Ewa Sowińska Kinga Szyca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewa Sowińska Kinga Szyca"

Transkrypt

1 Ewa Sowińska Kinga Szyca

2 Nadruchliwość Zaburzenia koncentracji Nadmierna impulsywność ADHD

3 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD) jest zaburzeniem neurorozwojowym o zróżnicowanej etiologii.

4 Obecnie przyjmuje się, że na powstawanie objawów ADHD wpływają zarówno czynniki środowiskowe, jak i biologiczne. Dokładna przyczyna dalej pozostaje nieznana. ADHD występuje najczęściej u chłopców. W Polsce na to zaburzenie cierpi ok. 150 tysięcy dzieci.

5 Konsekwencje zaburzeń koncentracji uwagi w szkole: zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność, nadruchliwość bardzo długie zbieranie się do zadań związane z wysiłkiem umysłowym; trudności ze skupieniem się w czasie pracy; bardzo łatwe rozpraszanie;

6 Konsekwencje zaburzeń koncentracji uwagi w szkole: zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność, nadruchliwość kłopoty z zapamiętywaniem przyswajanego materiału; niesłuchanie poleceń lub brak reakcji na nie; tendencja do marzycielstwa; gapowatość

7 Impulsywność może powodować: zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność, nadruchliwość brak przewidywania konsekwencji swojego działania; rozpoczynanie zadania bez zrozumienia instrukcji; nie wysłuchiwanie poleceń do końca;

8 Impulsywność może powodować: zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność, nadruchliwość kłopoty z wykonanie złożonych lub terminowych prac; kłopoty z oczekiwaniem na swoją kolej trudności w uczeniu się na podstawie ogólnych zasad

9 Nadruchliwość może warunkować następujące zachowanie: zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność, nadruchliwość dziecko jest stale w ruchu; trudności z wysiedzeniem w ławce przez całą lekcję;

10 zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność, nadruchliwość Nadruchliwość może warunkować następujące zachowanie: ciągłe wiercenie się; preferowanie zabaw ruchowych; gadatliwość i hałaśliwość

11 Obserwuję zachowanie dziecka Rozpoznaję zachowanie jako objaw ADHD Rozpoznaję zachowanie jako celowe łamanie zasady Próbuję zastosować Okulary na ADHD Przypominam zasadę, ewentualnie przechodzę do wyciągnięcia konsekwencji

12 Rozpoznaję zachowanie jako objawy ADHD Próbuję zastosować Okulary na ADHD Dziecko wróciło do wykonywanego zadania Pojawiło się zachowanie opozycyjne ( NIE ) Chwalę, stosuję wzmacnianie pozytywne Przypominam zasadę, ewentualnie przechodzę do wyciągnięcia konsekwencji

13 Objawy ADHD Wraca do pracy po przywołaniu uwagi, np. pukaniem w blat biurka Konieczność zajęcia rąk w czasie trwania lekcji Na klasówce czyta polecenia wybiórczo Chodzi po klasie pod byle pretekstem Przy czymś co go interesuje może siedzieć godzinami w skupieniu Niepożądane zachowanie Neguje polecenia nauczyciela mówiąc, że nie będzie ich wykonywał, bo mu się nie chce Zachowuje się prowokująco w stosunku do kolegów, gdy tylko się odwrócę on ich złośliwie klepie i kłuje ołówkiem Pluje i przeklina Wygłasza złośliwe komentarze pod adresem nauczycieli

14 1. ADHD nie jest synonimem niegrzecznego dziecka. Nieposłuszeństwo jest WYUCZONYM zachowaniem. Jak zatem rozróżnić co jest nieposłuszeństwem, a co objawem ADHD? Propozycje: Każde trudne zachowanie traktować początkowo jako niepożądane, ale niezależnie od dziecka. Wprowadzić oddziaływania ułatwiające (np. w przypadku braku podręcznika umożliwić dziecku skorzystanie z innego). Wprowadzić system nagród ukierunkowany na całą klasę. W przypadku braku poprawy, niepożądane zachowanie traktować jako przejaw nieposłuszeństwa i dodać system konsekwencji.

15 2. ADHD nie zwalnia z obowiązku szkolnego, konieczności bycia posłusznym i punktualnym. Diagnoza oznacza, że otoczenie dziecka musi zastosować odpowiednie strategie radzenia sobie z objawami. 3. Strategie stosowane w opiece nad dzieckiem z ADHD są skuteczne także w odniesieniu do innych dzieci. Nie należy zatem czekać na opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

16 4. Dzieci z ADHD, ponieważ są impulsywne, NIE UCZĄ SIĘ NA KARACH. Najskuteczniej działa na nie jest motywacja i nagradzanie. 5. Współpraca z rodzicami jest niezbędna, ale przy zachowaniu zasady: Domeną działań nauczyciela jest szkoła, rodziców dom. 6. ADHD nie jest wskazaniem do nauczania indywidualnego.

17 7. Większość osób cierpiących na ADHD nie wyrasta z objawów. Opieka nad takim dzieckiem trwa przez cały okres edukacji. 8. ADHD jest zaburzeniem ujawniającym się w nudnych sytuacjach. 9. U większości dzieci z ADHD występuje dysleksja lub dysgrafia. To powoduje, że dziecko szybko przestaje lubić szkołę i zaczyna się przeciw niej buntować.

18 Diagnoza ADHD nie może być postawiona w ciągu kilkuminutowego badania lekarskiego Prawidłowa diagnoza to przynajmniej kilka wizyt u psychologa Każde dziecko powinno być zbadane pediatrycznie i neurologicznie

19 Wywiad w kierunku chorób somatycznych Wywiad rozwojowy Wywiad w kierunku innych problemów psychologicznych lub psychiatrycznych Wywiad rodzinny Diagnoza bieżącego problemu I sesja diagnostyczna 1,5 2 godziny Rozmowa z dzieckiem

20 Proponowane konsultacje i badania pomiędzy I i II sesją diagnostyczną Badanie pediatryczne i neurologiczne Opinia ze szkoły lub obserwacja dziecka w szkole Ocena ilorazu inteligencji, badanie w kierunku dysleksji, badanie uwagi Konsultacje pomiędzy 1 a 2 sesja diagnostyczną Konsultacja psychiatry lub psychiatry dzieci i młodzieży

21 Analiza wszelkich uzyskanych informacji Postawienie rozpoznania w oparciu o ICD-10 i DSM IV_TR Stworzenie planu terapeutycznego i przekazanie go rodzicom na piśmie Wypełnienie razem z rodzicami kwestionariuszy diagnostycznych w kierunku ADHD i zaburzeń zachowania II sesja diagnostyczna 0,5 1 godziny Ewentualnie decyzja o konsultacji w celu włączenia farmakoterapii

22 JĄDRO PÓŁLEŻĄCE

23 Obszar mózgu Funkcje Objawy zburzeń obszaru u dziecka z ADHD Kora przedczołowa obserwacja, nadzór, kierowanie zachowaniem, zarządzanie czasem, planowanie, myślenie krytyczne; wahania nastroju, drażliwość i skłonność do irytacji, co może skutkować upośledzeniem zdolności do wyrażania i rozumienia emocji: Zwoje podstawy mózgu integrowanie emocji, myślenia i ruchu, płynności motoryki i zmiany kierunku ruchu; regulacja poziomu motywacji; zmienny poziom motywacji do wykonania zadania, nadruchliwość: Miejsce sinawe kontrolowanie uwagi; znudzenie dziecka; Jądro półleżące wzmocnienie pozytywne (nagrody, pochwały); tendencja do modyfikowania swojego zachowania pod wpływem nagród, gorsze uczenie się pod wpływem kar; Móżdżek utrzymanie równowagi ciała, podtrzymywanie motywacji. możliwe współwystępowanie zaburzeń koordynacji.

24

25

26

27 Leki stanowią uzupełnienie metod o charakterze psychospołecznym. w przypadku wprowadzenia leku niezbędne jest kontynuowanie pracy wychowawczej i terapeutycznej. TABLETKA NIE WYCHOWA DZIECKA!!!!

28 Materiały psychoedukacyjne; lista dostęnych na rynku publikacji Informacje na temat warsztatów umiejętności rodzicielskich Informacje o terapii dla dziecka Opinia z konkretnymi zaleceniami do szkoły Decyzję w sprawie leczenia farmakologicznego czy jest potrzebne od początku leczenia

29 Obszar 1. Zaaranżuj środowisko klasy tak, aby stanowiło zachętę do nauki. Problem: Czy problem z zachowaniem ucznia jest związany z obecnością rówieśników? Czy uczeń łatwo się rozprasza?

30 Obszar 2. Stosuj interaktywne techniki i styl nauczania. Problem: Czy uczeń wydaje się znudzony lub łatwo się zniechęca? Czy bardziej od twoich lekcji interesują go koledzy lub to, co znajduje się na jego ławce? Czy potrafi utrzymać uwagę niezbędną do ukończenia pracy?

31 Obszar 3. Wykorzystuj pomoce w celu poprawienia umiejętności organizacyjnych uczniów. Problem: Czy uczeń nie radzi sobie z zadaniami? Czy zawsze gubi rzeczy? Czy często myli zadania?

32 Obszar 4. Dostosuj zadania do możliwości. Problem: Czy uczeń wydaje się przytłoczony przez długie zadania? Czy masz wrażenie, że szybko się męczy, wykonując zadania wymagające wysiłku umysłowego? Czy potrzebuje więcej czasu na wykonanie zadania?

33 Obszar 5. Przy wprowadzaniu reguł przestrzegaj poniższych wskazówek: Problem: Czy reguły są trudne do zapamiętania lub przestrzegania dla ucznia?

34 Podejdź do dziecka i skoncentruj jego uwagę na sobie Przypomnij mu zasadę w kilku słowach - np. pokój sprzątamy w soboty do obiadu Proś by dziecko powtórzyło zasadę, jeśli potrzeba powtórz ją jeden raz Pochwal dziecko za zastosowanie się do zasady lub wyciągnij konsekwencji za jej złamanie

35 Obszar 6. Przy wydawaniu poleceń przestrzegaj poniższych wskazówek: Problem: Czy często musisz powtarzać polecenia? Czy wydaje ci się, że uczeń nie rozumie twoich poleceń?

36 Obszar 7. Stosuj pozytywną uwagę. Problem: Czy chcesz wymagać od uczniów czegoś więcej (np. więcej pracy, uwagi na lekcji)?

37 Obszar 8. Stosuj nagrody i zachęty. Problem: Czy chcesz wymagać od ucznia czegoś więcej, a pozytywna uwaga nie wystarcza?

38 Obszar 9. Stosuj rozważne konsekwencje negatywne. Problem: Czy chcesz wyeliminować określone zachowania ( np. przeszkadzanie w czasie lekcji, rozmowy, bójki)?

39 Obszar 10. Angażuj rodziców. Problem: Czy problemy mają tendencje do powtarzania się? Czy uczeń zaniedbuje zadania domowe? Czy nagrody i konsekwencje klasowe nie wystarczają?

40 Skracanie zadań Pomoc w zaburzeniach uwagi Usuwanie zbędnych bodźców Przywoływanie uwagi

41 akceptacji= pokochanie Pomoc w nadruchliwości Bezpieczne i nieuciążliwe sposoby ruszania się Zajęcia sportowe

42 Przypominanie zasad i powtarzanie poleceń Pomoc w nadmiernej impulsywności Omówione z dzieckiem sygnały przypominajki Przewidywanie niebezpiecznych sytuacji

43 Przykład 1 Imię:... Data: Pozostawał w ławce nie więcej niż 3 upomnienia Przeszkodził w lekcji nie więcej niż 3 razy Legenda: 1 tak 0 nie Procent prawidłowo wykonanych zadań (90-100% - 4 pkt., 80-89% - 3 pkt., 70-79% - 2 pkt., mniej niż 70% - 0 pkt. Dzisiejsze zadanie domowe: Podpis nauczyciela:.. Nagrody w domu: 9-10 pkt. podstawowe i dodatkowe przywileje w domu, 7-8 pkt. podstawowe przywileje w domu, mniej niż 7 pkt. tylko zabawy w domu ( zakaz wyjścia z domu, brak przywilejów) Podpis rodzica:

44 Przykład 2 Karta obejmuje trzy pożądane zachowania oceniane po upływie każdego okresu (lub na koniec dnia). Przewidziane miejsca na oceny testu oraz temat zadania domowego. Imię:... Data: Okres/Czas/Klasa: Przestrzeganie reguł klasowych wszystkie niektóre żadne Wykonanie zadania wszystkie niektóre żadne Oddanie zadań domowych wszystkie niektóre żadne Oceny testu Zadnie domowe Podpis nauczyciela:.

45 Przykład 3 Karta obejmuje dwa pożądane zachowania nagradzane punktami oraz Jedno zachowanie, za które grozi utrata punktów. Imię:.. Okres/Czas/Klasa:. Przestrzeganie reguł klasowych wszystkie niektóre żadne Wykonanie zadania wszystkie niektóre żadne Oddanie zadań domowych wszystkie niektóre żadne Oceny testu Zadnie domowe Podpis nauczyciela: Data:.

46 Lekcja Co i na kiedy jest zadane Klasówka data/ zakres Pochwała Podpis nauczyciela Podpis rodzica

47 Problemy szkolne Częstość występowania u uczniów z nieleczonym ADHD Trudności z liczeniem i pisaniem 15% Osiągnięcia szkolne poniżej średniej w wieku 8-11 lat Pozostanie w tej samej klasie na drugi rok 80-90% 29% Zawieszenie w prawach ucznia 50-60% Usunięcie ze szkoły 13% Nieukończenie szkoły średniej 10-30%

48 ADHD może być zaburzeniem wpływającym na dalsze losy życiowe osoby nim dotkniętej. Ze względu na powszechność tego zaburzenia, niezbędne jest przygotowanie otoczenia dziecka oraz zapewnienie mu właściwej opieki i warunków optymalnego rozwoju. ADHD nie jest synonimem niegrzecznego dziecka!

49 Bibliografia Linda J. Pfiffner Wszystko o ADHD. Kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli Poznań, Zysk i s-ka 2004 Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk One są wśród nas. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu Barkley; ADHD podjąć wyzwanie ;Zysk i s-ka; Poznań 2009 Heininger, Weiss; Od Chaosu do spokoju, Media Rodzina, Poznań 2005 Kołakowski, Wolańczyk, Pisula, Skotnicka, Bryńska; ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej - Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne, 2006 Misiak, Kossakowska Petrycka; Mam nadpobudliwe dziecko.i co dalej? WSiP, Warszawa 2006 Napiontek, Pietrasik Szaniawska: PRAWA Dzieci z ADHD w Szkole.

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Agnieszka Piekutowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Rozrabiaka, wiercipięta, rozbrykany urwis, świrus- takie określenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny 2 SPIS TREŚCI a.podstawowe informacje dotyczące dziecka z ADHD i jego rodziny...50

Bardziej szczegółowo

Jak organizować pracę z dziećmi przejawiającymi objawy nadpobudliwości psychoruchowej.

Jak organizować pracę z dziećmi przejawiającymi objawy nadpobudliwości psychoruchowej. Jak organizować pracę z dziećmi przejawiającymi objawy nadpobudliwości psychoruchowej. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej to grupa zaburzeń charakteryzujących się brakiem wytrwałości w realizacji wymagających

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI (ADHD) W UJĘCIU

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI (ADHD) W UJĘCIU N e u r o k o g n i t y w i s t y k a w p a t o l o g i i i z d r o w i u, 2 0 0 9 2 0 1 1 P o m o r s k i U n i w e r s y t e t M e d y c z n y w S z c z e c i n i e 72 80 IZABELA KREMPIŃSKA ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji?

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004 W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? 1 Rola wychowania w społecznym podziale ról według płci. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że... ADHD Zespół nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi

Czy wiesz, że... ADHD Zespół nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi Czy wiesz, że... ADHD dotyka około 3-7% dzieci, przy czym częściej występuje u chłopców? U 60% pacjentów objawy utrzymują się też w okresie dorosłości (z reguły występuje u nich tylko część objawów). Zespół

Bardziej szczegółowo

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Katarzyna M. Bogdanowicz Grażyna Krasowicz-Kupis Dorota Kwiatkowska Katarzyna Wiejak Alicja Weremiuk Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? Redakcja stylistyczna: Urszula Roman Wydawca: Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabrzu Spis treści Słowo wstępne Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu mgr Urszula Koszutska... 3 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole Informacje dla pedagogów i opiekunów irena Namysłowska One są ws, ród nas DZIECKO Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE Informacje dla

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU ISSN 2300-0546 AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU Czynniki wpływające na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Biuletyn dla rodziców nr 4 KIELCE 2014 1 Redaktor naczelny: mgr Grzegorz Ślęzak Redaktor naukowy:

Bardziej szczegółowo

Uczeńz ADHD w gimnazjum

Uczeńz ADHD w gimnazjum Uczeńz ADHD w gimnazjum Systemowe wsparcie ucznia z ADHD na terenie szkoły Beata Chrzanowska-Pietraszuk Anna Salwa-Kazimierska Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

- występują one w kilku formach aktywności dziecka (np. nie tylko w szkole, ale i w domu);

- występują one w kilku formach aktywności dziecka (np. nie tylko w szkole, ale i w domu); Urszula Oszwa Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania: Są dzieci, które wyglądają jakby myślały o niebieskich migdałach. Patrzą, ale nie widzą, słyszą ale nie słuchają tego, co się do nich mówi, nie reagują

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA I PSYCHOLOGIA ZWIĄZEK Z ROZSĄDKU

SZKOŁA I PSYCHOLOGIA ZWIĄZEK Z ROZSĄDKU NR 5 (46)/2014 CENA 18 ZŁ (W TYM 5% VAT) INDEKS 382469 ISSN 1731-836X WIEDZA BROŃ PRZECIW PRZEMOCY GDY UCZEŃ NIE UMIE UWAŻAĆ INTEGRACJA, CZYLI RÓWNANIE W GÓRĘ SAMORZĄDY SZKOŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI UWAŻNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Pełno(s)prawny Student II

Pełno(s)prawny Student II Pełno(s)prawny Student II Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Pełno(s)prawny Student II Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków 2008 Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków,

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA ROŻYŃSKA Warszawa 2010r.

MAŁGORZATA ROŻYŃSKA Warszawa 2010r. Akademi a Pedagogiki Specj alnej im. Marii Grzegorzewskiej Metody rozpoznawania ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wspomaganie rozwoju dziecka dla zapobiegania specyficznym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY

BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY nr 1/(28) STYCZEŃ 2013 BIULETYN METODYCZNY nr 1 (28) STYCZEŃ 2013 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi PORADNIK dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące Kossaka Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej Aneta Jegier, Beata Szurowska Moje ćwiczenia Program edukacji wczesnoszkolnej Recenzja dr Anna Mikler-Chwastek Redakcja Aneta Jegier Marek Kornacki Korekta Małgorzata Taczanowska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Grażyna Krasowicz-Kupis Katarzyna Wiejak Katarzyna Gruszczyńska Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TOM I narzędzia dostępne w poradniach

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej 1 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozwój poprzez terapię biopsychospołeczne aspekty pedagogiki leczniczej Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich Bengt Linquist Pojęcie specjalne potrzeby edukacyjne pojawiło się

Bardziej szczegółowo