J 998; 2: The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC Steering Committee. Worldwide variations in the prevalence of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and atopic eczema: ISAAC. Lancet 998; 35: Hywel W i wsp: Worldwide variations in the prevalence of symptoms of atopic eczema in the international study of asthma and allergies in childhood. J Allergy Clin immunol 999; 03: Lis G i wsp: Występowanie chorób alergicznych u dzieci szkolnych w Krakowie i Poznaniu (na podstawie badań ankietowych ISAAC. Pneum Alergol Pol 997; 65: Braback L i wsp: Risk factors for respiratory symptoms and atopic sensitization in Baltic area. Arch Dis Child 995; 72: Von Mutius E i wsp: Prevalence of asthma and atopy in two areas of West and East Germany. Am J Respir Crit Care Med 994; 49: Strachan DP: Family size, infection and atopy: the first decade of the hygiene hypothesis Thorax 2000; 55 (supp.: S2-S0. 2. Strannegard O, Strannegard IL: The cause of the increasing prevalence of allergy: is atopy a microbial deprivation disorder? Allergy 200; 56: Platts-Mills T.A.E., Blumenthal K., Perzanowski M., Woodfolk J.A.: Determinants of clinical allergic disease. The relevance of indoor allergens to the increase in asthma. Am. Rev. Respir. Crit. Care Med., 2000, 62, S28-S33. Jesień 2003 ALERGIA 57

Leczenie bezdechu i chrapania

Leczenie bezdechu i chrapania Leczenie bezdechu i chrapania Bezdech senny, to poważna i dokuczliwa choroba, dotykająca ok. 4% mężczyzn i 2% kobiet. Warto więc wykonać u siebie tzw. BADANIE POLISOMNOGRAFICZNE, które polega na obserwacji

Bardziej szczegółowo

Elektryczna aktywność mózgu. Polisomnografia

Elektryczna aktywność mózgu. Polisomnografia Elektryczna aktywność mózgu Polisomnografia Badanie polisomnograficzne elektroencefalografia(eeg) rejestracja bioelektrycznej aktywności mózgu elektromiografia(emg) rejestracja napięcia mięśniowego elektrookulografia(eog)-

Bardziej szczegółowo

Czy to nawracające zakażenia układu oddechowego, czy może nierozpoznana astma oskrzelowa? Zbigniew Doniec

Czy to nawracające zakażenia układu oddechowego, czy może nierozpoznana astma oskrzelowa? Zbigniew Doniec Czy to nawracające zakażenia układu oddechowego, czy może nierozpoznana astma oskrzelowa? Zbigniew Doniec Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc OT w Rabce-Zdroju Epidemiologia Zakażenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Warszawa dnia 2014-05-08 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Astma oskrzelowa. Zapalenie powoduje nadreaktywność oskrzeli ( cecha nabyta ) na różne bodźce.

Astma oskrzelowa. Zapalenie powoduje nadreaktywność oskrzeli ( cecha nabyta ) na różne bodźce. Astma oskrzelowa Astma jest przewlekłym procesem zapalnym dróg oddechowych, w którym biorą udział liczne komórki, a przede wszystkim : mastocyty ( komórki tuczne ), eozynofile i limfocyty T. U osób podatnych

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia zaburzeń oddychania w czasie snu

Epidemiologia zaburzeń oddychania w czasie snu Epidemiologia zaburzeń oddychania w czasie snu Jakub Radliński Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce - Zdroju Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Zapalenie ucha środkowego

Zapalenie ucha środkowego Zapalenie ucha środkowego Poradnik dla pacjenta Dr Maciej Starachowski Ostre zapalenie ucha środkowego. Co to jest? Ostre zapalenie ucha środkowego jest rozpoznawane w przypadku zmian zapalnych w uchu

Bardziej szczegółowo

u dzieci szkolnych w Krakowie i w Poznaniu w świetle badania ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood)

u dzieci szkolnych w Krakowie i w Poznaniu w świetle badania ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) Częstość alergicznego nieżytu nosa i spojówek u dzieci szkolnych w Krakowie i w Poznaniu w świetle badania ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) The prevalence of allergic rhinitis

Bardziej szczegółowo

VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY

VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY y przeznaczone do diagnostyki różnych rodzajów zaburzeń snu. Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Snu (ICSD) opisuje różne rodzaje zaburzeń, takich jak zespół obturacyjnego lub centralnego bezdechu sennego,

Bardziej szczegółowo

Choroby układu oddechowego wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego

Choroby układu oddechowego wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego Choroby układu oddechowego wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego Podczas akcji przebadano 4400 osób. Na badania rozszerzone skierowano ok. 950 osób. Do tej pory przebadano prawie 600 osób. W wyniku pogłębionych

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie obturacyjnemu bezdechowi podczas snu

Przeciwdziałanie obturacyjnemu bezdechowi podczas snu Przeciwdziałanie obturacyjnemu bezdechowi podczas snu Prawidłowe funkcjonowanie człowieka uwarunkowane jest m. in. odpowiednio długim sypianiem i właściwym przebiegiem snu. Sen człowieka naukowcy podzielili

Bardziej szczegółowo

Trudności diagnostyczne u 12-letniego chłopca z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego

Trudności diagnostyczne u 12-letniego chłopca z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego OPIS PRZYPADKU Trudności diagnostyczne u 12-letniego chłopca z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego The diagnostic difficulties at 12-years-old boy with obstructive sleep apnea syndrome Adam J. Sybilski

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Śmierć mózgu. Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Śmierć mózgu. Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Śmierć mózgu Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Proces śmierci Przerwanie czynności neurologicznych OUN Zatrzymanie czynności serca Zatrzymanie czynności oddechowej Śmierć

Bardziej szczegółowo

Cytrynian kofeiny w codziennej praktyce u wcześniaków z Zespołem Zaburzeń Oddychania wyniki badania ogólnopolskiego

Cytrynian kofeiny w codziennej praktyce u wcześniaków z Zespołem Zaburzeń Oddychania wyniki badania ogólnopolskiego Cytrynian kofeiny w codziennej praktyce u wcześniaków z Zespołem Zaburzeń Oddychania wyniki badania ogólnopolskiego Iwona Sadowska-Krawczenko Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

DOMOWE LECZENIE RESPIRATOREM DLA KOGO?

DOMOWE LECZENIE RESPIRATOREM DLA KOGO? DOMOWE LECZENIE RESPIRATOREM DLA KOGO? Pacjent, który nie wymaga dalszego pobytu w szpitalu; Przewlekła niewydolność oddechowa wymagająca stosowania ciągłej lub okresowej wentylacji mechanicznej przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Marzena Woźniak Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Okresy ciąży i połogu są wymieniane

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Wanda Siemiątkowska - Stengert

Wanda Siemiątkowska - Stengert Wanda Siemiątkowska - Stengert Wpływ zabiegu odsysania z tchawicy na ciśnienie śródczaszkowe i układ krążenia noworodków wymagających wentylacji zastępczej, po zastosowaniu różnej premedykacji farmakologicznej.

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia przebudzenia: liczba przebudzeń, indeks przebudzeń ([liczba przebudzeń x 60]/ TST)

Zdarzenia przebudzenia: liczba przebudzeń, indeks przebudzeń ([liczba przebudzeń x 60]/ TST) Streszczenie wytycznych AASM 2007 1. Zawartość raportu z badania polisomnograficznego Amerykańska Akademia Medycyny Snu zaleca umieszczanie następujących danych w raporcie snu: Parametry sygnałów wejściowych:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA Data wypełnienia: FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA NAZWISKO i IMIĘ PESEL ADRES TELEFON Nazwisko i imię opiekuna/osoby upoważnionej do kontaktu: Telefon osoby upoważnionej do kontaktu: ROZPOZNANIE LEKARSKIE

Bardziej szczegółowo

Przewlekła obturacyjna choroba płuc w wieku podeszłym. Maria Korzonek Wydział Nauk o Zdrowiu PAM

Przewlekła obturacyjna choroba płuc w wieku podeszłym. Maria Korzonek Wydział Nauk o Zdrowiu PAM Przewlekła obturacyjna choroba płuc w wieku podeszłym Maria Korzonek Wydział Nauk o Zdrowiu PAM Występowanie POCHP u ludzi starszych POCHP występuje u 46% osób w wieku starszym ( III miejsce) Choroby układu

Bardziej szczegółowo

Obturacyjny Bezdech Senny (OBS) Poradnik Pacjenta

Obturacyjny Bezdech Senny (OBS) Poradnik Pacjenta Obturacyjny Bezdech Senny (OBS) Poradnik Pacjenta Robert Pływaczewski i Michał Bednarek Wprowadzenie Istotą obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) są powtarzające się wielokrotnie w czasie snu epizody zapadania

Bardziej szczegółowo

SEN I CZUWANIE NEUROFIZJOLOGIA

SEN I CZUWANIE NEUROFIZJOLOGIA SEN I CZUWANIE NEUROFIZJOLOGIA Sen i Czuwanie U ludzi dorosłych występują cyklicznie w ciągu doby dwa podstawowe stany fizjologiczne : SEN i CZUWANIE SEN I CZUWANIE Około 2/3 doby przypada na czuwanie.

Bardziej szczegółowo

11. Liebhard J., Małolepszy J., Wojtyniak B. i wsp. Prevalence and risk factors for asthma in Poland: Results from the PMSEAD Study.

11. Liebhard J., Małolepszy J., Wojtyniak B. i wsp. Prevalence and risk factors for asthma in Poland: Results from the PMSEAD Study. 1. Wstęp Alergia uznawana jest za chorobę cywilizacyjną XX wieku. W wielu obserwacjach epidemiologicznych stwierdzono znaczący wzrost częstości występowania alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC (POCHP)

PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC (POCHP) PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC (POCHP) Piotr Bienias Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM DEFINICJA POChP charakteryzuje się: niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez

Bardziej szczegółowo

Nieinwazyjna wentylacja. Nonivasive ventilation (NV)

Nieinwazyjna wentylacja. Nonivasive ventilation (NV) Nieinwazyjna wentylacja Nonivasive ventilation (NV) Rodzaje NV NV wentylacja objętościowa, objętościowo-zmienna (CMV) NPPV wentylacja ciśnieniowa np. CPAP, BiPAP, PSV NPV np. żelazne płuca poncho NPPV

Bardziej szczegółowo

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03

12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Wyciągi alergenowe, kurz domowy; Kod ATC: V01AA03 SUBSTANCJA CZYNNA (INN) GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU LECZNICZEGO, KTÓREGO DOTYCZY PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna:

Bardziej szczegółowo

Aby można było mówić o zaburzeniach snu ważne jest to, aby poznać kilka najistotniejszych cech jego prawidłowości.

Aby można było mówić o zaburzeniach snu ważne jest to, aby poznać kilka najistotniejszych cech jego prawidłowości. Problem zaburzeń snu staje się coraz bardziej powszechny i obejmuje coraz szerszą populację. Dotyczy to również populacji dzieci i młodzieży. Wielokrotnie rodzice zgłaszają ten problem na wizytach lekarskich.

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta Uwaga: Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla Pacjenta Ta Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta jest wynikiem

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Przewlekła obturacyjna choroba płuc. II Katedra Kardiologii

Przewlekła obturacyjna choroba płuc. II Katedra Kardiologii Przewlekła obturacyjna choroba płuc II Katedra Kardiologii Definicja Zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe.

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ECMO POZAUSTROJOWE UTLENOWANIE KRWI. Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję...

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ECMO POZAUSTROJOWE UTLENOWANIE KRWI. Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję... Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ECMO POZAUSTROJOWE UTLENOWANIE KRWI Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję... Rodzaje ECMO 1. ECMO V-V żylno - żylne Kaniulacja żyły udowej i szyjnej lub żyły

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. Część II Etiologia i patogeneza otyłości

Spis treści. Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. Część II Etiologia i patogeneza otyłości Spis treści Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości Rozdział 1. Wprowadzenie: problematyka otyłości w ujęciu historycznym i współczesnym..................................... 15 Problematyka

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Advances in prevention of allergic diseases of the respiratory system based on population screening of children and adolescents in the Grodno

Bardziej szczegółowo

MAM HAKA NA CHŁONIAKA

MAM HAKA NA CHŁONIAKA MAM HAKA NA CHŁONIAKA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Chłoniaki są to choroby nowotworowe, w których następuje nieprawidłowy wzrost komórek układu limfatycznego (chłonnego). Podobnie jak inne nowotwory, chłoniaki

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Piśmiennictwo: Szczeklik E. Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. PZWL 1979 Bolechowski F. Podstawy ogólnej diagnostyki

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA Zastosowanie produktu BOTOX /Vistabel 4 jednostki Allergan/0,1 ml toksyna botulinowa typu A w leczeniu zmarszczek pionowych gładzizny czoła Spis treści Co to są zmarszczki

Bardziej szczegółowo

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ?

GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? GRYPA CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ NA TEN TEMAT? CZY WYKORZYSTAŁŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI BY USTRZEC SIĘ PRZED GRYPĄ? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka

Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc Przewodnicząca Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z DEPRESJĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

DZIECKO Z DEPRESJĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECKO Z DEPRESJĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW CO TO JEST DEPRESJA? Depresja jako choroba czyli klinicznie rozpoznany zespół depresyjny to długotrwały, szkodliwy i poważny

Bardziej szczegółowo

BiPAP Vision. z PAV (Proportional Assist Ventilation)

BiPAP Vision. z PAV (Proportional Assist Ventilation) BiPAP Vision z PAV (Proportional Assist Ventilation) P A V nowa generacja nieinwazyjnej wentylacji PAV nowy tryb wentylacji asystującej - różnica w koncepcji - wspomaganie ciśnieniowe proporcjonalne do

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji

Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji Prof. dr hab. med. Janusz Andres Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM w Krakowie Polska Rada Resuscytacji janusz.andres@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16

2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16 INTENSYWNA TERAPIA STANU ASTMATYCZNEGO 1. Definicja... 13 2. Etiopatogeneza astmy... 14 2.1. Układ oddechowy... 14 2.2. Układ krążenia... 16 3. Obraz kliniczny... 17 3.1. Rozpoznanie... 17 3.2. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Lekarz : lek. Grażyna Kucharska, specjalista radiolog. Telefon:

Lekarz : lek. Grażyna Kucharska, specjalista radiolog. Telefon: Lekarz : Telefon: 032 331 99 61 lek. Grażyna Kucharska, specjalista radiolog W Pracowni RTG wykonywane są badania dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, pacjentów Poradni Przyszpitalnej, pacjentów

Bardziej szczegółowo

Pozaszpitalne zapalenia płuc u dzieci

Pozaszpitalne zapalenia płuc u dzieci Pozaszpitalne zapalenia płuc u dzieci Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Thorax 2011;66: suppl. 2 Zapalenia płuc - etiologia Nowe czynniki

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATKI I DZIECKA w Warszawie, Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

INSTYTUT MATKI I DZIECKA w Warszawie, Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Ocena ryzyka nieprawidłowego rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pomoc rodzinie doświadczenia i rekomendacje Warszawa, 10 12 grudnia 2007 Ewa Helwich Klinika Neonatologii

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO .. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Zgodnie art. 15f ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) wyniki

Bardziej szczegółowo

Leczenie POCHP z perspektywy pacjenta

Leczenie POCHP z perspektywy pacjenta Dr med. Piotr Dąbrowiecki Wojskowy Instytut Medyczny Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POCHP W Polsce ok.2.000.000-2.500.000 osób choruje na POCHP 20% posiada odpowiednie rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU 14 czerwca 2012 r dr n. med. Piotr Tomczak Klinika Onkologii U.M. Poznań Epidemiologia raka nerki RCC stanowi 2 3% nowotworów złośliwych

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez:

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: 2 Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: Prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dla produktu Zanacodar Combi przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Szacuje się, że wysokie ciśnienie krwi jest przyczyną

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży: pojedynczy epizod dużej depresji nawracająca duża depresja dystymia mania lub submania stan mieszany zaburzenia afektywne

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia snu klasyfikacja i diagnostyka

Zaburzenia snu klasyfikacja i diagnostyka Zaburzenia snu klasyfikacja i diagnostyka Dyssomnie bezsenność nadmierna senność Klasyfikacja zaburzenia rytmu snu i czuwania Parasomnie MARCIN GRABICKI KLINIKA PULMONOLOGII, ALERGOLOGII I ONKOLOGII PULMONOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

-72% to powikłania ze strony układu krążenia -14%-obturacyjna choroba płuc/infekcje -14% -rak płuc

-72% to powikłania ze strony układu krążenia -14%-obturacyjna choroba płuc/infekcje -14% -rak płuc -7 milionów przedwczesnych zgonów na świecie/rok -25 tys przedwczesnych zgonów w Polsce z powodu przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego (wg AOŚ) -72% to powikłania ze strony układu krążenia -14%-obturacyjna

Bardziej szczegółowo

Gorączka. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak. Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Gorączka. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak. Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Gorączka Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Ciepłota ciała Kontrolowana przez ośrodek termoregulacji w

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Propedeutyka onkologii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Propedeutyka onkologii S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Propedeutyka onkologii Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Omnisolvan przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Nadmierne wydzielanie śluzu w drogach

Bardziej szczegółowo

Pewnego razu w gabinecie. Dr hab. med. Andrea Horvath Klinika Pediatrii, WUM

Pewnego razu w gabinecie. Dr hab. med. Andrea Horvath Klinika Pediatrii, WUM Pewnego razu w gabinecie. Dr hab. med. Andrea Horvath Klinika Pediatrii, WUM Pewnego razu w gabinecie Niemowlę 10.miesięczne CII PII SN; masa ur. 3600 Wywiad rodzinny bez obciążeń Pewnego razu w gabinecie

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SNU Z BEZDECHEM

ZESPOŁY SNU Z BEZDECHEM ZESPOŁY SNU Z BEZDECHEM Mianem snu z bezdechem lub zespołem bezdechu sennego (ang. sleep apnoe syndrome) określa się stan chorobowy, w którym w czasie snu pojawiają się krótsze lub dłuższe (nawet do 2

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1. Rozliczenie środków finansowych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego

Tabela Nr 1. Rozliczenie środków finansowych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Informacja dla Zarządu Województwa Łódzkiego na temat realizacji w 2004 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników badań

Analiza wyników badań Analiza wyników badań WSTĘP Aktywność fizyczna należy do jednej z podstawowych potrzeb człowieka w każdym okresie życia. Szczególnie istotna jest w trakcie rozwoju dziecka, ponieważ jest jednym z niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Deprywacja snu jako metoda prowokacji napadów padaczkowych. Piotr Walerjan (Warszawa)

Deprywacja snu jako metoda prowokacji napadów padaczkowych. Piotr Walerjan (Warszawa) Deprywacja snu jako metoda prowokacji napadów padaczkowych Piotr Walerjan (Warszawa) Rutynowe zapisy EEG 40 50% zapisów EEG u pacjentów cierpiących na padaczkę nie zawiera grafoelementów padaczkorodnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Projekt badawczy nr N N518 292740 pt.: Opracowanie adaptacyjnego algorytmu sterowania autorskim aparatem zapobiegającym powstawaniu epizodów bezdechu sennego realizowany jest we współpracy Katedry Systemów

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów.

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Program DAL-SAFE /ALFUS_L_01798/ Ocena wyników programu epidemiologicznego.

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA WAD NARZĄDU ŻUCIA. Zakład Ortodoncji IS Warszawski Uniwersytet Medyczny

PROFILAKTYKA WAD NARZĄDU ŻUCIA. Zakład Ortodoncji IS Warszawski Uniwersytet Medyczny PROFILAKTYKA WAD NARZĄDU ŻUCIA Zakład Ortodoncji IS Warszawski Uniwersytet Medyczny PROFILAKTYKA WAD NARZĄDU ŻUCIA kierowanie wzrostem i rozwojem narządu żucia w każdym okresie rozwojowym dziecka poprzez:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA. Małgorzata Weryk SKN Ankona

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA. Małgorzata Weryk SKN Ankona OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA Małgorzata Weryk SKN Ankona definicja Układ oddechowy nie zapewnia utrzymania prężności O2 i CO2 we krwi tętniczej w granicach uznanych za fizjologiczne PaO2 < 50 mmhg (przy

Bardziej szczegółowo

Kaniula donosowa wysokiego przepływu dla dzieci PRZEWODNIK KIESZONKOWY VAPOTHERM

Kaniula donosowa wysokiego przepływu dla dzieci PRZEWODNIK KIESZONKOWY VAPOTHERM Kaniula donosowa wysokiego przepływu dla dzieci PRZEWODNIK KIESZONKOWY VAPOTHERM Wybór pacjenta Diagnozy OBJAWY: DIAGNOZY: Oznaki i symptomy: Pacjent wykazuje jeden lub więcej z następujących objawów:

Bardziej szczegółowo

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę?

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Piotr Ponikowski Klinika Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Ośrodek Chorób Serca Szpitala Wojskowego we Wrocławiu Niewydolność

Bardziej szczegółowo

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Maria Katarzyna Borszewska- Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1.ZARZĄDZENIE MINISTRA 2.REKOMENDACJE TOWARZYSTW NAUKOWYCH 3.OPINIE EKSPERTÓW

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 25 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Oddział Chorób Wewnętrznych - ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Nazwa świadczenia A26 zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym A31 choroby nerwów obwodowych A32 choroby mięśni A33 zaburzenia równowagi A34c guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni A34d guzy

Bardziej szczegółowo

Anna Linkowska Instytut Psychologii UKSW, Warszawa O FAS DLA RODZICÓW

Anna Linkowska Instytut Psychologii UKSW, Warszawa O FAS DLA RODZICÓW Anna Linkowska Instytut Psychologii UKSW, Warszawa O FAS DLA RODZICÓW Co to jest FAS? FAS czyli Alkoholowy Zespół Płodowy (Fetal Alkohole Syndrome) to zespół zaburzeń występujących u dziecka, będący wynikiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

Biorytmy, sen i czuwanie

Biorytmy, sen i czuwanie Biorytmy, sen i czuwanie Rytmika zjawisk biologicznych określana jako biorytm przyporządkowuje zmiany stanu organizmu do okresowych zmian otaczającego środowiska. Gdy rytmy biologiczne mają charakter wewnątrzustrojowy

Bardziej szczegółowo

wzrasta drażliwość. Takie objawy nie mieszczą się w ramach klasyfikacji dotyczącej depresji. W związku z tym zdarza się, że u dzieci cierpiących na

wzrasta drażliwość. Takie objawy nie mieszczą się w ramach klasyfikacji dotyczącej depresji. W związku z tym zdarza się, że u dzieci cierpiących na Hasło tegorocznych Światowych Dni Zdrowia obchodzonych 7 kwietnia brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej. Specjaliści pracujący w naszej szkole zachęcają wszystkich rodziców do pogłębienia wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Charakterystyka zbadanej populacji w latach 1998-1999 w grupach płci i wieku. Grupy wiekowe. 18-28 29-39 40-49 50-59 >60 r.

Tab. 2. Charakterystyka zbadanej populacji w latach 1998-1999 w grupach płci i wieku. Grupy wiekowe. 18-28 29-39 40-49 50-59 >60 r. . WYIKI Analizie poddano wyniki badań 89 osób, 7 kobiet i mężczyzn w wieku 8-78 lat. Średnia wieku kobiet wynosiła,8 ±,6 lat, średnia wieku mężczyzn wynosiła,89 ± 7, lat. Średnia wieku dla obu płci wynosiła,6

Bardziej szczegółowo

SAMOISTN WŁÓKNIENIE PŁUC. Prof. dr hab. med. ELZBIETA WIATR Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Warszawa

SAMOISTN WŁÓKNIENIE PŁUC. Prof. dr hab. med. ELZBIETA WIATR Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Warszawa SAMOISTN WŁÓKNIENIE PŁUC Prof. dr hab. med. ELZBIETA WIATR Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Warszawa Włóknienie płuc jest zaawansowanym stadium wielu chorób śródmiąższowych m.in. 1.Narażenia na pyły nieorganiczne-pylica

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ

KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z ALERGIĄ LECZONYM IMMUNOTERAPIĄ Charakterystyka problemu zdrowotnego Alergia uznawana jest za chorobę cywilizacyjną XX wieku. W wielu obserwacjach

Bardziej szczegółowo

"Przyczyny, diagnostyka i leczenie trudnych zaparć u dzieci " Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

Przyczyny, diagnostyka i leczenie trudnych zaparć u dzieci  Urszula Grzybowska-Chlebowczyk "Przyczyny, diagnostyka i leczenie trudnych zaparć u dzieci " Urszula Grzybowska-Chlebowczyk Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: Evidence Based Recommendations

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon VI.2 VI.2.1 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon Omówienie rozpowszechnienia choroby Deksametazonu sodu fosforan w postaci roztworu do wstrzykiwań stosowany jest

Bardziej szczegółowo

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński Wybrane zaburzenia lękowe Tomasz Tafliński Cel prezentacji Przedstawienie najważniejszych objawów oraz rekomendacji klinicznych dotyczących rozpoznawania i leczenia: Uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD)

Bardziej szczegółowo

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej Lek. Olgierd Woźniak Streszczenie rozprawy doktorskiej Ocena czynników ryzyka adekwatnych interwencji kardiowerteradefibrylatora u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. Wstęp Arytmogenna

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA NEUROLOGICZNE U DZIECI. Wioletta Kojder-Leżańska Agnieszka Pędzimąż

ZABURZENIA NEUROLOGICZNE U DZIECI. Wioletta Kojder-Leżańska Agnieszka Pędzimąż ZABURZENIA NEUROLOGICZNE U DZIECI Wioletta Kojder-Leżańska Agnieszka Pędzimąż CHOROBY NEUROLOGICZNE TO WSZYSTKIE SCHORZENIA ZWIĄZANE Z NIEPRAWIDŁOWYM ORGANICZNYM FUNKCJONOWANIEM OŚRODKOWEGO I OBWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo