Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej"

Transkrypt

1 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej 1. Charakterystyka objawów Zespół nadpobudliwości psychoruchowej w terminologii medycznej określany jest jako zespół hiperkinetyczny lub zespół ADHD (od angielskiej nazwy Attention Deficit Hyperactivity Disorder oznaczającej zaburzenia z deficytem uwagi i nadruchliwością). Przyczynę problemów dziecka stanowi zbyt mała zdolność do wewnętrznej kontroli i hamowania swojego zachowania (w tym uwagi, ruchów i emocji) związana z odmiennym sposobem dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego. Warto pamiętać, że nadmiernie emocjonalne reakcje u dzieci, upór czy agresja mogą mieć różne przyczyny i nie są wystarczającymi cechami, które pozwoliłyby na zdiagnozowanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Istnieje wiele problemów zdrowotnych i psychologicznych, które leżą u podłoża niespokojnego zachowania dziecka, słabej koncentracji czy nieposłuszeństwa (m.in. nadczynność tarczycy, alergie, lęk, depresja, zespół dziecka maltretowanego). Specjaliści wyróżniają trzy grupy objawów, charakterystycznych dla zespołu ADHD: zaburzenia koncentracji uwagi przejawiają się trudnościami w skupieniu się na jednej czynności, zastosowaniu się do kolejnych instrukcji, nie dokańczaniem zadań, roztargnieniem w czasie nauki, zapominaniem o przyborach szkolnych i zanotowaniu zadań domowych; wszystkie bodźce dochodzące z zewnątrz są tak samo ważne dla dziecka, dlatego łatwo ulega ono rozproszeniu pod wpływem zewnętrznych bodźców, potrafi natomiast koncentrować się na tym co jest dla niego interesujące np. telewizor, komputer, klocki lego itp.; przez trudności ze skupieniem uwagi dzieci nadpobudliwe sprawiają wrażenie marzycielskich i śniących na jawie, nadmierna impulsywność to działanie pod wpływem niekontrolowanego impulsu, bez zastanowienia, nie przewidując konsekwencji i nie zapobiegając im; dzieci nadmiernie impulsywne znają zasady i chcą ich przestrzegać, ale nie stosują ich w praktyce, mają kłopoty z zaplanowaniem swojej pracy, wymagają natychmiastowej oceny wykonanego przez nich zadania, nie potrafią czekać na nagrodę, często wtrącają się do rozmowy, albo przypadkowo, nieumyślnie niszczą rzeczy, nadruchliwość uwidacznia się w postaci wzmożonej, niczym nieuzasadnionej aktywności ruchowej, najczęściej współwystępującej z impulsywnością, przejawia się niepokojem ruchowym (machanie nogami, rękami, wiercenie

2 się), ciągłym bieganiem, skakaniem dziecka, wspinaniem się np. na meble, nadmierną gadatliwością itp. W zespole ADHD nasilenie danej cechy jest większe niż u innych dzieci, będących w tym samym wieku i na tym samym poziomie rozwoju. Poszczególne objawy mogą też ujawniać się z różną intensywnością. Ponadto nadpobudliwość stanowi stałą cechę dziecka, towarzyszącą mu niemal zawsze tzn. symptomy są widoczne w więcej niż jednym środowisku funkcjonowania (nie mogą ujawniać się np. tylko w domu lub tylko w szkole). Ich nasilenie i forma może zmieniać się w trakcie rozwoju. Objawy mogą też być bardziej lub mniej uciążliwe dla życia dziecka i jego otoczenia (w zależności od stawianych wymagań i wyrozumiałości), ale nie ustępują w określonych miejscach lub sytuacjach. Podobnie jak nie uaktywniają się nagle, po okresie spokojnego funkcjonowania. Objawy nadpobudliwości są na tyle mocno nasilone, że stanowią źródło problemów domowych i szkolnych, powodując pogorszenie funkcjonowania dziecka. Należy pamiętać, że zespół hiperkinetyczny oraz nadmierna flegmatyczność stanowią dwie skrajności, pomiędzy którymi odnaleźć możemy cały wachlarz różnych temperamentów dziecięcych. 2. Pierwsze symptomy ADHD i przebieg ich zmian w trakcie rozwoju dziecka Trwale występujące (utrzymują się przynajmniej przez 6 miesięcy) i wyraźne objawy nadpobudliwości można zaobserwować pomiędzy 5 a 7 rokiem życia. Pierwsze symptomy widoczne są nawet wcześniej. Niektórzy badacze uważają, że pewne cechy nadpobudliwości da się zauważyć już od samych narodzin (wzmożona drażliwość większa płaczliwość, mniejsza potrzeba snu, zaburzenia łaknienia, gwałtowność ruchów, rodzicom zwykle trudno znaleźć przyczynę ciągłego niezadowolenia dziecka). W tym okresie nie można jednak postawić jednoznacznej diagnozy nadpobudliwości. Wyżej wspominane cechy mogą ustąpić niemal całkowicie w trakcie dalszego rozwoju dziecka. U przedszkolaków na pierwszy plan wysuwają się przede wszystkim objawy nadruchliwości i trudności z kontrolowaniem impulsów. Dzieci w tym wieku codzienne czynności wykonują kilkakrotnie dłużej niż ich rówieśnicy, na małe niepowodzenia reagują wybuchami złości. W związku ze wzmożoną ruchliwością chętniej wybierają zabawy ruchowe (gonitwy, siłowania, zawody). Rzadko przewidują jednak skutki swoich niebezpiecznych zabaw. Łatwo ulegają więc różnego rodzaju urazom, złamaniom itp.

3 Charakterystyczne dla dzieci nadpobudliwych jest szybsze i bardziej intensywne wyrażanie emocji, niż u ich rówieśników. Dzieci nadpobudliwe mają trudności z podporządkowaniem się grupie, łatwo reagują agresją w stosunku do rówieśników, złoszczą się, ulegają prowokacji. Wobec tego szybko popadają w konflikt z grupą rówieśniczą w przedszkolu lub stają się jej kozłem ofiarnym. Objawy nadpobudliwości dzieci w wieku 4-6 lat najbardziej zaburzają ich rozwój społeczny w kontaktach z rówieśnikami. Problemy wieku przedszkolnego utrzymują się również w dalszej edukacji. U starszych dzieci najbardziej widoczne stają się kłopoty z koncentracją uwagi. W okresie wczesnoszkolnym adaptacja do nowych warunków trwa z reguły dłużej. Objawy nadruchliwości przechodzą częściej w uczucie niepokoju. Dodatkowym utrudnieniem dla dziecka z ADHD jest konieczność spokojnego siedzenia na miejscu przez 45 minut trwania lekcji. Często wzmożony niepokój sprawia, że wstają z ławki, chodzą po klasie w czasie lekcji, wychodzą na korytarz bez pozwolenia, kręcą się, rozmawiają. Nie nadążają więc wszystkiego zanotować, mają nieodrobione zadania domowe, zapominają przynieść przybory na następny dzień. Takie zachowanie sprawia, że dzieci nadpobudliwe są często odbierane przez nauczycieli jako nieposłuszne, niegrzeczne, lekceważące naukę. Zwykle nie są one w stanie wykazać swoich faktycznych możliwości. Zatem wiele dzieci z ADHD nie jest uważana za dobrych uczniów. Otrzymują dużo gorsze stopnie od swoich szkolnych kolegów, w wielu przypadkach zdarza się, że powtarzają klasę. Tylko uwzględnienie trudności dziecka nadpobudliwego poprzez wspomaganie jego koncentracji uwagi oraz umożliwienie upustu ruchliwości w kontrolowany przez nauczyciela sposób, może pomóc mu zaprezentować prawdziwe umiejętności. Łatwe popadanie w konflikty z rówieśnikami, chęć przewodzenia grupie, zniecierpliwienie w oczekiwaniu na swoją kolej, dążenie do tego, by mieć zawsze ostatnie zdanie, przeszkadzanie i nieumyślne sprawianie przykrości, składają się na ogólnie słabe więzi dzieci nadpobudliwych z ich kolegami. Bardzo potrzebują one jednak takich kontaktów i stale poszukują przyjaźni. Objawy nadpobudliwości w wieku dorastania przybierają głównie formę wewnętrznego niepokoju i nieuporządkowania. Brak oparcia w grupie rówieśniczej, przy jednocześnie niskiej samoocenie (wynikającej z wielu niepowodzeń, w tym szkolnych oraz częstych kar za objawy zaburzeń ADHD), może prowadzić do rozwoju zachowań antyspołecznych, depresji, wycofania czy uzależnień. Zagrożenie to ma miejsce tym bardziej, że okres dorastania przysparza nowych trudności, związanych z buntem przeciwko normom, krytyką otaczającej rzeczywistości, poszukiwaniem autorytetów, pierwszymi uczuciami itd.

4 Wraz z wiekiem u większości dzieci nasilenie objawów nadpobudliwości zmniejsza się. Pozostają jednak problemy emocjonalne, trudności w nauce i kontaktach z ludźmi, które mogą narastać i skutkować powikłaniami. Te negatywne konsekwencje nie muszą zaistnieć, ale dzieci z zespołem ADHD są na nie szczególnie narażone, jeśli pozostaną bez wsparcia, jedynie z bagażem własnych niepowodzeń. 3. Co należy wykluczyć przed podjęciem diagnozy specjalistycznej Zanim poddamy dziecko pogłębionej diagnozie lekarskiej i psychologicznej, należy wykluczyć inne przyczyny zachowania dziecka, które mogą dawać objawy, przypominające zespół nadpobudliwości. Do najważniejszych z nich należą: zaburzenia psychiczne (np. lęk, depresja, autyzm, mania), choroby somatyczne (t.j. nadczynność tarczycy, astma, alergia pokarmowa, przewlekłe zatrucia ołowiem, choroba reumatyczna, choroby wątroby, wady serca, niektóre choroby pasożytnicze np. owsiki, anemia, niedożywienie, padaczka), niektóre leki (np. uspakajające, nasenne, neuroleptyki, preparaty rozszerzające oskrzela), niedosłuch, niedowidzenie, zaburzenia w zapaleniach mózgu, wolno rosnących guzach, pląsawicy mniejszej, chorobach zwyrodnieniowych (objawy podobne do nadpobudliwości zwykle współwystępują tutaj z bólami głowy, niedowładami, zaburzeniami równowagi, pogarszaniem się pamięci), upośledzenie, narażenie na silny stres (choroba lub śmierć najbliższej osoby, rozwód rodziców, dzieci maltretowane fizycznie lub wykorzystywane seksualnie), może powodować niepokój i trudności z koncentracją uwagi, chaotyczne funkcjonowanie domu, w którym brakuje jasnych reguł postępowania, rodzice zwykle nie potrafią poradzić sobie z wychowaniem dziecka (np. z powodu choroby jednego z rodziców). dzieci z dużymi uzdolnieniami, nudzące się w czasie lekcji mogą również sprawiać wrażenie nadpobudliwych. Opracowała - pedagog mgr Karolina Mieszała

5 Opracowano na podstawie: 1. T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, BiFolium, A. Kołakowski, T. Wolańczyk, A. Pisula, M. Skotnicka, A. Bryńska ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej, GWP

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa

Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Agnieszka Piekutowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Rozrabiaka, wiercipięta, rozbrykany urwis, świrus- takie określenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny

Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny 2 SPIS TREŚCI a.podstawowe informacje dotyczące dziecka z ADHD i jego rodziny...50

Bardziej szczegółowo

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji?

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004 W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? 1 Rola wychowania w społecznym podziale ról według płci. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI (ADHD) W UJĘCIU

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI (ADHD) W UJĘCIU N e u r o k o g n i t y w i s t y k a w p a t o l o g i i i z d r o w i u, 2 0 0 9 2 0 1 1 P o m o r s k i U n i w e r s y t e t M e d y c z n y w S z c z e c i n i e 72 80 IZABELA KREMPIŃSKA ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak organizować pracę z dziećmi przejawiającymi objawy nadpobudliwości psychoruchowej.

Jak organizować pracę z dziećmi przejawiającymi objawy nadpobudliwości psychoruchowej. Jak organizować pracę z dziećmi przejawiającymi objawy nadpobudliwości psychoruchowej. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej to grupa zaburzeń charakteryzujących się brakiem wytrwałości w realizacji wymagających

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

- występują one w kilku formach aktywności dziecka (np. nie tylko w szkole, ale i w domu);

- występują one w kilku formach aktywności dziecka (np. nie tylko w szkole, ale i w domu); Urszula Oszwa Rok: Wydawnictwo: Miejsce wydania: Są dzieci, które wyglądają jakby myślały o niebieskich migdałach. Patrzą, ale nie widzą, słyszą ale nie słuchają tego, co się do nich mówi, nie reagują

Bardziej szczegółowo

Zadania higieny psychicznej w odniesieniu do dzieci i młodzieży

Zadania higieny psychicznej w odniesieniu do dzieci i młodzieży POROZMAWIAJMY O ZDROWIU PSYCHICZNYM materiały edukacyjno-informacyjne dla młodzieży przygotowane przez Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Remedium z Mrągowa WITAJ! Broszurka, którą właśnie trzymasz,

Bardziej szczegółowo

Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga.

Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga. Co warto wiedzieć na temat depresji? Poradnik www.lundbeck.pl Poradnik został opracowany w Instytucie Lundbecka, Kopenhaga. Tłumaczenie i adaptacja do warunków polskich dr hab. n. med. Jan Jaracz, Katedra

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi

PORADNIK. dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi PORADNIK dla rodziców wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia

Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Jak ćma przejawy depresji w różnych okresach życia Anna Antosik-Wójcińska Tadeusz Parnowski Łukasz Święcicki VA/12/11/91 Servier Polska Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole. irena Namysłowska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami psychotycznymi W szkole Informacje dla pedagogów i opiekunów irena Namysłowska One są ws, ród nas DZIECKO Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Co to jest psychoza? Poradnik dla pacjentów i ich rodzin. Iwona Patejuk-Mazurek Adiunkt Kliniki Psychiatrii

Co to jest psychoza? Poradnik dla pacjentów i ich rodzin. Iwona Patejuk-Mazurek Adiunkt Kliniki Psychiatrii Iwona Patejuk-Mazurek Adiunkt Kliniki Psychiatrii Co to jest psychoza? Nazwa psychoza jest określeniem ogólnym, obejmującym trzy podstawowe grupy objawów - tzw. wytwórcze (pozytywne), ubytkowe (negatywne)

Bardziej szczegółowo

Uczeńz ADHD w gimnazjum

Uczeńz ADHD w gimnazjum Uczeńz ADHD w gimnazjum Systemowe wsparcie ucznia z ADHD na terenie szkoły Beata Chrzanowska-Pietraszuk Anna Salwa-Kazimierska Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców

Bardziej szczegółowo

A. Różne objawy chorobowe (pojawiające się również poza czasem modlitwy i posługi modlitwy wstawienniczej):

A. Różne objawy chorobowe (pojawiające się również poza czasem modlitwy i posługi modlitwy wstawienniczej): ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE OSTATNIO PROWADZĄC REKOLEKCJE W ŚWINICACH WARCKICH, ŁODZI i WIŚLE PORUSZAM KWESTIE GRZECHÓW:PIERWORODNEGO, GŁÓWNYCH, PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU, CUDZYCH, WOŁAJĄCYCH O POMSTĘ DO NIEBA,

Bardziej szczegółowo

PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA DZIECKA W MAŁŻEŃSTWACH ROZWODZĄCYCH SIĘ

PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA DZIECKA W MAŁŻEŃSTWACH ROZWODZĄCYCH SIĘ Rodzina w nurcie współczesnych przemian Opole 2010, s. 255 278 JERZY DZIERŻANOWSKI Opole, UO PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA DZIECKA W MAŁŻEŃSTWACH ROZWODZĄCYCH SIĘ Rozwód, rozumiany jako rozwiązanie ważnego

Bardziej szczegółowo

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego ZABURZENIE ZACHOWANIA WAKEFIELD określa jako stan psychiczny, który: Powoduje znaczące cierpienie lub

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej Aneta Jegier, Beata Szurowska Moje ćwiczenia Program edukacji wczesnoszkolnej Recenzja dr Anna Mikler-Chwastek Redakcja Aneta Jegier Marek Kornacki Korekta Małgorzata Taczanowska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz

Dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz Dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz Depresja jako problem społeczny Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2020 roku depresja może stać się drugim co do wielkości - po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU

AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU ISSN 2300-0546 AKADEMIA KARIERY DROGĄ DO.. SUKCESU Czynniki wpływające na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym Biuletyn dla rodziców nr 4 KIELCE 2014 1 Redaktor naczelny: mgr Grzegorz Ślęzak Redaktor naukowy:

Bardziej szczegółowo

socjoterapia w szkole

socjoterapia w szkole socjoterapia w szkole Jarosław Jagieła socjoterapia w szkole Krótki poradnik psychologiczny Copyright by Wydawnictwo Rubikon Redakcja i korekta: Anna Grochowska-Piróg Projekt okładki Katarzyna Raputa

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że... ADHD Zespół nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi

Czy wiesz, że... ADHD Zespół nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi Czy wiesz, że... ADHD dotyka około 3-7% dzieci, przy czym częściej występuje u chłopców? U 60% pacjentów objawy utrzymują się też w okresie dorosłości (z reguły występuje u nich tylko część objawów). Zespół

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16

Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16 mgr Anna Gała Stres w pracy Stres - co to takiego? Stres to atawistyczny mechanizm wprowadzony do kodu genetycznego naszych przodków, aby w obliczu zagrażającego im niebezpieczeństwa - na przykład, w postaci

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami ODŻYWiANiA W szkole i przedszkolu. Gabriela Jagielska. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami ODŻYWiANiA W szkole i przedszkolu. Gabriela Jagielska. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami ODŻYWiANiA W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów Gabriela Jagielska One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami ODŻYWiANiA W SzKOLe i PRzeDSzKOLU

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesny wiek szkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 3 Anna Kamza Rozwój dziecka Wczesny wiek szkolny wiek: 5/6 8/9 lat Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC I CYBERPRZEMOC

PRZEMOC I CYBERPRZEMOC PRZEMOC I CYBERPRZEMOC ISBN 978-83-63267-14-8 PORADNIK DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 1 SPIS TREŚCI: s. 1. WSTĘP 3 2. AGRESJA A PRZEMOC 4 3. PRZEMOC W SZKOLE 5 4. SKALA ZJAWISKA 9 5. SKUTKI

Bardziej szczegółowo