materiały dla nauczycieli i rodziców WSTĘP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "materiały dla nauczycieli i rodziców WSTĘP"

Transkrypt

1 Nadpobudliwość psychoruchowa materiały dla nauczycieli i rodziców WSTĘP Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest znany na świecie od 143 lat. Nie zawsze nazywał się tak samo. Używano następujących terminów: - zespół nadpobudliwości psychoruchowej - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi - zespół hiperkinetyczny wieku dziecięcego - zespół nadruchliwości - ZDUN zespół deficytu uwagi i nadruchliwości Obecnie w piśmiennictwie światowym używane są dwie nazwy. Wg klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM IV) Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Wg Światowej Organizacji Zdrowia i jej międzynarodowej klasyfikacji chorób (IDD 10) Hipercinetic Disorder- zespół hiperkinetyczny. Dziecko nadpobudliwe nie ma czegoś, za dużo ma za mało zdolności do wewnętrznej kontroli i hamowania. Są trzy grupy objawów charakterystyczne dla nadpobudliwości: - nasilone zaburzenia uwagi, czyli niemożność jej skoncentrowania - nadmierna impulsywność - nadmierna ruchliwość

2 Nadpobudliwość jest pewną stałą cech - dziecko jest nieuważne, impulsywne i nadpobudliwe zawsze lub prawie zawsze. O tym, czy objawy dziecka są aż tak nasilone, że możemy mówić o nadpobudliwości, decyduje funkcjonowanie a więc, to czy objawy utrudniają dziecku życie w domu, w szkole. PRZYCZYNY Najbardziej znane teorie: - mikrouszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego powstające w okresie okołoporodowym - przewlekłe zatrucia ołowiem - spożywanie kolorowych barwników, konserwantów, naturalnych salicylanów - szkodliwe działanie rafinowanego cukru - nieprawidłowa sytuacja domowa błędy popełniane przez rodziców W świetle najnowszych badań powyższe koncepcje nie są prawdziwe. Obecnie uważa się, że ADHD uwarunkowane jest genetycznie. Ryzyko wystąpienia zespołu wzrasta u dziecka nawet do 50% jeżeli jedno z rodziców miało lub ma zespół hiperkinetyczny. Tę hipotezę potwierdziły badania na bliźniętach (założono, że ADHD częściej będzie występowało u bliźniąt jednojajowych i potwierdzono tę hipotezę). Uważa się, że zespół dziedziczony jest wielogenowo (nie można znaleźć jednego miejsca materiale genetycznym odpowiedzialnego za dziedziczenie ADHD). Geny odpowiedzialne za dziedziczenie zespołu wpływają między innymi na aktywność procesów zachodzących korze mózgowej i przedczołowej obu półkul mózgowych oraz w jądrach podkorowych. Osoby z ADHD mają specyficzne wzorce przetwarzania informacji. Płaty czołowe i ich połączenie z innymi strukturami mózgu pracują u dzieci z ADHD gorzej, obszary mózgu odpowiedzialne za kojarzenie słuchowych i wzrokowych informacji są bombardowane niepotrzebnymi, nieodfiltrowanymi informacjami. Dzieje się tak dzięki zaburzonej równowadze między neurotransmiterami i hormonami mózgu noradrenaliną i dopaminą. Szczególnie zaburzenie dopaminy, która odpowiada za stan gotowości do odbioru i przetwarzania danej informacji a także za ciągłą zdolność do koncentrowania się naszego umysłu na jednym wybranym bodźcu. Jest ona odpowiedzialna za odrzucenie nieważnych informacji i utrzymanie uwagi na zadaniu. Niedobór noradrenaliny może powodować niedocenianie zagrożenia, nadmiar ciągły stan pobudzenia, obie sytuacje mogą mieć miejsce u dzieci z ADHD. U osób impulsywnych stwierdza się także niedobory serotoniny, neuroprzekaźnika

3 odpowiedzialnego za regulację naszego nastroju zadowolenie, rytm snu, pozytywne myślenie, dotrzymywanie terminów, kontrolę zachowań. PODTYPY ADHD WG KLASYFIKACJI DSM IV Podtyp z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi dziecko nie może się skupić na tym, co mówi nauczycielka, zapomina, o czym przed chwila rozmawiało, łatwo się rozprasza, trudno skupić jego uwagę. Zwykle jest dość spokojne ruchowo. Wpatrują się w zeszyt i zajmują się czymś innym, popełniają,,czeskie błędy, nie rozwiązują zadań, bo nie są w stanie przeczytać ich treści. Takie dzieci maja poważne problemy w uczeniu się i przedwcześnie kończą karierę szkolną.,,śnią na jawie nie potrafią zogniskować swojej uwagi jednym źródle bodźców, angażują się więc w bezproduktywne czynności: bębnienie palcami, zabawę przyborami szkolnymi, wyglądanie przez okno. Nie potrafią z dochodzących do nich bodźców wybrać najważniejszego. Podtyp z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej te dzieci głównie biegają od momentu, gdy otworzą oczy do chwili, gdy zasną. Są niezmordowane, ciągle zmieniają miejsce. Nie maja kłopotów z uwagą, zachęcone usiądą do lekcji, ale szybko nudzą się i wstają z ławki, odpowiadają na każde pytanie, nawet jeśli nie było ono skierowane do nich. Podtyp mieszany u dziecka występują zarówno objawy niepokoju ruchowego, słaba kontrola impulsów oraz objawy zaburzenia uwagi. Najczęściej występuje typ mieszany. Typ zmienia się jednak wraz z wiekiem dziecka. Wynika to z tego, że w różnym wieku nasilone są i widoczne różne problemy. U najmniejszych dzieci ujawnia się głównie problem ze spokojnym usiedzeniem w miejscu, z wiekiem chodzenie po klasie zostaję zastąpione niepokojem ruchowym a na pierwszy plan wysuwają się zaburzenia koncentracji uwagi. U chłopców częściej występuje typ mieszany i typ z przewagą nadpobudliwości, u dziewczynek podtyp z zaburzeniami koncentracji uwagi. OBRAZ ADHD W ROZWOJU DZIECKA Od urodzenia już od urodzenia pewne objawy mogą świadczyć o ADHD, dziecko jest bardziej drażliwe, ma mniej zapotrzebowania na sen, występują zaburzenia łaknienia.

4 U przedszkolaka od 4 roku życia można rozpoznać pełnoobjawowe ADHD, pojawiają się pewne typowe cechy nadruchliwości, zwykłe czynności zdarza im się wykonywać dłużej niż innym dzieciom, a drobne niepowodzenia wywołują ataki złości, w ich zabawach przeważa element ruchowy, często angażują się w niebezpieczne i ryzykowne (rozpoczynają działanie zanim zrozumieją, co może się zdarzyć w danej sytuacji), doznają licznych urazów i często są hospitalizowane z tego powodu, mają problemy z przestrzeganiem reguł, a ich stosunki z rówieśnikami układają się źle. Wyrażają swoje emocje silniej, szybciej i z większą impulsywnością niż jest to w ich wieku aprobowane. Nie potrafią podporządkować się w grupie, bywają bardziej agresywne niż inne dzieci. Łatwo jest je zezłościć lub sprowokować. W okresie szkolnym - wyżej opisane problemy się utrzymują, nasila je nowy prawie niemożliwy do spełnienia warunek przez 45 minut trzeba usiedzieć na swoim miejscu i słuchać nauczyciela. Dzieci te odbierane są jako gorsze, nieposłuszne niegrzeczne. Kręcą się rozmawiają, zapominają lub nie zdążą zapisać, co jest zadane i z tego powodu nie odrabiają lekcji lub nie przynoszą przyborów. Maja kłopoty z zaplanowaniem pracy, stąd godzinami odrabiają lekcje, szukają zeszytu. Nie potrafią przewidzieć skutków swojego zachowania. Dziecko zdrowe potrzebuje ok. 3% uwagi nauczyciela. Dziecko z ADHD potrzebuje jej 10-15% aby mieć porównywalne korzyści z lekcji do innych uczniów. Relacje z rówieśnikami są trudne przypadkowe czynienie przykrości innym, chęć ciągłego kierowania grupą, przeszkadzanie, niemożność zaczekania na swoja grupę, przymus posiadania ostatniego zdania w dyskusji prowokuje i drażni rówieśników i trudniej jest ich sobie zjednać. Okres dorastania na problemy związane z ADHD nakładają się problemy typowe dla okresu dorastania: bunt przeciwko normom, własne tajemnice, poszukiwanie autorytetów poza domem, pierwsze uczucie. Nadal mają społeczne, szkolne i emocjonalne problemy. Towarzyszy im stan wewnętrznego pobudzenia i wzmożony niepokój, z reguły zmniejszają się objawy nadruchliwości, ale nadal mają trudności w uczestniczeniu w zajęciach wymagających spokojnego siedzenia. Poważnym problemem jest brak akceptacji ze strony rówieśników. W życiu dorosłym ADHD może występować pod postacią n.p. zespołu zaburzeń uwagi z objawami lęku, z depresją, z zachowaniami ryzykownymi lub dużym zapotrzebowaniem na stymulację, z agresją z osobowością aspołeczną. DIAGNOZA DZIECKA Z ADHD

5 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest zaburzeniem, które ma dokładnie określone kryteria konieczne do jego rozpoznania. Nie zawsze pokrywają się one z potocznym rozumieniem tego terminu. Wg klasyfikacji DSM-IV o ADHD mówimy wówczas, gdy spełnione są następujące warunki: 1. Występuje sześć lub więcej zaburzeń koncentracji uwagi. 2. Występuje sześć lub więcej zaburzeń nadruchliwości i impulsywności. 3. Objawy te utrzymują się przez co najmniej sześć miesięcy w stopniu utrudniającym adaptacje dziecka lub w stopniu niewspółmiernym do jego rozwoju. 4. Niektóre objawy zaburzenia uwagi, nadpobudliwości psychoruchowej (nadruchliwości, impulsywności) ujawniły się przed 7 rokiem życia dziecka. 5. Upośledzone funkcjonowanie dziecka spowodowane tymi objawami występuje w dwóch lub więcej sytuacjach np. w szkole i w domu. 6. Stwierdza się klinicznie istotne upośledzenie funkcjonowania społecznego, szkolnego, zawodowego. 7. Objawy u dziecka nie występują w przebiegu przetrwałych zaburzeń rozwojowych, schzofrenii lub innych psychoz i nie można ich trafniej uznać za objawy innego zaburzenia psychicznego. Rozpoznanie ADHD jest trudne ponieważ prawie całkowicie opiera się na obserwacji dziecka i doświadczeniu lekarza. Nie ma żadnego badania laboratoryjnego, które potwierdziłoby takie rozpoznanie. Największymi ekspertami w sprawie nadpobudliwości dziecka są rodzice. Jedna z prostych i popularnych metod oceny nadpobudliwości są skale i kwestionariusze diagnostyczne. W polskich warunkach lekarzem zajmującym się ADHD jest psychiatra dziecięcy. Pomoc udzielana dziecku z nadpobudliwością powinna być wielokierunkowa: psychiatra, pedagog, rodzice, szkoła. Dzieci z ADHD leczy się też farmaceutykami, gdy objawy są nasilone 9leki psychostymulujące, przeciwdepresyjne, neuroleptyki). Mówi się tez o specjalnej diecie, bogatej w witaminy (głównie z grupy B), mikroelementy (cynk, magnez). Optymalnym miejscem nauczania dziecka z ADHD jest mało liczna klasa (10-15 uczniów) o charakterze integracyjnym z dwójka nauczycieli. Do najczęściej proponowanych form terapii dla tej grupy dzieci należą:

6 Zajęcia terapeutyczne w oparciu o ruch rozwijający W. Sherborne- zajęcia oparte na baraszkowaniu polegają na ćwiczeniu grupy rodziców i dzieci z udziałem psychologa dzieci uczą się relaksacji, radzić sobie z własną mocą, współdziałać w grupie; zajęcia odbywają się cyklicznie co tydzień przez około trzy tygodnie. Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne nastawione na modyfikowanie zachowań społecznie niepożądanych, wypracowane alternatywnych modeli zachowań, nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, polepszenie funkcjonowania w grupie Treningi psychologiczne nastawione na opanowanie różnych umiejętnościtrening uczenia się, treningi doskonalące komunikację, umiejętności interpersonalne, zajęcia doskonalące procesy poznawcze np. pamięć. Zajęcia w oparciu o metodę T. Denisona celem metody poprzez cykliczne ćwiczenia z terapeutą jest polepszenie ogólnego funkcjonowania dziecka także w uczeniu się. Program C. Sutton,,Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci? przydatny dla dzieci młodszych. Psychologiczna terapia indywidualna. Terapia pedagogiczna dzieciom z ADHD często towarzyszą specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja). ADRESY, KTÓRE WARTO ZNAĆ: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ I ICH RODZINOM POMOST UL. TATARCZANA 1 A / 21 GDYNIA TEL Joanna Chromik tel

7 Główne zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym Przystępując do pracy z dzieckiem nadpobudliwym należy pamiętać o głównych założeniach: 1. Konsekwencja w postępowaniu, stawianie jasnych granic, co dziecku wolno, a czego nie może wykonać. 2. Należy wyznaczać niezbyt odległe cele działania i określić sposób ich realizacji. Chwiejna koncentracja i duże rozproszenie uwagi powoduje kierowanie swoich zainteresowań na coraz to inne bodźce. Stawianie odległych celów powoduje zapominanie, porzucanie rozpoczętego zadania i podejmowanie coraz to nowych zabaw. Dlatego im bliższy jest postawiony cel lub termin, tym większa pewność, że polecenie zostanie wykonane, a praca zakończona. 3. Systematyczne przyzwyczajanie i wdrażanie dziecka do sfinalizowania każdego rozpoczętego zadania. 4. Stała kontrola i przypominanie o obowiązkach oraz pomoc w ich realizacji. Szczegółowe wskazania dla nauczycieli do postępowania z dzieckiem nadpobudliwym. 1. W pracy z dzieckiem nadpobudliwym należy zachować spokój i rozsądek. Nie można pozwolić, aby niepokój i nadruchliwość dziecka udzielały się dorosłym. Jest to warunek niezbędny. 2. Należy zwracać uwagę na staranne wykonywanie prac oraz ich ukończenie, a także utrzymywanie zainteresowania na zadaniu poprzez częste jego zmiany. Zawsze wracamy do pracy rozpoczętej i niedokończonej. 3. Stopniowo wydłużać czas trwania zadania i nasilać stopień trudności. 4. Nadmierną ruchliwość dziecka na lekcji należy pozytywnie ukierunkować, na przykład poprosić o starcie tablicy, o rozdanie pomocy lub o wykonanie innej pożytecznej czynności, która umożliwia częściowe rozładowanie napięcia. 5. Dziecko powinno siedzieć blisko nauczyciela. 6. w zabawach, w których bierze udział, powinny być jasno określone zasady oraz czas ich ukończenia. Nie można pozwolić na chaotyczny, bezładny ruch. 7. Oddziaływać na dziecko należy powoli, bez pośpiechu, głosem nieci stłumionym, jakby w zwolnionym tempie. Nie wolno krzyczeć!

8 8. Po zajęciach wychowania fizycznego czy zajęciach ruchowych wymagających dużej aktywności należy zastosować ćwiczenia wyciszające np. wg metody Dennisona lub inne wymagające spokoju, skupienia. Wskazania dla rodziców do postępowania z dzieckiem nadpobudliwym 1. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo powinno mieć zapewnioną w domu atmosferę akceptacji i spokoju. 2. Należy być konsekwentnym w ustalaniu reguł, obowiązków i karceniu. 3. Osoba dorosła powinna kontrolować swoje emocje w kontakcie z dzieckiem nadpobudliwym, nie wolno jej reagować wybuchowo i gwałtownie. 4. Zawsze należy stwarzać poczucie bezpieczeństwa i dać dziecku do zrozumienia, że się je kocha, ale się jest konsekwentnym i wymagającym. 5. wy6magania stawia się w sposób jasny i klarowny, aby dziecko znało swoje obowiązki i wiedziało, jak ma się zachować w danej sytuacji. 6. Obowiązki domowe powinny być dostosowane do możliwości dziecka. Każdy przejaw chaosu eliminuje się, a chwali się za dobre wykonanie zadania oraz docenia się trud włożony w pracę, choćby dziecko wykonało ją mniej dokładnie. 7. Ważne jest, aby dzienny rozkład zajęć dziecka był uporządkowany, miał jasną strukturę: odpowiednią i tę sama porę wstawania, oglądania telewizji, kolacji, snu. 8. Należy ograniczyć czas oglądania telewizji, wyeliminować programy o treści agresywnej z dużym ładunkiem emocji i szybką akcją. 9. Gdy dziecko odrabia lekcje, eliminuje się dodatkowe bodźce, które mogą rozpraszać, na przykład wyłącza się radio, chowa zabawki z biurka. 10. Osoby opiekujące się dzieckiem nadpobudliwym powinny nauczyć się odczytywać sygnały ostrzegawcze poprzedzające wybuch. Spokojnie interweniować, aby umknąć wybuchu, poprzez odwrócenie uwagi lub spokojnie omówić problem, konflikt. 11. Liczbę dzieci biorących udział w zabawie należy ograniczyć do jednego lub dwóch ze względu na duże rozproszenie i pobudliwość. Dom jest najlepszym miejscem zabawy, ponieważ można dziecko obserwować i interweniować w każdej chwili. 12. Proponowane zabawy w chwilach wolnych, to: lepienie, malowanie, układnie z klocków. 13. W sytuacji konfliktowej nie należy zostawiać dziecka zbyt długo w napięciu emocjonalnym, na przykład odesłać je do swojego pokoju, odraczać karę do przyjścia ojca. Rozwiązanie konfliktu powinno nastąpić zaraz po sytuacji konfliktowej. 14. Opiekunowie powinni codziennie poświęcić trochę czasu na rozmowę i wspólna zabawę.

9 15. Opiekunowie powinni też odnosić się do dziecka z wyrozumiałością i cierpliwością, ponieważ jego zachowanie nie wynika ze złości, ale z nieumiejętności kontrolowania swojego zachowania. 16. Dla dziecka należy wyznaczyć osobny pokój lub część pokoju, jako jego własny teren oraz miejsce do nauki, przed którym znajduje się czysta ściana, pozbawiona dodatkowych elementów dekoracji. propozycje dla nauczycieli Zestaw zabaw ruchowych dla dzieci nadpobudliwych 1. Indiańskie znaki dzieci stoją w kręgu, Każde wybiera dla siebie imię wzorowane na imionach indiańskich. Dzieci przedstawiają swoje imiona, a następnie wymyślają znak ( ruch ciała), który może zobrazować ich imię. W kolejnej rundzie przedstawiają swoje imię razem z ruchem je obrazującym, starając się zapamiętać imiona pozostałych dzieci. Zabawa polega na wywołaniu przez dzieci swoich imion wraz z pokazywaniem swojego znaku. 2. Baba Jaga Dzieci rozbiegają się po sali, jedno jest Baba Jaga. Dotknięcie Baby Jagi powoduje, że dziecko nieruchomieje i tylko przez dotyk innego dziecka można je odczarować. 3. Poruszam się jak...dzieci rozchodzą się po sali, a następnie otrzymują instrukcję, aby zaczęły się poruszać: stawiając najdłuższe kroki jak potrafią, chodząc na czworakach, chodząc na piętach, chodząc jak najdziwniejszymi krokami jak potrafią, chodząc niosąc obiad na tacy, itp. 4. Strażnicy i przemytnicy - Wybrana osoba jest strażnikiem, ma zawiązane oczy. Jej zadaniem jest nie dopuścić, aby przemytnicy przedostali się na druga stronę. Przemytnicy muszą tak się poruszać, żeby nie byli usłyszani.

10 5. Wspólne wstawanie Dzieci dobierają się parami, odwracają się do siebie plecami, kucają trzymając się pod ręce i na hasło razem wstają. Mogą to powtórzyć kilka razy zmieniając parę. 6. Rozciąganie rozluźnianie. Dzieci staja w dowolnym miejscu sali i starają się zgodnie z instrukcja rozciągać wszystkie części ciała: prostują się, rozciągają ręce do góry, na boki, nogi, palce kończyn i głowę, zaś tułów wyginają w różne strony. Następnie robią głęboki skłon, rozluźniając całe ciało, po czym kładą się na podłodze i ćwiczą napinanie i rozluźnianie mięsni. Ćwiczenie powtarzamy. 7. Zabawa w punkty Dzielimy dzieci na dwie grupy. Zabawa polega na zdobywaniu przez dwie drużyny punktów przez układanie siebie w przestrzeni tak, aby zdobyć zadana przez prowadzącego liczbę punktów, np. 47. Punkty zdobywa się dotykając różnymi częściami ciała do podłogi ( każda część ciał punktowana jest inaczej) z jednoczesnym pilnowaniem zasady, że wszyscy członkowie drużyny zdobywając punkty musza dotykać się nawzajem. Plecy 7 pkt., łokcie i kolana po 2 kpt., palce rąk i nóg 1 pkt., siedzenie 4 pkt. Wśród zabaw uaktywniających dzieci są ćwiczenia na koncentrację uwagi i ćwiczenia koordynujące postawę ciała, usprawniające. Zestaw zabaw ruchowych dla dzieci zahamowanych emocjonalnie I. Ćwiczenia wprowadzające wytworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, bliskiego kontaktu oraz poczucia bezpieczeństwa. 1. Już czas zawiązać krąg Dzieci maszerują po obwodzie koła trzymając się za ręce. Zatrzymują się i siadają. Zabawa wywoływanie, np.: Wstaną wszyscy, którzy.

11 mają na imię.., dzisiaj na śniadanie pili herbatę, mają ciemne włosy, maja psa, mają niebieskie oczy, itp. II. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała. 1. Dotykanie jedną częścią ciała do drugiej. ręka wita się z ręką, noga wita się z nogą, kolano z kolanem, łokieć z łokciem, kolano z uchem, stopa z kolanem, ręka z czołem, nos z kolanem. 2. Wyczuwanie twarzy. bez poruszania głową postaraj się zobaczyć, jak najwięcej z lewej strony i z prawej strony, wytrzeszcz oczy, zmruż oczy, wyszczerz zęby, uśmiechnij się od ucha do ucha

12 3. Chodzenie w pozycji wyprostowanej i przygarbionej. Jesteś królem, wyprostuj się, podnieś wysoko głowę, jesteś najważniejszy, najsilniejszy. Jesteś starym, zgarbionym staruszkiem, jesteś słaby, chodzisz powoli. 4. Wyczuwanie stóp. Chcesz przejść cichutko na paluszkach. Musisz przejść po błocie, nie chcesz ubrudzić butów idziesz na piętach. 5. Wyczuwanie stóp. Chodzenie na sztywnych nogach ( jak z żelaza). Chodzenie na nogach z gumy. 6. Wyczuwanie całego ciała. Luźne leżenie Jesteś wypompowanym i zgniecionym balonem. Nagle ktoś ciebie zaczyna nadmuchiwać; ktoś z ciebie spuszcza powietrze. 7. Wyczuwanie ciężaru ciała. Jesteś ciężką piłką lekarską, spróbuj podskakiwać jak ta piłka; jesteś lekką piłeczką podskocz jak ta piłka. 8. Wyczuwanie czasu. Poruszaj się, jak ludzie na przyspieszonym filmie. Poruszaj się, jak ludzie na zwolnionym filmie.

13 III. Ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu. 1. Nauczyciel prowadzi wężyk: na środku sali w kółko, w różnych częściach sali - w kółko, po całej sali. 2. Dzieci chodzą po całej sali - przy ścianie. 3. Dzieci zatrzymują się pod ścianami, na sygnał nauczyciela przychodzą do środka sali. IV. Ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą. A. Ćwiczenia w parach. 1. Ćwiczący siedzą do siebie tyłem, opierając się plecami: plecy witają plecy, stopy witają stopy, dłonie witają dłonie, ucho wita się z uchem,

14 nos wita się z nosem, łokieć wita się z łokciem, kolano wita się z kolanem. 2. Ćwiczący stoją tyłem do siebie, stykając się plecami. Partner aktywny kładzie się delikatnie na plecach partnera, a ten stara się częściowo przyjąć ten ciężar( zmiana ról). 3. Worek ciągnięcie za kostki ćwiczącego leżącego na brzuchu lub na plecach. 4. Worek - ciągnięcie za nadgarstki ćwiczącego leżącego na plecach. 5. Podskoki w parach jedno dziecko chce skakać, a drugie mu nie pozwala.` B. Ćwiczenia w trójkach. 1. Przenoszenie jednej osoby przez dwie pozostałe spod jednej ściany pod drugą. 2. Marsz z zamkniętymi oczami - jedno dziecko ma zamknięte oczy i jest prowadzone przez dwoje pozostałych dzieci. Przewodnicy trzymają niewidomych za łokcie. C. Ćwiczenia w grupie. 1. Tunel część dzieci tworzy tunel, stojąc w rozkroku. Pozostałe dzieci przechodzą pod tunelem.

15 2. Śmieszne kroki dzieci maszerują po obrębie koła. Jedno dziecko maszeruje w odwrotnym kierunku w środku koła, demonstrując śmieszny krok. Pozostałe dzieci naśladują dziecko w środku koła. V. Zakończenie ćwiczenia uspakajające. i 1. Dzieci siedzą w kole klęk. Ręce na ramionach sąsiadów. Kołyszą się w prawo i w lewo. 2. Siad klęczny. Dzieci w dalszym ciągu trzymają ręce na ramionach sąsiadów. Przechylają się do przodu i do tyłu. 3. Dzieci z siadu przechodzą do leżenia tyłem ( w kole). Na sygnał przewracają się raz na prawy, raz na lewy bok. 4. Leżenie tyłem. Na sygnał zginanie i prostowanie nóg, podnoszenie do góry wyprostowanych nóg na przemian raz prawa, raz lewa noga. VI. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel: Czy podobały się wam zajęcia? Co podobało się wam najbardziej? Dlaczego? Co było trudne? Co czuliście, kiedy byliście niewidomymi?

16 opracowały: mgr M. Dettlaff, nauczyciel wczesnej edukacji mgr B. Gawenda - Kulczak pedagog szkolny, BIBLIOGRAFIA 1. H. Nartowska. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Warszawa Opolska O., Potemska E., Dziecko nadpobudliwe program korekcji zachowań 3. B.Patycka. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Życie szkoły nr r. 4. A. Samson. Moje dziecko mnie nie słucha. Wydawnictwo książkowe Twój Styl Warszawa G. Sarfontein. Twoje nadpobudliwe dziecko. Pruszyński i S-ka. Warszawa T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Wydawnictwo Biofilm, Lublin T. Wolańczyk, A. Kołakowski, A.Pisula,M. Skotnicka. Praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole. Materiały z warsztatów. Jurata 2002.

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi GENETYCZNIE UWARUNKOWANA, NEUROLOGICZNA DYSFUNKCJA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEADEKWATNYMI

Bardziej szczegółowo

Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci? Dorota Kalinowska - psycholog

Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci? Dorota Kalinowska - psycholog Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci? Dorota Kalinowska - psycholog ADHD - nazewnictwo Wg DSM - IV TR: ADHD Attention Deficit Hyperactiviti Disorder /zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO

PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO ZALECENIA DLA NAUCZYCIELI Wiele informacji napisano już na temat dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Postępowanie z nimi wciąż jednak stanowi ogromny problem

Bardziej szczegółowo

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Przyczyny, diagnoza, zasady terapii.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Przyczyny, diagnoza, zasady terapii. Literka.pl Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Przyczyny, diagnoza, zasady terapii. Data dodania: 2012-04-17 22:43:53 W referacie przedstawiłam, w oparciu o fachową literaturę przedmiotu, definicję

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

Utrzymać formę w ciąży Skuteczna gimnastyka żył

Utrzymać formę w ciąży Skuteczna gimnastyka żył Utrzymać formę w ciąży Skuteczna gimnastyka żył 801 000 655 22 613 62 56 centrumflebologii.pl Program ćwiczeń dla zdrowia żył! Proponowany zestaw ćwiczeń przyczynia się do poprawy powrotu krwi żylnej z

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego. Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie:

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego. Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie: Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie: Postaw: Uczeń: kształci śmiałość i odwagę, przestrzega zasad współdziałania w grupie

Bardziej szczegółowo

Projekt pt.: Nauczyciel przedmiotów zawodowych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt.: Nauczyciel przedmiotów zawodowych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii nr WND- POKL.03.03.02-00-022/08 pt. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Jeśli, to nie ADHD to co? Jak rozpoznać kiedy dziecko potrzebuje profesjonalnej diagnozy a kiedy są to wyzwania wychowawcze.

Jeśli, to nie ADHD to co? Jak rozpoznać kiedy dziecko potrzebuje profesjonalnej diagnozy a kiedy są to wyzwania wychowawcze. Jeśli, to nie ADHD to co? Jak rozpoznać kiedy dziecko potrzebuje profesjonalnej diagnozy a kiedy są to wyzwania wychowawcze. Plan: Co to jest ADHD? Objawy ADHD Jak odróżnić ADHD od innych problemów zachowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Małego Dziecka

Akademia Rozwoju Małego Dziecka Aktualnie zbieram grupy na następujące zajęcia: Akademia Rozwoju Małego Dziecka 1. Maluszkowo - zajęcia dla dzieci do 2 roku życia - czas trwania zajęć: 45 minut / dziecko+dorosły opiekun zajęcia stymulujące

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI Temat: Uczymy się tworzyć piramidy dwójkowe i trójkowe. Zadania lekcji: Umiejętności: Uczeń wykonuje proste piramidy dwójkowe i trójkowe; Sprawność: Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ADHD ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ. /opracowanie: mgr Danuta Piątkowska/

ADHD ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ. /opracowanie: mgr Danuta Piątkowska/ ADHD ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ /opracowanie: mgr Danuta Piątkowska/ Coraz częściej rodzice, którzy nie dają sobie rady z niespokojnym, łatwo rozpraszającym się dzieckiem, do którego nic nie

Bardziej szczegółowo

Czym się różni ADHD od ADD? Przy ADD istnieją dwa symptomy: nieuwaga; impulsywność. Przy ADHD stwierdzamy: nieuwagę; impulsywność; hiperaktywność.

Czym się różni ADHD od ADD? Przy ADD istnieją dwa symptomy: nieuwaga; impulsywność. Przy ADHD stwierdzamy: nieuwagę; impulsywność; hiperaktywność. Mity, fakty, diagnoza i terapia ADHD, to tylko część informacji, z którymi możesz się zapoznać czytając niniejszy artykuł. Sprawdź jak zachowuje się dziecko dotknięte ADHD i co robić, aby pomóc mu odnaleźć

Bardziej szczegółowo

DZIECKO NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO

DZIECKO NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO DZIECKO NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO Nadpobudliwość psychoruchowa już od wielu lat jest tematem wielu badań, dyskusji i opracowań. To jedno z najczęściej występujących zaburzeń wieku rozwojowego. Badania

Bardziej szczegółowo

Pokochaj i przytul dziecko z ADHD. ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi.

Pokochaj i przytul dziecko z ADHD. ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi. Pokochaj i przytul dziecko z ADHD ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi. TYPOWE ZACHOWANIA DZIECI Z ADHD: stale wierci się na krześle,

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich konspekty zajęć grupowych B 7 Alicja Romanowska Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich Atrakcja dla uczniów!!! Czołganie się przez tunel utworzony przez innych uczestników zabawy daje radość

Bardziej szczegółowo

wzrasta drażliwość. Takie objawy nie mieszczą się w ramach klasyfikacji dotyczącej depresji. W związku z tym zdarza się, że u dzieci cierpiących na

wzrasta drażliwość. Takie objawy nie mieszczą się w ramach klasyfikacji dotyczącej depresji. W związku z tym zdarza się, że u dzieci cierpiących na Hasło tegorocznych Światowych Dni Zdrowia obchodzonych 7 kwietnia brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej. Specjaliści pracujący w naszej szkole zachęcają wszystkich rodziców do pogłębienia wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez A. Gierczuk poniedziałek, 24 marca :32 - Poprawiony poniedziałek, 24 marca :47

Wpisany przez A. Gierczuk poniedziałek, 24 marca :32 - Poprawiony poniedziałek, 24 marca :47 ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadząca: Aneta Gierczuk Miejsce zajęć: sala zajęć Data: 6 III 2014 r. Wiek dzieci: 6 lat Wady postawy ciała: postawa skoliotyczna,, stopy płaskie. Przybory i przyrządy:

Bardziej szczegółowo

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej Zespół nadpobudliwości psychoruchowej 1. Charakterystyka objawów Zespół nadpobudliwości psychoruchowej w terminologii medycznej określany jest jako zespół hiperkinetyczny lub zespół ADHD (od angielskiej

Bardziej szczegółowo

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Ruch wytrzymać w pozycji licząc do dziesięciu i zmiana nogi 2.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Obszar1 Ruch w szkole- wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Temat: Mini piłka ręczna- zabawy z piłką Cele główne: Umiejętności: podania i chwyty piłki

Bardziej szczegółowo

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min Paweł Dziubak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu TRENING 1. Miejsce zajęć sala gimnastyczna 2. Czas trwania zajęć 90 minut 3. Liczba ćwiczących 16 4. Pomoce piłki siatkowe, piłki lekarskie,

Bardziej szczegółowo

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym - objawy i metody postępowania

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym - objawy i metody postępowania Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym - objawy i metody postępowania Dr hab. Aneta R. Borkowska Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS Lublin Nadpobudliwość

Bardziej szczegółowo

ADHD u dzieci w wieku szkolnym

ADHD u dzieci w wieku szkolnym ADHD u dzieci w wieku szkolnym ADHD czyli Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (skrót z ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) określany jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w chorobie. zwyrodnieniowej. stawów. Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego

Ćwiczenia w chorobie. zwyrodnieniowej. stawów. Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego Ćwiczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów Rekomendowane przez prof. dr. hab. n. med. Janusza Płomińskiego choroby zwyrodnieniowej kolana Ćwiczenia wspomagają utrzymanie w dobrym stanie stawów i mięśni.

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA. Copyright 1999-2010, VHI www.technomex.pl. Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2

ĆWICZENIA. Copyright 1999-2010, VHI www.technomex.pl. Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2 ĆWICZENIA Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wybierz tryb treningowy. Terapeuta odwodzi zajętą nogę podczas trwania stymulacji; wraca do środka kiedy stymulacja jest wyłączona. Trzymaj palce skierowane ku górze.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Temat: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i zapobieganie płaskostopiu. Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna w Miejskim Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie metody Metoda Integracji Sensorycznej jest wykorzystywana w pracy z dziećmi: z autyzmem z Zespołem Aspergera

Przeznaczenie metody Metoda Integracji Sensorycznej jest wykorzystywana w pracy z dziećmi: z autyzmem z Zespołem Aspergera Metoda Integracji Sensorycznej (SI) jest to nowoczesna i bardzo skuteczna forma diagnozy i terapii dzieci. Integracja Sensoryczna opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 3. Zadanie główne : doskonalenie zmiany tempa i kierunku kozłowania poprzez kozioł przed sobą i półobrót.

KONSPEKT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 3. Zadanie główne : doskonalenie zmiany tempa i kierunku kozłowania poprzez kozioł przed sobą i półobrót. 1 KONSPEKT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1. Klasa : 3 SP 2. Ilość ćwiczących: 20 3. Zadanie główne : doskonalenie zmiany tempa i kierunku kozłowania poprzez kozioł przed sobą i półobrót. 4. Zadania szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Z nadpobudliwością mamy do czynienia wtedy, gdy występuje przewaga procesów pobudzania nad procesami hamowania.

Z nadpobudliwością mamy do czynienia wtedy, gdy występuje przewaga procesów pobudzania nad procesami hamowania. Z nadpobudliwością mamy do czynienia wtedy, gdy występuje przewaga procesów pobudzania nad procesami hamowania. Do przyczyn nadpobudliwości można zaliczyć problemy w fazie rozwoju mózgu, uszkodzenia w

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Scenariusz zajęć: Nordic walking - Technika marszu nordic, marsz po najbliższej okolicy. Miejsce

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJEĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

SCENARIUSZ ZAJEĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV SCENARIUSZ ZAJEĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV Temat: Zwinnościowy tor przeszkód. Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Liczba ćwiczących: 10 uczniów Klasa: IV Czas: 45min Cel główny: 1. Wyrabianie sprawności

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy IV PSP Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PODSKOKI NA JEDNEJ NODZE - pozycja B

PODSKOKI NA JEDNEJ NODZE - pozycja B Ćwiczenie 1 ZMODYFIKOWANA DESKA - pozycja A Oprzyj ciężar ciała na łokciach ułożonych tuż pod barkami i na palcach stop ciało ma tworzyć jedną prostą linię! Utrzymując jedynie tę pozycję, angażujesz mięśnie

Bardziej szczegółowo

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej.

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Gotowość szkolna- sylwetka dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki w szkole Edukacja szkolna jest

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ KAŻDY PIERWSZAK CHCE ZOSTAĆ SIŁACZKIEM

SCENARIUSZ KAŻDY PIERWSZAK CHCE ZOSTAĆ SIŁACZKIEM SCENARIUSZ KAŻDY PIERWSZAK CHCE ZOSTAĆ SIŁACZKIEM CELE: 1. Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie. 2. Zwiększanie sprawności fizycznej: rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego PSP Sława Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadząca: Joanna Chrobocińska Liczba ćwiczących: do 14 osób, Czas: 30 minut, Wada: boczne skrzywienie kręgosłupa I st. (skolioza) Temat: Ćwiczenia mięśni prostownika

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM Zadania główne (temat lekcji): Doskonalimy wytrzymałość biegową Mała zabawa biegowa. Zadania szczegółowe (cele operacyjne) w zakresie:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE Cele zajęć: W sferze poznawczej: - zdobywanie umiejętności koncentracji uwagi - rozumienie komunikatów i zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji ruchowej Umiejętności: Poprawne wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Witczak Skierniewice

Włodzimierz Witczak Skierniewice Włodzimierz Witczak Skierniewice KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ ZADANIE GŁÓWNE: Odbicia piłki w postawie o zachwianej równowadze. ZADANIE DODATKOWE: Odbicia piłki sposobem oburącz

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą obwodu stacyjnego

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą obwodu stacyjnego Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr1 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Bardziej szczegółowo

Czy to smutek, czy już depresja?

Czy to smutek, czy już depresja? Niebezpieczna siostra smutku jak rozpoznać i poradzić sobie z depresją? Warsztaty dla uczniów Czy to smutek, czy już depresja? Podstawowe różnice Smutek To emocja, której doświadczanie jest naturalne dla

Bardziej szczegółowo

SYLWIA WALERYCH PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

SYLWIA WALERYCH PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SYLWIA WALERYCH ADHD ADHD PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Praca z dzieckiem z ADHD Autor: Sylwia Walerych psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pracuje z dziećmi

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ

SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ Temat: Układanie koszyczka - prawidłowe ułożenie dłoni na piłce do odbicia sposobem oburącz górnym. Cele główne lekcji: Umiejętności: -układanie dłoni

Bardziej szczegółowo

NAUKA TECHNIKI MARSZU NORDIC WALKING. SPACER PO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY.

NAUKA TECHNIKI MARSZU NORDIC WALKING. SPACER PO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY. NAUKA TECHNIKI MARSZU NORDIC WALKING. SPACER PO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY. 1. Cele główne: - wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej, - doskonalenia koordynacji ruchowej. 2. Umiejętności: - poprawne wykonywanie

Bardziej szczegółowo

GMFM. Nazwisko dziecka:...id #:... I II III IV V Daty ocen : 1.../.../ /.../ /.../ /.../...

GMFM. Nazwisko dziecka:...id #:... I II III IV V Daty ocen : 1.../.../ /.../ /.../ /.../... GMFM Physiotherapy&Medicine Nazwisko dziecka:...id #:... Data ur.:...gmfcs Poziom: I II III IV V Daty ocen : 1..../.../... 2..../.../... 3..../.../... 4..../.../.... Nazwisko oceniającego:... Warunki badania

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z DEPRESJĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

DZIECKO Z DEPRESJĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECKO Z DEPRESJĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW CO TO JEST DEPRESJA? Depresja jako choroba czyli klinicznie rozpoznany zespół depresyjny to długotrwały, szkodliwy i poważny

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji ruchowej Umiejętności: Poprawne wykonywanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 Okres przejściowy podzielony na 2 fazy: 18.12-28.12 Odpoczynek 29.12.14-6.01.15 Trening do indywidualnego wykonania zgodny z planem podanym poniżej (możliwe

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy ciekawy scenariusz lekcji w pierwszym etapie edukacji. Scenariusz zajęć z edukacji ruchowej w klasie II

Przedstawiamy ciekawy scenariusz lekcji w pierwszym etapie edukacji. Scenariusz zajęć z edukacji ruchowej w klasie II Przedstawiamy ciekawy scenariusz lekcji w pierwszym etapie edukacji. Scenariusz zajęć z edukacji ruchowej w klasie II Prowadząca: Irena Etryk, Ewa Stanek Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach Temat:

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne

Temat zajęć: Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne Scenariusz zajęć ruchowych w grupie dzieci 6-letnich w ramach realizacji akcji Szkoła w ruchu odbytych dnia 6 marca 2014r. w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi "RAZEM" w Chełmie Temat

Bardziej szczegółowo

POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE

POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE Ćwicz 3 razy w tygodniu, zawsze z jednodniową przerwą. Rob przerwy około 1 min

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka!

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Data publikacji: 12/08/2014 Wiadome jest, że aby przygotować się do pokonywania długich dystansów, trzeba ćwiczyć nie tylko stosując trening stricte biegowy.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza przemocy w rodzinie wobec małego dziecka

Diagnoza przemocy w rodzinie wobec małego dziecka Diagnoza przemocy w rodzinie wobec małego dziecka Katarzyna Fenik-Gaberle Kraków, 12.10.2017 r. Przemoc w rodzinie wobec dziecka Przemoc doświadczanie (z reguły powtarzalne) trudnych emocji: niepokoju,

Bardziej szczegółowo

- występują one w kilku formach aktywności dziecka (np. nie tylko w szkole, ale i w domu);

- występują one w kilku formach aktywności dziecka (np. nie tylko w szkole, ale i w domu); Urszula Oszwa Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania: Są dzieci, które wyglądają jakby myślały o niebieskich migdałach. Patrzą, ale nie widzą, słyszą ale nie słuchają tego, co się do nich mówi, nie reagują

Bardziej szczegółowo

Czy to już nadruchliwość psychoruchowa, a może tylko norma w rozwoju dziecka?-jak Rodzic może sobie radzić, czy coś poradzić może Nauczyciel?

Czy to już nadruchliwość psychoruchowa, a może tylko norma w rozwoju dziecka?-jak Rodzic może sobie radzić, czy coś poradzić może Nauczyciel? Czy to już nadruchliwość psychoruchowa, a może tylko norma w rozwoju dziecka?-jak Rodzic może sobie radzić, czy coś poradzić może Nauczyciel? Małgorzata Moszyńska-Dumara WSSD OLSZTYN OBJAWY KLINICZNE Brak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze szkolenia dotyczącego trudności wychowawczych

Sprawozdanie ze szkolenia dotyczącego trudności wychowawczych Sprawozdanie ze szkolenia dotyczącego trudności wychowawczych Trudności wychowawcze mają tak naprawdę najlżejszy ciężar gatunkowy, poważniejsze od nich są zaburzenia emocjonalne, a jeszcze cięższe jest

Bardziej szczegółowo

Metoda opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską opiera się na wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi z zaburzona komunikacją językową.

Metoda opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską opiera się na wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi z zaburzona komunikacją językową. Metoda Krakowska Metoda opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską opiera się na wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi z zaburzona komunikacją językową. Jest to metoda sylabowa oparta na wspomaganiu

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i sposoby pracy z dziećmi z zespołem ADHD

Rozpoznawanie i sposoby pracy z dziećmi z zespołem ADHD Literka.pl Rozpoznawanie i sposoby pracy z dziećmi z zespołem ADHD Data dodania: 2004-08-29 16:00:00 ADHD (Attention Deficyt Hyperacktivity Disorder)- dla tego zespołu objawów stosuje się dwa określenia:

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych Konspekt lekcji gimnastyki Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych S: kształtowanie siły mm ramion, zwinności, koordynacji, równowagi U: ćwiczenia kształtujące z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Strona Zepołu Szkół nr 1 w Bełżycach Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I - Gry i zabawy ruchowe Beata Król

Strona Zepołu Szkół nr 1 w Bełżycach Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I - Gry i zabawy ruchowe Beata Król Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I (Gry i zabawy ruchowe) Opracowała: Cele główne lekcji: - doskonalenie umiejętności rzutów piłką, - kształtowanie zwinności, - doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Uczniowie z nadpobudliwością psychoruchową

Uczniowie z nadpobudliwością psychoruchową Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie Uczniowie z nadpobudliwością psychoruchową Opracowała: Nauczyciel wspierający - Iwona Żak Wstęp Uczniowie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi - 3 - Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi Temat: Lekcja jogi dla początkujących Miejsce: Sala gimnastyczna z nagłośnieniem. Prowadząca: Anna Czernoch Pomoce: Płyta z podkładem muzycznym, maty.

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT Wymóg podstawowy- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW ZUMBY:KL I

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW ZUMBY:KL I Katarzyna Bronowska SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW ZUMBY:KL I 1. Zbiórka, sprawdzenie obecności 2. Rozgrzanie poszczególnych części ciała 3. Zapoznanie z podstawowymi krokami używanymi w

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki:

Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki: Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki: 1) Rozgrzewka: berek czarodziej jedna lub dwie osoby pełnią role berków, każda złapana przez nich osoba staje nieruchomo na jednej nodze

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia rozciągające z wykorzystaniem technik relaksacji poizometrycznej (PIR)

Ćwiczenia rozciągające z wykorzystaniem technik relaksacji poizometrycznej (PIR) Ćwiczenia rozciągające z wykorzystaniem technik relaksacji poizometrycznej (PIR) Mgr Agata Wężyk Zakład Psychologii Pracy Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi Prezentacja wykonana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju

Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju Może to autyzm? Kiedy rozwój dziecka budzi niepokój rodziców zwłaszcza w zakresie mowy i komunikacji, rozwoju ruchowego oraz/lub w sferze emocjonalno

Bardziej szczegółowo

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Program z zakresu wychowania fizycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 21 im Ekoludek w Kaliszu Dorosłym się zdaje, że dzieci nie dbają o zdrowie

Bardziej szczegółowo

*Obszar Nr 1 Wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne

*Obszar Nr 1 Wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne *Obszar Nr 1 Wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne Konspekt zajęć wychowania fizycznego z gier i zabaw ruchowych Temat lekcji: Gry i zabawy ruchowe z różnymi przyborami. 1. Sprawności motorycznej: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć ruchowych w klasie I w dniu

Konspekt zajęć ruchowych w klasie I w dniu Konspekt zajęć ruchowych w klasie I w dniu Opracowała: Maria Szczepańska Klasa: I Liczebność: 25 Czas trwania : 45 minut Temat : Utrwalenie figur geometrycznych i zasad ruchu drogowego w zabawach i grach

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH Data: 8.01.2014r. Grupa wiekowa: 3,4latki Miejsce: sala przedszkolna Temat zajęć: Wesołe zabawy z woreczkami. Treści programowe: współdziałanie w zabawach i sytuacjach zadaniowych

Bardziej szczegółowo

Dyskalkulia - zaburzenie zdolności rozpoznawania liczb i liczenia. Może być wrodzona lub wtórna.

Dyskalkulia - zaburzenie zdolności rozpoznawania liczb i liczenia. Może być wrodzona lub wtórna. Czym jest ADHD ADHD jest sformułowaniem, które coraz częściej słyszymy w szkołach. Stwierdzenie, że dziecko cierpi na ADHD jest często negatywnie odbierane przez rodziców i otoczenie. Zdarza się również,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA PO CESARSKIM CIĘCIU

ĆWICZENIA PO CESARSKIM CIĘCIU Każde ćwiczenie po cc musi być odpowiednio dobrane do kondycji jakiej dysponuje Twój organizm. Warto wspomnieć aby przez okres kilku pierwszych miesięcy nie wykonywać intensywnych ćwiczeń siłowych, nie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH Data: 28.03.2014r. Prowadząca: Ewelina Wójcik- Pawlik Klasa: IV a, b, c dziewczęta, 1 chłopiec ZADANIA GŁÓWNE LEKCJI: Tworzenie małych układów tanecznych przy ulubionej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. KLASA I a

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. KLASA I a SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Temat: Bawimy się i ćwiczymy. Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna KLASA I a Przybory i sprzęt: gazeta dla każdego ucznia, 20 30 kulek wykonanych z gazet lub białego

Bardziej szczegółowo

Część I Wstępna 15min.

Część I Wstępna 15min. OBSZAR 1 Lekcje wychowania fizycznego UNIHOKEJ Przykładowy scenariusz Temat: Prowadzenie piłki. Doskonalenie podań i przyjęć stroną forhendową i bekhendową kija. Zadania szczegółowe: Umiejętności prawidłowe

Bardziej szczegółowo

ADHD WYZWANIE SPOŁECZNE CZY NEGACJA? Spotkanie trzecie - Niefarmakologicznie i systemowo o ADHD -

ADHD WYZWANIE SPOŁECZNE CZY NEGACJA? Spotkanie trzecie - Niefarmakologicznie i systemowo o ADHD - ADHD WYZWANIE SPOŁECZNE CZY NEGACJA? Spotkanie trzecie - Niefarmakologicznie i systemowo o ADHD - mgr inż. Tamara Olszewska Psychopedagog Przewodnicząca Kola Pomocy Dzieciom z ADHD TPD w Szczecinie Kierownik

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła Wstęp Powstanie dwóch bardzo ważnych dokumentów tj.: Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki sprawiły, że zaistniała potrzeba

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni.

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Temat lekcji: Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Cele operacyjne: Umiejętności: Ćwiczenia z laską gimnastyczną wzmacniające poszczególne

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc CZĘŚĆ WSTĘPNA Prowadzący : mgr Jacek Kondrot Klasa V KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego Scenariusz zajęć wychowania fizycznego Klasa: pierwsza Temat zajęć: Wyścigi rzędów z wykorzystaniem różnych przyborów. Cele zajęć: U: Zapoznanie dzieci z nowymi zabawami ruchowymi K: Doskonalenie pokonywania

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe

Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe Literka.pl Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe Data dodania: 2013-04-01 23:57:52 Autor: Anna Helak Gry i zabawy z elementem korekcji wzmacniające krótkie mięsnie stóp GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI PŁYWANIA KOREKCYJNEGO

KONSPEKT LEKCJI PŁYWANIA KOREKCYJNEGO Do powyższych wyników dołączamy przykładowe konspekty zajęć korekcyjno- kompensacyjnych prowadzonych w wodzie jak i na sali gimnastycznej. KONSPEKT LEKCJI PŁYWANIA KOREKCYJNEGO TEMAT: Ćwiczenia korekcyjne

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA STÓP PŁASKICH I PŁASKO KOŚLAWYCH W KLASIE I

SCENARIUSZ LEKCJI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA STÓP PŁASKICH I PŁASKO KOŚLAWYCH W KLASIE I Opracowała: Ewa Bastecka SCENARIUSZ LEKCJI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA STÓP PŁASKICH I PŁASKO KOŚLAWYCH W KLASIE I TEMAT: GRY I ZABAWY RUCHOWE PRZECIWKO PŁASKOSTOPIU Z PRZYBOREM NIETYPOWYM. Cele główne

Bardziej szczegółowo

SEZON ZIMOWY TUŻ TUŻ

SEZON ZIMOWY TUŻ TUŻ Gabriela Maksymowicz skimaxio@wp.pl Nauczycielka wychowania fizycznego ZS Nr 27 Warszawa SEZON ZIMOWY TUŻ TUŻ Jeśli chcecie się dobrze bawić zimą na wyjeździe narciarskim, zacznijcie przygotowania już

Bardziej szczegółowo

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej.

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. Próba sprawności Fizycznej od 1 do 100 Opis prób sprawności

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ

KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ Paweł Dziubak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ Temat Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy. Zadanie główne: mięśni pośladkowych i brzucha.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla rodziców dzieci, które mają trudności w koncentracji uwagi

Wskazówki dla rodziców dzieci, które mają trudności w koncentracji uwagi Wskazówki dla rodziców dzieci, które mają trudności w koncentracji uwagi UWAGA U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM SZKOŁA PODSTAWOWA Gdy dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej wymaga się od niego większej

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACJI DLA DAMIANA SKRZYMOWSKIEGO UCZNIA KLASY II LO. W ZESPOLE SZKÓŁ W Łukowie NA LATA SZKOLNE

INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACJI DLA DAMIANA SKRZYMOWSKIEGO UCZNIA KLASY II LO. W ZESPOLE SZKÓŁ W Łukowie NA LATA SZKOLNE INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACJI DLA DAMIANA SKRZYMOWSKIEGO UCZNIA KLASY II LO W ZESPOLE SZKÓŁ W Łukowie NA LATA SZKOLNE 2011-2012 OPRACOWAŁA Stanisława Gilewicz strona 1 /10 I. Cele główne: 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia siłowe kryją w sobie

Ćwiczenia siłowe kryją w sobie MAGICZNY ŚWIAT ĆWICZEŃ Z OPOREM ZEWNĘTRZNYM ĆWICZENIA ZE WSPÓŁPARTNEREM Ćwiczenia siłowe kryją w sobie magię. Ich nieograniczone możliwości oddziaływania na ludzkie ciało, wszechstronny rozwój zdolności

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Jesteśmy uczniami i kolegami Zgoda buduje tygodniowy Temat dnia W prawo, czy w lewo? Zgoda buduje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Temat: Szkolny biathlon jako forma doskonalenia wybranych elementów techniki w grach zespołowych Klasy: gimnazjum/liceum Czas lekcji: 45 minut Przybory: piłki do siatkówki

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ. PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Siemianowicach Śląskich. dla dzieci w wieku przedszkolnym na rok szkolny 2014/2015

OFERTA ZAJĘĆ. PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Siemianowicach Śląskich. dla dzieci w wieku przedszkolnym na rok szkolny 2014/2015 OFERTA ZAJĘĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Siemianowicach Śląskich dla dzieci w wieku przedszkolnym na rok szkolny 2014/2015 Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. ADAMA MICKIEWICZA w SKALMIERZYCACH rok szkolny 2011/2012; klasa I

SZKOŁA PODSTAWOWA im. ADAMA MICKIEWICZA w SKALMIERZYCACH rok szkolny 2011/2012; klasa I SZKOŁA PODSTAWOWA im. ADAMA MICKIEWICZA w SKALMIERZYCACH rok szkolny 2011/2012; klasa I ZADANIE DRUGIE: KONKURSY! 1. Plakat do hasła: DBAM O ZDROWIE DOBRZE SIĘ ODŻYWIAM I JESTEM AKTYWNY I Opis promocji

Bardziej szczegółowo

Mózgowe porażenie dziecięce - postepowanie rehabilitacyjne BEATA TARNACKA

Mózgowe porażenie dziecięce - postepowanie rehabilitacyjne BEATA TARNACKA Mózgowe porażenie dziecięce - postepowanie rehabilitacyjne BEATA TARNACKA Podziały Patofizjologiczna: spastyczność, atetoza, ataksja, atonia, drżenie Topograficzna: monoplegia, paraplegia, hemiplegia,

Bardziej szczegółowo