by Małgorzata Lipowska by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "by Małgorzata Lipowska by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2011"

Transkrypt

1

2

3

4 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska Redaktor prowadząca Anna Raciborska Redakcja Magdalena Pluta Korekta Magdalena Pluta i Zespół Projekt okładki i stron tytułowych Tomasz Bogusławski by Małgorzata Lipowska by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2011 ISBN Książka dotowana przez Uniwersytet Gdański Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 62, Warszawa tel./fax , , dział handlowy: jak wyżej, w. 105, Wydanie pierwsze Skład i łamanie: WN Scholar (Elżbieta Giżyńska) Druk i oprawa: Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. z o.o.

5 SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1 Specyfika zaburzeń rozwoju u dzieci Normatywna zmiana rozwojowa a zaburzenia rozwoju Zadania rozwojowe a zaburzenia rozwoju Zaburzenia rozwoju z perspektywy odmiennych dyscyplin nauki Problemy w zakresie terminologii i klasyfikacji zaburzeń rozwoju Zaburzenia rozwoju w klasyfikacjach medycznych Zaburzenia rozwoju w klasyfikacji ICD Zaburzenia rozwoju w klasyfikacjach DSM Zaburzenia rozwoju w klasyfikacjach specyficznych dla dzieci Kryteria diagnostyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym RDC-PA Klasyfikacja diagnostyczna DC: Teoria objawu w neuropsychologii rozwoju Morfogeneza Parcelacja Heterochronia Rozdział 2 Dysleksja i ADHD jako zaburzenia rozwoju Problemy definicyjne Dysleksja jako specyficzny problem uczenia się Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi Klasyfikacje medyczne dysleksji i ADHD Epidemiologia dysleksji i ADHD Podłoże dysleksji i ADHD Występowanie rodzinne Podłoże genetyczne Relacja genów i środowiska Podłoże mózgowe Zaburzenia biochemiczne Prenatalne i neonatalne podłoże deficytów

6 2.4. Patomechanizm zaburzeń rozwoju Patomechanizm dysleksji rozwojowej Koncepcja zaburzeń w układzie wzrokowym Model równowagi półkulowej Koncepcja lingwistyczna Hipoteza móżdżkowa Patomechanizm ADHD Koncepcja deficytu hamowania reakcji Model energetyczno-poznawczy Hipoteza behawioralnych systemów hamowania i aktywacji Model awersji opóźnienia Rozdział 3 Współwystępowanie zaburzeń rozwoju Istota współwystępowania zaburzeń Epidemiologia współwystępowania zaburzeń wśród dzieci Modele współwystępowania zaburzeń Koncepcje współwystępowania dysleksji i ADHD Koncepcja objawów fenotypowych Koncepcja nielosowego doboru rodziców Koncepcja poznawczego podtypu ADHD Koncepcja zbliżonej etiologii Rozdział 4 Pamięć w ujęciu neuropsychologicznym Istota pamięci Neuroanatomiczne podstawy pamięci Badania lokalizacyjne a podstawowe rodzaje pamięci Hipokamp oraz przenoszenie wspomnień z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej Płaty półkul mózgu Badania czynnościowe a molekularne i neuronalne podstawy pamięci Wybrane modele pamięci w neuropsychologii Strukturalne ujęcie pamięci roboczej Modele hierarchiczne i rozproszone Model mikrogenetyczny Ogólne założenia modelu mikrogenetycznego Pamięć w ujęciu teorii mikrogenetycznej Rozdział 5 Procesy pamięciowe w toku prawidłowego i zaburzonego rozwoju Prawidłowości rozwoju pamięci u dzieci Pamięć krótko- i długotrwała z perspektywy rozwojowej Strategie zwiększania zakresu pamięci roboczej Prawidłowości rozwoju pamięci długotrwałej Badania pamięci deklaratywnej i proceduralnej u dzieci Zagadnienie świadomości a pamięć deklaratywna i proceduralna Pamięć semantyczna i epizodyczna z perspektywy rozwojowej Rozwój pamięci semantycznej Rozwój pamięci epizodycznej Różnicowanie pamięci epizodycznej i autobiograficznej

7 5.2. Relacje pamięci i uwagi z perspektywy rozwojowej Pamięć a funkcje wykonawcze w ontogenezie Deficyty pamięci w zaburzeniach rozwoju Zaburzenia pamięci jako objaw kryterialny Niesymptomatyczne deficyty pamięci Rozdział 6 Diagnoza pamięci w dysleksji i ADHD metodologia badań własnych Problematyka badań, cel pracy, pytania i hipotezy Badane zmienne Charakterystyka badanych Wiek badanych Poziom inteligencji badanych Metody badań Metody przesiewowe Analiza dokumentacji Wywiad ontogenetyczno-kliniczny Kwestionariusz Ustrukturyzowanego Wywiadu Diagnostycznego w Kierunku Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci Metody badania pamięci Bateria Badania Pamięci Wechslera WMS-III Pamięć Logiczna Lista Słów Pamięć Wzrokowo-Ruchowa Powtarzanie Cyfr Test Figury Złożonej Reya Osterrietha Metody badania moderatorów pamięci Test d DIVA Test Interferencji Fonologiczno-Semantycznej Token Test Test Płynności Słownej COWAT Komputerowy Test Interferencji z efektem Stroopa Test Sortowania Kart z Wisconsin Test Porównywania Znanych Kształtów Procedura badań Rozdział 7 Zaburzenia pamięci w dysleksji i ADHD analiza wyników badań własnych Obraz deficytów pamięci werbalnej Problemy z pamięcią wzrokową i wzrokowo-przestrzenną Płeć badanych a zaburzenia pamięci Rozdział 8 Poznawcze moderatory deficytów pamięci w dysleksji i ADHD Uwaga jako moderator procesów pamięciowych Język a procesy pamięci Funkcje wykonawcze jako moderator pamięci Preferowany styl poznawczy a procesy pamięci

8 Rozdział 9 Neuropsychologiczna analiza zaburzeń pamięci u dzieci ze współwystępowaniem dysleksji i ADHD: próba ujęcia modelowego Podsumowanie wyników uzyskanych w testach badania pamięci przez dzieci z poszczególnych grup klinicznych Rola poznawczych moderatorów procesów pamięciowych wśród dzieci z grup klinicznych Mikrogenetyczny model deficytów pamięci u dzieci ze współwystępowaniem dysleksji i ADHD Rozdział 10 Wnioski i kierunki dalszych badań Bibliografia Summary Dyslexia and ADHD comorbidity of developmental disorders

9 SUMMARY DYSLEXIA AND ADHD COMORBIDITY OF DEVELOPMENTAL DISORDERS THE NEUROPSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF MEMORY DEFICITS The comorbidity of disorders, though it is an extremely common phenomenon, remains unexplained. Among the developmental disorders that are most often diagnosed together are dyslexia and ADHD. The goal of this book is to present a neuropsychological analysis of memory deficits among children with concomitant dyslexia and ADHD. Assuming the perspective of development neuropsychology, the book presents contemporary theoretical perspectives on the specific nature of the double diagnosis of dyslexia and ADHD in children, and general models of the comorbidity of disturbances. This is followed by a discussion of the processes and models of memory from a neuropsychological perspective, with particular attention to microgenetic theory. The specific nature of memory processes in children is also described, in the course of both normal and pathological development. The empirical section of the book presents the results of the author s own research on memory deficits, as well as their cognitive moderators - attention, language, executive functions, and cognitive style - in four research groups of pupils in the 4 th to 6 th year of primary school: dyslexic children (n = 60), ADHD (n = 60), both together (n = 60), and children without disturbances as background (n = 60). Carefully chosen methods for evaluating memory were applied, and indicated the occurrence of problems in respect to verbal, visual, and visuospatial memory among all the children from the three clinical groups. Although analysis showed some differences between them, the differentiation is not markedly specific. When the deficits found among the children from the criterial group, i.e. with the double diagnosis, are compared, it turned out that their memory problems are primarily a factor of dyslexia and ADHD, and not something qualitatively unique, i.e. they do not constitute a new, specific symptom. These research results made it possible to differentiate the moderators of memory that are characteristics for each of the clinical groups: 1. in children with ADHD alone, the axial moderators proved to be attention and executive functions; 2. in children with dyslexia, the moderators affecting verbal memory turned out to be language functions, while in respect to visual and visuospatial memory, this role was played primarily by attention; 305

10 SUMMARY 3. among the children from the criterial group, i.e. with concomitant dyslexia and ADHD, the moderators proved to be attention, language functions, and executive functions. The results presented here are fully consistent with the microgenetic model of the formation of the symptom. The formation of the symptom in children with dyslexia, with ADHD, and with both disorders can constitute a bridge connecting all neurodevelopmental disorders. Beginning with common, non-specific mutations, through distributed differences in the development of brain structures and non-specific symptoms in early childhood, to proximate disturbances of cognitive functions in children with fully symptomatic disturbances, we can observe the visible formation of a common symptom, which consists in the combination of the symptoms of two disorders. Microgenetic theory completes the concept of proximate etiology as a model for double diagnosis. This is the theoretical foundation that allows for a full understanding of the mechanism of comorbidity of neurodevelopmental disorders. The monograph concludes with a summary of the research results, which verify the microgenetic theory of symptom formation, and the development of the author s own neuropsychological model of memory disturbances in children with a double diagnosis, based on that theory. Directions for further research are indicated. This microgenetic interpretation of the comorbidity of dyslexia and ADHD constitutes the first such attempt, not only in Poland, but in the world.

Cognitive and memory malingering in the Context of Court testimony

Cognitive and memory malingering in the Context of Court testimony Cognitive and memory malingering in the Context of Court testimony Katarzyna PisarczyK, romuald PolczyK Institute of Psychology, Jagiellonian University, Kraków, Poland abstract The prime goal of the article

Bardziej szczegółowo

SLI SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE

SLI SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE SLI SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE DIAGNOZA, PROGNOZA, INTERWENCJA KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA WARSZAWA, 5 8 LIPCA 202 Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 0-80 Warszawa tel. (22) 24 7

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Nr 13(13) rok 2009. Wydawnicwto Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

ZESZYTY NAUKOWE. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Nr 13(13) rok 2009. Wydawnicwto Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ZESZYTY NAUKOWE Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 13(13) rok 2009 Wydawnicwto Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Recenzenci dr hab. Piotr Banaszyk, prof. nadzw., prof. dr hab. Henryk Mruk, dr hab.

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 65 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 6 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM of Polish Society for Behavioral Psychology 1 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

ZESZYTY NAUKOWE Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ZESZYTY NAUKOWE Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 12 (12) rok 2009 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Recenzenci prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska dr hab. Halina Czubasiewicz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 9/2012 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Marian Chudy (redaktor naczelny)

Bardziej szczegółowo

Assessment methods of the effects of dental students education

Assessment methods of the effects of dental students education J Stoma 2011, 64, 7: 457-475 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Assessment methods of the effects of dental students education Metody oceny efektów kształcenia studentów stomatologii

Bardziej szczegółowo

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo PIOTR PAWLAK DZIECI z i ich rodzeństwo Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzent: dr hab. Stanisław Lipiński, prof. WSEZiNS Adiustacja: Aleksandra Kalinowska Opracowanie typograficzne:

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW

redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW redakcja naukowa Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale ZarządzaniaUW Informatyka 2 przyszłości 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. DANE OSOBOWE: Imiona i nazwisko: Prof. dr hab. Anna Grabowska e.mail: a.grabowska@nencki.gov.pl

CURRICULUM VITAE. DANE OSOBOWE: Imiona i nazwisko: Prof. dr hab. Anna Grabowska e.mail: a.grabowska@nencki.gov.pl DANE OSOBOWE: Imiona i nazwisko: Prof. dr hab. Anna Grabowska e.mail: a.grabowska@nencki.gov.pl CURRICULUM VITAE Afiliacje: Aktualnie pełnione funkcje Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła, 9-11 grudnia 2010 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła,

Bardziej szczegółowo

Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age

Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and art problems VOLUME 20 Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age Edited by Zdzisław Ratajek

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA

GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja VOLUMEN 14, NUMER 1 2013 W R O C Ł AW 2013 RADA NAUKOWA SCIENTIFIC COMMITTEE PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ SCIENTIFIC COMMITTEE CHAIRMAN prof.

Bardziej szczegółowo

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie NAUKA SZTUKA EDUKACJA Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie NAUKA SZTUKA EDUKACJA Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym

Bardziej szczegółowo

Constructing & deconstructing creative practices of management

Constructing & deconstructing creative practices of management vol. 12, nr 4 (49), t. 2 Constructing & deconstructing creative practices of management 2014 Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski ISSN 1644-9584 Redakcja dr hab. prof. UW Beata Glinka, dr hab. prof.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie poznawcze pacjentów ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej

Funkcjonowanie poznawcze pacjentów ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej artykuł redakcyjny / leading article 81 Funkcjonowanie poznawcze pacjentów ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej The cognitive functioning of psychiatric outpatients Katarzyna Malcher, Joanna Rymaszewska

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (60) 2010

zeszyty naukowe 3 (60) 2010 zeszyty naukowe 3 (60) 2010 warszawa 2010 1 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk (z-ca przewodniczącego) prof. zw. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Working Papers. Poznan University of Economics

Working Papers. Poznan University of Economics Working Papers Faculty of International Business and Economics Poznan University of Economics WP 2013/03 Łukasz Grzesiak The role of the medium-sized city in the regional development in the context of

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 1 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 10/2012 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk dr hab.

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1(31) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 5 Informacja o nowym dziale Prawo

Bardziej szczegółowo

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 3 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Paśko I. Rola metod aktywizujących w badaniu środowiska przyrodniczego przez uczniów w młodszym

Paśko I. Rola metod aktywizujących w badaniu środowiska przyrodniczego przez uczniów w młodszym 1 Dr Ingrid Paśko Dr Irmina Zioło Children's Getting to Know Nature by Means of Didactic Plays From a psychological point of view, for a development of a child, the surrounding in which a child exists

Bardziej szczegółowo

RICE VALUE CHAIN ANALYSIS IN A FREE TRADE AGREEMENT CONTEXT: A DEVELOPING REGION OF THE DOMINICAN REPUBLIC STUDY CASE

RICE VALUE CHAIN ANALYSIS IN A FREE TRADE AGREEMENT CONTEXT: A DEVELOPING REGION OF THE DOMINICAN REPUBLIC STUDY CASE Humanities and Social Sciences 2014 HSS, vol. XIX, 21 (4/2014) October-December STRESZCZENIE Ana BELÉN COLLAZOS BRAVO 1 Félix Rafael RONDÓN DOMÍNGUEZ 2 Beatriz Urbano LÓPEZ DE MENESES 3 RICE VALUE CHAIN

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Społeczne Social Dissertations

Rozprawy Społeczne Social Dissertations Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Rozprawy Społeczne Social Dissertations Tom IV / Numer 1/ 2010

Bardziej szczegółowo

Laudator temporis acti

Laudator temporis acti UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU INSTYTUT PRAHISTORII FOLIA PRAEHISTORICA POSNANIENSIA TOM XVII Laudator temporis acti Pamięci Profesora Jerzego Fogla Redakcja MACIEJ KACZMAREK POZNAŃ 2012

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny dr n. med. Andrzej Szpakow Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci

Bardziej szczegółowo