Psychologiczne aspekty zaburzeń mikcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Psychologiczne aspekty zaburzeń mikcji"

Transkrypt

1 Psychologiczne aspekty zaburzeń mikcji Ilona Chudzik lekarz, psycholog Klinika i Katedra Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia Gdański Uniwersytet Medyczny

2 śycie człowieka dzieli się na kilka etapów, a sens poszczególnych z nich polega na realizacji przypisanych mu zadań rozwojowych. Okres dzieciństwa to czas uzyskiwania kompetencji podstawowych z punktu widzenia moŝliwości zaspokajania własnych potrzeb osobistych, jak i społecznych. Jednym z głównych zadań tego okresu jest kontrola pęcherza.

3 SKALA PROBLEMU W warunkach prawidłowych kontrola oddawania moczu w dzień osiągana jest w wieku 2-4 lat, a kontrola oddawania moczu w nocy powinna zakończyć się do 5 roku Ŝycia. Problem moczenia nocnego dotyka: na świecie: 100 milionów dzieci (International Children s Continence Society). w Polsce: 300 tys. dzieci (firma SMG).

4 MOCZENIE MIMOWOLNE w wieku 5 lat: 7 % chłopców i 3% dziewczynek w wieku 10 lat: 3 % chłopców i 2 % dziewczynek w wieku dorosłym: 1-3 % populacji. Około proc. dzieci z moczeniem dziennym moczy się równieŝ w nocy, a ok proc. dzieci z moczeniem nocnym moczy się równieŝ w dzień.

5 Zakres dotychczasowych badań naukowych: częstość występowania zaburzeń psychologicznych u dzieci z zaburzeniami mikcji [1], charakterystyka zaburzeń psychologicznych u tych dzieci [2], moczenie jako czynnik wywołujący bądź skutek zaburzeń psychologicznych [3], ADHD a moczenie [4]. 1. Robinson JC, Butler RJ, Holland P, Doherty-Williams D. Self-construing in children with primary mono-symptomatic nocturnal enuresis: An investigation of three measures. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology 2003;37: Van Hoecke E, De Fruyt F, De Clercq B, Hoebeke P, Vande Walle J. Internalizing and externalizing problem behavior in children with nocturnal and diurnal enuresis: A five-factor model perspective. Journal of Pediatric Psychology 2005;31: Rocha MM1, Costa NJ, Silvares EF. Changes in parents' and self-reports of behavioral problems in Brazilian adolescents after behavioral treatment with urine alarm for nocturnal enuresis. Int Braz J Urol Nov-Dec;34(6):749-57; discussion Niemczyk J1, Equit M2, Hoffmann L2, von Gontard A2. Incontinence in children with treated attention-deficit/hyperactivity disorder. J Pediatr Urol Mar 12. pii: S (15) doi: /j.jpurol

6 Postawy dzieci wobec moczenia nocnego: 1/3 dzieci w wieku do 9 lat uwaŝa moczenie nocne za powaŝny problem [5]. 1/2 dzieci moczących się regularnie uznała moczenie nocne za bardzo powaŝny problem [6]. W zadaniu, w którym dzieci miały uszeregować traumatyczne wydarzenia pod względem waŝności, moczenie nocne zajęło 3 miejsce, zaraz po kłótniach między rodzicami i rozwodzie [5]. 5. Butler RJ, Heron J. Child Care Health and Development 2007; 34: van Tijen NM et al. Br J Urol 1998; 81(Suppl 3):98-99.

7 Wpływ moczenia na psychikę dziecka: ZaniŜona samoocena, Izolacja, Ograniczenia, Frustracja, Przygnębienie, Trudności z koncentracją, Wstyd, Tajemnica.

8 Wpływ moczenia u dziecka na rodziców: Wstyd, Obwinianie siebie, Klęska wychowawcza, śal, Bezradność, Bagatelizowanie i ukrywanie problemu, Opóźnianie leczenia, ObniŜona jakość Ŝycia [7]. 7. Meydan EA1, Civilibal M, Elevli M, Duru NS, Civilibal N. The quality of life of mothers of children with monosymptomatic enuresis nocturna. Int Urol Nephrol Jun;44(3): doi: /s Epub 2011 Nov 13.

9 Wpływ moczenia na całokształt funkcjonowania rodziny: Szukanie przyczyny w stosunkach wewnątrz rodziny - powstają silne napięcia. Zachowania nasilające złe relacje między rodzeństwem. Koszty związane z moczeniem tj. zakup pieluch, wymiana materacy.

10 O czym naleŝy pamiętać Dziecko nie chce się moczyć. Dla niego jest to jeszcze większy problem niŝ dla rodziców. Nie ma na to wpływu, dzieje się to wbrew jego woli.

11 Zły przebieg treningu czystości Zbyt wcześnie lub zbyt późno rozpoczęty trening czystości. Zapobiegawcze wysadzanie dziecka na nocnik. Ostre, restrykcyjne postępowanie - oparte na przymusie. Zajmowanie dziecka innymi czynnościami w trakcie wysadzania (picie, czytanie).

12 Największe a zarazem najczęstsze błędy rodziców: Karanie Zawstydzanie Porównywanie Ośmieszanie Krzyki Powrót do pieluch

13 Prawidłowe postępowanie z dzieckiem dotkniętym moczeniem - pierwsza pomoc: Nie karcić dziecka za zmoczenie łóŝka. Nie obracać problemu w Ŝart. Nie roztrząsać problemu publicznie. Rozmawiać z dzieckiem o problemie. Nauczyć dziecko jego obowiązków. Wyjaśnić dziecku, Ŝe problem moczenia dotyczy równieŝ innych dzieci a nawet dorosłych,

14 Nie ograniczać płynów, Nie wracać do pieluch. KONIECZNA: - konsultacja lekarska - naleŝy wykluczyć przyczyny organiczne. - konsultacja psychologa - aby ustrzec dziecko przed psychologicznymi konsekwencjami moczenia.

15 POMOC PSYCHOLOGICZA warunkowanie klasyczne - pogranicze medycyny i psychologii, warunkowanie instrumentalne, wizualizacja, trening relaksacyjny praca w oparciu o relację (elementy terapii poznawczej), terapia rodzinna, dowartościowywanie, bajkoterapia.

16 Warunkowanie klasyczne (warunkowanie pawłowskie) polega na powstaniu i utrwaleniu skojarzenia między działającym bodźcem a pewnymi normalnymi funkcjami organizmu. - alarm nocny - wybudzanie - biofeedback

17 Warunkowanie instrumentalne (warunkowanie sprawcze) wzmocnienia pozytywne wzmocnienia negatywne wygaszanie

18 System nagród Popularny kalendarzyk suchych i mokrych nocy. Na początku lepiej nagradzać zachowania, na które dziecko ma większy wpływ np. pilnowanie zakazu picia przed snem. System nagród naleŝy uzgodnić z dzieckiem i dostosować go do częstotliwości moczenia. Nie naleŝy podnosić poprzeczki ani zbyt nisko ani zbyt wysoko. Pamiętajmy, Ŝe nagrodą jest równieŝ wspólnie spędzony czas z dzieckiem. Uczy odpowiedzialności i zaangaŝowania.

19 System kar kara zastosowana po epizodzie zmoczenia, metoda nieskuteczna, wytłumia zamiast likwidować niepoŝądane zachowanie, zwrócenie uwagi na przypadkowe nagradzanie zachowań niepoŝądanych (np. spanie z rodzicami po zmoczeniu).

20 Wygaszanie ignorowanie zachowań niepoŝądanych

21 Wizualizacja Utrwalanie doświadczenia suchych nocy, PrzeŜycie ponowne pozytywnych emocji związanych z suchą nocą, Mało skuteczna samodzielnie, stosowana równolegle z innymi metodami.

22 Trening relaksacji Rozładowanie napięcia związanego z moczeniem lub innymi sytuacjami trudnymi, MoŜna przeprowadzić samodzielnie w domu.

23 Miś ochroniarz Metoda dla młodszych dzieci. Miś współodpowiedzialny za moczenie. Ma za zadanie pilnować dziecko w nocy. Dziecko ma prawo rozładować na nim negatywne emocje po zmoczeniu.

24 Bajkoterapia Lecznicze działanie ksiąŝek i ich treści na psychikę dziecka, a przy okazji niezastąpiony czas spędzony z rodzicem. Wspiera rozwój dziecka we wczesnych latach Ŝycia i pomaga radzić sobie z wieloma problemami.

25 Praca w oparciu o relacje dorosły jako przyjaciel niwelujący negatywne skutki moczenia, chroniący przed powstawaniem negatywnego obrazu siebie, dający racjonalną argumentację.

26 Dowartościowywanie (eliminowanie negatywnych emocji) Nie wolno dopuścić do sytuacji kiedy dziecko traci wiarę we własne siły, problem moczenia przelewa się na inne dziedziny jego Ŝycia Rolą dorosłych jest wskazanie dziecku jego dobrych cech, osiągnięć, z których moŝe być dumne Np. dłoń z paluszkami, na których dziecko opisuje swoje zalety, powieszona w domu w honorowym miejscu.

27 Terapia rodzinna dziecko częścią systemu jakim jest rodzina, moczenie jako przejaw dąŝenia do odzyskania równowagi w rodzinie

28 Dziecko przychodzi na świat jako niepowtarzalna indywidualność z sobie właściwymi cechami, potrzebami, zainteresowaniami i wraŝliwości. KaŜde dziecko rozwija się w swoim własnym rytmie i wymaga innego podejścia. Nie zawsze to co pomaga u jednego dziecka będzie równieŝ korzystne dla drugiego. NaleŜy próbować róŝnych metod i nie tracić cierpliwości. Wsparcie rodzica na kaŝdym etapie rozwoju i nabywaniu nowych kompetencji jest dla dziecka najwaŝniejsze.

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM mgr Tadeusz Wieszczyk UKSW, Warszawa WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 1. Osoby z problemem alkoholowym Problem alkoholowy dotyka w naszym kraju bardzo wielu osób. Wydawać by się

Bardziej szczegółowo

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Agnieszka Piekutowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Rozrabiaka, wiercipięta, rozbrykany urwis, świrus- takie określenia

Bardziej szczegółowo

Jakość Ŝycia u dzieci i młodzieŝy przegląd metod pomiaru

Jakość Ŝycia u dzieci i młodzieŝy przegląd metod pomiaru PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2010, TOM 53, Nr 2, 211-238 Jakość Ŝycia u dzieci i młodzieŝy przegląd metod pomiaru Maria Oleś* Instytut Psychologii KUL QUALITY OF LIFE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS REVIEW OF

Bardziej szczegółowo

Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci

Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci Prace poglądowe Review papers Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci *Ewa Kobos, Mariola Pietrzak, Zofia Sienkiewicz Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ.

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Akademia Medyczna w Gdańsku Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Praca wykonana w Klinice Chorób Psychicznych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ALKOHOL I JEGO MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE. mgr Andrzej Tomczyk, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

ROZDZIAŁ I ALKOHOL I JEGO MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE. mgr Andrzej Tomczyk, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu mgr Andrzej Tomczyk, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu ROZDZIAŁ I ALKOHOL I JEGO MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE Alkohol, a przede wszystkim skutki jego spoŝywania, są obecne w Ŝyciu człowieka

Bardziej szczegółowo

strony: 51 63 Katarzyna Cyranka

strony: 51 63 Katarzyna Cyranka Psychoterapia 1 (160) 2012 strony: 51 63 Katarzyna Cyranka Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny dziecka chorego na cukrzycę typu 1 Ps y c h o l o g i c a l a s p e c t s o f f u n c t i o n i

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

RODZICE I NAUCZYCIELE Z GMINY WIEJSKIEJ LUBIN RADZĄ CO ROBIĆ W KONKRETNYCH PROBLEMACH WYCHOWAWCZYCH

RODZICE I NAUCZYCIELE Z GMINY WIEJSKIEJ LUBIN RADZĄ CO ROBIĆ W KONKRETNYCH PROBLEMACH WYCHOWAWCZYCH RODZICE I NAUCZYCIELE Z GMINY WIEJSKIEJ LUBIN RADZĄ CO ROBIĆ W KONKRETNYCH PROBLEMACH WYCHOWAWCZYCH Twoje dziecko nie reaguje na polecenia? Moczy się? Nie wykonuje obowiązków domowych? Ucieka na spacerze?

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe

Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe 14 Roman Mikuła, Semko Lipiec Wybrane zagadnienia opieki psychiatryczno- -psychologicznej u chorych na choroby nowotworowe Selected aspects of psychological and psychiatric care of patients with neoplastic

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym Funkcjonowanie społeczne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym Social functioning of family with disabled child Ewa Sendecka 1 Ewa Wiśniewska 2, Elżbieta Krajewska-Kułak 3, Wojciech Kułak 4 1 Ewa Sendecka

Bardziej szczegółowo

http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=44159&print=1

http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=44159&print=1 1 z 8 2012-02-03 16:16 Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy Diagnostyka autyzmu Diagnosing autism Kirsty Yates, Ann Le Couteur Paediatrics and Child Health, 2009; 19: 55-59 Data utworzenia: 23.04.2009

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl Ty i choroba PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ DROGA DO SIEBIE Schizofrenia, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie. Można jednak mieć wpływ

Bardziej szczegółowo

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością. Jan Nowak. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością. Jan Nowak. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością Jan Nowak Tytuł publikacji w społeczności szkolnej Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA Terapia behawioralna wywodzi się z psychologii eksperymentalnej. J. Wolpe - psychiatra amerykański zdefiniował zaburzone zachowanie jako utrwalony nawyk nieprzystosowanego

Bardziej szczegółowo

POLICJANT WOBEC OFIARY PRZESTĘPSTWA

POLICJANT WOBEC OFIARY PRZESTĘPSTWA Biblioteka Policjanta Prewencji Anna Niezabitowska POLICJANT WOBEC OFIARY PRZESTĘPSTWA (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na czerwiec 2011 roku SŁUPSK 2011 Materiał opracowany w Zakładzie Ogólnozawodowym

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabrzu Spis treści Słowo wstępne Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu mgr Urszula Koszutska... 3 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec

Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia. redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski. redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec PATRONAT HONOROWY Rodzinne domy dziecka opieka, wychowanie, terapia redakcja naukowa: Barbara Weigl, Leszek Drozdowski redakcja i korekta: Weronika Girys-Czagowiec projekt okładki: Wiesław Nadrowski Fundacja

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Anna Borkowska, Joanna Szymańska, Marta Witkowska Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole SPIS TREŚCI

Anna Borkowska, Joanna Szymańska, Marta Witkowska Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 2 I. Destrukcyjne skutki przemocy... 3 II. Czynniki ryzyka, czynniki chroniące... 6 1. Kategorie ryzyka... 6 2. Agresja uczniowska a klimat szkoły... 8 3. Co chroni dorastającą

Bardziej szczegółowo

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego ZABURZENIE ZACHOWANIA WAKEFIELD określa jako stan psychiczny, który: Powoduje znaczące cierpienie lub

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju małego dziecka

Wspomaganie rozwoju małego dziecka ZESZYTY NAUKOWE 1/2014 P E D A G O G I K A Wspomaganie rozwoju małego dziecka pod redakcją Genowefy Pańtak Recenzenci prof. dr hab. Tadeusz Bąk, prof. dr hab. Waldemar Woźniak Rdakcja naukowa dr Genowefa

Bardziej szczegółowo

POSTAWA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOBEC ODŻYWIANIA

POSTAWA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOBEC ODŻYWIANIA ZAKŁAD HIGIENY KATEDRY MEDYCYNY SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w POZNANIU mgr Ewa Palicka POSTAWA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOBEC ODŻYWIANIA Rozprawa doktorska Promotor: prof. dr hab. n. med. Maciej

Bardziej szczegółowo

RESOCJALIZACYJNYCH WOBEC NIELETNICH W ZPiSdN w RACIBORZU

RESOCJALIZACYJNYCH WOBEC NIELETNICH W ZPiSdN w RACIBORZU FORMY I METODY ODDZIAŁYWAŃ RESOCJALIZACYJNYCH WOBEC NIELETNICH W ZPiSdN w RACIBORZU Resocjalizacja jest najczęściej rozumiana jako system działań, który zajmuje się problemami dysfunkcji, defektów czy

Bardziej szczegółowo

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 5 Konrad Piotrowski, Beata Ziółkowska, Julita Wojciechowska Rozwój nastolatka

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo